.<nt\s.

v, wi i

iniiini Jtt.n

r

liilhc

Spis treści
O Autorze Wprowadzenie Część I Architektura i instalacja Rozdział 1. Windows XP Professional od środka
Architektura systemu Windows XP: tryb jądra i tryb użytkowy Tryb jądra a warstwa uniezależnienia od sprzętu Pamięć chroniona i jądro I'sługi rezydentne Jak dziata pamięć wirtualna Wielozadaniowość i wieloprocesowość równoległa Co to jest DircctX?

19 21 23 25
26 27 29 29 30 36 37

Rozdział 2. Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system
Wymagania sprzętowe Sprawdź listę zgodności sprzętu Poszukiwanie wsparcia technicznego dla modeli, których nie ma na liście zgodności sprzętu Program pilotażowy Zgodność aplikacji Obsługa podsystemu Windows on Windows Instalacja z podłączeniem do sieci Zapisywanie informacji o sieci w systemie Windows 95/98 Polecenie ipconfig w systemie Windows NT 4.0 i Windows 2000 Instalować czy aktualizować? Uaktualnienie z wersji systemu Windows 95/98 i Windows Me Uaktualnienie z wersji systemu Windows NT lub Windows 2000 Instalacja kilku systemów operacyjnych Przygotowanie komputera dla systemu Windows XP Czas na porządki: usuwamy niepotrzebne aplikacje i elementy Zapisywanie kopii konfiguracji aplikacji Zapisz ustawienia urządzeń Twórz kopie bezpieczeństwa! Detragmentacja partycji dysku Przezorny zawsze ubezpieczony

39
39 41 41 43 43 44 44 45 47 49 49 50 53 55 55 56 56 58 61 63

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP
Instalacja Windows XP Co to jest dynamiczna aktualizacja? Co to jest Kreator transferu plików i ustawień? Lista kontrolna instalacji i aktualizacji

65
65 67 67 70

Windows XP PL. Księga eksperta
Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Instalowanie systemu z dysku instalacyjnego Windows XP Uruchamianie instalatora systemu w poprzednich wersjach systemu Windows Uruchamianie Instalatora systemu przez połączenie sieciowe Gasimy światło, czyli instalacja bezobsługowa Instalator systemu prosi o informacje Opcje instalacji Dynamie Update Po pierwszym restarcic: tryb tekstowy instalacji Windows XP — zapraszamy! Wybór partycji Czas na kopiowanie plików na dysk twardy Po drugim restarcie: przeczytaj to koniecznie! Od zbierania informacji po finalizowanie instalacji Opcje regionalne i językowe Personalizacja oprogramowania Nazwa komputera i hasło administratora Ustawienia daty i godziny Ustawienia sieciowe Po trzecim restarcie Pięć kroków do końca 71 72 72 73 73 73 74 75 76 76 77 81 81 82 82 84 85 85 85 86 86

Rozdział 4. Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep
Składnia polecenia instalacji systemu Instalacja nienadzorowana z wykorzystaniem pliku konfiguracyjnego unattend.txt Tworzenie pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej za pomocą Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows Instalowanie systemu Windows XP z wykorzystaniem programu Sysprep Identyfikatory systemu w procesie klonowania systemu Windows XP Korzystanie z programu Sysprep do instalowania systemu na pojedynczym komputerze Klonowanie instalacji za pomocą polecenia Sysprep Plik Sysprep.inf

89
89 93 94 104 104 104 106 106

Część II Pulpit, zarządzanie plikami, podstawowa konfiguracja... 107 Rozdział 5. Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu 109
Konfiguracja opcji ułatwień dostępu przy użyciu Panelu sterowania Funkcje KlawiszeTrwałe, KlawiszeFiltru i KlawiszePrzełączające Wykorzystanie funkcji KlawiszeTrwałe Aktywacja funkcji KlawiszeTrwałe Konfiguracja ustawień funkcji KlawiszeTrwałe Aktywacja i konfiguracja funkcji KlawiszeFiltru Aktywacja funkcji KlawiszePrzełączające Funkcje WartownikDźwięków i PokażDźwięki Funkcja Duży kontrast poprawia czytelność ekranu „Myszkowanie po klawiaturze" Zakładka Ogólne okna Opcje ułatwień dostępu Urządzenia funkcji KlawiszeSzeregowe Opcje administracyjne Kreator ułatwień dostępu 1 10 112 112 113 114 114 1 16 116 117 119 120 121 121 121

Spis treści

Ułatwienia dostępu systemu Windows XP Narrator Lupa Klawiatura ekranowa Co to jest Menedżer narzędzi? Rozpoznawanie mowy Rozpoznawanie pisma ręcznego

123 123 124 125 127 128 128

Rozdziało. Uruchamianie systemu
Uruchamianie komputera Uruchamianie system Windows XP? Podsumowanie Plik BOOT.INI Opcje uruchamiania systemu Tryb awaryjny Włącz rejestrowanie uruchamiania Włącz tryb VGA Ostatnia znana dobra konfiguracja Tryb przywracania usług katalogowych Tryb debugowama Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Sprawdź zawartość dziennika zdarzeń w poszukiwaniu błędów uruchamiania systemu Uruchamianie systemu z wykorzystaniem zaawansowanych opcji

131
131 133 134 135 138 138 139 139 139 140 140 140 140 142

Rozdział 7. Nowy pulpit
Pierwsze spojrzenie na nowy pulpit systemu Windows XP Konfigurowame pulpitu Utwórz własne tło pulpitu Konfigurowanie ikon na pulpicie Robimy porządki: wyrzuć, jeśli nie używasz Witryna sieci Web jako pulpit Wybór wygaszacza ekranu Zmiana wygaszacza ekranu Tworzenie wygaszacza ekranu Moje obrazy Zmienianie wyglądu elementów systemu Windows XP Dodawanie efektów przejścia dla menu oraz ustawianie zaawansowanych właściwości elementów systemu Ustawienia monitora Wybór i tworzenie nowych kompozycji Klasyczny Windows i inne kompozycje Tworzenie własnych kompozycji Konfigurowanie skrótów Tworzenie skrótów Zmiana nazwy skrótu Właściwości skrótu Menu Start Pierwsza piątka, czyli pięć ostatnich aplikacji, których używałeś Przypnij swoje ulubione programy do menu Start Pomocnik wyszukiwania Konfigurowanie paska zadań Grupowanie przycisków na pasku zadań Obszar powiadomień

143
143 145 145 146 147 148 151 151 152 152 153 154 156 156 157 157 157 157 158 159 159 160 161 164 164 166

Windows XP PL. Księga eksperta

Rozdział8. Aplikacje i akcesoria
Korzystanie z programu HyperTerminal Uruchamianie programu HyperTerminal i tworzenie połączenia Rozrywka Rejestrator dźwięku Regulacja głośności Korzystanie z Narzędzi systemowych Tablica znaków Korzystanie z programu Informacje o systemie Korzystanie z narzędzi folderu Akcesoria Korzystanie z aplikacji Kalkulator Korzystanie z Notatnika Korzystanie z programu WordPad Korzystanie z programu Paint Gry

167
168 169 171 171 172 173 174 175 176 177 178 179 183 186

Rozdział9. Obsługa folderów i plików
Nowy Eksplorator Windows Typy plików i powiązania Wykonywanie prostych operacji za pomocą Eksploratora Windows Oszczędzamy miejsce. Część pierwsza, czyli kompresowanie i dekompresowanie folderów Oszczędzamy miejsce. Część druga, czyli pakowanie folderów Szyfrowanie plików i folderów Tworzenie nowych folderów Konfigurowalne opcje folderów Zmiana ikony folderu Zmiana typu folderu Usługa indeksowania a szybkie wyszukiwanie Konfigurowanie usługi indeksowania Uruchamianie Usługi indeksowania Szybkie wyszukiwanie Mapowanie dysków sieciowych a dostęp do zasobów Wypal płytkę, czyli kopiowanie plików i katalogów na dysk CD-R Pliki danych, które mają być nagrane na dysk CD, są przechowywane w obszarze tymczasowym Kosz Przywracanie plików z Kosza Opróżnianie Kosza Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie plików innym użytkownikom tego samego komputera Udostępnianie plików wewnątrz niewielkiej grupy roboczej w sieci lokalnej Udostępnianie plików w domenie lub w sieci Active Directory Zakładka Zabezpieczenia a udostępnianie zasobów

189
189 191 192 195 196 197 198 199 199 200 201 202 203 203 203 204 205 206 206 207 208 208 208 210 214

Rozdział 10. Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych i nie tylko
Poznawanie aplikacji Outlook Express Okno aplikacji Outlook Express Konfigurowanie konta użytkownika w aplikacji Outlook Express

217
218 218 221

Spis treści
Odbieranie i wysyłanie wiadomości Tworzenie wiadomości Załączanie plików do wiadomości e-mail Wysyłanie wiadomości Masz wiadomość, czyli jak odczytywać przychodzące wiadomości Drukowanie wiadomości e-mail Odpowiadanie i przesyłanie wiadomości e-mail Konfigurowanie opcji aplikacji Outlook Express Zakładka Ogólne Zakładka Czytanie Zakładka Potwierdzenia Zakładka Wysyłanie Zakładka Redagowanie Zakładka Podpisy Zakładka Pisownia Zakładka Zabezpieczenia Zakładka Połączenie Zakładka Konserwacja Tworzenie filtrów i blokowanie niechcianych wiadomości Korzystanie z Książki adresowej Tworzei.ie folderów w Książce adresowej Dodawanie nowych kontaktów w Książce adresowej Kórz; :. anie z grup w Książce adresowej Sortowanie i drukowanie informacji z Książki adresowej Korzystanie z folderów programu Outlook Express Tworzenie nowych folderów pomaga porządkować wiadomości Importowanie i eksportowanie wiadomości Szukanie ważnych wiadomości w folderach Zarządzanie kontami użytkowników w programie Outlook Express Tworzenie konta grup dyskusyjnych Subskrypcje i rezygnacja z subskrypcji grup dyskusyjnych Czytanie wiadomości z grup dyskusyjnych Wysyłanie wiadomości grup dyskusyjnych 224 224 225 225 226 226 226 227 227 229 230 231 231 233 234 234 236 237 238 239 240 241 243 244 245 245 245 246 248 249 250 251 252

Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników i problemy techniczne Rozdział 11. Uruchamianie starszych aplikacji w systemie Windows XP
Dlaczego nie można uruchomić aplikacji? Co się dzieje podczas uaktualniania? Uaktualnienie — i co dalej? Korzystanie z trybów zgodności Znajdowanie zgodnego sprzętu i oprogramowania za pomocą Centrum pomocy i obsługi technicznej Application Compatibility Toolkit Regularne korzystanie z funkcji Windows Update

253 255
256 257 257 259 260 261 262

10

Windows XP PL. Księga eksperta

Rozdział 12. Instalowanie i usuwanie aplikacji
Co się dzieje podczas instalowania aplikacji w systemie Windows XP? Punkty przywracania systemu Rozwiązywanie problemów z udostępnianymi elementami systemu i bibliotekami dołączanymi dynamicznie Automatyczne uruchamianie programów z dysku CD Korzystanie z apletu Dodaj lub usuń programy Usuwanie aplikacji z systemu Windows XP Instalowanie i usuwanie składników systemu Windows XP Po instalacji

263
264 264 265 267 268 271 272 275

Rozdział 13. Narzędzia wiersza poleceń
Pierwsze spojrzenie na program Wiersz polecenia Konfigurowanie wyglądu okna programu Wiersz polecenia Konfigurowanic Historii poleceń. Opcji wyświetlania i Opcji edytowania Zakładka Czcionka — zmiana kroju i rozmiaru czcionki Zmiana rozmiaru okna, rozmiaru buforu ekranu i pozycji okna Zakładka Kolory, czyli ucieczka od szablonów Standardowe polecenia Usuwamy polecenia, które nie działają w nowej wersji systemu Dostępne polecenia wiersza poleceń Polecenie HELP Polecenie NET Polecenia przekicrowania strumieni wejścia i wyjścia Potoki i filtry •. Użycie symboli wieloznacznych w poleceniach Korzystanie z plików wsadowych Planowanie zadań za pomocą wiersza poleceń (schtasks) Tworzenie nowego zaplanowanego zadania Korzystanie z polecenia schtasks /create Efekty uruchamiania zaplanowanych zadań Polecenia sieciowe Tworzenie dysku startowego systemu MS-DOS

277
278 279 280 280 281 282 283 283 285 288 289 292 294 295 296 298 298 301 301 302 302

Rozdział 14. Panel sterowania
Widok klasyczny i widok kategorii Kategoria Wygląd i kompozycje Opcje folderów Dodatkowe menu okna Wygląd i kompozycje Rozwiązywanie problemów Połączenia sieciowe i internetowe Dodaj lub usuń programy Dźwięki, mowa i urządzenia audio Aplct Dźwięki i urządzenia audio Aplet Mowa Menu Rozwiązywanie problemów okna Dźwięki, mowa i urządzenia audio Wydajność i konserwacja Menedżer urządzeń Przeglądanie ustawień urządzeń Drukarki i inny sprzęt Konta użytkowników

305
305 307 308 313 318 319 319 320 320 321 322 322 325 325 328 328

Spis treści
Data, godzina, język i opcje regionalne Opcje ułatwień dostępu Pomoc i obsługa techniczna

11
328 329 329

Rozdział 15. Zarządzanie kontami użytkowników
Tworzenie kont użytkowników podczas instalacji systemu Tworzenie kont użytkowników po zakończeniu procesu instalacji systemu Zmiana konfiguracji kont użytkowników Zmień nazwę Utwórz lub zmień hasło Odzyskiwanie zapomnianego hasta Usuwanie hasła Zmień obraz powiązany z kontem użytkownika Zmiana typu konta Usuwanie konta użytkownika Wybór sposobu logowania i wylogowywania konta użytkownika Tworzenie Zasad grupy dla komputera lokalnego Ustawienia zabezpieczeń komputera lokalnego Konfigurowanie Zasad haseł Konfigurowanie Zasad blokady konta Konfigurowanie ustawień użytkownika Korzystanie z szablonów administracyjnych Monitorowanie pracy użytkowników Przydzielanie praw użytkownikom Grupy jako sposób na uproszczenie administrowania i przydzielania uprawnień do zasobów Dodawanie użytkowników do grup Tworzenie nowej grupy lokalnej Szybkie przełączanie użytkowników Korzystanie z usług Pomoc zdalna i Pulpit zdalny Korzystanie z usługi Pulpit zdalny Korzystanie z usługi Pomoc zdalna

331
332 332 335 335 336 338 339 339 341 341 342 343 345 346 347 348 349 350 353 355 356 357 358 359 359 361

Rozdział 16. Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia Podgląd zdarzeń
Pierwszy rzut oka na Podgląd zdarzeń Typy zdarzeń Uruchamianie usługi zapisywania zdarzeń Dziennik zdarzeń Dziennik zdarzeń aplikacji Dziennik zabezpieczeń Dziennik zdarzeń systemowych Konfigurowanie właściwości dzienników zdarzeń Wybór lokalizacji dziennika zdarzeń Definiowanie rozmiaru dziennika zdarzeń oraz parametrów zapisu po zapełnieniu dziennika Korzystanie z zakładki Filtr okna właściwości dziennika Archiwizowanie plików dzienników i usuwanie zdarzeń Zatrzymywanie pracy komputera przy zapełnieniu dziennika zabezpieczeń Edytowanie Rejestru systemowego Co robić, kiedy komputer przestanie działać z powodu zapełnienia dziennika zabezpieczeń?

365
366 367 368 368 369 370 373 375 376 377 378 381 382 382 383

12

Windows XP PL. Księga eksperta

Rozdział 17. Drukowanie w systemie Windows XP
Podstawy drukowania w systemie Windows XP. Definicje podstawowych terminów Korzystanie z Kreatora dodawania drukarki Tworzenie połączenia z drukarką lokalną Łączenie się z drukarką podłączoną do serwera wydruku Zarządzanie właściwościami drukarki Zakładka Ogólne Zakładka Udostępnianie Zakładka Porty Zakładka Zaawansowane Zakładka Ustawienia urządzenia Zarządzanie drukarkami Metody zarządzania drukarkami Wyszukiwanie drukarek w sieci

385
385 387 388 395 396 396 396 397 397 400 40(1 402 403

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami
Dyski proste i dynamiczne Wybór typu partycji i woluminu Porównanie systemów plików FAT, FAT32 i NTFS Ulepszenia w systemie plików FAT32 System plików NTFS Korzystanie z narzędzia zarządzania dyskami Dodawanie i usuwanie partycji Tworzenie dysków logicznych na partycji rozszerzonej Konwersja dysków podstawowych na dynamiczne Rozszerzanie woluminu dynamicznego Zmiana litery lub ścieżki dysku Zarządzanie dyskami z wiersza poleceń Konwersja partycji z systemu plików FAT na NTFS Polecenie DISKPART Korzystanie z polecenia DISKPART LIST Usuwanie partycji lub woluminu Formatowanie dysku Konfigurowanie właściwości partycji Korzystanie z narzędzia Oczyszczanie dysku Zakładka Narzędzia Zakładka Sprzęt Udostępnianie dysku Zarządzanie przydziałami Udostępnianie plików z wykorzystaniem konsoli zarządzania komputerem Sesje i Otwarte pliki Udostępnianie dysków w domenie

405
406 407 409 409 409 410 412 415 416 417 418 419 419 420 424 425 427 428 429 430 433 435 436 437 438 439

Rozdział 19. Korzystanie z Menedżera zadań
Zarządzanie aplikacjami za pomocą Menedżera zadań Kończenie zadania, czyli zamykanie aplikacji Przełączanie się do aplikacji Uruchamianie nowych zadań Menu Opcje

441
441 442 443 443 444

Spis treści
Zarządzanie poszczególnymi procesami Zmiana priorytetu procesu Kończenie procesów i Zamykanie drzewa procesów Menu Opcje zakładki Procesy Zakładka Wydajność jako źródło informacji o wydajności systemu Analiza pracy karty sieciowej za pomocą zakładki Sieć

13
445 446 447 448 449 451

Rozdział 20. Rejestr systemu Windows XP
Krótka historia Rejestru systemu Windows Podstawy Rejestru systemu Poddrzewa Klucze, podklucze, wpisy i wartości Katalogi i pliki Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie Rejestru systemu Kopia zapasowa Rejestru Przywracanie Rejestru Korzystanie z Edytora rejestru w systemie Windows Przeszukiwanie Rejestru Zmiana wpisu w Rejestrze Dodawanie wpisu lub klucza do Rejestru Usuwanie klucza lub wpisu z Rejestru Eksportowanie i importowanie informacji z Rejestru

453
454 455 456 460 461 462 463 464 465 466 468 469 469 469

Rozdział 21. Tworzenie kopii zapasowej w systemie Windows XP
Sprzęt ma znaczenie Plan tworzenia kopii zapasowych Podjęcie decyzji o zawartości kopii zapasowej Jak i kiedy tworzyć kopie zapasowe Kreator kopii zapasowej Samodzielne tworzenie kopii zapasowej Wybór elementów, które mająbyć zapisane w kopii zapasowej Konfigurowanie opcji kopii zapasowej Zaawansowane opcje programu tworzenia kopii zapasowej Ogólne Typ kopii zapasowej Dziennik kopii zapasowej Wykluczanie plików Przywracanie danych z kopii zapasowej Kreator przywracania Samodzielne przywracanie plików Automatyczne odzyskiwanie systemu Uruchamianie kopii zapasowej z wiersza poleceń Zagadnienia związane z wydajnością pracy systemu Windows XP Czynniki sprzętowe mające wpływ na wydajność systemu Kilka pomysłów na poprawę wydajności systemu Menedżer zadań Monitor systemu W jaki sposób Monitor systemu gromadzi niezbędne informacje Uruchamianie Monitora systemu

473
474 476 476 476 480 483 484 484 485 485 487 487 487 487 489 490 492 493 496 497 502 513 516 517 517

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty.. 495

14

Windows XP PL. Księga eksperta
Wybieranie liczników wydajności Przeglądanie wykresów Drukowanie informacji z Monitora systemu Modyfikacja właściwości Monitora systemu Wyznaczanie poziomu odniesienia wydajności systemu Konfiguracja dzienników wydajności i alertów Tworzenie dziennika licznika Konfiguracja alertów Monitorowanie wydajności systemu za pomocą narzędzi wywoływanych z wiersza poleceń 519 521 525 525 528 529 530 532 536

Rozdział 23. Odrobina paranoi: planowanie awaryjnego odtwarzania systemu
Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych Kreator automatycznego odzyskiwania systemu Tworzenie dysku automatycznego odtwarzania systemu oraz kopii bezpieczeństwa partycji systemowej Odtwarzanie awaryjne przy użyciu mechanizmu automatycznego odzyskiwania systemu Ostatnia znana dobra konfiguracja — szansa na sukces Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym Konsola odzyskiwania Uruchamianie Konsoli odzyskiwania z instalacyjnej płyty CD systemu Windows Wybór systemu operacyjnego Comożna zrobić za pomocą Konsoli odzyskiwania? Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania? Na ratunek systemowi — przywracanie sterowników urządzeń Sterownik certyfikowany — co to takiego? Mechanizm przywracania sterowników urządzeń Zastosowanie funkcji Przywracanie systemu do odtwarzania poprzednich ustawień komputera Jakie informacje zapisuje (odtwarza) mechanizm przywracania systemu Zastosowanie kreatora przywracania systemu Ręczne tworzenie punktów przywracania Przywracanie systemu do wcześniejszego stanu

537
538 539 540 542 544 545 548 548 549 549 552 553 554 554 556 558 560 563 564

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN
Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Zastosowanie statycznych adresów IP Automatyczne adresowanie prywatne IP (APIPA) Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Wykorzystanie apletu Dodaj lub usuń programy do instalacji składników sieciowych Konfiguracja połączeń przy użyciu protokołu TCP/IP Konfigurowanie karty sieciowej Opcja To połączenie wykorzystuje następujące składniki Konfiguracja protokołu TCP/IP Konfiguracja statycznych adresów IP Zaawansowane ustawienia protokołu TCP/IP Inne protokoły komunikacyjne w sieciach LAN Instalowanie dodatkowych klientów sieciowych Instalowanie dodatkowych usług sieciowych Instalowanie dodatkowych protokołów sieciowych Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks Grupy robocze i domeny

567
568 569 569 569 570 572 574 579 579 581 582 586 587 588 589 589 590

Spis treści

15

Rozdział 25. Konfiguracja komputera do pracy w Inłernecie
Połączenia dial-up kontra połączenia szerokopasmowe Standardowy modem analogowy Modemy kablowe i modemy DSL Połączenia ISDN Instalacja modemu Kreator dodawania sprzętu Wykrywanie modemu Konfiguracja ustawień modemu Zakładka Ogólne Zakładka Modem Zakładka Diagnostyka Zakładka Zaawansowane Zakładka Sterownik Zakładka Zasoby Zakładka Zarządzanie energią Reguły wybierania numeru Zakładka Ogólne Zakładka Reguły wybierania numerów kierunkowych Zakładka Karta telefoniczna Konfiguracja zaawansowanych opcji modemu Zakładanie nowego konta w Intemecie Konfiguracja istniejącego konta w Intemecie Zmiana właściwości połączenia telefonicznego Kontrola statusu nowego połączenia Zapora sieciowa (ICF) oraz Udostępnianie połączenia internetowego dla połączenia sieciowego (ICS) Zapora sieciowa w systemie Windows XP Udostępnianie połączenia internetowego dla połączenia sieciowego (ICS) w systemie Windows XP Tworzenie połączenia z siecią w swoim miejscu pracy Konfiguracja sieci w domu lub w małej firmie Wybieranie dostawcy Internetu (ISP)

591
591 592 592 596 597 597 599 601 601 601 602 603 605 606 606 606 608 608 610 610 610 611 614 615 615 616 619 620 622 622

Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory
Domeny Windows — co to takiego? Jak działają domeny? Model domeny nadrzędnej Korzystanie z relacji zaufania Co to jest Active Directory? Jak działa Active Directory? Konta komputerów i użytkowników w Active Directory Logowanie do domeny z wykorzystaniem Windows XP Łączenie z domeną podczas trwania procesu instalacji systemu Windows XP Łączenie z domeną po zakończeniu procesu instalacji Logowanie — i co dalej? Korzystanie z konta w domenie Przeszukiwanie Active Directory

625
626 626 627 628 628 629 630 631 631 632 634 634 635

16

Windows XP PL. Księga eksperta

Część IV Multimedia Rozdział 27. Przegląd funkcji mulłimedialnych systemu Windows XP
Nowa wersja programu Windows Media Player Nowe katalogi — nie tylko Moje dokumenty! Katalog Moja muzyka Katalog Moje wideo Katalog Moje obrazy Umieszczanie fotografii i filmów w Internecie Oglądanie pokazu slajdów Zamawianie odbitek za pośrednictwem Internetu Wypalanie płyt CD w systemie Windows XP Wypalanie płyty CD Płyta Microsoft Plus! dla Windows XP Oprogramowanie oferowane przez innych producentów

637 639
640 641 641 641 642 643 643 643 644 645 647 648

Rozdział 28. Utrwalanie obrazów i filmów wideo
Instalowanie skanera, aparatu fotograficznego i innych urządzeń wideo Korzystanie z Kreatora instalacji skanera i aparatu fotograficznego Oprogramowanie oferowane przez innych producentów Program Windows Movie Maker Uruchamianie programu Windows Movie Maker Obszar kolekcji Podgląd Obszar roboczy Jak stworzyć film? Nagrywanie obrazu wideo w programie Movie Maker Edycja filmu Nagrywanie narracji do filmu Zapisywanie filmu Umieszczanie filmu na stronie WWW i przesyłanie go pocztą elektroniczną Nagrywanie filmu na płytę CD

649
649 650 653 654 654 655 656 656 657 657 661 665 665 667 667

Rozdział 29. Program Windows Media Player 8
Przegląd najważniejszych funkcji programu Windows Media Player 8 Co nowego w programie Windows Media Player 8? Typy plików obsługiwane przez program Windows Media Player Krótkie omówienie interfejsu Okno Teraz odtwarzane Otwieranie plików Otwieranie adresu URL Przeciąganie i upuszczanie plików multimedialnych Wizualizacja Funkcje zaawansowane Odtwarzanie płyt DVD Przewodnik multimedialny Kopiowanie z dysku CD Czym jest cyfrowe audio? Biblioteka multimediów Dodawanie plików multimedialnych do biblioteki Edycja informacji o pliku multimedialnym Tworzenie list odtwarzania

671
672 672 673 674 676 676 677 677 677 679 679 680 680 681 682 684 685 685

Spis treści
Tuner radiowy Nagrywanie muzyki Karnacje Opcje programu Zakładka Odtwarzacz Zakładka Kopiuj utwór muzyczny Zakładka Urządzenia Zakładka Wydajność Zakładka Biblioteka multimediów Zakładka Wizualizacje Zakładka Typy plików Zakładka Sieć

17
686 687 689 690 690 692 693 694 695 696 696 697

Dodatki Dodatek A Podstawowe informacje o protokole TCP/IP
Protokół TCP/IP Protokół IP Adresowanie w protokole IP Protokół IP ułatwia wyszukiwanie komputerów w sieci Notacja dziesiętna w adresach IP Klasy adresów IP Maski podsieci Rola portów w połączeniach Porty TCP i UDP Protokół TCP Potrójna weryfikacja zgodności umożliwia nawiązanie sesji TCP Okna przesuwne Kończenie sesji protokołu TCP Protokół datagramów użytkownika Protokół komunikatów kontrolnych internetu Protokół rozróżniania adresów Protokoły SLIP i PPP Protokół SLIP Protokół PPP System nazw domen Protokół DHCP Usługa WINS Wirtualne sieci prywatne Rozwiązywanie problemów związanych z protokołem TCP/IP Polecenia ping i tracert Korzystanie z polecenia ipconfig w celu obejrzenia konfiguracji protokołu IP Polecenie netstat Polecenie route Polecenie nslookup

699 701
702 702 704 705 707 709 713 715 715 716 717 719 719 720 720 721 721 722 722 722 723 724 725 726 726 729 730 731 731

Dodatek B Protokół LDAP i Active Directory firmy Microsoft
Opracowanie protokołu LDAP Rzut oka na standard X.500 Schematy Definiowanie schematu za pomocą protokołu LDAP

733
733 734 737 737

18

Windows XP PL. Księga eksperta
Korzystanie z protokołu LDAP Przeszukiwanie katalogu Zmiana informacji w katalogu Active Dircetory firmy Microsoft Rzut oka na Konsolę zarządzania firmy Microsoft i zarządzanie katalogiem Wyszukiwanie obiektów w Active Directory 739 739 740 740 742 743

Dodatek C Korzystanie z systemu Windows XP na komputerze przenośnym
Korzystanie z technologii ClearType Konfigurowanie opcji zarządzania energią w systemie Windows XP Schematy zasilania Korzystanie z alarmów Ustawienia zakładki Miernik energii Zaawansowane ustawienia opcji zasilania Hibernacja System zarządzania oszczędzaniem energii Korzystanie z. profili sprzętu Tworzenie profilu sprzętowego Zarządzanie profilami Konfigurowanie profilu sprzętowego Wybór profilu podczas uruchamiania systemu Synchronizacja i pliki trybu offline Konfigurowanie ustawień plików trybu offline Konfigurowanie dostępu do stron sieci Web w trybie offline Korzystanie z Menedżera synchronizacji

745
746 747 748 751 753 753 754 754 754 755 756 757 758 759 759 760 761

Dodatek D Podstawy serwera Internetowych usług informacyjnych
Co nowego w IIS 5.1? Instalowanie serwera Internetowych usług informacyjnych Tworzenie witryny sieci Web Zarządzanie witryną sieci Web Właściwości witryny sieci Web Katalog macierzysty Dokumenty Zabezpieczenia katalogów Nagłówki HTTP Błędy niestandardowe Zarządzanie serwerem FTP Właściwości witryny FTP Konta zabezpieczeń Wiadomości Katalog macierzysty Zarządzanie usługą SMTP Zakładka Ogólne Zakładka Dostęp Zakładka Wiadomości Zakładka Dostarczanie Zabezpieczenia

763
764 765 766 766 768 769 770 771 772 773 773 774 775 776 776 777 777 778 778 779 779

Skorowidz

781

„Firewall w praktyce" i „Windows NT 4. Dziękuję również Angelowi Simeo i Johnowi Rouge'owi z firmy The Computer Merchant. Parrotowi i ludziom z firmy Associates of Raleigh. którzy pomagali mi w zmaganiach z przeciwnościami. .O Autorze Terry Ogletree jest konsultantem. Linux i OpenVMS.com). „Nagrywanie dysków CD dla opornych". jak również Unix. np. którzy dawali mi zatrudnienie przez wiele lat i zachęcali mnie do inwestowania czasu w pisanie. Współautor wielu książek — m. Obecnie współpracuje /.0 Networking". Na koniec chciałbym podziękować rodzicom i rodzinie za wspieranie mnie w tym i innych przedsięwzięciach pisarskich.com lub odwiedzić jego witrynę — http:// www. dbając o to. NC. Możesz napisać do niego na adres two@twoinc. który od wielu lat styka się z systemami operacyjnymi Windows. firmą Computer Merchant of Novell {http://www. nad którymi pracowałem przez wiele lat. „Rozbudowa i naprawa sieci według Scotta Muellera". abym miał czas na pisanie. Wszystkie uwagi na temat niniejszej książki będą mile widziane! Dziękuję również Michaelowi D.twoinc.com. Jest autorem wielu książek.tcml.in.

co tak naprawdę się dzieje. gdyż aplikacje działające w Windows 95/98/Me nie chciały współpracować z Windows NT/2000. poznasz również nowy pulpit systemu Windows XP i sposoby jego konfigurowania. pozwoli to na wypuszczenie na rynek większej liczby programów. czy chcesz nim zostać. zanim rozpoczniesz instalowanie systemu operacyjnego Windows XP. Na rynku serwerów i stacji roboczych Microsoft oferował systemy Windows NT i Windows 2000. jądro systemu to jego serce i najważniejsza część. Windows XP powstał jako połączenie cech. które sprawiają. aż po Windows Me. Począwszy od Windows 95 i Windows 98. że system nie jest podatny na zawieszenie. W części I poznasz techniczne szczegóły działania systemu operacyjnego. Wynikało to z faktu. Ostatni rozdział części I omawia dostępne sposoby równoległej instalacji systemu na dużej liczbie komputerów. Wiele szczegółów działania — umożliwiających równoległe uruchamianie kilku aplikacji oraz korzystanie przez wielu użytkowników z jednego komputera —jest ukrytych przed wzrokiem użytkownika. kiedy uruchamiany jest komputer. Niniejsza książka jest podzielona na pięć części. Oprócz tego Windows XP posiada wiele właściwości. jak na przykład sposób obsługi pamięci wirtualnej przez jądro systemu czy wielozadaniowość. W części I dowiesz się również wszystkiego. Jeśli nie jesteś jeszcze szczęśliwym posiadaczem systemu Windows XP. Ale obsługa dwóch różnych rodzin systemów operacyjnych zaczęła stwarzać użytkownikom problemy. Microsoft włożył wiele wysiłku w przygotowanie nowego pulpitu. Stabilność jądra Windows NT/2000 sprawia. z których użytkownicy byli tak zadowoleni w systemach Windows 9x ze stabilnym jądrem systemów Windows NT i Windows 2000. szczególnie w zakresie obsługi multimediów. więc koniecznie przeczytaj ten rozdział.Wprowadzenie Przez wiele lat Microsoft sprzedawał dwa zestawy systemów operacyjnych pod wspólnym szyldem Windows. iż systemy Windows 95/98/Me były zbudowane na podstawie innego jądra systemu niż systemy Windows NT/2000. Część I przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji systemu. W części II dowiesz się. Część II zawiera również informacje na temat opcji ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych. a wiele aplikacji w tym środowisku działa szybciej niż dotychczas. ta książka pomoże Ci podjąć decyzję. Informacje zawarte w tym rozdziale będą szczególnie przydatne dla administratorów zarządzających siecią w dużych firmach. jeśli chcesz być prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie. toteż na rynku pojawi się z pewnością wiele aplikacji wykorzystujących możliwości nowego systemu operacyjnego. Windows XP posiada wiele nowych możliwości. jak i pracy biurowej. A jak wiadomo. były to niedrogie systemy operacyjne przeznaczone zarówno do użytku domowego. co powinieneś wiedzieć. . że jest jednym z najchętniej kupowanych systemów operacyjnych na rynku. Ponieważ programiści będą teraz pisać aplikacje tylko dla jednego jądra systemu.

Jeśli chcesz przypomnieć sobie szczegóły protokołu TCP/IP. Część III zamykają rozdziały omawiające obsługę sieci i związane z nią problemy. Dodatek ten będzie nieocenioną pomocą. od uruchamiania starszych aplikacji po obsługę Panelu sterowania i narzędzia do zarządzania użytkownikami stacji. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat tworzenia kopii bezpieczeństwa. Windows XP jest wyposażony we własny firewall zabezpieczający komputer przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Część V obejmuje dodatki. . Poznasz również najnowszą wersję aplikacji Internet Explorer oraz najnowsze rozwiązania z zakresu zarządzania i obsługi folderów oraz plików. do których występują odwołania w wielu rozdziałach tej książki. Część III przedstawia szczegóły techniczne i administracyjne obsługi komputera. Księga eksperta którym korzystanie z komputera może sprawiać trudności. grup dyskusyjnych i książki adresowej za pomocą aplikacji Outlook Express. aby monitor komputera był bardziej czytelny. że trudno je wszystkie opisać w kilku zdaniach. a dzięki zamieszczonym zrzutom ekranu nie będziesz się musiał głowić. jak podłączyć kamerę cyfrową do komputera lub jak korzystać z aplikacji Windows Media Player w celu pobrania muzyki z sieci Web i nagrania jej na dysk CD. że przypadnie Ci do gustu ta książka. Znajdziesz tam również cały rozdział poświęcony obsłudze poczty. koniecznie zajrzyj właśnie do części IV. Jestem przekonany. Windows XP to niewątpliwie system nowatorski i z całą pewnością będziesz zadowolony mogąc z niego korzystać. w jaki sposób LDAP i Active Directory są używane do przechowywania informacji o sieci. Dodatek D to szczegółowe informacje o wykorzystaniu aplikacji IIS (z ang. jak przegrać film ze starej kasety VHS do formatu cyfrowego i zmontować go na nowo. Windows XP ma tak wiele nowych funkcji do obsługi multimediów. sięgnij do dodatku A. będąca najlepszym dostępnym na rynku przewodnikiem po systemie Windows XP. Układ książki pozwala na szybkie odnalezienie poszukiwanego tematu. Z rozdziału opisującego aplikację Movie Maker dowiesz się. Dowiesz się również. sięgnij do rozdziału poświęconego temu zagadnieniu. Lightweight Directory Access Protocol) i usługę Active Directory. jak dane okno wygląda w rzeczywistości. Całe rozdziały poświęcono Rejestrowi systemowemu. Z dodatku C użytkownicy komputerów przenośnych dowiedzą się między innymi. odzyskiwaniu danych oraz unikaniu problemów związanych z ich utratą. Część IV składa się z rozdziałów opisujących obsługę multimediów. jak za pomocą technologii ClearType sprawić. Internet Information Server). Jeśli chcesz się dowiedzieć. Z niniejszej książki dowiesz się. Dodatek B opisuje protokół LDAP (z ang. Znajdziesz tam rozdziały opisujące wszystkie zagadnienia administracyjne systemu. jak podłączyć komputer do domeny lub stworzyć grupę roboczą. jak w pełni wykorzystać jego możliwości.22 Windows XP PL. jeśli próbujesz zrozumieć.

Część I Architektura i instalacja .

W nowym systemie Windows XP nowy jest nie tylko elegancki pulpit. to: • Pamięć chroniona — system Windows XP wykorzystuje możliwość pracy jednostki centralnej w dwóch trybach: trybie jądra i trybie użytkownika. Większość funkcji systemu operacyjnego jest zdefiniowana w trybie jądra i jest to część systemu Rozdział 1. System Restore) i Przywróć sterownik (z ang. Device Driver Rollback) — pozbędziesz się również bólu głowy. o których przeczytasz w tym rozdziale. Dzięki temu nowy system pozwala na uruchamianie tych samych aplikacji zarówno w biurze . Windows XP Professional to technologia budowana i szlifowana od czasu. Podstawowe elementy systemu Windows XP. W tym rozdziale zaczniemy od podstaw systemu Windows XP. Jest to podstawowa zaleta większości nowoczesnych systemów operacyjnych. kiedy to wiele lat temu po raz pierwszy pojawił się na rynku Windows NT. który miałeś podczas instalacji nowych urządzeń i oprogramowania. jak i w domu. W dzisiejszych czasach mamy środowiska wielozadaniowe dla stacji roboczych. czyli w jaki sposób zapewnia on tak duży obszar pamięci pozwalając jednocześnie uruchamiać wiele aplikacji.Windows XP Professional od środka W tym rozdziale: • Architektura systemu Windows XP: tryb jądra i tryb użytkowy • Pamięć chroniona i jądro • Usługi rezydentne • Wielozadaniowość i wieloprocesowość równoległa • Co to jest DirectX? System operacyjny Windows XP Professional — najnowsza wersja z rodziny systemów operacyjnych Windows — to rzeczywiście zupełnie nowe zjawisko. które pozwalają na zwiększenie wydajności. jak i Windows NT/2000. . a nawet na komputerze domowym. ale również obsługa wielu urządzeń i zgodność z kodem źródłowym zarówno systemów Windows 9x. Teraz możesz mieć to wszystko na stacji roboczej w biurze. pracujących na komputerach mainframe. Dzięki nowym narzędziom — Przywracanie systemu (z ang.

który znajduje się pomiędzy systemem operacyjnym a fizycznymi urządzeniami zainstalowanymi w komputerze. • Technologia DirectX — najnowsza wersja pakietu DirectX pozwala na ominięcie ograniczeń narzuconych przez HAL w zakresie obsługi urządzeń. kernel modę) jest to warstwa kodu . Architektura systemu Windows XP: tryb jądra i tryb użytkowy Windows XPjest zbudowany na podstawie takiej samej architektury jak systemy Windows NT i Windows 2000. przełączania się pomiędzy nimi. umożliwia systemowi operacyjnemu zarządzanie tymi urządzeniami. Jest to system operacyjny bazujący na pamięci wirtualnej pracujący w dwóch podstawowych trybach. Dla potrzeb biurowych nie ma nic lepszego niż możliwość pracowania na kilku aplikacjach jednocześnie. Tryb jądra (z ang. Aplikacje użytkowe zgłaszają żądania do systemu operacyjnego o przydzielenie dostępu do pamięci wirtualnej. Do tej pory wysoko specjalizowane graficzne stacje robocze były wyposażone w systemy operacyjne typu Unix lub we własne systemy operacyjne. W tym rozdziale przyjrzymy się architekturze Windows XP i — związanych z nią — zaletom systemu. zmniejsza to prawdopodobieństwo. Wielbiciele gier szybko zauważą. • Wielozadaniowość — zdolność systemu operacyjnego do uruchomienia równocześnie kilku aplikacji. jeśli nie lepiej. Każda aplikacja otrzymuje swoją własną wirtualną przestrzeń adresów o rozmiarze 4 GB. takimi jak karty sieciowe czy dyski twarde. że aplikacji uda się spowodować awarię systemu operacyjnego! • Pamięć wirtualna — system Windows XP obsługuje 4 GB pamięci wirtualnej. Ponieważ jądro systemu chroni dostęp do pamięci fizycznej. dzięki czemu aplikacje multimedialne mogą znacznie lepiej i szybciej współpracować z podległymi urządzeniami. które w danej chwili nie są wykorzystywane przez żadną aplikację ani system operacyjny. Ogromna przestrzeń adresowa nie jest dzielona pomiędzy różne aplikacje. wymiany danych pomiędzy nimi metodą „wytnij i wklej". dzięki czemu bardziej wyrafinowane aplikacje do obróbki dźwięku i obrazu mogły rozwinąć skrzydła. co pozwala w znacznym stopniu skrócić czas odpowiedzi systemu na zgłoszenie. w którym przechowuje fragmenty obszarów pamięci.26 Część I • Architektura i instalacja operacyjnego odpowiedzialna za zarządzanie dostępem do pamięci fizycznej komputera. jak systemy operacyjne Windows 9x. że system operacyjny Windows XP działa w zakresie obsługi multimediów równie dobrze. korzysta z pliku stronicowania. • Wieloprocesowość równoległa — Windows XP potrafi obsługiwać systemy wieloprocesorowe. • Warstwa uniezależnienia od sprzętu (HAL) — HAL to warstwa kodu. od teraz system Windows XP zapewnia takie same możliwości po znacznie niższej cenie.

w którym działają programy użytkowe. które potrafiły zablokować dostęp do konkretnego urządzenia. . gdy powstał system Windows NT. Warstwa uniezależnienia od sprzętu to warstwa na poziomie oprogramowania. zmuszając do restartowania komputera. privilleged modę). co mogłoby doprowadzić do błędnego działania. Czasem można spotkać określenie tego trybu jako tryb uprzywilejowany (z ang. hardware abstraction layer — HAL). Na przykład jądro systemu jest odpowiedzialne za przydział aplikacjom potrzebnej pamięci. W poprzednich wersjach systemów operacyjnych firmy Microsoft aplikacje mogły bezpośrednio kontaktować się z urządzeniami podłączonymi do komputera. jak pamięć wirtualna oraz kolejkowanie działania aplikacji. Obejmował on zarówno obowiązujący obecnie standard procesorów Intel. Wyjątkiem od tego są sterowniki urządzeń. która pozwala systemowi operacyjnemu na współpracę z obiektami na poziomie ogólnym raczej niż na poziomie warstwy szczegółowej. jak i procesory typu PowerPC. podsystemami graficznymi Win32K i GDI. może przerwać jej działanie. user modę) to obszar. Utworzenie warstwy „uniezależnienia" pomiędzy sprzętem fizycznym a aplikacjami pozwoliło na działanie systemu Windows NT na różnych platformach. Korzystanie z warstwy uniezależnienia od sprzętu pozwoliło ograniczyć spustoszenia w dostępie do urządzeń poczynione przez aplikacje. Zamiast tego używa elementu zarządzania operacjami wejścia-wyjścia (z ang. input/output) usług rezydentnych. które pozwalają na komunikację z systemem plików i siecią komputerową. używanymi do komunikacji z monitorem i urządzeniami wejściowymi.1 przedstawia ogólny obraz podziału obowiązków podlegających różnym elementom systemu operacyjnego. Po pierwsze. jeśli to konieczne. Tryb użytkownika (z ang. • Windows XP Professional od środka 27 systemu operacyjnego odpowiedzialna za takie podstawowe segmenty systemu operacyjnego. system operacyjny Windows NT został stworzony do pracy na różnych platformach sprzętowych. Aplikacje wystawiają żądania przydziału pamięci do jądra systemu poprzez wywoływanie funkcji systemowych. jest odpowiedzialny za kontrolę urządzeń podłączonych do komputera. Executive Services) działają w trybie jądra i mogą wykonywać działania niedozwolone dla aplikacji użytkowych. który wykonuje zadanie zlecone przez aplikację. Kod systemu operacyjnego uruchamiany (wykonywany) w trybie jądra ma bezpośredni dostęp do zasobów sprzętowych i pamięci komputera. nie sięga ona bezpośrednio do dysku fizycznego. Jako że Windows XP Executive Services działają w trybie jądra. Alpha i MIPS. Na przykład. Element jądra systemu. zarządzany przez elementy jądra. Rysunek 1.Rozdział 1. Dzięki temu kod trybu jądra systemu Windows XP zarządza pracą aplikacji i. Usługi rezydentne (z ang. zwany warstwą uniezależnienia od sprzętu (z ang. ochraniają one pamięć systemową przed dostępem przez aplikacje próbujące zapisywać w zarezerwowanych obszarach pamięci. Z różnych powodów warstwa uniezależnienia od sprzętu (HAL) została stworzona. Elementy systemu operacyjnego zostaną omówione szczegółowo w tym rozdziale. jeśli aplikacja próbuje odczytać dane z dysku. Tryb jądra a warstwa uniezależnienia od sprzętu Jądro systemu odpowiada za komunikację ze sprzętem w imieniu aplikacji.

Dla takich programów element systemu . Application Compatibility Modę).28 Część I • Architektura i instalacja Rysunek 1. Kolejną zaletą warstwy uniezależnienia od sprzętu jest ochrona systemu przed błędnym kodem aplikacji. Warstwa uniezależnienia od sprzętu jest nadal niezbędna do celów łatwiejszego rozdziału komunikacji systemowej od platformy sprzętowej. Chociaż większość 32-bitowych aplikacji napisanych dla wersji systemu operacyjnego od Windows 95 do Windows 2000 powinna działać na komputerze z systemem Windows XP.1 pokazano podsystem Windows on Windows (WOW) wraz z podsystemem trybu zgodności aplikacji (z ang. a zatem kod programu uruchamiany w trybie użytkownika nie może wykonywać takiej operacji. Rozdział pomiędzy trybem jądra a trybem użytkownika jest stworzony w celu zapewnienia stabilności systemu Windows XP i uniezależnienia działania systemu od błędów wadliwie działających aplikacji. Na rysunku 1. natomiast na etapie testowania wersji Windows 2000 zrezygnowano z obsługi systemów działających na podstawie procesorów Alpha. ale także 64-bitowych procesorów Intel Itanium.0 zrezygnowano z obsługi systemów działających na podstawie procesorów PowerPC i MIPS. Nawet elementy systemu operacyjnego komunikujące się ze sterownikami urządzeń są częścią jądra i dlatego aplikacje muszą korzystać z procedur systemowych przy odwołaniach do urządzeń.1. Warstwa uniezależnienia od sprzętu jest odpowiedzialna za obsługę elementów sprzętowych podlegających systemowi operacyjnemu. zdarzają się i takie. jak zapisywanie buforów pamięci fizycznej wykorzystywanych przez urządzenia do obsługi sieci. która chroni kluczowe elementy systemu przed bezpośrednim dostępem aplikacji Aplikacje 16-bitowe Tryb zgodności aplikacji Aplikacje Win32 Podsystem Windows on Windows )W) Podsystem Win32 Tryb użytkownika Tryb jądra Usługi rezydentne Menedżer operacji wejścia/ wyjścia Menedżer obiektów Menedżer zabezpieczeń Menedżer procesów Narzędzie uruchamiania procedur lokalnych Menedżer pamięci wirtualnej WM2&GDI Sterowniki urządzeń Warstwa uniezależnienia od sprzętu (HAL) Sterowniki kart graficznych Urządzenia komputera Na etapie projektowania systemu Windows NT 4. Istotne jest natomiast. System Windows XP jest zbudowany na podstawie architektury warstwowej. które nie działają. że w fazie projektowania systemu Windows XP zadbano nie tylko o obsługę 32-bitowych procesorów Intel. Starsze aplikacje napisane na procesory 16-bitowe mogą pracować w trybie emulacji podsystemu WOW.

do aplikacji zgodnych z Windows XP (dostęp do witryny można uzyskać również wybierając Oprócz umożliwienia działania aplikacji napisanych dla wcześniejszych wersji systemu Windows (nawet niektórych programów działających w trybie MS-DOS). Skutki takiego działania były nieprzewidywalne. protected memory).microsoft. Ponieważ zrezygnowano z obsługi systemów działających na podstawie 64-bitowych procesorów Alpha.com/windowsxp/partners/catalog. Wersja ta zawiera podsystem zwany Windows on Windows 64 (WOW64) umożliwiający wspólne działanie zarówno aplikacji 32-bitowych. ochronę obszarów pamięci zawierających kod chroniony. źle napisany program mógł łatwo uzyskać dostęp do obszaru pamięci. Przez podzielenie systemu operacyjnego na tryb użytkownika i tryb jądra.asp) w celu uzyskania dostępu z menu Start/Wszystkie programy/Windows Catalog). Mogą to być programy antywirusowe. w którym nie powinien niczego zapisywać. jak również adresowanie w pamięci fizycznej wszystkich obszarów pamięci potrzebnych w dowolnej chwili systemowi operacyjnemu lub aplikacji. Virtual Memory Manager) — element odpowiedzialny za zarządzanie wirtualną przestrzenią adresów o rozmiarze 4 GB dostępną dla każdego procesu. . jak i aplikacji napisanych specjalnie dla wersji 64-bitowej. executive services) to nazwa nadana zestawowi różnorodnych elementów stanowiących podstawy systemu operacyjnego. We wczesnych systemach operacyjnych. Podstawowe usługi oferowane przez jądro obejmują: • Menedżer pamięci wirtualnej (z ang. Tryb zgodności aplikacji jest szczegółowo opisany w rozdziale 12. archiwizacyjne i niektóre narzędzia systemowe. 64-bitowa wersja systemu Windows XP jest przeznaczona dla procesorów Intel Itanium. ta wersja systemu operacyjnego Windows XP będzie niezwykle użyteczna dla takich środowisk. Jednak producenci najlepiej sprzedających się programów zapewnią nowe wersje tych programów działających w systemie Windows XP. z których nie powinny korzystać. a co za tym idzie. Pamięć chroniona i jądro Ponieważ korzystanie z pamięci fizycznej jest możliwe tylko w trybie jądra systemu operacyjnego.Rozdział 1. • Windows XP Professional od środka 29 zwany trybem zgodności aplikacji pozwala na emulację wcześniejszych wersji systemu operacyjnego Windows. 64-bitowa wersja systemu Windows XP pozwala uruchamiać aplikacje 64-bitowe. ale zwykle kończyło się awarią systemu. „Instalowanie i usuwanie aplikacji". takich jak MS-DOS. jest ona również zwana pamięcią chronioną (z ang. że niektóre aplikacje będą działały niestabilnie w systemie Windows XP. Usługi rezydentne Usługi rezydentne (z ang. aplikacje użytkowe nie mająjuż bezpośredniego dostępu do obszarów pamięci. Może się zdarzyć. Chociaż większość z nas nie potrzebuje rekordowych osiągów najnowocześniejszych 64-bitowych stacji roboczych. jak systemy projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz aplikacje do obróbki obrazów 3D. Sprawdź witrynę Windows Catalog (http://www.

będzie potrafiła zaadresować obszar pamięci wirtualnej o rozmiarze 16 terabajtów. To ogromny postęp w zakresie dostępu do pamięci wirtualnej w porównaniu ze zwykłym systemem 32-bitowym Windows XP Professional. Od tej chwili inne elementy usług rezydentnych. czy użytkownikowi można dać dostęp do zasobu takiego jak plik. Dwa istotne pojęcia. Oznacza to. jak Unix czy Open VMS. Local Procedurę Cali Facility) — element odpowiedzialny za komunikację pomiędzy procesami. takie jak menedżer pamięci wirtualnej. Użytkownicy oczekujący większych możliwości przetwarzania będą zadowoleni z systemu Windows XP umożliwiającego aplikacjom obsługę większych struktur danych i szybsze przetwarzanie danych niż w systemach 32-bitowych. na które trzeba tutaj zwrócić uwagę. Jest to jedna z najbardziej istotnych cech nie tylko Windows XP. jest znacznie większy niż aktualnie zainstalowana pamięć w danym komputerze. Object Manager) — system Windows XP wykorzystuje koncepcję obiektu do wielu różnych celów. że obiekt to jednostka podstawowa. Process Manager) — gdy pojawia się potrzeba uruchomienia lub zakończenia procesu. • Menedżer zabezpieczeń (z ang. jak porty. ale również wszystkich nowoczesnych systemów operacyjnych. jakby miały być uruchamiane na komputerach z zainstalowaną pamięcią o rozmiarze 2 GB. 2 GB są zarezerwowane dla samego systemu operacyjnego. Uznajmy. sprawdzanie hasła użytkownika oraz kontrolę. Jednak należy wziąć pod uwagę jedną bardzo istotną cechę pamięci wirtualnej — a mianowicie fakt. Ważne jest również. 64-bitowa wersja systemu Windows XP. virtual memory . biorą udział w zarządzaniu działaniem procesu i dostępem do zasobów systemowych. Obejmuje to wstępne logowanie. są traktowane jako obiekty. to adresy pamięci wirtualnej (z ang. Security Reference Monitor) —jest niezwykle istotną częścią usług rezydentnych. ten element jest odpowiedzialny za utworzenie odpowiednich struktur pamięci oraz utworzenie wątków procesu. Obiekt zapewnia łączność pomiędzy aplikacją a zasobem systemowym. Menedżer zabezpieczeń to element kontrolujący wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa istniejące w systemie operacyjnym. że aplikacje mogą być pisane w taki sposób. chociaż jest mało prawdopodobne. • Menedżer procesów (z ang. virtual memory manager — VMM) jest odpowiedzialny za zarządzanie pamięcią fizyczną komputera oraz przydzielanie jej zasobów poszczególnym procesom. że obszar pamięci. Jak działa pamięć wirtualna Element jądra zwany menedżerem pamięci wirtualnej (z ang. która może być zarządzana przez usługi rezydentne. która ma działać na procesorach Intel Itanium. Jest on potrzebny. Podwojenie wartości numerycznej obsługiwanej przez procesor będzie miało ogromny wpływ na sukces systemu Windows XP. 32-bitowy system Windows XP może obsługiwać adresowanie w zakresie do 4 GB pamięci. iż jest ona wirtualna. podczas gdy pozostałe 2 GB są przeznaczone dla aplikacji. • Menedżer obiektów (z ang. abyś akurat w tej chwili miał taką ilość pamięci w swoim komputerze. gdyż każdy proces korzysta z tej samej przestrzeni adresów wirtualnych. Z 4 GB dostępnego zakresu pamięci. Na przykład takie zasoby systemowe.30 Część I • Architektura i instalacja • Narzędzie uruchamiania procedur lokalnych (z ang. jaką może zaadresować system Windows XP.

zwanych stronicami (z ang. Po odnalezieniu poszukiwanego bajtu przy użyciu adresu wirtualnego może się okazać. 32-bitowe adresowanie pamięci wirtualnej System Windows XP używa 32-bitowego adresu do lokalizacji danych w pamięci. Mogłoby się wydawać. że dostępny zakres adresów powinien być podzielony pomiędzy współdziałające procesy i każdy z nich powinien otrzymać tylko fragment dostępnego zakresu. Stronicowanie pamięci Sposoby zarządzania pamięcią wirtualną w systemie Windows XP mogą początkowo wydawać się skomplikowane. • katalog stronic. W takim wypadku . Zakres adresów pamięci rozciąga się od 0000000016 do 7FFFFFFF16 (w zapisie szesnastkowym — to ulubiony typ zapisu programistów). Adresy wirtualne to po prostu ponumerowane lokalizacje w pamięci adresowej dostępne dla procesu. Dlatego nie powinno nikogo zdziwić wykorzystywanie przez system Windows XP metod obsługi pamięci wirtualnej podobnych do metod wykorzystywanych przez OpenVMS. Zadaniem VMM jest śledzenie przestrzeni adresowej procesu i koordynacja tych adresów z adresami pamięci fizycznej komputera. VMM zajmuje się odwzorowywaniem adresów wirtualnych w fizycznej przestrzeni adresowej. Niewątpliwie większość użytkowników zna historię pierwszego twórcy systemu Windows NT Davida Cutlera. ale tak nie jest. że każdy proces korzysta z tego samego zakresu adresów. • tablica stronic. physical memory). który był również autorem systemu operacyjnego Virtual Memory System (VMS) firmy Digital Eąuipment Corporation. pages). • ramka stronic. • Translation Lookaside Buffers. ale w rzeczywistości jest to prosta sztuczka pozorująca dostępności pamięci o rozmiarze 4 GB. • Windows XP Professional od środka 31 addresses) i pamięć fizyczna (z ang. że cały czas mowa o adresach pamięci wirtualnej. Należy pamiętać o kilku bardzo istotnych rozwiązaniach używanych przy obsłudze pamięci wirtualnej na zasadzie stronicowania: • 32-bitowe adresowanie pamięci wirtualnej. Ponadto należy pamiętać. VMM śledzi. 32-bitowy adres składa się z trzech segmentów. Pamięć fizyczna to ilość pamięci zainstalowanej w komputerze użytkownika. Każdy z procesów może korzystać z całego dostępnego zakresu adresów. podczas gdy fizycznie komputer ma zainstalowane dużo mniej pamięci fizycznej. Cała pamięć jest podzielona na segmenty o rozmiarze 4 096 bajtów. a nie pamięci fizycznej. że bajt może być zapisany w pamięci fizycznej lub strona zawierająca poszukiwany bajt może znajdować się w pliku stronicowania. której elementy wskazują na obszary w pamięci zawierające dane potrzebne aplikacji. zwanym teraz OpenVMS.Rozdział 1. każdy z nich używany jest do indeksowania tablicy. jakie adresy proces wykorzystuje i robi to dla wszystkich procesów działających w systemie. Należy pamiętać. • pliki stronicowania.

32 Część I • Architektura i instalacja strona musi zostać wczytana do pamięci i dopiero wtedy dane będą dostępne dla aplikacji. Ponieważ każdy proces ma własny katalog stronic. page table) i ramce stronic (z ang. która jest bieżącą stronicą danych aplikacji. to wszystkie procesy mogą używać tego samego zakresu adresów. Łatwo obliczyć. wartość odczytana z tego miejsca jest wykorzystywana do znalezienia kolejnej struktury zwanej tablicą stronic (z ang. page frame).2. potrafi obsłużyć ogromną ilość katalogów pamięci.2 pokazano. Każdy wpis jest offsetem w kolejnej strukturze zwanej tablicą stronic (z ang. Każdy proces uruchomiony w systemie operacyjnym Windows XP posiada swój własny katalog stronic. Na rysunku 1. Katalog stronic to stronica pamięci. jak pierwsze 10 bitów 32-bitowego adresu zostało wykorzystanych do znalezienia wpisu w katalogu stronic. ale jak się zaraz przekonamy. VMM wykonuje kilka kroków w celu zlokalizowania bieżącej ramki stronic. page directory). page table). page directory offset). w jaki VMM zarządza pamięcią. Najpierw przyjrzymy się. które odpowiadają offsetom w katalogu stronic (z ang. do których odwołuje się. Ponownie jest to struktura stronicy o rozmiarze 4 096 bajtów składająca się z wpisów zwanych wpisami w tablicy stronic (z ang. page directory entry — PDE). page table entries — PTEs). page table). sposób. że pojedynczy katalog stronic może przechowywać do 1 024 PDEs (1 024x4 = 4 096 bajtów). Każdy wpis w katalogu stronic ma rozmiar czterech bajtów i jest określany jako wpis w katalogu stronic (z ang. wykorzystując zakres adresów zarządzanych przez VMM systemu Windows XP. tablicy stronic (z ang. Katalog stronic Pierwsze 10 bitów adresu określanych jest jako offset w katalogu stronic (z ang. 32-bitowy adres składa się z trzech segmentów 31 r Offset w katalogu stronic (10 bitów) Adres 32-bitowy 22 12 1 Offset w ramce stronic (12 bitów) | || Offset w tablicy stronic (10 bitów) || Rysunek przedstawia trzy segmenty adresu. a następnie jak strony pamięci są wczytywane do pamięci z pliku stronicowania. Każdy proces ma własny zbiór danych. z których każdy ma swoje przeznaczenie. w jaki sposób adres jest dzielony na trzy osobne segmenty. Rysunek 1. w jaki sposób adres 32-bitowy jest wykorzystywany do odszukania jednego bajtu danych. Może to się wydawać ogromnym marnotrawstwem pamięci. Ponieważ adresy są wirtualnymi wskaźnikami i VMM zajmuje się przepisywaniem bieżących danych pomiędzy plikiem stronicowania a pamięcią fizyczną. z których każdy ma rozmiar czterech bajtów. konkretny adres 32-bitowy wykorzystywany przez proces nie wskazuje na ten sam bajt danych co identyczny adres wykorzystywany przez inny proces. . która —jak wiadomo — ma rozmiar 4 096 bajtów. Tablica stronic Po tym.

3. • Windows XP Professional od środka 33 Kolejne 10 bitów 32-bitowego adresu jest wykorzystywanych przez VMM do znalezienia wpisu w tablicy stronic wskazanej przez wpis w katalogu stronic. Ponieważ ostatnia część adresu ma rozmiar 12 bitów. / Tablica stronic PTE PTE PTE itd. Rysunek 1. może być wykorzystana do wskazania konkretnych bajtów w ramce stronic. a nie fizycznej. page directory entry) i PTE w tablicy stronic (z ang. \ \ \ \ PTE itd. Wpis w katalogu stronic wskazuje tablicę stronic. Ostatnie 12 bitów adresu nie wskazują już na kolejną strukturę procesu stronicowania. page frame).. natomiast 12-bitowy fragment adresu pozwala VMM adresować poszczególne bajty w ramce stronic.3 przedstawia proces wykorzystywania wskaźników do znalezienia wpisu w tablicy stronic.Rozdział 1.PDE PTE PTE w katalogu stronic PDE itd.4096 bajtów / Tablica stronic / PTE Kolejne 10 btów wskazuje wpis w wybranej tablicy stronic Ostatnie 12 bitów wskazuje konkretny bajt w ramce stronic PTE PTE itd. Dlatego istnieje możliwość zaadresowania każdego bajtu w ramce stronic osobno. Rysunek 1. że wpisy PDE w katalogu stronic (z ang. na który wskazuje adres. a wpis w tablicy stronic wskazuje ramkę stronic Katalog stronic 3 Tablica stronic Ramka / / / / / 5 stronic 1 2 6 3 7 4 8 ierwsze 10 bitów wskazuje wpis PDE — • . gdzie przechowywane są rzeczywiste dane. page labie eniry) mają długość 10 bitów i są używane do wskazywania czterobajtowych wpisów w kolejnej strukturze procesu stronicowania. Pamiętaj. . Kiedy VMM znalazł w końcu ramkę stronic. wykorzystuje ostatnie 12 bitów 32-bitowego adresu do wyszukania bajtu danych w ramce stronic. Po wykorzystaniu przez VMM wpisu PDE do zlokalizowania tablicy stronic i wykorzystaniu Tlrugiej 10-bitowej porcji adresu do odnalezienia wpisu w tablicy stronic. że cały czas mówimy o pamięci wirtualnej. Ramka tablic Nareszcie dotarliśmy do miejsca w pamięci.. ramce stronic i bieżącego bajtu danych w ramce stronic. ale są offsetem w bieżącej stronicy pamięci zawierającej rzeczywiste dane użytkownika lub aplikacji. Należy pamiętać. VMM korzysta z wartości tam zapisanej do zlokalizowania kolejnej struktury zwanej ramką stronic (z ang. 9 10 11 12 13 14 15 16 .

ale na konkretną tablicę stronic. uruchamiany jest standardowy proces stronicowania w celu załadowania danych do pamięci fizycznej. można szybko odwołać się do TLB.3. aby odszukać konkretny bajt danych. Czyż to nie jest proste? Ale poczekaj. Jeśli nie. są rozwiązaniami łatwymi do zrozumienia. nie wskaźniki do danych przechowywanych w pliku stronic. czy potrzebne dane są dostępne w pamięci fizycznej.. że wszystkie bieżące stronice znajdują się w pliku stronicowania. na która wskazuje PTE. na którą powinieneś zwrócić uwagę. Jeśli cała dostępna pamięć jest w danej chwili zapełniona danymi. drugi przy wczytywaniu tablicy stronic i ostatni przy wczytywaniu ramki stronic zawierającej potrzebne dane. to jeszcze nie wszystko. aby w to miejsce wczytać stronicę. Zarówno rozwiązanie dzielenia 32-bitowego adresu w celu wyszukiwania danych. Istnieje możliwość. Oznacza to. Dlatego też VMM musi stwierdzić. W takiej sytuacji pojawią się trzy błędy stronicowania. Dzieje się tak. aż napęd dysku wczyta stronicę pamięci. która w danej chwili nie jest obecna w pamięci fizycznej. . że są to wskaźniki do adresów w pamięci fizycznej.. Jest jednak jeszcze jedna rzecz w catym procesie. Co to jest Translation Lookaside Buffer? W opisanym wcześniej procesie wyszukiwania danych w pamięci VMM korzystał z trzech stronic pamięci. Jest to pamięć buforowa będąca częścią kości procesora. Należy zwrócić uwagę na to. Wpis w tablicy stronic nie wskazuje na konkretny wpis w ramce stronic. gdy PTE wskazuje na ramkę stronic. że stronica pamięci. Pozostałe 12 bitów 32-bitowego adresu pozwala wskazać konkretny bajt danych w ramce stronic. czy stronica zawierająca dane jest w danej chwili dostępna w pamięci. Ponieważ łatwiej procesorowi przeszukać pamięć podręczną niż czekać. ale na ramkę stronic zawierającą poszukiwany wpis. page-fault). wpisy w katalogu stronic nie wskazują na wpisy w tablicy stronic. W całej operacji bierze udział procesor. aby ustalić. musi dopiero zostać wczytana do pamięci fizycznej. zanim uda się dotrzeć do bieżących danych: jeden przy wczytywaniu stronicy katalogu stronic. Jest to sprzętowa część samego procesora zwana Translation Lookaside Buffer {TLB). Istnieje jednak metoda. których każdy proces może utworzyć bardzo dużo. która może pomóc w szybszym odszukaniu tego bajtu. która przechowuje najczęściej używane adresy fizyczne. do której odwoływała się aplikacja. jak i rozwiązanie przepisywania danych pomiędzy plikiem stronicowania a pamięcią fizyczną. Po wczytaniu do pamięci stronicy.34 Część I • Architektura i instalacja Jak widać na rysunku 1. procesor kontynuuje proces stronicowania i dane zwracane są do aplikacji. czy też jest przechowywana w pliku stronicowania na dysku. do której wystąpiło odwołanie. Czas potrzebny do przeszukania TLB jest minimalny w porównaniu z czasem przepisywania danych pomiędzy systemem stronic a pamięcią fizyczną. to VMM musi wybrać inną stronicę pamięci. Plik stronicowania Większość komputerów nie jest wyposażona w 4 GB pamięci fizycznej. W takiej sytuacji pojawia się tak zwany błąd stronicowania (z ang. w zależności od przydzielonego mu obszaru pamięci. którą przepisze do pliku stronicowania.

że jeśli VMM ma odszukać trzy kolejne wolne stronice potrzebne dla procesu. W ten sposób VMM może stwierdzić. co jest w danej chwili zapisane w pamięci fizycznej.free) Wyczyszczony (z ang. • Windows XP Professional od środka 35 Baza danych ramek stronic Ponieważ proces uruchamiany w systemie Windows XP ma własny katalog stronic. nonpaged pool). a wszystkie procesy korzystają z tego samego zakresu adresów. Aby sprawować kontrolę nad tym. VMM korzysta z bazy danych zwanej bazą danych ramek stronic (z ang. Status stronic pamięci fizycznej Status stronicy Aktualny (z ang. modified) Oczekujący (z ang. valid) Zmieniony (z ang. aby śledzić zmiany statusu tych stronic. Katalogi stronic. adres wirtualny dla jednego procesu nie zwraca tych samych danych co identyczny adres wirtualny innego procesu. Bieżąca organizacja bazy danych ramek stronic jest zestawem powiązanych list. która przechowuje wpis dla każdej stronicy pamięci w systemie i korzysta z tej bazy. że nie wszystkie adresy wirtualne są takie same. może poszukać stronic zmienionych (takich.Rozdział 1. Oznacza to. standby) Wolny (z -dng. który odzwierciedla aktualną lokalizację stronicy w pamięci fizycznej. Innym istotnym rozwiązaniem wynikającym z bazy danych ramek stron jest wskaźnik do PTE. Każdy program ma dostęp do ogromnej przestrzeni adresowej. page-frame database). Inaczej mówiąc. Tabela 1. bad) Opis Stronica jest w użyciu przez aktywny proces Stronica była zmieniana. który proces korzysta z danej stronicy pamięci fizycznej. ale dane nie zostały przepisane do pliku stronic Stronica została usunięta z aktualnego zestawu dla procesu Stronica jest dostępna do zapisu po wyczyszczeniu (chyba że jest to stronica przeznaczona tylko do odczytu) Wolna stronica jest dostępna dla dowolnego procesu Stronica. które grupują stronice w oparciu o ich status. w której proces może być wykonywany. których zawartość była modyfikowana od przepisania z pliku stronic) a następnie przerzucić takie stronice do pliku stronic. W rzeczywistości to VMM zajmuje się tłumaczeniem wirtualnych adresów procesu na adresy fizycznej pamięci komputera. nie jest dostępna do użytku dla procesów Aby zachować kontrolę nad zmianami statusu stronic pamięci fizycznej. baza danych ramek stronic jest częścią obszaru pamięci kontrolowanego przez jądro systemu zwanego obszarem nie stronicowanym (z ang. niezwykle istotne jest zrozumienie. ale stronice wchodzące w skład obszaru niestronicowanego zawsze są obecne w pamięci fizycznej. według których klasyfikowany jest status stronic pamięci fizycznej. . aby zrobić miejsce do przepisania innej stronicy.1.1 przedstawiono sześć kategorii. W tabeli 1. zeroed) Błędny (z ang. Jeśli VMM chce zapisać stronicę danych do pliku stronic. może to zrobić korzystając z listy wolnych stronic. która była przyczyną awarii sprzętowej. tablice stronic i stronice danych mogą być przesyłane do pliku stronic w celu zwolnienia miejsca dla innych stronic.

W systemie z jedną jednostką centralną tylko jeden proces jest aktywny w danej jednostce czasu.acją (z ang. W systemie jednoprocesorowym tylko jeden wątek może być wykonywany w danej chwili przez jednostkę centralną. nonpreemptive multitasking). Proces przełączania pomiędzy wątkami procesów nazywa się przełączaniem kontekstów (z ang. dlatego może być przywołany bez względu na to. w którym może być uruchomiony i po którym musi przekazać kontrolę nad jednostką centralną. zawsze można przywołać Menedżera zadań i „zabić" taki proces. Zamiast czekać na pojawienie się jakiegoś wydarzenia zewnętrznego. prioritiz. Menedżer zadań ma wysoki priorytet. że dzisiejsze jednostki centralne mogą wykonywać miliony operacji na sekundę. które następnie mogą być uruchamiane równolegle z innymi zadaniami potrzebnymi do działania aplikacji. thread). Dzieje się tak. Procesy mogą być dzielone na sekwencje instrukcji zwane wątkami (z ang.1 zastosowano wielozadaniowość bez wywłaszczania (z ang. Oczywiście jeśli działający program nie chce przekazać procesora następnemu programowi oczekującemu w kolejce. W systemie korzystającym z wielozadaniowości z wywłaszczaniem. jakie zadanie jest w danej chwili wykonywane. Każdy wątek ma przydzielony z pozoru bardzo krótki odcinek czasu mierzony w milisekundach.ation). to komputer zawiesi się. kiedy błąd jednej aplikacji powodował zawieszenie się całego systemu. Na przykład jeśli w Windows XP aplikacja z takiego lub innego powodu zawiesi się. Jak widać. Na przykład w systemie Windows 3. multitasking operating systems) pozwalają na jednoczesne uruchamianie wielu programów. . więc nawet bardzo mały fragment czasu przydzielony wątkowi danego programu jest więcej niż wystarczający do wykonania zleconego zadania. wielozadaniowość z wywłaszczaniem pozwala uniknąć sytuacji. która polega na przydzielaniu niektórym procesom wyższego priorytetu w dostępie do jednostki centralnej. Należy jednak uzmysłowić sobie. przez użycie koncepcji wątków podczas pisania aplikacji można przyspieszyć jej wykonywanie. ponieważ Windows XP korzysta z technologii zwanej priorytetyz. system operacyjny decyduje o tym. Metoda ta polega na przydzieleniu czasu procesora dla danego zadania na czas potrzebny do całkowitego wykonania zadania. Ponieważ działaniem procesora steruje system operacyjny. Niezwykle istotna jest metoda zastosowana przy podziale czasu procesora pomiędzy wątki różnych procesów.36 Część I • Architektura i instalacja Wielozadaniowość i wieloprocesowość równoległa MS-DOS i inne proste systemy operacyjne pozwalają na uruchomienie tylko jednego programu w danej chwili. w którym to czasie wątek jest wykonywany. Wielozadaniowe systemy operacyjne (z ang. jakim to systemem jest Windows XP. W tym momencie system operacyjny zapisuje dane potrzebne do kontynuowania działania procesu w przyszłości. System operacyjny przydziela każdemu wątkowi procesu określony przedział czasu. w jaki sposób czas procesora jest przekazywany kolejnym zadaniom. a nie aplikacja. context switching) i ma miejsce miliony razy w ciągu sekundy w dzisiejszych szybkich jednostkach centalnych. następnie zadanie oddaje zasoby procesora następnemu zadaniu oczekującemu w kolejce.

większość urządzeń graficznych. karty sieciowe itd. .Rozdział 1. obejmująca obsługę technologii force-feedback. applications programming interface — AP/). aby wątek czekał na nadejście zdarzenia i kontynuować wykonywanie innych wątków. było obsługiwanych przez jądro systemu. który zbudowany jest z następujących elementów: • DirectX Graphics — łączy w sobie elementy wcześniej znane jako Microsoft DirectDraw i Microsoft Direct3D. podobnie jak innych elementów sprzętowych. że Windows XP jest wspaniałą platformą dla programów zorientowanych graficznie. do systemu operacyjnego dołączono DirectX. również wysokiej jakości stacje robocze mogą być wyposażone w więcej niż jeden procesor w sytuacjach. gdzie aplikacje mogły bezpośrednio obsługiwać na przykład sterowniki karty graficznej. podczas kiedy wątek oczekuje na przesłanie do buforu danych z podsystemu wejścia-wyjścia.. przez co pisanie aplikacji audio stało się łatwiejsze dla platformy Windows XP. Chociaż systemy wieloprocesorowe są najczęściej używane jako serwery w środowiskach sieciowych. jak również posiada funkcje potrzebne do odtwarzania plików audio i wideo wysokiej jakości. Ten element DirectX umożliwia systemowi Windows XP zapisywanie wysokiej jakości obrazów wideo i dźwięków audio. W systemie wieloprocesorowym wyposażonym w więcej niż jedną jednostkę centralną rozdzielenie wątków jednego procesu pomiędzy kilka procesorów jest zadaniem bardzo prostym. • Microsoft Directlnput — funkcja zapewniająca obsługę dużej ilości urządzeń wejściowych. • Microsoft DirectShow — Windows XP posiada wiele cech multimedialnych. Windows XP obsługuje DirectX w wersji 8. takich jak pamięć. a czas odpowiedzi był znacznie dłuższy niż w komputerze z systemem MS-DOS. których działanie nie jest zależne od wątku czekającego na nadejście zdarzenia. Jest to szczególnie przydatne podczas wykonywania operacji wejścia-wyjścia czy też operacji sieciowych. kiedy to działanie procesu może być kontynuowane. Instalowanie aplikacji multumedialnych nigdy dotąd nie było takie proste. • Windows XP Professional od środka 37 proces może zaplanować. • Microsoft DirectSetup — i w końcu DirectX umożliwia łatwą instalację wszystkich elementów pakietu DirectX. Ułatwia to pracę programisty przy tworzeniu niezwykłych gier i grafik.eń. przez co można uzyskać jeszcze większą szybkość pracy. gdy wykonywanych jest bardzo dużo oblic/. które sprawiają. takich jak MorieMaker. Aby poprawić tę niedogodność i umożliwić działanie szybkich urządzeń graficznych. • Microsoft DirectPlay — wielbicielom gier internetowych len element DirectX w wersji 8 pozwoli tworzyć wieloużytkownikowe gry działające z dużą szybkością. • Direct Audio — ten element pakietu DirectX również jest połączeniem elementów znanych wcześniej jako Microsoft DirectSound i Microsoft DircctMusic w złącze programowe aplikacji (z ang. Co to jest DirectX? Kiedy system Windows NT po raz pierwszy pojawił się na rynku.

Można znaleźć książki poświęcone programowaniu z wykorzystaniem technologii DirectX w wersji 8. które łatwo wyjaśnić w takiej książce jak ta. Należy pamiętać.38 Część I • Architektura i instalacja Aktualny układ elementów pakietu DirectX jest przedmiotem prac programistów i nie należy do rzeczy. . że aplikacje pisane z wykorzystaniem technologii DirectX dla systemu Windows XP w ogromnym stopniu poprawią wrażenia użytkownika z korzystania z aplikacji multimedialnych. przeznaczonej bardziej dla użytkowników systemu. W dalszej części tej książki opiszemy niektóre z tych aplikacji będące częścią systemu operacyjnego.

Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system W tym rozdziale: • Wymagania sprzętowe • Program pilotażowy • Instalacja z podłączeniem do sieci • Instalować czy aktualizować? • Przygotowanie komputera dla systemu Windows XP • Przezorny zawsze ubezpieczony W tym rozdziale dowiesz się. Niektóre z omówionych tematów mogą wydawać się banalne. gdy kupowałeś swój pierwszy komputer. Standardowy komputer z zainstalowanym systemem Windows 95 lub Windows 98 może poprawnie działać już z 16 MB pamięci RAM. zawsze należy się najpierw upewnić. które należy wykonać przed rozpoczęciem instalacji lub aktualizacji systemu operacyjnego. na szczęście ceny pamięci ciągle maleją i są znacznie niższe niż wtedy. jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem. Jednakże Windows XP ma znacznie większe wymagania. zanim zaczniesz instalować Windows XP Professional lub aktualizować bieżący system operacyjny do wersji XP Professional. Rozdział 2. ale zawsze możesz je wykorzystać jako listę zadań. co musisz zrobić.1. Postęp w przemyśle komputerowym osiągnął rekordowe tempo w ciągu ostatnich kilku lat. Jak pokazano w tabeli 2. Podjęcie zawczasu odpowiednich kroków zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia błędów i pozwala przygotować procedurę awaryjną odzyskania poprzedniej wersji systemu. pociągając za sobą obniżenie cen sprzętu. najistotniejszymi parametrami komputera są prędkość procesora i rozmiar dostępnej pamięci RAM. czy komputer spełnia wymagania sprzętowe nowego systemu operacyjnego. Wymagania sprzętowe Przygotowując się do instalacji lub uaktualnienia systemu. Wymagana ilość wolnego miejsca na dysku twardym .

centralprocc. Tabela 2. compact disc-read only memory). maksymalne i zalecane wymagania sprzętowe przy instalacji systemu Windows XP Professional Element RAM Minimum 64 MB 233 MHz 2 GB 650 MB VGA Zalecane 128 MB (lub więcej!) Coś szybszego! Coś większego! Więcej. video graphics array): SVGA (z ang. ale w dzisiejszych czasach dysk twardy o rozmiarze 60 GB jest uznawany za standard i jest dostępny po przystępnej cenie. hardware i'oiiipatibililv list). może zaistnieć konieczność pobrania z witryn WWW producenta sprzętu sterowników pozwalających na wykorzystanie dodatkowych funkcji. W zasadzie komputer powinien przekraczać minimalne wymagania sprzętowe systemu Windows XP przedstawione w tabeli 2. Minimalne. z wejściem RJ45 Procesor Dysk twardy Ilość wolnego miejsca na dysku Karla graficzna Klawiatura Mysz Napęd CD-ROM Karta sieciowa Standardowa Standardowa CD-ROM Sprawdź na liście zgodnego sprzętu Obiaśnicni. Chociaż Windows XP będzie działał poprawnie na komputerze spełniającym minimalne wymagania sprzętowe. lecz na takim dysku po instalacji systemu nie zostanie już zbyt wiele miejsca na aplikacje czy dane. GB — gigabajt. super video uraphuw array). napędy DVD/CD-ROM.sina unii): MHz — megaherc. Jeśli jesteś wielbicielem gier. Dyski twarde o rozmiarze od 5 MB do 10 MB były kiedyś uważane za bardzo duże. nie będzie to jednak przyjemne doświadczenie. ang.s. szczególnie w zakresie możliwości multimediulnych dostępnych w Windows XP lub aplikacji wykorzystujących technologię DirectX 8 będącą integralną częścią systemu Windows XP. rundom access memory). Jeśli posiadasz klawiaturę wyposażoną w dodatkowe klawisze. że niektóre opcje nie będą działały. w zależności od tego. czy leż z instalacji sieciowej. ale może się zdarzyć.i: RAM — pamięć fizyczna (/. . jeśli jest to instalacja sieciowa SVGA (pozwoli na uzyskanie lepszych efektów) Nie dotyczy Nie dotyczy CD-ROM lub DVD-ROM/CD-ROM Karta 10/100 Mb/s. ang. ang. Dysk twardy o pojemności 2 GB jest najmniejszym wymaganym przy instalacji systemu Windows XP. HCL — lista zgodności sprzętu (/ ang. a w szczególności dysków twardych. VGA (z ang. dla sieci kategorii 5.40 Część I • Architektura i instalacja zależy od wielu czynników. W tabeli 2. szczególnie w zakresie szybkości procesora. Dotyczy to również innych elementów komputerowych. MB — megabajt: CPU —jednostka centralna (/. CD-ROM (/. Większość typów klawiatury i myszy współpracuje z systemem Windows XP. które wykorzystują szybkie karty graficzne i urządzenia zewnętrzne. aby zainstalować system Windows XP. Dla przykładu. Ale nie musisz mieć najbardziej nowoczesnego i najszybszego komputera. aby poprawnie zainstalować na nim system Windows XP. możesz potrzebować różnej ilości wolnego miejsca na dysku twardym. Na przykład niektóre typy klawiatur mają dodatkowe klawisze do wybierania połączenia z Intemetem. jakie musi spełniać komputer.1.1 przedstawiono minimalne wymagania sprzętowe. Dzisiejsze komputery są wyposażone w lepsze niż dawniej karty graficzne. czy zechcesz kopiować pliki instalacyjne na dysk twardy. a czasem nawet nagrywarki płyt CD-R/RW.1. czy będziesz korzystać z wersji instalacyjnej na płycie CD.

Jeśli nie ma ich na liście zgodności sprzętu. czy zainstalowane w nim urządzenia są obsługiwane przez system Windows XP. Chociaż system Windows XP może nie obsługiwać wszystkich wyrafinowanych możliwości danej karty . że niektóre urządzenia obsługiwane przez poprzednie wersje systemu Windows nie są już obecne na liście. żeby przyjrzeć mu się i sprawdzić. Jeżeli instalujesz Windows XP tylko po to. nie musi to jeszcze oznaczać. aby przechowywać tam swoje dane i aplikacje. Po pojawieniu się na rynku nowego uaktualnienia lub pakietu korygującego sprawdź ponownie listę zgodności sprzętu. próbuje dopasować inne sterowniki do tego urządzenia. Poszukiwanie wsparcia technicznego dla modeli. Nie trać czasu na drukowanie całej listy. dobrze będzie wyposażyć komputer w szybki procesor i płytę główną nowego typu. Ponadto pakiety uaktualnień (z ang. ponieważ często jest zmieniana i jest bardzo długa. że posiadanego przez Ciebie sprzętu nie ma liście. Aktualna wersja tej listy znajduje się na witrynie Microsoftu pod adresem http://www. których nie ma na liście zgodności sprzętu Tak jak nowe urządzenia są dodawane do listy zgodności sprzętu. że granie będzie znacznie bardziej przyjemne. Jeśli ich nie znajdzie. to komputer spełniający minimalne wymagania sprzętowe będzie do tego celu zupełnie wystarczający. może się też okazać.Rozdział 2. jeśli komputer będzie wyposażony w większą ilość pamięci i szybką kartę graficzną. Sprawdź listę zgodności sprzętu Jeśli upewniłeś się. Może się tak zdarzyć. czy zainstalowane w Twoim komputerze części komputerowe znajdują się na liście. Łatwiej będzie Ci przeszukać ją online niż przerzucać kartki w poszukiwaniu konkretnego modelu. sprawdź znowu za jakiś czas. nie wszystko jeszcze przepadło. pod warunkiem jednak. czy będzie w przyszłości spełniał Twoje wymagania. Podobnie jeśli planujesz używać komputera z systemem Windows XP jako stacji graficznej do obsługi komputerowo wspomaganego projektowania. że będziesz miał na dysku lokalnym lub sieciowym wystarczająco dużo miejsca. czas sprawdzić.coni/hwdq/hcU/. Najprostszym sposobem będzie sprawdzenie listy zgodności sprzętu (z ang. czy nie został do niej dopisany. gdy są one bardzo przestarzałe i twórcom systemu nie opłacało się tworzyć sterowników do ich obsługi. Lista zgodności sprzętu zawiera często aktualizowany spis urządzeń. Service Pack) oraz pakiety korygujące często zawierają sterowniki do najnowszych wersji sprzętu.microsoft. Na przykład kiedy system Windows XP wykryje nowe urządzenie (funkcja Pług and Play). że Twój komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe opisane w poprzednim punkcie. Sprawdź. Hardware Compatibility List — HCL). lub też gdy producenci tych urządzeń wycofali się z rynku bądź nie zapewniająjuż obsługi tych urządzeń. więc jeśli okaże się. że system Windows XP go nie obsługuje. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście HCL. w pierwszym rzędzie szuka sterowników do tego urządzenia. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce dla kart graficznych i monitorów. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system 41 szybko stwierdzisz.

. który będzie poprawnie współpracował z systemem. Jeśli chcesz w pełni korzystać ze wszystkich funkcji takiego urządzenia. które warto odwiedzić: • Tom's Hardware Guide — http://www. przedstawia prawie wszystkie ważniejsze urządzenia. jeśli masz ambicje być kimś więcej niż tylko okazyjnym użytkownikiem komputera. Można tam również znaleźć informacje o niepublikowanych funkcjach urządzeń. że firma Intel wycofała z rynku procesor Pentium III 1. z których zbudowane są komputery — od płyt głównych po kości pamięci i jednostki centralne. original equipment manufacturer) są sprzedawane z własnym systemem operacyjnym i oprogramowaniem instalacyjnym. Zawsze warto być na bieżąco z nowinkami sprzętowymi. Niestety. aby można je było zainstalować na własnym komputerze. Nie jest to jednak rozwiązanie optymalne i zalecane w takiej sytuacji jest okresowe kontrolowanie. Jeśli nie masz możliwości przetestowania sprzętu przed kupnem. Jednym z przykładów potęgi tej witryny może być fakt. Wspaniała witryna. że dla większości tych kombinowanych urządzeń system Windows XP zainstaluje podstawowy sterownik.tomshardware. kiedy system nie obsługuje urządzenia. Najprawdopodobniej okaże się. zanim znowu kupisz tani komputer).13 GHz po tym. Zapewnia to nie tylko pełną zgodność urządzenia z systemem Windows XP. ale może się zdarzyć. czy producent posiadanego przez nas sprzętu nie napisał do niego sterowników dla systemu Windows XP. częściej pojawia się problem z producentami. co gorsza. to sprawdź informacje o tym urządzeniu na witrynie Tom's Hardware Guide. Jest wiele dobrych witryn oferujących porady i informacje z dziedziny sprzętu — oto kilka adresów witryn. Jeśli jesteś właścicielem takiego produktu. musisz sprawdzić. bardzo wysoko oceniana w światku specjalistów zajmujących się sprzętem komputerowym. że takie urządzenie będzie działało lepiej w systemie Windows XP niż na jakiejkolwiek innej platformie. to jednak potrafi dopasować do niej sterownik. którą warto odwiedzić. aby działało poprawnie. Kolejna świetna witryna. niektóre urządzenia po prostu nie współpracują z Windows XP. Takie wersje produktów (zwane produktami OEM. często zdarzają się karty dźwiękowe wbudowane w płytę główną. Oprócz sytuacji. odwiedź witrynę WWW producenta (albo jeszcze lepiej — dowiedz się więcej o sprzęcie. Zwykle wystarczy pobrać sterownik z witryny i przeinstalować urządzenie tak.com/. Dla przykładu. Oczywiście wymarzoną sytuacją byłoby znalezienie sterowników do systemu Windows XP dla wszystkich urządzeń elektronicznie zatwierdzonych przez Microsoft. czy na witrynie producenta urządzenia są dostępne nowe sterowniki. W przeciwnym wypadku może wystąpić konieczność dokupienia osobnego urządzenia i zainstalowania go w komputerze. z ang. • AnandTech — http://anandtech.42 Część I • Architektura i instalacja graficznej. jak na witrynie Tom's Hardware Guide opublikowano informacje o poważnych wadach kości. którzy próbują wprowadzać oszczędności przez łączenie wielu funkcji w jednym urządzeniu lub.com. tworząc urządzenia wbudowane w płytę główną. który będzie w stanie zapewnić poprawną współpracę systemu z urządzeniem. zawierająca szczegółowe recenzje sprzętu komputerowego i aktualne wiadomości z branży komputerowej.

wsparcie techniczne i uaktualnianie aplikacji na danej platformie sprzętowej jest znacznie bardziej kosztowne niż same komputery. JDOS-owym oknem". Jeśli masz dużą wiedzę z dziedziny sprzętu komputerowego. aby upewnić się.pricewatch.com/.storagereview.pl). które pamiętają czasy panowania systemu MS-DOS. ale również dzieli się z\ czytelnikami wieloma wskazówkami i sztuczkami z zakresu instalacji urządzeń. dzięki czemu czytelnikom wydaje się to łatwiejsze niż wymiana oleju w samochodzie! Program pilotażowy Jeśli planujesz instalację systemu Windows XP jako środowiska na stacjach roboczych w dużym przedsiębiorstwie.com. Podobnie ma się sprawa z wieloma aplikacjami 16-bitowymi. który ja sam zawsze nazywam . • Price Watch — Street Price Serach Engine — http://www. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu tworzenia kopii bezpieczeństwa. LeaderBoard) pozwala wybrać najlepsze rozwiązanie z zakresu tworzenia kopii bezpieczeństwa dla określonego typu komputera. gdyż zakup. jest nadal obecny w systemie . wydaną przez Wydawnictwo Helion w 1999 roku.com — http://www. Ale nie należy tracić nadziei. Większość 32-bitowych aplikacji opatrzonych certyfikatem Windows 2000 powinna działać poprawnie w systemie Windows XP. Można tam znaleźć zarówno proste testy. Stary. Książka jest wydawana już od 10 lat. również niektóre ulubione stare programy nie będą mogły zostać uruchomione w tym systemie. dobry „Tryb MS-DOS" (w wersji angielskiej Command Prompt). jest kilka rzeczy. sprzedano miliony egzemplarzy. Tabela liderów (z ang. Witryna zawierająca recenzje sprzętu komputerowego. Jest to niezwykle ważne. polecam książkę „Rozbudowa i naprawa komputerów PC" Scotta Muellera. Sprawdzenie listy zgodności sprzętu (HCL). jeśli chodzi o Windows XP i aplikacje. aby nadążyć za szybkim rozwojem technologii sprzętowych.Rozdział 2. a skończywszy na napędach dysków optycznych. czy dostępne komputery będą współpracowały z Windows XP. warto zacząć od przygotowania projektu pilotażowego w celu przetestowania sprzętu i oprogramowania aktualnie używanego w firmie. szczególnie jeśli chodzi o aplikacje. może wydawać się rzeczą prostą. Czy aplikacja będzie działała w nowym środowisku? Czy czas działania aplikacji będzie spełniał oczekiwania użytkownika? Zgodność aplikacji Podobnie jak niektóre urządzenia nie będą w stanie współpracować z Windows XP. Autor opisał nie tylko każdy element architektury komputera. odwiedź witrynę Price Watch w poszukiwaniu najniższej ceny. począwszy od dysków twardych. jak i wyniki testów wzorcowych. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system 43 • StorageReview. Kiedy już dokonałeś wyboru wymarzonego sprzętu. które musisz wziąć pod uwagę. Możesz ją znaleźć prawie w każdej większej księgami lub zakupić przez Internet (http://helion. ale cenisz sobie dobre rady. ale zupełnie inaczej ma się sprawa z aplikacjami. często jest modyfikowana.

ale nie działają w systemie Windows XP. z których każdy ma do dyspozycji pełny zakres adresów 32-bitowych. Na szczęście istnieje sposób. nie wpłynie on na działanie innych programów uruchomionych tą metodą. Przy uruchamianiu programów 16-bitowych taką metodą mamy pewność. „Uruchamianie starszych aplikacji w systemie Windows XP". niebędącej częścią żadnej sieci (nawet Internetu). Oznacza to. zwany Windows on Windows (WOW). Jeśli jednak pracujesz na samodzielnej stacji. w której każdy komputer dzieli się swoimi . że wszystkie programy 16-bitowe korzystają z tej samej przestrzeni adresowej. które działały poprawnie w poprzednich wersjach systemów operacyjnych Windows. W poprzednich wersjach systemu Windows problem z uruchamianiem takich aplikacji polegał na tym. możesz pominąć ten punkt i przejść do następnego. że jeśli uruchomisz aplikację 16-bitowąz menu Start/Uruchom lub wpisując nazwę pliku wykonalnego w oknie Wiersz polecenia. aby tego uniknąć. to błędy aplikacji 16-bitowej mogą spowodować zawieszenie się innych programów korzystających z tej samej przestrzeni adresowej. Typy sieci Windows: • Grupa robocza (z ang. W tym oknie można nadal uruchamiać programy. Application Compatibility Modę). Obsługa podsystemu Windows on Windows Oprócz podsystemu Win32 używanego do uruchamiania 32-bitowych aplikacji. to przed rozpoczęciem instalacji systemu Windows XP warto przyjrzeć się. Każdą aplikację 16-bitową w środowisku Windows XP uruchamiaj przez otwarcie okna Wiersz polecenia (Start/Programy/Akcesoria/Wiersz polecenia) i wpisanie następującego polecenia: START /SEPARATE <nazwa programu> Windows XP uruchomi aplikację przydzielając jej własną przestrzeń adresów. Ponadto Windows XP posiada dodatkowy tryb zwany trybem zgodności programów użytkowych (z ang. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale 11.44 Część I • Architektura i instalacja Windows XP — można go znaleźć w katalogu Akcesoria pod hasłem Wiersz polecenia. używany do uruchamiania aplikacji 16-bitowych. Jest to taki rodzaj sieci. który jest podłączony do sieci komputerowej. Workgroup) — komputer może być częścią prostej sieci równorzędnej (z ang. Instalacja z podłączeniem do sieci Jeśli planujesz instalację lub uaktualnienie systemu operacyjnego na swoim komputerze. pozwalający na wyszukiwanie i konfigurowanie programów. które nie zostały napisane z myślą o systemach operacyjnych Windows. określaną najczęściej jako Virtual DOS Machinę (VDM). peer-to-peer). w której każdy komputer ma swoją unikalną nazwę. Różnią się tym od programów 32-bitowych. że jeśli wystąpi błąd w jednym z programów. system Windows XP posiada również inny podsystem. w jaki sposób Twój komputer współpracuje z siecią.

Windows Domain) — komputer może być częścią domeny. aby zachować kopię potrzebnych informacji. backup domain controllers — BDC) replikują kopie bazy użytkowników z PDC tak. Bez względu na to. Aby korzystać z udostępnianych zasobów. że konto każdego użytkownika jest zapisane w kontrolerze domeny. powinieneś mieć pod ręką informacje potrzebne do poprawnego skonfigurowania podłączenia do sieci. Jeśli instalujesz od nowa system operacyjny Windows XP. wówczas przed instalacją zbierz i zapisz wszystkie potrzebne informacje dotyczące podłączenia do sieci. Gdyby jednak wystąpiły. jaki typ sieci wykorzystujesz obecnie. Podczas instalowania systemu Windows XP będziesz musiał wybrać urządzenia sieciowe. maska podsieci itp.0 i wcześniejszych wersjach systemu Windows NT konta użytkowników zapisywane są w głównym kontrolerze domeny (z ang. łącznie z nazwą i hasłem każdego użytkownika. Aby uruchomić ten program. co oznacza. primary domain controller — PDC). aby po zainstalowaniu lub uaktualnieniu systemu do wersji Windows XP nadal można było korzystać z połączenia z siecią. Zwykle jeśli wykonujesz aktualizację systemu i nie zmieniasz nazwy komputera lub nazwy użytkownika podczas aktualizacji. pamiętaj. aby każdy użytkownik w każdym miejscu domeny mógł korzystać z przydzielonych mu praw. wpisz polecenie wimpcfg w oknie Tryb MS-DOS (Start/Programy/Tryb MS-DOS) lub też wywołaj z menu Start/Uruchom okno dialogowe Uruchom i wpisz polecenie winipcfg. które system zainstaluje. Local Area Network) i korzysta z protokołu TCP/IP. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system 45 zasobami. a do tego celu będą potrzebne informacje konfiguracyjne. Active Direclory Domains) — w Windows 2000 system Active Directory był wykorzystywany do przechowywania różnego rodzaju informacji. Najczęściej tworzone są nazwa użytkownika i hasło do logowania się do lokalnego komputera. W systemie Windows NT 4. przeczytaj koniecznie część IV niniejszej książki. nie powinny wystąpić żadne problemy. . z innymi komputerami w tej samej grupie roboczej. ale jest idealny do zastosowań domowych. takie jak adres IP. Zapisywanie informacji o sieci w systemie Windows 95/98 Jeżeli komputer pracuje w sieci lokalnej (z ang. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o protokole TCI/IP oraz konfiguracji systemu Windows XP w środowisku sieciowym. Jeśli chcesz używać Windows XP jako systemu operacyjnego w sieci korporacyjnej. • Domena Windows (z ang. potrzebna jest znajomość użytkownika i hasła dla każdego komputera udostępniającego usługę. takie informacje pozwalają użytkownikom logować się do różnych komputerów w sieci przy użyciu pojedynczego hasła. ale sieć lego typu jest najprostsza do zbudowania i zarządzania. Metoda ta zapewnia najniższy poziom bezpieczeństwa. możesz użyć programu winipcfg w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konfiguracji sieci.Rozdział 2. aby po instalacji systemu można było podłączyć się do sieci. takimi jak pliki lub drukarki. • Domeny Active Directory (z ang. Ten typ sieci nie jest zbyt często wykorzystywany w dużych przedsiębiorstwach. Zapasowe kontrolery domeny (z ang.

zawsze będziesz miał dostęp do kopii tych danych. Prostszym sposobem będzie kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pokazanym oknie dialogowym. a następnie naciśnięcie klawisza Print Screen przy wciśniętym równocześnie klawiszu Alt. gdzie obrazek ma zostać zapisany. Jeśli utworzysz specjalny . Dobrze skonfigurowana i zarządzana sieć powinna mieć dobrze napisaną i aktualną dokumentację. aby stało się oknem aktywnym. Możesz zapamiętać podane informacje zapisując je na kartce. Wydruk może być potrzebny podczas instalacji lub uaktualniania systemu. oraz wpisz nazwę pliku. 5. Obrazek zostanie skopiowany ze schowka do okna programu Paint. ale jest to męczący sposób i podczas przepisywania łatwo popełnić błąd. wybierz z menu Plik/Drukuj i wydrukuj kopię obrazka. Wybierz Start/Programy/Akcesoria/Paint. wybierz z menu opcję Edycja/ Wklej. Zwróć uwagę. 4. Kiedy pojawi się okno aplikacji Microsoft Paint. 2. w którym obrazek ma być przechowywany. 3.1 przedstawia okno zawierające informacje o konfiguracji sieci uzyskane po wykonaniu przez system Windows 98 Second Edition programu winipcfg. Powoduje to skopiowanie aktywnego okna do schowka. Wybierz miejsce. Gdyby pojawiły się jakieś błędy podczas instalacji systemu. że na przedstawionym rysunku pokazano szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z siecią przez kliknięcie przycisku Więcej informacji. jaką możesz wykorzystać tworząc dokumentację sieci. Wybierz z menu Plik/Zapisz jako. Jeśli masz dostęp do drukarki.Rysunek 2. Dobrym rozwiązaniem będzie zapisanie pliku na dyskietce lub na dysku sieciowym. Przedstawiona metoda robienia zrzutów ekranu jest najprostszą metodą. Do zapisania danych w postaci obrazka możesz wykorzystać aplikację Microsoft Paint: 1.

program ipconfig nie podaje informacji w postaci okna graficznego. Ponadto użycie parametru /all dla polecenia ipconfig spowoduje wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji. Na przykład jeśli komputer jest podłączony do sieci Novell. 3. możesz skorzystać z symbolu przekierowania (>) i przesłać dane do pliku. aby zamknąć okno właściwości sieci. aby wykonać zrzuty ekranu. Aby obejrzeć szczegółowe dane dotyczące protokołu. wpisz polecenie w następującej formie: ipconfig /all > a: ipinfo. Na przykład aby zapisać dane w pliku na dyskietce. Ponownie możesz skorzystać z metody Alt+Print Screen. Kliknij przycisk OK. 3. to konieczne będzie użycie apletu Sieć w celu uzyskania potrzebnych informacji na temat sieci: 1. a następnie zapisać obrazki umieszczone w schowku przy użyciu programu Microsoft Paint.0 i Windows 2000 W systemach Windows NT 4. a następnie przycisk Właściwości. wpisz polecenie ipconf i g /all > nazwapli ku. Ponadto możesz zebrać informacje zapisane w tych plikach w postaci arkuszy danych. Pojawi się arkusz z danymi o sieci. usług i zainstalowanej karty sieciowej. W oknie Wiersz polecenia. W oknie Panel sterowania dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Sieć. Aby zapisać uzyskane informacje. W przypadku gdy używasz innego protokołu niż TCP/IP. Wybierz nazwę pliku łatwą do zapamiętania. możesz uzyskać informacje o konfiguracji sieci uruchamiając aplet Sieć z okna Panel sterowania. . bazy danych lub użyć jakiejkolwiek innej metody w celu przechowywania danych o sieci.Rozdział 2. aby nazwa pliku odzwierciedlała na przykład nazwę komputera — to łatwiej będzie odtworzyć konfigurację sieci na wypadek awarii systemu. Polecenie ipconfig w systemie Windows NT 4. polecenia. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system 47 katalog sieciowy do przechowywania tych zrzutów ekranu — i nazwiesz je w taki sposób. txt. 4. Zainstalowane urządzenia są widoczne po przejściu na zakładkę Zainstalowane są następujące składniki sieci. Dane są podawane w formie tekstowej w oknie Wiersz. Wybierz Start/Ustawienia/Panel sterowania. Wybierz Start/Programy/Akcesoria/Wiersz polecenia. wykonaj następujące kroki: 1. 2. Aby uruchomić program ipconfig.0 i Windows 2000 możesz korzystać z programu ipconfig wywoływanego z linii poleceń w celu wyświetlenia informacji o konfiguracji protokołu TCP/IP. Pojawi się kolejny arkusz z danymi zawierający kilka zakładek. a następnie zapisać lub wydrukować zawartość pliku. Na dyskietce znajdującej się w stacji dyskietek zostanie utworzony plik o nazwie i pi nfo. 2. W odróżnieniu jednak od programu winipcfg.txt. kliknij element. podobnie jak przy zapisywaniu informacji zwróconych przez polecenie wimpcfg.

Na stacji z systemem Windows 2000 wykonaj następujące kroki: 1. a następnie kliknij przycisk Właściwości. Jeśli nie używasz protokołu TCP/IP. Zwróć uwagę.48 Część I • Architektura i instalacja 4. pod którymi ukryte są bardziej szczegółowe informacje.. Upewnij się. a następnie uruchom aplikację Microsoft Paint w celu zapisania informacji w pliku i wydrukowania. Warto też wydrukować zawartość pliku. a następnie wybierz z menu kontekstowego Właściwości. H T" Sterownik monitora sieci 2 T" Protokół mternetowy (TCP/IP) Zainstaluj. aby w przyszłości można było skorzystać z zapisanych danych.. aby uzyskać szczegółowe dane na temat sieci. 4.2. Pojawi się arkusz z danymi zainstalowanych urządzeń sieciowych. Skorzystaj z metody Alt+Print Screen. f~ Pokaż ikonę na pasku zadań podczas połączenia Zamknij | 3. i podświetl go klikając ikonę. aby zapisać dane w schowku. Wybierz Start/Ustawienia/Panel sterowania/Połączenia sieciowe i telefoniczne.. Najczęściej pojawi się tylko jedna ikona połączenia z lokalną siecią w oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne oraz jedna ikona połączenia telefonicznego z siecią Internet. skorzystaj z okna Panel sterowania. jeśli masz dostęp do drukarki. Okno Właściwości: Połączenie lokalne przedstawia zainstalowane elementy wykorzystywane przez połączenie z siecią Właściwości: Połączenie lokalne Ogólne j Połącz używając: W® Kontroler 3Com 3C920 Inlegrated Fast Ethernet (3C905C-' JLJ2SJ I JŁonfigurui Zaznaczone składniki są wykorzystywane przez to pol-aczenie: ** ^1 Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Ne. 2. Rysunek 2.2). że niektóre z okien Właściwości mogą mieć więcej niż jedną zakładkę oraz dodatkowe przyciski. Pojawi się okno zawierające informacje dotyczące konfiguracji wybranego elementu. protokołów i usług (rysunek 2. Na stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows NT 4. aby zapisać informacje konfiguracyjne dla każdego z tych połączeń.• fidinstakij ~ Właściwości Pozwala temu komputerowi uzyskiwać dostęp do zasobów sieci Microsoft Network. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdą ikonę widoczną w oknie Połączenia sieciowe i telefoniczne. Najedź kursorem myszy na każdy z elementów. Zachowaj dyskietkę. przy których pole wyboru jest zaznaczone.0 postępuj zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim akapicie. • Opis . . że zapisałeś wszystkie istotne dane potrzebne przy konfiguracji komputera. Pamiętaj.

ale instalator bierze to pod uwagę zachowując dotychczasowe ustawienia. Jeśli zainstalujesz system operacyjny od zera. Zaleca się usunięcie plików i katalogów takich aplikacji zaraz po zainstalowaniu systemu Windows XP. gdy używasz komputera od bardzo długiego czasu. . aby zachować porządek w systemie. czy masz oryginalne dyski instalacyjne aplikacji (tak na wszelki wypadek). Pamiętaj. Nie ma systemów w 100% odpornych na błędy. aby poprawić niektóre błędy. Systemy operacyjne Windows 95/98 i Windows Me zostały napisane na podstawie innego jądra systemu niż systemy Windows NT/2000/XP. to instalacja systemu od zera — a następnie konfiguracja potrzebnych aplikacji — może się okazać znacznie prostszym rozwiązaniem. Jednak w sytuacji. że będą to aplikacje zgodne z systemem Windows XP. że podczas instalacji systemu Windows XP pliki aplikacji. ale pozostawi niezmienione ustawienia używanych elementów systemu operacyjnego i aplikacji. i takie. Dla większości użytkowników aktualizacja systemu jest najprostszym rozwiązaniem.Rozdział 2. żeby je wypróbować. zdarzało Ci się instalować programy korygujące. że podczas uaktualniania systemu zachowywane są wszystkie ustawienia. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system 49 Instalować czy aktualizować? Decyzja może być prosta lub skomplikowana. których używasz bardzo często. pod warunkiem oczywiście. Nie muszą oni zaczynać od instalacji systemu. których używasz rzadko. a następnie przechodzić żmudnego procesu instalowania i konfigurowania wszystkich aplikacji. które mogą wystąpić podczas uaktualniania. Uaktualnienie z wersji systemu Windows 95/98 i Windows Me Uaktualnienie z wersji Windows 95/98 i Windows Me nie powinno stanowić żadnego problemu. Podczas aktualizacji system Windows XP podmieni pliki systemowe dotychczas używanego systemu. usunięte zostały jedynie odwołania do tych aplikacji z rejestru Windows XP. będziesz musiał dodatkowo poświęcić trochę czasu na przywrócenie swoich ulubionych ustawień. Na pewno są takie aplikacje. które są zgodne z systemem Windows XP. oraz całe mnóstwo takich. Pamiętaj. które nie są już potrzebne. które zainstalowałeś tylko po to. W przypadku aktualizacji systemu do wersji Windows XP wszystkie dotychczas zainstalowane aplikacje będą nadal dostępne. • Często producenci oprogramowania umieszczają kilka wersji aplikacji przeznaczonych dla różnych systemów operacyjnych na jednej płycie CD-ROM. nie zostały usunięte z dysku. takie jak rodzaj ikon na pulpicie czy ustawienia zabezpieczeń. W takiej sytuacji instalowanie systemu od zera spowoduje usunięcie aplikacji. miewałeś problemy z systemem operacyjnym i niektórymi aplikacjami. które są zbędne — będziesz mógł zainstalować tylko potrzebne aplikacje. Oto kilka „złotych zasad" uaktualniania systemu: • Upewnij się.

50

Część I • Architektura i instalacja
Upewnij się, że masz oryginalną płytę CD-ROM na wypadek, gdyby się okazało, że aktualizacja systemu spowodowała utratę zainstalowanej aplikacji. Po zakończeniu aktualizacji systemu będziesz mógł na nowo zainstalować aplikację. • Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania utwórz dyskietkę startową systemu Windows 98 lub Windows Me na wypadek, gdyby aktualizacja się nie udała. Możesz użyć dyskietki startowej systemu z obsługą napędu CD-ROM, aby dokończyć aktualizację i naprawić błędy, które wystąpiły, albo przywrócić poprzednią wersję systemu. Aby utworzyć dyskietkę startową systemu Windows 98, wykonaj następujące kroki: 1. Wybierz Start/U stawienia/Panel sterowania. 2. Dwukrotnie kliknij ikonę Dodaj/Usuń programy. 3. Pojawi się okno dialogowe Dodaj/Usuń programy. Przejdź na zakładkę D\>sk startowy. 4. Włóż do napędu dyskietek czystą, sformatowaną dyskietkę. 5. Kliknij przycisk Utwórz dysk. Wykonanie powyżej opisanych kroków zajmie około minuty. Może się zdarzyć, że system Windows poprosi o włożenie dysku instalacyjnego do napędu, jeśli nie znajdzie wszystkich potrzebnych plików na dysku twardym. Jeśli z jakiegoś powodu proces instalacji lub aktualizacji się nie powiedzie, możesz użyć dyskietki startowej systemu z obsługą napędu CD-ROM, aby poprawnie uruchomić system i wykorzystać program Kopia bezpieczeństwa w celu przywrócenia poprawnej wersji systemu.

Uaktualnienie z wersji systemu Windows NT lub Windows 2000
W komputerach z zainstalowanym systemem Windows NT lub Windows 2000 bardzo ważną rolę odgrywa plik BOOT.INI. Podczas startu systemu pojawia się lista wyboru. Jeśli na komputerze została zainstalowana tylko jedna wersja systemu Windows NT lub Windows 2000, to lista będzie zawierała tylko dwie pozycje. Pierwszą będzie wersja VGA, która pozwala inicjować system Windows NT/2000 w podstawowym trybie graficznym VGA. Jeśli popełniłeś błąd podczas instalacji i wybrałeś nieodpowiedni sterownik karty graficznej, możesz uruchomić system w podstawowym trybie graficznym, aby naprawić pomyłkę. Po wybraniu tej opcji system Windows NT/2000 zostanie zainicjowany w trybie graficznym VGA pozwalając na wybranie innych sterowników karty graficznej i skorygowanie błędu. Jeśli jednak zainstalowałeś na komputerze kilka systemów operacyjnych, od Windows 95 po Windows 2000 (lub nawet wersję testową systemu Windows XP), to lista będzie zawierała opcje uruchomienia każdego zainstalowanego systemu. Po uruchomieniu komputera możesz za pomocą klawiszy strzałek wybrać z listy system operacyjny, który chcesz uruchomić.

Rozdział 2. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system

51

Ponieważ bezpieczeństwa nigdy za dużo, utwórz kopię pliku BOOT.1NI i zapisz ją. W przypadku wystąpienia błędu podczas instalacji systemu Windows XP pozwoli to na uzyskanie informacji o innych zainstalowanych systemach i uruchomienie jednego z nich. Zapisz kopię pliku BOOT.INI na dyskietce lub innym nośniku (dysk ZIP lub płyta CD-ROM). Nie przechowuj go na dysku twardym, na którym będziesz przeprowadzać instalację systemu, nawet na innej partycji. Plik BOOT.INI jest plikiem ukrytym, ale użycie polecenia ATTRIB -H BOOT. INI spowoduje, że będzie on wyświetlany na liście plików. Następnie skopiuj plik na dyskietkę. Jeśli pliki systemowe na partycji startowej (zwykle dysk C:) zostaną uszkodzone na skutek wystąpienia błędu instalacji, będziesz mógł przekopiować ten plik z dyskietki na odtworzoną partycję startową. Następnie możesz spróbować wystartować inny system operacyjny zainstalowany na innej partycji lub innym dysku przy użyciu pliku BOOT.INI. Dla systemów Windows NT i Windows 2000 należy również utworzyć awaryjną dyskietkę naprawczą (z ang. emergency repair disk — ERD). Do tego celu będzie potrzebna czysta dyskietka. Sposób tworzenia awaryjnej dyskietki naprawczej jest różny dla tych dwóch systemów. Jednak w obu wypadkach na dysku ERP zostanie zapisana zawartość katalogu %systemroot°/o/repair. Bardzo istotne jest odświeżanie zawartości tego katalogu za każdym razem, kiedy przeprowadzane są poważniejsze zmiany w systemie, takie jak instalacja nowych urządzeń lub oprogramowania. Katalog awaryjny zawiera spakowane wersje niektórych plików rejestru systemowego (z ang. registry) oraz inne pliki potrzebne do poprawnego uruchomienia systemu. Tabela 2.2 zawiera listę plików, których kopie zapisywane są na ERD. Tabela 2.2. Pliki zapisywane na awaryjnej dyskietce naprawczej Nazwa pliku AUTOEXEC.NT CONFIG.NT Default._ NTUSER.DA_ SAM._ SECUR!TY._ SETUP.LOG Opis Podobnie jak phkAUTOEXEC.BAT, przechowuje w systemie Windows NT informacje potrzebne do uruchamiania aplikacji starego typu Podobnie jak plik CONFIG.SYS, wykorzystywany przez system NT do tworzenia środowiska MS-DOS dla aplikacji starego typu Kopia klucza rejestru systemowego H E USERS\. Defaul t KY Kopiaplikuntuser.dat Kopia klucza rejestru systemowego HKEY_I_OCAL_MACHINE\SAM Kopia klucza rejestru systemowego HKEY_LOCAL_MACHINE\Security Plik zawierający informacje o lokalizacji ważnych plików systemowych i aplikacji oraz sumy kontrolne (z ang. cyclic redundancy check — CRC) wykorzystywane w procesie odzyskiwania danych Kopia klucza rejestru systemowego HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Kopia klucza rejestru systemowego H E _ L C L M C I ES S E K Y O A _ A HN \ Y T M

SOFTWARE._ SYSTEM._

Jak już wspomniano, kopie plików rejestru systemowego są przechowywane na dysku ERD w formie spakowanej (to te pliki, których ostatnia litera rozszerzenia jest zastąpiona znakiem podkreślenia), co pozwala zmieścić tak dużą ilość informacji na jednej dyskietce.

52

Część I • Architektura i instalacja
Program RD1SK pozwala utworzyć dysk ERD w systemie Windows NT: 1. Wybierz Start/Uruchom. 2. Wpisz polecenie R I K w linii poleceń okna Uruchom i kliknij przycisk OK. DS 3. Pojawi się okno Tworzenie dysku naprawczego. Kliknij przycisk Utwórz dvsk naprawczy. 4. Włóż dyskietkę do stacji dysków i kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Tworzenie dysku naprawczego pierwszy przycisk to Odśwież dane. Ważne jest, aby po dokonaniu istotnych zmian w systemie uruchomić program RDISK i odświeżyć informacje zapisane w katalogu %systemroot%\repair przez naciśnięcie przycisku Odśwież dane. Jeśli użytkownik zapomni się o tej procedurze, to informacje zapisane w tym folderze będą dotyczyły jedynie standardowych plików utworzonych podczas instalacji systemu Windows NT 4.0. Zawsze używaj opcji odświeżania danych o systemie programu RDISK po zmianie ustawień komputera, jeśli chcesz mieć możliwość odzyskania tych ustawień w sytuacji awaryjnej. Lepiej dmuchać na zimne. Staraj się zawsze być w posiadaniu co najmniej dwóch osobnych kopii ERD. Dyskietki to nośniki magnetyczne, które mogą łatwo ulec zniszczeniu przy długotrwałym kontakcie z głośnikami, silnikami i innymi urządzeniami użytku codziennego1 generującymi pole magnetyczne. Tworzenie podwójnych kopii dotyczy zarówno dyskietek startowych systemów Windows 98 i (lub) Me, jak i kopii bezpieczeństwa różnego rodzaju. Zawsze jedna z nich może ulec zniszczeniu. W celu utworzenia awaryjnej dyskietki naprawczej w systemie Windows 2000: 1. Wybierz Start/Programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe/Kopia zapasowa. 2. Kliknij przycisk Awaryjny dysk naprawczy zakładki Zapraszamy. 3. Pojawi się okno dialogowe przedstawione na rysunku 2.3. Jeśli wybierzesz opcję Wykonaj także kopię zapasową rejestru w katalogu naprawczym, utworzona zostanie kopia plików rejestru systemowego w katalogu /repair (podobnie jak podczas tworzenia dysku ERD w systemie Windows NT 4.0).

Rysunek 2.3. Aby zapisać kopię rejestru systemowego na awaryjnej dyskietce naprawczej, wybierz opcję Wykonaj także kopię zapasową rejestru w katalogu naprawczym

Awaryjna dyskietka naprawcza

I'

.

-U2<J

Włóż pustc. sformatowaną, dyskietkę do stacji A: i kliknn przycisk OK. f? ^ S k o n a j także kopie zapasowa, rejestru w katalogu naprawczym, i (Tej kopi zapasowej będzie można użyć. aby umożliwić odzyskanie | [systemu w przypadku uszkodzenia rejestru i

OK
Anuluj

A szczególnie na skutek długotrwałego kontaktu z telefonem komórkowym, który kobiety mają zwyczaj nosić w torebce, a mężczyźni w wewnętrznej kieszeni marynarki, razem z dyskietką. —przyp.tłum.

Rozdział 2. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system

53

4. Włóż czystą dyskietkę do napędu dysków i kliknij przycisk OK. Utworzenie dysku ERD może potrwać około minuty. 5. Opisz utworzoną dyskietkę i schowaj w bezpiecznym miejscu! Awaryjna dyskietka naprawcza może być użyta podczas instalacji systemu Windows NT lub Windows 2000. Podczas instalacji można wybrać opcję instalacji systemu operacyjnego lub naprawy aktualnego systemu. Jeśli wybierze opcję naprawy systemu, zostanie poproszony o włożenie awaryjnej dyskietki naprawczej do stacji dyskietek w celu przywrócenia ustawień rejestru systemowego.

Instalacja kilku systemów operacyjnych
Podczas testowania przez specjalistów nowego systemu operacyjnego często zdarza się, że instalują go w konfiguracji wielosystemowej, co pozwala im przełączać się pomiędzy nowym a starym systemem. Rozwiązanie to jest dobre z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala na przetestowanie nowego systemu i podjęcie decyzji, czy spełnia on nasze oczekiwania. Po drugie, daje użytkownikowi czas na oswojenie się i opanowanie nowego systemu. W razie pilnej potrzeby zawsze można uruchomić starszą wersję systemu, jeśli trzeba szybko wykonać operację, która nie została jeszcze opanowana w nowym systemie. Zainstalowanie kilku wersji systemu operacyjnego Windows na jednym komputerze jest bardzo proste, ale zanim się na to zdecydujesz, musisz wiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, systemy muszą być instalowane w takiej kolejności, w jakiej pojawiały się na rynku. Na przykład jeśli chcesz mieć kopie systemów Windows 98 i Windows NT oraz zainstalowany system Windows XP na jednym komputerze, to musisz instalować kolejno systemy Windows 98, następnie Windows NT, a dopiero na końcu Windows XP. Po drugie, chociaż plik BOOT.1NI zawsze zapisywany jest na dysku startowym (najczęściej jest to dysk C ) , Microsoft zaleca instalowanie różnych wersji systemu operacyjnego na osobnych partycjach dysku. Jednak możesz instalować różne wersje systemu na jednym dysku pod warunkiem, że używasz różnych katalogów głównych. Na przykład zainstaluj Windows 98 w katalogu /Windows, a następnie zainstaluj Windows XP w katalogu AVinxp. Zalecane jest jednak używanie osobnych partycji dysku, ponieważ aplikacje najczęściej są instalowane w katalogu domyślnym /Program Files. Przeinstalowanie aplikacji w jednym systemie operacyjnym może spowodować błędne działanie aplikacji w innym systemie (a nawet samego systemu). Dlatego też zaleca się nie tylko instalować różne systemy operacyjne na osobnych partycjach, ale również nie instalować aplikacji w danym systemie na innej partycji niż ta, na której jest zainstalowany aktualny system. Na przykład przy instalacji pakietu Microsoft Office w systemie z zainstalowanym Windows 98 na dysku C: i Windows XP na dysku D: można spróbować zaoszczędzić miejsce na dysku instalując pakiet na dysku C: dla obu systemów operacyjnych. Może to spowodować trudne do przewidzenia zachowania uruchamianych aplikacji. Zamiast tego należy w takiej sytuacji zainstalować Microsoft Office (lub jakiekolwiek inne aplikacje) na partycji C: dla Windows 98 oraz na partycji D: dla Windows XP.

54

Część I • Architektura i instalacja

Dlatego jeśli planujesz utworzyć konfigurację wielosystemową, zacznij od podzielenia dysku na kilka partycji, aby każdy z systemów miał dostępną tylko dla siebie jedną partycję. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest posiadanie kilku dysków twardych zainstalowanych w jednym komputerze. Dzięki temu jeden z dysków nadal pozostanie podzielony na kilka partycji, ale pozwoli to umieścić plik wymiany (z ang. swapfile) na osobnym dysku fizycznym, na którym nie jest zainstalowany żaden z systemów. Umieszczenie pliku wymiany na osobnym dysku fizycznym spowoduje przyspieszenie procesu stronicowania opisanego w punkcie „Stronicowanie pamięci" w rozdziale 1. „Windows XP Professional od środka". Umieszczenie pliku stronicowania na osobnej partycji tego samego dysku fizycznego nie wpłynie na zwiększenie wydajności systemu, ponieważ proces stronicowania, system operacyjny i uruchamiane aplikacje nadal będą korzystały z tego samego dysku fizycznego. Jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia partycji dysku twardego jest PartitionMagic 7.0 firmy PowerQuest (http://www.powerquest.com/partitionmagic/), który potrafi przygotować dysk twardy pod instalację wielu systemów operacyjnych, a do tego jest zgodny z systemem Windows XP. Jeśli zdecydujesz się na instalowanie systemu Windows XP na skompresowanej partycji, musi to być partycja w systemie NTFS (z ang. AT File System). Nie próbuj instalować systemu Windows XP na partycji skompresowanej przy użyciu DriveSpace. Ponadto jeśli planujesz korzystać z konfiguracji wielosystemowej z zainstalowanymi wersjami systemu Windows 95/98, Windows Me i Windows XP, upewnij się, że wcześniejsze wersje systemu utworzone są na partycjach z systemem plików FAT lub FAT32. Najprostszym sposobem będzie stworzenie partycji startowej (najczęściej będzie to dysk CV) przy użyciu systemu plików FAT\ub FAT32. Pierwotna wersja systemu Windows 95 współpracuje tylko z partycjami w systemie plików FAT. Wersja systemu oznaczona jako OSR2 potrafi współpracować z systemem plików FAT32, podobnie jak systemy Windows 98 i Windows ME. W przypadku systemu Windows NT 4.0 również mogą pojawić się problemy we współpracy z systemem plików. Jeśli chcesz pracować w konfiguracji wielosystemowej z zainstalowanymi systemami Windows NT 4.0 i Windows XP, to zainstaluj system Windows NT 4.0 na partycji z systemem plików FAT. Chociaż na standardowej stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows NT 4.0 zalecany jest system plików NTFS ze względu na poziom bezpieczeństwa, jaki zapewnia, poprawna współpraca systemu Windows NT 4.0 z najnowszą wersją systemu plików NTFS wykorzystywaną przez systemy Windows 2000 i Windows XP wymaga zainstalowania Sernice Puck 4 (lub nowszego). Jednak nawet po instalacji uaktualnienia system Windows NT 4.0 nie potrafi wykorzystywać wszystkich cech najnowszej wersji systemu plików NTFS. Podsumowując, jeśli chcesz pracować w konfiguracji wielosystemowej, korzystając z kilku systemów operacyjnych Windows, najlepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie na partycji startowej systemu plików FAT, a na innych partycjach systemów plików FAT, FAT32 i NTFS, w zależności od tego, jaki system operacyjny ma zostać zainstalowany na danej partycji. Nie należy używać takiej samej nazwy komputera dla każdego zainstalowanego systemu operacyjnego, jeśli pracujesz z podłączeniem do sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku komputerów, które logują się do domeny Windows NT lub korzystają z Active Directory. W domenie tworzone jest konto komputera zawierające nazwę stacji i unikalny identyfikator bezpieczeństwa (z ang. uniąue security identifier — SID) związany z nazwą

Rozdział 2. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system

55

stacji. Jeśli nazwa stacji będzie taka sama dla każdego zainstalowanego systemu operacyjnego, konto komputera nie będzie poprawnie działało w każdym systemie operacyjnym, ponieważ identyfikator SID nie będzie taki sam.

Przygotowanie komputera dla systemu Windows XP
Przed włożeniem dysku instalacyjnego do napędu CD-ROM i rozpoczęciem instalacji musisz wykonać — podobnie jak w przypadku każdego uaktualnienia lub instalacji — kilka ważnych kroków. W pierwszej chwili może się to wydawać oczywiste, ale mimo to warto o tym wspomnieć, gdyż użytkownicy przyzwyczaili się już do prostych instalacji, podczas których nie występują żadne błędy. Jednak uaktualnienie do systemu Windows XP jest czymś zupełnie innym. System Windows XP to połączenie kodu źródłowego systemów Windows 95/98 i Windows NT/2000, więc nie wszystko może być tak proste jak było w przeszłości. Należy podjąć następujące kroki ostrożności przed włożeniem dysku instalacyjnego do napędu i rozpoczęciem instalacji.

Czas na porządki: usuwamy niepotrzebne aplikacje i elementy
Jeśli w systemie są zainstalowane aplikacje lub elementy, których już nie używasz i nie masz zamiaru używać ich w przyszłości, nadszedł czas, aby się ich pozbyć. Usunięcie zbędnych aplikacji z systemu pozwoli na skrócenie czasu instalacji nowego systemu. W Panelu sterowania dwukrotnie kłiknij ikonę Dodaj/Usuń programy. Rysunek 2.4 przedstawia okno apletu Dodaj/Usuń programy w systemie Windows 2000. Należy pamiętać o niezbyt szczęśliwej tendencji systemów Windows do pozostawiania niektórych plików usuwanej aplikacji. Po zakończeniu automatycznego procesu usuwania aplikacji powinieneś samodzielnie przejrzeć katalogi, w których usunięta aplikacja była przechowywana. Warto również zainwestować w aplikację typu Norton CleanSweep 2002 {http://www.symantec.com/sabu/qdeck/), która jest zgodna z systemem Windows XP. Aby usunąć aplikację, kliknij ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń. W zależności od tego, w jaki sposób aplikacja była zainstalowana, system może polecić samodzielne usunięcie niektórych plików programu, ikon itp. Podczas usuwania aplikacji przy użyciu metody Dodaj/Usuń programy może pojawić się okno z informacją, że dany plik jest używany przez więcej niż jedną aplikację. Będziesz mieć do wyboru opcje usunięcia pliku, usunięcia wszystkich plików, nawet jeśli są używane przez inne aplikacje (przycisk Usuń wszystkie) lub pozostawienia pliku w systemie. Aby uniknąć możliwości uszkodzenia innej aplikacji, zalecanym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie pozostawienie pliku w systemie. Warto ponownie polecić aplikację typu Clean Sweep, która potrafi zarządzać tego typu odwołaniami do plików i chronić system w lepszym stopniu.

56

Część I • Architektura i instalacja

Rysunek 2.4. Uruchom aplet Dodaj/Usuń programy z Panelu sterowania w celu usunięcia nieużywanych aplikacji i elementów systemu

igj Dodaj Usuń programy
Aktualnie zainstalowane programy: tu] według:| Nazwa

jjj Adobe Acrobat 5.0
Używano Ostatnio używano Aby zmienić ten program lub usunąć go ze swojego komputera, kliknłj przycisk Zmień lub $ Agfa FotoLook 3.60.00 ^ Internetowy Poszukiwacz Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar 3,17 MB 1,98 MB 2,92 MB 2,51 MB 264 KB 13,9 MB 38,8 MB 2,08 MB

i g j LiveReg (Symantec Corporation) J LiveUpdate 1.6 (Symantec Corporation) 0 Microsoft IntelliPoint

$ j | Modem Setup for Nokia 6210 y | Norton AntiVirus 2002 ^ Symantec pcAnywhere

J | WinRAR archiver

ń
Zamknij

Aby usunąć element systemu Windows, kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows znajdujący się w lewej części okna.

Zapisywanie kopii konfiguracji aplikacji
Zwykle kiedy instalujesz aplikację na komputerze, konfigurujesz niektóre jej ustawienia tak, aby odpowiadały Twoim upodobaniom. W zależności od aplikacji zapisz, jakie zmiany ustawień zostały zrobione, aby aplikacja w takiej konfiguracji była dostępna po ponownej instalacji. Czy pamiętałeś na przykład, aby zapisać numer telefonu, nazwę użytkownika i hasło oraz inne informacje potrzebne do konfiguracji połączenia telefonicznego z Internetem? Czy korzystasz z protokołu SLIP (z ang. Serial Linę Internet Protocol), czy z protokołu PPP (z ang. Point-to-Point Protocol)! Skorzystaj z opisanej wcześniej metody Alt+Print Screen, aby wykonać zrzuty ekranów konfiguracyjnych i zapisać dane na dysku. Następne rozdziały zawierają opis narzędzia Kreator transferu plików i ustawień pomocnego w procesie zapisywania ustawień aplikacji. Jednak nie potrafi on zapisać i przenieść ustawień każdej aplikacji dostępnej dla systemu Windows, dlatego jeśli jakieś ustawienia są bardzo istotne, zapisz je samodzielnie.

Zapisz ustawienia urządzeń
Podobnie jak powinieneś zapisać ustawienia aplikacji, również powinieneś zwrócić uwagę na ustawienia zainstalowanych elementów systemu. Zacznij od ustalenia, z jakich elementów zbudowany jest system, aby można było porównać je z listą HCL, jak opisano wcześniej w tym rozdziale.

Rozdział 2. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system

57

Istotne jest nie tylko to, jakie elementy są zainstalowane w systemie, ale również to, w jaki sposób są one skonfigurowane. W celu uzyskania tego typu informacji możesz posłużyć się narzędziem Informacje o systemie. Dla przykładu, aby wyświetlić informacje konfiguracyjne w systemie Windows 98, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom Start/Programy/'Akcesoria/Narzędzia systemowe/Informacje o systemie. 2. Na rysunku 2.5 przedstawiono okno Informacje o systemie Microsoft z wybraną opcją Sieć.
^3 Infoimacje o systemie Miciosof
Rtk £dycja Wjdok Narzędzia Pomoc.

iiill

B| #| ! N
lnfo(maqe o systemie • Zasoby sprzętowe - Składniki $ Multimedia Ekran Podczerwień Wejście Różnorodne Modem 3Com Fast EtherLink XL 1 Net Klucz Rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\PCI\VEN_10B7iDEV_9055J,SUBSYS. Konfiguracja logiczna 0 Przydzielone zasoby: 11 Maska: xFFFF Przerwanie: Zakresy We/Wy: Bazowy-xECuOKoAcoYy=xMin=xOOOO M*x=xFFFF Ali*s=xFF, Dece Zakresy adresów pamięci: Wymuśion« zisoby: Rozruchowe zasoby: Przefiltrowane zasoby: Przerwanie: Zakresy We/Wy: Zakresy adresów pamięci: Bazowy- xFE000000 Końcowy= xFE00O07F l«.n= x00000000 H»ks- : B»to*y= x00OC8800 Końcowy= xOO0DO' Brtk Brak Konfiguracja logiczna 0 11 Maska: xFFFF Bazowy-xEC00Końcowy=xMin=x00u0 H«x=xFFFF _^_ Sieć C Informacje podstawowe (» Informacje zaawansowane C Historia

i

* S51 Porty
Pamięć masowa Drukowanie Urządzenia powodujące prol

USB
: Historia System i

Ali«=xFF,

Dtcc

Bazowy- xFE000000Końcowy= xFE00O07F Kljn= x00000000 Msks= ;_lJ I Aktualne Wormacje o systemie

Nactśnij klawisz F1. aby uzyskać Pomoc

Rysunek 2.5. Okno informacji o systemie pozwala zapisać szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji komputera 3. Zamiast wykonywać zrzuty ekranu konfiguracji każdego urządzenia zainstalowanego w systemie, łatwiej jest przygotować raport przy użyciu tego narzędzia. W tym celu wybierz z menu Plik/Zapisz. 4. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać nazwę pliku oraz format pliku, w którym mają zostać zapisane dane. Wybierz Plik tekstowy (Jxt) i kliknij przycisk OK. Utworzony plik będzie dosyć duży (prawdopodobnie od 75 do 100 stron), dlatego powinieneś uzbroić się w cierpliwość, gdyż zapisanie go może zająć systemowi dłuższą chwilę. 5. Po zakończeniu wybierz z menu Plik/Zamknij. Wygenerowany w ten sposób raport jest nieocenionym narzędziem podczas identyfikowania i usuwania usterek, szczególnie w sytuacji, gdy uaktualniasz system. Zawiera nie tylko informacje o elementach systemu zainstalowanych w komputerze, ale również o używanych sterownikach, kluczach rejestru systemowego i wiele innych. Jeśli uaktualnisz system do wersji Windows XP i stwierdzisz, że urządzenie znajdujące się na liście HCL nie działa w Twoim systemie, możesz wykorzystać informacje zapisane w wygenerowanym raporcie do wyszukania i rozwiązania problemu. Może się okazać, że błędnie zostało ustawione przerwanie (IRQ) lub inny zasób systemowy został źle przypisany.

58

Część I • Architektura i instalacja

Podobnie jak wszystkie inne informacje o ustawieniach, zapisz raport o konfiguracji sprzętu na dyskietce, dysku sieciowym lub w innym miejscu niebędącym częścią Twojego komputera. Jeśli masz dostęp do drukarki, wydrukuj swój raport.

Twórz kopie bezpieczeństwa!
Jeśli na przykład masz dyski instalacyjne wszystkich używanych aplikacji i będziesz mógł odtworzyć środowisko po przeinstalowaniu systemu, nie będzie konieczności tworzenia kopii bezpieczeństwa wszystkich partycji dysku. Utworzenie pełnej kopii bezpieczeństwa może się okazać rozwiązaniem mniej czasochłonnym, ale instalując aplikacje z dysków instalacyjnych, będziesz mógł przywrócić całe środowisko systemowe, jeśli wystąpiąjakieś błędy podczas uaktualniania systemu. Nie można jednak powiedzieć tego samego o danych. Danych tworzonych przez aplikacje nie znajdziesz na dysku instalacyjnym. Najlepszym przykładem są dokumenty tworzone przy użyciu edytora tekstów. Najpopularniejszym pakietem programów biurowych na rynku jest Microsoft Office (jest dostępny w różnych wersjach, od wersji Office 97 po najnowszy pakiet Office XP, a już w najbliższym czasie pojawi się na rynku Office .NET). Z dysków instalacyjnych można odtworzyć samą aplikację, ale nie można z nich odtworzyć danych wygenerowanych przy użyciu tych aplikacji. Dlatego upewnij się, że utworzyłeś kopie bezpieczeństwa plików danych utworzonych przy użyciu pakietu Office — dokumentów Word, arkuszy kalkulacyjnych Excel, itd. Jeśli korzystasz także z innych aplikacji, sprawdź w dokumentacji, gdzie zapisują swoje dane i upewnij się, że utworzyłeś kopie bezpieczeństwa tych danych.

Używanie napędu taśm do tworzenia kopii bezpieczeństwa
Idealnym rozwiązaniem jest utworzenie kopii bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji lub uaktualniania systemu przy użyciu napędu taśm (lub innego systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa o dużej pojemności) do utworzenia kopii bezpieczeństwa wszystkich dysków w systemie. Pozwoli to na przywrócenie systemu do stanu poprzedniego z kopii bezpieczeństwa. W dużych przedsiębiorstwach najczęściej administrator systemu zajmuje się regularnym tworzeniem kopii bezpieczeństwa całego systemu. Po umieszczeniu danych i aplikacji na dyskach sieciowych tworzy się pełne kopie zapasowe przy użyciu napędów taśm o dużej pojemności. Jednak napęd taśm o dużej pojemności może się okazać rozwiązaniem niezbyt efektywnym do użytku domowego i zastosowania w małych firmach. Rozmiary dysków twardych uległy gwałtownemu zwiększeniu w ciągu ostatnich kilku lat (w chwili obecnej nie jest niczym niezwykłym kupowanie komputera wyposażonego w dysk twardy o pojemności 60 GB lub większy), ale rozwój urządzeń przeznaczonych do tworzenia kopii bezpieczeństwa nie dotrzymał kroku rozwojowi technologii produkcji dysków twardych. Wybierając napęd taśm dla pojedynczej stacji roboczej, należy wziąć pod uwagę następujące właściwości:

Rozdział 2. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system

59

• Zgodność — upewnij się, że napęd taśm wybranego typu jest zgodny z nowym systemem operacyjnym. Inaczej cała robota na nic! • Pojemność — ile taśm będziesz potrzebował, aby utworzyć kopie zapasowe całego systemu? • Kontroler — czy napęd taśm korzysta ze standardowego kontrolera IDE, najczęściej spotykanego w większości stacji roboczych, czy jednego z wielu typów kontrolerów SCSI, które zwykle pracują dużo szybciej? • Szybkość zapisu—jak szybko dane będą przepisywane z dysku twardego na taśmę? Jaka będzie szybkość przesyłania danych z taśmy? • Cena—jest ważnym czynnikiem, jeśli decydujesz się kupić napęd taśm do użytku domowego lub dla potrzeb małej firmy. Nie zapominaj też o koszcie taśm, które bywają bardzo drogie. Na przykład możesz kupić taśmę typu QIT (z ang. ąuarter-inch tape) za cenę od 100 $ do 1000 $. Koszt napędu taśm typu QIC nie jest wysoki, jak również same taśmy są niedrogie. Na rynku dostępne są napędy taśm typu QIC współpracujące ze standardowym kontrolerem IDE (z ang. Integrated Drive Electronics) lub z kontrolerem SCSI (z ang. Smali Computer System Interface). Przeciętny system tego typu może przechowywać, w skompresowanym formacie, od 10 GB do 20 GB danych na jednej taśmie. Szybkość przesyłu danych może sięgać nawet 120 MB na minutę przy użyciu kontrolera SCSI. Mimo że nawet niedrogi typ taśm oferuje wystarczającą ilość miejsca, aby zapisać wszystkie dane przechowywane na stacji roboczej, tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych z taśm jest zajęciem niezwykle czasochłonnym i może się zdarzyć, że aby utworzyć kopię bezpieczeństwa wszystkich danych, będziesz musiał zapisać więcej niż jedną taśmę, jeśli pojemność dysku twardego przekracza 20 GB. Innym rodzajem napędu taśm, którego kupno warto rozważyć, jest napęd taśm typu DAT (z ang. digital audio tape). Napędy tego typu zazwyczaj są droższe niż napędy typu QIC, ale ich zaletąjest większa prędkość przesyłu danych oraz taśmy o dużej pojemności. Zwykle wymagają zainstalowania w komputerze kontrolera SCSI. Koszt napędu DAT do zapisu taśm o pojemności 40 GB i szybkości zapisu danych 330 MB na minutę wynosi około 1000 $ —jest to znaczący postęp w zakresie prędkości przesyłu w stosunku do napędów QIC. Ostatnim i najbardziej kosztownym (rząd kilku tysięcy dolarów) typem napędów taśm są napędy taśm DLT (z ang. digital linear tape). Przechowują one bardzo duże ilości danych, a szybkość przesyłu danych jest największa w stosunku do wcześniej opisanych napędów. Na przykład napęd DLT (korzystający z kontrolera SCSI) zapisuje od 20 do 40 GB danych na jednej taśmie przy prędkości zapisu sięgającej 3 MB na sekundę. (Tak, ta wartość jest podana w MB na sekundę, nie MB na minutę!). Ceny szybkich napędów DLT sprawiają, że są one poza zasięgiem użytkownika, który chce z nich korzystać dla potrzeb jednej tylko stacji roboczej. Są one jednak standardem, jeśli chodzi o tworzenie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na dużych serwerach. Najnowsze typy napędów DLT są jeszcze szybsze niż opisane powyżej i oczywiście jeszcze droższe.

60

Część I • Architektura i instalacja
Należy zauważyć, że czasem warto wydać kilka tysięcy dolarów, aby tworzyć kopie bezpieczeństwa danych wartych znacznie więcej, trzeba jednak pamiętać, że konieczny jest również zakup taśm do tych napędów. Podobnie jak ceny napędów taśm, tak i ceny samych taśm mogą się wahać od 10 $ (dla taśm typu QIC lub DAT) do ponad 50 $ (za taśmy typu DLT). Jeśli uważasz, że koszty napędów taśm i samych taśm są zbyt wysokie, zastanów się, czy w przypadku awarii systemu podczas instalacji lub uaktualnienia nie zrekompensuje ich możliwość odzyskania wszystkich danych.

Inne możliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa
W sytuacji, gdy nie masz możliwości utworzenia pełnej kopii bezpieczeństwa na taśmie, istnieją również inne rozwiązania, o których warto wspomnieć: • Dyskietki —jeśli masz niewiele danych, jak na przykład kilka dokumentów Worda lub arkuszy kalkulacyjnych, możesz zapisać swoje dane na dyskietkach. Ułatwieniem będzie użycie takiego programu, jak WinZip, który tworzy pliki archiwum skompresowanego z podziałem na dyskietki. Więcej informacji znajdziesz pod adresem http://www.winzip.com/. • Napędy Zip i Jaz — tego typu wymienne napędy są bardzo popularne w użytku domowym i można je podłączyć do komputera na różne sposoby, przy użyciu portu równoległego, portu USB (z ang. universal serial bus) lub kontrolera SCSI. Jeśli zdecydujesz się korzystać z takiego napędu, zalecane jest połączenie przez port USB lub kontroler SCSI. Jest to rozwiązanie niedrogie, a prędkość przesyłu danych jest dużo większa niż w przypadku połączenia przez port równoległy. Dyski Zip i Jaz są wielokrotnego zapisu, podobnie jak dyskietki, i mogą przechowywać duże ilości danych (od 100 do 250 MB na dysku ZIP i do 1 GB na dysku Jaz). Koszt dysku Zip wynosi od 10 do 15 $, podczas gdy koszt dysku Jaz to około 75 $. • Płyty CD-ROM z możliwością zapisu — koszt nagrywarki płyt CD-ROM jest niewielki w porównaniu z jej kosztem sprzed roku. Nagrywarkę płyt CD-ROM można kupić już za 150 $. A ponieważ system Windows XP posiada wbudowane narzędzia do nagrywania płyt CD-ROM, warto rozważyć pomysł kupna nagrywarki, jeśli jeszcze jej nie masz. Płyty CD-R i CD-RW (wielokrotnego zapisu) mogą przechowywać znacznie więcej danych niż dyskietka (od 650 do 800 MB w zależności od typu płyty) i świetnie nadają się do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych. Oczywiście trudno rozważać możliwość utworzenia za pomocą płyt CD-ROM pełnej kopii bezpieczeństwa dysku o rozmiarze 60 GB! Jest to raczej rozwiązanie pośrednie pomiędzy tworzeniem kopii bezpieczeństwa na dyskietkach a zakupem drogiego napędu taśm. Jeśli w komputerze jest zainstalowanych kilka dysków twardych lub kilka partycji jednego dysku, warto rozważyć możliwość przekopiowania plików danych na inne partycje lub dyski. Pamiętaj jednak, że jeśli będą to partycje dysku startowego i zostanie on uszkodzony podczas instalacji lub aktualizacji systemu, to może zajść konieczność wyczyszczenia tablicy partycji (a co za tym idzie — nastąpi utrata danych zapisanych na wszystkich partycjach tego dysku). Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie przekopiowanie danych na inny dysk fizyczny, jednak w przypadku awarii systemu odzyskanie danych również z tego miejsca może okazać się utrudnione.

Rozdział 2. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system

61

Ze wszystkich dostępnych możliwości z pewnością najlepszym rozwiązaniem — z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz pojemności i szybkości przesyłu danych — są napędy taśm, z punktu widzenia kosztów — najlepszym rozwiązaniem będzie zapis na płytach CD-ROM, a na rynku dostępne sąjuż nagrywarki zapisujące dane na płycie CD-ROM z czterdziestokrotną prędkością. Podejmując decyzję, musisz rozważyć, jakiego rodzaju dane chcesz zapisywać, jak dużo będzie tych danych i ile jesteś gotów za to zapłacić. Bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz, koniecznie zrób kopię bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji lub aktualizacji systemu. Pamiętaj o prawie Murphy'ego — to co może pójść źle, pójdzie źle dokładnie wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Kopia bezpieczeństwa danych w sytuacji, gdy nastąpiła awaria systemu, może okazać się na wagę złota.

Defragmentacja partycji dysku
Chociaż nie jest to wymagane, dobrym pomysłem będzie defragmentacja partycji dysku, na której masz zamiar instalować Windows XP. Defragmentacja porządkuje dysk w taki sposób, że pliki są zapisywane w następujących po sobie sektorach, a nie —jak podczas normalnej pracy systemu — w sektorach rozrzuconych po całym dysku. Pozwala to systemowi na szybszy odczyt danych z dysku, gdyż wymaga on mniejszej liczby przesunięć głowicy po dysku. Proces defragmentacji grupuje również razem wolne sektory. Oznacza to, że podczas zapisu plików na dysk, który właśnie został poddany procesowi defragmentacji, kontroler dysku będzie mógł zapisywać fragmenty pliku w następujących po sobie sektorach. W sytuacji gdy jest to bardzo duży plik, który nie mieści się w jednym fragmencie wolnej przestrzeni, zostanie on podzielony na mniejszą ilość kawałków niż w przypadku dysku o dużym stopniu fragmentacji. Co to oznacza w sytuacji, kiedy instalujesz lub aktualizujesz system do wersji Windows XP Professional? Jeśli przed rozpoczęciem instalacji dysk został zdefragmentowany, to instalator systemu będzie mógł zapisywać pliki szybciej w kolejnych sektorach dużych obszarów wolnego miejsca. Jeśli wybierzesz opcję kopiowania plików instalacyjnych na dysk twardy przed rozpoczęciem instalacji, to zostaną one zapisane w przylegających do siebie sektorach zdefragmentowanego dysku, dzięki czemu instalator będzie mógł je szybciej odczytywać. Defragmentacja dysku przed instalacją systemu nie jest wymagana, ale z pewnością przyspieszy proces instalacji. Po zakończeniu instalacji systemu Windows XP powinieneś przeprowadzić kolejną defragmentację dysku, ponieważ podczas instalacji zawsze zapisywane są, a następnie kasowane, duże ilości plików. Możliwość defragmentacji dysków istnieje w systemach Windows 95 i Windows 2000. Po zakończeniu procesu defragmentacji system przedstawi raport zawierający dane statystyczne, takie jak ilość plików w systemie, ilość plików, które nadal są zapisane w sposób rozproszony (oraz ilość fragmentów, na które podzielone są takie pliki). Należy pamiętać, że narzędzie do defragmentacji dysków nie jest w stanie zapisać wszystkich plików w przylegających do siebie sektorach, potrafi jedynie w znacznym stopniu zredukować ilość plików zapisanych w wielu fragmentach, co pozwoli na bardziej efektywną pracę dysku.

62

Część I • Architektura i instalacja

Defragmentacja dysków w systemach Windows 95/98 i Windows Me
Kolejne kroki pozwolą na defragmentację dysku C: oraz partycji, na której będzie instalowany system Windows X: 1. Wybierz Start/Programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe. 2. Kliknij ikonę Defragmentator dysków. 3. System wyświetli zainstalowane w systemie dyski i partycje. Wybierz partycję dysku, którą chcesz poddać defragmentacji, a następnie kliknij przycisk OK. 4. Narzędzie do defragmentacji dysków poprosi o potwierdzenie przed rozpoczęciem defragmentacji dysku. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować proces. Usiądź wygodnie i odpocznij. Proces defragmentacji dysku może chwilę potrwać w zależności od rozmiaru wybranej partycji oraz stopnia rozproszenia plików.

Defragmentacja dysków w systemach Windows NT
W systemie Windows NT do zarządzania dyskami używane jest narzędzie zwane Administratorem dysków. Aby z niego korzystać, użytkownik musi być załogowany do stacji jako Administrator lub jako użytkownik należący do grupy Administratorzy dysków (z ang. Disk Administrators). Aby uruchomić proces defragmentacji dowolnego dysku stacji roboczej: 1. Wybierz Start/Programy/Narzędzia administracyjne/Administrator dysków. 2. Pojawi się główne okno Administratora dysków prezentując w postaci graficznej zainstalowane dyski oraz partycje tych dysków. Jeśli dysk zawiera niesformatowany obszar, zostanie on również pokazany. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz poddać procesowi defragmentacji, i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. 4. Na zakładce Narzędzia kliknij przycisk Defragmentuj teraz. Usiądź spokojnie i odpocznij — proces defragmentacji dysku może potrwać dłuższą chwilę.

Defragmentacja dysków w systemie Windows 2000 Professional
W systemie Windows 2000 większość zadań administracyjnych wykonywana jest przy użyciu konsoli MMC (z ang. Microsoft Management Console). Usunięte zostały w tym systemie narzędzia Menedżer użytkowników i Administrator dysku, które były obecne w systemie Windows NT 4.0. Zamiast nich powstał MMC, którego interfejs pozwala na łatwe przełączanie się między narzędziami administracyjnymi, bez konieczności uczenia się obsługi kilku różnych narzędzi. Aby zdefragmentować partycję w systemie Windows 2000 Professional, wykonaj następujące kroki:

Rozdział 2. • Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system
1. Wybierz Start/Programy/Narzędzia administracyjne/Zarządzanie komputerem. 2. Pojawi się okno Zarządzanie komputerem, które jest podzielone na dwie główne części (rysunek 2.6). Lewy panel okna przedstawia w postaci drzewa Narzędzia systemowe, spośród których możesz wybrać narzędzie, którym chcesz się posługiwać w danej chwili. W prawym panelu okna wyświetlane są informacje dotyczące tego narzędzia. W gałęzi Magazyn wybierz Defragmentator dysku. Rysunek 2.6. Skorzystaj z narzędzia Defragmentator dysków konsoli Zarządzanie komputerem, aby zdefragmentować partycję dysku
5 Zarządzanie komputerem
Akcja Drzewo widok ''• *» «*
j

63

. |Q| Xj
'•';; m ,Ś?£Ę> Nazwa l&Narzędzia systemowe ^Magazyn jjjjl Aplikacje i usługi {$

El IĘ5 Narzędzia systemowe +i j|j) Podgląd zdarzeń t! ^U Informacje o systemie +i @ Dzienniki wydajności i alerty i to) Foldery udostępnione . ^ Menedżer urządzeń i 33 S Użytkownicy i grupy lokalne i~l"^Sj Magazyn :'"l Zarządzanie dyskami ( ^ Defragmentator dysków _ j Dyski logiczne 4 ^ Magazyn wymienny EB ^9 Aplikacje i usługi

1

•!

3. W prawym panelu okna zostanie wyświetlony status zainstalowanych w systemie dysków (rysunek 2.7). W górnej części prawego panelu kłiknij ikonę dysku, który chcesz de fragmentować, a następnie przycisk Defragmentuj. 4. Może to zająć nawet kilka minut, zanim narzędzie przeanalizuje strukturę dysku. Następnie w polu Obraz defragmentacji będzie pokazywany postęp procesu aż do zakończenia defragmentacji dysku. 5. Po zakończeniu procesu defragmentacji pojawi się okno dialogowe pokazujące raport z wykonanego procesu. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie zamknij okno Zarządzanie komputerem przez kliknięcie ikony krzyżyka znajdującej się w prawym górnym rogu okna.

Przezorny zawsze ubezpieczony
Po zakończeniu porządków w systemie i zapisaniu wszystkich informacji konfiguracyjnych urządzeń i aplikacji czas przystąpić do instalacji lub uaktualnienia systemu do wersji Windows XP Professional. Ale najpierw upewnij się, że wszystko jest gotowe, może nawet napisz listę zadań, które powinny być wykonane, i sprawdź, czy wszystkie zadania zostały wykonane dla każdej ze stacji roboczych, na których będziesz instalować system Windows XP Professional.

64

Część I • Architektura i instalacja
S Zarządzanie komputerem
fikcja Drzewo Zarządzanie komputerem (lokalne) Narzędzia systemowe Podgląd zdarzeń Informacje o systemie Dzienniki wydajności i alerty Foldery udostępnione Menedżer urządzeń Użytkownicy i grupy lokalne B 2 j j l Magazyn | Zarządzanie dyskami (^ Def ragmentator dysków _ j Dyski logiczne S £jł Magazyn wymienny ffl J> Aplikacje i usługi Obraz defragmentacji: Obraz analizy: Wjdok

-lal x|
\3
Wolumin 1 Status sesji Zdefragmentowany j System plików NTF5 | Pojemność j 11,264 MB Wolne miejs 9,792 f-

Wstrzymaj

Zatrzymaj

I P4ki pofragmentowane ( G ) Trwa defragmentowanlo..,

• Pliki ciągłe

0 Pliki systemowe

D Wolne miejsce

Rysunek 2.7. Prawy panel konsoli Zarządzanie komputerem przedstawia partycje dysku, które możesz zdefragmentować W polu Obraz analizy pojawi się informacja o stopniu fragmentacji dysku. Napisz listę na podstawie zagadnień opisanych w tym rozdziale oraz dopisz podpunkty wynikające ze specyfiki środowiska, w którym pracuje komputer. Np.jeśli będziesz przeprowadzać instalację na wielu komputerach w dużym przedsiębiorstwie, możesz umieścić na liście kontrolnej informacje na temat użytkownika, który korzysta z komputera, jego przełożonego oraz lokalizacji komputera.

jakie działania musisz podjąć. który poznasz już podczas instalacji. W tabeli 3. musisz zdecydować. Oczywiście zanim przystąpisz do instalacji systemu. Rozdział 3. jak rozpocząć proces instalacji. większość kroków wykonywanych podczas instalacji będzie Ci znana. czy też zainstalujesz system operacyjny od zera. chociaż wygląd okien dialogowych będzie inny niż pamiętasz. Windows XP ma nowy interfejs użytkownika (z ang. Jeśli już kiedyś przeprowadzałeś instalację lub aktualizację poprzednich wersji systemów Windows NT lub Windows 2000. Podczas instalacji w warunkach domowych wersji Windows XP Home Edition zauważysz.Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP W tym rozdziale: • Instalacja Windows XP • Uruchamianie instalatora systemu Windows XP • Instalator systemu prosi o informacje • Po pierwszym restarcie: tryb tekstowy instalacji • Po drugim restarcie: przeczytaj to koniecznie! • Po trzecim restarcie W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się. Instalacja Windows XP Zanim zaczniesz instalować system Windows XP. jak uruchomić Instalator systemu Windows XP i jakie informacje będą potrzebne podczas instalacji systemu. czy będziesz aktualizować bieżący system operacyjny do wersji Windows XP. ^gJMBM ^^g^Hj Dla potrzeb tego rozdziału wykorzystano system Windows XP Professional. . W tym rozdziale dowiesz się.1 przedstawiono wersje systemów Windows oraz możliwość ich aktualizacji do systemu Windows XP. zanim rozpoczniesz aktualizację lub instalację Windows XP. że wykonywane kroki będą bardzo podobne. czy istnieje możliwość aktualizacji bieżącego systemu do wersji Windows XP. graphical user interface — GUI). sprawdź.

zalecane jest użycie systemu NTFS pozwalającego na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa plików systemowych.66 Część I • Architektura i instalacja Tabela 3. a następnie rozpocznie proces kopiowania niektórych plików na dysk twardy. W kolejnym kroku system zrestartuje komputer uruchamiając go w trybie tekstowym (z ang. zapewni możliwość uaktualnienia systemu z wersji Windows 2000 Server Jeśli system.1 można uaktualnić do wersji Windows XP. Przewagą systemu NTFS jest możliwość przydzielania praw użytkowników do poszczególnych zasobów i wysoki poziom bezpieczeństwa. jak również usuwać i tworzyć partycję dysku podczas instalacji.0 Windows NT Server 4. z której nie będą korzystały inne systemy operacyjne. który zgodnie z tabelą 3. system Windows XP obsługuje obydwa systemy zapisu plików. Jeśli instalujesz system Windows XP na partycji. co spowoduje uruchomienie Instalatora systemu. Instalacja systemu Windows XP jest podzielona na kilka etapów.51 Windows NT Workstation 4. jedną z zalet systemu plików NTFS. możesz uruchomić proces instalacji. • włożenie dysku CD-ROM do napędu przy uruchomionym systemie Windows w wersji zgodnej z Windows XP. na której będą zapisane pliki systemowe.0 Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows XP Home Edition Możliwość uaktualnienia Nie Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Nie* Tak * Nowa wersja systemu Windows XP — Windows XP . • uruchomienie instalatora z plików dostępnych w sieci lokalnej. której nie mają systemy plików FAT i FAT32. Jeśli w komputerze masz zainstalowany system. Następnie pozwala wybrać rodzaj instalacji (nowa lub aktualizaca). . Systemy plików FAT i FAT32 współpracują bardzo dobrze z systemami operacyjnymi w wersjach Windows 95/98/Me (nie obsługują one systemu NTFS). Partycję mogą być sformatowane w systemie FAT32 lub NTFS. Text Modę Setup). W pierwszym kroku Instalator systemu poprosi o podanie kilku informacji. wtedy pozostają dwie możliwości: albo zainstalujesz system Windows XP od zera. Wykaz systemów operacyjnych zgodnych z wersją Windows XP Professional Wersja systemu Windows 3. który aktualnie używasz. nie jest zgodny z wersją Windows XP. Możesz utworzyć partycję na nieużywanych częściach dysku twardego. jest zapewnienie wysokiego poziomu zabezpieczeń. oraz partycję dysku.1. Jak opisano w kolejnych rozdziałach.1 Windows 95 Windows 98/Windows 98 SE Windows Me Windows NT Workstation 3.NET — która pojawi się na rynku w pierwszej połowie roku 2003. Proces instalacji można rozpocząć na trzy sposoby: • uruchomienie systemu z dysku CD-ROM zawierającego pliki instalacyjne. albo kupisz komputer z preinstalowaną wersją systemu Windows XP.

takie jak obsługa sieci lub modemu. Może się również zdarzyć. z witryny Windows Update. Files and Settings Transfer Wizard). jeśli są dostępne. na jakim proces instalacji jest przeprowadzany. czy na witrynie Windows Update pojawiły się nowe sterowniki do posiadanego przez niego sprzętu. jaki powinieneś wykonać przed rozpoczęciem instalowania systemu Windows XP. Pozwala on przenieść niektóre pliki i ustawienia aplikacji na nowy komputer za pomocą dyskietki. Niewątpliwie takie czynniki. które to narzędzia mają ułatwić poznanie nowego systemu operacyjnego lub komputera. kiedy będziesz konfigurować system. że na rynku pojawiają się nowe urządzenia stworzone po premierze systemu operacyjnego i dlatego w plikach instalacyjnych nie ma sterowników do tych urządzeń. przenośnego dysku twardego lub sieci lokalnej. tworzyć konta użytkowników lokalnych podczas instalacji systemu lub poczekać do zakończenia instalacji i uruchomić odpowiedni aplet z Panelu sterowania. dzięki czemu można aktualizować sterowniki urządzeń w każdej chwili. Zapoznasz się również z Kreatorem transferu plików i ustawień (z ang. ale przeniesie ich ustawienia. to użytkownik może skorzystać z usługi dynamicznej aktualizacji i sprawdzić.Rozdział 3. które chcesz zainstalować. jakie pojawiły się od momentu wypuszczenia systemu operacyjnego na rynek. Co to jest Kreator transferu plików i ustawień? Jeśli instalujesz system Windows XP. ale można z tym poczekać do chwili. Dynamie Update) wykorzystuje usługę Windows Update i może być uruchamiana podczas instalacji systemu w celu pobrania nowych sterowników urządzeń. że na standardowym komputerze spełniającym wymagania sprzętowe systemu opisane w rozdziale 2. czy pliki instalacyjne znajdują się lokalnie na dysku CD-ROM. Można zakładać. „Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system" instalacja może potrwać około jednej godziny. Co to jest dynamiczna aktualizacja? Od momentu premiery nowego systemu operacyjnego do chwili rozpowszechnienia go wśród dużych rzesz użytkowników producenci sprzętu komputerowego (karty sieciowe. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 67 Możesz wybrać elementy systemu. będą miały ogromny wpływ na czas trwania instalacji. . jak prędkość procesora oraz to. Jeśli komputer podczas instalacji jest podłączony do Internelu. możesz oszczędzić trochę czasu korzystając z Kreatora transferu plików i ustawień (z ang. Usługa dynamicznej aktualizacji dostępna jest przez cały czas pracy systemu. Files and Settings Transfer Wizarcf) i procesem automatycznej aktualizacji. Dynamiczna aktualizacja (z ang. Możesz również. czy na dysku dostępnym przez sieć. itp. W kilku kolejnych punktach zajmiemy się planem pracy. karty graficzne. Czas potrzebny do zainstalowania systemu jest zależny od sprzętu komputerowego. Wykorzystanie usługi dynamicznej aktualizacji zapewnia użytkownikowi dostęp do najnowszych sterowników i programów korygujących.) tworzą nowe sterowniki do swoich urządzeń lub nowe wersje istniejących sterowników przeznaczone dla potrzeb tego systemu. co jest niespotykane w innych systemach operacyjnych. Kreator nie przeniesie samych aplikacji (będziesz musiał zainstalować je samodzielnie).

narzędzie User State Migration Tool (USMT). Moje obrazy i Ulubione. której będzie można używać w połączeniu z lub zamiast Kreatora transferu ustawień i plików ć\a celów migracji do nowego środowiska sprzętowego w dużych przedsiębiorstwach. • Ułatwienia dostępu. Microsoft Office. jeśli przeprowadza instalację systemu na nowym komputerze. • Ustawienia standardowego pulpitu Windows 2000 (opcjonalnie). Nie będzie musiał spisywać kolejno wszystkich bieżących ustawień. a następnie konfigurować zgodnie z nimi systemu Windows XP na nowym komputerze. pozwoli również na przeniesienie dodatkowo wybranych przez użytkownika katalogów i plików. O ile kreator nie potrafi przenieść ustawień wszystkich aplikacji. • Ustawienia regionalne (ustawienia strefy czasowej). • Czcionki. • Cookies. Ustawienia konfiguracyjne następujących aplikacji są przenoszone domyślnie: • Internet Explorer. • Wygaszacze ekranu. jak np.68 Część I • Architektura i instalacja Kreator przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces zbierania danych na starym komputerze i przenoszenia ich na nowy. • Ustawienia dysków sieciowych. to potrafi je przenieść dla większości popularnych pakietów oprogramowania. • Ustawienia myszy i klawiatury. • Katalog Drukarki. • Outlook Express. aby zmienić ustawienia i dane. • Ustawienia pakietu Microsoft Office. Windows 2000 Resource Kit zawierał. • Ustawienia Paska zadań. kreator pozwala zaoszczędzić sporo czasu. • Połączenia telefoniczne. które zostaną przeniesione na inny komputer. wywoływane z linii poleceń. • Ustawienia telefonu i modemu. Nowsza wersja tego narzędzia będzie dostępna w systemie Windows XP. • Opcje katalogów. • Katalogi Moje dokumenty. . Administrator systemu może edytować ten plik. które tworzyło pliki typu . • Ustawienia karty dźwiękowej. inf przechowujące ustawienia i inne informacje. Jak widać.

tak jak w przypadku tworzenia dyskietki kreatora. Aplikacja Kreator transferu plików i ustawień mieści się na jednej dyskietce. kliknij przycisk Anuluj. Możesz uruchomić dysk instalacyjny CD systemu Windows XP na swoim starym komputerze. . że został uruchomiony na komputerze z systemem operacyjnym innym niż Windows XP. jak i plików. Pojawi się kolejne okno dialogowe z pytaniem. Wybierz opcję Chcę utworzyć dysk kreatora w następującej stacji dyków. Kliknij przycisk Dalej. Proces przenoszenia zarówno ustawień. W środowisku dużego przedsiębiorstwa korzystanie z dysku sieciowego jest dobrym rozwiązaniem w przypadku przesyłania dużej ilości informacji. szczególnie jeśli posiadasz licencje systemu Windows XP. wykonaj następujące kroki: 1. włóż ją do napędu dyskietek swojego starego komputera i uruchom program FASTWiz. czy masz dysk instalacyjny CD. w zależności od ilości i rozmiaru plików. Z menu. Aby użyć dyskietki kreatora. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 69 Zbieranie informacji z poprzedniego systemu operacyjnego Kreator transferu plików i ustawień to nowe narzędzie dołączone do systemu Windows XP. aby zamknąć okno kreatora. ale nie masz zbyt wielu egzemplarzy dysku instalacyjnego CD. W celu utworzenia dyskietki. Oto dostępne metody: • Dyskietka — może być użyta. której będziesz mógł użyć na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w poprzednich wersjach. W ten sposób została utworzona dyskietka zawierająca aplikację kreatora.Rozdział 3. z pytaniem czy to jest stary czy nowy komputer. z której będziesz uruchamiać kreatora. więc nie pojawi się okno dialogowe. czy stary komputer. czy jest to nowy.exe. wybierz Transferuj pliki i ustawienia. Włóż dysk instalacyjny Windows XP do napędu CD-ROM komputera. Z rozwijalnego menu wybierz napęd dyskietek. która ma być użyta do przesyłania plików. Spowoduje to uruchomienie kreatora. jak na przykład Windows 98. 2. aplikacja poprosi o wybranie metody. W pierwszym oknie dialogowym Kreatora transferu plików i ustawień pojawi się opis jego funkcji. Kreator uruchomi okno dialogowe z pytaniem. z której uruchamiany będzie kreator. Włóż czystą dyskietkę do napędu dyskietek i kliknij przycisk OK. wybierz opcję Wykonaj zadania dodatkowe. którego próżno szukać w starszych wersjach systemów operacyjnych Windows. Dla potrzeb dużej sieci stworzenie wielu kopii dyskietek dla użytkowników będzie rozwiązaniem prostszym. po zamknięciu okna powitalnego. Istnieją dwa sposoby korzystania z kreatora w celu zebrania potrzebnych informacji ze starego komputera. Kreator wykryje. Kiedy dyskietka będzie gotowa. 4. • Inne — może to być przenośny dysk twardy lub dysk sieciowy. które się pojawi. jeśli chcesz przenieść tylko ustawienia. które chcesz przenieść. Zamiast tego. będzie wymagał kilku lub kilkunastu dyskietek. Kiedy pojawi się menu. aby użyć kreatora lub za pomocą dysku instalacyjnego CD systemu Windows XP możesz utworzyć dyskietkę. 5. Kreator przekopiuje potrzebne pliki na dyskietkę. Wybierz opcję Nowy komputer. Kliknij przycisk Dalej. 3.

przetransferowane Ustawienia Drukarka i dyski sieciowe Mysz i klawiatura Opcie foideiów Opcje paska zadań Ustawienia dostępu Ustawienia piogramu Internet Expiorer Ustawienia regionalne Wybór wygaszacza ekranu (~ Pozwól mi wybiać njettandaidową kstę plików i ustawień po kEknięciu przycisku Dalej (da użytkowników zaawansowanych] Po dokonaniu wyboru. Rysunek 3. Następnie kliknij przycisk Zakończ. aby kontynuować proces. Kreator przeczyta ustawienia systemu. upewnij się.70 Część I • Architektura i instalacja • Bezpośrednie połączenie kablowe — transfer odbywa się poprzez kabel łączący porty równoległe komputerów Następnie kreator zapyta. która metoda transferu plików została wybrana. które będą przenoszone. możesz zdecydować się. których nie będziesz mógł odzyskać w przypadku pojawienia się błędów podczas instalacji. Kreator poinformuje o zakończeniu transferu plików i ustawień. Instalacja lub aktualizacja systemu nie jest czymś. będzie potrzebna procedura awaryjna (taka jak pełna kopia bezpieczeństwa i zestaw dysków startowych lub awaryjnych dysków naprawczych) lub bardzo dobry życiorys.1. Kliknij przycisk Dalej. które możesz teraz przenieść do nowego systemu Windows XP. jak i pliki.puia. jeśli wykonujesz ten proces w pracy! Poniżej przedstawiono kilka punktów.ce elementy zostanę. tylko pliki lub zarówno ustawienia. aby zainstalować system Windows XP. Jak pokazano na rysunku 3. przygotuj kopie bezpieczeństwa danych. z których korzystałeś w poprzednim systemie. a następnie przeniesie potrzebne informacje na dysk sieciowy lub poprosi o włożenie dyskietki do napędu. do czego można się zabierać bez odpowiedniego przygotowania. co chcesz przenieść. . w zależności od tego. których wykonanie jest niezwykle istotne przed uruchomieniem Instalatora systemu: • Utwórz kopię bezpieczeństwa systemu. Postępuj zgodnie z poleceniami opisanymi w dalszej części tego rozdziału. jakiego rodzaju informacje mają być przeniesione na nowy komputer Co chcesz trantfeiować? Co chcesz transferować? <• Jyfco (~ ł y k o piki C P>ki i ustawienia. W ten sposób zapisane zostały informacje.1. Po uruchomieniu kreator poprosi o podanie lokalizacji danych i przywróci ustawienia i dane. Usta kontrolna instalacji i aktualizacji Zanim uruchomisz Instalator systemu. aby przenieść tylko ustawienia. w prawym panelu okna pojawi się zestawienie elementów. że dokładnie przeczytałeś poprzedni rozdział. /»\ Transler plików może wymagać duiei liczby dyskietek W oparciu o bieżący wybór naste. Po zakończeniu instalacji uruchom kreatora przez wybranie z menu Start/Wszystkie pro gramy/Akcesoria/Narzędzia systemowe/ Kreator transferu plików i ustawień. Jeśli coś pójdzie źle. Jeśli nie ma takiej możliwości. Kreator transferu plików i ustawień poprosi o podanie.

rodzaj używanej karty sieciowej. • Trzymaj kciuki zawsze. • Sprawdź listę zgodności sprzętu (HCL). Pozwoli to na bardziej efektywne działanie kreatora instalacji. Znajomość adresów przerwań i innych ustawień konfiguracyjnych będzie bardzo przydatna w przypadku poszukiwania powodów złej pracy urządzenia. że możesz tworzyć i usuwać partycję podczas instalacji systemu. na której masz zamiar zainstalować system Windows XP. Taka opcja nie jest dostępna w Windows XP. że poddasz procesowi defragmentacji jedynie partycję. Dobrze. których nie używasz. Pamiętaj. W poprzednich wersjach systemów Windows NT i Windows 2000 mogłeś uruchomić proces instalacji systemu za pomocą dyskietki. a jedynie jednym ze sposobów przyspieszenia procesu instalacji. szczególnie jeśli dokonujesz aktualizacji systemu z wersji Windows 95/98/Me. • Pozbądź się aplikacji i elementów systemu. Powodzenia! Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Jak wspomniano wcześniej w tym rozdziale. że wszystkie zainstalowane urządzenia są zgodne z Windows XP. . instalator systemu Windows XP może zostać uruchomiony na kilka sposobów.com/hwdq/hcl/. np. Niektóre z nich mogą spowodować zawieszenie się procesu instalacji. • Zamknij wszystkie aplikacje antywirusowe uruchomione na swoim komputerze. z którego będziesz mógł wybrać opcje instalacji systemu Windows XP. więc jeśli planujesz umieścić katalog główny systemu Windows XP na innej partycji niż partycja startowa. że Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemu. która uruchamiała procedurę instalacji. Przeprowadzenie defragmentacji dysków nie jest wymogiem systemu. microsoft. dostępną pod adresem hitp://www. aby uruchomić proces instalacji systemu Windows XP. przeglądania dysku CD lub wykonywania zadań dodatkowych. teraz jesteś gotów. takie jak prędkość procesora czy rozmiar pamięci. wystarczy. jeśli uruchamiasz proces instalacji. a następnie rozpoczynała kopiowanie plików z dysku CD (lub z sieci). • Zdefragmentuj partycję startową (zwykle jest to partycja CV) oraz partycję. Jeśli urządzenia nie ma na liście HCL. na której zamierzasz zainstalować system. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP • Upewnij się. pojawi się pełnoekranowe menu. zbierała informacje o zainstalowanym sprzęcie. 71 • Sporządź listę wszystkich zainstalowanych elementów komputera i ich konfiguracji. • Zamknij wszystkie okna aplikacji. powinieneś je wymienić na urządzenie zgodne z systemem Windows XP lub pobrać z witryny producenta sprzętu sterowniki zgodne z nowym systemem. jeśli nie wpisujesz akurat informacji potrzebnych podczas instalacji systemu.Rozdział 3. Jeśli uruchomisz procedurę instalacji z dysku CD. aby upewnić się.

72 Część I • Architektura i instalacja Przed rozpoczęciem procesu instalacji lub aktualizacji systemu Windows XP sugeruję.txt lub innych zawierające uaktualnienia. Wszystkie komputery nowego typu posiadają możliwość uruchomienia systemu z napędu CD-ROM. Włóż dysk do napędu CD i włącz komputer. przeczytaj specyfikację dostępną pod adresem http://www. phoenix. Musisz mieć zainstalowaną aplikację Adobe Acrobat Reader.com/resources/specs-cdrom. Pozwoli to na znalezienie i przejrzenie plików Readlst. Podczas startu komputer uruchomi program instalacyjny z dysku CD i na ekranie pojawi się okno Instalatora systemu. • Windows 2000 Professional.pdf. • Windows XP (jeśli chcesz zainstalować drugą kopię!). Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat. aby wybrać opcję Przeglądaj dysk CD. W przeciwnym wypadku użyj Eksploratora Windows do zlokalizowania ikony Instalatora systemu. Bootable CD-ROM Format Specification Version 1. Jeśli w chwili obecnej używasz jednego z tych systemów operacyjnych. aby czytać pliki w formacie . • Windows NT 4.exe uruchamiający Instalatora systemu znajduje się w katalogu M386 na płycie instalacyjnej.0 (z ang. W przypadku gdy w komputerze aktywna jest opcja automatycznego uruchamiania aplikacji (z ang. . Dostarcza ona producentom sprzętu komputerowego informacji potrzebnych do obsługi napędu dysku CD-ROM z możliwością uruchamiania z niego systemu.pdf. niedostępne w pierwszej wersji dysku CD z systemem Windows XP. W 1995 roku opublikowano Specyfikację Formatu Startowej Płyty CD-ROM Wersja 1.0) zwaną El Torito. • Windows Millennium Edition (Me). podobnie jak uruchamiasz inne programy. Możesz dwukrotnie kliknąć ikonę programu Setup w oknie Eksploratora Windows lub uruchomić program z linii poleceń wpisując nazwę programu.ej części rozdziału omówimy szczegółowo sposoby uruchamiania instalatora systemu. masz możliwość włożenia dysku instalacyjnego do napędu CD-ROM i uruchomienia Instalatora systemu. W dals/. Specyfikacja El Torito Z pewnością wiesz. że BIOS standardowego komputera klasy PC rozpoczyna poszukiwanie sektora od napędu A: i kolejno przechodzi do dysku twardego.0 Workstation. Instalator systemu zostanie uruchomiony automatycznie. Instalowanie systemu z dysku instalacyjnego Windows XP System operacyjny Windows XP jest sprzedawany na dyskach instalacyjnych CD-ROM. Autorun). Uruchamianie instalatora systemu w poprzednich wersjach systemu Windows Następujące systemy operacyjne mogą być uaktualniane do wersji Windows XP: • Windows 98 (wszystkie wersje). Plik Winnt32.

Windows Me i dowolnej wersji systemu Windows NT użyj programu winnt32. co opisano w rozdziale 20.inf. Uruchamianie Instalatora systemu w systemach MS-DOS i Windows 3. jeśli napęd CD-ROM korzysta z 32-bitowego sterownika (dzięki czemu może wykryć. W tym celu musisz utworzyć plik odpowiedzi na pytania zadawane przez Instalator systemu. za pomocą listy rozwijanej. Gasimy światło. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 73 Opcja automatycznego uruchamiania aplikacji występuje w systemach Windows od wersji Windows 95 i Windows NT 4. Więcej informacji na temat trybu instalacji bezobsługowej znajdziesz w załączniku A. uruchomienie Instalatora systemu i czekanie na wyniki. które musisz wykonać. istnieje możliwość uruchomienia programu instalacyjnego w każdym z tych systemów. możesz podłączyć się do udostępnionego zasobu i uruchomić Instalator systemu.exe do uruchomienia Instalatora systemu. to polecenia znajdujące się w tym pliku będą użyte w celu uruchomienia programu z dysku CD. na którym znajdują się pliki instalacyjne systemu Windows XP.1 do systemu Windows XP.Rozdział 3.exe. że znasz pełną ścieżkę dostępu do plików instalacyjnych. wybrać opcję aktualizacji lub instalacji nowego systemu operacyjnego. Uruchamianie Instalatora systemu przez połączenie sieciowe Jeśli administrator sieci udostępnił dysk sieciowy zawierający pliki instalacyjne systemu Windows XP. Przy użyciu tej dyskietki możesz uruchomić komputer. kiedy dysk CD jest włożony do napędu) i jeśli w katalogu głównym dysku CD znajduje się plik autorun. a następnie kliknąć przycisk Dalej. Na przykład w załączniku A opisane są kroki. Może się okazać. aby utworzyć dyskietkę startową systemu MS-DOS. Mówiąc najogólniej. W systemach Windows 98. przypiąć zasób w postaci katalogu sieciowego. Instalator systemu prosi o informacje Uruchomienie instalacji systemu Windows XP powoduje pojawienie się ekranu powitalnego Instalator systemu Windows — Zapraszamy!. ale również do konfiguracji aplikacji i sterowników używanych podczas instalacji. aby rozpocząć instalację lub aktualizację. i rozpocząć instalację systemu. W takiej sytuacji możesz uruchomić instalację systemu w trybie bezobsługowym (z ang. że administrator systemu użył innego katalogu niż standardowy katalog M386.0. w którym należy.. „Rejestr systemu Windows XP". Możesz zablokować opcję automatycznego uruchamiania aplikacji zmieniając odpowiednie wpisy w Rejestrze systemowym. Chociaż nie ma możliwości aktualizacji systemów MS-DOS lub Windows 3. Unattended Setup modę). Płyta instalacyjna Windows XP zawiera przykład takiego pliku odpowiedzi o nazwie unattend. którego możesz użyć nie tylko do odpowiadania na pytania Instalatora. może się okazać zadaniem niezwykle męczącym odwiedzenie każdej stacji. dlatego upewnij się.txt. czyli instalacja bezobsługowa W sytuacji gdy musisz wykonać instalację systemu na dużej ilości stacji roboczych. .1 odbywa się przy użyciu pliku winnt.

. kicnij przycisk Opcp ul-atwień dostepa Opcje ułatwień dostępu. . daty itd. dla ustwień języka Angielski (United States) możesz mieć różne ustawienia wyświetlania liczb. Qpcje zaawansowane. | 4> Aby podczas instalacji korzystać ze specjalnych funkcji utatwieri dostępu. Dla standardowych dysków dystrybucyjnych klucz składa się z 25 znaków wprowadzanych w pięciu polach. Okno dialogowe pozwala na konfigurację opcji regionalnych i językowych. Opcje regionalne i językowe pozwalają na zmianę sposobu wyświetlania liczb. gdyż dla jednego języka może istnieć kilka różnych ustawień waluty. walut itd. którego chcesz używać pozwala ustawić preferowany język i region. kikni| ptzycisk Opcje Jaawansowane. jeśli został on popełniony podczas wprowadzania znaków z klawiatury. Np. gdyż pozwala ustawić następujące opcje: Rysunek 3. dat. czasu.2. posługując się w tym celu paskiem przewijania. Kiedy jesteś gotowy. nflc^l IIE^w Aby przetrzeć lub zmientć domyślne opcie kopiowania i instalowana plików. Opcje instalacji Okno dialogowe. Następne okno — Klucz produktu — to miejsce. • Opcje ułatwień dostępu. którego chcesz używać [Polski r ^amitaM obtługę da jeżyków rachodnioezjatyckich j-j • Opcje regionalne i językowe. dat. • Opcje zaawansowane. walut i godziny. kliknij przycisk OK. ustaw opcje instalacji i ułatwień dostępu. Wybjeiz region i język podstawowy.. opcji ułatwień dostępu i opcji zaawansowanych Instalator systemu Windows Opcje instalacji Zmień język. zaznacz opcję Akceptuję umowę i kliknij przycisk Dalej. aby przejść do następnego kroku. gdzie powinieneś wprowadzić klucz dostarczony razem z dyskiem instalacyjnym systemu.74 Część I • Architektura i instalacja Kolejne okno dialogowe jest bardzo ważne. jest niezwykle istotne. Taki podział znaków pozwala na łatwiejsze wyszukanie błędu. Wybór języka i ustawień regionalnych jest dokonywany niezależnie. Jeśli dokonałeś wyboru opcji regionalnych. Po wprowadzeniu klucza produktu kliknij przycisk Dalej.. Opcje regionalne i językowe Lista rozwijana Wybierz region i język podstawowy. Upewnij się.2. Jest to Umowa licencyjna. pokazane na rysunku 3. że przeczytałeś treść całej umowy. aby kontynuować proces instalacji systemu.

jeśli masz zamiar korzystać na swoim komputerze z konfiguracji wielosystemowej. co umożliwi Ci łatwe ustalenie systemu operacyjnego zainstalowanego na danej partycji. jeśli korzystasz z konfiguracji wielosystemowej. Opcje ułatwień dostępu Kliknięcie przycisku Opcje ułatwień dostępu powoduje pojawienie się okna dialogowego. kliknij przycisk OK. aby kontynuować proces instalacji. że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na dysku twardym. jeśli masz zamiar korzystać z konfiguracji wielosystemowej. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 75 Opcje zaawansowane Kliknięcie przycisku Opcje zaawansowane powoduje pojawienie się okna dialogowego zawierającego kilka dostępnych do konfigurowania opcji. zaznacz odpowiednie pole wyboru. Jeśli wybrałeś odpowiednie opcje w oknie dialogowym. Jest to ważne.. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Dynamie Update Okno dialogowe Dynamie Update pozwala skorzystać z usługi o takiej samej nazwie. Zwykle jest to dysk CD lub udostępniany udział sieciowy. Kliknij przycisk Dalej. Możesz jednak zmienić nazwę folderu systemowego. jak wiesz z rozdziału 2. Szybszym sposobem wykonania instalacji jest przekopiowanie plików instalacyjnych na dysk twardy niż korzystanie z udziału sieciowego lub napędu CD-ROM. Microsoft zaleca instalowanie różnych wersji systemów operacyjnych na różnych partycjach. w którym będą zapisane pliki systemu operacyjnego. dzięki czemu stają się one bardziej czytelne. w którym możesz wybrać narzędzia ułatwień dostępu dostępne podczas instalacji. Aby uaktywnić te narzędzia. ponieważ. Możesz również zmienić nazwę folderu. powinieneś zaznaczyć pole opcji Chcę wybrać literę dysku i partycję podczas procesu instalacji. Następnie kliknij przycisk Dalej. • Narrator — odczytuje zawartość bieżącego ekranu i jest przydatne dla osób. Okno dialogowe pozwala wybrać lokalizację dystrybucyjnych plików źródłowych. W przeciwnym razie zaznacz opcję Tak i pobierz z Internetu najnowsze pliki instalacyjne. Są to: • Lupa — powoduje powiększenie obszarów ekranu. . Domyślny folder to /WINDOWS. W takim wypadku zaznacz opcję Nie. Jeśli instalujesz system Windows XP zaraz po pojawieniu się tego systemu na rynku. szczególnie jeśli elementy komputera znajdują się na liście HCL. które mają problemy ze wzrokiem.Rozdział 3. To okno dialogowe jest bardzo ważne. Jeśli będziesz korzystać z różnych systemów operacyjnych. Możesz zaznaczyć pole opcji Kopiuj wszystkie pliki instalacyjne z dysku instalacyjnego CD na dysk twardy. na przykład na AVINXP. Upewnij się. możesz pominąć ten krok.

Jeśli korzystasz ze standardowego komputera PC z zainstalowanymi dyskami twardymi obsługiwanymi przez kontroler IDE (z ang. krótkim czasie dostępu i dużej odporności na błędy. . Redundant Array of Independent Disk). Windows XP — zapraszamy! Pierwsze menu pozwala wybrać pomiędzy instalacją systemu.76 Część I • Architektura i instalacja Jeśli chcesz korzystać z usługi Dynamie Update. a następnie zamyka system i ponownie uruchamia komputer w trybie tekstowym. Po pierwszym restarcie: tryb tekstowy instalacji Po uruchomieniu komputera Instalator systemu kopiuje niewielką ilość plików na dysk twardy. Następnie system zostanie automatycznie zamknięty i ponownie uruchomiony w trybie tekstowym instalacji (z ang. Używając standardowego komputera PC. które obsługują systemy dyskowe o dużej pojemności. wykryć zainstalowane elementy komputera i wykonać inne zadania w trybie tekstowym. które instalator musi wykonać podczas tego etapu instalacji systemu. Instalator systemu musi zebrać informacje. integrated drive eleetronies). Podczas instalacji systemu w trybie tekstowym pojawi się kilka tekstowych menu opisanych w kolejnych punktach. zanim będzie mógł ponownie uruchomić system w trybie graficznym. aby zainstalować sterownik SCSI lub RAID innej firmy. zanim ponownie będzie mógł uruchomić komputer.. a nie — tak jak zwykle — w trybie graficznym. * Aby rozpocząć i n s t a l a c j ę systemu Windows XP. Ta CZĘŚĆ pracy i n s t a l a t o r a przygotowuje system Microsoft<R> Windows<R> XP do ^uruchomienia na tym komputerze. to zostaną one wykryte bezproblemowo przez Instalatora. Naciśnięcie klawisza F6 pozwoli zainstalować i skonfigurować sterowniki kontrolerów SCSI lub macierzy dyskowej. Pierwszym zadaniem. Text Modę Setup). to po uruchomieniu komputera w dolnej części ekranu pojawi się komunikat: Naciśnij klawisz F6. Opcja ta będzie przydatna podczas instalacji systemu na serwerach. wykryć zainstalowane elementy komputera i wykonać inne zadania. jest wykrycie zainstalowanych w komputerze dysków twardych. raczej nie będziesz mieć okazji.. naprawą istniejącej instalacji systemu i zakończeniem pracy instalatora: Zapraszamy do programu instalacyjnego. W trybie tekstowym instalator systemu musi zebrać informacje. aby wykorzystać tę opcję. naci ś n i j klawisz ENTER. podczas instalacji systemu musisz mieć łącze stałe do Internetu. Jeśli jednak korzystasz z dysków obsługiwanych przez kontroler SCSI lub tworzących macierz dyskową RAJD (z ang.

Przy każdej partycji będzie podana informacja o systemie plików (FAT. Poniżej tego menu będzie widoczna lista dostępnych partycji. które się pojawi: Poniższa l i s t a przedstawia i s t n i e j ą c e na tym komputerze p a r t y c j e oraz obszar me ^ p r z y d z i e l o n y do żadnych p a r t y c j i . pojawi się menu zawierające partycje dysków. n a c i ś m j klawisz R. po jednej w każdej linii. n a c i ś n i j klawisz D. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 77 * Aby naprawić i s t n i e j ą c ą i n s t a l a c j ę systemu Windows XP przy użyciu Konsoli •^odzyskiwania. na której zainstalowana jest wcześniejsza wersja systemu Windows. Gdy wybierzesz opcję instalacji systemu Windows XP na partycji. na której chcesz zainstalować system Windows XP. Jeśli chcesz usunąć partycje. Oto menu. Jeśli instalujesz Windows XP w systemie z zainstalowaną wersją Windows 95/98/Me.INI. FAT32 lub NTFS). Lista będzie również obejmowała obszary dysku niebędące częścią żadnej partycji. W dolnej części ekranu zobaczysz informację. że Instalator systemu szuka zainstalowanych poprzednich wersji systemu Windows. Jeśli wybrałeś partycje. Wybór partycji Jeśli w pierwszej fazie instalacji systemu wybrałeś opcję wyboru partycji podczas instalacji. Jeśli dokonujesz aktualizacji z poprzednich wersji systemu Windows. jaki wykorzystuje dana partycja. naciśnij klawisz Enter. Pozwoli on na uruchamianie jednego z zainstalowanych systemów. na ekranie pojawi się następująca informacja: . możesz ją później utworzyć na nowo.INI. lub informacja. to plik BOOT. n a c i ś n i j ENTER. Aby zakończyć pracę I n s t a l a t o r a bez instalowania systemu Windows XP. że dana partycja nie jest sformatowana. n a c i ś m j •^klawisz F3. pojawi się kilka dostępnych do wyboru opcji. Aby kontynuować proces instalacji.INI już istnieje i Instalator systemu dopisze do listy dostępnych systemów Windows XP. jeśli chcesz zmienić rozmiar partycji podczas instalacji systemu. Jest to szczególnie przydatne. Jeśli wcześniej instalowałeś na tym komputerze system Windows NT. ale nie będziesz miał możliwości wyboru jednego systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera. które Instalator systemu wykrył w komputerze.Rozdział 3. Używając klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ wybierz jeden z elementów l i s t y . na której będziesz instalować system Windows XP. utworzony zostanie plik BOOT. * Aby zainstalować system Windows na wybranej p a r t y c j i .\ jednak podczas instalacji systemu zostaną dokonane pewne zmiany na tej partycji. również zostanie utworzony plik BOOT. Przy użyciu klawiszy T i 4 wybierz partycje. jeśli zdecydujesz się na korzystanie z konfiguracji wielosystemowej. * Aby utworzyć p a r t y c j e w obszarze n i e podzielonym na p a r t y c j e . n a c i ś m j klawisz C Aby usunąć wybraną p a r t y c j e . Nie musisz instalować systemu Windows XP na partycji C.

naci śnij klawisz ESC. tworzenie kopii zapasowych. aby system Windows XP Professional został zainstalowany na p a r t y c j i . to tworzenie kopii zapasowej będzie oznaczało tworzenie kopii całego dysku lub żmudne tworzenie kopii bezpieczeństwa poszczególnych katalogów.asp * Aby kontynuować instalację na wybranej p a r t y c j i .com/windows/multiboot. na której przechowywany będzie system operacyjny. gdyż starsze wersje systemów Windows nie potrafiły zaadresować coraz większych dysków pojawiających się na rynku. Dlatego ta partycja jest nazwana party'eją startową. „Zarządzanie dyskami i partycjami". Partycja startowa a partycja systemowa Jak wspomniano wcześniej. Tworzenie wielu partycji to dobry sposób porządkowania plików i aplikacji. Zanim przejdziemy dalej. * Aby wybrać inną partycję. Więcej o dyskach i partycjach dowiesz się z rozdziału 18. litera C jest zwykle przypisywana pierwszej tworzonej partycji. *hAby dowiedzieć się więcej na temat instalowania kilku systemów operacyjnych na jednym ^komputerze. Każda partycja utworzona na dysku twardym będzie miała przydzieloną własną literę. E: itd. przeanalizujmy problem dysków i partycji.INI możesz wybrać system. zawierającego system operacyjny. między innymi BOOT. Początkowo było to wykorzystywane. naci śnij klawisz C. Ponieważ system operacyjny traktuje każdą partycję jako osobny dysk. W systemie Windows XP (oraz w poprzednich wersjach systemów Windows NT/2000) kilka różnych plików jest obecnych na partycji startowej.78 Część I • Architektura i instalacja Zażądano. Z menu tworzonego na podstawie zawartości pliku BOOT. zawierający dane potrzebne do utworzenia menu wyboru systemu . odwiedź witrynę http://www.INI. a następnie będziesz tworzyć kopie zapasowe tylko dysków D:. która będzie wykorzystywana do odwoływania się do tej partycji. taki podział może ułatwić takie zadania. Możesz zrobić jedną kopię zapasową dysku CV. jak na przykład. Należy pamiętać. jeśli korzystasz z konfiguracji wielosystemowej. a następnie jedną lub więcej partycji do przechowywania danych. że literki reprezentujące poszczególne partycje mogą reprezentować partycję obejmującą całą dostępną przestrzeń na jednym dysku twardym lub jedną z kilku partycji na pojedynczym dysku twardym. Jeśli masz dysk twardy o dużej pojemności (60 GB lub więcej). któremu przydzielona jest własna literka oznaczająca dysk. Zainstalowanie Windows XP ^Professional może zakłócić działanie systemu operacyjnego. . Główny rekord rozruchowy (z ang. Uwaga: Instalowanie wielu systemów operacyjnych na jednej partycji nie jest zalecane. przechowujących dane. 1>na której jest zainstalowany inny system operacyjny. a nawet plików. master boot record —MBR) jest tworzony w specjalnym sektorze dysku twardego i wykorzystywany przez BIOS podczas uruchamiania systemu z dysku twardego. Na przykład możesz utworzyć partycję jako dysk CV.microsoft. Co to jest partycja? Pojedynczy dysk fizyczny może być podzielony na więcej niż jedną partycję. W zasadzie partycja to obszar dysku. który chcesz uruchomić.

aby utworzyć nową partycję dysku. aby I n s t a l a t o r utworzył nową p a r t y c j ę na Dysk 58644MB 0 o i d e n t y f i k a t o r z e 0. że dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie plików systemowych różnych systemów operacyjnych na osobnych partycjach. naci śnij klawisz L. . aby utworzyć nową partycję. Formatowanie partycji podczas instalacji Za pomocą klawiszy strzałka w dół i strzałka w górę wybierz partycję. Minimalny rozmiar nowej p a r t y c j i to 11719 megabajtów (MB). • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 79 Nie oznacza to jednak. i naciśnij klawisz Enter. wybrać dowolną partycję. naciśnij klawisz ESC. Możesz nacisnąć klawisz C. naciśnij klawisz Enter. Utwórz p a r t y c j ę o rozmiarze (w MB): 11719 Możesz wprowadzić nowy rozmiar partycji lub skorzystać z domyślnego rozmiaru sugerowanego przez system. * Aby powrócić do poprzedniego ekranu bez usuwania p a r t y c j i . Jeśli wybrałeś opcję usunięcia istniejącej partycji. Jeśli wybrałeś wolny obszar na dysku i nacisnąłeś klawisz C. * Aby powrócić do poprzedniego ekranu nie tworząc p a r t y c j i . jeśli na dysku znajduje się obszar niebędący częścią żadnej partycji. Minimalny rozmiar nowej p a r t y c j i to 8 megabajtów (MB). na której partycji ma zostać zainstalowany system Windows XP. Po wprowadzeniu nowego rozmiaru lub aby zatwierdzić sugerowany rozmiar. OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane na t e j partycji zostaną utracone. Nowa partycja zostanie utworzona i pojawi się kolejne menu pozwalające wybrać. aby Instalator usuną") tę partycję G: Partycja5 [NTFS] 11727MB (11727MB wolnych) Na dysku Dysk 0 o identyfikatorze 0. pojawi się następujące menu: Zażądano. "^magistrala 0 na atapi[MBR] * Aby utworzyć nową p a r t y c j ę . lub też możesz nacisnąć klawisz D. Tworzenie i usuwanie partycji podczas instalacji systemu W punkcie „Wybór partycji" dowiedziałeś się o dwóch dostępnych podczas instalacji opcjach pozwalających na utworzenie na nowo partycji dysku twardego. magistrala 0 na atapi[MBR] * Aby usunąć tę partycję. aby utworzyć nową partycję na dostępnym obszarze. jak opisano w punkcie „Wybór partycji". że musisz przechowywać katalog zawierający wszystkie pliki systemowe Windows XP na dysku startowym. na której będziesz przechowywać pliki systemowe.Rozdział 3. n a c i ś n i j klawisz ESC. wpisz n i ż e j rozmiar i n a c i ś n i j klawisz ENTER. a następnie klawisz C. Zamiast tego możesz. na której ma zostać zainstalowany system Windows XP. aby usunąć istniejącą partycję. Microsoft sugeruje. pojawi się następujące menu: Zażądano.

z której chcesz korzystać. aby kontynuować Jaka jest różnica między klasycznym a szybkim formatowaniem? Podczas klasycznego formatowania na dysku zostają zapisane informacje wykorzystywane przez system plików (FAT lub NTFS) do przechowywania danych o katalogach. Jeśli jesteś pewien. Musisz pamiętać. wybierz system plików. Szybkie formatowanie nie przechodzi przez ten czasochłonny proces. „Zarządzanie dyskami i partycjami" znajdziesz szczegółowe informacje o różnicach pomiędzy partycjami sformatowanymi przy użyciu systemów FAT i NTFS. m a g i s t r a l a 0 na atapi [MBR]. Formatuj Formatuj Formatuj Formatuj Pozostaw Naciśnij p a r t y c j ę stosując system plików NTFS (szybkie) p a r t y c j ę stosując system plików FAT (szybkie) p a r t y c j ę stosując system plików NTFS p a r t y c j ę stosując system plików FAT bieżący system plików (bez zmian) k l a w i s z ENTER. aby można było używać systemu NTFS w systemach Windows NT/2OOO/XP oraz FAT dla pozostałych systemów. Jeśli zmieniłeś zdanie w kwestii partycji. z jakiego chcesz korzystać na wybranej partycji. chyba że (1) chcesz w ten sposób usunąć wszystkie pliki na tej partycji lub (2) chcesz zmienić system plików na tej partycji. Nie musisz formatować partycji. która jest sformatowana za pomocą systemu plików FAT32. na których znajdują się systemy w wersjach Windows 95/98/Me. aby wybrać odpowiedni system p l i k ó w . to będzie to z pewnością bezpieczniejsze rozwiązanie. a chcesz używać systemu NTFS. Jest to kolejny powód. która jest już sformatowana. naciśnij klawisz Ecs. Jeśli chcesz kontynuować. gdyż systemy operacyjne w tych wersjach nie obsługują systemu plików NTFS. a jedynie usuwa wszystkie pliki z dysku. J e ś l i chcesz wybrać inną p a r t y c j ę d l a systemu Windows XP P r o f e s s i o n a l . I STRZAŁKA W DÓŁ. Jeśli partycja jest sformatowana i zawiera system plików. który zaprezentuje wybraną partycję. to partycję. dla którego systemy operacyjne w różnych wersjach powinny być zainstalowane na osobnych partycjach dysku. aż wykona się klasyczne formatowanie partycji. . że partycję Twojego dysku są w dobrej kondycji i nie zawierają uszkodzonych sektorów. W zależności od rozmiaru partycji proces formatowania może zająć od kilku do kilkunastu minut. n a c i ś n i j ^ k l a w i s z ESC. W rozdziale 18. %>a następnie n a c i ś n i j klawisz ENTER. Użyj klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ. Natomiast jeśli masz więcej czasu i możesz poczekać. Jeśli masz zamiar korzystać z konfiguracji wielosystemowej z zainstalowanymi systemami Windows NT/2000/XP oraz Windows 95/98/Me. to szybkie formatowanie będzie wystarczające. muszą być sformatowane za pomocą systemu plików FAT lub FAT32.80 Część I • Architektura i instalacja Pojawi się kolejny ekran w trybie tekstowym. System plików FAT nie pozwala na przydzielanie praw do poszczególnych katalogów i plików. aby powrócić do poprzedniego menu i wybrać inną partycję. to możesz to zrobić wybierając odpowiednią opcję z menu. Na przykład jeśli wybrałeś partycję. że jedynie system NTFS pozwala na przydzielanie praw użytkowników na poziomie katalogów i plików. pojawi się następująca informacja: D: P a r t y c j a 2 [NTFS] 11727 MB (11727MB wolnych) Na 58644MB Dysk 0 o i d e n t y f i k a t o r z e 0. OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane na t e j p a r t y c j i zostaną utracone.

Zamiast tego na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy zainstalowanych elementów przygotowuje listę plików. że przygotowuje listę plików.Rozdział 3. jak długo jeszcze potrwa instalacja systemu. a po zakończeniu kolejnych etapów instalacji przy odpowiednich pozycjach listy pole opcji będzie zaznaczane na zielono. które są zgodne z systemem XP. W dolnej części lewego panelu znajduje się informacja. różnych producentów. które mają być skopiowane na dysk. oraz pasek stanu prezentujący postęp danego etapu instalacji. że Instalator systemu sprawdza dysk. po czym pojawi się graficzny interfejs użytkownika. W prawym panelu będą się pojawiały informacje wprowadzające w świat Windows XP. Każda z informacji będzie prezentowana przez czas wystarczający do jej przeczytania. Cierpliwości! Po zakończeniu kopiowania plików system automatycznie zrestartuje komputer. zmieni się na pomarańczowy. Następnie system poinformuje. Po drugim resłarcie: przeczytaj to koniecznie! Po drugim restarcie pojawi się wiadomość. Pojawiające się informacje mają powstrzymać użytkownika przed zaśnięciem podczas instalowania systemu. . • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 81 Czas na kopiowanie plików na dysk twardy Po sformatowaniu partycji w dolnej części ekranu pojawi się informacja. jakim opisany jest dany krok. W lewym panelu będzie widoczna lista: • Zbieranie informacji • Aktualizacja dynamiczna • Przygotowywanie instalacji • Instalowanie Windows • Finalizowanie instalacji Podczas wykonywania kolejnego kroku kolor tekstu. Ekran zostanie podzielony na dwa panele: lewy i prawy. Instalator systemu nie musi kopiować wszystkich plików na dysk twardy. co w danej chwili robi Instalator systemu. Dzięki temu wiadomo. które będą potrzebne podczas dalszej części instalacji systemu. Po zakończeniu generowania listy pojawi się kolejny ekran prezentujący postęp procesu kopiowania plików na dysk twardy. po czym będzie zastępowana kolejną informacją. Ponieważ dysk instalacyjny CD systemu Windows XP zawiera bardzo dużo plików przeznaczonych do konfiguracji różnego rodzaju elementów komputera. że Instalator systemu zbiera dodatkowe informacje.

kliknij przycisk Dostosuj. Pojawi się okno Opcje regionalne i językowe składające się z trzech zakładek Opcje regionalne.3. Prezentują one format. Nie musisz konfigurować opcji regionalnych i językowych podczas instalowania systemu. podczas instalacji zostaw Ustawienia domyślne i wróć do nich już po zainstalowaniu systemu. wyb*rz swoją ob Ik . takich jak wiadomości i pogoda. Aby zmienić ustawienia. w jakim wyświetlane są liczby. waluty daty i godzny Wybłer: elemert. a&y wybrać własne formaty: . Możesz także dodać obsługę dla dodatkowych języków i zmienić ustawienie lokalizacji. Zaawansowane Przykłady Liczba Waluta Godzina: DaiaknSIka DsSsdluja: 1234 123 4 13 3517 2CC2C913 iSw^jinia 2S32 at>y pcmćc ustugctn w dostarczaniu informacji lokalnych. Ustawienia te mogą być zmieniane również podczas pracy systemu przez uruchomienie odpowiedniej opcji w Panelu sterowania. aby dopasować jego prefereticje lub klfcnj przycisk Dostosn. są opisane poniżej. to zmieniona zostanie również zawartość pól w sekcji Przykłady. Okno dialogowe Opcje regionalne i językowe pozwala na szczegółowe ustawienie sposobu. w jaki sposób chcesz skonfigurować te opcje. walut i godziny. takie jak waluta czy liczby Opcje regionalne i językowe Opcje regionalne J^iy Standardy i fonnaty Ta opcja wpływa rta sposób. która ułatwia systemowi XP dostarczanie informacji lokalnych. Jeżeli nie jesteś pewien. W dolnej części okna możesz rozwinąć listę wyboru Lokalizacja. Języki i Zaawansowane. że jeśli zmienisz wybrany język.82 Część I • Architektura i instalacja Od zbierania informacji po finalizowanie instalacji Podczas tego etapu instalacji pojawi się kilka okien dialogowych pozwalających na szczegółowe konfigurowanie niektórych opcji systemu. dat. Opcje. Rysunek 3. Zwróć uwagę.3 pokazano okno dialogowe Opcje regionalne i językowe z akty wną zakładką Opcje regionalne. takich jak wiadomości i pogoda. Opcje regionalne Na rysunku 3. data i godzina. które będziesz konfigurować podczas instalacji. w jaki będą wyświetlane opcje regionalne. waluty. w jaki niektóre prograrry formatką fciby. Opcje regionalne i językowe Opcje regionalne i językowe pozwalają na zmianę sposobu wyświetlania liczb.

7 123456 7SS 5 i i | OK Aby zmienić ustawienia poszczególnych opcji.4. SepffBtor^: Syatfim mar i Mefr/cme 5. Zakładka Języki pozwala zainstalować obsługę dodatkowych języków Ustjgi tekstowe i . Na rysunku 3.Rozdział 3. Rysunek 3.5. Rysunek 3. Q] Zatnslakj: pfiki da ję^kón 1 o rloionq pwownj I języków i p«ownią od prawej do lewej faoinie itajakim) . kt^ycfi moiia używać do wprowadianiatelcstj.5. Jjczba cA po symbolu dziesiętnym Symbol gtupowanla cyfr: typowanie cyfr1 Symbol inaku rranus £<vmai tczb memnych: V^>'iv\wtl8nte zer *iodĄrych. zamąci ponliej odpowtedrie pole wyboru. Zakładka Języki Jak pokazano na rysunku 3. klknij pnycjak Szciegćly Obsiuga ftzyfców docMcowych Większość języków fest nstalowaia damj-sfnie Aby iMistaiować ]e. takich jak liczby czy waluta. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 83 Kliknij przycisk Dostosuj. wybierz z listy rozwijanej znajdującej się przy nazwie opcji wymaganą wartość. jeśli chcesz zmienić format poszczególnych opcji.4 przedstawiono szczegółowe opcje dostępne podczas konfiguracji opcji regionalnych. Możesz wykorzystać okno Dostosuj opcje regionalne do szczegółowej konfiguracji poszczególnych opcji Dostosuj ©(>cje regionalne [ Liczby WaMa Godzna Data Sili i j n r a :i23 456 789 0C ! Dodatnie' :123456 789.rAi dodatkowe. zakładka Języki pozwala zainstalować obsługę dodatkowych języków oraz konfigurować opcje domyślnie wybranego języka.00 Symbol dziesiętny.Aby wyświetlić iub zmienić jciyta i metody.

Jeśli zakończyłeś konfigurowanie opcji w oknie Opcje regionalne i językowe. Zakładka Zaawansowane Zakładka zaawansowane umożliwiają konfigurację systemu dla programów nie obsługujących kodu Unicode. kliknij przycisk Dodaj. Podane informacje będą przechowywane . między innymi. kliknij przycisk OK. język Angielski (Stany Zjednoczone). w którym można wyświetlać lub zmieniać języki i metody używane do wprowadzania tekstu Usługi tekstowe i je/yki Ustawiana . • Amerykański (Dvoraka — dla praworęcznych). Okno sekcji Zainstalowane usługi pokazuje zainstalowane typy klawiatury i języki. których można używać do wprowadzania tekstu (rysunek 3. do której należy. • Amerykański (Dvoraka — dla leworęcznych). a następnie tabele konwersji stron kodowych. aby srodyffcinać te te? Kla-malura .tóórymabyii używany podczas uruchamiania kc-frputera Wytaerj potrzebie jalugi da każdego i języków wyświetiwrych na iście.84 Część I • Architektura i instalacja Kliknij przycisk Szczegóły.) Pojawi się okno Usługi tekstowe i języki zawierające zakładkę Ustawienia. następujące typy klawiatur: • Amerykański (Dvoraka). Jeśli wybrałeś np. Wybierz jsdan iianriBlowanychjci^ów. aby wyświetlić lub zmienić języki i metody. • Amerykański — międzynarodowy. który chcesz wykorzystywać dla danego języka.6). Z listy wyboru można wybrać język. Aby zmienić typ klawiatury. Rysunek 3. UM pnycUków Doda) i Lkuń. Okno dialogowe. dostępne będą. P o i * (program-. aby kontynuować instalację systemu. którego chce używać.6. Personalizacja oprogramowania Standardowe okno dialogowe Spersonalizuj swoje oprogramowanie poprosi o podanie nazwiska oraz nazwy organizacji. W oknie Dodawanie języka możesz wybrać typ klawiatury.

kliknij przycisk Dalej. Dostępne do wyboru opcje to Ustawienia standardowe i Ustawienia niestandardowe. w którym Instalator systemu poprosi o podanie nazwy domeny lub grupy roboczej. Wybranie opcji Ustawienia standardowe powoduje. kliknij przycisk Dalej. Kiedy zakończysz wprowadzanie danych. zaznacz pole wyboru Automatycznie uwzględnij zmiany czasu. które użytkownik chciał wprowadzić.Rozdział 3. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 85 w rejestrze systemowym i będą podawane jako ustawienia domyślne podczas instalacji nowego oprogramowania. ale pamiętaj. które możesz zmienić przy użyciu list rozwijanych. W polach Hasło administratora i Potwierdź hasło jest możliwość ustawienia hasła dla użytkownika o nazwie Administrator. W polach pojawią się ustawienia domyślne. a następnie kliknij ją. Dwukrotne wpisanie hasła gwarantuje. Jeśli dokonałeś wyboru. Harmonogramu pakietów QoS i protokołu transportowego TCP/IP z automatycznym adresowaniem. kliknij pole daty w sekcji Data i godzina. Aby na przykład zmienić datę. Jeśli chcesz. jakiej nazwy musisz używać. dowiedz się od administratora sieci. Udostępniania plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks. że hasło zapamiętane przez Instalator systemu jest tym samym. że instalator tworzy połączenia sieciowe używając protokołu Klient sieci Microsoft Network. Wybranie opcji Ustawienia niestandardowe pozwala na ręczne konfigurowanie składników sieciowych. Nazwa komputera i hasło administratora Okno dialogowe pozwalające wybrać nazwę komputera. przeczytaj wcześniej rozdziały wchodzące w skład części 4. aby . Sekcja Strefa czasowa pozwala na wybranie z listy wyboru odpowiedniej strefy. Ustawienia sieciowe Okno dialogowe pozwalające wybrać konfigurację sieciową komputera. Kliknij przycisk Dalej. którą chcesz ustawić w systemie. Rozwiń listę i wybierz strefę za pomocą suwaka. ponieważ podczas wpisywania znaków są one zastępowane kropkami. Jeśli chcesz. Jeśli komputer jest podłączony do sieci. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania sieci są podane w części IV niniejszej książki. a następnie wybierz z kalendarza datę. Ustawienia daty i godziny W tym oknie dialogowym można ustawić bieżącą datę i godzinę. że wprowadzenie danych podczas instalacji systemu pozwoli Ci zaoszczędzić czas podczas instalowania kolejnych aplikacji. jeśli komputer miałby należeć do jednej z nich. Kliknij przycisk Dalej. Identyczne hasło należy wpisać w obu polach. Jeśli zaznaczyłeś opcję Ustawienia standardowe. Możesz pozostawić pola Nazwisko i Organizacja puste. aby komputer automatycznie zmieniał ustawienia czasu z zimowego na letni i odwrotnie. pojawi się okno. Jeśli podczas instalacji systemu zdecydujesz się na ręczne konfigurowanie składników sieciowych. aby kontynuować proces instalacji.

naciśnij klawisz Fl lub kliknij ikonę znaku zapytania. Krok 2. po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno dialogowe Składniki sieciowe. domeny.86 Część I • Architektura i instalacja komputer należał do domeny. w której uwierzytelnianie jest przeprowadzane lokalnie na każdym komputerze należącym do grupy roboczej. Po kliknięciu przycisku Dalej system rozpocznie instalowanie elementów menu Start i rejestrowanie składników. Jeśli zaznaczyłeś opcję Ustawienia niestandardowe. Opcja Finalizowanie instalacji zostanie zaznaczona na pomarańczowo i instalator dokończy zapisywanie ustawień. tego komputera nie ma w sieci lub jest on w sieci bez. Jest to sprawdzian poprawnej pracy myszy. Krok 1. administrator systemu musi utworzyć konto dla Twojego komputera i użytkownika. Jeśli chcesz. Kliknij przycisk Dalej. jakie składniki wybrałeś. aby kontynuować proces instalacji. . Na przykład system poprosi o podanie informacji o adresach TCP/IP. Dostępne do wyboru opcje to: • Modem. Aby zakończyć testowanie myszy. • Sieć lokalna (LAN). Uczyń ten komputer członkiem następującej grupy roboczej:. Po trzecim restarcie Po trzecim restarcie systemu jest jeszcze kilka zadań. Połączenie z Internetem Krok drugi umożliwia skonfigurowanie połączenia z Internetem. będzie usunięcie użytych plików tymczasowych. wprowadź nazwę grupy roboczej poniżej zaznaczonej opcji Nie. Aby włączyć składnik sieciowy. Test myszy W pierwszym kroku poproszony zostaniesz o najechanie kursorem myszy na wyznaczony obszar na ekranie. jaką wykona instalator przed zamknięciem systemu. zanim zaczniesz korzystać z nowego systemu Windows XP. aby komputer należał do grupy roboczej. Ostatnią czynnością. Aby uzyskać pomoc. W zależności od tego. kliknij przycisk Dalej. należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się przy nazwie wybranego elementu. mogą się pojawić dodatkowe okna pozwalające na ustawienie szczegółowych opcji danego elementu. które musisz wykonać. która jest rodzajem sieci równorzędnej. Pięć kroków do końca Przed Tobą ostatnie pięć kroków do zakończenia instalacji systemu Windows XP.

Jeśli nie jesteś pewien. Tworzenie kont użytkowników podczas instalacji W tym kroku możesz utworzyć konta użytkowników dla innych osób korzystających z tego komputera. musisz aktywować system. Krok 5. Jeśli chcesz pominąć możliwość konfigurowania połączenia z Internetem na tym etapie instalacji systemu i powrócić do konfiguracji później. Konfiguracja połączenia z Internetem z wykorzystaniem modemu jest szczegółowo opisana w rozdziale 25.. Na aktywację systemu masz 30 dni od daty instalacji. czy chcesz teraz aktywować system. w dostępnych polach wpisz nazwę dla każdej osoby. Celem aktywacji systemu jest uniknięcie piractwa komputerowego. w jaki sposób skonfigurować ustawienia.7). kliknij przycisk Dalej. • Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 87 Jeśli zaznaczysz jedną z opcji i naciśniesz przycisk Dalej. Aby to zrobić po zakończeniu procesu instalacji. która będzie używać tego komputera. to: • Tak. który otrzymałeś przy zakupie oprogramowania.Rozdział 3. instalator poprosi o podanie informacji niezbędnych do skonfigurowania tego połączenia. Kończąc instalację Windows XP. • Nie. w przeciwnym razie przycisk Dalej nie będzie aktywny. Krok 4. Aktywacja systemu Windows XP Jednym z pierwszych kroków wykonywanych podczas instalacji systemu jest wprowadzenie klucza produktu. wybierz menu Start/Aktywacja Windows. chcę aktywować Windows przez Internet teraz. że musi być utworzone konto co najmniej jednego użytkownika. Koniec Ostatni ekran jest zatytułowany Dziękujemy! i pozwala kliknąć przycisk Zakończ. Jeśli zdecydujesz się to zrobić podczas instalacji. naciśnij przycisk Pomiń. natomiast konfiguracja połączenia z Internetem z wykorzystaniem sieci lokalnej jest szczegółowo opisana w rozdziale 24. systemu Windows XP nie uruchomi się. Możesz to również zrobić po zakończeniu instalacji przy użyciu Panelu sterowania. Pamiętaj. zaznacz opcję Ustawienia niestandardowe i wprowadź podane informacje. Jeśli administrator systemu przekazał Ci szczegółowe informacje dotyczące sieci. Krok 3. nie tym razem. Opcje dostępne w kroku 3. Na tym etapie nie musisz wpisywać domyślnych haseł dla tych użytkowników ani podawać żadnych innych informacji. zaznacz opcję Ustawienia standardowe. Instalator poprosi Cię o podjęcie decyzji. . Po jego kliknięciu pojawi się ekran Zapraszamy oraz informacja Trwa wprowadzanie ustawień osobistych —już możesz rozpocząć pracę z systemem (rysunek 3. Jeśli nie dokonasz aktywacji systemu przed upływem 30 dni od daty instalacji. Aby przejść do następnego kroku. czy zrobisz to później.

7. Nareszcie pierwsze spojrzenie na nowy pulpit systemu Windows XP. ale oprócz tego Twój nowy pulpit jest zupełnie pusty.Część I • Architektura i instalacja ^ Moje dokumenty h Moje bieżące dokumenty Rysunek 3. Instalacja zakończona! Domyślnie rozwinięte jest menu Start i widoczna jest ikona Kosz. .

W tym rozdziale dowiesz się. a Instalator systemu wielokrotnie prosi o podanie informacji potrzebnych do optymalnego skonfigurowania systemu. Jak wiesz. aby administrator sieci przeprowadzał samodzielnie instalację na każdej stacji roboczej. Program Sysprep pomoże Ci utworzyć plik odpowiedzi unattend. Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep W tym rozdziale: • Składnia polecenia instalacji systemu • Automatyczna instalacja z wykorzystaniem pliku unattend. gdzie przeprowadzany będzie proces aktualizacji lub instalacji systemu Windows XP Professional.txt. nie ma możliwości. W systemach 16-bitowych (takich jak Windows 95) polecenie instalacji systemu ma postać winnt. jaką składnię ma polecenie instalacji systemu wpisywane w wierszu poleceń i w jaki sposób można wykorzystać plik unattend. . W środowisku.txt • Instalacja Windows XP za pomocą programu Sysprep W dużych firmach. instalacja systemu zajmuje trochę czasu. a następnie wybrać opcję instalacji lub uaktualnienia systemu. możesz również wykorzystać do tego celu wiersz poleceń. W systemach 32-bitowych (takich jak Windows NT) instalacja systemu jest uruchamiana za pomocą polecenia wi nnt32. Najprostszym sposobem instalacji systemu na pojedynczej stacji roboczej będzie właśnie wpisanie polecenia instalacji systemu z wiersza poleceń.txt. gdzie system będzie instalowany równocześnie na wielu komputerach. wpisanie polecenia instalacji systemu z wiersza poleceń pozwoli na uruchomienie automatycznego procesu instalacji.Rozdział 4.exe. Składnia polecenia instalacji systemu Chociaż możesz w prosty sposób uruchomić proces instalacji systemu przez włożenie dysku instalacyjnego CD do napędu. Administrator systemu może umieścić pliki źródłowe na dysku sieciowym i dzięki temu uniknąć konieczności odwiedzenia każdej stacji roboczej z dyskiem instalacyjnym. exe. Można jednak przyspieszyć lub usprawnić ten proces na kilka sposobów. aby zautomatyzować proces odpowiadania na pytania zadawane przez Instalatora systemu.

plik_UDF] — wskazuje identyfikator (id). • lv. którego Instalator systemu ma użyć do określenia. na którym będą zapisywane pliki. exe: • /checkupgradeonly — sprawdza komputer pod kątem zgodności z uaktualnieniem za pomocą systemu Windows XP. Instalator systemu próbuje automatycznie wybrać dysk. Składnia polecenia WINNT32. Ta operacja zostanie . Jeżeli nie zostanie podany plik UDF. • /u: pl ikodpowiedzi —wykonuje instalację nienadzorowaną używając pliku odpowiedzi (wymaga /s). jak plik bazy danych unikatowych (UDF) zmodyfikuje plik odpowiedzi (zobacz przełącznik /u). Jeżeli dysk nie zostanie podany. • IX: dysktymczasowy — określa dysk. aby wykonał określone polecenie przed końcową fazą instalacji. Parametr /udf zastępuje wartości w pliku odpowiedzi. Użyj formatu x: \[ścieżka] lub \\serwer\udzial[\ścieżka]. który zostanie utworzony w systemie. exe jest następująca: WINNT [/s[:]ścieżka źródłowa] [/t[:]dysk tymczasowy][/u[:plik odpowiedzi]] ^ [ / u d f : i d [ .txt znajdujący się w folderze katalog_glówny_systemu.[/s:ścieżka_źródłowa] [/syspart :1 itera_dysku] [/tempdrive:l itera_dysku] [/udf: id [/unattend[lKzba]:[plik_odpowiedzi]] Opcje i parametry polecenia wi nnt32. na którym Instalator systemu ma umieścić pliki tymczasowe i zainstalować system Windows XP. a podany identyfikator określa. folder — określa dodatkowy folder do zainstalowania. ale on sam i jego zawartość zostaną usunięte po zakończeniu procesu instalacji. Jeśli ta opcja jest używana wraz z parametrem /unattend. Instalator systemu wyświetli monit o włożenie dysku zawierającego plik $Unique$. W przeciwnym wypadku wyniki są wyświetlane na ekranie i można je zapisać pod określoną nazwą pliku. • /udf: id[ . Folder ten pozostaje na dysku po zakończeniu pracy Instalatora systemu. Plikiem domyślnym jest Upgrade. Plik odpowiedzi zawiera odpowiedzi na niektóre lub wszystkie pytania.90 Część I • Architektura i instalacja Składnia polecenia wi nnt. p l i k UDF]]/r:folder] [ / r [ x ] : f o l d e r ] [/e:polecenie] [/a] Poszczególne opcje i zmienne: • /s[: ]ścieżka źródłowa —określa lokalizację plików źródłowych systemu Windows. nie jest wymagane wprowadzanie danych przez użytkownika. • /a — włącza opcje ułatwień dostępu. • /rx[: fol der] —określa nazwę innego folderu.EXEjest nieco bardziej złożona: winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:wiersz_polecema] [/cmdcons] ^/copydir:i386\nazwa_folderu] [/copysource:nazwa_folderu] %[/debug [poziom]:[nazwa_pliku]] [/dudisable] [/duprepare:nazwa_ścieżki] t i>[/dushare:nazwa_5Cieźki] [/m:nazwa_folderu] [/makelocalsource] [/noreboot] t *c. na które zwykle odpowiada użytkownik w czasie instalacji. • /e — określa polecenie do wykonania po zakończeniu pracy Instalatora systemu w trybie graficznym. • /cmd:<wiersz_polecenia> — instruuje Instalatora systemu. które wartości z pliku UDF mają być użyte.udb.

w którym instalowane są pliki systemu Windows XP. Poszczególne poziomy zawierają niższe poziomy. Następnie można wpisać polecenie /copydir: i386\ Sterowni ki_prywatne. W odróżnieniu od parametru /copydir. 91 • /copysource: nazwa_folderu — tworzy dodatkowy folder tymczasowy wewnątrz folderu. foldery utworzone za pomocą parametru /copysource są usuwane po zakończeniu instalacji. nawet jeśli jest używany plik odpowiedzi. ale przed ukończeniem instalacji. 1 reprezentuje błędy. aby Instalator systemu skopiował ten folder na nowo zainstalowany komputer i używał jego plików podczas instalacji. na przykład /debug4: Debug. jak uruchamianie i zatrzymywanie usług oraz uzyskiwanie dostępu do dysku lokalnego (w tym dysków sformatowanych w systemie plików NTFS). a 4 reprezentuje szczegółowe informacje dotyczące debugowania. . Poziomy rejestrowania są następujące: 0 reprezentuje poważne błędy. 3 reprezentuje informacje. Następnie można wpisać polecenie /copysource:Sterowniki_ prywatne.Rozdział 4. Nazwafolderu dotyczy folderu utworzonego w celu przechowywania modyfikacji dotyczących tylko danej witryny. Udział ten może być używany w celu instalacji systemu Windows XP dla wielu klientów. tworząc tymczasową lokalizację katalog_główny_systemu\Sterowniki_prywatne. Parametru /copysource można używać do tworzenia dowolnej liczby dodatkowych folderów. Konsola odzyskiwania jest interfejsem wiersza polecenia. w którym są instalowane pliki systemu Windows XP. Bez Aktualizacji dynamicznej instalacja jest przeprowadzana tylko za pomocą oryginalnych plików Instalatora systemu. • /duprepare:nazwa_ścieżki — przygotowuje udział instalacyjny do pobrania plików Aktualizacji dynamicznej z witryny Windows Update w sieci Web. Domyślnym plikiem dziennika jest C: \katalog_główny_systemu\Winnt32. Nazwa_folderu dotyczy folderu utworzonego w celu przechowywania modyfikacji dotyczących tylko danej witryny. • /cmdcons — instaluje Konsolę odzyskiwania jako opcję uruchamiania na działającym komputerze. a domyślnym poziomem debugowania jest 2. tworząc tymczasową lokalizację katalog_główny_ systemiASterowm k~i_prywatne. • /debug [ poziom ] : [ nazwa_pliku ]—tworzy dziennik debugowania na określonym poziomie. • /dudi sabl e — uniemożliwia uruchomienie Aktualizacji dynamicznej. w którym określono opcje Aktualizacji dynamicznej. Parametru /copydi r można używać do utworzenia dowolnej liczby dodatkowych folderów. log. 2 reprezentuje ostrzeżenia. z którego można wykonywać takie zadania. • /copydir:i386\nazwa_folderu — tworzy dodatkowy folder wewnątrz folderu. 1 og. Na przykład można utworzyć folder o nazwie Sterowniki_ prywatne w folderze 1386 źródłowego folderu instalacji i umieścić w tym folderze pliki sterowników. Opcji /cmdcons można używać tylko po zakończeniu instalacji standardowej. • Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep wykonana po ponownym uruchomieniu komputera i skompletowaniu przez Instalatora systemu niezbędnych informacji konfiguracyjnych. Na przykład można utworzyć folder o nazwie Sterowniki_ prywatne w źródłowym folderze instalacji i umieścić w tym folderze pliki sterowników. Ta opcja wyłączy Aktualizację dynamiczną. aby Instalator systemu skopiował ten folder na nowo zainstalowany komputer.

udb zastępuje ustawienia określone dla identyfikatora Użytkowm k_RAS w pliku Nasza_f i rma. Uaktualnienie systemu operacyjnego będzie przeprowadzane z partycji. że Instalator systemu będzie kopiował pliki zastępc/. • /syspart : litera_dysku— określa. w jaki sposób plik bazy danych Uniąueness Database (UDB) modyfikuje plik odpowiedzi (zobacz opis opcji /unattend). jeśli instalacja jest przeprowadzana z dysku CD. Na przykład polecenie /udf: Użytkowm k_RAS. W przypadku nowej instalacji system Windows XP będzie również instalowany na określonej partycji. wpisz opcję /s: ścieżka_źródlowa wiele razy (maksymalnie osiem). Jeśli chcesz użyć tej opcji.pl ik_UDB] — wskazuje identyfikator (id) używany przez Instalatora systemu do określenia. ponieważ w przeciwnym przypadku instalacja nie powiedzie się. który w dalszym etapie instalacji może być niedostępny. Po uruchomieniu tego komputera kolejna faza instalacji rozpocznie się automatycznie. • /m:nazwa_folderu — określa. Instruuje Instalatora systemu. • /makel ocal source — instruuje Instalatora systemu. a następnie zainstalować dysk w innym komputerze. które wartości z pliku UDB są używane. udb. komputer nie może być uruchomiony w systemie Windows 95/98/Me. oznaczyć dysk jako aktywny. Program Winnt32 można uruchamiać z opcją /syspart na komputerze z zainstalowanym systemem Windows NT 4. Użyj parametru /makel ocal source. aby po ukończeniu fazy kopiowania plików nie uruchamiał ponownie komputera. Przy uruchomianiu na kliencie określa. do którego uprzednio pobrano pliki Aktualizacji dynamicznej (zaktualizowane pliki używane przez Instalatora) z witryny Windows Update w sieci Web. udb. W przypadku uaktualnienia opcja /tempdrive dotyczy tylko lokalizacji plików tymczasowych.0/2000/XP. • /s: ścieżka_źródłowa—określa źródłową lokalizację plików systemu Windows XP. Nasza_ f i rma . a identyfikator określa. • /udf : id [. instalator będzie monitował użytkownika o włożenie dyskietki zawierającej plik $Um que$. Jeśli nie określono żadnego pl i kuJJDB. Baza danych UDB nadpisuje wartości w pliku odpowiedzi. aby kopiował wszystkie instalacyjne pliki źródłowe na lokalny dysk twardy. umożliwiając tym samym wykonanie dodatkowego polecenia. a który został uprzednio przygotowany za pomocą parametru /duprepare:nazwa_ścieżki. . Aby kopiować pliki z wielu serwerów jednocześnie.e z alternatywnej lokalizacji. Jeśli opcja zostanie wpisana wielokrotnie. że instalacja klienta będzie używać zaktualizowanych plików w udziale określonym przez parametr nazwa_ścieżki.92 Część I • Architektura i instalacja • /dushare:nazwa_śaeżki — określa udział. Parametru /syspart należy zawsze używać wraz z parametrem /tempdrive. aby najpierw poszukiwał plików w alternatywnej lokalizacji i używał odnalezionych plików zamiast plików z domyślnej lokalizacji. z której uruchomiony został program Winnt32. że można skopiować pliki startowe Instalatora systemu na dysk twardy. • /tempdn ve: 1 itera_dysku — nakazuje instalatorowi umieszczenie plików tymczasowych na określonej partycji. to pierwszy z określonych serwerów musi być dostępny. • /noreboot — instruuje Instalatora systemu.

Jak widzisz. Jest to plik odpowiedzi na pytania zadawane podczas instalacji systemu.txt.FX8CC .GDPD8" [GulUnattend] .txt dostarczony z dyskiem instalacyjnym systemu zawiera szkielet. dobrze jest przetestować wcześniej wszystkie interesujące Cię opcje i zapoznać się dokładnie z zawartością pliku unattend. Parametr 1 "iczba to czas w sekundach.uaktualnia poprzednią wersję systemu Windows 98/Me/NT 4. który musi upłynąć od momentu zakończenia kopiowania plików przez Instalatora systemu do ponownego uruchomienia komputera.0/2000 w trybie instalacji bezobsługowej.txt W folderze A386 na płycie instalacyjnej Windows XP znajdziesz plik o nazwie unattend.txt jest pierwszym krokiem na drodze do instalacji nienadzorowanej.26VM4 . aby zastosować go podczas instalacji. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną przeniesione z poprzedniej instalacji. • /unattend[liczba] : [plik_odpowiedzi] .W1ącza autologowanie TimeZone = "004" AdminPassword = * AutoLogon = Yes AutoLogonCount = 1 . Ustawia strefę czasową na Pacific Northwest . • Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep 93 • /unattend . Parametru 11 czba można używać na każdym komputerze z zainstalowanym systemem Windows 98/Me lub Windo wsNT/2000/XP. Oto fragment kodu zawartego w pliku unattend. Plik unattend. który należy uzupełnić informacjami.Rozdział 4. Ustawia pusty ciąg jako hasło Administratora . zarówno dla instalacji. polecenie instalacji systemu uruchamiane z linii poleceń ma bardzo wiele opcji. Określony pl ik_odpowiedzi umożliwia instalację z użyciem ustawień niestandardowych.7M9R8 . dzięki czemu podczas instalacji nie jest konieczna żadna interwencja użytkownika.txt.txt: [Unattended]Unattendmode = FullUnattended OemPreinstall = NO TargetPath = * FnleSystem = LeaveAlone [UserOata] FullName = "Your User Name" OrgName = "Your Organization Name" ComputerName = * ProductKey = "JJWKH . Instalacja nienadzorowana z wykorzystaniem pliku konfiguracyjnego unattend. Utworzenie własnego pliku unattend. jak i uaktualniania systemu. Jeśli masz zamiar używać tych opcji podczas instalacji systemu na większej ilości komputerów w dużej firmie.przeprowadza nową instalację w trybie instalacji bezobsługowej.

którąjest korzystanie z Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows. jak również instalacji z wykorzystaniem programu Sysprep opisanej w dalszej części tego rozdziału. Narzędzie to tworzy plik odpowiedzi na podstawie informacji udzielonych przez użytkownika. Możesz również użyć Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows do utworzenia pliku odpowiedzi. a błąd może prowadzić do trudnych do przewidzenia zachowań Instalatora systemu. Kreator pomaga w tworzeniu plików odpowiedzi zarówno dla instalacji nienadzorowanej. a następnie zmodyfikować zawartość pliku za pomocą prostego edytora tekstu. Aby uruchomić Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows. Poniżej opisano. jak uruchomić Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows. Tworzenie pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej za pomocą Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows Ilość linii kodu w pliku odpowiedzi może być czasem bardzo duża. Jeśli planujesz instalację systemu Windows XP na dużej liczbie stacji.Wymień nazwy programów. instalacji zdalnej lub instalacji z użyciem programu Sysprep. Przykład przedstawia podstawowe zadania. Dlatego aby ułatwić tworzenie pliku odpowiedzi dla instalacji nienadzorowanej. włóż dysk instalacyjny Windows XP do napędu CD-ROM i wykonaj następujące kroki: . jakie możesz skonfigurować bez wgłębiania się w szczegóły. które maja. które nie są opisane w poniższym przykładzie. być uruchomione po pierwszym załogowaniu się na stacji [Display] BitsPerPei = 8 XResolution = 800 Yresolution = 600 Xrefresh = 70 [Networking] [Identyfication] JoinWorkgroup = Workgroup Jak widzisz.94 Część I • Architektura i instalacja [LicenseFi lePnntData] :Przeznaczone do instalacji na serwerze AutoMode = "PerServer" Autollsers = "5" [GuiRunOnce] . nawet w tak prostym szablonie znajduje się wiele sekcji (nazwy sekcji są podane w nawiasach kwadratowych) oraz zmiennych (wartości zmiennych są przypisywane zmiennym za pomocą znaku równości). Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących którejś zmiennej. możesz potrzebować niektórych funkcji. więc nie powinieneś mieć problemów z udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania. Microsoft stworzył Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows. Większość użytkowników będzie jednak wolała skorzystać z prostszej metody. skorzystaj z dokumentacji systemu znajdującej się na płycie instalacyjnej. Na szczęście korzystanie z kreatora jest niezwykle proste.

1. Wybierz opcję Windows XP Professional i kliknij przycisk Dalej. że Kreator preinstalacji ułatwia wprowadzenie ważnych informacji wymaganych do wykonania automatycznych preintalacji systemu Windows na komputerach użytkownika. Kiedy pojawi się menu instalacyjne. 4. w naszym przykładzie wybraliśmy opcję Utwórz nowy plik odpowiedzi.Rozdział 4. • Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep 1. Dostępne opcje to: • Podaj ustawienia domyślne — odpowiedzi podane w pliku odpowiedzi są odpowiedziami domyślnymi i Instalator systemu Windows będzie monitował użytkownika o ich weryfikację. Okno Poziom interakcji użytkownika (rysunek 4. Dwukrotnie kliknij plik setupmgr. Możesz utworzyć nowy plik odpowiedzi lub zmienić zawartość istniejącego pliku odpowiedzi. który zobaczysz. Kiedy pliki zostaną zapisane na dysku. Można zmienić dowolne odpowiedzi spośród podanych. 6. Czy chcesz Utworzyć nowy pflc odpowiedzi czy zmodyfikować istniejący? <^ jy"rw»»/ nx\v i jik oiJjcjwiedzi C yodylikuj iitnieiacy pik odpowietfei 5. a następnie ikonę folderu tools i w końcu ikonę folderu deploy. i dwukrotnie kliknij plik setupmgr. Kolejne okno to wybór platformy. Pierwszy ekran. W kolejnym oknie kliknij przycisk Przeglądaj ten dysk CD-ROM.1. Rysunek 4. w którym zapisany został rozpakowany plik. 2. Możesz utworzyć nowy folder lub po prostu wybrać dysk. Ponieważ plik jest przechowywany na dysku CD-ROM w formacie skompresowanym.2) pozwala zdecydować. w jaki sposób system będzie instalowany za pomocą tworzonego pliku odpowiedzi. czy użytkownik ma wprowadzać informacje w czasie instalacji systemu. system poprosi o wybranie miejsca docelowego. na jakiej będzie instalowany tworzony plik odpowiedzi. Kliknij przycisk Dalej — pojawi się okno Nowy lub istniejący plik odpowiedzi. uruchom Eksploratora Windows. Dwukrotnie kliknij ikonę folderu support. w którym ma być przechowywany plik po rozpakowaniu. to ekran powitalny informujący. Wybierz opcję Instalacja nienadzorowana systemu Windows (pozostałe opcje to Instalacja programu Sysprep i Usługi instalacji zdalnej) i kliknij przycisk Dalej. pokazane na rysunku 4.exe. kliknij przycisk Wykonaj zadania dodatkowe. W kolejnym oknie należy zdecydować. Za pomocą Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows możesz utworzyć nowy lub modyfikować istniejący plik odpowiedzi Nowy lub istniejący plik odpowiadzi Pik odpowiedzi informuje Instalatora o sposobie zainstalowania i skonfigurowania systemu Windows. przejdź do folderu. . 95 3. 7.

• Tylko do odczytu —jeżeli karta Instalatora systemu Windows nie została ukryta przed użytkownikiem. które mają być użyte przez system Windows. Wybierz odpowiednią lokalizację (pliki instalacyjne możesz mieć nadal na dysku CD-ROM lub mogły już zostać przekopiowane na dysk sieciowy) i kliknij przycisk Dalej. 10. Jeśli udostępnisz użytkownikom dysk instalacyjny.3) poprosi o podanie lokalizacji plików instalacyjnych. • Pokaż graficzny interfejs użytkownika — zautomatyzowana jest jedynie część instalacji systemu oparta na trybie tekstowym. instalator ukryje tę kartę przed użytkownikiem. 9. Kreator Menedżera może utworzyć na dysku lokalnym lub sieciowym folder dystrybucyjny zawierający wymagane pliki źródłowe systemu Windows. Wybierz odpowiednią opcję i kliknij przycisk Dalej. • Ukryj karty —jeżeli na karcie Instalatora systemu Windows podane zostały wszystkie odpowiedzi. Użytkownik może zmienić dowolne odpowndzi spońód podanych r < Wstecz • Całkowicie zautomatyzowane — Instalator systemu Windows nie będzie prosił o żadne odpowiedzi. . 8. mogą oni pominąć dostarczony przez Ciebie plik odpowiedzi i skonfigurować system według własnego uznania. zdecydowałeś się na utworzenie folderu dystrybucyjnego. Na przykład można dostarczyć dodatkowe sterowniki urządzeń. kolejne okno kreatora (rysunek 4. aby użytkownicy wprowadzali inłcumacw w czasie instalacii systemu Whdows? Wybietz poróm intetakcji użytkownika w czasie instałacH systemu Wndows: <• ^odai ustawwnia"dorr^flńa f" Całkowicie zautomatyzowane f Ukryj tarty { " łyko do odczytu Pokaż fliaftczny interfejs użytkownfca Opis Odpowiedzi podane w pliku odpowiedzi sa odpowiedziami domyślnymi i Instalator systemu Windows będzie motwowar uzytkownka i ch weryfikacff. utwórz lub modyfikuj folder dystrybucyjny i kliknij przycisk Dalej. aby dodatkowo dostosować instalację. możesz użyć programu Sysprep (opisanego w dalszej części tego rozdziału) do zwiększenia stopnia automatyzacji procesu instalacji. Jeśli utworzysz plik odpowiedzi i przekopiujesz pliki instalacyjne do folderu dystrybucyjnego.96 Część I • Architektura i instalacja Rysunek 4. Kolejne okno pozwala utworzyć folder dystrybucyjny. może on nie zmienić żadnej odpowiedzi spośród dostarczonyh w pliku odpowiedzi. Umożliwia to dodanie plików. Ponieważ w punkcie 9. aby użytkownik nie mógł wprowadzać nieoczekiwanych i niepożądanych zmian. Wybierz opcję Tak.2. Wszystkie wymagane odpowiedzi są podane w pliku odpowiedzi. Możesz zdefiniować poziom interakcji użytkownika w czasie instalacji systemu Hł KrtMtnr MIMIK (Iż Poziom interakcji użytkownika Civ chcesz.

ni}tl>iiT<i instalacji systemu Windows Lokalizacja plików instalacyjnych Kreator Menedżera nstalacp fest gotowy do skopiowania plików instalacyjnych systemu Windows do folderu dystrybucyinego.4). .Rozdział 4. W oknie Nazwa folderu dystrybucyjnego wybierz opcję Utwórz nowy folder dystrybucyjny i wpisz nazwę folderu dystrybucyjnego w polu Folder dystrybucyjny (rysunek 4. Zawartość tych pól będzie użyta jako ustawienia domyślne podczas instalacji. Jeśli chcesz przypisać do niego nazwę. Kliknij przycisk Dalej. Po wpisaniu odpowiednich danych kliknij przycisk Dalej. Możesz również wypalić własny dysk CD zawierający pliki instalacyjne oraz dodatkowe pliki. W lewym panelu widać kolejne kroki.5 pokazano kolejne okno Menedżera instalacji systemu Windows podzielone na dwa panele.3. • Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep 97 Rysunek 4. Rysunek 4. gdzie zlokalizowane są pliki instalacyjne. Od tego momentu Kreator Menedżera instalacji systemu Windows będzie prosił o podanie szczegółowych informacji dotyczących zautomatyzowanego procesu instalacji. na przykład nowe wersje sterowników urządzeń. Na rysunku 4.4. który ma zostać zainstalowany. jakie będziemy wykonywać uzupełniając informacje o systemie. Możesz utworzyć nowy folder dystrybucyjny lub skorzystać z istniejącego. pod jaką będzie widoczny w sieci. 12. Podai lokalizację plików instalacyjnych tyslemu Windows: 11. aby mógł je przekopiować do folderu dystrybucyjnego łnr Mp. W panelu Dostosowywanie oprogramowania system prosi o uzupełnienie pól Nazwa i Organizacja. Musisz podać kreatorowi. który będzie wykorzystywany przez użytkowników do instalacji systemu cji systemu Windc Nazwa foldetu dytliybucyjnego Możesz utworzyć Kjb zmodyfikować foldei dystrybucyjny Czy chcesz utwołzyć nowy lolder dystrybucjiny czy modyłfcować istniejący? ' Modyfikuj istmetacy fc4der dyslrybucyry Folder dystrybucyjny Dodatkowym powodem utworzenia folderu dystrybucyjnego jako alternatywnej metody dla rozprowadzania wśród użytkowników dysku instalacyjnego jest możliwość dołączenia dodatkowych plików. wpisz wybraną nazwę w polu Udostępnij jako.

Obszar ekranu i Częstotliwość odświeżania. 14. Możesz wybrać Kołory. lewy panel przedstawia w postaci struktury drzewa kolejne kroki. W kolejnym kroku kreator prosi o podanie ustawień ekranu. które będą instalowane. Kolejny krok jest szczególnie ważny dla firmy Microsoft. które musisz wykonać ffc Menedżer instalacji systemu Windows - Ustawienia ogóhe Dostosowywanie oprogramowań U sławienia ekianu Sliefa czasowa Wpiowadzane klucza produktu Dostosowywanie oprogiamowania Możesz dostosować mstalacie systemu Windows podając domyślna nazwę uzytkownka i organizację Wpisz domyśha nazwę i organizacje. Obszar ekranu (wysokość) i Częstotliwość odświeżania (w hercach).5. Opcja alternatywna to Użyj następującego hasła administratora (maksymalnie 127 znaków) —jeśli ją zaznaczysz.98 Część I • Architektura i instalacja Rysunek 4.oojeliee www. . Klikając przycisk Niestandardowe. które będą używane Jeżeli pozostawisz ta pola puste nazwa i organizacja nte będą określone w piku odpowiedzi tjaiwa: Organizacja: tw. przedstawione na rysunku 4. a następnie dodać je do listy komputerów do zainstalowania za pomocą przycisku Importuj. pozwala wprowadzić nazwy komputerów. Nie pomyl go z hasłem administratora domeny.6. Teraz możesz ustawić hasło administratora na komputerach docelowych (rysunek 4. aby użytkownicy nie mogli zobaczyć hasła otwierając plik odpowiedzi za pomocą edytora tekstów. Kolejne okno. Począwszy od tego okna. 16. 15. Obszar ekranu (szerokość). możesz w oknie Niestandardowe ustawienia ekranu dostosować ustawienia ekranu do swoich potrzeb wypełniając pola Kolory (bity na piksel). dzięki czemu użytkownik po wpisaniu hasła administratora podczas instalacji będzie miał pełną kontrolę nad stacją. gdyż w tym kroku kreator prosi o wprowadzenie klucza produktu. Wybierz strefę czasową dla komputerów docelowych. Możesz również zaznaczyć opcję Monituj użytkownika o hasło administratora.7). Okno jest podzielone na dwa panele. lub automatycznie generować nazwy komputerów na podstawie nazwy organizacji. Możesz tworzyć kolejne nazwy komputerów wpisując je w polu Nazwa komputera. Zaznacz opcję Szyfruj hasło administratora w pliku odpowiedzi. system będzie prosił o podanie szczegółowych informacji dotyczących instalacji. 17. Wprowadź klucz produktu dostarczony razem z dyskiem instalacyjnym i kliknij przycisk Dalej. w którym poszczególne linie będą zawierały kolejne nazwy komputerów.twoinc com - Ustawienia sieciowe Nazwy komputefów Hasło administratora Składniki siecnwe Giupa robocza lub domena - Ustawienia zaawansowane Telefonia Ustawienia regionalne Jeżyki Ustawienia przeglądarki i powłot Folder mstalacii Instalowanie drukarek Uruchamianie jednokrotne Polecenia dodatkowe 13. musisz wpisać hasło administratora dwukrotnie w polach Hasło i Potwierdź hasło. Możesz również utworzyć plik tekstowy. a następnie klikając przycisk Dodaj.

7.stecz Rysunek 4.'*(• <-J »•> M i l S **'• Hasło: Eotwiefdż hasło: jj"™'"""" - Ustawienia sieciowe Nazwy komputerów Hasło administratora Składniki sieciowe Grupa robocza lub domena - Ustawienia zaawansowane Telefonia Ustawienia regionalne Jeżyki Ustawienia przeglądarki i powłol Folder instalaqi Instalowanie drukarek Uruchamianie jednokrotne Polecenia dodatkowe V Szj*'uj hasło administialofa w pliku odpowiedzi rV Po yruchomłentu komputera automatyczna zalogui sra jako adminstrator Liczba logowań automatycznych li ^4 Anuluj J Jeśli samodzielnie ustawisz hasło. czy domeny (rysunek 4. aby zainstalować protokół TCP/IP. W kolejnym kroku musisz zdecydować. zapisz je w bezpiecznym miejscu. Wybierz opcję Ustawienia standardowe. sposób ustawiania hasła admnistiatoia na konfiguowanych komputerach C Monity uzytkoy/nika o hasło admmrctratoia • ' I. Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe. Okno Składniki sieciowe pozwala wybrać standardowe lub niestandardowe ustawienia sieci. Jeśli wybierzesz opcję Domena serwera Windows. a następnie podaj nazwę i hasło administratora domeny. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji. czy komputer docelowy ma należeć do grupy roboczej. • Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep Rysunek 4. aby zrobił to użytkownik podczas instalacji $fc Menedżer instaUicji systemu Windo - U sławienia ogólne Dostosowywanie oprogramowań Ustawienia ekranu Strefa czasowa Wprowadzanie klucza produktu Harfo admmisliatua Określ hasło konta adnwiittiatora na komputerach docejowych Wybiet. . Możesz samodzielnie wpisać hasło administratora iub pozwolić. włączyć protokół DHCP lub zainstalować protokół Klient sieci Microsoft Networks na każdym komputerze docelowym. powinieneś zaznaczyć pole Utwórz konto komputera w domenie. kliknij przycisk Importui £Jazwa komputera: Nazwy komputerów Przypisz nazwy do poszczególnych komputerów docelowych JNJXP66 Komputery do zainstalowania < W. 18. jeśli chcesz samodzielnie konfigurować składniki sieciowe. abyś później miał do niego dostęp.M r_ . będziesz musiał samodzielnie tworzyć konta w domenie dla każdego instalowanego komputera.6. a następnie kliknij przycisk Dodaj Aby zaimportować nazwy komputerów z płku tekstowego (1 nazwa komputera w wierszu). Wprowadź nazwy komputerów. Organttaqa musi być określona. które będą instalowane przy użyciu pliku odpowiedzi 99 fk Menedżer instalacji systemu Wind Pfik Pomtjc Ustawienia ogólne Dostosowywanie oprogramowań U stawienia ekranu Strefa czasowa Wprowadzanie klucza produktu Ustawienia sieciowe Nazwy komputerów Hasło administratora Składniki sieciowe Grupa robocza lub domena Ustawienia zaawansowane T eletonia U stawienia regionakie Jeżyki Ustawienia przeglądarki i powłol Folder instalacji Instalowanie drukarek Uajchamianie iednoktotne Polecenia dodatkowe Automatycznie gen«ui nazwy komputerów na podstawie ntowy organizacji. aby konto mogło zostać utworzone automatycznie.Rozdział 4.8).. 19. aby opcja ta była dostępna Wpisz nazwa każdego komputera docelowego.

ktote ma uprawnienia dodawania komputera do domeny Hazwa użytkownika: jadminisbator* hasłoEotwierdihasto: P^ 20. jeśli jednak system będzie instalowany na stacjach należących do organizacji rozproszonej po wielu krajach. możesz uznać.Ustawienia zaawansowane Telefonia Ustawienia regionalne Jeżyk. wpisz nazwę folderu.100 Część I • Architektura i instalacja Rysunek 4.8. stronę pomocy i stronę wyszukiwania. że najlepszym rozwiązaniem będzie pozwolić użytkownikowi na samodzielne wybranie ustawień regionalnych. czy też domeny W Menedżer instulucji systemu Windows Pomoc « Uitawienia ogólne ' Dostosowywanie oprogramowań Ustawienia ekranu Strefa czasowa Wprowadzanie klucza produktu -' Ustawienia sieciowe Nazwy komputerów Hasło administratora Składniki sieciowe G'upo robocza lub domena . regionu. 24. Jak komputery docelowe beda. Jeśli wybrałeś opcję Niezależnie określ ustawienia serwerów proxy i domyślnej strony głównej. Dostępne opcje to Folder o nazwie Windows. w którym będą przechowywane pliki systemowe. 22. W większości przypadków odpowiednia będzie druga lub trzecia opcja. Wybierz opcję Użyj domyślnych ustawień programu Internet Explorer.. W oknie Telefonia kreator prosi o podanie kraju. Jeśli zakończyłeś wprowadzanie ustawień przeglądarki. Folder o unikatowej nazwie wygenerowanej przez Instalatora i Ten folder. które będą wykorzystywane. Ustawienia przeglądarki i powłol Folder instalacii Instalowania drukarek Uruchamianie lednokrotne Polecenia dodatkowe Grupa lobocza lub donena Komputery docelowe mogą. Jeśli wybierzesz opcję Ten folder. wówczas musisz określić ustawienia za pomocą przycisków Ustawienia serwera proxy i Ustawienia przeglądarki. W oknie Ustawienia przeglądarki i powłoki (rysunek 4. Użyj domyślnych ustawień regionalnych dla instalowanej wersji systemu Windows i Określ ustawienia regionalne w pliku odpowiedzi. 21. działać w sieci"? C firupa robocza: '• Dp/nena serwera Windom: j "•••. 23. W oknie Określanie ustawień przeglądarki możesz zdefinować stronę główną. W oknie Ustawienia regionalne masz dostępne do wyboru trzy opcje: Użytkownik może wybrać ustawienia regionalne w czasie instalacji. Zdecyduj.9) możesz dostosować ustawienia przeglądarki i powłoki dla systemu Windows. Pozostałe dostępne opcje to: Do skonfigurowania przeglądarki użyj skryptu automatycznej konfiguracji utworzonego przez pakiet Internet Explorer Administration Kit i Niezależnie określ ustawienia serwerów proxy i domyślnej strony głównej. [ÓNO ytwórz konto komputeta w domenie Okiesi konto użytkownika. numeru kierunkowego i numeru dostępu do linii zewnętrznej. w którym zostanie zainstalowany system Windows. Kolejnym krokiem jest wybranie nazwy folderu. W oknie Języki możesz wybrać dodatkowe grupy języków. Informacje o bieżącej lokalizacji pozwalają poprawnie wybierać numery. czy komputer docelowy ma należeć do grupy roboczej. kliknij przycisk Dalej. jeśli chcesz zastosować standardowe ustawienia przeglądarki podczas instalacji. 25. . r\ale2eć do grupy roboczej lub domeny. Kliknij przycisk Dalej.

Możesz samodzielnie określić ustawienia serwerów pośredniczących i domyślnej strony głównej podczas instalacji systemu 101 1% Menedżer instalacji systemu Windows Ustawienia ogólne Dostosowywanie opiogramowan U sławienia ekranu Strefa czasowa Wprowadzanie klucza produktu Ustawienia sieciowe N azwy komputerów Hasło Administratora Składniki sieciowe Grupa robocza lub domena Ustawania zaawansowane Telefonia Ustawienia regtorialne Jeżyki Ustawienia przeglądarki i powłoł Folder instalacp Instalowanie drukarek Uruchamianie jednokrotne Polecenia dodatkowe Ustawienia p i z e g l ^ d a i k i i p o w ł o k i Mertedzer nstaiacji może dostosować ustawienia przeglądarki i powłoki dla systemu Windows. to możesz to zrobić w tym kroku. • Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep Rysunek 4.11. że jest w nim zainstalowany system operacyjny. to nazwa foldera nie będzie sugerowała. klfcną przycisk Ustawienia przeglądarki. które chcesz dodać do listy. aby użytkownik był zalogowany. Aby okieśk: stronę główna i elementy ulubione dla przeglądarki. nie mogą wymagać. a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jeśli chcesz automatycznie zainstalować drukarkę. chyba że wybrałeś opcję instalacji z dysku CD-ROM.10) możesz skonfigurować system Windows na automatyczne uruchomienie określonego polecenia w momencie pierwszego załogowania się użytkownika. W tym celu wpisz polecenie w polu Polecenie do uruchomienia i kliknij przycisk Dodaj. kliknij pizyask Ustawienia serwera piosty. wpisz nazwę drukarki w polu Nazwa drukarki sieciowej. Pamiętaj. Aby automatycznie zainstalować drukarkę sieciową przy pierwszym załogowaniu się użytkownika po instalacji systemu. Użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia sieciowe w domenie lub Active Directory. że dodanie w tym miejscu nazwy drukarki nie jest równoznaczne z przydzieleniem użytkownikowi praw do korzystania z tej drukarki. które mają być uruchomione. Procedura dodawania poleceń jest taka sama jak w poprzednim kroku.9. Po zamknięciu okna kreator rozpocznie kopiowanie plików do podanego na początku folderu. które zostaną uruchomione automatycznie po zakończeniu instalacji nadzorowanej. Kliknij przycisk OK. Pamiętaj. Procedurę powtórz dla każdego polecenia. Ustawienia jerwera proxy h Ustawienia przeglądarki < Wstecz £atej> J J Jeśli wybierzesz opcję Folder o unikatowej nazwie wygenerowanej przez Instalatora. przez co zmniejszy się prawdopodobieństwo. aby uzyskać dostęp do drukarki. Po wykonaniu wszystkich czynności pojawi się okno dialogowe pokazane na rysunku 4. kliknij przycisk Dalej.Rozdział 4. 27. W oknie Uruchamianie jednokrotne (rysunek 4. Po zakończeniu kopiowania plików wybierz z menu okna Menedżer instalacji systemu Windows Plik/Zakończ. informujące użytkownika o lokalizacji pliku odpowiedzi utworzonego przez Menedżera instalacji systemu Windows.alezn»e określ ustawienia serwerów proxy i domyślr^ej strony główne) Aby okieśić ustawienia serwerów proxy da systemu Wndows. 26. Poniżej przedstawiono zawartość pliku odpowiedzi wygenerowanego przez kreatora: . że polecenia. Jeśli skończyłeś dodawać polecenia. aby zamknąć okno. Jakiej metody dostosowania chcesz użyć? ''"' Użyj domyślnych ustawień programu lnteinet£xploier f Do skonfigurowana piiegladarki użyi skiyplu automatyczne) konfiguraqi utworzonego prze. pakiet Internet Exploiei Adminittration Kit £jie. 28. Okno Polecenia dodatkowe pozwala na dodanie poleceń. że użytkownicy będą go przeglądać i wprowadzać zmiany. Kliknij przycisk Dalej.

twoi nc. . wpisz to polecenie w polu ponizei.10. W zależności od typu tworzonego pliku odpowiedzi.SetupMgrTag [Data] AutoParfition=l MsDosInitiated="0" Unattendedlnstall-^es" [Unattended] UnattendMode=Provi deDefault OemPreinstall=Yes TargetPath=winxp [GuiUnattended] AdminPassword="ADMINISTRATOR" EncryptedAdminPassword=NO AutoLogon-Yes Autol_ogonCount=l OEMSkipRegional=l TimeZone-100 [UserData] FullName="t. które będzie automatycznie uruchomione przy perwszym załogowaniu sie użytkownika. Menedżer instalacji systemu Windows poinformuje o lokalizacji nowo utworzonego pliku odpowiedzi sł Menedżer instalacji systemu Windows Kreator Menedżera instalacji pomyślnie utworzył plik odpowiedzi na podstawie podanych ustawień. kreator może również utworzyć przykładowy skrypt .102 Część I • Architektura i instalacja Rysunek 4. Lokalizacja i nazwa p i k u Jeżeli podane zostary nazwy kilku komputerów.udf.11.com" ComputerName=NJXP66 [SetupMgr] DistFolder-C:\xpdist DistShare=xpdist . kreator utworzy także plik . a następne kkk.w.ru ptzycisk Dodał £c4ecemie do uruchomienia: Dodaj Uruchom te polecenia: < Wstecz Rysunek 4.ogletree" OrgName="www.bat. Podaj lokalizację i nazwę pliku odpowiedzi. Możesz skonfigurować system na automatyczne uruchomienie określonego polecenia w momencie pierwszego załogowania się użytkownika & Menedżer instalacji systemu Wind Qk Pomoc Ustawienia ogólne Dostosowywanie oprogramowań U sławienia ekranu Strefa CZASOWA Wprowadzanie klucza produktu Ustawienia sieciowe Nazwy komputerów Hasło administratora Składniki sieciowe Grupa robocza lub domena Ustawienia zaawansowane Telefonia Ustawienia regionalne Jeżyk. Ustawienia ptzegtadaiki i powłot Fołdei instalacji Instalowane drukarek Uruchamianie jednokrotne Polecenia dodatkowe Uruchamianie jednokrotne Możesz skonfigurować system Windows na automatyczne uiuchorraenie określonego polecenia w momencie pierwszego załogowania się użytkownika Aby skonfigurować polecenie.

MSJTPIP] DNS=No UseDomai nNameDevoluti on=No EnableLMHosts=Yes AdapterSecti ons=params.10.com Seaerch_Page=www.com [Proxy] Proxy_Enable=l Use_Same_Proxy=l HTTP_Proxy_Server=proxy-server.twoi nc.5.10. który również jest pomocny przy instalowaniu systemu na wielu komputerach.MS_TCPIP.Adapterl [params.10.MS_TCPIP.com Proxy_Override=<local> [Identification] JoinDomain=ONO Domai nAdmin=administrator DomainAdminPassword=administrator [Networking] Instal!DefaultComponents=Yes [NetAdapters] Adapterl=params.10.MS_TCPIP [params.Adapterl [params.MSJTPIP. • Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep [Branding] BrandIEUsingUnattended=Yes 103 [URL] Home_Page=ww.93 AdapterSecti ons=params.Adapterl SubnetMask=255.10.dogpi 1 e.0 DefaultGateway=10.7 WINS=No NetBIOSOptions=0 W sytuacji gdyby administrator musiał instalować samodzielnie dużą ilość stacji roboczych.bms. .10.10.255.MS_MSC1 ient [NetServices] MS_SERVER=params.Rozdział 4.10.MS_SERVER [NetProtocols] MS_TCPIP=params.254 DNSServerSearchOrder=10.10. plik odpowiedzi pozwoli mu zaoszczędzić bardzo dużo czasu. W następnym punkcie poznasz program Sysprep. Adapterl] SpecificTo=Adapterl OHCP=No IPAddress=10.255.Adapterl] INFID=* [NetClients] MS_MSC1i ent=params.

Identyfikatory systemu w procesie klonowania systemu Windows XP Ważne jest zrozumienie faktu. można je odróżnić z poziomu sieci. secuńty account manager) domeny lub Active Directory do identyfikacji komputera. jak również do doinstalowywania oprogramowania lub konfigurowania procesu instalacji. iż dwa komputery w jednej sieci używają tego samego systemu operacyjnego.104 Część I • Architektura i instalacja Instalowanie systemu Windows XP z wykorzystaniem programu Sysprep Instalowanie systemu Windows XP Professional na wielu stacjach w dużej firmie może być bardzo czasochłonne. Numer SID jest wykorzystywany przez bazę SAM (z ang. że mimo tego. Każdy komputer podczas instalacji systemu otrzymuje własny. a kiedy załoguje się on po raz pierwszy. w którym stacja będzie pracowała. aby mogła być zastosowana na większej liczbie stacji bez konieczności przechodzenia ponownie przez proces instalacji. którą przypisujesz swojemu komputerowi. Możesz przygotować stację zgodnie z potrzebami użytkownika. W tym rozdziale dowiedziałeś się już. jako że jest to niezwykle złożone narzędzie. W tym punkcie poznasz podstawy korzystania z programu Sysprep —jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego narzędzia. który pozwala użytkownikowi na zainstalowanie systemu na jednym komputerze. SID jest ważny dla każdego komputera. Możesz używać programu Sysprep na wiele sposobów. . Możesz wykorzystać go do klonowania całego procesu instalacji. który należy do domeny lub Active Directory. jak tworzyć plik odpowiedzi. a następnie klonowanie tej instalacji w taki sposób. przeznaczona jest dla innych użytkowników. W systemie Windows XP istnieje również program Sysprep. Elementy sieciowe nowoczesnych sieci Windows używają numeru SID do rozpoznawania komputerów. będzie musiał jedynie dokończyć kilka ostatnich kroków w procesie instalacji systemu. unikatowy identyfikator systemu (SID). aby zautomatyzować proces instalacji systemu. aby łatwiej im było rozpoznać Twoją stację. co spowoduje wystąpienie konfliktu w sieci. zajrzyj do dokumentacji na dysku instalacyjnym. Korzystanie z programu Sysprep do instalowania systemu na pojedynczym komputerze Jednym ze sposobów użycia programu Sysprep jest utworzenie wzorcowej instalacji systemu wraz z programami wykorzystywanymi w środowisku. Jeśli zrobisz kopię zapasową nowo zainstalowanego systemu i przekopiujesz ją na dysk innego komputera. Nazwa. obydwa będą miały ten sam SID.

wpisz polecenie SET w oknie Wiersz polecenia. Zrób to samo dla pliku setupcl. Jeśli zakończyłeś dostosowywanie systemu i zainstalowanych aplikacji do potrzeb swojej firmy.). Na przykład pracownik działu finansowego będzie używał innych aplikacji niż pracownik w dziale produkcji. korzystających z tego samego systemu operacyjnego. W oknie Eksploratora Windows dwukrotnie kliknij ikonę Mój komputer.Rozdział 4. . Przejdź do folderu Suport. Załoguj się do systemu na konto administratora. • Instalacja nienadzorowana i usługa Sysprep 105 W tym celu należy rozpocząć od instalacji systemu operacyjnego Windows XP (szczegóły opisano w rozdziale 3. będzie Ci potrzebny dysk instalacyjny systemu Windows XP. Włóż dysk instalacyjny CD Windows XP Professional do napędu komputera. Uruchom z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Eksplorator Windows. Wyjmij dysk instalacyjny Windows XP z napędu. 5. KI 6. Powinieneś zobaczyć dysk instalacyjny Windows XP Professional w napędzie dysków. 4. na którym zainstalowany jest system. Narzędzie Syspart pozwoli Ci dopasować instalację systemu do potrzeb różnych grup użytkowników. 7. a następnie odszukaj wartość zmiennej £SYSTEMDRIVE$. Na przykład użyj polecenia CD C:\. który będziesz klonować. czas uruchomić program Sysprep. jeśli dysk C: jest dyskiem systemowym. że w dużych firmach nie każdy komputer jest skonfigurowany identycznie. Ustaw jako domyślny nowo utworzony folder za pomocą polecenia CD SYSPREP. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy plik sysprep i wybierz z menu kontekstowego opcję Wyodrębnij. Jeśli później będziesz musiał zainstalować system na komputerze dla nowego pracownika. a następnie załoguj się do systemu jako administrator. 3. znajdź plik deploy i dwukrotnie kliknij ikonę tego pliku. 9. 10. wystarczy poprawić kopię systemu utworzoną przy użyciu Syspart i dopasować ją do potrzeb nowego użytkownika. aby dowiedzieć się. Jeśli jesteś zalogowany jako inny użytkownik. co spowoduje rozwinięcie się listy zasobów komputera. który utworzyłeś w punkcie 5. abyś mógł skopiować pliki programu Sysprep na komputer. które chcesz dodać do standardowej instalacji. 1. a następnie do folderu Tools. którego używasz do utworzenia obrazu systemu dla potrzeb klonowania. Ustaw folder domyślny jako katalog główny systemu operacyjnego. Zapisz plik w folderze Sysprep. 8. na którym dysku przechowywane są pliki systemowe. Aby wykonać opisane poniżej czynności. Pamiętaj. Wybierz z menu Start/Uruchom i wpisz polecenie C D w polu Otwórz okna M Uruchamianie. Utwórz folder dla plików programu Sysprep przy użyciu polecenia M DR SYSPREP.Możesz następnie skonfigurować system i zainstalować aplikacje. Jeśli korzystasz z kilku partycji. W oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie Sysprep -nosidgen i naciśnij klawisz Enter. wyloguj się i za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del przywołaj okno logowania.

Po zakończeniu instalacji folder Sysprep wraz z zawartością zostanie automatycznie usunięty. możesz wyjąć dysk z komputera i przekopiować jego zawartość na inny dysk. a system wygeneruje nowy numer SID. Wcześniej w tym rozdziale dowiedziałeś się. jak utworzyć plik odpowiedzi. ustawienia regionalne itd. który będzie używany z poleceniem winnt. często używa się polecenia sysprep. takich jak na przykład zaakceptowanie umowy licencyjnej. zostanie on poproszony o wykonanie końcowych kroków instalacji systemu. Po uruchomieniu komputera użytkownik zostanie poproszony o dokończenie instalacji. wybierz opcję Instalacja programu Sysprep. Klonowanie instalacji za pomocą polecenia Sysprep W sytuacji gdy zachodzi konieczność zainstalowania systemu Windows XP na dużej liczbie komputerów. Różnica polega jednak na tym. dows. W pliku odpowiedzi możesz umieścić na przykład nazwę przedsiębiorstwa. Instalator systemu wygenerował unikalny numer SID dla komputera. Kiedy użytkownik ponownie uruchomi system.exe. W powyższym przykładzie użyto parametru -nosidgen.inf Możesz jeszcze bardziej ułatwić życie użytkownikowi. że uruchamiając polecenie sysprep. inf za pomocą Kreatora Menedżera instalacji systemu Win- .106 Część I • Architektura i instalacja Po wykonaniu polecenia sysprep system automatycznie zamknie komputer. Najczęściej robią to producenci.inf.exe lub winnt32. Przy użyciu tego samego programu możesz utworzyć plik sysprep. umieść go w folderze Sysprep. Plik Sysprep. którzy sprzedają komputery z przeinstalowanym systemem Windows XP. Wykonaj czynności opisane w poprzednim punkcie. aby zainstalować i skonfigurować system oraz dodatkowo zainstalować własne sterowniki i aplikacje. Jeśli utworzyłeś plik sysprep. dołączając plik odpowiedzi dla polecenia sysprep. powinieneś pominąć podany w poprzednim punkcie parametr -nosidgen. Metoda ta jest również wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwa. Kiedy instalacja została zakończona i komputer jest wyłączony. który będzie plikiem odpowiedzi dla instalacji systemu za pomocą polecenia sysprep. Aby utworzyć plik sysprep. inf. Stało się tak. w którym przechowywane są również pliki programu Sysprep. Zrobiłeś to za pomocą Kreatora Menedżera instalacji systemu Windows. ponieważ instalacja nie jest klonowana. tylko system został zainstalowany. Włóż zduplikowany dysk do nowego komputera. zamiast —jak opisano w poprzednim punkcie — opcji Instalacja nienadzorowana systemu Windows.

zarządzanie plikami. podstawowa konfiguracja sięga eksperta .Część II Pulpit.

jak konfigurować i wykorzystywać następujące funkcje Ułatwień dostępu w systemie Windows XP: • KlawiszeTrwałe. Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu W tym rozdziale: • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu za pomocą Panelu sterowania • Funkcje KlawiszeTrwałe. ale funkcje opisane w tym rozdziale mogą sprawić. nawet tych. .Rozdział 5. Na przykład program Lupa może być wykorzystywany do powiększania fragmentu pulpitu nie tylko przez osoby upośledzone wzrokowo. • WartownikDźwięków. W tym rozdziale dowiesz się. którzy nie są niepełnosprawni. Może się to okazać przydatne podczas przeglądania obrazów. Nie osiągnęliśmy co prawda jeszcze poziomu rozwoju komputerów przedstawianego w serialu „StarTrek". Klawisze Filtru i KlawiszePrzełączające. a także w niektórych aplikacjach. • PokażDźwięki. Klawisze Filtru i KlawiszePrzelączające • Funkcje WartownikDźwięków i PokażDźwięki • Funkcja Duży kontrast • „Myszkowanie po klawiaturze" • Zakładka Ogólne okna Opcje ułatwień dostępu • Kreator ułatwień dostępu • Ułatwienia dostępu systemu Windows XP • Co to jest Menedżer narzędzi? • Rozpoznawanie mowy • Rozpoznawanie pisma ręcznego Windows XP wyposażony jest w wiele funkcji umożliwiających ludziom niepełnosprawnym wykorzystanie w pełni możliwości komputera. że komputery staną się użyteczne dla szerszej rzeszy użytkowników.

Nowy pulpit pozwala użytkownikowi wybrać pomiędzy widokiem kategorii a widokiem klasycznym Panelu sterowania. a następnie w prawym panelu okna Panel sterowania kliknij ikonę Dźwięki. Można również do tego celu wykorzystać prosty w obsłudze Kreator ułatwień. • Lupa. • Klawisz. oznacza to. • Kla wisz. których ustawienia są dostępne w Panelu sterowania. Może się również okazać. który przedstawia użytkownikowi kolejne okna dialogowe. Wspomnimy również o programach Narrator i Lupa. z których możesz korzystać w każdej chwili. a następnie na podstawie otrzymanych informacji konfiguruje te same funkcje.eSze rego u e. że producent sprzętu.1 przedstawiono widok kategorii Panelu sterowania. który otrzymałeś podczas zakupu komputera. Zamiast pokazywać wszystkie ikony Panelu sterowania tak jak wyglądają tradycyjnie. Rozpoczniemy od Panelu sterowania. biorąc pod uwagę nie tylko zalety produktu i jego integrację z systemem Windows XP. W następnym menu kliknij pozycję Mowa. Aby sprawdzić. będziesz musiał zainstalować dodatkowe oprogramowanie dla systemów rozpoznawania mowy i pisma odręcznego kupując aplikację Microsoft Office XP. możesz rozważyć możliwość zakupu pakietu Office XP. dostarczył już programy do rozpoznawania mowy wraz z pakietem oprogramowania OEM. na którym zainstalowałeś system Windows XP. jako że jest to metoda pozwalająca na bardzo dokładną kontrolę ustawień poszczególnych funkcji. Jeśli okaże się. ale również dostępne funkcje rozpoznawania mowy. że nie masz zainstalowanej funkcji rozpoznawania mowy. x Nauczysz się nie tylko konfigurować opcje ułatwień. • Narrator. to aby z nich korzystać.110 Część II • Pulpit. Większość opisanych w tym rozdziale funkcji może być konfigurowana za pomocą Panelu sterowania lub Kreatora ułatwień. Mimo że system Windows XP obsługuje te dwie ważne funkcje. Aby uruchomić Panel sterowania. Na rysunku 5. z których użytkownik może wybrać tę interesującą go. wybierz z menu Start/ Panel sterowania. ale poznasz również systemy rozpoznawania mowy i pisma odręcznego. Jeśli w oknie Właściwości mowy jest widoczna zakładka Rozpoznawanie mowy. czy zainstalowana jest funkcja rozpoznawania mowy. mowa i urządzenia audio. że w systemie zainstalowana jest funkcja rozpoznawania mowy. zarządzanie plikami. • Klawiatura ekranowa. mogą one też być uruchamiane automatycznie przy użyciu Menedżera narzędzi- Konfiguracja opcji ułatwień dostępu przy użyciu Panelu sterowania Wiele opcji opisanych w kolejnych punktach można ustawić za pomocą Panelu sterowania. posiadających dodatkowe funkcje. wybierz z menu Start/Panel sterowania. podstawowa konfiguracja • Dutv kontrast. prezentowane są kategorie. .eMyszy.

2). słuchowym i mot otyt^nyni lub wybierz ikonę Panelu sterowania O(W:]e vilal:wl*'r'i duvtępu Kliknij ikonę Opcje ułatwień dostępu znajdującą się w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania. Pojawi się kolejny ekran Panelu sterowania (rysunek 5.. który pozwala na wybranie jednej z kilku różnych opcji ułatwień dostępu. [->j Dostosu} kontrakt dła t*ek«tu i kolorów ns ekranie FVi K«nftgo»uj «y*4tem WmdoWK tak. Pojawi się okno Opcje ułatwień dostępu (rysunek 5.Rozdziało.2.3) z zakładkami odpowiadającymi poszczególnym opcjom opisanym w kolejnych punktach. P O <l*rtatwfi ekranowa JĘ Wybierz zadanie. Jeśli korzystasz z widoku kategorii Panelu sterowania. . Wygląd kategorii Panelu sterowania przedstawia listę kategorii zamiast ikon apletów 111 Możesz również wybrać opcję Przełącz do widoku klasycznego w lewym górnym rogu okna Panelu sterowania.1. Rysunek 5. pozwalającego na konfigurowanie Opcji ułatwień dostępu t Opcje ułatwień dostępu E» Edycja • iWdok Uubkme *' Narzędzia Pomot Foldery v gj Przejdź Q11S| ^ j. «ł»y łwliwiwmilrtt Iwium potn-cIKIITJ L?J wzrok owym. '• Wyszukaj Q Wstecz tflrm & Opcjo ułatwień dostępu 1 i Zobac: tfł P ProgramluM II . • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu Rysunek 5. Wybierz Opcje ułatwień dostępu w widoku kategorii Panelu sterowania. aby przejść do okna Właściwości. a następnie dwukrotnie kliknij ikonę Opcje ułatwień dostępu.. kliknij kategorię Opcje ułatwień dostępu w prawej dolnej części okna Panel sterowania.

pomoc dotycząca. Klawisz Esc. Najbardziej typowym przykładem jest równoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Alt+Del. klawisze funkcyjne oraz inne klawisze dedykowane są wykorzystywane do obsługi funkcji w sieci Web lub do wykonywania innych działań specyficznych dla komputerów konkretnego producenta sprzętu. Na przykład wywołanie niektórych funkcji wymaga jednoczesnego naciśnięcia kilku klawiszy — takie rozwiązanie nie było zalecane w tradycyjnych maszynach do pisania. oprócz klawiszy alfanumerycznych odziedziczonych po maszynach do pisania. dzięki czemu ich konfigurowanie nie wymaga dużego wysiłku ze strony użytkownika. zarządzanie plikami. Dla osób cierpiących na artretyzm zadanie równoczesnego naciśnięcia trzech klawiszy może stanowić poważny problem. Num Lock i Sctol Lcck. Funkcje KlawiszeTrwałe. Cdi. . Dla niektórych ludzi może się to okazać zbyt trudnym zadaniem. KlawiszeFiltru i KlawiszePrzełqczajqce Dzisiejsze klawiatury wyposażone są w wiele klawiszy dodatkowych. które wywołuje procedurę wylogowania lub restartu komputera. • Użyj funkcji KlawiszeFŁu | Ujtawnia Użyj funkcji KlawiszePizeŁaczajdce.112 Część II • Pulpit. naciskając je pojedynczo Użyj funkcji KJawiszeFiru.Ogólne Użyj funkcji KJawiszeTrwafe.3. [U Użyj funkcji KlawiszePrzol-aczaiaca [ Ustawienia J O Pofcai w programach dodatkowa. jetf chcesz słyszeć naciśnięcia klawiszy Caps Lock. jeśi system Windows ma ignorować krótkie lub powtatzai^ce się naciSrnęcta klawiszy albo zmniejszyć częstotliwość powiadania. Przyjrzyjmy się zastosowaniom poszczególnych opcji oraz sposobom ich konfigurowania w komputerze. aby kombinacja kilku klawiszy mogła być wprowadzana przez kolejne naciskanie pojedynczych klawiszy. Zakładki pozwalają na konfigurowanie wielu opcji. Wybranie odpowiedniej zakładki okna Opcji ułatwień dostępu pozwala na dostęp do ustawień konfiguracyjnych poszczególnych funkcji Opcje utdtwfeń dostęp i Dźwięk Ekian Mysz . kliknij zakładkę interesującej Cię opcji. podstawowa konfiguracja Rysunek 5. Taki zestaw klawiszy oferuje możliwość obsługi większej ilości funkcji niż klasyczna klawiatura maszyny do pisania. jednak układ i opis opcji jest niezwykle przejrzysty. jeśli chcesz używać klawiszy SNIt. Wykorzystanie funkcji KlawiszeTrwałe Funkcja KlawiszeTrwałe pozwala na takie ustawienie komputera. Alt lub logo Windowi. klawiatuiy Aby rozpocząć konfigurowanie opcji.

W sytuacji gdy z jednego komputera korzysta kilku użytkowników. naciśnii dwiArotnie klawisz modyfikuwcy 0 Wj*acz KSawtszeT rwało. Alt i Del. 0 £bji zablokować. dopóki użytkownik nie zakończy wprowadzać konkretnej kombinacji klawiszy. a system Windows XP potraktuje to w taki sposób.Rozdziało. że funkcja KlawiszeTrwale została uaktywniona. aby uaktywnić skrót klawiaturowy. jak Ctrl. Jeśli z systemu korzysta więcej niż jeden użytkownik. że odznaczenie tej opcji spowoduje zablokowanie skrótu i jeśli zechcesz z niego korzystać w przyszłości. gdy zachodzi potrzeba użycia funkcji KlawiszeTrwale. pięciokrotne naciśnięcie klawisza Shift raz za razem jest skrótem klawiaturowym aktywującym funkcję KlawiszeTrwałe. jak na przykład Ctrl+Alt+Del. dobrym rozwiązaniem będzie utworzenie skrótu klawiaturowego uruchamiającego funkcję KlawiszeTrwale.4). Funkcja może być aktywna przez cały czas pracy systemu. musi zostać ponownie włączony. Pamiętaj. . Okno dialogowe Ustawienia funkcji KlawiszeTrwałe pozwala ustanowić skrót klawiaturowy do funkcji KlawiszeTrwałe lub wybrać szczegółowe opcje działania funkcji Ustawienia funkcji KlawiszeTrwate Skr&emlunkciKtówiszeTtmiłeiest Naciśr*ec« kbwisza Shłl pięć razy. Funkcja KlawiszeTrwale działa dla takich klawiszy. jakbyś nacisnął wszystkie trzy klawisze równocześnie. Kliknij przycisk OK lub odznacz pole wyboru Wyłącz Skrót.4 przedstawia opcje ustawień funkcji KlawiszeTrwałe. czy poszczególne funkcje opcji ułatwień dostępu są aktywne. to wykorzystując funkcję KlawiszeTrwale. W tym celu kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się przy polu wyboru Użyj funkcji KlawiszeTrwale — pojawi się okno Ustawienia funkcji KlawiszeTrwale (rysunek 5. Aby tego uniknąć. Zadaniem skrótu klawiaturowego jest uaktywnianie funkcji na żądanie użytkownika. możesz naciskać kolejno klawisze Ctrl.4. Aktywacja funkcji KlawiszeTrwate Możesz aktywować funkcję KlawiszeTrwale na dwa sposoby. gdy dwa klawisze zostaną naciśnięto równocześnie Powiadomienie 0 Wjidawaj dźwięk gdy zostanę nacisnęły klawisz modyffcijacy 0 Pokaz na ekranie stan runkcri Klawisze!rwało Zaznacz pole wyboru Użyj skrótu.4. lub pole wyboru Użyj funkcji KlawiszeTrwale (rysunek 5. Rysunek 5. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu 113 Innymi słowy. co jest wygodne. Jak pokazano na rysunku 5. każdy z nich musiałby sprawdzać. Alt i Del. jeśli z komputera korzysta jeden użytkownik. użycie skrótu powoduje pojawienie się okna dialogowego informującego użytkownika. Alt czy Shift i pozwala systemowi przechowywać ich stan w trybie „wciśnięty".3) może być zaznaczane w sytuacji. zamiast wciskać równocześnie klawisze Ctrl. Rysunek 5. kiedy jest potrzebna.

Aby uaktywnić funkcję KlawiszeFiltru. kiedy użytkownik naciśnie ten klawisz ponownie. to na pasku zadań pojawi się ikona informująca o stanie funkcji. które mogą niechcący dwukrotnie nacisnąć ten sam klawisz. Skrótem uruchamiającym funkcję jest przytrzymanie wciśniętego klawisza Shift przez osiem sekund. • Wyłącz KlawiszeTrwałe. jeśli z komputera korzysta więcej niż jeden użytkownik. zaś użytkownik może zmienić tempo. w oknie przedstawionym na rysunku 5. Kiedy ta opcja jest aktywna. Aby uruchomić na stałe funkcję KlawiszeTrwałe. Alt lub Del) pozostaje w trybie „wciśnięty" aż do chwili. Funkcja KlawiszeFiltru jest przydatna dla osób. Na zakładce Ustawienia znajdują się następujące pola wyboru: • Aby zablokować. w oknie przedstawionym na rysunku 5. które powodują. które mają problemy z niekontrolowanymi ruchami dłoni lub które niezbyt dobrze sobie radzą z pisaniem na klawiaturze. naciśnij dwukrotnie klawisz modyfikujący — konkretny KlawiszTrwały {Ctrl. gdy zostanie naciśnięty klawisz modyfikujący — głośniczek komputera powiadomi użytkownika za pomocą dźwięku o wysokiej częstotliwości o uruchomieniu funkcji KlawiszeTrwałe.5 przedstawia okno dialogowe U stawienia funkcji KlawiszeFiltru. zaznacz pole wyboru. Również funkcja KlawiszeFiltru może być uruchamiana za pomocą skrótu klawiaturowego. Rysunek 5. • Pokaż na ekranie stan funkcji KlawiszeTrwałe —jeśli funkcja KlawiszeTrwałe będzie aktywna. że system Windows XP będzie ignorował występujące po sobie w bardzo krótkim odstępie czasu dwukrotne naciśnięcie klawisza. Aktywacja i konfiguracja funkcji KlawiszeFiltru Funkcja KlawiszeFiltru może być aktywowana przez zaznaczenie odpowiedniej opcji. przy którym kolejne naciśnięcia klawisza mają być ignorowane. gdy dwa klawisze zostaną naciśnięte równocześnie — użytkownik może wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe przez równoczesne naciśnięcie dwóch klawiszy.5): • Ignoruj powtarzające się naciśnięcia klawiszy — funkcja przydatna dla osób mających problemy z niekontrolowanymi ruchami dłoni. Jeśli chcesz ustawić opcje działania funkcji KlawiszeFiltru. Sekcja Opcje filtru pozwala przełączać się pomiędzy dwoma trybami działania funkcji (rysunek 5. podstawowa konfiguracja Konfiguracja ustawień funkcji KlawiszeTrwałe Korzystając ze skrótu klawiaturowego. kolejne . Funkcja KlawiszeFiltru sprawia. kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się obok pola wyboru Użyj funkcji KlawiszeFiltru. a za pomocą dźwięku o niskiej częstotliwości — o wyłączeniu funkcji. użytkownicy komputera mogą w dowolnej chwili uruchamiać lub blokować funkcję KlawiszeTrwałe. Ustawienia funkcji KlawiszeTrwałe umożliwiają dostęp do innych opcji działania funkcji. • Wydawaj dźwięk.3. W sekcji Powiadomienie znajdują się dwa pola wyboru.114 Część II • Pulpit zarządzanie plikami.3. że system powiadamia użytkownika o fakcie uruchomienia funkcji KlawiszeTrwałe. zaznacz odpowiednie pole wyboru.

przez jaki klawisz ma być przytrzymywany. przy którym ignorowane jest wielokrotne naciśnięcie klawisza 115 Ustawienia funkcji KlawisreFillru Skrót klawiaturowy Skrótem Funkcji KlawiszeFiRru jest: Przytrzymanie wciśniętego klawisze prawy Shift przez osiem sekund. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu Rysunek 5. które trwają zbyt krótko. aby został zaakceptowany. aby powtórzenie zostało zaakceptowane) oraz Częstotliwość powtarzania (częstotliwość. W oknie dialogowym znajduje się również Obszar tekstowy. w którym można ustawić czas (od pół sekundy do dwóch sekund). aby sprawdzić ustawienia funkcji KlawtizeRItiu Powiadomenie 0 SygnaSzuj dźwiękiem naciśnięcie lub zaakceptowanie klawiszy 0 Eokaz na ekranie stan lunkcp KIswiszeFAru naciśnięcie tego samego klawisza będzie ignorowane. 0SSEŚS53 Opcie »ru O Ignorui powlarzsiflce sie naciintecw klawiszy 0 Igooiui szybkie naciśnięcia klawiszy i zmniejsz częstotliwość powtarzania pisz tutaj. Kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się obok przycisku opcji.5. W dolnej części okna Zaawansowane ustawienia funkcji KlawiszeFiltru znajduje się sekcja KlawiszeWolne zawierające pole wyboru Klawisze muszą być przytrzymane wciśnięte przez. . Kliknięcie przycisku Ustawienia znajdującego się obok przycisku opcji powoduje wywołanie okna dialogowego. Ustawienie tej opcji jest przydatne. aby powtórne naciśnięcie klawisza zostało zaakceptowane).5 przedstawia okno powiadomienia o statusie funkcji KlawiszeFiltru. aby wywołać okno dialogowe Zaawansowane ustawienia funkcji KlawiszeFiltru. podczas którego ponowne naciśnięcie klawisza będzie ignorowane. Możesz również ustawić czas. jeśli często zdarza Ci się naciskać niewłaściwe klawisze. sprawisz.Rozdziało. aby zosta! zaakceptowany. z jaką klawisze mogą być powtarzane. • Ignoruj szybkie naciśnięcia klawiszy i zmniejsz częstotliwość powtarzania — wybierz tę opcję. Poniżej znajduje się Obszar tekstowy służący do dobierania odpowiednich częstotliwości i czasów naciskania klawiszy. Rysunek 5. przez który trzeba naciskać klawisz. w którym można testować odpowiednie ustawienia czasu. Okno dialogowe Ustawienia funkcji KlawiszeFiltru — funkcja pozwala systemowi ignorować wielokrotne naciśnięcie jednego klawisza oraz zmieniać tempo. że omyłkowe naciśnięcia klawiszy będą ignorowane. aby ignorować naciśnięcia klawiszy. Wybierając dłuższy czas w polu wyboru. Możesz zablokować możliwość powtarzania klawiszy wybierając opcję Bez powtarzania klawiszy. lub ustawić czas. Zaznaczenie opcji Zmniejsz częstotliwość powtarzania klawiszy daje dostęp do dwóch list rozwijanych: Opóźnienie powtarzania (jak długo należy naciskać klawisz.

Ile razy zdarzyło Ci się niechcący nacisnąć jeden z tych klawiszy? Funkcja jest przeznaczona dla osób niedowidzących lub o ograniczonej percepcji. że funkcja KławiszePrzełączające jest aktywna. użyj zakładki Dźwięk okna Opcje ułatwień dostępu pokazanego na rysunku 5. Pozwalają one zmienić ustawienia tak. podstawowa konfiguracja Aktywacja funkcji KławiszePrzełączające Ostatnia sekcja okna dialogowego przedstawionego na rysunku 5. • Migające aktywne okno — aktywne okno zaczyna migać. aby wywołać okno dialogowe Opcje ułatwień dostępu pokazane na rysunku 5.3 pozwala aktywować funkcję KławiszePrzełączające.3 i zmienić jedno z ustawień opcji zdefiniowanych w Panelu sterowania. aby system generował ostrzeżenia wizualne. . uruchomienie funkcji KławiszePrzełączające spowoduje pojawienie się okna dialogowego.6) pozwala uruchomić funkcje WartownikDźwięków i PokażDźwięki. aby zaakceptować aktywację funkcji. które dzięki niej usłyszą dźwięk po naciśnięciu jednego z klawiszy blokowania. Jeśli zdecydujesz się na uruchomienie funkcji KławiszePrzełączające. to po naciśnięciu klawisza blokowania Caps Lock.3. zarządzanie plikami. Zakładka Dźwięki (pokazana na rysunku 5. Możesz również kliknąć przycisk Ustawienia. gdy komputer generuje dźwięki. Podobnie jak w przypadku funkcji KlawiszeTrwałe. Jeśli funkcja KławiszePrzełączające zostanie włączona. Zaznacz pole wyboru Użyj funkcji WartownikDźwięków. Num Lock lub Scrołł Lock komputer będzie wydawać sygnały dźwiękowe. • Migający aktywny pasek podpisu — pasek stanu okna zaczyna migać. Aby uruchomić te funkcje. możesz przez kliknięcie przycisku Ustawienia ustawić skrót klawiaturowy. Funkcje WarłownikDźwięków i PokażDźwięki Osoby niedosłyszące mogą konfigurować system WindowsXP za pomocą funkcji WartownikDźwięków i PokażDźwięki. Do wyboru są następujące opcje: • Brak — funkcja WartownikDźwięków nie jest aktywna. a następnie z listy rozwijanej Wybierz ostrzeżenie wizualne wybierz sposób w jaki system Windows XP ma powiadamiać o wygenerowaniu sygnału dźwiękowego. Kliknij przycisk OK. • Migający pulpit — najbardziej widoczny efekt spośród trzech dostępnych: wszystkie elementy pulpitu zaczynają migać. informującego. lub Anuluj. aby uruchomić funkcję. jeśli włączyłeś funkcję przez przypadek. Skrótem klawiaturowym funkcji KławiszePrzełączające jest przytrzymanie wciśniętego klawisza Num Lock przez pięć sekund.116 Część II • Pulpit.

jeśli nie chcesz. aby zamknąć okno dialogowe. lewy Shift i Print Screen. od prostych wysokokontrastowych czarno-białych ekranów po wielokolorowe. jesł system Windows ma generować wizualne ostrzeżenia podczas wydawania dźwięków 0 Użyj funkcr WattownikDźwięków Wybieiz ostizeźeme wizualne PokażDżwięki Użyj funkcj PokazDźwęki. Uruchom funkcję PokażDżwięki zaznaczając pole wyboru Użyj funkcji PokażDżwięki. zalecane jest przetestowanie wszystkich trzech dostępnych opcji. aby w programach byty wyświetlane podpisy dla używanych sygnałów dźwiękowych • Użyj lunkcp PokaźOźwieki Przetestuj wszystkie trzy możliwości. Można wybrać jeden z dostępnych schematów kolorów. Skrótem klawiaturowym funkcji Duży kontrast jest równoczesne naciśnięcie klawiszy: lewy Alt. .Rozdział 5. aby stwierdzić.8).6. Użyj funkcji WartownikDźwięków i PokażDżwięki. Kliknij przycisk Ustawienia. Funkcja jest przeznaczona dla ludzi niedosłyszących.3. Funkcja Duży kontrast poprawia czytelność ekranu Funkcja Duży kontrast jest przeznaczona dla osób niedowidzących i pozwala na zwiększenie czytelności ekranu. W celu uaktywnienia funkcji Duży kontrast wybierz zakładkę Ekran okna Opcje ułatwień dostępu przedstawionego na rysunku 5. aby ustawić szczegóły konfiguracji funkcji. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu Rysunek 5. Możesz uaktywnić opcję uruchamiania funkcji Duży kontrast skrótem klawiaturowym przez zaznaczenie pola wyboru Użyj skrótu. Możesz na stałe uaktywnić funkcję Duży kontrast zaznaczając pole wyboru Użyj funkcji Duży kontrast (rysunek 5. gdy komputer generuje dźwięki 117 Klawialua j Dźwięk i Ekion \ My»z WarlownkDźwięków Ogólne. ale jeśli masz również problemy ze wzrokiem. aby funkcja była aktywna przez cały czas pracy komputera. Uruchamiane programy będą wyświetlać na ekranie ikonę lub tekst informujące. Kliknięcie przycisku Ustawienia powoduje pojawienie się okna Ustawienia funkcji Duży kontrast (rysunek 5. że w tym miejscu programu zostałby wygenerowany dźwięk. która z nich najbardziej Ci odpowiada. aby system generował ostrzeżenia wizualne. kliknij przycisk Zastosuj lub przycisk OK. Jeśli zakończyłeś konfigurację ustawień na zakładce Dźwięki okna Opcje ułatwień dostępu.7). Uzyilunkctj WaitownrkDżwięków.

aby ustawić właściwości funkcji Duży kontrast Opcje ułatwień dostępu Klawiatura Dźwięk Ekran j Mysi Ogólne: Du. -i(iJfik. można regulować częstotliwość migania i rozmiar kursora. aby zamknąć okno.y kontrast Użyj tej funkcf.7.) Wszystkie utworzone schematy kolorów pojawiają się na liście wyboru Schemat wyglądu Duży kontrast. Ustawienia można zmieniać za pomocą suwaków Częstotliwość migania i Szerokość. jesi system Windows ma ubywać kolorów i czcionek ułatwiających czytanie. podstawowa konfiguracja Rysunek 5. Dzięki temu łatwiej będzie zobaczyć kursor na ekranie.8. .7. Lista wyboru w sekcji Schemat wyglądu Duży kontrast pozwala wybrać preferowany schemat. Schemat wyglądu Duży konbast Xwój bieżący schemat dużego kontrastu to. Częstotliwość migania: Szybko Szerokość: Wąski Rysunek 5. przedstawionej na rysunku 5. miga kursor (częstotliwość migania kursora] i jego szerokość. a następnie obserwować zmiany na przykładowym kursorze pokazanym w oknie. Możesz skorzystać z opcji uruchamiania funkcji Duży kontrast przez użycie skrótu klawiaturowego Ustawienia funkcji Duży kontrast Skrót klawiaturowy Skiótem funkcji Duży kontrast |»st: Naciśr*ęcie klawiszy lewy Alt + lewy Shift + Piint Scteen. i Czerń o du2ym kontiaście (duże) Można tworzyć własne schematy kolorów wykorzystując narzędzia znajdujące się na zakładkce Wygląd w oknie Właściwości: Ekran.118 Część II • Pulpit. aby zmienić szybkość. W sekcji Opcje kursora zakładki Ekran. z jaka. zarządzanie plikami. Użyj zakładki Ekran.-y kontrast Opcje kufsora Przesuń suwak!. Po dopasowaniu ustawień do swoich preferencji kliknij przycisk OK.f Du. (szczegóły w rozdziale 6.

aby zwolnić Użyj tunkcp KlawitzoMyizy. które przedkładają korzystanie z klawiatury nad korzystanie z myszy. Aby uaktywnić funkcję. aby dopasować ustawienia funkcji KławiszeMyszy do własnych potrzeb. Pole opcji Użyj funkcji KławiszeMyszy. że prędkość ruchu myszy gwałtownie wzrośnie. aby zwolnić powoduje. Rysunek 5. spowalniając ruch kursora myszy. klawisz 2 — w dół. gdy klawisz NumLock jest: Włączony/Wyłączony pozwala zadecydować. Klawisz 8 na klawiaturze numerycznej powoduje przesuwanie kursora myszy w górę. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu 119 „Myszkowanie po klawiaturze" Specjalnie dla osób. Na przykład. aby przesuwać kursor myszy na ekranie w lewą stronę. Wciśnięcie klawisz Shift działa w odwrotny sposób. że te dwa klawisze będą wykorzystywane do kontrolowania prędkości ruchu kursora myszy. aby przyspieszyć lub klawisz Shrft. Funkcja KławiszeMyszy pozwala sterować kursorem myszy przy użyciu klawiszy numerycznych.Rozdziało. Zaznacz pole wyboru Użyj skrótu. zaznacz pole wyboru Użyj funkcji KławiszeMyszy.9.9) zawiera pole wyboru umożliwiające ustawienie opcji uruchamiania funkcji przez użycie skrótu klawiaturowego. w jakim trybie klawisza NumLock funkcja KlawiszeMyszy jest aktywna. aby uruchamiać funkcję KławiszeMyszy przez naciśnięcie skrótu klawiaturowego Skiół klawiaturowy Skrótem funkcp KławiszeMyszy test Naciśnięcie klawiszy lewy Alt * lewy Shift • Num Lock Szybkość wskaźnika Szybkość maksymalna Przyspiettenie: Maha Wolno v 3 Duża Szybko E^j Przytrzymał wciśnięty klawisz Qi\. gdy klawisz NumLock jett (»! Włacjony 0 Pokaż na ektame stan funkcp Ł O \&łaczony W sekcji Szybkość wskaźnika można określić. W ten sposób będziesz mógł zablokować funkcję . lewy Shift i Num Lock. przeznaczona jest zakładka Mysz okna Opcje ułatwień dostępu. aby przyspieszyć lub klawisz Shift. z jaką szybkością ma się przemieszczać kursor myszy oraz jakie ma być jego przyspieszenie podczas korzystania z funkcji KławiszeMyszyZaznaczenie pola wyboru Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. Okno Ustawienia funkcji KławiszeMyszy (rysunek 5. przytrzymanie równocześnie klawisza Ctrł spowoduje. to funkcja KławiszeMyszy będzie aktywna. Klawisze 4 i 5 powodują przesuwanie kursora myszy odpowiednio w lewo i w prawo. Jeśli zaznaczysz pole opcji Włączony. a następnie kliknij przycisk Ustawienia. Skrótem klawiaturowym do funkcji KławiszeMyszy jest równoczesne naciśnięcie klawiszy: lewy Alt. gdy klawisz NumLock będzie aktywny. jeśli używasz klawisza 4 na klawiaturze numerycznej.

to opcje ułatwień dostępu zostaną wyłączone. możesz korzystać z klawiszy 2.10.120 Część II • Pulpit. w ten sposób powrócisz do okna Opcje ułatwień dostępu.ifii« automatyczne D j w i ł a c z uł-atwwnia dostępu po czasie bezczynności1.4. gdy klawisz NumLock nie jest aktywny. zarządzanie plikami. Zaznaczenie pola wyboru Pokaż na ekranie stan funkcji KlawiszeMyszy powoduje. Ustawienia konfiguracyjne dla większości opcji ułatwień ustawianych w oknie Panelu sterowania Opcje ułatwień dostępu Klawiatura j Dźwięk j Ekran ] Mytz Resetow. KlawiszeF'rzełączające. podstawowa konfiguracja KlawiszeMyszy. że w Obszarze powiadomień będzie wyświetlana ikona informująca o aktualnym stanie funkcji KlawiszeMyszy.10. Jak pokazano na rysunku 5. pierwsza sekcja tej zakładki — Resetowanie automatyczne — pozwala na wybranie z listy czasu bezczynności. Jeśli opcja Wyłącz ułatwienia dostępu po czasie bezczynności jest zaznaczona i z komputera nikt nie korzystał przez określony w opcji czas. po którym opcje ułatwień mają zostać wyłączone. Ogólne Powiadomienie 3 Wyświetl komunikat ostrzegawczy przy wtaczaniu funkcji (3 Wydawai jjźwiek pizy włączaniu lub wytaczaniu funkcji Urządzenia funkcji KlawiszeSzeregowo Urządzenia funkcji Klawi* zeSzeiegowe umożliwiają alternatywny dostęp do funkcji klawiatury i myszy n U i v i funkcji KJawłszeSzetegowe Opcp administracyjne d Zastosuj wszystkie ustawienia do pulpitu logowania Q Zaslosui wszystkie ustawienia do domyślnych dla nowych użytkowników [ Ustawienia"] Powyższa opcja jest wygodna w sytuacji. Kiedy użytkownik korzystający z opcji ułatwień dostępu ponownie zacznie korzystać z komputera. wyłączając klawisz NumLock. KlawiszeFiltru. kliknij klawisz OK. gdy z jednego komputera korzysta kilku użytkowników uruchamiających opcje ułatwień dostępu za pomocą skrótów klawiaturowych. Rysunek 5. WartownikDźwięków i Duży kontrast. Zakładka Ogólne okna Opcje ułatwień dostępu Ostatnia zakładka okna Opcje ułatwień dostępu pozwala na konfigurację dodatkowych ustawień funkcji KlawiszeTrwałe. Aby zakończyć wprowadzanie zmian. Np. może je włączyć za pomocą opisanych wcześniej skrótów klawiaturowych. 6 i 8 na klawiaturze numerycznej do przesuwania kursora w dokumentach. .

Pierwsza z nich pozwala. Kliknij przycisk Ustawienia i w oknie Ustawienia funkcji KlawiszeSzeregowe wybierz port szeregowy oraz szybkość transmisji.C0M4). Zaznaczenie drugiej opcji spowoduje. Prędkość transmisji była podawana na podstawie ilości sygnałów elektrycznych przesyłanych w ciągu sekundy. Istnieje wiele urządzeń. wybierz z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Ułatwienia dostępu/Kreator ułatwień dostępu. Teraz dowiesz się. bit per second). Kreator ułatwień dostępu Dowiedziałeś się. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu 121 Sekcja Powiadomienie odnosi się do opisanych powyżej ustawień i za pomocą pól wyboru Wyświetl komunikat ostrzegawczy przy włączaniu funkcji i Wydaj dźwięk przy włączaniu lub wyłączaniu funkcji pozwala aktywować opcje wyświetlania komunikatów oraz wydawania dźwięków podczas włączania lub wyłączania funkcji. w jaki sposób konfigurować opcje ułatwień dostępu korzystając z Kreatora ułatwień dostępu. gdy mierzono prędkość przesyłu danych w telegrafie. Aby go uruchomić. Urządzenia funkcji KlawiszeSzeregowe Sekcja Urządzenia funkcji KlawiszeSzeregowe pozwala na alternatywny dostęp do funkcji klawiatury i myszy przy użyciu urządzeń podłączonych do portów szeregowych (np. który opracował technologię pomiaru szybkości przesyłu danych w telegrafie. Jean-Maurice-Emile Baudot był francuskim inżynierem. Opcje administracyjne Ostatnia sekcja zakładki Ogólne okna Opcje ułatwień dostępu to Opcje administracyjne — zawiera ona dwa pola wyboru: Zastosuj wszystkie ustawienia do pulpitu logowania oraz Zastosuj wszystkie ustawienia do domyślnych dla nowych użytkowników. bo osiągały szybkość transmisji 300 bodów) była mierzona w bodach. aby każdy użytkownik korzystający z komputera miał własne ustawienia opcji ułatwień dostępu. ale termin ten został zastąpiony przez termin bps.Rozdziało. które mogą pełnić rolę klawiatury i myszy. w jaki sposób konfigurować opcje ułatwień dostępu systemu Windows XP za pomocą Panelu sterowania. . Szybkość przesyłu danych w telegrafach i wczesnych modemach (które na owe czasy były bardzo szybkie. jako że jakość i technologie przesyłu danych znacznie się od tamtych czasów zmieniły. ale opisywanie ich nie jest przedmiotem niniejszej książki.com i poszukaj Narządzi ułatwień. Jednostka pomiaru szybkości transmisji bod jest stopniowo zastępowana przez jednostkę bps (bit na sekundę — z ang. aby dowiedzieć się więcej na temat urządzeń obsługiwanych przez funkcję KlawiszeSzeregowe. co jest pozostałością po czasach.microsoft. Odwiedź witrynę http://www. Szybkość transmisji podawana jest w bodach. że każdy nowy użytkownik logujący się do systemu będzie korzystał z ustawionych przez Ciebie ułatwień dostępu jako domyślnych. C0M1 .

to konfigurowanie opcji za pomocą kreatora nie powinno stanowić żadnej trudności. Ponadto program Lupa zostałby automatycznie uruchomiony pomagając użytkownikowi w dalszej pracy z Kreatorem ułatwień dostępu. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz jedną z trzech dostępnych opcji: • Użyj zwykłego rozmiaru tekstu dla systemu Windows.11 pole wyboru Użyj programu Lupa Microsoft będzie zaznaczone. które wyświetla powiększony widok części ekranu. menu i innych elementów. • Użyj programu Lupa Microsoft oraz dużych tytułów i menu. Pokazane okno pozwala na szczegółowe ustawienie rozmiaru tekstu w systemie Windows XP. to w oknie przedstawionym na rysunku 5.122 Część II • Pulpit. Domyślne zaznaczenia niektórych opcji wynikają z wyboru rozmiaiu czcionki w poprzednim okme Zmienia rozmiar czcionki pasków tytuł owych okien. Okno pokazane na rysunku 5. kliknij przycisk Dalej. zadane opcje. podstawowa konfiguracja Pierwszy ekran to ekran powitalny — aby kontynuować. Do wyboru są następujące opcje: • Jestem osobą niewidomą lub mam trudności z widzeniem szczegółów na ekranie.11 pozwala dopasować szczegółowe ustawienia opcji ułatwień na podstawie wyboru dokonanego w poprzednim oknie dialogowym. Ponieważ wszystkie dostępne opcje zostały opisane w poprzednich punktach tego rozdziału. . nie będziemy się teraz zajmować szczegółowym opisem wszystkich możliwych okien dialogowych. Ta opcp nie zmienia rozmiaru tekstów wewnahz okien. O Użyj ptogiamu Lupa Microsoft Otwiefa okno pizestawne. • Użyj dużych menu i tytułów okien. wynikające z wyboru dokonanego w poprzednim oknie dialogowym U sławienia ekranu Poniższe opcp określaj iozrr»ar tekstu i innych etementów na ekranie Wybiel. W zależności od wybranych opcji kreator zdecyduje. Następnie system poprosi Cię o wybranie najmniejszego rozmiaru fontów. zarządzanie plikami. • Mam problemy z używaniem klawiatury lub myszy. w tym teksty wewnatiz okien. • Chcę ustawić opcje administracyjne.11. które jesteś w stanie odczytać. Ęj Przeracz na mniejsza rozdzielczość ektanu Zwiększa rozmiar elementów na ekranie. jakie ustawienia opcji ułatwień dostępu będzie dalej konfigurować. • Jestem osobą niesłyszącą lub mam trudności ze słyszeniem dźwięków z komputera. jakie kolejno będzie wyświetlać kreator. Rysunek 5. Po kliknięciu przycisku Dalej system poprosi o zaznaczenie pól wyboru przy zdaniach odnoszących się do niego. Jeśli zapoznałeś się z poprzednimi punktami tego rozdziału. [3 Wyhscz menu spersonalizowene Ęalej) Jeśli w poprzednim oknie dialogowym wybrałeś trzecią opcję.

• aplety Panelu sterowania. Ułatwienia dostępu systemu Windows XP Oprócz Opcji ułatwień dostępu konfigurowanych w Panelu sterowania system oferuje również kilka funkcji Ułatwień dostępu. które są przeznaczone specjalnie dla ludzi niewidomych i niedowidzących. Narrator Funkcja Narrator jest przeznaczona do współpracy z niektórymi aplikacjami i umożliwia odczytywanie tekstów jak również pozycji w menu oraz pisanych przez użytkownika tekstów. Kreator ułatwień dostępu to po prostu „droga na skróty" do ustawień dostępnych również przy użyciu Panelu sterowania. • Notatnik i WordPad. używanie funkcji Narrator podczas pisania może być bardzo rozpraszające. Możesz również uruchomić funkcję . wpisz polecenie narrator i naciśnij klawisz Enter. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu 123 Pamiętaj. możesz umieścić kursor na początku tego tekstu. Korzystanie z Narratora podczas instalacji lub uaktualniania systemu może znacznie uprościć ten proces. która w połączeniu z urządzeniem wskazującym może zastąpić zwykłą klawiaturę. Na przykład jeśli chcesz korzystać z funkcji Narrator w aplikacji WordPad. która służy do powiększania obszarów ekranu. Jeśli skończyłeś wpisywać jakiś fragment tekstu. jednak samo odczytywanie tekstu po napisaniu jest niezwykle przydatne. ale z pewnością najtańszą. Witryna Microsoftu opisuje aplikacje. naciśnij klawisz M. Aby uruchomić jedną z tych funkcji. bo dostajesz go za darmo wraz z systemem operacyjnym. Uruchamiając Instalator systemu.Rozdziało. że opcje ustawiane przez kreatora mogą być później zmienione za pomocą odpowiedniego apletu Panelu sterowania. Aby uruchomić funkcję Narrator. Narrator nie jest najlepszą aplikacją do syntezy mowy dostępną na rynku. które można znaleźć w katalogu Akcesoria. • Instalator systemu. a Narrator rozpocznie odczytywanie kolejnych słów. możesz wybrać opcje korzystania z funkcji Lupa i Narrator. Oto aplikacje. • Internet Explorer. wybierz z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/ Ułatwienia dostępu. Znajdziesz tutaj funkcje Narrator oraz Lupa. Niestety. użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Esc. Ponadto możesz skorzystać z Klawiatury ekranowej. nad którymi umieszczony jest kursor myszy. Funkcja Narrator zapewnia jedynie podstawowe działanie z zakresu syntezy mowy. • pulpit systemu Windows XP. z którymi współpracuje Narrator. system będzie odczytywał wszystkie kolejno wprowadzane znaki.

należy skonfigurować następujące opcje: . • Czytaj wpisane znaki. podstawowa konfiguracja Narrator wybierając z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Ułatwienia dostępu/ Narrator. co funkcja Narrator ma czytać. Drugi sposób jest trudniejszy dla osób niewidomych. w którym można wybrać. Metody tej może jednak użyć osoba widząca. Głośność i Wysokość głosu generowanego przez funkcję Narrator. Lupa Program Lupa to narzędzie zwiększające czytelność informacji wyświetlanych na ekranie. w którym można ustawić Szybkość.124 Część II • Pulpit. Kiedy uruchamiasz funkcję Narrator. • Przenieś wskaźnik myszy na aktywny element. Narrator odczytuje również stan pól wyboru. że na rynku są dostępne również inne programy syntezy mowy i informacje na ich temat możesz uzyskać odwiedzając witrynę Microsoft. Każda z opcji konfiguracyjnych głosu w funkcji Narrator może przyjmować wartości w zakresie od 1 do 9. Kliknij przycisk OK — pojawi się okno. wybierz z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/ Ułatwienia dostępu/Program Lupa. przeznaczone dla użytkowników z wadami wzroku. w którym wyświetlane są powiększone fragmenty ekranu. Kliknięcie przycisku Pomoc powoduje pojawienie się okna Pomoc. Narrator automatycznie rozpoczyna odczytywanie zawartości okna Pomoc.12) umożliwiające konfigurację ustawień programu Lupa. która konfiguruje system dla osoby niepełnosprawnej. Oprócz okna ustawień pojawia się również okno programu Lupa. • Uruchom narratora w postaci zminimalizowanej. domyślnie funkcja Narrator będzie ogłaszać zdarzenia na ekranie i czytać wpisywane znaki. które można wybrać. Program Lupa tworzy oddzielne okno. zarządzanie plikami. można również zmienić schemat kolorów okna powiększenia. funkcja czyta własne opcje konfiguracyjne. istnieje jednak możliwość zainstalowania dodatkowych głosów. Jak widać. Funkcja Narrator domyślnie generuje głos dostarczony razem z produktem przez Microsoft. Pojawi się okno (rysunek 5. Kliknięcie przycisku Głos powoduje pojawienie się okna dialogowego Ustawienia głosu. Aby uruchomić program Lupa. Dostępne są następujące opcje funkcji Narrator: • Ogłoś zdarzenia na ekranie. Aby program działał zgodnie z oczekiwaniami. Oprócz opcji. pojawia się okno dialogowe informujące. Kiedy funkcja Narrator jest uruchamiana po raz pierwszy. dzięki czemu jest pomocna przy nawigacji po menu Start. Aby poprawić widoczność. jednak domyślną wartościąjest 5.

• Pokaż lupę — opcja jest domyślnie zaznaczona. • Siedź klawiaturę — zaznacz to pole wyboru. a system potraktuje to jak naciśnięcie klawisza na klawiaturze komputera. Program Klawiatura ekranowa opracowano po to. • Odwróć kolory — wybranie tej opcji spowoduje. i w przyszłości nie chcesz ich zbyt często zmieniać. aby były bardziej czytelne. Jeśli ta opcja nie jest wybrana. otwarcie okna ustawień programu Lupa powoduje automatyczne otwarcie okna Lupa. Na przykład jeśli okno aplikacji wyświetla białe litery na czarnym tle. aby powiększać obszar wokół poruszającego się po ekranie kursora myszy. Klawiatura ekranowa Program Klawiatura ekranowa wyświetla na ekranie klawiaturę wirtualną.Rozdział 5. że okno programu Lupa będzie odwracać kolory. pozwalając osobom z upośledzeniem funkcji motorycznych wpisywać dane za pomocą urządzenia wskazującego lub dżojstika. Kliknij ikonę klawisza.12. aby wyświetlać powiększony obszar wokół punktu wstawiania podczas pisania. to po każdym uruchomieniu programu należy minimalizować okno ustawień. że w oknie programu Lupa będą widoczne czarne litery na białym tle. . Podczas przesuwania kursora myszy po ekranie okno programu Lupa będzie pokazywać powiększone obiekty znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie kursora. Wybranie tej opcji będzie przydatne. Aby uruchomić program Klawiatura ekranowa. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu Rysunek 5. • Siedź edycję tekstu — zaznacz to pole wyboru. aby powiększać obszar wokół punktu wstawiania (kursora). Okno Ustawienia programu Lupa umożliwia konfigurowanie ustawień programu 125 MIBE P_oziom powiększenia: g tkdank Ę S tedz kursor [gyczy Ę Stedi klawiatue E Siedź edycn lokstu Prezenlapa [H Uruchom zminunakzowane 0 Pokaż kipę • S7edi kursor myszy — zaznacz to pole wyboru. aby użytkownikom z upośledzeniem funkcji motorycznych zapewnić minimalny poziom funkcjonalności. • Uruchom zminimalizowane — po uruchomieniu programu Lupa okno ustawień programu jest uruchamiane w postaci zminimalizowanej i jest dostępne w Pasku zadań. jeśli zaznaczyłeś już opcje konfiguracyjne.13 przedstawia wygląd okna programu Klawiatura ekranowa. to zaznaczenie tej opcji spowoduje. wybierz z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Ułatwienia dostępu/Klawiatura ekranowa. Rysunek 5. których chcesz używać.

Klawiatura w układzie regularnym (jak przedstawiono na rysunku 5. Program Klawiatura ekranowa oferuje trzy tryby wpisywania. której zaznaczenie powoduje. W układzie blokowym klawisze są umieszczone w prostokątnych blokach (rysunek 5. Jest również do wyboru Układ regularny i Układ blokowy.ik • pup ml • del hm enc 7 9 6 * i V 0 Menu Ustawienia zawiera pozycję Zawsze na wierzchu. aby dany znak został wpisany.| bk. Układ blokowy klawiatury w programie Klawiatura ekranowa 33 Pik Klaniatua Fl 1 Ustav ter«a F3 F4 4 B Pomos F5 5 i 1 FE G 1 | F7 7 1 h na wamm • ••m••JgJ no p F11 P«c 2 •i a 3 w lab J_ d 44u 1 i 1 o 81910 1 •h cm bk. Inna opcja menu Ustawienia to Użyj dźwięku kliknięcia — jej wybranie spowoduje. Układ blokowy jest szczególnie przydatny w przypadku korzystania z trybu skanowania. Program Klawiatura ekranowa pozwala wpisywać dane za pomocą urządzenia wskazującego Klawiatufa Ustawienia Pomoc • I 1 12 lab q 1 3 4 1 1* 1. że zaznaczeniu klawisza będzie towarzyszył dźwięk kliknięcia. dostępne po wybraniu z menu Ustawienia/Tryb wpisywania. Rysunek 5.ll»-. aby wpisać wybrany znak automatycznie. z których można wybrać i wpisać znak klawiatury. zdefiniowany uprzednio czas).d|pdJ 7 t 1 g 1 h I I I k | 1 1 .126 Część II • Pulpit zarządzanie plikami. że okno programu Klawiatura ekranowa nigdy nie zostanie przykryte przez okna innych programów.13) wygląda jak standardowa klawiatura komputera. które można wykorzystywać przy wprowadzaniu danych: • Wybierz kliknięciem — W trybie klikania należy kliknąć lewym przyciskiem myszy wyświetlony na ekranie klawisz.1 1 1 " 1 * 1 ' I i' 1 » " 1 ' I ° 1 P 1 1 [ 1 1 ^ Id. oraz jaka ma być ilość klawiszy (101. 102 czy 106).p | in. Program Klawiatura ekranowa wyposażony jest również w menu znajdujące się w górnej części okna programu.14. 1 hn| p»p| ' / 8 5 2 " 9 E 3 cni * "LT 1 T [ •p • * |g| IBP ^H~T | | I T| o Chociaż nie jest to z pewnością najprostszy sposób wprowadzania do komputera długich tekstów. ' 1 ent ^ i ^ i ^ i ^ i ^ l * d I v| b 5|B1 '1 8| a o1 . . P H / B l.14). naciskając klawisz dostępu lub wykorzystując wejściowe urządzenie przełączające. podstawowa konfiguracja Rysunek 5. jest zupełnie wystarczający dla wykonywania prostych zadań jak odpisywanie na wiadomość otrzymaną pocztą elektroniczną czy wpisywanie tekstu w przeglądarce internetowej. Wykorzystując menu Klawiatura można wybrać typ klawiatury — standardową bądź rozszerzoną (z dołączoną klawiaturą numeryczną).13. • Wybierz joystickiem lub klawiszem — w tym trybie program Klawiatura ekranowa skanuje cały czas klawiaturę i wyróżnia obszary. • Wybierz aktywowaniem — w trybie aktywowania należy wskazać klawisz myszą lub urządzeniem typu dżojstik (przez określony.

jak pokazano na rysunku 5. Umożliwia to korzystanie z Menedżera narzędzi osobom niewidomym lub o słabym wzroku. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu 127 Program Klawiatura ekranowa nie jest przeznaczony do wprowadzania długich tekstów. który zamienia tekst na mowę.15. Jeśli uruchomiłeś Menedżera narzędzi za pomocą skrótu klawiaturowego. to: • Lupa.15. Możesz uruchomić Menedżera narzędzi wybierając z menu Start/Wszystkie programy/ Akcesoria/Ułatwienia dostępu/Menedżer narzędzi.Rozdziało. Wbudowane programy Ułatwień dostępu. • Narrator. pozwala natomiast modyfikować krótkie wiadomości. Rysunek 5. wpisywane w poczcie elektronicznej lub Notatniku. . Co to jest Menedżer narzędzi? Menedżer narzędzi pozwala sprawdzać stan programów Ułatwień dostępu oraz uruchamiać je i zatrzymywać. dostępne będą opcje uruchamiania i zatrzymywania programów Ułatwień dostępu. Jednak uruchomiony w ten sposób Menedżer narzędzi pozwala jedynie uruchamiać i zatrzymywać programy Ułatwień dostępu. jest uruchamiany automatycznie podczas otwierania Menedżera narzędzi. Możesz korzystać z Menedżera narzędzi do monitorowania działania programów Ułatwień dostępu w systemie Windows XP Progiam Lupa działa Opcje dla fUawtatua ekranowa Możesz ustawić opcję uruchamiania przez Menedżer narzędzi wybranego programu Ułatwień dostępu za każdym razem. Użytkownicy z dostępem na poziomie administratora mogą nakazać uruchamianie programu podczas uruchamiania Menedżera narzędzi. gdy logujesz się do systemu lub gdy uruchamiany jest sam Menedżer narzędzi. naciskając klawisz z logo systemu Windows+U na ekranie powitalnym. • Klawiatura ekranowa. Użytkownicy mogą także uruchamiać programy Ułatwień dostępu przed załogowaniem się do komputera. które można uruchamiać za pomocą Menedżera narzędzi. Program Narrator.

mogą podczas procesu instalacji instalować własne aparaty lub korzystać z istniejących aparatów. Przy użyciu mikrofonu słabej jakości szybkość rozpoznawania będzie znacznie mniejsza lub zbyt powolna. upewnij się. aby przeszkolić go w danym środowisku i do danej wymowy. czy aparat rozpoznawania pisma ręcznego jest zainstalowany: . które dopuszczają użycie akcentów regionalnych. że będzie wymagać aktualizacji. Jeśli na komputerze zainstalowano pakiet Microsoft Office XP lub zakupiono nowy komputer z tym pakietem. aby współpracować z systemem Windows XP. Szybkość rozpoznawania mowy jest bezpośrednio związana z jakością sygnału wejściowego. Wewnętrzny sterownik. Aparat SR może być zainstalowany wraz z systemem operacyjnym lub później z innym oprogramowaniem. Na zakładce Rozpoznawanie mowy kliknij przycisk Testuj profil i użyj Kreatora szkolenia głosu do przeszkolenia systemu w rozpoznawaniu hałasów tła. Jeśli jednak planujesz zakup takiego produktu. ale podłączenie przez port karty dźwiękowej też będzie działało poprawnie. Pakiety oprogramowania obsługujące mowę. że jest on zgodny z systemem Windows XP. takim jak niemiecki. a nawet z wyrażeniami idiomatycznymi. Po zainstalowaniu systemu i upewnieniu się. takich jak dźwięk wentylatora. System przystosowuje się do sposobu mówienia włącznie z akcentem. Microsoft zaleca. szum klimatyzacji lub innych dźwięków występujących w biurze. Potrzebny Ci będzie również mikrofon wysokiej jakości z wbudowanymi filtrami szumów. rozpoznaje wyrazy i konwertuje je na tekst. Rozpoznawanie pisma ręcznego Jeżeli komputer zakupiono niedawno. nazywany aparatem SR. Instalacja nie jest konieczna.128 Część II • Pulpit. Aby sprawdzić. albo równoczesne mówienie w innym języku. ważne jest. Większość tych produktów. jak na przykład ViaVoice firmy IBM. podstawowa konfiguracja Rozpoznawanie mowy Rozpoznawanie mowy (z ang. ale być może nie został jeszcze zainstalowany. takie jak edytory tekstów i przeglądarki sieci internet. aby mikrofon był podłączony do komputera przez port USB (z ang. francuski lub rosyjski. Te aparaty nierzadko używają pewnego żargonu lub słownika — na przykład słownika specjalnego z terminologią medyczną lub prawną. takich jak angielski brytyjski. Speech Recognition — 57?) to zdolność systemu operacyjnego do konwertowania wymawianych wyrazów na pisany tekst. zarządzanie plikami. Dostępne są także dodatkowe aparaty innych producentów. universal serial bus). komputer musi być wyposażony w 128 MB pamięci RAM i procesor 400 MHz lub szybszy. Mogą one także używać różnych głosów. aparat rozpoznawania pisma ręcznego jest dołączony. Aby współpracować z systemem rozpoznawania mowy. została napisana dla platformy Windows 98 i może się okazać. wymową. że działa. Na rynku dostępne są różne produkty pozwalające na rozpoznawanie mowy. producent mógł zainstalować na nim aparat rozpoznawania pisma ręcznego opracowany przez Microsoft.

Rozdział 5. Pojawi się okno Dodawanie języka. zostanie zamieniony na znaki na ekranie. języki i opcje regionalne. Kliknij ikonę Opcje regionalne i językowe. . 3. Pojawi się okno Usługi tekstowe i języki. Opcja Rozpoznawanie pisma ręcznego wskazuje. 4. że w pakiecie Office XP możesz wybrać tryb Atrament i w tym trybie wprowadzane znaki nie będą zamieniane. 2. Wybierz język. W sekcji Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj. Wpisany tekst. i zaznacz pole opcji rozpoznawania pisma ręcznego. Wybierz z menu Start/Panel sterowania. • Konfigurowanie opcji ułatwień dostępu 1. Możesz również korzystać z myszy i pisać tekst przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy. w Widoku kategorii wybierz kategorię Data. jeśli zostanie rozpoznany przez aparat rozpoznawania pisma ręcznego. że te urządzenia są zgodne z systemem Windows XP. Jeśli w komputerze jest zainstalowany aparat rozpoznawania pisma ręcznego. ale zapisywane w oryginalnej postaci w dokumencie. Zauważ. godzina. w którym będzie rozpoznawane pismo. to do wprowadzania tekstów mogą służyć różnego rodzaju urządzenia zewnętrzne. 129 W widoku klasycznym Panelu sterowania dwukrotnie kliknij ikonę Opcje regionalne i językowe. Możesz korzystać z pióra cyfrowego lub digitizera. że w komputerze zainstalowany jest aparat rozpoznawania pisma ręcznego. W sekcji Usługi tekstowe i języki kliknij przycisk Szczegóły. Przejdź na zakładkę Języki okna Opcje regionalne i językowe. a następnie przejdź na zakładkę Języki okna Opcje regionalne i językowe. ale upewnij się wcześniej.

które biorą bezpośredni udział w uruchamianiu komputera i dowiesz się. Dlatego pierwszą rzeczą. w jaki sposób jest uruchamiany Windows XP. 2. Dowiesz się również. Poznasz pliki.Rozdział 6. Na początku uruchamiany jest sam komputer (sprzęt). power on selftesi). oraz jak w prostszy sposób identyfikować i usuwać usterki. która sama siebie testuje. aby system był uruchamiany szybciej. oraz jak uruchamiany jest system operacyjny. to pierwszy i podstawowy krok do zrozumienia. jaką widzisz po włączeniu komputera. jakie opcje uruchamiania systemu możesz konfigurować. przeprowadzany jest test POST {z ang. A na sam koniec poznasz sposoby radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami. W tym rozdziale dowiesz się. co możesz zmienić. . jak uruchamiany jest komputer. do czego są potrzebne. Kiedy poznasz procedurę uruchamiania systemu. Windows XP jest uruchamiany w dwóch oddzielnych etapach. Kiedy pojawia się zasilanie płyty głównej komputera. będziesz wiedział. Jest to proces sterowany przez pamięć ROM na płycie głównej i podczas tego testu sprawdzane są podstawowe urządzenia komputera. Kolejne kroki tego procesu to: 1. jest czarny ekran z informacją o typie zainstalowanej karty wideo. Uruchamianie komputera Kiedy włączasz w komputerze zasilanie. a następnie system operacyjny. jak on działa . we wszystkich urządzeniach sprzętowych komputera pojawia się napięcie i rozpoczyna się proces uruchamiania komputera. Kontrola nad przeprowadzeniem testu jest następnie przekazywana do karty wideo. Uruchamianie systemu W tym rozdziale: • Uruchamianie komputera • Uruchamianie system Windows XP? • Opcje uruchamiania systemu • Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Zrozumienie.

1. Następnie BIOS wywołuje kod. porty szeregowe i równoległe itd. 8. pojawi się informacja o wystąpieniu błędu i proces uruchamiania komputera zostanie przerwany.). Jeśli nie wszedłeś do konfiguracji BIOS-u. Po zakończeniu testu procesora kontrolę nad procesem przejmuje BIOS (z ang. BIOS wyświetla podsumowanie stanu komputera. Kod odnajduje dysk. . Dysk nosi nazwę dysku startowego. 111 Kiijhts Reserued Copurlght 2000-2001 Udware. Informacje o rozmiarze pamięci są wyświetlanie tuż poniżej informacji o procesorze. następnym krokiem jest testowanie pamięci RAM. Basic Input Output System). które sprawuje kontrolę nad działaniem komputera. 7. Jeśli ustawienia połączenia nie są zgodne z ustawieniami zapisanymi w BlOS-ie. zanim zostanie załadowane do pamięci oprogramowanie i sterowniki urządzeń komputera (takich jak dyski twarde. 5. pojawi się ekran informacyjny zawierający ustawienia zapisane w BlOS-ie. 9. Kontrolę nad procesem uruchamiania komputera przejmuje znowu POST. który powinien być uruchomiony jako pierwszy zgodnie z ustawieniami zapisanymi w BlOS-ie. podobny do przedstawionego na rysunku 6. Rysunek 6.132 Część II • Pulpit. W tym momencie na monitorze komputera wyświetlany jest standardowy ekran procedury POST. Jeśli podczas uruchamiania systemu naciśnięty zostanie klawisz Delete. POST testuje procesor i wyświetla informacje o nim na ekranie. Następnie BIOS przechodzi do sprawdzenia połączenia z dyskami twardymi.PentliiB I I I 'J00 HHz Ś. zarządzanie plikami. JHuare DOS huild 212 . napędy dysków CD-ROM. BIOS to oprogramowanie sprzętowe zapisane w pamięci będącej częścią płyty głównej. W takiej sytuacji należy zmienić ustawienia zapisane w BlOS-ie.1. zwany przerwaniem inicjującym systemu operacyjnego BIOS-u (z ang. podstawowa konfiguracja 3. BIOS operating system bootstrap interrupt — Int 19th). Z procesem zliczania pamięci jesteś z pewnością dobrze zaznajomiony. I n c .PU . Ekran wyświetlany przez test POST podczas uruchamiania komputera PhoenlxBI03 4 0 Kelease 6 0 Copyright 1985-2080 Phoenix Technologies Ltd.40K Sgsteia RflM Passed 12711 Extended KftH Passed 120K Cache SRfiH Passed Fixed Disk 0: Iffluare Uirtiial IDE Hard Driue HftPI CD ROM: UMuare U i r t u a l IDE C R M Driue DO System Cuiifiguration Data updated P r e s s <F2> to e n t e r SETUP 4. które mogą być na tym etapie zmienione. Jeśli wszystko poszło dobrze. napędami CD-ROM i dyskietek. 6.

ale został sformatowany w systemie zgodnym z Windows XP. Faza uruchamiania komputera przechodzi w fazę uruchamiania systemu operacyjnego. NTLDR korzysta z zawartości pliku BOOT. Windows XP zawiera wspaniały program o nazwie Konsola odzyskiwania. Plik BOOT. który nie jest dyskiem systemowym. na której jest instalowany. a następnie czyta zawartość pliku BOOT. aby uruchamiał system z dowolnego dysku przenośnego. nie jest dyskiem startowym (może dyskietka jest nadal w napędzie). pojawi się komunikat NTLDR is missing. że dysk. Kiedy BIOS znajdzie dysk startowy.COM. W dalszej części tego rozdziału zostaną opisane sposoby naprawiania NTLDR. Jeżeli z menu zostanie wybrany system Windows XP. • Uruchamianie systemu 10. które pozwalają na naprawę uszkodzonych sektorów rozruchowych. który jest pierwszym sektorem dysku.Rozdziało. oznacza to. Jeśli w komputerze jest zainstalowany tylko system Windows XP. Szczególnie przydatne mogą być polecenia FIXMBR i FIXBOOT.1NI zawiera informacje o wszystkich sektorach rozruchowych komputera. NTLDR wywołuje program o nazwie NTDETECT. . w jakim chce się go uruchomić. ładuje do pamięci komputera program zapisany w głównym rekordzie rozruchowym (MBR) i przekazuje sterowanie procesem uruchamiania komputera temu programowi. Ponieważ MBR jest bardzo mały. Program Konsola odzyskiwania i powyższe polecania są szczegółowo opisane w rozdziale 23.lNl do wygenerowania menu. to niewiele kodu się w nim mieści. lecz automatycznie przejdzie do uruchomienia programu NTDETECT. Możesz skonfigurować BIOS w taki sposób. ale może być również zapisany na innym nośniku. z którego wybiera się system operacyjny i tryb. Jeśli komputer ma wiele partycji rozruchowych (na przykład jeśli korzystasz z konfiguracji dwusystemowej). z którego komputer próbuje startować. Z pewnością rozpoznałeś nazwę NTLDR. jak na przykład dyskietce. Każda partycja dysku twardego zawiera własny sektor rozruchowy. Podczas instalacji systemu operacyjnego. tworzy on własny sektor rozruchowy na partycji.COM. Press Ctrl+Alt+Del to restart. Główny rekord rozruchowy to mały program zapisany zwykle w pierwszym sektorze dysku twardego. Jeśli zobaczysz taki komunikat. NTLDR powoduje przełączenie komputera w tryb liniowej obsługi pamięci (omijając w ten sposób ograniczenie rozmiaru pamięci do 640 kB wynikające z architektury komputerów klasy PC). 133 Uruchamianie system Windows XP? Teraz dopiero zaczyna się robić ciekawie (czy raczej powinienem powiedzieć — zaczynają się schody). lub też NTLDR jest uszkodzony. Tak naprawdę to MBR systemu Windows XP ma tylko jedno zadanie do wykonania — ładuje do pamięci program o nazwie NT Loader (NTLDR). który może być użyty do naprawienia uszkodzonej instalacji systemu Windows XP. to NTLDR nie wyświetli menu. takiego jak Windows XP. Ten sektor rozruchowy będzie używany do uruchamiania systemu Windows. Kiedy komputer próbuje wystartować z dysku.lNl.

NTLDR ładuje do pamięci zawartość pliku NTDETECT. z jakiego profilu sprzętowego będzie korzystać. Jeśli zdefiniowany jest więcej niż jeden profil sprzętowy. Po ponownym uruchomieniu komputera wykonywany jest kod zapisany w pliku Bootsect. BIOS sprawdza pozostałe urządzenia sprzętowe i ładuje do pamięci zawartość głównego sektora rozruchowego. 3. inaczej mówiąc.COM przesyła te informacje i przekazuje sterowanie do programu NTLDR.COM wykonuje pełny test sprzętowy systemu. a następnie wymusza gorący restart komputera. 6. następnie dodatkowe pliki. NTOSKRNL to program główny systemu operacyjnego Windows. NTLDR ładuje do pamięci zawartość pliku Bootsect. Użytkownik wybiera system operacyjny.dos. Kiedy system wie. jądro systemu. Hardware Abstraction Layer). 4. W poprzednim punkcie zapoznałeś się ze szczegółowym opisem zadań. DLL odpowiada za kontrolę nad warstwą uniezależnienia od sprzętu (z ang. jest załadowanie do pamięci zawartości pliku HAL DLL. które zostały zdefiniowane do automatycznego uruchamiania i wyświetlany jest ekran logowania. co zapewnia stabilne działanie systemu operacyjnego Windows XP.dos. która jest warstwą bezpieczeństwa oddzielającą system Windows od sprzętowych urządzeń komputera. NTLDR czyta zawartość pliku BOOT.134 Część II • Pulpit. NTLDR uruchamia wybraną wersję systemu Windows XP. Jako ostatnie uruchamiane są usługi. Po sprawdzeniu. które stanowią uzupełnienie jądra systemu. NTOSKRNL jest odpowiedzialny za dokończenie procesu uruchamiania systemu. Zasilanie jest włączane. podstawowa konfiguracja Program NTDETECT.COM. z którego profilu będzie korzystał. jaki wykonuje jądro systemu. Poniżej przedstawiono skrótowy opis tych zadań: 1. który przejmuje sterowanie. jeśli zachodzi taka potrzeba. NTDETECT. Procedura POST sprawdza niektóre urządzenia sprzętowe komputera i przekazuje sterowanie do BIOS-u. zarządzanie plikami. ładuje do pamięci sterowniki wszystkich urządzeń opisanych w tym profilu. . to system automatycznie ładuje go do pamięci. Podsumowanie Proces uruchamiania systemu Windows XP jest dość skomplikowany. 5. Plik HAL. Na początku ładowane są do pamięci sterowniki niskiego poziomu. W kolejnym kroku system Windows sprawdza. należy wybrać z menu. Pierwszym krokiem. czy istnieje więcej niż jeden profil sprzętowy dla danego komputera (patrz dodatek C). Jeśli natomiast istnieje tylko jeden profil sprzętowy. W tym celu znajduje plik NTOSKRNL w folderze System32 będącym częścią folderu systemowego. MBR ładuje do pamięci NTLDR. W tym czasie na ekranie jest wyświetlane okno powitalne systemu Windows XP. jakie elementy są zainstalowane w systemie. 2. Po załadowaniu go do pamięci przejmuje on kontrolę nad procesem uruchamiania systemu operacyjnego. który ma być uruchomiony. które są wykonywane podczas uruchamiania systemu.INI i na tej podstawie generuje menu rozruchowe. Jeśli z menu rozruchowego wybierzesz inny system niż Windows XP (taki jak Windows 98 lub DOS).

Możesz zmienić najważniejsze ustawienia zapisane w pliku BOOT.INI. Choć ścieżki do systemów operacyjnych mogą wydawać się nieco dziwne. 9.COM przeprowadza testy elementów sprzętowych komputera i przekazuje uzyskane informacje do NTLDR.INI zawiera jednak bardzo wiele zaawansowanych ustawień. NTDETECT. Sekcja [operating systems] zawiera ścieżki do wszystkich systemów operacyjnych zainstalowanych w komputerze. Po pierwsze. ukryty i systemowy. Najprawdopodobniej nigdy nie będziesz musiał samodzielnie modyfikować zawartości pliku BOOT. W powyższym przykładzie czas ten wynosi 30 sekund. Jeśli usunąłeś atrybuty pliku. BOOT.INI ma domyślnie ustawione atrybuty: tylko do odczytu.INI za pomocą Panelu sterowania (w dalszej części tego rozdziału opisano. Jeśli jest zainstalowana tylko jedna wersja systemu operacyjnego.INI Plik BOOT. musisz pamiętać. 8. Weźmy taki przykład: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(l)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" ^/fastdetect . Możesz usunąć te atrybuty wpisując w wierszu poleceń ATTRIB -S -H -R C: \boot. których nazwy umieszczone są w nawiasach kwadratowych. to menu rozruchowe nie będzie widoczne. Sekcja ta zawiera również informację o tym. gdyż krok generowania menu jest pomijany i automatycznie jest uruchamiany system Windows XP.INI jest podzielony na sekcje.INI. NTOSKRNL ładuje do pamięci pozostałe pliki systemowe. i ni. Oto przykładowa zawartość pliku BOOT. Sekcja [boot loader] zawiera informacje o przedziale czasu. który system operacyjny jest systemem domyślnym. Każda ścieżka zapisana jest w pliku w osobnej linii. ale pamiętaj. możesz go otworzyć za pomocą aplikacji Notatnik przez dwukrotne kliknięcie ikony pliku. po upływie którego uruchamiany jest domyślny system operacyjny. jak to zrobić).INI: timeout=30 [boot loader] default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(l)\WINDOWSXP [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(l)\WindowsXP="Windows XP ProfessTonal" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\Windows98="Windows 98" Jak to zwykle bywa z plikami typu .INI jest wykorzystywany przez system Windows XP (a dokładnie przez program NTLDR) do wyświetlenia podczas uruchamiania komputera menu dostępnych systemów operacyjnych.INI jest podzielony na dwie sekcje [boot loader] i [operating systems]. aby przywrócić te atrybuty po zakończeniu edycji pliku. że plik BOOT. BOOT. nietrudno rozszyfrować znaczenie poszczególnych wpisów.Rozdziało. Plik BOOT. 135 Plik BOOT. • Uruchamianie systemu 7. sterowniki urządzeń i uruchamia usługi automatyczne. NTLDR ładuje do pamięci NTOSKRNL.

• Informacja o folderze (w naszym przykładzie będzie to \Windows) odnosi się do głównego katalogu systemu na danej partycji.1. jak i AT. opcja opisana bardziej szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.INI możesz modyfikować za pomocą poleceń opisanych szczegółowo w tabeli 6. i odnosi się do numeru kolejnego dysku obsługiwanego przez ten kontroler. . możesz dokonać prostych zmian w pliku BOOT. który będzie się pojawiał w menu jako Windows XP Professional. Pierwszemu kontrolerowi odpowiada liczba 0 i jest to zwykle kontroler rozruchowy.136 Część II • Pulpit. czy dysk twardy komputera używa standardu AT-bus (multi). Zależy to od tego. który obsługuje dysk z systemem. • Wartość di sk jest używana tylko przy kontrolerach typu SCSI i odpowiada numerowi SCSI ID dysku.2. Na szczęście wszystkich istotnych zmian w pliku BOOT. Uruchom Panel sterowania i dwukrotnie kliknij ikonę apletu System. zarządzanie plikami.INI możesz dokonać nawet go nie otwierając. w których pierwszej pozycji odpowiada wartość 0). Liczba 0 odpowiada pierwszemu dyskowi. Jak już wiesz. W oknie Właściwości systemu przejdź na zakładkę Zaawansowane i kliknij przycisk Ustawienia w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie. • Wartość partition odpowiada porządkowemu numerowi partycji na dysku (wartość 1 odpowiada pierwszej partycji. linia przedstawiona w naszym przykładzie dotyczy systemu zainstalowanego w folderze \Windows na pierwszej partycji pierwszego dysku obsługiwanego przez pierwszy kontroler typu AT. czy SCSI (scsi). Podsumowując. • Czas wyświetlania w razie potrzeby opcji odzyskiwania. Opcje uruchamiania systemów operacyjnych w pliku BOOT. Pojawi się okno Uruchamianie i odzyskiwanie przedstawione na rysunku 6. jaka będzie wyświetlana w menu. Możesz również wprowadzić zaawansowane zmiany bezpośrednio w pliku BOOT. podstawowa konfiguracja Podzielmy tę linię na poszczególne elementy: • Każda linia zaczyna się od słów mul ti lub scsi. • Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych — po którym automatycznie zostanie uruchomiony domyślny system operacyjny. W sekcji Uruchamianie systemu możesz wybrać następujące opcje: • Domyślny system operacyjny — uruchamiany po upływie określonego czasu. • Na końcu linii umieszczone są polecenia modyfikujące opcje uruchamiania poszczególnych systemów operacyjnych. w przeciwieństwie do pozostałych wartości. liczba 1 — drugiemu itd. • Tekst umieszczony w cudzysłowie zawiera nazwę systemu.INI.INI za pomocą Panelu sterowania. Liczba w nawiasach odnosi się do kontrolera. • Wartość rdi sk jest wykorzystywana zarówno dla kontrolerów SCSI. w którym użytkownik nie dokonał innego wyboru.

COM nie sprawdza portów równoległych. że wskaźnik postępu uruchamiania systemu nie będzie wyświetlany Blokuje testowanie obecności myszy na wybranym porcie COM Umożliwia wykorzystanie przez jądro x86 adresów PAE (z ang. Możesz zmieniać ustawienia pliku BOOT. że NTDETECT. aby nie wykorzystywało pierwszych 4 GB pamięci fizycznej Wyświetlane są nazwy wszystkich modułów ładowanych do pamięci /noserialmice:comx /pae /nopae /nolowmem /sos . powiadamia jądro. Polecenia modyfikujące w pliku BOOT.1. • Uruchamianie systemu Rysunek 6. że tylko procesor o najwyższym numerze będzie obsługiwał przerwania Wyłącza możliwość usuwania błędów jądra Zatrzymuje inicjalizację sterownika VGA odpowiedzialnego za wyświetlanie ekranów podczas startu systemu w trybie graficznym. Zamiast tego będą one testowane przez zainstalowane sterowniki W systemie wieloprocesorowym HAL ustawi priorytety przerwań w taki sposób. nawet jeśli w systemie nie zainstalowano więcej niż 4 GB pamięci Blokuje wykorzystanie przez jądro x86 wykorzystanie adresów PAE Przełącznik aktywny tylko w połączeniu z poleceniem /pae. Physical Address Extensions).INI za pomocą Panelu sterowania 137 iimiiiiiie i orlzyskiwanie Uruchamianie systemu gomyślny system operacyjny: s wyświetlania listy Systemów operacyjnych: 30 * 0 0C2«S wyświetlania w razie potrzeby cjpcj odzyskiwania: 30 Aby ręcznie edytować pKk opcji autostartu.Rozdziało.2. kjfkntj przycisk Edytuj. Awaria systemu [3 £apisz zdarzenie do dziennfca systemu £3 ay^*l alert administracyjny 0 Automatycznie uruchan ponownie Zapisywanie Wormacji o owbugowarou Mały zrzut pamięci (64 KB) Katalog małego zrzutu: %SystemRoot%\Minidump v ( I 7 B* 1 "! Tabela 6.txt Umożliwia użycie portu COM do wyszukiwania i analizy błędów Umożliwia programowi uruchomieniowemu jądra wyszukiwanie i analizę błędów przy użyciu portu COM Definiuje port COM wykorzystywany do wyszukiwania i analizy błędów Powoduje.200) Użycie tego polecenia automatycznie wymusza użycie polecenia /debug Zapisuje dziennik uruchamiania systemu w pliku %systemroot%vubilog. Użycie tego przełącznika spowoduje.INI Polecenie /basevideo /baudrate=nnnn /bootlog /crashdebug /debug /debugport=comx /fastdetect /intaffinity /nodebug /noguiboot Opis Wymusza uruchomienie systemu operacyjnego w rozdzielczości 640x480 Ustawia prędkość przesyłu portu wyjściowego (domyślnie jest to 19.

aby zaakceptować wybraną pozycję z menu.3. . naciśnij klawisz F8. a następnie ponownie naciśnij klawisz F8. że domyślne ustawienia i minimalny zestaw sterowników urządzeń nie są przyczyną problemów. naciśnij klawisz F8 po zakończeniu pierwszej fazy POST uruchamiania systemu. Jeśli menu startowe nie jest wyświetlane podczas uruchamiania komputera. Naciśnij klawisz Enter. Jeśli pojawiają się problemy z uruchamianiem systemu. • Tryb awaryjny z wierszem polecenia — uruchamiając system z wybraną tą opcją. pamięć masowa. kiedy menu startowe zostanie wyświetlone. klawiatura. Menu zaawansowanych opcji jest pokazane na rysunku 6. zarządzanie plikami. możesz się przemieszczać pomiędzy pozycjami menu. Tryb awaryjny ułatwia diagnozowanie problemów. aby zaznaczyć wybrany system. domyślne usługi systemowe — nie ma połączeń sieciowych). Aby je wyświetlić. można uznać. Zaawansowane opcje uruchamiania systemu opisane są w kolejnych punktach tego rozdziału. monitor.3.138 Część II • Pulpit. W przypadku gdy na komputerze zainstalowany jest więcej niż jeden system wybierz — korzystając z klawiszy strzałek — instalację. Dostępne są dwie opcje uruchamiania systemu w trybie awaryjnym: • Tryb awaryjny z obsługą sieci — ta opcja ładuje wszystkie powyższe pliki i sterowniki. Jeżeli symptom nie pojawia się ponownie po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym. można za pomocą trybu awaryjnego usunąć urządzenie lub przywrócić stan sprzed zmiany. menu zaawansowanych opcji może być ostatnią deską ratunku. Menu zaawansowanych opcji uruchamiania systemu Menu opcji zaawansowanych systemu Windows Wybierz jedna z opcji: Tryb awaryjny Tryb awaryjny z obsługą sieci Tryb awaryjny z wierszem poleceń Idłacz rejestrowanie uruchamiania Ułacz tryb UGft Ostatnia znana dobra konfiguracja (ostatnie działające ustawienia) Tryb przywracania usług katalogowych (tylko kontrolery domen Windows) Tryb debugowania Uruchom system Windows normalnie Wykonaj ponowny rozruch Powróć do menu wyboru systemu operacyjnego Użyj klawiszy strzałek w gore i w dół. Rysunek 6. Korzystając z klawiszy strzałek. podstawowy system graficzny. a następnie naciśnij klawisz Enter. a także podstawowe usługi i sterowniki niezbędne do obsługi sieci. kolejne menu systemu Windows czai się w tle procesu uruchamiania. Jeżeli przyczyną problemów jest nowo dodane urządzenie lub zmieniony sterownik. Tryb awaryjny W trybie awaryjnym dostępne są tylko podstawowe pliki i sterowniki (mysz. zamiast graficznego interfejsu użytkownika uruchomiony zostanie wiersz polecenia. do której chcesz uzyskać dostęp. podstawowa konfiguracja Opcje uruchamiania systemu Oprócz menu uruchamiania. aby przejść do menu zaawansowanych opcji.

\SystemRoot\System32\DRIVERS\fdcsys Włącz tryb VGA System jest uruchamiany przy użyciu podstawowego sterownika VGA. dmio.sys Załadowany sterownik. atapLsys Załadowany sterownik.sys Załadowany sterownik.sys Załadowany sterownik.SYS Załadowany sterownik.sys Załadowany sterownik. Podstawowy sterownik wideo jest zawsze używany podczas uruchamianiu systemu w trybie awaryjnym (opcja Tryb awaryjny. • Uruchamianie systemu 139 Włącz rejestrowanie uruchamiania Podczas uruchamiania systemu w pliku rejestrowane są wszystkie sterowniki i usługi ładowane (lub nie ładowane) przez system.sys Załadowany sterownik. Opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja należy używać tylko w przypadku wystąpienia nieprawidłowej konfiguracji. który nosi nazwę ntbtlog. drnloati.sys Załadowany sterownik. \SystemRoot\System32\DRIVERS\processr.SYS Załadowany sterownik. ACPI.sys Załadowany sterownik. Wszystkie zmiany dokonane od ostatniego pomyślnego uruchomienia zostaną utracone.txt.sys Załadowany sterownik.sys Załadowany sterownik. Rejestr uruchamiania pozwala ustalić właściwą przyczynę problemów z uruchamianiem systemu. sr. disk.txt . pci. Mup.Rozdziało.sys Załadowany sterownik. \SystemRoot\System32\DRIVERS\G400m.Notatnik Pik Edycja Format &idok Pomoc Załadowany sterownik. NDIS. Ten plik. \WlNDOWS\System32\DRIVERS\CLASSPNP. Ten tryb jest przydatny po zainstalowaniu nowego sterownika karty wideo. PartMgr.SYS Załadowany sterownik.sys Załadowany sterownik. isapnp.txt. at)p440. ftdisk. .sys Załadowany sterownik. intelide. Rysunek 6. Tryb awaryjny z obsługą sieci lub Tryb awaryjny z wierszem polecenia).sys Załadowany sterownik.txt.sys Załadowany sterownik.sys Załadowany sterownik.4. \WINDOWS\System32\DRIVERS\PCIIDEX. Opcje Tryb awaryjny. Ostatnia znana dobra konfiguracja System jest uruchamiany przy użyciu informacji zawartych w rejestrze i sterowników zapisanych przez system Windows podczas ostatniego zamykania systemu. Ntfs. Na rysunku 6. Tryb awaryjny z obsługą sieci i Tryb awaryjny z wierszem polecenia dodają do rejestru uruchamiania listę wszystkich ładowanych sterowników i usług. który uniemożliwia prawidłowe uruchomienie systemu Windows. VolSnap. który zawiera informacje o sterownikach wczytywanych do pamięci podczas uruchamiania systemu W ntbttog. Fragment przykładowego pliku ntbtlog.4 przedstawiono fragment pliku ntbtlog. znajduje się w katalogu %windir%.sys Załadowany sterownik.sys Załadowany sterownik. Nie rozwiązuje ona problemów wynikających z uszkodzenia albo braku sterowników lub plików.sys Załadowany sterownik. \WINDOWS\System32\DRIVERS\WMILIB.sys Załadowany sterownik. MountMgr. KSecDD.

przejdź do rozdziału 23. . które zdarzenia są monitorowane. jakiego rodzaju jest problem. Tryb debugowania Z tą opcja system uruchamia się w normalnie ale dodatkowo informacje o jego pracy. że problemy z uruchomieniem systemu są spowodowane błędami sprzętu. decyduje twórca programu. wskazówki opisane w kolejnych punktach tego rozdziału będą pomocne podczas ich rozwiązywania. Aby je uruchomić.140 Część II • Pulpit. O tym. które powinieneś odwiedzić w poszukiwaniu błędów uruchamiania systemu (lub błędów dowolnego rodzaju) jest dziennik zdarzeń systemu Windows. Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Problemy z uruchamianiem systemu mogą przybrać wiele form. są przesyłane za pośrednictwem kabla szeregowego do innego komputera. przejdź do widoku klasycznego Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij ikonę Narzędzia administracyjne. Bez względu na to. Sprawdź zawartość dziennika zdarzeń w poszukiwaniu błędów uruchamiania systemu Pierwszym miejscem. które nie wymagają sięgania do ekstremalnych sposobów. Na przykład aplikacja bazy danych może w tym dzienniku zarejestrować błędy powstałe podczas pracy z plikiem. zarządzanie plikami. Ta opcja jest szczególnie przydatna podczas pisania oprogramowania dla systemu Windows XP. do którego system Windows XP zapisuje większość zdarzeń. które mają miejsce podczas uruchamiania systemu. Jeśli wystąpiły poważne problemy z uruchamianiem. System Windows XP prowadzi trzy oddzielne dzienniki zdarzeń: • Aplikacja — dziennik aplikacji zawiera zdarzenia wygenerowane przez aplikacje. od uszkodzonych plików i błędnych sterowników po niewłaściwą konfigurację systemu. jak i zdalnie. jśft/Ę/Ę WflErawnl Niniejszy rozdział zawiera porady dotyczące rozwiązywania prostych problemów z uruchamianiem systemu. Możesz przeglądać dzienniki zdarzeń zarówno lokalnie. Bywa. jak na przykład uszkodzenie systemu lub uszkodzenie sektora MBR. za pomocą narzędzia Podgląd zdarzeń. podstawowa konfiguracja Tryb przywracania usług katalogowych Ta opcja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych serwerów i używana tylko do odzyskiwania katalogu SYSVOL i usługi katalogowej Active Directory na kontrolerze domeny. które całkowicie uniemożliwiają uruchomienie systemu.

Oznacza to poważny problem. . Przeglądanie zdarzeń w dzienniku zdarzeń systemowych 2J Podgląd zdarzeń Plik Akcja £Ł] Widok Pomoc lal System Typ ^Informacjo . • Uruchamianie systemu • Zabezpieczenia — dziennik zabezpieczeń rejestruje zdarzenia. otwieranie lub usuwanie plików lub innych obiektów.778 zdarzeń \ Data 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-09 2002-03-06 2002-03-08 2002-03-08 2002-03-08 2002-03-08 2002-03-08 2002-03-08 ! Godzina 15:47:41 15:47:41 15:47:41 15:47:41 15:47:11 15:47:41 15:45:52 15:45:52 15:16:01 15:46:01 15:09:12 13:06:29 13:05:29 13:05:19 13:05:18 13:05:18 13:05:08 {Źródło Service Control Manager Servtce Control Manager Serytce Control Manager Ser vice Control Manager Seryice Control Manager Service Control Manager Application Popup Application Popup evontk>g eventlog eventtog cdrom atap cdrom cdrom atapi cdrom KMteoorti 1 *» E0 ES1 \$\ $Ę> & 2dar. Na przykład jeżeli została włączona inspekcja logowania. Opisy niektórych zdarzeń zawierają również sugestie rozwiązania problemów. • Ostrzeżenie — zdarzenie tego typu oznaczone jest trójkątem zawierającym wykrzyknik. na przykład problemy z połączeniem serwera z katalogiem globalnym są rejestrowane w dzienniku usługi katalogowej) i Dzienniku usługi replikacji pliku (zawiera zdarzenia zarejestrowane przez usługę replikacji plików systemu Windows. 141 • System — komputer z zainstalowanym systemem Windows. O tym. na przykład błędy replikacji plików i zdarzenia występujące podczas aktualizacji kontrolera domeny za pomocą informacji o zmianach w woluminie systemowym SYSVOL są rejestrowane w dzienniku replikacji plików). Na przykład zdarzenie typu Ostrzeżenie jest rejestrowane. na przykład tworzenie. który pojawi się w przyszłości... aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat. rejestruje zdarzenia w dwóch dodatkowych dziennikach: Dzienniku usługi katalogowej (zawiera zdarzenia zarejestrowane przez składniki usługi katalogowej systemu Windows. Rysunek 6. takie jak prawidłowe i nieprawidłowe próby logowania.^Ostrzeżenie j ^ Ostrzeżenie ••''}\ Ostrzeżenie i Br. Dwukrotnie kliknij dowolne zdarzenie. jak również zdarzenia związane z wykorzystaniem zasobów.5.*) Informacje Jp Informacje sip Informacje ^Ostrzeżenie 1 .£) Informacje »*) Informacje •^/Informacje 4 ) Informacje »^ Informacje Cp Informacje 4) Informacje . Zdarzenia pojawiające się w dziennikach zdarzeń dzielą się na następujące trzy typy: Rysunek 6. 7035 7035 7035 7036 703S 7036 26 26 £jjj Podgląd zdarzeń (lokalne) Hj ApSkacja ryj Zabezpieczenia |j|) System |" Brak Brak [«* O»ad ©Błąd . jeśli na dysku jest mało wolnego miejsca. w dzienniku zabezpieczeń zapisywane będą próby logowania do systemu. jeśli ładowanie usługi w trakcie autostartu zakończy się niepowodzeniem. Błąd zostanie na przykład zarejestrowany. taki jak utrata danych lub funkcjonalności. skonfigurowany jako kontroler domeny.Rozdział 6. które mogły wystąpić. które zdarzenia będą zapisywane w dzienniku. lecz może wskazywać na problem. decyduje administrator.5 przedstawia zdarzenia zapisane w typowym dzienniku systemowym. Jest to zdarzenie. które samo w sobie nie ma dużej wagi.* grat Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak 6005 6009 6006 51 9 51 51 9 51 :" • Błąd — zdarzenie tego typu jest oznaczone czerwonym kółkiem z krzyżykiem w środku.

jeśli zainstalowałeś nową kartę wideo lub nowe sterowniki karty wideo. że brakuje jednego z pozostałych plików startowych (NTDETECT. Na przykład zdarzenie typu Informacje zostanie zarejestrowane w dzienniku po prawidłowym załadowaniu sterownika sieci.142 Część II • Pulpit.txt. Jeśli sektor MBR jest uszkodzony. Możesz w ten sposób wykryć. Zwykle pozwala to na usunięcie nowo zainstalowanych sterowników. Może się okazać. spróbuj wykonać następujące czynności (szczegółowo opisane w poprzednich punktach tego rozdziału). który sterownik jest ładowany jako ostatni i jest przyczyną problemów.COM. Jeśli komputer przeszedł poprawnie pierwszy etap uruchamiania. aby wykonać awaryjne przywracanie systemu. spróbuj uruchomić komputer w trybie Ostatniej znanej dobrej konfiguracji. 5. Jeśli podczas uruchamiania systemu pojawia się informacja o brakującym pliku NTLDR. Zdarzenie tego typu informuje o prawidłowym funkcjonowaniu aplikacji. że możliwe jest naprawienie sektora MBR. które mogą ułatwić rozwiązanie problemu: 1. spróbuj uruchomić system w trybie awaryjnym. chociaż możesz również spróbować przekopiować plik z innego komputera. Włącz tryb VGA. Jeśli nie. jeśli uruchamianie w trybie Ostatniej znanej dobrej konfiguracji nie powiodło się.INf). NTOSKRNL lub BOOT. że przez jakiś czas po instalacji system działał poprawnie). Następnie uruchom system w trybie awaryjnym i przejrzyj plik ntbtlog. Najlepszym sposobem będzie skorzystanie z Konsoli odzyskiwania. 2. spróbuj uruchomić system w trybie rejestrowania uruchamiania. . czy nie pozostawiłeś dyskietki w napędzie. po którym system Windows nie chce się uruchomić. 3. Jeśli pojawi się komunikat. Jeśli nie możesz znaleźć przyczyny problemu. przejdź do rozdziału 23. Taki sposób uruchamiania systemu często rozwiązuje problemy związane z zainstalowaniem nowego urządzenia sprzętowego. Skorzystaj z tej opcji. 6. zarządzanie plikami. System jest uruchamiany przy użyciu informacji zawartych w rejestrze i sterowników zapisanych przez system Windows podczas ostatniego zamykania systemu. podstawowa konfiguracja • Informacje — zdarzenie tego typu jest oznaczone ikoną znaku informacyjnego. Skorzystaj z opisanych tam procedur. musisz naprawić NTLDR. sprawdź. sterownika lub usługi. a następnie usuń nowo zainstalowane sterowniki. Jeśli to nie sterowniki karty wideo są przyczyną problemów. 7. możesz je podmienić korzystając z Konsoli odzyskiwania. Uruchamianie systemu z wykorzystaniem zaawansowanych opcji Jeśli system Windows XP nie daje się uruchomić (oczywiście pod warunkiem. 4.

katalogów oraz programów. Poznasz funkcje autoporządkowania pulpitu. to „Ach. gdzie dla każdej funkcji i programu przeznaczone były oddzielne okna. dzięki czemu możesz pracować jeszcze efektywniej. Nowy pulpit W tym rozdziale: • Pierwsze spojrzenie na nowy pulpit systemu Windows XP • Konfigurowanie pulpitu • Wybór wygaszacza ekranu • Wybór i tworzenie nowych kompozycji • Konfigurowanie skrótów • Menu Start • Konfigurowanie paska zadań Być może wiele już słyszałeś o nowych funkcjach oferowanych przez system Windows XP. jak usuwanie nieużywanych ikon czy grupowanie wielokrotnych wywołań tej samej aplikacji na pasku zadań. najbardziej uderzającą zmianą jest wygląd nowego pulpitu. Pierwsze spojrzenie na nowy pulpit systemu Windows XP Pierwsza rzecz. skrótów i wiele innych. . że uprzedzają o tym). Po nim nadszedł czas pulpitu w wersji Windows 95 odziedziczonego następnie przez wersje Windows NT. ale pierwszą. wygaszaczy ekranu. umieszcza swoją ikonę na pulpicie (chociaż niektóre aplikacje bywają na tyle uprzejme. Tym razem masz przed sobą dużo bardziej wyrafinowany pulpit. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej pulpitowi. kiedy myślimy o swoim pulpicie. Nowy pulpit systemu Windows XP zapewnia lepszy i łatwiejszy dostęp do plików. wszystkie te ikony!". Każdy nowy program. z tak popularnym przyciskiem Start i paskiem zadań. który instalujesz. Pulpit systemu Windows przebył długą drogę od wersji Windows for Workgroups. która przychodzi nam do głowy. schematów kolorów. W wersji Windows XP firma Microsoft połączyła zalety systemów Windows 95/98/Me i Windows NT/2000.Rozdział 7. zagłębimy się w sposoby konfiguracji paska narzędziowego.

zarządzanie plikami. Jedyną ikoną na pulpicie jest Kosz. Jeśli kupiłeś nowy komputer z przeinstalowaną wersją systemu Windows XP Professional. bo na pulpicie nie ma żadnych ikon — nie ma ikony Mój komputer ani Otoczenie sieciowe i żadnych ikon.1. . W końcu na pulpicie jest taki tłok. że łatwiej jest użyć menu Start do uruchomienia programu niż wypatrzyć jego ikonę na pulpicie. podstawowa konfiguracja Możesz również dodawać na pulpit swoje własne ikony. czysty pulpit Nowy wygląd ma nie tylko pulpit. które będą Cię nakłaniać do korzystania z MSN lub aplikacji Internet Explorer. Po zakończeniu instalacji i pierwszym uruchomieniu systemu możesz się zastanawiać.1). Zamiast tego masz przed sobą czysty pulpit z paskiem zadań i przyciskiem Start po lewej stronie i zegarem po prawej. Po instalacji systemu powita Cię nowy.144 Część II • Pulpit. Kiedy instalujesz system Windows XP? zaczynasz pracę od zupełnie czystego pulpitu. ale ją również można ukryć (rysunek 7. Przyciski i okna dialogowe mają zaokrąglone brzegi.1. czy instalator na pewno zakończył swoją pracę poprawnie. Rysunek 7. to pulpit może wyglądać" nieco inaczej niż pokazany na rysunku 7. ale również przycisk Start i pasek zadań.

Suwak pozwoli Ci na przemieszczanie się po liście Tło. Kompozycje można przełączać. wybierz pierwszą pozycję na liście (Brak).2 przedstawiono podgląd tła Gwiezdna droga. że Panel sterowania w systemie Windows XP ma zupełnie nowy wygląd i dostęp do elementów systemu jest teraz oparty na kategoriach. Dotyczy to również innych elementów systemu operacyjnego.1 to kompozycja Windows XP.Rozdział 7. wybierz pozycję Właściwości z menu.1. Konfigurowanie pulpitu Jeśli nie podoba Ci się wygląd pulpitu przedstawiony na rysunku 7. zawsze możesz powrócić do kompozycji Klasyczny Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie.2. Utwórz własne tło pulpitu Jeśli nie podoba Ci się żadne tło dostępne w systemie. jak i zapewnienie przejrzystości pulpitu. Na przykład w rozdziale 14. bez żadnego tła. Kolor tła możesz zmienić wybierając odpowiednią pozycję w polu Kolor. która ma na celu zarówno zunifikowanie. Wygląd pulpitu przedstawiony na rysunku 7. Na rysunku 7. Rysunek 7. Ale również wygląd Panelu sterowania możesz przywrócić do wersji klasycznej. jedynie z widocznym paskiem zadań i przyciskiem Start. przycisku Start. W oknie Właściwości: Ekran przejdź na zakładkę Pulpit (rysunek 7. można je dostosowywać lub też można powrócić do kompozycji Klasyczny Windows. jak będzie wyglądał pulpit w oknie podglądu. okien dialogowych i innych elementów pulpitu jest częścią kompozycji. . Pulpit będzie wtedy pusty. Nie martw się! Jeśli nie podoba Ci się nowy wygląd systemu Windows XP. • Nowy pulpit 145 Nowy wygląd paska zadań. a zobaczysz. Wybierz dowolne tło. a następnie przejdź na zakładkę Pulpit okna Właściwości: Ekran Kondycje' P*« : Wygatisci ekianu Wj^d Utlawieiia W górnej części okna widać podgląd pulpitu z wybranym tłem. takiej jak w systemach Windows NT lub Windows 2000. dowiesz się.2). możesz go dopasować do swoich wymagań klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierając Właściwości z menu kontekstowego.

zarządzanie plikami. możesz za pomocą przycisku Przeglądaj wybrać plik. że obrazek jest umieszczony dokładnie na środku pulpitu. możesz nawet importować zdjęcia z kamery cyfrowej lub skanera i używać ich jako tło pulpitu. że obrazek jest umieszczany sąsiadująco w taki sposób. Rysunek 7. że obrazek jest rozciągany w taki sposób. możesz umieścić znak logo swojej firmy na pulpicie. Ponieważ Windows XP jest nastawiony na obsługę multimediów. którego chcesz używać jako tło.3. który wybrałeś jako tło.146 Część II • Pulpit. • Sąsiadująco — wybranie tej opcji powoduje. aby wypełnić cały pulpit.!?*i?ca jecio woj • Internę* Expkxei Mój komputer Moje dokumenty Moje miejsca sieciowe Kos. jak i wzory. Po prostu zaznacz pole wyboru przy odpowiedniej ikonie — zostanie ona umieszczona na pulpicie. Jeśli jest to zdjęcie zrobione kamerą cyfrową o niskiej rozdzielczości. Kliknięcie przycisku Dostosuj pulpit powoduje pojawienie się okna Elementy pulpitu składającego się z zakładek Ogólne i Sieć Web Mrriirnlu i tuli ulu gólne Sieć Web: Ikony pulpiu C]MojesJokumen!y G Mój korrputei D IM Pt8. Pracując w biurze. możesz je przywrócić zaznaczając odpowiednie pola opcji w tym oknie.3. z menu Położenie możesz wybrać jedną z następujących opcji: • Rozciągnięcie — wybranie tej opcji powoduje. aby wypełnił cały pulpit. Opcja ta działa równie dobrze dla plików zawierających obrazy. Jeśli wybrany obrazek nie jest wystarczająco duży. • Do środka — wybranie tej opcji powoduje. aby wypełnić cały pulpit. Kliknięcie tego przycisku powoduje pojawienie się okna Elementy pulpitu pokazanego na rysunku 7. . (pełny] Kor Oczyszczania pulpitu Oczyszczanie pulpitu polega na przenoszeniu nieużywanych etomentó w pulpitu do folderu O Uruchamiaj Kreatora oczyszczania pulpitu co GO dni [ Qczyść pufcjit leiaz Jeśli byłeś przyzwyczajony do skrótów na pulpicie obecnych w poprzednich wersjach systemu Windows. Powodzenie tej operacji jest zależne w dużym stopniu od jakości obrazka. to efekt nie będzie zachwycający. podstawowa konfiguracja Oprócz wbudowanych kompozycji systemu. Konfigurowanie ikon na pulpicie Ostatni przycisk zakładki Pulpit okna Właściwości: Ekran to Dostosuj pulpit.

że chcesz z nich korzystać. jeśli uznasz. Pozwoli Ci ona na utrzymanie porządku na pulpicie. system zapyta. • Moje miejsca sieciowe — są dostępne również poprzez ikonę Mój komputer. Robimy porządki: wyrzuć. szczególnie jeśli się spieszysz. zapewniają szybki dostęp do zasobów znajdujących się poza komputerem. Z wyjątkiem Kosza. od dysków twardych po drukarki i wiele innych. to po upływie 60 dni. które nie były używane przez ostatnie 60 dni. Jeśli opcja Oczyszczanie pulpitu będzie aktywna. . na które wskazują usunięte ikony. Po wybraniu ikony możesz kliknąć przycisk: • Zmień ikonę — możesz wybrać inną ikonę dla wybranego skrótu. pozostałe ikony są takie same jak cztery podstawowe. że funkcja Oczyszczanie pulpitu usuwa jedynie ikony. Moje dokumenty. takich jak sekcja Inne miejsca. zanim wyłączysz tę funkcję systemu. to ile z nich tak naprawdę potrzebujesz na pulpicie? Trudno jest znaleźć potrzebną ikonę na pulpicie do połowy zapełnionym ikonami. w ciągu których dana ikona nie była używana. 147 • Internet Explorer — oczywiście również ikonę tego programu możesz umieścić na pulpicie. Możesz usunąć zaznaczenie opcji Uruchamiaj Kreatora oczyszczania pulpitu co 60 dni. Pamiętaj. że dana ikona będzie jeszcze potrzebna. Domyślnie system Windows XP usuwa z pulpitu ikony. Ikony usunięte z pulpitu są przechowywane w specjalnym katalogu. jeśli nie chcesz. W katalogu Moje dokumenty znajdziesz teraz podkatalogi Moje obrazy i Moja muzyka. na które wskazywały. która obejmuje Moje miejsca sieciowe. aby system robił za Ciebie porządki na pulpicie. Ale dobrze się zastanów. Oprócz czterech podstawowych ikon znajdziesz również listę innych ikon. nie musisz przeinstalowywać programów. czy może usunąć z pulpitu nieużywane ikony. • Nowy pulpit Dostępne ikony to: • Mój komputer — ikona zapewniająca dostęp do wszystkich zasobów komputera. Możesz zabronić systemowi usunięcia nieużywanych ikon. jeśli uznasz. Jeśli ciągle instalujesz nowe programy. opisane w dalszych rozdziałach tej książki. Ikona Mój komputer pozwala na dostęp do wielu elementów. jeśli nie używasz W dolnej części zakładki Ogólne okna Elementy pulpitu znajduje się sekcja Oczyszczanie pulpitu. z którego mogą zostać przywrócone na pulpit. które nie były dostępne w poprzednich wersjach systemu. nie usuwa natomiast programów ani danych. Możesz do tego celu wykorzystać zrobione przez siebie zdjęcia. kliknięcie tego przycisku powoduje przywrócenie domyślnej ikony skrótu. którą wybrałeś. które możesz dodać na pulpit. • Przywróć domyślną —jeśli nie podoba Ci się ikona. • Moje dokumenty — ikona zapewniająca bezpośredni dostęp do dokumentów przechowywanych w katalogu Moje dokumenty. które dodają na pulpit swoje ikony. Jeśli jednak zgodzisz się i ikony zostaną usunięte z pulpitu.Rozdział 7. Dokumenty udostępnione i Panel sterowania.

148 Część II • Pulpit. Rysunek 7. Rysunek 7. kolor czy teksturę. Kiedy pojawi się okno Nowy element pulpitu. a proces automatycznego czyszczenia pulpitu zostanie uruchomiony. Adresy dostępne w galerii będą się z czasem zmieniać. że pulpit jest tak zapełniony ikonami. Witryna sieci Web jako pulpit W systemie Windows XP nie jesteś skazany na jedno tło. aby wybrać jedną z witryn polecanych przez Microsoft. zarządzanie plikami. Kliknij przycisk Nowa. Aby zakluakzować zawartość stiony sieci Web. jeśli chcesz używać innej witryny jako pulpitu. szczególnie witryn specjalizujących się w zakresie biznesu. Możesz wtedy wywołać okno Elementy pulpitu i kliknąć przycisk Oczyść pulpit teraz w sekcji Oczyszczanie pulpitu. które ikony ma usunąć. ale obecnie znajdują się tam następujące witryny: . że nie chcesz czekać 60 dni. Możesz korzystać z witryny sieci Web jako pulpitu. Aby dodeć ttionę sieci Web do kity. Załóżmy. Zakładka Sieć Web okna Elementy pulpitu pozwala korzystać z witryny sieci Web jako tła pulpitu Ogólne Sieć Web | Aby wyświetfć silone sieci Web na pulpicie. Możesz również ustawić witrynę własnej firmy jako tło pulpitu. Kreator oczyszczania pulpitu zapyta. aż system automatycznie zrobi porządek. kliknij pizycisk Synchfonizui Stiofiy swciWeb. to pole wyboru Moja bieżąca strona główna będzie zaznaczone. będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o notowaniach giełdowych.4 przedstawia zawartość zakładki Sieć Web. Przycisk Odwiedź galerię może być szczególnie przydatny dla osób. dzięki czemu zaraz po załogowaniu się do systemu zobaczysz swoją ulubioną witrynę sieci Web. podstawowa konfiguracja Jeśli chcesz usunąć z systemu nie tylko ikonę. W galerii dostępnych jest wiele adresów. zaznacz poniższe pole wyboiu • Zablokuj elementy puJpMu Jeśli masz już ustawioną stronę główną w aplikacji Internet Explorer. ale także związany z nią program i dane. kliknij pizycisk Nowe. Aby zapobiec pizenoszemu lub zmienianiu fozmiafów elementów s Web na pulpicie. skorzystaj z funkcji Dodaj/Usuń programy dostępnej w Panelu sterowania. kliknij przycisk Dostosuj pulpit w oknie Właściwości: Ekran i przejdź na zakładkę Sieć Web. Na przykład jeśli wybierzesz witrynę Microsoft Inwestor. Dowiesz się więcej na ten temat w rozdziale 14.4. które nie mają swoich ulubionych witryn. Aby to zrobić. których nie używasz. pobierz \ą z poniższe) listy. wpisz adres witryny sieci Web w polu Lokalizacja lub kliknij przycisk Odwiedź galerią.

Rysunek 7. Jeśli chcesz kontynuować proces konfigurowania ustawień tła pulpitu. Można ustawić godzinę. jaka ilość zawartości ma być dostępna w dybie offline. Zakładka Harmonogram pozwala tworzyć dodatkowe . aby uruchomić Kreatora ulubionych w trybie offline pokazanego na rysunku 7.Rozdział 7. aby zakończyć wybieranie tła pulpitu. kliknij przycisk Właściwości. która nie jest częścią galerii. Pierwszym krokiem. których życie zależy od bieżących kursów giełdowych. Kliknij przycisk OK. Kiedy proces synchronizacji zostanie zakończony. w którym miejscu w danej chwili znajduje się konkretny satelita. aby okio&ć. wpisz jej adres w polu Lokalizacja i kliknij przycisk OK. którzy dużo podróżują i muszą być na bieżąco z warunkami atmosferycznymi. • CBS SportsLine — dla zagorzałych kibiców. którzy chcą wiedzieć. nastąpi powrót do aktywnego okna Elementy pulpitu.6. Pojawi się okno przedstawione na rysunku 7. rozmiaru pobranego pliku i wyniku pobierania. o której komputer ma się łączyć z wybraną witryną w celu odświeżenia zawartości pulpitu. aby kontynuować. Zakładka Dokument sieci Web zawiera informacje dotyczące adresu URL używanego jako tło pulpitu i ilości wizyt oraz informacje na temat ostatniej synchronizacji. • Weather Mapfrom MSNBS — dla ludzi.5. • J-Track Satellite Tracking — dla entuzjastów podróży kosmicznych. Kreator ulubionych w trybie offline pomaga utworzyć harmonogram odświeżania zawartości pulpitu Kreator nliihinnyrh w tryhic nffline Użyj tego kieatora. Możesz takie skonfigurować harmonogram synchronizacji stron trybu offfne z najnowszymi ttionami w sieci Kreator pozwoli Ci na wybór pomiędzy synchronizacją tylko po wybraniu polecenia Synchronizuj z menu Narzędzia a utworzeniem własnego harmonogramu. w jaki sposób witryna ma być używana jako pulpit. Jeśli chcesz używać jako tła witryny. system będzie próbował się połączyć w wybranym adresem i umieścić zawartość witryny na pulpicie. Możesz kliknąć przycisk Dostosuj. jaki wykonasz przy użyciu kreatora. czy dostęp do wybranej witryny wymaga podania hasła. • Nowy pulpit 149 • Microsoft Inwestor Ticker — dla ludzi. Jeśli masz aktywne połączenie z Internetem i klikniesz przycisk OK. Kliknij przycisk Dalej. Następnie pojawi się okno dialogowe Dodawanie elementu do pulpitu Active Desktop (TM) z pytaniem.5. Kreator pomoże Ci zdefiniować. będzie utworzenie harmonogramu synchronizacji witryny z zawartością pulpitu.

za pomocą którego można określić. czy podczas aktualizowania wybranej witryny sieci Web program Internet Explorer ma podążać tylko za łączami wskazującymi na strony HTML.com/ http://www. Druga sekcja — Śledzenie łączy — pozwala określić. Umieszczenie swojej ulubionej witryny sieci Web na pulpicie pozwoli Ci zaoszczędzić czas potrzebny .0 KB Wyr* pobierania Zaktualizowano: Me wykryto zrnan Aby zwolnić rmelsce na dysku zajmowane przez tę ulubiona. Można zdefiniować. Kliknij przycisk Właściwości. aby wypełniło cały ekran. podstawowa konfiguracja Rysunek 7.com/ 0jUcio!t{j>rą tę Stronę w trjfciejrrj™! Podsumowanie Ostatnia synchronizacja: 2002-06-26 23:26 Rozmiar pobieranego pliku: 73. Zauważysz. wyślij wiadomość e-mail pod adres — program Internet Explorer może powiadamiać pocztą e-mail o zmianach zawartości wybranej witryny sieci Web. zarządzanie plikami. Pierwsza z nich — Elementy do pobierania na stronach — umożliwia zdefiniowanie. stronę w trybie offtne. nawet jeśli znajdują się one w innej witrynie. Możliwe jest również ograniczenie użycia dysku twardego dla przechowywania danych z witryny. Ponadto można określić.150 Część II • Pulpit. Po zakończeniu konfigurowania wszystkich opcji zamknij kolejne okna właściwości klikając przycisk OK. aby konfigurować szczegółowe ustawienia tła pulpitu w postaci witryny Web Właściwości: http://www. do których są na niej łącza.microsoft. czy program Internet Explorer ma pobierać więcej niż tylko stronę najwyższego poziomu w wybranej witrynie sieci Web. aby elementy były pobierane maksymalnie z dwóch poziomów. Zakładka Pobieranie pozwala ustawić dodatkowe funkcje synchronizowania witryny sieci Web z zawartością pulpitu. Możesz zmieniać rozmiar okna rozciągając jego brzegi w taki sposób.6. Pobierarie PS Adres LRL: Liczba wir/t: http://www. • Gdy strona się zmieni.microsoft. Dostępne do wyboru opcje to Obrazy. Dostępne opcje podzielone są na następujące sekcje: • Zawartość do pobrania — można określić. Można określić. czy mają być pobierane wszystkie strony połączone z wybraną witryną sieci Web. Dźwięk i wideo oraz Formanty ActiveX i aplety Java. W takiej sytuacji pobierana będzie strona główna oraz wszystkie strony. jaki typ zawartości ma być pobierany z witryny sieci Web. Na końcu zamknij okno Właściwości: Ekran. jakiego typu elementy mają być pobierane z witryny. że zawartość wybranej witryny sieci Web pojawiła się jako tło pulpitu. jaki serwer poczty wychodzącej ma być użyty do wysłania wiadomości e-mail. W sekcji Zawartość do pobrania znajduje się przycisk Zaawansowane. usuń zaznaczenie powyższego pola wyboru. Okno Zaawansowane opcje pobierania podzielone jest na dwie sekcje.com/ Dokument sieci Web Harmonoojam . harmonogramy synchronizowania tła pulpitu z zawartością witryny.mfcrosoft.

podgląd wygaszacza jest dostępny w górnej części okna. Wybór wygaszacza ekranu Chociaż producenci sprzętu komputerowego oraz specjaliści w tej dziedzinie zgodnie twierdzą. 5. Aby powrócić do okna Właściwości: Ekran. Kliknij przycisk Podgląd. 4. aby zapobiegać wypalaniu się wzoru na monitorze. bo dzięki temu nie musisz wylogowywać się ze stacji za każdym razem. Ponowny dostęp do systemu można uzyskać po wpisaniu hasła do wygaszacza. 7. który kupiłeś. jeśli chcesz zobaczyć. w którym należy oszczędzać zasoby baterii podczas okresów bezczynności. 6. lub wtedy. takich jak dysk twardy czy monitor. że wygaszacze ekranu nie sąjuż potrzebne. Wygaszacz ekranu zapewnia Ci prywatność. . przeczytaj rozdział 14. Wybierz wygaszacz z listy. 3. • Nowy pulpit 151 na uruchamianie programu Internet Explorer (lub innej przeglądarki internetowej). W polu Czekaj ustaw czas. porusz kursorem myszy. Są one szczególnie przydatne w systemach. Zaznacz opcję Po wznowieniu chroń hasłem. Aby wybrać jeden z systemowych wygaszaczy ekranu: 1. lub wybrać jeden z dostarczanych razem z systemem Windows XP.Rozdział 7. Dobry wygaszacz ekranu to nie tylko ciekawy obraz. to są one nadal popularne. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Kliknij przycisk OK. aby przywołać okno Właściwości: Opcje zasilania. jak również na przełączanie komputera w stan uśpienia lub hibernacji. gdy korzystasz z komputera przenośnego. W dolnej części zakładki Wygaszacz ekranu znajduje się sekcja Zasilanie monitora. ale również możliwość zablokowania systemu przed niepożądanym dostępem. Podczas konfigurowania właściwości witryny sieci Web używanej jako tło pulpitu została zdefiniowana ilość poziomów pobieranych automatycznie. Z menu kontekstowego wybierz opcję Właściwości i przejdź na zakładkę Wygaszacz ekranu. jak wygaszacz będzie wyglądał w rzeczywistości. Zmiana wygaszacza ekranu Możesz zmienić wygaszacz na inny. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat schematów zasilania. Jest to szczególnie wygodne w biurze. Kliknij przycisk Zasilanie. w których komputer pozostaje włączony przez cały czas. aby zamknąć okno właściwości wygaszacza. aby uruchomić zabezpieczanie hasłem po uruchomieniu wygaszacza ekranu. Zakładka Schematy zasilania pozwala na tworzenie schematów zasilania poszczególnych urządzeń komputera. kiedy chcesz zrobić sobie krótką przerwę. 2. po jakim wygaszacz ekranu ma być uruchamiany. Po kliknięciu przycisku Ustawienia możesz konfigurować ustawienia dostępne dla danego wygaszacza.

możesz zeskanować wywołane zdjęcia. Możesz również zdecydować. że do przewijania obrazów przy działającym wygaszaczu ekranu będą używane klawisze strzałek. pozwala na wprowadzenie zmian wyglądu poszczególnych elementów systemu Windows XP. Kiedy nie będziesz pracował na komputerze. czy proponowane efekty przypadną Ci do gustu. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji. Będzie to najlepszy wygaszacz ekranu. • Zezwalaj na przewijanie obrazów za pomocą klawiatury — określa. który chcesz zastosować. Po zebraniu obrazów. pokazana na rysunku 7. podstawowa konfiguracja Tworzenie wygaszacza ekranu Moje obrazy Możesz utworzyć własny wygaszacz ekranu korzystając z obrazów znajdujących się w folderze Moje obrazy. jaki możesz umieścić na pulpicie. Zmienianie wyglądu elementów systemu Windows XP Zakładka Wygląd okna Właściwości: Ekran. lub jeśli masz aparat cyfrowy.152 Część II • Pulpit. aby utworzyć własny wygaszacz ekranu Moje obrazy. on będzie nieustannie pokazywał Twoje ulubione zdjęcia. jak często obrazy mają być zmieniane (od sześciu sekund do trzech minut) oraz rozmiar. Możesz napisać do przyjaciół i rodziny. które można wybrać zaznaczając następujące pola wyboru: • Użyj efektów przejścia między obrazami — Windows XP może zastosować różnego rodzaju efekty przejścia pomiędzy kolejnymi obrazami. Sprawdź. Pojawi się okno dialogowe Opcje wygaszacza ekranu Moje obrazy — w polu Użyj obrazów z tego folderu możesz wpisać lokalizację. możesz go utworzyć wybierając z list dostępnych wygaszaczy ekranu opcję Pokaz slajdów z folderu Moje obrazy. aby przysłali zdjęcia z uroczystości czy wspólnych imprez. w górnej części okna zobaczysz przykładowy wygląd elementów systemu z aktywną wybraną opcją. Jeśli masz analogowy aparat fotograficzny. . kliknij przycisk Ustawienia. zarządzanie plikami.7. w jakim obrazy mają być przedstawiane na ekranie. gdy zmienisz jedną z dostępnych opcji. Dostępne są również dwie dodatkowe opcje. kolejne obrazy będą po prostu wyświetlane jeden po drugim. Za każdym razem. Jeśli chcesz dodatkowo ustawić opcje tego wygaszacza. które chcesz wykorzystać w swoim wygaszaczu ekranu. możesz je bezpośrednio zaimportować z aparatu lub czytnika kart flash. Dostępne na tej zakładce listy wyboru to: • Okna i przyciski — wyświetla listę stylów wizualnych dostępnych dla kompozycji aktualnie zaznaczonej na karcie Kompozycje. z której mają być losowane obrazy do wygaszacza ekranu lub wybrać ją klikając przycisk Przeglądaj. Kliknij styl wizualny.

który bardziej Ci się podoba. które były w poprzednich wersjach systemów Windows. i wybierz ten. Okno dialogowe Efekty pozwala na konfigurację wyglądu takich elementów systemu Windows. kiedy pojawiają się lub znikają z ekranu.8). Kliknij schemat kolorów. dopóki nie nacisnę klawisza fik .: £ cne mat kolorów Domyślny [niebieski) Bozmtar czcionki: Normalny v 153 I ŁfeMy-. • Rozmiar czcionki — wyświetla listę opcji rozmiarów czcionek dostępnych dla aktualnie zaznaczonego schematu kolorów. Kliknij rozmiar czcionki. jak menu. możesz je przywrócić klikając przycisk Efekty na zakładce Wygląd i wybierając opcję Efekt przewijania w polu Użyj następującego efektu przejścia dla menu i etykiet narządzi (rysunek 7. Jeśli bardziej podobały Ci się efekty przewijania menu. Aby wprowadzić zmiany. • Nowy pulpit Rysunek 7.7. Obydwa efekty są trudne do opisania słowami. 1 i | Zaawansowane | • Schemat kolorów — wyświetla listę schematów kolorów dostępnych dla aktualnie zaznaczonego stylu wizualnego (oznaczonego etykietą Okna i przyciski). Rysunek 7. czcionka i okna dialogowe 0 L!2y| następującego efektu przejścia da menu I etykiet narzędzi: li I I 'Mi v O Uiyl następujące] metody wygładzania krawędzi czcionek ekranowych: • UZYl dużych *on B Bofcaz cienie pod menu £3 Pokaz zawartość okna podczas przeciągania [3 Ukrył podkreślone litery do nawigacji klawiaturą. który chcesz zastosować. a następnie OK Cknaipizycisk. Zakładka Wygląd przedstawia podgląd elementów systemu z zastosowaną opcją wybraną przez użytkownika. który chcesz zastosować. dlatego po prostu sprawdź.8. Dodawanie efektów przejścia dla menu oraz ustawianie zaawansowanych właściwości elementów systemu Domyślnie system Windows XP używa efektów przejścia do wyświetlania menu.Rozdział 7. jak wyglądają. kliknij przycisk Zastosuj.

aktywny pasek tytułu. Okno Wygląd zaawansowany pozwala na bardziej szczegółową konfigurację wyglądu wybranych elementów systemu. który chcesz zastosować do zaznaczonych elementów. W przykładzie pokazanym na rysunku 7. czy rysunki skrótów klawiaturowych (podkreślone znaki w menu) mają być pomijane do momentu naciśnięcia klawisz Alt. ClearType to nowa technologia opracowana przez firmę Microsoft.9 rozdzielczość ekranu jest ustawiona na 800x600 pikseli. Można wybierać między metodą standardową TrueType a nowym rodzajem czcionek ClearType. Możesz zmienić rozdzielczość ekranu przeciągając suwak w wybrane miejsce. takich jak paski tytułów. ułatwiająca odczytywanie tekstu na płaskim ekranie. Pozostałe opcje dostępne w oknie Efekty to: Użyj dużych ikon. aby można było się upewnić. zarządzanie plikami. Dostępne opcje są zależne od zainstalowanej w systemie karty wideo i typu monitora podłączonego do komputera. Ale możesz wybrać znacznie większą rozdzielczość ekranu. W polu Kolorl możesz wybrać kolor gradientowy (gładkie przechodzenie jednego koloru w inny). Opcja Ukryj podkreślone litery do nawigacji klawiaturą. którego ustawienia chcesz zmienić. W polu Kolor] możesz wybrać kolor tła. może to być na przykład pulpit. oznacza to.9). którą właśnie trzymasz w rękach. takich jak rozmiar. Pokaż cienie pod menu. że nie możesz zmieniać ustawień tych elementów. Więcej na ten temat dowiesz się w dodatku C. Pokaż zawartość okna podczas przeciągania i Ukryj podkreślone litery do nawigacji klawiaturą. Kliknij przycisk Zastosuj — system Windows XP wyświetli testowy obraz o wybranej rozdzielczości. kolor i czcionka okien i przycisków innych niż Klasyczny Windows. Ustawienia monitora Zakładka Ustawienia okna Właściwości: Ekran pozwala na zmianę rozdzielczości ekranu i ilości wyświetlanych kolorów (rysunek 7. czy wybrane . W polu Rozmiar możesz wpisać rozmiar (w pikselach) zaznaczonego składnika okna (jeśli opcja jest niedostępna. Większa rozdzielczość oznacza większą przejrzystość i lepszą ostrość obrazu. co oznacza. menu lub ikona. Może się okazać. że zmiana rozmiaru elementu nie jest możliwa). Technologia ClearType została opracowana głównie dla potrzeb użytkowników komputerów przenośnych. Dla niektórych elementów systemu żadne z tych pól nie będzie dostępne. Kliknięcie przycisku Zaawansowane spowoduje pojawienie się okna Wygląd zaawansowany. dopóki nie nacisną klawisza Alt.154 Część II • Pulpit. ale jednocześnie mniejszy rozmiar elementów ekranu. Jest to standardowa rozdzielczość ekranu wykorzystywana podczas robienia zrzutów ekranu dla potrzeb książki takiej jak ta. który chcesz zastosować do danego składnika okna. że nigdy nie będziesz musiał korzystać z opcji tego okna. podstawowa konfiguracja Pozostałe opcje okna Efekty umożliwiają użytkownikom komputerów przenośnych wybranie metody wygładzania krawędzi czcionek ekranowych. Z listy wyboru Element w oknie Wygląd zaawansowany wybierz element ekranu. Obok pola Rozmiar znajdują się pola Kolorl i Kolor2. dopóki nie nacisnę klawisz Alt określa. aby ułatwić im odczytywanie tekstu na wyświetlaczach LCD.

Dowiedz się więcej o uujcharnanni noaramów w tii^bio 256 . za pomocą których możesz konfigurować ustawienia karty graficznej i monitora.10 przedstawia dostępne zakładki okna właściwości. Po zmianie ustawień ekranu O Uruchom ponownie komputer z nowymi ustawieniami ekranu 0 Zasłon* nowe ustawienia ekranu bez ponownego utuchamania O &**! pfzed zastosowaniem nowych uitawien ekranu Niektóre gry i irne programy muszą być uruchamiane w (<ybn 256 kolorów. ze elementy tą za mar© dla uzyskania wizualnego komlortu. należy rozwinąć listę klikając strzałkę. jeśli chcesz zachować nowe ustawienia ekranu. Rysunek 7. system automatycznie przywróci poprzednie ustawienia. Jeśli po wybraniu jednej z opcji pojawiły się problemy z poprawnym wyświetlaniem obrazu. Aby zmienić tyko rozmiar czcionek. Kliknięcie przycisku Zaawansowane spowoduje pojawienie się okna Właściwości: typ karty wideo. Aby skorzystać z innego ustawienia kolorów. Zakładka Ustawienia pozwala zmienić rozdzielczość ekranu oraz ilość wyświetlanych kolorów 155 Etan SONY CPD-G500/G50OJ na NVIDIA FWA INT ustawienia będą poprawnie wyświetlane przez monitor. Rysunek 7. • Nowy pulpit Rysunek 7. Jeśli przez 20 do 30 sekund od kliknięcia przycisku Zastosuj monitor nie wyświetli żadnego obrazu. Zadając Ci proste pytania. Kliknięcie przycisku Zaawansowane powoduje pojawienie się okna Właściwość: typ karty wideo » Millennium C. Pole Jakość kolorów wyświetla bieżące ustawienia kolorów monitora podłączonego do karty graficznej.9. Zarządzana kolorami Ekran Jeśli rozdzielczość ekranu powoduie. góine I Karta i Monitor Rozwiązywanie problemów . możesz dla zrównoważenia tego efektu zwiększyć rozdzielczość DPI. a następnie wybrać ilość kolorów.Rozdział 7.-1'iO Ou. kkknij przycisk Anului i przejdź na kartę Wygląd Ustawienie QPI: Rozmiar rormafriy (96 dpi) Zgodność Niektóre programy mogą dziatać ntewts&wie. Windows XP spróbuje zidentyfikować problem i pomoże go rozwiązać. które mają być wyświetlane.il . Kliknij przycisk Zastosuj. kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów.10. jeil komputer nie zostanie uruchomiony ponownie po zmianie ustawień ekranu. Kliknij przycisk Tak.

wykonaj następujące czynności: 1. chyba że masz w ręku dokumentację ze szczegółową instrukcją. to zakładka Ogólne okna Właściwości karty wideo jest miejscem. Wiele programów po uruchomieniu automatycznie przełącza monitor na obsługę 256 kolorów. gdzie można dowiedzieć się jak ustawić ilość używanych kolorów na 256. paska zadań i innych elementów systemu. jak konfigurować poszczególne elementy ekranu. Kliknij prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. jeśli jednak tego nie robią. Kliknij przycisk OK. Większość użytkowników korzysta z tych opcji. Znajdziesz tam informacje o typie monitora podłączonego do komputera. zanim wybierze własną kompozycję pulpitu. Może się zdarzyć. Po kliknięciu przycisku Start nadal będzie widoczna lista pięciu ostatnio używanych programów. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie kart wideo.156 Część II • Pulpit. ale możesz wybrać inną kompozycję lub utworzyć własną. Wcześniej dowiedziałeś się. jakie zmiany należy wprowadzić. jaką najwyższą częstotliwość odświeżania obsługuje Twój monitor. ale okna aplikacji będą miały znajome ostre brzegi. również w informatyce wszystko. co ma kilka lat. nie wprowadzaj samodzielnie zmian na tej zakładce. Zmiana kompozycji na Klasyczny Windows nie wpłynie na sposób działania menu Start. zyskuje sobie przydomek „klasyczny"). możesz wybrać kompozycję Klasyczny Windows (jak to w życiu bywa. podstawowa konfiguracja Ilość dostępnych opcji w oknie Właściwości jest uzależniona od typu karty wideo i monitora. ale zanim zaczniesz zmieniać to ustawienie. Pulpit powróci do wyglądu dobrze znanego z poprzednich wersji systemu Windows. jak ikony. Wyższa częstotliwość odświeżania zmniejsza migotanie ekranu. aby zamknąć okno Właściwości: Ekran. która jest nowością w systemie Windows XP. że po wprowadzeniu zmian ekran stanie się nieczytelny. Zakładka Ogólne zawiera sekcję Zgodność. zarządzanie plikami. 3. Kolejną bardzo ważną zakładką jest zakładka Monitor. Aby przywrócić dobrze Ci znany z Windows 95/98/Me wygląd pulpitu. W takiej sytuacji sięgnij do rozdziału 23. czego wymagają niektóre starsze gry i programy. Klasyczny Windows i inne kompozycje Jeśli nie podoba Ci się nowy wygląd pulpitu systemu Windows XP. Kompozycja Windows XP jest kompozycją domyślną. kursory itd. Z listy rozwijanej Kompozycja na zakładce Kompozycje wybierz opcję Klasyczny Windows. a w sekcji Ustawienia monitora — listę częstotliwości odświeżania dostępnych dla danego monitora. Zakładka Karta wyświetla typ karty wideo zainstalowanej w komputerze i pozwala zmienić niektóre z jej ustawień. . sprawdź. 2. Wybór i tworzenie nowych kompozycji Zakładka Kompozycje okna Właściwości: Ekran oferuje możliwość zmiany wyglądu takich elementów pulpitu. gdzie możesz dowiedzieć się jak to zrobić samodzielnie.

Kliknij przycisk Zapisz jako na zakładce Kompozycje. W tym punkcie dowiesz się. Aby utworzyć skrót do dowolnego elementy. który pozwala zaoszczędzić dużo czasu. i kliknij przycisk OK. Możesz również tworzyć skróty do innych elementów systemu. którego nazwę chcesz zmienić. • Nowy pulpit 157 Możesz również wybrać inną kompozycję dostępną na liście lub przejrzeć zawartość dysków komputera w poszukiwaniu dostępnych kompozycji wybierając opcję Przeglądaj. Zmiana nazwy skrótu Procedura jest jeszcze prostsza niż tworzenie skrótu — kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu. Wybierz miejsce. Tworzenie skrótów Tworzenie skrótów w systemie Windows XP jest bardzo podobne do tworzenia skrótów w poprzednich wersjach systemu Windows. Konfigurowanie skrótów System Windows XP oferuje wiele dostępnych sposobów konfigurowania skrótów. w którym chcesz zapisać kompozycję. że musisz zmienić rozmiar okna programu (na przykład Eksploratora Windows). Znajdź program przy pomocy menu Start. a następnie wybierz Utwórz skrót z menu Plik. Jeśli wybierzesz opcję Więcej kompozycji w trybie online.Rozdział 7. takich jak napędy dysków lub foldery. to ikona skrótu zostanie usunięta z pulpitu!). w którym możesz wpisać nową nazwę skrótu. Może się okazać. Z menu kontekstowego wybierz opcję Wyślij do. . Można tworzyć skróty. że jeśli nie będziesz korzystać z tej ikony przez 60 dni. kliknij go lewym przyciskiem myszy. aby zapisać własną kompozycję. trzymając wciśnięty lewy przycisk) ikonę skrótu na pulpit. a zaznaczyłeś opcję usuwania nieużywanych ikon z pulpitu. co zapewni szybki dostęp do tego programu (pamiętaj. komputer połączy się z witryną Microsoftu w poszukiwaniu dostępnych kompozycji. Twoja nowa kompozycja zostanie dodana do listy dostępnych kompozycji okna Właściwości: Ekran. a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie programu. aby go podświetlić. aby zobaczyć fragment pulpitu. Ikona wybranego programu zostanie umieszczona na pulpicie. Skróty to istotny element systemu Windows. zmieniać ich nazwy i ustawienia. w wyniku czego pojawi się pole. Następnie przeciągnij (kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę skrótu i ciągnij. a następnie wybierz Pulpit (utwórz skrót). jak dopasować skróty do swoich upodobań. i wybierz z menu kontekstowego opcję Zmień nazwą (ten sam efekt uzyskasz dwukrotnie powoli klikając lewym przyciskiem myszy nazwę skrótu). Tworzenie własnych kompozycji Ty także możesz zostać artystą! Za pomocą dostępnych opcji okna Właściwości: Ekran możesz utworzyć własną kompozycję.

Zakładka Skrót pozwala na zdefiniowanie właściwości skrótu Właściwości: Wiersz polecen Ogólne: Sklót m ^-^ ^__^ Typ docelowy: Apikocp Lokaiizacja docekw*a jystem32 Bozpocznijw Klawisz skiótu.11. Pole Klawisz skrótu to miejsce na wpisanie skrótu klawiaturowego. • Delete.158 Część II • Pulpit. Klawisze skrótów automatycznie uwzględniają funkcje klawiszy Ctrl+Alt. mają swoje właściwości. zarządzanie plikami. Rysunek 7. • Enter. Pole Rozpocznij w określa folder zawierający element oryginalny lub pliki pokrewne. który chcesz dodać do tej kombinacji. v *H0MEDniVE:5SH0MEPATH* Opcje J: Czcionkaj Układ Koby^Zgodnojć^ Wykonuje lunkqe tekstowe [wieitza polecenia | | Zmień ikonę. • Backspace.11 przedstawia okno właściwości skrótu do aplikacji Wiersz polecenia. naciśnij klawisz. Normalne okno komentarz.. • Tab. podstawowa konfiguracja W nazwie skrótu możesz używać większości znaków alfanumerycznych dostępnych na klawiaturze.. • Print Screen. oprócz znaków \: /*? ">< |. Właściwości skrótu Skróty. j [ Zaawansowane. jak większość elementów systemu Windows XP. [ Znakiz" element dccelowy Na zakładce Skrót okna Właściwości: Wiersz polecenia można zmienić zawartość pola Element docelowy. Pole to określa nazwę oraz lokalizacje elementu wskazywanego przez ten skrót oraz umożliwia ich zmianę. • Spacja. Następujące klawisze nie mogą być użyte do utworzenia skrótu klawiaturowego: • Esc. Aby utworzyć skrót klawiaturowy.. którego naciśnięcie powoduje uruchomienie lub przełączenie się do programu. w którym znajdują się te pliki. W niektórych programach używane są pliki z innych lokalizacji i — aby mogły one zostać odnalezione przez program — może być konieczne określenie folderu. . Rysunek 7.

Rozwijana lista Uruchom pozwala wybrać sposób wyświetlania aplikacji po uruchomieniu skrótu: w oknie standardowym. w którym znajdują się dwie dostępne opcje wyboru. kiedy odkryjesz. Trzy przyciski. aby zmienić ikonę dla tego skrótu. znajdujące się w dolnej części zakładki. z których nie korzystasz przez dłuższy czas. Druga opcja pozwala uruchamiać program w oddzielnym obszarze pamięci. Dostępne przyciski to: • Znajdź element docelowy — kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie folderu. których używałeś W poprzednich wersjach systemu Windows kliknięcie przycisku Start powodowało pojawienie się długiej listy programów. Wiesz już. jeśli chcesz się dowiedzieć. W menu Start pozycja Programy została zastąpiona przez Wszystkie programy. Pierwsza piątka. pozwalają na jeszcze bardziej dogłębne konfigurowanie opcji skrótu. Teraz poznamy bliżej możliwości przycisku Start. które sprawią. • Zaawansowane — kliknięcie tego przycisku spowoduje pojawienie się okna Właściwości zaawansowane. Użyj tego przycisku. na który wskazuje skrót. jest szczególnie przydatna dla aplikacji 16-bitowych.12. bo ktoś zmienił nazwę pliku. że Windows XP potrafi samodzielnie porządkować pulpit usuwając ikony. potrzebnego do uruchomienia.Rozdział 7. czyli pięć ostatnich aplikacji. że wybrany przez Ciebie klawisz skrótu nie pokrywa się z klawiszami skrótu zdefiniowanymi w innym programie pracującym w systemie Windows lub kombinacja Alt + <klawisz> przypisaną już do jakiegoś skrótu — klawisze dostępu nie będą wtedy działały. że Twoja współpraca z systemem stanie się jeszcze prostsza i przyjemniejsza. na który skrót wskazywał. w którym znajduje się plik wykonalny programu. Opcja ta umożliwia uruchamianie tego skrótu pod inną nazwą użytkownika lub nadal samodzielnie przy jednoczesnej ochronie komputera i danych przed działaniem nieautoryzowanych programów. • Nowy pulpit 159 Upewnij się. w trybie pełnego ekranu lub jako przycisk na pasku zadań. Nowy przycisk Start prezentuje zupełnie nowe menu. Pierwsza z nich to Uruchom z innymi poświadczeniami. jak pokazano na rysunku 7.. Wybierz pozycję Wszystkie programy. jakie programy są zainstalowane . Nie spowoduje to zmiany ikony reprezentującej element oryginalny. • Zmień ikonę — kłiknij. przez którą należało przebrnąć w poszukiwaniu tego jedynego. Menu Start Potrafisz już zmienić styl i kolor pulpitu — pora poznać zaawansowane właściwości. że skrót przestał działać.

podstawowa konfiguracja Rysunek 7. które znacznie się różni od menu znanych z poprzednich wersji systemu Windows na tym komputerze. Rozwijając pozycję w menu Wszystkie programy. zarządzanie plikami. z których korzystałem. Możesz zażyczyć sobie. że będzie ich pięć.x. że można zmienić sposób budowania menu Start przez system.12. które mają być wyświetlane w menu Start— dopuszczalne wartości zawierają się w przedziale od 0 do 30. Lewa część menu pokazuje pięć najczęściej używanych programów. to możesz mieć kłopoty z odszukaniem konkretnej ikony.12 widać sześć ostatnich programów. Oznacza to. Otóż można samodzielnie zmieniać ilość programów. Przypnij swoje ulubione programy do menu Start Należy podkreślić. Jeśli jednak jest tych programów dużo. ponieważ jest sześć programów. Wybrałem sześć programów. to możesz je . znajdziesz Akcesoria i Narzędzia administracyjne. Przycisk Start wywołuje menu.160 Część II • Pulpit. jeśli bardziej podobał Ci się wygląd menu Start w systemach Windows 9. NT lub 2000. Oczywiście ten sam efekt otrzymasz tworząc ikony skrótów do najczęściej używanych programów na pulpicie. że jeśli często używasz kilku wybranych programów. ale kilku z nich używasz regularnie. to będziesz miał do nich łatwy dostęp bez konieczności nawigowania przez zagłębione poziomy menu. których najczęściej używam. Jeśli często używasz kilkunastu programów. a przecież wcześniej była mowa o tym. aby system wyświetlał klasyczny wygląd menu Start. Na rysunku 7.

ale ponad nimi pojawi się lista programów „przypiętych" na stałe do menu Start. wykona) instrukc>e w lewym okienku. £*£ Prześnij Internet •21 &rien preferencje Nazwa W Folderze Aby rozpocząć wyszukiwanie. . Na rysunku 7. • Nowy pulpit 161 „przypiąć" na stałe do menu Start. możesz wyłączyć Azorka. które pojawia się po wybraniu z menu Start/Wyszukaj.13 pokazano okno pomocnika wyszukiwania. Foldery BUR gj Przejdź Rozmiar T ^ ' Wyszukaj •. ale również sieci Web. który pojawia się w dolnej części okna Pomocnika wyszukiwania. osoby lub komputery. 2. • Dokumenty (edytory tekstów. W ten sposób ważne programy będą zawsze pod ręką. Nowy wygląd okna wyszukiwania w systemie Windows XP m Wyniki wyszukiwania reja Widok i I LJt Wynig wyszukiwania Pomocr* wyszuWwania Co chcesz wyszukać > j£J Cokumenty (edytory tekstów.). Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu. Dodany program pojawi się w obszarze nad ostatnio używanymi programami. bądź też na ikonie programu znajdującej się na pulpicie. Pomocnik wyszukiwania Kolejną nową opcją w menu Start jest Pomocnik wyszukiwania. Ulubione 1T Narzędzia Pomoc. który znajduje się już w podmenu menu Start. Z menu kontekstowego wybierz opcję Przypnij do menu Start. Opcja ta powstała w miejsce opcji Uruchom/Szukaj w poprzednich wersjach systemu Windows. Rysunek 7.) Q P W I foldery U iU komputery lub ludzie «&> Informacje w Centrum Pomocy i obsługi technicznej Moiesz także. Z okna wyszukiwania możesz także przejść bezpośrednio do Centrum Pomocy i obsługi technicznej. Możesz to zrobić na ikonie programu. Nowa opcja pozwala na przeszukiwanie nie tylko lokalnego komputera i sieci. arkusze kalkulacyjne. filmy. muzykę. Dostępne opcje pozwalają wyszukiwać zarówno pliki i foldery. Jeśli nie lubisz animowanych postaci na pulpicie.. Lista ostatnio używanych pięciu programów pozostanie niezmieniona. 3.Rozdział 7.. jak też obrazy.13.. Aby dodać program do menu Start: 1. arkusze kalkulacyjne itd. Dostępne w oknie wyszukiwania opcje to: • Obrazy. muzyka lub wideo. W tym celu kliknij animowaną postać i wybierz opcję Wyłącz animowaną postać. lub na ikonie programu w oknie Eksploratora Windows. który chcesz dodać do menu Start. itd.

Za pomocą tej opcji możesz: • Wyłączyć animowaną postać lub wybrać inną animowaną postać dostępną w systemie (dostępne postaci to Azorek. • Zmienić sposób wyszukiwania plików i katalogów. • Zmień preferencje. które występuje w tym pliku. ile pamiętasz. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w prawym panelu okna Wyniki wyszukiwania.162 Część II • Pulpit.14. lecz pamiętasz słowo lub zwrot. Wyszukiwanie możesz przeprowadzić dodatkowo według następujących kryteriów: . Indeksowanie jest wykonywane w okresach bezczynności komputera i umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe. Aby wyszukać plik lub folder. podstawowa konfiguracja • Pliki i foldery. Ale jeśli nie pamiętasz nazwy pliku. • Informacje w Centrum Pomocy i obsługi technicznej. Pomocnik wyszukiwania pozwoli Ci odnaleźć ostatni plik. kliknij opcję Pliki i foldery w lewym panelu okna Pomocnika wyszukiwania. Okno dialogowe wyszukiwania plików i folderów jest pokazane na rysunku 7. lub drukarkę czy inny zasób systemowy na podstawie jego możliwości. że w wynikach przeszukiwania nie pojawią się wszystkie dostępne elementy z danej dziedziny. ale również przeszukiwać pliki pod kątem zawartego w nich tekstu. Agatka i Maciek). • Włączyć lub wyłączyć Autouzupelnianie. • Komputery lub ludzie. Czarodziej. wpisując fragment tytułu pliku lub wiadomości. Powodem tego mogą być zmienione zachowania wyszukiwania plików. System może między innymi tworzyć indeksy całego tekstu zawartego w pliku lub tylko jego streszczenia. na którym pracowałeś. który jest Ci pilnie potrzebny? W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz tyle znaków występujących w nazwie pliku. Po wprowadzeniu szczegółowych informacji dotyczących przeszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj. Dodatkowe opcje dostępne w oknie wyszukiwania to: • Przeszukaj Internet. Możesz nawet przeszukać tylko zawartość folderu Kosz. Wybierz opcję Zmień preferencje. w jaki pliki mogą być indeksowane. Za pomocą pola Szukaj w możesz ograniczyć obszar poszukiwań do jednego dysku lub nawet folderu. Może się zdarzyć. jeśli chcesz zmienić sposób. • Włączyć lub wyłączyć pokazywanie porad w dymkach. Można również wybrać sposób. Za pomocą nowego Pomocnika wyszukiwania możesz nie tylko wyszukiwać pliki starym sposobem. wpisz je w drugim polu. które można konfigurować po wybraniu opcji Zmień preferencje. w jaki Pomocnik wyszukiwania przeszukuje dostępne zasoby. Czy pamiętasz chociaż fragment nazwy pliku. Funkcja Autouzupelniania dopisuje końcówki słów podczas ich wpisywania na podstawie wcześniej wpisanego tekstu. zarządzanie plikami. • Włączyć lub wyłączyć indeksowanie plików dostępnych w komputerze.

Zauważ. przeszukiwać pliki ukryte oraz ustanowić warunek. którymi ma się kierować podczas wyszukiwania plików i folderów 163 • Wyniki wyszukr PBc £dytja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc gj Przejdź Nazwa W folderze Aby rozpocząć wyszukiwanie. rozmiar i lokalizację pliku. Możliwość wyszukania jest w systemie Windows XP po prostu niesamowita.15 przedstawia wyniki wyszukiwania słowa. jak ogromną ilość trafień otrzymałbyś. że podczas wyszukiwania ma być uwzględniana wielkość liter. Średni (mniej niż 1 MB). Zauważ. że jeśli w systemie masz przypięte zasoby sieciowe. ale również ikonę odpowiadającą danemu typowi pliku. wykona) Instrukcje w lewym okienku. nie użyto żadnego dodatkowego kryterium wyszukiwania. gdybyś uwzględnił w swoim wyszukiwaniu sieć Web. Jedna z opcji pozwala nawet przeszukiwać taśmową kopię zapasową. pojawią się dodatkowe pola pozwalające bardzo szczegółowo określić kryteria wyszukiwania. to również te zasoby mogą być przeszukiwane. • Nowy pulpit Rysunek 7. Określ daty. Możesz wybrać typ pliku. że w wynikach wyszukiwania widać nie tylko nazwę pliku.14. • Jaki jest rozmiar? — W tym wypadku dostępne opcje to: Nie pamiętam. Określ rozmiar (w KB). był raczej duży. Jeśli wybierzesz pozycję Bardziej zaawansowane opcje. W zeszłym roku. . Rysunek 7. Duży (więcej niż 1 MB). włączyć lub wyłączyć foldery systemowe z przeszukiwanego obszaru. że dokument. W ten sposób możesz wyszukiwać dokumenty modyfikowane w określonym przedziale czasu. ta opcja ułatwi Ci wyszukiwanie. Wyszukiwanie według dowolnego lub wszystkich kryteriów wymienionych poniżej. Pomocnik wyszukiwania pozwala ustalać wiele kryteriów. W zeszłym miesiącu. W zeszłym tygodniu.Rozdział 7. Mały (mniej niż 100 KB). nad którym pracowałeś. Możesz sobie wyobrazić. jaki ma być wyszukiwany. • Kiedy zmodyfikowano? — przy wybraniu tego kryterium można wybrać jedną z następujących opcji: Nie pamiętam. Na przykład jeśli pamiętasz.

15. Konfigurowanie paska zadań Zmiany w systemie nie ominęły również paska zadań.) Q pyfci i f_ddery £J komputery lub ludzie ł^J informacje w Centrum Pomocy I obsługi techniczne) Możesz także. a aplikacja odpowiadająca typowi pliku zostanie uruchomiona.. W zależności od użytego kryterium wyszukiwania.. W tym punkcie dowiesz się. Grupowanie przycisków pozwala wyeliminować takie zachowania systemu. każdej uruchomionej kopii był przypisywany osobny przycisk na pasku zadań.class wfoktorza C. Istnieje również możliwość sortowania otrzymanych wyników — według nazwy. to nie nastręczało to żadnych problemów. było niemożliwe. co ułatwia wyszukiwanie wielu kopii tej samej aplikacji oraz zmniejsza ilość elementów na pasku. jednak już przy kilkunastu uruchomionych aplikacjach rozmiar przycisku był tak mały. Poznasz również element paska zadań zwany Obszarem powiadomień. daty. Kiedy Pomocnik wyszukiwania pyta. w jaki sposób grupować okna na pasku zadań. który teraz umożliwia szybsze i bardziej efektywne korzystanie z funkcji systemu. . że odczytanie.\Documonts and Settmgs C: \WINDOWS\CursorS C:\WINDOWS\Driver Cache\i38f com/ms/^c/html/om Po zakończeniu wyszukiwania dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy wybrany plik. Jeśli otwierałeś ten sam program kilka razy. otrzymana ilość wyników może być bardzo duża Pik fcdyt)a tfidok ytubone rjarzt^Jzia Pomoc tt»i ^ ŁJ WynW PomocNk wyszukiwania Co chcesz wyszukać? jjjij dokumenty (edytory tekstów. arkusjc kakulacyjne itd. Jeśli miałeś uruchomionych kilka aplikacji. jakiej aplikacji dany przycisk dotyczy. Grupowanie przycisków na pasku zadań W poprzednich wersjach systemu Windows każdy uruchomiony program pojawiał się w postaci przycisku na pasku zadań. podstawowa konfiguracja Rysunek 7. aby zaprezentować jego zawartość. _j'j Przeszukaj Internet Nazwa CDYokoOno imetronom. czy otrzymane wyniki zawierają poszukiwany przez Ciebie plik.ppd i SJlHTMŁSdettionObject. zarządzanie plikami. rozmiaru i typu — lub zmiany formatu wyświetlania wyników.164 Część II • Pulpit. możesz podać jeszcze bardziej szczegółowe kryteria wyszukiwania lub je zmienić.anJ | ^]rf«ono_522.

która Cię interesuje. że uruchomiłeś kilkukrotnie aplikacje Word. Łatwo poznać. że jest tam więcej tekstu. nowy pasek zadań wykorzystuje rozwiązanie pod nazwą Grupowanie przycisków. w którym został utworzony. W ten sposób możesz w prosty sposób przejść do kopii programu. możesz zamknąć całą grupę aplikacji jednym kliknięciem. której kliknięcie powoduje pojawienie się listy uruchomionych kopii danego programu (rysunek 7. Aby zobaczyć nazwę dokumentu i nazwę programu. która pozwala oszczędzać czas. gdyż z prawej strony przycisku widoczna jest strzałka. jeśli uruchomisz więcej niż jedną kopię danego programu. Grupowanie przycisków na pasku zadań pozwala na łatwiejszy dostęp do konkretnych kopii programów Jeżeli nazwa dokumentu jest za długa. należy wskazać przycisk myszą. .16. • Nowy pulpit 165 Aby wyeliminować efekt „zatłoczonego paska zadań". Jest to kolejna funkcja nowego systemu Windows XP. musisz zamknąć każda z aplikacji osobno.16). W systemie Windows XP. Rysunek 7. Ale jeśli korzystasz z funkcji grupowania przycisków. Przypuśćmy. aby wskazać. że jedna ikona reprezentuje dostęp do wielu kopii jednego programu. system Windows zastąpi nie mieszczący się tekst 3 kropkami po prawej stronie przycisku. aby zmieścić się na przycisku.Rozdział 7. Kiedy chcesz zakończyć pracę systemu. zamiast wielu przycisków na pasku zadań odpowiadających każdej kopii tego programu pojawi się pojedynczy przycisk reprezentujący wszystkie uruchomione kopie.

. podstawowa konfiguracja Obszar powiadomień Obszar powiadomień paska zadań to miejsce. Przejdź na zakładkę Pasek zadań. takich jak otrzymanie wiadomości e-mail czy otwarcie Menedżera zadań. 3. W obszarze tym może zgromadzić się wiele ikon powiadomień. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start. Aby zmienić sposób działania Obszaru powiadomień: 1. Dostęp do ukrytych ikon jest możliwy po kliknięciu odpowiedniego przycisku w Obszarze powiadomień. 4.166 Część II • Pulpit. Z menu kontekstowego wybierz opcję Właściwości. Gdy wystąpi zdarzenie. w którym zazwyczaj wyświetlany jest bieżący czas. 2. które pojawiają się podczas występowania niektórych zdarzeń. Po pewnym czasie system Windows ukrywa ikonę. zarządzanie plikami. w systemie Windows wyświetlana jest ikona powiadomienia. aby ograniczyć liczbę ikon wyświetlanych w tym obszarze. Zaznacz odpowiednie opcje i kliknij przycisk OK.

. specjalne symbole matematyczne czy znaki charakterystyczne dla języków obcych. Można wyświetlić informacje dotyczące komputera lokalnego lub komputera. sieci. jak Kalkulator. internetowymi witrynami telnetowymi. Można także połączyć dźwięki z dokumentem lub wstawić je do niego. symbol znaku towarowego. balansu oraz tonów wysokich i niskich dźwięków odtwarzanych przez komputer lub aplikacje multimedialne. • Rejestrator dźwięku — za pomocą tego programu można nagrywać. z którym użytkownik jest połączony. • Informacje o systemie — program zbiera i wyświetla informacje o konfiguracji systemu. • Regulacja głośności — za pomocą tego programu można dopasowywać ustawienia głośności. natomiast w trakcie dalszej lektury książki odbędziesz podróż w krainę multimediów i Internetu. Rozdział 8. miksować. Akcesoria obejmują takie programy. usługami BBS. Windows XP wyposażony jest również w kilka wbudowanych akcesoriów — są to nieduże programy zapewniające dodatkową funkcjonalność systemu. takie jak np. odtwarzać i edytować dźwięki. • Tablica znaków — za pomocą tego programu można kopiować i wklejać do własnych dokumentów znaki specjalne. pulpitu. W tym rozdziale poznasz następujące akcesoria i aplikacje: • HyperTerminal — program umożliwia połączenie z innymi komputerami. usługami online i komputerami typu host za pomocą modemu lub kabla połączeniowego Null modem.Aplikacje i akcesoria W tym rozdziale: • Korzystanie z programu HyperTerminal • Rozrywka • Narzędzia systemowe • Korzystanie z narzędzi folderu Akcesoria • Gry Poznałeś dotychczas różne elementy systemu Windows XP Professional przeznaczone do konfiguracji systemu. Notatnik czy Rejestrator dźwięku.

zostaną omówione w innych rozdziałach. które nie są opisane w tym rozdziale. Program HyperTerminal umożliwia połączenia z innymi komputerami za pomocą modemu lub kabla połączeniowego Null modem. znajdziesz programy. • Paint — program jest narzędziem do rysowania. z pewnością będziesz zaskoczony ilością i funkcjonalnością wbudowanych programów.bmp). przeznaczony do tworzenia prostych dokumentów lub edycji dokumentów zawierających komendy języka HTML przeznaczonych do prezentacji na witrynach sieci Web. zawierających formatowanie lub grafikę. z którym się będziesz łączyć. za pomocą terminala VT100. • Notatnik — to nieskomplikowany edytor tekstów. W poprzednich wersjach systemu Windows poznałeś z pewnością większość wymienionych tutaj akcesoriów. Można też dodawać następne gry za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Ale nie daj się zwieść. . Korzystanie z programu HyperTerminal HyperTerminal to program do emulacji terminala obecny w systemie Windows od wersji Windows 95. • Gry — Windows XP udostępnia kilka niezłych gier w menu Start. Program HyperTerminal może być używany zarówno do inicjowania. • obecnym w sieci komputerem typu host w celu uzyskania dostępu do terminala. Akcesoriom Windows Media Player i Wiersz polecenia poświęcono osobne rozdziały książki (rozdział 29. sprawdź w wykazie na końcu książki. że wiesz już wszystko na ich temat. • takimi urządzeniami sieciowymi. i rozdział 13. Niektóre z nich. koncentrator itd. jak router. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z systemów Windows. również statystycznych. Jeśli szukasz informacji o konkretnym programie folderu Akcesoria. musi być również uruchomiony odpowiedni program. • internetowymi witrynami telnetowymi. Na komputerze. Za pomocą programu HyperTerminal można połączyć się z: • innym komputerem w celu wymiany informacji. podstawowa konfiguracja • Kalkulator — programu można używać w widoku standardowym do wykonywania prostych obliczeń albo w widoku naukowym do wykonywania zaawansowanych obliczeń. takie jak Podłączenie pulpitu zdalnego czy Połączenia sieciowe. • WordPad — programu można używać do tworzenia lub edytowania plików tekstowych. Microsoft znacznie ulepszył akcesoria w nowym systemie.).168 Część II • Pulpit zarządzanie plikami. jak i akceptowania nadchodzących połączeń. na której stronie jest opisany. który potrafi zatwierdzić nadchodzące połączenie. za pomocą którego można tworzyć czarno-białe lub kolorowe rysunki i zapisy wać je jako pliki map bitowych (. Przeglądając folder Akcesoria w menu Start.

• Aplikacje i akcesoria • usługami BBS (z ang. Ten prosty program jest często wykorzystywany na komputerach przenośnych do łączenia się z macierzami dyskowymi dużych serwerów. 169 Chociaż przydatność programu HyperTerminal zmalała wraz z gwałtownym wzrostem popularności sieci WWW. • niektórymi typami modemów. jak pokazano na rysunku 8. Uruchamianie programu HyperTerminal i tworzenie połączenia Uruchom program HyperTerminal wybierając z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/ Komunikacja/HyperTerminal. Po utworzeniu połączenia możesz zmienić jego właściwości wybierając z menu Plik/Wlaściwości.Rozdział 8. Zwykle jest on proszony o podanie nazwy i hasła. jednak jest to dla niektórych użytkowników nadal bardzo potrzebne narzędzie. Tworzenie nowego połączenia w programie HyperTerminal Nowe połączenie Wprowadź nazwę i wybieiz ikonę dla poraczen*a Umverity Comectlon Ikona: * W 5 t Uniyersły Connecłion Wprowadi szczegóły numem telefonu. który crices. Przy pierwszym uruchomieniu HyperTerminala zostaniesz poproszony o utworzenie nowego połączenia i wprowadzenie numeru dostępowego. Możesz używać programu HyperTerminal do łączenia się z urządzeniami. którymi możesz zarządzać łącząc się z nimi poprzez port szeregowy komputera. pojawi się główne okno programu HyperTerminal. to co widać w tym oknie jest odzwierciedleniem konsoli serwisu. Program HyperTerminal podczas tworzenia nowych połączeń korzysta z informacji na temat połączenia telefonicznego ustawionego za pomocą apletu Opcje telefonu i modemu dostępnego w Panelu sterowania (więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 25. Rysunek 8. jak pokazano na rysunku 8.1. • usługami online niedostępnymi w Internecie.*v\ Modern standardowy 56 000 b/t *+ w Program HyperTerminal zapisuje utworzone połączenia w pliku z rozszerzeniem . Routery i koncentratory są przeważnie wyposażone w dedykowany port szeregowy przeznaczony do tego celu. że utworzone połączenia będą dostępne z menu Start. Kiedy połączenie zostanie uruchomione. z którym użytkownik jest połączony. Pcłaci używając : Polska [48) 022 UV. Oznacza to. . bulletin board semices).2. Okno połączenia składa się z ekranu emulatora.ht w folderze programu HyperTerminal (\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\ Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja\HyperTerminal). wybrać ^rai/region Nymer kierunkowy Nuoei Idełonu.1.). Następnie pojawia się lista dostępnych opcji nawigacji po systemie.

• Za pomocą menu Transfer możliwe jest wysyłanie i odbieranie plików pomiędzy połączonymi komputerami (świetny sposób na przesyłanie danych pomiędzy dwoma komputerami. • Dostępne w menu Wywołanie opcje to Wywołaj. możesz wpisać w oknie połączenia programu HyperTerminal polecenie: atel . możesz również wybrać typ terminala. jeśli nie istnieje żadna inna możliwość przesłania danych) oraz przesyłanie odebranych plików na drukarkę. Na przykład aby sprawdzić działanie modemu. który ma być emulowany przez program. z którym użytkownik jest połączony. zarządzanie plikami. określić liczbę wierszy przechowywanych w buforze przewijania wstecznego oraz ustawić opcje transferu plików tekstowych w formacie ASCII. Czekaj na wywołanie i — jeśli program oczekuje na wywołanie — Zakończ oczekiwanie. czy klawisze funkcyjne i sterujące będą używane do zadań systemu Windows. 1152008-N-l Rysunek 8. Zdalne połączenie w oknie programu HyperTerminal Chociaż większość dostępnych w oknie programu HyperTerminal opcji jest zależna od serwisu. umożliwia to podgląd ustawień modemu. podstawowa konfiguracja t Uniwersytet . Ponieważ HyperTerminal zapisuje wszystkie informacje przesyłane pomiędzy systemami podczas połączenia. należy jednak pamiętać o następujących opcjach samego programu: • Za pomocą opcji Właściwości dostępnej po wybraniu z menu Plik/Właściwości możesz określić.2. czy zostaną przesłane do komputera zdalnego. usernane: trfew password: •••• Połączony 00:01:33 Autowybyw. • Można kopiować informacje z okna terminala oraz wklejać tekst w oknie terminala za pomocą polecenia Edycja.Myperie P_lk Edycja Wywoła/te Iransfer Pomoc D Ot II at O K atel O K Ś ES1 atdt 555-3092 Connected to University of Alabama in Huntsville. Jest to dobry sposób zapisywania danych z sesji lub wprowadzania skomplikowanych poleceń. Ponadto program HyperTerminal może służyć jako narzędzie do testowania ustawień modemów i korygowania błędów.170 Część II • Pulpit.

XP . • Aplikacje i akcesoria Jeśli modem działa poprawnie.Rozdział 8.wav. funkcja zwróci wartość 0 lub O . jak Windows Media Player. Rysunek 8. W tym punkcie zapoznasz się z aplikacjami Rejestrator dźwięku i Regulacja głośności. .htm. przewijanie do przodu i do tyłu.hayesmicro./ kni Domyślnie system Windows XP używa programu Windows Media Player do odtwarzania plików typu . Okno odtwarzania prezentuje w graficznej postaci odtwarzany dźwięk.hilgraeve.3. Program można pobrać jako freeware — posiada on wiele nowych właściwości. płyta CD lub DVD). Rejestrator dźwięku i Regulacja głośności. Jeśli masz zainstalowaną kartę dźwiękową. obsługa protokołu TCP/IP (z ang. firma HilGraeve. K 171 Jeśli chcesz się zagłębić w świat poleceń modemu. ulepszona obsługa wydruków. Znajdziesz tam wiele dokumentów zawierających opisy poleceń. Jest to proste narzędzie. Pole znajdujące się po lewej stronie okna odtwarzania informuje o bieżącej pozycji w pliku. prawdopodobnie rzadko będzie się zdarzać. takich jak rozbudowana obsługa terminala.com/htpe) rozbudowaną wersję programu o nazwie HyperTerminal Private Edition. Rejestrator dźwięku Aplikacja Rejestrator dźwięku pozwala nagrywać i odtwarzać pliki typu . co widać na rysunku 8. Ponieważ program Windows Media Player oferuje większą wygodę i większe możliwości odtwarzania plików dźwiękowych. Transfer Cali Protocol/lnternet Protocol) i wiele innych. Przyciski w oknie programu odpowiadają za odtwarzanie. że sięgniesz po Rejestrator dźwięków jako narzędzie do odtwarzania. Producent programu HyperTerminal będącego częścią systemu Windows. zatrzymywanie i nagrywanie plików typu . została opisana szczegółowo w rozdziale 29. który jest odtwarzany.3. Okno programu Rejestrator dźwięku •9 WIIKIIIW. koniecznie odwiedź witrynę Hayes support pod adresem http://www. to możesz korzystać z Rejestratora dźwięków do nagrywania dźwięku z dowolnego źródła (może to być mikrofon. Rozrywka W folderze Rozrywka menu Start w systemie Windows XP zgrupowano takie aplikacje. oferuje na swojej witrynie (http://www. Aplikacja Windows Media Player pozwala na odtwarzanie różnych typów plików audio i wideo.wav (jest to format zapisu dźwięku popularny w systemach Windows i nie tylko). Pole znajdujące się po prawej stronie okna odtwarzania podaje informację o całkowitej długości odtwarzanego pliku.com/Tech_CS/docs. Suwak umieszczony nad przyciskami pozwala rozpocząć odtwarzanie lub nagrywanie w dowolnym miejscu pliku.wav.

utrata jakości będzie bardzo duża. Można zmieniać głośność tylko pliku dźwiękowego. • Opcji Zmniejsz szybkość i Zwiększ szybkość z menu Efekty.172 Część II • Pulpit. Odtwarzacz multimedialny lub Rejestrator dźwięku. który nie jest skompresowany. podstawowa konfiguracja Kiedy już otworzyłeś plik dźwiękowy za pomocą programu Rejestrator dźwięku — niezależnie od tego. Istnieją trzy sposoby uruchomienia aplikacji Regulacja głośności: kliknięcie ikony głośnika znajdującej się na Obszarze powiadomień. że plik jest skompresowany i przed dostosowaniem jakości dźwięku nie może być modyfikowany. • Opcji Dodaj echo w menu Efekty. oznacza to. Pojawi się okno Właściwości pokazane na rysunku 8. Jeśli w komputerze masz zainstalowane więcej niż jedno urządzenie miksujące (przeważnie . Jeśli w programie Rejestrator dźwięku nie widać zielonej linii. Można również wyłączyć dźwięk wybranego urządzenia. Domyślnie w oknie programu Regulacja głośności pokazane są najczęściej używane urządzenia dźwiękowe. Można dodawać lub usuwać suwaki dla wybranych urządzeń wybierając z menu Opcje/Właściwości. Pamiętaj jednak. nagrany plik może mieć nieznacznie gorszą jakość. możesz na przykład wycinać fragmenty pliku przed lub za zaznaczonym miejscem. zawierającego opcje pozwalające zmniejszyć i zwiększyć głośność. takie jak Odtwarzacz CD.wav — możesz go poddać edycji przy użyciu: • Menu Edycja. Na przykład po zwiększeniu szybkości pliku dźwiękowego zawierającego mowę odtwarzany będzie głos o wyższym tonie i szybkości. • Opcji Odwróć w menu Edycja. Okno programu Regulacja głośności pokazano na rysunku 8. Jeśli będziesz zmniejszać lub zwiększać głośność podczas nagrywania mowy. że plik jest odtwarzany od końca. Regulacja głośności Głośnością wydawanego przez komputer dźwięku można sterować klikając ikonę głośniczka znajdującą się na Obszarze powiadomień (ikona znajdująca się tuż obok ikona zegara) i przeciągając do wybranej pozycji znacznik na suwaku.5. wpisanie polecenia sndvol32 w Wierszu polecenia lub wybranie skrótu Regulacja głośności w menu Start. czy sam zapisałeś dźwięk. czy otworzyłeś istniejący plik . Zwiększanie szybkości pliku dźwiękowego powoduje jego szybsze odtwarzanie. że jedyną możliwością usunięcia tego efektu jest przywrócenie stanu pliku z ostatniej zapisanej wersji. której wybranie powoduje. Jeśli jednak będziesz korzystać z tych opcji przy nagrywaniu muzyki. • Menu Efekty. które pozwala na wklejanie i miksowanie aktualnie otwartego pliku z innym plikiem typu . Zawiera ono suwaki odpowiadające za regulację głośności.wav. ale również zniekształcanie dźwięku. której wybranie spowoduje dodanie efektu echa do odtwarzanego dźwięku. zarządzanie plikami. balansu lewego i prawego głośnika oraz ustawień tonów niskich i wysokich dla dźwięków odtwarzanych przez komputer lub aplikacje multimedialne. Polecenia zmniejszenia lub zwiększenia głośności powodują zwiększenie amplitudy dźwięku.4.

. Głośność: j 4) Głośność LJ LJ' CH toc»z wszystkie 1 Zaawansowane i nwycsz Crystal WDM Audio Rysunek 8. że masz więcej niż jedną kartę dźwiękową). Dodawanie urządzeń widocznych w oknie programu Regulacja głośności Urządzenie miksujace Ustawianie głośności 0 Odtwarzanie O Nagrywanie Pokaz nastepuiace sterowniki giosnoici. Regulowanie głośności poszczególnych elementów systemu 173 ii Master Out Qpcje Pomoc Master Out BfltanK Wave Balans..5. • Aplikacje i akcesoria Rysunek 8. 1 . wybierz urządzenie.Rozdział 8. Digital Balans: Audio CD Balans: Weiście hniowe Balans: 4i 9> Głośność: Głośność: Głośność: .4. W tym rozdziale poznasz dwie niezwykle użyteczne aplikacje z folderu Narzędzia systemowe — Tablica znaków i Informacje o systemie. W polu Pokaż następujące sterowniki głośności wyświetlane są urządzenia. a aplikacja Oczyszczanie dysku — w rozdziale 22. Większość z nich jest opisana w innych rozdziałach niniejszej książki. Jeśli urządzenie jest zaznaczone. Na przykład aplikacja Defragmentator dysków jest omówiona w rozdziale 19. to w oknie Regulacja głośności będzie widoczny suwak pozwalający na regulację głośności tego urządzenia. którego dźwięk chcesz kontrolować w polu Urządzenie miksujace. Korzystanie z Narzędzi systemowych System Windows XP posiada wiele wbudowanych narzędzi pozwalających zarządzać systemem i wyszukiwać błędy. 0 Master Out 0 Wave 0 Drgital D MIDI (El Audio CO 0 Weiście liniowe n Mikiolon D Mono : i i i : oznacza to. których dźwięk można kontrolować.

V.6).6. y.)• \ i i e e 0 0 ° + 1 } 2 3 0 U U 1 i A A fiEc E M E E E 1 I ó 6 0 ć H 1 u U Y D (1 a a u U u u y t> y A a i anó a Ą. 2. W tablicy znaków są wyświetlane następujące zestawy znaków: Windows. który chcesz skopiować. kliknij przycisk Kopiuj. podstawowa konfiguracja Tablica znaków Tablica znaków może być wykorzystana do przeglądania znaków dostępnych w wybranej czcionce. Jeśli zakończyłeś dodawać znaki do listy. aby umieścić znaki w wybranym miejscu. do którego chcesz skopiować wybrane znaki. DOS i Unicode.® ! § 0 » y. kliknij go — pojawi się powiększony obraz znaku. co ułatwia wyszukiwanie. i użyć opcji Wklej. aby dodać go do ciągu znaków do skopiowania. Skrót do programu Tablica znaków znajduje się w podkatalogu Narzędzia systemowe menu Start. Lista znaków. c A A A A 1D N 0 0 Ó 0 0 a a a a . J k { A i s Bc V w / 0 1 2 3 4 D E F G H X Y Z [ \ rn n 0 P 1 d £ o - q r s t u V w X y Z « •" . i O Aiial # i % i 5 6 7 8 9 1 J ( ) < = 1 + T Li : > ? i A K L M N 0 p Q R a b c cl 1 A e f g h .6. Na liście Czcionka wpisz lub zaznacz czcionkę. Ten sam efekt uzyskasz klikając przycisk Wybierz. . 5. 3. Dwukrotnie kliknij znak. Za pomocą programu Tablica znaków można zobaczyć wszystkie dostępne w systemie znaki Czcignka. Aby zobaczyć dokładnie wybrany znak. aby wybrać ten. Lista znaków zostanie przekopiowana do Schowka. Jeśli w oknie programu Tablica znaków zaznaczysz opcję Widok zaawansowany. 4.174 Część II • Pulpit zarządzanie plikami. Okno główne programu Tablica znaków pokazano na rysunku 8. które dotychczas wybrałeś. Teraz możesz powrócić do programu. by móc go później wkleić do programu wykonaj poniższe kroki: 1. Rysunek 8. ą C c a 2n<kido skopiowania: 0 Widok zaawansowany Zestaw znaków £rupq wedhjg Wyjzukaj: U-OOEGLatinSmalLotUHAe ' Unicode Wszystko IJneode: Aby skopiować znak z Tablicy znaków do Schowka. Przewiń listę dostępnych znaków. okno programu zostanie powiększone o dodatkową sekcję wyświetlającą grupy znaków (rysunek 8. znajduje się w polu Znaki do skopiowania.

karty sieciowe itp.7. CD-ROM.7. Wymuszony sprzęt. wersji. We/Wy. Dostępna pamięć wirtualna r l h f l H PA. • Składniki — kategoria zawiera informacje dotyczące takich składników systemu. program Informacje o systemie może potrzebować dłuższej chwili. Jest to kategoria najbardziej przydatna podczas wyszukiwania błędów działania elementów sprzętowych komputera. elementów komputera. Okno programu Informacje o systemie $k £dyc]a ^Vidok yarzędzia Pomoc.MN. Rysunek 8. a następnie wyświetla w postaci drzewa informacje o konfiguracji systemu. porty. : '. 200008-16 " ji |j i Podsumowanie systemu 3 Zasoby sprzętowe Konflikty/Udostępnianie DMA • Wymuszony sprzęt WeAVy Przetwaria Pamięć •3. A ••••U Element f Nazwa systemu operacytnego Weisja Producent systemu operacyi. Można wyświetlić informacje o nazwie. Można wyświetlić informacje na temat konfiguracji sprzętowej (takie jak numery przerwań).Składniki * Mułtimedw CD-ROM Urządzenie dźwiękowe Ekran Podczerwień '•£ Weiicie ••• Modem A Sieć •+.010817-l148r' ALEXXP\Ale« Siodkowoeuropetski czas letni 384. jak multimedia. Nazwa systemu Producent systemu Model systemu Typ systemu Procesor Wefsja/dala systemu BIOS Wersja SMBIOS Katalog systemu Wrtdows Katalog systemowy Urządzenie rozruchowe Ustawienia regionalne Warstwa abstrakt u sprzętu Nazwa użytkownika Strefa czasowa CaHtowita pamięć fizycma Dostępna pamięć fizyczna Całkowity lozmiM pamięci w. • Aplikacje i akcesoria 175 Korzystanie z programu Informacje o systemie Program Informacje o systemie zbiera. Można sprawdzić wersję systemu BIOS. 22 C:\WIND0WS CAWINDOWSSSystem32 \Device\HarddrskVolumel Polska Wersja • "5 1 2600. W tej kategorii możesz uzyskać informacje nie tylko o zainstalowanych elementach . dostępnych jest jeszcze pięć innych (jeśli nie zainstalowałeś pakietu Microsoft Office. i .0 (npclient. jak pokazano na rysunku 8. Program Informacje o systemie po uruchomieniu wyświetla Podsumowanie systemu. że w zależności od rodzaju informacji. typ procesora i informacje o pamięci.I Wartość Miaosołt Windows XP Prolessional 51 2600 Kompilacja 2600 Mcrosołt Corporation ALEXXP Dell Computer Corporation Precision WorkSlalion 410 MT Komputer z procesorem x86 K86 Family 6 Model 5 Sleppng 2 Genunelmel "337 Dell Computer Corporation A14. Przerwania i Pamięć.. Okno szczegółów po prawej stronie wyświetla informacje dotyczące elementów zaznaczonych w drzewie kategorii. urządzenia dźwiękowe.. to zobaczysz tylko cztery kategorie): • Zasoby sprzętowe — kategoria wyświetla informacje o przypisaniu zasobów i możliwych konfliktów współużytkowania między zasobami: DMA. Należy pamiętać. podobnym do Eksploratora Windows. W oknie szczegółów wyświetlane są informacje ogólne o danym komputerze i jego systemie operacyjnym. [ Zaujknri znajdowane | Drzewo kategorii w lewym oknie zawiera elementy w widoku folderu.74 MB v Znajd* j" • Przeszukaj tyko wybraną kategorie D PfJetzukaj tylko nazwy kategorii .00 MB 202 64 MB 1. aby je zebrać i wyświetlić. dzięki czemu można je w prosty sposób przeglądać. Porty &• Magazyn Drukowanie T .. sterowników urządzeń oraz informacje na temat niektórych aplikacji. Oprócz kategorii Podsumowanie systemu.Rozdział 8. producencie oraz lokalizacji katalogu systemowego.03 GB 739. .! M.

Program pozwala również — oprócz możliwości przeglądania informacji o systemie — na wyszukiwanie danych systemowych. WordPad. Aby można było połączyć się z komputerem zdalnym. • Aplikacje pakietu Office x — x odnosi się do wersji pakietu Office zainstalowanej w komputerze. ale również o związanych z tymi elementami ustawieniach systemu Windows. która jest widoczna tylko wtedy. włącznie ze szczegółami dotyczącymi sterowników systemowych. Przywracanie systemu. z którym chcesz się połączyć. szczególnie w przypadku eksportowania wielu kategorii. W oknie Komputer zdalny wybierz opcję Komputer zdalny w sieci i wpisz nazwę lub adres IP komputera w polu Sieciowa nazwa komputera. jak Diagnostyka sieci. a Ty musisz mieć odpowiednie prawa na zdalnym komputerze. Możesz również wyeksportować z programu informacje o systemie. Na przykład w podkategorii Sieć możesz uzyskać informacje o kartach sieciowych. • Środowisko oprogramowania — kategoria zawiera informacje dotyczące konfiguracji systemu. które możesz następnie zapisać w postaci pliku tekstowego lub wydrukować. Narzędzie diagnostyczne Direct X oraz Dr Watson.0. Menu Narzędzia umożliwia dostęp do niezwykle przydatnych aplikacji. W tym celu należy w polu Znajdź w dolnej części okna wpisać wyraz lub wyrazy odpowiadające wyszukiwanym informacjom o systemie. na tym komputerze musi być zainstalowane narzędzie Wiersz polecenia instrumentacji zarządzania Windows. okno nie umożliwia przeglądania dostępnych komputerów. . W tym celu wybierz z menu Widok opcję Komputer zdalny. protokołach i ustawieniach WinSock w systemie. Jeśli nie jesteś pewien. wersja aplikacji i ustawienia cache. Narzędzie weryfikacji podpisu pliku.nfo. a są to Kalkulator.176 Część II • Pulpit. zgodnym z bieżącą wersją programu Informacje o systemie. Notatnik i Paint. dzieli się na podkategorie odpowiadające poszczególnym aplikacjom wchodzącym w skład pakietu. Niestety. zarządzanie plikami. gdy pakiet Office jest zainstalowany. podstawowa konfiguracja sprzętowych. • Ustawienia internetowe — kategoria zawiera informacje dotyczące konfiguracji aplikacji Internet Explorer. więc musisz znać nazwę lub adres IP komputera. I w końcu. zgodny ze starszymi wersjami programu Informacje o systemie. możesz zapisać dane o systemie w postaci pliku o rozszerzeniu . możesz skorzystać z Moje miejsca sieciowe i wybrać opcję Wyświetl komputery grupy roboczej. Korzystanie z narzędzi folderu Akcesoria Opisane w tym punkcie aplikacje znasz świetnie z poprzednich wersji systemu Windows. Wydruki z programu Informacje o systemie mogą być bardzo duże. zmiennych środowiskowych i bieżących zadań drukowania. takich jak zabezpieczenia. Istnieje możliwość zdalnego uruchomienia programu Informacje o systemie dla komputera połączonego z Twoim komputerem.nfo) w wersji 5. Ta kategoria.0/6. jak nazywa się zdalny komputer. Dane można zapisać również jako plik programu Informacje o systemie (.

to zostaną one utracone po przełączeniu aplikacji w tryb Naukowy. Klasyczne okno aplikacji Kalkulator Edycja ywdok Pomoc. jak i Naukowym dostępna jest funkcja Grupowanie cyfr. których możesz jeszcze nie znać. Tryb Naukowy aplikacji Kalkulator pokazano na rysunku 8. to po ponownym uruchomieniu ten sam widok będzie aktywny. Rysunek 8. dzięki czemu stają się one bardziej czytelne'.9. o czym wie niewielu użytkowników. W tym celu wybierz z menu Widok/Naukowy. wybierz z menu Widok/Grupowanie cyfr. 233*55 872. Rysunek 8. a które na pewno uznasz za bardzo przydatne. może jeszcze częściej używana jest gra Pasjans). Tryb Naukowy aplikacji Kalkulator Edycja Widok Pomoc. możesz przełączyć aplikację Kalkulator w tryb Naukowy. więc jeśli zamkniesz Kalkulator z aktywnym trybem Naukowym. Jeśli wcześniej wykonywałeś obliczenia w trybie Standardowym. Backspaco CE 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 Zarówno w widoku Standardowym. OHe» Oliw ® D « OOct DHyp OBn ®Slopnie O nadany O Giaduty |B«c*ipaM 7 0 0 0 H 000OG ]Q 0 0 0 0 0 0 0 100000 Jak widzisz. . Jeśli chcesz wykonać bardziej skomplikowane obliczenia. Standardowy widok aplikacji Kalkulator jest pokazany na rysunku 8. Funkcja ta grupuje liczby dziesiętne przy użyciu spacji. Symbol grupowania cyfr jest zależny od ustawienia Opcji językowych i regionalnych w Panelu sterowania tłum. ale jest kilka opcji.9. • Aplikacje i akcesoria 177 Korzystanie z aplikacji Kalkulator Kalkulator to chyba najczęściej używana aplikacja systemu Windows (no.8 i oferuje on niewiele ponad obsługę podstawowych funkcji arytmetycznych. Aplikacja pamięta ostatni używany widok.Rozdział 8.8. Zagłębianie się we wszystkie te funkcje nie jest tematem tego rozdziału. tryb Naukowy oferuje dostęp do znacznie większej ilości funkcji. Aby uruchomić funkcję Grupowanie cyfr.

na przykład jeśli chcesz obliczyć maskę lub podmaskę sieci. Przeliczona wartość zostanie wyświetlona. działa analogicznie jak przycisk C na kalkulatorze. wpisz tę wartość. dwójkowego. ósemkowego i szesnastkowego. Aplikacja Kalkulator pozwala na korzystanie z następujących systemów liczbowych: dziesiętnego. Wiele typów plików systemowych może być edytowanych za pomocą Notatnika (na przykład pliki typu Ani lub . a nawet mogą powodować wystąpienie błędów. możesz włączyć opcję Zawijanie wierszy z menu Format.10 prezentuje okno programu Notatnik. na który chcesz przeliczyć podaną wartość. ale nie wpływa na wygląd tekstu na wydruku. które muszą zawierać wyłącznie zwykły tekst. działa analogicznie jak przycisk Backspace na kalkulatorze. Aby przełączyć się w tryb obliczeń w wybranym systemie. w którym podana jest wartość. kliknij odpowiedni przycisk opcji. • Ctrl+L — czyści zawartość pamięci kalkulatora. podstawowa konfiguracja Do wprowadzania liczb i operatorów można również używać klawiatury numerycznej. który może być wykorzystany do tworzenia prostych dokumentów. odpowiada przyciskowi CE na kalkulatorze. a następnie kliknij przycisk opcji systemu liczbowego. odpowiada przyciskowi MS. odpowiada przyciskowi M+. • Ctrl+R — przywołuje wartość zapisaną w pamięci kalkulatora. aż do miejsca. Dodatkowe funkcje Notatnika: • Jeśli otworzysz plik tekstowy w oknie Notatnika. • Ctrl+P — dodaje wyświetlaną liczbę do wartości zapisanej w pamięci kalkulatora. • Del — usuwa ostatni wpis. Rysunek 8. . Notatnik jest najczęściej używany do przeglądania lub edytowania plików tekstowych (. Korzystanie z Notatnika Notatnik jest podstawowym edytorem tekstu. Ponadto możesz korzystać z pozostałych klawiszy w następujący sposób: • Esc — usuwa wszystkie dotychczas wykonane obliczenia. gdzie w pliku występuje znacznik przejścia do nowej linii. • Backspace — usuwa ostatnią wpisaną cyfrę. nie można omyłkowo zapisać specjalnego formatowania w dokumentach. Aplikacja Kalkulator pozwala zaoszczędzić ogromnie dużo czasu przy przeliczaniu liczb z systemu dwójkowego na dziesiętny. • Ctrl+M — zapisuje liczbę w pamięci kalkulatora. Ponieważ Notatnik obsługuje tylko zupełnie podstawowe formatowanie. która jest uaktywniana przez naciśnięcie klawisza Num Lock.bat). W tym trybie klawisze klawiatury numerycznej będą odpowiadały przyciskom prostego kalkulatora. odpowiada przyciskowi MC. ponieważ znaki specjalne lub inne formatowanie mogą nie pojawiać się na opublikowanej stronie sieci Web.178 Część II • Pulpit zarządzanie plikami. odpowiada przyciskowi MR. Jeśli chcesz przeliczyć wartość z jednego systemu na inny. to linie tekstu będą się ciągnęły w nieskończoność. wybierz system. Zawijanie tekstu umożliwia oglądanie całego wiersza.txt). Jest to wyjątkowo użyteczne przy tworzeniu dokumentów HTML dla stron sieci Web. Aby tekst był bardziej czytelny. jednak zdaniem wielu użytkowników jest prostym narzędziem służącym do tworzenia stron sieci Web.

W tym celu umieść kursor w miejscu. Ali Rights Reserved. • Aplikacje i akcesoria Rysunek 8.LOG. którym warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo.DLS f i l e c o n t a i n s t h e Roland soundcanvas sound set which 1s Drotected under t h e f o l l o w i n g c o p y M g h t : roland GS Sound 5et/M1crosoft ( p . A l i other uses requ1re a separate w r i t t e n l i c e n s e from Roland. Program WordPad nie pozwala na tworzenie bardzo wyrafinowanych plików tekstowych. Oprócz tych ogólnie znanych opcji. możesz wybrać styl i rozmiar czcionki. to program automatycznie wstawi godzinę i datę na końcu pliku — będzie to robił przy każdym otwarciu pliku. a następnie wybierz z menu Edycja/ Godzina/Data. WordPad działa na tej samej zasadzie co inne aplikacje systemu Windows. Z menu Plik możesz wybierać funkcje tworzenia. Tylko jeden styl i rozmiar czcionki może być użyty w całym pliku tekstowym. której chcesz używać. 1996 Roland C o r p o r a t i o n u.TXT Copyright Cc) 1998-2000 M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n . Styl czcionki i Rozmiar. The GM. The Roland soundcanvas Sound set is l i c e n s e d under M i c r o s o f t ' s End User License Agreement f o r use w1th M i c r o s o f t o p e r a t i n g system products onty. lecz jego zaletą jest możliwość odczytywania większości dostępnych w Internecie typów plików tekstowych.txt . Wybierz żądane opcje w polach Czcionka. Menu Pomoc pozwala na odszukanie potrzebnych tematów pomocy. . program WordPad posiada również funkcje dodatkowe. Korzystanie z Notatnika 179 P gmreadme.Rozdział 8. można je także w nim osadzać. Wstawione wartości są pobierane z zegara systemowego. Jeśli w pierwszej linijce pliku tekstowego umieścisz słowo . otwierania.10. Korzystanie z programu WordPad Za pomocą programu WordPad można tworzyć i edytować proste dokumenty tekstowe lub dokumenty ze złożonym formatowaniem i grafiką. • Możesz wstawić godzinę i datę do dokumentu. w którym chcesz wstawić datę i godzinę.s. drukowania i zamykania dokumentów. Głównym powodem dołączenia programu WordPad do systemów Windows jest duża ilość dokumentacji dostępnej w formacie . W tym celu wybierz z menu Format/Czcionka.Notatnik Format Widok Pomot GMREADME. Z dokumentem programu WordPad można łączyć informacje z innych dokumentów. • Chociaż program Notatnik obsługuje tylko zupełnie podstawowe formatowanie. zapisywania.doc.

do prawej) i tworzenie listy punktowanej. Główna część okna to obszar przeznaczony do wprowadzania i edytowania tekstu. podstawowa konfiguracja Formatowanie tekstu i układ strony Okno programu WordPad. • Podstawowe formatowanie — pogrubienie. że niedługo znowu mnie odwiedzisz Z poważaniem. Walter Glenn| ftby uzyskać Pttnoc. Na rysunku 8. Korzystanie z programu WordPad ?kk £dyc)a Widok Wstaw Fonnat Pomoc n a? y » a Aiial • 1 • • 2 ' i H v 10 ta ^ % v Europa Środkowa ' 6 • • 8 - •r II lii m •16.180 Część II • Pulpit. kiedy byłeś u mnie ostatnim razem.11. Chciałbym Ci podziękować za prezent i mam nadzieję. 14 września 2001 •10. do środka.12 pokazano znaczniki wcięcia. kolor tekstu. podkreślenie. zarządzanie plikami.i T V • -12. stylu i rozmiaru czcionki — wszystkie typy. • Wysunięcie — pozwala ustawić wcięcie kolejnych linii akapitu następujących po pierwszej linii. pokazane na rysunku 8. nie mieliśmy niestety zbyt wiele czasu. które można ustawiać w dokumencie: Rysunek 8. to typowe okno edytora tekstu. style i rozmiary czcionki zainstalowane w systemie są dostępne w WordPadzie.' -17' Piątek. Pasek narzędzi pozwala na korzystanie z następujących funkcji: Rysunek 8. • Formatowanie strony — wyrównanie (do lewej. aby porozmawiać. .' '13- Drogi Michale.12. Linijka programu WordPad Wcięcie pierwszego wiersza Wysunięcie Wcięcie z lewej Wcięcie z prawej • Wcięcie pierwszego wiersza — pozwala na ustawienie wcięcia pierwszego wiersza akapitu. kursywa. Podczas przesuwania znacznika wysunięcia znacznik wcięcia pierwszego wiersza nie przemieszcza się.11. Linijka znajdująca się nad obszarem edycji tekstu pozwala na ustawienie lewego i prawego marginesu. naci^ni) klowtłZ FI • • Zmiana typu.

Po wybraniu z menu Plik/Ustawienia strony pojawia się okno dialogowe Ustawienia strony pokazane na rysunku 8. Drukarka będzie drukować tylko w obrębie ustawionych marginesów. • Określić. • Ustawić obszar drukowania na stronie. Ustawienia strony Dostępna w programie WordPad opcja Ustawienia strony pozwala na konfigurowanie wyglądu wydruku. 181 Większość opisanych opcji jest dostępna również z menu — po wybraniu opcji Format/Akapit. Dostępne do wyboru opcje to Pionowa i Pozioma. który ma być użyty. jego znacznik jest przesuwany podczas przesuwania znacznika wcięcia z lewej. Zmiany w opcji programu mają wpływ na wygląd wszystkich otwieranych dokumentów. Ustawieniem domyślnym jest A4. • Wcięcie z prawej — pozwala ustawić wcięcie z prawej strony wszystkich linii akapitu. . koperty lub innych nośników do drukowania.Rozdział 8. • Aplikacje i akcesoria • Wcięcie z lewej — pozwala ustawić wcięcie z lewej strony wszystkich linii akapitu. Opcje programu Wybierając z menu Widok/Opcje.13. Za jego pomocą można: Rysunek 8. Różne modele drukarek obsługują różne źródła papieru. gdzie w drukarce znajduje się papier. A5 oraz różne rozmiary kopert. które mają być używane. • Określić sposób umieszczenia dokumentu na drukowanej stronie. Ustawienia strony w programie WordPad Papie. Jeśli w akapicie ustawione jest również wcięcie pierwszego wiersza. podajnik kopert czy podawanie ręczne.13. takiejak główny zasobnik. pozostałe opcje to Letter. Bozmiar Wybćr automatyczny Onentacia O Pozioma • Określić rozmiar papieru. można ustawić opcje programu WordPad.

możesz modyfikować zawartość osadzonego dokumentu za pomocą związanego z nim programu. Usunięcie zaznaczenia powoduje. Dostępne zakładki to Text. rozmiar strony lub ustawienia marginesów). możesz wyłączyć lub włączyć wyświetlanie poszczególnych pasków za pomocą menu Widok. Osadzony dokument może być utworzony za pomocą dowolnego programu obsługującego technologię OLE (z ang. Linijka i Pasek stanu.14. osadzanie dokumentu polega na wstawieniu dokumentu do innego dokumentu. Punkty. Rich Text. arkusze kalkulacyjne i wykresy Excel. Do jednego dokumentu utworzonego w programie WordPad możesz wstawić dokumenty różnych typów.14 pokazano zakładkę Opcje okna Opcje. pliki graficzne. gdy dotrze do brzegu okna) lub Zawijaj według linijki (po dotarciu do marginesów strony tekst jest zawijany do następnego wiersza). Na tej zakładce można zmieniać miary w danym dokumencie. Word (dotyczy dokumentów utworzonych za pomocą WordPada). to spotkałeś się już z możliwością osadzania dokumentu wewnątrz innego dokumentu. Kiedy dokument zostanie osadzony. Krótko mówiąc. zarządzanie plikami. a nawet dźwięki. Po osadzeniu dokumentu nie ma powiązania pomiędzy osadzonym dokumentem a dokumentem oryginalnym. Wstawianie obiektów Jeśli korzystałeś wcześniej z systemu Windows. która powoduje. że tekst jest zaznaczany po jednym znaku.182 Część II • Pulpit. Dostępne jednostki to Cale. ale każda z nich dotyczy innego typu dokumentów. Jeśli otwarty jest dokument. Write (dotyczy dokumentów utworzonych za pomocą programu Write dostępnym we wczesnych wersjach systemu Windows) i Osadzony (dotyczy dokumentów utworzonych za pomocą innych edytorów tekstu. Pasek formatu. W dolnej części zakładki znajduje się opcja Automatyczne zaznaczanie wyrazów. jak na przykład inne dokumenty tekstowe. Object Linking and Embedding). Do edytowanego dokumentu możesz wstawić pusty dokument — który następnie będziesz modyfikować — lub gotowy dokument. a następnie osadzonych w dokumencie programu WordPad). Zawijaj według okna (tekst jest zawijany do następnego wiersza. Rysunek 8. • Paski narzędzi — dostępne paski to Pasek narzędzi. . Opcje programu WordPad Opcje Teks! RichTetf Woid ii Wi»e : Oudtory: Jednostki miary ©iS O Punkty O Cajymctry O Cyceta 0 Automatyczne zaznaczanie wjfazów Pozostałe pięć zakładek okna Opcje wygląda tak samo. Centymetry i Cycera. Dostępne opcje tych zakładek to: • Zawijanie wierszy — można wybrać opcję Bez zawijania (akapit tekstu jest kontynuowany w pojedynczym wierszu bez względu na rozmiar okna. że w WordPadzie podczas przeciągania myszy po tekście zaznaczane jest jedno słowo naraz. podstawowa konfiguracja Na rysunku 8.

Opcja Wyświetl jako ikonę określa. znajdujący się w dolnej części okna. Kliknij przycisk OK. Jeśli wybrałeś opcję Utwórz z pliku. to Pasek koloru. wybierz typ dokumentu z listy Typ obiektu. Jeśli tworzysz nowy dokument. aby utworzyć pusty dokument wybranego typu. Poniżej przycisków narzędzi znajduje się okno.15.bmp. znajdujący się po lewej stronie tła. Paint może być również wykorzystywany do oglądania i edytowania zeskanowanych fotografii. w tym punkcie przedstawimy tylko najciekawsze funkcje tego programu. 5. 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy dowolne pole koloru. Drugi obszar okna. które można używać do tworzenia prostych lub rozbudowanych rysunków. 2. jak i kolorowe. Obraz utworzony za pomocą programu Paint można wkleić do innego dokumentu lub użyć go jako tła pulpitu. Mogą one być zarówno czarno-białe. pokazane na rysunku 8. Na przedstawionym rysunku kolor tła jest biały. w którym pokazane są opcje dostępne dla wybranego narzędzia. Aby wybrać kolor tła. 7. 6.Rozdział 8. Można je także drukować. czy w pliku pojawi się zawartość obiektu osadzonego lub ikona reprezentująca obiekt. Pierwszy z nich to tło — duży obszar w prawej górnej części okna. 3. jak pliki . Trzeci obszar. jest podzielone na trzy główne obszary. kliknij prawym przyciskiem myszy w polu koloru. 9. aby wybrać kolor pierwszego planu. aby wstawić cały plik do bieżącego dokumentu. Program pozwala pracować z takimi obrazami.jpg.gif\ub . . Korzystanie z programu Paint Program Paint to narzędzie do rysowania. gdzie chcesz osadzić dokument. to Przybornik — zawiera 16 dostępnych narzędzi do rysowania przedstawionych w dwóch kolumnach. Po lewej . Zaznacz opcję Utwórz nowy. wpisz lokalizację w polu Plik lub kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/WordPad. Przybornik Okno programu Paint. wykorzystywać jako tło pulpitu lub wklejać do innego dokumentu. Rysunki można zapisywać w postaci plików mapy bitowej. w którym widoczny jest rysunek. • Aplikacje i akcesoria Aby osadzić dokument wewnątrz edytowanego pliku: 1. Wybierz z menu Wstaw/Obiekt. Po zaznaczeniu pola wyboru obiekt można otwierać w pliku klikając dwukrotnie jego ikonę. lub Utwórz z pliku. Umieść kursor w miejscu. Ponieważ prawdopodobnie poznałeś już wcześniej program Paint lub inny program do obróbki plików graficznych. 183 8. Zawiera on paletę kolorów dostępnych do rysowania. Utwórz nowy dokument w programie WordPad lub otwórz dokument zapisany na dysku.

• Lupa — pozwala powiększyć (kliknięcie lewym przyciskiem myszy) lub pomniejszyć (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) rysunek. należy rozwinąć menu Widok. w którym można tworzyć własne kolory. Jeżeli wypełniany kształt ma nieciągłe obramowanie. Aby znaleźć i usunąć przerwy w obramowaniu. aby zmienić kolor tła. • •" W celu uzyskania pomocy Mknij Tematy Pomocy w met stronie palety kolorów znajduje się pole koloru wskazujące bieżący kolor pierwszego planu i tła. : " . jakie możesz uzyskać za pomocą tego narzędzia. Możesz następnie przenieść zaznaczony obszar lub zastosować w nim efekty graficzne. Narzędzie Zaznacz pozwala na zaznaczenie prostokątnego obszaru. . pozwala zaznaczyć obszar o dowolnym kształcie. jak nazwa wskazuje. Jeśli będziesz rysował przy wciśniętym lewym przycisku myszy. rysunek będzie miał kolor tła. Przesuń kursorem myszy po obszarze rysunku trzymając wciśnięty przycisk myszy. . • Gumka/Gumka kolorowa — Gumka rysuje pas o zadanej szerokości w kolorze tła. natomiast narzędzie Zaznacz dowolny kształt. Dostępne narzędzia to: • Zaznacz dowolny kształt i Zaznacz — są to narzędzia. natomiast rysując przy wciśniętym prawym przycisku myszy. . których będziesz używać. podstawowa konfiguracja l»rolffWMWffl»JBJBJBJBJBJBJBJBJBJBJ>*ili »»!•:« &k £ct/cla ^dok Qtyaz Colwy Pomot 1 Rysunek 8. zarządzanie plikami. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w polu koloru powoduje pojawienie się okna Edytowanie kolorów. • Pobieranie kolorów — narzędzie pozwalające pobrać dowolny kolor z rysunku i ustawić go jako kolor pierwszego planu (kliknięcie lewym przyciskiem myszy) lub tła (kliknięcie prawym przyciskiem myszy). a następnie kliknąć polecenie Duży rozmiar lub Niestandardowe. • Ołówek —jest to najbardziej podstawowe narzędzie do rysowania. Maksymalne powiększenie. • Puszka farby — wypełnia wskazany zamknięty obszar rysunku wybranym kolorem pierwszego planu (kliknięcie lewym przyciskiem myszy) lub tła (kliknięcie prawym przyciskiem myszy). to pozostała część obszaru rysowania zostanie zabarwiona kolorem wypełnienia.184 Część II • Pulpit. to rysunek będzie miał kolor pierwszego planu. pora na wybór narzędzia. jest ośmiokrotne. Jeśli wybrałeś już kolory. które pozwalają zaznaczyć fragment obrazu.15. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu koloru. > ' • | V • /-. Korzystanie z programu Paint |A a r» A •a OjO \? ^ B ^ _ . wskazać polecenie Powiększenie..

a które są dostępne z menu Obraz'. przeciągnij kursor myszy. za pomocą którego można rozciągnąć wybrany obszar lub cały obraz w poziomie lub w pionie o określony procent. jeśli trzymałeś wciśnięty lewy przycisk myszy. Najpierw zaznacz prostokątny obszar na rysunku. a następnie kliknij raz w każdym miejscu. • Przerzuć/Obróć — pozwala przerzucić w poziomie lub w pionie lub obrócić o kąt 90. rozmiar i typ czcionki. 180 lub 270 stopni cały obraz lub jego wybrany fragment. • Krzywa — pozwala rysować i zmieniać kształt linii krzywych. należy kliknąć w przyborniku narzędzie do rysowania linii lub krzywych. należy kliknąć styl wypełnienia pod przybornikiem. • Rozciągnij/Pochyl — narzędzie. . a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na linii w miejscu. Aby zmienić grubość obramowania. 185 • Pędzel — działa podobnie jak Ołówek.Rozdział 8. Aby utworzyć kolorowe wypełnienie. a następnie wpisz tekst. Kliknij dwukrotnie po zakończeniu czynności. Kliknij lewym przyciskiem myszy w miejscu. Linia będzie miała kolor pierwszego planu. gdzie linia ma się kończyć. Wartości dodatnie powodują pochylenie w prawo. w którym zostanie umieszczony wprowadzany tekst. Zaokrąglony prostokąt i Elipsa — kliknij w miejscu. Po wprowadzeniu tekstu pojawi się okno Czcionki. w którym ma się pojawić nowy odcinek linii. a następnie trzymając wciśnięty przycisk myszy. i puść przycisk myszy. • Linia — narzędzie do rysowania prostych linii o podanej grubości. jeśli trzymałeś wciśnięty prawy przycisk myszy. Edycja rysunku Program Paint posiada również narzędzia pozwalające modyfikować cały rysunek. • Aerograf— narzędzie. a wartości większe od 100% — zwiększenie. ale jest możliwość wyboru kształtu końcówki i szerokości rysowanej linii. Aby narysować linię prostą. a następnie w polu pod przybornikiem kliknąć wybraną szerokość linii. gdzie linia ma się zaczynać. co daje efekt rysowania aerografem. • Prostokąt. i przeciągnij kursor myszy. które rozpyla na rysunku krople wybranego koloru. gdzie ma powstać łuk. które pozwala wybrać krój. Wartości mniejsze od 100% powodują zmniejszenie rozmiaru. • Tekst — pozwala wprowadzać tekst do rysunku. gdzie ma się rozpoczynać figura. • Aplikacje i akcesoria a na rysunku powstanie ślad zaznaczony kursorem. przeciągnij wskaźnik. a następnie — trzymając wciśnięty przycisk myszy — przeciągnij kursor w miejsce. lub tła. a wartości ujemne — w lewo. Szerokość obramowania pola jest taka sama jak grubość linii wybrana dla narzędzi do rysowania linii. Narzędzie pozwala również pochylić wybrany obszar w poziomie lub w pionie o określoną liczbę stopni. • Wielokąt — narzędzie do rysowania wieloboków. aby dopasować kształt łuku. Najpierw narysuj linię prostą w taki sam sposób jak przy użyciu narzędzia Linia. aż powstanie figura o odpowiednim rozmiarze.

• Pokaż siatkę — wybranie opcji Pokaż siatkę powoduje. podstawowa konfiguracja • Odwróć kolory — narzędzie. które wklejasz do programu Paint. 600% i 800%. które możesz uznać za bardzo przydatne pracując z bardzo dużymi lub bardzo małymi rysunkami. kliknij w dowolnym miejscu obrazu. Aby przywrócić poprzedni widok. to rysunek jest wyświetlany w skali 100%. gdyż możesz je modyfikować dosłownie piksel po pikselu. natomiast wyłączenie opcji Nieprzezroczysty spowoduje. Okno miniatury zawsze jest pokazywane na pierwszym planie. że obrazy znajdujące się poniżej będą widoczne przez białe tło zaznaczonego obszaru w programie Paint. w którym można oglądać pomniejszoną kopię rysunku. • Wyczyść obraz — wybranie tego polecenie powoduje wyczyszczenie całego rysunku i pozostawienie jedynie tła. Zaawansowane opcje menu Widok Program Paint zawiera dodatkowe opcje oglądania rysunku. Duży rozmiar. w którym możesz wybrać powiększenie 100%. że pracując w powiększeniu 4-krotnym lub więcej możesz rozróżnić pojedyncze piksele (rysunek 8. jeśli pracujesz nad drobnymi szczegółami rysunku przy dużym powiększeniu. 200%. Pozostałe opcje dostępne z menu Widok to: • Rozmiar normalny. • Pokaż miniaturę — polecenie Pokaż miniaturę powoduje wywołanie dodatkowego okna. zarządzanie plikami. Jest to niezwykle przydatna opcja dla obrazów. 400%. Wybranie z menu Widok opcji Pokaż mapą bitową spowoduje. jeśli tworzysz rysunek.17). co pozwala pracować na pojedynczych pikselach. począwszy od klasycznego Pasjansa. • Atrybuty — wybranie tego polecenia powoduje pojawienie się okna atrybutów rysunku. który tworzy (rysunek 8. Jest to szczególnie przydatne. co jest niezwykle przydatne. w jakich jednostkach będzie podawany rozmiar rysunku. który będzie używany jako tło pulpitu. po . czy rysunek będzie czarno-biały czy kolorowy. Jeśli wybierzesz opcję Niestandardowe. Wybranie opcji Duży rozmiar powoduje ośmiokrotne powiększenie podglądu rysunku w stosunku do jego pierwotnego rozmiaru. które każdy kolor rysunku zamienia na kolor odwrotny dając efekt negatywu.186 Część II • Pulpit. wybrać. pojawia się okno Powiększenie niestandardowe. Gry W skład systemu Windows wchodzą również gry. • Rysuj nieprzezroczyste — po wybraniu opcji Nieprzezroczysty istniejący obraz będzie przykryty białym tłem zaznaczonego obszaru w programie Paint. który był częścią każdego systemu Windows od jego najwcześniejszych wersji. Niestandardowe —jeśli wybrana jest opcja Rozmiar normalny. że obraz wypełni cały dostępny obszar widoku. W tym oknie można dokładnie określić wysokość i szerokość rysunku. oraz zdefiniować.16).

17. w którym celem jest przeniesienie wszystkich kart do komórek bazowych przy użyciu wolnych komórek zastępczych. Ponieważ Windows XP zawiera wiele gier. gier Backgammon i Kierki.16. zamieścimy tutaj jedynie krótki opis dostępnych w systemie gier: • FreeCell — jest to pasjans. Rysunek 8. • Kierki i internetową gra Kierki — gra w karty przeznaczona dla czterech graczy (w przypadku lokalnej wersji gry przeciwnikami są trzej gracze sterowani przez . Korzystanie z opcji Pokaż siatkę programu Paint 187 k bez tytułu .Paint m ••••••••&••••• rrmr^rmurrrsmr w celu uzyskana pomocy Wikni) Tematy Pomocy w menu Pomoc. Opcja Pokaż miniaturę programu Paint '•»•••••••••••• rrmrwrmmrwrmar? W cdu uryskania pomocy Wfcni) Tematy Pomocy w nw internetową wersję warcabów. Aby wygrać. w kolejności od karty najmłodszej (as) do najstarszej (król). o różnym stopniu trudności i innych zasadach.Rozdział 8. a nie są one głównym tematem tej książki. należy w każdej z czterech komórek bazowych ułożyć inny kolor. • Aplikacje i akcesoria Rysunek 8.

wykładając jedną ze swoich kart. jak Backgammon. której celem jest uzyskanie jak najmniejszej liczby punktów. Internetowe gry systemu Windows są łatwe i szybkie do skonfigurowania. którą chce wyłożyć. Karty należy dokładać do koloru. • Pinball — podstawowym celem gry Pinball 3D jest jak najdłuższe utrzymywanie kulki w grze. zgodnie z ruchem wskazówek zegara. lecz oferują niewielką możliwość komunikacji z innymi użytkownikami. Następnie rozpoczyna on rozgrywanie następnej lewy. • Gry Internetowe — są to internetowe wersje takich gier. • Pasjans-Pająk — celem gry jest usunięcie wszystkich kart z dziesięciu stosów w górnej części okna przy użyciu jak najmniejszej liczby ruchów.188 Część II • Pulpit. Jeśli gracz nie ma karty w danym kolorze. Każdy z graczy kolejno. • Saper — celem gry jest wykrycie w jak najkrótszym czasie wszystkich min znajdujących się w polu gry bez odsłaniania żadnej z nich.msn.com). Lewę bierze gracz. tarcz i flag. które użytkownik rozgrywa z innymi osobami poprzez Internet. może położyć dowolną kartę. który dołożył najwyższą kartę w kolorze pierwszej karty lewy. Warcaby i Reversi (lepiej znana pod nazwą Othello). podstawowa konfiguracja komputer). zarządzanie plikami. oraz zdobycie możliwie największej liczby punktów przez uderzenia zderzaków. • Pasjans — celem gry jest ułożenie wszystkich kart talii w stosy czterech kolorów w kolejności od asa do króla. koniecznie odwiedź witrynę Microsoffs Internet Gaming Zone (http://zone. Jeśli naprawdę jesteś wielbicielem gier rozgrywanych poprzez Internet. . Odkrycie miny oznacza przegraną. klika kartę.

Podstawowe funkcje. . są nadal dostępne w Windows XP i można z nich korzystać w taki sam sposób jak w poprzednich wersjach systemu.1 pokazano nowy wygląd aplikacji Eksplorator Windows. że niektóre foldery. pozwala na szczegółowy wgląd w zawartość plików i folderów dostępnych w systemie oraz udostępnionych przez innych użytkowników podłączonych do sieci. Sposób obsługi Eksploratora Windows jest zbliżony do obsługi przeglądarki internetowej. Jest wiele miejsc w systemie operacyjnym. jak również z menu Start. poznasz teraz tajniki obsługi plików i folderów. Nowy Eksplorator Windows Na rysunku 9. Obsługa folderów i plików W tym rozdziale: • Nowy Eksplorator Windows • Konfigurowalne opcje folderów • Usługa indeksowania a szybkie wyszukiwanie • Kopiowanie plików i katalogów na dysk CD-R • Kosz • Udostępnianie plików i folderów Jak wskazuje tytuł niniejszego rozdziału. takie jak wycinanie. będziesz mógł zastosować te same sposoby do obsługi innych elementów systemu Windows XP. Jeśli poznasz podstawowe sposoby obsługi plików i folderów oraz konfigurowania ich właściwości. skupimy się na zaawansowanych właściwościach folderów i plików. Dowiesz się na przykład.Rozdział 9. Aplikacja Eksplorator Windows została nieco zmieniona w systemie Windows XP Professional. są dostępne zarówno z aplikacji Eksplorator Windows. kopiowanie i usuwanie. w których pliki i foldery są traktowane jako obiekty. wklejanie. takie jak Moje dokumenty i Moje obrazy. W rzeczywistości wiele rozwiązań zastosowanych w przeglądarkach zostało przeniesionych do tej aplikacji. Ponieważ większość użytkowników korzysta już od wielu lat z interfejsu graficznego systemów Windows.

to nie zostaną one przeniesione do Kosza. że jeśli z jednego komputera korzysta więcej niż jedna osoba i każda z tych osób loguje się do stacji jako inny użytkownik. podstawowa konfiguracja Rysunek 9. co do których jesteś pewien. Należy jednak pamiętać. że nie będą już potrzebne. które usunąłeś za pomocą Eksploratora Windows lub innych narzędzi. Możesz udostępniać swoje pliki i foldery zarówno innym użytkownikom sieci. takich jak stacja dyskietek. Jeśli usuniesz elementy przy użyciu Wiersza polecenia. • Moje miejsca sieciowe — folder zawierający skróty do wszystkich dostępnych połączeń sieciowych. Nowy Eksplorator Windows jest bardzo podobny do przeglądarki internetowej Sft Moj komputer PJIk Łdycja &idok • ^j Ulubione $ ^ tjaizedzia Pomoc Foldery i [TTjJ - BlB *' 1 ^Wstecz &Hm a W y s u M . napęd dysków CD-ROM. na której chcesz korzystać z ograniczonych praw dostępu. Każdy element pulpitu jest w rzeczywistości łączem do pliku lub folderu znajdującego się głębiej w strukturze systemu. że oprócz zestawu folderów prywatnych musisz również korzystać z systemu plików NTFS na partycji. jeśli któryś z nich został usunięty omyłkowo. to dla każdego konta użytkownika system tworzy jego foldery prywatne. Foldery widoczne w panelu Foldery okna Eksploratora Windows: • Pulpit — folder zawierający elementy widoczne na pulpicie komputera. . • Mój komputer — w skład tego folderu wchodzi wiele elementów systemu.^ i Mól komputer y i U PrzeKfi x FoU»y ^ IS Mo)e dokumenty : M K J L Stada dyskietek 3. a zamapowane w Twoim systemie jako dyski.190 Część II • Pulpit zarządzanie plikami. Oznacza to. • Moje dokumenty — folder. dyski twarde. Powinieneś często zaglądać do Kosza i usuwać z niego te elementy. zawiera elementy. którego zawartością są inne foldery prywatne poszczególnych użytkowników komputera. Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części tego rozdziału. Więcej informacji na temat połączeń do sieci znajdziesz w rozdziałach 24.5 (A:) +. • Kosz — folder jest widoczny w postaci ikony na pulpicie.dokumenty Foldery znajdujące się w folderze Moje dokumenty. takie jak Moje obrazy i Moja muzyka. Usuwanie elementów za pomocą Eksploratora Windows przez przeniesienie ich do Kosza umożliwia późniejsze ich odzyskanie. jak również komputera. *^ Moje nuegsca sieciowe S Kosz i ^ ^ p Dysk lokalny (C:) f O |ł Audio CD (D:) * > f | Dokumenty udostępnione i"' I Alex . jak również pliki i katalogi udostępnione przez innych użytkowników sieci. są folderami prywatnymi użytkownika.1. i 25. lecz zostaną trwale usunięte z systemu.

kiedy użytkownik kliknie dokument programu Word? Jak można zmieniać sposób wyświetlania plików w folderze? Typy plików i powiązania Powiązania plików pozwalają na skojarzenie typu pliku z aplikacją. dwukrotnie kliknij ikonę Opcje folderów. Zanim do tego dojdziemy. jaką aplikację uruchomić. Jeśli klikniesz przycisk Wyszukaj. Aby zobaczyć listę powiązań typów plików z aplikacjami (takich jak na przykład rozszerzenie . a następnie w sekcji lub wybierz ikoną Panelu sterowania. która będzie użyta do obsługi tego pliku. wybierz kategorię Wygląd i kompozycje. Kliknięcie typu na liście powoduje wyświetlenie w obszarze Szczegóły podsumowania zawierającego informacje o programie użytym do otwierania pliku i rozszerzeniu pliku. Jeśli korzystasz z widoku klasycznego Panelu sterowania. lewy panel okna Eksploratora Windows zmieni wygląd •* Moje dokumemy EUk Edycja »Wok Ulubione Narzędzia jf. jak korzystać z menu do tworzenia nowych folderów.2. [ j j j | - EPB v i gj przejdź Wyszuka] > Moje obrazy W dalszej części tego rozdziału dowiesz się. które są aktualnie zarejestrowane w systemie Windows. uruchom aplet Opcje folderów w Panelu sterowania. . takie jak Wstecz i Dalej. Jeśli korzystasz z widoku kategorii Panelu sterowania. _J Moja dokumenty Foldery ^j ł Moja muzyka 3 Moje obrazy * Ś M J komputer Ó 'ii ^j Moje miejsca sieciowe '. Jeśli klikniesz przycisk Foldery na Pasku narzędzi. uruchomiona zostanie aplikacja Pomocnik wyszukiwania (opisana szczegółowo w rozdziale 7.). panel Foldery zostaje zastąpiony panelem pozwalającym wywoływać funkcję tworzenia nowych folderów lub udostępniania folderów bieżących oraz umożliwiającym dostęp do zasobów sieciowych (rysunek 9.doc z programem Word). Kosz / Mo)a muzyka Pomos jjjj Foldery . Na rysunku 9. Wyszukaj i Foldery.3 pokazano okno Opcje folderów. W sekcji Zarejestrowane typy plików okna Opcje folderów możesz przeglądać listę rozszerzeń nazw plików i skojarzonych z nimi typów plików. Rysunek 9.Rozdział 9. Na przykład skąd system Windows XP wie.2). • Obsługa folderów i plików 191 Pasek narzędzi zawiera doskonale znane z przeglądarki przyciski. publikowania folderów w sieci Web oraz udostępniania danych innym użytkownikom sieci. musisz poznać kilka podstawowych informacji na temat obsługi plików i folderów przez system operacyjny Windows XP. kliknij ikonę Opcje folderów. Przycisk Foldery powoduje zmianę wyglądu okna Eksploratora Windows.

w którym foldery i pliki są reprezentowane przez ikony podpisane u dołu nazwą pliku lub folderu. Szczegóły d3 typu pH<ów . Menu Widok pozwala wybrać jeden z dostępnych sposobów wyświetlania folderów i plików. Kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie skojarzenia między wybranym rozszerzeniem i typem pliku.. aby zmienić program używany do otwierania plików tego typu. podstawowa konfiguracja Opcje folderów Ogotne || Widok ! Typy pikom pfcj irybu offfcie Rysunek 9. Korzystanie z Panelu sterowania jest szczegółowo opisane w rozdziale 14. przenoszenie czy usuwanie plików lub folderów. natomiast foldery zawierające pliki graficzne będą reprezentowane przez ikony folderów z miniaturowymi ikonami zawartych w nich plików graficznych. możesz utworzyć nowe skojarzenie między rozszerzeniem pliku i typem pliku lub utworzyć i zarejestrować w systemie Windows nowy typ pliku. Klikając przycisk Nowy. przyjrzyjmy się sposobom konfiguracji wyglądu okna programu. to ikony plików będą zamienione na miniaturowe obrazki dla plików graficznych. Zmiana Widoku Na pierwszych rysunkach pokazanych w tym rozdziale foldery są wyświetlane jako ikony. RA.riU. zmieniać skojarzenia oraz dodawać nowe Rozszwzema Typy plików Protokół Centrum pomocy i ob*ługi technicznej .192 Część II • Pulpit. Dostępne widoki to: • Miniatury —jeśli wybierzesz tę opcję wyświetlania dokumentów w Eksploratorze Windows. k przycisk Zaawansowane Kliknij przycisk Zmień. Wykonywanie prostych operacji za pomocą Eksploratora Windows Teraz kiedy już wiesz. . jak uruchomić Eksploratora Windows.'.Qtr^-*. Powoduje również usunięcie danego rozszerzenia z listy.P.3. jak również takim prostym operacjom. zarządzanie plikami. jak kopiowanie.AidioCD" Otwierane za pomocą Aby zmienić ustawienia odnoszące sie do wszystkich pifców ^AudioCD". pozostawiając jednak rozszerzenie i typ pliku na komputerze. Za pomocą zakładki Typy plików okna Opcje folderów można przeglądać listę rozszerzeń nazw plików i skojarzonych z nimi typów plików.:ł.tQ. .. • Ikony —jest to domyślny widok Eksploratora Windows.

5 pokazuje okno dialogowe. W widoku Przezrocze wszystkie obrazy są wyświetlane jako miniatury.. ~~" Folder pNków Rozszerzenie apłikacj* Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzone aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Rozszerzenie aplikacji Data modyfikacj 2002-05-06 21:33 2001-10-26 19:29 2001-10-26 19:29 2001-10-26 19:29 2001-02-12 03:2S 2001-10-26 19:29 2001-10-26 19:28 2001-10-26 19:29 2001-02-12 03:54 2001-10-26 19:29 2001-10-26 19:29 2001-10-26 19:29 2001-10-26 17:48 2001-10-26 19:29 2001-10-26 19:29 2001-10-26 19:29 2000-12-07 10:05 2000-12-07 10:06 2000-12-07 10:06 2000-12-07 10:06 > Q> pulpit 3 * ^J Moje dokumenty . w którym można zaznaczyć. istnieją dwa dodatkowe sposoby wyświetlania plików i folderów. W tym celu wejdź do menu Widok i kliknij opcję Wybierz szczegóły.dl ^msdaorar. Kliknięcie . W polu Szerokość wybranej kolumny (w pikselach) możesz ustawić szerokość każdej kolumny wyświetlanej w widoku. Na przykład możesz uporządkować pliki według typu (rozszerzenia) i wtedy obok nazwy pliku wyświetli się opis typu pliku.d Jjmsdaosp.dl ^msdatt.dll ^MSDAPML. Jednak możesz samodzielnie wybrać. Za pomocą klawiszy Przenieś w górą i Przenieś w dół możesz zmienić kolejność wyświetlania kolumn w widoku.160 KB 216 KB 20 KB 72 KB 192 KB I M KB <KB Typ Qw*«z • .j **• Foldery' t P wyszuka. Jeśli otworzysz folder Moje obrazy. wtedy klucz sortowania jest wyświetlany obok nazwy pliku lub folderu.Rozdział 9. Widać jedynie kolumny Rozmiar. ilmsdoora.4.dll i)msdaurl.. jakie kolumny mają być wyświetlane w widoku Szczegóły. zauważysz w lewym panelu okna Eksploratora Windows. aby wybrać.DLL ^msdaps. Widok Szczegóły podaje dokładne informacje o poszczególnych elementach znajdujących się wewnątrz folderu E* Łdycia »Mok Jubione narzędzia Pomoc •••• FoWery [fJJRozmiar 4 KB •ł KB 4 KB 1 . • Lista — widok wyświetla małe ikony wraz z listą zawartości folderu. Rysunek 9. że foldery Moja muzyka i Moje obrazy są podfolderami. Rysunek 9. Na przykład jeśli użyjesz tego widoku i przejdziesz do folderu Moje dokumenty. * Nazwa - i' 1 v gj Przejdź *S £ _J C V>rogram FHesłCommon Files\System\Ole D6 „Jresources ^msdadc. w menu Widok pojawi się dodatkowa pozycja Przezrocze.0U ^jMSDMINE. Widok Szczegóły jest przedstawiony na rysunku 9. że domyślnie widok nie podaje wielu szczegółów. czyli znajdują się wewnątrz folderu Moje dokumenty..dl ^msdaerdll ^MSOAIPP.0Ll %.d ^ msdasc.dl JM5DMENG. 193 • Szczegóły — widok pokazuje zawartość bieżącego folderu oraz szczegóły dotyczące elementów folderu.'i Mój komputer t 'i St4c» dyskietek 3.DU. jednak ikony w tym widoku są większe.»Dyskbkalny(C:) •*'• _J Documents and Settir i J Program Fles ^ ^_} Common Fles £3 Designer + ^3 Microsoft Sha • _1 HSSoap t _ j j ooec _)Services S ĆJ SpeechEngirK + Cj Symantec Sh* .469 KB 209 KB 1 .4.dll ^msdasoj. • Obsługa folderów i plików • Kafelki — widok podobny do widoku Ikony. Oprócz wymienionych powyżej widoków. jakie szczegóły mają być pokazywane w widoku.DU jMSMDCBeO.O System £}msadc »: CjOleDB __} ComPlus Applcob1 < > a»do v 296 KB 16 KB 84 KB 16 KB 4 KB 409 KB 1 .dl ^(msdarJ3. Ponadto jeśli ikony są posortowane według wybranego porządku. jakie informacje mają być wyświetlane. Typ i Data modyfikacji.5 (A:) B .DLL ^MSMDG080. które możesz przewijać za pomocą strzałki w lewo i strzałki w prawo.dl ^msdasqlr.333 KB Na rysunku widać.dl ^jmsdaenum.

które będą wyświetlane w widoku Szczegóły Eksploratora Windows Wybierz szczegóły..5.dokumenty 3 Mo)* mu2yka J^ Mo)o obrazy ".dokumenty _$ Yoko Ono . które mają być wyświetlane da plfców rttint Szczegół Przenieś w 0 Rozmiar . • Według daty modyfikacji. że jest ona wyświetlana w powiększeniu na środku okna.Jł Voko Ono . Widok Przezrocze jest dostępny tylko w folderze Moje obrazy 9* Przykładowe obrazy P* tdycja &idok • Ulubiona ^ Narzędzia Wysiukai Pomoc .obrazy O O -Ł • * " W sekcji Rozmieść ikony według menu Widok możesz wybrać następujące sposoby sortowania ikon: • Według nazwy. D Strony Q Komentarze Szerokość wybranej kokrmny (w pikseiach): tfn Przenieś* do.194 Część II • Pulpit. podstawowa konfiguracja Rysunek 9.^.5 (A ) J -^» Dysk lokalny (D:) . Foldery! f T * ] ^Jprzełdf Q Wstecz Bft'*1. . które pozwala na powiększanie.u3 Yoko Ono . Pokaz _ v miniatury powoduje.6.[Ci C:\Documents and 5ettrgs\ń« Uscrs\Dokurnenty\Moje obrazy\Przykładowe obrazy Foldery X /J Moje dokumenty % ''£ Mój komputer r 4t Stacta dyskietek 3. • Według rozmiaru. • Według typu. Widok Przezrocze jest szczegółowo opisany w rozdziale 27.0Typ : 0 Dała modyfikacji O Dala utworzenia Q Datę dostępu • Atrybuty : DStan • Właściciel Cl Autor • Tytur : • Temal ' • Kategoria . natomiast dwukrotne kJiknięcie miniatury powoduje pojawienie się okna Podgląd obrazów ifaksów systemu Windows. '. Widok Przezrocze pokazano na rysunku 9. Rysunek 9. Możesz określić informacje.6. zarządzanie plikami.muzyka : . •*'• j 5 Mu?yka urJostępnioni -i J l l Obrazy udostępnione ^ O Alex . pomniejszanie. Stacja dysków DVD (E ) i 0" PanH sterowania *: v_i Dokumenty udostępnione . . drukowanie lub zapisanie obrazu w innym folderze.

i kliknij przycisk OK. takiego jak nazwa pliku lub data modyfikacji. Ponadto ilość miejsca na dysku zwolniona przez pliki różnych typów będzie różna. Zaznacz opcję Kompresuj zawartość. Po kliknięciu przycisku OK domyślnie tylko katalog główny i znajdujące się w nim pliki zostaną skompresowane. Aby system kompresował wszystkie foldery i pliki znajdujące się na partycji. Oszczędzamy miejsce. aby zaoszczędzić miejsce na dysku. czyli kompresowanie i dekompresowanie folderów Aby skompresować plik lub folder. który będzie kluczem porządkowania (dostępne opcje sortowania są zależne od tego. jakie kolumny zostały zaznaczone w oknie Wybieranie szczegółów). a następnie wybrać z menu Widok/Rozmieść ikony według/Pokaż w grupach. Na przykład pliki zawierające często powtarzające się jednakowe znaki mogą być lepiej kompresowane niż pliki zawierające dużo różnych znaków. Ten rodzaj prezentowania plików i folderów jest podobny do sortowania według typów. kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku lub folderu i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. W tym celu należy wybrać z menu Widok/Rozmieść ikony według atrybut. Analogicznie pliki są uporządkowane w widoku Pokaż w grupach według dowolnie wybranego kryterium. ale również podfolderów i znajdujących się w nich plików. • Obsługa folderów i plików • Pokaż w grupach. Może się zdarzyć. podfolderów i plików. ponieważ pliki typu zip i niektóre formaty zapisu graficznych są już skompresowane. • Autorozmie szczanie. Jeśli chcesz skompresować całąpartycję (opcja dostępna tylko dla partycji sformatowanych w systemie plików NTFS). Dzieje się tak. gdyż niektóre typy plików można kompresować w większym stopniu niż inne. aby zaoszczędzić miejsce na dysku.Rozdział 9. Więcej informacji na temat systemów plików FAT i NTFS znajdziesz w rozdziale 18. Warto jednak zwrócić uwagę na opcję Pokaż w grupach. W oknie Właściwości kliknij przycisk Zaawansowane na zakładce Ogólne. w oknie pojawiającego się komunikatu zaznacz opcję Zastosuj zmiany do dysku. jeśli zdecydowałeś się na kompresję nie tylko katalogu głównego. kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku w oknie Eksploratora Windows. Czas trwania kompresji całego dysku jest także uzależniony od ilości zapisanych na nim danych. 195 Większość nazw tych opcji mówi sama za siebie. Na zakładce Ogólne okna Właściwości zaznacz opcję Kompresuj dysk. Kompresowanie dysku może potrwać dłużej. którą kompresujesz. . w którym ikony są porządkowane według typów plików lub rozszerzenia. • Wyrównaj do siatki. Plik zostanie skompresowany. Pojawi się okno pokazujące postęp procesu kompresowania dysku. że po skompresowaniu całego dysku nie zauważysz gwałtownego wzrostu ilości wolnego miejsca na dysku. Część pierwsza. Możesz kompresować tylko pliki i foldery zapisane na partycji sformatowanej w systemie plików NTFS.

kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy ikonę folderu.196 Część II • Pulpit zarzqdzanie plikami. które nie są skompresowane. do skompresowanego folderu na dysku w systemie NTFS. tak samo jak w przypadku folderu. Z listy. które chcesz przechowywać spakowane. • Skompresowane pliki i foldery nie mogą być szyfrowane. przeciągnij je i upuść na ikonie folderu. możesz teraz usunąć plik z folderu skompresowanego. Spowoduje to utworzenie kopii pliku w wybranym przez Ciebie miejscu. to plik nie zostanie automatycznie skompresowany. Aby przekopiować plik z folderu skompresowanego. dostępnym zarówno w systemie plików NTFS. Jeśli chcesz. Korzystanie z folderów . która się pojawi. Nie możesz spakować całego dysku. Jeśli chcesz umieścić pliki w skompresowanym folderze. Pojawi się okno dialogowe pozwalające wybrać sposób zapisu pliku w skompresowanym folderze. • Jeśli plik zostanie przeniesiony z folderu zapisanego w systemie NTFS. Kliknij przycisk OK. Oszczędzamy miejsce. z którego może być uruchamiany. dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy folder i przeciągnij plik w nowe miejsce. a ma powiązania z innymi plikami lub folderami. i wybierz z menu kontekstowego opcję Nowy. to mogą wystąpić trudności przy uruchamianiu tego programu wprost z folderu skompresowanego. Możesz również przenieść cały skompresowany folder na inny dysk. jak i FAT. Jednakże jeśli program jest zapisany w folderze skompresowanym. aby zapisać plik w skompresowanym folderze. kliknij prawym przyciskiem myszy w miejscu gdzie chcesz go utworzyć. Niektóre pliki wykonywalne znajdujące się w folderze skompresowanym możesz uruchamiać przez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. a jedynie poszczególne foldery. • Czas dostępu do skompresowanych plików jest nieco większy niż do plików. W oknie Eksploratora Windows pojawi się nowa ikona folderu skompresowanego. jest pakowanie. którego domyślna nazwa to Nowy Folder skompresowany (zip). a następnie przeciągnij do niego pliki. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku i wybierz opcję Usuń. Część druga. który nie jest skompresowany. tak jak w przypadku zwykłego folderu. które nie są skompresowane. Folder — po przeniesieniu w inne miejsce — nadal pozostanie skompresowany. Możesz ją zmienić według własnego uznania. wybierz opcję Folder skompresowany (zip). Aby zobaczyć zawartość skompresowanego folderu. czyli pakowanie folderów Innym sposobem kompresowania danych. podstawowa konfiguracja Należy pamiętać o następujących właściwościach skompresowanych plików i folderów: • Dostęp do skompresowanych plików i folderów jest taki sam jak do plików i folderów. Dostępne opcje to między innymi poziom kompresji. który nie jest skompresowany. W tym celu utwórz spakowany folder. W takim wypadku musisz przenieść program w inne miejsce. Aby utworzyć spakowany folder.

to plik zostanie automatycznie odszyfrowany. który zaszyfruje. jeśli użytkownik ma klucz prywatny. W celu odszyfrowania pliku należy wcześniej odszyfrować klucz szyfrowania pliku. które łatwo mogą paść łupem złodzieja. to plik zostanie automatycznie zaszyfrowany. usuń zaznaczenie opcji Zaszyfruj zawartość.Rozdział 9. a następnie przydziel do nich odpowiednie prawa dostępu. jednak takie pliki mogą zostać omyłkowo usunięte przez innych użytkowników. zaszyfruj je. • Jeśli przeniesiesz plik z zaszyfrowanego folderu do folderu niezaszyfrowanego. zostanie on otwarty w niezaszyfrowanym formacie. Jest szczególnie przydatny do zabezpieczania danych na komputerach. Aby odszyfrować plik. • Jeśli przeniesiesz niezaszyfrowany plik do zaszyfrowanego folderu. Nie możesz również zaszyfrować plików które mają ustawiony atrybut pliku systemowego. Oto kilka informacji na temat szyfrowania: • Jeśli przeniesiesz zaszyfrowany plik z partycji formatowanej w systemie NTFS na partycję formatowaną w innym systemie. Oryginalny użytkownik może nie być jedyną osobą uprawnioną do odszyfrowywania klucza szyfrowania pliku. na przykład na takim nośniku jak taśma. że szyfrowanie uniemożliwia innym użytkownikom jedynie odczyt zawartości plików. • Obshjga folderów i plików 197 skompresowanych jest dobrym sposobem oszczędzania miejsca na dyskach. odporny na ataki i niewidoczny dla użytkownika. aby zabezpieczyć dane. który pasuje do klucza publicznego. Możesz również korzystać z folderów skompresowanych do przenoszenia plików pomiędzy komputerami za pomocą dyskietki. Pamiętaj. System EFS jest zintegrowany z systemem plików. System EFS chroni dane. Szyfrowanie nie jest alternatywą dla stosowania praw dostępu. Dlatego jeśli masz jakieś bardzo ważne pliki. które nie są sformatowane w systemie NTFS. więc jest łatwy w zarządzaniu. to plik pozostanie zaszyfrowany dopóki nie zdecydujesz. Jeśli załogujesz się do systemu jako inny użytkownik i spróbujesz otworzyć zaszyfrowany plik. takich jak komputery przenośne. Klucz szyfrowania pliku zostaje odszyfrowywany. Mogą go również odszyfrowywać inni wyznaczeni użytkownicy lub agenci odzyskiwania przy użyciu własnych kluczy prywatnych. Dzieje się tak. Kiedy spróbujesz odczytać zaszyfrowany. ponieważ autor pliku ma prawo odczytać dowolny plik. że ma zostać odszyfrowany. Szyfrowanie plików i folderów Za pomocą Systemu szyfrowania plików (EFS) można bezpiecznie przechowywać dane. • Nie możesz zaszyfrować katalogu głównego systemu przechowującego pliki systemowe. to otrzymasz informację o braku dostępu. . • Pliki zaszyfrowane pozostają w formacie zaszyfrowanym przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa. szyfrując je w wybranych plikach i folderach systemu NTFS.

że kreator pomaga w opublikowaniu plików w Internecie lub w sieci lokalnej. zarządzanie plikami. podstawowa konfiguracja Tworzenie nowych folderów Wcześniej w tym rozdziale dowiedziałeś się. Być może masz na dysku folder. tak aby inne osoby mogły oglądać te pliki przy użyciu przeglądarek internetowych. a następnie wybierz opcję Wyślij zaznaczone elementy pocztą e-mail.198 Część II • Pulpit. Umieść kursor myszy w polu nazwy folderu i wpisz nazwę nowo utworzonego folderu. które mają być publikowane. . i kliknij przycisk Wyślij.7). jak działa przycisk Foldery w oknie Eksploratora Windows. Wpisz adres. a pojawi się takie samo menu. Postępuj zgodnie z zaleceniami kreatora. w którym chcesz utworzyć nowy folder. W tym celu musisz uruchomić Kreatora publikacji w sieci Web. Windows XP automatycznie utworzy dokument wiadomości (rysunek 9. • Udostępnij ten folder. Przejdź na dysk lub do folderu. Publikowanie folderu w sieci Web Windows XP umożliwia publikowanie folderu w sieci Web. które informuje. Pierwsze okno kreatora to okno powitalne. Wybierz usługodawcę z listy i kliknij przycisk Dalej. Niektóre witryny wymagają założenia konta członkowskiego. którzy mogą być hostem tworzonej witryny sieci Web. aby kontynuować. i wybierz z menu Plik/N owy/Folder. pod który chcesz przesłać wiadomość w polu Do. Kliknij przycisk Dalej. Kolejne okno dialogowe pozwala wybrać pliki. W tym celu zaznacz pliki. z którego korzysta wielu użytkowników rozproszonych po całym świecie? A może prowadzisz projekt. W prawym panelu okna pojawi się ikona nowego folderu z podświetloną nazwą Nowy folder. Opcje dostępne po przełączeniu widoku przyciskiem Foldery to: • Utwórz nowy folder. • Publikuj ten folder w sieci Web. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy na obszarze prawego panelu okna Eksploratora Windows. Wyślij zawartość folderu pocztą elektroniczną Kolejną niezwykle przydatną funkcją systemu Windows XP jest możliwość wysłania zawartości folderu pocztą elektroniczną wprost z folderu. nad którym pracuje wiele osób w firmie? Opublikowanie folderu w sieci Web ułatwiłoby współdzielenie danych. które chcesz przesłać pocztą. W kolejnym kroku kreator pobiera z sieci Web informacje o usługodawcach. Tworzenie nowego folderu Procedura tworzenia nowego folderu jest podobna jak w poprzednich wersjach Eksploratora Windows.

i i . Kliknij przycisk Wybierz obraz lub Zmień ikonę. Przejdź na zakładkę Dostosowywanie (rysunek 9. Zmiana ikony folderu Jeśli nie podoba Ci się ikona folderu. Nie oznacza to. które chcesz wysłać 199 # Wysyłanie wiadomości e maił: tt-ljur i. że nie możesz w takim folderze przechowywać plików graficznych.tlm: Pjik Edycja Widok Wstaw format Narzędzia Wjadomość Pomoc. Pozwala to użytkownikowi na dołączenie samodzielnie narysowanych ikon lub zestawów ikon pobranych z sieci Web. że do ich przeglądania nie będziesz mógł używać w tym folderze widoku Przezrocze. należy kliknąć żądaną ikonę na liście lub wprowadzić nazwę innego pliku zawierającego ikony w polu Szukaj ikon w pliku. • Obsługa folderów i plików Rysunek 9.doc (15. jakie operacje Windows XP pozwoli wykonać na tym folderze i jego zawartości oraz jakie opcje są dostępne dla tego folderu w menu Widok. jak zmieniać takie właściwości Eksploratora Windows. jak możesz konfigurować wygląd okna Eksploratora Windows za pomocą menu Widok. a jedynie to. Jeśli klikniesz przycisk Wybierz obraz. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę folderu i z menu kontekstowego wybierz opcję Właściwości.doc ||l] td_for3. * Sprawdź Wyik) JH Do: ^wo^>twoinc. aby wybrać inny obraz lub ikonę powiązaną z folderem.7 KB) —— Pliki zostały dołączone i sągotowe do wysłania z tą wiadomością Konfigurowalne opcje folderów Dowiedziałeś się już.Rozdział 9. Kliknięcie przycisku Zmień ikonę spowoduje pojawienie się okna zawierającego listę dostępnych w systemie ikon. które pozwala wybrać obraz identyfikujący folder w widoku Miniatury. Windows XP automatycznie utworzy wiadomość i załączy pliki. możesz ją w prosty sposób zmienić.7.com Cofnij Temat: Doł«j3: jWysyłanie wiadomości e-mal: td_for3. Teraz dowiesz się. Pojawi się okno Właściwości folderu. Na przykład w folderze utworzonym na podstawie szablonu Dokument widok Przezrocze nie jest dostępny.8). Aby zmienić ikonę. pojawi się okno Przeglądanie. jak ikona czy obraz związany z folderem lub typ folderu. Typ folderu decyduje o tym.

[ Podgląd: ! ' [ Ęizywióć domyilny | Ikony folderów Dla wszystkich widoków z wytątkiem widoku mniatu możesz zmienić standardowa ikonę foldetu na inna Zmiana typu folderu Jak pokazano na rysunku 9. Zakładka Dostosowywanie okna właściwości folderu umożliwia zmianę ikony powiązanej z folderem Ogólne j Udostępniane Dostosowywanie Jakiego rodzaju folderu potizebuiesz? y?yj tego typu loldeiu lako szablonu I^3!JE!3ŁSIII!!JI!I?3C!3R!-Ł O Zastosuj ten szablon także do wszystkich podfolderów Obrazy (cjderów Dla widoku miniatur możesz umieścić na tym foWerze obraz. dostępne opcje to m. aby zobaczyć listę dostępnych opcji. że nie należy zmieniać szablonu folderów systemowych ani aplikacji. jest to szczególnie przydatne. najlepiej pozostaw domyślny typ szablonu Dokumenty. w sekcji Jakiego rodzaju folderu potrzebujesz? zakładki Dostosowywanie znajduje się pole wyboru Użyj tego typu folderu jako szablonu.200 Część II • Pulpit. Domyślnym szablonem wykorzystywanym przy tworzeniu nowego folderu jest szablon Dokumenty. jeśli w jednym folderze będziesz przechowywać pliki różnych typów. . Ponieważ z szablonem folderu związane są opcje dostępne dla tego folderu.8. który będzie przypomni o zawartości foldera | Wybetzobiaz. Utworzenie folderu przy użyciu konkretnego szablonu spowoduje. Wyświetl jako pokaz slajdów i Zamów odbitki w trybie online. O ile korzystanie z szablonu Dokumenty pozwala przechowywać dowolny typ plików w tym szablonie. powinieneś zapoznać się z możliwymi do wyboru typami szablonów. Kliknij ikonę strzałki. Jeśli skorzystasz z szablonu Obrazy. Na przykład jeśli utworzysz nowy folder przy użyciu jednego z szablonów muzycznych pokazanych na rysunku 9. takie jak odgrywanie muzyki z pliku czy kupowanie muzyki w trybie online.8. że folder pozostaje związany z szablonem i jego opcjami w przyszłości.in. podstawowa konfiguracja Rysunek 9. Jeśli nie tworzysz specjalnego szablonu do przechowywania plików audio lub graficznych. zarządzanie plikami. Zanim zmienisz typ folderu. Windows XP tworzy foldery i podfoldery systemowe przy użyciu szablonów odpowiednich dla przechowywanych w nich plików. to korzystanie z szablonów specjalnie przeznaczonych dla danego typu plików pozwala na łatwy dostęp do dedykowanych funkcji. powinieneś pamiętać o ogólnie przyjętej zasadzie. to po otwarciu tego folderu i kliknięciu przycisku Foldery w lewym panelu okna pojawią się funkcje dostępne dla plików muzycznych. w którym można przechowywać pliki dowolnego typu.9.9 przedstawia pełną listę dostępnych szablonów. Rysunek 9.

czy zawartość wybranego pliku lub folderu będzie indeksowana.. | Wybierz obtaz. indeksowanie plików tworzonych przez nich znacznie Ci ułatwi poszukiwanie potrzebnego pliku. dla których tworzone są kopie zapasowe. W sekcji Atrybuty archiwizacji indeksowania znajdują się dwie opcje. to możesz poszukiwać potrzebnego pliku za pomocą Pomocnika wyszukiwania. 201 W systemie Windows XP masz do wyboru różne typy szablonów folderów VVI. aplikacje i inne elementy. Druga opcja —Aby przyspieszyć wyszukiwanie. przeglądać wiele folderów w poszukiwaniu konkretnego dokumentu.. Dla każdego pliku możesz włączyć lub wyłączyć opcję indeksowania wchodząc do właściwości pliku. takie jak data lub atrybuty pliku. których często poszukujesz. Usługa indeksowania a szybkie wyszukiwanie W systemie Windows XP znajduje się Usługa indeksowania. Pierwsza z nich to Plik jest gotowy do archiwizacji. Zmwifcone. a następnie klikając przycisk Zaawansowane na zakładce Ogólne. jak również można wyszukiwać właściwości. ikonę folderu na ima. W niektórych programach opcja ta służy do oznaczania plików i folderów. korzystając z polecenia Wyszukaj w menu Start lub z przeglądarki sieci Web. która powala indeksować prawie wszystko. jak dawniej. .. • Obsługa folderów i plików Rysunek 9. Może być wykorzystywane do wyszukiwania dokumentów.Rozdział 9. która określa. zamiast. co zapisane jest na dysku. powinny zostać „kandydatami" do indeksowania. czy ten plik lub folder powinien być archiwizowany. Dokumenty. Narzędzie Usługa indeksowania służy do indeksowania dokumentów i właściwości dokumentów na dyskach oraz przechowywania tych informacji w wykazie. Na przykład jeśli zarządzasz dużą grupą projektantów pracujących nad jednym projektem. j | Ęizywtóć domyflny j Dla wszystkich widoków z wyjątkiem widoku miniatur możesz zmienić standardowa. zezwalaj Usłudze indeksowania na indeksowanie tego pliku — jest domyślnie zaznaczona i określa.9.iv/n4ri: Publikacja Ogólne Udostępniane Dostosowywanie Jakiego fodzaiu folderu potrzebujesz? Użyj tego typu folderu jako szablonu: Album zdjęciowy (najlepszy dla mnieiszei bczby plików) Dokumenty (dte dowolnego typu plików) Obragy [najlepszy da wielu plików] Muzyka (n^lepszy dla plików audio i list odtwarzania) Wykonawca [najlepszy dla utworów jednego wykonawcy) Album muzyczny [najlepszy dfó ścieżek z jednego albumu) Wideo ictości tokietu.itr. Dzięki poindeksowaniu pliku lub folderu można w nim wyszukiwać tekst. Jeśli udostępniane przez nich pliki będą poindeksowane.

wejdź do Panelu sterowania i dwukrotnie kliknij ikonę folderu Narzędzia administracyjne. usuń zaznaczenie tej opcji. Możesz konfigurować sposób działania Usługi indeksowania za pomocą okna Właściwości Geneiacia Siedzenie: Ustwóenia możliwe do dziedziczenia Rozmta* mduymałny (w znakach! Zakładka Śledzenie zawiera tylko jedno pole wyboru — Dodaj automatycznie alias udziału sieciowego — które określa. Ułatwi to wyszukanie dowolnego pliku w sieci. podstawowa konfiguracja Usługa indeksowania może indeksować również pliki zapisane na dyskach sieciowych.10. czy Usługa indeksowania ma automatycznie dodawać i usuwać aliasy dla udostępnianych dysków sieciowych. Kliknij prawym przyciskiem myszy Usługę indeksowania i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego. Domyślnie Usługa indeksowania indeksuje pliki każdego typu. Więcej informacji na temat konsoli Zarządzanie komputerem znajdziesz w rozdziale 14. Usługa indeksowania domyślnie generuje streszczenie. ale jeśli nie masz zbyt wiele wolnego miejsca na dysku. Konfigurowanie usługi indeksowania Do konfigurowania Usługi indeksowania służy konsola Zarządzanie komputerem. Aby to zmienić. zarządzanie plikami. . Druga opcja określa.10).202 Część II • Pulpit. jeśli opcja indeksowania jest zaznaczona. Aby uruchomić konsolę Zarządzanie komputerem. usuń zaznaczenie opcji Indeksuj pliki z nieznanymi rozszerzeniami znajdującej się na zakładce Generacja. Jeśli jest go niewiele. czy Usługa indeksowania generuje streszczenia dla plików znalezionych podczas wyszukiwania i zwraca je na stronie wyników. których typy mają powiązania z aplikacjami w systemie. Rysunek 9. Jeśli usuniesz zaznaczenie tej opcji. Wybór zależy od ilości wolnego miejsca na dysku. usługa będzie indeksować jedynie pliki. usuń zaznaczenie opcji. a następnie uruchom aplet Zarządzanie komputerem. W lewym panelu konsoli Zarządzanie komputerem znajduje się drzewo zarządzania — po rozwinięciu gałęzi Usługi i aplikacje zobaczysz Usługę indeksowania (rysunek 9. Okno Właściwości: Usługa indeksowania ma dwie zakładki: Generacja i Siedzenie.

Możesz określić stopień.11. że wymaga ona zwiększonej wydajności. Pojawi się okno dialogowe. Aby wyłączyć Usługę indeksowania. Możesz również zaznaczyć opcję Dostosuj. jeśli jesteś podłączony do sieci. kilka słów lub nawet całe zwroty. Jeśli chcesz chwilowo zatrzymać Usługę indeksowania. Mapowanie dysków sieciowych a dostęp do zasobów Eksplorator Windows pozwala użytkownikowi powiązać oznaczenie dysku z udostępnianym zasobem sieciowym. Usługa indeksowania pozwala również korzystać z zaawansowanych funkcji przeszukiwania zawartości plików. w którym musisz określić. wybierz opcję Wstrzymaj. W tym celu kliknij pozycję Usługa indeksowania w drzewie konsoli Zarządzanie komputerem i wybierz z menu Akcja opcję Wszystkie zadania/Dostrajanie wydajności. w jaki sposób wykonywane są indeksowanie (z opóźnieniem lub natychmiastowe) i przeszukiwanie (małe obciążenie lub duże obciążenie). a następnie kliknąć przycisk Dostosuj. Możesz nawet wyszukiwać komputery i ludzi. • Obsługa folderów i plików 203 Uruchamianie Usługi indeksowania Aby uruchomić Usługę indeksowania. podobnie jak dyski lokalne C: lub D. w jakim Usługa indeksowania wykorzystuje zasoby systemowe. Pojawi się okno. . a następnie z menu Akcja wybierz opcję Zatrzymaj. kiedy chcesz otworzyć konkretny plik. Opcja Używana rzadko oznacza. Będzie on widoczny w systemie jako niezależny dysk. w którym należy określić poziom żądanej wydajności. ale możesz zamapować bezpośrednio folder. plików. kłiknij pozycję Usługa indeksowania. Możesz wyszukiwać w plikach słowa. Nie musisz przeglądać całej sieci za każdym razem.\ Dysk sieciowy może być udostępniany przez inny komputer w sieci lub przez serwer znajdujący się w tej samej domenie lub grupie roboczej. W sekcji Wydajność usługi indeksowania możesz za pomocą suwaków ustawić. że wybranie wyższej wydajności powoduje większe wykorzystanie zasobów. rozwiń gałąź Usługi i aplikacje w drzewie konsoli Zarządzanie komputerem. w której działa Active Directory. Szybkie wyszukiwanie Za pomocą Pomocnika wyszukiwania w systemie Windows XP możesz szukać folderów. Pojawi się okno dialogowe pokazane na rysunku 9. że nie wymaga zwiększonej wydajności.Rozdział 9. W oknie Eksploratora Windows wybierz z menu Narzędzia/Mapuj dysk sieciowy. w którym plik jest przechowywany jako dysk. Aby zamapować dysk sieciowy: 1. a nawet przeszukiwać sieć Web. a następnie z menu Akcja wybierz opcję Rozpocznij. Pomocnik wyszukiwania został szczegółowo opisany w rozdziale 7. jak często Usługa indeksowania jest uruchamiana. będzie to oznaczało. Mapowanie często używanego dysku sieciowego jest efektywnym sposobem zapewnienia szybkiego dostępu do plików. Należy jednak pamiętać. Jeśli zaznaczysz opcję Używana często. kliknij pozycję Usługa indeksowania. rozwiń gałąź Usługi i aplikacje w drzewie konsoli Zarządzanie komputerem. „Nowy pulpit".

aby można było uzyskać dostęp do tego folderu. Przykład: Useiwtudzial E Połącz poQownie przy logowaniu Połącz używając innej nazwy uźytkownfca.204 Część II • Pulpit. tak abyś nie musiał powtarzać procesu mapowania za każdym razem. zarządzanie plikami. Kiedy . lub wybierz inną literę. aby uzyskać magazyn online lub połącz się Z serwerem sieciowym. Aby zakończyć proces mapowania dysku. z którego użytkownik będzie korzystał System Wndows może pomoc połączyć się z udostępnianym folderem sieciowym i przypisać literę dysku potoczeniu.. kliknij przycisk Przeglądaj. powoduje uruchomienie Kreatora dodawania miejsca sieciowego. Dzięki takiej możliwości mapowania dysków sieciowych administrator nie musi przydzielać użytkownikowi dodatkowych praw. Określ tarę dysku dla połączenia i Folder. organizowania i udostępniania dokumentów i obrazów za pomocą samej przeglądarki sieci Web i połączenia internetowego. która nie jest wykorzystywana przez system.. używaj* okna Mój komputer. 2. jaką nazwę ma udostępniany zasób. Zapaz sle.il. W polu Dysk zatwierdź domyślną literę dysku. kliknij przycisk ZakończOpisane w punkcie 5. Universal Naming Corwention — \\nazwa_serwera\nazwa_zasobu). z którym chcesz się połączyć: •» |Przeglądaj. 6. która będzie przypisana dyskowi sieciowemu. która oferuje miejsce w magazynie danych trybu online. podstawowa konfiguracja Rysunek9. W polu Folder wprowadź nazwę serwera i udostępnionego zasobu. kiedy się logujesz. to dysk będzie mapowany automatycznie przy każdym załogowaniu się na komputerze. Jeśli nie jesteś pewien. Miejsca tego można używać do przechowywania. Kreator pomaga w zapisaniu się do usługi. 5. który chcesz zamapować (korzystaj ze składni UNC — z ang. 3. Jest to szczególnie przydatne. czyli kopiowanie plików i katalogów na dysk CD-R Jedną z nowych funkcji wbudowanych w system Windows XP jest możliwość nagrywania dysków CD-R bez konieczności kupowania dodatkowego oprogramowania. Okno dialogowe umożliwiające powiązanie litery dysku z zasobem sieciowym. łącze Połącz używając innej nazwy użytkownika pozwala połączyć się z zasobem za pomocą innego konta użytkownika niż bieżące. aby uzyskać maoazyn onEne lub połącz się z serwerem sieciowym. jeśli administrator chce się połączyć z zasobem sieciowym z konta użytkownika tylko na krótki czas. Wypal płytkę. Jeśli zaznaczysz opcję Połącz ponownie przy logowaniu. Drugie łącze wymienione w punkcie 5. W dolnej części okna znajdują się łącza Połącz używając innej nazwy użytkownika (musisz podać hasło) i Zapisz się. 4.

W oknie Eksploratora Windows kliknij ikonę Mój komputer. czy pliki i foldery.W tym rozdziale zapoznasz się z kolejnymi czynnościami w procesie nagrywania dysków CD. Sprawdź. klikaj żądane pliki. które mają być wysłane do nagrywającej stacji CD. Pliki danych. 7. Jest to bardzo efektywny sposób wykorzystywania miejsca na dysku CD.12). . Kliknij przycisk Dalej. aby nagrać dysk CD. które mają być nagrane na dysk CD. takich jak możliwość tworzenia magazynu danych na dysku CD oraz nagrywania płyt audio (patrz rozdział 28. kliknij lewym przyciskiem myszy okno z informacją. 6. Pojawi się kolejne okno dialogowe. Następnie wybierz z listy nagrywającą stację CD. W oknie dialogowym Kopiowanie elementów kliknij nagrywającą stację dysków CD. przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl. zanim zostaną skopiowane na dysk CD. kiedy zbierzesz ich dostatecznie dużo. w którym przetrzymywane są pliki. Aby zapisać plik w obszarze tymczasowym. System Windows wyświetli tymczasowy obszar. które wyświetla kolejne kroki procesu nagrywania plików na dysku CD. W obszarze Zadania zapisywania na dysku CD kliknij przycisk Zapisz te pliki na dysku CD. która ma aktywne jedynie podstawowe opcje. zwykle otrzymujesz okrojoną wersję komercyjnego oprogramowania do nagrywania dysków CD. kreator pozwala nadać nazwę nagrywanemu dyskowi CD (można również zatwierdzić domyślną nazwę podaną przez system). 2. które chcesz skopiować na dysk CD. kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku lub folderu i wybierz opcję Wyślij do z menu kontekstowego. sq przechowywane w obszarze tymczasowym Windows XP pozwala przesłać pliki i foldery do obszaru tymczasowego. Zaznacz pliki i foldery. a następnie kliknij przycisk Kopiuj. Następnie w obszarze Zadania plików i folderów kliknij przycisk Kopiuj ten plik. W pierwszym oknie dialogowym. dzięki czemu. że w obszarze tymczasowym są przechowywane pliki do nagrania na dysku CD. 4. Aby zobaczyć listę plików w obszarze tymczasowym. 5. Kopiuj ten folder lub Kopiuj zaznaczone elementy. będą już tam czekały.Rozdział 9. aby kontynuować. • Obsługa folderów i plików 205 kupujesz nagrywającą stację CD i instalujesz ją w systemie Windows XP. 3. są wyświetlane w obszarze Pliki gotowe do zapisania na dysku CD (rysunek 9. W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie nagrywającą stację dysków CD. System Windows wyświetli okno Kreatora zapisywania na dysku CD. Aby nagrać większą ilość plików na dysku CD: 1. Pojawi się informacja.). Aby zaznaczyć kilka plików. takie jak tworzenie spisu treści i sam proces nagrywania. Funkcja nagrywania dysków CD w Windows XP posiada wiele opcji.

że jeśli usuniesz plik lub folder za pomocą Wiersza polecenia. jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową danych. zapisz te pliki na innym dysku CD.. Przywracanie plików z Kosza Jeśli omyłkowo usuniesz plik lub po usunięciu pliku zmienisz zdanie.5 (A:) •*• Dysk ic*fllny (C:) W Dysk kjkakiy {D:! *— Dysk lokalny £:) Phki gotowe do zapisania na dysku CD m Ikony 20020-W*). ii ' ii ii i Zachód i Ute wodne . M . Jak widzisz. Pamiętaj. do którego chcesz je przywrócić. w menu Plik kliknij polecenie Przywróć. Aby przywrócić z Kosza plik. Jeśli dwukrotnie klikniesz nagrywającą stację CD. możesz otworzyć Kosz i przywrócić przechowywane tam pliki. Aby przywrócić jednocześnie więcej niż jeden element. Takie pliki są trwale usuwane z komputera i nie mogą już zostać przywrócone. czyli przeniesione do lokalizacji oryginalnej. w którym umieszczane są usunięte elementy. przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. a jedynie przenoszone do Kosza. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk Zakończ.12. a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Przywróć. albo przywrócone. który chcesz przywrócić. Możesz zaznaczyć opcję Tak. skrót lub inny element. które chcesz przywrócić. z dyskietki lub z dysku sieciowego. system wyświetli listę plików przetrzymywanych w obszarze tymczasowym Fokfery [jjj Pulpit * O M°J« dokumenty r '^ M J komputer Ó t • W + >i stx)5 dyskietek 3. Po zakończeniu procesu nagrywania danych pojawi się okno dialogowe. Zajmują miejsce na dysku dopóki. co spowoduje trwałe usunięcie elementu z komputera. Po zaznaczeniu wszystkich elementów.. Elementy usunięte za pomocą interfejsu graficznego nie są całkowicie usuwane z systemu. kopiowanie plików do obszaru tymczasowego i nagrywanie dysku CD jest bardzo prostą czynnością w systemie Windows XP.. 200201120. .i» 5taqadv*<iw CD (G:) * [Jr1 Panel sterowania + i_»3 Dt^unie^ty udostflpruone Obiektów: 7 d 8. Elementy z Kosza mogą zostać albo usunięte. podstawowa konfiguracja Rysunek 9. a następnie klikaj po kolei każdy element. Możesz również przeciągać pliki z Kosza do folderu..206 Część II • Pulpit zarządzanie plikami. dopóty Kosz nie zostanie opróżniony. kliknij go prawym przyciskiem myszy.. Kosz Kosz to miejsce.jpc .. 200J04CMO. nie zostanie on umieszczony w Koszu.

którego nienawidzisz — wszystko zależy od tego. w którym ilość wolnego miejsca na dysku jest niewielka. a następnie zaznacz odpowiednie ustawienia dla każdego dysku na odpowiadającej mu zakładce. czy przenoszone do Kosza. Opcja Me przenoś plików do Kosza i natychmiast kasuj pliki po usunięciu określa. Rysunek 9. • Obsługa folderów i plików 207 Opróżnianie Kosza Jeśli jesteś pewien. możesz po prostu opróżnić Kosz wybierając z menu Plik polecenie Opróżnij. w jaki sposób skonfigurujesz właściwości Kosza. Zaznacz tę opcję. Jeśli zaznaczysz tę opcję. jeśli chcesz. Właściwości Kosza Kosz może być albo ostatnią deską ratunku. aby dla każdego dysku były stosowane inne ustawienia. Jednak nie jest to rozwiązanie zalecane.13. Rysunek 9. że opróżnienie Kosza spowoduje trwałe usunięcie wszystkich elementów. to uzyskasz dostęp do opisanych poniżej opcji. Zakładka Globalne okna Właściwości: Kosz pozwala konfigurować ustawienia Kosza Globalne Dysklokahy (C) O Łonhguru) dyski niezależne • ttc przenoś plików do Kosza I natychmiast kasuj ptfci po usunięciu y 10% Maksymalny rozmiar Kosza (procent każdego dysku) 0Wyśw«otl okno diaboowe potwierdzdja. Aby je otworzyć. • Użyj jednego ustawienia dla wszystkich dysków — określa.13 pokazuje okno Właściwości: Kosz. Pamiętaj. kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosza znajdującą się na pulpicie i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Kosza na pulpicie i wybrać z menu kontekstowego polecenie Opróżnij Kosz.Rozdział 9. które się w nim znajdowały. albo elementem systemu. że elementy umieszczone w Koszu nie będą już więcej potrzebne. że ustawienia z tej zakładki będą stosowane do wszystkich dysków.ee usuwanie Dostępne są następujące opcje: • Konfiguruj dyski niezależnie — pozostałe zakładki okna właściwości odpowiadają dyskom lokalnym i sieciowym dostępnym w systemie. Jeśli zaznaczysz tę opcję. to Kosz jest pomijany podczas usuwania elementów z systemu i są one trwale usuwane z dysku. czy usuwane elementy są natychmiast kasowane z dysku. Wybranie tej opcji pozwoli zaoszczędzić miejsce na dysku w systemie. gdyż możesz uzyskać podobną oszczędność korzystając z Kosza .

jak mapować udostępniony zasób sieciowy. W takiej sytuacji nie będzie kopii takiego elementu w Koszu. ostrożności nigdy za wiele! Ostatnia opcja okna Właściwości: Kosz to Wyświetl okno dialogowe potwierdzające usuwanie. jak udostępniać własne pliki i foldery innym użytkownikom sieci. jak pokazano na rysunku 9. którzy są połączeni siecią lokalną. którą mógłbyś przywrócić. a nie będą przechowywane w Koszu. Pliki i foldery umieszczone w folderze Dokumenty udostępnione przez każdego użytkownika są dostępne dla wszystkich pozostałych użytkowników. można zmniejszyć rozmiar Kosza.15. jeśli zajdzie taka potrzeba. Przejdź na zakładkę Udostępnianie. Dlatego jeśli chcesz usunąć większy plik. W tym celu przeciągnij pliki. istnieje wiele możliwości udostępniania plików. Udostępnianie plików i folderów Ponieważ Windows XP może być wykorzystywany na wielu platformach. podstawowa konfiguracja i regularnie go opróżniając. do folderu Dokumenty udostępnione (rysunek 9. Pamiętaj. Teraz dowiesz się z kolei. czy podczas usuwania plików będzie wyświetlany komunikat zapobiegający omyłkowemu usunięciu plików. czy na pewno nie będzie Ci już potrzebny w przyszłości. Aby oszczędzić miejsce na dysku. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. które chcesz udostępnić. począwszy od samodzielnych stacji roboczych po komputery będące częścią sieci Active Directory. Kolejna opcja to Maksymalny rozmiar Kosza (procent każdego dysku) — podawany w procentach.208 Część II • Pulpit. . Określa ona. którzy załogują się lokalnie do tego komputera. że jeśli rozmiar skasowanych plików i folderów przekroczy przydzielony rozmiar kosza. to podczas usuwania nowych elementów z systemu starsze elementy będą trwale usuwane z kosza.14). ale pliki większe niż maksymalny rozmiar Kosza będą natychmiast usuwane. Udostępnianie plików wewnątrz niewielkiej grupy roboczej w sieci lokalnej Pliki mogą być w prosty sposób udostępniane użytkownikom należącym do tej samej grupy roboczej. Pamiętaj również. zarządzanie plikami. Udostępnianie plików innym użytkownikom tego samego komputera Jednym ze sposobów udostępniania plików jest współdzielenie niektórych plików z innymi użytkownikami tego samego komputera. zastanów się. Wcześniej w tym rozdziale dowiedziałeś się.

™ > Moje obrazy * 1 '/ Mo|a muzyka v gjprzeldź • 1 • f^J IJoKurtierity udałt^prtOBB -^ Moj komputw ^-J Moje TTiejsea siecicKve | S^rzrgriły '»ż | Rysunek 9. J Utwórz nowy fciiler fti FuWkjj ten fóder w sled Web g) Udntwntj ten ltfdv . Kreator konfiguracji sieci jest szczegółowo opisany w rozdziałach 24. Możesz skorzystać z zakładki Udostępnianie okna właściwości folderu. i 25. Możesz jednak włączyć dostęp zddny i bezpiecznie udostępniać piki.14.15. Obrazy udostępniane lub Muzyka udostępniana. uruchamiane Kjeatoia konfrouaci swci Jośli icizurmesz kwestie zagiozoń bezpieczftńslwa ate chcesz udostępniać cfcVi bez unjchamrania kreatora kliknii tutaj. wówczas pojawi się ostrzeżenie. Jeśli zdecydujesz się wybrać drugi sposób udostępniania plików. Folder Dokumenty udostępnione może być używany do wymiany danych pomiędzy różnymi użytkownikami jednego komputera 209 A Moje dokumenty FJk Edyfla WJdok -i Ukiblone y Uarzędzto Pomoc j Foldery f7^- • (^Wstecz y ? : Wyszukał A. można przenieść go do folderu Dokumenty udostępniane. Pierwszy z nich to Kreator konfiguracji sieci. Dowiedz się więcej o udostępnianiu i zabezpieczeniach OK | AnuM Zaznacz pole opcji Uczyń ten folder prywatnym. Aby uczynić ten foldei i jego podlokfcry prywatnymi i dottepnymi tylko da Ciebie. aby umożliwić innym użytkownikom sieci korzystanie z Twoich plików Ogólne: Udostępnianie Oostosowiwanie Udostępnwnic i zabezpieczenia lokalne "• A Aby udostępni len Iddei lylko »mym użytkownjujni lego komputoia. która nie jest połączona z siecią Web lub jest połączona poprzez firewall. ^^ prMciagnij go do loUetu dpkumenly MdosiepnWTis. aby plik był dostępny jedynie dla użytkowników tego komputera. który znajduje się w folderze prywatnym. iż uruchomienie udostępniania bez korzystania z Kreatora konfiguracji sieci może spowodować.Rozdział 9. Ta opcja jest dostępna tylko dla folderów znajdujących się w profilu użytkownika. • Obsługa folderów i plików Rysunek 9. W sieci lokalnej. zaznacz poniższe pole wyboiu. Sekcja Udostępnianie i zabezpieczenia w sieci oferuje dwa sposoby udostępniania danych w sieci. Po oznaczeniu folderu jako prywatny wszystkie zawarte w nim pliki i podfoldery również staną się prywatne. wybierz opcję Po prostu włącz udostępnianie plików.i-'« iO Mole dokumenty eadanla plików 1 fokterth. Aby udostępnić innym użytkownikom komputera plik. . Drugi to samodzielnie udostępnianie wybranych plików i folderów. • Uczyń ten foldei folderem prywatnym Udostępnianie i zabezpieczeni w sieci 4 Dla ochrony bezpieczeństwa system Włidows wyłączył dostęp zdalny jX J do tego komputera. że komputer może być narażony na ataki z Internetu.

Wyświetlona zostanie lista domen. który nie należy do domen Uprawnienia i Buforowanie. Aby udostępnić folder. Dzięki temu będziesz mógł udostępniać swoje pliki i foldery innym użytkownikom domeny lub sieci Active Directory. że nazwa folderu na komputerze użytkownika pozostanie niezmieniona. kliknij przycisk OK. lub Zezwalaj tylu użytkownikom — ogranicza liczbę użytkowników. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku i wybierz opcję Właściwości.16 pokazano zakładkę Udostępnianie okna Właściwości. Pamiętaj. W sekcji Udostępnianie i zabezpieczenia sieci pojawi się nowe pole opcji — Udostępnij ten folder w sieci. którzy mogą jednocześnie podłączyć się do udostępnionego folderu do zdefiniowanego przez użytkownika limitu. Natomiast rozdział 18. zajrzyj do rozdziału 13. Ponadto możesz zamapować zasób sieciowy korzystając zarówno z opisanego wcześniej w tym rozdziale sposobu. Prostym sposobem sprawdzenia. W polu Nazwa udziału należy wpisać nazwę. Zauważ nowe przyciski w porównaniu z zakładką Właściwości dla komputera. Kolejną czynnością jest ustawienie limitu użytkowników. Pamiętaj. Ponadto nie możesz udostępniać plików i folderów znajdujących się w prywatnych folderach innych użytkowników komputera. Nie znajdziesz zakładki Udostępnianie w oknie Właściwości takich folderów. komputerów lub zasobów udostępnionych przez określony komputer. Pole opcji Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików określa. Program Files oraz folder systemu Windows XP. że możesz bezpiecznie korzystać z tej metody udostępniania zasobów. Windows XP umożliwia korzystanie z sieci typu Active Directory. że inni użytkownicy mogą zmieniać pliki w folderze udostępnianym. Dostępne opcje to Dopuszczalne maksimum — zezwala maksymalnej liczbie użytkowników (wartość ta jest zależna od rodzaju licencji) na równoczesne podłączenie się do folderu udostępnionego. zaznacz opcję Udostępnij ten folder oraz w polu Nazwa udziału wpisz nazwę. Aby dowiedzieć się więcej na temat polecenia NET. zarządzanie plikami. która nie ma połączenia z siecią Web.210 Część II • Pulpit. . dowiesz się więcej o sposobach konfigurowania i korzystania z sieci w systemie Windows XP. z której użytkownicy będą korzystać. i 25. Na rysunku 9. Przejdź na zakładkę Udostępnianie. jest uruchomienie Wiersza polecenia i wpisanie polecenia NET VIEW. pod którą zasób będzie widoczny w sieci. Udostępnianie plików w domenie lub w sieci Active Directory Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów udostępniania plików jest korzystanie z domeny. jakie zasoby są udostępniane w systemie. W rozdziałach 24. jak Documents and Settings. podstawowa konfiguracja Jeśli zaznaczyłeś odpowiednią opcję. Nie możesz udostępniać każdego folderu w systemie Windows XP przy użyciu tej metody. jak również z Wiersza polecenia. aby podłączyć się do udostępnionego folderu. zawiera wiele istotnych informacji na temat korzystania z udostępniania zasobów w bezpiecznym środowisku. jeśli od sieci Web jesteś oddzielony firewallem lub jeśli jesteś podłączony do niewielkiej sieci lokalnej.

Kliknięcie przycisku Uprawnienia powoduje pojawienie się okna Uprawnienia pokazanego na rysunku 9. Przyciski Dodaj i Usuń umożliwiają dodawanie użytkowników i grup.16. klikmi opc|e Udostępni ten tolder O Niej udottepntai tego łoideru Nazwa udziału. Więcej informacji na temat Active Directory znajdziesz w dodatku B. Rysunek 9.Rozdział 9.17. Zakładka Udostępnianie okna Właściwości folderu komputera. którym chcesz przydzielić uprawnienia Uprawnienia dla Nowy Folder Uprawnienia udziału Nazwy grupy lub użytkownika' Uprawnienia Pełna kontrola Zmiana 0dc2yt Kliknięcie przycisku Dodaj powoduje pojawienie się okna Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy. któremu możesz nadać prawa. które pozwala na dodanie użytkowników i grup. Przycisk Uprawnienia pozwala ustawić uprawnienia dostępu dla użytkowników korzystających z udostępnianego folderu przez sieć. Aby włączyć C ^ t t ' udostępnianie tego fołdetu. Dostępne typy obiektów to Użytkownicy.17. jest pojedynczy użytkownik. • Obsługa folderów i plików Rysunek 9. zawiera dodatkowe elementy 211 '. kliknij przycisk Buforowanie. . który należy do domeny. Jako element sieci Active Directory możesz dodawać lub zabierać dostęp obiektom należącym do drzewa Active Directory. Aby skonfigurować ustawienia dla dostępu olfline.isi. którym chcesz przydzielić uprawnienia. Obiektem. grupa użytkowników lub dowolny kontener w drzewie Active Directory.'l. klikmi pizycisk Uprawnienia. Grupy i Wbudowane zabezpieczenia główne. Pierwszy przycisk w oknie to Typy obiektów. iwuJri: Nowy Folder Ogólne Udostępnianie Zabezpieczenia Dostosowywanie • .• Możesz udostępnić ten folder innym użytkownikom sieci. komentarz: Limit użytkowników: 0 Dopuszczalne maksimum O Zezwalaj tylu uzytkownik Aby ustawić uprawnienia dostępu da użytkowników korzystających z tego łolderu popfzez sieć.

że domyślnie grupa Wszyscy ma pełne prawa do udostępnianego folderu. od którego wyszukiwanie zostanie przeprowadzone. dzięki czemu jako wynik otrzymasz pełną listę użytkowników i grup w domenie. to będą one miały zastosowanie do poszczególnych folderów i plików. a następnie kliknij przycisk OK.18. Po kliknięciu przycisku Zaawansowane okno Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy zostanie poszerzone o sekcję pozwalającą na wyszukiwanie nazw grup i użytkowników. zarządzanie plikami.18. Jeśli masz zamiar przechowywać w udostępnianym folderze tajne lub bardzo ważne dane. do których przydzielisz te prawa. którego używasz. lub Wbudowane zabezpieczona gfówne AIEX2000 Zwykłe kwerendy WloUerze ALEX2000 ALEX2000 ALEX2000 ALEX20OO ALEX20CC ALEX20M ALEX2000 AlEX2000 Jeśli dobrze znasz domenę lub domeny w drzewie Active Directory. że nie pamiętasz wszystkich nazw użytkowników i grup. podstawowa konfiguracja Jeśli komputer. Innymi słowy. zaleca się. Rysunek 9. Wyniki przeszukiwania pojawią się w dolnej części okna Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy Wybierz ten typ obiektu Użytkownicy. Ważne jest również. W oknie Uprawnienia pojawią się nowi użytkownicy lub grupy. jest częścią dużej domeny. komputer lub jednostkę organizacyjną. Korzystając z sekcji Zwykłe kwerendy bieżącego okna dialogowego. Możesz kliknąć przycisk Znajdź teraz nie wprowadzając danych w sekcji Zwykłe kwerendy. .212 Część II • Pulpit. nie musisz korzystać z opisanej powyżej metody wyszukiwania. Przewiń listę i zaznacz użytkownika lub grupę. abyś zmienił prawa dostępu grupy Wszyscy. że jeśli wprowadzisz dodatkowe ograniczenia praw dostępu wewnątrz folderu. aby znaleźć konto użytkownika. Klikając przycisk Lokalizacje możesz wybrać miejsce w drzewie Active Directory. której chcesz dodać prawa do folderu. możesz przeszukać drzewo Active Direcory. może się okazać. Zauważ. W tym celu wpisz nazwę w polu Nazwa i kliknij przycisk Znajdź terazWyniki przeszukiwania pojawią się w dolnej części okna. Giupy. jak pokazano na rysunku 9. którym będziesz przydzielać prawa. które wybrałeś z listy w oknie Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy. którym chcesz nadać prawa do korzystania z katalogu.

na którym przechowywany jest folder udostępniany. Użytkownik może również przechodzić przez ten folder. usuwanie i wykonanie plików znajdujących się w udostępnianym folderze. wersje plików zostaną uzgodnione i w folderze zostanie zapisana najbardziej bieżąca wersja. Starsze kopie są automatycznie . Otwierane pliki są automatycznie pobierane i udostępniane do pracy w trybie offline. to możesz je ograniczyć wewnątrz folderu nadając osobno prawa dostępu do znajdujących się w nim folderów i plików. czy i w jaki sposób pliki wewnątrz tego udostępnionego folderu będą lokalnie buforowane. Użytkownik może tworzyć nowe foldery i usuwać foldery wewnątrz folderu udostępnianego. które są opisane szczegółowo w rozdziale 15. Kliknięcie przycisku OK spowoduje zamknięcie okna Uprawnienia. co zwalnia miejsce dla nowszych i ostatnio używanych plików. znajdujący się poniżej przycisku Uprawnienia. Taką możliwość dają jedynie prawa. jeśli ma takie same lub wyższe uprawnienia do podfolderu. który z tego folderu korzysta zdalnie. jakie wynikają z uprawnienia Odczyt (opisane niżej). W oknie Uprawnienia możesz nadać uprawnienia poszczególnym użytkownikom lub grupom na trzech poziomach: • Pełna kontrola — ten poziom dostępu pozwala użytkownikowi na odczyt. Jednak dostęp na poziomie Pełna kontrola nie pozwala użytkownikowi nadawać uprawnień do folderu innym użytkownikom lub grupom. Kliknięcie tego przycisku powoduje pojawienie się okna Ustawienia buforowania. ale nie może ich usuwać ani tworzyć nowych plików. • Odczyt — użytkownik może czytać pliki znajdujące się wewnątrz udostępnianego folderu.exe znajdujące się wewnątrz folderu. zapis. • Zmiana — użytkownik ma wszystkie prawa. • Automatyczne buforowanie dokumentów — otwierane pliki są automatycznie pobierane i udostępniane do pracy w trybie offline. Starsze kopie są automatycznie usuwane. • Automatyczne buforowanie programów i dokumentów—współużytkowanie plików nie jest zapewnione. że użytkownik będzie chciał zapisać lub odczytać plik przechowywany w udostępnionym folderze podczas gdy komputer będzie wyłączony. a ponadto użytkownik może tworzyć nowe podfoldery. gdy używają ich inne osoby. za pomocą którego możesz określić. Ponieważ może się zdarzyć. Kolejnym przyciskiem na zakładce Udostępnianie jest przycisk Buforowanie. system Windows oferuje funkcję pracy w trybie offline. usuwać podfoldery i pliki oraz modyfikować dane wewnątrz plików. Uprawnienie Odczyt pozwala również użytkownikowi wykonywać pliki typu . • Obshjga folderów i plików 213 nawet jeśli grupa Wszyscy będzie miała pełne prawa do całego folderu. Po ponownym uruchomieniu komputera.Rozdział 9. które mają być dostępne podczas pracy w trybie offline. Dostępne opcje buforowania to: • Ręczne buforowanie dokumentów — użytkownicy muszą ręcznie określić pliki. W tym trybie kopie plików są przechowywane zarówno w folderze udostępnianym. jak i na komputerze użytkownika. Dla właściwego współużytkowania plików zawsze otwierana jest wersja danego pliku znajdująca się na serwerze.

którzy łączą się z komputerem zdalnie. Rysunek 9. aby pizeiść do specjalnych uprawnień lub ustawień zaawansowanych Zezwdaj Odmów D D | n • • Za pomocą zakładki Zabezpieczenia możesz bardzo dokładnie wydzielić uprawnienia dla dowolnego użytkownika lub grupy.19. które można przyłączyć do klucza rejestru. Jednak niektóre uprawnienia są wspólne dla większości typów obiektów. różnią się od uprawnień. Zakładka Zabezpieczenia jest przedstawiona na rysunku 9. Podczas konfigurowania uprawnień jest określany poziom dostępu dla grup i użytkowników (rysunek 9. Dla zapewnienia właściwego współużytkowania plików zawsze otwierana jest wersja danego pliku znajdująca się na serwerze. zarządzanie plikami. Uprawnienia definiują typ dostępu udzielanego użytkownikom lub grupom do obiektu lub właściwości obiektu. Mogą to być użytkownicy. drugiemu — na wprowadzanie zmian do tego pliku. Możesz kontrolować dostęp do zasobów użytkowników. którzy logują się lokalnie do komputera Ogólne Udostępnianie Zabezpieczenia Dostosowywanie Nazwy grupy kjb użytkownika- Iprawnwnia (Ja Administratorzy Potna kontrola Modylikacia Zapis i wykonanie Wyświełbnie zawartości loldefu Odczyt Zapis Uknij przycisk Zaawansowane. co zwalnia miejsce dla nowszych i ostatnio używanych plików. gdy użytkownik nie ma uprawnień do folderów. Wybierz rodzaj buforowania dokumentów lub usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na buforowanie plików w udostępnionym folderze. aby się dostać do innych plików lub folderów. a wszystkim innym użytkownikom zabronić dostępu do tego pliku. lub go odmawia. przez które chce . Na przykład uprawnienia. którzy logują się lokalnie do komputera. Oto szczegółowa lista uprawnień dostępnych w systemie: • Przechodzenie przez folder/Wykonywanie pliku — dla folderów uprawnienie Przechodzenie przez folder zezwala na przechodzenie przez foldery po to.20). Zakładka Zabezpieczenia a udostępnianie zasobów Zakładka Udostępnianie pozwala przydzielać uprawnienia do udostępnianych zasobów dla użytkowników. które można przyłączyć do pliku. Na przykład jednemu użytkownikowi można pozwolić na odczytywanie zawartości pliku.19.214 Część II • Pulpit. którzy mają założone lokalnie konta lub użytkownicy korzystający z kont w domenie. Uprawnienia przyłączone do obiektu zależą od typu obiektu. Uprawnienie to działa nawet wtedy. Zakładka Zabezpieczenia pozwala nadawać prawa do zasobów użytkownikom. podstawowa konfiguracja usuwane.

lub go odmawia. • Tworzenie folderów/Dołączanie danych — uprawnienie Tworzenie folderów zezwala na tworzenie folderów wewnątrz folderu lub go odmawia (dotyczy . Atrybuty rozszerzone są definiowane przez programy i mogą być różne w zależności od programu. Atrybuty są definiowane przez system plików NTFS. Ustawienie uprawnienia Przechodzenie przez folder dla folderu nie ustawia automatycznie uprawnienia Wykonywanie pliku dla wszystkich plików w tym folderze. takich jak tylko do odczytu lub ukryty. które jest ustawiane w przystawce Zasady grup (domyślnie prawo użytkownika Pomiń sprawdzanie przechodzenia jest przyznawane grupie Wszyscy). Nazwa grupy lub użytkownika Adnuntstrator Czynne uprawnienia: 0 Pełna kontrola ' 0 Przechodzenie przez folder/Wykonywanie pliku 0 Wyświetlanie zawartości folderu/Odczyt danych 0 Odczyt atrybutów 0 Odczyt atrybutów rozszerzonych 0 Tworzenie plików/Zapis danych 0 Twoizenietokteiów/Uołaczanie danych 0 Zapis atrybutów 0 Zapis atrybutów rozszerzonych 0 Usuwanie podlolderów i plików 0 Usuwanie 0 Odczyt uprawnień 0 Zmiana uprawnień 0 Przejecie na wrasność I. gdy grupie lub użytkownikowi nie przyznano uprawnienia Pomiń sprawdzanie przechodzenia. Kliknij przycisk Zaawansowane. które mogą być udzielone wybranei grupie ktb użytkowników f oparciu o wszystkie istotne uprawnienia. Uprawnienie Odczyt danych zezwala na wyświetlanie danych w plikach lub go odmawia (dotyczy tylko plików). a nie na wyświetlanie folderu. • Wyświetlanie zawartości folderu/Odczyt danych — uprawnienie Wyświetlanie zawartości folderu zezwala na wyświetlanie nazw plików i podfolderów w obrębie danego folderu lub go odmawia. Wubt przechodzić (dotyczy tylko folderów). aby zobaczyć szczegółowe uprawnienia poszczególnych użytkowników lub grup 215 ranę ustawienia zabezpieczeń dla Nowy I nlrie Uprawnienia Inspekcja i Właściciel ^ Czynne uprawnienia Poniższa lisia pokazie uptawnienia.Rozdział 9. • Obsługa folderów i plików Rysunek 9. • Odczyt atrybutów rozszerzonych — zezwala na wyświetlanie rozszerzonych atrybutów pliku bądź folderu lub go odmawia.20. • Odczyt atrybutów — zezwala na wyświetlanie atrybutów pliku lub folderu. którego dotyczy uprawnienie. Uprawnienie Przechodzenie przez folder działa tylko wtedy. Dla plików uprawnienie Wykonywanie pliku zezwala na uruchamianie plików programów lub go odmawia (dotyczy tylko plików). Ma ono zastosowanie tylko do folderów. Uprawnienie Zapis danych zezwala na wprowadzanie zmian w pliku i zastępowanie istniejącej zawartości lub go odmawia (dotyczy tylko plików). Uprawnienie Wyświetlanie zawartości folderu ma wpływ tylko na zawartość tego folderu. • Tworzenie plików/Zapis danych — uprawnienie Tworzenie plików zezwala na tworzenie plików w obrębie danego folderu lub go odmawia (dotyczy tylko folderów).

Windows XP ułatwia administrowanie systemem przez przydzielanie uprawnień poszczególnym użytkownikom oraz grupom użytkowników. • Synchronizowanie — zezwala różnym wątkom na oczekiwanie na dojście do pliku lub folderu i synchronizację z innym wątkiem lub ich odmawia. • Usuwanie — zezwala na usunięcie pliku lub folderu albo go odmawia. takich jak Pełna kontrola oraz Odczyt i Zapis. takich jak Pełna kontrola oraz Odczyt i Zapis. • Zapis atrybutów rozszerzonych — zezwala na zmianę rozszerzonych atrybutów pliku bądź folderu lub jej odmawia. nawet jeśli dla danego podfolderu lub pliku nie zostało udzielone uprawnienie Usuwanie. Właściciel pliku lub folderu może zawsze zmienić uprawnienia do niego. takich jak tylko do odczytu lub ukryty. Uprawnienie Zapis atrybutów nie sugeruje tworzenia plików lub folderów. a jedynie zawiera uprawnienie do nanoszenia zmian w atrybutach pliku lub folderu. Jeśli użytkownikowi nie przyznano uprawnienia Usuwanie do pliku lub folderu. Atrybuty są definiowane przez system plików NTFS. Uprawnienie to dotyczy tylko programów wielowątkowych i wieloprocesowych. ale nie dotyczy to zmiany. zarządzanie plikami. Atrybuty rozszerzone są definiowane przez programy i mogą być różne w zależności od programu. Uprawnienie Dołączanie danych zezwala na wprowadzanie zmian na końcu pliku lub go odmawia. Uprawnienie Zapis atrybutów rozszerzonych nie sugeruje tworzenia plików lub folderów. lub jej odmawia. podstawowa konfiguracja tylko folderów). a jedynie zawiera uprawnienie do nanoszenia zmian w atrybutach pliku lub folderu. lub go odmawia. usuwania lub zastępowania istniejących danych (dotyczy tylko plików). . które chronią dany plik lub folder. lub jej odmawia.216 Część II • Pulpit. • Odczyt uprawnień — zezwala na odczytywanie uprawnień do plików lub folderów. • Usuwanie podfolderów i plików — zezwala na usuwanie podfolderów i plików lub odmawia go. • Zmiana uprawnień — zezwala na zmianę uprawnień do plików lub folderów. to może on usunąć ten plik lub folder. • Przejęcie na własność — zezwala na przejęcie własności pliku lub folderu albo go odmawia. jeśli przyznano mu uprawnienie Usuwanie podfolderów i plików do folderu nadrzędnego. • Zapis atrybutów — zezwala na zmianę atrybutów pliku lub folderu. niezależnie od wszelkich istniejących uprawnień.

Rozdział 10. gdyż Outlook Express w zupełności im wystarczy do zarządzania pocztą elektroniczną i wiadomościami list dyskusyjnych. Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. Jest szybkie. nic nie kosztuje. W niniejszym rozdziale dowiesz się. . pozwala wysyłać z prędkością błyskawicy teksty. które tak szybko zyskują popularność w sieci Web. Aplikacja Outlook Express to okrojona wersja aplikacji Microsoft Outlook. w jaki sposób konfigurować aplikację Outlook Express do korzystania z poczty i grup dyskusyjnych. oraz w jaki sposób zabezpieczać się przed niechcianymi wiadomościami. jak korzystać z aplikacji Outlook Express do zarządzania wiadomościami elektronicznymi oraz członkostwem w grupach dyskusyjnych. W tym rozdziale dowiesz się. grup dyskusyjnych i nie tylko W tym rozdziale: • Poznawanie aplikacji Outlook Express • Wysyłanie i odbieranie wiadomości • Konfigurowanie opcji aplikacji Outlook Express • Korzystanie z Książki adresowej • Korzystanie z folderów aplikacji Outlook Express • Zarządzanie kontami użytkowników w aplikacji Outlook Express Klient poczty elektronicznej to — po edytorze tekstów i przeglądarce internetowej —jedno z najważniejszych narzędzi w komputerze. Windows XP Professional jest wyposażony w jedną z najbardziej "popularnych aplikacji do obsługi poczty — Microsoft Outlook Express. a także otwiera drzwi list dyskusyjnych. która ma znacznie większe możliwości niż sama tylko obsługa poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. zdjęcia i inne pliki. Większość użytkowników nie potrzebuje ogromnych możliwości aplikacji Microsoft Outlook.

Wiadomość i Pomoc. Aby podkreślić wyjątkowy charakter aplikacji Outlook. że Outlook Express jest aplikacją w pełni zaspokajającą wymagania. zarządzanie plikami. gdyż włożyli oni wiele pracy. Jednak dzięki temu pomysłowi marketingowemu Outlook Express jest dołączany do każdej nowej wersji systemu Windows i jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów związanych z zakupem aplikacji Outlook. Okno aplikacji Outlook Express Główne okno aplikacji Outlook Express składa się z elementów dobrze znanych każdemu użytkownikowi systemów Windows (rysunek 10. Początkowo obsługa poczty elektronicznej miała być jednym z pośrednich zadań aplikacji Outlook. Aplikacja Outlook. aby aplikacja Microsoft Outlook była postrzegana jako coś zupełnie innego. Widok.1). czyli obsługę poczty elektronicznej. Drzewo folderów w lewym panelu okna umożliwia dostęp do folderów. który był reklamowany jako klient poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. Prawy panel okna Outlook Express to „obszar zadań". który jest używany na całym świecie jako platforma wymiany i zarządzania dokumentami. to przekonasz się. Miała stanowić alternatywę dla popularnego produktu Lotus Domino/Notes. Ale nazwanie aplikacji Microsoft Outlook klientem poczty to najprostszy sposób na wyprowadzenie z równowagi specjalistów ds. miała wspólnie z serwerem Microsoft Exchange tworzyć potężne narzędzie przeznaczone dla potrzeb zarządzania czasem i zasobami. Microsoft zdecydował się wypuścić na rynek Outlook Express. Czy ta strategia okazała się słuszna? Dyskusja nad tym problemem nie jest tematem tej książki. Użytkownicy traktowali aplikację Outlook jedynie jako klienta poczty. Górna część prawego panelu wyświetla zawartość wybranego folderu. marketingu firmy Microsoft. Był on rozdawany za darmo. co miało zachęcić do kupna i korzystania z pełnej wersji Microsoft Outlook do obsługi bardziej wyrafinowanych zadań. Podejście takie jest zrozumiałe. pakiet Outlook/Exchange nigdy nie osiągnął takiej popularności jak Notes/ Domino. a dolna część prawego panelu wyświetla zawartość dokumentu zaznaczonego w górnej części okna. jak na przykład Skrzynka odbiorcza. Ikony na pasku narzędzi umożliwiają szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji bieżącego . a Exchange jako serwer poczty elektronicznej i rzadko wykorzystywali pełne możliwości tych aplikacji. Dostępne w menu pozycje to Plik. dlaczego Microsoft wypuścił na rynek dwie prawie identyczne aplikacje: Microsoft Outlook i jej mniejszego brata Outlook Express. jeśli bierzemy pod uwagę jedynie najprostsze zastosowanie tych aplikacji. Znajdujący się tuż pod paskiem menu pasek narzędzi pozwala na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji. jakie są stawiane klientowi poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. podstawowa konfiguracja Poznawanie aplikacji Outlook Express Użytkownicy komputerów często zastanawiają się. wyposażona w Kalendarz i Listę zadań.218 Część II • Pulpit. Niestety. Edycja. Pasek menu znajdujący się w górnej części okna pozwala na dostęp do opcji menu. Przyciski i opcje menu również są znane każdemu użytkownikowi systemów Windows. Narzędzia.

a następnie w oknie Dostosowywanie paska narzędzi wybierz ikony.•• Znaidź osoby. naciśmj Ctri+N. niż widać na pasku narzędzi. że pasek narzędzi zawiera więcej ikon. zaznacz pole opcji Przy uruchamianiu programu Outlook Express automatycznie przejdź do mojej Skrzynki odbiorczej. W panelu Foldery dostępne są dwa główne elementy: • Foldery lokalne — w skład folderów lokalnych wchodzi folder Skrzynka odbiorcza — w którym zapisywane są wiadomości przychodzące. aby zobaczyć wszystkie ikony znajdujące się na pasku narzędzi. Wskazuje ona. Możesz kliknąć ikonę Maksymalizuj. adresy i informacje o znajomych i rodzinie. z którymi korespondujesz lub których dane są zapisane w książce adresowej (więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części tego rozdziału)..). folder Elementy wysłane — w którym przechowywane są kopie wysłanych wiadomości. i Praca w trybie onbne Kliknii tgta. aby aplikacja uruchamiała jako bieżący folder Skrzynkę odbiorczą. ksiazke adresową. Książka kontaktów pozwala na szybki dostęp do informacji o ludziach. Chociaż okno powitalne aplikacji Outlook Express wygląda ciekawie. X W Twojej Skr. . Zauważ. Główne okno aplikacji Outlook Express folderu. Wyślij/Odbierz i Adresy. naciśmj klawisze Ctrl+I Aby rozpociąć nowa. kliknij prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze paska narzędzi.1.. nie jest jednak zbyt wygodne do codziennego użytku.. 219 & Outlook Cxpress Narzędzia Madomość Pompc Foldery *jj Outlook Express i O Foldery lokalne £i Skrzynka odbiorą <$ Skrzynka nadawcza | p C§1 Elementy wysłane t y Elementy usunięte ® Kopie robocze o c 2 t a e . folder Kopie robocze — w którym przechowywane są wiadomości przygotowane do wysłania. to na pasku narzędzi dostępne będą ikony Utwórz pocztę.. wisdomoić. • Kontakty —jest to miejsce. folder Elementy usunięte — w którym przechowywane są usunięte wiadomości. wybierz opcję Dostosuj. Aby dopasować zawartość paska narzędzi. z których chcesz korzystać. że na końcu paska narzędzi widoczna jest ikona z dwoma strzałkami ( » ) . Kontakty *• _^GordonOgletree Otwór. g Rysunek 10.Rozdział 10. aby priejneć listę wszystkich skrótów klawiaturowych programu Outlook Express. m ł a Porada dnia Aby szybko przsjić do swojej Skrzynki odbiorczej. w którym możesz przechowywać nazwiska. ^ '** P r j Y uruchamianiu programu Outlook Express automatycinie przeidi do moiei S z y n k i odbiorczej.vncę odbiorcze! nie ma nie przeczytanych wiadomości pocztowych> ft M H t n n o w ł „iadomoić pocztowa Grupy dyskusyjne gałói konto orup dvskusvinvch. Jeśli wolisz. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. Na przykład jeśli bieżącym folderem jest Skrzynka odbiorcza.. dzięki czemu od razu zobaczysz listę nowych wiadomości..

podgląd tej wiadomości jest wyświetlany w dolnej części prawego panelu. natomiast sortowanie według nadawcy spowoduje powstanie grup wiadomości zebranych według nadawców posortowanych alfabetycznie. która może być sortowana według tematu.w p. Aby otworzyć wiadomość w osobnym oknie.ll!<L. 2002-06-20 04:10 Scwe & Win WorWCup 2002-Special Offer £002-06-20 07:4 1 RHN Errata Alert: Updated ternei wJth bugfi. Możesz również w ten sam sposób zmieniać rozmiar poszczególnych paneli okna przeciągając w odpowiednim kierunku dzielący je pasek.220 Część II • Pulpit. Scoggins Krótka prezentacja • Poczta e-mail i grupy dyskusyjne < Wiadomości: 18... 2002-06-26 05:34 lmportant rformation about your Roxio... Zawartość wiadomości zaznaczonej w górnej części panelu jest widoczna w oknie podglądu.< In . BCyberfcik ^ Red Hat NetWork .. Okno aplikacji Outlook Express prezentuje zawartość Skrzynki odbiorczej.. Możesz zmieniać okno klikając lewym przyciskiem myszy brzeg okna i przeciągając kursor myszy w taki sposób. ^ Ski /ynk.. Sortowanie według tematu powoduje zgrupowanie wiadomości o tym samym temacie. Odpowiedz Qdpowwd2 ..Outlook £xpres$ Plik Edycja Widok Narzędzia Wiadomość Pomot Utwór* po.Zapraszamy _ń|o diamble _}} Jordan M. data i czas otrzymania wiadomości.. Maksymalizuj i Zamknij. zarządzanie plikami. 2002-06-27 20:54 kontakty » _0friendsofyoko X i Oct Zespól Hcrosoft Outkjok Express Do: Terry Oojetree Program Microsoft Outlook Express 6 .. 1IUL. możesz korzystać z przycisków znajdujących się w prawej części paska stanu: Minimalizuj. Korzystając z funkcji sortowania. podstawowa konfiguracja Przejdź do Skrzynki odbiorczej.. :£) The Post Office O Informacje Jlnfo ^ Red Hat NetWork ..2. informacja o załącznikach. Pasek wiadomości identyfikuje kolumny wyświetlane w głównym oknie folderu. priorytetu lub flagi wiadomości W oknie aplikacji Outlook Express dostępne są wszystkie standardowe metody skalowania okien systemów Windows..1 Odebrano RHN Errata Alert: Updated Apache packages. możesz wyszukiwać wiadomości według klucza. temat wiadomości. aż okno przyjmie pożądany rozmiar. nadawcy.com. 2002-06-26 01:51 RHN Errata Alert: Updated GNU C Hbrary pac. Informacje wyświetlane w kolumnach to priorytet wiadomości. Jeśli zaznaczysz wiadomość na liście wiadomości. którą pokazano na rysunku 10.(Q Foldery lokalne <$? Skrzynka odbiorcza <25 Skrzynka nadawcza <& Elementy wysłane O Elementy usunięte & Kopie robocze V Od ii}Red Hat NetWork.U... I podobnie jak we wszystkich aplikacjach Windows. Przedni <W*t X Temat WyiHi/Od. nie przeczytane: 0 * Wiele kont i tożsamości 3J Praca w trybie oniine Rysunek 10. Na przykład możesz szukać wiadomości od konkretnego nadawcy lub .. W górnej części prawego panelu widać długą listę odebranych wiadomości. daty otrzymania. Ponowne kliknięcie nagłówka kolumny powoduje odwrócenie porządku sortowania.IIIl. Kliknięcie nagłówka dowolnej kolumny spowoduje. S3 Adresy • Skrzynka ootoiorcza Foldery ^J OutkMk Express .. nadawca. 2002-06-20 23:06 email dellvery error 2002-06-25 17:59 Łap ofertę) 2002-06-25 18:45 Sprzedaż polskich towarów na Ukrainie . Domyślnie wiadomości w aplikacji Outlook Express są posortowane według daty i czasu otrzymania wiadomości..i odbiorcza . dwukrotnie kliknij ją lewym przyciskiem myszy..2. że zawartość folderu zostanie posortowana według zawartości tej kolumny.

każdy z nich może korzystać z własnego konta pocztowego. Nazwa. to wpisz ten adres w tym polu. Znak @ oddziela nazwę użytkownika od nazwy domeny dostawcy usług internetowych.com. W tym celu musisz już mieć konto użytkownika dostarczone przez dostawcę usług internetowych (patrz rozdział 25. więcej na ten temat dowiesz się w rozdziale 15. jest używany. którą tutaj wpiszesz. Jak wiesz. Jeśli nie potrzebujesz tylu kolumn w widoku. a w polu Wybrana kolumna powinna mieć możesz zdefiniować szerokość w pikselach. w którym najnowsze wiadomości pojawiają się na samej górze panelu wiadomości. Kliknij ponownie. swój pseudonim lub cokolwiek innego.. W pierwszym oknie zostaniesz poproszony o wprowadzenie imienia i nazwiska. aby odpowiedzi adresatów zawsze wracały na jeden. konkretny adres. jednemu użytkownikowi może być przypisanych Pamiętaj również. przywróć początkowy porządek sortowania. możesz zabrać się za konfigurowanie konta użytkownika w aplikacji Outlook Express. Możesz wpisać swoje prawdziwe imię i nazwisko. Dostawca usług internetowych założy dla Ciebie jedno lub więcej kont pocztowych i najprawdopodobniej pozwoli Ci wybrać nazwę konta.. Musisz również znać nazwę serwera pocztowego. kiedy adresat odpowiada na wysłaną przez Ciebie wiadomość. może być inna wiele kont pocztowych. Większość dostawców usług internetowych założy Ci więcej niż jedno konto pocztowe. W kolejnym oknie (rysunek 10. będzie widoczna dla odbiorcy wiadomości w polu Nadawca. takich jak POP3 i SMTP. Jeśli skończyłeś porządkować kolumny. którego chcesz używać. na którym Twoje konto (bądź konta) zostało założone. z którego będziesz korzystać. niż nazwa konta pocztowego. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. które mają być wyświetlane. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się więcej o serwerach pocztowych. Jeśli kilku domowników korzysta z jednego połączenia do sieci Web. dzięki czemu zachowują oni prywatność swojej poczty. Adres ma format nazwa_ uzytkownika@dostawcauslug. musisz założyć sobie konto pocztowe. że adres. Za pomocą przycisków Przenieś w dół i Przenieś w górą możesz zmieniać kolejność kolumn. W oknie dialogowym Kolumny zaznacz tylko te kolumny. kliknij przycisk OK. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz opcję Kolumny z menu kontekstowego. Kliknij przycisk Dalej. jakiego typu jest serwer pocztowy. Jeśli masz już konto pocztowe. Kliknięcie kolumny Nadawca spowoduje alfabetyczne posortowanie wiadomości w porządku rosnącym według nadawcy.Rozdział 10. Jeśli używasz kilku kont pocztowych. której używasz do łączenia się z siecią Web. możesz je usunąć. aby odwrócić porządek sortowania. dlatego też konkretna nazwa użytkownika nie musi być identyczna jak nazwa konta pocztowego. ale chcesz. który wpisałeś w tym polu. 221 o ustawionej fladze wiadomości. oraz hasło. Dla każdej z tych osób możesz również założyć osobne konto użytkownika w systemie Windows XP. Konfigurowanie konta użytkownika w aplikacji Outlook Express Zanim zaczniesz odbierać i wysyłać wiadomości.). ale teraz musisz wiedzieć. z którym się łączysz. Nazwa konta użytkownika.3) kreator prosi o podanie internetowego adresu e-mail — adresu nadanego przez dostawcę usług internetowych. Automatycznie zostanie uruchomiony Kreator połączeń internetowych. . Jeśli znalazłeś szukaną wiadomość. W tym celu wybierz z menu Start/Outlook Express.

w przeciwieństwie do POP3. Oto krótki opis typów serwerów: • Post Office Protocol. Jest on często wykorzystywany przez usługodawców internetowych. W oknie Nazwy serwerów e-mail wybierz z listy rozwijanej typ serwera poczty przychodzącej Nazwy teiweiów e maił fcioja pocztę przychodzącą obshjgt^e serwer | P0P3 Serwer poczty przychodzącej (POP3. • Internet Message Access Protocol (IMAP) — aktualnie w wersji 4. Serwery POP3 udostępniają pojedynczą skrzynkę odbiorczą w odróżnieniu od serwerów IMAP. Ssrwer poczty wychodzącej (SMTP|: smtpout belatlanłc net Ealej) Informację o typie serwera poczty przychodzącej uzyskasz od dostawcy usług internetowych. zarządzanie plikami. Informację o nazwie serwera pocztowego otrzymasz od dostawcy usług internetowych. na który inne osoby będą wyjyłaty do Ciebie wradomo&i e-mail.com Na przykład: osobaOmicrosoft. IMAP. Rysunek 10. umożliwia odbieranie komunikatów częściowo lub wybiórczo oraz manipulowanie folderami na serwerach.com W kolejnym oknie dialogowym musisz podać nazwę serwera pocztowego. podstawowa konfiguracja Rysunek 10.4. Za pomocą IMAP można . Wpisz jego nazwę w polu Serwer poczty przychodzącej (POP. Wpisz internetowy adres e-mail. Ądef e-mail: two@twornc. Z listy rozwijanej Moją pocztą przychodzącą obsługuje serwer możesz wybrać typ serwera pocztowego. którego będziesz używać (rysunek 10. IMAP lub H H P ) marf twomccom Serwer SMTP iesl uiywary do obsługi wychodzące! poczty e-mad.4). które zapewniają dostęp do wielu folderów po stronie serwera. 1MAP lub HTTP). który otrzymałeś od dostawcy usług internetowych Kreator połączeń internetowych Internatowy adies e-mail Twoi adrej e-mail pst adresem.3.222 Część II • Pulpit. Version 3 (POP3) — popularny protokół'używany do odbierania wiadomości e-mail.

którą podałeś w polu Adres e-mail. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz nazwę serwera poczty wychodzącej. W polu Hasło podaj hasło do tego konta pocztowego. które obsługiwane są przez przeglądarkę internetową. a następnie kliknij przycisk Dalej. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. Dzięki temu nie będziesz musiał wpisywać hasła za każdym razem. . Po zamknięciu okna kreatora pojawia się główne okno aplikacji Outlook Ebcpress (pokazane na rysunku 10. Kliknij przycisk Dalej. IMAP jest częściej wykorzystywany w dużych firmach wyposażonych we własne serwery pocztowe. aby aplikacja Outlook Express pamiętała hasło do konta pocztowego.Logowanie pizy użyciu bezpiecznego uwieizyteknania hasła' O Logowanie pizy użyciu bezpiecznego uwieizytdmania hasła Pamiętaj. Rysunek 10. 223 również tworzyć foldery bezpośrednio na serwerze pocztowym.5. Aplikacja Outlook Express pozwala łączyć się z takimi serwisami i odbierać oraz wysyłać wiadomości z założonych tam kont. jak działa Twoje konto pocztowe wysyłając wiadomość do samego siebie. Secure Password Authentication — SPA). kiedy zechcesz odebrać pocztę. oferujących darmowe konta pocztowe. Pamiętaj o tym wprowadzając nazwę konta i hasło. Teraz możesz sprawdzić.. • Hypertext Markup Language (HTML) — hipertekstowy język wykorzystujący znaczniki to język Internetu. Ze względu na zwykle ograniczoną ilość miejsca na serwerach dostawców usług internetowych. w którym pozostaje tylko kliknięcie przycisku Zakończ.Rozdział 10. którą otrzymałeś od dostawcy usług internetowych. Jeśli dostawca usług internetowych wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła (z ang. Zaznacz pole opcji Zapamiętaj hasło. aby przejść do ostatniego okna kreatora. istnieje wiele serwisów. jeśli chcesz. przy dostępie do konta pocztowego zaznacz pole Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła. takich jak Microsoft Hotmail. Wpisz nazwę konta pocztowego i hasło w oknie Logowanie poczty internetowej Kreator połączeń internetowych Logowanie poczty internatowej Wpisz nazwę konta otaz hasło podane (Xzez Twoiego usługodawcę inteinetoweao. Oprócz tradycyjnych dostawców usług internetowych oferujących konta pocztowe na swoich serwerach. że niektóre systemy pocztowe rozróżniają wielkość liter w nazwie konta i w haśle.. iiazwa konta: i ogteelree Hasła 0 Zapamięta hasło Jezei Twój usługodawca rteinetowy wymaga uzywarie bezpiecznego uwierzytelniania hasła pizy dostępie do Twopgo konta pocztowego.1). Najprawdopodobniej będzie to część nazwy (do znaku @). W kolejnym oknie kreator poprosi o podanie nazwy konta i hasła do konta pocztowego. zaznacz pole .

6.kurtisObd-studios. wybierz z menu Plik/Tożsamości/ Dodaj nową tożsamość. w którym możesz wpisać nazwę swojej nowej tożsamości i zaznaczyć opcję. W polu Temat wpisz temat tworzonej wiadomości.?d2ia ^adomoic Ponoi : wyfl) ES Po: WUM: Temat: lkiie. wybierz z menu Plik/Przełącz tożsamość. pojawi się kolejne okno. zarządzanie plikami podstawowa konfiguracja Czasem wygodnie jest mieć więcej niż jedną tożsamość. Rysunek 10. czy wymagane będzie hasło dla tej tożsamości. założyłeś również nowe konto użytkownika. jak tworzyć i wysyłać wiadomości oraz konfigurować ich wygląd. . a następnie przejdź do panelu wiadomości i wpisz treść wiadomości. sprawisz.com | JDneń dobry! a WHej Z) : :: Spraw* s- [Tutaj wpisz trsść wiadomości] W polu Do wpisz adres osoby. w którym należy wprowadzić hasło dla tej tożsamości. że będzie się ona wyróżniała w skrzynce odbiorcy. Teraz poddamy testowi Twoje nowe konto wysyłając do siebie wiadomość. Wpisz wiadomość w oknie Nowa wiadomość Ełk Łdycjo Wklok Wstaw Eormat (iar. wpisz jej adres w polu DW. Jeśli w trakcie korzystania z aplikacji zechcesz zmienić tożsamość.224 Część II • Pulpit. W tym podrozdziale dowiesz się. kliknij przycisk Utwórz pocztą w lewym rogu paska narzędzi. Odbieranie i wysyłanie wiadomości Poznałeś już aplikację Outlook Express i dowiedziałeś się. Możesz przemieszczać się pomiędzy polami za pomocą klawisza Tab lub przejść do pola klikając w nim jednokrotnie lewym przyciskiem myszy. Tworzenie wiadomości Aby utworzyć nową wiadomość. Aby utworzyć nową tożsamość. do której chcesz wysłać wiadomość (dla potrzeb naszego ćwiczenia wpisz własny adres e-mail). Pojawi się okno Nowa wiadomość (rysunek 10.6). Jeśli zaznaczysz pole Wymagaj hasła. jak się poruszać po oknie aplikacji. Nauczysz się również odbierać i czytać wiadomości w Skrzynce odbiorczej. jeśli chcesz przesłać kopię tej wiadomości do innej osoby. dzięki temu też w przyszłości łatwiej mu będzie odnaleźć Twoją wiadomość. Pojawi się okno Nowa tożsamość. po której jesteś rozpoznawany na listach dyskusyjnych. Nadając swojej wiadomości znaczący temat.

• Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. Aby się dowiedzieć. do których przesłana zostanie kopia Twojej wiadomości. umieść kursor w panelu wiadomości i zacznij pisać. kliknij przycisk Dołącz plik do wiadomości (oznaczony ikoną spinacza biurowego) na pasku narzędzi. Plik został dołączony do wysyłanej wiadomości. • Przyciski Wytnij. Możesz tworzyć wiadomości. Spowoduje to umieszczenie wiadomości w Skrzynce nadawczej. Wiadomość dostarczona do skrzynki adresata będzie oznaczona odpowiednim priorytetem. lecz pozostali adresaci nie będą widzieli adresu tej osoby na liście adresowej wiadomości. Jeśli włączysz opcję pokazywania wszystkich nagłówkach. które mogą być potrzebne podczas tworzenia nowej wiadomości: • W menu Format możesz wybrać opcję Tekst sformatowany (HTML) lub Zwykły tekst. Możesz również usunąć zaznaczenie tej opcji wybierając ponownie z menu Widok/Wszystkie nagłówki. • Przycisk Ustaw priorytet pozwala nadać wiadomości odpowiedni priorytet.. Jeśli skończyłeś tworzyć nową wiadomość. Jeśli program poczty e-mail lub grup dyskusyjnych adresata nie odczytuje języka HTML.Rozdział 10. 225 Nowa wiadomość zawiera również pole UDW. Kopiowanie i Wklej pozwalają kopiować i przenosić powtarzające się fragmenty tekstu. obok tytułu wiadomości.. który chcesz skopiować lub przenieść. zaznacz fragment tekstu. wybierz z menu wiadomości Widok/Wszystkie nagłówki. Oto proste narzędzia. jak konfigurować funkcję sprawdzania pisowni). Przy . w którym możesz umieścić adresatów. pojawi się ikona spinacza. Aby skorzystać z funkcji kopiowania. • Przycisk Pisownia pozwala sprawdzić poprawność gramatyczną i ortograficzną tworzonej wiadomości (w dalszej części tego rozdziału dowiesz się. Normalny i Niski priorytet. Zaznacz plik. Załączanie plików do wiadomości e-mail Możesz dołączyć plik dowolnego typu (zdjęcie. Pojawi się okno Wstaw załącznik. że otrzymana wiadomość zawiera dołączony plik. Wysyłanie wiadomości Jeśli skończyłeś pisać wiadomość. których tło będzie wyglądało jak elegancka papeteria. Pamiętaj.) do wiadomości e-mail. to wiadomość wyświetlana jest jako zwykły tekst z dołączonym plikiem HTML. dzięki czemu będzie on wiedział. Umieść kursor w miejscu. jak to zrobić. w którym możesz przeglądać dostępne w systemie dyski. że jedynie programy e-mail obsługujące HTML mogą odczytać wiadomości utworzone za pomocą formatowania HTML. Aby rozpocząć pisanie wiadomości. arkusz kalkulacyjny itd. i naciśnij przycisk Wytnij lub Kopiowanie. W skrzynce adresata. przeczytaj punkt Konfigurowanie opcji aplikacji Outlook Express. i kliknij przycisk Dołącz. będzie ona aktywna w kolejnych oknach wiadomości. dokument tekstowy. Dostępne opcje to Wysoki. który chcesz dołączyć do wiadomości. Aby pole UDW było widoczne. kliknij przycisk Wyślij znajdujący się z lewej strony paska narzędzi. gdzie chcesz wkleić skopiowany tekst i kliknij przycisk Wklej.

nie musisz tworzyć nowej wiadomości i wypełniać pól Do oraz Temat. Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Elementy usunięte. Masz wiadomość. wtedy treść wiadomości pojawi się w dolnym panelu okna programu Outlook Express. zarządzanie plikami.226 Część II • Pulpit. Aby wysłać wiadomości oczekujące w Skrzynce nadawczej. że w Skrzynce nadawczej znajduje się jedna wiadomość oczekująca na wysłanie. zaznacz ją w folderze Skrzynka odbiorcza i kliknij przycisk Usuń znajdujący się na pasku narzędzi. w którym możesz wybrać drukarkę i opcje drukowania. Nowe wiadomości są oznaczone ikoną zamkniętej koperty i na liście wiadomości opisane są pogrubioną czcionką. podstawowa konfiguracja folderze Skrzynka nadawcza w lewym panelu okna aplikacji Outlook Express pojawi się cyfra 1 otoczona nawiasami. . Jeśli otrzymasz dużo wiadomości. Pojawi się standardowe okno drukowania systemu Windows XP. Odpowiadanie i przesyłanie wiadomości e-mail Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail i chcesz odpowiedzieć nadawcy. kliknij nagłówek wiadomości. Jeśli nie chcesz już przechowywać przeczytanej wiadomości. Przeczytane wiadomości oznaczone są ikoną otwartej koperty i pozostają w folderze Skrzynka odbiorcza tak długo. Oznacza to. które będą automatycznie usuwały wiadomości spełniające zadany warunek. Aby odczytać wiadomość. aby otworzyć wiadomość w osobnym oknie. Zamiast tego kliknij nagłówek wiadomości. a następnie kliknij przycisk Odpowiedz nadawcy. kliknij przycisk Wyślij/Odbierz wszystkie w głównym oknie aplikacji Outlook Express. możesz utworzyć odpowiednie reguły. Więcej na ten temat dowiesz się w punkcie Tworzenie filtrów i blokowanie wiadomości w dalszej części tego rozdziału. Możesz czytać wiadomość w panelu podglądu lub dwukrotnie kliknąć nagłówek wiadomości. W tym celu kliknij nagłówek wiadomości. których nie masz zamiaru czytać. Pojawi się okno wiadomości z wypełnionymi polami Do i Temat (możesz zmienić zawartość pola Temat. czasem jednak chcesz wydrukować wiadomości e-mail lub wiadomości z list dyskusyjnych. Kliknij przycisk Drukuj w oknie drukowania. dopóki ich nie usuniesz lub nie przeniesiesz do innego folderu. jeśli chcesz). a następnie kliknij przycisk Drukuj. Drukowanie wiadomości e-mail Większość wiadomości e-mail przechowywana jest w formie elektronicznej w postaci łatwej do przeszukania bazy. czyli jak odczytywać przychodzące wiadomości Po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz wszystkie aplikacja łączy się z serwerem poczty i nowe wiadomości odebrane z serwera mogą pojawić się w Skrzynce odbiorczej.

Konfigurowanie opcji aplikacji Outlook Express Można napisać całą książkę o opcjach dostępnych w aplikacji Outlook Express. abyś samodzielnie dowiedział się więcej na ten temat sięgając do dokumentacji. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne okna Opcje (rysunek 10. jest oznaczona ikoną otwartej koperty ze strzałką skierowaną w lewo. czy zawartość folderu Skrzynka odbiorcza jest wyświetlana. Aby przesłać otrzymaną wiadomość innej osobie. kliknięcie przycisku Odpowiedz wszystkim spowoduje. Niestety.Rozdział 10. podobnie jak to robisz wysyłając nową wiadomość. to można wyświetlić listę nowych grup dyskusyjnych. którą przesłałeś dalej. jeśli są jakieś nowe grupy dyskusyjne — określa. Upewnij się. która jest częścią dłuższej dyskusji. natomiast wiadomość. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. które nie otrzymały oryginalnej wiadomości. o czym będę pisać. Może się zdarzyć. że odpowiadasz na wiadomość. Zawsze kiedy odpowiadasz na wiadomość lub przesyłasz wiadomość większej grupie ludzi. Aplikacja Outlook Express to niezwykłe narzędzie. i pobierać ich nazwy. Jeśli odpowiadasz lub przesyłasz wiadomość.. 227 Jeśli wiadomość. możesz je umieścić w polach DW i UDW. Wiadomość. jest oznaczona ikoną otwartej koperty ze strzałką skierowaną w prawo. była zaadresowana do większej liczby osób. Ponieważ większość użytkowników korzysta najczęściej z tego folderu. W sekcji Ogólne znajdują się następujące pola opcji: • Podczas uruchamiania przejdź do mojego folderu „Skrzynka odbiorcza " — określa.7) podzielona jest na sekcje Ogólne. że Twoja odpowiedź zostanie wysłana do wszystkich adresatów wiadomości. kliknij przycisk Wyślij i wiadomość zostanie umieszczona w Skrzynce nadawczej. proponuję. • Powiadom. sprawdź. Jeśli jakiekolwiek grupy zostaną znalezione. możesz wpisać odpowiedź lub swoje uwagi ponad treścią otrzymanej wiadomości. czy nie ma nowych grup dyskusyjnych. czy treść wiadomości jest odpowiednia dla wszystkich adresatów. na którą odpowiedziałeś. którą otrzymałeś. Wyślij/ Odbierz wiadomości oraz Domyślne programy obsługi wiadomości.. Jeśli chcesz przesłać otrzymaną wiadomość do osób. Kiedy skończysz edytować wiadomość. gdy program Outlook Express jest uruchamiany. że treść i ton Twojej wiadomości nie urażą któregoś z adresatów. kliknij przycisk Prześlij dalej i wpisz adres tej osoby w polu Do lub DW. Większość opcji konfiguracyjnych aplikacji Outlook Express jest dostępna w oknie dialogowym wywoływanym z menu Narzędzia/Opcje. . zwykle ta opcja jest zaznaczona. w tej książce mamy na to tylko jeden rozdział. czy przy łączeniu się z serwerem grup dyskusyjnych aplikacja ma sprawdzać. więc jeśli zainteresuje Cię to. dlatego omówimy tylko najważniejsze opcje.

••>. nie będzie sygnału dźwiękowego. żeby linia była przez cały czas zajęta. Równocześnie będą wysyłane wiadomości z folderu Skrzynka nadawcza. Domyślne piogramy obshjgi wiadomości '•^i.228 Część II • Pulpit. czy w danych przedziałach czasu aplikacja będzie się łączyć z serwerem i sprawdzać. gdy nie jest ustawiona praca w trybie offline i Połącz nawet podczas pracy w trybie offline. • Automatycznie wyświetl foldery z nie przeczytanymi wiadomościami — określa. • Sprawdź. podstawowa konfiguracja Rysunek 10. zaznacz pole opcji Sprawdź czy są nowe wiadomości co _ min. joiS tą jakie* nowe grupy dyskusyjne 0 Automatycznie wyiwietl loldery z nie przeczytanymi wiadomościami [j Automatycznie załoguj do Windows Msssengei Wyślij / Odbiwz wiadomości 4-. będą już rano na Ciebie czekały. gdy odbierze nową wiadomość. nowe wiadomości 0 WJŚSI i odbieiz wiadomości przy uruchamianiu 0 Spiawdź. przejdź na zakładkę Połączenie i zaznacz opcję Rozłącz po wysłaniu i odebraniu. gdy pizychodza. Ta ap*kaqa|estdofriyślnyrnpfog(afnem obsługi poczty T» aplikacja jest domyślnym piogiamem obsługi gjup dytkusyjnych --' . czy przy uruchamianiu programu Outlook Express mają być wysyłane i odbierane wiadomości na wszystkich kontach. następnie odbierał przychodzące wiadomości i rozłączał. Na zakładce Ogólne okna Opcje możesz ustawić częstotliwość łączenia się ze skrzynką pocztową na serwerze Podpisy Ogólne Ogólne ^ Pisownia Czytanie •• Zabezpieczenia Potwierdzenia i ! Potoczenie Wytyłan* : Konserwacja Redagowanie sił**"^ (y^]iPodgza> uruchamiania pt3»jdi_do njojftflo foldafU ^Skrzynka odbiorcza*. 0 Pflwiadom. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone. Jeśli otrzymujesz dużo wiadomości.*. które przyjdą. ov sa nowe wiadomości co 30 $j min jeśli mó| komputer nie jest w danej chwili połączony: '•„• -• • *. czy automatycznie mają być wyświetlane foldery poczty e-mail i grup dyskusyjnych zawierające nieprzeczytane wiadomości. czy są nowe wiadomości co min — określa. gdy przychodzą nowe wiadomości — określa. lecz na pasku stanu i na liście wiadomości w programie Outlook Express pojawi się ikona sygnalizująca nieprzeczytane wiadomości. . Dzięki temu aplikacja Outlook Express będzie się łączyć z serwerem nawet w nocy i wiadomości.••>•.?••-•• •-••*. Dodatkowo możesz wybrać z listy opcję określającą. Dostępne opcje to: Nie łącz.7. '^.'\ '/' •. Połącz tylko wtedy. jak ma się zachowywać aplikacja. czy pojawiły się nowe wiadomości. czy komputer ma odtwarzać dźwięk. jeśli komputer w danej chwili nie jest połączony z siecią. • Wyślij i odbierz wiadomości przy uruchamianiu — określa. Następnie zaznacz opcję Połącz nawet podczas pracy w trybie offline. ^ 0 Odtwórz dźwięk. wybierz odpowiedni przedział czasu (na przykład 60 minut). Dostępne opcje w sekcji Wyślij/Odbierz wiadomości to: • Odtwórz dźwięk. Przy takiej konfiguracji system będzie się łączył z serwerem. . zarządzanie plikami.. Jeśli łączysz się z siecią Web za pomocą modemu i nie chcesz.

a następnie naciskając klawisz spacja. Dostępne są następujące opcje: • Oznacz wiadomość jako przeczytaną po wyświetlaniu jej przez s — określa. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. 229 Ostatnią sekcją zakładki Ogólne jest sekcja Domyślne programy obsługi wiadomości. kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. aby aplikacja Outlook Express była domyślnym programem obsługi grup dyskusyjnych. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone. • Ta aplikacja jest domyślnym programem obsługi grup dyskusyjnych —jeśli chcesz. • Automatycznie rozwiń pogrupowane wiadomości — określa. to możesz zmieniać ilość pobieranych wiadomości za pomocą strzałek w zakresie od 50 do 1000 wiadomości. • Pokaż etykietki narzędzi dla elementów przysłoniętych na liście wiadomości — określa. czy treść wiadomości ma być wyświetlana w oknie podglądu. • Automatycznie pobierz wiadomość podczas przeglądania w oknienku podglądu — określa. Domyślną wartością jest pięć sekund. Kolejna sekcja tej zakładki zawiera dwie opcje dotyczące grup dyskusyjnych. Pierwsza z nich to Pobierz nagłówków jednocześnie i określa. aby aplikacja Outlook Express była domyślnym programem obsługi poczty. kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. Ustawienia dotyczą wiadomości e-mail lub wiadomości z grup dyskusyjnych. . wybierz z menu Wiadomość/Monitoruj konwersację. wyświetlana jest tylko oryginalna wiadomość. czy też wszystkie wiadomości z grupy dyskusyjnej. treść wiadomości będzie można wyświetlać zaznaczając jej nagłówek. ale możesz ją zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą strzałek. jeśli czytasz wiadomości na liście dyskusyjnej i chcesz prześledzić wszystkie wątki. czy podczas otwierania grupy dyskusyjnej na liście wiadomości mają być wyświetlane wątki i wszystkie odpowiedzi. Jeśli wybrałeś wiadomość z listy i chcesz prześledzić wszystkie związane z nią odpowiedzi. Jeśli pole wyboru zostanie wyczyszczone. Jeśli zaznaczysz tę opcję. którym mają być wyróżniane wszystkie monitorowane wiadomości. czy w przypadku przesłonięcia elementu na liście wiadomości przez inną kolumnę ma być wyświetlana etykietka narzędzia z pełnym tekstem. gdy jej nagłówek jest zaznaczony na liście wiadomości.. dopóki nie zostanie otwarta w oknie wiadomości. Zawiera ona dwie opcje: • Ta aplikacja jest domyślnym programem obsługi poczty —jeśli chcesz.Rozdział 10.. czy podczas wyświetlania grupy dyskusyjnej pobierać wybraną liczbę wiadomości. Zakładka Czytanie Zakładka Czytanie pozwala ustawiać właściwości poczty odebranej. Jest to przydatna opcja. • Wyróżnij monitorowane wiadomości — określa kolor. czy wiadomość ma być oznaczona jako przeczytana po wyświetlaniu jej w oknie podglądu przez wskazaną liczbę sekund. wiadomość nie będzie oznaczana jako przeczytana. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone.

Sekcja Czcionki zakładki Czytanie pozwala zmienić czcionkę i domyślny sposób kodowania przy odczytywaniu wiadomości. czy potwierdzenie przeczytania wiadomości ma być odesłane do nadawcy. czy po zamknięciu grupy dyskusyjnej wszystkie wiadomości mają być oznaczane jako przeczytane. jeśli nie chcesz. • Powiadom mnie o wszystkich żądaniach potwierdzenia przeczytania — jeśli odczytywana wiadomość będzie żądała wysłania potwierdzenia. zostaje ono wysłane po otwarciu wiadomości. to pojawi się okno dialogowe. podstawowa konfiguracja Druga opcja to Oznacz wszystkie wiadomości jako przeczytane przy wyjściu z grupy dyskusyjnej. • Zawsze wysyłaj potwierdzenia przeczytania — aplikacja Outlook Express na żądanie wiadomości automatycznie odsyła potwierdzenie przeczytania. . W sekcji Zwracanie potwierdzeń przeczytania użytkownik może zaznaczyć jedną z następujących opcji: • Nigdy nie wysyłaj potwierdzenia przeczytania — opcja przydatna wtedy. możesz to zrobić dla pojedynczych wiadomości wybierając z menu nowej wiadomości Narzędzia/Żądaj potwierdzenia przeczytania. Innym sposobem zaznaczenia wszystkich wiadomości w grupie dyskusyjnej jako przeczytanych jest wybranie z menu Edycja/Oznacz wszystko jako przeczytane. Adresaci tej wiadomości mogą wybrać. czy chcą odsyłać potwierdzenie. możesz dodatkowo zaznaczyć pole opcji Jeśli wiadomość nie jest wysyłana do listy wysyłkowej i moja nazwa nie znajduje się w wierszach Do ani DW wiadomości. czy adresat przeczytał wysłaną wiadomość. Dostępne tutaj opcje pozwalają sprawdzić. że wiadomość została przeczytana. w którym można wybrać.230 Część II • Pulpit. jeśli regularnie czytasz wiadomości w grupie dyskusyjnej i chcesz uniknąć konieczności wchodzenia do każdej wiadomości osobno i zaznaczania jej jako przeczytanej. Przy użyciu tej zakładki użytkownik może również zablokować funkcję odsyłania potwierdzenia. Zaznaczenie tej opcji jest dobrym rozwiązaniem. jeśli nadawca zażądał takiego potwierdzenia w swojej wiadomości. Jeśli wybierzesz tę opcję. Opcja Żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości określa. która określa. czy żądanie potwierdzenia przeczytania jest wysyłane ze wszystkimi wiadomościami wychodzącymi. Jeśli odbiorca wiadomości zgadza się na wysłanie potwierdzenia przeczytania. aby nadawcy wiadomości dowiedzieli się. co jest szczególnie ważne w dużych firmach. Jeśli nie chcesz używać opcji żądania potwierdzenia przeczytania wiadomości dla wszystkich wysyłanych wiadomości. Zakładka Potwierdzenia Zakładka Potwierdzenia pozwala ustawiać opcje potwierdzeń dla wiadomości przychodzących i wychodzących z aplikacji Outlook Express. zarządzanie plikami. że ich wiadomość została przeczytana.

to treść odpowiedzi będzie zawierała tylko tekst wpisany lub wklejony przez Ciebie. dopóki aplikacja nie podpowie poprawnego adresu. Domyślną wartością jest czcionka typu Arial o rozmiarze 9 punktów. Jeśli podczas wpisywania adresu aplikacja podpowiada inny adres niż ten. wysyłane wiadomości będą umieszczane w Skrzynce nadawczej i zostaną wysłane dopiero po kliknięciu przycisku Wyślij/ Odbierz wszystkie na pasku narzędzi. czy podczas redagowania wiadomości ma następować automatyczne rozpoznawanie niedokończonych adresów e-mail. Aby to zmienić. usuń zaznaczenie tej opcji. Jeśli usuniesz zaznaczenie tej opcji. Za pomocą przycisków Ustawienia HTML i Ustawienia zwykłego tekstu możesz dokładniej określić format kodowania wiadomości. w mojej Książce adresowej — określa. z którymi nie masz zamiaru dalej korespondować. DWlub UDW. czy w przypadku odpowiadania na wiadomość e-mail nazwy i adresy e-mail adresatów mają być dodawane do książki adresowej.. Zaznacz tę opcję. czy kopie wysyłanych wiadomości mają być zapisywane w folderze Elementy wysłane. możesz nadal zapisywać kopie wysyłanych wiadomości umieszczając swój adres w polu Do. • Automatycznie umieść osoby. Zakładka Redagowanie Zakładka Redagowanie pozwala wybrać rozmiar i krój czcionki tworzonych wiadomości. Jeśli odpisujesz wielu osobom. • Odpowiedz na wiadomości używając formatu w jakim zostały wysłane — określa. Dostępne są następujące opcje: • Zapisz kopie wysyłanych wiadomości w folderze „Elementy wysiane" — określa. którym odpowiadam. Jeśli pole wyboru zostanie wyczyszczone. użyj . czy w odpowiedziach na wiadomości ma być używany format tych wiadomości (zwykły tekst lub HTML). w jaki sposób aplikacja Outlook Express postępuje z wysyłanymi wiadomościami. podobnie jak z folderu Elementy usunięte. wpisuj kolejne znaki tak długo. W sekcji Format wysyłania poczty możesz wybrać opcję HTML lub Zwykły tekst. którego chcesz użyć. • Automatycznie dokończ adresy e-mail przy redagowaniu — określa.. że kopie wysłanych wiadomości będą zajmowały zbyt dużo miejsca w Twojej skrzynce pocztowej). jeśli chcesz wracać do wysłanych wiadomości lub zachować ich kopie (możesz regularnie usuwać wiadomości z tego folderu. Wówczas można edytować albo wyciąć dowolną część tekstu.Rozdział 10. 231 Zakładka Wysyłanie Opcje dostępne na tej zakładce definiują. • Wyślij wiadomości bezzwłocznie — określa. Analogiczne opcje są dostępne w sekcji Format wysyłania do grup dyskusyjnych. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. Ta opcja ma wyższy priorytet niż inne opcje formatowania tekstu. Jeśli usuniesz zaznaczenie tej opcji. czy w przypadku odpowiadania na wiadomość ma być załączany tekst pierwotnej wiadomości. • Dołącz wiadomość w odpowiedzi — określa. dlatego nie musisz się martwić. takie jak pogrubienie lub kursywa. czy aplikacja Outlook Express ma natychmiast przekazywać do serwera poczty wszystkie wysyłane wiadomości.

. jak będzie wyglądało tło Twojej wiadomości. Zostaną użyte czcionki papeterii. Kliknij przycisk Wybierz przy zaznaczonej opcji i wybierz papeterię. Teraz przejdź na zakładkę Redagowanie i wykonaj następujące czynności: 1. 9 pt Arial 9 pt Arial Ustawienia czcionek. Kliknij przycisk Zastosuj i OK. U stą. Zabezpieczenia Potwierdzenia i : Połączenie Wysyłanie [ Kometwacja Redagowanie Czcionka ledagowania 'oczta Ijrupy dyskusyfiePapeteria 3 odczas redagowania nowych wiadomości HTML użyj poniższej papeteti. Zaznacz plik z papeteria. Rysunek 10. W systemie Windows XPjest dostępnych kilka rodzajów papeterii. Na zakładce Redagowanie okna Opcje możesz wybrać papeterię. możesz pobrać z sieci Web papeterię z tematami wakacyjnymi. skorzystaj z opcji dostępnych w sekcji Papeteria. W tym celu wybierz z menu Wiadomość/Nowa wiadomość używając— znajdziesz tam listę papeterii. aby Twoje wiadomości wyglądały naprawdę elegancko. Podczas twoizenia nowych wiadomości dołącz moją wizytówkę. W tym celu wybierz z menu Narzędzia/Opcje. ~J} Poczta: U G. . Jeśli chcesz.. podstawowa konfiguracja przycisków Ustawienia czcionek dla sekcji Poczta i Grupy dyskusyjne. Na przykład jeśli piszesz wiadomość z wakacji. Wcześniej jednak musisz uaktywnić opcję wysyłania wiadomości w fomacie HTML. W tym celu kliknij przycisk Pobierz więcej. do jakiego typu wiadomości chcesz używać papeterii (rysunek 10. Słonecznik ! Wyb«z. O S " « dyskusyjne: 2.232 Część II • Pulpit. w zależności od tego. Korzystanie z papeterii powoduje.8. która będzie widoczna jako tło wysyłanych wiadomości Podpisy Ogólne I Pisownia Czytanie . | Wizytówki £»""• Psbie. których możesz użyć jako tło swojej wiadomości. aby zamknąć okno Opcje. Jeśli dokonałeś wyboru. możesz również kliknąć Utwórz nową lub Edytuj i samodzielnie utworzyć tło swoich wiadomości).8). a osobno dla grup dyskusyjnych. zarządzanie plikami. 3. a nawet tworzyć własne. Możesz wybrać jeden z dostępnych w systemie rodzajów papeterii osobno dla poczty. że wysyłane wiadomości są większe niż gdyby zawierały tylko tekst. Możesz również edytować istniejące rodzaje papeterii. W oknie Wybieranie papeterii możesz podglądać wybraną papeterię. W sekcji Papeteria zaznacz pole opcji Poczta i (lub) Grupy dyskusyjne. a w oknie podglądu zobaczysz. kliknij przycisk OK (jeśli masz talent plastyczny.! więcej. Aby wybrać papeterię. którą chcesz używać.wier«a czcionek. ale dużo więcej możesz pobrać z sieci Web. ! | Ulwoiznowa. przejdź na zakładkę Wysyłanie i zaznacz opcję HTML w sekcji Format wysyłania poczty.iupy dyskusyjne. przejdź na zakładkę Redagowanie okna Opcje.. Korzystaj z papeterii tylko przy wyjątkowych okazjach.

aby zaznaczyć podpis. • Nie dodawaj podpisów do odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej. kliknij przycisk Przeglądaj)..com •WreAlWateT-YokoOno! Pierwsze dwa pola opcji na tej zakładce są nie aktywne. Możesz tworzyć dodatkowe podpisy. a czasem nawet cytat.9). możesz go dołączyć zaznaczając opcję Plik i wpisując nazwę pliku w polu znajdującym się przy tej opcji (jeśli nie pamiętasz dokładnej lokalizacji lub nazwy pliku.. Kolejne podpisy będą nazywały się analogicznie jak pierwszy podpis i będą miały kolejne numery.Rozdział 10. adres i numer telefonu nadawcy. Aplikacja Outlook Express może zostać tak skonfigurowana. Jeśli masz już swój podpis zapisany w pliku. Rysunek 10. W polu Podpisy pojawi się pozycja Podpis nr 1 Domyślny podpis. . aby automatycznie dołączać taki podpis do każdej wysyłanej wiadomości. Teraz możesz zmienić treść podpisu w sekcji Edytuj podpis. które w dolnej części zawierają nazwisko. który ma być dołączany domyślnie podczas tworzenia nowej wiadomości.9. Różne rodzaje wizytówek mogą być dołączane w wiadomościach e-mail i wiadomościach grup dyskusyjnych. Zakładka Podpisy pozwala utworzyć podpis. a inny dla prywatnych. Te pola to: • Dodaj podpisy do wszystkich wychodzących wiadomości. klikając przycisk Nowy. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. kliknij przycisk Nowy. który automatycznie będzie dołączany na końcu każdej wiadomości Ooólne Podpiły Chanie Pisownia Potwiadzenia Zabezpieczenia Wysyłanie Pouczenie Redagowanie Korweiwacia Ustawienia podpisów %%s ^ ' D Dodaj podpisy do wszystkich wychodzących wiadomoici '• • . na przykład inny podpis dla wiadomości służbowych. Jeśli utworzyłeś więcej niż jeden podpis. 233 Sekcja Wizytówki zakładki Redagowanie zawiera analogiczne opcje jak sekcja Papeteria. zaznacz najczęściej używany i kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. Aby utworzyć nowy podpis. dopóki nie utworzysz choć jednego podpisu. Zakładka Podpisy Na pewno zdarza Ci się otrzymywać wiadomości. Podpisy ! Podpis ni 1 Domyśhy podpis Howy Usuń Zmień nazwę Edytut podpii Pk ®I°ktl OE* wwwtwomc. Podpis można utworzyć na zakładce Podpisy okna Opcji (rysunek 10.

Na zakładce Zabezpieczenia okna Opcje można wybrać jedną z dwóch dostępnych stref zabezpieczeń: strefę internetową lub strefę witryn z zabezpieczeniami. Ten poziom zabezpieczeń pozwala na uruchamianie dodatków w technologii ActiveX i skryptów. bez konieczności aktywowania funkcji dla wszystkich wiadomości. podstawowa konfiguracja Zakładka Pisownia Na zakładce Pisownia możesz włączyć sprawdzanie pisowni — podobnie jak w edytorze tekstu — i definiować sposób działania tej funkcji. Możesz również uruchomić sprawdzanie pisowni dla pojedynczej wiadomości. • Strefa witryn z ograniczeniami — zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa.234 Część II • Pulpit. kiedy inne aplikacje próbują wysłać pocztę w moim imieniu — program Outlook Express ma ostrzegać. który chcesz zapewnić w aplikacji. które mogą być dołączone do wiadomości e-mail. Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji w sekcji Ochrona przed wirusami zakładki Zabezp ieczen ia: • Strefa internetową — zapewnia mniejsze bezpieczeństwo. również aplikacja Outlook Express wykorzystuje koncepcję stref zabezpieczeń. ale jest rzadziej wybierana przez użytkowników. Dostępne opcje to między innymi: Zawsze sprawdzaj pisownię przed wysłaniem. Większość wirusów rozprzestrzenia się właśnie drogą elektroniczna. Opcja ta blokuje dostęp do witryn. która ma być używana przez program Internet Expłorer. oraz pobrać identyfikator cyfrowy. gdy inny program będzie próbował wysłać bez zgody użytkownika wiadomość do kontaktów z książki adresowej . które wcześniej nie zostały zatwierdzone przez użytkownika. Użytkownik może wybrać strefę zabezpieczeń. Sugeruj zmianę błędnie napisanych wyrazów oraz opcje w sekcji Podczas sprawdzania pisowni zawsze ignoruj. Pozostałe dwa pola wyboru w tej sekcji to: • Ostrzegaj mnie. Zakładka Zabezpieczenia Ustawienia zabezpieczeń są szczególnie ważne ze względu na duże niebezpieczeństwo otrzymania wirusa razem z wiadomością elektroniczną. Ten poziom zabezpieczeń pozostawia otwartą furtkę dla wirusów rozprzestrzeniających się w poczcie. Korzystając z systemu pocztowego wewnątrz sieci oddzielonej od sieci Web przez firewall i przy zainstalowanym dobrym programie antywirusowym. Opcje na zakładce Zabezpieczenia pozwalają chronić komputer przed zarażeniem wirusem oraz zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa ze skrzynki użytkownika. Wybór strefy zależy od poziomu bezpieczeństwa. możesz zdecydować się na pierwszą opcję. W tym celu wybierz Narzędzia/Pisownia z menu nowej wiadomości. zarządzanie plikami. ale większą funkcjonalność. Ochrona antywirusowa Podobnie jak w aplikacji Internet Explorer.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę sieci Web urzędu certyfikacji pod adresem http://www. korzystając z klucza prywatnego.Rozdział 10. W ten sposób można zaszyfrować wiadomości. użytkownik dodaje do niej podpis cyfrowy oraz klucz publiczny. W programie Outlook Express można określić. szczególnie jeśli zawierają one załączniki. mają używać certyfikatu. Dokument nie musi być zakodowany. których nie znasz. Podczas wysłania prośby o przyznanie identyfikatora cyfrowego w witrynie sieci Web urzędu certyfikacji. jeśli załącznik w wiadomości próbuje się sam uruchomić w systemie. którą może odczytać tylko ta osoba. ale nie otwieraj załączników od nadawców. Ten certyfikat może być inny niż certyfikat podpisujący. Dobrym zwyczajem jest regularne kasowanie wiadomości. Wirusy mogą rozprzestrzeniać się właśnie przez wysłanie kopii wiadomości e-mail z wirusami do kontaktów. Kodowanie i szyfrowanie cyfrowe to dwa różne sposoby zabezpieczania wiadomości. aby go zaszyfrować. które otrzymałeś od osób. Gdy adresat otrzyma zaszyfrowaną wiadomość. nie czytaj ich i nie zapisuj załącznika na dysku. wysyłając zaszyfrowane wiadomości. ponieważ dzięki temu użytkownik zostanie powiadomiony.com. Połączenie podpisu cyfrowego i klucza publicznego nosi nazwę certyfikatu. Identyfikatory cyfrowe są wydawane przez niezależne urzędy certyfikacji. których nie znasz. Możesz pozostawić to pole opcji niezaznaczone. że mogą zawierać wirusa. jeżeli istnieje ryzyko. że Książka adresowa zawiera identyfikatory cyfrowe adresatów. aby program Outlook Express otwierał lub zapisywał załączniki. klucza prywatnego oraz podpisu cyfrowego. aby sprawdzić.. aby wysłać mu zaszyfrowaną wiadomość e-mail. lub listy kontaktów. . Identyfikator cyfrowy składa się z klucza publicznego. 235 Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników.. Książka adresowa musi zawierać identyfikatory cyfrowe wszystkich adresatów. Przed wysyłaniem wiadomości podpisanych cyfrowo trzeba uzyskać identyfikator cyfrowy. że użytkownik nie chce. i jeśli na Twoim komputerze nie działa dobry program antywirusowy. przed wydaniem identyfikatora następuje sprawdzenie tożsamości wnioskującego. używając kluczy publicznych tych osób. Są różne klasy identyfikatorów cyfrowych.verisign. Nie otwieraj takich wiadomości. Pozwala to zamknąć aplikację i uruchomić program antywirusowy. odszyfrowuje ją w celu przeczytania. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. Zaszyfrowane wiadomości mogą być wysyłane pod warunkiem. które mogą potencjalnie zawierać wirusy — określa. Identyfikator cyfrowy to specjalny dokument umożliwiający użytkownikowi udowodnienie swojej tożsamości podczas transakcji elektronicznych. a następnie użyć klucza publicznego. Aby możliwe było wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości. Podpisując cyfrowo wiadomość. Na podstawie podpisu cyfrowego adresaci mogą potwierdzić tożsamość nadawcy. czy komputer został zainfekowany wirusem pocztowym. że inne osoby. korzystając z klucza prywatnego. Identyfikator cyfrowy i podpis cyfrowy — co to takiego? Identyfikator cyfrowy i podpis cyfrowy są używane do kodowania wiadomości e-mail i ich elektronicznego podpisywania. z których każda reprezentuje inny poziom zaufania. Dobrze jest zaznaczyć to pole wyboru.

10) pozwalają skonfigurować sposób łączenia się aplikacji Outlook Express z siecią Web. podstawowa konfiguracja Jeśli jesteś w posiadaniu identyfikatora cyfrowego. • Rozłącz po wysłaniu i odebraniu — program Outlook Express rozłącza połączenie z siecią Web po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz wszystkie na pasku narzędzi albo po pobraniu grup dyskusyjnych w celu czytania w trybie offline. Zakładka Połączenie pozwala ustawić opcję rozłączania się z siecią Web po odebraniu nowych wiadomości Ogólne Podpisy Czytanie Pisownia Potwierdzenia Zabezpieczenia Wysyłanie Połączenie Redagowane Komerwacta Popaczenie telefoniczne Ustawienia połączenia z Intemetem <0 : : Wl Program Outlook £xptess korzysta z ustawień połączenia z Intemetem wspofcró z programem Internet Enpk>er Aby zmodyfikować te ustawienia. . możesz zaznaczyć pola opcji znajdujące się w sekcji Bezpieczna poczta. w którym możesz zmienić sposób łączenia się systemu z siecią Web podczas sprawdzania poczty. program Outlook Express wyświetla komunikat umożliwiający anulowanie zmiany połączenia. Aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość.236 Część II • Pulpit. kfkrą przycisk Zmień f Zfjień • Pytaj przed przełączaniem połączeń telefonicznych —jeżeli użytkownik ma więcej niż jedno połączenie telefoniczne.10. Jeśli opcja ta jest zaznaczona. aby łączyć się z serwerem poczty co określony przedział czasu (opcja ta została opisana wcześniej w tym rozdziale). w książce adresowej trzeba przechowywać certyfikat adresata. W sekcji Ustawienia połączenia z Intemetem domyślnie wyświetlany jest komunikat „Program Outlook Express korzysta z ustawień połączenia z Intemetem wspólnie z programem Internet Explorer". czy dana wiadomość naprawdę pochodzi od danego użytkownika. Pierwsza opcja to Szyfruj zawartość i załączniki wszystkich wysyłanych wiadomości. Kliknięcie przycisku Zmień powoduje pojawienie się okna Właściwości: Internet. Druga opcja to Dodaj podpis cyfrowy do wszystkich wysyłanych wiadomości. zarządzanie plikami. to aplikacja Outlook Express próbuje zaszyfrować zawartość i załączniki wszystkich wychodzących wiadomości e-mail. W sekcji Połączenie telefoniczne dostępne są następujące opcje: Rysunek 10. Zaznaczenie tej opcji jest dobrym rozwiązaniem wtedy. Dzięki umieszczeniu w wiadomości takiego podpisu odbiorcy będą w stanie stwierdzić. Zakładka Połączenie Opcje zakładki Połączenie (rysunek 10. jeśli program Outlook Express jest skonfigurowany tak.

kliknij przycisk Wyślij/Odbierz wszystkie. Praca w trybie offline polega na tym. które znajdowały się na komputerze dłużej niż przez określoną liczbę dni.. Możesz zapisywać wiadomości z grup dyskusyjnych w pliku. pobierze nowe wiadomości i wyśle wiadomości oczekujące w Skrzynce nadawczej. nie będzie już możliwości odzyskania tej wiadomości. Pierwsza sekcja tej zakładki to Oczyszczanie wiadomości. wybierz opcję Połącz tylko wtedy. Użytkownik czyta pobrane wiadomości w trybie offline. Warto zaznaczyć tę opcję. • Przy wychodzeniu z folderu IMAP przeczyść wiadomości usunięte — przy wychodzeniu z folderu IMAP w programie Outlook Express nastąpi ostateczne usunięcie wiadomości oznaczonych do usunięcia. że powinieneś uruchomić tę funkcję ręcznie. jeśli chcesz je zachować. pisze odpowiedzi. Jeśli chcesz pobrać nowe wiadomości lub wysłać wiadomości oczekujące w Skrzynce nadawczej. pobiera nowe wiadomości i rozłącza się. aż program Outlook Express wyświetli ostrzeżenie. 237 Jeśli chcesz skrócić do niezbędnego minimum czas. Ze względów bezpieczeństwa lepiej jest pozostawić to pole opcji niezaznaczone. Wpisz . dzięki czemu korzystanie z programu będzie nadal możliwe. Komputer połączy' się z siecią Web.. Mogą one zajmować bardzo dużo miejsca i przeważnie nie są dla użytkownika tak ważne jak wiadomości e-mail. następnie program łączy się ponownie z serwerem poczty i wysyła utworzone wiadomości. przez który komputer jest połączony z siecią Web. Zawsze możesz samodzielnie zaznaczyć i usunąć wiadomości. Dzięki temu można ograniczyć rozmiar skrzynki usuwając wiadomości e-mail lub zmniejszając ich rozmiar. Możesz zaznaczyć następujące pola opcji: • Przy zakończeniu opróżnij folder „Elementy usunięte" — przy zamykaniu programu Outlook Express będą trwale usuwane wiadomości z folderu Elementy usunięte. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. możesz w taki sposób skonfigurować program Outlook Express. kiedy nie jest ustawiona praca w trybie offline.Rozdział 10. • Kompaktuj wiadomości w tle —kompaktowanie wiadomości w programie Outlook Express będzie przeprowadzane w tle. Zakładka Konserwacja Czas na porządki! Zakładka Konserwacja umożliwia skonfigurowanie opcji automatycznego usuwania wiadomości lub kompaktowania baz przez program Outlook Express. przejdź na zakładkę Ogólne okna Opcje. Aby przełączyć się w tryb pracy offline. • Usuń treści wiadomości przeczytanych w grupach dyskusyjnych — przy zamykaniu programu Outlook Express zostaną usunięte wszystkie przeczytane wiadomości z grup dyskusyjnych. które nie są już potrzebne. aby możliwa była praca w trybie offline. • Usuń wiadomości z grup dyskusyjnych po dniach od pobrania — program Outlook Express usunie wszystkie wiadomości z grup dyskusyjnych. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone i omyłkowo usuniesz wiadomość. a następnie zamkniesz program Outlook Express. aby nie trzeba było czekać. czy chcesz przejść w tryb pracy online. a następnie przycisk Tak. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone. że program Outlook Express łączy się z serwerem poczty. usunięte wiadomości będą pozostawać w tym folderze do momentu ich ręcznego usunięcia. kiedy pojawi się okno dialogowe z pytaniem.

możesz wybrać reguły dla Poczty. po upływie których wiadomości mają być usuwane (domyślnie czas przechowywania wiadomości jest ustawiony na 5 dni). że funkcja wyszukiwania w skrzynce będzie działać zdecydowanie szybciej. Domyślną wartościąjest 20%. Wybierz z menu Narzędzia/Reguły wiadomości. Trzecie pole zawiera opis reguły.wybranie warunków dla reguły (takich. które zostaną wykonane. zastanów się nad skróceniem tego okresu do dwóch. Zaznaczenie tej opcji spowoduje. że brakuje Ci miejsca na dysku. przenosić je do wyznaczonego folderu lub przesyłać do innego adresata. Grup dyskusyjnych lub Listę zablokowanych nadawców. a nawet jednego dnia. gdy rozmiar zajętego miejsca przekroczy określony procent. Korzystaj z tych opcji tylko wtedy. szybko przekonasz się. W sekcji Rozwiązywanie problemów możesz wybrać opcję tworzenia dziennika wszystkich poleceń wychodzących i przychodzących z serwera. . możesz również edytować regułę w polu Opis reguły. takie jak przeniesienie wiadomości do folderu lub usunięcie wiadomości. które będą automatycznie usuwać wiadomości. Jeśli należysz do wielu grup dyskusyjnych. jeśli występują problemy z przesyłaniem wiadomości i chcesz się dowiedzieć. Kliknięcie przycisku Oczyść teraz powoduje oczyszczanie pobranych wiadomości znajdujących się w komputerze. co jest ich powodem. Jeśli zdecydujesz się na tworzenie dziennika zdarzeń. zarządzanie plikami. Utwórz regułę zaznaczając odpowiednie pola opcji w oknie Nowa reguła poczty. Przycisk Folder magazynu pozwala zmienić lokalizację magazynu wiadomości. które będą wywoływały uruchomienie reguły). Następnie należy wybrać akcje. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości z konkretnych adresów. podstawowa konfiguracja liczbę dni. możesz zablokować odbieranie takich wiadomości. Na przykład jeśli zaznaczysz pole opcji Kiedy w polu Temat znajdują się określone wyrazy. Funkcja usuwa wiadomości z folderu Elementy usunięte oraz pobrane wiadomości z grup dyskusyjnych. to już nie wrócisz do nich później. które się pojawi. który powstaje podczas zaznaczania warunków i akcji związanych z regułą. Ta opcja używana w połączeniu z opcją Kompaktuj wiadomości w tle pozwoli Ci zachować porządek w bazie wiadomości. Kliknij podkreśloną wartość w polu opisu reguły. którymi nie jesteś zainteresowany i których nie chcesz czytać. jak na przykład z powodu braku miejsca na dysku. Z menu. wtedy w polu Opis reguły pojawi się odpowiadająca tej opcji formuła (rysunek 10. Tworzenie filtrów i blokowanie niechcianych wiadomości Jeśli otrzymujesz wiele wiadomości e-mail. aby ją edytować. Pierwszym krokiem jest . możesz utworzyć Reguły wiadomości. pozostaw lokalizację bez zmian.238 Część II • Pulpit.11). kiedy będą spełnione warunki reguły. kiedy jest procent bezużytecznego miejsca — program Outlook Express będzie kompaktowa! pliki przechowywane na komputerze. Jeśli nie ma bezpośredniej konieczności zmiany tej lokalizacji. • Kompaktuj wiadomości. Prawdopodobnie jeśli nie przeczytałeś wiadomości z grup dyskusyjnych w ciągu pięciu dni.

D Piześl* ja. Druga zakładka tego okna — Reguły grup dyskusyjnych — pozwala tworzyć reguły dla wiadomości z grup dyskusyjnych w taki sam sposób. kiedy komputer staje się nieodzownym elementem życia.. do lotderu : D SkopM « do tokteru i D Usuń ja .. Opis reguły (klknij podkreślona wartość. jak i wiadomości e-mail). powoduje pojawienie się odpowiadającej tej akcji formuły w polu Opis reguły. Jeśli zaznaczysz pole opcji Przenieś ją do folderu. pojawi się okno Reguły wiadomości z aktywną zakładką Zablokowani nadawcy. edytować] Zastosuj tą regułę po przyjściu wiadomości Wody w poiu Temat znajdują sie określone * 4 Nazwa reguły: ' Nowa leguła poczty n Również zaznaczenie akcji. jeśli reguła jest spełniona. Możliwe jest również tworzenie reguł złożonych. z którymi utrzymujesz kontakty prywatne lub służbowe. dalej do osoby 3. Jeśli wybierzesz z menu Narzędzia/Reguły wiadomości/Lista zablokowanych nadawców. w jaki tworzone są reguły dla wiadomości e-mail. 1 Wybierz gatunki da lei regury: : D Kiedy w polu Od znajduta sie osoby . elektroniczne książki adresowe zyskują coraz większe grono zwolenników. która ma być wykonana. sie określone wyrazy • Kiedy w pok* Do znajdują sie osoby 1 2 Wybierz akcje dla tej leguły D Przenieś ja.11. • Microsoft Outlook Expressjako klient poczty elektronicznej. a następnie określ warlos'ci w opisie. w polu Opis reguły pojawi się formuła Przenieś ją do folderu. ai [ D Kiedy w treści wiadomości znajduia. Kliknięcie podkreślonego słowa spowoduje pojawienie się okna Przenoszenie. Dlatego w czasach. Nadanie opisowych nazw reguł znacznie ułatwia zarządzanie nimi. może być nużącym zajęciem. w którym można zaznaczyć folder. Za pomocą przycisku Dodaj możesz dodać nadawcę lub domenę do listy zablokowanych nadawców (dotyczy to zarówno wiadomości z grup dyskusyjnych.Rozdział 10. Korzystanie z Książki adresowej Porządkowanie informacji o osobach. możesz edytować regułę klikając odpowiednią wartość w polu Opis reguły Najpierw wybietz wafunki i akcje. Jednak pole Nazwa reguły można edytować i użytkownik może zmienić domyślną nazwę reguły na nazwę odpowiadającą funkcjom reguły. Jeśli zaznaczysz pole opcji. Domyślnie każda nowa reguła otrzymuje nazwę Nowa reguła poczty nr i przydzielany ma kolejny numer. aby ja. Nazwa reguły jest umieszczona w czwartym polu okna Nowa reguła poczty. 239 Rysunek 10. do którego mają być przenoszone wiadomości spełniające warunki reguły. Windows XP zawiera Książkę adresową uruchamianą za pomocą .

240 Część II • Pulpit.12. Na przykład jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem notesu elektronicznego. adresy. Rysunek 10. z którymi utrzymujemy kontakt — nazwiska. zarządzanie plikami. Na przykład możesz utworzyć osobny folder dla kontaktów prywatnych. a każdy użytkownik może utworzyć własny bilet wizytowy za pomocą programu Outlook Express. oraz osobny folder dla kontaktów służbowych. takiej jak Eudora lub Netscape Maił. Rysunek 10. . w których będziesz przechowywać te dokumenty. ' Adrr . Utworzenie folderów dla poszczególnych grup osób pozwoli Ci w prosty sposób zarządzać nawet bardzo dużą Książką adresową. Można w niej przechowywać różnego rodzaju informacje na temat osób. z którymi utrzymywane są kontakty Książka adresowa Pomoc. możesz podłączyć go do komputera i synchronizować zapisane w nim dane z Książką adresową dostępną w systemie Windows XP. w którym będziesz przechowywać telefony i adresy przyjaciół i rodziny. numery telefonów. Nowy a- Właściwości Usuń zn a w X Znajdź osoby Druku) Ate(a "kontakt w ^ C lub wyfawr? ja. jak daty urodzenia i rocznice. electronic business cards — Vcards). zaczniemy od tworzenia folderów. Dla każdego rodzaju kontaktów tworzonych w Książce adresowej możesz utworzyć osobny folder. możesz importować te informacje do Książki adresowej programu Outlook Express. z którymi utrzymujesz kontakt. il-jBecky Phelps Nazvwd . wybierz z menu Plik/Nowy folder. Książka adresowa pozwala przechowywać informacje o osobach. Kliknij przycisk OK i nowy folder zostanie dodany do listy folderów. Aby utworzyć folder. Aby wywołać Książką adresową. adresy poczty elektronicznej i inne informacje osobiste. dlatego jeśli w tej chwili przechowujesz swoje adresy w bazie danych innej aplikacji.12 przedstawia wygląd okna Książki adresowej. Książka adresowa pozwala również przechowywać elektroniczne bilety wizytowe (z ang. Tdef ' (317) • * (317) ' (317) (317) Klin rhwMM Tworzenie folderów w Książce adresowej Zanim utworzymy dokumenty dla osób. Możesz również zapisać informacje przechowywane w Książce adresowej do pliku tekstowego. w oknie Właściwości wpisz nazwę folderu. z fety: -iE3222ESS3: __"JA Ouncan Wiiarns ^ A a r o n &Amy Mum i^JAtan Borcowltz i^lAn Fabe i*jAnn Mennonno . z którego te informacje mogą być importowane do innych aplikacji. Można wymieniać informacje pomiędzy Książką adresową programu Outlook Express a innymi aplikacjami. podstawowa konfiguracja programu Outlook Express. kliknij przycisk Książka adresowa na pasku narzędzi programu Outlook Express.

2. . Rysunek 10. którego adres nie jest zapisany w Książce adresowej. aby zamknąć okno Opcje. Automatyczne dodawanie kontaktów do Książki adresowej Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail i odpowiadasz na nią.. jeśli będziesz odpowiadać na wiadomość od nadawcy. którym odpowiadam. 3. • Microsoft Outlook Expressjako klient poczty elektronicznej.13 pokazuje okno Właściwości z aktywną zakładką Nazwa. Wybierz z menu Narzędzia/Opcje. zanim otworzysz okno Właściwości. Nazwisko: Iytti: Wyświetl: v i e^domek: | Adresy e-mail: . Kliknij przycisk Zastosuj. e-matf używając tyfco zwykłego tekstu Jeśli korzystasz z folderów do przechowywania różnych grup kontaktów. Tworzenie nowych kontaktów Jeśli chcesz samodzielnie utworzyć nowy kontakt w Książce adresowej. w którym chcesz przechowywać nowo tworzony kontakt. Postępuj zgodnie z opisaną w tym punkcie procedurą — wtedy nowy kontakt zostanie utworzony w wybranym folderze. wybierz z menu Plik/Nowy kontakt lub kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi Książki adresowej i wybierz z menu Nowy kontakt. • w / ś i i pocztę.. Rysunek 10.13. Przejdź na zakładkę Wysyłanie i zaznacz pole opcji Automatycznie umieść osoby. Od tej pory. Inne NełMeeting Identytfcaloty cyłrowc ^ Wprowadź tutaj nazwę oraz informacje e-mail da togo kontaktu. możesz automatycznie dodać adres nadawcy i inne informacje do Książki adresowej. Okno Właściwości nowego kontaktu pozwala wpisać bardzo wiele informacji Nazwa Domowe ii Służbowe Otobiste .Rozdział 10. kliknij folder. a następnie przycisk OK. Aby aktywować funkcję automatycznego dodawania kontaktów do Książki adresowej: 1. w mojej Książce adresowej. zostanie on do niej dodany automatycznie. 241 Dodawanie nowych kontaktów w Książce adresowej Możesz samodzielnie tworzyć nowe kontakty. importować listę kontaktów z innej aplikacji lub automatycznie dodawać informacje o nadawcach otrzymywanych wiadomości z programu Outlook Express.

a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. jeśli wiadomo. . Jeśli z osobą. numeru telefonu i nazwy firmy. biuro. z którymi kontaktujemy się prywatnie. Na zakładce Nazwa możesz wpisać imię. dzieciach i dacie urodzin. Pole opcji Wyślij pocztę e-tnail używając tylko zwykłego tekstu określa. Przyciski Edytuj i Usuń pozwalają zmienić lub usunąć adresy konferencyjne. Przejdź na zakładkę Służbowe. dział. nazwisko. której dotyczy dokument. Kliknij przycisk Przejdź. z których będziesz korzystać łącząc się z kontaktem za pomocą aplikacji NetMeeting. które powoduje. Zakładka Inne pozwala umieścić dodatkowe uwagi na temat osoby. Zawiera ona pole Serwer konferencyjny oraz możliwość dodania kilku adresów konferencyjnych. której dotyczy ten dokument. dla których nie znalazłeś miejsca w żadnym innym polu okna Właściwości. jak również pole opcji Domyślne. Zakładka Osobiste jest przeznaczona do przechowywania takich informacji osobistych. przydomek oraz jeden lub kilka adresów e-mail osoby. fax.242 Część II • Pulpit. W takim wypadku możesz dwukrotnie kliknąć wpis w Książce adresowej. Zaznacz to pole wyboru. aby otworzyć w przeglądarce internetowej prywatną stronę sieci Web. aby otworzyć w witrynie Expedia Maps mapę. Pole jest przeznaczone na informacje. telefon. numer telefonu oraz adres strony sieci Web. województwo. adres. podstawowa konfiguracja Pamiętaj. Tego typu informacje są przydatne zarówno dla osób. Przyciski Edytuj i Usuń pozwalają zmienić lub usunąć adresy e-mail. a następnie zaznaczyć inny adres i kliknąć przycisk Ustaw jako zapasowy. Kliknij przycisk Wyświetl mapą. Jeśli korzystasz z grup w Książce adresowej. zarządzanie plikami. miasto. aby przywołać okno Właściwości i uzupełnić informacje. pager itd. Zakładka NetMeeting jest przeznaczona na informacje. który nie może czytać wiadomości e-mail w formacie HTML. Możesz wybrać jeden z adresów i kliknąć przycisk Ustaw jako domyślny. jak i służbowo. aby wprowadzić informacje na temat służbowego adresu. utrzymujesz kontakty służbowe. Przejdź na zakładkę Domowe. jedynie niewielka ilość pól zostanie wypełniona. wpisuj kolejno adresy w polu Adresy e-mail i klikaj przycisk Dodaj. Wybierz i zaznacz jeden z adresów. W polu Uwagi możesz umieścić dowolne informacje dotyczące kontaktu. aby wprowadzić domowy adres. że dany kontakt ma program poczty e-mail. stanowisko. który pozwala wykonać połączenie konferencyjne po uprzednim zaznaczeniu adresu. że adres podany na tej zakładce jest traktowany jako domyślny adres kontaktu. W dolnej części zakładki znajduje się przycisk Wywołaj teraz. który ma być wykorzystany. Aby dodać więcej niż jeden adres e-mail. Dostępne pola to firma. Wpisz adres w polu Adres konferencyjny i kliknij przycisk Dodaj. jak informacje o współmałżonku. które mogą być przydatne w przyszłości. Jeśli korzystasz z funkcji automatycznego dodawania kontaktów do Książki adresowej. że nie musisz wypełniać wszystkich pól. czy wiadomości wysyłane do kontaktu mogą zawierać tylko tekst. Zakładka Służbowe również posiada pole Strona sieci Web oraz przycisk Wyświetl mapę. która pokazuje lokalizację podanego adresu. Wiadomość wysłana w formacie HTML jest wtedy wyświetlana jako zwykły tekst z załączonym plikiem HTML. dla której tworzony jest dokument. przynależność do dowolnej grupy będzie pokazana w polu Członkostwo grupy. informacje znajdujące się na tej zakładce mogą być bardzo przydatne.

Ponieważ podpisy elektroniczne stają się coraz bardziej popularne. Aby utworzyć nową grupę. Nie należy mylić „grup" z „folderami". usuwać i przeglądać identyfikatory cyfrowe osób. Kiedy już nadałeś grupie nazwę. do której możesz następnie dodawać kontakty. W oknie Właściwości (rysunek 10. kliknij przycisk Wybierz członków. aby znaleźć konkretny adres. mógł pobrać Twój klucz publiczny.15).14) wpisz nazwę tworzonej grupy w polu Nazwa grupy. Przechowywanie kluczy publicznych w jednym miejscu jest określane jako tworzenie pętli (z ang. Jeśli zechcesz wtedy wysłać wiadomość do wszystkich pracowników. do których wiadomości e-mail mogą być adresowane jak do pojedynczego adresata. kliknij przycisk OK. z którymi utrzymujesz kontakty. • Microsoft Outlook Expressjako klient poczty elektronicznej. w którym po lewej stronie znajduje się lista wszystkich kontaktów dostępnych w Książce adresowej. który chcesz dodać do grupy. wybierz z listy adres e-mail i kliknij przycisk Importuj. Grupy pozwalają zaadresować wiadomość do wielu osób jednocześnie. W niektórych programach pocztowych określenie „grupa" zostało zastąpione określeniem „lista adresowa" (z ang. wybierz z menu Plik/Nowa grupa (możesz również kliknąć przycisk Nowy na pasku narzędzi. Foldery mogą być pomocne podczas porządkowania kontaktów w Książce adresowej. zakodować swoją wiadomość i przesłać ją do Ciebie. Zaznacz kontakt. Program poprosi o podanie ścieżki do pliku zawierającego klucz publiczny kontaktu (pamiętaj. Jeśli skończyłeś dodawać kontakty do grupy. Pojawi się okno Wybierz członków grupy (rysunek 10. możesz ją zaadresować do całej grupy zamiast kolejno dodawać poszczególne adresy. Technologia ta rozwija się bardzo szybko i można przypuszczać. z których każdy będzie je mógł pobrać. dzięki czemu nie trzeba przeszukiwać całej listy. 243 Zakładka Identyfikatory cyfrowe pozwala dodawać. Na przykład jeśli jesteś kierownikiem pracowni. Pierwszym krokiem będzie utworzenie grupy.. Korzystanie z grup w Książce adresowej Grupy w Książce adresowej to po prostu zbiory kontaktów. możesz utworzyć grupę zawierającą adresy e-mail wszystkich podległych pracowników. Nazwa kontaktu zostanie dodana do listy Członkowie.Rozdział 10. aby zamknąć okno Wybierz członków grupy. kto chce z tobą korespondować korzystając z kodowanej poczty. Możesz wymieniać z innymi osobami klucze publiczne za pomocą dyskietki. Foldery to wygodna metoda przechowywania kontaktów. i kliknij przycisk Wybierz. W sieci Web jest wiele serwerów przechowujących klucze publiczne użytkowników. . że w ciągu roku lub dwóch lat publikowanie kluczy publicznych na serwerach w sieci Web będzie równie popularne jak publikowanie własnego adresu e-mail. aby każdy. creating key ring). mailing list). a klucze publiczne będą przechowywane na serwerach.. niedługo każdy z nas będzie miał własny podpis. Aby skorzystać z tej zakładki. ale nie można z nich korzystać tak jak z grup adresowych. że jedynie klucza prywatnego nie możesz nikomu udostępniać). a następnie wybrać z menu opcję Nowa grupa). które są w jakiś sposób ze sobą powiązane.

że łatwiej Ci będzie odszukać kontakt sortując listę według adresu e-mail.DuncanW«ams L2dAaioni.244 Część II • Pulpit. Jeśli korzystasz z funkcji automatycznego dodawania adresów do Książki adresowej. Członkowie grupy: Nazwa: Adres e-mail: Rysunek 10. . podstawowa konfiguracja Rysunek 10. może się okazać.AmyMunn iiUAłan Betcowitz i!S]An Fabe fidBeckyPhelps SBBelndaGiays '£?} friendsolyoko@yarioo co S-IGordonOgletiee tjowy kontakt | [ Wtaścjwości | Jeśli wszyscy członkowie. aby zamknąć okno Właściwości. według których można sortować informacje w Książce adresowej (domyślnie wpisy w książce są sortowane według nazwy). wielu ludzi korzysta z adresów e-mail. dodać nowy kontakt do grupy i książki adresowej lub dodać kogoś do grupy. możesz w dowolne] chwili dodawać i usuwać |e| członków. Po utworzeniu grupy. których chciałeś dodać do grupy. a następnie dodaj do nie| członków. które mają niewiele wspólnego z ich nazwiskiem. Jednak.14. Okno Właściwości nowej grupy pozwala nadać jej nazwę oraz dodawać kontakty do grupy Giupa Szczegóły grupy Wpisz nazwę grupy.15. Najwa grupy: i Liczba członków: 0 Osobę można dodać do grupy na trzy sposoby: wybrać kogoś z książki adresowe!. znajdują się na liście. jak wiadomo. W prosty sposób możesz dodawać kolejnych członków do grupy Wybierz c/łunków grupy Wpisz nazwę lub wybjerz ją z listy: Członkowie: Nazwa iS)A. Sortowanie i drukowanie informacji z Książki adresowej Możesz sortować informacje w Książce adresowej wybierając z menu Widok/Sortuj według. zarządzanie plikami. kliknij przycisk OK. Pojawi się lista pól. lecz nie do książki adresowej.

Na przykład jeśli omyłkowo usunąłeś wiadomość. 2. . a następnie wpisz nazwę tworzonego folderu. kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący folder i wybierz opcję Nowy folder. chwytając za jej nagłówek. a następnie użyć go jako źródła informacji. a następnie upuść. które mogą być szczególnie przydatne w przypadku otrzymywania dużej ilości nowych wiadomości. czy chcesz wiadomość przenieść do wybranego folderu. Musisz zapewnić jakikolwiek sposób przeniesienia danych. Pojawi się okno dialogowe. Ustawienia konta pocztowego lub Ustawienia konta grup dyskusyjnych. a Skrzynka nadawcza przechowuje wiadomości. Aby utworzyć folder zagłębiony. Przenoszenie wiadomości do folderów pomaga utrzymać porządek w skrzynce pocztowej. które mają zostać wysłane przy następnym połączeniu z serwerem pocztowym.. Wiadomości. a folder Elementy usunięte przechowuje wiadomości usunięte. Folder Elementy wysiane przechowuje kopie wysłanych wiadomości. należy: 1. Aby przenieść wiadomość do innego folderu. kliknij na niej ją lewym przyciskiem myszy i trzymając wciśnięty ten przycisk przeciągnij ją do innego folderu. wybierz z menu Plik/Nowy/ Folder. Wiadomości. Skrzynka odbiorcza służy do przechowywania odebranych wiadomości. Importowanie i eksportowanie wiadomości Jeśli masz więcej niż jeden komputer i do tej pory używałeś programu Outlook Express na innym komputerze lub korzystałeś z innego programu pocztowego.. do folderu Skrzynka odbiorcza lub do innego folderu. w zależności od tego. czy umieścić tam jej kopię. Inna książka adresowa. 245 Korzystanie z folderów programu Outlook Express Foldery programu Outlook Express są widoczne w lewym panelu okna programu. do czasu aż skrzynka nie zostanie opróżniana. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek wiadomości i wybrać z menu kontekstowego opcję Przenieś do folderu lub Kopiuj do folderu. wejdź do folderu Elementy usunięte i przeciągnij wiadomość. Aby utworzyć nowy folder. nad którymi nadal pracujesz. Wybrać jedną z dostępnych opcji: Książka adresowa. Tworzenie nowych folderów pomaga porządkować wiadomości Można również tworzyć własne foldery. Istnieje również możliwość tworzenia zagłębionych folderów. Aby zaimportować informacje z innego źródła. są przechowywane w folderze Kopie robocze.Rozdział 10. taki jak połączenie sieciowe lub dysk przenośny. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. możesz importować wszystkie stare wiadomości i listę kontaktów do programu Outlook Express. w którym należy wpisać nazwę nowego folderu. w którym chcesz przechowywać tę wiadomość. które mają być importowane. Wybrać z menu Plik/Importuj. Jak już się dowiedziałeś w poprzednich punktach tego rozdziału.

które można następnie importować do innego programu pocztowego lub programu Outlook Express na innym komputerze. dysk sieciowy lub dysk CD. Może to być dysk lokalny. dostępna jest również opcja Tekst tej wiadomości. ale również Skrzynka nadawcza. 5. Jeśli chcesz wyszukać wiadomość w bieżącym folderze. Na rysunku 10. Oznacza to. Jeśli nadałeś wysoką flagę ważności kilkuset wiadomościom.16 wybrano wyszukiwanie w Folderach lokalnych. może . z jakiej aplikacji dane mają być importowane. Jeśli korzystasz z konfiguracji dwusystemowej. może się zdarzyć. możesz również zdefiniować. wybierz z menu Edycja/Znajdź/Wiadomość w tym folderze. w którym folderze wiadomość ma być wyszukiwana. Na rysunku 10. kliknij przycisk Przeglądaj. gdyż przeszukanie całej bazy. możesz stracić dużo czasu na przeszukanie wszystkich wiadomości i odnalezienie tej konkretnej. Czas importu danych może być dłuższy niż kilka minut. Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk Znajdź teraz. a następnie jedną z następujących opcji: Wiadomość. Pojawi się okno dialogowe. że przeszukana zostanie nie tylko Skrzynka odbiorcza. po czym zaznacz jedną z dwóch dostępnych opcji: Książka adresowa lub Wiadomości. Osoby. Istnieje również możliwość eksportowania danych z programu Outlook Express.16 przedstawiono okno dialogowe. Aby wybrać inną lokalizację niż domyślna. Uzbrój się w cierpliwość. Aby tego uniknąć. Nadawanie flag ważności działa poprawnie tylko przy niewielkiej bazie wiadomości. Wybierz z menu Edycja/Znajdź. możesz również odszukać lokalizację plików danych programu Outlook Express z poprzedniej wersji systemu i zaimportować te dane. i ich ilości. w którym możesz wybrać lokalizację plików z danymi. a jeśli jesteś wewnątrz wiadomości lub treść wiadomości jest widoczna w panelu podglądu. Możesz definiować różne kryteria wyszukiwania. Wiadomość w tym folderze. musisz podać. Po zakończeniu importowania kliknij przycisk Zakończ. W zależności od programu pocztowego. jeśli zawiera ona kilkaset wiadomości. Wybierz odpowiednią aplikację i kliknij przycisk Dalej. skorzystaj z funkcji wyszukiwania programu Outlook Express.246 Część II • Pulpit. gdyż różne programy pocztowe używają różnych formatów zapisu danych. z którego importujesz dane. Znajdź następną. zarządzanie plikami. Szukanie ważnych wiadomości w folderach Jeśli masz dużą bazę wiadomości przechowywanych w Skrzynce odbiorczej lub innym folderze. Następnie możesz wybrać opcję tworzenia pliku wynikowego zgodnego z programem Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Jeśli chcesz importować wiadomości do programu Outlook Express. mogą się pojawić dodatkowe okna dialogowe. W tym celu wybierz z menu Plik/Eksportuj. że zajdzie konieczność szybkiego odszukania konkretnej wiadomości. Elementy wystane itd. które pojawia się po wybraniu opcji Wiadomość. podstawowa konfiguracja 3. 4. Jest to niezwykle ważne.

Dwukrotne kłiknięcie lewym przyciskiem myszy nagłówka wiadomości powoduje wywołanie tej wiadomości w osobnym oknie. • Imię. • kończy się na. Okno Znajdowanie wiadomości pozwala przeszukiwać wiadomości w skrzynce w zależności od zawartości różnych pól "MMM P& Jdycja Wjdok Wiadomość 247 •••••••I : [3 Uwzględni] podfoldery Szukaj w: . W pierwszym polu rozwijanym sekcji Definiuj kryteria są do wyboru następujące warunki wyszukiwania: • Nazwa. Jeśli komputer. Rysunek 10.. • Organizacja. Aby zdefiniować szczegółowe warunki wyszukiwania.. której poszukiwałeś. która korzysta z Active Directory. który będzie użyty jako warunek wyszukiwania w Active Directory. : [ Nowe wyszukiwanie | . możesz w polu Szukaj w wybrać opcję szukania w Książce adresowej lub jednej z internetowych usług katalogowych. możesz wybrać opcję Active Directory w polu Szukaj w. • Adres e-mail. • jest. którego używasz. Sprawdź. • brzmi jak.16. możesz wybrać jedną z następujących opcji: • zawiera. • Nazwisko. Dostępne są następujące usługi katalogowe: . | Od: Da: lemat: Wiadomość: Odeferana przed: Odebrana po: — .. Trzecie pole w tej sekcji pozwala na wpisanie tekstu. Po zakończeniu wyszukiwania w oknie Znajdowanie wiadomości pojawi się lista zawierająca nagłówki wiadomości spełniających warunki wyszukiwania. Jeśli zaznaczyłeś jedno z tych pól jako warunek wyszukiwania. Fokt ry bkalne { Przyda.. _ — _ • Wiadomość jest oflagowana G Wiadomość ma zalętznikj zająć kilka minut. nie należy do domeny.. • Microsoft Outlook Expressjako klient poczty elektronicznej. przejdź na zakładkę Zaawansowane. • rozpoczyna się od. Jeśli komputer należy do domeny. Funkcja wyszukiwania osób pozwala wybrać opcję przeszukiwania Active Directory. czy jest to wiadomość.Rozdział 10.

. • lnternetowa usługa katalogowa VeriSign. Skróty klawiaturowe programu Outlook Express Skrót klawiaturowy Ctrl+P Ctrl+M Ctrl+D Ctrl+N Ctrl+Shift+B Ctrl+R Ctrl+Shift+R Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+> Clrl+U Ctrl+Shift+U Ctrl+< Alt+Enter Funkcja Drukowanie zaznaczonej wiadomości Wysyłanie i (lub) odbieranie poczty e-mail Usuwanie wybranej wiadomości Tworzenie nowej wiadomości Otwarcie Książki adresowej Odpowiadanie na wiadomość Odpowiadanie do wszystkich adresatów wiadomości Przesyłanie dalej wiadomości Przejście do Skrzynki odbiorczej Przejście do następnej wiadomości Przejście do następnej nieprzeczytanej wiadomości Przejście do następnej nieprzeczytanej konwersacji grup dyskusyjnych Przejście do poprzedniej wiadomości Wyświetlenie okna właściwości zaznaczonej wiadomości Zarządzanie kontami użytkowników w programie Outlook Express Jeśli korzystasz z więcej niż jednego adresu e-mail. wtedy z pewnością Ci się przydadzą I V H W B M J skróty klawiaturowe do częściej używanych funkcji.1. podstawowa konfiguracja • lnternetowa usługa katalogowa Bigfoot. Tabela 1 0 . 1 przedstawia niektóre skróty klawiaturowe aktywne w głównym oknie programu Outlook Express oraz w oknie wiadomości. Na przykład jeśli masz służbowy adres e-mail. utwórz osobne konta użytkownika. i jeszcze jeden w którymś z internetowych serwisów poczty jak Yahoo lub Hotmail. Jak widać. możesz również utworzyć kilka kont użytkownika. ale także cały świat. jttĘĘĘM Jeśli często korzystasz z programu Outlook Express. zarządzanie plikami. prywatny adres e-mail. Za pomocą funkcji wyszukiwania możesz przeszukać bazę wiadomości. • lnternetowa usługa katalogowa WhoWhere.248 Część II • Pulpit. możliwości wyszukiwania w programie Outlook Express są bardzo duże. Tabela 10. Dzięki temu możesz szukać osób zarówno w książce adresowej firmy. który przydzielił Ci dostawca usług internetowych. Możesz również zarejestrować się w innych internetowych katalogach i wtedy pojawią się one jako dodatkowa opcja w polu Szukaj w. jak i w sieci Web.

Z menu.17. w którym musisz wpisać swój adres e-mail. grup dyskusyjnych i usług katalogowych Konta internetowe Wszystko poczta. Następnie wykonaj te same kroki. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. W polu Serwer grup dyskusyjnych (NNTP) (rysunek 10. zaznacz pole opcji Serwer grup dyskusyjnych wymaga logowania. który będzie również widoczny dla pozostałych członków grupy dyskusyjnej. z pewnością zostaniesz wielbicielem grup dyskusyjnych. które wykonywałeś podczas tworzenia pierwszego konta. musisz znać nazwę serwera grup dyskusyjnych. Jeśli jest taka konieczność. że przeszukiwanie sieci Web pozwala uzyskać ogromne ilości informacji i do tego jest świetną zabawą.. Dzięki temu. Network News Transfer Protocol). które się pojawi. Eksportui ] | Utlawlsoleinoie.. . ale możesz również samodzielnie wyszukać serwery grup dyskusyjnych. W kolejnym punkcie dowiesz się. która ma być widoczna dla innych członków grupy. Konto Cj ActiveDitectO(y ^ Inteinełowa usługa ka. Na przykład Microsoft zarządza serwerami grup dyskusyjnych o produktach tej firmy. Wpisz nazwę. Uczestniczenie w konwersacjach grup dyskusyjnych pozwala nie tylko odczytywać statyczne informacje.Rozdział 10. aby była możliwość korzystania z grup dyskusyjnych i uzyskania dostępu do ogromnej ilości informacji dostępnych poprzez konwersacje w grupach dyskusyjnych.. może to być imię i nazwisko. aby uruchomić Kreatora połączeń internetowych..com Typ usługa katalogowa usługa katalogowa usługa katalogowa usługa katalogowa poczta poczta poczta (domyślne) Poracierie Sieć lokalna I M lokalna Sieć lokalna Sieć lokalna Dowohe dostepr Dowohe dostepr Dowokio dostepr 5 Importuj. Aby dodać nowe konto. pseudonim lub dowolnie wybrana nazwa.. Tworzenie konta grup dyskusyjnych Jeśli uważasz. którą otrzymałeś od dostawcy usług internetowych (protokół NNTP jest standardowym protokołem serwerów grup dyskusyjnych). na której widać wszystkie konta utworzone w programie Outlook Express. Taką informację uzyskasz od dostawcy usług internetowych. Wpisana nazwa nie ma nic wspólnego z Twoim adresem e-mail. bez pośrednictwa grupy dyskusyjnej. kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Poczta.18) wpisz nazwę serwera NNTP (z ang. Na rysunku 10. jak utworzyć pierwsze konto użytkownika w programie Outlook Express. jak to jest w przypadku przeglądania witryn sieci Web. Aby utworzyć konto grup dyskusyjnych. Aby utworzyć kolejne konto użytkownika. Rysunek 10. wybierz z menu Narzędzia/Konta. Okno dialogowe Konta internetowe pozwala tworzyć nowe konta pocztowe. jak tworzyć konta na serwerze grup dyskusyjnych. Grupy dyskusje Usługa katalogowa. C^mail atl belsouth 'QmaiLearthlrik. ale również pozwala tworzyć i wysyłać wiadomości do wszystkich członków grupy. kliknij przycisk Dodaj w oknie Konta internetowe. 249 Na początku tego rozdziału dowiedziałeś się... Jeśli już masz adres serwera grup dyskusyjnych. jeśli zechcą. wybierz opcję Grupy dyskusyjne. będą mogli wysłać wiadomość bezpośrednio do Ciebie. ^Inteinełowa usługa ka ..17 przedstawiono zakładkę Wszystko okna Konta internetowe. CS Internelowa usługa ka. Kliknij przycisk Dalej. aby przejść do kolejnego okna.

które pozwoli Ci wybrać. wystarczy. Następnie kliknij przycisk Zamknij. aby zamknąć okno Konta internetowe. zawsze możesz pobrać z serwera listę grup dyskusyjnych w późniejszym czasie. Kliknij przycisk Tak. Serwet grup dyskusyjnych [NNTPJ news. a pojawi się lista grup dyskusyjnych dostępnych na tym serwerze. Na przykład Microsoft udostępnia serwery grup dyskusyjnych dla testerów nowych produktów. Kliknij przycisk Zakończ. że musisz logować się do Twojego serwera grup dyskusypych (NNTP) i dostarczył D nazwę konia NNTP oraz hasło. Subskrypcje i rezygnacja z subskrypcji grup dyskusyjnych Nowe konto grup dyskusyjnych jest widoczne w panelu Foldery okna Outlook Express. Wpisz nazwę serwera grup dyskusyjnych Kreator połączeń in te Miętowych N a z w a l e r w e i a grup dyskusyjnych Wpisz nazwę serwera internatowych grup dyskusyjnych INNTP] podana przez T wotego usługodawco internatowego. czy chcesz pobrać grupy dyskusyjne z danego konta grup dyskusyjnych. pojawi się okno dialogowe. Jednak nie możesz czytać konwersacji grup dyskusyjnych. Po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się informacja. a nie jest to możliwe. szczególnie jeśli Twoje łącze do sieci Web nie jest zbyt szybkie. Jeśli tworzysz konto dla takiego serwera. będą Ci potrzebne konto i hasło użytkownika. zaznacz pole wyboru poniżej. zaznacz pole opcji Pamiętaj hasło. Jeśli zrezygnowałeś z możliwości pobrania listy grup dyskusyjnych podczas tworzenia konta. W tym celu kliknij prawym klawiszem nazwę serwera grup dyskusyjnych w panelu Foldery i wybierz z menu kontekstowego Grupy dyskusyjne. że zakończyłeś proces tworzenia konta grup dyskusyjnych. zarządzanie plikami. I I £erwer grup dyskusyjnych wymaga logowania < Wstecz Balei> Niektóre serwery grup dyskusyjnych są zarezerwowane do użytku prywatnego. Pojawi się okno dialogowe. że klikniesz nagłówek konta w panelu Foldery — pojawi się okno dialogowe oferujące możliwość przeglądania listy grup dyskusyjnych. możesz również przejrzeć listę istniejących grup dyskusyjnych i zamówić subskrypcję dodatkowych grup. możesz sprawdzić. Jeśli klikniesz przycisk Nie. jeśli serwer.18. dopóki ich nie zaprenumerujesz. w którym musisz podać nazwę konta i hasło użytkownika na serwerze.250 Część II • Pulpit. proces pobierania grup dyskusyjnych z serwera może chwilę potrwać. wymaga przejścia formalnej procedury logowania.earthfnk. podstawowa konfiguracja Rysunek 10. czy na liście nie pojawiły się nowe listy dyskusyjne. Kliknij przycisk Tak lub Nie. jeśli chcesz przejrzeć listę grup dyskusyjnych i być może zaprenumerować jedną z nich. z którego korzystasz. Jeśli podczas tworzenia konta grup dyskusyjnych zamówiłeś subskrypcje niektórych z nich. Aby korzystać z takiego serwera. Zaznacz pole opcji Serwer grup dyskusyjnych wymaga logowania.com Jeżeli Twoi usługodawca rtemetowy pomformowar Cię. aby zamknąć okno kreatora. dopóki nie pobierzesz z serwera listy wszystkich dostępnych grup dyskusyjnych. Jeśli kliknąłeś przycisk Tak. Jeśli chcesz uniknąć konieczności podawania hasła podczas każdego logowania do serwera. .

Czytanie wiadomości z grup dyskusyjnych Aby odczytać wiadomości grupy dyskusyjnej. a następnie kliknij przycisk Subskrybuj). Jeśli nie masz ogromnej — ale naprawdę ogromnej — ilości wolnego miejsca na dysku. acl ivism. acti veageni mcow. kiedy zobaczysz bardzo długą listę grup dyskusyjnych. Po zakończeniu pobierania listy dostępnych grup pojawi się okno dialogowe Subskrypcje grup dyskusyjnych (rysunek 10. Pierwsze wrażenie może być nieco przerażające. Aby ułatwić sobie zadanie wyszukania grup dyskusyjnych. . możesz wybrać te grupy dyskusyjne. dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy nazwę grupy (lub kliknij lewym przyciskiem myszy.Rozdział 10. Pobierz nagłówki wiadomości dwukrotnie klikając nazwę grupy dyskusyjnej. aby wybrać jedną z dostępnych opcji: • Wszystkie wiadomości.19. Najprawdopodobniej wiele z nich nie jest już używanych i zawiera tylko archiwalne wiadomości z poprzednich lat. hOpctOme. Rysunek 10. Kliknij przycisk Ustawienia. rasjouting msc. W oknie będzie wyświetlana ilość dotychczas pobranych nazw grup dyskusyjnych. które naprawdę Cię interesują. wn2000. I Opó Subskutui Grupa dyskusyjna rncow. Kliknięcie nagłówka wiadomości powoduje pobranie wiadomości z serwera. • Tylko nagłówki. kliknij nazwę serwera grup dyskusyjnych w panelu Foldery (rysunek 10..19). jeśli chcesz je czytać w trybie offline. • Tylko nowe wiadomości. rupcitne. • Microsoft Outlook Express jako klient poczty elektronicznej. które chcesz subskrybować *_ Subskrypcje grup dyskusyjnych •• Konta: ^ i w t e l i grupy dytkuiyme zawierające: D Wjjaikal tókźo w opisach Wtzyjtkie Sifcskiybowane . z których grup dyskusyjnych będziesz otrzymywać wiadomości (ułatwi to również ewentualne rezygnowanie z subskrypcji). wybierz opcję Tylko nagłówki. aby zaznaczyć grupę. skorzystaj z wyszukiwania wpisując klucz wyszukiwania w polu Wyświetl grupy dyskusyjne zawierające. Jeśli lista dostępnych grup dyskusyjnych została pobrana z serwera. óctav©aQ©nł mcrotof t pUjk. n©łwaie tmaosott pubkc wn2000 new_user mtcjotof t public. Możesz pobrać z serwera jedynie nagłówki wiadomości lub całe konwersacje. Zakładka Nowe prezentuje nowo utworzone grupy dyskusyjne. anti-taicum announce misc.. pojawi się okno prezentujące postęp procesu. 251 Kiedy po raz pierwszy pobierasz listę grup dyskusyjnych. 8clivism anti-latcism lactici msc acl ivism c anmbali msc octivism rrultia | flcmui ble | Ętiejdż do DC Przejdź na zakładkę Subskrybowane.20) a następnie dwukrotnie kliknij interesująca Cię grupę w panelu po prawej stronie. Aby zamówić subskrypcję grupy dyskusynej. aby zobaczyć. wir 2000.

Pjik Edycja ^ Włcjok. 26 D : • .. A.|il Outluok tx|>n'v. Jeśli znasz odpowiedź na pytanie zadane przez innego użytkownika lub chcesz coś dodać do konwersacji. Za każdym razem. czy ktoś na nią odpowiedział. kiedy utworzysz wiadomość z nowym tematem.com -. *. podstawowa konfiguracja Rysunek 10. kliknij nagłówek wiadomości. ty news.. zarządzanie plikami.„>«. utwórz nową wiadomość i sprawdzaj co jakiś czas.-. użytkownik widzi nagłówki wiadomości utworzonych w tej grupie W3 iti-ws. .DuncanWiiams J^Aaron & Amy Murm _^AlanBercowitz J ^ A n Fabe _j3 Ann Mennonno x .jiciM.. 0 D Tyko nowe wiadomości 0 D .groupwareJotu_ Grup^ dyskusyjne Ne p r z e 140 Cjcomp. 0 Razem Ustawienia synchrortzacj 141 D • .> • * Noweogto iral •' -ih*d ' «*W 1 Foldery .. Treść wiadomości zostanie wyświetlona w panelu podglądu. rozpoczynana jest nowa konwersacja. Wysyłanie wiadomości grup dyskusyjnych Grupy dyskusyjne to nieustające konwersacje. Jeśli masz pytanie dotyczące konkretnego tematu.glwice. Uarrędzia V Wjadomotf *•* Pomoc « .. •-«!-.lotuł-fi.pl \ 3 comp.f.liwii c.. 4 ^t §£ Praca w trybie onttne 1 Aby zobaczyć treść wiadomości.połsl. kliknij przycisk Odpowiedz grupie znajdujący się na pasku narzędzi programu Outlook Express.groupwsro. kliknij przycisk Napisz wiadomość. .groupwa X ^tów(W<2a«-)« grup (ty«fcus*JRych na rww r JMHMMHM|| mi Synchfomzuj konto Grupa dyskuiyjna ^comp. Jeśli chcesz rozpocząć nową konwersację. Jeśli przeczytasz wiadomość.. na którą chcesz odpowiedzieć.. 1! Kontakty ^ _0A... ..20. użyj przycisku Odpowiedz grupie.252 Część II • Pulpit. Grupy dyskusyjne są porządkowane według tematu wiadomości.earthlink.Q Foldery lokalne ^3 Skrzynka odbxorc <^5 Skrzynka nadawc ^1 Elementy wysłań Qf Elementy usuń ^ Kopie robocze ty news. Przeglądając grupę dyskusyjną.

/ / TTT Administracja. zarządzanie kontami użytkowników i problemy techniczne sięga eksperta .

W system wbudowanych jest wiele funkcji. których głównym zadaniem jest zapobieganie problemom spowodowanym niezgodnością starszych aplikacji z nowym systemem.Rozdział 11. jak i użytkowników. . Microsoft włożył wiele wysiłku. jak i użytkowników. które pozwalają testować i naprawiać aplikacje niedziałające poprawnie w nowym środowisku — między innymi tryby zgodności i Application Compatibility Toolkit. aby przejście na nowe jądro systemu było proste zarówno dla projektantów aplikacji. Opisano w nim główne przyczyny zgrzytów na łączu pomiędzy aplikacjami a nowym systemem operacyjnym oraz narzędzia. Niniejszy rozdział zawiera informacje przeznaczone zarówno dla projektantów aplikacji. Uruchamianie starszych aplikacji w systemie Windows XP W tym rozdziale: • Dlaczego nie można uruchomić aplikacji? • Co się dzieje podczas uaktualniania? • Uaktualnienie — i co dalej? • Korzystanie z trybów zgodności • Znajdowanie zgodnego sprzętu i oprogramowania za pomocą Centrum pomocy i obsługi technicznej • Application Compatibility Toolkit • Regularne korzystanie z funkcji Windows Update Ponieważ Windows XP jest połączeniem dwóch osobnych gałęzi rozwoju systemów Windows — platformy Windows 95/98/Me oraz platformy opartej na jądrze systemu Windows NT (na przykład Windows 2000) — mogą pojawić się problemy z uruchamianiem starszych aplikacji.

Microsoft oferuje narzędzia pozwalające testować aplikacje i uruchamiać programy korygujące. że aplikacja podczas instalacji sprawdza numer wersji systemu operacyjnego i jeśli numer ten nie jest zgodny z numerem wersji. zarządzanie kontami użytkowników. to struktury danych. Czynniki ograniczające działanie aplikacji do jednej wersji systemu operacyjnego to: • Interfejs programowania aplikacji (z ang. których używa aplikacja. a w innych system samodzielnie koryguje ustawienia aplikacji. Dlaczego nie można uruchomić aplikacji? W przeszłości projektanci aplikacji byli związani ścisłymi wymogami systemów operacyjnych. aby dane użytkownika były przechowywane w konkretnym miejscu. Problemy mogą się pojawić przy uruchamianiu w środowisku systemu Windows XP aplikacji napisanych tylko dla potrzeb konkretnej wersji systemu operacyjnego Windows (jak na przykład Windows 95/98/Me). do których się odwoływała. że niektóre aplikacje zostały napisane dla konkretnej wersji systemu operacyjnego. aby wykorzystywać konkretne pliki. • Numer wersji systemu — zdarza się. aby foldery dla plików tymczasowych znajdowały się w konkretnym miejscu. Application Programming Interfaces —APIs) — zestaw procedur. Microsoft dzieli strategie pozwalające rozwiązywać tego typu problemy na dwie kategorie: technologie zgodności migracji i programy korygujące zgodność. dla których przeznaczone były tworzone przez nich aplikacje. • Lokalizacja danych — niektóre aplikacje wymagają. Lokalizacja danych w systemie Windows XP może być inna niż w systemach Windows 9x lub Windows NT/2000. w jaki sposób działa taki interfejs.. aby żądać i korzystać z usług niższego poziomu wykonywanych przez system operacyjny komputera. O ile takie elementy jak sterowniki muszą być napisane na nowo dla nowego systemu operacyjnego. W niektórych przypadkach Windows XP ostrzega użytkownika. które może być inne niż w systemie Windows XP. • Lokalizacja plików tymczasowych — niektóre aplikacje wymagają.256 Część III • Administracja. które mogą funkcjonować niepoprawnie po migracji systemu na nową wersję. Jeśli aplikacja była przeznaczona do pracy w systemach typu Windows 95/98/Me. to programy napisane dla innych wersji systemu Windows mogą być uruchamiane dzięki wbudowanym funkcjom systemu Windows XP symulującym środowiska poprzednich wersji. W kolejnych punktach dowiesz się. Jest to . Może się zdarzyć. Jeśli wszystkie inne próby uzdrowienia działania aplikacji zawiodą. Microsoft przygotował listę popularnych aplikacji. mogły być zupełnie inne niż w systemach Windows NT/2000/XP. to proces instalacji zostanie przerwany. łącza i inne elementy systemu operacyjnego. których działanie może być skorygowane przez wprowadzenie interfejsu pomiędzy aplikacją a systemem. Procedury te dotyczą zwykle zadań zarządzania plikami i wyświetlania informacji.. Niektóre aplikacje były napisane w taki sposób. dla której została napisana. Technologie zgodności migracji są wykorzystywane do wyszukiwania aplikacji.

• NTCompat. Narzędzia systemowe pozwolą zidentyfikować problem i odnaleźć odpowiedni program korygujący.lNF pomoże je odszukać. Zawiera on programy korygujące dla wielu popularnych aplikacji. Uaktualnienie — i co dalej? Po zakończeniu procesu uaktualniania możesz wykorzystać pliki zgodności systemu Windows XP do rozwiązywania znanych problemów ze zgodnością aplikacji. Podczas tej aktualizacji wystąpienie błędu dotyczącego niepoprawnego funkcjonowania aplikacji jest mniej prawdopodobne. której dotyczy ostrzeżenie.lNF działa analogicznie jak plik MigDB. plik MigDB. które nie będą funkcjonowały poprawnie po uaktualnieniu systemu do nowej wersji.lNF podczas uaktualniania systemu z wersji Windows NT/2000. że zainstalowane aplikacje były napisane specjalnie dla Windows NT/2000.lNF jest wykorzystywany do generowania ostrzeżeń dotyczących programów. Co się dzieje podczas uaktualniania? Jeśli wystąpi problem z zainstalowaną w systemie aplikacją podczas uaktualniania systemu Windows do wersji Windows XP. W przeciwnym razie proces instalacji będzie kontynuowany.lNF. Instalator systemu korzysta z dwóch plików: • MigDB. • Uruchamianie starszych aplikacji w systemie Windows XP 257 szczególnie przydatne wtedy.lNF—plik wykorzystywany podczas uaktualnienia systemu Windows 95/Me do wersji Windows XP. Istnieje również możliwość rozwiązania niektórych problemów podczas procesu instalacji systemu na podstawie zawartości pliku NTCompat.lNF — plik wykorzystywany podczas uaktualnienia systemu Windows NT/2000 do wersji Windows XP. Niektóre programy mają jednak problemy ze zgodnością z nowym systemem operacyjnym i plik NTCompat. której dotyczyło ostrzeżenie. jeśli nie ma już dostępu do kodu źródłowego uruchamianej aplikacji. W Windows XP dostęp systemu operacyjnego do elementów komputera jest realizowany przez Warstwą uniezależnienia od sprzętu (HAL). jak dysk twardy czy karta sieciowa. Programy odwołują się do API. może on w tym momencie przerwać instalację nowej wersji systemu. pod warunkiem. jest dla użytkownika kluczowym elementem systemu. a warstwa HAL systemu operacyjnego jest odpowiedzialna za komunikację z elementami komputera i przekazanie uzyskanych danych do aplikacji. Jeśli aplikacja. Niektóre starsze aplikacje 16-bitowe próbują na przykład odwołać się bezpośrednio do takich elementów komputera. Dla pozostałych aplikacji może istnieć możliwość pobrania programów korygujących z witryny producenta aplikacji i uruchomienia aplikacji w jednym z trybów zgodności opisanych w dalszej części tego rozdziału.Rozdział 11. W systemie Windows XP dostępne są następujące pliki zgodności: . a po zakończeniu uaktualniania systemu można zainstalować nowszą wersję aplikacji. Plik NTCompat. Jeśli przeprowadzane jest uaktualnienie z systemu Windows 95/98/Me.

gdyż będą się pojawiać nowe programy... • AppHelp. Jeśli instalacja się powiedzie. aby uzyskać dodatkowe informacje na temat błędu.sdb — plik wykorzystywany podczas wyświetlania tematów pomocy dla rozwiązywania problemów zgodności. Plik AppHelp. Plik AppHelp.sdb znajduje się w folderze %systemroot%\AppPatch.sdb znajduje się w folderze %systemroot\AppPatch i nie może być modyfikowany ze względów bezpieczeństwa. Na przykład program może zażądać od systemu operacyjnego podania numeru wersji systemu.1) i ostrzega o wystąpieniu problemu zgodności. to program będzie dostępny po ponownym uruchomieniu komputera. Można kliknąć przycisk Szczegóły. Wystąpienie drugiego scenariusza jest bardziej prawdopodobne dla programów antywirusowych lub starszych gier. W sytuacji pojawienia się problemu zgodności aplikacji pojawi się okno dialogowe informujące. Jeśli komputer jest podłączony do sieci Web. czy chcesz kontynuować proces instalacji.sdb jest wykorzystywany jedynie wtedy. kiedy problem z zainstalowaniem aplikacji jest poważny. • Okno dialogowe zawiera czerwony znak STOP i powoduje przerwanie procesu uruchamiania aplikacji. że działanie aplikacji zostało przerwane lub że aplikacja nie może być uruchomiona w środowisku Windows XP. który wystąpił podczas instalacji. . W zależności od tego. szczegółowe informacje mogą być pobrane wprost z witryny Microsoftu. Kliknij przycisk Pomoc. które próbują uzyskać dostęp bezpośrednio do elementów sprzętowych komputera.sdb przechwytuje żądania od programów. Użytkownik może podjąć decyzję o kontynuowaniu procesu uruchamiania bądź instalacji programu lub zaprzestaniu procesu. zarządzanie kontami użytkowników. Plik SysMain. • SysMain.sdb przejmie to żądanie i zwróci do programu taką wartość. Plik SysMain. W takiej sytuacji wyświetlane jest okno z ostrzeżeniem szczegółowo opisującym problem. skąd może on pobrać program korygujący lub informacje dotyczące rozwiązania problemu. Plik AppHelp. która pozwala mu kontynuować pracę.sdb — plik pozwalający powiązać dane i żądania wychodzące z programu napisanego dla innej wersji systemu operacyjnego Windows z bieżącą wersją systemu.sdb powiadamia o istnieniu programów korygujących. jaka jest potrzebna. Jeśli otrzymasz jedynie ostrzeżenie. przeczytaj szczegółowy opis problemu i podejmij decyzję. aby program kontynuował działanie. możliwe są dwa scenariusze: • Okno dialogowe zawiera żółty trójkąt z wykrzyknikiem (rysunek 11. jak poważny jest problem. W pierwszej wersji systemu Windows XP plik zawierał około 200 takich „poprawek" i można się spodziewać. dla których istnieją w pliku „poprawki" i zwraca do programu wartość. że ilość dostępnych w pliku poprawek będzie rosła. które mają problemy ze zgodnością z nowym środowiskiem. Plik może skierować użytkownika pod konkretny adres URL. jeśli podczas instalowania aplikacji w systemie Windows XP wystąpią problemy ze zgodnością.258 Część III • Administracja. Plik SysMain. aby uzyskać informacje o możliwych sposobów rozwiązania problemu. w związku z czym mogą wystąpić problemy podczas uruchamiania aplikacji.

Przy planowanym przejściu w firmie na system Windows XP większej liczby komputerów należy wcześniej utworzyć niezależną sieć składającą się z kilku komputerów i dokładnie przetestować wszystkie używane aplikacje. Aby uruchomić tryb zgodności. jeśli obawiasz się. przeznaczonych do współpracy z określonymi produktami. Microsoft Windows XP Professional Resource Kit zawiera szczegółowe informacje na temat instalowania i obsługi technicznej systemu operacyjnego Windows XP Professional w dużej firmie. że wszystko powinno działać. Resource Kit jest dostępny w witrynie Microsoftu.Rozdział 11. Tryb zgodności systemu Windows XP z systemem Windows 95 zawiera ponad 50 „poprawek" zapisanych w pliku SysMain. Żółty trójkąt z wykrzyknikiem nie oznacza. „poprawki" tłumaczą ścieżki podawane przez system na ścieżki wymagane do poprawnego działania systemu.1. przejdź na zakładkę Zgodność. Na rysunku 11. Resource Kit Microsoft Resource K/t to zestaw podręczników dostępnych wraz z pakietami narzędzi stworzonych przez firmę Microsoft. • Uruchamianie starszych aplikacji w systemie Windows XP Rysunek 11. konsultantów i ludzi odpowiedzialnych za obsługę techniczną produktu.ir. Aby przypisać tryb zgodności dla programu. kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu (lub pozycję w menu Start) i wybierz opcję Właściwości w menu kontekstowym. które pomyślnie przeszło testy zgodności z systemem umożliwiające uzyskanie logo Windows I Mimo to kontynuuj ~~| | gAJRŹYMAJ instalacje j Pierwszy typ ostrzeżenia (okno dialogowe z wykrzyknikiem wewnątrz żółtego trójkąta) oznacza jedynie.sdb. Przed zainstalowaniem takiego programu przeczytaj koniecznie rozdział 23. że program nie będzie działał. pozwoli Ci to przywrócić poprawną wersję systemu. a co za tym idzie — nie ma jej na liście zgodnych aplikacji w pliku SysMain. Korzystanie z trybów zgodności Windows XP może pracować w kilku trybach zgodności z różnymi systemami operacyjnymi. powinny stosować się do zaleceń Microsoft Resource Kit. Ponieważ w Windows XP została zmieniona lokalizacja niektórych folderów. Możesz na przykład uruchomić program przeznaczony do pracy w systemie Windows 95 w trybie zgodności z tym systemem.jn sprzętu Oprogramowanie instalowane dla lego uzadzenia: IWIDIARIYATNT nie przeszło testów zgodności 2 systemem Windows XP umoztwiajacych uzyskanie logo Windows.sdb. ostrzega jedynie o możliwości wystąpienia błędów 259 lnstal. że program może spowodować niestabilne działanie systemu operacyjnego. Nie ryzykuj. dla których duże firmy. Są one przeznaczone dla administratorów. że aplikacja nie będzie działać! Jest to jeden z powodów. Jeśli coś pójdzie źle. . które planują przejść na system Windows XP. Nie warto czekać do ostatniej chwili i zakładać. że aplikacja nie przeszła testów i nie otrzymała znaku zgodności z systemem Windows XP. Nie oznacza to jeszcze. IPowiedz mi dtoczeoo te testu są ważne 1 Kontynuowanie instalacji lego oprogramowania może zakłócić lub zdesłabilizować popiawne działanie systemu leraz lub w przyszłości Firma Mkrotolt zaleca zatrzymanie leraz te| instalacji i skontaktowanie łie z dostawca sprzętu w celu uzyskania oprogramowania.2 pokazano okno właściwości programu.

Jeśli program nie działa poprawnie w systemie Windows XP. Opcje na zakładce Zgodność pozwalają przestawić system Windows XP w tryb emulacji innego systemu operacyjnego dla potrzeb konkretnej aplikacji Ogóhe Wersja Zgodność Zabezpieczenia Podsumowanie Jeśli masz problemy z tym piogiamem. skorzystaj z zakładki Zgodność w oknie Właściwości programu i wypróbuj różne konfiguracje dostępnych opcji. Rysunek 11. dla którego program został napisany. które mogą kolidować ze sposobem wyświetlania okien przez programy starszego typu. W tym celu należy wybrać z menu Start/ Pomoc i obsługa techniczna. a dzia^ar on poprawnie * starszej wersj systemu Windows. W sekcji Tryb zgodności zaznacz opcję Uruchom ten program w trybie zgodności z: i wybierz z listy system operacyjny.260 Część III • Administracja. W oknie Centrum pomocy i obsługi technicznej wybierz opcję Znajdź zgodny sprzęt i oprogramowanie dla systemu Windows XP (rysunek 11. . zarządzanie kontami użytkowników. Użytkownik może również wyłączyć kompozycje wizualne systemu Windows XP. którego używałeś wcześniej do uruchamiania tej aplikacji (lub dla którego program został napisany). Ten sposób ustawiania zgodności pozwala uruchamiać w systemie Windows XP większość programów i nie wymaga korzystania z kreatora. W sekcji Ustawienia ekranu ustaw tryb graficzny.O [Saryjcn Pack 5| LjUrucnomw25bKoJoracn D Uruchom w rozdzielczości ekranu G40 x 480 f ~ ] Wyłącz kompozycje wizualne Dowiedz się wiccei o zgodności prooramów. Znajdowanie zgodnego sprzętu i oprogramowania za pomocą Centrum pomocy i obsługi technicznej Za pomocą Centrum pomocy i obsługi technicznej można sprawdzić.3). czy posiadany sprzęt i oprogramowanie są zgodne z Windows XP. których używamy dzisiaj. Sekcja ta pozwala ustawić takie środowisko graficzne.2. Należy pamiętać. w jakim program działa.*tows 95 Wndows98/W»idowsMe ijwindows NT «. że starsze programy nie potrafią sobie poradzić z wysokimi rozdzielczościami. wybierz tryb zgodności odpowiadający tej starszei wersu Tryb zgodności 03 Uruchom ten program w trybie zgodności z: |W.

pozwalający na rozwiązywanie problemów. które mogą wystąpić przy próbach uruchamiania programów starszego typu w Windows XP. pobierz z witryny Microsoftu Windows XP Application Compatibility Toolkit (ACT). który posiadasz.3. które musisz przetestować pod kątem zgodności z systemem Windows XP. <py i * Podstawy systemu Wtndows MM 2*C«crf ptryiact*!*tte pcJ^cawniiii^ ztyr.• l zdalne} . *ytvv'ftwrtK^fotmaciecttff4«jtw3JipfWi*!Sti»wa<. • Uruchamianie starszych aplikacji w systemie Windows XP Rysunek 11. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć własny pakiet na podstawie programów korygujących znajdujących się w pliku SysMain.OUPomocy ' • Praca w *«*•• t evta? <Meff wcti « Praca zdatna *™^ iidmirttstrAt |a Wybierz zadanie pSl IfWjdS zcp>^y iprzi. czy program. Jeśli komputer jest podłączony do sieci Web.<. • Drukowanie > wysyłanie .^ ^ ^ 9 4 Wydainaś^fkonserwacja * RfizwłĄzywanłe problemu MitfOSolt Czy wiesz? Po pd$£S«nfci s^ r >'••' • . W oknie Centrum pomocy i obsługi technicznej wybierz opcję Znajdź zgodny sprzęt i oprogramowanie dla systemu Windows XP 261 ® Centrum pomocy i obsługi technicznej <Q Wstecz • . • Application Verifier Tool — narzędzie pomocne przy lokalizowaniu błędów. które mogą wystąpić podczas działania aplikacji. Application Compatibility Toolkit Jeśli korzystasz z wielu aplikacji. . W tym celu wejdź na stronę http://www.Rozdział 11. I) i' i lodeks ' \-' Jubione fj\ ftAańa [ ^ Y ] Pornoc techniczna ^ 1 Qpc|o W s u a ^ ^ ^ H H M "* yz kj Ustaw opcje wymiarami © Centrum pomocy i obsługi technicznej Windows WPrafesfloral Wybierz temat Pomocy y^ggn Wmoows XI* * Mu?yt> .J. Pakiet ACT zawiera zestaw aplikacji wraz z dokumentacją.: * Oontosowywanlc k<imj>iiU'«a • ułaNflenta flo«tępu f^f] utvt(Sarj^<fcH. funkcja pobierze aktualne dane z witryny Microsoftu.sdb. będzie działał w systemie Windows XP. W pakiecie ACT znajdują się następujące aplikacje: • Compatibility Administration Tool — pozwala przeglądać system w poszukiwaniu naprawionych aplikacji oraz uruchamiać niektóre funkcje opisane w poprzednich punktach tego rozdziału. skorzystaj z funkcji znajdowania zgodnego oprogramowania dostępnej w Centrum pomocy i obsługi technicznej.microsoft. włtico. • Kre«Aora n o w e g o f « j i .*l 1 opt otj ramowa nie •$& s^jtiiłau wirifJC'W5 yP ul < jy. C U M Jeśli nie wiesz. ł i .com i wpisz w polu wyszukiwania hasło Application Compatibility Toolkit.

sdb został przygotowany dla najbardziej popularnych aplikacji. Należy pamiętać. Jeśli jesteś administratorem systemu. Administratorzy sieci mogą pobrać uaktualnione elementy systemu z witryny Microsoftu i udostępnić je użytkownikom podłączonym do sieci.. Można wybrać opcję automatycznego pobierania i instalowania elementów systemu lub opcję powiadamiania o pojawieniu się nowych elementów systemu. a następnie przygotować pakiet z poprawnymi programami korygującymi i udostępnić go wszystkim użytkownikom. przy której należy wybrać elementy.262 Część III • Administracja. w której występują błędy. które mają być pobrane i zainstalowane. • WfixApp — narzędzie. zarządzanie kontami użytkowników. Regularne korzystanie z funkcji Windows Update jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. jakie niesie ze sobą nie tylko kupno dobrego systemu operacyjnego. Dostępnych jest kilka trybów działania funkcji Windows Update. Regularne korzystanie z funkcji Windows Update daje Ci pewność. wprowadzane programy korygujące oraz pakiety Service Pack. • PageHeap — pomaga lokalizować błędy programu wynikające z niewłaściwego zarządzania pamięcią w programach starszego typu. że zestaw programów korygujących w pliku SysMain. jednak dobry administrator systemu rozumie korzyści. ale również współpracujących z nim narzędzi. Większość użytkowników nie przywiązuje zbytniej wagi do pakietów software development kit (SDK). Regularne korzystanie z funkcji Windows Update System operacyjny podlega ciągłym przemianom — błędy są poprawiane. korzystanie z najnowszych programów korygujących pozwala na zabezpieczanie systemu przed atakami z zewnątrz. Administrator może eksperymentować próbując zastosować różne programy korygujące dla aplikacji.. aby móc w większym stopniu dopasowywać system operacyjny do potrzeb użytkowników. w międzyczasie producent sprzętu może udostępnić nowe sterowniki certyfikowane przez Microsoft. które służy do testowania aplikacji i uruchamiania programów korygujących dostępnych w pliku SysMain.sdb. że system jest wyposażony w najbardziej aktualne wersje wszystkich tych pakietów. Większość administratorów sieci zaopatruje się w pakiety Microsoft Resource Kit. Za pomocą WfixApp można wybierać z tego pliku najbardziej skuteczne programy korygujące i udostępniać je w postaci pakietów użytkownikom. które można pobrać za pomocą funkcji Windows Update. koniecznie zaopatrz się w pakiet Resource Kit i przeczytaj dokumentację od deski do deski. Nawet jeśli nie wszystkie elementy sprzętowe komputera działają w tej chwili idealnie. Ponieważ nieustannie pojawiają się nowe wirusy rozprzestrzeniane w sieci Web. aby dobrze zapoznać się z dostępnymi narzędziami. .

które znacznie ułatwiły proces instalowania aplikacji. okazuje się. że jądro systemu Windows 98 w znacznym stopniu różni się od jądra systemu Windows XP. Po pierwsze. Większość aplikacji. Oprócz dokumentacji w formie papierowej zwykle na dysku CD z aplikacją znajduje się również dokumentacja w formie elektronicznej. Pamiętaj. przed zakupieniem aplikacji upewnij się. ale nigdy nie ma co do tego 100% pewności. będzie również działała poprawnie w Windows XP. dlatego warto zapoznać się z ich poradami. Z niektórymi z nich zapoznasz się w tym rozdziale. Zacznij od utworzenia awaryjnej dyskietki naprawczej (patrz rozdział 2. których nazwa sugeruje. Kolejnym niezwykle istotnym krokiem jest dokładne zapoznanie się z instrukcją instalacji aplikacji. aby ją od razu zainstalować. Ale zanim zaczniesz instalować nowe aplikacje.Rozdział 12. czy na dysku CD znajdują się jakieś pliki tekstowe o nazwie readme. Instalowanie i usuwanie aplikacji W tym rozdziale: • Co się dzieje podczas instalowania aplikacji w systemie Windows XP? • Automatyczne uruchamianie programów z dysku CD • Korzystanie z apletu Dodaj lub usuń programy • Instalowanie i usuwanie elementów systemu Windows XP • Po instalacji System operacyjny Windows XP Professional został utworzony na podstawie technologii zastosowanych po raz pierwszy w systemach Windows 98 Second Edition i Windows 2000. Niestety. Twórcy aplikacji z pewnością przetestowali swój produkt. że . szczególnie partycji systemowej (patrz rozdział 21.). to niewątpliwie wielu z nas zaraz po kupieniu nowej aplikacji biegnie do domu. aby zawsze przed przystąpieniem do instalowania aplikacji przeczytać dokumentację. Dlatego pamiętaj. musisz najpierw wykonać kilka bardzo istotnych działań.). Następnie wykonaj kopię bezpieczeństwa systemu. że jest ona przeznaczona do pracy w systemie Windows XP. który to system odziedziczył architekturę jądra z wypróbowanego systemu Windows NT.lst lub inne pliki. że aplikacja nie działa poprawnie lub inna aplikacja przestała poprawnie funkcjonować po zainstalowaniu nowej aplikacji. które działały w systemach Windows 98 i Windows NT/2000. Chociaż może się to wydawać oczywiste. Sprawdź.

• Przekopiowanie plików do innych folderów. szczególnie dla programów starszych typów.. Więcej na temat tworzenia . Punkty przywracania systemu W Windows XP proces odzyskiwania został znacznie uproszczony. Dostępne są również inne programy instalacyjne.com program Adobe's Acrobat Reader do przeglądania dokumentacji w formacie . Producentom aplikacji łatwiej jest zmienić zawartość płyty CD z aplikacją niż drukować nową wersję dokumentacji.doc otworzysz w Wordzie lub WordPadzie. Program podczas instalacji sprawdza również. • Utworzenie pliku zawierającego informacje potrzebne do usunięcia programu. zanim zaczniesz cokolwiek instalować. Co się dzieje podczas instalowania aplikacji w systemie Windows XP? Instalacja aplikacji w systemie Windows XP jest zwykle wykonywana za pomocą narzędzia Windows lnstaller. a niektóre programy zapisują również pliki w tymczasowych folderach. które odpowiada nie tylko za zainstalowanie programu.adobe.264 Część III • Administracja. ale również śledzi. takich jak \Documents and Settings lub \Windows.pdf). jak na przykład tworzenie połączeń między plikami. czy instalowana kopia jest legalna (na podstawie klucza. chyba że została wybrana inna lokalizacja). Dzięki temu usuwanie programów jest znacznie prostszym procesem. Dokumenty w formacie . Oczywiście jest to bardzo ogólny opis procesu instalacji programu. • Utworzenie wpisów w Rejestrze systemowym Windows XP. powinieneś je przeczytać. Większość producentów nie tylko dołącza pliki readme na dysku CD.pdf.. która mogła ulec zmianie od czasu wydrukowania papierowej wersji instrukcji. jakie pliki są kopiowane do systemu oraz zmiany wykonywane w Rejestrze systemowym. Możesz również pobrać z witryny http://www. ponieważ przy każdej instalacji nowej aplikacji system operacyjny zapisuje stan Rejestru systemowego i tworzy punkty przywracania systemu (z ang. system restore points). który użytkownik musi podać na początku instalacji). • Przekopiowanie plików do folderu instalacyjnego. zanim zostaną one przeniesione do folderu instalacyjnego. Twórcy systemów operacyjnych dążą do tego. Podczas instalacji mogą być wykonywane w tle również różnego rodzaju zadania. zarządzanie kontami użytkowników. aby instalowanie i usuwanie programów było zadaniem prostym i przebiegało bez zakłóceń. ale większość programów instalacyjnych wykonuje następujące zadania: • Utworzenie folderu instalacyjnego (zwykle w folderze Program Files. ale również elektroniczną wersję dokumentacji (zwykle w formacie .doc lub .

jak przywrócić poprzedni stan systemu. czy chcesz tę bibliotekę usunąć. . a aplikacje. która miałaby wykonywać te same zadania. które wykorzystywały te funkcje. że system działa poprawnie po usunięciu związanej z nimi aplikacji. Niektóre biblioteki DLL są instalowane podczas instalacji systemu operacyjnego. bugs). przestają działać. takich jak na przykład wyświetlanie okien dialogowych. spowodowałoby jedynie zatłoczenie dysku komputera programami i kodem systemu operacyjnego. Microsoft wprowadził technologię o nazwie side-by-side sharing. które są spadkiem po dawno usuniętej aplikacji. Rozwiązywanie problemów z udostępnianymi elementami systemu i bibliotekami dołączanymi dynamicznie Pliki bibliotek dołączanych dynamicznie (z ang. Od samego początku systemy operacyjne Windows były projektowane w taki sposób. że podczas usuwania aplikacji pojawia się komunikat. z której korzysta produkt nr 1.Rozdział 12. jednak możesz stwierdzić. Kiedy wydawany jest program korygujący. a inne są dodawane podczas instalacji aplikacji. w jaki sposób projektanci aplikacji mają korzystać z udostępnianych elementów systemu. • Producenci aplikacji często sprzedają więcej niż jedną aplikację. Najczęściej wykorzystywanymi fragmentami kodu są biblioteki DLL. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się również. Ponieważ większość nowoczesnych komputerów jest wyposażona w dyski twarde o dużej pojemności i dużą ilość pamięci. ale większość z nich korzysta ze wspólnych funkcji. to produkt nr 1 może przestać poprawnie funkcjonować. nieudokumentowane funkcje są usuwane. a następnie zmienią tę bibliotekę dla potrzeb produktu nr 2. dynamie link libraries — DLL) bywały powodem problemów w poprzednich wersjach systemu Windows. Dlatego staraj się usuwać co jakiś czas nieużywane biblioteki po tym. prowadzi do zaśmiecania dysku i systemu. czy pozostawić? Możesz bez obaw o bezpieczeństwo systemu usuwać biblioteki DLL. przy pisaniu których wykorzystywali te same biblioteki DLL. Pozostawianie na dysku bibliotek. jeśli po zainstalowaniu aplikacji system zacznie działać niestabilnie. aby aplikacje mogły korzystać ze wspólnych fragmentów kodu do wykonywania tych samych operacji. a bardzo często aplikacje korzystają również z elementów COM i komponentów Win32. Składniki systemu typu side-by-side Począwszy od systemów operacyjnych Windows 98 i Windows 2000. Jeśli napiszą bibliotekę. co do których proces usuwania informuje Cię. Pisanie osobnych funkcji dla każdej aplikacji. Jak często zdarza Ci się. że z tej samej biblioteki DLL korzystają inne aplikacje i musisz podjąć decyzję. niektórzy z nich wykorzystują nieudokumentowane funkcje (tzw. • Instalowanie i usuwanie aplikacji 265 punktów przywracania znajdziesz w rozdziale 23. Każda aplikacja jest przeznaczona do wykonywania innych zadań. że nie są już używane. że bezpieczniej będzie pozostawić je na dysku. Oto główne problemy z udostępnianymi plikami: • Mimo że istnieją ścisłe zalecenia. pakiet Service Pack lub na rynku pojawia się nowa wersja systemu Windows. jak upewniłeś się.

local nie jest kopią pliku o rozszerzeniu . możliwe jest takie zainstalowanie aplikacji. dostarczonych przez producenta oprogramowania. Jeśli nie wiesz. Każdy ze składników może być wczytywany do pamięci osobno i używany przez aplikację. Może to być nawet pusty plik. Zamiast tego. . Rozwiązywanie problemów z bibliotekami DLL Takie rozwiązanie wykorzystania wielu wersji współdzielonych składników może być zastosowane przez programistę lub przez doświadczonego administratora systemu. To co dzieje się w takiej sytuacji. O ile przechowywanie wielu kopii wszystkich plików. Dzięki temu wykorzystanie różnych wersji każdego ze współdzielonych składników może być śledzone. co może spowodować usunięcie niewłaściwego klucza z rejestru.exe. Używanie pojedynczego wpisu w rejestrze dla składnika. Przy próbie usunięcia aplikacji z systemu program instalacyjny potrafi usunąć właściwy wpis z Rejestru systemowego. Większa część współdzielonego kodu znajduje się w folderze systemowym. przechowywanych w własnych folderach instalacyjnych. które system przeszukuje. jednak podczas korzystania z technologii side-by-side kopie plików nie są przechowywane w folderze systemowym. przechowywanie wielu kopii takich składników systemu. dzięki czemu Windows XP będzie wiedział. to Windows XP będzie szukał w tym miejscu współdzielonego składnika.local. Dzięki temu inne aplikacje mogą korzystać z innych wersji tych składników. Plik o rozszerzeniu . jeśli aplikacja została poprawnie napisana. że może użyć przekierowania DLL/COM. aby plik o takiej nazwie znajdował się w katalogu instalacyjnym. nazywa się makemoremoney. którym uruchamiana jest aplikacja.. które aplikacje mogą współdzielić.exe. przejdzie do wyszukiwania tego składnika w lokalizacji zdefiniowanej w systemie. jest mylące dla programu instalacyjnego. nie stanowi większego problemu. Istotne jest jedynie. Kopie składnika będą przechowywane w folderze instalacyjnym aplikacji. Jeśli tego składnika tam nie znajdzie. w katalogu instalacyjnym aplikacji tworzony jest plik.. jest bardzo proste. Wynikiem wykonania tego polecenia jest lista katalogów. W poprzednich wersjach systemu Windows współdzielone składniki systemu były przechowywane w jednej kopii ze względu na ograniczenie dostępnego miejsca. jaka to lokalizacja.local w katalogu instalacyjnym aplikacji. Inną nazwą używaną do określenia tej nowej technologii wykorzystywanej w systemie Windows XP jest selective isolation. jak COM lub komponentów Win32. że w systemie będą przechowywane kopie side-by-side niektórych bibliotek DLL.exe. aby umieszczali informacje o odwołaniach do współdzielonych składników w Rejestrze systemowym wraz z ich numerem wersji. nie jest zbyt praktyczne. Na przykład jeśli plik. tworzony jest plik makemoremoney. Plik umieszczony w katalogu instalacyjnym aplikacji powinien mieć identyczną nazwę jak plik uruchomieniowy aplikacji i rozszerzenie . Ponadto Microsoft sugeruje producentom oprogramowania. zarządzanie kontami użytkowników. który rozumie implikacje takiego rozwiązania. który ma sygnalizować systemowi możliwość umieszczenia w tym miejscu współdzielonych składników. Ale zamiast wprowadzać zmiany w Rejestrze systemowym.local umieszczany w katalogu instalacyjnym aplikacji.266 Część III • Administracja. użyj polecenia Set w wierszu poleceń. jeśli nie jest podana konkretna lokalizacja. składniki COM i komponenty Win32 są zapisywane w folderze instalacyjnym aplikacji. który jest wielokrotnie wykorzystywany. Jeśli istnieje plik o rozszerzeniu .

która znajduje się w chronionym folderze.exe lub install. ponieważ są dostarczane na dyskach CD z funkcją automatycznego uruchamiania programu instalacyjnego. . aby podczas instalowania aplikacji (a szczególnie tych starszego typu) zawsze mieć pod ręką awaryjną dyskietkę naprawczą i kopię zapasową systemu.Rozdział 12. Wystarczy umieścić dysk CD w napędzie CD-ROM. która ułatwia eliminowanie problemów z bibliotekami DLL. naprawdę tak dużo!) bibliotek DLL w katalogu systemowym. poczekać kilkanaście sekund i program instalacyjny zostanie automatycznie uruchomiony. Pamiętaj. które nie mogą być modyfikowane podczas instalacji aplikacji. którzy nie byli do końca świadomi.). odszukać na dyskietce lub dysku CD plik setup. że w Windows XP jedynie system operacyjny (programy korygujące i pakiety Service Pack) mogą wprowadzać zmiany w bibliotekach DLL znajdujących się w katalogu systemowym. system Windows XP odzyska kopię oryginalnej biblioteki z foldera przechowującego pliki chronione. W poprzednich wersjach systemu Windows twórcy aplikacji mogli wymieniać dowolne pliki znajdujące się w katalogu systemowym — zdarzało się to często niedoświadczonym programistom piszącym programy typu freeware. a jedynie wykonania prostej „sztuczki" przez producenta aplikacji lub administratora systemu) — nie rozwiązują wszystkich problemów ze współdzielonymi składnikami. jest fakt. że program usuwania aplikacji (jeśli w ogóle istnieje taki program dla tej aplikacji) będzie działał. W takiej sytuacji skorzystaj z punktu przywracania systemu. W chwili obecnej jest kilka tysięcy (tak. aby powrócić do stanu systemu sprzed instalacji aplikacji (korzystanie z punktów przywracania systemu jest szczegółowo opisane w rozdziale 23. Automatyczne uruchamianie programów z dysku CD Większość programów jest łatwa do zainstalowania. że aplikacja starszego typu nie będzie chciała współpracować z niektórymi komponentami komputera lub systemem operacyjnym którego używasz i nie ma gwarancji. Dla starszych aplikacji należy. • Instalowanie i usuwanie aplikacji 267 Te dwie metody — side-by-side sharing (która wymaga od producenta aplikacji zmiany kodu aplikacji w celu utworzenia nowych wpisów w Rejestrze systemowym) i przekierowanie DLL/COM (która nie wymaga zmiany kodu aplikacji. o której była już mowa w tym rozdziale: Zacznij od przeczytania dokumentacji! Może się okazać. ale radzą sobie z większością z nich. za pomocą Eksploratora Windows lub Wiersza polecenia. Warto tutaj przypomnieć uwagę.exe. Po uruchomieniu programu instalacyjnego postępuj zgodnie z zaleceniami programu. Ochrona plików w systemie Windows Kolejną cechą. jakie skutki mogą przynieść ich działania. Jeśli aplikacja próbuje wymienić bibliotekę DLL.

Rysunek 12.. Możesz również przełączyć się do widoku klasycznego.268 Część III • Administracja.1. która znajduje się w pierwszej kolumnie widoku kategorii Panelu sterowania. Aby uruchomić aplet Dodaj lub usuń programy.$ j-. Aplet Dodaj lub usuń programy jest uruchamiany po wybraniu kategorii Dodaj lub usuń programy z Panelu sterowania 9 Piiiml sterowania k Edycja wjdok Ulubione .. • Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Pierwsza opcja — Zmień lub usuń programy — pozwala zmienić konfigurację wybranej aplikacji. a następnie dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy ikonę apletu Dodaj lub usuń programy. zarządzanie kontami użytkowników. Aplet Dodaj lub usuń programy może być również używany do instalowania aplikacji starszego typu oraz dodawania lub usuwania elementów systemu operacyjnego. w widoku kategorii Panelu sterowania dostępnych jest kilka kategorii. aby zobaczyć wszystkie dostępne ikony Panelu sterowania. Lewy panel okna zawiera trzy przyciski: • Zmień lub usuń programy. • Dodaj nowe programy. . natomiast druga opcja pozwala dodawać nowe programy. W obu wypadkach pojawi się okno apletu Dodawanie lub usuwanie programów pokazane na rysunku 12. który pozwala instalować programy.1.2. Uatz«dzta Wyszukaj Pomot j Foldery BUK' Wybierz kategorię Dodaj lub usuń programy. Jak widać na rysunku 12. wybierz z menu Starł/Panel sterowania. Korzystanie z apletu Dodaj lub usuń programy W Panelu sterowania znajduje się aplet Dodaj lub usuń programy. nawet jeśli korzystają one z funkcji automatycznego uruchamiania.

Aby dodali program z dysku CD-ROM lub dyskietki. że w prawej części okna pojawiły się przyciski Dysk CD lub dyskietka oraz Windows Update. Na rysunku 12. Kliknięcie przycisku Dysk CD lub dyskietka powoduje pojawienie się okna dialogowego przedstawionego na rysunku 12. Ponadto jeśli administrator sieci lokalnej udostępnia programy instalacyjne aplikacji na dysku sieciowym. Od tego momentu program instalacyjny zaczyna działać — pojawiają się okna dialogowe pozwalające konfigurować sposób instalacji aplikacji. Aby rozpocząć proces instalacji. użyj przycisku Przeglądaj do zlokalizowania pliku. sterowniki urządzeń i aktualizacje systemu poprzez sieć Web. wówczas zauważysz. Jeśli wybrałeś odpowiedni program instalacyjny w polu Otwórz. aby rozpocząć instalację aplikacji.EXE znajdujący się na dysku E: (w tym komputerze jest to napęd dysków CD-ROM). Może się to zdarzyć. jeśli chcesz zainstalować program z dyskietki lub z dysku CD. kliknij przycisk Zakończ.4 pokazano okno Uruchamianie programu instalacyjnego.Rozdział 12. Z przyciskami związane są następujące funkcje: • Dysk CD lub dyskietka — skorzystaj z tego przycisku. Aplet Dodaj lub usuń programy umożliwia dodawanie i usuwanie programów oraz składników systemu Windows XP 269 »Dodawanie tub usuwanie programów Doda) program 2 dysku CD-ROM lub z dyskietki Zmień lubusurt programy 3 P dysk«tka. które będzie wywoływać plik INSTALL. I u* I " v Dodaj Qowe programy Dodaj programy z sieci lokalne). .3. • Instalowanie i usuwanie aplikacji Rysunek 12. W sieci nie ma dostępnych żadnych programów Kategoria: Wszystkie kategorie Dodaj/Usuń składniki systemu Windows Jeśli wybrałeś drugą opcję. Jeśli nie jest to poprawny plik instalacyjny. gdy dysk CD zawiera wiele folderów z różnymi aplikacjami i chcesz przejść do odpowiedniego folderu aplikacji i uruchomić program instalacyjny. • Windows Update — kliknięcie tego przycisku pozwala dodać nowe funkcje systemu Windows. kliknł) przyckk Dysk CD lub Bysk CD lub dyskietka Dodaj programy z firmy Mkrrosoft AtL Aby dodać nowe funkcie systemu Windows. w której zostaną umieszczone pliki instalacyjne. dwukrotnie kliknij nagłówek aplikacji. ~"> .2. Na przykład wiele programów instalacyjnych pozwala wybrać lokalizację. to lista aplikacji dostępnych do zainstalowania pojawi się w polu Dodaj programy z sieci lokalnej. sterowniki urządzeń i aktuabzacie systemu U poprzez Internet. który nie korzysta z funkcji automatycznego uruchamiania. k*nr] przycisk Windows Update. który chcesz uruchomić.

Dzięki temu możesz wykonać jedną kopię zapasową dysku systemowego i regularnie wykonywać kopie zapasowe dysku zawierającego aplikacje i dane.2. Zaznaczenie programu z listy zainstalowanych programów powoduje pojawienie się przycisku Zmień/ Usuń. który polecam. Niezgodne z prawem jest tworzenie kopii programu na dysku CD i udostępnianie go osobom trzecim do zainstalowania na innym komputerze. Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Dodawanie lub usuwanie programów pokazane na rysunku 12. który pozwala zmienić lub usunąć wybrany program z komputera. Może się zdarzyć. Jest to program do tworzenia dysków CD. że dobrym rozwiązaniem jest instalowanie aplikacji na innym dysku niż dysk systemowy. Każdy z tych programów działa podobnie i pozwala kopiować muzykę oraz dane na dysk CD.5). Rysunek 12. że oryginalny dysk CD ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu. Włóż dysk CD lub dyskietkę do napędu przed kliknięciem przycisku Dalej Rysunek 12. podobnie jak dwa równie dobre produkty o nazwie New Burning ROM i Roxio's Easy CD Creator 5 Platinium. lukruj pfZycisk Zakończ Aby jeszcze laz rozpocząć automatyczne wyszukiwań*. zarządzanie kontami użytkowników. kjkraj przycisk Wstecz.4. Okno Uruchamianie programu instalacyjnego samodzielnie wyszukuje program instalacyjny lub pozwala przeglądać zawartość dysku Jeśk £$t to właściwy pogram rataacyjny. Jak widać na rysunku 12. .270 Część III • Administracja. Zalecam jednak tworzenie dla własnych potrzeb kopii zapasowych wszystkich nowo kupionych dysków CD. pojawi się lista wszystkich aplikacji zainstalowanych w komputerze. kfckn^ ptzycisk Przegadaj Jeśli w komputerze jest więcej dysków lub partycji.5. Zwykle pod koniec procesu instalacji pojawia się okno dialogowe pozwalające wybrać opcję otwierania pliku z dokumentacją po zakończeniu procesu instalowania aplikacji oraz dodać ikonę aplikacji na pulpit. jednym z zainstalowanych programów jest NTI CD-Maker 2000 Professional. możesz uznać. Aby samcdzielme znaleźć program instalacypy.3. Jeśli klikniesz przycisk Zmień lub usuń programy (rysunek 12.

Zobaczysz listę wszystkich zainstalowanych programów podobną do tej przedstawionej na rysunku 12. a następnie korzystaj z kopii zapasowych podczas instalowania aplikacji. że pliki mogły zostać uszkodzone lub usunięte. jeśli oryginalny ulegnie zniszczeniu. a w późniejszym okresie zainstalować dodatkowe składniki pakietu za pomocą funkcji Zmień/Usuń bez konieczności ponownego instalowania aplikacji Microsoft Word. Dlatego jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem nagrywającej stacji dysków CD. Na przykład jeśli instalujesz pakiet Microsoft Office (w dowolnej wersji). jakie to jest uciążliwe. aby upewnić się. jeśli chcesz zainstalować niektóre składniki aplikacji. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów kliknij przycisk Zmień lub usuń programy. czy działa poprawnie.Rozdział 12. to wiesz. Możesz skorzystać z opcji naprawy istniejącej instalacji. jeśli uważasz. Potem możesz użyć kopii zapasowej do zainstalowania aplikacji. Usuwanie aplikacji z systemu Windows XP Usuwanie aplikacji z systemu jest znacznie prostsze niż jej zainstalowanie.5. sporządź kopie zapasowe wszystkich dysków CD zawierających aplikacje. Może się nawet zdarzyć. Nigdy nie możesz mieć pewności. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się.44MB 0. że musiałeś czekać na wymianę dysku CD lub płacić za dosłanie dodatkowego dysku CD przez producenta. Możesz również wybrać opcję ponownej instalacji. . • Instalowanie i usuwanie aplikacji Rysunek 12. który chcesz usunąć.87MB Doda)/Usuń składniki systemu Wndows ^ Wlnamp (remove only) 'j§J Windows XP Application Compatfcrtty Upoate[Q319580] j g l Windows XP Hotfix (5P1) [5«8 Q309S21 for morę Information] 0 Windows XP HotfK (SP1) [See Q311889 for morę rformałion] 0 Windows XP Hotfł* (5P1) [See Q311967 for morę information] Powinieneś wyrobić sobie nawyk tworzenia kopii zapasowej dysku CD.05MB 5. których nie zainstalowałeś podczas pierwotnej instalacji aplikacji. Zaznacz program. po naciśnięciu którego zostanie uruchomiony program usuwania tej aplikacji. że nie będziesz mógł dokupić dysku CD z aplikacją. Pojawi się przycisk Zmień/Usuń. możesz wybrać opcję zainstalowania jedynie aplikacji Microsoft Word. zanim zaczniesz instalować jakąkolwiek aplikację. Niektóre z tych programów posiadają możliwość naprawy zainstalowanej aplikacjilub jej ponownej instalcji. dopóki jej nie przetestujesz. Ponownie musisz wybrać z menu Start/ Panel sterowania i kliknąć kategorię Dodaj lub usuń programy. bo producent przestał istnieć na rynku. Dlatego tworzenie kopii zapasowych dysków CD jest niezwykle ważne.5. W oknie kreatora widać listę wszystkich zainstalowanych programów Dodaj oowe programy 271 }J Mjulce Components 0 NTI CD-Maker 2000 Professtooal •0 OhmBoy! WinAmp Rozmiar Rozmiar Rozmiar 13. że utworzona kopia jest poprawna.

5. wybierz. Pojawi się okno Kreator składników systemu Windows (rysunek 12.6).0 MB . Jeśli jednak chcesz po prostu usunąć program. Aby zobaczyć. 0.0 MB 0. wpisów z Rejestru systemowego i innych funkcji związanych z usuwaną aplikacją. Drugim sposobem dodawania składników systemu jest umieszczenie plików instalacyjnych systemu na udostępnianym dysku sieciowym. z menu Start/ Panel sterowania. Aby zainstalować dodatkowe składniki systemu.1. ze tyfco czcić składnfca będzie zamłalowana.. Pierwszy sposób to umieszczenie dysku instalacyjnego CD w napędzie dysków CD-ROM i wybranie z menu opcji Zainstaluj opcjonalne składniki systemu Windows.6.7 MR . W oknie Dodawanie lub usuwanie programów kliknij przycisk znajdujący się w lewej części okna — Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Rysunek 12. Istnieją dwa sposoby instalowania i usuwania dodatkowych składników systemu Windows XP. Instalowanie i usuwanie składników systemu Windows XP Podczas pierwszej instalacji systemu Windows XP prawdopodobnie wykonałeś standardową instalację opisaną w rozdziale 3. [^Aktuakzui cettyfkaty główne lnne 0 D ^ u * E*' * i drukowania w sieci Internet EMptoiei Wymagane mepce na dytku fazem Mieitce dostępne na dysku 0.272 Część III • Administracja zarządzanie kontami użytkowników. Jeśli chcesz zachować pliki danych wygenerowane przy użyciu usuwanej aplikacji — na przykład jeśli chcesz zainstalować tę aplikację na innym komputerze i przenieść tam pliki danych — zrób kopię zapasową plików danych przed rozpoczęciem procesu usuwania aplikacji z systemu. Dzięki temu użytkownicy nie muszą mieć dostępu do dysku instalacyjnego CD podczas ponownej instalacji systemu lub instalacji dodatkowych składników systemu. Opij: Zawiera akcesoria i nwzedzia systemu Windows da tego komputeia.9 MB .. Kreator składników systemu Windows pozwala dodawać i usuwać składniki systemu operacyjnego Windows XP Kreator składników systemu Windo Składniki tyttemu Windowi Mażesz dodać lub usunąć składniki systemu Windows XP Aby dodać lub usunąć składni kiknj to pole wyboru Pole zaderówane oznacza.0 MB 5553. podobnie jak w poprzednich rozdziałach.0 MB 0. a następnie kategorię Dodaj lub usuń programy. Z pewnością zauważyłeś jednak. Vikrą przycisk Szczegóły. z którego mogli korzystać użytkownicy podczas instalacji systemu. co zawiei a dany składnik. pojawi się pasek pokazujący postęp procesu usuwania plików z systemu. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć z rozdziału 3. że menu dostępne na dysku instalacyjnym CD pozwala zainstalować dodatkowe składniki systemu.

kiedy instalowałem system operacyjny po raz pierwszy. które pojawia się. Nie byłem pewien. Podczas zaznaczania kolejnych składników systemu. a zaznaczenie pola opcji przy składniku powoduje dodanie go do listy składników. że w dolnej części okna kreatora pojawia się opis każdego wybranego składnika systemu. analogiczne jak na rysunku 12. Rysunek 12. Rysunek 12. że ten składnik systemu składa się z dodatkowych składników. Okno kreatora wyświetla również ilość dostępnego miejsca na dysku oraz ilość wymaganego miejsca na dysku dla składników systemu. a pojawi się opis tego składnika. kliknij przycisk OK.7. 3 SśfUjługa indeksowania ' ' ^"lllsłuni swjnwa . by odzwierciedlać całkowitą ilość miejsca na dysku wymaganego do zainstalowania tych składników Kreator składników systemu Windows Składniki systemu Windowi Mażesz dodać lub usunąć składniki systemu Windows XP Aby dodać lub usunąć składnik.Rozdział 12. a kiedy go nie znajdzie. • Instalowanie i usuwanie aplikacji 273 Jak widzisz. należy wybrać odpowiednią pozycję z listy. czy usunąć składnik systemu. Aby dowiedzieć się. wybierz składnik z listy i kliknij przycisk Szczegóły w dolnej części okna kreatora. co zawieia dany składnik. czy chcesz dodać.8 przedstawia okno Wkładanie dysku. Opis Umożliwia wysyłanie i odbieranie laksów Wymagane miejsce na dysku lazem. w zależności od tego.6. Aby uzyskać szczegółowy opis poszczególnych składników. Oznacza to. Ułatwia to użytkownikowi dokonanie wyboru. jakie dodatkowe składniki są częścią wybranego składnika systemu. które chcesz zainstalować. Pojawi się.2 M8 5553. aby odpowiadać wymaganej ilości wolnego miejsca na dysku do zainstalowania tych składników. informacja zawarta w polu Wymagane miejsce na dysku razem zmienia się tak. jeśli użytkownik nie włożył dysku instalacyjnego systemu Windows XP do napędu dysków CD-ROM. okno zawierające listę składników. po zaznaczeniu pola opcji Usługa faksowania pojawiła się informacja. Mejsce dostępne na dysku 2. Zauważ. że niektóre pola wyboru przy składnikach systemu w oknie Kreator składników systemu Windows są wyszarzone. Aby zobaczyć. Jak widać na rysunku 12.4 MB < Wstecz Ealei> Jeśli wybrałeś dodatkowe składniki systemu. które mają być dodatkowo zainstalowane. poprosi o wskazanie lokalizacji plików instalacyjnych. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden składnik do zainstalowania. Zaznaczmy na przykład pole opcji dla Usługa faksowania.2 MB. które chcesz zainstalować. Kreator spróbuje odszukać dysk instalacyjny CD. czy potrzebna mi jest ta usługa. możesz zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla odpowiednich składników systemu Windows XP. które składniki systemu może zainstalować.7. z których niektóre są już zainstalowane w systemie. . kliknij to pole wyboru Pole zaciemowane oznacza. które mają być zainstalowane. kSkną przycisk Szczegóły Składniki. że chcę ją dodać. Zaznacz składnik systemu na liście. Zauważ. ta tylko cześć składnika będzie zanslatowana. wartość ta zmieni się w taki sposób. że ilość wymaganego miejsca na dysku do zainstalowania tego składnika to 2. ale teraz jestem pewien. na przykład folder /i386 na dysku lokalnym lub sieciowym. kliknij przycisk Dalej. Jeśli chcesz skorzystać z innego źródła plików instalacyjnych niż dysk CD.

• Rozmiaru plików.Większość dodatkowych składników systemu Windows nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. • Źródła plików instalacyjnych. które tego wymagają.9). napęd dysków CD-ROM może być niewystarczająco szybki lub czas dostępu do dysku sieciowego może być dużo większy niż czas dostępu do dysku CD. na przykład z dyskietki lub serwera sieciowego. dodane składniki nie będą dostępne do chwili ponownego uruchomienia komputera. Kreator poprosi o podanie lokalizacji plików instalacyjnych potrzebnych podczas dodawania składników systemu Wktedtinie dysku . Aby skopiować pliki z hnej lokafeacji. aż Instalatoi zakończy konfigurację składników Może to potrwać kifca minut. które muszą być skopiowane na dysk..9). zastanów się. Twa kończenie konfigurowania Usługa taksowana. Rysunek 12. Jeśli postęp jest niewielki.. Jeśli wymagany jest restart komputera. które mają być zainstalowane.9. również klrkną przycisk OK Po odszukaniu plików instalacyjnych kreator rozpocznie kopiowanie plików na dysk (rysunek 12.8. Są jednak takie. -Jj/J Stan Czekaj.\ Woź do !«cj dysków CDflOM (E:) dysk CD A oznaczony . w zależności od wybranych składników.DyskCDROM systemu V/mdowsXP *^ ProlossranaT i kliknit przycisk OK.. W takim wypadku system powiadomi użytkownika o konieczności ponownego uruchomienia. Rysunek 12. Kreator za pomocą paska stanu prezentuje postęp procesu instalacji składników systemu Kreator składników systemu Windows Konligurowame składników Instaiafof wptowadza zadane zmiany konfiguiacii . Możesz to zrobić od razu lub nieco później.."t-i. czy nie masz ochoty zrobić sobie przerwy na kawę. Kliknij przycisk Zakończ.274 Część III • Administracja zarządzanie kontami użytkowników. Po zainstalowaniu dodatkowych składników pojawi się okno informujące o zakończeniu procesu instalowania dodatkowych składników systemu. Kreator za pomocą paska stanu prezentuje postęp procesu instalacji składników systemu (rysunek 12. Czas potrzebny do zainstalowania dodatkowych składników systemu jest zależny od następujących czynników: • Ilości dodatkowych składników. .

. również dobrym zwyczajem jest wykonanie procedury sprawdzenia systemu po instalacji. opisującego ten składnik. przejdź do odpowiedniego rozdziału tej książki lub dodatku. jeśli instalacja aplikacji lub dodatkowych składników systemu się powiodła.Rozdział 12. takie jak składniki sieciowe lub serwer IIS (z ang. Kopia zapasowa może się przydać. aby po każdej zmianie składników systemu wykonać nową awaryjną dyskietkę naprawczą. Zamiast przywracać ustawienia systemu z kopii zapasowej wykonanej przed instalacją aplikacji. Pamiętaj. Dlatego po zainstalowaniu dodatkowych składników systemu i ponownym uruchomieniu komputera upewnij się. Może się okazać. • Instalowanie i usuwanie aplikacji 275 Po zamknięciu okna kreatora kliknij przycisk Zamknij. aby zamknąć okno Dodawanie lub usuwanie programów. Niektóre składniki systemu. Jeśli potrzebne Ci są dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji poszczególnych składników systemu. że zainstalowanie dodatkowych składników systemu to nie wszystko. ale podczas konfigurowania aplikacji zaczęły pojawiać się błędy. możesz przywrócić stan z kopii zapasowej wykonanej po instalacji aplikacji i jeszcze raz spróbować skonfigurować aplikację. Po instalacji Podobnie jak dobrym nawykiem jest sporządzić awaryjną dyskietkę systemową i wykonać kopię bezpieczeństwa systemu przed zainstalowaniem aplikacji lub dodatkowych składników systemu. Internet Information Sewer) wymagają dodatkowej konfiguracji po zainstalowaniu. że wszystkie nowo zainstalowane składniki systemu są poprawnie skonfigurowane.

Jeśli zawsze byłeś zwolennikiem metody „najedź-i-kliknij". to teraz poznasz „sztuczki". a później Microsoft Windows). a to. których wykonanie wydaje się bardziej intuicyjne przy użyciu „starego. było interfejsem systemu operacyjnego. W tym rozdziale dowiesz się również. co nazywamy wierszem poleceń w systemie Windows XP Professional.Rozdział 13. Dysk startowy pomoże Ci znaleźć źródło problemów. jeśli system operacyjny nie jest uruchamiany poprawnie. jak utworzyć dysk startowy systemu MS-DOS — funkcji tej brakowało w systemach Windows 2000/NT. Długo przed tym. Jak gdyby Microsoft próbował odciąć się od swojego dziedzictwa! MS-DOS był systemem operacyjnym. Przez lata systemy operacyjne Microsoftu stawały się coraz bardziej „wymyślne". Zobaczysz. dzięki którym korzystanie z komputera stanie się bardziej efektywne. W tym rozdziale dowiesz się kilku nowych rzeczy na temat wiersza poleceń. Wiersz polecenia został przeniesiony z folderu Programy — w systemie Windows XP Professional jest to folder Wszystkie programy — do folderu Akcesoria. uruchamiało się programy i przeglądało efekty działania programów. jak można konfigurować okno programu Wiersz polecenia. . Narzędzia wiersza poleceń W tym rozdziale: • Pierwsze spojrzenie na wiersz poleceń • Konfigurowanie wyglądu okna programu Wiersz polecenia • Standardowe polecenia wiersza polecenia • Korzystanie z plików wsadowych • Planowanie zadań za pomocą wiersza poleceń (schtasks) • Polecenia sieciowe • Tworzenie dysku startowego systemu MS-DOS Od czasów powstania komputerów klasy IBM PC zawsze interfejsem systemu operacyjnego był wiersz poleceń. działający w trybie tekstowym wiersz poleceń był miejscem. a następnie poznasz niektóre polecenia. jak pojawiły się graficzne interfejsy (jak w komputerach Apple Macintosh. który doprowadził do ujednolicenia rynku komputerowego we wczesnych latach osiemdziesiątych i do dzisiaj istnieją zadania. Do niedawna systemem operacyjnym był system MS-DOS. dobrego trybu DOS-owego" niż za pomocą interfejsu graficznego. gdzie wpisywało się polecenia systemu operacyjnego.

Pojawi się okno programu Wiersz polecenia (rysunek 13.. Możesz użyć Menedżera zadań. że program Wiersz polecenia nie jest tym samym programem.EXE). aby zobaczyć. Podczas uruchamiania poleceń MS-DOS w systemie Windows XP wywoływane są dwie aplikacje. Jeśli teraz zajrzysz na zakładkę Procesy okna Menedżer zadań. jak działa przekazywanie poleceń pomiędzy programami (więcej na temat Menedżera zadań dowiesz się w rozdziale 19. że system Windows XP uruchomił virtual DOS machinę (proces o nazwie NTVDM.EXE to powłoka systemowa Windows XP. Aplikacja C M O M N . nieprawdaż? W oknie programu widać jedynie literę. Rysunek 13.278 Część III • Administracja. virtual DOS machinę (VDM) i został 0 MN . wybierz z menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/ Wiersz polecenia. Ale żeby wszystko nie było zbyt proste. EXE. wpisz command w oknie Otwórz i naciśnij przycisk OK) i przejdź na zakładkę Procesy okna Menedżer zadań. oraz ścieżkę do katalogu macierzystego. Następnie wpisz polecenie. Okno programu Wiersz polecenia to czarny ekran i znak zachęty w wierszu wskazującym literę dysku i ścieżkę do katalogu macierzystego Nie jest to specjalnie imponujący widok.O dołączony do systemu Windows XP. zobaczysz. którą oznaczony jest dysk systemowy. zauważysz. O MN . Pierwsze spojrzenie na program Wiersz polecenia Aby uruchomić Wiersz polecenia. EXE odpowiedzialny za wykonanie polecenia.1). która zwraca rezultaty wykonania polecenia. która jest uruchamiana w trakcie korzystania z Wiersza polecenia znajdującego się w folderze Akcesoria. O nowszej 32-bitowej aplikacji CMD.1. Uruchom program command.. Program CMD. aby umożliwić uruchamianie starszych programów pracujących w systemie MS-DOS.). który jest używany do uruchamiania A DC M aplikacji 16-bitowych. którego wykonanie może zająć dłuższą chwilę. Powinieneś wiedzieć. O . takie jak na przykład wyświetlenie listy folderów dużego dysku. podczas uruchamiania polecenia w środowisku programu C M A D C M polecenie nie jest przetwarzane O MN . że pojawił się kolejny proces CMD. którym był w okresie panowania systemu MS-DOS. O przez program C M A D C M Zamiast tego C M A D C M przekazuje polecenie do wykonania O MN .com (wybierz z menu Start polecenie Uruchom. . O to interpreter poleceń systemu MS-DOS. zarządzanie kontami użytkowników. C M A DC M uruchamia tzw.

Aby przetestować ten sposób. Pamiętaj. ustawienia programu Wiersz polecenia można konfigurować za pomocą okna Właściwości Opcje | Czcionka j Układ } Kolory j Rozmiar kursoia r Śijdr. Opqe wyświeilama I * O^rw " Pełny ekran Opqe edytowania : P Tryb szybkiej edycji Historia poleceń Bozmiai bufetu Liczba bulwów. czy wprowadzane zmiany mają dotyczyć tylko bieżącego okna programu. Zmienione ustawienia nie będą miały wpływu na okna programu Wiersz polecenia uruchamiane z menu Akcesoria. aby przejść do okna Właściwości umożliwiającego konfigurowanie wyglądu okna Wiersz polecenia. że dotyczy to tylko skrótów do programu Wiersz polecenia. • Narzędzia wiersza poleceń 279 Konfigurowanie wyglądu okna programu Wiersz polecenia Możesz dostosować wygląd okna programu Wiersz polecenia do swoich potrzeb rozmiar oraz krój czcionki lub zmienić kolor tła oraz kolor czcionki. kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku tytułowym i wybierz z menu opcję Właściwości. będą się one odnosiły tylko do okien programu uruchamianych za pomocą skrótu. Wiersz polecenia" pokazane na rysunku 13. Jeśli zmienisz ustawienia programu i zastosujesz je do skrótu. w którym należy określić. . aby utworzyć na pulpicie skrót do programu Wiersz polecenia. z którego program został uruchomiony. odnoszą się do okien programu uruchamianych z menu Akcesoria. kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia w menu Akcesoria i wybierz z menu kontekstowego opcję Wyślij do/Pulpit (utwórz skrót). P Odrzuć siaro duplikaty F " P liyb wstawiania AmJui Możesz również kliknąć ikonę programu znajdującą się w lewej części paska tytułu i wybrać z menu opcję Właściwości.2.2. które wprowadzisz korzystając z apletu Konsola w Panelu sterowania. pojawi się okno dialogowe. Rysunek 13. Zmiany ustawień. Jeśli skorzystasz z jednej z tych dwóch metod. Podobnie jak inne elementy systemu Windows XP. zmienić Jeśli masz już otwarte okno programu Wiersz polecenia.Rozdział 13.. czy skrótu. Pojawi się okno Właściwości:.

do której chcesz się przełączyć. System przechowuje polecenia wiersza poleceń w buforze. tekst wpisywany przy kursorze zastępuje tekst istniejący. aby uaktywnić zapisywanie poleceń w Historii poleceń. że zwiększając rozmiar buforu oraz ilość buforów. Być może zdarzyło Ci się korzystać z polecenia doskey w systemie Windows 95/98/Me. Kursor programu Wiersz polecenia to migająca biała kreseczka. Sekcja Opcje wyświetlania zakładki Opcje pozwala wybrać. Zakładka Czcionka — zmiana kroju i rozmiaru czcionki Za pomocą opcji dostępnych na zakładce Czcionka możesz zmienić rozmiar i krój czcionki wyświetlanej w oknie programu Wiersz polecenia (rysunek 13.. możesz przełączać się pomiędzy uruchomionymi w systemie aplikacjami za pomocą kombinacji klawiszy Alt+Tab. która pokazuje. aż pojawi się podświetlona ikona aplikacji. czy w trybie pełnoekranowym. zwiększasz ilość pamięci wykorzystywanej przez program Wiersz polecenia. W wierszu poleceń możesz przywoływać wcześniej wpisane polecenia za pomocą klawiszy strzałek. Zaznaczenie pola opcji Odrzuć stare duplikaty powoduje eliminowanie duplikatów poleceń w buforze. zarządzanie kontami użytkowników. W systemie Windows XP Historia poleceń jest automatycznie aktywowana (chociaż nadal dostępne jest polecenie doskey. Średni lub Duży rozmiar kursora. Tryb pracy w oknie ułatwia współużytkowanie informacji z innymi programami systemu Windows i jest najczęściej używany z tekstowymi programami systemu MS-DOS. puszczenie klawiszy powoduje przejście do okna wybranej aplikacji. Pamiętaj. Trzymając wciśnięty klawisz Alt.3). Natomiast tryb pełnoekranowy wykorzystuje znacznie mniejszą ilość pamięci operacyjnej i jest zwykle używany do wyświetlania grafiki. które pozwala zmieniać rozmiar buforu poleceń). • Tryb wstawiania — umożliwia wstawianie tekstu przy kursorze. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona. W sekcji Historia poleceń możesz zmieniać rozmiar buforu oraz ilość buforów. W sekcji Opcje edytowania możesz wybrać dostępne tryby edytowania w oknie programu Wiersz polecenia: • Tryb szybkiej edycji — umożliwia zastosowanie urządzenia wskazującego (myszy) do wycinania i wklejania z pominięciem menu Edycja. Opcji wyświetlania i Opcji edytowania Zakładka Opcje pozwala zmieniać rozmiar kursora. ustawienia Historii poleceń oraz Opcji wyświetlania i edytowania. Jeśli zdecydujesz się wybrać pełnoekranowy tryb wyświetlania programu Wiersz polecenia.. . gdzie zacznie pojawiać się tekst podczas wpisywania polecenia wiersza poleceń. Konfigurowanie Historii poleceń. czy program będzie działał w oknie (jak pokazano na rysunku 13.1).280 Część III • Administracja. naciskaj klawisz lab. Na zakładce Opcje można wybrać Mały.

podgląd wybranej czcionki jest widoczny w sekcji Wybrana czcionka. że położenie okna będzie automatycznie ustawiane przez system. do widoku których w oknie programu Wiersz poleceń większość użytkowników zdążyła się przyzwyczaić. Zmiana rozmiaru okna. W polu Czcionka widoczna jest lista dostępnych do wyboru czcionek (lista dostępnych czcionek jest zależna od tego. że przekroczy ono ustawiony maksymalny rozmiar buforu ekranu. Może to być przydatne w sytuacji. • Narzędzia wiersza poleceń Rysunek 13. Za pomocą suwaka możesz przewinąć zawartość okna do wcześniej wyświetlanych wierszy. W sekcji Pozycja okna znajduje się pole opcji Wybór pozycji okna przez system. rozmiaru buforu ekranu i pozycji okna Domyślnie rozmiar okna programu Wiersz poleceń jest ustawiony na 80 kolumn i 33 wiersze. Domyślnymi czcionkami programu Wiersz polecenia w systemie Windows XP są Czcionki rastrowe (Terminal). które określa. jakie czcionki są zainstalowane w systemie). a nie chcesz korzystać z paska przewijania ani z polecenia MORĘ. aby wyświetlić wiersze. w którym miejscu ekranu ma się znajdować lewy górny róg okna programu Wiersz polecenia.4) możesz zmienić rozmiar okna. kiedy uruchomione polecenie zwróciło wyniki dłuższe niż 33 wiersze. Większa czcionka zajmuje więcej miejsca w oknie programu Wiersz polecenia. Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca na pulpicie. Za pomocą opcji dostępnych na zakładce Układ (rysunek 13.Rozdział 13. Chwyć za dolny brzeg okna programu Wiersz polecenia i przeciągnij go w dół ekranu tak.3. które znalazły się poza ekranem. możesz rozciągnąć okno programu Wiersz polecenia w taki sposób. Za pomocą zakładki Czcionka możesz zmienić wygląd czcionki wyświetlanej w oknie programu Wiersz polecenia 281 Wtośclwości: "Wiers? polecenia" Wybrana czcionka: Lucida Consolc Rowu* znaków: Szerokość w padach 7 Wy*okoic w pikwlacK 12 Wybierz rozmiar czcionki w polu Rozmiar. aby zobaczyć więcej wierszy wyświetlanego tekstu. Jeśli pole opcji nie jest zaznaczone. które przewinęły się poza ekran. jak również rozmiar buforu ekranu przechowujący wiersze. możesz samodzielnie ustawić. .

w którym nareszcie możesz poszaleć i puścić wodze fantazji. możesz zmieniać kolory czcionek. bo w przeciwnym razie nie będziesz w stanie nic odczytać. który pojawia się w oknie programu Wiersz polecenia. rozmiar buforu ekranu przechowującego wiersze. . oraz pozycję okna Właściwości: "Wiersz polecenia" Opcje I Crcksoka Podgląd okna V Wybót pozycji okna prze? tystem Zakładka Kolory. • Tlo ekranu — zmień kolor tła ekranu z czarnego na dowolny inny kolor.4. Jak widać na rysunku 13. Następnie zmień kolor. Rysunek 13. Rysunek 13.5. wpisując odpowiednie wartości kolorów w sekcji Wartości wybranych kolorów lub używając do tego celu paska kolorów. Możesz zmienić rozmiar okna.5. Uważaj.282 Część III • Administracja. ekranu i tła podręcznego. Za pomocą tej zakładki możesz zmieniać kolory zawartości okna programu Wiersz polecenia Właściwości: "Wiersz polecenia" Oper i Czcionka j Układ Kotary j Wartości wybtanych kdoiów ** |f fo gióanuj f* Taferi podręcznego •^" Tl-o podrcczDego : £2WWWV j 2«k>rv : NiBbittkŁ | Ó — 3 JO |5 3 ^3 •• !: Wybrane kdory eki Wybrane kolory podręczne 10-01-9? 10-01-99 5 :00a S :00a Wybierz element. Możesz zmienić kolory następujących elementów: • Tekst ekranu — kolor tekstu. którego kolor chcesz zmieniać. zarządzanie kontami użytkowników. czyli ucieczka od szablonów Zakładka Kolory to miejsce. które przewinęły się poza okno. aby kolor tła ekranu i kolor tekstu ekranu nie były takie same.

• Narzędzia wiersza poleceń 283 • Tekst podręczny — niektóre programy wywołują osobne okna do wyświetlania dodatkowych informacji. który pojawia się w oknie podręcznym. które nie działają w nowej wersji systemu Niektóre polecenia systemu MS-DOS nie działają już w nowej wersji systemu. zaznacz ten element. operatorów i potoków (z ang. W tym punkcie poznasz listę takich poleceń. Zanim zapoznasz się z poleceniami systemu MS-DOS. Standardowe polecenia Windows oferuje duży zbiór poleceń. które pozwala przekierować wyniki z katalogu na inną partycję Skorzystaj z Narzędzi administracyjnych/Kopia zapasowa Używane do pobrania od użytkownika danych podczas wykonywania pliku wsadowego Nie działa Zastąpione opcją kompresowania plików i katalogów backup choice ctty dbl space .1 przeglądając pliki wsadowe. Jeśli korzystałeś już z trybu MS-DOS lub programu Wiersz polecenia w poprzednich wersjach Windows. dzięki którym możesz wykonać wiele zadań bezpośrednio z wiersza poleceń. Usuwamy polecenia.1. które utworzyłeś dla poprzednich wersji systemu Windows. Możesz również korzystać z plików wsadowych. być może utworzyłeś pliki wsadowe dla poprzednich wersji systemu Windows. Przestarzałe polecenia programu Wiersz polecenia Polecenie Assign Zastosowanie/Nowa wersja polecenia Używane do przekierowywania wyników działania polecenia z jednej partycji na inną. Zielony i Niebieski lub wybierz jeden z kolorów dostępnych na palecie. Skorzystaj z tabeli 13. Na przykład naciśnięcie klawisza F7 powoduje pojawienie się okna prezentującego polecenia zapisane w Historii poleceń. Zauważ. Tabela 13. Aby zmienić tło jednego z elementów okna programu. z których możesz korzystać w wierszu poleceń systemu Windows XP Professional. że w dolnej części okna Właściwości widoczny jest podgląd wybranych kolorów ekranu i kolorów podręcznych. Zastąpione przez polecenie Subst. • Tło podręczne — możesz również zmienić kolor tła w oknie podręcznym. W następnym punkcie dowiesz się. Za pomocą tej opcji masz możliwość zmiany koloru tekstu. jakie polecenia powinieneś usunąć z plików wsadowych.Rozdział 13. a następnie dobierz kolor wpisując odpowiednie wartości w polach Czerwony. aby wykonywać całe sekwencje poleceń. dobrze jest pozbyć się z plików wsadowych poleceń. pipes — specjalne symbole używane do przekierowywania danych wyjściowych uzyskiwanych po wykonaniu polecenia). które nie działają już w tej wersji systemu.

że chcesz formatować dysk. zarządzanie kontami użytkowników. zanim zaczniesz to robić Skorzystaj z licencjonowanego programu antywirusowego . W systemie Windows XP optymalizacja pamięci dla programów pracujących w trybie MS-DOS jest wykonywana automatycznie Konfiguracje wielokrotne podsystemu MS-DOS nie są obsługiwane w Windows XP Konfiguracje wielokrotne podsystemu MS-DOS nie są obsługiwane w Windows XP Konfiguracje wielokrotne podsystemu MS-DOS nie są obsługiwane w Windows XP Zastąpiono narzędziem System Restore Skorzystaj z licencjonowanego programu antywirusowego Zastąpiono narzędziem Narzędzia systemowe/Kopia zapasowa Umożliwiało dostęp do napędów dysków CD-ROM. że polecenie przestało być potrzebne Używane do optymalizowania pamięci. System Windows XP udostępnia napęd dysków CD-ROM programom pracującym w trybie MS-DOS automatycznie Użyj Start/Uruchom/msinfo32 lub skorzystaj z Panelu sterowania System Windows XP przechowuje stan klawisza NumLock po ponownym uruchomieniu komputera. Polecenie numlock przestało być potrzebne Skorzystaj z apletu Opcje zasilania w Panelu sterowania.1. Remote Access Services) Analogicznie jak i nterl nk Używane do łączenia kilku dysków fizycznych w jedną partycję.284 Część III • Administracja. Pliki usunięte z Wiersza polecenia nie mogą być odzyskane A tak! Tego polecenia nie ma również w Windows NT/2000/XP. Klienci mogą łączyć się z systemem Windows XP korzystając z RAS (z ang. Tabela 13. Pojawienie się na rynku większych dysków sprawiło. Przestarzałe polecenia programu Wiersz polecenia — ciąg dalszy Polecenie deltree dosshel 1 drvspace emm386 fasthelp fdi sk i ncl ude i nterl nk i ntersrv join memmaker menucolor menudefaul t meniritem mi rror msav msbackup mscdex msd numlock power restore scandisk smartdrv submenu sys undel ete unformat vsafe Zastosowanie/Nowa wersja polecenia Użyj polecenia rmdi r /s do usunięcia katalogu i całej jego zawartości Teraz program Wiersz polecenia Zastąpione opcją kompresowania plików i katalogów Kto tego jeszcze potrzebuje w epoce pamięci wirtualnej? Użyj polecenia help.. help [nazwajjolecenia] lub nazwa_polecenia /? Użyj polecenia di skpart Konfiguracje wielokrotne podsystemu MS-DOS nie są obsługiwane w Windows XP Nie działa. Zastąpiono narzędziem Narzędzia systemowe/Kopia zapasowa. Użyj polecenia chkdsk W systemie Windows XP pamięć podręczna jest wykorzystywana automatycznie dla programów pracujących w trybie MS-DOS Konfiguracje wielokrotne podsystemu MS-DOS nie są obsługiwane w Windows XP Polecenie używane do tworzenia dyskietki systemowej.. Upewnij się. System Windows XP nie mieści się na dyskietce Usunięte pliki możesz odzyskać z Kosza korzystając z Eksploratora Windows.

których system nie rozpoznaje jako programów pracujących w trybie MS-DOS Ładuje do pamięci program. • Narzędzia wiersza poleceń 285 Jeśli korzystasz z 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows XP. który podsystem MS-DOS zgłasza programowi Polecenie uwzględnione dla zachowania zgodności z systemem DOS. Tabela 13. Tabela 13.Rozdział 13. a następnie uruchamia program Ładuje program do obszaru pamięci górnej (UMA).3 to jedynie wybrane polecenia wiersza poleceń.2. W dalszej części tego rozdziału poznasz również inne polecenia. Przestarzałe polecenia wiersza poleceń w 64-bitowej wersji systemu Windows XP Polecenie append debug edit edl i n exe2bin expand fastopen forcedos Graphics loadfix 1 oadhi gh Zastosowanie/Nowa wersja polecenia Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych folderach tak jak w bieżącym folderze Uruchamia program Debug. Polecenia przedstawione w tabeli 13. . którego można używać do testowania i debugowania plików wykonywalnych podsystemu MS-DOS Edytor pracujący w trybie MS-DOS. Możesz korzystać z tej listy siedząc przy komputerze i próbując sobie przypomnieć nazwę polecenia.2.exe na format binarny Narzędzie służące do rozpakowywania skompresowanych plików Polecenie uwzględnione dla zachowania zgodności z systemem DOS. nie możesz używać poleceń wiersza poleceń przedstawionych w tabeli 13. exe.3 lista nie obejmuje wszystkich dostępnych poleceń. których użycie jest zależne od działania innych elementów systemu Windows XP. z których możesz korzystać. gdy używana jest karta obsługi koloru lub karta graficzna Zapewnia. które jest niezwykle przydatne OĘ w sytuacji. Załadowanie programu do pamięci UMA zwalnia więcej miejsca w pamięci konwencjonalnej dla innych programów. nie ma ono jednak żadnego efektu w systemie Windows XP Polecenie wykorzystywane do uruchamiania programów w systemie Windows XP. Użyj aplikacji Notatnik lub WordPad Edytor pracujący w trybie MS-DOS Konwertuje plik wykonywalny . gdy wyniki polecenia hel p przewiną się poza ekran). że program jest ładowany powyżej pierwszych 64 KB pamięci konwencjonalnej. nie ma ono jednak żadnego efektu w systemie Windows XP mem nlsfunc setver share Dostępne polecenia wiersza poleceń Nadal pozostało sporo poleceń. który umożliwia drukowanie wyświetlanej zawartości ekranu na drukarce wówczas.3 zawiera listę podstawowych poleceń wiersza poleceń systemu Windows XP. która wyleciała Ci z głowy (w dalszej części tego rozdziału poznasz polecenie M R . System operacyjny zajmuje się zarządzaniem pamięcią Wyświetla wielkość pamięci używanej oraz wielkość pamięci wolnej w systemie Ładuje informacje specyficzne dla kraju/regionu Ustawia numer wersji podsystemu MS-DOS. Przedstawiona w tabeli 13. zawiera jednak sporo poleceń użytecznych podczas codziennej obsługi systemu.

Usługa Harmonogram musi być uruchomiona. nie ma ono jednak żadnego efektu w systemie Windows XP Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu <ACL> plików Wywołuje jeden program wsadowy z innego Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go Wyświetla l u b ustawia numer aktywnej strony kodowej Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu Czyści ekran Uruchamia nowe wystąpienia interpretera poleceń Windows XP Ustawia domyślne kolory tła i pierwszego planu Porównuje zawartości dwóch plików lub zestawów plików Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS Konwertuje woluminy FAT na NTFS. Tabela 13.3. Polecenie uwzględnione dla zachowania zgodności z systemem DOS. Niemożliwe jest konwertowanie bieżącego woluminu Kopiuje pliki w inne miejsce Wyświetla lub ustawia datę Usuwa pliki Wyświetla listę plików i podkatalogów w katalogu Porównuje zawartości dwóch dyskietek Kopiuje zawartość jednej dyskietki na drugą Edytuje wiersze polecenia.. Zmiany środowiska dokonane po wydaniu polecenia endlocal nie są lokalne dla pliku wsadowego. że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne. zarządzanie kontami użytkowników. Podstawowe polecenia wiersza poleceń systemu Windows XP Polecenie ASSOC AT Zastosowanie Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Poprzednie ustawienia nie są przywracane po zakończeniu pliku wsadowego U s u w a pliki Z a m y k a program CMD. aby używać poleceń AT Wyświetla lub zmienia atrybuty plików Włącza lub wyłącza rozszerzone sprawdzanie Ctrl+C w systemie DOS.286 Część III • Administracja.. EXE (interpreter poleceń) lub bieżący skrypt w s a d o w y Porównuje d w a pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między nimi Szuka ciągu znaków w pliku lub wielu plikach Wyszukuje ciągów w plikach Wykonuje określone polecenie dla wszystkich plików ze zbioru plików ATTRIB BREAK CACLS CALL CD CHCP CHOIR CHKDSK CHKNTFS CLS CMD COLOR COMP COMPACT CONVERT COPY DATĘ DEL DIR DISKCOMP DISKCOPY DOSKEY ECHO ENDLOCAL ERASE EXIT FC FIND FINDSTR FOR . ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń Sprawia.

• Narzędzia wiersza poleceń Tabela 13. że zmiany środowiska w pliku wsadowym będą lokalne Zmienia położenie wymienionych parametrów w pliku wsadowym Sortuje dane wsadowe U r u c h a m i a oddzielne o k n o w celu wykonania określonego programu lub polecenia Kojarzy ścieżkę z literą dysku Wyświetla i ustawia czas systemowy Ustawia tytuł okna dla okna wiersza polecenia Przedstawia graficznie strukturę folderów na dysku lub w określonej ścieżce Wyświetla zawartość jednego lub więcej plików tekstowych . a następnie przechodzi do określonego katalogu Usuwa katalog Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku Zapisuje komentarze (uwagi) w pliku wsadowym lub w pliku CONFIG. naciśnij dowolny klawisz ." P r z e c h o d z i do k a t a l o g u z a c h o w a n e g o p r z e z p o l e c e n i e PUSHD Drukuje plik tekstowy Z m i e n i a tekst z g ł o s z e n i a p r o g r a m u CMD.. zmienia lub usuwa etykietę woluminu dysku Tworzy katalog Tworzy katalog Konfiguruje urządzenia systemowe Wyświetla dane po jednym ekranie naraz Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów Wyświetla lub ustawia ścieżkę wyszukiwania dla plików wykonywalnych Zawiesza przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat „Aby kontynuować.SYS Zmienia nazwy plików Zmienia nazwy plików Zamienia pliki Usuwa katalog Wyświetla. EXE do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym 287 Umożliwia w systemie Windows wyświetlanie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym Podaje informacje o poleceniach systemu Windows XP Wykonuje przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych Tworzy. EXE Zachowuje bieżący katalog dla polecenia POPD. ustawia i usuwa z m i e n n e środowiskowe programu CMD. EXE Sprawia.3. Podstawowe polecenia wiersza poleceń systemu Windows XP — ciąg dalszy Polecenie FORMAT FTYPE GOTO GRAFTABL HELP IF LABEL MD MKDIR MODĘ MORĘ M0VE PATH PAUSE POPD PRINT PROMPT PUSHD RD RECOVER REM REN RENAME REPLACE RMDIR SET SETLOCAL SHIFT SORT START SUBST TIME TITLE TREE TYPE Zastosowanie Formatuje dysk dla systemu Windows XP Wyświetla lub modyfikuje typy plików używane w skojarzeniach rozszerzeń plików Kieruje program CMD..Rozdział 13.

p l i k ten nie zostanie •^skopiowany.3.3 nie znajdziesz informacji o składni ani sposobach użycia polecenia HELP. /S Kopiuje katalogi i podkatalogi.3. wpisz H L EP X O Y i naciśnij klawisz Enter. cel Określa lokalizację i/lub nazwę nowych plików. aby szczegółowo omówić wszystkie polecenia przedstawione w tabeli 13.] źródło Określa plik(i) do skopiowania. Jeżeli jakiś ciąg pasuje do "^dowolnej części ścieżki absolutnej kopiowanego p l i k u .EXE weryfikacji poprawności zapisywania plików na dysku Wyświetla etykietę woluminu dysku i numer seryjny.. Omówimy jednak najistotniejsze z nich w kilku kolejnych punktach tego rozdziału. Na ekranie pojawi się następująca informacja: CP Kopiuje pliki i drzewa katalogów. . określenie ciągu postaci \obj\ lub . Skopiuje tylko p l i k i . wyłączając ten atrybut. Używając dowolnego sposobu. Tabela 13. Każdy ciąg ^powinien być w osobnym wierszu w plikach. które powinieneś dobrze poznać. Jeśli nie podano daty.3 została utworzona na podstawie wyników zwracanych przez polecenie HELP. na temat składni którego chcesz CM AD uzyskać więcej informacji). /A Kopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym. jeśli istnieją Kopiuje pliki i drzewa katalogów Nie mamy wystarczająco dużo miejsca w tej książce. /EXCLUDE:plikl[+plik2][+plik3]. I? Monituje przed utworzeniem każdego pliku docelowego. niż to wynika z tego CP krótkiego opisu. Określa l i s t ę plików zawierających c i ą g i . Na przykład. Jednak CP polecenie X O Y jest znacznie bardziej skomplikowanym poleceniem. Spróbujmy na przykład uzyskać szczegółowe informacje na temat polecenia XCOPY..obj spowoduje ^wyłączenie wszystkich plików w podkatalogu obj lub wszystkich plików z % rozszerzeni em .288 Część III • Administracja. nie zmieniając atrybutu. /D:m-d-r Kopiuje p l i k i zmienione określonego dnia lub później.. Aby poznać więcej szczegółów dotyczących tego polecenia.. przekonasz się. Ale w tabeli 13. /M Kopiuje p l i k i z ustawionym atrybutem archiwalnym. dla których czas wersji źródłowej jest późniejszy niż "^czas wersji docelowej. zarządzanie kontami użytkowników. Aby uzyskać informacje o składni dowolnego polecenia. Jak dowiedziałeś się już wcześniej. jak wiele dodatkowych informacji na temat każdego polecenia można uzyskać. Tabela 13. X O Y źródło [cel] [/A | /M] [/D[:data]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] CP [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/EXCLUDE:plikl[+plik2][+plik3]... użyj polecenia HELP < O M N > w wierszu CM AD poleceń (w miejsce < O M N > wpisz nazwę polecenia. polecenie X O Y kopiuje pliki i drzewa katalogów. Polecenie HELP HELP to pierwsze i najważniejsze polecenie. z wyjątkiem pustych. Podstawowe polecenia wiersza poleceń systemu Windows XP — ciąg dalszy Polecenie VER VERIFV VOL XCOPY Zastosowanie Wyświetla wersję systemu Windows XP Wyłącza przeprowadzanie przez program CMD. Informacje na temat składni i zastosowania polecenia możesz uzyskać również wpisując polecenie <COMMAND>/?.obj.

ł ą c z n i e z pustymi. Jak widać. /T /E uwzględnia puste katalogi i podkatalogi. Możesz na przykład napisać skrypt. Wyświetla p l i k i . Nie wyświetla nazw kopiowanych plików. To samo. Warto często korzystać z polecenia H L lub parametru /?. zakłada. Obydwa polecenia działają jednakowo dla poleceń opisanych w tabeli 13. Kopiuje atrybuty. Kopiuje k a t a l o g i i p o d k a t a l o g i . Można użyć do zmodyfikowania /T. Kopiując wyświetla pełne nazwy plików źródłowych i docelowych. II Kopiuje ustawienia inspekcji plików (implikuje użycie 10). Zezwala na kopiowanie szyfrowanych plików do miejsca docelowego. jakby były podłączone bezpośrednio . że za pomocą polecenia X O Y można kopiować ukryte pliki CP lub ustawić monitowanie o naciśnięcie klawisza przed kopiowaniem. Sposób ten działa nie tylko EP dla poleceń wiersza poleceń. których możesz użyć do kopiowania CP plików i katalogów w inne miejsce. II Kopiuje p l i k i w t r y b i e umożliwiającym ponowne uruchomienie. dzięki czemu będziesz mógł z nich korzystać w taki sposób. Nie uwzględnia pustych ^katalogów i podkatalogów. Polecenie NET Polecenie N T —jak dowiedziałeś się w poprzednim punkcie — może być używane do E mapowania dysków sieciowych lub innych udostępnianych zasobów sieciowych. Kopiuje tylko p l i k i istniejące już w miejscu docelowym. Jeśli "cel" nie istnieje i kopiowany jest więcej niż jeden p l i k . aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polecenia. Zastępuje p l i k i tylko do odczytu. Istnieje różnica pomiędzy użyciem polecenia HELP<COMMAND> i <COMMAND>/?. że V ' c e l " musi być katalogiem. Na przykład można mapować dysk za pomocą Eksploratora Windows. Przełącznik /Y można umieścić w zmiennej środowiskowej COPYCMD.Rozdział 13. który będzie mapował dyski w zależności od wartości zmiennych środowiskowych. Zwykle Xcopy resetuje atrybut tylko do odczytu. Możesz utworzyć osobne skrypty dla każdego użytkownika lub jeden wspólny skrypt dla wszystkich użytkowników. ale również podczas uruchamiania różnych programów i składników systemu z wiersza poleceń. jednak znacznie prostszym sposobem będzie napisanie skryptu. Tworzy strukturę katalogów. Gdybyś nie skorzystał z polecenia HELP. który będzie mapował dyski za pomocą polecenia NET. Kontynuuje kopiowanie nawet po wystąpieniu b ł ę d u . Większość tych poleceń działa na podstawie specyficznych narzędzi systemu i posiada własne pliki pomocy. Jego działanie można zastąpić przełącznikiem /-Y użytym w wierszu polecenia. które nie ^obsługuje szyfrowania. Za pomocą skryptów masz możliwość zautomatyzowania wielu procesów. Kopiuje także p l i k i ukryte i systemowe.3. Weryfikuje każdy nowy p l i k . które nie należą do podstawowego zestawu poleceń. Jeśli chodzi o polecenia. • Narzędzia wiersza poleceń /E /V /W /C /I /Q /F /L /G /H /R /T /U /K /N /O 289 /Y Wyłącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. ale nie kopiuje plików. musisz używać składni /?. /-Y Włącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. Kopiuje używając wygenerowanych krótkich nazw.3. Zwróć uwagę na polecenie IF przedstawione w tabeli 13. co /S II. polecenie X O Y posiada wiele opcji. mógłbyś się nigdy nie dowiedzieć. Monituje o n a c i ś n i ę c i e klawisza przed kopiowaniem. które mają być skopiowane. Kopiuje informacje o właścicielu i l i s t y ACL.

nazwaużytkownika = OGLETREE). Jest to jedno z tych poleceń. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polecenia NET. oznacza to. Możesz otwierać pliki aplikacji. która ma być przypisana do dysku sieciowego. . Na przykład. z tego polecenia możesz skorzystać łącząc się do udostępnianego zasobu na innym komputerze. ale nigdy wszystkich równocześnie. a wyświetlone zostaną następujące informacje: Składnia tego polecenia jest następująca: NET U E S [nazwaurządzema | *] [\\nazwakomputera\nazwaudzia")u[\wolumin] [/USER:[nazwadomeny\]nazwaużytkownika] [/USER:[nazwa domeny z kropkami\]nazwaużytkownika] [/USER:[nazwaużytkownika@nazwa domeny z kropkami] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]] NET USE {nazwaużytkownika | *} [hasło| *] /HOME NET U E [/PERSISTENT:{YES | NO}] S Jak widzisz. który nie wie jak korzystać z polecenia NET. Jeśli wywołasz plik pomocy poleceniem N T U E /?. że polecenie NET zostało dołączone dla celów obsługi sieci.COM\OGLETREE Polecenie to wymusza. możesz korzystać z zasobu ACCTFILES tak. możesz użyć znaku * w poleceniu. Ponieważ polecenie zawiera informację..COM. a pliki na dysku G: będą widoczne jak gdyby znajdowały się na dysku lokalnym Twojego komputera. Na przykład jeśli chcesz podłączyć się do zasobu ACCTFILES dostępnego na serwerze NJADVSRV korzystając z konta w domenie (domena = TW0INC. korzystać z Eksploratora Windows. Pamiętaj. jeśli chcesz się dowiedzieć jak działa polecenie N T USE. jakby znajdował się na dysku G: Twojego komputera. do Twojego komputera. nie mówi to wiele użytkownikowi. że możesz użyć jednego z podanych parametrów. dowiesz się. że jeśli pomiędzy opcjami polecenia znajduje się pionowa kreska. Jeśli Twój komputer nie jest podłączony do sieci. wpisz E w wierszu poleceń NET USE /?. że zamiast podawać E S literę. Możesz jednak uzyskać dodatkowe informacje na temat każdego z osobna parametru polecenia NET. że zasób ma być widoczny jako dysk G:. Na ekranie pojawią się następujące informacje: E Składnia tego p o l e c e n i a j e s t n a s t ę p u j ą c a : NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE j GROUP | HELP | HELPMSG t > | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SENO | SESSION | SHARE | START | STATISTICS ^| STOP j TIME j USE | USER | VIEW ] Jak widzisz.. nazwa_użytkownika = OGLETREE). aby system operacyjny połączył się z zasobem ACCTFILES znajdującym się na serwerze NJADVSRV jako użytkownik (domena = TW0INC.290 Część III • Administracja zarządzanie kontami użytkowników. które nie należy do podstawowego zestawu poleceń wiersza poleceń. nie będziesz korzystać z polecenia NET. możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia: NET USE G: \\NJADVSRV\ACCTFILES /USER:TWOINC. wpisz w wierszu poleceń N T /?.COM. Jest tak dlatego.

możemy sprawdzić za pomocą polecenia NET VIEW \\TWOINC-NJADVSRV. Nowe połączenia zostaną zapamiętane. jakie zasoby sieciowe są podpięte do komputera.njadvsrv\jshare Polecenie zostało wykonane pomyślnie.Rozdział 13. Lokalny Zdalny Sieć Microsoft Windows Network Microsoft Windows Network Microsoft Windows Network Załóżmy jednak.njadvsrv\ishare OK Y: \\twoinc. 8 SYSVOL Dysk Polecenie zostało wykonane pomyślnie. która ma być przydzielona do (ego udziału sieciowego. • Narzędzia wiersza poleceń 291 Jeśli litera oznaczająca dysk (w naszym przykładzie jest to G:) zostanie zastąpiona znakiem *. to: • NET USE <wolumin>: /DELETE — anuluje mapowanie dysku sieciowego. Nie ma w tym rozdziale tyle miejsca. XP Professional Multimedia Teraz kiedy już wiemy. aby szczegółowo opisać wszystkie zastosowania polecenia NET.njadvsrv\cshare OK Z: \\twoinc. Bldg. ani nazwy. ale nie znasz nazwy komputera. że chcesz się podłączyć do udostępnianego zasobu na innym komputerze. Na przykład można nie wiedzieć. pod którą zasób jest udostępniany. ZasoPy udostępnione na \\TWOINC-NJADVSRV Nazwa u d z i a ł u Typ Używany jako Komentarz CSHARE fshare HPLaserU ishare jshare NETLOGON Dysk Y: Dysk Drukarka HP LaserJet 6L Dysk X: Dysk Z: Dysk Dysk Ono Room 999p Drukarka NYC. Kolejnym interesującym zastosowaniem polecenia NET USE jest sprawdzenie połączeń sieciowych komputera. Stan OK X: \\twoinc. połączenie do . Aby poznać szczegóły opisujące połączenia sieciowe. Jeśli użyjesz parametru YES. który ten zasób udostępnia. jakie zasoby sieciowe udostępnia. Za pomocą polecenia NET VI EW możesz wyświetlić listę komputerów w sieci. Po wpisaniu polecenia NET USE zobaczysz rezultaty podobne do przedstawionych poniżej. że w sieci jest serwer o nazwie TWO1NC-NJADVSRV. na które warto zwrócić uwagę. Znak * jest często używany w poleceniach wiersza poleceń. Poniższy przykład przedstawia wyniki użycia polecenia NET VI E : W Nazwa serwera Uwaga \\TWOINC-NJADVSRV WZIRA Polecenie z o s t a ł o wykonane pomyślnie. a następnie — korzystając z polecenia N T VE E I W \ < A W _ O P T R > — wyświe\ N Z AK M U E A tlić listę zasobów sieciowych udostępnianych przez dany komputer. to system samodzielnie wybierze literę. Ostatnie dwa niezwykle przydatne zastosowania polecenia NET. • NET USE <wo1umin>: \\<nazwa_konputera>\<nazwaudzialii> /PERSISTENT : YES — użyj parametru YES lub NO. użyj polecenia N T E USE bez parametrów.

. aby przesłać dane wynikowe w inne miejsce. Można je nawet łączyć w jednym wierszu. • < — użycie znaku mniejszości powoduje pobranie przez polecenie danych wejściowych ze źródła innego niż klawiatura. Na przykład polecenie S R < C: \ OT M DR C O YT T będzie przez system traktowane jak wpisanie polecenia SORT. • >& — użycie znaków >& w poleceniu jest symbolem przekierowania strumieni wejścia-wyjścia. Wiersz poleceń standardowo wykorzystuje trzy strumienie wejścia-wyjścia. Tabela 13. Polecenie DIR > C:\MYDIRECTORY. Jeśli lista jest długa. Na przykład polecenie DIR » C:\MYDIRECTORY.TXT utworzy w katalogu głównym na dysku C: plik o nazwie MYDIRECTORY. Jeśli chcesz dopisać dane wynikowe polecenia na końcu istniejącego pliku. na przykład do pliku.X które ma być wykonane na zawartości pliku MYDIRECTORY.292 Część III • Administracja. Mogą nimi być na przykład dane wynikowe wykonania innego polecenia. W takiej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z paska przewijania. Na przykład przyjrzyj się następującym poleceniom i zastanów się. zostanie on usunięty i w jego miejsce zostanie utworzony nowy plik o takiej nazwie. Polecenie > powoduje utworzenie pliku o nazwie podanej jako parametr polecenia. Istnieją również dwa inne sposoby radzenia sobie z długą listą wyników generowanych przez program. połączenie nie zostanie przywrócone.TXT.TXT zawierający listę plików i katalogów w katalogu głównym. Metoda ta jest szczegółowo opisana w następnym punkcie tego rozdziału. Drugą metodą jest użycie symbolu przekierowania. Można użyć filtru. O Używanie parametru NO do jednorazowego połączenia się z zasobem pozwoli Ci uniknąć sytuacji. udostępnianego zasobu będzie przywracane po ponownym uruchomieniu komputera. Polecenia przekierowania strumieni wejścia i wyjścia Wiele poleceń wiersza poleceń generuje wyniki wyświetlane na ekranie komputera. może nie zmieścić się na ekranie. z których każdy ma przypisany własny numer. zarządzanie kontami użytkowników.TXT dopisuje listę plików i katalogów wygenerowaną przez polecenie DIR na końcu pliku MYDIRECTORY.. • » — użycie dwóch znaków większości powoduje dodanie danych wynikowych na końcu istniejącego pliku.4 przedstawia listę strumieni wraz z przypisanymi im numerami. Jeśli użyjesz parametru N . aby zobaczyć tekst.TXT. Y IE T R. Dostępne są następujące symbole przekierowania: • > — użycie znaku większości powoduje przesłanie danych wynikowych w miejsce inne niż ekran. aby podzielić dane wynikowe na strony. użyj polecenia ». Pierwsze dwa symbole przekierowania są używane w poleceniach wiersza poleceń. który przewinął się poza ekran. gdy Twój komputer podczas logowania będzie się łączył z dużą ilością udostępnianych zasobów. z których nie będziesz korzystać. Na przykład polecenie DIR wyświetla listę plików i podkatalogów w katalogu. co będzie wynikiem ich wykonania: . Jeśli plik o takiej nazwie już istnieje. na przykład do pliku.

TXT.TXT. Rozważmy następujący przykład: C: \ > DIR YOKO. które powoduje wyświetlenie zawartości pliku FILELIST.TXT 2>&1 C :\ > TYPE FILELIST. Na przykład wiersz poleceń korzysta ze strumienia stderr.TXT 293 Pierwsze z tych poleceń już widziałeś wcześniej w tym rozdziale.TXT.Rozdział 13. W drugim wierszu polecenie S R pobiera dane z pliku OT MYDIRECTORY. Standardowe strumienie wejścia-wyjścia Wartość numeryczna 0 1 2 Nazwa strumienia stdin (standardowe wejście) stdout (standardowe wyjście) stderr (standardowy btąd) C: > DIR > MYDIRECTORY. Błąd wystąpił. Korzystanie z przekierowania >& jest nieco bardziej skomplikowane i zwykle zarezerwowane dla plików wsadowych. Ponieważ polecenie > spowodowało przekierowanie strumienia wyjścia do pliku FILELIST. .TXT. ponieważ plik YOKO. Drugi wiersz polecenia zawiera polecenie TYPE. aby wyświetlić zawartość pliku SORTED. Polecenie DIR generuje listę katalogów i wystawia żądanie zapisania wyników w pliku FILELIST.TXT nie istnieje w podanej lokalizacji.TXT Wolumin w stacji C nie ma etykiety. Jednak polecenie >& bywa niezwykle przydatne w plikach wsadowych. • Narzędzia wiersza poleceń Tabela 13. Pliki tymczasowe.TXT > FILELIST. również za pomocą pliku wsadowego. Dalej w tej samej linii polecenia znajduje się informacja o przekierowaniu standardowego strumienia błędu (wartość 2) do standardowego strumienia wyjścia (wartość 1). zauważysz.4. mogą być później automatycznie usuwane. że zawiera on uporządkowane alfabetycznie wpisy pliku MYDIRECTORY.TXT. Tworzy ono plik zawierający dane wynikowe polecenia DIR. komunikat błędu zostanie umieszczony w pliku. W tym wypadku wykorzystanie znaku przekierowania może się wydawać niepotrzebnym komplikowaniem prostych poleceń. jak pokazano poniżej: C :\ > DIR YOK0. Numer seryjny woluminu: 9C1F-8668 Katalog: C:\ Nie można odnaleźć p l i k u . Jeśli użyjesz polecenia TYPE.TXT. jak FILELIST. aby przesłać komunikaty o błędach na ekran.TXT C: > SORT < MIDIRECTORY. Numer seryjny woluminu: 9C1F-8668 Katalog: C:\ Nie można odnaleźć pliku. W takich sytuacjach jest wygodne wprowadzanie strumienia wejściowego z jednego pliku i przekierowywanie strumienia wyjściowego do innego pliku.TXT > SORTED.TXT Wolumin w s t a c j i C n i e ma e t y k i e t y .TXT.TXT i zapisuje posortowane dane w pliku SORTED.

.TXT.TXT | MORĘ Zauważ istotną różnicę pomiędzy poleceniem przekierowania i potokiem. aby przesłać zawartość pliku do polecenia. które po nim występuje. Tworzenie plików wsadowych wymaga dokładnego przetestowania wykonania poleceń. polecenie FIND przeszukuje tekst wpisany w wierszu poleceń lub przetwarzany potokowo z innego polecenia. które dzieli od poleceń jedna istotna różnica: filtry przetwarzają dane wejściowe i generują dane wyjściowe. Naciśnięcie klawisza spacji powoduje wyświetlenie kolejnego ekranu danych. • SORT — wykorzystanie tego polecenia poznałeś w poprzednim przykładzie. aby mieć pewność. Potoki i filtry Filtry są pewnym rodzajem poleceń.. które użytkownik może kolejno przeglądać: DR C: | M R I OĘ W tym przykładzie polecenie DIR generuje listę plików i katalogów w katalogu głównym dysku C:. Polecenie FIND zwraca nazwy plików zawierających poszukiwany ciąg znaków oraz linie zawierające poszukiwany ciąg znaków. Przyjrzyjmy się na przykład poleceniu MORĘ. Dane wynikowe potoku są wyświetlane przez standardowy strumień wyjścia polecenia. które wyświetla dane wynikowe podzielone na strony. • F IND — szuka ciągu znaków w pliku lub wielu plikach. Korzystając z potoku |. powinieneś korzystać z symbolu przekierowania >. Wygenerowane dane będą dzielone na strony. użytkownik eliminuje konieczność tworzenia pliku tymczasowego. Potok | przejmuje dane wynikowe polecenia DIR i przesyła je do polecenia M R . Potok jest reprezentowany przez pionową kreskę (|) i jest wykorzystywany jako narzędzie do pracy z filtrami. ze wyświetlanie zostaje wstrzymane w momencie. że efekty wykonania skryptu są zgodne z oczekiwaniami. Można korzystać z następujących filtrów do przetwarzania danych: • M R — wyświetla dane będące wynikiem wykonania polecenia po jednym ekranie OF naraz tzn.. aby przesłać wyniki wykonania jednego polecenia do innego polecenia. Najogólniej mówiąc. Naciśnięcie klawisza Emer powoduje wyświetlenie kolejnego wiersza danych. gdy dane nie mieszczą się na ekranie. zarządzanie kontami użytkowników. Następującego polecenia można użyć do wyświetlenia wszystkich plików znajdujących się w katalogu głównym dysku CV. Jeśli ścieżka nie jest określona.. a następnie wyświetlenie zawartości pliku za pomocą polecenia: TYPE MYLIST. Alternatywą dla takiego OĘ rozwiązania jest przekierowanie wyników za pomocą polecenia > do pliku MYLIST. które pobierają dane wejściowe z jednego pliku. a z potoku |. Polecenie SORT porządkuje dane wygenerowane przez inne polecenie lub pobrane z pliku wejściowego. a następnie wykonują różne polecenia w zależności od warunku IF.294 Część III • Administracja. Użycie polecenia przekierowania pozwala na tworzenie złożonych programów.

adams. • DIR ABC*DEF. Na przykład polecenie DIR A*.DOC rozpoczynające się od liter A C i zawierające dowolną ilość liter w nazwie.DOC — polecenie wyświetla wszystkie pliki typu . adamt itd.DOC Polecenie to spowoduje wyświetlenie wszystkich plików. B*. których nazwa rozpoczyna się od litery A.DOC — polecenie wyświetli wszystkie pliki. Mogą to być pliki MYF1LE. oznacza to. adamson. Symbol wieloznaczny * zastępuje dowolną ilość znaków.* — wykonanie tego polecenia zwróci listę plików o nazwie MYFILENAME dowolnego typu.RTF lub MYFILE.DOC— symbol wieloznaczny znajduje się w środku nazwy pliku. B lub C. Dlatego używając tego polecenia. • DIR MYFILE. Symbol wieloznaczny informuje polecenie.DOC. które zastępują nieznane znaki w poleceniach. C*. Symbole wieloznaczne to: • *—jeśli użyjesz znaku * jako części nazwy pliku. bez względu na to. Wykonanie tego polecenia zwróci listę wszystkich plików typu . Mogą to być ABCD. podczas gdy inne może pominąć. jaka jest ich nazwa. a kończy się na DEF. wyświetlone zostaną nazwy wszystkich plików typu . Symbol wieloznaczny ? może być użyty w następujący sposób: .DOC i ABCDEFGH. aby pominęło określoną liczbę znaków podczas dopasowywania nazwy pliku. • ? — z n a k zapytania informuje polecenie. Korzystając z poprzedniego przykładu.*. że ma dopasować niektóre znaki.* zwraca listę plików. że polecenie ma zignorować znaki inne niż podane przez użytkownika.Rozdział 13. Aby lepiej zrozumieć możliwości wykorzystania symbolu wieloznacznego. adama. które mają rozszerzenie DOC. których pierwsze trzy litery nazwy to ABC. Na przykład dla nazwy adam* pasujące nazwy plików to adam. których nazwa rozpoczyna się od liter A. a rozszerzenie pliku to .*.TXT. Możesz użyć symbolu wieloznacznego w dowolnym miejscu nazwy pliku: • DIR ABC*.DOC. Symbole wieloznaczne użyte w nazwie pliku oznaczają. że nie wszystkie elementy nazwy są istotne. B • DIR A*. Użycie symboli wieloznacznych w poleceniach Symbole wieloznaczne to takie symbole. pasujące nazwy plików dla nazwy adam? to adams. których nazwa rozpoczyna się od ABC.DOC. Przecinki oddzielające parametry pozwalają wykonać jedno polecenie równocześnie dla trzech różnych parametrów.DOC. adamsley itd. • Narzędzia wiersza poleceń 295 Kolejną ciekawą „sztuczką" pozwalającą manipulować poleceniami wiersza poleceń jest oddzielanie parametrów niektórych poleceń za pomocą przecinka lub średnika. przyjrzyj się następującemu poleceniu: DIR *. MYF1LE.DOC.

Pliki wsadowe można tworzyć za pomocą prostego edytora tekstów.DOC. szczególnie w połączeniu z poleceniem 01R.296 Część III • Administracja zarządzanie kontami użytkowników. • I) IR H BO • D C — polecenie zwraca listę plików o nazwach FEB01. że działają one jak niewielkie programy. FEB02. Korzystanie z symboli wieloznacznych jest niezwykle przydatne.DOC. w taki sposób. Oto podstawowe polecenia plików wsadowych wykorzystywane do sterowania przepływem i wykonaniem skryptów: • 'Alin • orni I ocal . Pisanie skryptów i plików wsadowych to temat na osobną książkę. dla symboli wieloznacznych. D C — w poleceniu użyte są dwa znaki zapytania. Z pewnością niejednokrotnie znajdziesz zastosowanie. W plikach wsadowych można korzystać z filtrów i potoków.3 takie polecenia. korzystając z tych i innych poleceń. Mogą to być pliki o nazwie MYFILE. Daje to możliwość pisania skryptów. aby uprościć prace administracyjne. Użyte w tym przypadku zastępująjedynie dwa znaki rozszerzenia pliku. • D1R II RV? . Tutaj warto zaznaczyć.DOC. Dzięki temu wykonanie niektórych poleceń może być zależne od wyników wykonania innych poleceń.DOC O lub FEB02. więc wykonanie O tego polecenia /.WXYZ. jak ~\* czy goto. najbardziej popularnym z nich jest tworzenie skryplów do logowania. WPF lub MYFILE. WP3. Możesz również tworzyć pliki tymczasowe. że dane generowane przez jedno polecenie są danymi wejściowymi kolejnego polecenia.F. Niektóre polecenia wykorzystywane w plikach wsadowych sprawiają. Za pomocą skryptu do logowania można utworzyć odpowiednie środowisko zależne od użytkownika.DOC. który załoguje się do systemu.wróci listę plików o nazwach FEB01. Korzystanie z plików wsadowych Plik wsadowy to plik zawierający polecenia wiersza poleceń. których Y ? rozszerzenie rozpoczyna się od litery W. ponieważ po literach FEB mogą wystąpić w nazwie dowolne znaki. ale nie plików o nazwach FEB10. Mogą się również one przydać w połączeniu z poleceniem FIND. że wiele aplikacji systemu Windows XP pracujących w środowisku graficznym (jak na przykład DHCP lub DNS) posiada swoje odpowiedniki w poleceniach wiersza poleceń.I WV — wykonanie polecenia zwróci pliki o nazwie MYFILE. dlatego na liście wynikowej nie znajdzie się plik o nazwie MYFI1. ale również FEBI0. • Dlk M f II.. które będą wykonywały odpowiednie polecenia w zależności od wyborów dokonanych przez użytkownika. ponieważ w nazwie po literach FFB musi wystąpić cyfra 0.DOC. Projektanci systemów Unix używają plików wsadowych. Kolejne polecenia powinny być wpisywane w kolejnych wierszach pliku. Pliki wsadowe mogą być wykorzystywane na różne sposoby.. Z pewnością zauważyłeś w tabeli 13.

• //H:CScnpt lub //H:WScript —ustawia program CScnpt. slash). • //Job:xxxx — wykonuje zadanie opisane w pliku . • Narzędzia wiersza poleceń • for • goto • if • pause • rem • setiocal • shift • % 297 Składnia tych poleceń jest bardzo złożona. że argumenty muszą być zawsze poprzedzane ukośnikiem/(z ang. Opcja domyślna. które muszą zostać przekazane do skryptu. użyj opcji //NOLOGO. Maksymalny czas. użyj parametru /? po nazwie polecenia. • //I —tryb interaktywny (przeciwieństwo trybu /B). Polecenie cscript ma następujące opcje: • //B — tryb wsadowy: pomija wyświetlanie błędów i monitów w skryptach.exe lub WScript.Rozdział 13. aby zablokować wyświetlanie logo. W kolejnym punkcie tego rozdziału poznasz polecenie schtasks pozwalające uruchamiać pliki wsadowe w określonych momentach działania systemu. jaki można podać. • / /D — włącza debugowanie aktywne. Domyślną opcją jest WScript. to skrypt może być wykonywany przez nieskończenie długi czas. aby został on poprawnie wykonany. to 32 767 sekund.exe jako domyślny host skryptów. • IIX— wykonuje skrypt w debuggerze. Oto składnia polecenia cscript. Argumenty skryptu to parametry poleceń wiersza poleceń. Możesz również korzystać z aplikacji Windows Scripting Host do uruchamiania skryptów napisanych w języku VBScript lub Jscript. • //S — zapisuje bieżące opcje wiersza poleceń dla tego użytkownika. . Jeśli maksymalny czas wykonania skryptu nie jest podany. które umożliwia uruchamianie plików wsadowych: cscript [nazwa_skryptu] [opcja] [argumenty] Zmienna nazwaskryptu powinna oprócz nazwy skryptu zawierać informację o lokalizacji skryptu na dysku. • //LOGO — wyświetla logo w oknie konsoli podczas uruchamiania skryptu. • //T: nn — limit czasu w sekundach: maksymalny dozwolony czas wykonywania skryptu. Pamiętaj. • //E: aparat — wykonuje skrypt za pomocą aparatu. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego z tych poleceń.wsf. Opcja domyślna.

zastępując polecenie AT poleceniem schtasks.. /Change Zmienia właściwości dla zaplanowanego zadania. które mają być wykonywane regularnie. Jeśli używasz skryptów zawierających polecenie AT. które jest bliższe możliwościom oferowanym przez aplet Zaplanowane zadania dostępny w trybie graficznym. Dostępne są następujące argumenty polecenia schtasks /create: . Każda z tych opcji może być uruchamiana z dodatkowymi argumentami. /Delete Usuwa zaplanowane zadania..298 Część II! • Administracja zarządzanie kontami użytkowników. Ponieważ Microsoft wydał oświadczenie. może się okazać. Planowanie zadań za pomocą wiersza poleceń (schłasks) Polecenie schtasks wiersza poleceń wykonuje operacje podobne do czynności wykonywanych w aplecie Zaplanowane zadania w Panelu sterowania. aby utworzyć nowe zaplanowane zadanie. że również język skryptowy JScript nie będzie obsługiwany w przyszłości przez platformę Windows. Chociaż składnia tego polecenia może się wydawać stosunkowo prosta. uruchamianie i kończenie zaplanowanych zadań w systemie lokalnym lub zdalnym. H Wyświetla tę pomoc/sposób użycia. Jak widać. Tworzenie nowego zaplanowanego zadania Jeśli utworzyłeś już plik wsadowy zawierający polecenia. badanie. Więcej na temat Windows Script Host możesz dowiedzieć się z witryny Microsoftu lub z dokumentacji dostępnej wraz z językiem skryptowym. Polecenie schtasks zastąpiło polecenie AT. ale polecenie schtasks jest poleceniem bardziej elastycznym. Jak na razie. usuwanie. Możesz na przykład zaplanować zadanie. które ma być wykonywane co pięć minut. Z wielu witryn możesz pobrać programy pozwalające na obsługę języka Java na platformie systemu Windows XP. raz w tygodniu lub po każdym załogowaniu się użytkownika do systemu. /Run Uruchamia zaplanowane zadanie natychmiast. System Windows nadal obsługuje polecenie AT. /End Zatrzymuje aktualnie wykonywane zaplanowane zadanie. Po utworzeniu zadanie będzie wykonywane regularnie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. zmianę. Składnia polecenia schtasks jest następująca: SCHTASKS /parametr [argumenty] Lista parametrów: /Create Tworzy nowe zaplanowane zadanie. użytkownik może utworzyć nowe zadanie (parametr /create) lub usunąć zaplanowane zadanie (parametr /delete). użyj polecenia schtasks /create. którego zdecydowałeś się używać. warto rozważyć przepisanie tych skryptów. /Query Wyświetla wszystkie zaplanowane zadania. jest to polecenie o wielkich możliwościach w zakresie uruchamiania plików wsadowych. Umożliwia administratorowi systemu tworzenie. wielu producentów komputerów klasy PC zapewnia obsługę języka Java przez produkowane przez nich komputery z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows XP. że obsługa języka Java nie będzie częścią kolejnej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer.

e /RU. • /SC harmonogram — określa typ harmonogramu. program SchTasks . Ten parametr jest prawidłowy. Ten parametr jest wymagany. a domyślnie przyjmowana jest wartość * (co miesiąc). jeżeli stosowany jest modyfikator Ostatni dzień. Wartość 1-31 jest opcjonalna i prawidłowa tylko wtedy." określa konto Zarządzanie NT\System. . • /U [domena\]użytkowmk — wykonuje polecenie.. exe monituje o hasło i ukrywa wpisywany tekst. jeżeli zastosowano parametr /U. • /M miesiąc[ . Co_godzinę. Raz. używając uprawnień określonego konta użytkownika. jak często zadanie jest uruchamiane w obrębie M harmonogramu danego typu.. • /RP hasło — określa hasło konta użytkownika określonego w paramelr/. Wartość domyślna jest równa 1. • / U {[domena\]użytkowmk | „System"}—uruchamiane za pomocą uprawnień R użytkownika zalogowanego na komputerze. gdy nie użyto modyfikatora lub zastosowano modyfikator typu 1-12.] — określa miesiąc roku. Domyślnie przyjmowana jest wartość Pn. Czwarty lub Ostatni (parametr /MO). Parametr „System" lub . Przy_bezczynności. • /P hasło — określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /U. Co_godzinę. jeżeli używany jest modyfikator Pierwszy. exe nie monituje o hasło w przypadku zadań tego typu. Ten parametr jest wymagany w przypadku harmonogramu Comiesięcznie. ale opcjonalny w przypadku harmonogramów Cojninutę. Zadania uruchamiane przy użyciu uprawnień konta Zarządzanie NTSSystem nie wymagają hasła i program SchTasks . na którym uruchomiono program SchTasks. Parametr /M jest prawidłowy tylko w przypadku harmonogramu Comiesięcznie.miesiąc. które jest używane przez system operacyjny..N i * (codziennie). Ten parametr jest prawidłowy tylko w przypadku harmonogramu Cotygodniowo lub Comiesięcznie.Rozdział 13. Domyślnie przyjmowany jesl komputer lokalny. Jeśli wybrany typ harmonogramu to Cotygodniowo. • /1 czas_bezczynności —określa w minutach czas bezczynności komputera przed uruchomieniem zadania. Następujące wartości są prawidłowe: Sty . Przyjjruchomiemu. wówczas następujące wartości są prawidłowe: Pn . • Narzędzia wiersza poleceń 299 • /S komputer — określa nazwę lub adres 1P komputera zdalnego (z kreskami ułamkowymi odwróconymi lub bez nich).Grui * (co miesiąc). Następujące wartości są prawidłowe: Cojninutę. Domyślnie polecenie jest wykonywane przy użyciu uprawnień konta użytkownika zalogowanego na komputerze. Jeżeli pominięto ten parametr podczas określania konta użytkownika. Ten parametr jest wymagany. na którym uruchomiono program SchTasks. Comiesięcznie. • /D dzień — określa dzień tygodnia lub dzień miesiąca. Codziennie. Jeśli wybrany typ harmonogramu to Comiesięcznie wartość Pn N jest wymagana. Przy_logowamu. Należy wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 999. • / O mody f i kator — określa. W przeciwnym wypadku ten parametr jest opcjonalny. Domyślnie przyjmowany jest dzień 1 (pierwszy dzień miesiąca). Cotygodniowo. Codziennie lub Cotygodniowo. Drugi. Trzeci. Parametr [domena\]użytkownik określa konto użytkownika.

Można jednak utworzyć plik wsadowy uruchamiający kilka zadań. Jeśli zapomnisz dokładnej postaci parametru. pliku skryptu lub pliku wsadowego. Cotygodniowo. zadanie jest tworzone. Zadanie nie jest także uruchamiane. . skorzystaj z wbudowanej pomocy. dla której zaplanowano uruchomienie zadania. a następnie SCHTASKS /CREATE /?. jeśli masz na myśli godzinę 13:00. Parametr /SD jest prawidłowy w przypadku wszystkich harmonogramów i wymagany w przypadku harmonogramu Raz. Ten parametr jest opcjonalny. zgodnie z czasem lokalnym. Każde zadanie uruchamia tylko jeden program. a następnie zaplanować zadanie uruchamiające dany plik wsadowy. aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parametrów polecenia. Jeżeli pominięto ścieżkę. aby nie zaplanować uruchomienia zadania na godzinę 1:00.. • /SI qodzina_rozpoczęcia — określa godzinę uruchomienia zadania w formacie 24-godzinnym GG:MM:SS. Cojod/ me. Przy_logowam u lub Przybezczynności. że polecenie schtasks nie weryfikuje lokalizacji pliku programu lub haseł kont użytkowników. Użytkownicy nie widzą programów uruchamianych za pomocą uprawnień systemowych i nie mogą współdziałać z programami tego typu. Pamiętaj. że plik znajduje się w katalogu svsti'inowv_katalog_giówny\Systeni32. Należy wpisać w pełni kwalifikowaną ścieżkę i nazwę pliku wykonywalnego. Możesz wpisać polecenie SCHTASKS /?. Comiesięcznie i Raz. Ten parametr jest prawidłowy i wymagany tylko w przypadku harmonogramu Przy_bezczynności. ale nie jest uruchamiane. Pozwala to na łatwiejszą identyfikację /. w momencie zakończenia wykonywania polecenia. • / IN nazwa_zadama — określa nazwę zadania. Przy_uruchomiemu. program SchTasks . Jeżeli nie wprowadzono prawidłowej lokalizacji pliku lub prawidłowego hasła konta użytkownika. Domyślnie przyjmowana jest bieżąca data. Ten parametr jest wymagany w przypadku harmonogramu Raz. gdyż zostanie ono wykonane o godzinie 1:00 w nocy. Składnia polecenia schtasks jest dość złożona. Domyślnie data końcowa nie jest definiowana dla harmonogramów. Codzienni o. Parametr jest nieprawidłowy w przypadku harmonogramu Raz. exe zakłada.. • /SO data_rozpoczęcia—określa datę uruchomienia zadania w formacie MM/DD/RRRR. który chcesz użyć (a nie masz pod ręką książki). Konto Zarządzanie N7XSystem nie ma prawa do interakcyjnego logowania. Domyślnie przyjmowana jest bieżąca godzina. • /TR urucharmane_zadame — określa program uruchamiany przez zadanie lub polecenie wykonywane przez zadanie.adań podczas przeglądania harmonogramu. a hasło zapisane w zadaniu nie zostanie zmienione. Należy pamiętać. zarządzanie kontami użytkowników. jeżeli hasło konta zostanie zmienione lub wygaśnie. • /ED datazakończema—określa ostatnią datę. Parametr /ST jest prawidłowy tylko w przypadku harmonogramów Cojmnutę.300 Część III • Administracja.

że wszystkie zadania są uruchamiane poprawnie. aby lepiej zrozumieć możliwości polecenia schtasks. Za pomocą polecenia schtasks /change użytkownik może zmienić program uruchamiany przez zadanie. Parametr /end powoduje zatrzymanie programu uruchomionego przez zadanie. możesz użyć następującego polecenia: schtasks /create /sc co_minutę /mo 15 /tn "czyszczenie dysku" / t r %c:\ut ils\czyszczenie.bat znajdujący się w katalogu c: \uti 1 s. aby upewnić się. Aby wyświetlić wszystkie zadania.txt. Polecenie schtasks /run uruchamia zaplanowane zadanie pomijając harmonogram. Parametr /delete usuwa zaplanowane zadanie z harmonogramu.bat "czyszczenie dysku" / t r Takie polecenie utworzy zadanie wykonywane co godzinę z konta użytkownika jannowak. ponieważ nazwa użytkownika nie jest podana w linii polecenia. Efekty uruchamiania zaplanowanych zadań Utworzone zadania są uruchamiane.bat Takie polecenie utworzy zadanie wykonywane co 15 minut (/sc cojrrinutę i /mo 15). W pliku pomocy można znaleźć pełną dokumentację użycia polecenia schtasks. Można również utworzyć zadanie uruchamiane z konta innego użytkownika. konto użytkownika używane do uruchamiania zadania lub hasło konta użytkownika. . Dzięki opcji /change użytkownik nie musi tworzyć całego zadania od nowa. a ponieważ linia polecenia zawiera hasło użytkownika. Po wpisaniu polecenia system poprosi o podanie nazwy użytkownika. aby go używać. a informacje dotyczące ich uruchamiania zapisane w dzienniku. system nie będzie wymagał podania hasła podczas uruchamiania zadania. Aby utworzyć zadanie wykonywane co 15 minut. Nie powoduje on jednak usunięcia zadania z harmonogramu. • Narzędzia wiersza poleceń 301 Korzystanie z polecenia schtasks /creałe Zwykle znajomość samego polecenia jest wystarczająca. co pozwala użytkownikowi przetestować zaplanowane zadanie. łącznie z zadaniami zaplanowanymi przez innych użytkowników należy użyć polecenia schtasks z parametrem /query. Analogicznie działa wpisanie polecenia schtasks bez parametrów. Dziennik znajduje się w katalogu £systemroot%\ SchedlgU. jak w poniższym przykładzie: schtasks /create /sc co_godzinc /u jannowak /p hasło /tn <bc:\utils\czyszczenie. jak również jego odpowiednika działającego w trybie graficznym. których uruchomienie zaplanowano na określonym komputerze. Jest to automatycznie tworzony plik dziennika programu Zaplanowane zadania — znajdą się w nim informacje o zadaniach zaplanowanych zarówno za pomocą polecenia schtasks. Jednak warto zapoznać się z poniższymi przykładami. Zostanie ono uruchomione ponownie zgodnie z planowanym harmonogramem uruchamiania. które będzie uruchamiało plik wsadowy o nazwie czyszczenie. który użytkownik może regularnie przeglądać.Rozdział 13.

za pomocą której użytkownicy mogą logować się w lokalizacjach zdalnych. Polecenia umożliwiające diagnostykę działania sieci. jak ping i tracert. Jednakże należy pamiętać. Taka możliwość nie istnieje w systemach Windows NT i jest dostępna w Windows XP. jest opisany w rozdziale 14. Jest to niezwykle ważne narzędzie dla administratorów.302 Część III • Administracja. którzy zdalnie zarządzają systemami. Korzystanie z protokołu telnet wymaga. Przesyła pliki do i z komputera. aby po dwóch stronach połączenia uruchomione były programy klienta oraz serwera tej usługi. może utworzyć połączenie z serwerem programu telnet uruchomionym w systemie Windows 2000. Użyj parametru . File Transfer Protocoł)— polecenie jest dostępne tylko wówczas. uruchomiony w systemie Windows XP. że podczas korzystania z protokołu telnet w sieci Web nazwa i hasło użytkownika przesyłane są bez szyfrowania! • FTP (z ang. gdy protokół internetowy (TCP/IP) jest zainstalowany jako składnik we właściwościach karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe. Polecenia programu Telnet wpisane w kontekście usługi telnet pozwalają na komunikowanie się ze zdalnym komputerem używającym protokołu Telnet. polegającym na przetwarzaniu plików tekstowych ASCII. i 25. jednak warto również poznać niektóre polecenia związane z obsługą sieci. na którym jest uruchomiona usługa serwera FTP. Tworzenie dysku startowego systemu MS-DOS W Windows 95/98/Me użytkownik może utworzyć dysk startowy który jest niezwykle pomocny podczas diagnozowania poważnych puterem. jak posługiwać się przeglądarką sieciową do wyszukiwania informacji w sieci Web. są opisane w rozdziale 23. dowiesz się więcej na temat pracy w środowisku sieciowym oraz tworzenia połączeń z Internetem. problemów z komWindows 2000. Odpowiednik polecenia schtasks działający w trybie graficznym. aby dowiedzieć się więcej na temat następujących poleceń: • Tel net — protokół emulacji terminala często stosowany w Internecie do logowania się na komputerach sieciowych.. Na przykład klient programu telnet. Polecenie ftp może być używane w trybie interaktywnym lub wsadowym..? . wykonaj . zarządzanie kontami użytkowników. ale MS-DOS. Aby utworzyć dysk startowy systemu następujące kroki: systemu MS-DOS. taka jak Internetowe usługi informacyjne (IIS). Polecenia sieciowe W rozdziałach 24. Termin „Telnet" odnosi się również do aplikacji wykorzystującej protokół Telnet. Jednak wiersz polecenia pozwala również uruchamiać kilka innych przydatnych poleceń związanych z obsługą sieci. czyli aplet Zaplanowane zadania. Większość ludzi doskonale wie.

4. kliknij przycisk OK. Możesz utworzyć dysk startowy systemu MS-DOS w systemie Windows XP 303 System pl<ow Rozmiar jednostki alotac) Etykieta wolumńu S?ih? k «»">"Y systemu MS-DOSj 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu dyskietek. Kliknij przycisk Rozpocznij. Włóż dyskietkę do napędu. 2. Powinieneś mieć zawsze pod ręką dysk startowy. 3. Z menu kontekstowego wybierz opcję Formatuj. . W oknie Formatuj zaznacz pole opcji Utwórz dysk startowy systemu MS-DOS.6. które się pojawi.Rozdział 13. aby rozpocząć procedurę formatowania. W oknie dialogowym. • Narzędzia wiersza poleceń 1. Rysunek 13. Wybierz z menu Start/Mój komputer. jak pokazano na rysunku 13. jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z uruchamianiem komputera.6. Może on być ostatnią deską ratunku.

Narzędzia przeznaczone do tego celu są często nazywane apletami (z ang. który Cię interesuje. że Panel sterowania zmienił nieco swój wygląd. począwszy od ustawień klawiatury i karty wideo. Niektóre narzędzia Panelu sterowania są opisane w innych rozdziałach niniejszej książki. zauważysz. Jeśli korzystałeś z poprzednich wersji systemu Windows. Panel sterowania W tym rozdziale: • Widok klasyczny czy widok kategorii? • Kategoria Wygląd i kompozycje • Połączenia sieciowe i internetowe • Dodaj lub usuń programy • Dźwięki. mowa i urządzenia audio • Wydajność i konserwacja • Drukarki i inny sprzęt • Konta użytkowników • Data. applets). W tym rozdziale dowiesz się jak korzystać z apletów Panelu sterowania do konfigurowania elementów systemu Windows XP. Jeśli w tym rozdziale nie znalazłeś opisu tematu. Widok klasyczny i widok kategorii Możesz otworzyć Panel sterowania bezpośrednio z menu Start. język i opcje regionalne • Opcje ułatwień dostępu • Pomoc i obsługa techniczna Większość operacji związanych z konfigurowaniem systemu operacyjnego jest wykonywana za pomocą Panelu sterowania. poszukaj tego tematu w indeksie książki. . W Panelu sterowania możesz konfigurować wszystko. godzina. po połączenia sieciowe i konta użytkowników. ponieważ są to niewielkie programy.Rozdziału.

Na przykład kliknięcie kategorii Wygląd i kompozycje umożliwia zmianę tła pulpitu lub wygaszacza ekranu. Jednak niektóre aplikacje instalowane przez użytkownika tworzą własne wpisy w Panelu sterowania. Aby do nich dotrzeć. kliknij łącze Inne opcje Panelu sterowania. Po wybraniu kategorii w Panelu sterowania pojawia się dodatkowe okno prezentujące narzędzia specyficzne dla tej kategorii. kliknij opcję Przełącz do widoku klasycznego. Rysunek 14. Kiedy bliżej zapoznasz się z narzędziami dostępnymi w Panelu sterowania. możesz używać klasycznego widoku Panelu sterowania.1). a nie. Istnieje również możliwość uruchomienia z okna kategorii apletów Panelu sterowania związanych z tą kategorią. znajdujące się w lewej części okna Panelu sterowania. możesz umieścić Panel sterowania jako folder w menu Start. W oknie Dostosowywanie menu Start przejdź na zakładkę Zaawansowane i w sekcji Elementy menu Start zaznacz opcję Panel sterowania — wyświetl jako menu.306 Część III • Administracja. który zawiera ikony wszystkich apletów Panelu sterowania.. możesz przełączyć się do widoku klasycznego. który jest prostszy w użyciu dla nowych użytkowników systemu Windows. . W tym rozdziale opisany jest widok kategorii Panelu sterowania. na które jest podzielony nowy Panel sterowania. Aby przejść do widoku klasycznego. W tym widoku narzędzia dostępne w Panelu sterowania są podzielone na kategorie. która znajduje się w lewej części okna Panelu sterowania. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz opcję Właściwości. Każdy z punktów dotyczy jednej z kategorii Panelu sterowania oraz narzędzi wchodzących w skład tej kategorii.. jak to jest standardowo.1. Większość tradycyjnych narzędzi Panelu sterowania dobrze pasuje do kategorii. Jeśli często korzystasz z Panelu sterowania. zarządzanie kontami użytkowników. Nowy Panel sterowania oferuje dostęp do kategorii narzędzi Jeśli korzystałeś z poprzednich wersji systemu Windows. jako skrót. Domyślnie widok kategorii jest wyświetlany podczas uruchamiania Panelu sterowania (rysunek 14. W oknie Właściwości paska zadań i menu Start przejdź na zakładkę Menu Start i kliknij aktywny przycisk Dostosuj.

w którym możesz ustawiać różne opcje dostępne dla danego elementu systemu.2) pozwala zmieniać wygląd pulpitu. Na przykład kliknięcie ikony Ekran powoduje pojawienie się okna Właściwości: Ekran podzielonego na zakładki Kompozycje.. • Panel sterowania 307 Kategoria Wygląd i kompozycje Kategoria Wygląd i kompozycje (rysunek 14. które możesz uruchomić poprzez kliknięcie jednej z ikon apletów. Rysunek 14. Uruchomienie apletu powoduje pojawienie się okna. W sekcji Wybierz zadanie dostępne są następujące zadania: • Zmień kompozycję komputera.tvi f4"/rnwńtłopti!(irtu f-> Zmień r»2Óaek. Możesz wybrać zadanie do wykonania lub uruchomić jeden z apletów dostępnych w dolnej części okna. Wygląd pulpitu możesz konfigurować korzystając z kategorii Wygląd i kompozycje i1 Wygląd i kompozycje Pik Edycja Widok • Ulubione 5" tlarzedzia Pomot Ł | Foktery 1 ^h Wstecz • J ^Wyszukaj feJrM ! j> Wygląd i kompozyc* Zobacz t e * •& C.donki v «.)dl R f t '.loliIrtDw Korzystanie z listy zadań i z apletów Panelu sterowania to dwa zupełnie różne sposoby konfigurowania elementów systemu. Odpowiada to dwukrotnemu kliknięciu lewym przyciskiem myszy ikony apletu w klasycznym widoku Panelu sterowania. • Zmień tło pulpitu. • Zmień rozdzielczość ekranu. Pulpit. ^ C * Wygląd i konipozycte ^ Wskaźniki myszy 1 Wybierz zadanie.Rozdział 14. Wygląd i Ustawienia.io4ć ekramt • Rozwiązywanie problemów 1 J a™ I jg dźwięk lub wybierz ikonę Panelu sterowania *^ HkKHi J ! ^ OiHlr. Każde zadanie widoczne w sekcji Wybierz zadanie to skrót do jednej z zakładek okna. • Wybierz wygaszacz ekranu.gjprz. Na przykład wybranie zadania Wybierz wygaszacz ekranu powoduje pojawienie się okna Właściwości: Ekran z aktywną zakładką Wygaszacz ekranu. .. Wygaszacz ekranu. pyl i?iłiifił kniił^ł^/yi p»h k(iii^xjt.4>.2.

Opcja Pojedyncze kliknięcie będzie otwierać element (wskazanie zaznaczy) określa. Pierwsza z nich. • Przeglądanie folderów — można wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji. że zawartość każdego folderu ma być otwierana w tym samym oknie. Dotyczy to plików udostępnianych. Można wybrać pomiędzy jedno. a otwierany — dwukrotnym. • Widok — umożliwia konfigurowanie zaawansowanych ustawień folderów oraz domyślnych ustawień folderów wykorzystywanych przez system. że zawartość folderów jest wyświetlana jak w zwykłych folderach systemu Windows. Oto kolejne zakładki okna Opcje folderów: • Ogólne — umożliwia konfigurowanie podstawowych opcji folderów. • Klikanie elementów — sekcja Klikanie elementów pozwala wybrać jedną z opcji związanych ze sposobem klikania elementu w celu otwarcia tego elementu. że zawartość każdego folderu ma być otwierana w nowym oknie. że ani wyglądem.. Opcje folderów Okno Opcje folderów składa się z czterech zakładek. tak jak łącze na stronie sieci Web. „Nowy pulpit". Podczas otwierania folderu możesz przełączyć się na przeciwną opcję sekcji Przeglądanie folderów trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Pokaż popularne zadania w folderach. Opcja Dwukrotne kliknięcie będzie otwierać element (pojedyncze zaznzczy) określa. w jaki system obsługuje pliki w trybie offline.308 Część III • Administracja. . Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne umożliwia konfigurowanie następujących opcji: • Zadania — w sekcji Zadania dostępne są do wyboru dwie opcje. zarządzanie kontami użytkowników. że elementy w folderach i na pulpicie można otwierać za pomocą jednokrotnego ich kliknięcia.lub dwukrotnym kliknięciem. Opcja Użyj klasycznych folderów systemu Windows określa. • Typy plików — umożliwia przeglądanie zarejestrowanych typów plików oraz skojarzeń pomiędzy typami plików i aplikacjami. że hiperłącza do typowych zadań dotyczących folderów i innych miejsc na komputerze są wyświetlane w folderach. należy kliknąć przycisk Wstecz na pasku narzędzi. nawet jeśli komputer nie jest połączony z siecią. określa. Opcja Otwórz każdy folder w osobnym oknie określa. Opcja Otwórz foldery w tym samym oknie określa. Łącza pojawiają się w lewym oknie okna folderu. że element ma być zaznaczany kliknięciem jednokrotnym. z których użytkownicy mogą korzystać zdalnie. W tym punkcie skupimy się na aplecie Opcje folderów. Aby przełączyć się do poprzedniego folderu. na których dostępne są opcje odpowiedzialne za wygląd i działanie folderów w systemie Windows XP.. ani działaniem nie przypomina stron sieci Web. Konfigurowanie wszystkich tych opcji — podobnie jak korzystanie z apletu Pasek zadań i menu Start —jest szczegółowo opisane w rozdziale 7. • Pliki trybu offline — umożliwia konfigurowanie sposobu. co oznacza. takich jak otwieranie folderu w tym samym lub w nowym oknie.

Rozdział 14.3. kliknij przycisk Przywróć domyślne. „Obsługa folderów i plików". Użyj zakładki Widok. • Nie buforuj miniatur. którego używasz dla lego folderu {laki i«k Szczegóły kib m-L rśefekil moren zastosować do wszystkich Folderów. które obowiązywały po zainstalowaniu systemu Windows. • Wyświetl informację o rozmiarze plików w etykietkach folderów. następujące opcje: • Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki. aby przywrócić domyślne ustawienia folderów systemu Windows. w jaki sposób foldery są wyświetlane w systemie Windows XP (rysunek 14. • Wyświetl listę folderów Eksploratora w prostym widoku folderów. W polu Ustawienia zaawansowane dostępna jest długa lista opcji zawierająca m. Zakładka Widok Zakładka Widok pozwala ustawiać wiele opcji decydujących o tym. Rysunek 14. • Wyświetl zawartość folderów systemowych.y| Ustawienia zaawansowane: S PikiifoUery 0 Automatycznie wyszukuj loldeiy sieciowe i drukaiki D Nie buforuj minratur D Pokai Panel sterowania w oknie Mój komputer 0 Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu B Pokaz zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze • Przywróć poprzednia okna folderów po załogowaniu [»-D Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) 0 Ukryj rozszerzenie znanych typów pików _J Ukryte pliki i foldery © Nie pokazuj ukrytych pików i Iddefiw O Pokaz ukryte pliki i foldery v |Pizywróćdomyłie| W sekcji Widoki folderu znajdują się dwa przyciski: • Zastosuj do wszystkich folderów — kliknięcie tego przycisku powoduje.3). że bieżący widok folderu jest stosowany do wszystkich folderów na komputerze. aby zdefiniować sposób wyświetlania folderów w systemie Windows Opcje folderów Ogólne i Widok : Typy plikom Piki trybu ollline Widoki folderu WWok. • Panel sterowania 309 Jeśli zmieniłeś ustawienia opcji na zakładce Ogólne i nie jesteś zadowolony z nowych ustawień. • Ukryte pliki i foldery. .in. • Wyświetl pełną ścieżkę na pasku adresu. Więcej na temat konfigurowania ustawień folderów możesz się dowiedzieć w rozdziale 9. • Resetuj wszystkie foldery — kliknięcie powoduje przywrócenie ustawień folderu. tHe«e>uiwizyslkielolde.

-?'•''•-'.4... pokazana na rysunku 14. • {/żyj prostego udostępniania plików (zalecane).'••. • Przywróć poprzednie okna folderów po załogowaniu.. Zakładka Typy plików.--_'. /rfłJBHPrll i^Js^ffiSI Szczegółowy opis każdej opcji w polu Ustawienia zaawansowane uzyskasz.-:.4. Rysunek 14. • Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze.. • Pokaż Panel sterowania w oknie Mój komputer. aby utworzyć nowe skojarzenie między rozszerzeniem pliku i typem pliku lub utworzyć i zarejestrować w systemie Windows nowy typ pliku. zarządzanie kontami użytkowników.-. jakiej aplikacji ma użyć podczas otwierania konkretnego pliku._•-•. aby usunąć skojarzenie między wybranym rozszerzeniem i typem pliku. •--. Zakładka Typy plików przedstawia listę rozszerzeń plików oraz skojarzonych z nimi aplikacji Ogólne Widok \ Typy l * * « Pliki trybu ołfline Zarejestrowane Jypy plików: Rozszerzania 6 ACA @ACF @ ACG SACL S ACS t§ ACW Typy plików Mcrosoll Agent Character Fte (HTTP loimat) McrosottAgentCheiacteiFtelHTTPformat) PŁ podglądu programu Mciosofl Agent AutoCotiect List Ffe Microsoft Agent Character Fie U stawienia Kreatoia uratwien dostępu Szczegół dla typu pfców -AudioCD" Otwierane za pomocą: Aby zmeruć ustawienia odnoszące sie do wszystkich plików jVJdioCD~.-. khkn* przycisk Zaawansowane.» Zakładka Typy plików Każdy plik w systemie Windows oprócz nazwy ma przypisane rozszerzenie (litery występujące w nazwie pliku po ostatniej kropce). Zaawansowane W polu Zarejestrowane typy plików znajduje się tabela zawierająca zarejestrowane w systemie rozszerzenia oraz opis danego typu plików. przedstawia listę rozszerzeń plików oraz skojarzonych z nimi aplikacji. pozostawiając jednak rozszerzenie i typ pliku w systemie. • Uruchom okna folderów w osobnych procesach. • Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. Rozszerzenia plików są zarejestrowane w systemie i skojarzone z aplikacjami. . Kliknij przycisk Nowy. -•«->••• •-. Kliknij przycisk Usuń.310 Część III • Administracja.-. Dzięki temu system Windows wie. • Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu. Powoduje to również usunięcie danego rozszerzenia z listy.> • {//Ć07 chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane). jeżeli klikniesz prawym przyciskiem myszy opcję i wybierzesz z menu kontekstowego Co to jest? .

czy'rozszerzenia tego typu plików mająbyć pokazywane w systemie. pokazanego na rysunku 14. Stąd powstała potrzeba ręcznego przypisywania skojarzeń pomiędzy typami plików i aplikacjami. które nie są zapisane na liście. możesz wykonać następujące zadania: • Zmienić ikonę skojarzoną z danym typem pliku. Ostatni przycisk dostępny na zakładce Typy plików to Zaawansowane. Podczas instalowania nowej aplikacji system prosi o wskazanie typów plików. Pamiętaj jednak. są zależne od typu pliku oraz aplikacji. które zostanie wyświetlone po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony pliku. którego chcesz użyć do otwierania tego pliku. Korzystając z przycisku Przeglądaj. czy skojarzona aplikacja potrafi odczytywać plik o danym formacie. I Korzystając z okna Edytowanie typu pliku. Wybierz akcję z listy akcji i kliknij przycisk Ustaw jako domyślną. Dostępne programy są podzielone na dwie grupy: Zalecane programy i Inne programy. • Utworzyć nową akcję. • Panel sterowania 311 Wybierz rozszerzenie z listy. Jego kliknięcie powoduje pojawienie się okna Edytowanie typu pliku. w którym możesz wybrać program. Niektóre instalowane programy nie obsługują tej funkcji. które mają być skojarzone z tą aplikacją. • Usunąć akcję z listy. | Record Usuń | Ustaw domyilnąj 0 eptwierdi otwarcie po pobraniu Q £awsze pokazuj rozszerzenia | OK II Mu. . • Edytować akcję związaną z danym poleceniem. które możesz związać z danym typem pliku.5. która jest domyślnie wykonywana. Pozostałe akcje będą widoczne w menu kontekstowym. • Zmienić akcję. jaki program ma być użyty do wykonania tej akcji. aby zmienić program używany do otwierania plików tego typu. Możesz zdefiniować.Rozdział 14. Edytowanie typu pliku Edytowanie typu pliku JA fikje: Wave Sound \ Zmień ikonę. a następnie kliknij przycisk Zmień. Pojawi się okno Otwieranie za pomocą. • Ustawić opcję automatycznego otwierania pliku po pobraniu. że skojarzenie definiuje jedynie. Akcje. jaka aplikacja zostanie uruchomiona podczas ładowania pliku danego typu. Nie ma to jednak wpływu na fakt. kiedy użytkownik dwukrotnie kliknie lewym przyciskiem myszy ikonę pliku.5. • Zdefiniować. możesz wskazać programy. Rysunek 14.. która będzie użyta do uruchamiania tego pliku..

Zakładka Pliki trybu offline Zakładka Pliki trybu offline pozwala uaktywnić korzystanie z plików trybu offline.. a na komputerze znajdą się najnowsze wersje plików. • Synchronizuj wszystkie pliki trybu offline przed wylogowaniem — określa. że pliki sieciowe będą odzwierciedlać ostatnio wprowadzone zmiany. ale może nie gwarantować bieżących wersji plików offline. podczas logowania będzie wykonywana szybka synchronizacja. która zapewnia pełne wersje plików trybu offline. "} 902 MB I1IK dysku) Dostępne są następujące opcje zakładki Pliki trybu offline: • Synchronizuj wszystkie pliki trybu offline podczas logowania — umożliwia pełną synchronizację wszystkich plików sieciowych dostępnych w trybie offline. System umożliwia pracę na plikach w trybie offline przez tworzenie tymczasowych kopii plików w lokalnej bazie komputera. Domyślnie korzystanie z plików w trybie offline jest nieaktywne. aby zabezpieczyć dane Ilość miejsca na dysku do użycia dla tymczasowych plików trybu cKrtne: . że pliki sieciowe będą odzwierciedlać ostatnio wprowadzone zmiany. gdy nie ma połączenia z siecią.6. Użyj zakładki Pliki trybu offline. . aby pracować z plikami i programami przechowywanymi w sieci nawet wtedy. Funkcję można aktywować zaznaczając pole opcji Włącz pliki trybu offline. To gwarantuje. to pozostałe opcje zakładki Pliki trybu offline nie są dostępne. a na komputerze znajdą się najnowsze wersje plików. które można konfigurować za pomocą zakładki Pliki trybu offline okna apletu Opcje folderów uruchamianego z Panelu sterowania. Zauważ. że jeśli ta opcja nie jest zaznaczona.312 Część III • Administracja.6. Dodatek C szczegółowo opisuje korzystanie z plików w trybie offline. nawet gdy rie masz poręczenia z [3 Synchroncui wszystkie piki trybu ołlbne podczas logowania [*ż] Synchronizn wszystkie piki trybu offline przed wylooowaniem 3 Wyi wtetl przypomnienie co: 60 $ i min G Utwórz na pulpicie skrót Piki trybu oftine D Szyfruj pliki offine. aby aktywować i konfigurować funkcję korzystania z plików w trybie offline Ogóhe W«Jok Typyplików PikitrybuołHine i ^*Ni Użyj pików trybu offine. aby pracować z plikami i programami ii$*\ przechowywanymi w sieci. że wszystkie pliki sieciowe dostępne w trybie offline będą w pełni synchronizowane podczas wylogowywania. W tym punkcie opisano jedynie opcje. jak pokazano na rysunku 14. zarządzanie kontami użytkowników. Gwarantuje to.. Jeśli to pole opcji nie jest zaznaczone. Rysunek 14.

• Ilość miejsca na dysku do użycia dla tymczasowych plików trybu offline — za pomocą paska można ustawić maksymalną ilość miejsca na dysku komputera używaną przez pliki sieciowe. Zawartość tego folderu można wyświetlić za pomocą przycisku Wyświetl pliki. Wybranie drugiej opcji oznacza. że w obszarze powiadomień pojawiają się dymki przypomnienia podczas przechodzenia komputerów w tryb offline. • Panel sterowania • Wyświetl przypomnienie. • Zaawansowane — kliknięcie umożliwia zmianę sposobu obsługi komputerów. Po udostępnieniu pliku sieciowego w trybie offline kopia tego pliku jest zapisywana na komputerze lokalnym. kiedy stają się niedostępne. jeśli połączenie z komputerem lub siecią zostanie utracone. Jeśli pliki w trybie offline są zaszyfrowane. Jeśli zaznaczysz pierwszą opcję. że pliki sieciowe będą niedostępne. aby zabezpieczyć dane — zaznaczenie tej opcji powoduje. • Szyfruj pliki offline. a jedynie lokalnych kopii plików. Po utracie połączenia z komputerem można kontynuować pracę z plikami na tym komputerze lub ją przerwać.Rozdział 14. • Wyświetl pliki — kliknięcie przycisku umożliwia przeglądanie listy plików dostępnych w trybie offline. Pozycja Duży kontrast pozwala ustawić system Windows w tryb wyświetlania kolorów i czcionek ułatwiających czytanie. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć z rozdziału 5. Dodatkowe menu okna Wygląd i kompozycje W lewym panelu okna Wygląd i kompozycje (rysunek 14. że kliknięcie tego pliku nie powoduje usunięcia plików z sieci. Pojawia się okno Pliki trybu offline — ustawienia zaawansowane. które nie są dostępne w trybie offline. to zaszyfrowanajest także kopia pliku sieciowego na komputerze lokalnym. • Usuń pliki — kliknięcie tego przycisku powoduje usunięcie plików dostępnych w trybie offline. które znajdują się na lokalnym dysku twardym. Wskaźniki myszy i Duży kontrast. co nn minut — określa. W menu Zobacz też znajdują się trzy pozycje: Czcionki. to pliki sieciowe pozostaną dostępne po utracie połączenia z komputerem lub siecią. że skrót do folderu Pliki w trybie offline znajduje się na pulpicie. 313 • Utwórz na pulpicie skrót Pliki trybu offline — określa.2) znajdują się dodatkowe menu — Zobacz też oraz Rozwiązywanie problemów. Należy pamiętać. Dostępne opcje w sekcji Gdy połączenie sieciowe zostanie przerwane to Powiadom mnie i zacznij pracę w trybie offline i Nigdy nie zezwalaj komputerowi na pracę w trybie offline. Możesz również ustawić wyjątki dla poszczególnych komputerów dostępnych w sieci. . że system szyfruje pliki w trybie offline. Pozycje Czcionki oraz Wskaźniki myszy są szczegółowo opisane w następnych punktach tego rozdziału.

Jest to dobre rozwiązanie ułatwiające zarządzanie czcionkami. możesz skonfigurować ją jako domyślny program do zarządzania plikami czcionek. które jest domyślnie zaznaczone.. Domyślną aplikacją skojarzoną z plikami czcionek jest Podgląd czcionki Windows.... d si Oj Century GotNcP. ń/iat Narrow Pogrubiony ś Arial Unicode M5 ś Balang Book Antiojua BookAntioua Kursywa i £l BookAntiqua Pogrublon. Rysunek 14.. z którego czcionka ma zostać zainstalowana. możesz zarządzać czcionkami zainstalowanymi w systemie •a Czcionki gk fdycia Widok Ulubione f Narzędzia Pomoc i' SEBI E l 31 V g ] Przejdź 0WSIKZ AjfrM j _ i Czcionkj ^Wyszuka) 4 Arial Ariat Black Ariat Black Kursywa i Arial Bold Anal Bold Itstc Arial Italie Arial Narrow ś Arial Nar row Kursywa Arial Narrow Pogrubio.... ś Impact i Lathd oj v > a) < Lucłda Console Lucida Sans i Mangal i Moo5oft5an 5 Modern Monotyp* o) MSMK1» i T M5 Outlook MT Extr« Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę czcionki i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. Wybierając z menu Zobacz też pozycję Czcionki. Czcionki System Windows XP jest wyposażony w tak dużą ilość czcionek. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność. A Century Gothic P. Windows XP pozwala w prosty sposób dodawać. Book AntiqLW Pogrubiony BookmanOtd BookmanOłd Style Kursywa Style Q\ Q\ O] BookmanOW Style Pogr. ś Century o\ Century Gothic o\ o) Century Gothi. gdyż wszystkie zainstalowane czcionki znajdują się w jednym folderze. Aby dodać czcionkę w systemie Windows XP. Comk Sans MS Comic Sans M5 Bold Ś Courier Now ś Ź Courier New Boki $3 Courier New Boldltak i Courier New Italie Estrangelo Edessa ś Frsnklin Sothic FronUn Gothic Medum Medium Itak Garamond o] Garamond Kjrsywa Garamond Pogrubony G autami Georgia Geotgtó Bold ś O) Georgia Bold ME Georgie Italie Haettensch. Zakładka Ogólne zawiera informację o nazwie i typie czcionki (na przykład TrueType) oraz podstawowe informacje na temat pliku... Pojawi się okno dialogowe Dodawanie czcionek.314 Część III • Administracja zarządzanie kontami użytkowników.7.. że może się okazać. BookmanOld Style Pogr. w których można wpisać dodatkowe informacje dotyczące czcionki.. usuwać i zarządzać czcionkami.. Pojawi się okno dialogowe pozwalające na zarządzanie wybraną czcionką. że nigdy nie będziesz musiał doinstalowy wać nowych. Zakładka Podsumowanie zawiera pola. wybierz z menu Plik/Zainstaluj nową czcionkę. Jeśli posiadasz licencjonowaną aplikację do tworzenia czcionek. słowa kluczowe czy komentarz..... Przycisk Zmień znajdujący się na zakładce Ogólne okna właściwości czcionki pozwala zmienić skojarzenie między czcionką a aplikacją używaną do uruchamiania tego pliku. takie jak kategoria..7. W dolnej części okna znajduje się pole opcji Kopiuj czcionki do folderu Czcionki. za pomocą którego możesz przeglądać dostępne dyski i wskazać plik. . Wybranie z menu pozycji Czcionki powoduje pojawienie się okna podobnego do pokazanego na rysunku 14.

• Zwiększ precyzję wskaźnika — określa. czy funkcja sterowania zwiększoną dokładnością wskaźnika jest włączona. Rysunek 14. Na przykład aby przesunąć wskaźnik na początek ekranu — urządzenie trzeba przesunąć dalej.8. . • Panel sterowania 315 Większość opcji dostępnych w folderze Czcionki nie różni się niczym od pozostałych folderów znajdujących się w systemie. kopiować i wklejać czcionki w taki sam sposób. szczegóły itd.9). Możesz wybrać z listy rozwijanej Lista czcionek według podobieństw do czcionkę. kursywa itd. Zaznaczenie tej opcji spowoduje. która będzie kluczem. Przeglądanie czcionek według stopnia podobieństwa do wybranej czcionki Sto Czcionki P* Edyc|a W** I ł *Kme Narzędzia Pomoc. Umożliwia też szybsze hamowanie. na jaką przesuwany jest wskaźnik po wykonaniu ruchów myszą lub urządzeniem wskazującym.) — wiele czcionek występuje w kilku wariantach: jako pogrubione. jeśli wskaźnik jest przesuwany wolniej lub zatrzymywany. Q wstecz • 1 v j j j Przetdz v A 6 * * * * J i Czcionki Lista czcionek werfug podobieństw do: Nazwa Aiial O| Arid Unicode M5 ^[Microsoft Saos 5erf aJTrebuchetM5 Oj Arial Black ?! Arial Bold Italie OJ And Itak Oj And Narrow 9} Arial Narrow Pogrubiony O^Contury Gothic OJCentury Gothc Kursywa •• jj ftfi a ] Bojd Podobieństwo do Arial Bardzo podobne Bardzo podobne Bardzo podobne Bardzo podobne Bardzo podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne V • Ukryj odmiany (pogrubiony. jak robisz to z pozostałymi plikami w systemie. usuwać. jak pokazano na rysunku 14.Rozdział 14. W menu Widok oprócz opcji dostępnych dla każdego folderu (ikony.) znajdują się dwie dodatkowe opcje: • Lista czcionek według podobieństw — widok wyświetla czcionki uporządkowane według stopnia podobieństwa do wybranej czcionki. Możesz zmieniać nazwę. która występuje w wersjach Arial i Arial Bold. zwłaszcza podczas przesuwania na krótkie odległości. lista. Można konfigurować następujące ustawienia na zakładce Opcje wskaźnika: • Wybierz szybkość wskaźnika — dopasowuje odległość. Wskaźniki myszy Pozycja Wskaźniki myszy menu Zobacz też okna Wygląd i kompozycje jest skrótem do zakładki Opcje wskaźnika okna Właściwości: Mysz uruchamianego przez aplet Mysz znajdujący się w widoku klasycznym Panelu sterowania (rysunek 14. jeśli ustawiono go w pozycji Szybko.8. według którego uporządkowane zostaną czcionki w folderze. czy wyłączona. Przykładem może być czcionka Arial. jeśli suwak ustawiono w pozycji Wolno. a bliżej. że wyświetlane będą tylko główne typy czcionek. kursywa. itd. Zwiększona dokładność wskaźnika zapewnia lepszą kontrolę nad jego ruchami.

Wskaźnik pojawi się po przesunięciu myszy lub urządzenia wskazującego. ułatwiając zauważenie go na wyświetlaczach ciekłokrystalicznych. który znajduje się tuż pod nim. jak ustawienia przycisku podstawowego i pomocniczego.9. Pozostałe zakładki okna Właściwości: Mysz pozwalają konfigurować takie opcje. Aby zmienić długość śladu wskaźnika.)•*•& : : . \ : 0 Ukryj wskaźnik podczas pisania ( ® ) D Pokaż takalzacie wskaźnika po naciśnięciu klawisza £TFL • Przyciąganie do — opcja dostępna w tej sekcji określa. Jeśli zaznaczysz to pole opcji. Jeśli ta opcja jest zaznaczona. Ruch PS: i/ybierz szybkość wskaźnka: 0 Zwiększ pfficyzte wskaznfca Przyciąganie do •I Q Automatycznie ptzenrei wskaźnik na domyślny przycisk w oknie dialogowym K : Widoczność ~-'**'. czy w oknach dialogowych wskaźnik myszy ma być automatycznie ustawiany na przycisku domyślnym (jak na przykład OK lub Zastosuj). to naciśnięcie klawisza Ctrl powoduje zaznaczenie lokalizacji wskaźnika myszy przez wyświetlenie migających. • Ukryj wskaźnik podczas pisania — z pewnością zauważyłeś. Zakładka Opcje wskaźnika pozwala konfigurować wygląd wskaźnika myszy w systemie Windows Właściwości: Mysz Pizyciski \ Wskaźnki Opcit wskaźnła : jatko . • Pokaż lokalizację wskaźnika po naciśnięciu klawisza Ctrl —jest to kolejna opcja chętnie wykorzystywana przez użytkowników. ikony wskaźnika myszy czy ustawienia kółka myszy (jeśli Twoja mysz jest wyposażona w kółko). przeciągnij suwak. Zakładka Przyciski Zakładka Przyciski. .. W kolejnych punktach tego rozdziału opiszemy kolejne zakładki okna uruchamianego przez aplet Mysz Panelu sterowania. wskaźnik myszy będzie ukrywany podczas pisania. • Pokaż ślady wskaźnika — dodaje ślad do wskaźnika myszy. * U -~ : ' j '. Rysunek 14. pokazana na rysunku 14. zarządzanie kontami użytkowników. pozwala konfigurować ustawienia przycisków myszy. a inni za utrudnienie pracy. Niektórzy użytkownicy uważają to rozwiązanie za ułatwienie.316 Część III • Administracja. że wskaźnik myszy utrudnia odczytywanie tekstu.10.. którzy mają trudności z lokalizacją wskaźnika myszy na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. . koncentrycznych okręgów wokół wskaźnika.

10. klikając . Należy kliknąć ponownie. takich jak zaznaczanie i j Szybkość dwukrotnego klikniecia KJknij dwukrotnie loldet. Aby ustawić. i akcji. spióbuj użyć wolnietizego ustawienia. Aby dopasować czas przytrzymywania wciśniętego przycisku myszy w celu zablokowania kliknięcia. jeśli system jest zajęty. • Panel sterowania Rysunek 14.Rozdział 14. Szybkość dwukrotnego kliknięcia można przetestować. to pote wybom. umożliwiając zaznaczenie lub przeciąganie bez przytrzymywania wciśniętego klawisza myszy. Zakładka Przyciski pozwala konfigurować ustawienia przycisków myszy 317 Wtóciwoścl: Mysz Przyciski WtkaźrAi Opciewskażnfca Kółko Konfiguracia Zaznać. że wskaźnik myszy często się zmienia w zależności od obiektu. Szybkość: Wolno Szybko _l Q W z lunkcic BlokadaKJiktiecia Umozfcww podświetlanie lub przeciąganie bez piz^łrzymywania naciśniętego ptzycaku myszy. a zostanie on zablokowany. Zauważyłeś z pewnością. kliknn ptzycisk myszy ponownie Opcje zakładki Przyciski: • Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy — zaznaczenie tego pola wyboru pozwala używać prawego przycisku myszy do wykonywania funkcji podstawowych. Pole Dostosuj zawiera listę dostępnych wskaźników powiązanych z różnymi akcjami w systemie. Za pomocą funkcji BlokadaKłiknięcia można przeciągać obiekty. • Włącz funkcję BlokadaKłiknięcia — blokuje przycisk myszy lub urządzenia wskazującego po pojedynczym kliknięciu. Na przykład wskaźnik myszy ma postać klepsydry. nad którym się znajduje. Użytkownik może zmienić wygląd wskaźnika zaznaczając go. Zakładka Wskaźniki Za pomocą zakładki Wskaźniki możesz definiować różnego rodzaju wskaźniki myszy w systemie Windows. To pole wyboru powinni zaznaczyć użytkownicy leworęczni oraz osoby. aby używać prawego przycisku do wykonywania lunkcii podstawowych. • Szybkość dwukrotnego kliknięcia — suwak w tej sekcji pozwala dopasować czas. jeśli próbujesz zmienić rozmiar okna. zaznaczać bloki tekstu i otwierać menu. aby zwolnić funkcję BlokadaKłiknięcia. którą można wykonać lub jest aktualnie wykonywana. aby przetestować ustawienie. klikając dwukrotnie ikonę folderu w obszarze testowym. jaki może upłynąć pomiędzy kliknięciami podczas dwukrotnego kliknięcia podstawowym przyciskiem myszy. Jeśli foldei nie otwoizy się lub nie zamknie. naciśnii na kiótko pizycisk myszy Aby zwolnić. lub podwójnej strzałki. Wystarczy nacisnąć i przez chwilę przytrzymać wciśnięty przycisk myszy. należy kliknąć przycisk Ustawienia. które najczęściej używają prawego przycisku myszy. Najbardziej popularnym wskaźnikiem myszy jest ikona niedużej strzałki skierowanej do góry i nieco w lewo.

zarządzanie kontami użytkowników. które pomogą rozwiązać problem. z jakiego rodzaju problemem ma do czynienia. jak konflikty przerwań czy problemy ze sterownikami. Sekcja Schemat pozwala wybrać schemat z listy wstępnie zdefiniowanych zestawów wskaźników myszy. mogą być zbyt trudne do rozwiązania. których można używać. W takiej sytuacji narzędzie proponuje sprawdzenie witryny Microsoftu lub producenta sprzętu. Na rysunku 14. • Obrócenie kółkiem o jeden skok powoduje przewinięcie o jeden ekran. . czarne obrysy. Można wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji: • Obrócenie kółkiem o jeden skok powoduje przewinięcie o nn linii naraz. a następnie kliknij przycisk Właściwości. a następnie odpowiedzieć na serię związanych z tym problemem pytań. a następnie zapisać cały schemat za pomocą przycisku Zapisz jako.11 pokazano okno Narzędzie do rozwiązywania problemów z wyświetlaniem wideo. Wybierz urządzenie wskazujące z listy. Klikając przycisk Użyj domyślnego możesz przywrócić domyślny wskaźnik. Po ustaleniu przez system. Pojawi się okno właściwości urządzenia. Szczegółowy opis konfigurowania urządzeń znajdziesz w dalszej części tego rozdziału. Trzeba wybrać problem. Zakładka Sprzęt Zakładka Sprzęt pozwala konfigurować charakterystykę sprzętową myszy. zostanie wyświetlony zestaw porad. który należy rozwiązać. jeśli zmiana nie przypadła Ci do gustu. Jednak takie problemy. ale są powiększone o 30% i mają grube. Zakładka Kółko Zakładka Kółko pozwala konfigurować ustawienia kółka myszy.. Rozwiązywanie problemów W menu Rozwiązywanie problemów okna Wygląd i kompozycje znajdują się dwie pozycje — Ekran i Dźwięk. które umożliwia przewijanie okien. a następnie klikając dwukrotnie nazwę pliku innego wskaźnika. możesz skorzystać ze schematu Powiększone. które będziesz konfigurować (myszy lub innego urządzenia wskazującego). Jeśli masz trudności z lokalizowaniem wskaźnika myszy na ekranie. Użytkownik może również samodzielnie dopasować wskaźniki dla różnych czynności. W polu Urządzenia wyświetlana jest nazwa urządzenia. Nowy zestaw zostanie dodany do listy. Przeglądaj. Narzędzie do rozwiązywania działa dobrze przy rozwiązywaniu prostych problemów. Każdy kształt wskaźnika jest symbolem graficznym określającym aktualną czynność systemu operacyjnego lub możliwą w danej sytuacji czynność użytkownika. Wskaźniki wyglądają tak samo jak w schemacie domyślnym.318 Część III • Administracja..

Nie mogę zainstalować mojego monitora.. natomiast szczegółowe informacje dotyczące połączenia internetowego — w rozdziale 25. Odtwarzanie wideo lub animacji nie działa poprawnie. Występuje problem z funkcja. Dokładny opis konfiguracji połączenia z siecią lokalną znajdziesz w rozdziale 24. który uruchamia aplet Panelu sterowania — Dodawanie lub usuwanie programów.11. • Utwórz połączenie z siecią w miejscu pracy — skrót uruchamia Kreatora nowego połączenia. Dodaj lub usuń programy Kategoria Dodaj lub usuń programy jest skrótem. Korzystając z tego apletu. jak na przykład Usługa faksowania.Problem z wyświetlaniem. wielu monitorów. Aplet Dodawanie lub usuwanie programów jest szczegółowo opisany w rozdziale 12. „Instalowanie i usuwanie aplikacji". takie jak pakiet Microsoft Office. W tej kategorii dostępne są następujące zadania: • Konfiguruj lub zmień połączenie internetowe —jest to skrót do zakładki Połączenia okna Właściwości: Internet uruchamianego przez aplet Opcje internetowe dostępnego w widoku klasycznym Panelu sterowania (ikona tego apletu znajduje się również w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania okna Połączenia sieciowe i internetowe). Połączenia sieciowe i inłernetowe Kategoria Połączenia sieciowe i internetowe w oknie Panelu sterowania pozwala konfigurować połączenia internetowe i połączenia z siecią lokalną. ale również składniki systemu Windows. można dodawać lub usuwać zainstalowane aplikacje. • Panel sterowania Rysunek 14. Nie mogę ustawić rozdzielczości wideo większej niz 640 n 460 z 16 kolorami.Rozdział 14." Obraz miga lub jest zniekształcony. . Narzędzie do rozwiązywania problemów pomaga rozwiązywać problemy na podstawie odpowiedzi na zadawane pytania 319 Narzędzie do rozwiązywania problemów z wyświetlaniem wideo Jaki problem należy rozwiązać? 0 Q Q Q Q Q Otrzymuję następujący komunikat: . Ten program nie może kontynuować pracy.

a użytkownik podejrzewa. Na zakładce Wydajność dostępne są następujące opcje: • Przyspieszanie sprzętowe — określa stopień przyspieszania używany w miksowaniu dźwięku. .320 Część III • Administracja. W tej kategorii dostępne są następujące zadania: • Dopasuj głośność systemu. należy użyć najwyższego ustawienia. W sekcji Głośność urządzenia można za pomocą paska regulować głośność urządzenia. • Zmień ustawienia głośników. można wybrać głośniki (na przykład głośniki stereo monitora. które zostaną dostosowane do odtwarzania audio. Opcja Wycisz pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wyciszania dźwięku w systemie. przy którym problemy jeszcze nie występują. Wywoływane tym przyciskiem okno Zaawansowane właściwości audio podzielone jest na zakładki Głośniki i Wydajność. że ich przyczyną może być przyspieszanie dźwięku. Jeśli pole opcji jest zaznaczone. zarządzanie kontami użytkowników. Kliknięcie przycisku Zaawansowane powoduje otwarcie okna Głośność główna. urządzenie MIDI i inne zainstalowane urządzenia. Zakładka Głośność Zakładka Głośność umożliwia konfigurowanie poziomu głośności dźwięku komputerowego. Zaznaczenie opcji Umieść ikonę głośności na pasku zadań powoduje wyświetlanie w obszarze powiadomień wskaźnika umożliwiającego szybką zmianę poziomu głośności urządzenia odtwarzającego audio. schematem dźwiękowym systemu oraz konfigurować urządzenia audio podłączone do komputera. Aplet Dźwięki i urządzenia audio Aplet Dźwięki i urządzenia audio pozwala sterować głośnością. w którym można dostosować ustawienia źródła dźwięku systemowego.. mowa i urządzenia audio Kategoria Dźwięki. to dźwięk systemowy jest wyłączony. Przycisk Siła głosu głośników wywołuje okno o tej samej nazwie. za pomocą którego można dostosować poziom głośności głośników podłączonych do karty dźwiękowej. które jest obsługiwane przez wszystkie sterowniki standardowe. Dźwięki. W dolnej części zakładki Głośność znajdują się dwa przyciski w sekcji Ustawienia głośników: Siła głosu głośników i Zaawansowane. takie jak napęd płyt CD. dostosować funkcje odtwarzania audio oraz wybrać efekty dźwiękowe. • Zmień schemat dźwiękowy. Korzystając z przycisku Zaawansowane. mowa i urządzenia audio pozwala konfigurować urządzenia audio podłączone do komputera. Domyślnie przyspieszenie jest ustawione na Pełne.. Jeżeli występują problemy. Wszystkie trzy pozycje są skrótami do zakładek okna Właściwości: Dźwięki i urządzenia audio uruchamianego przez aplet Dźwięki i urządzenia audio. którego ikona znajduje się w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania. Kolejne punkty opisują poszczególne zakładki okna apletu. słuchawki stereo itd.).

Okno apletu Mowa zawiera tylko jedną zakładkę. Zakładka Sprzęt Zakładka Sprzęt zawiera listę urządzeń zainstalowanych w komputerze. których można użyć do zmieniania dźwięków przypisanych do wielu zdarzeń programu. Zakładka Audio Zakładka Audio pozwala wybrać urządzenie domyślne wykorzystywane do odtwarzania dźwięku. Okno Zdarzenie programu wyświetla listę zdarzeń programu. a następnie zapisać go. znajdujące się na komputerze. W każdej sekcji znajduje się pole zawierające listę dostępnych urządzeń. Pole Schemat dźwiękowy zawiera listę schematów dźwiękowych. do których można przypisać dźwięki. aby wyszukać pliki dźwiękowe. zaznacz zdarzenie w polu Zdarzenia programu. nagrywania dźwięku i odtwarzania muzyki MIDI. a następnie kliknąć przycisk Właściwości. a następnie wybierz dźwięk z listy Dźwięki. Jeśli w polu Dźwięki nie ma wymaganego dźwięku. przypisując dźwięki do zdarzeń. • Panel sterowania 321 • Jakość konwersji szybkości próbkowania — dopasowuje ustawienie konwersji szybkości audio. które mogą służyć do nagrywania lub odtwarzania dźwięków audio. MOŻESZ utworzyć własny schemat dźwiękowy samodzielnie. szybkość i inne opcje translacji tekstu na mowę. Każdy schemat składa się z zestawu zdarzeń oraz przypisanych im dźwięków. można kliknąć przycisk Przeglądaj. klikając przycisk Zapisz jako. Klinięcie przycisku Głośność powoduje wywołanie osobnego okna umożliwiającego regulację głośności wybranego urządzenia. Jeśli wydajność komputera spada. Aplet Mowa Aplet Mowa pozwala kontrolować właściwości głosu. na której użytkownik . należy wybrać urządzenie z listy. Zakładka Dźwięki Zakładka Dźwięki pozwala powiązać dźwięki z określonymi wydarzeniami w systemie. Kliknięcie przycisku Zaawansowane pozwala konfigurować zaawansowane funkcje wybranego urządzenia. Aby przypisać dźwięk do zdarzenia programu. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dowolnego urządzenia. należy wybrać niższe ustawienie. Zakładka Głos Zakładka Glos zawiera ustawienia. które kontrolują głośność i opcje zaawansowane dla wybranych urządzeń odtwarzających lub nagrywających głos.Rozdział 14. Sekcje tej zakładki są analogiczne jak sekcje zakładki Audio. Każda sekcja zawiera również przyciski Głośność i Zaawansowane. które są zainstalowane w komputerze.

który będzie użyty do podglądu głosu. Foklery . Menu Rozwiązywanie problemów okna Dźwięki. • DVD — pomaga rozwiązywać problemy związane z odtwarzaniem DVD. które pozwalają uszczegółowić problem.. Zakładka Wydajność i konserwacja umożliwia dostęp do wielu opcji odpowiedzialnych za wydajność komputera P»< Edycja Widok Jubtone Narzędzia . Menu Rozwiązywanie problemów okna Dźwięki... Pomoc . którego będzie używać funkcja „tekst na mowę" (z ang...• • Zobacz tei J . Domyślnie zainstalowany jest tylko jeden rodzaj głosu — Microsoft Sam. zarządzanie kontami użytkowników. mowa i urządzenia audio Jak wiesz z poprzedniego podrozdziału.Wydajność j konserwacja RHS ^ j j i Wydajność i konserwacja W 4d Typypitów W i§ Przywdcariie sytemu 1 PSS ^^ Wybierz zadanie.' • o*«.322 Część III • Administracja. która jest pokazana na rysunku 14. Można również wpisać tekst. F^l Wyświetl podstawowe informacte 0 tym k f^>] ćwoWi miejsce rw dysku Łweirdym T4] Wykonał kopł^ zapasowy danych «•••••••••• U Rozwi4zywanie problemów U • • i r*n Rozfntcśc dcnwn^y FHI dysku ^w^rdyni te lub wybierz ikonę Panelu sterowania Zaplanowane radania .12.i . ustawieniami dźwięku itd. może wybrać z listy głos. narzędzia do rozwiązywania problemów zadają pytania.'Q.12.t Wyszukaj 6 * « . a następnie zwracają jako odpowiedź odpowiednie paragrafy pliku pomocy. sterowaniem głośnością. mowa i urządzenia audio zawiera dwie pozycje: • Dźwięk — pomaga rozwiązywać problemy związane z kartami audio. texi-to-speech — TTL). pozwala ustawiać niektóre opcje związane z wydajnością komputera: Rysunek 14. Wydajność i konserwacja Kategoria Wydajność i konserwacja.

in.in. Pozycja Typy plików to skrót do apletu Opcje folderów. Ponieważ wiele elementów kategorii Wydajność i konserwacja jest opisanych w innych rozdziałach niniejszej książki.13. • Rozmieść elementy na dysku twardym tak. dostępnego bezpośrednio w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania. Dostępne opcje zasilania są szczegółowo opisane w dodatku C. które są szczegółowo opisane w innych rozdziałach. aby programy uruchamiały się szybciej — skrót do narzędzia Defragmentator dysków. zmienić skojarzenia plików z aplikacjami. • Dostosuj efekty wizualne — skrót do zakładki Efekty wizualne okna Opcje wydajności. dalszą część tego rozdziału poświęcimy apletowi System. za pomocą którego można m. • System — ikona uruchamia aplet System. w którym rozdziale opisane jest interesujące Cię narzędzie. Wydajność. w którym można zaplanować uruchomienie dowolnego skryptu. • Zwolnij miejsce na dysku twardym — skrót do programu Oczyszczanie dysku.Rozdział 14. Usługa Zaplanowane zadania uruchamiana jest przy każdym uruchomieniu systemu Windows XP i działa w tle. dostępnego również w menu Start. programu lub dokumentu w najbardziej odpowiednim czasie. Podgląd zdarzeń. które jest opisane szczegółowo w rozdziale 13. który pozwala na konfigurowanie ustawień systemu Windows. narzędzia Zarządzanie komputerem. którego okno jest przedstawione na rysunku 14. Można wybrać ustawienia wyglądu i wydajności systemu Windows na komputerze. dostępnego również w menu Start. Aplet ten został szczegółowo omówiony w poprzednich punktach tego rozdziału. Narzędzie Oczyszczanie dysku jest szczegółowo opisane w rozdziale 22. Szczegółowy opis dostępnych w systemie efektów wizualnych znajdziesz w rozdziale 22. Pozycje dostępne w menu Zobacz też okna Wydajność i konserwacja to Typy plików i Przywracanie systemu. . Zajrzyj do indeksu. Planowanie zadań można również uruchomić z okna programu Wiersz polecenia — wpisując polecenie schtasks. • Opcje zasilania — pozwala wybrać schemat zasilania. Pozycja Przywracanie systemu jest szczegółowo opisana w rozdziale 23. Szczegółowy opis tego narzędzia znajduje się w rozdziale 18. • Zaplanowane zadania — kliknięcie ikony powoduje uruchomienie okna apletu Zaplanowane zadania. W sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania okna Wydajność i konserwacja znajdują się ikony następujących apletów: • Narzędzia administracyjne — w skład Narzędzi administracyjnych wchodzą m. • Wykonaj kopią zapasową danych — skrót do Kreatora kopii zapasowej lub przywracania opisanego szczegółowo w rozdziale 21. aby dowiedzieć się. który najbardziej odpowiada danemu komputerowi. • Panel sterowania W tej kategorii dostępne są następujące zadania: 323 • Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze — skrót do zakładki Ogólne okna apletu System.

. Przywracanie systemu — zakładka zawiera opcję przywracania systemu oraz sekcję poświęconą ilości miejsca na dysku przeznaczonej na przywracanie systemu. Przywracanie systemu jest szczegółowo opisane w rozdziale 23. Ogólne — zakładka zawiera informacje o aktualnym systemie operacyjnym oraz komputerze.324 Część III • Administracja. 4. 3. które nie zostały automatycznie wykryte podczas jego uruchamiania. Aplet System Panelu sterowania Właściwości systemu Przywracanie Jyit Ofl^ie : Aktuakzacje automatyczne Sprzęt System: Microtoft Wndows XP Proresjtonal Wers|a2002 Zaiejostiowano dla: ] Zaaw Nazwa komputera 55034-640-0000356-23573 Komputer Pfocesot Intel Pentium III B64MHz 256 MB RAM Okno apletu System podzielone jest na następujące zakładki: 1.). Ta zakładka apletu System jest szczegółowo opisana w rozdziale 28.) oraz informacji o uruchamianiu systemu. ilość dostępnej pamięci operacyjnej itd.13. które można by zmieniać.. Jest to zakładka informacyjna — nie zawiera żadnych opcji. zarządzanie kontami użytkowników. do której należy komputer. Sprzęt — zakładka pozwala na uruchomienie następujących funkcji: • Kreator dodawania sprzętu — przeprowadza użytkownika przez proces dodawania nowych elementów sprzętowych komputera. . profili użytkowników (opisanych w rozdziale 15. Rysunek 14. awariach systemu i raportowaniu błędów (opisanych szczegółowo w rozdziale 6. • Menedżer urządzeń — wyświetla wszystkie urządzenia sprzętowe zainstalowane w komputerze i pozwala zmieniać właściwości każdego z tych urządzeń. takie jak typ i szybkość procesora. 5. Nazwa komputera — zawiera informacje potrzebne do identyfikacji komputera w sieci. 2. Zaawansowane — dostęp do ustawień wydajności (opisanych w rozdziale 22. • Podpisywanie sterowników — umożliwia ustawienie używanego podczas instalacji oprogramowania poziomu ochrony pliku z podpisem. • Profile sprzętu. takie jak nazwa komputera.). domena czy grupa robocza.

pokazany na rysunku 14. Rysunek 14. Menedżer urządzeń umożliwia również przygotowanie raportu o zainstalowanych elementach sprzętowych. dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy lub kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego. że w komputerze zainstalowany jest kontroler audio Intel 82801 AA widoczny w kategorii Kontrolery dźwięku. modyfikować ustawienia sprzętu i rozwiązywać problemy. 7. Menedżer urządzeń pozwala przeglądać i konfigurować ustawienia zainstalowanych urządzeń sprzętowych komputera ftkrja Kktek i :* a» Karty graficzne *: W Karty sieciowe *• •. wybierz z menu Widok sposób prezentacji informacji w oknie Menedżera zadań. W przykładzie pokazanym na rysunku 14. Zasoby według typów i Zasoby według połączeń.14 widać. -fj) Kontrolery stacji dyskietek +• cj-i Kontrolery uniwersalne) magistral szeregowe] *-. wideo i gier. z których każdą można rozwinąć i przejrzeć ustawienia urządzeń znajdujących się w tej kategorii. które współpracują z systemem Windows w taki sposób. można aktualizować sterowniki (lub oprogramowanie) urządzeń sprzętowych. Aby przejrzeć ustawienia dowolnego urządzenia oraz konfigurację zainstalowanych sterowników.14.+• ' 'j Mysz I ime urządzenia wskazuface + V Porrv ( r O M i IPT^ Aby zmienić rodzaj informacji domyślnie wyświetlanej w oknie Menedżera urządzeń. 325 Menedżer urządzeń Korzystając z Menedżera urządzeń. W tej samej kategorii widoczne są również zainstalowane programowe kodery-dekodery audio i wideo. wideo I gier $ © Kodery-dekodery audk> Kodery-dekodery wideo «BI B $ Starsze sterowniki audio 9 Starsze urządzenia pnechwytywania wideo 0 Urządzenia sterujące mediami •: ^ Kontrolery IDE ATA/ATAPI •*•-. Przeglądanie ustawień urządzeń Menedżer urządzeń.Rozdział 14. a pozostałe dostępne widoki to Urządzenia według połączeń.14. jakby to były urządzenia sprzętowe. pozwala zarządzać urządzeniami sprzętowymi zainstalowanymi w komputerze. . Aktualizacje automatyczne — zakładka zawiera opcje powiadamiania o automatycznych aktualizacjach oraz sposobie ich pobierania z witryny Windows Update.> Klawiatury * Jf Komputer Kontrolery dźwięku. $ Monitory . Domyślnym widokiem jest widok Urządzenia według typów. Zdalny — zakładka podzielona na sekcje Pomoc zdalna i Pulpit zdalny. • Panel sterowania 6. Urządzenia podzielone są na kategorie.

czy nie powoduje ono konfliktu z innym zainstalowanym urządzeniem.15. Kliknięcie przycisku Rozwiązywanie problemów pozwala uruchomić Narzędzie do rozwiązywania problemów sprzętowych. lunkc|a 5 To urządzenie działa poprawnie Jeśli masz problemy z tym urządzeniem. jak na przykład informacje o producencie sprzętu oraz lokalizacji urządzenia wewnątrz komputera (w przykładzie pokazanym na rysunku 14. lub odinstalować sterownik. Pojawi się okno dialogowe pokazane na rysunku 14. jeśli po zaktualizowaniu sterownika urządzenie nie działa. Funkcje zakładki Sterownik są szczegółowo opisane w rozdziale 23. z której należy wybrać opcję Użyj tego urządzenia (włącz) lub Me używaj tego urządzenia (wyłącz). lub aby przełączyć profil sprzętowy (patrz dodatek C). to k\krą przycisk Rozwiązywanie problemów. zostanie wyświetlony typ problemu i sugerowane rozwiązanie. przywrócić poprzednio zainstalowany sterownik. mz&dzeme 31. który może ułatwić rozpoznanie i diagnozowanie problemu podczas rozmowy z centrum pomocy. aktualizować zainstalowany sterownik. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące urządzenia.326 Część III • Administracja zarządzanie kontami użytkowników.15 urządzenie jest zainstalowane na magistrali PCI 0). Sekcja Stan urządzenia wyświetla aktualny stan wybranego urządzenia. Widoczny może być również kod problemu i numer. Dzięki temu można w prosty sposób wyłączyć urządzenie. Rysunek 14. aby sprawdzić. . które zostaną opisane w dalszej części tego rozdziału. Zakładka Sterownik Zakładka Sterownik jest niezwykle ważną zakładką każdego urządzenia. Jeśli wystąpił problem z urządzeniem. które okno opisuje. wideo i giw Intel Magutiała PCI 0. W dolnej części zakładki znajduje się lista rozwijana Użycie urządzenia. Dla każdego zainstalowanego urządzenia sprzętowego lub programowego można wyświetlić okno właściwości Właściwości: Kontroler audio IntH(r) 82B01AA AC'97 Ogdne <ffi\ Właściwości Slecownk Zasoby Kontroler audio intefy] 82801A4 AC'97 Typ urządzenia: Producent: Lokafaacia. Jednak okna właściwości większości urządzeń mają kilka zakładek wspólnych. ponieważ pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat plików sterownika.15. Stanurzadzena Kontrolery dźwięku. aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów Użyj tego urządzenia (wr-acz) Ilość zakładek okna właściwości jest zależna od rodzaju urządzenia.

Ustawienia większości nowoczesnych urządzeń. zaznacz nazwę komputera lub kategorię sprzętu. Zasoby wykorzystywane przez urządzenie sprzętowe iściwiiśnl: Kontroler audio I11IHO) D7RO1AA AC'97 Ogólne Właściwości Stefowmk Zasoby tiBh Kontroler audio Intd(i) B2801AA AC97 Ustawienia zasobu: Typ zasobu Ustawienia łODZakres We/Wy D8O0D8FF MNZakiesWc/Wy DC8O-DCBF MMlRO 17 Lista urzadreń powodujących konflikty: i Nie ma konfliktów. nie muszą być modyfikowane w ten sposób. Aby przygotować raport.16. Zaznacz typ raportu. Raport może Ci być potrzebny. • Wszystkie urządzenia i podsumowanie systemu — wyświetla raport dla każdego typu urządzenia lub sprzętu zainstalowanego na zarządzanym komputerze lokalnym lub zdalnym oraz raport podsumowujący dla komputerów zainstalowanych na zarządzanym komputerze. • Wybrana klasa lub urządzenie — raport dotyczący zaznaczonego urządzenia lub typu sprzętu. użytkownik często musi mieć możliwość ingerencji w ich ustawienia. Niektóre ustawienia nie mogą być nawet modyfikowane przez użytkownika. w szczególności urządzeń wykorzystujących technologię Plug&Play. • Panel sterowania 327 Zakładka Zasoby Zakładka Zasoby. Jednak korzystając z urządzeń starszego typu. Wybierz z menu Akcja/Drukuj. przerwania oraz ustawienia DMA (z ang. Przygotowanie raportu o urządzeniach Menedżer urządzeń pozwala również wydrukować lub zapisać w pliku raport o wszystkich urządzeniach zainstalowanych w systemie. Pojawi się okno dialogowe drukowania. aby ich ustawienia nie kolidowały z ustawieniami innych urządzeń komputera. 3. . pokazana na rysunku 14. Pod pojęciem zasobów rozumie się adresy wejścia-wyjścia. lub do celów archiwalnych. pozwala przeglądać (i w niektórych przypadkach modyfikować) zasoby wykorzystywane przez urządzenie sprzętowe. 2. Direct Memory Access). jaki chcesz tworzyć. Rysunek 14. wykonaj następujące kroki: 1. W oknie programu Menedżer urządzeń. Dostępne są następujące typy raportów: • Podsumowanie systemu —jest to podsumowanie informacji o urządzeniach zainstalowanych w komputerze lokalnym lub zarządzanym komputerze zdalnym.16.Rozdział 14. dla której chcesz przygotować raport. aby wysłać go do serwisu.

.. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 3. 4. Możesz utworzyć raport zapisany do pliku w formacie ASCII. zarządzanie kontami użytkowników. że nie sposób byłoby opisać je wszystkie w tym rozdziale. Właściwości różnych kontrolerów gier są tak od siebie różne. które możesz wybrać. 5. godzina. Po wybraniu producenta Rodzajowe w polu Drukarki znajduje się lista drukarek. Wybierz typ Generic/Text Only. walut. jeśli chcesz utworzyć raport dla poprawnie działającego systemu i odwołać się do niego. Kliknięcie przycisku Właściwości wybranego kontrolera pozwala przetestować i skalibrować ten kontroler. wybierz drukarkę i kliknij przycisk Drukuj. aby wygenerowany plik był zapisany w formacie ASCII. Dokument zostanie zapisany z uwzględnieniem formatowania drukarki— takiego jak wybór czcionek i określenie kolorów — w pliku prn. Drukarki i inny sprzęt Kategoria Drukarki i inny sprzęt obejmuje różne rodzaje sprzętu. zawiera szczegółowy opis apletu Drukarki ifaksy. godzina. Szczęśliwym posiadaczom kontrolerów gier aplet Kontrolery gier oferuje skromne okno zawierające listę zainstalowanych kontrolerów gier. . Sprawdź instrukcję obsługi urządzenia. a następnie wybierz drukowanie do portu FILE: (Drukuj do pliku). Data. Na przykład rozdział 17. dat i godzin.328 Część III • Administracja. a także używany język i sposób wyświetlania liczb. Jeśli chcesz wydrukować raport. W tym celu użyj Kreatora dodawania drukarki. W polu Producent wybierz Rodzajowe. który można podłączyć do komputera. Szczegółowe informacje na temat zarządzania kontami użytkowników znajdziesz w rozdziale 15. wszystkie aplety znajdujące się w tej kategorii są opisane w innych rozdziałach tej książki. który może być wydrukowany na innej drukarce. Jeśli chcesz zapisać raport do pliku. Możesz zaznaczyć konto użytkownika na liście i przeglądać właściwości tego konta. godzinę i strefę czasową dla danego komputera. Jest to wygodne rozwiązanie. jeśli pojawi się jakiś problem. opisanego w rozdziale 17. zanim zaczniesz wprowadzać zmiany w ustawieniach za pomocą Panelu sterowania. Z wyjątkiem Kontrolerów gier. zaznacz opcję Drukuj do pliku. język i opcje regionalne Kategoria Data.. Konta użytkowników Kategoria Konta użytkowników zapewnia dostęp do listy kont lokalnych użytkowników komputera. Taki plik można następnie obrabiać w dowolnym edytorze tekstów. język i opcje regionalne pozwala zmienić datę.

począwszy od dostępu do plików pomocy po uzyskiwanie pomocy technicznej z witryny Microsoft Knowledge Base i wyszukiwanie informacji w grupach dyskusyjnych systemu Windows XP. *f wtotoit.17. ale również z lewego panelu okna Panel sterowania. naciśnięcie klawisza Fl spowoduje uruchomienie pliku pomocy bieżącej aplikacji). warto przyjrzeć się jej dokładniej. albo z Panelu sterowania. Ekran powitalny aplikacji Pomoc i obsługa techniczna wyszukaj '->] © Centrum pomocy i obsługi technicznej Wn<J»«!»PiofMS«Ml Wybierz temat Pomocy Co nowego w systeotó Motyka. Pomoc i obsługa techniczna Dostęp do aplikacji Pomoc i obsługa techniczna jest możliwy nie tylko z menu Start. Możesz uruchomić aplikację Pomoc i obsługa techniczna. • Panel sterowania 329 Opcje ułatwień dostępu Większość książek poświęca jedynie stronę lub dwie opcjom ułatwień dostępu. Rysunek 14. pokazaną na rysunku 14. albo przez naciśnięcie klawisza Fl (jeśli jesteś wewnątrz aplikacji. My poświęciliśmy tej kategorii cały rozdział 5.wmdow* uptłutt' rtMl 2qttdny «w«et i ołJrofltamOwanSe dMt 3 la dostaw g ^ (toeasht. Ponieważ aplikacja Pomoc i obsługa techniczna jest niezastąpiona podczas poznawania nowych funkcji systemu i rozwiązywania problemów. Ekran powitalny oferuje dostęp do bogatego wachlarza funkcji. Nwrrwct Czy wiesz' o ją apirf< do firmy Jak widać. aplikacja Pomocy została znacznie wzbogacona w porównaniu do poprzednich wersji systemu Windows. fołngraffc Podstawy systemu Wmdow* Poproś o pomoc @ I się t tytti iowpytwem prsy uiycuj Pomocy systi «u Wybierz zadanie wftj ym.17. Znajdziesz tam bardzo szczegółowe opisy wszystkich opcji ułatwień dostępu w systemie Windows XP. . albo z menu Start.Rozdział 14.

Dostępne narzędzia to m. ale pozwala również przeglądać sieć Web w poszukiwaniu rozwiązań za pomocą sekcji Wyszukaj. . pojawiają się programy korygujące. Defragmentator dysków.. jak łączenie się z witryną Windows Update.. rozwijają się.in. W lewym panelu okna można wybrać temat Pomocy. w tym również Windows XP. Sekcja Wybierz zadanie zawiera skróty do takich zadań. możesz mieć pewność. Oczyszczanie dysku. że Twój system składa się z najbardziej aktualnych elementów. Kopia zapasowa — i wiele innych. to w sytuacji. gdy wystąpi problem z system operacyjnym warto skonsultować się z bazą wiedzy dostępną na witrynie Microsoftu poprzez sekcję Wyszukaj. wyszukiwanie zgodnego sprzętu i oprogramowania. przywracanie systemu po awarii lub korzystanie z narzędzi do wyświetlania informacji o komputerze i analizowania problemów. Ponieważ wszystkie systemy operacyjne. Można również skorzystać z sekcji Poproś o pomoc.330 Część III • Administracja zarządzanie kontami użytkowników. na które podzielony jest Panel sterowania. Jedną z najważniejszych zalet aplikacji Pomoc i obsługa techniczna jest fakt. aby uzyskać pomoc na stronie Microsoft Knowledge Base lub od innych użytkowników prowadzących konwersacje w grupach dyskusyjnych. nowe sterowniki urządzeń i zmienia się oprogramowanie. Kategorie wymienione w lewym panelu okna Pomocy są bezpośrednio powiązane z kategoriami. Jeśli równocześnie korzystasz z funkcji Automatycznej aktualizacji. iż oferuje ona nie tylko dostęp do plików pomocy zapisanych na komputerze lokalnym.

Rozdział 15. Wystarczy wpisać nazwy kont. Przyjrzymy się bliżej sposobom korzystania z Panelu sterowania w celu tworzenia i modyfikowania kont użytkowników w taki sposób.. jak wykonywać obie te czynności. podczas procesu instalowania systemu operacyjnego Windows XP administrator może utworzyć do dziesięciu kont użytkowników. Możesz również tworzyć konta użytkowników i zarządzać nimi podczas pracy systemu. Możesz tworzyć konta użytkowników podczas instalacji systemu. abyś mógł sprawować kontrolę nad tym. Zarządzanie kontami użytkowników W tym rozdziale: • Tworzenie kont użytkowników podczas instalowania systemu • Tworzenie kont użytkowników po zakończeniu procesu instalacji systemu • Zmiana konfiguracji kont użytkowników • Wybór sposobu logowania i wylogowywania konta użytkownika • Tworzenie Zasad grupy dla komputera lokalnego • Konfigurowanie ustawień użytkownika • Korzystanie z szablonów administracyjnych • Monitorowanie pracy użytkowników • Przydzielanie praw użytkownikom • Grupy jako sposób na uproszczenie administrowania i przydzielania uprawnień do zasobów • Szybkie przełączanie użytkowników • Korzystanie z usług Zdalna pomoc i Zdalny pulpit Jak dowiedziałeś się z rozdziału 3. W tym rozdziale dowiesz się. kto korzysta . Na tym etapie nie ma możliwości wybrania typu konta ani przydzielenia hasła. Utworzone w ten sposób konto musi zostać skonfigurowane za pomocą Panelu sterowania po zakończeniu procesu instalacji systemu. a następnie je modyfikować po zakończeniu procesu instalacji lub uaktualniania systemu do wersji Windows XP.

Panel sterowania zostanie uruchomiony z aktywnym widokiem kategorii. więc już nigdy nie będziesz się musiał martwić. Po utworzeniu kont użytkowników podczas procesu instalacji systemu uruchom Panel sterowania. zarządzanie kontami użytkowników. warto utworzyć oddzielne konta dla każdego z użytkowników. z Twojego komputera i jakie zadania wykonuje. Nawet w sytuacji. Po zakończeniu procesu instalacji możesz skonfigurować utworzone konta za pomocą Panelu sterowania.2) — wybierz zadanie administracyjne. w którym możesz wpisać do dziesięciu nazw użytkowników. które chcesz wykonać. aby utworzyć nowe konto użytkownika. co to są Zasady grupy oraz lokalne zabezpieczenia. Windows XP automatycznie tworzy konta użytkowników odpowiadające tym nazwom.332 Część III • Administracja.1. aby przydzielić każdemu użytkownikowi hasło oraz przypisać odpowiedni typ konta.. Dowiesz się. Tworzenie kont użytkowników podczas instalacji systemu Jedną z ostatnich czynności podczas procesu instalacji systemu Windows XP jest utworzenie kont użytkowników. śledzenie aktywności użytkownika oraz sterowanie dostępem do zmian funkcji. Instalator systemu wyświetla okno dialogowe. Pozwala to na przydzielenie odpowiednich praw każdemu użytkownikowi. Poznasz rówież sposób tworzenia dyskietki odzyskiwania hasła. jak pokazano na rysunku 15. Fast User Switching).. Wykorzystując podane nazwy. Jeśli z komputera korzysta więcej niż jedna osoba. warto utworzyć przynajmniej jedno konto użytkownika podczas instalacji systemu. czyli sposób na przełączanie użytkowników w trakcie normalnej pracy systemu i uruchomionych aplikacji. Kolejnym krokiem w procesie tworzenia nowego konta użytkownika jest przejście do kategorii Konta użytkowników. Pojawi się okno Konta użytkowników (rysunek 15. Tworzenie kont użytkowników po zakończeniu procesu instalacji systemu Uruchom Panel sterowania z menu Start. gdy z komputera korzysta tylko jedna osoba. aby móc następnie korzystać z tego konta (w zamian za korzystanie z wbudowanego konta Administratora) do zarządzania systemem. Ponadto w tym rozdziale omówimy szybkie przełączanie użytkowników (z ang. że go zapomnisz. .

aby utworzyć nowe konto użytkownika 333 PJik Łdycja Widok gubione tyarzędzid Pomoc f W*«s j3* Panel sterowania J. z których będą korzystać inni użytkownicy sieci podłączając się do udostępnianych przez Ciebie zasobów.3) podaj nazwę nowo tworzonego konta.1. w których musisz wpisać informacje dotyczące tworzonych kont. jak tworzyć lokalne konto użytkownika. możesz utworzyć nowe konto. zmienić konto lub zmienić sposób logowania i wylogowywania użytkowników W sekcji Wybierz zadanie kliknij Utwórz nowe konto. W tym rozdziale dowiesz się. Korzystając z dostępnych opcji. Jeśli Twój komputer nie jest podłączony do sieci. który będzie korzystał z komputera. możesz utworzyć konta. .Rozdział 15. • Zarządzanie kontami użytkowników Rysunek 15. Okno Konta użytkowników pozwala zarządzać lokalnymi kontami użytkowników.2. wyszuka] Foldery Rysunek 15. W widoku kategorii Panelu sterowania wybierz kategorię Konta użytkowników. Jeśli jednak Twój komputer j e s t częścią grupy roboczej. możesz utworzyć osobne konto dla każdego użytkownika. W pierwszym z tych okien (rysunek 15. Następnie będą się kolejno pojawiać okna.

W przeciwnym razie trudno będzie dojść. Upewnij się. które jest zapisane w kontrolerze domeny. Ekran powitalny systemu Windows XP zawiera listę użytkowników oraz obrazki powiązane z ich kontami. administrator utworzył dla Ciebie osobne konto w domenie. Domyślnie Windows XP wyświetla po uruchomieniu ekran powitalny. . który jest częścią Active Directory. Nawet jeśli Twój komputer jest częścią domeny. uprawnienia do plików tworzonych przez innych użytkowników komputera. a następnie kliknij przycisk Dalej. Konta użytkowników w domenie pozwalają na dostęp do zasobów w całej domenie (lub wielu domenach. zmiana Rejestru systemowego. których konta są typu Administrator komputera. W systemie powinno istnieć co najmniej jedno konto tego typu pozwalające na zarządzanie komputerem bez konieczności logowania się na wbudowane konto Administrator. możesz tworzyć lokalne konta użytkowników. którego konto jest typu Administrator komputera. że nazwa konta wyświetlana jest również w menu Start. aby załogować się do systemu. Użytkownik. takich jak dodawanie nowych użytkowników..0 lub serwer Windows 2000.334 Część III • Administracja. Kontrolerem domeny może być serwer Windows NT 4. Lokalne konta użytkowników pozwalają na dostęp do lokalnych zasobów. Wybierz nazwę. a użytkownicy.. Rysunek 15.3. że hasło do konta Administrator jest przechowywane w bezpiecznym miejscu. posiada większość uprawnień do zarządzania komputerem. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się. którą użytkownikowi będzie łatwo zapamiętać. postaraj się wybrać taką nazwę. instalowanie nowych aplikacji. zarządzanie kontami użytkowników. Pojawi się okno Wybieranie typu konta. kto i jakie zmiany wprowadził w systemie. | Ęate] > j |AnJu|| W sytuacji gdy Twój komputer jest częścią domeny. Wpisz nazwę. nie pozwalają natomiast korzystać z zasobów sieciowych. jakie ma konto lokalnego Administratora. którą użytkownikowi łatwo zapamięta ** Konta użytkowników ^ S t r o n a główna BEK Nadawanie nazwy nowemu kontu WptH nazwę da nowego konta: !•*•< I Ta na:wa będzie wyświetlana na ekwi«jxwttalriyrn i w męny Start. której użytkownik będzie używał podczas logowania się do komputera. korzystają z własnych kont do zarządzania systemem. użytkownicy klikają nazwę konta. W Windows XP dostępne są następujące typy kont: • Administrator komputera — konto tego typu daje użytkownikowi takie same prawa. jeśli są one częścią Active Directory).

Tabela 15. Musisz jednak ustawić odpowiednie zabezpieczenia. że związane są z nim pewne ograniczenia praw. Różnice pomiędzy kontem typu Administrator komputera a kontem typu Ograniczone Funkcja Instalowanie oprogramowania i urządzeń sprzętowych Wprowadzanie zmian w całym systemie Dostęp i odczyt plików. W dużych firmach nazwy kont . Pkd są to inicjały użytkownika. Wybierz opcję Zmień inne konto lub dwukrotnie kliknij nazwę konta widoczną w sekcji lub wybierz konto do zmiany. mogą zmieniać (a nawet usunąć konieczność podawania) hasło. Właśnie zakończyłeś proces tworzenia nowego konta użytkownika. Zmień nazwę W poprzednim przykładzie utworzyliśmy konto użytkownika o nazwie pkd. aby zapoznać się ze szczegółami korzystania z udostępnianych plików.4). Pojawi się okno Co chcesz zmienić w koncie użytkownika pkd? (rysunek 15. zmienić związany ze swoim kontem obrazek. których konto jest typu Ograniczone. które utworzyliśmy w poprzednim przykładzie.2). kompozycję i inne ustawienia pulpitu.1. łącznie z ustawieniem lub zmianą hasła. zanim użytkownik zacznie korzystać z nowego konta. które nie są prywatne Tworzenie i usuwanie kont użytkowników Zmiana ustawień kont innych użytkowników Zmiana nazwy i typu własnego konta Zmiana związanego z kontem obrazka Tworzenie. zmiana i usuwanie własnego hasła Administrator komputera Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Ograniczone Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Zaznacz odpowiednią opcję i kliknij przycisk Utwórz konto znajdujący się w dolnej części okna Wybieranie typu konta.1 przedstawia podstawowe różnice pomiędzy kontami typu Administrator komputera a Ograniczone. Zmiana konfiguracji kont użytkowników Wszystkie zmiany konfiguracji konta. są wykonywane za pomocą apletu Zmień inne konto dostępnego w oknie Konta użytkowników (rysunek 15. Użytkownicy. Zajrzyj również do rozdziału 9. Użyj konta „pkd".. Więcej na temat wybierania kompozycji i zmiany ustawień pulpitu znajdziesz w rozdziale 7. który będzie korzystał z konta.Rozdział 15. Nazwa tego typu konta wskazuje. Tabela 15. • Zarządzanie kontami użytkowników 335 • Ograniczone — konto tego typu jest przeznaczone dla większości użytkowników.

-. dlatego hasło jest pustym ciągiem znaków. folderów. „ »„ . to nie będzie on już miał dostępu do plików i folderów tworzonych wcześniej. Z pozoru wydaje się.. których właścicielem jest dany użytkownik. aby uniknąć nieporozumień. jeśli kilku użytkowników ma takie samo nazwisko. ponieważ wpisywane znaki nie są wyświetlane na ekranie. .. System korzysta z identyfikatora podczas wyszukiwania plików.. że równie prosto jak zmienić nazwę konta można utworzyć nowe konto z inną nazwą. oraz do przyznawania praw dostępu do plików.„..4. Rysunek 15. W tym przykładzie konto użytkownika pkd zostało utworzone podczas instalacji systemu.. . "' • -' •'-•'" Po wpisaniu nowej nazwy konta kliknij przycisk Zmień nazwę. zarządzanie kontami użytkowników. Utwórz lub zmień hasło ^>01ygf!no>l t Wybierz opcję Utwórz hasło w oknie Co chcesz zmienić w koncie użytkownika pkd?.5). co spowoduje pojawienie się okna Podaj nową nazwą dla konta użytkownika pkd.. Otóż podczas tworzenia konta użytkownika system generuje powiązany z nim identyfikator bezpieczeństwa (z ang.. security identifier)..336 Część III • Administracja.. Jeśli hasło użytkownika jest pustym ciągiem znaków. użytkownik może logować się do systemu przez wpisanie nazwy użytkownika i naciśnięcie klawisza Enter lub wybranie nazwy użytkownika na ekranie powitalnym. W tym przykładzie wybierz opcję Zmień nazwą... Okno zmiany konta użytkownika pozwala w prosty sposób konfigurować konto ^ Utwórz nowe konto I zr**mr» k no ot użytkowników są przeważnie tworzone ze złożenia inicjałów imienia. Zmiana nazwy konta pozwala uniknąć takich problemów. . Wpisz nowe hasło w oknie Utwórz hasło dla konta użytkownika pkd (rysunek 15. Pojawi się okno. Po dwukrotnym wpisaniu hasła przejdź do pola Wpisz wyraz lub frazę.. drugiego imienia oraz nazwiska użytkownika. w którym możesz wpisać nowe hasło (jeśli aktualnie nie ma przypisanego hasła) lub zmienić istniejące hasło.* . Wprowadź nową nazwę konta użytkownika. Jeśli utworzysz nowe konto dla bieżącego użytkownika... drukarek i innych zasobów. Windows XP — podobnie jak większość aplikacji — prosi o dwukrotne podanie nowego hasła... które mają być używane jako wskazówka . aby przypisać hasło do konta użytkownika...

pamiętaj o następujących zasadach: • Wybieraj hasła. Wpisz wyraz lub frazę. ale może również wpłynąć na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa systemu. Jeśli to zrobisz. Jeśli na przykład chcesz użyć jako hasła nazwy swojej ulubionej drużyny koszykówki. Każdy. Na przykład wiele osób używa imienia swojego zwierzaka lub nazwy ulubionej drużyny piłkarskiej jako hasła. może to być. Tworząc hasła. Kilka słów na temat doboru haseł. będzie mógł przeczytać wskazówkę. W słowie Yankees zastąp litery e cyfrą 3. Prostą sztuczką jest mieszanie wielkich i małych liter oraz zastępowanie cyframi niektórych zestawów liter. imionami żony. Jednak ta prosta sztuczka jest łatwa do odgadnięcia. W ten sposób powstanie hasło Yank33s. które ma)ą byc" używane jako w f j j u j j w t a [Wpisz wskazówkę dołyczocg hałł Wskazówka dotycząca hasła będzie wooczna da każdego użytkownika tego komputera ht dotycząca hasła. możesz to zrobić w następujący sposób. • Nie używaj przekleństw. które postronnej osobie będzie trudno zgadnąć. nie wybieraj jako wskazówki „Aportuj!" lub . .ć utraty danych. certyfikaty osobiste j zapisane hasła do witryn sieci Web lub zasobów sieciowych. Dlatego dobrze się zastanów nad doborem wskazówki. • Zarządzanie kontami użytkowników Rysunek 15. • W haśle użyj kombinacji wielkich i małych liter oraz cyfr. nazwisko panieńskie matki. ale takie. Jeśli jesteś jedną z takich osób. osoba ta może zgadnąć hasło do konta użytkownika. Dlatego zamień dodatkowo niektóre litery na wielkie. tym trudniejsze do odgadnięcia. Wybieraj hasła łatwe do zapamiętania. są one popularne i łatwe do odgadnięcia dla hakerów (zdziwiłbyś się. poproś uzyłkownfca pkd o spgtzadzome dyskietki resetowarna hasła. pkd utraci wszystkie szyfrowane pliki EFS. Jeśli wskazówka będzie zbyt jednoznaczna. • Im dłuższe hasło. na przykład.5. Wskazówka dotycząca hasła ma pomóc użytkownikowi zapamiętać hasło.+rts(iii» dobrej wskazówki dotyczące) hasła j f i ZapamSywanie bas* Tworzysz hasło dla pkd. Aby w przyszłości un*na. jakie są popularne). na przykład YanK33s lub Yank3eS. Wtedy możesz użyć jako wskazówki określenia „Drużyna koszykówki". • Użyj nieco trudniejszego do odgadnięcia słowa. Okno pozwalające użytkownikowi utworzyć lub zmienić hasło 337 Utwórz hasło dla konta użytkownika pkd hasła Twc.Rozdział 15. dzieci lub zwierzaka. muszą one być wpisywane tak samo za każdym razem. kto wprowadzi błędne hasło. Wpisz ieszcze raz nowe hasło da potwierdzenia 1 5 )eś» hasło zawiera duże toery.J)rużyna Dudka". które nie są nazwami drużyn piłkarskich.

a następnie wybierz opcję Zapobiegaj zapominaniu hasła w sekcji Zadania pokrewne (rysunek 15.6. Natomiast jeśli zostanie wprowadzone błędne hasło podczas logowania do domeny. Jeśli użytkownik wprowadzi niewłaściwe hasło. aby nawet administrator nie znał jego hasła. nowe konto W*. Kliknij przycisk Resetuj i włóż dysk resetowania hasła do napędu. który pozwala użytkownikowi wprowadzić nowe hasło (zostanie ono również zapisane na dysku resetowania hasła. Skorzystaj z funkcji Zapobiegaj zapominaniu hasła. w którym użytkownik może zaznaczyć opcję.. postępuj zgodnie z opisanymi poniżej krokami. jest bezużyteczne. aby wprowadzić nowe hasło. aby utworzyć dysk resetowania hasła '* Konta użytkowników Wstecz (j £ j & 5Łrona główna ?. Wejdź do kategorii Konta użytkowników Panelu sterowania. ljjvwante usrugl .: i-i UfannacJI j j i Usuwanie wlasnogo konta . Odzyskiwanie zapomnianego hasła Jeśli użytkownik zapomni hasła.. Pojawi się kreator. następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora. że zapomniał hasła.6).-. dlatego użytkownik nie musi tworzyć dysku resetowania hasła na nowo). Jeśli Twój komputer nie należy do domeny.NET P^rerporr . aby utworzyć dysk resetowania hasła: 1. 2. Hasło. które zna jeszcze ktoś oprócz Ciebie..jfc Pt zeł^czanie użytkowników :.NET i** Paswwt Go chcesz zmienić w swoim koncie? (31 Zmtert moią na^wę Q Zfiłeri ROJB rusto {£J Usuń moje ńasto Q ^rfwń mój obraz £J Zmień mój typ konta f Administrator komputera Ł Q Kanfigi^uj moja kanto dc korr^ania ? profilu -jfłtjgi .. pojawi się okno. Rysunek 15. W oknie Konta użytkowników kliknij swoje konto. W takiej sytuacji może użyć dysku resetowania hasła. aby przypisać nowe hasło do konta użytkownika. administrator może załogować się do systemu i za pomocą Panelu sterowania nadać użytkownikowi nowe hasło. która umożliwia załogowanie się do systemu. adania pokrewne luczmUn) tnoM hatłarr* sieciowymi Zapobiegaj japommarwj hasła ZhiKtń mcie koritcj Utwór. pojawi się błąd logowania. Kolejną opcją dostępną w oknie Konta użytkowników jest tworzenie dyskietki (zwanej też dyskiem resetowania hasła). Korzystanie z dysku jest proste.338 Część III • Administracja. nawet jeśli użytkownik zapomniał hasła. Po dwukrotnym wpisaniu hasła oraz wskazówki kliknij przycisk Utwórz hasło. zarządzanie kontami użytkowników. Po ponownym załogowaniu się użytkownik powinien zmienić hasło.

Jeśli Twój komputer jest częścią domeny. Usuwanie hasła Jeśli utworzyłeś hasło do swojego konta. 339 4. które możesz powiązać z lokalnymi kontami użytkowników. aby utworzyć dysk resetowania hasła. Kiedy proces kopiowania zostanie zakończony. • Zarządzanie kontami użytkowników 3. Z oczywistych powodów powinieneś przechowywać dysk resetowania hasła w bezpiecznym miejscu. Aby utworzyć taki dysk. może uzyskać dostęp do konta użytkownika. kiedy postronna osoba próbowałaby utworzyć dysk resetowania hasła pod nieobecność użytkownika przy pozostawionej niezablokowanej klawiaturze).7) informujące o konsekwencjach usunięcia hasła. na liście zadań związanych z kontem użytkownika pojawiła się nowa pozycja — Usuń moje hasło. wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del.6 z powyższej listy. nie poradzą sobie z zapamiętaniem hasła. a następnie wybierz opcję Kopia bezpieczeństwa. która wejdzie w posiadanie Twojego dysku resetowania hasła. załoguj się na konto typu Administrator komputera i uruchom Panel sterowania/Konta użytkowników. . Postęp kopiowania pliku na dyskietkę jest wyświetlany w oknie kreatora. Wprowadź hasło i kliknij przycisk Dalej. W takiej sytuacji możesz usunąć hasło za pomocą apletu Konta użytkowników. że każda osoba. która wejdzie w posiadanie tego dysku. Wybierz konto. Aby usunąć hasło do konta użytkownika. Usunięcie hasła jest dobrym rozwiązaniem jedynie wtedy. Każda osoba. Pojawi się Kreator przypominania hasła. aby przywołać okno Zabezpieczenia systemu Windows. Kliknij przycisk Dalej. aby uruchomić Kreatora przypominania hasła. Wybierz opcję Zmień hasło. który ostrzega użytkownika. 6. Jeśli jesteś pewien swojej decyzji. 5. a następnie wybierz Usuń hasło z listy zadań okna Co chcesz zmienić w koncie użytkownika [nazwajużytkownika]?. Kreator prosi o podanie lokalizacji. a następnie przycisk Zakończ. do którego chcesz usunąć hasło. Chociaż może się to wydawać w pierwszej chwili śmieszne. które również go używają. Nie muszą oni konieczne korzystać z obrazów oferowanych przez system Windows XP. proces tworzenia dysku resetowania hasła jest nieco inny. kliknij przycisk Usuń hasło. gdy jest to komputer domowy i obawiasz się. w której ma być utworzony dysk resetowania hasła. Kreator prosi o podanie aktualnego hasła (zapobiega to sytuacji. Zmień obraz powiązany z kontem użytkownika Windows XP posiada zestaw obrazów. że Twoje dzieci. kliknij przycisk Dalej. Domyślnie jest to napęd dyskietek A:. Włóż dyskietkę do napędu i kliknij przycisk Dalej. Pojawi się ostrzeżenie (rysunek 15. może załogować się na Twoje konto.Rozdział 15. obrazy te pozwalają użytkownikom dostosować ekran powitalny systemu do własnych upodobań. Wykonaj czynności z punktów 3 .

jeśli chcesz wybrać inny obraz niż domyślne obrazy systemu Windows XP. Okno Konta użytkowników ostrzega o konsekwencjach związanych z usunięciem hasła do konta użytkownika. Jeśli to zrobisz.7..340 Część III • Administracja. p k d u t r a c i w s z y s t k i e s z y f r o w a n e p i k i EFS. jeśli jesteś pewien swojej decyzji krmputera Chronione hasłem Czy na pewno chcesz usunąć hasło użytkownika pkd? Usuwasz hasło dla pkd. zarządzanie kontami użytkowników. poproś uzytkownka pkd o sporządzane dyskietki resetowama hasła. Jesl usuniesz to hasło. mogą być w następujących formatach: . •»->s Możliwe jest pobranie obrazów z witryn sieci Web. Aby zmienić obraz związany z kontem użytkownika. Wybierz opcję Zmień obraz w oknie Co chcesz zmienić w koncie użytkownika [nazwa_użytkownika)'?.pow<ajrr/ifi.). Rysunek 15. Możliwe jest nawet umieszczenie zdjęcia użytkownika obok nazwy konta na ekranie powitalnym. Wybierz konto użytkownika. Rysunek 15.8 przedstawia okno Wybierz nowy obraz dla konta użytkownika pkd. Możesz również za pomocą paska przewijania przeglądać wszystkie obrazy dostępne w systemie. pobrać obraz z sieci Web lub użyć własnego zdjęcia w formacie cyfrowym * Knntri użytkowników 83 Strona główna Wybierz nowy obraz dla konta użytkownika pkd Wybrany obraz będzie wyświetlany na «kranię. wybierz opcję Zmień konto w oknie Konta użytkowników. WK. Rysunek 15. Możesz wybrać jeden z obrazów dostępnych w systemie. c e r t y f i k a t y osobiste I z a p i s a n e h a s ł a do w i t r y n s l e d W e b hjb zasobów sieciowych. Obrazy.8. Kliknij przycisk Usuń hasło. z kamery wideo lub ze skanera (patrz rozdział 30. które chcesz przypisać do konta użytkownika.t-ei informacji ^j Uż/wanie własnego obrazu Możesz kliknąć łącze Przeglądaj w poszukiwaniu innych obrazów. Aby w przyszłości uniknąć utraty danych. hne osoby będą mogły uzyskał! dostęp do konta użytkownika pkd I zmień* lego ustawienia.. któremu chcesz przypisać nowy obraz przez dwukrotne kliknięcie jego nazwy.

in. Rysunek 15. który dzieli się na rodzaje wynikające z wykorzystywanego algorytmu kompresji. Jeśli wybrałeś obraz. Skrót pochodzi od nazwy zespołu Joint Photographic Experts Group.png — standard zapisu grafiki wykorzystywany przez wiele programów graficznych oraz popularny w sieci Web. tym mniejsze prawdopodobieństwo. JPO» C | ft>v<5n | Skorzystaj z listy rozwijanej Szukaj w znajdującej się w górnej części okna dialogowego. • . • .jf. że . Okno przeglądania pozwala wyszukiwać obrazy w komputerze Otwieranie Siukajw: j? x l Ot" [3- dokumenty s p caai Pok«btnlciv 17 09 2000 P Urodriny Zoo PriyWadowe ot>r«v v Piki cbfizow \ . Możesz zmienić typ konta przypisany do konta użytkownika za pomocą okna Co chcesz zmienić w koncie użytkownika [nazwa_ użytkownika]?.gif— format wymiany plików graficznych obsługiwany przez wiele programów graficznych i nie tylko.9. . pokazane na rysunku 15. Zmiana typu konta Podczas tworzenia konta użytkownika musiałeś wybrać jeden z dwóch dostępnych typów konta: Administrator komputera lub Ograniczony. które umożliwia przeglądanie folderów komputera w poszukiwaniu odpowiedniego obrazu. Jest to dobry pomysł. którego chcesz użyć. Za pomocą przycisków znajdujących się w lewym panelu okna użytkownik może wybrać odpowiednią lokalizację.Rozdział 15. Usuwanie konta użytkownika Jeśli nie chcesz już korzystać z konta użytkownika. kliknij przycisk Otwórz. pojawi się okno Otwieranie. za pomocą programu Paint. który był odpowiedzialny za stworzenie tego formatu. możesz je usunąć z systemu. Następnie w oknie Wybierz nowy typ konta dla [nazwajużytkownika] wybierz odpowiedni typ konta. 341 • Jpg — standardowy format.9. • Zarządzanie kontami użytkowników • . aby wybrać inny dysk lub folder.brop.bmp — bitmapy tworzone m. Powrócisz do poprzedniego okna. w którym możesz kliknąć przycisk Zmień obraz. gdyż im mniej kont w systemie. W tym celu wybierz opcję Zmień typ konta. Jeśli wybierzesz opcję przeglądania.

ulubionych ł^czy rternetowycn i innych ustawień. Jeśli chcesz zachować prywatne pliki użytkownika. usuń zaznaczenie opcji Użyj ekranu powitalnego. że nie musisz usuwać konta użytkownika..342 Część III • Administracja.. Rysunek 15. wybierz opcję Usuń konto w oknie Co chcesz zmienić w koncie użytkownika [nazwa_użytkownika]?. nie musisz usuwać związanych z nim plików Czy chcesz zachować pliki użytkownika pkd? Przed usunięciem konta użytkownik pkd system Windows może automatycznie zapisać zawartość pulpitu i folderu Moje dokumenty tego użytkownka w nowym folderze o nazwie . Aby usunąć konto użytkownika w Windows XP. możesz zmienić to domyślne ustawienie. jeśli komputer nie należy do domeny. W oknie Konta użytkowników wybierz zadanie Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników.10. standardowym mechanizmem systemu Windows XP jest wyświetlanie ekranu powitalnego zawierającego listę kont użytkowników lokalnych. Ostrzeżenie w górnej części okna informuje. Aby korzystać z klasycznego monitu logowania systemu Windows. że przed usunięciem konta użytkownika system może automatycznie zapisać zawartość pulpitu i folderu Moje dokumenty tego użytkownika w nowym folderze na Twoim pulpicie. zarządzanie kontami użytkowników. . ulubione łącza internetowe i inne ustawienia użytkownika zostaną usunięte z systemu.pkd* na Tworn pulpicie. aby zmienić jego nazwę. wybierz opcję Zachowaj pliki.10. Jeśli usuwasz konto użytkownika. Pojawi się okno przedstawione na rysunku 15. ktoś nieproszony załoguje się na jedno z nich. to funkcja Usuń konto spowoduje usunięcie z systemu konta użytkownika i związanych z tym kontem plików. Jeśli jednak jesteś pewien swojej decyzji. Wiadomości e-mail. Zamiast tego możesz skorzystać z opcji Zmień nazwę okna Co chcesz zmienić w koncie użytkownika [nazwa_ użytkownika] ?. Pamiętaj. Wybór sposobu logowania i wylogowywania konta użytkownika Jak wspomniano wcześniej. Jeśli wolisz korzystać z klasycznego monitu logowania dostępnego w poprzednich wersjach systemu Windows. System Windows me może jednak zapisać należących do użytkownika pkd wiadomości email.

Opis obiektów przystawki Zasady grupy Obiekt Szablony administracyjne Opis Są to pliki tekstowe. którzy logują się na danym komputerze) Ustawienia zabezpieczeń pozwalają administratorowi zabezpieczeń modyfikować ustawienia zabezpieczeń przypisane do obiektu zasad grupy Przekierowanie folderu Ustawienia oprogramowania Ustawienia zabezpieczeń . gdy jest aktywna funkcja korzystania z plików w trybie offline. Przystawki MMC to aplety. Microsoft Management Console — MMC) zapewnia dostęp do podstawowych narzędzi administracyjnych systemu.Rozdział 15. Tabela 15. których możesz używać w obrębie MMC do wykonywania konkretnych zadań administracyjnych. że po usunięciu zaznaczenia opcji Użyj ekranu powitalnego automatycznie usuwane jest zaznaczenie opcji Użyj szybkiego przełączania użytkowników. zasady domeny mają wyższy priorytet niż zasady komputera lokalnego). Przystawka Zasady grupy umożliwia edycję obiektów zasad grup. Funkcja korzystania z plików w trybie offline umożliwia korzystanie z lokalnych kopii plików znajdujących się w udostępnianych folderach w sieci. które mogą być przyłączone do lokalizacji. jest chwilowo niedostępny. • Zarządzanie kontami użytkowników 343 Zauważ. jeśli folder.2 zawiera szczegółową listę składników systemu. którymi możesz zarządzać za pomocą przystawki Zasady grupy. domeny lub usługi organizacyjnej w usłudze Active Directory lub przechowywane na komputerze. Konsola zarządzania firmy Microsoft (z ang. w którym przechowywany jest oryginał. która pozwala tworzyć Zasady komputera lokalnego stosowane do komputera i użytkowników lokalnych (jeśli Twój komputer należy do domeny. na których komputerach się oni logują) i Konfiguracja komputera (przeznaczony dla ustawień oprogramowania stosowanych do wszystkich użytkowników. Tworzenie Zasad grupy dla komputera lokalnego Na komputerach wolnostojących lub należących do grupy roboczej administrator komputera może ograniczać ilość użytkowników oraz sposoby pracy użytkowników zalogowanych do systemu. Więcej informacji na temat korzystania z plików w trybie offline znajdziesz w rozdziale 9. Tabela 15. Szybkie przełączanie użytkowników nie jest dostępne również wtedy. niezależnie od tego. Do tego celu służy przystawka Zasady grupy.2. które dostarczają informacje dla elementów umieszczonych w folderze Szablony administracyjne w drzewie konsoli przystawki Zasady grupy Rozszerzenia Przekierowanie folderu przystawki Zasady grupy można używać do przekierowywania folderów specjalnych do lokalizacji sieciowych Ustawienia oprogramowania są dostępne w drzewie konsoli przystawki Zasady grupy w obszarze dwóch węzłów — Konfiguracja użytkownika (przeznaczony dla ustawień oprogramowania stosowanych do użytkowników. Zasady grupy odpowiadają za elementy wyświetlane w menu Start.

zarządzanie kontami użytkowników. Pliki zawierające zasady grupy zapisane są w katalogu %systemroot%\System32\ GroupPolicy.j£ Konfiguracja uzytkowr*.11.. 2. Aby uruchomić przystawkę Zasady grupy z konsoli zarządzania Microsoftu: 1. Pojawi się okno (rysunek 15. LJ ustawienia oprogramt Cl Ustawlertó systemu V CJ Szablony admnlstrac^ llDskrypty (uruchamane/.. że w tym rozdziale mówimy o Zasadach grupy dla komputera lokalnego. Pamiętaj.344 Część III • Administracja. organizational unit — OU) lub domeny.0.11).. możliwe jest tworzenie wielu poziomów zasad. ^Ustawienia zabezpieczeń Rysunek 15. JE Zasady Komputer tokalny Konfiguracja komputera LJ ustawema oprogramt U Szablony admnistrac* . to nie jest Ci obce narzędzie System Policy Editor — pozwalające konfigurować wpisy dla wszystkich komputerów należących do domeny. Jeśli Twój komputer należy do domeny.msc w oknie programu Wiersz polecenia. Więcej na temat Active Directory dowiesz się w załączniku B. zmieniać ustawienia pulpitu itd. Zasady grupy Ek ftkcja widok Pomoc L urn element.. Wybierz z menu Start/Uruchom. jednostki organizacyjnej (z ang. Wpisz polecenie gpedi t. które umożliwia modyfikowanie konfiguracji komputera i użytkownika lokalnego. aby wyiwietlć ]ego ops. Możesz zmieniać zasady dla komputera lokalnego i użytkowników za pomocą przystawki Zasady grupy Możesz również wpisać polecenie gpedit. Zasady grupy mogą być tworzone w sieci opartej na Active Directory na poziomie lokalizacji. które mogą mieć wyższy priorytet niż zasady lokalnego komputera. Przystawka Zasady grupy jest podobna do narzędzia System Policy Editor. ale pozwala na bardziej dokładną kontrolę dostępu. Jeśli korzystałeś wcześniej z systemu Windows NT 4.msc i kliknij przycisk OK. .

Rysunek 15. elementy w Twoim komputerze mogą być nieco inne niż pokazano na rysunku. Ustawienia zabezpieczeń są dostępne w węźle Konfiguracja komputera okna przystawki Zasady grupy. Ustawienia zabezpieczeń komputera lokalnego Ustawienia zabezpieczeń to jedna z najważniejszych funkcji przystawki Zasady grupy. które dotyczą użytkowników. Zasady kont wpływają na sposób. 13 Zasady lokalne . LJ Ustawienia oprogramowania +. jeśli błędne hasło zostanie wpisane określoną ilość razy..12. Ustawienia systemu Windows i Szablony administracyjne. Omówienie wszystkich elementów przystawki Zasady grupy zajęłoby całą książkę (użytkownik może zarządzać ponad tysiącem ustawień). Administratorzy używają elementu Konfiguracja komputera.12. Na przykład administrator systemu może zmusić użytkowników.Ci Ustawienia systemu Windows +:. oraz ustawienia Konfiguracja komputera... które są stosowane do użytkowników. dlatego w kolejnych punktach omówimy tylko najbardziej istotne ustawienia. bez względu na to. jak pokazano na rysunku 15. • Zarządzanie kontami użytkowników 345 Przystawka Zasady grupy obejmuje ustawienia Konfiguracja użytkownika. Element Konfiguracja użytkownika zazwyczaj zawiera podelementy Ustawienia oprogramowania. które są stosowane na komputerach niezależnie od tego. Administracja zabezpieczeniami protokołu interneto :+l Cj Szablony administracyjne j)J3 Konfiguracja użytkownika .Cj Szablony administracyjne . aby konfigurować zasady. które dotyczą komputerów.. 3& Zasady zabezpieczeń IP w Ko. Ustawienia systemu Windows i Szablony administracyjne.Rozdział 15._J Ustawienia systemu Windows I Zasady kluczy pubtcznych &] Skrypty Uruchamianie/zamykanie) _J Zasady ogr aniczen oprogramo. lub zablokować dostęp do konta.. w jaki konta użytkowników współdziałają z komputerem im Zasady grupy Płk Ąkcla Widok Pomoc if igZasady Komputer lokalny Nazwa j j | Konfigurac)a komputera £8 Zasady konta Zasady blokowania hasła I konta +• _J Ustawienia oprogramowania Zasady Inspekcji praw użytkowników i opcfi zabezp.+*. Element Konfiguracja użytkownika można wykorzystać do ustawiania zasad. Po wybraniu z drzewa w lewym panelu okna opcji Ustawienia zabezpieczeń w prawym panelu pojawia się lista zasad wraz z opisem. Ponieważ jednak do przystawki Zasady grupy można dodawać rozszerzenia lub je usuwać. kto się na nich loguje. aby regularnie zmieniali hasło. Element Konfiguracja komputera zawiera podelementy Ustawienia oprogramowania. na którym komputerze się oni logują.

które muszą być skojarzone z kontem użytkownika. zarządzanie kontami użytkowników. jaką musi zawierać hasło dla konta użytkownika. muszą mieć długość przynajmniej sześciu znaków. W skład Zasad haseł wchodzą: • Wymuszaj tworzenie historii haseł — określa liczbę unikatowych nowych haseł. Zapisywanie haseł przy użyciu szyfrowania odwracalnego oznacza . • Minimalna długość hasła — określa najmniejszą liczbę znaków. zanim użytkownik będzie mógł je zmienić. ale wpływają na sposób. • Minimalny okres ważności hasła — określa przedział czasu (w dniach). ustawiając liczbę dni naO. • Zapisz hasła dla wszystkich użytkowników w domenie. małe litery od a do z.. w jakim hasło musi obowiązywać. Bez określenia minimalnego okresu obowiązywania hasła użytkownicy mogą używać kolejnych haseł aż do chwili. 10 cyfr podstawowych (od 0 do 9). aby hasło nie było wymagane. w jaki konta użytkowników współdziałają z komputerem lub domeną. gdy trafią na swoje stare. muszą zawierać znaki należące do trzech z następujących czterech kategorii: wielkie litery od A do Z. ustawiając wartość liczby dni na 0. aby hasło traciło ważność po określonej liczbie dni (od 1 do 999). w prawym panelu okna pojawią się dwa elementy wchodzące w skład tego węzła: Zasady haseł i Zasady blokady konta. Zasada ta umożliwia administratorom podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzięki zagwarantowaniu. Aby obowiązywało ustawienie dokonane w polu Wymuszaj tworzenie historii haseł. Można ustawić opcję. $ . że stare hasła nie będą stale w użyciu. Wymagania dotyczące złożoności są automatycznie wymuszane przy zmianach lub tworzeniu haseł. Jeśli zasada ta jest włączona. Minimalny okres ważności hasła musi być krótszy niż okres określony w polu Maksymalny okres ważności hasła. minimalny okres ważności hasła powinien wynosić przynajmniej 1 dzień. wybierając jako liczbę znaków wartość 0. ! . zanim system będzie wymagał jego zmiany. lub określić opcję obowiązywania cały czas tego samego hasła. Jeśli dwukrotnie klikniesz ikonę Zasady konta. jak wymuszanie i okresy istnienia. • Maksymalny okres ważności hasła — określa przedział czasu (w dniach). znaki spoza grupy znaków alfanumerycznych (np. w jakim można używać hasła. czy hasła są zapisywane przy użyciu szyfrowania odwracalnego. Konfigurowanie Zasad haseł Zasady haseł są częścią Ustawień zabezpieczeń i pozwalają na konfigurowanie takich ustawień haseł. • Hasło musi spełniać wymagania co do złożoności — określa. czy hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Można ustawić wartość z zakresu od 1 do 14 znaków lub określić. zanim będzie można ponownie użyć starego hasła.. korzystając z szyfrowania odwracalnego — określa. %). Można ustawić wartość z zakresu od 1 do 999 dni lub zezwolić na natychmiastowe wprowadzanie zmian. Zasady kont są definiowane na komputerach.346 Część III • Administracja. # . ulubione hasło. hasła muszą spełniać następujące wymagania minimalne: nie mogą zawierać całości ani części nazwy konta użytkownika. Wartość ta musi się zawierać w przedziale od 0 do 24.

Jeśli komputer jest połączony z siecią Web. zanim blokada zostanie automatycznie usunięta. gdy zostanie odblokowane przez administratora. Rysunek 15. zanim będzie można ponownie użyć starego hasła Wtosrtwnśr i: Wymuszaj tworzenie historii haseł Ustawiane zabezpieczeń lokalnych : . w którym możesz ustawić odpowiednią wartość wybranej opcji. co zapisywanie haseł zwykłym tekstem. blokada konta zabezpiecza je przed włamaniem przez programy. Dostępne są wartości z zakresu od 1 do 99 999 minut. Kliknij przycisk Zastosuj. Okno Właściwości: Wymuszaj tworzenie historii haseł pozwala określić liczbę unikatowych nowych haseł. które muszą być skojarzone z kontem użytkownika.13. Pojawi się okno Właściwości: Wymuszaj tworzenie historii haseł.Rozdział 15. co spowoduje pojawienie się oka dialogowego. dwukrotnie kliknij opcję Wymuszaj tworzenie historii haseł w węźle Zasady haseł. przez jaką konto pozostaje zablokowane. że konto będzie automatycznie zablokowane do chwili. Aby zmienić to ustawienie. Ta opcja pozwala zabezpieczyć konto użytkownika zarówno przed włamaniem z lokalnej konsoli komputera. chyba że wymagania aplikacji mają priorytet w stosunku do potrzeby ochrony hasła. w którym zmieniliśmy ilość haseł przechowywanych w historii. pod jakimi warunkami i jak długo konto będzie zablokowane. Jeśli określona jest wartość progowa blokady konta. a następnie przycisk OK. Dostępne opcje Zasady blokady konta to: • Czas trwania blokady konta — określa liczbę minut. które próbują różnych kombinacji haseł przy logowaniu się na konto użytkownika —jest to jedna z metod słownikowych! Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Zasady blokady konta w prawym panelu okna MMC. przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi. jak również przed włamaniem zdalnym za pomocą sieci Web. aby użytkownik po wymuszonej zmianie hasła nie mógł powrócić do poprzednio używanego hasła. Wpisanie wartości 0 określa. • Zarządzanie kontami użytkowników w zasadzie to samo. . pokazane na rysunku 15. Za pomocą strzałek ustaw ilość pamiętanych haseł. czas trwania blokady musi być dłuższy lub taki sam jak czas wyzerowania. Konfigurowanie Zasad blokady konta Zasady blokady konta mają zabezpieczać konto użytkownika przed włamaniem.•r*Zi Wymuttaj tworzenie hittori haieł- Przochowuj historię haseł da: IE * ! parmętanych haseł W ten sam sposób możesz zmieniać inne ustawienia Zasad haseł\ klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy opcję w prawym panelu okna MMC. Dlatego zasada ta powinna być zawsze wyłączona. Określają. 347 Aby przedstawić zastosowanie Zasad haseł.13. jeśli hasło zostanie błędnie wpisane określoną ilość razy.

• Konserwacja programu Internet Explorer. definiując m. Aby konfigurować te ustawienia. Dwukrotnie kliknij opcję w prawym panelu okna MMC. W prawym panelu okna pojawią się następujące elementy: • Skrypty (łogowanie/wylogowywanie). ustawiając wartość z zakresu od 1 do 999. I w końcu. Opcja Skrypty (łogowanie/wylogowywanie) służy do określania skryptów wykonywanych przy logowaniu lub wylogowywaniu się użytkownika. Aby sprawdzić działanie tych opcji. dostępu drukarek oraz automatyczne uruchamianie aplikacji. Konfigurowanie ustawień użytkownika Administrator może również — oprócz ustawień konta — konfigurować ustawienia użytkownika.. Jeśli określona jest wartość progowa blokady konta.348 Część III • Administracja. Zablokowanego konta nie można używać do chwili. jeśli użytkownik pięciokrotnie wpisze błędne hasło w przeciągu 30 minut.. Następnie ustaw Próg blokady konta na 5 błędnych prób wpisania hasła. ustaw zerowanie licznika blokady konta po 30 minutach. • Próg blokady konta — określa liczbę nieudanych prób logowania.14. jego konto zostanie zablokowane na godzinę (60 minut). zarządzanie kontami użytkowników. lub określić. Wprowadź nową wartość w oknie dialogowym i zaakceptuj ją klikąjąc przycisk Zastosuj. zanim licznik nieudanych prób logowania zostanie wyzerowany i nie będzie wskazywał nieudanych prób logowania. Przy tak skonfigurowanych ustawieniach Zasad blokady konta. Ustawianie powyżej opisanych opcji jest bardzo proste. czas wyzerowania musi być krótszy lub taki sam jak Czas trwania blokady konta. Dostępne są wartości z zakresu od 1 do 99 999 minut. konto nie zostanie zablokowane. • Ustawienia zabezpieczeń. • Wyzeruj licznik blokady konta po — określa liczbę minut. że konto nigdy nie będzie blokowane. Można określić liczbę niepomyślnych prób załogowania. która powoduje zablokowanie konta użytkownika. jak pokazano na rysunku 15.in. a następnie przycisk OK. wybierając wartość 0. Wybierz kategorię Ustawienia systemu Windows. Skrypty logowania-wylogowywania możesz tworzyć za pomocą prostego edytora tekstów (patrz rozdział 13.). a następnie odczeka pół godziny. co spowoduje pojawienie się odpowiedniego okna dialogowego. oraz tworzyć skrypty logowania i wylogowywania. spróbuj ustawić Czas trwania blokady konta na 60 minut. . zawartość menu Start. które muszą upłynąć od nieudanej próby logowania. rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika w lewym panelu okna MMC. gdy zostanie ono wyzerowane przez administratora lub gdy upłynie czas blokady. takich jak mapowanie dysków sieciowych. Jeśli użytkownik będzie się próbował załogować jedynie cztery razy.

Rozdział 15. Administrator może zarządzać środowiskiem. które domyślne ikony są wyświetlane na pulpicie. a nie widokiem kategorii. ikonę folderu Moje dokumenty. w którym pracuje użytkownik. W folderze Szablony administracyjne dostępne są następujące funkcje: • Składniki systemu Windows — pozwala definiować ustawienia składników systemu operacyjnego. aby wyiwietfcć tego opis. możesz wymusić. • Panel sterowania — zawiera ustawienia zezwalające na konfigurację Panelu sterowania. v Rozszerzony ^ Standardowy j Rysunek 15.14. . menu Pomoc. Nazwa jjąj Skrypty (logowanie/wylogowy.. za pomocą węzła Konfiguracja użytkownika przystawki Zasady grupy Korzystanie z szablonów administracyjnych Szablony administracyjne dla Zasad grupy zawierają wszystkie informacje o zasadach oparte na rejestrze. Możesz na przykład usunąć łącze do witryny Windows Update. • Foldery udostępnione — zarządza konfiguracją i zachowaniem folderów udostępnianych. Korzystając z tego szablonu.. •JłUstawtoma zabezpieczeń ^konserwacja programu Intern. • Menu Start i pasek zadań — zawiera ustawienia zezwalające na dodawanie. aby Panel sterowania był zawsze wyświetlany z widokiem klasycznym. • Zarządzanie kontami użytkowników 349 5 Zasady Komputer lokalny *J Konfiguracja komputera J Konfiguracja użytkownika • i | Ustawtema oprogramowania j £ j Skypty flogowanie/wylogowywanre) * Jł Ustawienia zabezpieczeń + -JjJ Konserwacja programu Internet Explorer * _J Szablony admnistracyjne Zaznacz ełement. paska zadań i obszaru powiadomień. Pomocnika wyszukiwania. menu Uruchom itd. w tym elementy wyświetlane i niewyświetlane. • Pulpit — zawiera ustawienia służące do zarządzania zachowaniem pulpitu użytkownika oraz decydujące o tym. usuwanie lub wyłączanie elementów z menu Start.

które mają podlegać inspekcji. Za pomocą tego apletu użytkownik może definiować zdarzenia. aby zobaczyć zawartość folderu. które mają miejsce w systemie. Pojawi się okno pokazane na rysunku 15. • System — umożliwia konfigurację różnych ustawień składników systemu. na których można przeprowadzać inspekcję (w kolumnie Zasady) oraz bieżące ustawienie (w kolumnie Ustawienie zabezpieczeń).16. Zanim zaczniesz eksperymentować z ustawieniami w Szablonach administracyjnych. W prawym panelu okna Ustawienia zabezpieczeń lokalnych widoczna jest lista zdarzeń. • Korzystać z narzędzia Podgląd zdarzeń do przeglądania zdarzeń zapisanych w dziennikach zabezpieczeń.350 Część III • Administracja. po wiersz poleceń i narzędzia służące do edycji Rejestru systemowego. Włączając różne kategorie zdarzeń . jakie będą zasady inspekcji. co robisz. nie istnieje możliwość prześledzenia działań wykonywanych przez poszczególne osoby. Ustawienia zabezpieczeń lokalnych to jedna z nakładek konsoli zarządzania Microsoftu {MMC). że wiesz. Węzeł ten jest również dostępny poprzez nakładkę Zasady grupy. Po pierwszym zainstalowaniu systemu Windows XP Professional wszystkie kategorie inspekcji są wyłączone. Gdyby wszyscy użytkownicy korzystali z jednego konta (jak na przykład Administrator — co jest wyjątkowo głupim pomysłem). upewnij się.15).. możesz: • Skonfigurować proces przeprowadzania inspekcji określonych zdarzeń w systemie. Dwukrotnie kliknij ikonę Szablony administracyjne w prawym panelu okna Zasady grupy. w tym ustawień DNS i plików trybu offline. W oknie Wydajność i konserwacja dwukrotnie kliknij ikonę apletu Narzędzia administracyjne. i które następnie mogą być przeglądane za pomocą apletu Podgląd zdarzeń. począwszy od ustawień profilu użytkownika. a szczególnie wprowadzanych przez nich zmian w systemie.. zarządzanie kontami użytkowników. uruchom Panel sterowania i przejdź do kategorii Wydajność i konserwacja (rysunek 15. W lewym panelu okna użytkownik może rozwinąć również węzeł Zasady konta umożliwiający dostęp do Zasad haseł i Zasad blokady konta. Aby skonfigurować proces przeprowadzania inspekcji. Przed zaimplementowaniem inspekcji trzeba zdecydować. Monitorowanie pracy użytkowników Jedną z zalet korzystania przez każdego użytkownika z własnego konta jest możliwość monitorowania pracy poszczególnych użytkowników. W oknie Narzędzia administracyjne uruchom aplet Zasady zabezpieczeń lokalnych. które mają być zapisywane w dzienniku zabezpieczeń. • Sieć — zezwala na konfigurację składników systemu operacyjnego używanych przez komputer do łączenia się z siecią. W zasadach inspekcji określone są kategorie zdarzeń związanych z zabezpieczeniami. Aby śledzić zdarzenia.

Wyszukaj j Foldery • E T PaoeU.J I 3 -*J 1 (»opcje * ^ oudm J Wydajnej i konserwacja Rysunek 15.CS Zasady konta 9 CJ Zasady haseł + Q3 Zasady blokady konta .ero.i. Wybierz kategorię Wydajność i konserwacja w oknie Panelu sterowania 351 V" Panel sterowania Pik Łdycja Widok gubione Narzędzia Pomoc. • V |£) Przejdź Q -. Analogicznie.ania i [> Piszcz do wdatai !<Jajycznego Zobacz też ^ Windowi Usdate «Jj Pom^ 1 obsługa techniczna 0 Inne opc(ft Panelu sterowania r-1 @| Wybierz kategorię " • ^ { ł w»ijl. • Zarządzanie kontami użytkowników Rysunek 15.15. Dwukrotnie kliknij zasadę Przeprowadź inspekcję dostępu do obiektów — pojawi się okno dialogowe pokazane na rysunku 15. .!.17.. które będą spełniać wymagania danej organizacji dotyczące zabezpieczeń. BPSl V .Rozdział 15. IV oknie Ustawienia zabezpieczeń lokalnych możesz wybrać kategorię Zasady inspekcji IP Usldwienid zabezpieczeń lokalnych E*k Akcia Widok Pomoc ^ Ustawienia zabezpieczeń .f J. można zaimplementować zasady inspekcji. | > < 9 1 * 0'ulorkl i»iny S|»' et • .• ' • Qr Pand sterowania .i. Zaznaczenie opcji Sukces powoduje włączenie inspekcji po pomyślnym zakończeniu danego zdarzenia.CJ Zasady lokalne C9 Zasady inspekcji i*] i_3 Przypisyvsianie praw uź + CS Opcłe zabeipieczen + ZJ Zasady kluczy puMcznych ł CJ Zasady ograniczeń oprogrj + ^ Zasady zabezpieczeń IP IM ijjjft Przeprowadź inspekcję dostępu do obiektów |Przeprowadź inspekcję dostępu do usługi katalogowa) (Przeprowadź inspekcję śledzenia procesów JPrzeprowadź inspekcję użycia uprawnień {p}Przeprowadź inspekcję zarządzania kontami i ^j Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania jiSf] Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania na kontach j £33 Przeprowadź inspekcję zdarzeń systemowych llajj Przeprowadź inspekcję zmian zasad Brak inspekcji Brak inspekcji Brak inspekcji Brak Inspekcji Brak inspekcji Brak inspekcji Brak inspekcji Brak inspekcji Brak inspekcji podlegających inspekcji.cin.. Użytkownik może zaznaczyć pole opcji Sukces i Niepowodzenie.ti.16.>.

ir1ż insnekrję dostępu dn obie. • Inspekcja dostępu do usługi katalogowej — określa. dlatego ilość aktywnych inspekcji będzie wprost proporcjonalna do ilości wpisów.352 Część III • Administracja. który ma zdefiniowaną własną listę kontroli dostępu do systemu. • Inspekcja zarządzania kontami — określa. Rysunek 15. Pamiętaj. że inspekcje. które ma miejsce na komputerze. które uaktywnisz za pomocą tego narzędzia. Do kategorii zdarzeń. Na przykład jeśli zaznaczone jest pole opcji Sukces. zaznacz obydwa pola opcji. będą generowały wpisy tylko w dzienniku zdarzeń systemowych. W sytuacji gdy chcesz wiedzieć o wszystkich — udanych i nieudanych — próbach logowania. czy ma być przeprowadzana inspekcja zdarzenia związanego z uzyskiwaniem przez użytkownika dostępu do obiektu usługi Active Directory. wtedy wpis zostanie utworzony po nieudanej próbie logowania się do systemu. Jeśli dziennik będzie zawierał bardzo dużo wpisów. czy ma być dokonywana inspekcja każdego przypadku logowania. zarządzanie kontami użytkowników. wylogowania lub nawiązywania połączenia sieciowego związanego z danym komputerem. które musisz następnie przejrzeć. jakiego rodzaju zdarzenia mają powodować tworzenie wpisów w dzienniku zabezpieczeń. W oknie Podglądu zdarzeń wyświetlane są zdarzenia należące do trzech kategorii. Okno dialogowe pozwala zaimplementować inspekcję wybranej kategorii zdarzeń Właściwości: Prvenrow. 7S i P^epowadi inspekcie dostępu do obiektów Dokonuj intpekcj tych prób zaznaczenie opcji Niepowodzenie powoduje włączenie inspekcji. że wygenerowane zapisy musisz przeglądać samodzielnie korzystając z narzędzia Podgląd zdarzeń. Więcej na temat Podglądu zdarzeń dowiesz się w następnym rozdziale. Jak widzisz.17. wtedy w dzienniku zabezpieczeń zostanie utworzony wpis po udanej próbie logowania się do systemu przez użytkownika.. utworzenie. należą: • Inspekcja zdarzeń logowania na kontach — określa. czy ma być dokonywana inspekcja każdego zdarzenia związanego z zarządzaniem kontami. Ustawianie labezpecieó krajnych . Zdarzenia związane z zarządzaniem kontami to np. czy ma być dokonywana inspekcja każdego przypadku logowania lub wylogowywania się użytkownika z innego komputera. Pamiętaj. gdy bieżący komputer służy do sprawdzania konta. • Inspekcja zdarzeń logowania — określa. zmiana lub usunięcie konta użytkownika bądź grupy. które mogą podlegać inspekcji. musisz samodzielnie podjąć decyzję. Jeśli zaznaczone będzie pole Niepowodzenie. łatwo będzie przeoczyć te najważniejsze. . jeśli dane zdarzenie nie zostanie pomyślnie zakończone.

są w wielu wypadkach zbyt mało restrykcyjne. 353 • Inspekcja zmian zasad — określa. • Zarządzanie kontami użytkowników • Inspekcja dostępu do obiektów — określa. czy ma być przeprowadzana inspekcja każdego przypadku zmiany zasad przypisywania praw użytkownika. Podczas tworzenia konta dla użytkownika administrator systemu musi wybierać między przydzieleniem pełnych praw lub żadnych. klucza rejestru. Administrator może eksportować dane z dzienników zdarzeń i analizować zebrane informacje za pomocą baz danych lub arkuszy kalkulacyjnych. zasad inspekcji lub zasad zaufania. prawa wynikające z typu konta. i zgodnie z tymi potrzebami opracować plan zadań. które powinny podlegać inspekcji. czy ma być przeprowadzana inspekcja szczegółowych informacji ze śledzenia zdarzeń. zamknięcie procesu. • Inspekcja użycia uprawnień — określa. folderu. na jakiego rodzaju niebezpieczeństwa system jest wystawiony. Prawa różnią się w znaczący sposób od uprawnień. pliku. Uprawnienia są omówione w innych rozdziałach. czy ma być dokonywana inspekcja każdego przypadku wykorzystania przez użytkownika przysługujących mu praw. zduplikowanie uchwytów czy uzyskanie pośredniego dostępu do obiektu. Uprawnienia użytkownika. którego konto jest typu Ograniczone. mogą być modyfikowane przez nadanie mu praw do innego konta bądź grupy lub przez dodanie użytkownika do grupy posiadającej określone prawa. Przydzielanie praw użytkownikom Biorąc pod uwagę złożoność systemu operacyjnego Windows XP oraz działania. W rozdziale 9. • Inspekcja zdarzeń systemowych — określa. Natomiast w rozdziale 17. Konto utworzone z prawami administracyjnymi pozwala użytkownikowi zrobić w systemie wszystko. Stworzenie dobrych zasad przeprowadzania inspekcji jest kwestią dostosowania ustawień do potrzeb konkretnego systemu. podczas gry uprawnienia nadawane są do zasobów i pozwalają użytkownikowi wykonywać pewne działania na konkretnych zasobach. czy ma być przeprowadzana inspekcja w momencie ponownego uruchamiania bądź wyłączania komputera lub w momencie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na bezpieczeństwo systemu lub dziennik zabezpieczeń. Prawa to określone działania. takich jak uaktywnienie programu. które można w nim wykonać. • Inspekcja śledzenia procesów — określa. Pozwala to sprawdzić. . poznałeś sposoby nadawania uprawnień do plików i folderów. dowiesz się więcej o nadawaniu uprawnień do drukarek. drukarki itd. Administrator komputera i Ograniczone. które użytkownik może wykonać. czy ma być przeprowadzana inspekcja zdarzenia związanego z uzyskiwaniem przez użytkownika dostępu do obiektu — np. — który ma zdefiniowaną własną listę kontroli dostępu do systemu.Rozdział 15. Konto typu Ograniczone pozwala użytkownikowi jedynie na dostęp do własnych plików i folderów oraz zasobów przyznanych przez administratora systemu.

Użytkownicy zaa..+ + < I^AnaRzowanie programów §j()Blokowanie stron w pamięci I^Dodawanw stacji roboczych do domeny _S Zasady lokalne ^Dopasowywanie przydziałów pamięci da procesu J3 Zasady Inspekcji ^Działanie jako element systemu operacyjnego i*j C3 Przypisywanie praw użytkowrika ^Generowanie zdarzeń inspekcji zabezpieczeń ^ '"^ Opcje zabezpieczeń ^Logowanie lokalne CJ Zasady Wuczy publicznych ^Logowanie w trybie usługi LJ Zasady ograniczeń oprogramowania j j j . Gość .i Administratorzy... Zasady zabezpieczeń IP w Komputer lokal iSQLogowarie w trybie wsadowym L^Sfl Ładowanie i usuwanie sterownków urządzeń ^Modyfikowanie zmiennych środowiskowych systemu &ą] Odmawiaj logowania za pomocą usług terminalowych i^Odmowa dostępu do tego komputera z sieci USJ] Odmowo logowania lokalnego 1*) Odmowa logowania w trybie usługi 5J3 Odmowa logowania w trybie wsadowym ^Odtwarzanie plików 1 katalogów |jg Pomijanie sprawdzania przebiegu ! i5J() Profilowanie pojedynczego procesu jj$]QProfilowanie wydajności systemu iji]QPT2ejmowanie własności plików lub innych obiektów > USŁUGA LOKALNA. Możesz nadać wiele praw użytkownikowi lub grupie użytkowników. W folderze Przypisywanie praw użytkownika administrator systemu może nadawać prawa poszczególnym użytkownikom i grupom Kolejne grupy praw wyświetlane są w kolumnie Zasady prawego panelu okna. przeglądać wszystkie pliki w systemie.J) Zasady konta + JB Zasady haseł * 3 Zasady blokady konta •" + . Pojawi się okno dialogowe. Admirtstratorzy. Nazwy niektórych praw mówią same za siebie. przejdź do folderu Przypisywanie praw użytkownika w gałęzi Zasady lokalne okna Ustawienia zabezpieczeń lokalnych.Alex Administratorzy Administratorzy 5UPPORT_388945aO SUPPORT_388915aO.Uzytko. którzy użytkownicy i grupy mogą zmieniać datę i godzinę na wewnętrznym zegarze komputera. właśnie to może robić.. po zaznaczeniu pozycji Przypisywanie praw użytkownika widoczna jest w prawym panelu okna lista praw (kolumna Zasady). e1 Ustawienia zabezpieczeń lokalnych Pik Akcja Wjdok Pomoc. Jeśli użytkownik ma przydzielone prawo Zamykanie systemu.. Wszyscy.354 Część III • Administracja. instalować programy itd.Uzytkownlc.X «• • ' Lt] Q^ Ef Zasady j Ustawienie zabezpieczeń Administratorzy j * ?J^ Ustawienia zabezpieczeń . aby umożliwić temu użytkownikowi lub grupie wykonywanie określonych działań w systemie Windows XP. którym chcesz przyznać określone prawo. na przykład prawo Zmiana czasu systemowego określa. Gotf. .Adrninistratorry. kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni wpis na liście i wybierz z menu kontekstowego pozycję Właściwości..Operatorzy kopi... że konto Administrator posiada wiele praw.18. Aby nadać prawo użytkownikowi lub grupie. które umożliwiają wykonywanie tych działań.... Lista użytkowników lub grup posiadających konkretne prawa jest widoczna w kolumnie Ustawienie zabezpieczeń. Dzieje się tak dlatego. - -. w którym za pomocą przycisku Dodaj użytkownika lub grupę możesz dodawać do listy użytkowników lub grupy. USŁUGA SIEC. Administratorzy.USŁUGA SIECU5ŁUGA LOKALNA. Administratorzy Administratorzy Rysunek 15.18. Jak pokazano na rysunku 15. Na przykład z konta Administrator można wykonywać kopie bezpieczeństwa. USŁUGA SIECIOWA SUPPORT_388915aO. zarządzanie kontami użytkowników.. Aby zobaczyć listę praw dostępnych w systemie.

Użytkownicy i Goście. niż przyznawać prawa na poziomie poszczególnych użytkowników. Wbudowane grupy to: • Administratorzy — członkowie tej grupy mają największe uprawnienia domyślne i możliwość zmieniania własnych uprawnień. a następnie przyznawać prawa całej grupie. Członkowie grupy Goście mogą również zamknąć system na stacji roboczej. korzystanie z drukarek lokalnych i sieciowych oraz zamykanie i blokowanie stacji roboczej. W przeciwnym razie możesz tworzyć własne grupy lokalne i samodzielnie przyznawać im odpowiednie prawa. Pamiętaj.Rozdział 15. Użytkownicy mogą . przejmować własności plików. które sami utworzą. tworzyć kopii zapasowych katalogów i przywracać ich. • Użytkownicy — członkowie tej grupy mogą wykonywać większość typowych zadań. Po przydzieleniu użytkownika do grupy otrzymuje on wszystkie prawa przydzielone tej grupie. • Goście — grupa umożliwia użytkownikom okazjonalnym lub jednokrotnym załogowanie się na konto wbudowane Gość stacji roboczej i uzyskanie ograniczonych możliwości. Nie mogą modyfikować grup Administratorzy i Operatorzy kopii zapasowych. że taka ilość grup jest wystarczająca. • Replikator— grupa obsługuje funkcje replikacji katalogów. ale mogą modyfikować i usuwać tylko te konta. takich jak uruchamianie aplikacji. Jedynym członkiem grupy Replikator powinno być konto użytkownika domeny używane do logowania się do usług Replikator kontrolera domeny. że użytkownik może być członkiem więcej niż jednej grupy lokalnej. dodać użytkowników do grup. • Operatorzy kopii zapasowych — członkowie grupy mają prawo wykonywania kopii zapasowych plików i ich przywracania na komputerze. • Użytkownicy pulpitu zdalnego — członkom tej grupy przydziela się prawa do logowania zdalnego. Mogą także logować się na komputerze i zamykać go. Do tej grupy nie należy dodawać kont rzeczywistych użytkowników. ładować i zwalniać sterowników urządzeń ani zarządzać dziennikami zabezpieczeń i inspekcji. • Operatorzy konfiguracji sieci — członkowie tej grupy mogą mieć niektóre uprawnienia administracyjne w celu zarządzania konfiguracją funkcji sieciowych. W systemie Windows XP istnieje zestaw wbudowanych grup i może się okazać. Mogą również usuwać użytkowników z grup Użytkownicy zaawansowani. Mogą oni tworzyć grupy lokalne i usuwać użytkowników z utworzonych samodzielnie grup lokalnych. bez względu na jakiekolwiek uprawnienia chroniące te pliki. • Zarządzanie kontami użytkowników 355 Grupy jako sposób na uproszczenie administrowania i przydzielania uprawnień do zasobów Znacznie prościej jest utworzyć grupy. • Użytkownicy zaawansowani — członkowie tej grupy mogą tworzyć konta użytkowników. ale nie są w stanie zmieniać ustawień zabezpieczeń.

Pojawi się okno Właściwości: Operatorzy kopii zapasowych.20. • Grupa usług pomocy — grupa dla Centrum pomocy i obsługi technicznej.. Aplet Zarządzanie komputerem pozwala zarządzać grupami użytkowników U Zarządzanie komputerem (lokalna) . Użytkownicy są dodawani do tej grupy automatycznie po wysłaniu zaproszenia do pomocy. Za pomocą okna Wybieranie: Użytkownicy wybierz użytkowników. | P?fxJ Aiixi<p Wngwadz nazwy obiektów do wybiama (Eatładiil 1 [Zaawansowane. Nie należy samodzielnie modyfikować zawartości tej grupy.19 przedstawia okno apletu Zarządzanie komputerem z wybraną kategorią Użytkownicy i grupy lokalne. który można uruchomić z okna Narzędzia administracyjne dostępnego w kategorii Wydajność i konserwacja. Rysunek 15. ] 1 lokafcacje. J [~ Amin 1 . których chcesz dodać do grupy Wybieranie. Użytkownicy Wybiel! ten typ obiektu Użytkownicy kto Wbudowane zabezpieczona główne Zlojlokaizacp: | l i p y obiektów. tworzyć grupy lokalne.. Do przeglądania istniejących grup. aby przejść do okna Wybieranie: Użytkownicy. . Kliknij przycisk Dodaj.j £ i Narzędzia systemowa * i j ] Podgląd zdarzeń J Foldery udostępnione • g Dzienniki wydajności i alerty J)..19.20. Na przykład aby dodać użytkownika do grupy Operatorzy kopii zapasowych. pokazanego na rysunku 15. Użytkownicy nie mogą udostępniać katalogów ani tworzyć drukarek lokalnych.356 Część III • Administracja... tworzenia nowych oraz dodawania i usuwania użytkowników z grup służy aplet Zarządzanie komputerem. Menedżer urządzeń ^ j Magazyn * & Magazyn wytwermy W Defragmentator dysków g( Zarządzanie dyskami j» Usługi I artkacle _J Użytkownicy Dodawanie użytkowników do grup Możesz dodawać użytkowników do grupy okna właściwości grupy. zarządzanie kontami użytkowników. ale mogą modyfikować tylko te grupy lokalne. przejdź do folderu Grupy i dwukrotnie kliknij grupę Operatorzy kopii zapasowych.. które sami utworzyli. Rysunek 15. Rysunek 15.

których chcesz dodać do grupy. Aby usunąć użytkownika pkd z grupy. W tym celu zaznacz folder Grupy i wybierz z menu Akcja/Nowa grupa.21). jak pokazano na rysunku 15. jest lepszy sposób niż wpisywanie kolejno ich nazw. jest bardzo długa.Rozdział 15.23. Kliknij przycisk Zaawansowane. co spowoduje rozwinięcie dodatkowej sekcji okna zawierającej listę użytkowników w systemie.21. • Zarządzanie kontami użytkowników 357 Jeśli znasz nazwę użytkownika lub grupy.21 administrator kliknął przycisk Znajdź teraz.22. kliknij przycisk OK. wybierz nazwę użytkownika w polu Członkowie i kliknij przycisk Usuń. . Jeśli jednak lista użytkowników. Innym sposobem dodawania użytkowników do grup jest wybranie grupy w prawym panelu W oknie widocznym na rysunku 15. Pojawi się okno Nowa grupa pokazane na rysunku 15. których nazwy można dodać do bieżącej grupy (rysunek 15. Tworzenie nowej grupy lokalnej Za pomocą apletu Zarządzanie komputerem uruchamianego z okna Narzędzia administracyjne użytkownik może również utworzyć własną grupę lokalną. Kliknięcie przycisku Zaawansowane powoduje rozwinięcie dodatkowej sekcji okna Wybieranie: Użytkownicy Wjłneiz ten w obiektu: U zytkownicy \ub Wbudowane zabezpieczenia główne i Zwykłe kweiendy Nazwa |BDN| fi! GRUPA TWÓRCÓW tf! INTERAKTYWNA G3 LOGOWANIE ANONIM II Pomocnik SIEC SUPPORTJ889«5aO SYSTEM TWORCA-WŁASOCIEL USŁUGA USŁUGA LOKALNA konsoli MMC i wybranie z menu Akcja/Dodaj do grupy. wpisz ją w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania. Użytkownik został dodany do grupy. którą chcesz dodać do grupy Operatorów kopii zapasowych. Rysunek 15. Aby dodać użytkownika pkd do grupy Operatorzy kopii zapasowych. W tym przykładzie podświetlono użytkownika pkd. co spowodowało wyświetlenie listy wszystkich użytkowników i grup lokalnych w systemie.

23. Zastosuj metodę opisaną w poprzednim punkcie.22. . że pracujesz nad budżetem domowym i chcesz odejść na chwilę od komputera. Kilku użytkowników może współużytkować komputer i używać go równocześnie. zarządzanie kontami użytkowników. Za pomocą funkcji Szybkie przełączanie użytkowników możesz pozostawić działający program finansowy i pozwolić dziecku załogować się i grać. . dokładnie do tego miejsca w którym przerwałeś prace. Rysunek 15. Członkowie: : Pracownicy działu księgowości • * .. Po ponownym załogowaniu wracasz do budżetu. ' . Tymczasem Twoje dziecko zapragnęło pograć na komputerze w czasie Twojej nieobecności. która umożliwia szybkie przełączanie użytkowników bez potrzeby faktycznego wylogowywania się z komputera. Załóżmy na przykład. przełączając się bez zamykania używanych programów.• -t«{ W oknie Nowa grupa możesz wpisać nazwę i opis grupy.358 Część III • Administracja.. Członkowie grupy są widoczni w oknie właściwości po dodaniu ich do grupy Właściwości: OperMonry kopii zapasowych Ogólne \ Operatów kopii zapasowych Opir Rysunek 15. W oknie dialogowym możesz wpisać nazwę i opis nowo tworzonej grupy oraz dodać do niej użytkowników 0_piS. Szybkie przełączanie użytkowników Szybkie przełączanie użytkowników to dodatkowa funkcja systemu. aby dodać użytkowników do grupy.

3. że administrator komputera uaktywnił funkcję Szybkie przełączanie użytkowników). Po powrocie do zawieszonej sesji uruchomione w niej programy nadal działają. Kiedy skończysz pracę na drugim koncie. na które chcesz się załogować. Protokół RDP działa przy różnego rodzaju połączeniach. plików i zasobów sieciowych. po powrocie do domu może uzyskać dostęp do swojego pulpitu i w dalszym ciągu korzystać z tych programów. aby do niego powrócić.Rozdział 15. na przykład sieć Web . które nie należą do domeny. z których normalnie korzysta w pracy. Wybierz konto. Gdy wychodząc z pracy. Funkcja Szybkie przełączanie użytkowników może być bardzo użyteczna w firmie. • Zarządzanie kontami użytkowników 359 Szybkie przełączanie użytkowników to funkcja systemu Windows XP. jak wykorzystać możliwości tych funkcji. 4. klawiatury i myszy są przesyłane pomiędzy dwoma komputerami z wykorzystaniem protokołu RDP (z ang. który nie należy do domeny (pod warunkiem. a także umożliwiają zdalną pomoc. Korzystanie z usług Pomoc zdalna i Pulpit zdalny Usługi Pomoc zdalna i Pulpit zdalny to wbudowane funkcje systemu Windows XP. wykonaj następujące kroki: 1. Wybierz z menu Start/Wyloguj. Pozwala im to pozostawiać uruchomione programy i uruchomić kolejną sesję dla użytkownika pracującego na następnej zmianie. takich jak połączenie telefoniczne. Aby użyć szybkiego przełączania użytkowników na komputerze. Ułatwiają one pracę w systemie. która działa jedynie na komputerach. a następnie wybierz konto. w której użytkownicy pracujący na różnych zmianach a korzystają z tego samego komputera. Możliwe jest korzystanie z kilku sesji jednocześnie. Remote Desktop Protocol). Oznacza to na przykład. Dane z monitora. że użytkownik może połączyć się z domu z komputerem w pracy i uzyskiwać z domu dostęp do wszystkich swoich aplikacji. sieć wykorzystująca protokół TCP/IP oraz sieć LAN. Podczas korzystania z konta jednego użytkownika pozostałe sesje są zawieszone. W kolejnych punktach dowiesz się. Korzystanie z usługi Pulpit zdalny Dzięki usłudze Pulpit zdalny systemu Windows XP Professional użytkownik pracujący na innym komputerze może uzyskiwać dostęp do sesji systemu Windows uruchomionej na jego komputerze. 2. Jeśli funkcja Szybkie przełączanie użytkowników jest aktywna. wybierz z menu Start/Wyloguj. Pomysł stworzenia usługi Pulpit zdalny pochodzi z technologii stworzonej dla potrzeb Windows Terminal Services (WTS). na które byłeś wcześniej zalogowany. Wyświetlona zostanie lista lokalnych kont użytkowników. pozostawi niektóre programy uruchomione. Kliknij ten przycisk. pojawi się przycisk Przełącz użytkownika.

Aby uruchomić usługę Zdalny pulpit: 1.24.. Kliknięcie przycisku Dodaj powoduje pojawienie się okna Wybieranie: Użytkownicy.ac?enjejMC_z Parna nazwa komputeia: alex-xp Dowiedz sie więcej o Putotcie zdalnym. 7.0/2000 połączenie się z Twoim komputerem przy wykorzystaniu usługi Pulpit zdalny. Komputery z zainstalowanym systemem Windows XP i komputery wykorzystujące usługi WTS mogą się połączyć z Twoim komputerem za pomocą usługi Pulpit zdalny. W widoku kategorii wybierz kategorię Wydajność i konserwacja. aby dodać użytkowników do listy. . Kliknij przycisk OK. którzy mają lokalne konta lub konta w domenie. warto rozważyć możliwość utworzenia połączenia w trybie wirtualnej sieci prywatnej (z ang. zarządzanie kontami użytkowników. (jeśli jednak chcesz korzystać z usługi Pulpit zdalny przez sieć Web. musisz zainstalować na tych komputerach odpowiednie oprogramowanie. Za pomocą zakładki Zdalny okna Właściwości systemu możesz aktywować usługę Pulpit zdalny Ogotte Nazwa komputera Sprzęt Zaawansowane Przywiacame systemu Aktualizacje automatyczne Zdalny £g1X Wybierz sposoby użytkowania tego komputera z innej Pomoc zdalna 0 Zezwalaj na wysyłanie zapioszen £omocy zdalnei z tego komputera Dowiedz się więcej o Pomocy zdaheŁ [ Zaawansowane Pulpit zdafcy t. 6. 3. Jednak jeśli chcesz umożliwić komputerom pracującym w Windows 95/98/Me lub Windows NT 4. 4. Wybierz z menu Start/Panel sterowania. Kliknij przycisk Dodaj. W tym celu włóż do napędu CD-ROM takiego komputera dysk instalacyjny systemu Windows XP Professional i wybierz z menu opcję Wykonaj zadania dodatkowe. Kliknij przycisk Wybierz użytkowników zdalnych.. 8. Rysunek 15. Pojawi się lista użytkowników.24) zaznacz pole opcji Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem. aby zainstalować potrzebne oprogramowanie. którzy mają prawo zdalnie łączyć się z komputerem. Za pomocą tego okna możesz dodać nazwy użytkowników. Na zakładce Zdalny okna Właściwości systemu (rysunek 15. aby aktywować usługę Pulpit zdalny. Wybierz użytkowników zdalnych 5. Virtual Prirate Network). aby zamknąć okno Użytkownicy pulpitu zdalnego. Kliknij ikonę apletu System. Następnie wybierz opcję Konfiguruj podłączenie Pulpitu zdalnego. 2.360 Część III • Administracja.

Masz możliwość wyboru pomiędzy dwoma metodami proszenia o pomoc: możesz albo użyć programu Windows Messenger i wybrać osobę z listy kontaktów. Lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie wykorzystanie połączenia telefonicznego. przez który nadane hasło będzie akceptowane. a lista kont użytkowników. która zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy tego rodzaju połączeniu. Korzystanie z usługi Pomoc zdalna Narzędzie Pomoc zdalna pozwala zaprosić zaufaną osobę do rozmowy i obserwować ekran roboczy. Po nawiązaniu połączenia będzie możliwe wyświetlanie zawartości ekranu na monitorze przyjaciela oraz rozmowa w czasie rzeczywistym na temat zawartości ekranu.25. ponownie zaznacz opcję. System Windows XP umożliwia korzystanie z usługi Pulpit zdalny przy połączeniu przez sieć Web. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows XP. Na przykład kliknij przycisk Zaproś tą osobą w sekcji Użyj poczty e-mail. Wybierz z menu Start/Pomoc i obsługa techniczna. 4. Jeśli nie masz możliwości korzystania z wirtualnej sieci prywatnej (VPN). nie musisz usuwać z listy użytkowników. albo wysłać wiadomość e-mail do osoby. . Kliknij opcję Zaproś przyjaciela do połączenia się z tym komputerem przy użyciu Pomocy zdalnej. Aby zaprosić przyjaciela do nawiązania połączenia. Wystarczy. Możesz założyć hasło na usługę Pomoc zdalna oraz ograniczyć czas. która umożliwia wysłanie prośby o pomoc. W oknie Pomoc zdalna wybierz opcję Poproś kogoś o pomoc. po udzieleniu mu odpowiedniego uprawnienia. skontaktuj się telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail z osobą która miałaby Ci pomóc. 2. Jeśli dostęp do usługi Pomoc zdalna jest ograniczony hasłem. zdalnie sterować komputerem. którą chcesz prosić o pomoc. aby podać jej hasło. 5. którzy mogą korzystać z tej usługi. że usuniesz zaznaczenie opcji Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem. Kolejne okno umożliwia utworzenie wiadomości e-mail zawierającej szczegółowy opis problemu wraz z prośbą o pomoc. a ponadto pozwala innemu użytkownikowi. jeśli zakończyłeś tworzenie wiadomości. pozostanie niezmieniona. 3. że w przyszłości możesz znów potrzebować pomocy tej samej osoby. Kliknij przycisk Kontynuuj.Rozdział 15. W tym celu wybierz opcję Zapisz zaproszenie jako plik (zaawansowane). aby przejąć sterowanie Twoim komputerem. Za zgodą użytkownika asystent może nawet używać do pracy na jego komputerze własnej myszy i klawiatury. Pojawi się okno Pomoc zdalna. Jeśli uważasz. należy wykonać proste kroki w programie Pomoc zdalna . Jeśli zaufana osoba otrzyma Twoją prośbę o pomoc. będzie musiała podać hasło. ale nie jest to usługa. możesz zapisać prośbę w pliku. którzy mają prawo korzystania z tej usługi. pokazane na rysunku 15. Aby uruchomić pomoc zdalną: 1. to nie powinieneś korzystać z tej usługi przez sieć Web. • Zarządzanie kontami użytkowników 361 Jeśli chcesz okresowo zablokować korzystanie z usługi Pulpit zdalny. Aby ponownie uaktywnić usługę.

jak pokazano na rysunku 15.informacje • Informacte o moim komputerze • Zaawansowane informacje o system* • Narzędzie konfrgurecji systemu Rysunek 15... który prosił o pomoc. która udziela Ci pomocy. 9. aby uzyskać pomoc od zaufanej osoby 6. i wyświetlić na ekranie własnego komputera zawartość ekranu komputera zdalnego.25. rozmawiać. jeśli jest wymagane.__ Crułu|. Po zaakceptowaniu prośby o pomoc adresat wiadomości może połączyć się zdalnie z komputerem użytkownika. Adresat otrzyma wiadomość e-mail zawierającą prośbę o pomoc. Za pomocą połączenia nternetowego każdy kto ma komputer z systemem Windows XP może z Tobą. będzie mogła przejąć kontrolę nad Twoim komputerem. CD Centrum pomocy f obsługi techniczne Wyszukaj Ustaw opcjf wyszukiwał © Centrum pomocy i obsługi technicznej * Dodaj do Jubtonych Aj Zmjeńwłdok . zostanie poproszona o pomoc. 8.. Musisz wysłać Prośbę o pomoc. przez który to zaproszenie pozostanie otwarte. Jeśli umożliwiłeś korzystanie z usługi Pulpit zdalny. Kiedy zaufana osoba otrzyma Twoją prośbę o pomoc i dwukrotnie kliknie lewym przyciskiem myszy załącznik. oglądać ekran tego komputera i za Twoja.27. . podczas sesji pomocy. oraz wpisz hasło. Określ czas.362 Część III • Administracja. Pj ZJokallzuj w 5pisłe treści O Poproś przyjaciela o pomoc D Skorzystaj z pomocy firmy Microsoft • Przejdź do forum wfrryny stert Weti Whdows Pomoc zdalna Poproś zaufaną osobę o pomoc. Wiadomość zawiera również ostrzeżenie o ryzyku związanym z otwieraniem załączników otrzymanych od nieznajomych. zgodą pracować na tym komputerze. a następnie wpisać hasło. to osoba. 7. Aby udzielić pomocy użytkownikowi. który przysłał prośbę o pomoc. aby Ci pomóc.26). ^J Wyświetl stan oproszenia (0) Więcej informacji na temat Pomocy zdalne] Zobacz t u O Pomoc techniczna .. W tym samym czasie Ty również możesz korzystać z klawiatury i myszy. należy otworzyć załącznik i kliknąć przycisk Tak. zarządzanie kontami użytkowników. którego adresat prośby o pomoc będzie musiał użyć do łączenia się z Twoim komputerem (rysunek 15. Możecie wymieniać informacje między sobą.

27. Określ czas. • c-nuil mełuffł cm conuic \inii« or ccher haimful itnchmenls " Sefore op«fliiif attschmeat. Yoks Oft* wculi IiVe your«sistmc*. którego adresat będzie musiał użyć do łączenia się z komputerem Rysunek 15.w. którego adresat musi używać1 do łączenia się z tym komputerem.rmv Microsoft D Przeje do Forum witryny ciec! Wełi Windows Pomoc zdalna -wysyłanie zaproszenia pocztą e-mall Ustaw wygasanie zaproszenia Aby zmniejszyć ryzyko.de ł n « t c . .MsRclncldenli1002 byłeś. Adresat otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą prośbę o pomoc 4b TOU HAVf RECŁWED « REMOTt ASSISTANCE IKVtTAnOH FROt* YokoOno Mk Edycja Widok iarzeS2ia Wiadomość Pomoc. e i r c i n yow cotnputw by roScwicc the initruznctu ł CiUtlCtL • Accipt tc^itaticns o d y ircra p*cple yw kncw ind Łntst. Usuń Odpowiedz od: Data: Do. przez który zaproszenie pozostanie otwarte.informacje D InFor macie o moim komputerze • Zaawansowane informacje o systemie • Narzędzie konfiguracji systemu Wyfl) iaproszarfc Rysunek 15.autions ind mfarmttum si Proszę pomóż? Nfcje US(I-.VŁ«IŁI polpifu )* mrstiicwe. A penccil meisat« may bt ttKluded belew Y«u. Nie używa) hasła siecrowego lub hasła logowania systemu Windows. Q Pomoc techniczna . • Zarządzanie kontami użytkowników 363 Wstecz - „J jS CJ I o d *s l :'. przez który to zaproszenie pozostanie otwarte.26. Temab » Odpowied.VUublone *£) Historia [ r ^ j Eoma: techniczna /) Opcje ZJokallzulwSpisietreści • Poproś przyjaciela o pomoc • Swzystai z pomocy f. Dl NCj godz. Ze ktoś podstępnie uzyska dostęp do tego komputera.ogletree 29 sierpnia 2001 two@twolnc com v o u H A V E "ECEWED A REMOTE ASSISTANCEINVITATION FROM: Yoko Ono «. re8uddy.. możesz ograniczyć czas na zaakceptowanie zaproszenia Pomocy zdalne) przez adresata. Wpisz hasło: Potwierdź hasło: Ważne Musisz podać hasło adresatowi. Pritśtj dalej • * i Drukuj X Poprredma <ii Następna o t.Rozdział 15. vi 0 Wymaga) używania hasła przez adresata Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest ustawienie hasła. revie\v th« iKurity prf.in e*sdy pfffi-.. Możesz określić czas. oraz utworzyć hasło.

zawsze masz możliwość bezpośredniego skontaktowania się z tą osobą. od której chcesz uzyskać pomoc. która udziela Ci pomocy. którą prosisz o pomoc. Jeśli już wybrałeś osobę. po jego akceptacji przez adresata wysyłane jest powiadomienie. a następnie wybierz opcję Użyj programu Windows Messeger w oknie Pomoc zdalna. albo poszukaj innej osoby. Jeśli wystąpią jakieś problemy.NET. musisz się zarejestrować. aby mogła udzielić Ci pomocy. kliknij prawym przyciskiem myszy osobę.NET możesz korzystać z programu Windows Messenger. Wybierz z menu kontekstowego Invite/To Start Remote Assistance. Za pomocą pomocy zdalnej można również przesłać plik. jeżeli sprawa nie jest pilna.. W tym celu wykonaj kroki 1 . Jeśli zarówno osoba prosząca o pomoc. Żądanie transferu pliku jest wysyłane natychmiast. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora. Osoba. Jeśli nie jest połączona. będzie widziała zawartość Twojego ekranu na swoim ekranie i będzie mogła obsługiwać klawiaturę oraz mysz w taki sposób. zarządzanie kontami użytkowników. lub wiedzieć.3 z zamieszczonej wcześniej w tym punkcie listy. od której chcesz uzyskać pomoc. Umożliwia to rozszerzenie zakresu działań i lepsza wymianę informacji pomiędzy użytkownikami. możesz w każdej chwili zerwać połączenie za pomocą klawisza Esc. w tym momencie na ekranie Twojego komputera pojawia się okno pozwalające Ci udzielić zgody na przejęcie kontroli nad komputerem przez inną osobę. Po akceptacji żądania plik zostaje wysłany. Możesz przerwać połączenie w każdej chwili za pomocą klawisza Esc. która może Ci pomóc. aby wysłać prośbę o pomoc. aby wysyłać prośbę o pomoc do osób. jak gdyby siedziała przy Twoim komputerze. Możesz również skorzystać z programu Windows Messeger. to mogą ze sobą rozmawiać za pomocą tych urządzeń w trakcie sesji pomocy. zanim będziesz mógł korzystać z tej usługi. w celu przekazania prośby o pomoc. Kliknięcie przycisku Zarejestruj uruchomi Kreatora usługi Passport w sieci . Aby rozpocząć pracę na zdalnym komputerze. osoba poproszona o pomoc klika przycisk Przejmij kontrolę. Jeśli zdecyduje się Ci pomoc. pamiętaj. . wyślij do niej wiadomość e-mail z prośbą o pomoc. Po skonfigurowaniu usługi Passport w sieci . czy ta osoba może przejąć kontrolę nad Twoim komputerem. że musi ona być w bieżącej chwili połączona z siecią.364 Część III • Administracja. klikając przycisk Anuluj.. że jest to na przykład pracownik działu informatyki Twojej firmy. Aby użyć programu Windows Messenger. Adresat Twojej prośby może ją zaakceptować lub odrzucić.NET. które znajdują się na Twojej liście kontaktowej. Jeśli nie masz paszportu Microsoft . Powinieneś znać osobę. jak i osoba udzielająca pomocy mają zainstalowane w swoim komputerze głośniki i mikrofon. Nawet jeżeli umożliwiłeś zdalną kontrolę nad Twoim komputerem. Powinieneś podchodzić bardzo ostrożnie do możliwości udostępnienia zdalnej kontroli nad Twoim komputerem obcej osobie. Do momentu akceptacji pliku przez adresata można wstrzymać transfer pliku. zobaczysz okno dialogowe z pytaniem.

wybór zdarzeń jest zależny od twórcy aplikacji. serwer systemu Windows (jak na przykład kontroler domeny) potrafi zapisywać większą ilość kategorii. Ponieważ to aplikacja decyduje o tym. Więcej informacji na temat Active Directory i kontrolerów domeny znajdziesz w dodatku B. Musisz aktywować przystawkę Zasady grupy za pomocą konsoli zarządzania firmy Microsoft. która jest częścią drzewa Active Directory.Rozdział 16. • Rekordy błędów systemu. Lightweight Directory Access Protocol) oraz Active Directory. który szczegółowo opisuje protokół LDAP (z ang. Szczegółowe informacje dotyczące monitorowania działania oprogramowania i urządzeń sprzętowych z wykorzystaniem Monitora systemu znajdziesz w rozdziale 22. 0 ile system Windows XP zapisuje tylko trzy rodzaje zdarzeń w systemie. zajrzyj do rozdziału 26. . aplikacji oraz samego systemu operacyjnego Windows XP. Windows XP zapisuje zdarzenia systemowe w dzienniku systemu. Pamiętaj. Dziennik zabezpieczeń zawiera rekordy inspekcji zabezpieczeń. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat logowania się do domeny. że nie wszystkie zdarzenia są domyślnie zapisywane przez system. • Rekordy błędów aplikacji. jakie zdarzenia są zapisywane w dzienniku zdarzeń aplikacji. System Windows XP zapisuje zdarzenia w dziennikach z podziałem na trzy kategorie: • Rekordy inspekcji zabezpieczeń. Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia Podgląd zdarzeń W tym rozdziale: • Pierwszy rzut oka na Podgląd zdarzeń • Konfigurowanie właściwości dzienników zdarzeń • Archiwizowanie plików dzienników i usuwanie zdarzeń • Zatrzymywanie pracy komputera przy zapełnieniu dziennika zabezpieczeń Podgląd zdarzeń to narzędzie pozwalające monitorować zdarzenia zapisywane przez Windows XP i inne aplikacje oraz analizować działania użytkowników.

2).366 Część III • Administracja. Pierwszy rzut oka na Podgląd zdarzeń Podgląd zdarzeń to narzędzie proste w użyciu. którzy tworzą skrypty automatycznie zarządzające systemem..Wydtłnofć i kon«rw4cla y '• Wyszukaj Foldery * IVywracanie systemu Wybierz zadanie. zarządzanie kontami użytkowników.1. W widoku kategorii Panelu sterowania wybierz kategorię Wydajność i konserwacja. wybierz z menu Start/Panel sterowania. i dowiedz się. Za pomocą kategorii Wydajność i konserwacja możesz uruchomić aplet Narzędzia administracyjne ) Wstecz • &% . . wówczas nie wszystkie ikony pokazane na rysunku 16. Okno kategorii Wydajność i konserwacja jest pokazane na rysunku 16. JT ••• Q. Dwukrotnie kliknij ikonę apletu Podgląd zdarzeń — pojawi się okno Podglądu zdarzeń (rysunek 16..1. Rysunek 16. takich jak Zasady zabezpieczeń lokalnych (pozwala wyświetlać i modyfikować zasady zabezpieczeń lokalnych.. Aby uruchomić Podgląd zdarzeń. takie jak prawa użytkowników i zasady inspekcji) lub Wydajność (wyświetla wykresy wydajności systemu i pozwala konfigurować dzienniki danych i alerty). Korzystanie z wersji posiadającej interfejs graficzny jest najbardziej popularnym sposobem przeglądania dzienników zdarzeń. Możesz je obsługiwać za pomocą interfejsu graficznego apletu dostępnego przez Panel sterowania lub wpisując odpowiednie polecenia analizy dzienników zdarzeń w wierszu poleceń. jak uruchomić zabezpieczenia lokalne. lub wybierz ikonę Panelu sterowania Kliknij ikonę apletu Narzędzia administracyjne znajdującą się w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania. aby przejść do folderu Narzędzia administracyjne. Korzystanie z wiersza poleceń do przeglądania dzienników zdarzeń jest bardziej popularne wśród administratorów.2.2 będą widoczne. W takiej sytuacji przeczytaj rozdział 15. a wtedy pojawią się wszystkie ikony widoczne na rysunku 16. Folder ten zawiera skróty to narzędzi administracyjnych systemu. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z apletu Zasady zabezpieczeń lokalnych.

o którym użytkownik powinien zostać poinformowany. gdyż korzystają one z tego samego interfejsu graficznego. a co za tym idzie. Pojawienie się zdarzenia tego typu oznacza.0 KB 64.. Rysunek 16. • Informacje — zdarzenie tego typu jest oznaczone ikoną chmurki zawierającej wewnątrz literę i. oprócz opisu typu zdarzenia. Na przykład ostrzeżenie pojawia się w dzienniku systemowym. Typy zdarzeń Aby poznać typy zdarzeń zapisywanych w dziennikach zdarzeń. również ikonę powiązaną z tym typem zdarzenia.Rozdział 16. jeśli uruchomiona została usługa . które są znaczące dla systemu. Prawy panel wyświetla szczegółowy opis zdarzeń wybranego dziennika zdarzeń. to będziesz potrafił korzystać ze wszystkich apletów folderu Narzędzia administracyjne. są oznaczone ikoną czerwonego koła ze znakiem x. że w systemie wystąpiło ważne zdarzenie (takie jak utrata danych lub błąd działania urządzenia sprzętowego). aby wygenerować zdarzenie typu błąd. kiedy wystąpi zdarzenie. • Ostrzeżenie — zdarzenia tego typu są oznaczone żółtym trójkątem ze znakiem wykrzyknika w środku i opisują zdarzenia. Następujące typy zdarzeń są zapisywane w dziennikach: • Błąd — zdarzenia tego typu są niezwykle istotne. gdy kończy się wolne miejsc na dysku twardym. czy uruchomione zostały poprawnie potrzebne usługi.2. Przeglądaj regularnie zdarzenia tego typu we wszystkich kategoriach. Jeśli pojawiają się błędy w pracy systemu.. warto przejrzeć dzienniki zdarzeń i sprawdzić. Lewy panel okna Poglądu zdarzeń zawiera drzewo zdarzeń podzielone na trzy główne kategorie zdarzeń występujących w systemie Windows XP. • Inspekcja sukcesów — zdarzenie tego typu jest oznaczone ikoną klucza i pojawia się w dzienniku zabezpieczeń tylko wtedy.0 KB Jeśli korzystałeś wcześniej z konsoli zarządzania firmy Microsoft (MMC). W kolejnych punktach opiszemy rodzaje zdarzeń zapisywanych w dziennikach. Jeśli uruchamiana jest aplikacja lub usługa. czy pojawiły się wszystkie zdarzenia typu informacja. Narzędzie Podgląd zdarzeń to jedno z narzędzi konsoli zarządzania firmy Microsoft (MMC) 367 U Podgląd ?dar?ei £fk fikcja ftfcjok Pomoc |JPodgl<|d zdarzeń (kjkarte) ]ij] Aplikacja Ę Zabeztfeczenia W System Podgląd zdarzeń (lokalnie) Dziennk [*i| Zabezpieczenia System Dzienr* Dzienr* Rekordy błędów aplkacli Rekordy inspekcłi zabezpieczeń Rekordy bledów systemu 64.0 KB 64. Aby przeglądanie zawartości dziennika było łatwiejsze. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia. Pojawienie się ostrzeżenia w dzienniku systemowym pozwala na kontynuowanie pracy w systemie. otwórz jeden z dzienników i przyjrzyj się zawartości prawego panelu okna Podglądu zdarzeń. kolumna Typ zawiera. ale nie na tyle. pojawia się w systemie. w systemie pojawia się seria zdarzeń typu informacja zapisywana w dzienniku zdarzeń aplikacji.

Jeśli zauważysz w dzienniku zabezpieczeń wiele zdarzeń tego typu. jeśli dziennik zabezpieczeń zostanie przepełniony. które są uruchamiane podczas startu systemu operacyjnego. Możesz wykryć np. który jest na urlopie. kto. kiedy i na jakie konto próbował się załogować do systemu. W prawym panelu okna widoczna jest jedynie ograniczona ilość informacji. które miały miejsce od ostatniego przepełnienia dziennika zdarzeń. Inspekcja sukcesów to udana próba dostępu do zasobów kontrolowanych przez system zabezpieczeń. a najnowsze zdarzenia wyświetlane są na samej górze widoku. że pod nieobecność jednego z pracowników. Możesz ustawić opcję zatrzymywania komputera.. nie zapominaj o zaletach dziennika zabezpieczeń. ktoś inny loguje się na jego konto. Dzięki temu nie zostaną nadpisane istotne zdarzenia w dzienniku zabezpieczeń. inspekcja zdarzeń. Uruchamianie usługi zapisywania zdarzeń Podczas uruchamiania systemu Windows XP uruchamiana jest usługa zapisywania zdarzeń. Jeśli korzystasz z systemu Windows XP na komputerze domowym. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się. Na przykład zdarzenie typu Inspekcja niepowodzeń może odpowiadać nieudanej próbie uzyskania dostępu do dysku sieciowego. Domyślnie zapisywane zdarzenia mogą być przeglądane za pomocą narzędzia Podgląd zdarzeń przez każdego użytkownika komputera. jesteś w stanie sprawdzić. dwukrotnie kliknij rekord odpowiadający zdarzeniu w prawym panelu okna. Pojawi się okno Właściwości: Zdarzenie zawierające szczegółowe informacje na temat zdarzenia. Dowiesz się z niego. Jednak tylko użytkownicy posiadający konto typu Administrator komputera mogą przeglądać dziennik zabezpieczeń.. Umożliwia ona zapisywanie zdarzeń związanych z działaniem składników systemu operacyjnego (takich jak usługi). ale przechowują informacje o zdarzeniach. . kto i kiedy logował się do systemu. Dziennik zdarzeń Domyślnie Podgląd zdarzeń wyświetla każdy rekord opisujący zdarzenie w osobnej linii. Aby zobaczyć szczegółowe informacje związane z konkretnym zdarzeniem. Jeśli łączysz się z siecią Web (a kto tego nie robi w dzisiejszych czasach?). zarządzanie kontami użytkowników. jak to zrobić. • Inspekcja niepowodzeń — zdarzenie tego typu jest oznaczone ikoną kłódki i jest to nieudana próba dostępu do zasobów kontrolowanych przez system zabezpieczeń. Rekordy są uporządkowane chronologicznie. Jeśli uruchomiona jest inspekcja zdarzeń logowania. przyjrzyj się dobrze ustawieniom zabezpieczeń w systemie. Dzienniki systemu nie są czyszczone po każdorazowym uruchomieniu usługi zapisywania zdarzeń. Na przykład pomyślna próba logowania użytkownika do systemu zostanie zarejestrowana jako zdarzenie typu Inspekcja sukcesów.. dziennik zabezpieczeń może być równie przydatny jak podczas pracy w dużej sieci.368 Część III • Administracja.

W tym polu znajdziesz np. Wszystkie rekordy zdarzeń zawierają pole Identyfikator zdarzenia. że korzystanie z adresu URL wymaga skonfigurowanego i działającego połączenia z siecią Web. Niektóre zdarzenia zawierają opis zdarzenia w kodzie binarnym. jak np. Takie pola. Identyfikuje ono oprogramowanie. Każdy rekord powinien mieć pole Źródło. oraz zapobiec wystąpieniu zdarzenia w przyszłości. Zabezpieczenia. w którym są opisane (Aplikacja. korzystanie z adresu URL zawartego w opisie zdarzenia nie spowoduje wysłania do Microsoftu informacji na temat Twojego adresu e-mail lub nazw plików.3 przedstawia okno Podgląd zdarzeń po wybraniu w lewym panelu opcji Aplikacja. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia. które opisuje rekord. który zwykle nie jest szczególnie przydatny. Innymi słowy. Zgodnie z dokumentacją. które zarejestrowało zdarzenie. zanim zaczniesz wprowadzać znaczące zmiany w systemie. Rysunek 16.. która wygenerowała zdarzenie.Rozdział 16. nie powinieneś bezmyślnie postępować zgodnie z zaleceniami. 369 Rekordy opisujące zdarzenia mogą zawierać różnego rodzaju informacje w zależności od rodzaju zdarzenia.. Jest to numer zdarzenia. chyba że jesteś programistą. Pole Opis zawiera również adres URL — pozwala on połączyć się z witryną Microsoftu. oraz dziennika zdarzeń. jak Użytkownik czy Komputer. Pozwalają stwierdzić. Dziennik zdarzeń aplikacji Zapisywanie zdarzeń w dzienniku aplikacji nie wymaga od użytkownika dodatkowego konfigurowania aplikacji. które się pojawiły. które opisują. który napisał aplikację. Okno Właściwości: Zdarzenie zawiera pole Opis. mogą pozostać puste. z której można pobrać więcej informacji dotyczących zdarzenia. Jest to zależne od rodzaju zdarzenia. co spowodowało wystąpienie zdarzenia. takie jak nazwa produktu. Przesłane zostaną tylko informacje niezbędne do zbudowania zapytania w bazie. To oprogramowanie może być aplikacją lub składnikiem systemu. jeśli kontaktujesz się z serwisem technicznym Microsoftu. Na przykład jeśli otrzymasz informację. to pamiętaj. Aplikacje zgodne z systemem Windows XP zawierają polecenia. które nie są bezpośrednio związane ze zdarzeniem. że usługa została uruchomiona lub zatrzymana. Opisy tekstowe są tworzone przez źródło zdarzenia. Jeśli korzystasz z usług serwisu technicznego Microsoftu. . które umożliwiają zapisywanie zdarzeń w dzienniku zdarzeń aplikacji. Każdy rekord zawiera pola Data. Godzina i Typ. Nie trzeba chyba tłumaczyć. że rozwiązaniem problemu będzie zmiana niektórych wpisów w Rejestrze systemowym. aby zacząć od utworzenia kopii bezpieczeństwa Rejestru systemowego. która wygenerowała zdarzenia. sterownik. Rekordy niektórych zdarzeń mają również pole Kategoria. które wyświetla opis tekstowy zdarzenia. System). Jeśli otrzymasz z bazy Microsoft Knowledge Base porady dotyczące rozwiązania problemów. nie zostaną wysłane żadne prywatne dane użytkownika. który może się przydać. Informacje te są wykorzystywane do utworzenia zapytania w bazie Microsoft Knowledge Base. wersja i pliki związane z aplikacją. porozmawiaj bezpośrednio z technikiem. informacje. Po kliknięciu adresu URL do witryny Microsoftu przesłane zostaną informacje o zdarzeniu oraz niektóre wpisy z Rejestru systemowego.

dwukrotnie kliknij rekord na liście (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości). Niektóre kolumny prawego panelu nie są widoczne. Rysunek 16. ponieważ znalazły się poza rozmiarem okna (możesz powiększyć okno Poglądu zdarzeń lub korzystać z pasków przewijania do przeglądania zawartości niewidocznych kolumn).3. Dwukrotnie kliknij rekord zdarzenia na liście zdarzeń.. lnicjowa. Brak Brak Brak Brak Usługa C i v . skorzystaj z przycisków ze strzałkami znajdujących się w oknie właściwości.. Aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat zdarzenia. Rysunek 16.MD w Centrum pomocy i obsługi tachnicznei Dar«: ©Bajty O & o w a B 0 0 0 : fe 08 00 OD Ff 0 0 0 8 : 17 07 00 80 08 OB 00 Niektóre zdarzenia mogą generować kilka rekordów. W prawym panelu wyświetlane są zdarzenia typu Błąd. W polu Opis znajduje się łącze do adresu URL na witrynie Microsoftu. kliknij przycisk OK lub Anuluj.4. aby wyświetlić okno Właściwości: Zdarzenie zawierające szczegółowy opis zdarzenia AlłaściwDŚci Zdarzenie : i £ata: Sodzna: 1500:35 Motmacje Ziooło: Kitegaia: Identyjikaloi zdarzenia: LoadPer Brak 1001 \ łyp Za pomocą przycisków ze strzałkami możesz przeglądać szczegóły kolejnych zdarzeń w widoku 1 Użytkownik Brak i KoHCUtet: ALTCOOO liczniki wsdaino&i dla ushisr Conlenrf ««i (ContenlFłeil zottary pomyślnie usunięta Dane rekordu zawieiaw nowe wartości wpisów Last Countei (ostatni kc2nk) i Last Help (ostatnia Pomoc) do Rejestru systemowego. Aby przeglądać szczegóły kolejnych zdarzeń w widoku. Rysunek 16. w prawym panelu wyświetlona zostanie lista zdarzeń tego typu B Podgląd zdarzeń Ełk akcja Wdok Pomoc *• •* EliE (? H d. Ostrzeżenie i Informacje. zarządzanie kontami użytkowników. Ś j t j Podgląd zdarzeń (lokalnie) l|j|Apt<ac|a RJ Zabezpieczenia (tjjj System Aplikacła Typ Cjp informacje : 4>Informacle C^) informacje ^ Ostrzeżenie •^Informacje / ^ Ostrzeżenia ^6łqd ^P Informacje 167 zdareeiS IData 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-13 2002-06-13 Godziła 15:00:35 15:00:35 15:00:35 15:00:30 15:00:30 15:00:20 10:41:45 09:57:32 01:57:32 01:06:39 i Źródło LoadPerf LoadPerf LoadPerf Mkrosoft Fax Mkrosoft Fax LoadPerf Userenv AutoEnrofcnent AutoEnrofcnent Cl | Kategoria A Brak Brak Brak Inicjowa.4 przedstawia okno właściwości przykładowego zdarzenia typu Aplikacja.. Jeśli wybierzesz opcję Aplikacja w lewym panelu okna Podgląd zdarzeń.370 Część III • Administracja. . Aby znaleźć więcej informacji zobacz jm/fwJM! '•yante.. Jeśli chcesz zamknąć okno właściwości.

Konto System nie jest dostępne poprzez aplet Konta użytkowników z Panelu sterowania. System operacyjny Windows XP wykorzystuje konto System do uruchamiania usług.5... Logowanie dok. że większość usług.. bardziej dla rozrywki niż pracy. .. oraz —jak zwykle — adres URL. Dostęp do obiek.. korzysta z konta System..Rozdział 16. Jeśli korzystasz z komputera w domu. Logowanle/wylo. Korzystając z apletu Panelu sterowania. Niektóre pola są jednak inne... kto loguje się do Twojego komputera. Dostęp do obiek. służącego do konfigurowania kont użytkowników. Dostęp do obiek. 371 Dziennik zabezpieczeń Jeśli bezpieczeństwo danych jest dla Ciebie bardzo istotną kwestią. Rysunek 16... opisane w poprzednim punkcie. 1 > Zdarzenia w dzienniku zabezpieczeń możesz przeglądać w ten sam sposób.. to prawdopodobnie nie będzie Cię szczególnie interesowało. do których dostęp możesz następnie śledzić za pomocą Podglądu zdarzeń.). Zdarzenie syste.. Logowanie/wyło.. co zdarzenia w innych dziennikach. W polu Opis widoczna jest nazwa konta użytkownika..5 przedstawia okno Podglądu zdarzeń z wybraną kategorią Zabezpieczenia. Na rysunku 16. Logowanie do k. Zdarzenie syste. W przeciwnym wypadku powinieneś zadbać o aktywowanie zabezpieczeń i monitorowania zasobów.. Dostęp do obiek.. Zdarzenie syste. Okno właściwości zdarzenia typu inspekcja wygląda podobnie jak okno właściwości zdarzenia w kategorii Aplikacja. Dziennik zabezpieczeń zawiera informacje o udanych i nieudanych próbach logowania do systemu II Podgląd zdarzeii Ptk Ąkcia Widok Pomoc -xl Zabezpieczenia 15 zdarzeń [ Data 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-0S 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 2002-07-05 6(K±™ 10:19:43 10: 9:43 10: 9:43 10: 9:31 10: 8:38 10: 8:10 10: 7:49 10: 7:49 10: 7:49 10: 7:33 10: 7:32 10: 4:33 10:14:33 10:14:39 10:H:33 j Źródło Security Secunty Security Secunty 5ecunty Security Socunty Security Security Security Security Security Security Security Security <K • (BjBBj BP E)ią [£ U Podojad zdarzeń (k**»e> (!j) Aplitatw £|] System TVD a/Inspekcja sukcesów i/ Inspekcja sukcesów Q Inspekcja niepowodzeń j/Inspekcja sukcesów i/Inspekcja sukcesów g? Inspekcja sukcesów t/ Inspekcja sukcesów a/1 Inspekcja sukcesów 3 Inspekcja niepowodzeń ^Inspekcja sukcesów i/ Inspekcja sukcesów rjf Inspekcja sukcesów ^Inspekcja sukcesów ^Inspekcja sukcesów ^/inspekcja sukcesów i eMom Logowante/wyto..6 przedstawiono okno właściwości Inspekcji sukcesów. Zdarzenia w kategorii Zabezpieczenia dzielą się na dwa typy: Inspekcja sukcesów i Inspekcja niepowodzeń.. Logowanie/wylo. Rysunek 16. W polu Użytkownik widoczne jest wbudowane konto systemowe SYSTEM. możesz wybrać konto użytkownika.. Pamiętaj. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia.... za pomocą którego usługi mają być uruchamiane (patrz rozdział 14... Logowanie / wyło... Logowanie/wyło... Konto System nie jest takim samym kontem jak konto Administrator.. Użytkownik nie może załogować się na konto System.. nazwa stacji roboczej. to dziennik zabezpieczeń będzie dla ciebie najważniejszym z dzienników. pod którym użytkownik może znaleźć więcej informacji na temat zdarzenia tego typu... które wchodzą w skład podstawowych składników systemu. którego zdarzenie dotyczy. Pozwala to użytkownikom dodawać własne usługi do systemu (procesy uruchamiane w tle).

Secu*y Looowanie/wylosowywa fiodzm: 1317:36 Identrfikalor zdatzema 537 Użytkownik: ZARZĄDZANIE NTASYSTEM Komputer: ALEX2000 Bpk Błąd logowania Przyczyna: Podczas logowania wystąpił błąd Nazwa uzytkownfca: Alex Domena: ALEX2000 Typ logowania 11 Proces logowania: User32 Pakiet uwierzytelniał! M«iottat* K i m t U e J I robociej AŁEXzO0O Xod itanu: 0xC0OO0DBB Dziennik zabezpieczeń zawiera informacje o udanych i nieudanych próbach załogowania się do systemu.7 przedstawia przykładowe zdarzenie typu Inspekcja niepowodzeń w dzienniku zabezpieczeń. Okno właściwości przykładowego zdarzenia typu Inspekcja niepowodzeń. 200207-05 2[6(ło: 1017:49 Kategoria Inspekcja s Identyjfcator zdarcenia. Rysunek 16. 680 Securiy Logowanie do konta Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM Komputer ALEX2O0O Próba losowana przez: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACXAGE_V1_0 Konto logowania: Yoko Ono Źródłowa stacja lofcocza: ALEX2O00 Ko) błędu: 0x0 Aby znaleźć wiecei rtormaci. na którą użytkownik bez powodzenia próbował się załogować. dostępu do zasobów systemowych. Jeśli zainstalujesz system Windows XP na partycji ..6.7.. Nie ma w tej książce dość miejsca na to. aby system przeprowadzał inspekcję dostępu do plików i folderów. Jeśli chcesz. zarządzanie kontami użytkowników.. aby opisać wszystkie rodzaje zdarzeń zapisywanych w dzienniku zabezpieczeń. dla których inspekcja została aktywowana. zobacz ft/Z nricfołoft conyfwlnkyeyents. że w dzienniku zabezpieczeń znajdziesz informacje na temat prób dostępu do zasobów oraz innych zdarzeń. W polu Opis widoczna jest nazwa konta.372 Część III • Administracja. jest to możliwe jedynie na partycjach sformatowanych za pomocą systemu plików NTFS (z ang. Rekord przedstawia udaną próbę logowania do systemu •Mm Cala: Godzina lytr. Zdarzenie dotyczy nieudanej próby logowania. foldery i drukarki. pamiętaj jednak. technicznej iv Centrum pomocy i obsługi Rysunek 16. Rysunek 16. takich jak pliki. NT File System). przedstawiające szczegółowe informacje dotyczące nieudanej próby logowania Zdarzenie • Cała: łyp: dlM^)Jilf Inspekcja Żióoło Kjłeoona.

.Ijni x System Typ ^Informacje ©Btąd / t \ Ostrzeżenie ^Informacje C$) Informacje 's£) Informacje C$) Informacje •«^ Informacje Q Informacje ^Informacje 188 zdarzeń i Data 2002-06-03 2002-06-03 2002-06-03 20O2-O6-03 2002-06-03 2002-06-03 2002-06-03 2002-06-03 2002-06-03 2002-05-31 } GotUm 09:56:11 09:56:31 09:56:31 09:56:19 09:56:19 09:55:48 09:55:19 09:55:19 09:55:19 11:39:25 i <h -* (gjijB. 373 sformatowanej za pomocą systemu FAT (z ang. które stoją na straży dostępu do plików i folderów. Rekordy w tym dzienniku opisują zdarzenia systemowe. które mają miejsce podczas uruchamiania systemu. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia. File Allocation Table) to nie ma możliwości aktywowania inspekcji dostępu do plików i folderów. mig: ir tt m ta gi m"iii"II 0 0 0 8 : 00 00 00 00 09 00 OM cO . System zapisuje dużą ilość istotnych zdarzeń w dzienniku systemowym Zdarzenie Cala: godzina: łyp: Zródro: 12:29:24 Bł»d Identrffcaloi zdarzenia 9 Użytkownik: Brak Komputer ALEX*P Jrz^dzerie \DeviceMde\ldePon1 nie ooptmiedziaro w ramach mtalonego imitu czasu U>y znaleźć węcei nformacji.ES © 01 $ Ul Podgląd zdarzeń (lokalnie) HJ Aplikacja \w Zabezpieczenia |5*] System JJrisSs Servlce Control Manager W32Trr* W32Tlme eventlog eventlog ev«ntk>g SorvKe Control Manager SOTYICB Control Manager Workstabon Servlce Control Manager Uss Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak v Również urządzenia sprzętowe. Okno Podgląd zdarzeń zawierające listę rekordów w kategorii System Cl Podgląd ?dflf?fiń gfc fikcla Uidok Pomoc 1 . Rysunek 16. korzystaj z systemu plików NTFS.8). generują zdarzenia w dzienniku systemowym. Systemy plików FAT i FAT32 nie zawierają pól niezbędnych do przechowywania list dostępu (z ang.ccnVlwliTk/evenis aso w Centrum pomocy i obtrugi Bo* ©B* . łącznie z tymi zdarzeniami. Zdarzenia zapisane w tym dzienniku to na przykład nieudane uruchomienie usługi spowodowane błędnym uruchomieniem innej usługi.d.8. access control lists — ACL).9. zobacz Ttlo7/oo micfotofl.Rozdział 16. Dlatego jeśli chcesz analizować dostęp do plików i folderów. Rysunek 16. Rysunek 16. które działają niepoprawnie.9 przedstawia zdarzenie wygenerowane na skutek błędu zapisu dysku CD-ROM przez aplikację.. Dziennik zdarzeń systemowych Ostatni z dzienników to dziennik systemowy (rysunek 16.

o których nie masz pojęcia.^ > Komputer ALEX-XP Qpis. Rysunek 16. że system zapisuje w dzienniku systemowym nie tylko zdarzenia typu Błąd. Rysunekl6. To.11 i 16.cofn/fwfrik^events.il. Zwróć uwagę. nr«. gdy system nie działa poprawnie. Aby znaleźć więcej inlaroacp.. zobacz htto: //OD.atD w Cenłfum pomocy i obłługi achnicznei Korzystając z Podglądu zdarzeń. W takiej sytuacji możesz skorzystać z załączonego w polu Opis adresu URL. ale także zdarzenia typu Ostrzeżenie i Informacja.12 przedstawiają trzy zdarzenia typu Informacja. co może Tobie wydawać się prostym zadaniem. w tle generuje wiele zdarzeń. Rysunki 16. mictosoft. cortVfwlinkVevent ?.10. zarządzanie kontami użytkowników. można zobaczyć. związane z — zakończonym sukcesem — procesem zapisania danych na dysk CD-ROM. które mają miejsce podczas prawidłowej pracy systemu. Okno rekordu informującego.pomyślnie wysłany kod sioowama muchom.a?D w Centrum pomocy i obsługi technicznej. Aby znaleźć wiecei inłormacl.rołQft. że usługa COM systemu Windows XP przestała do nagrywającej stacji CD kod sterowania rozpoczynający nagrywanie Zdat2en» fiata: 2002-07-15 Źjódto: Servce Corrtioł Manager Godzina: 01:17:53 Kategona Brak łyp: I nłot macie I dentyf ikata I T I zdarzenia 7035 Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM .10. ułatwi Ci to rozwiązywanie problemów w sytuacji. Opis zdarzenia zawiera informację. aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzenia. 16. Do usługi UsHłga COM nagrywania dysków CO IMAPI został. Proces nagrywania dysku CD został uruchomiony Zdarzenie | fiata: godziia: łyp 2002-07-15 Żrodło: 01:17:53 Informacje Service Conbol Managei Kategoria: Brak Identyfikator 7036 Użytkownik: Brak Usługa Usługa COM nagrywania dysków CD IMAR wesjta w stan uruchomrenia. . że urządzenie nie odpowiedziało w ramach ustalonego limitu czasu. Jeśli poznasz zdarzenia. ZDbaci httftMio.374 Część III • Administracja. jakie zdarzenia mają miejsce w tle i co się kryje za bezawaryjną pracą systemu operacyjnego Windows XP..

gdyż wiele usług uruchamianych w domenie korzysta ze znaczników czasu do koordynacji pracy. Ushjga nagrywania dysków CD weszła w stan zatrzymania 375 fiata: Typ: 2002-07-15 01:17:59 Infoimacje Ztódto: Ktfagoria/ ServiceConhol Manager Btak godzina: Identyfikator yj zdarzenia. Rysunek 16. ponieważ żaden z dostawców czasu nie mćgł' dostarczyć nadającej się do użycia sygnatury czasowe! Zegat systemowy iett rozsynchroniiowany. Przykładem mogą być. jeśli próbujesz rozwiązać problem z działaniem aplikacji. o których możesz nawet nie mieć pojęcia.Rozdział 16. Na rysunku 16.13..com/fwlink/eveols. Aby znaleźć więcej inf omtacjL zobacz htlo:/Aio. Zostały one wygenerowane nie przez samą aplikację. Dziennik zdarzeń systemowych zapisuje zdarzenia. ale przez składnik systemu. jak i dziennik zdarzeń wygenerowanych przez aplikacje. Aby znaleźć więcej hłormacji. zdarzenia związane z nagrywaniem dysku CD.com/rwiinlt/eyents. Rysunek 16.13 w dzienniku zdarzeń systemowych zapisany został rekord z uruchomienia usługi synchronizacji czasu z kontrolerem domeny. Synchronizacja czasu w domenie to niezwykle ważna funkcja. Na przykład jeśli Twój komputer należy do domeny.. zobacz r<ttp7Aio.. jakie usługi i zadania związane z obsługą domeny są uruchamiane w tle.aso w Centrum pomocy i obsługi technicznej. powinieneś przeglądać zarówno dziennik zdarzeń systemowych. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia.Żiórto 06 49:52 Ostrzeżeni Kategoria Identyfikator zdarzenia W32Tim Brak 36 Użytkownik: Brak Komputer ALEX2000 Bpo: Utługa czasu nie mogła ztynchionćować czasu systemowego pczci 43152 t.12. mcrosoft. że mają miejsce w systemie Zdarzenie Bata£odana: Iyp: 'armirtl.atg w Centrum pomocy i obsługi Ponieważ aplikacje korzystają czasem z usług systemowych. . który otrzymał żądanie od aplikacji. opisane powyżej. 7036 Użytkown*: Buk Komputer: ALEXXP Usługa Usługa C0M rMgrywania dysków CD IMAPI weszła w slan zatrzymania. możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego.rniaosoft.

0 łXB (65 536 b<*6«| 24 kwietna 200215:02:48 3 czerwca 2002 09:55 49 3 czemca 2002 09:55 49 Po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru piku daermfca: O Zastap zdarzenia w razie potrzeby 0 Zastąp zdarzenia starsze niż O Nie zastępuj zdarzeń [ręczne czyszczeń* dziermfca] 7 * dni | Przywróć docryflna| P Uzyi połączenia o małej szybkości | Wyczyść rtoeni*] ! Wybór lokalizacji dziennika zdarzeń Na zakładce Ogólne okna Właściwości: Aplikacja znajduje się pole Nazwa wyświetlana.376 Część III • Administracja. aby rozróżniać widoki tego samego dziennika komputera lub odróżniać dzienniki różnych komputerów. przywołaj okno Właściwości dziennika. Konfigurowanie właściwości dzienników zdarzeń Windows XP oferuje wprost niewiarygodne możliwości konfigurowania wszystkich składników systemu. a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. Wyświetlone zostanie okno właściwości (rysunek 16. Pole to określa nazwę widoku dziennika. którego ustawienia chcesz zmieniać.14. gdyż konsola MMC umożliwia dodawanie do widoku dzienników archiwalnych i zmiana nazwy widoku dziennika pozwala odróżnić poszczególne dzienniki. Jest to przydatna opcja. rozważ możliwość umieszczenia w jego nazwie dat. Jeśli zmieniasz nazwę dziennika przed archiwizowaniem. Aby otworzyć okno właściwości dziennika zdarzeń.EK 64. jak zmieniać ustawienia dziennika zdarzeń Aplikacje. Dotyczy to również dzienników zdarzeń widocznych w oknie Podgląd zdarzeń. Nazwę widoku można zmieniać.14)..twośct: Aplik-icja Mazwa a dziennika Rozmia. W tym podrozdziale opisano. Na przykład nazwa APPLIC0802 jasno mówi. Jest to niezwykle przydatna właściwość. Okno właściwości dziennika zdarzeń pozwala m. . których dziennik dotyczy. Rysunek 16. wybrać miejsce przechowywania dziennika . zaznacz dziennik w lewym panelu okna Podgląd zdarzeń i kliknij prawym przyciskiem myszy.: Ulwora* Zmodyfkowaiw Oslatnro używany: Rozmiar dziennika Maksymalny rozmai dziormka: 512 J f& C:\WlNDOWS\system32VonfrsVippE vert. że dziennik dotyczy zdarzeń typu Aplikacja wygenerowanych w sierpniu 2002 roku. ponieważ każdy z dzienników może mieć różny stopień ważności w zależności od użytkownika. zarządzanie kontami użytkowników..in. Podobny skutek daje zaznaczenie dziennika zdarzeń w lewym panelu okna i wybranie z menu Akcja/Właściwości lub kliknięcie ikony Właściwości znajdującej się na pasku narzędzi. Aby rozpocząć proces konfigurowania dziennika zdarzeń.

kiedy zmodyfikowano plik dziennika. Jeśli w Twoim komputerze występuje nieznaczna ilość problemów z aplikacjami. ale jeśli skonfigurujesz dziennik zabezpieczeń tak. kiedy utworzono plik dziennika.. według których pliki dzienników mają być analizowane i archiwizowane. Jeśli regularnie archiwizujesz pliki dziennika. Oto pozostałe pola okna właściwości dziennika: • Rozmiar — zawiera informacje na temat bieżącego rozmiaru pliku dziennika. jednak administrator systemu może uznać. to informacja w polu Utworzony może być przydatna. w którym pracuje komputer. • Utworzony — pole pokazuje. możesz się z tego pola dowiedzieć. jak sterować rozmiarem pliku dziennika oraz sposobem zapisu zdarzeń w dzienniku. Może się wydawać.. • Zmodyfikowany — pole pokazuje. Rozmiar pliku dziennika można zmienić wpisując nową wartość lub korzystając z przycisków strzałek. dla którego podgląd zdarzeń wyświetla późniejszą datę. • Ostatnio używany — wyświetla datę ostatniego odczytu lub zapisu do pliku. że nawet przydzielenie 3 MB miejsca na dziennik systemowy nie stanowi żadnego problemu. jak przydatne mogą być zapisane tam informacje podczas rozwiązywanie problemów z komputerem. W dzisiejszych komputerach pojemności dysków twardych są tak duże. którą podejmiesz. ile miejsca na dysku chcesz przeznaczyć na przechowywanie dziennika i czy najnowsze zdarzenia mają zastępować najstarsze wpisy w dzienniku. musisz podjąć decyzję. że dzienniki zdarzeń powinny być przechowywane w innym miejscu i zmienić ścieżkę widoczną w polu Nazwa dziennika. Innymi słowy. ale nie może być zapisany. że 512 kB to wystarczająco dużo miejsca na dziennik zdarzeń. którego dziennik nie może przekroczyć. jest zależna od środowiska. to taka ilość miejsca może szybko okazać się niewystarczająca. Decyzja. Każdy wpis dziennika. możesz pozostawić bez zmian domyślne ustawienia. 377 Poniżej pola Nazwa wyświetlana znajduje się pole Nazwa dziennika.Rozdział 16. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia. Za pomocą pola Maksymalny rozmiar dziennika możesz ustawić dopuszczalny rozmiar. Na wszelki wypadek dobrze jest zwiększyć maksymalny rozmiar dziennika do 1 MB. która zawiera nazwę i lokalizację pliku dziennika. Definiowanie rozmiaru dziennika zdarzeń oraz parametrów zapisu po zapełnieniu dziennika W zależności od kategorii zdarzeń przechowywanych w dzienniku oraz stopnia ważności informacji zapisanych w dzienniku. Opisane powyżej pola mogą się przydać podczas tworzenia zasad. Dobrym rozwiązaniem jest zachować ustawienia domyślne systemu Windows XP. . jest w dalszym ciągu buforowany. W kolejnym punkcie dowiesz się. systemem lub zabezpieczeniami i przeglądasz dzienniki zdarzeń regularnie. szczególnie jeśli się zastanowisz. kiedy ostatni raz ktoś zaglądał do tego dziennika. aby zapisywał bardzo szczegółowe informacje. Przyjrzyjmy się następującym polom: • Maksymalny rozmiar dziennika — wartość domyślna maksymalnego rozmiaru dziennika to 512 kB.

Tę liczbę dni można ustawić w zakresie od 1 do 365. jednak w tym przypadku dane są oddzielane znakiem przecinka. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno dialogowe umożliwiające zapisanie zawartości dziennika przed wyczyszczeniem go. Przycisk Przywróć domyślne przywraca ustawienia domyślne dziennika na zakładce Ogólne.evt) — ten format pozwala zachować wszystkie informacje zapisane w dzienniku zdarzeń. Nowe zdarzenia nie będą dodawane.. Jeśli ustawisz zbyt mały maksymalny rozmiar dziennika i jeśli nie ustawisz poprawnie opcji zastępowania zdarzeń w dzienniku. nawet gdy dziennik jest zapełniony. nowe zdarzenia zostaną odrzucone. Nie ma niebezpieczeństwa.378 Część III • Administracja. Wybranie tej opcji wymaga ręcznego czyszczenia dziennika. w której chcesz zapisać plik dziennika. • Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*. do której będziesz importować dane. czy wszystkie zdarzenia zostaną zapisane do dziennika. Jest to najlepszy wybór. gdy konieczne jest zachowanie wszystkich zdarzeń. ale nie zachowuje informacji zapisanych w kodzie binarnym. zarządzanie kontami użytkowników. Dziennik można zapisać w jednym z następujących formatów: • Dziennik zdarzeń (*. czyli najstarsze wydarzenia są usuwane jako pierwsze. jak baza danych. W takiej sytuacji dziennik zdarzeń działa jak bufor typu FIFO (z ang.csv) — format analogiczny do formatu tekstowego. a nawet miesiące. każde nowe zdarzenie zastępuje zdarzenie najstarsze. • Zastąp zdarzenia starsze niż — opcja określa liczbę dni. system poinformuje o przepełnieniu dziennika zdarzeń. dlatego wybieraj ją tylko w sytuacji. zanim dziennik zostanie zastąpiony. jeśli został osiągnięty maksymalny rozmiar dziennika i nie ma zdarzeń starszych niż ten zakres. • Nie zastępuj zdarzeń (ręczne czyszczenie dziennika) — określa. Nie jest to ustawienie zalecane dla dziennika zabezpieczeń. jaki format obsługuje aplikacja. gdzie wybierasz lokalizację. aby umożliwić zastępowanie zdarzeń w dzienniku. Jeśli zostanie osiągnięty maksymalny rozmiar dziennika. Ustawieniem domyślnym tej opcji jest 7 dni. Gdy dziennik jest zapełniony. first-out). czy istniejące zdarzenia zostaną zachowane po zapełnieniu dziennika. W takim wypadku zmień ustawienia. Wybranie tej opcji jest zalecane dla dziennika zabezpieczeń. Korzystaj z tego formatu.txt) — ten format zapisu rozdziela dane za pomocą znaku tabulacji. .. jeśli chcesz importować dane z dziennika zdarzeń do takich aplikacji. w którym dane są oddzielane znakiem tabulacji. podczas usuwania zdarzeń z dziennika system umożliwia ich archiwizowanie. lub zwiększ maksymalny rozmiar dziennika. które upłyną. Sprawdź. to jednak w przypadku gdy chcesz zmniejszyć jego maksymalny rozmiar musisz usunąć zdarzenia z dziennika. Chociaż możesz zmienić maksymalny rozmiar dziennika w trakcie zapisywania przez system zdarzeń do dziennika. Jeśli klikniesz przycisk Tak. • Zastąp zdarzenia w razie potrzeby — opcja określa. że utracisz zapisane dane. gdyż luki w zabezpieczeniach mogą pozostawać niezauważone przez tygodnie. first-in. pojawi się kolejne okno dialogowe — Zapisz „Aplikacja" jako. • CSV (rozdzielany przecinkami) (*. edytor tekstów lub arkusz kalkulacyjny. jeśli pliki dziennika powinny być archiwizowane co tydzień. Przycisk Wyczyść dziennik na stałe usuwa wszystkie zdarzenia z dziennika. Powinieneś wybierać ten format przy archiwizowaniu dzienników zdarzeń zawierających bardzo ważne informacje. Ale nie martw się.

które zostały omówione wcześniej w tym rozdziale.. jakie dane są wyświetlane. że funkcja Znajdź działa jednorazowo po wybraniu. zdarzenia typu Informacje.. jakie dane są zapisywane w dzienniku. . dane zostaną usunięte z dziennika i utracone na zawsze. Pozostałe pola zakładki Filtr to: • Źródło zdarzenia — pozwala na identyfikację oprogramowania. Nie martw się. Np. 379 Kliknij przycisk Tak. Korzystanie z Filtru ma na celu ułatwienie wyszukania potrzebnych zdarzeń w dzienniku. jeśli nie chcesz. Przejdź na zakładkę Filtr. kliknij zdarzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. a nie na to. Różnica polega na tym. ponieważ nie wymagają one podejmowania żadnych akcji ze strony administratora.Rozdział 16. jeśli chcesz zapisać dane z dziennika zdarzeń.. . Filtr ma jedynie wpływ na to. Pierwsze zdarzenie i dualnie zdarzanie Przjwióćdomsrflne . Aby zobaczyć. aby wyświetlić właściwości pokazane na rysunku 16. które mają być wyświetlane w widoku. w dzienniku zabezpieczeń kategorie zależą od kategorii zdarzeń. • Kategoria — wyświetla listę kategorii zdarzeń zdefiniowanych przez źródło.| . zdarzę. aby były wyświetlane np. a filtr będzie przy każdym otwarciu podglądu dziennika zdarzeń pokazywał jedynie wybrane zdarzenia.. Taka możliwość jest przydatna. dla których inspekcja jest aktywna.ia UzKko«nfc Komputer: Q<t Eo: . ^ W górnej części okna widocznych jest pięć typów zdarzeń. Zaznacz typy wydarzeń. jakie oprogramowanie zarejestrowało zdarzenie.»lki. takim jak sterownik. Korzystanie z zakładki Filtr okna właściwości dziennika Zakładka Filtr spełnia podobną rolę jak funkcja Znajdź dostępna w menu Widok. Domyślnie rejestrowane są wszystkie źródła.15. To oprogramowanie może być aplikacją lub składnikiem systemu. podobnie jak funkcja Znajdź. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia. Jeśli klikniesz przycisk Nie. i|WH. które zarejestrowało zdarzenie..15. które mają być wyświetlane w dzienniku Właściwości: Aplikacji) 0 Jn*pekcia tukcesów 0 Obrzeżenie 0 Inipekcia niepowodzeń Żtóćro zdjcienia: Katagait l ę k a ł o .. Zakładka Filtr pozwala ustawić kryteria zdarzeń. że stracisz jakiekolwiek dane po ustawieniu filtrów. Rysunek 16.

. system poinformuje o przepełnieniu dziennika zdarzeń.csv) — format analogiczny do formatu tekstowego. jeśli pliki dziennika powinny być archiwizowane co tydzień. że utracisz zapisane dane. gdy konieczne jest zachowanie wszystkich zdarzeń. zanim dziennik zostanie zastąpiony. gdyż luki w zabezpieczeniach mogą pozostawać niezauważone przez tygodnie.378 Część III • Administracja. Korzystaj z tego formatu. . to jednak w przypadku gdy chcesz zmniejszyć jego maksymalny rozmiar musisz usunąć zdarzenia z dziennika. first-out). Powinieneś wybierać ten format przy archiwizowaniu dzienników zdarzeń zawierających bardzo ważne informacje. W takim wypadku zmień ustawienia. • Nie zastępuj zdarzeń (ręczne czyszczenie dziennika) — określa. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno dialogowe umożliwiające zapisanie zawartości dziennika przed wyczyszczeniem go. czy istniejące zdarzenia zostaną zachowane po zapełnieniu dziennika. zarządzanie kontami użytkowników. w którym dane są oddzielane znakiem tabulacji. nawet gdy dziennik jest zapełniony. • Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*. czyli najstarsze wydarzenia są usuwane jako pierwsze. jaki format obsługuje aplikacja. gdzie wybierasz lokalizację. Jeśli klikniesz przycisk Tak. Jest to najlepszy wybór. Przycisk Wyczyść dziennik na stałe usuwa wszystkie zdarzenia z dziennika. • CSV (rozdzielany przecinkami) (*. edytor tekstów lub arkusz kalkulacyjny. first-in. jednak w tym przypadku dane są oddzielane znakiem przecinka. do której będziesz importować dane. Nie jest to ustawienie zalecane dla dziennika zabezpieczeń. które upłyną. Wybranie tej opcji jest zalecane dla dziennika zabezpieczeń. lub zwiększ maksymalny rozmiar dziennika. ale nie zachowuje informacji zapisanych w kodzie binarnym.evt) — ten format pozwala zachować wszystkie informacje zapisane w dzienniku zdarzeń. a nawet miesiące. Wybranie tej opcji wymaga ręcznego czyszczenia dziennika. jeśli chcesz importować dane z dziennika zdarzeń do takich aplikacji. Gdy dziennik jest zapełniony. każde nowe zdarzenie zastępuje zdarzenie najstarsze. aby umożliwić zastępowanie zdarzeń w dzienniku. Tę liczbę dni można ustawić w zakresie od 1 do 365. Jeśli zostanie osiągnięty maksymalny rozmiar dziennika. Jeśli ustawisz zbyt mały maksymalny rozmiar dziennika i jeśli nie ustawisz poprawnie opcji zastępowania zdarzeń w dzienniku. Nie ma niebezpieczeństwa. Sprawdź. Dziennik można zapisać w jednym z następujących formatów: • Dziennik zdarzeń (*. dlatego wybieraj ją tylko w sytuacji. • Zastąp zdarzenia starsze niż — opcja określa liczbę dni. podczas usuwania zdarzeń z dziennika system umożliwia ich archiwizowanie. Przycisk Przywróć domyślne przywraca ustawienia domyślne dziennika na zakładce Ogólne. jeśli został osiągnięty maksymalny rozmiar dziennika i nie ma zdarzeń starszych niż ten zakres. Ale nie martw się. czy wszystkie zdarzenia zostaną zapisane do dziennika. pojawi się kolejne okno dialogowe — Zapisz „Aplikacja" jako. Ustawieniem domyślnym tej opcji jest 7 dni. Nowe zdarzenia nie będą dodawane..txt) — ten format zapisu rozdziela dane za pomocą znaku tabulacji. W takiej sytuacji dziennik zdarzeń działa jak bufor typu FIFO (z ang. nowe zdarzenia zostaną odrzucone. Chociaż możesz zmienić maksymalny rozmiar dziennika w trakcie zapisywania przez system zdarzeń do dziennika. • Zastąp zdarzenia w razie potrzeby — opcja określa. w której chcesz zapisać plik dziennika. jak baza danych.

Pozostałe pola zakładki Filtr to: • Źródło zdarzenia — pozwala na identyfikację oprogramowania. takim jak sterownik. Ostatnie zdarzenie ftzymóć dofltrihe W górnej części okna widocznych jest pięć typów zdarzeń. Nie martw się. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia. Przejdź na zakładkę Filtr. Taka możliwość jest przydatna. zdarzenia typu Informacje. Pierwsze zdarzene . które mają być wyświetlane w widoku.15. aby wyświetlić właściwości pokazane na rysunku 16. kliknij zdarzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. . że funkcja Znajdź działa jednorazowo po wybraniu... Np. To oprogramowanie może być aplikacją lub składnikiem systemu. że stracisz jakiekolwiek dane po ustawieniu filtrów. jeśli chcesz zapisać dane z dziennika zdarzeń. dane zostaną usunięte z dziennika i utracone na zawsze. które zostały omówione wcześniej w tym rozdziale. jakie dane są wyświetlane.15. które mają być wyświetlane w dzienniku 0 Inspekcja sukcesów 0 Ostrzeżenie 0 In^pekcia niepowodzeń Żródro zdarzenia: Kategoria iIWszysouel Q4 Qo: . Różnica polega na tym. w dzienniku zabezpieczeń kategorie zależą od kategorii zdarzeń.Rozdział 16. Zaznacz typy wydarzeń. Korzystanie z Filtru ma na celu ułatwienie wyszukania potrzebnych zdarzeń w dzienniku. a nie na t o . jakie dane są zapisywane w dzienniku. ponieważ nie wymagają one podejmowania żadnych akcji ze strony administratora. 379 Kliknij przycisk Tak. podobnie jak funkcja Znajdź. które zarejestrowało zdarzenie. Filtr ma jedynie wpływ na to. • Kategoria — wyświetla listę kategorii zdarzeń zdefiniowanych przez źródło. Domyślnie rejestrowane są wszystkie źródła. a filtr będzie przy każdym otwarciu podglądu dziennika zdarzeń pokazywał jedynie wybrane zdarzenia. Zakładka Filtr pozwala ustawić kryteria zdarzeń. Korzystanie z zakładki Filtr okna właściwości dziennika Zakładka Filtr spełnia podobną rolę jak funkcja Znajdź dostępna w menu Widok. Aby zobaczyć. Jeśli kiikniesz przycisk Nie. jakie oprogramowanie zarejestrowało zdarzenie. Rysunek 16. aby były wyświetlane np. jeśli nie chcesz. dla których inspekcja jest aktywna.

kliknij odpowiednią kolumnę w widoku. kiedy wykryłeś już zdarzenie i znasz jego identyfikator. W tym polu nie jest uwzględniana wielkość liter. • Identyfikator zdarzenia — określa numer zdarzenia. Rysunek 16. który ma być przeszukiwany. Także w tym polu nie jest uwzględniana wielkość liter. • Użytkownik — miejsce na wpisanie tekstu. można wybrać. pakietów Service Pack i dodatkowych składników systemu Windows. W tym celu należy wybrać z menu Widok/Dodaj/Usuń kolumny. Przycisk Przywróć domyślne czyści wszystkie zmiany dokonane na tej zakładce i przywraca wszystkim opcjom ich wartości domyślne (czyli takie jak pokazano na rysunku 16. Jeśli chcesz zmienić klucz. Dodawanie i usuwanie kolumn w widoku Ponieważ ilość miejsca w widoku jest ograniczona. Pamiętaj jednak.16.380 Część III • Administracja zarządzanie kontami użytkowników.15). dla którego chcesz wprowadzać zmiany w widoku. a chcesz sprawdzić. które kolumny mają być wyświetlane. Numer zdarzenia ułatwia przedstawicielom pomocy technicznej śledzenie zdarzeń w systemie. domyślnie Podgląd zdarzeń zapisuje i wyświetla rekordy zdarzeń w odwrotnym porządku chronologicznym (najnowsze wpisy pojawiają się u samej góry widoku). aby zaznaczyć dziennik zdarzeń. • Komputer — określa dokładną nazwę komputera. czy wystąpiły inne zdarzenia o tym samym identyfikatorze. Pojawi się okno Dodawanie/usuwanie kolumn pokazane na rysunku 16.. W dolnej części okna znajdują się pola Od i Do. według którego rekordy są porządkowane. że identyfikatory zdarzeń mogą się zmieniać z biegiem czasu wskutek wprowadzania nowych programów korygujących. Pamiętaj. Użytkownik może zmienić kolejność sortowania wybierając z menu Widok/ Najstarsze pierwsze. który dokładnie pasuje do tekstu w polu Nazwa użytkownika. porządek sortowania zostanie odwrócony. które chcesz dodać lub usunąć z widoku. Jeśli drugi raz klikniesz nagłówek kolumny. Sortowanie rekordów zdarzeń Jak dowiedziałeś się wcześniej. Wyszukiwanie zdarzeń według identyfikatora jest najbardziej przydatne podczas rozwiązywania problemów. Wybierz kolumny.16. a następnie kliknij odpowiedni przycisk £ostQpna kołunny: i Data Godzina • Źródło Kategona 1 Zdaizanie I iU . aby zawęzić przedział czasu.. na którym wystąpiło rejestrowane zdarzenie. Dzięki temu możesz śledzić działania wykonywane przez konkretnego użytkownika.

Archiwizowanie plików dzienników i usuwanie zdarzeń Ponieważ dzisiejsze dyski twarde mają tak duże pojemności. że wirusy i tzw. może się okazać. aby odwołać się do zapisanych w nich informacji. że nigdy nie będziesz musiał korzystać z funkcji usuwania zdarzeń przed archiwizowaniem dziennika.Rozdział 16. Zaznacz nazwę kolumny na liście Kolumny wyświetlane i klikaj przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół tak długo. wybierz z menu Akcja/Zapisz plik dziennika jako. aby zamknąć okno Dodawanie/usuwanie kolumn. podświetl jej nazwę na liście. jDztenr* zdarwrf("•*) . Pojawi się okno pokazane na rysunku 16. Nazwa kolumny zostanie dodana do listy Dostępne kolumny.16 wszystkie kolumny są wyświetlane w widoku. Rysunek 16. „konie trojańskie" mogą pozostawać w ukryciu przez dłuższy czas. • Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia. zanim wykryjesz ich istnienie w systemie. Zaznacz dziennik zdarzeń. Jeśli zachowasz archiwalne kopie dzienników zdarzeń. Po zarchiwizowaniu dziennika możesz przenieść plik dziennika na nośnik danych lub dołączyć do regularnie tworzonej kopii bezpieczeństwa systemu.. Aby utworzyć archiwalną kopię dziennika zdarzeń: 1. Dobrym zwyczajem jest przechowywanie dzienników zdarzeń przez co najmniej rok.. Możesz również zmienić kolejność wyświetlania kolumn w widoku za pomocą przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół. wybierając jej nazwę z listy Dostępne kolumny i klikając przycisk Dodaj. który chcesz archiwizować.17. W przyszłości możesz ją ponownie dodać do widoku. aż kolumna znajdzie się na właściwym miejscu w widoku. możesz w późniejszym czasie do nich wrócić.17. a do tego możesz korzystać z innych nośników danych. Pamiętaj. Za pomocą tego okna dialogowego możesz zapisać archiwalną kopię pliku dziennika Mój komputer Zapttz jako Jyp. Aby usunąć kolumnę z listy Kolumny wyświetlane. takich jak dyskietki czy płyty CD-R lub CD-RW. a następnie kliknij przycisk Usuń. 381 W oknie pokazanym na rysunku 16. Kliknij przycisk OK. co pozwoli zachować jego zawartość na dłuższy czas.

sporządź kopię bezpieczeństwa partycji systemowej. Aby zapisać archiwalną kopię dziennika i usunąć wszystkie zdarzenia. W tym rozdziale dowiedziałeś się już. a następnie podaj nazwę pliku. Jeśli wybierzesz format zapisu w trybie tekstowym z rozdzielaniem danych za pomocą znaku tabulacji. wybierz z menu Akcja/Otwórz plik dziennika. jakie ze sobą niesie zmiana zapisów w Rejestrze systemowym. Błędnie wprowadzone zmiany mogą doprowadzić do uszkodzenia systemu.. a jedynie archiwalna wersja dziennika jest zapisywana w innej lokalizacji. Od typu pliku. Jeśli chcesz przeglądać zawartość zarchiwizowanego dziennika danych. . jak baza danych. to nie wybierzesz opcji zastępowania zdarzeń po zapełnieniu dziennika. jeśli chcesz importować dane z dziennika zdarzeń do takich aplikacji.. Koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi w rozdziale 25. Ponieważ stałe łącze do sieci Web staje się codziennością i coraz częściej pozostawiamy nasze komputery uruchomione na okrągło. zależy.evt). Aby uniknąć takiej sytuacji. jak zmienić rozmiar dziennika zdarzeń oraz w jaki sposób zapisać kopię archiwalną dziennika. Użycie tego narzędzia nie zapewnia komputerowi całkowitego bezpieczeństwa przed atakami. w której ma być zapisany plik. że zdarzenia nie są usuwane z dziennika. łatwo możemy paść ofiarą włamania do komputera. aby zapisać plik dziennika. 2. Zanim przejdziesz do następnego kroku. Uwaga! Uwaga! Będziemy teraz mówić o zmienianiu zapisów w Rejestrze systemowymi W każdej książce opisującej system Windows NT lub Windows 2000 znajdziesz ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. użyj formatu Dziennik zdarzeń (*. ale zabezpiecza system przed większością tego typu problemów. który wybierzesz do zapisania archiwalnej kopii dziennika zdarzeń. a w szczególności Rejestru systemowego. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo swojego systemu. Korzystanie z tej metody archiwizowania dzienników zdarzeń powoduje. Dowiesz się. w jaki sposób ustawić opcję automatycznego zatrzymywania pracy komputera przy zapełnieniu dziennika zabezpieczeń. gdy dziennik zabezpieczeń zostanie zapełniony. Kliknij przycisk Zapisz. zarządzanie kontami użytkowników. 3. jak korzystać z wbudowanego w systemie Windows XP narzędzia firewall. edytor tekstów lub arkusz kalkulacyjny. to nie zostaną zachowane informacje zapisane w kodzie binarnym. wybierz z menu Akcja/Wyczyść wszystkie zdarzenia. musisz się jeszcze dowiedzieć. Aby zapisać wszystkie informacje znajdujące się w dzienniku zdarzeń.382 Część III • Administracja. Wybierz lokalizację. Korzystaj z tego formatu. Zatrzymywanie pracy komputera przy zapełnieniu dziennika zabezpieczeń Jeśli bezpieczeństwo komputera jest dla Ciebie bardzo ważne. jakie zdarzenia zostaną zapisane. Więcej szczegółów na temat tworzenia kopii bezpieczeństwa znajdziesz w rozdziale 2 1 . Windows XP umożliwia zatrzymanie pracy komputera.

• Monitorowanie systemu z wykorzystaniem narzędzia. Po takim zatrzymaniu komputera możliwe jest ponowne uruchomienie systemu jedynie z konta Administrator. Teraz możemy przejść do edytowania Rejestru systemowego.Rozdział 16. . Zmiana zostanie zaakceptowana dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. to będziesz go musiał samodzielnie utworzyć. Jeśli nie robiłeś tego nigdy wcześniej. że pora poszukać administratora. Koniecznie zaznacz opcję Nie zastępuj zdarzeń (ręczne czyszczenie dziennika). koniecznie przeczytaj rozdział 20. Po wykonaniu tych kroków musisz ponownie uruchomić komputer... Co robić. Wejdź do edycji Rejestru systemowego i usuń klucz CrashOnAuditFai 1.. Po uruchomieniu z konta Administrator systemu uruchom Podgląd zdarzeń i wykonaj procedurę archiwizacji dziennika zabezpieczeń. a następnie utwórz go na nowo. 383 Edyłowanie Rejestru systemowego Aby ustawić opcję automatycznego zatrzymywania pracy komputera przy zapełnieniu dziennika zabezpieczeń. Następnie wyczyść dziennik zabezpieczeń. Jeśli inny użytkownik załoguje się do systemu. aby funkcja automatycznego zatrzymywania pracy komputera przy zapełnieniu dziennika zabezpieczeń była aktywna. musisz przejść do trybu edycji Rejestru systemowego. aby ponownie uruchomić komputer i wprowadzić pewne zmiany. pojawi się informacja o nieudanej inspekcji. W tym celu wpisz polecenie REGEDIT w wierszu poleceń. musisz skorzystać z pomocy administratora. Za pomocą wskaźnika myszy znajdź następujące wpisy w drzewie Rejestru systemowego: • Gałąź: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM • Klucz: \CurrentControlSet\Control\Lsa • Nazwa: CrashOnAuditFail • Typ: REG_DWORD • Wartość: 1 Jeśli tego wpisu nie ma w rejestrze. Jest to niezawodny znak. kiedy komputer przestanie działać z powodu zapełnienia dziennika zabezpieczeń? Jeśli dziennik zabezpieczeń zostanie zapełniony i komputer przestanie działać. Wcześniej jednak musisz ustawić odpowiednie opcje w oknie Właściwości dziennika zabezpieczeń. zanim będziesz kontynuować.

Definicje podstawowych terminów Zanim zaczniesz korzystać z drukarki. musisz poznać podstawowe terminy wykorzystywane w dokumentacji systemu Windows XP dotyczące procesu drukowania. Konfigurowanie drukarki w Windows XP jest jednym z najprostszych zadań opisanych w niniejszej książce. Definicje podstawowych terminów • Korzystanie z Kreatora dodawania drukarki • Zarządzanie właściwościami drukarki • Zarządzanie drukarkami • Wyszukiwanie drukarek dostępnych w sieci Windows XP Professional potrafi wysłać wydruk na dowolny typ drukarki dostępny obecnie na rynku. jak skonfigurować usługę drukowania w systemie. z której korzystasz. Podstawy drukowania w systemie Windows XP. W Windows XP możesz korzystać z drukarek bezpośrednio podłączonych do komputera.Rozdział 17. Ponieważ Windows XP obsługuje technologię plug-and-play. poznasz również podstawowe pojęcia związane z procesem drukowaniem w Windows XP. Oto najważniejsze z nich: . Serwerem drukowania może być serwer Windows lub urządzenie służące do podłączenia kilku drukarek do jednego gniazda sieciowego. Drukowanie w systemie Windows XP W tym rozdziale: • Podstawy drukowania w systemie Windows XP. W tym rozdziale dowiesz się. dostępnych przez sieć Web oraz z serwerów wydruków. wiele drukarek podłączonych do portu LPT1 jest wykrywanych automatycznie przez system. Może zaistnieć konieczność skorzystania z kreatora drukowania. aby wybrać producenta i typ drukarki.

• Bufor wydruku — oprogramowanie akceptujące dokument wysłany do drukarki przez użytkownika i przechowujące go na dysku lub w pamięci do chwili. który steruje procesem wejścia-wyjścia uruchamianym podczas przesyłania danych do drukarki. kiedy drukarka będzie gotowa do jego wydrukowania. • Drukarka — urządzanie umieszczające tekst lub obrazy na papierze lub innych nośnikach służących do drukowania. z których każda będzie generowała wydruki na jednej drukarce fizycznej. które będą drukować na jednej drukarce fizycznej. Serwer wydruku może być dowolnym komputerem w sieci. Drukarka to urządzenie. . w jaki sposób wydruk ma zostać przesłany do drukarki. Oryginalny termin spooler jest akronimem słów simultaneous print operations on linę (równoczesne operacje wydruku w trybie online).386 Część III • Administracja. podczas gdy samo określenie „drukarka" dotyczyło urządzenia logicznego. • Serwer wydruku — komputer przeznaczony do zarządzania drukarkami w sieci. • Monitor wydruku — t e n termin ma dwie definicje: monitor języka i monitor portu. jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwukierunkowe. Pozwala to na utworzenie kilku drukarek logicznych w systemie. Interfejs określa sposób przetwarzania zadania wydruku i przekazywania go do lokalizacji docelowej (do portu lokalnego lub sieciowego. Ta kolekcja bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL) odbiera. Drukowany dokument jest buforowany (lub przechowywany) w drukarce logicznej przed wysłaniem do drukarki. Ładowanie sterowników do każdej drukarki dostępnej w sieci na każdej stacji roboczej jest zastąpione możliwością pobrania sterowników do odpowiedniej drukarki z serwera wydruku.. które pozwala procesowi buforowania uzyskać informacje o drukarce od samej drukarki. Współpracuje on bezpośrednio ze sterownikiem drukarki w celu przekazania procesowi buforowania informacji. planuje i dystrybuuje dokumenty przeznaczone do wydrukowania. printer device). przetwarza. Przykładem mogą być drukarki laserowe lub mozaikowe. Monitor języka jest wykorzystywany. który otrzymuje zadanie drukowania i wprowadza zmiany niezbędne do prawidłowego wykonania procesu drukowania. pliku albo udziału zdalnego wydruku). a drukarka logiczna to jej interfejs programowy na serwerze wydruku.. Dlatego podczas instalowania drukarki wystarczy zainstalować odpowiedni sterownik na serwerze wydruku. Użytkownicy mogą wysyłać wydruki do serwera wydruku. który następnie przekazuje zadanie drukowania do odpowiedniej drukarki. Jest to szczególnie przydatne wtedy. Jedną z zalet korzystania z serwera wydruku jest możliwość drukowania przez użytkownika na drukarce. Znacznie bardziej istotny jest monitor portu. zarządzanie kontami użytkowników. • Procesor wydruku — składnik procesu drukowania. które pośredniczyło w komunikacji pomiędzy aplikacją a urządzeniem fizycznym. które wykonuje rzeczywiste drukowanie. • Drukarka logiczna — interfejs programowy między systemem operacyjnym i drukarką w systemie Windows. do której sterowniki nie są zainstalowane w jego systemie. W poprzednich wersjach systemu Windows określane były jako urządzenie do drukowania (z ang. jeśli użytkownik chce korzystać z kilku drukarek o różnych ustawieniach.

Musisz zrozumieć różnicę pomiędzy konfigurowaniem lokalnej drukarki a łączeniem się z zasobem sieciowym. Typ Raw [FF auto] dodaje znak zmiany strony na ostatniej stronie wydruku. jak konfigurować drukowanie w Windows XP. Korzystanie z Kreatora dodawania drukarki Windows XP może się łączyć z drukarkami fizycznie podłączonymi do lokalnego portu komputera lub do innych komputerów. a monitor wydruku prześle dane do drukarki. co raz częściej wykorzystywany port USB. tylko jeśli nie zawiera ona takiego znaku. Plik wynikowy jest mniejszy niż wygenerowany w typie Raw. Ten drugi przypadek może się nie wydawać oczywisty i wymaga dodatkowych wyjaśnień. • Port drukarki — punkt połączenia w komputerze. taki jak LPT1 . • Drukowanie w systemie Windows XP 387 • Wydruk — są to zarówno dane.COM1. Ostatnim typem danych jest tekst składający się ze znaków ASCII. Termin lokalna drukarka określa. Drukarka lokalna to drukarka połączona bezpośrednio z komputerem lub podłączona bezpośrednio do sieci. przekazywane do drukarki w celu zapewnienia odpowiedniej formy wydruku..1 przedstawia w formie graficznej opisaną powyżej koncepcję. Rysunek 17. • Typy danych — Windows XP obsługuje kilka typów danych związanych z procesem drukowania. który komputer steruje buforowaniem wydruków i obsługą drukarki. które w takiej sytuacji pełnią rolę serwerów wydruku. aby sterować procesem drukowania. w którym można podłączyć urządzenia przekazujące dane do komputera i z komputera. Typ NT EMF jest domyślnym typem przesyłu danych w systemach typu Windows. Może to być lokalny fizyczny port. lub adres sieciowy dla drukarek. Jest to standardowe działanie dla systemów nienależących do rodziny Windows. które są podłączone do sieci lub serwera wydruku. Jeśli tworzysz drukarkę lokalną. Windows XP może korzystać z portów LPT bądź COM komputera do wykonywania operacji wejścia-wyjścia ale także może do przesyłania danych do drukarki korzystać z portu sieciowego. Teraz. Typ danych Raw [FF appended] to czyste dane z dołączonym znakiem zmiany strony na ostatniej stronie wydruku. W tym punkcie poznasz różne sposoby łączenia się z drukarką. Korzystanie z Kreatora dodawania drukarki powoduje utworzenie w systemie nowej drukarki logicznej. Proces buforowania przesyła czyste dane do drukarki. W zależności gdzie drukarka jest podłączona należy podczas jej instalacji wybrać odpowiedni port.Rozdział 17. jak i polecenia sterowania. logiczna drukarka wykorzysta procesor wydruku i bufor drukowania. Może to także być. . kiedy poznałeś już podstawowe pojęcia związane z drukowaniem. Jeśli wyślesz dokument do drukowania. które mają zostać wydrukowane. w kolejnych punktach dowiesz się.

388 Część III • Administracja. z którego korzystają. Przyjrzyjmy się teraz konfigurowaniu portu lokalnego za pomocą Kreatora dodawania drukarki. przez jaki port (np. nie będzie sterował komunikacją z tymi drukarkami. drukarkami sieciowymi lub serwerami wydruku Kon lputer z systemem Windows XP Drukarka A Drukarka B Połączenie sieciowe ^ Serwer wydruku «^ Drukarka C Drukarka D Drukarka E Na rysunku 17. powinieneś wiedzieć. gdyż system Windows XP będzie całkowicie odpowiedzialny za komunikację z drukarką. Przejdź do kategorii Drukarki i inny sprzęt a następnie z sekcji Wybierz zadanie kliknij Dodaj drukarkę(w widoku klasycznym Panelu sterowania dwukrotnie kliknij ikonę Drukarki ifaksy). musisz znać jej adres. Odpowiedzialność za wykonanie wydruku przejmie serwer wydruku. Wybierz z menu Start/Panel sterowania.1 Drukarka A jest połączona z komputerem pracującym w Windows XP przez port LPT1. LPT1 czy COM1). Wiele drukarek jest wyposażonych w kartę sieciową. Jeśli Windows XP spróbuje przesłać wydruk na Drukarkę C. Jeśli drukarka jest bezpośrednio podłączona do komputera.1. Za pomocą Windows XP możesz łączyć się z lokalnymi drukarkami. Port LPT1 Rysunek 17. Przy przesyłaniu wydruków do drukarki sieciowej Drukarka B będzie uznawana za drukarkę lokalną. Dlatego wydruki przesyłane do tego komputera są obsługiwane przez system Windows XP. W przypadku drukarek sieciowych może Ci być potrzebna również nazwa kolejki (zaraz do tego dojdziemy). a drugi — port sieciowy. Tworzenie połączenia z drukarką lokalną Zanim utworzysz połączenie za pomocą kreatora. Korzystanie z drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera Aby skonfigurować połączenie z drukarką podłączoną bezpośrednio do komputera: 1. Jeden z nich to port równoległy (LPT1). które umożliwia podłączenie drukarki bezpośrednio do sieci. Jeśli jest podłączona do sieci. . możliwe jest także dokupienie urządzenia o nazwie HP JetDirect. musisz znać podstawowe informacje dotyczące lokalnego portu drukarki. D lub E. do którego te drukarki są podłączone. zarządzanie kontami użytkowników. Jedyną różnicą między Drukarką A i Drukarką B jest port. Windows XP traktuje obydwa porty jako porty lokalne. Drukarka B jest podłączona bezpośrednio do sieci.

W przeciwnym razie użytkownik zostanie poproszony o wskazanie odpowiedniej drukarki z listy.iwitni. mozetz utworzyć nowy port.tni. Wybierz opcję Drukarka lokalna. jeśli drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera Kfft«ttor lind. Jeśli drukarka. Możesz również dodatkowo zaznaczyć opcję Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Pług and Play. który ma być użyty przez drukarkę. która na jest podraczona do serwera wydruku. lub utworzyć nowy port. do którego podłączona jest drukarka.3. (*) Użyj następującego portu '•. jest podłączona bezpośrednio do komputera. uzyi opcji .Drukarka lokalna' 4. Łącznik <Ma lago portu powinien być podobny do następującego. Kolejne okno (rysunek 17. Możesz wybrać port. a drukarka nie zostanie poprawnie wykryta. • Drukowanie w systemie Windows XP 2. której chcesz użyć: (•> Drukarka lokalna podłączona do tego komputera O Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera Aby jkonfigurować drukarkę sieciowy. Rysunek 17. którą konfigurujesz.i rlmknrki Drukarka lokalna lub sieciowa Kjeator musi wiedzieć. jaki typ drukarki ma ustawić. Jeśli drukarka nie zostanie automatycznie wykryta lub nie obsługuje technologii Pług and Play. Rysunek 17. zaznacz pierwszą opcję.3). tej instrukcji. 3. za pomocą którego możesz wybrać port.iw. Kliknij przycisk Dalej. Pojawi się okno Kreatora dodawania drukarki.2) pozwala wybrać między drukarką lokalną podłączoną do komputera a drukarką sieciową lub podłączoną do innego komputera. ae drukarkami poprzez porty..itul flinł. O U(wórz nowy port 5. lub utworzyć nowy port Krt.Rozdział 17.. do którego jest podłączona drukarka. liSlifc^inff^lSITOtPflffłiW^il HHBw Uwaga: Wiekszotć komputerów używa portu LPT1 do komunikowania sto z drukarka lokalna. pojawi się okno (rysunek 17. jest podłączona do jednego ze standardowych portów (takich jak LPT1 lub COMl). 389 Zaznacz opcje opmąacfl drukarkę.. Wybierz port. jeśli drukarka. Wybierz opcję Użyj następującego portu. Jeżeli portu nie ma na hicie. pojawi się okno z informacją o błędzie. którą konfigurujesz. Jeśli drukarka zostanie prawidłowo wykryta. tlnik.2. Jeśli zaznaczysz opcję automatycznego wykrywania drukarki. .irki Wybielanie portu diukarki Komputery komunikują. system zainstaluje drukarkę — możesz przejść od razu do kroku 8.

5). jeśli drukarka nie została wykryta przez funkcję Pług and Play. który teraz będzie widoczny na liście. Jeśli posiadasz dysk instalacyjny drukarki. Kreator poprosi o podanie nazwy drukarki (rysunek 17. że niektóre aplikacje mogą mieć problemy z długą nazwą drukarki. Mwego oprogramowania drukarki użyć. W tym samym oknie możesz wybrać opcję Tak lub Nie jako odpowiedź na pytanie Czy chcesz użyć tej drukarki jako drukarki domyślnej? Wybierz opcję Tak. Wybierz drukarkę z listy i kliknij przycisk Dalej. W takiej sytuacji należy podać nazwę drukarki. KWTĄ nazwę producenta i nazwę modelu drukarki. dlatego staraj się nadać drukarce możliwie jak najkrótszą nazwę. Jeśli producent wypuścił na rynek nowy sterownik drukarki. czy chcesz zachować istniejącą w systemie drukarkę. Dla potrzeb tego przykładu przyjęto założenie. W takim wypadku pojawi się niewielkie okno dialogowe i system poprosi o podanie lokalizacji plików sterowników (zwykle jest to dyskietka). musisz wybrać odpowiedni model z listy drukarek w oknie kreatora Kreator dodawania drukarki ZainstaJuj o p i o g r a n o w a n i e d i u k a i k i Nazwa producenta i model okleiła^. czy też zastąpić ją nową konfiguracją.3 \ ^AGFAAccuSel800SFv523 L Ter. 9.. Rysunek 17.6 przedstawia okno Udostępnianie drukarki. Jeśli drukarka. zgodne oprogramowanie drukarki * i I Alps Apolk) Apple APS-PS 1 Drukarki S^AGFAAccuSel v52. Rysunek 17. Jeśli nie pobrałeś z witryny producenta nowego sterownika. Jeśi posiadasz dytk ratalacypy drukarki. | Wtndowj Update | | Z dyifrj. 8. słeiownk jest podpisany cyfrowo.. nie obsługuje technologii Pług and Play. daczeoo podpiwwanie 8twowmk6w iett ważne < Wstecz Całej > 7. Po wybraniu producenta lista znajdująca się w prawej części okna będzie zawierać wszystkie drukarki tego producenta obsługiwane przez Windows XP. 6. Kliknij przycisk Dalej. Rysunek 17. Kliknij przycisk Dalej. włóż go do napędu i kliknij przycisk Z dysku.3 i I j?AGFA-AccuSetSF v52.4. Zacznij od wybrania producenta z listy znajdującej się w lewej części okna. Możesz również wybrać tę opcję. w którym można wybrać opcję udostępniania drukarki innym użytkownikom.. skorzystaj z przycisku Z dysku w kroku 6. Kliknij przycisk Dalej." •i mi. jeśli chcesz. J e i i ta drukarka nie jest wymieniona. . Kliknij przycisk Dalej. które pojawia się. że drukarka jest podłączona do portu lokalnego (konfigurowanie drukarek sieciowych omówimy w dalszej części tego rozdziału). aby używane przez Ciebie aplikacje domyślnie korzystały z tej drukarki. jeśli wcześniej utworzyłeś port. jeśli wpisałeś nazwę drukarki i dokonałeś wyboru odpowiedniej opcji. pod którą będzie ona widoczna dla innych użytkowników. powinieneś zachować istniejącą konfigurację.4 przedstawia kolejne okno dialogowe kreatora. kreator zapyta.390 Część III • Administracja. Jeśli w systemie jest już zainstalowana drukarka o takim samym modelu. zarządzanie kontami użytkowników. Kliknij przycisk Dalej. Nazwa drukarki może składać się maksymalnie z 32 znaków. z której korzystasz. i wybierz opcję zastąpienia istniejącej w systemie konfiguracji. Pamiętaj. klfcmj przycisk Z dysku. lecz mimo to przeinstalowujesz drukarkę. odszukaj w dokumentacji drukarki t w e .

O Hit udostępniaj lei diukarki © N a j w a udziału XPHPUi3 10. W kolejnym kroku Kreator dodawania drukarki poprosi o podanie dodatkowych informacji dotyczących drukarki.7. Przed nami jeszcze jeden krok. . Strona testowa nie zostanie wydrukowana zaraz po kliknięciu przycisku Dalej. Kliknij przycisk Dalej (to już prawie koniec). Pole Komentarz przeznaczone jest na dodatkowe informacje dotyczące drukarki. Nazwa udziahj będzie widoczna da innych uzytkownków w sieci. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ. najepej josl używać jak najkrótszej nazwy. 12. Możesz wybrać opcję udostępniania drukarki innym użytkownikom sieci Kreator dodawania drukarki Udostępniania A u k a i k i Możesz współużytkować tą drukarkę 2 nnymi użytkownikami sieci Jeśli chcesz udostępnić te diukarke. czy drukarka ma być drukarką domyślną w systemie 391 Nazwa drukarki Musisz przypisać nazwę do tej drukarki Wpuz nazwę dta tai drukarki Ponieważ niektóre programy nie otwruguja nazw drukarek i serwerów składających sie z więcej niż 31 znaków. Jeśli strona testowa została wydrukowana poprawnie. Jeśli nie. kliknij przycisk OK. • Drukowanie w systemie Windows XP Rysunek 17. kliknij przycisk Wstecz. Okno Kończenie pracy Kreatora dodawania drukarki zawiera wszystkie informacje podane w poprzednich krokach.5. jeśli chcesz udostępniać drukarkę innym użytkownikom. czy drukarka została skonfigurowana poprawnie. aby upewnić się. Podane w tym oknie informacje będą przydatne. kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów.3 Czy chcesz użyć tej drukarki jako drukarki domyślnej? ©I* Qalej> Rysunek 17. Możesz użyć sugerowanej nazwy lub wpisać nowa. Wybierz opcję Tak lub Me. zostanie wyświetlone okno pokazane na rysunku 17. Kreator pozwala wybrać opcję drukowania strony testowej. 11. Jeśli wybrałeś opcję drukowania strony testowej. W polu Lokalizacja wpisz informacje dotyczące lokalizacji drukarki. a następnie kliknij przycisk Dalej. aby powrócić do okna. Nazwa diukarki: .6. musisz podać nazwę udziahj. Zalecane jest wybranie opcji Tak. Wybierz nazwę drukarki oraz określ. w którym została wprowadzona błędna informacja.Rozdział 17.AGFA-AccuSetv52. Jeśli nie wszystkie są poprawne.

drukarka podłączona bezpośrednio do sieci może być zarządzana przez komputer z zainstalowanym systemem Windows XP. Jeżeli portu nie ma na bicie. a następnie przesyłanie ich na drukarkę.8. Zaznacz opcję Utwórz nowy port podczas konfigurowania drukarki sieciowej Wybieranie portu drukarki Komputery komunkuia sre drukarkami poprzez porty. kiknri przycisk OK. jeśli strona testowa została wydrukowana poprawnie Strona testowa lest teraz wysiana do drukarki W zależności od szybkości drukarki wydrukowanie strony może zarac minutę lub dwie. Co więcej. Kliknij przycisk OK.8.4 opisane w poprzednim punkcie.392 Część III • Administracja. Po wydrukowaniu strony testowej i kliknięciu przycisku OK zainstalowana drukarka jest widoczna w folderze Drukarki ifaksy. możesz utworzyć nowy port. jak gdyby była to drukarka połączona bezpośrednio portem szeregowym lub równoległym z komputerem. O Użyj następującego portu: (*) Utwórz nowy port Typ portu < Wstecz || Ęalej> j | Anuluj .. Wybierz port. Strona testowa przedstawia możfwości drukarki w zakresre drukowania grafiki i tekstu oraz zawiera informacje techniczne na temat sterownika drukarki. Rysunek 17. Aby rozpocząć proces rozwiązywania problemów.1. powinieneś wybrać opcję Utwórz nowy port i z listy rozwijanej wybrać odpowiedni typ portu. Jeżeli strona testowa zostara wydrukowana. ponieważ Twój komputer będzie odpowiedzialny za buforowanie. kilka komputerów może zainstalować lokalnie taką drukarkę logiczną i zarządzać wychodzącymi na nią wydrukami. kolejkowanie i wizualizację wydruków w odpowiednim formacie. pojawi się okno Rozwiązywanie problemów z drukowaniem będące częścią Centrum pomocy i obsługi technicznej. Jeżeli strona testowa nie została wydrukowana. Aby zainstalować w systemie drukarkę podłączoną bezpośrednio do sieci. kliknij przycisk Rozwiąż problemy.. Jak pokazano na rysunku 17. zaznacz jedną z opcji i kliknij przycisk Dalej. zarządzanie kontami użytkowników. Korzystanie z drukarki podłączonej bezpośrednio do sieci Jak pokazano na rysunku 17. Połączenie z taką drukarką jest uznawane przez system za połączenie lokalne. Jeśli strona testowa nie została wydrukowana poprawnie i kliknąłeś przycisk Rozwiązywanie problemów. wykonaj kroki 1 . który ma być użyty przez drukarkę.7. Rysunek 17.

na liście znajdzie się również port typu LPR Port. nie jest starego typu i nie ma zainstalowanej karty sieciowej starego typu. pojawi się okno błędu pokazane na rysunku 17. Zgodnie z zaleceniami w oknie Kreatora dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki. który utworzy nowy port wybranego typu. z której korzystasz. Kreator spróbuje połączyć się z drukarką. że nie można się z nią połączyć przy wykorzystaniu podanych w poprzednich krokach informacji. W naszym przykładzie korzystamy z tego właśnie typu. Jak pokazano na rysunku 17. Kliknij przycisk Dalej. Pojawienie się okna błędu nie musi oznaczać. że w sytuacji zmiany adresu IP drukarki wystarczy zmienić odpowiedni wpis w DNS-ie. aby sprawdzić. W naszym przypadku jest to IP_ i wpisany adres IP. upewnij się. że drukarki nie ma w sieci. Jeśli jednak uważasz. czy drukarka o podanym adresie IP lub nazwie jest dostępna w sieci. Po dokonaniu wyboru typu portu kliknij przycisk Dalej. W sekcji Typ urządzenia wybrano typ standardowy. Kliknij przycisk Dalej. Zapytaj administratora sieci. Nazwa ctukarfu lub adieilP: Nazwa portu: :140 176111 123 r i p j 4 0 1 7 6 1 1 1 12^ Podczas wpisywania w polu Nazwa drukarki lub adres IP nazwy drukarki automatycznie tworzona jest na tej podstawie nazwa portu. możliwe jest jednak utworzenie powiązania nazwy z adresem IP za pomocą DNS-u (z ang. Większość drukarek nie pozwoli nadać sobie nazwy. Wpisz nazwę lub adres IP instalowanej drukarki Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki Dodaj poit Dla jakiego urządzania chcesz dodać port? Podaj nazwę dfukaiki lub adres IP «az nazwę paru da zadanego urządzenia. • Drukowanie w systemie Windows XP 393 Opcje dostępne w liście są zależne od zainstalowanych w systemie protokołów sieciowych. Najczęściej będziesz korzystać z typu Standard TCP/IP Port. Jeśli drukarka nie odpowie.10. możesz umieścić kursor myszy w polu Nazwa portu i samodzielnie wpisać nazwę. Domain Name System). Uruchomiony zostanie kolejny kreator (Tak! Kreator wewnątrz kreatora). Rysunek 17.9. . Jeśli zainstalowałeś usługę Microsoft's Services for Unix. oznacza jedynie. Zaletą korzystania z nazwy jest fakt. Najczęściej jednak wykorzystywany jest adres IP drukarki. Jeśli chcesz przypisać bardziej opisową nazwę portu.Rozdział 17. czy powinieneś używać nazwy zamiast adresu IP. najprawdopodobniej wybierzesz opcję Standard TCP/IP Port. musisz podać nazwę lub adres IP drukarki.9. Jeśli drukarka. że urządzenie jest włączone i sieć jest podpięta oraz skonfigurowana.

Jeśli masz pewność. Zwykle określa się go jako protokół LPR/LPD.iii nj łiiiiiiittii s. Rysunek 17. ze adres jest prawiekowy. 4.. analogicznie jak usługa w systemie Windows XP.. że nie znaleziono urządzenia w sieci. Jeśli tak — zaznacz opcję LPR w sekcji Protokół. Pojawi się okno pokazane na rysunku 17. .iiiii. wybierz typ uzadzenia ponizei Typ urządzenia ©Standardowy OM»s<sndardowy Generic Nelwork Card v że drukarka została skonfigurowana niestandardowo. Okno informuje. Za pomocą tego okna możesz zmienić ustawienia standardowego portu TCP/IP drukarki K(iiiii|'." portu FCP/IP Ust portu \ Nazwo drukarki lub adres IP: Protokół Ustawienia Raw Numer portu: D Włączony stan protokołu £NMP W sekcji Protokół dostępne są dwie opcje: Raw i LPR. Zajrzyj do instrukcji obsługi drukarki. że adres nie jest prawidrowy.Hwt?!1. aby sprawdzić. gdzie LPD jest skrótem od Linę Printer Daemon. Urządzenie jest włączone Z Sieć jest podłączona 3. aby umożliwić komputerom pracującym w systemie Unix dostęp do drukarek sieciowych. aby wrócić na poprzednia stronę.11. który nasłuchuje żądań nadchodzących ze strony sieci. czy Twoja drukarka obsługuje protokół LPR/LDP. czy: 1.iin.394 Część III • Administracja.10. Upewnij jre. daemon) to uruchamiany w tle proces. Następnie popraw adres i wykonaj przeszukiwanie sieci. Demon (z ang. zaznacz opcję Niestandardowy i kliknij przycisk Ustawiania. Protokół LPR/LDP był stosowany w pierwszych kartach sieciowych drukarek. zarządzanie kontami użytkowników. Adres no poprzedniej stronie jest prawidłowy Jeśli spodziewasz się. Urządzenie jest prawkłowo tkonflguowarie. i przedstawia listę możliwych przyczyn wystąpienia błędu W y m a g a n e i ą d o d a t k o w e informacje n a l e m a t p o i t u Nie molna rozpoznać urządzenia Nie znaleziono urzadzerw w nęci. LPR to skrót od Linę Printer Remote — jest to protokół starszego typu opracowany po to. kiknij przycisk 'Wstecz".11. Opcja Raw oznacza. za pomocą którego możesz zmienić ustawienia standardowego portu TCP/IP. że komputer będzie korzystał ze standardowego połączenia TCP/IP do wymiany danych z drukarką. Rysunek 17.

skontaktuj się z administratorem sieci. z którą chcesz się połączyć. aby przekonać się z jakiego numeru portu korzysta. że instalowana drukarka korzysta z innego portu. Jeśli mu się nie uda. Po kliknięciu przycisku Dalej zostanie wyświetlone okno dialogowe. Rozwiązywanie problemów z połączeniami TCP/IP jest szczegółowo opisane w dodatku A. Skorzystaj z Kreatora dodawania drukarki opisanego w poprzednich punktach. Samodzielnie nie powinieneś zmieniać ustawień w tej sekcji. aby sprawdzić. Możesz również pozostawić nazwę udziału sieciowego pustą. Jeśli jednak w instrukcji jest powiedziane. Simple Network Management Protocol) umożliwia zarządzanie składnikami sieci. Uruchamianie protokołu SNMP w monitorze standardowego portu TCP/IP to zadanie dla administratora sieci. Jeśli stwierdzisz. z którym chcesz się połączyć. wybierz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera. ale istnieje możliwość. ale w kroku 3. za pomocą centralnie umieszczonego komputera. Zwykle wykorzystywany jest port o numerze 9100. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk OK. Po utworzeniu portu drukarki powrócisz do Kreatora dodawania drukarki — możesz kontynuować proces instalowania drukarki w systemie przez wybranie odpowiedniego sterownika. Łączenie się z drukarką podłączoną do serwera wydruku Jeśli drukarka. że drukarka korzysta z kolejki. w których jeden serwer mógł obsługiwać kilka drukarek udostępnianych pod tym samym adresie IP. jest to pozostałość po systemach Unix. Sprawdź ustawienia drukarki. za pomocą którego możesz sprawdzić lub ustawić numer portu. Składnia nazwy jest następująca \\nazwa_serwera\nazwa_udziału. Jeśli nie możesz połączyć się ze swojego komputera z drukarką. na którym uruchomiono oprogramowanie zarządzające. jak rozwiązać ten problem. sprawdź numer portu w sekcji Ustawienia Raw. jest to problem sieci i powinieneś powiadomić o tym administratora. że drukarka korzysta z połączenia Raw TCP/IP. czy można połączyć się z drukarką. takimi jak drukarki. nadanie nazwy i wykonanie pozostałych czynności opisanych w poprzednim punkcie. jest podłączona do serwera wydruku. W tym dodatku dowiesz się. . W przeciwnym razie może się okazać. • Drukowanie w systemie Windows XP 395 Najprawdopodobniej drukarka sieciowa obsługująca protokół LPR/LDP nie będzie miała nazwy kolejki. aby znaleźć drukarkę w sieci. a kreator ponownie spróbuje połączyć się z drukarką. że podawałeś zły adres IP drukarki.Rozdział 17. wpisz nazwę kolejki w odpowiednim polu sekcji Ustawienia LPR. w którym możesz wpisać nazwę udziału sieciowego. z którym chcesz się połączyć. SNMP (z ang. Ostatnia sekcja tego okna to opcjonalna sekcja Włączony stan protokołu SNMP. jeśli nie znasz dokładnej nazwy drukarki lub serwera. aby dowiedzieć się. Większość drukarek jest wyposażona w niewielki wyświetlacz LCD i posiada menu. jak korzystać z narzędzi dostępnych w wierszu poleceń. takich jak ping. istnieje kilka sposobów wyszukania drukarki i skonfigurowania połączenia z drukarką w systemie.

aby dokumenty były drukowane w orientacji poziomej. można zmienić to ustawienie w taki sposób. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości. Jeśli na przykład drukarka jest skonfigurowana do drukowania w orientacji pionowej. Możesz również zdefiniować kolejność stron. Zakładka Udostępnianie v. W przypadku wystąpienia problemów z drukowaniem możesz użyć tego przycisku..12 przedstawia okno właściwości drukarki. Możesz zmienić zawartość każdego z tych pól. Zarządzanie właściwościami drukarki Po zainstalowaniu drukarki w systemie ikona drukarki będzie widoczna w folderze Drukarki i faksy. lokalizacji oraz komentarz. zarządzanie kontami użytkowników. W dolnej części okna umieszczone są dwa przyciski: Preferencje drukowania i Drukuj stronę testową.396 Część III • Administracja. Jeśli strona nie jest drukowana poprawnie. W sekcji Funkcje zakładki Ogólne wyświetlane są informacje na temat dostępnych funkcji drukarki. Zapoznałeś się już z opcją drukowania strony testowej. ilość stron na arkusz lub źródło papieru. Zakładka Udostępnianie okna Właściwości . możesz to zrobić w dowolnym momencie.12.. który wpisałeś podczas instalowania drukarki w systemie. Opcje dostępne w oknie Preferencje drukowania są zależne od typu konfigurowanej drukarki. Rysunek 17. Za pomocą zakładek okna właściwości można zmieniać ustawienia drukarki Zakładka Ogólne Pierwsza zakładka zawiera informacje o nazwie drukarki. umieszczając kursor w polu i edytując zawartość pola.. Z tego folderu możesz zarządzać właściwościami drukarki. Przycisk Preferencje drukowania przywołuje okno dialogowe zawierające właściwości domyślnego dokumentu osobistego dla wybranej drukarki. można uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem. Rysunek 17. ? ^ ^ Jeśli nie wybrałeś opcji udostępniania drukarki podczas jej instalowania w systemie.

przestawisz komputer i podłączysz drukarkę do innego portu. Np. że drukarka sieciowa zmieni adres IP. zaznacz opcję Dostępna od i wpisz godziny. . możesz zanstaloweć dodatkowe sterowniki. jeśli zarządzasz drukarką biurową. Dzięki temu użytkownicy innych wersji systemu Windows mogą podłączyć się do drukarki bez konieczności reagowania na monit dotyczący instalowania w systemie brakujących sterowników. Możesz skonfigurować ograniczony dostęp do drukarki i zabronić drukowania w określonych porach. O M« udostępniaj tej drukarki Nazwa udziału Jezek z udostępnionej drukaiki korzystają użytkownicy innych wersji systemu Wndows. Zakładka Zaawansowane Zakładka Zaawansowane (rysunek 17.13. Może być to przydatne w sytuacji. Zakładka Porty Podczas instalowania drukarki w systemie musiałeś skonfigurować port lokalny. możesz je dostosować za pomocą zakładki Porty (rysunek 17. który mógł być fizycznym portem łączącym komputer z drukarką lub połączeniem sieciowym.15) pozwala konfigurować różnego rodzaju dodatkowe ustawienia drukarki. w jakich drukarka ma być dostępna.14).Rozdział 17. Zakładka Udostępnianie pozwala na takie skonfigurowanie drukarki. W przypadku wysłania dokumentu do aktualnie niedostępnej drukarki będzie on wstrzymany (umieszczony w buforze) do czasu udostępnienia drukarki. | Qodatkowe sterowniki. Rysunek 17. Rysunek 17. W górnej części zakładki znajdują się informacje dotyczące dostępności drukarki. gdy podłącza sie do udostepnonej drukarki. • Drukowanie w systemie Windows XP 397 umożliwia nadanie nazwy udostępnianej drukarce. jak zmienią się ustawienia portów. Może się też zdarzyć. aby użytkownicy me musiet szukać sterownika drukarki.13 przedstawia również dodatkowe opcje dostępne na zakładce Udostępnianie. Przycisk Dodatkowe sterowniki umożliwia dodanie do systemu dodatkowych sterowników drukarki. gdy np. Jeśli chcesz ograniczyć pory dostępności drukarki. aby była ona dostępna dla innych użytkowników w sieci Ogólne! Udostępnianie i 'O Sggjj Porty Zaawansowane: Zabezpiecienia Ustawiona urządzenia Możesz wspóhjzytkować te dukaike z mnymi uzytkownfcam w tiect Aby włączyć udostępnianie lei drukarki. ktkru opqe Udostępnij te drukarkę. Zakładka Porty okna Właściwości pozwala zmienić ustawienia portów drukarki. dla którego mogłeś wybrać odpowiedni protokół. Bez względu na to. możesz zabronić drukowania po godzinach pracy.

. | - Dodaj port. Dokumenty o wyższym priorytecie będą drukowane przed dokumentami o niższym priorytecie. [J3. •m Poit AGFAAccuSetv52. Nazwa sterownika drukarki zazwyczaj odpowiada nazwie urządzenia drukującego.15. że później będziesz chciał doinstalować nowsze sterowniki drukarki. Pole Priorytet wskazuje bieżące ustawienie priorytetu z zakresu od 1 (najniższy) do 99 (najwyższy). może się okazać. Rysunek 17. Za pomocą przycisku Nowy sterownik możesz zainstalować nowy lub zaktualizowany sterownik drukarki. aby program szybciej skończył drukowanie lub Drukuj bezpośrednio do drukarki. zarządzanie kontami użytkowników. Ponieważ Windows XP to stosunkowo nowy system operacyjny..398 Część III • Administracja.COM* | Ports»reoowy Usuń port ~] [ Ęonrąuruj port. Dokumenty będą. Za pomocą tej zakładki możesz zmienić ustawienia portu drukarki Ogólne Udostępnianie : Porty Zaawansowane ... | | Ęrocesor wydruku.. drukowane w pierwszym wolnym wfród wybranych patów Opił Port diukarki Port drukarki Port szeregowy Port szeregowy Port szeregowy O LPTZ Q LPT3: • C0M1 i D C0M2: • C0M3. Zakładka Zaawansowane umożliwia konfigurację dodatkowych ustawień drukarki Ogórne Udostępnianie Porty Zaawansowane Zabezpieczenia Ustawrerw urządzenia | OQo. Zabezpieczenia ' Ustawienia urządzenia. "~ O Włącz buforowanie drukarek Rysunek 17..od PlignM: 1 "1 [Jowy sterownik .. które zostały napisane przez producenta specjalnie dla potrzeb tego systemu. .14. j | jtrona separatora. Starów*. aby program szybcrej skonczyr drukowane O Bozpocznij drukowanie po umieszczeniu w buforze ostatniej strony 0 Rozpocznti drukowane natychmiast C Olinuj bezpośrednio do drukarki Cj Wstrzymaj niedopasowane dokumenty E Jako pierwsze drukuj dokumenty buforowane D Przechowaj dokumenty po wydrukowaniu E Wracz zaawansowane funkcje drukowania [ Domyitng ustawtema drukowania. Pole Sterownik wyświetla nazwę zainstalowanego sterownika drukarki. Sekcja buforowania umożliwia wybranie jednej z dwóch głównych opcji: Buforuj dokumenty tak.3 Drukuj do następujących portów.. . :AGFA*ccuSet»523 0 Buforuj dokumenty tak.teprw.

Program buforujący przesyła w tle dokument do urządzenia drukującego. która określa. Najczęściej wybierana jest opcja Rozpocznij drukowanie po umieszczeniu w buforze ostatniej strony.Rozdział 17. Program drukujący jest dostępny dopiero po zbuforowaniu całego dokumentu. włączone jest buforowanie metaplików oraz. Jeśli opcja nie jest zaznaczona. Buforowanie polega na wstępnym zapisaniu dokumentu przeznaczonego do drukowania na dysku twardym. nawet jeśli mają one niższy priorytet niż dokumenty. że dokument powinien zostać przesłany bezpośrednio i bez buforowania do urządzenia drukującego. że przed wysłaniem dokumentu do urządzenia drukującego program buforujący sprawdza konfigurację drukarki i porównuje ją z konfiguracją dokumentu. Jeśli wybierzesz opcję Buforuj dokumenty tak. Umożliwia to ponowne przesłanie dokumentu do drukarki z kolejki wydruku zamiast z aplikacji. Po zapisaniu dokumentu na dysku twardym możliwe jest dalsze korzystanie z aplikacji. Jeśli buforowanie żadnego dokumentu nie zostało jeszcze zakończone. Niezgodny dokument oczekujący w kolejce nie zakłóca drukowania dokumentów o ustawieniach zgodnych. zostaw domyślne ustawienie zaawansowanej funkcji drukowania . Druga główna opcja sekcji dotyczącej buforowania — Drukuj bezpośrednio do drukarki — określa. Drukowanie broszur i Stron na arkusz. ponieważ oznacza ona maksymalizację wydajności drukarki. • Przechowaj dokumenty po wydrukowaniu — określa. że urządzenie drukujące ma dostęp do całego dokumentu. że przed wydrukowaniem dokumenty mają być buforowane. aby program szybciej skończył drukowanie. • Włącz zaawansowane funkcje drukowania — określa. W ten sposób dokumenty są równocześnie buforowane i wysyłane do urządzenia drukującego. czy podczas decydowania o kolejności drukowania program buforujący ma preferować dokumenty w pełni zbuforowane. gdy podczas drukowania nie można użyć żadnej opcji buforowania. musisz wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji: • Rozpocznij drukowanie po umieszczeniu w buforze ostatniej strony. Warto zaznaczyć tę opcję. że urządzenie drukujące powinno czekać z rozpoczęciem drukowania do momentu zbuforowania ostatniej strony dokumentu. których buforowanie wciąż trwa. że program buforujący nie powinien usuwać dokumentów po ich wydrukowaniu. ale wybranie tej opcji gwarantuje. program drukujący jest dostępny szybciej. Aby drukować w zwykły sposób. • Drukowanie w systemie Windows XP 399 Pierwsza opcja określa. • Rozpocznij drukowanie natychmiast. dostępne są takie opcje. Jeśli informacje są niezgodne. jak Kolejność stron. w zależności od drukarki. czy włączona jest zaawansowana funkcja drukowania. preferowane będą dokumenty o wyższym priorytecie. Jeśli funkcja jest włączona. Mechanizm ten jest przydatny w przypadku. że urządzenie drukujące rozpocznie drukowanie po zbuforowaniu pierwszej strony dokumentu. program buforujący wybiera dokumenty według ich priorytetu. a następnie przesłaniu go do urządzenia drukującego. Kolejna sekcja zakładki Zaawansowane zawiera następujące opcje: • Wstrzymaj niedopasowane dokumenty — powoduje. • Jako pierwsze drukuj dokumenty buforowane — określa. Opcja Rozpocznij drukowanie natychmiast określa. dokument jest wstrzymywany w kolejce.

a także przy przełączaniu między drukowaniem w trybie PostScript i PCL. Pliki rozdzielające mają rozszerzenie SEP. że nie wszystkie drukarki obsługują PostScript. jak zarządzać samą drukarką — czyli jak zarządzać takimi zadaniami. Można tworzyć własne niestandardowe pliki rozdzielające. Jeśli pojawiają się problemy ze zgodnością. Jeśli funkcja ta jest wyłączona. ustawienia te będą domyślnymi właściwościami dokumentu dla innych użytkowników. Jeśli użytkownik wybierze formularz w oknie drukowania. funkcję można wyłączyć. jednak w niektórych programach drukowanie może wymagać użycia specjalnego procesora wydruku i określonego typu danych. Strony rozdzielające są pomocne przy znajdowaniu danego dokumentu wśród innych wydrukowanych dokumentów.. Za pomocą tej zakładki możesz przypisać formularz do zasobnika. • Procesor wydruku — pozwala określić typ danych. inny — papier A3. wybrany zostanie odpowiedni podajnik na podstawie ustawień zdefiniowanych na zakładce Zaawansowane. jeden podajnik może zawierać papier A4. możesz zmieniać czcionki TrueType na PostScript. Jeśli drukarka lokalna jest współużytkowana. zarządzanie kontami użytkowników. Pamiętaj. Formularze to definicje. możesz utworzyć osobny formularz dla każdego podajnika w zależności od rodzaju papieru w podajniku. jak zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą okna Właściwości. Zarządzanie drukarkami W poprzednich punktach dowiedziałeś się. które możesz utworzyć. W dolnej części zakładki Zaawansowane znajdują się następujące trzy przyciski: • Domyślne ustawienia drukowania — korzystając z tego przycisku. • Strona separatora — pozwala zmienić stronę rozdzielającą.. Korzystając z tabeli podstawień czcionek. Przykłady plików rozdzielających znajdziesz w katalogu %systemroot%\system32. aby określić rozmiar strony i marginesy. a opcje drukowania mogą być niedostępne. Np.400 Część III • Administracja. która jest drukowana między dokumentami. Strona separatora może zawierać informacje na temat użytkownika. Możesz również korzystać z podajnika na koperty. zatrzymywanie . jak usuwanie dokumentów z kolejki. (włączona). można przejrzeć lub zmienić domyślne właściwości dokumentu dla wszystkich użytkowników wybranej drukarki. Zakładka Ustawienia urządzenia Zakładka Ustawienia urządzenia zawiera informacje dotyczące urządzenia drukującego. który wysłał dany wydruk na drukarkę. Jeśli drukarka z której korzystasz ma kilka podajników. wyłączone jest buforowanie metapliku. Zazwyczaj zmiana domyślnego procesora wydruku oraz typu danych nie jest konieczna. nazwę dokumentu oraz inne informacje dotyczące wydruku. W tym punkcie dowiesz się. zmienić tabelę podstawień czcionek oraz zmienić ustawienia dodatkowych urządzeń.

^ Drukarta i Faksy Bj badania drukarki .. t P*I«*K F d r ||JJ. które można wykonać za pomocą tej drukarki. że dokumenty są zatrzymywane w kolejce i nie są przesyłane do drukarki. Natomiast kliknięcie opcji Ustaw właściwości drukarki to prosty i szybki sposób wywołania okna właściwości drukarki. co jest dhAwtna <^ f Wst)2vmafdru!wanie ^ UdoitiJMTii tę druUrki. o ey l V ^J Przejdź ftdrcs / . Opcje te pozwalają wstrzymywać i wznawiać drukowanie bez konieczności usuwania dokumentów oczekujących na drukowanie z kolejki. Wybrana drukarka to HP LaserJet.13 (nie będzie Ci trudno zgadnąć. co jest drukowane wyświetla dokumenty znajdujące się w kolejce do drukowania.. pokazaną na rysunku 17. Opcja Wstrzymaj drukowanie powoduje.in. lista zawiera tylko jedno zadanie — Dodaj drukarką.xl Uub«xv> [jarzędSa Pomoi Owte- . Opcja Udostępnij tę drukarkę powoduje pojawienie się okna właściwości drukarki z akty wną zakładką Udostępnianie.Rozdział 17. Opcja Zobacz.16 przedstawia okno Drukarki ifaksy dostępne z Panelu sterowania. Jeśli żadna drukarka nie jest zaznaczona. Po kliknięciu tej opcji drukowanie jest wstrzymywane.^jC Ustaw właściwości d^uka-k I 1 1 TIIII mii t l Pr?e)d}dovŃtr/ny»eo Webprodi^enta s 1 !••••••• • I Inne miejsca i jT" Panel sterowania -^ Skanery i epacat/ fotograficzrw 1 wJ ^ f " dofeumenty •Jj Moje \Jbreay 1 ^ Mój komputer Za pomocą listy Zadania drukarki można zarządzać zainstalowanymi w systemie drukarkami. Wstrzymaj . opcja Wstrzymaj drukowanie jest zamieniana na opcję Wznów drukowanie. Rysunek 17. Opcja Wybierz preferencje drukowania wyświetla okno Preferencje drukowania i jest równoznaczne naciśnięciu przycisku Preferencje drukowania na zakładce • Ogólne w oknie właściwości drukarki (rysunek 17. 1^1 ZiTłfcfi iMBWą taj drukarki X Usuń tq drukari^ .12). jak działa opcja Usuń tę drukarkę).16. Po wybraniu drukarki w Panelu sterowania lista Zadania drukarki zawiera listę zadań związanych z wybraną drukarką %>• Drukarki i fuksy Plfc EdycW Widok . Rysunek 17. które oprócz opcji Właściwości zawiera kilka dodatkowych opcji. . Ten sam efekt możesz uzyskać klikając prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierając opcję Właściwości z menu kontekstowego. Dostępne z menu kontekstowego opcje to m. • Drukowanie w systemie Windows XP 401 i ponowne uruchamianie kolejki itd. Preferencje drukowania.Jj3 Zobacs. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony drukarki powoduje przywołanie menu kontekstowego. Lista Zadania drukarki znajdująca się w lewym panelu okna zawiera listę zadań.

właścicielu. Metody zarządzania drukarkami = ^ t Jeśli dwukrotnie klikniesz ikonę drukarki lub zaznaczysz drukarkę i wybierzesz z listy i zadań Zobacz. rozmiarze pliku danych oraz termin wy• słania dokumentu do wydruku. Lista dokumentów zawiera informacje o statusie • każdego dokumentu.. pojawi się okno (rysunek 17. Dzięki utworzeniu skrótu do drukarki na pulpicie użytkownik może zarządzać drukarką bez konieczności przechodzenia przez Panel sterowania. z menu Drukarka możesz wykonać następujące zadania: • Ustaw jako drukarkę domyślną — jeśli ustawisz wybraną drukarkę jako drukarkę domyślną. po wstrzymaniu drukowania opcja ta zmienia się w opcję Wznów drukowanie. jak również samą drukarką. "..402 Część III • Administracja.:•-•• • Rysunek 17. aby zobaczyć listę dokumentów oczekujących w kolejce Korzystając z tego okna. Niezwykle przydatna jest opcja Utwórz skrót. Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki. ilości stron. (Wznów) drukowanie. Udostępnianie i Usuń. chyba że zdecydujesz inaczej. • Wstrzymaj drukowanie — wstrzymuje drukowanie dokumentów oczekujących w kolejce wydruku. co jest drukowane. Jej wybranie powoduje pojawienie się okna dialogowego. . . * . że system Windows nie może utworzyć skrótu w tym miejscu. zarządzanie kontami użytkowników. możesz zarządzać dokumentami czekającymi w kolejce. Analogicznie jak w przypadku listy zadań folderu Drukarki ifaksy.17) zawierające listę { oczekujących dokumentów na wydruk. Użytkownik może potwierdzić chęć utworzenia skrótu na pulpicie. aplikacje będą automatycznie wysyłały wydruki do tej drukarki. Listę drukowanych dokumentów możesz wyświetlić również dwukrotnie klikając ikonę skrótu do drukarki umieszczoną na pulpicie (jeśli oczywiście wcześniej utworzyłeś skrót). które informuje. #1 •. Np.17._•:"" • -:':•. • Preferencje drukowania — przywołuje okno Preferencje drukowania opisane szczegółowo w poprzednim punkcie.

którego drukowanie zostało wstrzymane. gdy ktoś omyłkowo wysłał wiele dokumentów do wydruku lub gdy drukarka musi zostać wyłączona z użytku na dłuższy czas. zaznacz dokument w kolejce wydruku. priorytecie.18) dodano przycisk Znajdź drukarkę. • Anuluj — usuwa dokument z kolejki wydruku. • Drukowanie w systemie Windows XP 403 • Anuluj wszystkie dokumenty — usuwa wszystkie dokumenty znajdujące się w kolejce wydruku. • Właściwości — uruchamia okno właściwości drukarki. typie danych. • Uruchom ponownie — program buforujący wysyła do drukarki cały dokument ponownie. zacięcia papieru. część wydruku została utracona. to jest duża szansa. powinno być prostym zadaniem. • Wznów — pozwala wznowić przesyłanie do drukarki zawartości dokumentu z kolejki wydruku. Korzystając z menu Drukarka i Dokument. a następnie wybierz z menu Dokument jedną z następujących opcji: • Wstrzymaj — zawartość dokumentu nie będzie przesyłana z kolejki wydruku do drukarki. Spowoduje to. W takim przypadku znalezienie takiego zasobu. • Właściwości — uruchamia okno właściwości dokumentu zawierające informacje na temat rozmiaru. że będziesz korzystać z Active Directory. Możesz zmienić ustawienia opcji udostępniania drukarki w sieci. Opcja jest przydatna. czasie wysłania dokumentu do drukowania. • Udostępnianie — uruchamia okno właściwości drukarki z aktywną zakładką Udostępnianie. że dokument zostanie wydrukowany wcześniej niż dokumenty o niższym priorytecie. Często jednak jest tak. ilości stron. jak zainstalować drukarkę i zarządzać nią w systemie Windows XP. jak drukarka. na przykład w celu dokonania naprawy. W oknie drukowania (rysunek 17. która usuwa wszystkie dokumenty z kolejki wydruku. Opcja ta może być przydatna. np. że komputer jest podłączony do sieci i jeśli jest to sieć zbudowana na podstawie serwerów Windows. możesz usuwać pojedyncze dokumenty w odróżnieniu od opcji Anuluj wszystkie dokumenty dostępnej w menu Drukarka. który możesz zmienić w oknie właściwości. jeśli z powodu uszkodzenia drukarki. • Zamknij — powoduje zamknięcie bieżącego okna. . Korzystając z tej opcji. właścicielu. Wyszukiwanie drukarek w sieci Dowiedziałeś się dotychczas. Aby użyć opcji menu Dokument. możesz zarządzać drukarką oraz dokumentami wysyłanymi do wydruku.Rozdział 17. Menu Dokument umożliwia zarządzanie poszczególnymi dokumentami w podobny sposób jak menu Drukarka pozwala zarządzać drukarką.

404 Część III • Administracja. Po każdym odświeżeniu folderu Drukarki lub Moje miejsca sieciowe.19. zostanie ona automatycznie usunięta z folderu Moje miejsca sieciowe.5-12 Druhu): jznacznikj pokazane w dokumencie j j j Druku.9S Kopie Liczba kepi: . NetCrawler sprawdzi. jak i Home Edition.18. 8ld» D BAT1 User pńtfei Jeśli Twój komputer nie należy do domeny i nie korzysta z Active Directory.. Za pomocą okna Znajdowanie: Drukarki możesz zobaczyć listę drukarek dostępnych w sieci Sharedpmtett: 0 E«*«łibv«»Ji j g . Okno Drukowanie zawiera dodatkowy przycisk Znajdź drukarkę. NetCrawler uzna. która jest dostępna zarówno w wersji Windows XP Professional.: jWizystWe strony z zakresu P Sortu) ^1 Stron na £rkusz.98. ZnaBi drukarń. zarządzanie kontami użytkowników. Jeśli NetCrawler nie znajduje ścieżki do określonej drukarki w sieci przez 48 godzin.19). Wybierz drukarkę klikając ją na liście. jl strona Skalui do rozmiaru papieru: pjeTskaiowarta Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie: Drukarki (rysunek 17. Rysunek 17. na przykład 1. a następnie klikając przycisk OK lub dwukrotnie klikając drukarkę. jakie drukarki są dostępne w sieci.. w którym możesz przeglądać dostępne drukarki. NetCrawler nie tylko automatycznie wyszukuje dostępne w sieci drukarki. .2S. W takiej sytuacji możesz skorzystać z funkcji NetCrawler.3. Rysunek 17.. który umożliwia wyszukanie drukarki w Active Directory HP Laser >t 8100 Stan: Typ: (idzie: komentarz: Zakres stron C Wszystko ^ Bieżąca strona Bezczynna HP [ a » M B100 Sorles PS IPJ0. MSHOME 1* TWOINC £5 HFtatwJ HPLai»J«a * Oomwri Slatus . r Druku) do pfei 1" Ręczni dupleks [ r strony: [ Wstaw numery stron i/lub zakresy stron oddzielone przecinkami. ale również automatycznie konfiguruje połączenie do tych drukarek. jest prawdopodobnie częścią grupy roboczej.. że taka drukarka nie jest już dostępna w sieci.

Dzięki temu możesz określić. Informacje tutaj zawarte dotyczyć będą nie tylko lokalnych dysków twardych. DIMM itd. a następnie zarządzać woluminami.). dyski twarde i inne nośniki danych. nagrywanie dysków CD). W tym rozdziale omówimy również dyski proste i dynamiczne. . Następne w kolejności miejsca to pamięć RAM (układy pamięci SIMM. ale również sposobów udostępniania dysków i partycji innym użytkownikom podłączonym do sieci oraz wykorzystania innych sposobów przechowywania danych (np. jakie partycje chcesz tworzyć w systemie. FAT32 i NTFS • Korzystanie z konsoli zarządzania dyskami • Zarządzanie dyskami z wiersza poleceń • Konfigurowanie właściwości partycji • Udostępnianie plików z wykorzystaniem konsoli zarządzania komputerem • Udostępnianie dysków w domenie Naj wygodniejsze miejsca przechowywania danych dla jednostki centralnej (CPU) to pamięć podręczna procesora oraz rejestry znajdujące się na płycie głównej. w jaki sposób dzielić dyski na partycje oraz jak zarządzać woluminami. woluminy i systemy plików. Rozdział 18.Zarządzanie dyskami i partycjami W tym rozdziale: • Dyski proste i dynamiczne • Wybór typu partycji i woluminu • Porównanie systemów plików FAT. Zarządzanie wszystkimi rodzajami pamięci w najbardziej efektywny sposób nie jest zadaniem prostym. W tym rozdziale dowiesz się. W Windows XP dostępnych jest wiele metod przechowywania danych. Poznasz również — oprócz prostych funkcji oferowanych przez system plików — sposoby kodowania i pakowania plików oraz folderów (dostępne tylko dla dysków sformatowanych w systemie NTFS) oraz defragmentowania dysków twardych w celu poprawienia ich wydajności.

aby ułatwić zarządzanie danymi przechowywanymi na dyskach twardych. D: itd. Nawet próby utworzenia takiej konfiguracji nie są zalecane. zarządzanie kontami użytkowników. Windows NT i Windows XP Home Editon. chyba że administrator zdefiniował partycje w inny sposób. • Nie możesz korzystać z woluminów dynamicznych za pomocą innego systemu operacyjnego niż Windows 2000 lub Windows XP Professional.. Dynamiczne woluminy nie korzystają z oznaczeń literowych i ich rozmiar może być zwiększany bez konieczności ponownego uruchomienia systemu. związane z nim funkcje. Oznacza to. Windows Me. chociaż niektóre z nich mogą być znane użytkownikom systemu Windows NT. tak jak wcześniej. masz pecha. to przywrócenie dysków prostych nie jest bynajmniej prostym zadaniem. W związku z tymi ograniczeniami możesz mieć problemy z uruchamianiem konfiguracji wielosystemowej w systemie korzystającym z dysków dynamicznych. musisz skonwertować dyski z prostych do dynamicznych. jakim systemem plików ten wolumin jest sformatowany. Każdy system operacyjny wykorzystuje partycje. który pomija wykorzystanie partycji logicznych i fizycznych. Każdej partycji logicznej przypisana jest osobna litera i każda partycja posiada własny katalog główny. Sam proces jest bezbolesny. Windows 95/98. We wszystkich komputerach działających w systemie Windows lub DOS każdy dysk twardy stanowi zwykle jedną partycje w systemie. Dysk dynamiczny to fizyczny dysk twardy. Partycje logiczne wyglądają i działająjak osobne dyski twarde w komputerze. Zamiast tego zawiera dynamiczne woluminy utworzone za pomocą narzędzia Zarządzanie dyskami. Użytkownicy systemów Windows 95/98/Me i Windows NT przywykli mówić o dyskach mając na myśli partycje logiczne. Aby korzystać z tych funkcji. Dysk musi być całkowicie pusty. jeśli korzystasz z jednej z tych opcji. że o ile przejście na dyski dynamiczne jest odwracalne. Każdej partycji przypisana jest litera dysku (CV. Dyski proste i dynamiczne Narzędzia zarządzania dyskami w Windows XP znacznie przewyższają narzędzia dostępne w poprzednich wersjach systemu Windows. że musisz zrezygnować z systemów MS-DOS. Powinieneś również pamiętać. zanim przejdziesz do konfiguracji dysku prostego.. Istnieje możliwość podzielenia partycji fizycznych na partycje logiczne. Możesz jednak korzystać.). bez względu na to. . W Windows XP takie partycje — fizyczne lub logiczne — są nazywane dyskami. W Windows 2000 wprowadzono pojęcie dysku dynamicznego oraz nowe. z udostępnianych folderów dostępnych przez sieć. nie możesz ich również tworzyć na dyskach przenośnych lub dyskach obsługiwanych przez współdzieloną magistralę SCSI. ale należy znać pewne ograniczenia z tym związane: • Nie możesz korzystać z dysków dynamicznych w komputerze przenośnym.406 Część III • Administracja.

musisz zdecydować. Aby możliwe było zapisanie danych. która funkcjonuje jak oddzielny dysk fizyczny. Jednak większość użytkowników potrzebuje jedynie prostego dysku podzielonego na kilka partycji. w jaki sposób narzędzie Zarządzanie dyskami pozwala zarządzać dyskami. gdyż posiadają one odpowiednie wpisy w tablicy partycji. Wybór typu partycji i woluminu Partycja to część dysku fizycznego. • Zarządzanie dyskami i partycjami 407 Większość komputerów wykorzystuje system tworzenia partycji polegający na utworzeniu głównego rekordu rozruchowego (MBR). Niezależnie od tego. Jeden dysk twardy może składać się z kilku woluminów. czy chcesz dzielić pojedynczy dysk fizyczny na wiele partycji lub woluminów oraz czy w przyszłości będziesz zmieniać rozmiar woluminów. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się. a woluminy mogą mieć rozmiar do 18 eksabajtów (eksabajt to 2 do potęgi 60 bajtów). powinieneś uwzględnić ilość miejsca. . jakby była jednostką fizycznie oddzielną. który jest następnie odczytywany przez BIOS komputera podczas uruchamiania systemu. chyba że jest to partycja startowa lub systemowa. Partycje umożliwiają tworzenie konfiguracji wielosystemowych i pozwalają w bardziej efektywny sposób wykorzystywać zasoby pamięci. gdyby główna tablica partycji uległa uszkodzeniu. Wolumin jest sformatowany przy użyciu systemu plików i przypisywana jest do niego litera dysku. która działa tak. Na partycji rozszerzonej tworzy się jeden lub więcej dysków logicznych. formatuje sieje i przypisuje odpowiednie litery dysków. Na partycjach podstawowych można zainstalować różne wersje systemów operacyjnych. Partycja podstawowa jest częścią dysku fizycznego. GPT pozwala również utworzyć zapasową tablicę partycji na wypadek. a jeden wolumin może obejmować kilka dysków twardych. czy też będziesz tworzyć woluminy dynamiczne. Niektóre stacje robocze zbudowane na podstawie 64-bitowego procesora Itanium wykorzystują interfejs ER (z ang. jeśli konieczne jest utworzenie ponad czterech woluminów na dysku podstawowym. EFI obsługuje mechanizm dzielenia na partycje znany jako tablica partycji GUID lub inaczej GPT. Partycje rozszerzone są użyteczne. Możesz zainstalować system Windows XP na dysku pracującym w systemie kopii lustrzanych lub na woluminie dysku twardego. W Windows XP można tworzyć do czterech partycji podstawowych lub trzy partycje podstawowe i partycje rozszerzoną zawierającą wiele dysków logicznych. Mechanizm GPT pozwala utworzyć do 128 partycji na jednym dysku twardym. aby uprościć zarządzanie plikami — jest to jeden z głównych powodów tworzenia partycji. jaka ma być dostępna pod poszczególnymi literami dysków. partycjami i woluminami w komputerze. Extensive Firmware Interface). Większość użytkowników komputerów tworzy partycje po to. W Windows XP tylko partycja podstawowa może być partycja startową. Nie możesz jednak zainstalować systemu Windows XP na dysku prostym. po utworzeniu partycji należy ją sformatować i przypisać jej literę dysku. Aby podjąć właściwą decyzję. czy zamierzasz korzystać z prostych partycji dysków. Partycje dzielą się na dwa główne rodzaje: podstawowe i rozszerzone. w jaki sposób będziesz konfigurować komputer. Instalator systemu rozpoznaje tylko tego typu partycje. który został skonwertowany na dysk dynamiczny.Rozdział 18.

Wolumin łączony składa się z obszaru dostępnego na kilku dyskach fizycznych i jego rozmiar można zwiększyć poprzez rozszerzenie go na następne dyski fizyczne. że nie można korzystać z dysków dynamicznych na komputerach przenośnych. Woluminy proste można tworzyć tylko na dyskach dynamicznych i nie są one odporne na uszkodzenia. Jeśli jeden z dysków zawierający wolumin paskowy ulegnie uszkodzeniu. Pamiętaj. Dane na woluminie rozłożonym są umieszczane alternatywnie i równomiernie na dyskach. dyskach przenośnych lub innych nośnikach danych. Nie można dublować i rozszerzać woluminów RAID-5. Woluminy dublowane mogą być tworzone tylko na dyskach dynamicznych. do duplikowania informacji znajdujących się na woluminie. jednak system będzie nadal działać. zawierający duplikaty danych znajdujących się na dwóch dyskach fizycznych. jeśli używasz konfiguracji dwusystemowej. Wolumin dublowany zapewnia redundancję danych przez używanie dwóch identycznych woluminów. • Wolumin rozłożony —jest to technologia RAID. podobnie jak woluminy proste. nazywanych kopiami lustrzanymi. • Wolumin RAID-5 — wolumin odporny na uszkodzenia. dlatego jeśli uszkodzone zostaną dwa dyski fizyczne. jednak nie są odporne na uszkodzenia. .. dane na uszkodzonym dysku będą niedostępne. Jeśli jeden z dysków fizycznych ulegnie awarii.. Oferują one najlepszą wydajność ze wszystkich woluminów dostępnych w systemie Windows. niezwykle przydatna w sytuacji. system Windows może odtworzyć dane znajdujące się na uszkodzonym dysku na podstawie pozostałych danych i parzystości. Parzystość jest wartością obliczaną. Pamiętaj również. zarządzanie kontami użytkowników. Korzystając z Windows XP. Woluminy rozłożone nie mogą być rozszerzane lub dublowane. Wolumin rozłożony przechowuje dane w paskach na dwóch lub większej liczbie dysków fizycznych. aż do chwili. na którym dane i parzystość są rozłożone w sposób nieciągły na trzech lub większej liczbie dysków fizycznych. Spowoduje to automatyczne przepisanie danych z dobrego dysku na kopię lustrzaną. używaną do rekonstruowania danych po awarii. universal serial bus) lub korzystającym z interfejsu FireWire (IEEE 1394). Smali Computer System Interface). gdy potrzebny jest szybki dostęp do woluminu. że nie możesz korzystać z dysków dynamicznych. Można je jednak dublować. Nie można również utworzyć dysku dynamicznego na dysku połączonym z systemem przez port USB (z ang. gdy uszkodzony dysk zostanie zastąpiony nowym dyskiem. może być rozszerzony na tym samym dysku lub na dodatkowych dyskach.408 Część III • Administracja. stracony zostanie cały wolumin. ale nie mogą być one dublowane. • Wolumin dublowany — wolumin odporny na uszkodzenia. Kopia lustrzana znajduje się zawsze na innym dysku. Woluminy łączone. Wolumin rozszerzony na kilku dyskach staje się woluminem łączonym. korzystając z nieuszkodzonego dysku. Wolumin prosty może składać się z jednego obszaru dysku lub kilku połączonych obszarów tego samego dysku. Nie można również tworzyć dysków dynamicznych na dyskach współdzielących magistralę SCSI (z ang. możesz utworzyć następujące typy woluminów na dysku dynamicznym: • Woluminy proste i łączone — wolumin prosty to wolumin dynamiczny składający się z obszaru jednego dysku dynamicznego. konieczne jest odtworzenie całego woluminu lub odzyskanie danych z kopii bezpieczeństwa. nie są odporne na uszkodzenia. Jeśli jeden z dysków fizycznych ulegnie awarii.

a każdy klaster posiada osobny wpis w tablicy alokacji plików. Jednym z najbardziej popularnych obecnie systemów plików jest system FAT (z ang. Ponadto katalog główny przechowujący informacje o folderach i plikach musi być umieszczony w określonym miejscu. jśg/Ę^M CS Podczas formatowania dysku za pomocą systemu plików FAT tworzone są dwie kopie tablicy alokacji plików i zapisywane w określonych miejscach na dysku. aby odczytywać zawartość klastra. Tablica jest zapisana na dysku i zawiera osobny wpis dla każdego pliku oraz folderu zapisanego na dysku. Jednak jeśli chcesz korzystać z konfiguracji wielosystemowej. musisz używać systemu plików FAT lub FAT32. Dysk jest sformatowany ze wskaźnikami do klastrów na dysku. System nie przechowuje informacji o zabezpieczeniach poszczególnych plików i katalogów. Każdy wpis w tablicy alokacji plików zawiera wskaźnik do kolejnego wpisu w tablicy alokacji plików.Rozdział 18. co powoduje. System plików NTFS Windows XP może korzystać — oprócz systemów plików FAT i FAT32 — z systemu plików NTFS. przydziela następny wolny klaster. a następnie odczytywać zawartość kolejnego wpisu w tablicy alokacji plików. aby zarządzać danymi zapisanymi na dyskach. Jest to tablica alokacji plików pozwalająca odszukać dane na dysku. które stanowią kolejne klastry danych składające się na plik. że każdy użytkownik komputera ma dostęp do wszystkich znajdujących się na dysku lokalnym plików i katalogów. Ulepszenia w systemie plików FAT32 Microsoft wprowa