Zalecane wartości momentów dokręcania śrub metrycznych wg DIN do M39 - PM (c...

Strona 1 z 4
Strona główna PM

Zalecane wartości momentów dokręcania śrub metrycznych wg DIN Mdo M39
Strony związane: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Połączenia
Siły dokręcania Fsp i momenty dokręcania Msp dla śrub z regularnym gwintem metrycznym wg norm DIN 13
ark. 43 (M1,6-M1,5-M3 do M39) oraz ark. 1 (M1,7-M2-M2,3-M2,6); płaszczyzny łbów i nakrętek jak DIN 912,
931, 934, 6912, 7984 i 7990
Wartości Fsp i Msp bazują na międzynarodowej jednostce miary SI = Netwon
1N = 0,102 kp, 1Ncm = 0,102 kpcm
1Nm = 0,102 kpm, 1kp = 9,81 N
1 kcpm = 9,81 Ncm, 1 kpm = 9,81 Nm
Siły dokręcania Fsp podane w lewej części tabeli wykazują 90% wykorzystania granicy plastyczności σ0,2
(norma DIN 267 ark. 3) przez naprężenie sprawdzone σred , w zależności od danego współczynnika tarcia
gwintu µ.
Parametry robocze dla współczynnika tarcia gwintu m (wartości najmniejsze)
stalowy
Gwint śruby
Gwint nakrętki

czerniony lub
fosfatyzowany
prasow. toczony
szlifow.
równol. szlifow.

kadmowany cynkowany

walcowany

0,14

0,10

0,16

0,10

0,10

szlifowany

0,16

0,10

0,16

0,10

0,10

walcowany fosfatyzowany
szlifowany Zn

0,14

0,10

0,10

toczony
szlifowany

lekko
naoliwiony 0,10

Stal toczony
szlifowany

0,10

0,10

0,10

kadmowany 6m

0,14

cynkowany

0,10

kadmowany

suchy

cynkowany

0,10

0,10

0,10

0,10

0,14
0,14

Parametry robocze dla współczynnika tarcia łba śruby (wartości najmniejsze)

Dolna płaszczyzna nakrętki lub łba śruby

stalowy
czerniony lub fosfatyzowany
prasowany. toczony
szlifow.
równoleg. szlifow.

Gwint nakrętki
strugany frezowany
toczony

0,10

strugany
frezowany

0,10

0,10

kadmowany cynkowany
6m
6m
0,10

0,10

fosfatyzowany

http://dis/pm/pkm/polaczenia/dane_dokrecania_srub/wartosci_momentow_dokrecani...

2004-06-10

32 0.16 0.89 1.34 0.52 0.73 0.31 0.10 cynkowany kadmowany strugany frezowany GG toczony GTS szlifowany 0.62 0.10 suchy cynkowany 0.26 0..26 0.10 1320 1570 2210 2650 0.60 0.62 0.67 0..10 1460 1730 2440 2930 0.91 1.69 0.78 0.16 0.16 495 585 825 990 0.28 0.7 0. należy od podanej wartości momentu M sp odjąć połowę wartości zakresu rozrzutu wartości danego klucza dynamometrycznego Siły dokręcania Fsp [N] Współcz.65 0..05 1.34 1.10 0.10 0.31 0.18 0.93 1.14 1860 2210 3110 3730 0. jaka śruba.37 0.30 0.16 1790 2120 2980 3580 0.14 0.125 0.22 1.18 0.19 0.10 0.01 0.14 440 520 730 875 M 1.21 1.38 0.16 700 825 1160 1400 0.69 0.145 0.09 1.3 M2.54 0.18 0.16 0.Zalecane wartości momentów dokręcania śrub metrycznych wg DIN do M39 .10 560 665 935 1120 0.10 0.14 lekko 0.9 0.5 M2. że m = µk = µges Ustalenie momentu dokręcania Msp do 90% wykorzystania granicy plastyczności danej śruby o danym wymiarze i danej jakości odbywa się według prawej części tabeli.14 730 865 1210 1460 0. bez uwzględnienia odbiegającego od tego tarcia.25 0.16 1290 1530 2150 2580 0.31 0.10 0.25 http://dis/pm/pkm/polaczenia/dane_dokrecania_srub/wartosci_momentow_dokrecani.10 0.19 0.54 1.10 0. w zależności od występującego tarcia powierzchni łba śruby (µk).51 0.10 0.155 0.27 0.16 1010 1190 1680 2020 0.88 1.9 8.16 0.10 475 565 795 955 0.40 0.56 M2 M2.24 0.16 1170 1380 1950 2340 0.07 1.34 0.16 0. 2004-06-10 .45 0.82 1.9 Tarcie łba śruby mx Momenty dokręcania Msp [Nm] 6. jakiej jakości i przy jakim określonym tarciu gwintu jwst potrzebna do użycia zadanej siły montażu śruby FM (Fsp >= FM) Momenty dokręcania Msp obliczone zostały z sił dociągania Fsp przy założeniu.15 0.14 0.86 1.09 0.10 0.30 1.16 0.10 0.16 Z tabeli sił dociagania można odczytać.59 0.9 Gwint 12.20 0.8 10.14 0.51 0.10 1140 1350 1900 2280 0.10 0.16 naoliwiony 0.76 1.43 0.9 8.19 0.52 0.10 790 940 1320 1690 0.8 10.10 0.10 0.10 0.05 0.70 0.10 0.38 0.56 0.10 0.84 1.19 0.14 1220 1450 2030 2440 0.10 0.14 1350 1600 2250 2700 0.10 0.14 1.10 0.10 0.41 0. tarcia gwintu W celu uzyskania nominalnej wartości dokręcania.6 0. tarcia gwintu 6.30 0.14 0.13 1.45 2.10 0.14 0.185 0.16 0.10 2020 2390 3370 4040 0.16 420 495 700 840 0.15 1.40 0.9 12.10 0. Strona 2 z 4 toczony Zn szlifowany szlifowany stal kadmowany 0.10 0.14 0.92 1.14 520 610 860 1030 M 1.99 1.10 0..45 0.21 0.10 lekko naoliwiony 0.PM (c.64 0.16 0.83 0.16 0.49 0.22 0.10 0.14 1050 1250 1750 2100 0.6 M3 0.16 1.56 0.14 0.

8 9570 8830 8470 14000 12950 12400 17550 16200 15550 27900 25800 24800 40700 37700 36100 55900 51700 49600 76800 71200 68400 93500 86500 83000 10.5 14.30 5.10 0.10 0.10 0.5 17 21 23 34 42 46 59 73 79 94 117 126 144 179 194 199 245 265 8.14 0.10 M14 0.10 0.16 Tarcie łba Gwint śruby mx 0.9 12 12.14 0.50 1.30 8. tarcia gwintu 6.60 2.10 0.16 0.10 0.14 0.30 4.9 7.4 11.10 M8 0.5 15.14 0.9 465 580 625 625 785 850 560 695 755 755 940 1020 101500 120000 189000 202500 111000 156000 187500 M20 107000 150000 180500 126500 150000 211000 253000 117500 139000 195500 235000 M22 112500 133500 188000 225000 http://dis/pm/pkm/polaczenia/dane_dokrecania_srub/wartosci_momentow_dokrecani.68 2.9 Momenty dokręcania Msp [Nm] 6.9 14.55 6.14 0..9 12.15 11..10 0.16 0.25 4.14 0.14 0.9 12.14 0.5 23 24 26 29 35 38 57 71 76 99 122 132 157 195 210 240 300 325 330 410 445 29 31 34 42 46 69 85 92 119 147 159 189 235 250 285 360 385 395 490 530 108000 129500 100000 120000 M16 96100 115500 131500 157500 121500 146000 M18 117000 140000 Siły dokręcania Fsp [N] 8.9 16150 14900 14300 23600 21800 20900 29600 27400 26300 47200 43600 41800 68700 63500 61000 94300 87300 83800 Gwint Momenty dokręcania Msp [Nm] 6.9 8080 7450 7150 11800 10900 10450 14800 13700 13150 23600 21800 20900 34400 31800 30500 47200 43600 41900 64800 60100 57700 78900 73000 70100 8.16 0.1 8.90 3.14 0.10 0.8 8.10 0.5 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.10 0.10 M6 0.10 2.16 0.50 3..5 17.16 1.87 2.85 2.05 3.80 4.42 1.90 6.16 0.9 13450 12400 11900 19650 18200 17450 24700 22800 21900 39300 36300 34900 57300 53000 50800 78600 72700 69800 12.14 0. tarcia gwintu 0.16 0.16 0.50 4.73 1. 2004-06-10 .14 0.16 0.14 0.14 0.5 14.00 Siły dokręcania Fsp [N] 6.65 5.16 0.5 15.14 0.5 10.14 0.10 0.45 3.16 0.14 0.16 Współcz.16 0.10 M7 0.10 0.10 0.05 2.8 10.8 330 410 445 445 555 605 10.10 0.14 0.16 Współczynnik.10 0.5 19 19.16 0.50 2.PM (c.14 0.10 M12 0.90 8.16 0.20 2..7 9. Strona 3 z 4 0.16 93900 90100 2710 2500 2400 3500 3230 3100 5720 5280 5070 3210 2960 2840 4150 3830 3670 6780 6260 6010 4520 4170 4000 5830 5380 5160 9540 8810 8450 5420 5000 4790 7000 6460 6190 11450 10550 10150 M5 M4 M3.10 3.75 3.16 0.5 20 25 27 41 50 54 70 87 94 112 138 150 170 210 230 235 290 315 10.16 0.10 0.35 2.15 4.16 0.5 11 14 17 18.10 5.10 M10 0.16 Tarcie łba śruby mx 0.9 280 350 375 375 470 510 8.15 5.05 6.14 0.14 0.10 0.10 0.16 0.10 0.20 9.Zalecane wartości momentów dokręcania śrub metrycznych wg DIN do M39 .9 0.50 10.16 0.14 0.10 0.14 0.14 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful