Kliknij nazwę modelu urządzenia: CLX-3175, CLX-3175N, CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW

Drukarka wielofunkcyjna
Podręcznik użytkownika

wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. Aby zapewnić sobie bardziej kompleksową obsługę, zarejestruj swoje urządzenie pod adresem

www.samsung.com/global/register

Funkcje urządzenia laserowego
Urządzenie jest wyposażone w wiele specjalnych funkcji polepszających jakość drukowanych dokumentów. Możliwości urządzenia:

Funkcje Specjalne
Tworzenie doskonałej jakości wydruków z dużą szybkością • Pełny zakres kolorów uzyskiwanych za pomocą barw: błękitnej, amarantowej, żółtej i czarnej. • Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością do 2400 x 600 dpi. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Urządzenie może drukować na papierze w formacie A4 z szybkością do 16 str./min, a na papierze w formacie Letter z szybkością do 17 str./min. W trybie kolorowym urządzenie drukuje na papierze rozmiaru A4 lub Letter z szybkością do 4 str./min. Obsługa wielu różnych materiałów do druku • Zasobnik na 150 arkuszy obsługuje papier zwykły w różnych formatach: papier firmowy, koperty, etykiety, nośniki o niestandardowych rozmiarach, karty pocztowe oraz papier o dużej gramaturze. Tworzenie profesjonalnych dokumentów • Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty można dostosować, nadrukowując na nich dodatkowe napisy, np. „Poufne”. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy znajdujące się na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych arkuszach papieru, które następnie można skleić w celu utworzenia plakatu. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Do tworzenia wstępnie zadrukowanych formularzy oraz papieru firmowego można wykorzystać zwykły papier. Patrz sekcja Oprogramowanie. Oszczędność czasu i pieniędzy • W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować wiele stron na jednym arkuszu. • Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii dzięki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest używane. • Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować po obu stronach arkusza (drukowanie dwustronne). Patrz sekcja Oprogramowanie. Drukowanie w różnych środowiskach • Można drukować w systemach Windows 2000/XP/2003/ Vista oraz Linux i Mac OS. • Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB oraz interfejs sieciowy. Wykonywanie kopii oryginałów w różnych formatach • Urządzenie może wydrukować wiele kopii obrazu oryginalnego dokumentu na jednej stronie. • Dostępne są funkcje specjalne, służące do usuwania tła katalogowego lub gazetowego. • Jakość wydruku i rozmiar obrazu można równocześnie dostosować i ulepszyć. Skanowanie i natychmiastowe wysyłanie oryginałów • Skanowanie w kolorze i zastosowanie precyzyjnej kompresji w formatach JPEG, TIFF oraz PDF. • Szybkie skanowanie i wysyłanie plików do wielu odbiorców za pośrednictwem skanowania sieciowego. Ustawianie określonego czasu transmisji faksów • Możliwe jest określenie konkretnego czasu transmisji faksów oraz wysyłanie faksów do wielu zapisanych miejsc docelowych. • Po transmisji urządzenie może, zgodnie z ustawieniami, wydrukować raport o faksach.

2_Funkcje urządzenia laserowego

Funkcje według modeli
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić wykonywanie wszystkich prac związanych z edycją dokumentów — od kopiowania i drukowania do bardziej zaawansowanych rozwiązań sieciowych dla firm. Podstawowe funkcje tego urządzenia to: Funkcje USB 2.0 Interfejs pamięci USB PictBridge Podajnik ADF Karta sieci przewodowej LAN Ethernet 10/100 Base TX Interfejs sieciowy bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g FAKS ( : funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna) CLX-3170FN CLX-3175FN CLX-3175FW

Informacje o podręczniku użytkownika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia oraz szczegółowe objaśnienia poszczególnych czynności wykonywanych podczas jego użytkowania. Podręcznik użytkownika skierowany jest zarówno do użytkowników początkujących, jak i do profesjonalistów, którzy chcą zainstalować to urządzenie i korzystać z niego. Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamienne, jak w poniższym przykładzie: • „Dokument” stosowany jest zamiennie ze słowem „oryginał”. • „Papier” stosowany jest zamiennie ze słowami „nośnik” lub „nośnik druku”. Poniższa tabela opisuje konwencje używane w tym podręczniku: Konwencja Pogrubienie Uwaga Przestroga Przypis (Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona 1.) Opis Używane w przypadku tekstów wyświetlanych na wyświetlaczu lub rzeczywistych wydruków. Służy do przedstawiania dodatkowych informacji lub szczegółowych danych dotyczących działania lub funkcji urządzenia. Informacja służąca ochronie urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym lub awarią. Służy do udzielania bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego słowa lub wyrażenia. Odsyła użytkowników do odpowiedniej strony zawierającej dodatkowe, szczegółowe informacje. Start Format daty może różnić się w zależności od kraju. Nie należy dotykać oznaczonego na zielono spodu kasety z tonerem. a. stron na minutę (Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona 1.) Przykład

Funkcje urządzenia laserowego_3

Więcej informacji
Informacje dotyczące konfigurowania i korzystania z urządzenia można znaleźć w poniższych zasobach, w postaci drukowanej lub wyświetlanych na wyświetlaczu. Skrócona instrukcja instalacji Zawiera informacje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby je przygotować, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.

Elektroniczna wersja Podręcznika użytkownika

Zawiera szczegółowe instrukcje korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia oraz informacje dotyczące konserwacji urządzenia, rozwiązywania problemów oraz instalowania akcesoriów. Ten podręcznik użytkownika zawiera także sekcję Oprogramowanie, z informacjami na temat sposobów drukowania dokumentów w różnych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostępnych programów narzędziowych.

Pomoc sterownika drukarki

Zawiera informacje dotyczące właściwości sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji właściwości drukowania. Aby uzyskać dostęp do ekranu pomocy sterownika drukarki, należy kliknąć pozycję Pomoc w oknie dialogowym właściwości drukarki.

Witryna internetowa firmy Samsung

Dostęp do Internetu umożliwia uzyskanie pomocy, wsparcia technicznego, sterowników drukarki, podręczników oraz informacji o zamówieniu w witrynie internetowej firmy Samsung, www.samsungprinter.com.

4_Funkcje urządzenia laserowego

które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Nie należy pozwalać zwierzętom na gryzienie przewodu zasilającego. Nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym wózku. Wszystkie instrukcje należy przeczytać i zrozumieć. Nie wolno wciskać żadnych przedmiotów przez otwory w obudowie. Nie wolno rozlewać żadnej cieczy na urządzenie ani wlewać jej do wnętrza urządzenia. Urządzenia nie wolno nigdy ustawiać na grzejnikach. że urządzenie jest uziemione. Skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy. OSTRZEŻENIE Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie. 5. klimatyzatorach czy przewodach wentylacyjnych lub w ich pobliżu. w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. NIE dotykać. Dokładnie przestrzegać instrukcji. które może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. 1. Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem. 8. 4. Po przeczytaniu tej części należy ją umieścić w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości. 7. 3. podstawowych środków ostrożności. 6. aby jakiekolwiek przedmioty były ustawiane na przewodzie zasilającym. Może to pogorszyć warunki pracy i spowodować pożar lub porażenie prądem. PRZESTROGA PRZESTROGA Informacje o bezpieczeństwie_5 . NIE próbować. 10. gdzie przewód będzie narażony na zniszczenie przez osoby przechodzące po nim. porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała podczas użytkowania urządzenia. należy przestrzegać opisanych. Należy ich dokładnie przestrzegać. Jeśli sprzeczności nie da się rozstrzygnąć samodzielnie. Nie należy dopuszczać. należy zastosować się do informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nie wolno używać płynnych środków czyszczących ani aerozoli. nagrzewnicach. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu i w dokumentacji mu towarzyszącej. NIE demontować. Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych czy przedłużaczy.Informacje o bezpieczeństwie Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności Znaczenie ikon i znaków w niniejszej instrukcji obsługi: Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie. 9. Może wtedy spaść. upewnić się. wybuchem. Odłączyć przewód zasilania od gniazdka sieciowego. telefonicznego lub przewodu łączącego z komputerem PC. powodując poważne szkody. Te znaki ostrzegawcze zostały umieszczone w celu zapobieżenia odniesienia obrażeń ciała przez użytkownika i inne osoby. Jeśli instrukcja obsługi jest sprzeczna z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. stojaku czy stole. Sprzeczność może wynikać z niezrozumienia instrukcji obsługi. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy kierować się zdrowym rozsądkiem. 2. 11. Nie wolno ustawiać urządzenia w miejscu. powodując zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym. Mogą się one zetknąć z punktami o wysokim napięciu. Do czyszczenia powinno się używać wyłącznie wilgotnej szmatki. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego i/lub gniazda telefonicznego.

16. częstotliwości. 13. Niewłaściwy ponowny montaż może spowodować porażenie prądem podczas późniejszej eksploatacji urządzenia. konfiguracji sieci telekomunikacyjnej itp. Bezpieczne użytkowanie zapewnia kabel zasilania dostarczony z urządzeniem. nie należy demontować urządzenia. 15.12. W następujących okolicznościach należy odłączyć urządzenie od gniazda telefonicznego. W razie konieczności naprawy powinien ją przeprowadzać wykwalifikowany personel serwisowy. • Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona. podczas burzy powinno się odłączać przewód zasilający urządzenia i przewód telefoniczny. • Jeśli urządzenie stało na deszczu lub w wodzie. W przypadku używania kabla o długości większej niż 2 m z urządzeniem zasilanym napięciem 110 V. w którym zostało zakupione. komputera i sieci zasilającej i przekazać je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu: • Gdy dowolna część przewodu zasilającego. Istnieje ryzyko porażenia prądem spowodowanego piorunem.) a. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. To urządzenie może pracować jedynie w kraju. Otwieranie i demontaż pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub spowodować inne zagrożenia. (Ze względu na różnice napięć. wtyczki lub kabla połączeniowego jest uszkodzona lub poszarpana. AWG: American Wire Gauge 6_Informacje o bezpieczeństwie . należy stosować przewód o grubości 16 AWGa lub większej. • Jeśli urządzenie nagle zaczyna działać w nietypowy sposób. 14. • Jeśli mimo przestrzegania instrukcji urządzenie nie działa poprawnie. • Jeśli rozlano ciecz na urządzenie. Należy wykonywać tylko regulacje opisane w instrukcji obsługi. Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy z piorunami. Używaj tylko przewodu telefonicznego nr 26 AWG lub większego. 18. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. 17. O ile to możliwe. 19. Niewłaściwe ustawienie innych elementów regulacyjnych może spowodować uszkodzenie i wymagać znacznego nakładu pracy podczas serwisu.

umożliwiającą zmniejszenie poboru mocy. Ostrzeżenie Nigdy nie uruchamiać ani nie naprawiać drukarki. Oszczędzanie energii Drukarka została wykonana zgodnie z zaawansowaną technologią oszczędzania energii. choć niewidoczna. dotyczący produktów laserowych klasy I (1).Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków DHHS 21 CFR. Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR. aby zmniejszyć ryzyko pożaru. kiedy pokrywa zespołu lasera-skanera jest zdjęta. potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825. Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.gov. oraz warunków opisanych w innych dokumentach. Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. Mimo to zaleca się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza. pobór mocy zostanie automatycznie obniżony.energystar. Informacje o bezpieczeństwie_7 . należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Samsung. gdy urządzenie nie jest używane. należy odwiedzić witrynę http://www. posiada także certyfikat urządzenia laserowego klasy I. Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu. Odbita wiązka. Podczas użytkowania tego produktu należy stosować podane niżej środki ostrożności. może uszkodzić wzrok. podrozdział J. obsługi lub zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I. aby podczas normalnej eksploatacji. rozdział 1. System laserowy oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób. porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała: Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji.

Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów. nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Emisja fal radiowych Przepisy FCC Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B. że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Niemniej nie można zagwarantować. mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu. które można wykryć. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. 8_Informacje o bezpieczeństwie . Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje. kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny. które nie są zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia. że po upływie okresu użytkowania baterie. bezpłatny system zwrotu baterii. Cd lub Pb) wskazują. że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. wyłączając i włączając urządzenie. • podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo. w które wyposażony był dany produkt. Niniejsze urządzenie generuje. że dana bateria zawiera rtęć. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej. substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań: • zmianę ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane. Zmiany lub modyfikacje. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg. • zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. w które wyposażony jest niniejszy produkt (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii. do którego podłączony jest odbiornik.) Niniejsze oznaczenie na baterii. zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Sposób poprawnego usuwania baterii. lub z organem władz lokalnych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów. • konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy. prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. w którym dokonali zakupu produktu.Recykling Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza.

Aby sprawdzić. Niniejsza część dotyczy systemów. przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. tak aby miał on możliwość utrzymania ciągłości usług. które mogą powodować jego niepożądane działanie. Informacje o bezpieczeństwie_9 . Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”. jeżeli na etykiecie podany jest numer ID FCC. że zmiany takie mogą spowodować niezgodność jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych klienta z urządzeniami telekomunikacyjnymi firmy telekomunikacyjnej lub jeśli urządzenia klienta wymagają w takim przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposób mają znaczący wpływ na użytkowanie i działanie takich urządzeń. Stany Zjednoczone Federal Communications Commission (FCC) Nadajnik wg części 15 przepisów FCC Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze.Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B. Nie można ich w żaden sposób modyfikować. Urządzenia bezprzewodowe zamontowane w drukarce są dopuszczone do użytku w Stanach Zjednoczonych.4 GHz/5 GHz. w których zainstalowane są takie urządzenia. mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową). W celu naprawy należy kontaktować się z producentem. zobacz etykietę drukarki. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie. sprzęcie. Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia. określonym w dokumencie „Urządzenia cyfrowe”. klient będzie poinformowany na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. Przemysłu i Nauki. (2) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej wysyłającej wiadomość oraz (3) numer telefonu urządzenia przesyłającego wiadomość. które można zainstalować w drukarce. Oświadczenie FCC dotyczące stosowania bezprzewodowych sieci LAN: W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z anteną wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm2 może być przekroczona w przypadku niewielkich odległości od anteny. czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane. zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia. Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną ani nadajnikiem. Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń). działające w paśmie 2. Urządzenie nie może być umieszczone w tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena. ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. kiedy jest włączone. Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odległości 20 cm pomiędzy urządzeniem i ciałem w przypadku urządzeń bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). Oznaczenia na faksie Zgodnie z ustawą o ochronie praw klientów sieci telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 każda wiadomość przesłana przez jakąkolwiek osobę drogą telefoniczną lub faksem przy wykorzystaniu komputera lub innego urządzenia elektronicznego musi zawierać następujące informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie każdej przesłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji: (1) datę i godzinę transmisji. działaniach lub procedurach w przypadku gdy postępowanie takie jest uzasadnione w ramach działalności firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w części 68 FCC. ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada. jest znacznie niższa niż podane przez FCC ograniczenia ekspozycji. Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej urządzeniach telekomunikacyjnych. Z tego względu użytkownik powinien przez cały czas zachowywać odległość od anteny większą niż 20 cm.

czy linia jest „przeciążona”. Suma wszystkich numerów REN urządzeń zainstalowanych na linii telefonicznej powinna być mniejsza niż pięć. W razie zagubienia pokrywy nie używać wtyczki bez założonej nowej pokrywy. ponieważ może ono uszkodzić linię telefoniczną. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego. firma telekomunikacyjna powinna poinformować klienta o możliwości zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych. Ponowne podłączanie wtyczki jest zabronione. W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją natychmiast wyrzucić. Jednak w niektórych budynkach (głównie starszych) nie ma typowych gniazd 13 A. Należy wtedy nabyć odpowiedni adapter. firma ta może tymczasowo zaprzestać świadczenia usług pod warunkiem. że: Urządzenie nie jest przeznaczone do połączenia do systemu cyfrowego PBX. Jeśli którekolwiek z urządzeń telefonicznych nie działa właściwie. należy je natychmiast odłączyć od linii telefonicznej. nie były podłączone do tej samej linii telefonicznej. w przeciwnym razie po włożeniu jej do gniazdka można ulec porażeniu prądem. Urządzenie to można bezpiecznie podłączyć do sieci telefonicznej za pomocą standardowego gniazda USOC RJ-11C.Numer REN (Ringer Equivalence Number) Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC dla tego urządzenia można znaleźć na etykiecie umieszczonej na spodniej lub tylnej części urządzenia. zgodnie z procedurami określonymi w zasadach i przepisach FCC punkt E części 68. • • Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii) Ważne Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. transmisja i odbiór we wszystkich zainstalowanych urządzeniach mogą być zakłócone. Nie należy usuwać zintegrowanej wtyczki. c) poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zażalenia do Federalnej Komisji Komunikacji. mogą pozbawić użytkownika prawa do użytkowania takich urządzeń. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje szkodę w sieci telefonicznej. aby żadne inne urządzenia. W pewnych przypadkach może istnieć potrzeba przedstawienia tych numerów firmie telekomunikacyjnej. • Jeśli w danej okolicy często występują wyładowania atmosferyczne lub wahania napięcia. • Urządzenie ma połączenie magnetyczne dla aparatu słuchowego. od których urządzenie zostało zakupione. Numer REN jest miarą obciążenia prądem elektrycznym na linii telefonicznej. Ważne ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. Jednakże w przypadkach gdy zawiadomienie takie jest niemożliwe ze względów praktycznych. b) da klientowi możliwość usunięcia problemu z urządzeniami. że: a) bezzwłocznie zawiadomi o tym klienta. Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych przez firmę telekomunikacyjną. Zaleca się. które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez ich producenta. Przepisy FCC określają. W niektórych przypadkach korzystanie z pięciu urządzeń na jednej linii telefonicznej może nie być możliwe. Należy również wiedzieć. linii „party lines”. • Urządzenia tego nie wolno wykorzystywać do usług płatnych ani tzw. Jeśli użytkownik zamierza korzystać z modemu komputerowego lub modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej. Przewody kabla zasilającego mają następujące oznaczenia barwne: • Zielono-żółty: uziemienie • Niebieski: przewód zerowy • Brązowy: faza 10_Informacje o bezpieczeństwie . Następnie założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. na której jest zainstalowane urządzenie. • Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub wykonywania połączeń testowych z numerami alarmowymi należy. W razie wymiany lub sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A. poinformować dyspozytora usług awaryjnych o tym zamiarze. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe można zakupić u dystrybutora lub w specjalistycznych sklepach ze sprzętem telefonicznym i elektronicznym. że zmiany lub modyfikacje w takich urządzeniach. z wyjątkiem zwykłego telefonu. Wtyczka 13 A jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej Brytanii i powinna być odpowiednia. korzystając z numeru innego niż alarmowy. zalecamy zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych linii zasilania i linii telefonicznej. Należy skontaktować się z osobami. przydatną do określania. Instalowanie urządzeń kilku typów na tej samej linii telefonicznej może spowodować problemy przy nawiązywaniu i w szczególności odbieraniu połączeń telefonicznych.

funkcjonujące w paśmie 2.. Węgry. takich jak karty sieci bezprzewodowej. Liechtenstein. Słowacja. są dopuszczone do użytkowania tylko w Unii Europejskiej i obszarach stowarzyszonych. 1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej. Hiszpania. W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Działem Jakości Euro QA Lab of Samsung Electronics Co. mogą w niej być zamontowane urządzenia radiowej sieci LAN o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej).4/5 GHz. używany na niniejszym produkcie. Portugalia. jeżeli na etykiecie występuje numer rejestracyjny organu dopuszczającego oraz znak ostrzegawczy. Włochy. 9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (European Telecommunication Standards Institute — ETSI) wydał dokument pomocniczy (EG 201 121). Aby ułatwić używanie i zastosowanie urządzeń końcowych zgodnych z tym standardem. Ltd.5–2483. Finlandia. jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie R&TTE.. Cypr. Niebieski przewód podłączyć do wtyku oznaczonego literą „N” lub kolorem czarnym. związanych z urządzeniami niskonapięciowymi. zawierający uwagi i dodatkowe wymagania zapewniające zgodność terminali TBR21 z siecią. Litwa. Niniejsza część dotyczy systemów. dopuszczający urządzenie jako jednoterminalowe połączenie z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) — zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC. w których zainstalowane są takie urządzenia. Kraje EEA/EFTA UE Kraje EEA/EFTA Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania: Informacje o bezpieczeństwie_11 . Czechy. Dania. Łotwa. Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co. Informacje dotyczące europejskiego świadectwa radiowego (dla produktów wyposażonych w urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE) Niniejszy produkt to drukarka przeznaczona do pracy w warunkach domowych lub w biurze. Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Znak CE. Produkt ten zaprojektowano według wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie — jest on z nimi w pełni zgodny. które można zainstalować w drukarce. Urządzenia bezprzewodowe. Holandia. Malta. Luksemburg. We wtyczce. Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami: 1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich. Polska. Irlandia. których dotyczy zezwolenie: UE Austria. zobacz etykietę drukarki. oznacza deklarację zgodności firmy Samsung Electronics Co. Słowenia.. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodności z dyrektywą 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych (FAX) Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymał własny certyfikat firmy. Przetestowano zgodność tego produktu z normami TBR21 i (lub) TBR 38. Szwecja i Wielka Brytania Islandia. Brązowy przewód podłączyć do wtyku oznaczonego literą „L” lub kolorem czerwonym. czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane. Belgia. adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona wkładka topikowa 13 A. Ltd.Jeśli przewody kabla zasilającego są innego koloru niż barwne oznakowania na wtyczce: Należy podłączyć zielono-żółty przewód do wtyku oznaczonego literą „E” lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń).5 MHz dla urządzeń o mocy nadajnika powyżej 10 mW. Ltd. Francja (z ograniczeniami częstotliwości). Brak ograniczeń w obecnym czasie. Grecja. Aby sprawdzić. które mogą się znajdować w urządzeniu. Estonia. Norwegia i Szwajcaria We Francji zakres częstotliwości ograniczony jest do 2446. Kraje europejskie. Niemcy.

korzystanie z urządzenia może być ograniczone lub zabronione. Przykłady typowych ograniczeń podane są niżej: Urządzenia komunikacji bezprzewodowej mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń lotnictwa cywilnego. Ponieważ niniejszy system wyposażono w urządzenie bezprzewodowe. w którym używane jest urządzenie. W celu naprawy skontaktuj się z producentem. należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem certyfikującym w celu uzyskania obowiązujących przepisów. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej w systemie dopuszczone są do używania w krajach określonych w oznaczeniach zatwierdzenia do komunikacji radiowej. Jeżeli system wyposażono w wewnętrzne urządzenie komunikacji bezprzewodowej. w którym urządzenie będzie stosowane. Nie można ich w żaden sposób modyfikować. w którym istnieje ryzyko zakłócenia działania innych urządzeń lub usług. szpitale. ostrzeżenia i zalecenia dla poszczególnych krajów podane są w dotyczących ich sekcjach (lub sekcjach grup krajów). Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną ani nadajnikiem. gdy jest włączone i nadaje. Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. jest znacznie niższa niż określona w znanych obecnie ograniczeniach ekspozycji na promieniowanie radiowe. w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub zabronione. Dodatkowe ograniczenia. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej są ściśle określone przepisami i mogą nie posiadać zezwolenia. jakie są ograniczenia stosowania urządzeń bezprzewodowych w kraju docelowym. zobacz zestaw przywracania systemu lub skontaktuj się z działem obsługi technicznej producenta. Bieżące przepisy lotnictwa wymagają. Należy korzystać tylko ze sterowników zatwierdzonych do użytku w kraju. W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące stosowania urządzeń bezprzewodowych. miejsca występowania dużego nasycenia tlenem lub gazem palnym to tylko kilka przykładów środowisk. nie jest wymieniony. które można zainstalować w drukarce. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń). funkcjonujące w paśmie 2. Aby uzyskać dodatkowe informacje. nie należy go używać przed zamocowaniem wszystkich pokryw i osłon oraz pełnym montażem urządzenia. Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń.11 (inaczej bezprzewodowy Ethernet) i Bluetooth są przykładami urządzeń komunikacji bezprzewodowej. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania.Zalecenia dotyczące zgodności z przepisami dla urządzeń bezprzewodowych W drukarce mogą być zamontowane urządzenia radiowej sieci LAN o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej). że urządzeń tych można bezpiecznie używać. 12_Informacje o bezpieczeństwie . W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości używania urządzeń bezprzewodowych w danym środowisku należy zwrócić się do odpowiednich władz o pozwolenie na użycie lub włączenie urządzenia. Jeżeli kraj. Lotniska. Ogólnie zaleca się zachowanie odległości 20 cm pomiędzy ciałem a urządzeniem bezprzewodowym (nie dotyczy to kończyn). aby urządzenia bezprzewodowe były wyłączone podczas podróży samolotem. Urządzenia komunikacyjne w standardzie IEEE 802. których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń bezprzewodowych. W otoczeniu. W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają ściślejszym ograniczeniom. Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała. Niezależnie od mocy nadajnika należy starać się ograniczyć kontakt z urządzeniem podczas normalnego działania urządzenia.4/5 GHz. producent zakłada. umieszczonych na tabliczce znamionowej urządzenia. należy w przypadku podróży pomiędzy krajami uprzednio sprawdzić w lokalnych urzędach regulacji telekomunikacji.

Informacje o bezpieczeństwie_13 .

14_Informacje o bezpieczeństwie .

Informacje o bezpieczeństwie_15 .

Spis treści 2 5 Funkcje urządzenia laserowego Informacje o bezpieczeństwie Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu Elementy panelu sterowania Opis diody LED Status Potwierdzenie stanu kasety z tonerem Przegląd menu Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki Konfigurowanie sprzętu Wymagania systemowe Windows Macintosh Linux Konfigurowanie sieci Obsługiwane środowiska pracy Korzystanie z sieci przewodowej Drukowanie raportu konfiguracji Ustawianie adresu IP Ustawianie parametrów sieci Instalacja sterownika Korzystanie z sieci bezprzewodowej (tylko model CLX-3175FW) Sprawdzanie środowiska sieciowego Drukowanie raportu konfiguracji Ustawianie adresu IP Ustawianie parametrów sieci Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia Instalacja sterownika Ustawienia podstawowe urządzenia Ustawianie wysokości Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie daty i godziny Zmiana trybu zegara Zmienianie trybu domyślnego Ustawianie dźwięków Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Korzystanie z trybów oszczędzania Automatyczne kontynuowanie Ładowanie oryginałów Na szybie skanera W podajniku ADF Wybieranie nośnika druku Parametry nośników druku Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie Zalecenia dotyczące specjalnych nośników druku Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru Drukowanie na materiałach specjalnych Ręczne podawanie materiału do drukowania WSTĘP 20 20 20 20 21 22 22 23 24 24 24 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 31 31 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38 39 40 40 41 43 43 WPROWADZENIE 25 ŁADOWANIE ORYGINAŁÓW I NOŚNIKÓW DRUKU 37 16_Spis treści .

Spis treści 43 Ustawianie rozmiaru i typu papieru Kopiowanie Zmiana ustawień dla każdej kopii Zaciemnienie Typ oryginału Kopia pomniejszona lub powiększona Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu Kopiowanie plakatów Duplikowanie Usuwanie obrazów tła Kopiowanie z polepszeniem szarości Ustawianie limitu czasu kopiowania Podstawy skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung Skanowanie do aplikacji Skanowanie z wykorzystaniem połączenia sieciowego Skanowanie do wiadomości e-mail Zmiana ustawień dla każdego zadania skanowania Zmiana domyślnych ustawień skanowania Konfigurowanie książki adresowej Rejestrowanie szybkich numerów e-mail Konfigurowanie numerów grup adresów e-mail Korzystanie z wpisów w Książce adresowej Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej Drukowanie książki adresowej Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania drukowania KOPIOWANIE 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 SKANOWANIE 47 DRUKOWANIE PODSTAWOWE 51 WYSYŁANIE FAKSU 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 Wysyłanie faksu Ustawianie nagłówka faksu Dopasowywanie ustawień dokumentu Automatyczne wysyłanie faksu Ręczne wysyłanie faksu Potwierdzanie transmisji Automatyczne ponowne wybieranie numeru Ponowne wybieranie ostatniego numeru Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Wysyłanie faksu z opóźnieniem Spis treści_17 .

Spis treści 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 57 58 58 59 59 59 Wysyłanie faksu priorytetowego Odbieranie faksu Zmiana trybów odbierania Automatyczny odbiór w trybie Faks Ręczny odbiór w trybie Telefon Ręczne odbieranie za pomocą telefonu zewnętrznego Automatyczny odbiór w trybie Odb./Faks Odbieranie faksów w trybie DRPD Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania Włączanie trybu bezpiecznego odbierania Odbieranie faksów do pamięci Przekazywanie faksów Konfiguracja faksu Zmienianie opcji konfiguracji faksu Zmiana domyślnych ustawień dokumentu Automatyczne drukowanie raportu wysłanych faksów Konfigurowanie książki adresowej Informacje o pamięci USB Podłączanie pamięci USB Skanowanie do pamięci USB Skanowanie Dostosowywanie skanowania do pamięci USB Drukowanie z pamięci USB Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci USB Wykonywanie kopii zapasowej danych Wykonywanie kopii zapasowej danych Odtwarzanie danych Zarządzanie pamięcią USB Usuwanie pliku obrazu Formatowanie pamięci USB Przeglądanie stanu pamięci USB Drukowanie bezpośrednio z aparatu cyfrowego Drukowanie raportów Drukowanie raportu Dopasowanie kontrastu kolorów Czyszczenie pamięci Czyszczenie urządzenia Czyszczenie elementów zewnętrznych Czyszczenie elementów wewnętrznych Czyszczenie modułu skanera Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Rozprowadzanie toneru Wymiana kasety z tonerem Wymiana zespołu obrazowania Wymiana pojemnika na zużyty toner Części do konserwacji Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web Service Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PAMIĘCI USB 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 68 69 69 69 69 69 70 72 73 73 73 73 74 KONSERWACJA 65 18_Spis treści .

Spis treści ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 75 75 75 75 76 76 76 76 77 79 82 82 83 84 86 87 88 88 89 89 91 92 92 Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru Usuwanie zakleszczenia dokumentów Nieprawidłowe wysuwanie papieru Złe podawanie wałka Usuwanie zakleszczeń papieru W zasobniku 1 W obszarze zespołu utrwalającego W obszarze wyjściowym papieru Opis komunikatów na wyświetlaczu Rozwiązywanie innych problemów Podawanie papieru Problemy z drukowaniem Problemy z jakością wydruków Problemy z kopiowaniem Problemy ze skanowaniem Menedżer skanowania firmy Samsung — problemy Problemy z faksem Częste problemy z systemem Windows Typowe problemy w systemie Linux Typowe problemy na komputerach Macintosh Materiały eksploatacyjne Jak kupić ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 92 DANE TECHNICZNE 93 GLOSARIUSZ 93 94 94 95 95 Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki Dane techniczne skanera Dane techniczne kopiarki Dane techniczne faksu 96 INDEKS 100 CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 102 Spis treści_19 .

Wstęp Główne komponenty urządzenia: Niniejszy rozdział obejmuje: • • • • Przegl¹d urz¹dzenia Elementy panelu sterowania Opis diody LED Status Potwierdzenie stanu kasety z tonerem • • • Przegl¹d menu Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu 1 2 3 4 Gniazdo telefonu zewnętrznego (EXT) Gniazdo linii telefonicznej Port sieciowy Port USB 5 6 7 8 Uchwyt Gniazdo zasilania Pokrywa tylna Wyłącznik zasilania 1 2 3 4 5 6 7 8 Prowadnice szerokości dokumentu Podajnik ADF Panel sterowania Wspornik zasobnika wyjściowego Pokrywa przednia Uchwyt pokrywy przedniej Zasobnik 1 Zasobnik wejściowy dokumentów 9 10 11 12 13 14 15 16 Zasobnik wyjściowy dokumentów Port pamięci USB Kaseta z tonerem Jednostka przetwarzania obrazu Pojemnik na zużyty toner Pokrywa skanera Szyba skanera Moduł skanera 20 _Wstęp .

) Umożliwia wyszukiwanie zapisanych adresów e-mail. (Patrz „Opis diody Wireless /Status LED Status” na stronie 22. W trybie gotowości umożliwia wyczyszczenie/anulowanie opcji kopiowania. Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie. Umożliwia przejście do trybu Menu i przewijanie dostępnych menu. Uruchamia zadanie w trybie kolorowym. W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać. (Patrz „Potwierdzenie stanu kasety z tonerem” na stronie 22.) Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania. (Patrz „Litery i cyfry na klawiaturze” na stronie 35. Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili. 5 6 7 8 9 10 11 Wyświetla stan urządzenia.Elementy panelu sterowania 1 ID Copy Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu identyfikacyjnego. a w trybie edycji — wstawienie pauzy w numerze faksu.) Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych w urządzeniu pamięci USB. Patrz dioda LED Status z komunikatami kasety z tonerem. 2 Direct USB 17 Stop/Clear 3 Wyświetlacz 18 19 Black Start Color Start 4 Kolory toneru a. Przyciski te umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości. jeśli zostanie ono podłączone do portu pamięci USB z przodu urządzenia. rozmiar kopii i liczba kopii. prawa jazdy. aby dodać odstęp. Tylko modele CLX-3175FW • • Urządzenia przedstawione na ilustracjach mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Uruchamia zadanie w trybie czarno-białym. Umożliwia przejście na wyższy poziom menu. na jednej stronie arkusza papieru. Włącza tryb skanowania. np. ustawienie typu dokumentu. Włącza linię telefoniczną. Kolory toneru przedstawione poniżej wyświetlacza LCD odpowiadają komunikatom na wyświetlaczu. Włącza tryb kopiowania. (Patrz „Informacje o pamięci USB” na stronie 62.) a Fax Copy Scan/Email Menu OK Back Włącza tryb faksu. aby zbliżały się do niej dzieci. takich jak zaciemnienie. Podczas wprowadzania znaków należy użyć prawego przycisku. Strzałki w lewo/ 12 prawo 13 Klawiatura numeryczna Address Book 14 Wstęp_ 21 . Umożliwia wybranie numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych. (Patrz „Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych” na stronie 45. Nie należy dotykać powierzchni ani dopuszczać.) 15 16 Redial/Pause On Hook Dial W trybie gotowości umożliwia ponowne wybranie ostatniego numeru.

otwarta pokrywa lub brak papieru w zasobniku. którego dotyczy problem lub który należy wymienić. Gdy zielona dioda LED miga szybko. wskazywany przez strzałkę. (Patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. Patrz „Zamawianie materiałów eksploatacyjnych” na stronie 92. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu i skorzystaj z informacji zawartych w sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79 w celu rozwiązania problemu. drukarka drukuje dane. Przykład: • Zielona Miga • • Świeci Lazur Czerwona Świeci Miga • • • Powyższy przykład pokazuje stan kasety z żółtym tonerem. • Świeci • • Aby rozwiązać problem. taki jak zakleszczenie papieru. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu i rozwiąż problem.) Wystąpił problem. Można użyć funkcji połączenia bezprzewodowego. patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. rozprowadzając toner w kasecie.) Potwierdzenie stanu kasety z tonerem Stan kaset z tonerem jest wskazywany przez diodę LED Status i na wyświetlaczu LCD. Gdy zielona dioda LED miga powoli. czego dotyczy problem i jak go rozwiązać. praca urządzenia musiała zostać wstrzymana. należy zawsze sprawdzać komunikaty na wyświetlaczu. Urządzenie działa w trybie oszczędzania energii. Ponadto symbol strzałki wskazuje kolor toneru. Po odebraniu danych lub naciśnięciu dowolnego przycisku urządzenie włącza się automatycznie. a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat. urządzenie odbiera dane z komputera.Opis diody LED Status Kolor diody LED Status wskazuje bieżący stan urządzenia. Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę. Instrukcje w sekcji Rozwiązywanie problemów zawierają wskazówki dotyczące poprawnego używania urządzenia. Jeśli w kasecie z tonerem pozostało niewiele toneru lub należy ją wymienić. dioda LED Status zmieni kolor na czerwony. Niski poziom toneru w kasecie. patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. Kaseta z tonerem jest pusta. Aby uzyskać więcej informacji. Stan Wyłączona • • Opis Zasilanie urządzenia jest wyłączone. korzystając z informacji w sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. wyczerpał się toner lub należy wymienić kasetę. Sprawdź komunikat. aby dowiedzieć się. 22 _Wstęp . Jakość wydruku można chwilowo poprawić. Urządzenie jest włączone i można go używać. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. Zamów nową kasetę z tonerem. Aby uzyskać szczegółowe informacje o komunikatach o błędach. Nie można użyć funkcji połączenia bezprzewodowego.

faksu Konfig. braku Mat. Ethernet Bezprzewodowya Wyczysc ustaw. odbier. ID urzadzenia Nr faksu Data i czas Tryb zegara Jezyk Tryb domyslny Oszcz. kopiow. Tr wybierania Odbieranie Tryb odb. Tryb DRPD Zmien domyslne Rozdzielczosc Zaciemnienie Raport autom. Wszystkie ust. Wysyl. należy nacisnąć przycisk Menu.-sm. odb. pon. Tylko modele CLX-3175FW Konfig.uzytk Konserwacja Us. syst.odb. syst.Przegląd menu Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji.odb. wysylania Rap. faksu Wysylanie Licz. kop. Odrzuc rozmiar Kon.mat. Konfig. Konfig. Autom. faks.prioryt.powt. . Funkcja USB Rozmiar skan. Funk. kopii Zmn. Ksiazka adr.urzadz. War./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Uklad Dostosuj tlo Polep. Inf. (Ciąg dalszy) Raport Wsz. Konfig. sieci Ksiazka adr.syg.faksu Zaplan. energii Limit czasu Korekta wys. Konfig. Konfig. raporty Konfiguracja Info. Typ papieru Dzwiek/Glosn. Przekaz Bezp. Dodaj strone Anuluj zadanie Konfig. W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. faksu Zaciemnienie Rozdzielczosc Wysyl. opozn. Aby uzyskać dostęp do menu. Konfig. o sieci Lista uw. Konfig.wyb. wyslanych Obr. Dzwiek alarmu Glosnik Dzwonek 23 _Wstęp . zmniej. odb. skan. ekspl. faksu (Ciąg dalszy) Naz. kom. o sieci a. Konfig. Konfig. Rap. że dana opcja nie dotyczy tego urządzenia.faksu Konfig. Funkcja e-mail Rozmiar skan. wysylania Rap. Patrz poniższy schemat.eksp. odb. Kolor Numer seryjny Konfig. Funk. skan. Zmn. kontyn. kop. Importuj ust.stemp. Eksportuj ust. wyslanych Rap. syst. (Ciąg dalszy) Wyczysc ustaw. szar.domyslny E-mail . odb. Autom. Kod rozp.zadania Rap. Inf. potw. Prefiks wyb. Format pap.dom. Dzwiek klaw. Tryb ECM Rap. Konfig. Licz. sieci TCP/IP Szyb. syst./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Funkcja skan. Oznacza to. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan.do wielu Wysyl. pap. Rap. Zmien domyslne USB . Format skan. wyb. Zmien domyslne Kopie Sort. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. faks-sm.

Sterownik skanera: sterownik TWAIN umożliwia skanowanie dokumentów w urządzeniu. Na dysku CD znajduje się następujące oprogramowanie: Dysk CD Dysk CD z oprogramowaniem drukarki Windows • • Zawartość Sterownik drukarki: umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. • liczba kopii.Dostarczane oprogramowanie Aby używać urządzenia jako drukarki i skanera. Sterownik skanera: do skanowania dokumentów w urządzeniu służą sterowniki TWAIN i WIA (Windows Image Acquisition). Umożliwia edycję zeskanowanego obrazu na różne sposoby za pomocą zaawansowanego edytora obrazu oraz wysłanie obrazu pocztą elektroniczną. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. • Macintosh • • • • a.5. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej programu SmarThru. W programie SmarThru można również otworzyć inny program do edycji obrazu.4–10. po skonfigurowaniu urządzenia i podłączeniu do komputera należy zainstalować oprogramowanie urządzenia z dostarczonego dysku CD. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Sterownik drukarki: umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. źródła papieru i typu nośnika. Ponadto można skorzystać z wielu specjalnych funkcji drukowania. 24 _Wstęp . Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki obsługuje następujące standardowe funkcje: • wybór orientacji. W poniższej tabeli znajduje się ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki: Sterownik drukarki Funkcja Tryb koloru Opcje urządzenia dotyczące jakości Drukowanie plakatów Wiele stron na jednym arkuszu (N-stron) Drukowanie z dopasowaniem do strony Drukowanie ze zmianą skali Znak wodny Nakładka Windows O O O O Linux O O X O (2. Sterownik SANE: służy do skanowania dokumentów. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. 4) Macintosh O O X O • • O X Oa • Linux • O O O X X X O X X • • a. rozmiaru. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Sterownik drukarki: umożliwia uruchomienie urządzenia z komputera z systemem Linux i drukowanie dokumentów. taki jak Adobe Photoshop. SmarThru 4a: jest to dodatkowe oprogramowanie do urządzenia wielofunkcyjnego dla systemu Windows. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie MAC OS X 10.

Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani odwracać. 3. Włącz urządzenie. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • Konfigurowanie sprzętu Wymagania systemowe Konfigurowanie sieci • • • Korzystanie z sieci przewodowej Korzystanie z sieci bezprzewodowej (tylko model CLX-3175FW) Ustawienia podstawowe urządzenia Konfigurowanie sprzętu W niniejszej sekcji opisano czynności dotyczące konfiguracji sprzętu. Upewnij się. Należy wybrać równą. Inne warunki mogą mieć negatywny wpływ na jakość wydruku. Ustawienia drukowania są odpowiednie do drukowania na wysokości poniżej 1 000 m. Umieść urządzenie na płaskiej. która zapewnia odpowiedni przepływ powietrza. stabilnej powierzchni. 2.Wprowadzenie Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia. 25 _Wprowadzenie . aby umożliwić otwieranie pokryw i zasobników. Wybierz stabilne miejsce. Należy pozostawić dodatkowe wolne miejsce. 4. Należy przeczytać dokument Skrócona instrukcja instalacji i wykonać poniższe czynności. że wszystkie kable są podłączone do urządzenia. Rozpakuj urządzenie i sprawdź. W celu zoptymalizowania drukowania należy zapoznać się z ustawieniem wysokości. Zamieszczono je także w dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. stabilną powierzchnię z taką ilością wolnej przestrzeni. 1. W przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia może zostać zanieczyszczone tonerem. co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub złą jakość wydruków. 5. 6. zimna oraz wilgoci. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Załaduj papier. Aby uzyskać więcej informacji. Zdejmij taśmę zabezpieczającą urządzenie. tak aby pochylenie nie było większe niż 2 mm. Miejsce powinno być dobrze wentylowane i znajdować się z dala od światła słonecznego. źródeł ciepła. czy dostarczono wszystkie wymagane elementy. patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 34.

10.5 • • 867 MHz lub szybszy. 9.0. 10.4 lub starszy • • PROCESOR PAMIĘĆ RAM 128 MB (256 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (1 024 MB) 512 MB (2048 MB) Power PC G4/G5 Procesor Intel • • Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 • • • Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 3 GHz Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) 128 MB dla komputera Macintosh z procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB dla komputera Mac z procesorem Intel (1 GB) Mac OS X 10. Oprogramowanie Windows Terminal Services jest kompatybilne z tym urządzeniem. 6.04 (32/64bitowe) Debian 3. Sterownik skanera dla systemu Linux obsługuje maksymalną rozdzielczość optyczną.2 (32/ 64bitowe) SuSe Linux Enterprise Desktop 9.2 (32bitowe). Program ten mogą zainstalować tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora.0. 4.Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić. 9.3.1 (32bitowe) SuSE Linux 9.0. czy komputer spełnia poniższe wymagania: Macintosh WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 1 GB Windows Urządzenie obsługuje następujące systemy operacyjne rodziny Windows.1.2. 10 (32/ 64bitowe) Ubuntu 6. 2007 (32/64bitowe) SuSE Linux 8. 9. 5 (32/64bitowe) Fedora Core 1~7 (32/64bitowe) Mandrake 9.25 GB do 2 GB 15 GB 10 GB PROCESOR PAMIĘĆ RAM Mac OS X 10.0 lub nowszej. WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 600 MB 1.1 (32/ 64bitowe) Mandriva 2005. Pentium IV 2.4 GHz lub szybszy 512 MB lub więcej 1 GB lub więcej Do pracy z dużymi. 10. PowerPC G4/G5 Procesor Intel 512 MB (1 GB) 1 GB Linux ELEMENT System operacyjny • • • • • • • • • • Procesor Pamięć RAM Wolne miejsce na dysku twardym • • WYMAGANIA (ZALECANE) RedHat 8. 7. zeskanowanymi obrazami konieczne jest ustawienie partycji wymiany o wielkości co najmniej 300 MB.0. 10. 2006. 9.5 GB 1.1 10. 26 _Wprowadzenie .0 (32/64bitowe) W przypadku wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.10.06.2.0 (32bitowe) RedHat Enterprise Linux WS 4.

Kliknij dwukrotnie Application > SetIP. Aby zainstalować program. zamknij okno. Jeśli drukarka sieciowa jest używana w sieci bezprzewodowej — patrz sekcja „Korzystanie z sieci bezprzewodowej (tylko model CLX-3175FW)” na stronie 29. jeśli wymagany jest statyczny adres IP. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. W przypadku niepewności co do tego wymogu należy skonsultować się z administratorem systemu lub osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci lokalnej. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika tego urządzenia. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo.5 TCP/IP Standardowy protokół TCP/IP LPR IPP/HTTP Bonjour DHCP BOOTP Sieciowy system operacyjny Protokoły sieciowe Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Naciskaj przycisk Menu na panelu sterowania.192 • Instalacja programu 1. Za chwilę trzeba będzie podłączyć ten kabel. (X oznacza napęd dysków CD-ROM. Na przykład: Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78 Adres IP: 192. aby wprowadzić kompletny adres.) 3. 2. aby zakończyć instalację. należy na nim (drukarce) skonfigurować protokoły sieciowe. W środowisku biurowym zalecane jest zwrócenie się o ustawienie adresu IP do administratora sieci.11 b/g (tylko model CLX-3175FW) Windows 2000/XP/2003/Vista Różne dystrybucje systemu Linux MAC OS 10. 3. aż zostanie wyświetlona opcja Statyczny. 6. 6. W raporcie widoczny będzie nowy adres IP.3 – 10. Jeżeli dysk zostanie uruchomiony automatycznie. Program ten służy do ręcznego ustawiania sieciowego adresu IP urządzenia z wykorzystaniem jego adresu MAC do komunikacji z urządzeniem. Jeśli urządzenie jest widoczne w sieci przewodowej — patrz sekcja „Korzystanie z sieci przewodowej”. gdy urządzenie jest podłączone do sieci lub podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą skrosowanego kabla sieciowego dołączonego do urządzenia. Ten rozdział pokazuje. aż zostanie wyświetlona opcja Adres IP. aby skonfigurować inne parametry protokołu TCP/IP: maskę podsieci i adres bramy.Konfigurowanie sieci Aby urządzenie mogło pracować jako drukarka sieciowa. a następnie naciśnij przycisk OK. Powtarzaj czynności 6 i 7. Uruchom przeglądarkę internetową. a następnie naciśnij przycisk OK. Tę procedurę należy powtórzyć dla bajtów od 1 do 4. Programu SetIP można użyć tylko w przypadku. Jeśli raport wykaże. aż w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja Siec. 2. W innym wypadku można przejść do sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej urządzenia. W większości przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) znajdujący się w sieci. Ustawianie adresu IP Po pierwsze. Następnie wydrukuj raport konfiguracji sieci w sposób opisany powyżej. 4. że adres IP został zmieniony. • Przypisywanie adresu IP przez DHCP: podłącz urządzenie do sieci i poczekaj kilka minut na przypisanie urządzeniu adresu IP przez serwer DHCP. W razie potrzeby wybierz język z listy rozwijanej.0. a następnie naciśnij przycisk OK. 7. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci i rozwiązywaniu problemów.0. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Internet Explorer w systemie Windows. Kliknij przycisk OK. Wprowadzenie_ 27 . np. należy użyć programu SetIP. • Ustawianie adresu IP za pomocą panelu sterowania 1. W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP urządzenia. jak w łatwy sposób to osiągnąć. przejdź do innego bajtu. Korzystanie z sieci przewodowej Aby móc używać drukarki w sieci. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wartość bajtową z zakresu od 0 do 255. należy skonfigurować w drukarce protokoły sieciowe. Można go znaleźć w raporcie konfiguracji sieci. W większości przypadków zalecamy korzystanie z kabla skrosowanego. Drukowanie raportu konfiguracji Z poziomu panelu sterowania urządzenia można wydrukować raport konfiguracji sieci pokazujący bieżące ustawienia sieciowe.exe. Przypisywanie statycznego adresu IP: aby zmienić adres IP na komputerze. 5. należy ustawić adres IP dla drukowania i zarządzania sieciowego. W niektórych sytuacjach adres IP musi być ustawiony ręcznie. Obsługiwane środowiska pracy W poniższej tabeli zostały przedstawione środowiska sieciowe obsługiwane przez urządzenie: Element Karta sieciowa • • • • • • • • • • • • Wymagania Ethernet 10/100 Base-TX Bezprzewodowa sieć LAN 802. • Uruchomienie tego programu konieczne jest tylko. a następnie naciskając przycisk strzałki w lewo/prawo. 4. kliknij dwukrotnie pozycję Setup. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. można również zmienić adres IP z jego poziomu. Jeśli urządzenie wyposażone jest w panel sterowania. 5. aż zostanie wyświetlona opcja TCP/IP. 8. oznacza to. Włóż do napędu dysk CD-ROM dostarczony z urządzeniem. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej drukarki. że przypisanie powiodło się. a następnie naciśnij przycisk OK. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie. Zwany jest wtedy statycznym adresem IP i jest często wymagany ze względów bezpieczeństwa w korporacyjnych sieciach intranet.

sterowania. Aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji urządzenie nie działa prawidłowo. • Jeżeli okno instalacji nie zostanie wyświetlone. • Jeśli używasz systemu Windows Vista.samsungprinter.150. którą chcesz zainstalować i kliknij przycisk Dalej. jak domyślna brama komputera. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. aby zamknąć program SetIP. Na przykład: 00:15:99:29:51:A8 jako 0015992951A8. • Kliknij opcję Zapora • Wyłącz zaporę. 5. należy sprawdzić ustawienia sieciowe i ponownie zainstalować sterownik drukarki. aby odświeżyć listę. 2. 4. Program Bonjour nie obsługuje systemu Linux. Procedury. W przypadku statycznej metody przypisywania adresu IP należy wykonać poniższe czynności. Jeśli metodą przydzielania IP jest DHCP i adres IP może zostać zmieniony zawsze. zastępując znak „X” literą odpowiadającą napędowi. (X to liczba pomiędzy 1 i 254 inna niż w adresie komputera. Okno instalacji może się nieco różnić w przypadku ponownego instalowania sterownika. 3. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik urządzeń Samsung. kliknij ikonę (trzecia od lewej) w oknie SetIP. kliknij kolejno Start > Uruchom. • Jeśli na liście nie ma danego urządzenia. zalecane jest skorzystanie z programu Bonjour. Wprowadź ciąg X:\Setup. okna podręczne oraz komunikaty wyświetlane podczas instalacji mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego. 6. Centrum zabezpieczeń. Urządzenie automatycznie wydrukuje raport konfiguracji.168. który umożliwia: (A) Konfigurowanie parametrów sieciowych niezbędnych do podłączenia urządzenia do różnych środowisk sieciowych. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu do okna konfiguracji: • Usługa SyncThru™ Web Service: serwer internetowy wbudowany w sieciowy serwer druku. uruchom ponownie zaporę. Przejdź na stronę http://developer. Na przykład: jeśli adres IP komputera to 192. Instalacja sterownika Wymagane jest zainstalowanie sterownika drukarki.com.1. Kliknij przycisk Zakończ.exe. 4.) • Maska podsieci: wprowadź identyczną jak maska podsieci komputera. wybierz program Bonjour dla odpowiedniej wersji systemu Windows i zainstaluj program. że konfiguracja sieciowa urządzenia została zakończona. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno pojawić się okno instalacji. 7. W przypadku systemów Mac OS X program ten jest już zainstalowany na komputerze.apple. co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. W tym celu zaznacz odpowiednie pola wyboru i kliknij przycisk Zakończ.) 5. w którym można uzyskać dostęp do sieci firmowej. • Wyłącz zaporę. Ten program umożliwi automatyczną konfigurację tego parametru sieciowego. Pobierz ten program z witryny http://solution. aplikacje i inne łatwe w obsłudze programy. (Patrz „Drukowanie raportów” na stronie 65. Połącz urządzenie z komputerem za pomocą skrosowanego kabla sieciowego. systemu Windows. a następnie kliknij przycisk OK.X. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP urządzenia.) Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. konfiguracji urządzenia lub używanego interfejsu. Jeśli to konieczne. 3. 8.com/networking/bonjour/download/. korzystając z programów służących do administrowania siecią. aby dodać urządzenie do sieci. Oprogramowanie to obejmuje sterowniki. Sprawdź. (B) Dostosowanie ustawień urządzenia. • Kliknij pozycję Sharing. kliknij przycisk Aktualizuj. wprowadź 192. Kliknij pozycję Konfiguracja. Pojawi się lista urządzeń dostępnych w sieci. a następnie kliknij przycisk Dalej. Adres MAC: znajdź adres MAC urządzenia w raporcie konfiguracji sieci i wprowadź go bez przecinków. jak adres IP komputera. 1. (Patrz „Konfigurowanie sieci” na stronie 27. Wybierz pozycję Standardowa instalacja drukarki sieciowej. • Program SyncThru™ Web Admin Service: oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania drukarką przeznaczone dla administratorów sieci. • Ustawianie parametrów sieci Ustawienia sieciowe można również skonfigurować. Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM. a następnie OK. • Adres IP: wprowadź nowy adres IP dla drukarki — taki sam. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej drukarki. Upewnij się. 28 _Wprowadzenie . Kliknij przycisk Dalej. czy wszystkie ustawienia są prawidłowe.Uruchamianie programu 1. kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom i wpisz ciąg X:\Setup.exe.168. • Aby sprawdzić adres IP lub MAC urządzenia. wydrukuj stronę raportu konfiguracji sieci. 2. • Dwukrotnie kliknij ikonę • Kliknij menu Firewall. Wybierz z listy drukarkę. Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. gdy urządzenie jest włączone. SyncThru™ Web Admin Service to program umożliwiający wydajne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca.1. Można go znaleźć w raporcie konfiguracji sieci. W menu Start systemu Windows wybierz kolejno Wszystkie programy > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP. Przed kontynuowaniem tymczasowo wyłącz zaporę w następujący sposób: Macintosh OS Windows XP • Otwórz aplet System • Otwórz Panel Preferences. • Brama domyślna: wprowadź identyczną. ze zmienioną ostatnią liczbą.

0. należy ustawić adres IP dla drukowania i zarządzania sieciowego. a następnie naciśnij przycisk OK. można bezpośrednio przejść do sekcji Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia.. syst. gdy zostanie wyświetlona opcja Yes. drukując raport konfiguracji sieci. Urządzenie odbiera zadania drukowania bezpośrednio z komputerów bezprzewodowych. jak w łatwy sposób to osiągnąć. Raport konfiguracji sieci zostanie następnie wydrukowany.. Ten rozdział pokazuje. Jeśli urządzenie wyposażone jest w panel sterowania. W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. Drukowanie raportu konfiguracji Raport konfiguracji sieci pokazujący bieżące ustawienia sieciowe urządzenia można wydrukować z poziomu panelu sterowania urządzenia. Przed rozpoczęciem pracy należy odnaleźć skrosowany kabel sieciowy i dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki dołączony do urządzenia (drukarki). 4. które łączy sieć LAN z Internetem lub korporacyjną siecią intranet. Ustawianie adresu IP Po pierwsze. (Jeśli punkt dostępu posiada wolny port LAN. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. • Przypisywanie adresu IP przez DHCP: podłącz urządzenie do sieci i poczekaj kilka minut na przypisanie urządzeniu adresu IP przez serwer DHCP. lub innego urządzenia sieci WAN.0. przejdź do części Ustawianie adresu IP przed przejściem do części Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wprowadzenie_ 29 . oznacza to. co można sprawdzić. Jeśli łączysz się z siecią w trybie Infrastruktura z punktem dostępu i adresem IP przypisanym przez serwer DHCP. który łączy wszystkie komputery i inne urządzenia sieciowe w popularną sieć lokalną (LAN).192 Sieci bezprzewodowe • Tryb Infrastruktura: sieć w trybie Infrastruktura to najczęstsza konfiguracja sieci bezprzewodowej w domu lub biurze. W większości przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) znajdujący się w sieci. Następnie wydrukuj raport konfiguracji sieci w sposób opisany powyżej. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Konieczne może być skontaktowanie się z administratorem sieci lub osobą. można również zmienić adres IP z jego poziomu. Naciśnij przycisk OK. że adres IP został zmieniony. ale nie mogą uzyskać dostępu do sieci Internet. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. W sieci w trybie Ad-hoc urządzenia bezprzewodowe lub komputery komunikują się bezpośrednio ze sobą. aby potwierdzić wydruk. składająca się z bezprzewodowego routera lub punktu dostępu. należy skonfigurować protokoły sieciowe. Na przykład: Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78 Adres IP: 192. Zwany jest wtedy statycznym adresem IP i jest często wymagany ze względów bezpieczeństwa w korporacyjnych sieciach intranet. Większość sieci w trybie Infrastruktura korzysta z serwera DHCP do automatycznego przypisywania adresów IP i ustawiania innych parametrów sieciowych. Zwany jest wtedy statycznym adresem IP i jest często wymagany ze względów bezpieczeństwa w korporacyjnych sieciach intranet. lub jeśli musisz ustawić statyczne IP. Jeśli raport wykaże. 2. Urządzenie zostało dostarczone z fabrycznie ustawionym adresem IP 192. Jeśli łączysz się z siecią w trybie Infrastruktura z punktem dostępu i adresem IP nie przypisanym przez serwer DHCP. 1. która konfigurowała sieć bezprzewodową w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji. Pozostaw urządzenie podłączone do sieci.0. W środowisku biurowym zalecane jest zwrócenie się o ustawienie adresu IP do administratora sieci. W niektórych sytuacjach adres IP musi być ustawiony ręcznie.Korzystanie z sieci bezprzewodowej (tylko model CLX-3175FW) Aby móc używać drukarki jako sieciowej. Tryb Ad-hoc: sieć w trybie Ad-hoc umożliwia komunikację P2P.0. W niektórych sytuacjach adres IP musi być ustawiony ręcznie. a następnie naciśnij przycisk OK. W większości przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) znajdujący się w sieci. aż zostanie wyświetlona opcja Network Info. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci i rozwiązywaniu problemów. urządzenie można podłączyć bezpośrednio do punktu dostępu). który służy do zmiany adresu IP.192. Sprawdzanie środowiska sieciowego Adres IP Każde urządzenie jest identyfikowane w sieci za pomocą unikalnego adresu numerycznego. aż zostanie wyświetlona opcja Report. W przeciwnym wypadku należy wykonać kroki przedstawione w sekcji Sprawdzanie środowiska sieciowego. W raporcie widoczny będzie nowy adres IP. Na dysku CD-ROM z oprogramowaniem drukarki znajduje się prosty w użyciu program narzędziowy SetIP. możesz przejść do sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej urządzenia po zapoznaniu się z następującymi częściami na temat drukowania raportu konfiguracji sieci. zwanego adresem IP. Jeśli znane są ustawienia adresu IP urządzenia i adres ten jest dostępny. • urządzenia po zapoznaniu się z następującymi częściami na temat drukowania raportu konfiguracji sieci. Jeśli łączysz się z siecią w trybie Ad-hoc bez punktu dostępu przejdź do sekcji Ustawianie adresu IP przed przejściem do sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej urządzenia po zapoznaniu się z następującymi sekcjami na temat drukowania raportu konfiguracji sieci. że przypisanie powiodło się. Mogą one korzystać z udostępnionych plików i drukarek. bez użycia punktu dostępu. Dodatkowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika tego urządzenia. 3. Punkt dostępu zapewnia specjalne połączenie o wysokiej prędkości do modemu kablowego lub DSL.

czy wszystkie ustawienia są prawidłowe. jeśli wymagany jest statyczny adres IP. 6. Sprawdź. 8. (X oznacza napęd dysków CD-ROM). Kliknij pozycję Konfiguracja. W razie potrzeby wybierz język z listy rozwijanej. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu do okna konfiguracji: Ustawianie adresu IP za pomocą panelu sterowania 1. systemu Windows. sterowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie. • Program SyncThru™ Web Admin Service: oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania drukarką przeznaczone dla administratorów sieci. Adres MAC to numer seryjny karty sieciowej drukarki. a następnie naciśnij przycisk OK.168. Tę procedurę należy powtórzyć dla bajtów od 1 do 4. 7. • Dwukrotnie kliknij ikonę • Kliknij menu Firewall. Aby zainstalować program. 6. można również zmienić adres IP z jego poziomu. 30 _Wprowadzenie . uruchom ponownie zaporę.• Przypisywanie statycznego adresu IP: aby zmienić adres IP na komputerze. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Urządzenie automatycznie wydrukuje raport konfiguracji. 7. Powtarzaj czynności 6 i 7. aż w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja Siec. należy użyć programu SetIP. Aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. • Uruchomienie tego programu konieczne jest tylko. aby zakończyć instalację. SyncThru™ Web Admin Service to program umożliwiający wydajne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca. Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Można go znaleźć w raporcie konfiguracji sieci.com. 8. kliknij ikonę (trzecia od lewej) w oknie SetIP. • Adres IP: wprowadź nowy adres IP dla drukarki — taki sam. Naciskaj przycisk Menu na panelu sterowania. np. • Kliknij pozycję Sharing. • Instalacja programu 1. aż zostanie wyświetlona opcja Statyczny. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. Połącz urządzenie z komputerem za pomocą skrosowanego kabla sieciowego. 4. 4.1. Programu SetIP można użyć tylko w przypadku. gdy urządzenie jest podłączone do sieci lub podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą skrosowanego kabla sieciowego dołączonego do urządzenia. aby zamknąć program SetIP. 5.X. • Wyłącz zaporę. Przed kontynuowaniem tymczasowo wyłącz zaporę w następujący sposób: Macintosh OS Windows XP • Otwórz aplet System • Otwórz Panel Preferences. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. zamknij okno.168. • Kliknij opcję Zapora • Wyłącz zaporę. Kliknij przycisk Zakończ. Włóż do napędu dysk CD-ROM dostarczony z urządzeniem. aby wprowadzić kompletny adres. 2. Kliknij przycisk OK. Uruchom przeglądarkę internetową. Kliknij dwukrotnie Application > SetIP. Adres MAC: znajdź adres MAC urządzenia w raporcie konfiguracji sieci i wprowadź go bez przecinków.1. 3. Jeśli to konieczne.exe. 2. 6. W menu Start systemu Windows wybierz kolejno Wszystkie programy > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP. • Brama domyślna: wprowadź identyczną. korzystając z programów służących do administrowania siecią. Można go znaleźć w raporcie konfiguracji sieci. Pobierz ten program z witryny http://solution. W środowisku biurowym zalecane jest zwrócenie się o ustawienie adresu IP do administratora sieci. jak domyślna brama komputera. Centrum zabezpieczeń. a następnie naciskając przycisk strzałki w lewo/prawo. • Ustawianie parametrów sieci Ustawienia sieciowe można również skonfigurować. 4. W przypadku niepewności co do tego wymogu należy skonsultować się z administratorem systemu lub osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci lokalnej. aż zostanie wyświetlona opcja TCP/IP. Internet Explorer w systemie Windows. 2. 3. 5. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej drukarki. a następnie OK. ze zmienioną ostatnią liczbą. (X to liczba pomiędzy 1 i 254 inna niż w adresie komputera. W innym wypadku można przejść do sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej urządzenia. Jeżeli dysk zostanie uruchomiony automatycznie. Uruchamianie programu 1. kliknij dwukrotnie pozycję Setup.samsungprinter. Program ten służy do ręcznego ustawiania sieciowego adresu IP urządzenia z wykorzystaniem jego adresu MAC do komunikacji z urządzeniem. przejdź do innego bajtu. Na przykład: jeśli adres IP komputera to 192. Na przykład: 00:15:99:29:51:A8 jako 0015992951A8.150. a następnie naciśnij przycisk OK. aż zostanie wyświetlona opcja Adres IP.) • Maska podsieci: wprowadź identyczną jak maska podsieci komputera. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. w którym można uzyskać dostęp do sieci firmowej. wprowadź 192. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wartość bajtową z zakresu od 0 do 255. 5. Jeśli urządzenie wyposażone jest w panel sterowania. jak adres IP komputera. W większości przypadków zalecamy korzystanie z kabla skrosowanego. aby skonfigurować inne parametry protokołu TCP/IP: maskę podsieci i adres bramy. Za chwilę trzeba będzie podłączyć ten kabel.

Urządzenie z odpowiednim ustawieniem Klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci. a następnie naciśnij przycisk OK. w zależności od potrzeby zabezpieczenia danych. Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych może być potrzebne. Jeżeli pojawiają się inne komunikaty. Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych za pomocą narzędzia SyncThru™ Web Service 1. • Wlasne: możesz skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej odpowiednio do potrzeb. Wybierz rodzaj połączenia bezprzewodowego. Naciśnij OK. Wprowadzenie_ 31 . 4. który jest automatycznie zmieniany w regularnych odstępach czasu. przejdź do następnego punktu. Wprowadź nazwę identyfikującą sieć bezprzewodową.• Usługa SyncThru™ Web Service: serwer internetowy wbudowany w sieciowy serwer druku. kiedy w górnym wierszu wyświetlacza pojawi się komunikat Edytuj SSID. • W przypadku algorytmu WEP naciśnij przycisk strzałki w lewo/ prawo. Korzystanie z panelu sterowania 1. Następnie kliknij Wyczyść dla sieci. Wprowadź.Ustawienie System otwarty: Uwierzyteln. należy więc wprowadzać go ostrożnie. aż zostanie wyświetlona opcja Ustawienia WLAN. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. W ustawieniu identyfikatora SSID rozróżniane są wielkie i małe litery. a następnie wyświetla wyniki wyszukiwania. naciśnij przycisk OK. Naciskaj strzałki w lewo/prawo. 4. . Długość klucza powinna wynosić od 8 do 63 znaków. używając narzędzia SyncThru™ Web Service. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. aby wybrać żądane ustawienie opcji Tryb działania. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Przejdź do punktu 4. Wszystkie punkty dostępowe i urządzenia bezprzewodowe próbujące się połączyć z daną siecią bezprzewodową muszą używać takiego samego identyfikatora SSID. Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie przeglądarki.Bezp. WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci bezprzewodowej. Klucz WEP za pomocą klawiatury numerycznej po wybraniu System otwarty. która ją konfigurowała. W innym wypadku — patrz sekcja „Korzystanie z narzędzia SyncThru™ Web Service”. 3. Jeśli urządzenie ma panel sterowania — patrz sekcja „Korzystanie z panelu sterowania”. aż zostanie wyświetlona żądana metoda konfiguracji. Kliknij przycisk Resetuj. który umożliwia: (A) Konfigurowanie parametrów sieciowych niezbędnych do podłączenia urządzenia do różnych środowisk sieciowych. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Na przykład: 2. 4. Kiedy otworzy się okno SyncThru™ Web Service. 2. Wprowadź ustawienie Klucz WEP. W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter. jeśli urządzenie jest podłączane do nowego otoczenia sieciowego. WPA: WPA uwierzytelnia i identyfikuje użytkowników na podstawie tajnego klucza.lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP. . aż w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja Siec. Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych Można przywrócić fabryczne ustawienia domyślne. korzystając z klawiatury numerycznej. na przykład Internet Explorer. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64. jeśli jest szyfrowany. Gdy pojawi się komunikat WLAN . • W przypadku algorytmu WPA wprowadź Klucz WPA. Aby skonfigurować parametry sieci bezprzewodowej. aby wybrać ustawienie System otwarty lub Klucz wspoldz. • SSID: identyfikator SSID (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową.Używane jest ustawienie Klucz wspoldz: Uwierzyteln. możesz korzystać zarówno z panelu sterowania jak i z programu SyncThru™ Web Service. aby wybrać sieć z listy Lista wyszuk. aż zostanie wyświetlona opcja Bezprzewodowy. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. nie jest używane. Uruchom przeglądarkę internetową. a następnie naciśnij przycisk OK. W standardzie WPA do szyfrowania danych są używane również protokoły TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard). a ustawienie Szyfrowanie może być używane lub nie. kliknij pozycję Ustawienia sieciowe. Możesz wybrać sieć korzystając z SSID. Karta sieci bezprzewodowej w urządzeniu wyszukuje sieci bezprzewodowe dostępne na danym obszarze. aby zastosować ustawienia. • Ad-hoc: umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peer-to-peer. a następnie naciśnij przycisk OK. • Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia Przed rozpoczęciem sprawdź ustawienie SSID swojej sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy. aby powrócić do trybu gotowości. • Tryb niestandardowy 1. 6. Naciskaj przycisk strzałki lewo/prawo. 2. Naciśnij OK. Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie. 3. używając klawiatury numerycznej po wybraniu pozycji Klucz wspoldz. 2. Przejdź do kroku 6. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przycisk Menu na panelu sterowania. Ta informacja została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu. 3.. Tryb kreatora 1. Zależnie od wybranej sieci jako typ szyfrowania zabezpieczeń sieci WLAN wybrany zostanie algorytm WEP lub WPA. Brak. • Kreator: karta sieci bezprzewodowej drukarki wyszukuje sieci bezprzewodowe dostępne na danym obszarze i wyświetla wyniki wyszukiwania. (B) Dostosowanie ustawień urządzenia. W przypadku braku wiedzy na temat środowiska swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą. aby zapisać wybór.

Następnie kliknij pozycję Dalej. 4. . aby powrócić do trybu gotowości. 3. b. 32 _Wprowadzenie . a następnie naciśnij przycisk OK. Urządzenie posiadające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.Ad-hoc: umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peer-to-peer. korzystając z klawiatury numerycznej po wybraniu kolejno Klucz wspoldz. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj strzałkę w lewo/prawo. zalecany w standardzie bezpieczeństwa IEEE 802. • • 2. wybierz pozycję Niestandardowy.11. Jeśli tryb działania twojej sieci to Infrastruktura. korzystając z klawiatury numerycznej. Wybierz jedną z pozycji Nazwa sieci (SSID) z listy. a następnie naciśnij przycisk OK. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. Na przykład: • SSID: identyfikator SSID (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. aby wybrać żądaną metodę konfiguracji w ustawieniu Uwierzyteln. a szyfrowanie może. Jeśli w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja WPA-PSK lub WPA2-PSK. który należy ręcznie skonfigurować w punkcie dostępowym i u każdego klienta. . aby wybrać opcję TKIP lub AES w polu Szyfrowanie.Bezp. Kreator pomoże przeprowadzić konfigurację sieci bezprzewodowej krok po kroku. W przypadku braku wiedzy na temat środowiska danej sieci bezprzewodowej należy się skontaktować z administratorem sieci. Tryb działania: Tryb działania oznacza typ połączeń bezprzewodowych. a następnie naciśnij przycisk OK. W systemie otwartym jest używane uwierzytelnianie IEEE 802. Statyczny tryb zabezpieczeń WEP wymaga właściwego klucza WEP do szyfrowania i odszyfrowywania danych oraz uwierzytelniania IEEE 802. Uwaga: „airportthru” to domyślne ustawienie SSID urządzenia. aby wybrać żądane ustawienie opcji WLAN .System otwarty: uwierzytelnianie nie jest używane. a następnie naciśnij przycisk OK.Infrastruktura: umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu dostępowego. .11. naciśnij przycisk OK. Konfiguracja sieci bezprzewodowej drukarki 1. c.. • Brak: ta opcja jest używany. Naciskaj strzałki w lewo/prawo. Wszystkie punkty dostępowe i urządzenia bezprzewodowe próbujące się połączyć z daną siecią bezprzewodową muszą używać takiego samego identyfikatora SSID. korzystając z klawiatury numerycznej po wybraniu kolejno System otwarty. a następnie naciśnij przycisk OK. ale nie musi być używane. Używany jest tu udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem wstępnym). WPA-PSK lub WPA2-PSK: do uwierzytelniania serwera wydruku wykorzystującego wcześniej udostępniony klucz WPA można wybrać metodę WPA-PSK lub WPA2-PSK. . Naciskaj strzałki w lewo/prawo. Uruchom przeglądarkę internetową. 4. 5. w zależności od potrzeby zabezpieczenia danych. Przejdź do kroku Instalacja sterownika. a następnie naciśnij klawisz OK. • Korzystanie z narzędzia SyncThru™ Web Service Przed rozpoczęciem konfiguracji parametrów sieci bezprzewodowej sprawdź stan połączenia kablem sieciowym.Infrastruktura: umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu dostępu. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. a.. a następnie naciśnij przycisk OK. • Statyczny WEP: w tym trybie używany jest algorytm WEP (Wired Equivalent Privacy). W przypadku wybrania ustawienia Auto karta sieci bezprzewodowej urządzenia automatycznie dostosuje kanały. na przykład Internet Explorer.Klucz wspoldz: funkcja uwierzytelniania jest stosowana. Wprowadź odpowiednią wartość w polu Klucz WEP. W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter. Jeśli jednak chcesz ustawić sieć bezprzewodową bezpośrednio. wybierz ustawienie SSID urządzenia. Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie przeglądarki. Jeśli tryb działania to Ad-hoc. gdy w sieci nie jest wymagane potwierdzanie tożsamości urządzenia bezprzewodowego ani szyfrowanie danych. Przejdź do punktu 5. Wprowadź odpowiednią wartość w polu Klucz WPA. Kiedy otworzy się okno SyncThru™ Web Service kliknij Ustawienia sieciowe. wybierz ustawienie SSID punktu dostępu. Kliknij Bezprzewodowa i wybierz pozycję Kreator. Wprowadź odpowiednią wartość w polu Klucz WEP. aby wybrać żądane ustawienie opcji Channel. 3. aby wybrać ustawienie AES lub TKIP + AES w polu Szyfrowanie. W przypadku wybrania ustawienia WPA2-PSK naciśnij przycisk strzałki w lewo/prawo.11.

Wydrukuj jeszcze jeden egzemplarz raportu konfiguracji i zachowaj do wglądu. Gratulacje. Upewnij się. • Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP.) 5. wydrukuj stronę raportu konfiguracji sieci. 1. okna podręczne oraz komunikaty wyświetlane podczas instalacji mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego. Wyświetlone zostanie okno Potwierdzenie konfiguracji kreatora. aby odświeżyć listę.exe. Przejdź na stronę http://developer. W tym celu zaznacz odpowiednie pola wyboru i kliknij przycisk Zakończ. zalecane jest skorzystanie z programu Bonjour. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik urządzeń Samsung. Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM. kliknij kolejno Start > Uruchom. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. a następnie kliknij przycisk OK. Wprowadź ciąg X:\Setup. którą chcesz zainstalować i kliknij przycisk Dalej. zastępując znak „X” literą odpowiadającą napędowi. Kliknij przycisk Dalej. Oprogramowanie to obejmuje sterowniki.5. Kliknij przycisk OK. Jeśli wyświetlone zostanie okno ustawień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. 2. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno pojawić się okno instalacji. konfiguracji urządzenia lub używanego interfejsu. Kliknij przycisk Dalej. • Jeśli używasz systemu Windows Vista. należy sprawdzić ustawienia sieciowe i ponownie zainstalować sterownik drukarki. Bezprzewodowa drukarka sieciowa firmy Samsung została zainstalowana.exe. Jeśli ustawienie Tryb działania to Infrastruktura. wybierz program Bonjour dla odpowiedniej wersji systemu Windows i zainstaluj program. W przypadku trybu Ad-hoc można używać jednocześnie bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN. co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. Urządzenie powinno zacząć komunikować się bezprzewodowo z siecią. 6. • Jeśli na liście nie ma danego urządzenia. kliknij przycisk Zastosuj. 7. kliknij przycisk Aktualizuj. 4. Jeśli ustawienia są prawidłowe. Wprowadzenie_ 33 . Ten program umożliwi automatyczną konfigurację tego parametru sieciowego. po zakończeniu konfiguracji sieci konieczne jest odłączenie kabla sieciowego w celu uaktywnienia sieci bezprzewodowej.com/networking/bonjour/download/. wpisz zarejestrowane hasło (klucz sieciowy) i kliknij przycisk Dalej. • Aby sprawdzić adres IP lub MAC urządzenia. Odłącz kabel sieciowy (standardowy lub skrosowany). • Jeśli metodą przydzielania IP jest DHCP i adres IP może zostać zmieniony zawsze gdy urządzenie jest włączone. a następnie kliknij przycisk Dalej. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP urządzenia. aplikacje i inne łatwe w obsłudze programy. Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji urządzenie nie działa prawidłowo. kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom i wpisz ciąg X:\Setup. Procedury. (Patrz „Drukowanie raportów” na stronie 65. Przejdź do kroku Instalacja sterownika. Program Bonjour nie obsługuje systemu Linux. W przypadku systemów Mac OS X program ten jest już zainstalowany na komputerze. Pojawi się lista urządzeń dostępnych w sieci. Wybierz z listy drukarkę.apple. aby dodać urządzenie do sieci.) Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Bezprzewodowa drukarka firmy Samsung jest gotowa do użytku. Instalacja sterownika Wymagane jest zainstalowanie sterownika drukarki. w którym należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. (Patrz „Konfigurowanie sieci” na stronie 27. • Jeżeli okno instalacji nie zostanie wyświetlone. Wybierz pozycję Standardowa instalacja drukarki sieciowej. Okno instalacji może się nieco różnić w przypadku ponownego instalowania sterownika. 3. W przypadku statycznej metody przypisywania adresu IP należy wykonać poniższe czynności. że konfiguracja sieciowa urządzenia została zakończona.

którą należy skorygować i wprowadzić nową wartość. aby zapisać godzinę i datę. gdy zostanie wyświetlony komunikatów Konfig. Poniższe informacje pozwalają na skonfigurowanie urządzenia w celu uzyskania jak najwyższej jakości wydruku. czy zainstalowano sterownik drukarki z dostarczonego dysku CD z oprogramowaniem drukarki. Miesiąc = od 01 do 12 Dzień = od 01 do 31 Rok = wymaga czterech cyfr Godzina = od 01 do 12 (tryb 12-godzinny) od 00 do 23 (tryb 24-godzinny) Minuta = od 00 do 59 Format daty może różnić się w zależności od kraju. należy zapoznać się z następną sekcją. naciśnij przycisk * lub # albo dowolny przycisk cyfry. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Data i czas. Aby wybrać wartość AM lub PM dla formatu 12-godzinnego. 4. Naciśnij przycisk OK. Sprawdź. a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. W przypadku modeli CLX-3170FN/CLX3175FN/CLX-3175FW data i godzina są drukowane na wszystkich faksach. należy ustalić wysokość. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk OK. Zegar można przełączyć na tryb 24-godzinny (godzina 01:00 PM będzie wyświetlana jako 13:00). 6. syst. 2. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Jezyk. 3. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. naciśnięcie przycisku * lub # powoduje natychmiastowe przesunięcie kursora do tego wskaźnika. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego języka. syst. Kliknij dwukrotnie ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu Windows (lub w obszarze powiadamiania systemu Linux). Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. aby przenieść kursor pod cyfrę. Wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej.. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Kliknij kolejno Ustawienia urządzenia > Ustawienia (lub Konfiguracja urządzenia) > Korekta wysokości. 4.urzadz. okno SyncThru Web Service zostanie wyświetlone automatycznie. 5. Można także kliknąć pozycję Smart Panel na pasku stanu w systemie Mac OS X. Naciśnij przycisk Stop/Clear.p. aby powrócić do trybu gotowości. 1. należy wykonać następujące czynności: 1. W takim przypadku wystarczy ponownie wprowadzić prawidłową liczbę. Wprowadź prawidłową datę i godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza komunikatu Konfig. Kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Korekta wysokości. Można również użyć przycisków strzałki w lewo/prawo. Aby wybrać lub zmienić określone wartości. Przed ustawieniem wysokości n.Ustawienia podstawowe urządzenia Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień domyślnych urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK.urzadz. 34 _Wprowadzenie . Kliknij przycisk Ustawienia drukarki. Szczegółowe informacje zostały podane w następnej sekcji. a następnie kliknij przycisk Zastosuj. 5. na jakiej urządzenie będzie używane. a następnie naciśnij przycisk OK. Ustawianie wysokości Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne. Zmiana języka wyświetlacza Aby zmienić język wyświetlania na panelu sterowania. gdy urządzenie jest włączone i gotowe do pracy. Ustawianie daty i godziny Bieżąca data i godzina są pokazywane na wyświetlaczu. Wybierz odpowiednią wartość wysokości. a następnie naciśnij przycisk OK. 0 1 2 3 4 Normalne Wysoko 1 Wysoko 2 Wysoko 3 1. na której urządzenie jest używane. W przypadku wprowadzenia niewłaściwej liczby zostanie wyświetlony komunikat Poza zakresem i urządzenie nie przejdzie do następnej czynności. 3.. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. 2.m. 2. zależne od wysokości nad poziomem morza. Gdy kursor nie znajduje się na wskaźniku AM lub PM.

Jeśli następna litera znajduje się na tym samym przycisku. Naciskaj przycisk. Litery i cyfry na klawiaturze Przycisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # @ / A D G J M P T B E H K N Q U Przypisane cyfry. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza komunikatu Konfig. Aby wprowadzić na przykład literę O. 3. dźwięk alarmu będzie odtwarzany w przypadku wystąpienia błędu lub gdy zakończy się komunikacja faksu. Aby wprowadzić dodatkowe litery. Dostępne są następujące wartości głośności dzwonka Wyl. 3. powtarzaj krok 1. ‘ a d g j m S t Z & 1 b e h k n p u w 0 c f iv l o q v x 2 3 4 5 6 r 8 y z 9 s 7 Głośnik. Ustawianie dźwięków Można kontrolować następujące dźwięki: • Dzwiek klaw. Z głośnika wyemitowany zostanie sygnał wybierania. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanej opcji dźwięku. • Glosnik: umożliwia włączanie i wyłączanie odtwarzanych przez głośnik dźwięków linii telefonicznej. naciskając przycisk strzałki w lewo/prawo. 4. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Dzwiek/Glosn. naciśnij przycisk 6 oznaczony literami MNO. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk Stop/Clear. można wprowadzić spację. syst. Naciskając dwukrotnie przycisk 1. 3. W przypadku przechowywania w pamięci numerów faksów lub adresów e-mail można również wprowadzić odpowiednie nazwy.: umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo.. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Po ustawieniu tej opcji na Wl. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. dźwięk klawiszy i dźwięk alarmu 1. 5.urzadz. Szczegółowe informacje zostały podane w poniższej sekcji. gdy linia telefoniczna jest podłączona. O. a następnie naciśnij przycisk OK. C F I L O R V Y . Głośność głośnika dla On Hook Dial 1. syst. W razie potrzeby powtórz czynności od 3 do 5. głośnik będzie włączony do chwili odpowiedzi zdalnego urządzenia. m. Głośność głośnika można dostosować tylko wtedy. takich jak sygnał wybierania lub sygnał faksu. n. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 5. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie litery zlokalizuj przycisk oznaczony znakiem. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili ustawienia żądanej głośności. • Dzwonek: Umożliwia regulację głośności dzwonka. dzwonek. co oznacza „Wspólne”. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego stanu lub głośności wybranego dźwięku. Po ustawieniu tej opcji na Wl. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza komunikatu Konfig. znak plus i inne. W X + * # - Wprowadzenie_ 35 . a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Podczas wykonywania różnych czynności konieczne może być wprowadzanie nazw i liczb. 2. przesuń kursor. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Tryb zegara. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza komunikatu Konfig. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadzanie znaków alfanumerycznych 1. 5.. aby powrócić do trybu gotowości. sygnał dźwiękowy jest odtwarzany przy każdym naciśnięciu klawisza. Srodek i Wys. N. 2. 2. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig.. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Tryb domyslny. 1. Kursor przesunie się w prawo. o. syst. • Dzwiek alarmu: umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku alarmu. Tryb domyślny można przełączać pomiędzy trybami faksu i kopiowania. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego domyślnego trybu. Naciśnij przycisk On Hook Dial. 2. Na przykład podczas konfigurowania urządzenia należy wprowadzić własne nazwisko lub nazwę firmy i numer faksu. który ma być wprowadzony. 6. aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona właściwa litera. Można wprowadzać znaki specjalne. 3.urzadz. Głośność można regulować za pomocą pokrętła On Hook Dial. a następnie naciśnij przycisk OK. Po zakończeniu wprowadzania liter naciśnij przycisk OK. Po ustawieniu tej opcji na wartość Komunikacja. litery lub znaki . a na wyświetlaczu pojawi się kolejna litera.. Nisk. aby powrócić do trybu gotowości. aby ustawić inne dźwięki. 4. takie jak spacja. aby wybrać inny tryb. Po każdym naciśnięciu przycisku 6 na wyświetlaczu pojawi się kolejny znak: M. 4. aby zapisać zmianę i powrócić do trybu gotowości. a następnie naciśnij przycisk OK.. a na końcu 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 1.Zmiana trybu zegara Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego czasu w formacie 12-lub 24-godzinnym. a następnie naciśnij przycisk oznaczony odpowiednią literą. Zmienianie trybu domyślnego Urządzenie jest wstępnie ustawione do pracy w trybie kopiowania. 2.

2. Można włączyć ten tryb i określić czas oczekiwania urządzenia po wydrukowaniu zadania przed przejściem do stanu zmniejszonego zużycia prądu. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Oszcz.urzadz. • Wl. syst. czy urządzenie będzie kontynuować drukowanie w przypadku niezgodności rozmiaru papieru w zasobniku z wybranymi ustawieniami.. Naciśnij przycisk OK. energii.urzadz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Autom. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. Naciśnij przycisk OK. 1. gdy urządzenie nie jest używane. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk OK. 4. syst. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 36 _Wprowadzenie . Naciśnij przycisk Stop/Clear. Następnie należy wprowadzić prawidłową cyfrę lub znak. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo aż do wyświetlenia wybranej opcji składania. 3. a następnie naciśnij przycisk OK.: w przypadku niezgodności ustawionego rozmiaru papieru z rozmiarem papieru w zasobniku powoduje automatyczną kontynuację drukowania po upływie określonego czasu. należy nacisnąć przycisk strzałki w lewo/prawo. aby usunąć ostatnią cyfrę lub znak.. należy nacisnąć przycisk Redial/Pause w odpowiednim miejscu podczas wprowadzania numeru telefonu. Aby wstawić pauzę. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Automatyczne kontynuowanie Ta opcja określa. kontyn. a następnie naciśnij przycisk OK.. Korzystanie z trybów oszczędzania Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii umożliwia zmniejszenie poboru prądu. Pauzę można wstawić podczas konfigurowania numerów szybkiego wybierania. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu. aby powrócić do trybu gotowości.: w przypadku niezgodności rozmiaru papieru z rozmiarem papieru w zasobniku oczekuje do chwili naciśnięcia przycisku Black Start lub Color Start na panelu sterowania. 6. 5. aby zapisać wybór. • Wyl. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. W takich przypadkach w numerze telefonu należy wstawić pauzę. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. 2. 4.Poprawianie numerów lub nazw Jeśli podczas wprowadzania nazwy lub numeru popełniono błąd. Na wyświetlaczu pojawi się w tym miejscu symbol „-”. 1. Wstawianie pauzy W niektórych systemach telefonicznych należy wybrać kod dostępu (na przykład 9) i poczekać na drugi ton wybierania.

Ładowanie oryginałów i nośników druku
W tym rozdziale opisano sposoby ładowania oryginałów i nośników druku do urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Ładowanie oryginałów Wybieranie nośnika druku Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru • • Drukowanie na materiałach specjalnych Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Ładowanie oryginałów
Do wkładania oryginałów w celu ich skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu można użyć szyby skanera lub podajnika ADF.

3. Zamknij pokrywę skanera. • • • Należy uważać, aby nie zbić szyby skanera. Można się zranić. Należy uważać, aby pokrywa skanera nie spadła na ręce. Można się zranić. Podczas skanowania lub kopiowania nie należy patrzeć na światło wewnątrz skanera. Jest to szkodliwe dla oczu i może być niebezpieczne. Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania może wpłynąć na jakość kopii i zużycie toneru. Kurz na szybie skanera może powodować powstawanie czarnych kropek na wydruku. Należy zawsze utrzymywać ją w czystości. W przypadku kopiowania strony z książki lub czasopisma należy unieść pokrywę skanera, aż jej zawiasy zostaną zablokowane, a następnie zamknąć pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo są grubsze niż 30 mm, należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie.

Na szybie skanera
Upewnij się, że w podajniku ADF nie ma oryginałów. Jeśli w podajniku ADF zostanie wykryty oryginał, urządzenie nada mu wyższy priorytet niż oryginałowi na szybie skanera. Aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości, należy użyć szyby skanera. 1. Unieś i otwórz pokrywę skanera.

• • •

W podajniku ADF
Do podajnika ADF można załadować do 15 arkuszy papieru (o gramaturze 75 g/m2) dla jednego zadania. W przypadku używania podajnika ADF: • Podajnik ADF: Nie należy ładować papieru o rozmiarach mniejszych niż 142 x 148 mm lub większych niż 216 x 356 mm. • Nie należy próbować ładować następujących typów papieru: - kalki lub papieru z kalką; - papieru powlekanego; - papieru warstwowego lub cienkiego; - papieru pofałdowanego lub pogiętego; - papieru pomarszczonego lub pozwijanego; - papieru podartego. • Przed załadowaniem należy usunąć wszystkie zszywki i spinacze. • Przed załadowaniem należy się upewnić, że klej, atrament lub płyn korekcyjny na papierze zdążył już całkowicie wyschnąć. • Nie należy ładować oryginałów, które zawierają papier o różnych rozmiarach i gramaturze. • Nie należy ładować książeczek, broszur, folii przezroczystych ani dokumentów mających inne niestandardowe właściwości. 1. Wygnij lub przekartkuj stos papieru, aby rozdzielić poszczególne arkusze przed załadowaniem oryginałów.

2. Połóż dokument stroną zadrukowaną skierowaną w dół na szybie skanera i wyrównaj go ze wskaźnikiem dopasowania znajdującym się w lewym górnym rogu szyby.

Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 37

2. Włóż oryginał do podajnika ADF stroną zadrukowaną skierowaną w górę. Upewnij się, że dół stosu oryginałów odpowiada rozmiarowi papieru oznaczonemu w podajniku wejściowym dokumentów.

Wybieranie nośnika druku
Można drukować na różnych nośnikach, takich jak papier zwykły, koperty, etykiety i folia przezroczysta. Należy zawsze używać nośników druku, które spełniają wymagania określone dla danego urządzenia. Nośniki druku, które nie są zgodne z zaleceniami podanymi w tym podręczniku użytkownika, mogą powodować następujące problemy: • niska jakość wydruku; • częstsze zakleszczenia papieru; • przedwczesne zużycie urządzenia. Właściwości nośników, takie jak gramatura, skład, ziarnistość i zawartość wilgoci, to istotne czynniki wpływające na wydajność urządzenia i jakość wydruków. Przy wyborze nośników druku należy uwzględnić następujące czynniki: • Typ, rozmiar i waga nośników druku dla urządzenia (zostaną opisane w dalszej części tej sekcji). • Oczekiwane rezultaty: wybór nośnika druku powinien uwzględniać rodzaj zadania. • Jasność: niektóre nośniki druku są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze, żywsze obrazy. • Gładkość powierzchni: gładkość nośnika druku ma wpływ na ostrość wydruku na papierze. • Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji, a pomimo tego wydruki na nich wykonane nie będą zadowalające. Powodem może być nieprawidłowe korzystanie, niedopuszczalne poziomy temperatur i wilgotności oraz inne czynniki, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Przed zakupem dużych ilości nośnika druku należy upewnić się, że spełnia on wymagania podane w tym podręczniku użytkownika.

3. Dopasuj prowadnice szerokości dokumentu do rozmiaru papieru.

Używanie nośników druku niespełniających tych specyfikacji może powodować wymagające naprawy uszkodzenia urządzenia. Naprawy takie nie są objęte umową gwarancyjną ani serwisową firmy Samsung. W tym urządzeniu nie należy używać papieru fotograficznego do drukarek atramentowych. Mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Kurz na płycie automatycznego podajnika dokumentów może spowodować powstawanie czarnych linii na wydruku. Należy zawsze utrzymywać ją w czystości. Należy uważać, aby nie włożyć ręki do wałka podajnika ADF. Można się zranić.

38 _Ładowanie oryginałów i nośników druku

Parametry nośników druku
Typ Papier zwykły Letter Legal US Folio A4 Oficio JIS B5 ISO B5 Executive A5 Statement A6 Koperta Koperta Monarch Koperta rozmiaru 6 3/4 Koperta nr 10 Koperta nr 9 Koperta DL Koperta C5 Koperta C6 Gruby papier Cienki papier Etykietyc Brystol Folia przezroczystad Papier błyszczący Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Letter, A4 Kartka pocztowa Letter, A4 Lettere, A4f Rozmiar 216 x 279 mm 216 x 356 mm 216 x 330 mm 210 x 297 mm 216 x 343 mm 182 x 257 mm 176 x 250 mm 184 x 267 mm 148 x 210 mm 140 x 216 mm 105 x 148 mm 98 x 191 mm 92 x 165 mm 105 x 241 mm 98 x 225 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego 101,6 x 152,4 mm Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego 76 x 160 mm 216 x 356 mm Od 90 do 105 g/m2 Od 60 do 70 g/m2 Od 120 do 150 g/m2 Od 105 do 163 g/m2 Od 138 do 146 g/m2 160 g/m2 Od 60 do 163 g/m2 1 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku 5 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku Od 75 do 90 g/m2 5 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku Wymiary Gramaturaa Od 60 do 105 g/m2 Pojemnośćb 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 na zasobnik

Rozmiar minimalny (niestandardowy) Rozmiar maksymalny (niestandardowy) a. b. c. d. e. f.

Jeśli gramatura nośnika przekracza 105 g/m2, należy wkładać papier do zasobnika po jednym arkuszu. Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu. Gładkość 100 do 250 (Sheffield). Zalecane nośniki: Folie przezroczyste do kolorowych drukarek laserowych marki Xerox np. 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter). Zalecane nośniki: tylko papier błyszczący (Letter) do tego urządzenia HP Brochure Paper (produkt: Q6611A). Zalecane nośniki: tylko papier błyszczący (A4) do tego urządzenia HP Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A).

Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 39

Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie
Tryb Tryb kopiowania Rozmiar Letter, A4, Legal, Oficio, US Folio, Executive, JIS B5, A5, A6 Wszystkie rozmiary obsługiwane przez urządzenie Letter, A4, Legal Źródło zasobnik 1

Typ nośnika Koperty (ciąg dalszy) •

Zalecenia Klej kopert z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną klapką zamykaną nad miejscem sklejenia powinien wytrzymywać temperaturę utrwalania drukarki przez 0,1 sekundy. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Dane techniczne drukarki” na stronie 94. Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie, fałdowanie lub zakleszczanie papieru, a nawet mogą uszkodzić zespół utrwalający. W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić marginesy nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty. Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko etykiet przeznaczonych do stosowania w urządzeniach laserowych. Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki: - Klej: materiał klejący musi wytrzymywać temperaturę utrwalania urządzenia. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Ogólne dane techniczne” na stronie 93. - Rozmieszczenie: należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Jeżeli między etykietami są odstępy, etykiety mogą odklejać się od arkuszy, co może powodować poważne zakleszczenia. - Zwijanie: przed drukowaniem etykiety muszą leżeć płasko i nie mogą się wyginać bardziej niż 13 mm w żadnym kierunku. - Stan: nie należy używać etykiet pomarszczonych, z pęcherzykami lub innymi oznakami odklejania się. Należy upewnić się, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się etykiet podczas drukowania, co może spowodować zakleszczenie papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia. Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej niż raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez urządzenie. Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną, pomarszczonych, z pęcherzykami powietrza ani uszkodzonych w inny sposób. Nie wolno drukować na nośnikach o rozmiarach mniejszych niż 76 mm szerokości oraz 356 mm długości. W aplikacji należy ustawić marginesy na przynajmniej 6,4 mm od krawędzi materiału.

Tryb drukowania

zasobnik 1

Tryb faksu

zasobnik 1

• •

Zalecenia dotyczące specjalnych nośników druku
Typ nośnika Koperty • Zalecenia Drukowanie na kopertach zależy od jakości kopert. Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki: - Gramatura: gramatura papieru koperty nie powinna przekraczać 90 g/m2. W przeciwnym wypadku może nastąpić zakleszczenie. - Budowa: przed drukowaniem koperty powinny leżeć płasko, z zagięciem nie przekraczającym 6 mm i nie powinny być wypełnione powietrzem. - Stan: koperty nie powinny być pomarszczone, wyszczerbione ani uszkodzone w inny sposób. - Temperatura: należy używać kopert wytrzymujących temperaturę i ciśnienie występujące w urządzeniu podczas pracy. Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi, dobrze sprasowanymi zagięciami. Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami. Nie należy używać kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami, wewnętrzną wyściółką, z warstwami samoprzylepnymi lub zawierających inne materiały syntetyczne. Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie wykonanych kopert. Należy upewnić się, że zakładki na obu końcach koperty dochodzą do samych rogów koperty. Etykiety •

• • •

• •

1 właściwe 2 niewłaściwe

Brystol i materiały o niestandardowych rozmiarach

• •

40 _Ładowanie oryginałów i nośników druku

naciskając i odblokowując blokadę prowadnicy u góry zasobnika. 1. ponieważ może to spowodować jego wygięcie. Zamknij pokrywę papieru. 5. formularzy lub papieru firmowego. naciśnij i odblokuj blokadę prowadnicy w zasobniku i wciśnij zasobnik ręcznie. • • Nie należy zbyt mocno dociskać papieru prowadnicami. Przed załadowaniem papieru z nadrukiem. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Ogólne dane techniczne” na stronie 93. Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru Aby włożyć dłuższy papier.Typ nośnika Papier z nadrukiem • Zalecenia Nadruki powinny być wydrukowane za pomocą tuszu odpornego na wysoką temperaturę. 4. należy sprawdzić. Jeśli żądany papier do drukowania ma długość mniejszą niż 222 mm. Przesuń prowadnicę długości papieru. nie odparowuje ani nie wydziela niebezpiecznych substancji pod wpływem temperatury utrwalania urządzenia przez 0. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz może rozmazać się na papierze. należy prawidłowo wyregulować prowadnicę długości papieru. czy tusz na papierze jest suchy. np. Ściśnij prowadnicę długości papieru i dosuń ją do brzegu stosu papieru.1 sekundy. Jeśli prowadnice szerokości papieru nie zostaną ustawione. Dostosuj prowadnicę długości papieru i prowadnicę szerokości papieru. Wyciągnij zasobnik 1 z urządzenia. Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 41 . Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z zasobnika 1. Aby zmienić rozmiar w zasobniku 1 na inny. Włóż papier do zasobnika. aby przedłużyć zasobnik papieru. • • • W przypadku papieru mniejszego niż Letter należy ustawić prowadnice w początkowych położeniach i wyregulować prowadnice długości i szerokości papieru. który nie topi się. Tusz nagłówka nie może być łatwopalny i nie powinien powodować uszkodzenia wałków drukarki. W celu zapobiegania zmianom formularze i papier firmowy należy przechowywać w opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci. należy dostosować prowadnice papieru. Gwarancja firmy Samsung ani umowy serwisowe nie obejmują takich napraw. co pogorszy jakość wydruku. Używanie papieru fotograficznego lub powlekanego może powodować problemy wymagające naprawy. mogą wystąpić zakleszczenia papieru. Ręcznie wyciągnij zasobnik. taki jak papier o rozmiarze Legal. 2. aż delikatnie dotknie końca stosu papieru. nie powodując zgięć. 3.

Zasobnik jest wstępnie ustawiony na rozmiar A4 lub Letter. 42 _Ładowanie oryginałów i nośników druku . że jakość druku nie jest gwarantowana. Wyciągnij zasobnik z urządzenia. • • Jeśli w zasobniku znajduje się za mało papieru. 3. Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z zasobnika.6. Należy pamiętać. Ściśnij prowadnicę szerokości i przesuń ją do krawędzi dźwigni. przesuń najpierw prowadnicę szerokości papieru w lewo. 1. niezagiętą krawędzią do przodu. Aby zmienić rozmiar na Letter. Wsuń zasobnik 1 z powrotem do urządzenia. należy odpowiednio ustawić dźwignię i prowadnicę szerokości papieru. Aby zmienić rozmiar z A4 lub Letter. Można także załadować papier już zadrukowany. Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 43. a następnie obróć dźwignię przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Strona zadrukowana powinna być skierowana w górę. chwyć dźwignię z tyłu zasobnika i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Po załadowaniu papieru należy ustawić typ i rozmiar papieru dla zasobnika. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru. 2. W przypadku zbyt silnego nacisku na dźwignię. Aby zmienić rozmiar na A4. należy obrócić papier. w zależności od kraju sprzedaży. można uszkodzić zasobnik. należy załadować więcej papieru. 7.

z górnym brzegiem skierowanym w stronę urządzenia • Brystol: stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia używanego rozmiaru papieru. a następnie kliknij przycisk OK. 4. W celu uniknięcia zakleszczenia papieru nie należy dokładać papieru do zasobnika. 6. jeśli nie jest on pusty. a następnie naciśnij przycisk OK. Powtórz czynność dla każdej strony. ustaw typ papieru na Etykieta. karty i koperty. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Konfig. Ustawianie rozmiaru i typu papieru Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ papieru za pomocą przycisków na panelu sterowania. należy wybrać rozmiar i typ papieru w aplikacji. (Patrz „Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru” na stronie 41. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia używanego rozmiaru papieru. 7. uruchom menu drukowania. gdy zostanie wyświetlona pozycja Format pap. Rozpocznie się drukowanie. Ręczne podawanie materiału do drukowania Do zasobnika należy wkładać tylko nośniki druku jednego rozmiaru. 2. syst. w którym zostały zmienione. z niezagiętym brzegiem skierowanym do urządzenia 2. Wybierz opcję Ręcznie w obszarze źródła papieru. aby rozpocząć podawanie papieru. pocztówki. Naciśnij przycisk Stop/Clear. należy zawsze ładować nośniki druku określone w specyfikacji. 6..) W zależności od używanego nośnika należy pamiętać o następujących zaleceniach dotyczących ładowania: • Koperty: stroną z zakładkami do dołu i z miejscem na znaczek u góry z lewej strony. Rozpocznij drukowanie w aplikacji 7. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. która ma być wydrukowana. 1. 1.Drukowanie na materiałach specjalnych Do urządzenia można ładować materiały specjalnych typów i rozmiarów. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 3. Jeśli chcesz użyć etykiety. • Papier zadrukowany: wcześniej zadrukowaną stroną w dół. • W przypadku drukowania wielu stron: po wydrukowaniu pierwszej strony włóż następny arkusz i naciśnij przycisk Black Start lub Color Start.) • Przed włożeniem kart pocztowych. • Papier z nadrukiem: stroną z nadrukiem do góry. kopert i etykiet do zasobnika należy wygładzić ewentualne zagięcia. a następnie naciśnij przycisk OK. z krótkim brzegiem skierowanym w stronę urządzenia. Te ustawienia będą dotyczyć trybu kopiowania i faksu. z górnym brzegiem skierowanym do zasobnika uniwersalnego i należy je umieszczać na środku zasobnika Materiały należy umieszczać na środku na środku zasobnika • Aby uniknąć zakleszczenia papieru i problemów z jakością druku. 5. a następnie naciśnij przycisk OK.. Zmienione ustawienia pozostają aktywne tylko podczas używania programu. • • • Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 43 . aby powrócić do trybu gotowości. 3. pap. Przed drukowaniem otwórz właściwości drukarki 4. Dotyczy to również innych typów nośników druku. Naciśnij przycisk OK. Aby drukować z komputera PC. Jest to szczególnie przydatne w przypadku drukowania pojedynczych stron na papierze firmowym lub kolorowym. która jest używana na komputerze. • Etykiety: umieścić stroną do zadrukowania skierowaną do góry z górnym krótkim brzegiem skierowanym w stronę urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. 5. np. Załaduj papier. • Materiały do drukowania należy wkładać stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Jeśli drukujesz w aplikacji. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Typ papieru. Naciśnij przycisk Black Start lub Color Start na urządzeniu. Naciśnij kartę Papier we właściwościach drukarki i wybierz odpowiedni typ papieru. a następnie naciśnij przycisk OK.

aby wprowadzić odpowiedni rozmiar kopii. Włóż do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną skierowaną w dół. Można dostosować ustawienia kopiowania. 5. Naciśnij przycisk Copy.) 3. Można zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar kopiowanego obrazu w zakresie od 25% do 400% w przypadku kopiowania oryginalnych dokumentów z szyby skanera lub w zakresie od 25% do 100% w przypadku podajnika ADF. 44 _Kopiowanie . Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Kopiowanie Zmiana ustawień dla każdej kopii Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania • • Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Ustawianie limitu czasu kopiowania Kopiowanie 1. (Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. • Ciemny: działa prawidłowo w przypadku jasnego druku. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. Jeśli podczas ustawiania opcji kopiowania zostanie naciśnięty przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby wybrać zdefiniowany wcześniej rozmiar kopii: 1. gdy oryginałami są fotografie. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Wlasne. za pomocą przycisków panelu sterowania. Kopia pomniejszona lub powiększona Zmiana ustawień dla każdej kopii Urządzenie udostępnia domyślne ustawienia kopiowania. Aby szybko przewinąć do odpowiedniego rozmiaru. Lub naciśnij przycisk Black Start. 1. aby powrócić do trybu gotowości.) W razie potrzeby można użyć specjalnych funkcji kopiowania. w tym rozmiar kopii. • Czasopismo: używany. 6. kopiow. • Zdjecie: używany. • Tekst: przeznaczony dla oryginałów zawierających głównie tekst. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby wyskalować kopię bezpośrednio. takich jak kopiowanie 2 lub 4 stron na arkuszu./powieksz. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zmn. 4. należy użyć przycisków funkcji kopiowania na panelu sterowania. aby powrócić do trybu gotowości. a następnie naciśnij przycisk OK. zaciemnienie i typ oryginału. • Jasny: działa prawidłowo w przypadku ciemnego druku. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zmn. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego trybu obrazu. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Naciśnij przycisk OK. W górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Got. 5. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. 2. aby rozpocząć kopiowanie w kolorze. kopiow. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk.. kopiow. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego trybu kontrastu. 3.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. 2. dzięki czemu można szybko i łatwo wykonać kopię. W razie potrzeby wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Copy.Kopiowanie Ten rozdział zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące kopiowania dokumentów. do kop. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. 4. Naciśnij przycisk Copy. Jeśli jednak wymagana jest zmiana opcji dla każdej kopii. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Typ oryginalu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zaciemnienie. a następnie naciśnij przycisk OK. Ewentualnie zostaną one automatyczne przywrócone do wartości domyślnych po zakończeniu wykonywania kopii. Naciśnij przycisk Copy. kopiow. Naciśnij przycisk Copy. aby zapisać ustawienia. Po naciśnięciu przycisku Stop/Clear kopiowanie zostanie zatrzymane. Typ oryginału Ustawienie typu oryginału służy do poprawy jakości kopii poprzez wybranie typu dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 5. 4. 1. • Normalny: działa prawidłowo w przypadku standardowych. a następnie naciśnij przycisk OK. Wykonywane zadanie drukowania można anulować. Zaciemnienie W przypadku oryginałów zawierających wyblakłe zaznaczenia i ciemne obrazy można dostosować jaskrawość w celu uzyskania czytelnej kopii. wszystkie opcje ustawione dla bieżącego zadania kopiowania zostaną anulowane i przywrócone do stanu domyślnego. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. ręcznie pisanych lub drukowanych oryginałów./powieksz. 2. 3. Naciśnij przycisk Color Start. (Patrz „Zmiana ustawień dla każdej kopii” na stronie 44. 3. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia rozmiaru. • Tekst/zdjecie: przeznaczony dla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia. naciśnij i przytrzymaj przycisk. 4. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk.. wprowadzając współczynnik skalowania: 1. gdy oryginałami są czasopisma. 3..

W przypadku wykonywania pomniejszonej kopii w dolnej części kopii mogą pojawić się czarne linie. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia. 5. Kopiowanie plakatów Urządzenie może drukować obraz na 9 arkuszach papieru (3 x 3). 2. Lub naciśnij przycisk Black Start. 6. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Można połączyć drukowane obrazy. Naciśnij przycisk Copy. • • • Jeśli nie naciśniesz przycisku Color Start lub Black Start. 4. aby mieściły się na jednej kartce papieru. Folio. Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony oryginału i wyświetli komunikat Wloz tylna str i nacis. a urządzenie powróci do trybu gotowości.. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk Stop/Clear lub jeśli w ciągu około 30 sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski. aby rozpocząć kopiowanie w kolorze. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. zgodnie ze wskazaniami strzałek. niektóre fragmenty mogą nie zostać wydrukowane. 5. a następnie naciśnij przycisk OK./powieksz w przypadku tworzenia kopii 2 lub 4 stron na jednym arkuszu. a następnie naciśnij przycisk OK.. 7. a następnie naciśnij przycisk OK. w tym zaciemnienia. skopiowana zostanie tylko przednia strona. 1. Naciśnij przycisk ID Copy. str i nacis. Urządzenie drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie arkusza papieru. typu oryginału. B5. 3. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Następnie zamknij pokrywę skanera. na ark. Executive. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. kopiow. aby powrócić do trybu gotowości.7. jeżeli to konieczne. [Start]. można ustawić najczęściej używane wartości. Legal. Naciśnij przycisk Copy. aby powrócić do trybu gotowości. 1 1 2 3 4 Aby ta funkcja była dostępna. lub 4 str. Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Można włączać następujące funkcje kopiowania: Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych Urządzenie może drukować 2-stronne oryginały na jednym arkuszu papieru o rozmiarze A4. gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera. 3. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 1. zadanie kopiowania zostanie anulowane. Podczas ustawiania opcji kopiowania naciśnięcie przycisku Stop/Clear powoduje anulowanie zmiany ustawień i przywrócenie ich domyślnego stanu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji 2 str. Jeśli oryginał jest większy niż obszar wydruku. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Wloz przed. Letter. Odwróć oryginał i umieść go na szybie skanera. 1. Ta funkcja jest przydatna podczas kopiowania niewielkich dokumentów. 5. Nie można ustawić rozmiaru kopii za pomocą przycisku Zmn. na ark. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Uklad. 2. [Start]. Naciśnij przycisk OK. a następnie zamknij pokrywę skanera. A5 i A6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanej opcji konfiguracji. Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną przyłożoną do szyby skanera. rozmiaru kopii i liczby kopii. Oficio. Powtórz czynności od 4 do 5. Naciśnij przycisk Stop/Clear. o ile nie zostały one zmienione za pomocą odpowiednich przycisków na panelu sterowania. aby utworzyć jeden dokument o rozmiarze plakatu. Podczas kopiowania dokumentu używane są ustawienia domyślne. 6. 4. Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania W przypadku opcji kopiowania. Naciśnij przycisk Color Start. Naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu Urządzenie może wydrukować 2 lub 4 oryginalne obrazy zmniejszone tak. takich jak wizytówki. zgodnie ze wskazaniami strzałek. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zmien domyslne. aby powrócić do trybu gotowości.. a drugą stronę na dolnej połowie bez zmniejszania rozmiaru oryginału. kop. Kopiowanie_ 45 2 . aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. oryginał należy umieścić na szybie skanera.

Naciśnij przycisk Copy. Wybranie opcji Wyl. Naciśnij przycisk OK. 1. takiego jak gazeta lub katalog. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Dostosuj tlo.. 2. Naciśnij przycisk Copy. aby wybrać opcję Wl. Naciśnij przycisk Copy. aby powrócić do trybu gotowości.. 5. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. 3. Podczas wykonywania duplikatu nie można ustawiać rozmiaru kopii za pomocą menu Zmn. 6. kopiow. tym jaśniejsze tło. aby powrócić do trybu gotowości.: funkcja nie jest używana. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. 1 ~ 2: im większa liczba. aby rozpocząć kopiowanie. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera. Naciśnij przycisk Copy. 2. Usuwanie obrazów tła Urządzenie można ustawić tak. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Kopia plakat. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo aż do wyświetlenia wybranej opcji składania. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. Ustawianie limitu czasu kopiowania Można ustawić czas. kopiow. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK..1. Poszczególne części są kolejno skanowane i drukowane w następującym porządku: Kopiowanie z polepszeniem szarości Podczas kopiowania oryginału w skali szarości należy użyć tej opcji w celu uzyskania lepszej jakości kopii wyjściowej. 5. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. aby powrócić do trybu gotowości. Duplikowanie Urządzenie może wydrukować wiele kopii obrazu oryginalnego dokumentu na jednej stronie. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Kopia klon. Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy. syst. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 3.. 46 _Kopiowanie . aby powrócić do trybu gotowości. oznacza. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Uklad. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. • Auto: optymalizacja tła. aby powrócić do trybu gotowości. przez jaki urządzenie czeka przed przywróceniem domyślnych ustawień kopiowania. aby rozpocząć kopiowanie.. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Limit czasu. Liczba obrazów jest automatycznie określana na podstawie obrazu oryginału i rozmiaru papieru. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Uklad. aby zapisać wybór. Naciśnij przycisk OK. 2. 5. a następnie naciśnij przycisk OK.. • Usun poziom 1 ~ 4: im większa liczba. 4../powieksz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Polep. kopiow. • Wyl. 6. Naciśnij przycisk OK. tym żywsze tło. 3. 6. że urządzenie nie przywróci ustawień domyślnych do chwili naciśnięcia przycisku Black Start lub Color Start w celu rozpoczęcia kopiowania albo przycisku Stop/Clear w celu anulowania. kopiow. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. jeśli po zmianie ustawień w panelu sterowania kopiowanie nie rozpocznie się. Ta funkcja kopiowania usuwa kolor tła i może być przydatna podczas kopiowania oryginału zawierającego kolor w tle. a następnie naciśnij przycisk OK. Ta funkcja służy wyłącznie do kopiowania w skali szarości.urzadz. a następnie naciśnij przycisk OK. Oryginał jest dzielony na 9 części. 1. 3. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. aby drukowało obraz bez tła. 4. • Ulepsz poz. 4. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. szar. 4.

5. którą można osiągnąć. JPEG. Patrz sekcja Oprogramowanie. Ta funkcja może być używana przez połączenie lokalne lub sieciowe. Urządzenie skanujące można zmienić za pomocą opcji Zmień port (lokalny lub sieciowy). Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Podstawy skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Skanowanie z wykorzystaniem po³¹czenia sieciowego Maksymalna rozdzielczość. SmarThru 4 oraz programy OCR. należy połączyć urządzenie i komputer za pomocą kabla USB lub w sieci. rozmiar skanowanego obrazu oraz ustawienie głębi bitowej kolorów. Patrz następna sekcja. • TWAIN: Standard TWAIN jest jedną ze wstępnie ustawionych aplikacji graficznych. TIFF lub PDF. Menedżer skanowania firmy Samsung Zostanie wyświetlony panel administracji. Patrz sekcja Oprogramowanie. • • • Zmiana ustawień dla każdego zadania skanowania Zmiana domyślnych ustawień skanowania Konfigurowanie ksi¹¿ki adresowej Skanowanie z poziomu panelu sterowania Urządzenie udostępnia funkcję skanowania z poziomu panelu sterowania i łatwego przesyłania zeskanowanych dokumentów do folderu Moje dokumenty komputera połączonego z urządzeniem. Można otworzyć program Menedżer skanowania firmy Samsung. • Samsung SmarThru 4: To program dołączony do urządzenia. Zeskanowane dane będą przechowywane w folderze Moje dokumenty komputerów połączonych z urządzeniem. takich jak szybkość komputera. Podstawy skanowania Urządzenie może skanować oryginały za pośrednictwem kabla USB lub w sieci. Skanowanie_ 47 . W związku z tym. 1. w których dokumenty skanowane do komputera są zapisywane w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. Aby korzystać z tej funkcji.) Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung Można wyświetlić informacje o stanie programu Menedżer skanowania firmy Samsung i zainstalowanych sterowników skanowania. Skanowanie obrazu uruchamia wybraną aplikację.Skanowanie Skanowanie za pomocą urządzenia umożliwia przekształcenie obrazów i tekstu w pliki cyfrowe. Przycisk Przycisk Ustaw skanowanie umożliwia zmianę miejsca zapisywania i ustawień skanowania. jak na przykład Microsoft Paint. Ponadto dzięki dołączonemu programowi Menedżer skanowania firmy Samsung można otwierać zeskanowane dokumenty za pomocą wcześniej ustawionego programu. • Menedżer skanowania firmy Samsung: Można po prostu zeskanować oryginały. Naciśnij przycisk Właściwości. komputer musi być połączony bezpośrednio z urządzeniem za pomocą kabla USB. Aby można było używać tej funkcji. Patrz sekcja Oprogramowanie. dodawanie lub usuwanie programów i formatowanie plików. 2. Program Scan Manager działa tylko w systemie Window i Macintosh. Zeskanowane obrazy można zapisać jako pliki BMP. w zależności od komputera i skanowanego obiektu. Patrz sekcja Oprogramowanie. Ta funkcja może być używana przez połączenie lokalne lub sieciowe. korzystając z panelu sterowania urządzenia. zależy od wielu czynników. klikając ikonę Smart Panel na pasku zadań okna. Patrz „Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung” na stronie 47. pamięć. Można z niego korzystać w celu skanowania dokumentów. Naciśnij kolejno Start > Panel sterowania > Menedżer skanowania firmy Samsung. (Patrz „Rejestrowanie autoryzowanych użytkowników” na stronie 48. Do aplikacji można dodać takie programy. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk OK. Email. dostępne miejsce na dysku. szczególnie w przypadku wyższej rozdzielczości. które można zapisać na komputerze. Wybierz odpowiednie urządzenie w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. • E-mail: Zeskanowany obraz można wysłać jako załącznik wiadomości e-mail. W przypadku z korzystania z systemu Macintosh patrz Sekcja Oprogramowanie. również za pośrednictwem połączenia lokalnego lub sieciowego. skanowanie w niektórych rozdzielczościach. 4. • WIA: WIA to skrót nazwy Windows Images Acquisition. 3. umożliwiając sterowanie procesem skanowania. Po ukończeniu konfiguracji program Menedżer skanowania firmy Samsung jest zainstalowany na komputerze. może nie być możliwe. Można także zmienić ustawienia skanowania i dodać lub usnąć foldery.

• • Opcja Format skan. Wprowadź adres IP urządzenia w formie adresu URL w przeglądarce i kliknij opcję Przejdź. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. Wprowadź numer portu serwera z zakresu od 1 do 65535. Upewnij się. W programie Menedżer skanowania firmy Samsung można przeprowadzić szybkie skanowanie. korzystając z ustawień domyślnych. jak identyfikator zarejestrowany w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. 7. w którym zapisywane są skanowane pliki. Wybierz numer indeksu odpowiadający miejscu do przechowywania (od 1 do 50). a następnie naciśnij przycisk OK. 7. Naciśnij przycisk Scan/Email. • Kolor skan. Kliknij przycisk Zastosuj. 2. Aby dodać lub usunąć folder. Wprowadź adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami lub jako nazwę hosta. Jeśli metodą uwierzytelniania serwera SMTP jest POP3 przed SMTP. 3. 4. Naciskaj przycisk w lewo/w prawo. 8. Aby skanować.. należy sprawdzić połączenia portów. naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo aż zostanie wyświetlony wybrany program. identyfikator uwierzytelniania. Wprowadź adres IP urządzenia w formie adresu URL w przeglądarce i kliknij opcję Przejdź. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. Zaznacz pole obok opcji SMTP wymaga uwierzytelniania. 2. 2. aby uzyskać dostęp do witryny internetowej urządzenia. należy dodać lub usunąć program. należy ustawić parametry sieciowe za pomocą usługi SyncThru Web Service. skan. W górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Got. w jakim są zapisywane obrazy. Skanowanie z wykorzystaniem połączenia sieciowego Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i parametry sieciowe zostały prawidłowo skonfigurowane. korzystając ze sterownika TWAIN. Rozpocznie się skanowanie. 3. Rejestrowanie autoryzowanych użytkowników 1. a następnie naciśnij przycisk OK. zaznacz pole wyboru obok opcji Połączenie SMTP wymaga uwierzytelnienia POP3 przed SMTP. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Komputer lok. Wprowadź numer portu serwera od 1 do 65535.: ustawia format pliku. 4. 6. naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. Domyślne ustawienie to Moje dokumenty. Wprowadź nazwę logowania do serwera SMTP i hasło. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. Domyślny numer portu to 25. Włóż do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść pojedynczy oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół. Kliknij opcje Ustawienia urządzenia i Konfiguracja poczty e-mail.) Przed skanowaniem można ustawić opcje skanowania dla zadania skanowania. można zeskanować i przesłać obrazy przez sieć. 4. Domyślny numer portu to 25. wybierając kolejno Menedżer skanowania firmy Samsung > Przycisk Ustaw skanowanie. • Format skan. Wprowadź adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami lub jako nazwę hosta. jest dostępna tylko po wybraniu dla opcji Miej. aż zostanie wyświetlone wybrane ustawienie. • Kod PIN to czterocyfrowy numer zarejestrowany w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. Najpierw należy skonfigurować konto e-mail w usłudze SyncThru Web Service. 6. aby uwierzytelnianie było wymagane.Skanowanie do aplikacji 1. Konfigurowanie konta poczty e-mail Aby zeskanować i wysłać obraz jako załącznik wiadomości e-mail. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Skanuj do PC. W obszarze Miej. Naciśnij przycisk OK. skan. wybierz identyfikator zarejestrowanego użytkownika i wprowadź kod PIN. 5.) 3. 5. hasło. Jeśli pojawi się komunikat Niedostepny. adres e-mail i numer telefonu. Wprowadź nazwę. (Patrz „Zmiana ustawień dla każdego zadania skanowania” na stronie 49. Skanowanie do wiadomości e-mail Obraz można zeskanować i wysłać jako załącznik wiadomości e-mail. a. Kliknij przycisk Dodaj. • Identyfikator jest taki sam. Podczas uruchamiania funkcji skanowania do wiadomości e-mail za pomocą panelu sterowania.) 48 _Skanowanie . • Rozmiar skan. Kliknij przycisk Zastosuj. wybierz opcję Komputer siec. należy podać zarejestrowany identyfikator użytkownika i hasło. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.: ustawia tryb koloru. doc. (Patrz „Konfigurowanie konta poczty e-mail” na stronie 48. Można także skanować.: ustawia rozmiar obrazu. lokalizacji Moje dokumenty. Wybierz opcję Adres IP lub Nazwa hosta. wybierając kolejno Start > Panel sterowania > Menedżer skanowania firmy Samsung > Szybkie skanowanie w systemie Windows. Kliknij opcje Ustawienia urządzenia i Uwierzytelnianie użytkownika. 1. 8. b. aby uzyskać dostęp do witryny internetowej urządzenia. 6. i naciśnij przycisk OK. 5. Po wybraniu opcji Komputer siec. do skan. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci. • • • Zeskanowany obraz jest zapisywany na komputerze w folderze Moje dokumenty > Moje obrazy > Samsung. doc. że urządzenie i komputer są włączone oraz prawidłowo połączone ze sobą.

1. 6. 7. jeśli w konfiguracji konta e-mail została włączona opcja „Wys. W przypadku wybrania formatu TIFF lub PDF można wybrać funkcję skanowania wielu stron. do siebie”. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji ustawień skanowania. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Jeśli skonfigurowano Książkę adresową. Przejdź do punktu 6. 5. czy wysłać wiadomość e-mail na własne konto. do email. Jeśli zarejestrowano ustawienia ID uwierzytelniania. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funkcja skan. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. 11. (Patrz „Konfigurowanie ksi¹¿ki adresowej” na stronie 44. podając przypisane do nich numery lokalizacji z książki adresowej. dostępne będą opcje Moj ID logow. a następnie naciśnij przycisk OK. Rejestrowanie szybkich numerów e-mail Zmiana ustawień dla każdego zadania skanowania Urządzenie udostępnia następujące opcje ustawień w celu dostosowania zadań skanowania. Upewnij się. 2. a następnie wprowadź wybraną nazwę użytkownika i adres e-mail. Hasło i zaznaczono opcję Włącz uwierzytelnianie użytkownika w obszarze Uwierzytelnianie użytkownika na ekranie programu SyncThru Web Service.: ustawia format pliku. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. Naciśnij przycisk Stop/Clear. To pytanie nie pojawi się. Zmiana domyślnych ustawień skanowania Aby uniknąć dostosowywania ustawień skanowania dla każdego zadania. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego typu skanowania. Aby wprowadzić dodatkowe adresy. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Skan.e-mail w górnej linii wyświetlacza wprowadź adres e-mail odbiorcy i naciśnij przycisk OK. a następnie łatwo i szybko wprowadzać te adresy. 3. LUB załaduj dokumenty stroną do drukowania skierowaną w górę do podajnika ADF. Aby zmienić ustawienia domyślne dla innych typów skanowania. aby powrócić do trybu gotowości. Konfigurowanie książki adresowej W książce adresowej można ustawić często używane w usłudze SyncThru Web Service adresy e-mail. • Kolor skan.. Aby dostosować ustawienia przed uruchomieniem zadania skanowania: 1. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlona opcja Tak i powtórz czynność 5. aby powrócić do trybu gotowości. aby wybrać opcję Tak lub Nie i naciśnij przycisk OK. W zależności od wybranego typu skanowania opcja ta może nie być dostępna. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego typu skanowania. 5. Jeśli zostanie wyświetlone pytanie. a następnie wyśle wiadomość e-mail. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Kliknij przycisk Zastosuj. 5. 2. Naciśnij przycisk Scan/Email. Naciśnij przycisk Scan/Email. można użyć przycisku szybkiego wybierania. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego formatu pliku. naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Powtórz czynności 4 i 5. Urządzenie rozpocznie skanowanie. naciskaj przyciski strzałki w lewo/ prawo. 9. aby pobrać adres z pamięci. 8. aby wybrać opcję Tak lub Nie i naciśnij przycisk OK. 9. Wpisz temat wiadomości i naciśnij przycisk OK. • Typ oryginalu: ustawia typ dokumentu oryginału.. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. Połóż pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół.) 7. Wprowadź adres IP urządzenia w formie adresu URL w przeglądarce i kliknij opcję Przejdź. 6. aby wybrać opcję Nie i naciśnij przycisk OK. aby ustawić inne opcje. Wybierz numer lokalizacji. że urządzenie jest podłączone do sieci. Wprowadź ID uwierzytelniania oraz Hasło dla urządzenia. naciśnij przycisk Back i powtórz czynności od punktu 4. i Haslo. • Rozmiar skan.: ustawia rozmiar obrazu. 2. naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. 10. Naciśnij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlone pytanie. Powtórz czynności 5 i 6. Kliknij opcję Lokalna książka adresowa i przycisk Dodaj. a następnie naciśnij przycisk OK. skan.adr. Po pojawieniu się pozycji Od w górnej linii wyświetlacza wprowadź adres e-mail nadawcy i naciśnij przycisk OK. Kliknij opcje Ustawienia urządzenia i Konfiguracja poczty e-mail.1. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. Aby przejść do następnej czynności. 4. a następnie naciśnij przycisk OK lub Start. • Format skan. Można również kliknąć opcję importowania i pobrać książkę adresową z komputera. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Scan/Email.: ustawia tryb koloru. aby zmienić inne ustawienia. 4. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zmien domyslne. a następnie naciśnij przycisk OK. szybkiego wybierania adresu e-mail lub numeru grupy adresów e-mail. 8. Po pojawieniu się pola Doc. 12. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. aby uzyskać dostęp do witryny internetowej urządzenia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji ustawień skanowania. Skanowanie_ 49 . naciśnij przycisk OK. 6. czy wylogować się z konta. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. 1.) 3. w jakim są zapisywane obrazy. aby powrócić do trybu gotowości. można skonfigurować domyślne ustawienia skanowania dla każdego typu skanowania. 5.

gdy zostanie wyświetlona pozycja Wszystko. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. • W przypadku jednocyfrowej lokalizacji należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odpowiedniej cyfry na klawiaturze numerycznej. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji ID. 1. Wybierz numer grupy i wpisz nazwę grupy. Kliknij przycisk Zastosuj. Można przeszukiwać sekwencyjnie od A do Z albo wprowadzić pierwsze litery nazwy powiązanej z adresem. 5. naciskając przycisk Address Book. Kliknij opcję Grupowa książka adresowa i przycisk Dodaj. i wyslij. 2. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Wysz. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Całą pamięć można przeszukiwać alfabetycznie od A do Z lub odwrotnie. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Wysz. 3. 50 _Skanowanie . • W przypadku dwu. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. należy wprowadzić szybki numer e-mail. (Patrz „Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej” na stronie 50. Wpisz kilka pierwszych liter żądanej nazwy i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji. aby uzyskać dostęp do witryny internetowej urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. 4. 3. które mają zostać włączone do grupy. drukując ich listę. 5. Naciśnij przycisk OK. Wybrane informacje zostaną wydrukowane. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej nazwy i adresu. W razie potrzeby naciśnij przycisk Scan/Email.lub trzycyfrowej lokalizacji należy nacisnąć przyciski pierwszych cyfr. 2. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Drukowanie książki adresowej Ustawienia książki adresowej można sprawdzić. 4. (Patrz „Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej” na stronie 50. i wyslij. 5. Naciśnij przycisk OK. 3.) Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej Istnieją dwa sposoby wyszukiwania adresu w pamięci. należy ją wyszukać i wybrać z pamięci. a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk ostatniej cyfry. Korzystanie z wpisów w Książce adresowej Aby pobrać adres e-mail. aby potwierdzić wydruk. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Drukuj. Można również wyszukać wpis w pamięci. 4. Kliknij opcje Ustawienia urządzenia i Konfiguracja poczty e-mail. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. W razie potrzeby naciśnij przycisk Scan/Email. Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery 1. 4. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. Po wyświetleniu pytania o wprowadzenie adresu docelowego podczas wysyłania wiadomości e-mail należy nacisnąć przycisk Address Book. Wybierz szybkie numery e-mail.Konfigurowanie numerów grup adresów e-mail Wprowadź adres IP urządzenia w formie adresu URL w przeglądarce i kliknij opcję Przejdź. należy użyć jednego z następujących sposobów: Szybkie numery e-mail Gdy podczas wysyłania wiadomości e-mail pojawi się pytanie o adres docelowy.) Numery grup adresów e-mail Aby użyć wpisu grupy adresów e-mail. 2. pod którym został zapisany żądany adres. Wyszukiwanie sekwencyjne w pamięci 1.

4. Z menu Dokument wybierz polecenie Anuluj. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • Drukowanie dokumentu • Anulowanie zadania drukowania Drukowanie dokumentu Urządzenie umożliwia drukowanie z różnych aplikacji systemów Windows. Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung CLX-3170 Series. naciskając przycisk Stop/Clear na panelu sterowania. W systemie Windows 2000 wybierz polecenie Ustawienia. Drukowanie podstawowe_ 51 . np. W systemie Windows XP/2003 wybierz polecenie Drukarki i faksy. Dokładne procedury drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od aplikacji. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.Drukowanie podstawowe W tym rozdziale opisano najpopularniejsze zadania drukowania. Linux i komputerów Macintosh. Dostęp do tego okna można uzyskać również po dwukrotnym kliknięciu ikony drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows. Szczegółowe informacje o drukowaniu zawiera sekcja Oprogramowanie. Anulowanie zadania drukowania Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce lub w buforze drukowania. 2. w grupie Drukarki w systemie Windows. 3. należy je usunąć w następujący sposób: 1. a następnie Drukarki. Bieżące zadanie można również usunąć. W systemie Windows Vista wybierz kolejno Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.

Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Nr faksu. również obsługuje taką rozdzielczość. 7. 4. z którym nawiązywana jest komunikacja. Mikrofiltr DSL nie jest dostarczany z urządzeniem. W przypadku korzystania z innych usług internetowych (DSL. Naciśnij przycisk OK. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania znaków alfanumerycznych. 6. 3. dokładna” jest włączany tylko wtedy. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. VolP) jakość połączenia można poprawić. syst. 1. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. patrz „Zmiana domyślnych ustawień dokumentu” na stronie 59. urządzenie będzie transmitować faks z użyciem najwyższego trybu rozdzielczości obsługiwanego przez faks odbierający. 4. Naciskaj przycisk Menu. Mikrofiltr usuwa sygnały szumów i poprawia jakość połączenia telefonicznego lub internetowego. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Funk. gdy zostanie wyświetlona pozycja ID urzadzenia. a symbole specjalne. ISDN. Wprowadź własny numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk OK. • Konfiguracja faksu Dopasowywanie ustawień dokumentu Przed uruchomieniem faksu w celu uzyskania najlepszej rozdzielczości należy zmienić następujące ustawienia zgodnie ze stanem oryginału. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. 1 Port linii telefonicznej 2 Mikrofiltr 3 Modem DSL / Linia telefoniczna Wysyłanie faksu Ustawianie nagłówka faksu W niektórych krajach użytkownik jest prawnie zobowiązany do podania numeru faksu na wysyłanym faksie. a faks odbierający nie obsługuje rozdzielczości B. dokladna.Wysyłanie faksu Ten rozdział zawiera informacje na temat używania urządzenia jako faksu. Identyfikator urządzenia. Rozdzielczość Domyślne ustawienia dokumentu zapewniają dobre wyniki w przypadku używania typowych oryginałów tekstowych. Aby zmienić ustawienie domyślne. dokladna nie jest dostępny.. gdy urządzenie. Oryginały zawierające odcienie szarości lub zdjęcia. 52 _Wysyłanie faksu . Naciśnij przycisk OK. Zalecane ustawienia rozdzielczości dla różnych typów oryginalnych dokumentów zostały opisane w poniższej tabeli: Tryb Standardowa Zalecany: Oryginały ze znakami normalnego rozmiaru. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji. Wprowadź nazwisko lub nazwę firmy za pomocą klawiatury numerycznej. faksu. naciskając przycisk 0. dokladna. Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury numerycznej. aby zapisać identyfikator. Oryginały zawierające bardzo drobne szczegóły. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Fax. aby powrócić do trybu gotowości. Ustawienie rozdzielczości zostanie automatycznie zmienione na Dokladna. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Rozdzielczosc.urzadz. dokladna • Faks ze zdj. zostanie wydrukowany na górze każdej strony wysłanej z urządzenia. Oryginały zawierające małe znaki lub cienkie linie. Naciśnij przycisk OK. zawierający numer telefonu oraz nazwisko lub nazwę firmy. patrz „Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 35. Dokladna B. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • Wysy³anie faksu Odbieranie faksu Zalecamy korzystanie z usług tradycyjnej telefonii analogowej (PSTN: publicznej komutowanej sieci telefonicznej) przy podłączaniu linii telefonicznej w celu skorzystania z faksu. oryginały wydrukowane na drukarce igłowej. • W przypadku transmisji pamięci tryb B. dlatego w sprawie korzystania z mikrofiltru DSL należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. 2. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. stosując mikrofiltr. 5. 1. Jeśli w urządzeniu ustawiona jest rozdzielczość B. Ustawienie rozdzielczości dotyczy bieżącego zadania faksowania. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. aby powrócić do trybu gotowości. 8. Jednak w przypadku wysyłania oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia można dostosować rozdzielczość w celu uzyskania faksu wyższej jakości. Tryb „B.

(Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. 1. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną skierowaną w dół. 3. Aby zmienić odstęp czasu pomiędzy próbami ponownego wybierania numeru oraz liczbę prób ponownego wybrania numeru. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść pojedynczy oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół. naciśnij przycisk Stop/Clear. 5. do siedmiu razy. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Funk. urządzenie automatycznie ponownie wybiera numer w odstępach co trzy minuty.) 3. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. wyb. gdy uzyska odpowiedź od faksu odbierającego. Przesłane oryginały są automatycznie usuwane z pamięci. aby dodać kolejną stronę. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu. Naciśnij przycisk Fax. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie dokumentu odpowiednio do potrzeb. Po wybraniu numeru urządzenie rozpocznie wysyłanie faksu. Należy włożyć kolejny oryginał i nacisnąć przycisk OK. 5. Naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. 3. Naciskaj przycisk Menu. Jeśli wystąpi komunikat o błędzie. Naciśnij przycisk Fax. patrz „Rap. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść pojedynczy oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.) W górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Got. patrz „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. Wprowadź numer faksu odbierającego. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu. Ustawienie zaciemnienia dotyczy bieżącego zadania faksowania. Wprowadź numer pierwszego faksu odbierającego i naciśnij przycisk OK.?. należy nacisnąć przycisk Stop/Clear. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. do faks. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby anulować zadanie faksu. 2. pon. Listę komunikatów o błędach wraz z ich opisem można znaleźć z sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. (Patrz „Wysylanie: opcje wysyłania” na stronie 58. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31.) 3. 1. Oryginały są automatycznie zapisywane w pamięci i wysyłane do zdalnej stacji. Potwierdzanie transmisji Po pomyślnym wysłaniu ostatniej strony oryginału urządzenie wyemituje sygnał i powróci do trybu gotowości. 2. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. 5. urządzenie automatycznie rozpocznie wysyłanie. Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Funkcja wysyłania faksów do wielu odbiorców umożliwia wysłanie faksu do wielu lokalizacji. strona?. aby powrócić do trybu gotowości. aby dodać kolejną stronę. aby po każdym pomyślnym wysłaniu faksu drukowany był raport z potwierdzeniem. gdy usłyszysz wysoki ton sygnału faksu ze zdalnego urządzenia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wysyl. Urządzenie można ustawić w taki sposób.do wielu. należy wybrać opcję Tak. Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Powt. Naciśnij przycisk Redial/Pause. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. Jeśli oryginał został włożony do podajnika ADF. Naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. Można użyć numerów szybkiego wybierania lub numerów wybierania grupowego. Po zakończeniu należy wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. aby wysyłać jaśniejsze lub ciemniejsze oryginały. 5. Po zakończeniu wybierz opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zaciemnienie. Automatyczne ponowne wybieranie numeru Gdy wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada na sygnał faksu. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby anulować zadanie faksu. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji. zgodnie z ustawieniem fabrycznym. Szczegółowe informacje o zapisywaniu i wyszukiwaniu numeru. Można użyć numerów szybkiego wybierania lub numerów wybierania grupowego. aby wybrać numer ponownie bez oczekiwania. Aby uzyskać szczegółowe informacje. patrz „Zmiana domyślnych ustawień dokumentu” na stronie 59.) 4. W przypadku problemów podczas wysyłania faksu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.) 4. naciśnij przycisk Stop/Clear w dowolnym momencie podczas wysyłania faksu. faksu. patrz „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. 6. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. Szczegółowe informacje o zapisywaniu i wyszukiwaniu numeru. a następnie naciśnij przycisk OK.) 4. Włóż kolejny oryginał i naciśnij przycisk OK. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. Automatyczne wysyłanie faksu 1. 6. strona?.) Ponowne wybieranie ostatniego numeru Aby ponownie wybrać ostatnio wywoływany numer: 1. Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać kolorowych faksów.Zaciemnienie Można ustawić domyślny tryb kontrastu. wyslanych” na stronie 58. Naciśnij przycisk Fax. aby usunąć komunikat i ponowić próbę wysłania faksu. Aby zmienić ustawienie domyślne. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk On Hook Dial. Naciśnij przycisk OK. 6. Aby anulować automatyczne ponowne wybieranie. należy nacisnąć przycisk OK. naciśnij przycisk Stop/Clear w dowolnym momencie podczas wysyłania faksu. wybierz opcję Tak. 4. faksu. Wprowadź numer faksu odbierającego. 2. Możesz naciskać numery szybkiego wybierania lub wybrać pozycję Ręczne wysyłanie faksu 1. Wysyłanie faksu_ 53 . 2. Usłyszysz sygnał wybierania.

gdy zakończy się transmisja do stacji A i przed rozpoczęciem transmisji do stacji B) lub pomiędzy próbami ponownego wybrania numeru. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. Naciśnij przycisk Fax. 6. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną skierowaną w dół. faksu. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie dokumentu odpowiednio do potrzeb. 8. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie innego numeru w celu wysłania dokumentu. Jeżeli nazwa nie ma zostać przydzielona. Na wyświetlaczu wyświetlana jest pojemność pamięci i liczba zapisanych stron. Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać kolorowych faksów. 10. a następnie naciśnij przycisk OK.) 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wysyl. aby dodać kolejną stronę. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby uzyskać szczegółowe informacje. 2. faks zostanie wysłany o wskazanej porze następnego dnia. że urządzenie znajduje się w trybie gotowości i ustawiona jest funkcja faksu z opóźnieniem. 2. Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie można wprowadzić kolejnych numerów wybierania grupowego. Oryginał jest skanowany do pamięci i wysyłany natychmiast po zakończeniu bieżącej operacji. 1. pomiń ten krok. opozn.) 4. Naciśnij przycisk OK. 12. alfanumerycznych. Po zakończeniu należy wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. a następnie naciśnij przycisk OK. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną skierowaną w dół.) 3. a następnie naciśnij przycisk OK. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. 8. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. a następnie naciśnij przycisk OK. 5. korzystając z przycisku Address Book. strona?. Dodawanie stron do faksu wysyłanego z opóźnieniem Do transmisji z opóźnieniem wcześniej zapisanej w pamięci urządzenia można dodawać kolejne strony. 2.Group Dial Number. Urządzenie rozpocznie wysyłanie faksów pod podane numery w kolejności ich wprowadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. Wybrany faks zostanie usunięty z pamięci. 10. a następnie naciśnij przycisk OK. faksu. naciśnij przycisk OK po wyświetleniu komunikatu Tak i powtórz czynności 6 i 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawodo momentu wyświetlenia opcji Anuluj zadanie. faksu. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie dokumentu odpowiednio do potrzeb. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawodo momentu wyświetlenia opcji Dodaj strone. Możesz naciskać numery szybkiego wybierania lub wybrać pozycję Group Dial Number. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby wprowadzić więcej numerów faksów. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. patrz „Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 35. aby dodać kolejne strony. Można dodać maksymalnie 10 numerów docelowych. aby potwierdzić numer. naciśnij przycisk OK po wyświetleniu komunikatu Tak i powtórz czynności 6 i 7. a następnie naciśnij przycisk OK. Po zakończeniu wybierz opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. Wysyłanie faksu z opóźnieniem Można ustawić funkcję wysyłania faksu z opóźnieniem (na przykład pod nieobecność użytkownika). korzystając z przycisku Address Book. 4. 9. Wpisz odpowiednią nazwę zadania i naciśnij przycisk OK. należy wybrać opcję Tak. Jeśli ustawiona godzina jest wcześniejsza od bieżącej. faksu. Przed przesłaniem oryginały są skanowane do pamięci. strona?.. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja przypominająca. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania znaków Anulowanie przesłania faksu z opóźnieniem 1. Przed przesłaniem oryginały są skanowane do pamięci. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź numer urządzenia odbierającego za pomocą klawiatury numerycznej. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. Ponadto transmisje priorytetowe przerywają operację wysyłania faksu do wielu odbiorców pomiędzy stacjami (tzn. Po zakończeniu wprowadzania numerów faksów naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie po wyświetleniu monitu Inny numer?. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego zadania faksowania. 7. 7. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. a następnie naciśnij przycisk OK. wybierz opcję Tak. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Funk. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tak. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. Po zakończeniu wprowadzania numerów faksów naciśnij przycisk strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie po wyświetleniu monitu Inny numer?. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego zadania faksowania. Naciśnij przycisk OK. Po zakończeniu wybierz opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast.) 4. 9. 54 _Wysyłanie faksu . patrz „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. Wpisz godzinę za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk OK lub Black Start. 4. Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie można wprowadzić kolejnych numerów wybierania grupowego. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie kolejnego numeru w celu wysłania dokumentu. Włóż kolejny oryginał i naciśnij przycisk OK. 11. 3. Aby wprowadzić więcej numerów faksów. Można dodać maksymalnie 10 numerów docelowych. Urządzenie zeskanuje oryginał do pamięci oraz wyświetli całkowitą liczbę stron i liczbę dodanych stron. Włóż oryginały do dodania i dostosuj ustawienia dokumentu. 3. Wprowadź numer drugiego faksu i naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu wyświetlana jest pojemność pamięci i liczba zapisanych stron. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. Należy włożyć kolejny oryginał i nacisnąć przycisk OK. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. 1. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Funk. Wysyłanie faksu priorytetowego Za pomocą funkcji faksu priorytetowego można wysyłać faksy o wysokim priorytecie przed przystąpieniem do zaplanowanych operacji. Urządzenie powróci do trybu gotowości. strona?. 1.

Gwiazdki na początku i końcu są stałe. urządzenie automatycznie przełączy się w tryb Faks w celu odebrania faksu. • W trybie Telefon można odebrać faks. patrz „Odbieranie faksów w trybie DRPD” na stronie 56. automatyczna sekretarka zapisze ją w normalny sposób. Naciśnij przycisk Fax.” na stronie 58. Automatyczny odbiór w trybie Faks W urządzeniu fabrycznie ustawiono tryb Faks. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tryb odb. 2. Jeśli ustawiono tryb Telefon (odbiór ręczny). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zmiany kodu. Urządzenie odbierze faks. aby połączenia przychodzące były odbierane po 1 dzwonku. należy ponownie nacisnąć klawisze *9*./Faks automatyczna sekretarka podłączona do urządzenia odpowiada na połączenia przychodzące. a następnie Black Start lub Color Start po usłyszeniu sygnału faksu ze zdalnego urządzenia. Naciśnij przycisk OK. która umożliwia użytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej do odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawodo momentu wyświetlenia opcji Odbieranie. Aby uzyskać szczegółowe informacje. a następnie Color Start lub Black Start. • • Aby użyć trybu Odb. Urządzenie wyświetli wybierany numer i rozpocznie wysyłanie faksu. należy ją wyłączyć. odb. 6./Faks. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. należy ustawić urządzenie tak. 5. 4. 8. Aby uniemożliwić innym osobom dostęp do odebranych dokumentów. odb. Odbieranie faksu Zmiana trybów odbierania 1. Przyciski należy naciskać powoli i w podanej kolejności.) • W trybie DRPD można odebrać połączenie za pomocą funkcji DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). 7. patrz „Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania” na stronie 56. Funkcja DRPD to usługa firmy telefonicznej. a następnie naciśnij przycisk OK. Urządzenie rozpocznie odbieranie faksu i powróci do trybu gotowości po zakończeniu odbierania. W przeciwnym wypadku komunikat wychodzący automatycznej sekretarki zakłóci rozmowę przez telefon. naciskając przycisk On Hook Dial.5. Jeśli osoba dzwoniąca zostawi wiadomość.” na stronie 58. • Jeśli urządzenie zostało ustawione w trybie Odb. Włóż kolejny oryginał i naciśnij przycisk OK. Ręczne odbieranie za pomocą telefonu zewnętrznego Te funkcje działają najlepiej w przypadku korzystania z telefonu wewnętrznego podłączonego do gniazda EXT z tyłu urządzenia. Można użyć numerów szybkiego wybierania lub numerów wybierania grupowego.) • W trybie Odb. Po odebraniu połączenia za pomocą telefonu zewnętrznego i usłyszeniu sygnału faksu należy nacisnąć klawisze *9* na telefonie zewnętrznym. • W trybie Faks urządzenie odbiera połączenie faksu przychodzącego i automatycznie przechodzi w tryb odbioru faksu. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. naciskając przycisk On Hook Dial. Jeśli urządzenie wykryje sygnał faksu na linii. Jeśli na linii pojawi się sygnał faksu. Można również podnieść słuchawkę telefonu zewnętrznego i wybrać kod zdalnego odbioru. *9* to fabrycznie zaprogramowany kod zdalnego odbioru. aby dodać kolejną stronę. 9. • • Wysyłanie faksu_ 55 . (Patrz „Automatyczny odbiór w trybie Odb. należy podłączyć automatyczną sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia. Ręczny odbiór w trybie Telefon Faks można odebrać. Po zakończeniu należy wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. Przed przesłaniem oryginały są skanowane do pamięci. co umożliwia osobie nawiązującej połączenie pozostawienie wiadomości. a do urządzenia podłączona jest automatyczna sekretarka. Aby zmienić liczbę dzwonków.. Wpisz odpowiednią nazwę zadania i naciśnij przycisk OK. 7./Faks” na stronie 55. aby zapisać wybór. Automatyczny odbiór w trybie Odb. 6. 3. Wprowadź numer urządzenia odbierającego. patrz „Kod rozp. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Za pomocą telefonu zewnętrznego można odebrać faks od osoby. wybierz opcję Tak. Naciśnij przycisk OK. należy podłączyć automatyczną sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia. aby potwierdzić numer. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wysyl./Faks. automatycznie rozpocznie odbieranie faksu. Naciśnij przycisk OK. Aby uzyskać szczegółowe informacje. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. Jeśli automatyczna sekretarka jest wyposażona w funkcję odliczania dzwonków z możliwością określania przez użytkownika. patrz „Licz. a następnie naciśnij przycisk OK./Faks Aby użyć tego trybu. Podczas odbierania faksu urządzenie odbiera połączenie po określonej liczbie dzwonków i automatycznie odbiera faks. z którą się rozmawia bez potrzeby podchodzenia do faksu. (Patrz „Ręczne odbieranie za pomocą telefonu zewnętrznego” na stronie 55. faksu. aby powrócić do trybu gotowości. a automatyczna sekretarka jest wyłączona lub do gniazda EXT nie jest podłączona żadna automatyczna sekretarka. a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli nadal słychać sygnał faksu z urządzenia zdalnego. Na wyświetlaczu wyświetlana jest pojemność pamięci i liczba zapisanych stron.prioryt. urządzenie przejdzie w tryb Fax po wcześniej ustalonej liczbie dzwonków. ale można zmienić znajdujący się w środku numer na dowolnie wybrany.syg. strona?. W tym trybie wszystkie odbierane faksy są przechowywane w pamięci. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego trybu odbierania faksu. można użyć trybu bezpiecznego odbierania.

aby prawidłowo udzielić odpowiedzi. 4. Wybierz numer swojego faksu na innym telefonie. czy urządzenie odpowiada przy użyciu sygnału faksu. Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania Może zaistnieć konieczność uniemożliwienia dostępu do odebranych faksów osobom nieupoważnionym. aby zarejestrować wzór. informujący o odebraniu faksu. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. 7. • • Tryb DRPD należy ustawić ponownie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Oczekiwanie na sygnal. Aby skonfigurować tryb DRPD: 1.Odbieranie faksów w trybie DRPD Funkcja DRPD to usługa firmy telefonicznej. Jeśli konfiguracja funkcji DRPD nie powiedzie się. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Tryb zostanie wyłączony. gdy zostanie wyświetlona opcja Tryb DRPD i rozpocznij ponownie od punktu 4. Naciśnij przycisk Stop/Clear. które składają się z różnych kombinacji długich i krótkich sygnałów dzwonków. aby upewnić się. gdzie odbierane są telefony od różnych klientów i informacje o numerze. W dowolnym momencie można łatwo zawiesić lub zmienić ustawienia funkcji DRPD. Wprowadź czterocyfrowe hasło. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Wyłączanie trybu bezpiecznego odbierania 1. Drukowanie odebranych faksów 1. firma telefoniczna musi udostępnić tę usługę dla danej linii telefonicznej. Ten wzorzec dzwonienia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Bezp. faksu. DRPD. wszystkie zapisane w pamięci faksy są drukowane. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Tryb DRPD. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wl. aby sprawdzić. może odbierać faksy podczas wykonywania kopii lub drukowania. 3. W celu ograniczenia możliwości drukowania faksów odebranych przez nienadzorowane urządzenie można włączyć tryb bezpiecznego odbierania. Do skonfigurowania funkcji DRPD niezbędna będzie druga linia telefoniczna w danej lokalizacji lub osoba. 56 _Wysyłanie faksu . Gdy tryb ten jest wyłączony. Urządzenie potrzebuje kilku dzwonków. wykonując czynności od 1 do 3 w punkcie „Włączanie trybu bezpiecznego odbierania”. 2. urządzenie zapisze go w pamięci. Numer. odbier. która będzie mogła zadzwonić z innego telefonu na numer faksu. które ma być używane i naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat Bezp. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź ponownie kod. a urządzenie wydrukuje wszystkie faksy przechowywane w pamięci. za pomocą którego dana osoba próbuje się skontaktować. 3. Aby korzystanie z funkcji DRPD było możliwe. a następnie naciśnij przycisk OK. że połączenie jest przekazywane do telefonu wewnętrznego lub automatycznej sekretarki podłączonej do gniazda EXT. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Fax. urządzenie automatycznie wydrukuje faks. W trybie bezpiecznego odbierania wszystkie przychodzące faksy są umieszczane w pamięci. a następnie naciśnij przycisk OK.. Następnie. Faks odebrany w trybie bezpiecznego odbierania zostanie zapisany w urządzeniu. Odbieranie faksów do pamięci Ponieważ urządzenie jest urządzeniem wielofunkcyjnym. a następnie naciśnij przycisk OK. jeśli numer faksu uległ zmianie lub jeśli podłączono urządzenie do innej linii telefonicznej. wykonując czynności od 1 do 3 w punkcie „Włączanie trybu bezpiecznego odbierania”.. Dzięki funkcji DRPD faks może rozróżniać obsługiwane wzorce dzwonienia. aby powrócić do trybu gotowości. a wszystkie inne wzorce dzwonienia będą przekazywane do telefonu zewnętrznego lub automatycznej sekretarki podłączonej do gniazda EXT. gdy w zasobniku nie ma papieru lub nie ma toneru w zainstalowanej kasecie z tonerem. faksu.. odbier. a następnie naciśnij przycisk OK. zostanie wyświetlony komunikat Blad dzwonka DRPD. odbier. na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Ukonczono konfig. Naciskaj przycisk Menu. Włączanie trybu bezpiecznego odbierania 1. Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu. 3. będzie rozpoznawany i obsługiwany jako faks. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawodo momentu wyświetlenia opcji Wyl. Nie ma potrzeby wybierania numeru w faksie. Gdy urządzenie zacznie dzwonić. Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Odbieranie. 7. o ile nie zostanie zmieniony. Ta funkcja jest często używana w usługach odbierania telefonów. nie odbieraj połączenia. 4. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. są wymagane. po zakończeniu kopiowania lub drukowania. 2. Po skonfigurowaniu funkcji DRPD należy ponownie wybrać numer swojego faksu. odbier. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Drukuj. 2. aby go potwierdzić i naciśnij przycisk OK.. aby powrócić do trybu gotowości. Urządzenie wydrukuje wszystkie faksy przechowywane w pamięci. aby powrócić do trybu gotowości. z którego dana osoba próbuje się skontaktować. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Funk. Jeśli w trakcie kopiowania lub drukowania zostanie odebrany faks. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. 2. Następnie należy połączyć się z innym numerem przypisanym do tej samej linii. 6.. która umożliwia użytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej w celu odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów. 6. 4. Urządzenie odbiera faksy i zapisuje je w pamięci również w sytuacji. jest identyfikowany przy użyciu różnych wzorów dzwonienia. Gdy urządzenie zarejestruje wzór. 5. Przejdź do menu Bezp. a następnie naciśnij przycisk OK. Przejdź do menu Bezp.

5. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź numer faksu. a następnie naciśnij przycisk OK. przekaz. przekaz. Następnie urządzenie wybiera określony numer faksu i wysyła faks. 4. 6. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax.i druk. 3. Naciśnij przycisk Fax. Wysyłanie faksu_ 57 . na który mają być przesyłane faksy i naciśnij przycisk OK. 7. przekaz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji E-mail. na który mają być przesyłane faksy i naciśnij przycisk OK. Odbierany przez urządzenie faks jest zapisywany w pamięci. aby przekazywało przychodzące faksy na podany adres e-mail. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Odb. wybierz opcję Przek. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Aby ustawić funkcję drukowania faksu po zakończeniu jego przekazywania. 6. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk.i druk. 10. aby wybrać opcję Wl. aby powrócić do trybu gotowości. jak i na podany adres e-mail. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. na który mają być przesyłane faksy i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wys. Następne wysyłane faksy zostaną przekazane do określonego faksu. 2. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Wprowadź adres e-mail. 2. gdy zostanie wyświetlona pozycja Faks.. 5.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. a następnie naciśnij przycisk OK. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. Wysyłane faksy będą przekazywane na podany adres e-mail. 1. aby kopie wszystkich faksów były wysyłane zarówno do określonego miejsca docelowego. na który mają być przesyłane faksy i naciśnij przycisk OK. Wysyłane faksy będą przekazywane na podany adres e-mail. 1. 8. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. aby powrócić do trybu gotowości. 3. Naciśnij przycisk Fax. 9. Aby ustawić funkcję drukowania faksu po zakończeniu jego przekazywania. aby faksy przychodzące były przekazywane na inny numer faksu w określonym przedziale czasu. faksu. przekaz. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. faksu. Naciśnij przycisk Stop/Clear. aby powrócić do trybu gotowości. wybierz opcję Przek. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź swój adres e-mail i naciśnij przycisk OK. 4. 5. Funkcja przekazywania wysyła faksy do innego urządzenia Oprócz wprowadzonych numerów faksów można ustawić również funkcję wysyłania kopii wszystkich wychodzących faksów do określonej lokalizacji. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. 1. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz.Przekazywanie faksów Przychodzące i wychodzące faksy można przekazywać do innego urządzenia faksującego lub na adres e-mail. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź czas zakończenia i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. aby wybrać opcję Wl. 8. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź adres e-mail. 7. a następnie naciśnij przycisk OK. 9. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź numer faksu. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. 9. a następnie naciśnij przycisk OK.. a następnie naciśnij przycisk OK. 4.. 8. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Odb. Wprowadź czas rozpoczęcia i naciśnij przycisk OK. Wprowadź swój adres e-mail i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. a następnie naciśnij przycisk OK. Przekazywanie faksów na adresy e-mail Urządzenie można ustawić tak. 7. gdy zostanie wyświetlona pozycja Faks. faksu. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wys. Odebrane faksy zostaną przekazane do określonego faksu. Naciśnij przycisk Fax. Przekazywanie odebranych faksów na adres e-mail Urządzenie można skonfigurować tak. 8. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji E-mail. Przekazywanie odbieranych faksów do innego urządzenia Urządzenie można ustawić tak. 3. 2.. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. faksu. Naciśnij przycisk OK.

potw. Jeśli odpowiednia opcja nie jest dostępna. Naciśnij przycisk Fax. 5. 3. Odbieranie: opcje wysyłania Opcja Tryb odb. Ten numer jest wybierany przed wybraniem jakiegokolwiek automatycznie wybieranego numeru. Ten kod umożliwia zainicjowanie odbioru faksu z telefonu zewnętrznego podłączonego do gniazda EXT z tyłu urządzenia. tak aby użytkownicy mogli zobaczyć. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. Fabrycznie ustawiony kod to: *9*. Licz. Ta funkcja informuje użytkowników o wysłanych faksach. Urządzenie umożliwia automatyczne ponowne wybieranie numeru faksu zdalnego. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. aby drukowało raport z potwierdzeniem transmisji. Naz.stemp. odb.odb. urządzenie nie może zmniejszyć oryginału. 4. Opcja Tr wybierania Opis W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne. jeśli rozmiar przychodzącej strony ma być automatycznie zmniejszany Jeśli funkcja ta jest ustawiona na Wyl. Wyl. patrz „Zmiana trybów odbierania” na stronie 55. Oryginał zostanie podzielony i wydrukowany w rzeczywistych rozmiarach na odpowiedniej liczbie stron. urządzenie nie obsługuje tej funkcji.syg.Konfiguracja faksu Zmienianie opcji konfiguracji faksu Urządzenie udostępnia różne opcje konfiguracji faksu. wyslanych Obr. prezentując je w raporcie dotyczącym transmisji. Domyślne ustawienia można zmienić odpowiednio do własnych preferencji i potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłania faksów w każdym trybie. Zapewnia bezproblemowe wysyłanie faksów do dowolnego innego faksu wyposażonego w funkcję ECM. a następnie naciśnij przycisk OK. Kod rozp. W przypadku korzystania z publicznego systemu telefonicznego lub centrali firmowej (PBX) konieczne może być wybranie opcji Impulsowy. 2. Ta opcja umożliwia automatyczne drukowanie numeru strony oraz daty i godziny odbioru na dole każdej strony odebranego faksu. aby wybrać opcję Wysylanie lub Odbieranie. aby mieścił się na jednej stronie. Funkcję tę należy włączyć. jeśli przy poprzedniej próbie był on zajęty. 58 _Wysyłanie faksu . W celu uzyskania informacji na temat sposobu wybierania numeru należy skontaktować się z firmą telekomunikacyjną. Jeśli wybrana zostanie opcja Impulsowy. ustawiane przez użytkownika.powt. 7. Tryb przydatny w przypadku słabej jakości linii. jakie faksy zostały wysłane. że urządzenie nie ponawia wybierania. Należy go wprowadzić po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego i usłyszeniu sygnału faksu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej pozycji menu. a następnie naciśnij przycisk OK. Tej funkcji nie można używać w przypadku wysyłania faksu bez zapisywania danych w pamięci. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. Można ustawić prefiks składający się z maksymalnie pięciu cyfr. pon. Tryb ECM Autom. odb. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu lub wpisz wartość dla wybranej opcji.odb. i Przy bledzie (tylko jeśli transmisja nie powiodła się). Jeśli jest to konieczne. Wprowadzenie wartości 0 powoduje. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. który jest drukowany w raporcie dotyczącym transmisji. Ponadto wybieranie numeru faksu lub telefonu może trwać dłużej. a następnie naciśnij przycisk OK. zmniej. niektóre funkcje systemu telefonicznego mogą być niedostępne. liczbą wysłanych stron i innymi informacjami. Prefiks wyb. faksu. Można określić liczbę dzwonków emitowanych przez urządzenie przed odebraniem przez nie połączenia przychodzącego. Dostępne opcje: Wl. W przypadku odbierania faksu zawierającego strony o długości równej lub przekraczającej długość papieru włożonego do zasobnika urządzenie może zmniejszyć rozmiar oryginału. Aby zmienić opcje konfiguracji faksu: 1. Funkcja przydatna w przypadku dostępu do skrzynki PABX. aby pasował on do rozmiaru włożonego papieru. powtórz czynności 4 i 5. Można ustawić odstęp czasu między próbami. aby powrócić do trybu gotowości. Pierwsza strona faksu zostaje zmieniona na plik obrazu. wyb. War. Urządzenie można ustawić tak. Wysyłanie faksu przy użyciu trybu ECM może trwać dłużej. Opis Umożliwia wybór domyślnego trybu odbierania faksów.wyb. Rap. Można ustawić tonowy lub impulsowy tryb wybierania numeru dla urządzenia. Opis Umożliwia określenie liczby prób ponownego wybierania numeru.. Wysylanie: opcje wysyłania Opcja Licz.

W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne. Wpisz numer szybkiego wybierania od 0 do 239 i naciśnij przycisk OK. Wysyłanie faksu_ 59 . 3. o ile nie zostały one zmienione za pomocą odpowiedniego przycisku i menu. gdy zostanie wyświetlona pozycja Szyb. Podczas wysyłania faksu używane są ustawienia domyślne. Naciśnij przycisk Fax.Opcja Odrzuc rozmiar Opis W przypadku odbierania faksu zawierającego strony takiej samej długości. Naciśnij przycisk Fax. zmniej. 2. Wpisz żądaną nazwę i naciśnij przycisk OK. jeśli system nie akceptuje faksów wysłanych ze zdalnych stacji.-sm. Urządzenie wydrukuje odebrany faks na odpowiedniej liczbie kartek bez danych. aby zawierała najczęściej używane numery faksów. Funkcji tej należy użyć. co papier w urządzeniu lub dłuższe. faks. 3. Kon. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. 3. faksu. 5. 5. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 2. na wyświetlaczu zostanie wyświetlona jego nazwa w celu umożliwienia jej zmiany. których numery są zapisane w pamięci jako numery faksów wysyłających niechciane faksy. Jeśli dla wybranego numeru istnieje już wpis. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wl. 2. aby drukowało raport zawierający szczegółowe informacje o ostatnich 50 operacjach komunikacji. urządzenie dostosuje rozmiar odbieranego faksu do załadowanego papieru bez odrzucania jakichkolwiek danych. Ta funkcja jest przydatna w przypadku blokowania wszelkich niechcianych faksów. 6. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Ten tryb umożliwia użytkownikowi z jednej linii telefonicznej w celu odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów. wyb. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. W tym menu można ustawić funkcję rozpoznawania wzorów dzwonków połączeń. a następnie naciśnij przycisk OK. patrz „Odbieranie faksów w trybie DRPD” na stronie 56. a następnie naciśnij przycisk OK. faksu. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej rozdzielczości. 4... Edytowanie numerów szybkiego wybierania 1. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Wybranie opcji Usun wszystkie umożliwia usunięcie wszystkich numerów niechcianych faksów. aby powrócić do trybu gotowości. 4. Wpisz numer szybkiego wybierania. naciśnij przycisk Back. Naciśnij przycisk OK. Zmień numer faksu i naciśnij przycisk OK. W przypadku odbierania faksu zawierającego strony o formacie większym niż format papieru w urządzeniu i włączenia funkcji Autom. że urządzenie jest w trybie faksu. 5. Urządzenie udostępnia następujące funkcje umożliwiające skonfigurowanie książki adresowej: • Numery szybkiego/grupowego wybierania Przed rozpoczęciem zapisywania numerów faksów należy upewnić się. aby powrócić do trybu gotowości. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 8. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zmien domyslne. aby odrzucało określoną długość na końcu odbieranego faksu. • Usun: umożliwia usunięcie wszystkich numerów niepożądanych faksów. który chcesz zmienić i naciśnij przycisk OK. W przypadku włączenia tej funkcji można uzyskać dostęp do następujących opcji w celu ustawienia numerów niepożądanych faksów. Tryb DRPD Zmiana domyślnych ustawień dokumentu Dla najczęściej używanych trybów można ustawić odpowiednie opcje faksu. włącznie z godzinami i datami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji. Zmień nazwę i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Nowy i edytuj. Numery szybkiego wybierania W numerach szybkiego wybierania można zapisać do 240 często używanych numerów faksu. 2. w tym rozdzielczość i zaciemnienie. 7. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania znaków alfanumerycznych. gdy zostanie wyświetlona pozycja Szyb. 1. Aby przejść do innego numeru szybkiego wybierania. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zaciemnienie. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Nowy i edytuj. Naciśnij przycisk Stop/Clear. które będą odbierane. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Raport autom. 6. które znalazły się na odrzuconej części. 4. 6. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 7. Konfigurowanie książki adresowej Można skonfigurować książkę adresową tak. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego zaciemnienia. wyb. Naciśnij przycisk Stop/Clear. można ustawić urządzenie tak. Wpisz żądany numer faksu i naciśnij przycisk OK. • Dodaj: umożliwia skonfigurowanie maksymalnie 10 numerów faksów. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. patrz „Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 35. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. aby powrócić do trybu gotowości. Rejestrowanie numeru szybkiego wybierania 1. Automatyczne drukowanie raportu wysłanych faksów Urządzenie można ustawić tak. gdy zostanie wyświetlona pozycja Rozdzielczosc.

Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej Istnieją dwa sposoby wyszukania numeru w pamięci. Całą pamięć można przeszukiwać alfabetycznie od A do Z lub odwrotnie. 2. pod którym został zapisany dany numer. Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się monit o wprowadzenie numeru faksu. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. Usuwanie wpisu z książki adresowej Wpisy w książce adresowej można usuwać pojedynczo. Naciśnij przycisk Fax. Wprowadź nazwę do edycji i naciśnij przycisk OK. 4. • W przypadku dwu. Aby dodać lub usunąć więcej numerów. jeśli informacja dotycząca szybkiego wybierania została wyświetlona poprawnie. 9. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Wysz. Po zakończeniu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. 4. i wyb.. Wybierz opcję Wyszuk. a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk ostatniej cyfry. Po zakończeniu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. W razie potrzeby naciśnij przycisk Fax. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery 1. Edytowanie numeru wybierania grupowego Można usunąć wybrany wpis z grupy lub dodać nowy numer do wybranej grupy. Wpisz numer szybkiego wybierania i naciśnij przycisk OK. Powtarzaj czynności 5 i 6. 5. Sekwencyjne wyszukiwanie w pamięci 1. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tak. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wyb. można zgrupować te miejsca i ustawić je jako numer wybierania grupowego. 6.. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Nowy i edytuj. aby powrócić do trybu gotowości. 2. a następnie powtórz czynności 4 i 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia. 60 _Wysyłanie faksu . 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji ID. naciśnij przycisk Address Book. aby powrócić do trybu gotowości. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. 5. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej nazwy i numeru. 1. grup. Wybierz opcję Wyszuk. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. 1. gdy zostanie wyświetlony komunikat Tak. Można ustawić maksymalnie 200 (od 0 do 199) numerów wybierania grupowego przy użyciu istniejących numerów szybkiego wybierania miejsc docelowych.Korzystanie z numerów szybkiego wybierania Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się monit o wprowadzenie numeru docelowego. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Wpisz numer wybierania grupowego. 6. aby wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Inny numer?. Po wpisaniu nowego numeru szybkiego wybierania zostanie wyświetlone pytanie Dodac?. Można również wyszukać wpis w pamięci. 3. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej metody wyszukiwania. Patrz poniżej. aby dodać lub usunąć numer. który ma zostać dodany lub usunięty i naciśnij przycisk OK. należy go wyszukać i wybrać z pamięci. 8. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. przeglądając wszystkie wpisy w książce adresowej. Wpisz żądaną nazwę i naciśnij przycisk OK. i wyb. Jeśli wprowadzono numer szybkiego wybierania zapisany w grupie. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia. 5. Wpisz numer szybkiego wybierania. Wpisz kilka pierwszych liter żądanej nazwy i naciśnij przycisk OK. 5. • W przypadku jednocyfrowego numeru szybkiego wybierania (0–9) należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odpowiedniej cyfry na klawiaturze numerycznej. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. zostanie wyświetlony komunikat Usunac?.lub trzycyfrowych numerów szybkiego wybierania należy nacisnąć przyciski pierwszych cyfr. Naciśnij przycisk OK. (Patrz „Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej” na stronie 60. który chcesz zmienić i naciśnij przycisk OK. aby wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Inny numer?. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Lub wpisz kilka pierwszych liter i naciśnij przycisk OK. 9. 4... wprowadzając pierwsze litery nazwy powiązanej z numerem. aby wyszukać wpis według kilku pierwszych liter nazwy.. aby wyszukać wpis. grup. a następnie naciśnij przycisk OK. 8.) 7.wszyst. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Wysz. Następnie można użyć numeru wybierania grupowego w celu wysłania dokumentu do wszystkich miejsc w grupie. 3. naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Nowy i edytuj. Korzystanie z numerów wybierania grupowego Aby użyć wpisu wybierania grupowego. należy wpisać numer szybkiego wybierania. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. gdy zostanie wyświetlona pozycja Wszystko. 7. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Usun. 3. 11. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia. Rejestrowanie numeru wybierania grupowego 1. albo wyszukać. W razie potrzeby naciśnij przycisk Fax. 10. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. aby dodać do grupy inne numery szybkiego wybierania. 4. ident. Numery wybierania grupowego Jeśli ten sam dokument jest często wysyłany w kilka miejsc. 2. naciskając przycisk Address Book. Można albo kolejno przeglądać wpisy od A do Z. Naciśnij przycisk OK. Wpisz numer wybierania grupowego od 0 do 199 i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wyb.

Naciśnij przycisk OK.5. Naciśnij przycisk Stop/Clear. w celu potwierdzenia usunięcia. gdy pojawi się opcja Tak. Zostanie wydrukowana lista zawierająca ustawienia przycisków szybkiego wybierania oraz wpisy szybkiego wybierania i wybierania grupowego. drukując ich listę. Wysyłanie faksu_ 61 . 6. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Drukuj. 3. Ustawienia książki adresowej można sprawdzić. 7. Drukowanie książki adresowej 1. 2. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK.

4. które należy zapisać lub przenieść. zdjęć w wysokiej rozdzielczości lub jakichkolwiek innych plików. aby zapewnić więcej miejsca na zapisywanie dokumentów.Korzystanie z urządzenia pamięci USB W tym rozdziale znajduje się opis korzystania z pamięci USB w urządzeniu. • sprawdzić dostępną ilość pamięci. 2. • odtworzyć pliki kopii zapasowej do pamięci urządzenia. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB z przodu urządzenia. gdy zostanie wyświetlona opcja Gotowy do skanowania USB./Ksiazka tel. Należy używać tylko metalowych/ekranowanych urządzeń pamięci USB. Zostanie wyświetlony monit o zeskanowanie następnej strony. 5. do USB. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • • Informacje o pamięci USB Pod³¹czanie pamiêci USB Skanowanie do pamięci USB Drukowanie z pamięci USB • • • Wykonywanie kopii zapasowej danych Zarz¹dzanie pamiêci¹ USB Drukowanie bezpośrednio z aparatu cyfrowego Informacje o pamięci USB Pamięci USB mają różne pojemności.1 i USB V2. System plików pamięci USB można sprawdzić u sprzedawcy. Naciśnij przycisk OK. (Patrz „Dostosowywanie skanowania do pamięci USB” na stronie 63. prezentacji. • • Nie wyjmuj pamięci USB podczas pracy urządzenia oraz w trakcie zapisywania i odczytywania z pamięci USB. Skanowanie 1. pobranych plików muzycznych i wideo. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31.) Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału. Podłączanie pamięci USB Port pamięci USB z przodu urządzenia jest przeznaczony dla pamięci z interfejsem USB V1. • wydrukować dane zapisane w pamięci USB. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Jeśli urządzenie pamięci USB udostępnia funkcje ustawienia zabezpieczeń i hasła. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną w dół. • wykonać kopię zapasową wpisów w obszarze Ksiazka adr. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Skan. urządzenie może nie wykryć ich automatycznie. Urządzenie obsługuje pamięci USB z systemem plików FAT16/FAT32 i rozmiarem sektora 512 bajtów. Można używać tylko autoryzowanych urządzeń pamięci USB ze złączem wtykowym typu A. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. Color Start lub Black Start. • sformatować pamięć USB.0.) 3. Niezależnie od naciśniętego przycisku tryb koloru ustawiany jest jako niestandardowy. Szczegółowe informacje o tych funkcjach można znaleźć w Podręczniku użytkownika urządzenia. Skanowanie do pamięci USB Urządzenie umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie zeskanowanego obrazu w pamięci USB. 62 _Korzystanie z urządzenia pamięci USB . Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji. i ustawień systemowych urządzenia. Naciśnij przycisk Scan/Email. Można to zrobić dwoma sposobami: można skanować do urządzenia za pomocą ustawień domyślnych albo dostosować własne ustawienia. Przy użyciu pamięci USB można wykonać następujące czynności w urządzeniu: • zeskanować dokumenty i zapisać je w pamięci USB. Naciśnij przycisk OK.

3. Jeśli dla tej opcji zostanie wybrane ustawienie Monochrom. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. Jeśli jest już włożona. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Zmiana domyślnych ustawień skanowania” na stronie 49. Naciśnij przycisk OK. Wykonywanie kopii zapasowej danych 1. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. aby wybrać liczbę kopii do wydrukowania lub wprowadź tę liczbę. 4. Tylko pliki PRN utworzone w ten sposób można drukować bezpośrednio z pamięci USB. Drukowanie z pamięci USB Można bezpośrednio wydrukować pliki zapisane w pamięci USB. Naciśnij przycisk OK. 5.) Lub naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie. a następnie naciśnij przycisk OK. aby wybrać opcję Tak w odpowiedzi na monit o zeskanowanie większej liczby stron. Color Start lub Black Start. Po wydrukowaniu pliku zostanie wyświetlony monit o wydrukowanie kolejnego zadania. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. (Patrz „Dostosowywanie skanowania do pamięci USB” na stronie 63. Powtórz czynności 4 i 5. 1..: ustawia rozmiar obrazu. 3.urzadz. 5. a następnie naciśnij przycisk OK... Można zmienić domyślne ustawienia skanowania. Można ustawić następujące opcje: • Rozmiar skan. a następnie naciśnij przycisk OK. zaznaczając pole wyboru Drukuj do pliku podczas drukowania dokumentu.6. aby powrócić do trybu gotowości. • Format skan. aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej danych. Kopia zapasowa zostanie utworzona w pamięci USB. format pliku lub tryb koloru. Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci USB 1. aby rozpocząć drukowanie wybranego pliku. 6. • Kolor skan. Można drukować pliki w formatach TIFF. Istnieją dwa następujące typy trybów: • OK lub Color Start: wydruk w kolorze. 2. Zamiast wydrukowania na papierze dokument zostanie zapisany jako plik PRN. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funkcja skan. Urządzenie automatycznie wykryje pamięć i odczyta zapisane w niej dane. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. JPEG i PRN. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. Kopia pomaga chronić wpisy w obszarze Ksiazka adr. że w wybranym folderze jest jeden lub więcej plików lub folderów. • BMP: nieskompresowane pliki BMP • TIFF: TIFF 6. • Ksiazka adr. • Pliki PRN można utworzyć. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego folderu lub pliku. Naciśnij przycisk OK.: ustawia format pliku. 2. 2. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji konfiguracji. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Eksportuj ust. • Typ oryginalu: ustawia typ dokumentu oryginału.: tworzy kopię zapasową wszystkich wpisów w książce adresowej.. Niezależnie od naciśniętego przycisku tryb koloru ustawiany jest jako niestandardowy. w jakim zapisywane są obrazy. Naciśnij przycisk OK. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. • Dane ustawien: tworzy kopię zapasową wszystkich ustawień systemowych. BMP. Załaduj oryginał i naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. Naciśnij przycisk Scan/Email. 7. aby powrócić do trybu gotowości. Typy plików obsługiwanych przez opcję drukowania bezpośredniego: • PRN: Zgodne są tylko pliki utworzone przez dostarczony z urządzeniem sterownik. oznacza to. a następnie naciśnij przycisk OK. i ustawienia systemowe zapisane jako pliki kopii zapasowej w urządzeniu pamięci USB. nie będzie możliwe. Naciśnij przycisk OK. Dostosowywanie skanowania do pamięci USB Dla każdego zadania skanowania do pamięci USB można określić rozmiar obrazu. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Wykonywanie kopii zapasowej danych Dane w pamięci urządzenia mogą zostać przypadkowo usunięte w wyniku awarii zasilania lub uszkodzenia pamięci masowej. • Black Start: wydruk czarno-biały. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. 4. Jeśli przed nazwą folderu znajduje się litera D. naciśnij przycisk Direct USB. a następnie naciśnij przycisk OK.0 Baseline • JPEG: JPEG Baseline Korzystanie z urządzenia pamięci USB_ 63 . 7. nie będzie można wybrać pozycji JPEG w menu Format skan. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja USB. 4. W przypadku wybrania opcji JPEG wybranie pozycji Monochrom. a następnie naciśnij przycisk OK.: ustawia tryb koloru. w menu Kolor skan. aby ustawić inne opcje. Po wybraniu folderu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego pliku. a następnie naciśnij przycisk OK. Po wybraniu pliku przejdź do następnej czynności. 6. aby powrócić do trybu gotowości. Lub naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie. W przypadku wybrania formatu TIFF lub PDF można wybrać opcję skanowania wielu stron. syst. aby wydrukować kolejne zadanie i powtórz czynności od punktu 2. 7. Po zakończeniu skanowania można wyjąć pamięć USB z urządzenia. 5. Informacje na temat tworzenia pliku PRN można znaleźć w sekcji Oprogramowanie.

Naciśnij przycisk Direct USB. 3. Przeglądanie stanu pamięci USB Można sprawdzić pojemność pamięci dostępnej dla skanowania i zapisywania dokumentów. Naciśnij przycisk OK. Zarządzanie pamięcią USB Można usunąć pliki obrazów zapisane w pamięci USB pojedynczo lub usunąć wszystkie. że nie są one już potrzebne. 2. 1. 2. Naciśnij przycisk Direct USB. Zostanie wyświetlona pojemność dostępnej pamięci. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK..urzadz. Można drukować zdjęcia bezpośrednio z dowolnego urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zarz. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Direct USB. Naciśnij przycisk Stop/Clear. W przypadku wybrania folderu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia pliku do usunięcia. 6. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Sprawdz miejs. telefon z aparatem i kamera. plikami. aby potwierdzić wybrane opcje. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Podłącz urządzenie zgodne ze standardem PictBridge do portu pamięci z przodu urządzenia za pomocą kabla USB dostarczanego z urządzeniem. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zarz. 2. takiego jak aparat cyfrowy.. Włącz urządzenie. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. 7. że w wybranym folderze jest jeden lub więcej plików lub folderów. Naciśnij przycisk OK. 7. plikami. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. a następnie naciśnij przycisk OK. 2.Odtwarzanie danych 1. aby odtworzyć kopię zapasową w urządzeniu. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Importuj ust. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego folderu lub pliku. 8. Nie trzeba podłączać ich do komputera. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Naciśnij przycisk Stop/Clear. oznacza to. gdy zostanie wyświetlona pozycja Usun. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Przejdź do następnej czynności. Naciśnij przycisk OK. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. 4. aby powrócić do trybu gotowości. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Format. 3. w którym zostały zapisane dane kopii zapasowej. 4. 2. Formatowanie pamięci USB 1. do portu pamięci USB. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia pliku zawierającego żądane dane. Usuwanie pliku obrazu 1. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. DRUKOWANIE BEZPOŚREDNIO Z APARATU CYFROWEGO To urządzenie obsługuje standard PictBridge. 6. ponownie formatując urządzenie. 64 _Korzystanie z urządzenia pamięci USB . a następnie naciśnij przycisk OK. Brak obsługi wydruku danych lub nazw plików. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego typu danych. W związku z tym przed usunięciem danych należy potwierdzić. 5. Włóż urządzenie pamięci USB. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. syst. 4. aby potwierdzić wybrane opcje.. • • • ISzczegółowe informacje dotyczące drukowania obrazów z aparatu fotograficznego z wykorzystaniem funkcji PictBridge zawiera podręcznik dostarczony wraz z aparatem. aby powrócić do trybu gotowości. W przypadku wybrania pliku na wyświetlaczu przez około 2 sekundy pokazywana jest wielkość pliku. Wyślij polecenie wydrukowania zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge. Jeśli przed nazwą folderu znajduje się litera D. Po usunięciu plików lub ponownym sformatowaniu pamięci USB nie można odtworzyć plików. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. 5. aby powrócić do trybu gotowości. Brak obsługi wydruku indeksów. 4.

którzy mogą korzystać z funkcji poczty elektronicznej. liczbę stron. Naciśnij przycisk OK. Inf. To menu umożliwia dopasowanie kontrastu osobno dla każdego koloru. Opcja Domyslny jest zalecana dla otrzymania najwyższej jakości koloru. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Raport. Można ją wydrukować w celu potwierdzenia zmienionych ustawień. 2.mat. Aby dodać lub usunąć numery z listy. a następnie naciśnij przycisk OK.uzytk Ta lista przedstawia stan opcji. wysylania Rap. że są one dostępne w przypadku danego urządzenia.faksu Zaplan. Ksiazka adr.eksp. umożliwia ręczną regulację kontrastu kolorów dla każdej kasety z tonerem. Dostępne są następujące raporty: W zależności od opcji lub modelu niektóre raporty mogą nie być wyświetlane. 2. Naciśnij przycisk Stop/Clear. które może wybrać użytkownik. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego menu kolorów. Naciśnij przycisk OK. aby potwierdzić wydruk. Info. Rap. 4. Wybrane informacje zostaną wydrukowane. raporty. Opcja Reczna reg. Ta lista pokazuje bieżący stan materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu. Opis Na tej liście znajdują się numery faksów określonych jako niepożądane. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. (Patrz „Wysylanie: opcje wysyłania” na stronie 58.-sm. a następnie naciśnij przycisk OK. Oznacza to. Ta lista przedstawia wszystkie numery faksów i adresy poczty e-mail przechowywane aktualnie w pamięci urządzenia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Kolor. Aby wydrukować wszystkie raporty i listy. Ten raport zawiera numer faksu.. (Patrz „Wysylanie: opcje wysyłania” na stronie 58. aby automatycznie drukowało ten raport co 50 połączeń. (Patrz „Odbieranie: opcje wysyłania” na stronie 58. tryb komunikacji oraz wynik komunikacji.zadania Konserwacja_ 65 . Naciśnij przycisk OK. należy przejść do menu Kon. Drukowanie raportu 1. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Na tej liście znajdują się dokumenty aktualnie zapisane jako opóźnione faksy wraz z czasem rozpoczęcia i typem każdej operacji. 3.Konserwacja Ten rozdział zawiera informacje dotyczące konserwacji urządzenia i kasety z tonerem.. a następnie naciśnij przycisk OK. Opcja Domyslny umożliwia automatyczną optymalizację koloru. Na tej liście znajdują się autoryzowani użytkownicy. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego raportu lub listy. Można ustawić w urządzeniu opcję automatycznego drukowania raportu z potwierdzeniem transmisji po każdym zadaniu faksowania. 1. odb. 6. Jeśli urządzenie zostało przeniesione. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konserwacja. faks-sm. syst. 4. faks. 5. zdecydowanie zaleca się ręczne ustawienie tego menu.) Na tej liście znajdują się informacje o połączeniu i konfiguracji sieciowej urządzenia. czas. jaki upłynął dla danego zadania.) Ten raport zawiera informacje dotyczące ostatnio odebranych faksów. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • • • Drukowanie raportów Czyszczenie pamięci Czyszczenie urz¹dzenia Konserwacja kasety Wymiana kasety z tonerem • • • • • Wymiana zespo³u obrazowania Wymiana pojemnika na zużyty toner Części do konserwacji Zarz¹dzanie urz¹dzeniem z witryny internetowej Sprawdzenie numeru seryjnego urz¹dzenia Drukowanie raportów Urządzenie może tworzyć różne raporty zawierające przydatne informacje.) Ten raport zawiera informacje dotyczące ostatnio wysłanych faksów i wiadomości e-mail. aby powrócić do trybu gotowości. o sieci Lista uw. wyslanych Dopasowanie kontrastu kolorów To menu pozwala na dopasowanie ustawień kolorów. 3. wybierz pozycję Wsz.. Można ustawić urządzenie. Rap. gdy zostanie wyświetlona pozycja Kolor niestan. syst. a następnie naciśnij przycisk OK. Raport/lista Konfiguracja Opis Raport/lista Rap.

faksu 4. Konfig. takie jak plamki toneru lub smugi. niestrzępiącą się ściereczką. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. Oznacza to. Opcje Wszystkie ust. Opis Usuwa wszystkie dane zapisane w pamięci i przywraca ustawienia fabryczne. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji kopiowania. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie natężenia lub ustąpienie tych problemów. wysylania Rap. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji faksu. syst. aż urządzenie ostygnie. a następnie naciśnij przycisk OK.. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tak. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia elementu do usunięcia. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. aby potwierdzić usuwanie. rozpuszczalnika lub innych agresywnych substancji może powodować odbarwienie lub odkształcenie obudowy. Czyszczenie elementów zewnętrznych Czyszczenie elementów wewnętrznych Podczas procesu drukowania papier. syst. Naciśnij przycisk OK. w przeciwnym wypadku zadania te zostaną one utracone. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 3. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą. Usuwa wszystkie informacje o odebranych faksach. W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. że wszystkie zadania faksowania zostały zakończone. aby woda kapała na urządzenie lub do jego wnętrza. Ich nagromadzenie może powodować problemy z jakością wydruku. Poczekaj. 1. kop. • Obudowę urządzenia należy czyścić miękką. a następnie naciśnij przycisk OK. Konfig. Powtórz czynności od 3 do 5. Czyszczenie urządzenia Aby zachować jakość drukowania i skanowania. Ponownie naciśnij przycisk OK. faksu Konfig. sieci Ksiazka adr. Rap. toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. Usuwa wszystkie rekordy wysłanych faksów i wiadomości e-mail. 2. co mogłoby być szkodliwe dla użytkownika. 66 _Konserwacja . Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wyczysc ustaw. aby usunąć inny element. Użytkownicy modelu CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW przed czyszczeniem pamięci powinni upewnić się. odb. Jeżeli urządzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem. Usuwa wszystkie przechowywane w pamięci numery faksów i adresy e-mail. Konfig. aby powrócić do trybu gotowości.. 6. zaleca się wyczyszczenie go za pomocą szmatki lub chusteczki zwilżonej wodą. należy przestrzegać poniższych procedur czyszczenia po każdej wymianie kasety z tonerem lub w przypadku problemów z jakością drukowania lub skanowania. skan. ale nie należy pozwolić. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji systemowych. 1. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. Konfig.Czyszczenie pamięci Można selektywnie usuwać informacje przechowywane w pamięci urządzenia. że dana opcja nie dotyczy tego urządzenia. 2. 5. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji skanowania. 3. 7. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji sieciowych. • Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą materiałów czyszczących zawierających duże ilości alkoholu. W przypadku użycia odkurzacza toner zostałby uniesiony w powietrze.

Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. Za pomocą suchej. niepozostawiającej włókien ściereczki zetrzyj kurz i rozsypany toner z obszarów kaset z tonerem i ich zagłębień. 7. 6. 5. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą uchwytu. Może to spowodować jego uszkodzenie. co może być szkodliwe dla zdrowia. zaleca się czyszczenie przy użyciu ściereczki lub papieru zwilżonego wodą.4. Po wyczyszczeniu urządzenia należy poczekać. Włóż pojemnik na zużyty toner na miejsce. Trzymając nowy zespół obrazowania za rowek z przodu. aż całkowicie wyschnie. aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania. że został prawidłowo zamocowany. Należy uważać. W przypadku użycia odkurzacza cząsteczki toneru mogą zostać wyrzucone w powietrze. należy go wsunąć do urządzenia. korzystając z rowka z przodu zespołu obrazowania. a następnie dociśnij go. Jeśli urządzenie lub jego otoczenie zostało zabrudzone tonerem. W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka minut zespół obrazowania jest narażony na działanie światła. Wyciągnij zespół obrazowania z urządzenia. aby upewnić się. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć pokrywę przednią. • • W przypadku wysypania toneru na odzież należy zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. • • • Nie wolno dotykać zielonej powierzchni zespołu obrazowania rękami ani żadnym materiałem. 8. Konserwacja_ 67 .

10. a¿ bêd¹ czyste i suche. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. pêsety. 7. aż będą czyste i suche. Przecieraj powierzchnię płyty szklanej. niepozostawiającą włókien ściereczkę lub ręcznik papierowy wodą. 4.9. Najlepiej czyścić moduł skanera na początku każdego dnia i w razie potrzeby w ciągu dnia. 3. 11. Przytrzymaj brzeg arkusza do czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów i wytrzyj obie strony arkusza. 6. Załóż z powrotem wszystkie komory i zamknij pokrywę przednią. Otwórz pokrywę skanera. Czyszczenie modułu skanera Utrzymywanie modułu skanera w czystości pomaga zapewnić najlepszą jakość kopii. urządzenie nie będzie działać. 68 _Konserwacja . Wsuñ ostro¿nie arkusz czyszcz¹cy automatycznego podajnika dokumentów u¿ywaj¹c dowolnego narzêdzia. Zamknij pokrywę skanera. Przetrzyj wewnętrzną stronę pokrywy skanera i biały arkusz. aż będzie czysta i sucha. 2. 1. 8. Podłącz kabel zasilania i włącz urządzenie. 5. Delikatnie zwilż miękką. np. Wsuñ delikatnie arkusz czyszcz¹cy automatycznego podajnika dokumentów z powrotem do drukarki.

Jeśli pokrywa przednia nie zostanie dokładnie zamknięta. kiedy należy wymienić poszczególne kasety. (Patrz „Materia³y eksploatacyjne” na stronie 85. Istnieje możliwość. 2. Zamknij pokrywę przednią. 2. natomiast liczba stron może zależeć od środowiska pracy. że pokrywa została dokładnie zamknięta. rozprowadzając toner w kasecie. otrzymane faksy są zapisywane w pamięci. 1. typu i rozmiaru nośnika.Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Aby jak najdłużej korzystać z toneru. Należy wówczas wymienić kasetę z tonerem. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. Jeśli wydruki zawierają dużo grafiki. należy pamiętać o następujących wskazówkach: • Nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania zanim będzie potrzebna. Należy sprawdzić rodzaj kasety z tonerem dla danego urządzenia. • Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat dotyczący wyczerpania toneru. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. kiedy ilość toneru w jednej z kaset z tonerem kolorowym jest niewielka. Jakość wydruku można chwilowo poprawić. Wymiana kasety z tonerem Urządzenie używa czterech kolorów i jest wyposażone w osobne kasety z tonerem dla każdego z nich: żółty (Y).) 1. amarantowy (M). Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. • W przypadku CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. Upewnij się. aby równo rozprowadzić toner. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. Rozprowadzanie toneru Jeśli pozostało niewiele toneru. Konserwacja_ 69 . może być konieczne częstsze wymienianie kaset. na wydruku mogą się pojawić obszary wyblakłe lub rozjaśnione. Trzymając za oba uchwyty na kasecie z tonerem. 4. urządzenie nie będzie działać. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od gęstości druku na stronach. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z używania kaset ponownie napełnianych. błękitny (C) i czarny (B). jak urządzenie. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. Wysypany na odzież toner należy zetrzeć suchą szmatką i zmyć zimną wodą. • Kasety z tonerem należy przechowywać w takim samym środowisku. że kolory w obrazach kolorowych będą niepoprawne — wynika to z niewłaściwego zmieszania barw toneru. przerw w drukowaniu. 5. 3. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. • Nie należy ponownie napełniać kasety z tonerem. • Dioda Status LED i komunikat dotyczący toneru na wyświetlaczu wskazują. dokładnie potrząśnij nim na boki. Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Wydajność kasety z tonerem zależy od ilości toneru zużywanego do wykonywania zadań drukowania.

np. urządzenie nie będzie działać. że kolor kasety z tonerem odpowiada kolorowi gniazda. Włóż kasetę. Sprawdź.3. 4. Umieść toner na płaskiej powierzchni. 5. usuwając taśmę. dokładnie potrząśnij nim na boki. 1. jak pokazano na rysunku i zdejmij papierowe opakowanie. aby wyciągnąć kasetę z urządzenia. 6. 2. Zamknij pokrywę przednią. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. Wyciągnij nową kasetę z tonerem z opakowania. Wysypany na odzież toner należy zetrzeć suchą szmatką i zmyć zimną wodą. noża lub nożyczek. czy pokrywa została dokładnie zamknięta. a następnie chwyć za uchwyty na kasecie z tonerem. a następnie włącz urządzenie. 7. urządzenie przestanie drukować. 8. 70 _Konserwacja . Wymiana zespołu obrazowania Gdy okres eksploatacji zespołu obrazowania wygaśnie. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni kasety z tonerem. aż znajdzie się we właściwym miejscu. W celu otwarcia opakowania kasety z tonerem nie należy używać ostrych przedmiotów. Upewnij się. Chwyć za uchwyty na kasecie toneru i pociągnij. na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel wskazujące na konieczność wymiany zespołu obrazowania. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. Trzymając za oba uchwyty na kasecie toneru. aby równo rozprowadzić toner.

korzystając z rowka z przodu zespołu obrazowania. Wyciągnij nowy zespół obrazowania z opakowania. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni zespołu obrazowania. że został prawidłowo zamocowany. Trzymając nowy zespół obrazowania za rowek z przodu. Aby uniknąć uszkodzenia. takich jak nóż lub nożyczki. 6. Należy uważać. • 4. Włóż pojemnik na zużyty toner na miejsce. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą jego uchwytu. • • Do otwierania opakowania zespołu obrazowania nie wolno używać ostrych przedmiotów. 5.3. Wyciągnij zespół obrazowania z urządzenia. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. aby upewnić się. W razie potrzeby należy osłonić go kartką papieru. nie należy narażać zespołu obrazowania na bezpośrednie działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut. Konserwacja_ 71 . 8. Usuń zabezpieczenia po obu stronach zespołu obrazowania oraz papier chroniący jego powierzchnię. a następnie dociśnij go. aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. 7. należy go wsunąć do urządzenia.

Uruchomienie urządzenia może zająć kilka minut. Zdejmij zaślepkę z pojemnika zgodnie z poniższą ilustracją i użyj jej do zatkania otworu pojemnika na zużyty toner. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. 3.9. że wszystkie kasety z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane. 11. Wymiana pojemnika na zużyty toner Gdy minie okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner. 2. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. urządzenie przestanie drukować. 72 _Konserwacja . Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą jego uchwytu. 5. na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel z informacją o konieczności wymiany pojemnika na zużyty toner. aby nie rozsypać toneru. Dokładnie zamknij pokrywę przednią. Włącz urządzenie. urządzenie nie będzie działać. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony. Wyciągnij nowy pojemnik na zużyty toner z opakowania. 4. Upewnij się. 10. nie można zamknąć pokrywy przedniej. Pojemnik na zużyty toner należy położyć na płaskiej powierzchni. Jeśli którakolwiek z kaset z tonerem nie została prawidłowo zainstalowana. 1. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. Nie wolno potrząsać ani odwracać pojemnika.

6. nie można zamknąć pokrywy przedniej. Uruchom przeglądarkę internetową. • Jed. że wszystkie kasety z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane.xxx. z plyty: wyświetla liczbę stron zeskanowanych z szyby skanera. • uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z urządzenia. Włącz urządzenie. W razie potrzeby należy wymienić odpowiednie części. • Skanowanie ADF: wyświetla liczbę stron zeskanowanych z podajnika ADF. 4. można zarządzać urządzeniem za pośrednictwem oferowanej przez firmę Samsung usługi SyncThru™ Web Service — wbudowanego serwera internetowego.: drukuje stronę z informacjami o materiałach eksploatacyjnych. urządzenie nie będzie działać.. przedstawiciel lub sprzedawca. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. Producent urządzenia zaleca.xxx. W polu adresu wprowadź adres IP urządzenia (http://xxx. W przypadku wybrania drukowania strony z informacjami o materiałach eksploatacyjnych naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. aby powrócić do trybu gotowości. Gwarancja nie obejmuje wymiany części eksploatacyjnych po upływie okresu ich eksploatacji. 2. aby upewnić się. Rol. 2. u którego urządzenie zostało zakupione. • zmianę właściwości drukarki. Jeśli którakolwiek z kaset z tonerem nie została prawidłowo zainstalowana. w systemie Windows. Naciśnij przycisk Stop/Clear. syst. Nie wolno jej wymieniać samodzielnie. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego elementu. Należy upewnić się. • skonfigurowanie urządzenia pod kątem wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem o stanie urządzenia. aby powyższe czynności konserwacyjne wykonywał autoryzowany serwis. Zesp. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. 5.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź. Rol. a następnie naciśnij przycisk OK. 1: wyświetla liczbę wydrukowanych stron każdego elementu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Mat. trans. 3. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. że został prawidłowo zamocowany. • zmianę parametrów protokołu TCP/IP i konfigurowanie innych parametrów sieciowych. a następnie naciśnij przycisk OK. Konserwacja_ 73 . utrw.mat. Pas trans.. po wydrukowaniu określonej liczby stron lub po upływie okresu eksploatacji należy wymienić następujące części. Dokładnie zamknij pokrywę przednią. 1.. zas. 7. • Razem: wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron. Części do konserwacji Aby uniknąć wynikających ze zużycia części problemów z jakością wydruku i podawaniem papieru oraz utrzymać najwyższą sprawność urządzenia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konserwacja. Części Zespół utrwalający Rolka transmisyjna Zespół transmisyjny (ITB) Rolka zbierająca Okres eksploatacji (średnio) Około 100 000 stron w trybie czarnobiałym lub 25 000 stron w kolorze Około 100 000 stron Około 100 000 stron w trybie czarnobiałym lub 25 000 stron w kolorze Około 50 000 stron Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i prawidłowo ustawiono parametry protokołu TCP/IP. Usługa SyncThru™ Web Service umożliwia: • przeglądanie informacji o urządzeniu i sprawdzanie jego bieżącego stanu. ekspl.. Włóż nowy pojemnik na miejsce. prz. W przypadku zainstalowania niewłaściwego typu baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. na przykład program Internet Explorer. 8.. Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web Service 1.eksp.. Bateria wewnątrz urządzenia jest elementem wymienianym przez serwis. a następnie dociśnij go. obr. • Skan. • Info. Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych W przypadku częstych zakleszczeń papieru lub problemów z drukowaniem należy sprawdzić liczbę stron wydrukowanych lub zeskanowanych przez urządzenie. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcją.

74 _Konserwacja .. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 3. wykonując następujące czynności: 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konserwacja. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. syst.Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia W przypadku kontaktu z serwisem lub rejestracji użytkownika w witrynie internetowej firmy Samsung może być potrzebny numer seryjny urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Numer seryjny można sprawdzić. 4. Sprawdź numer seryjny urządzenia. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Numer seryjny.

gdy urządzenie drukuje. że poziom papieru nie przekracza oznaczenia pojemności papieru na wewnętrznej ściance zasobnika. Następnie włóż wyjęte wcześniej strony do podajnika. Nieprawidłowe wysuwanie papieru 1. • Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie. Gdy nastąpi zakleszczenie papieru. Włóż usunięte strony z powrotem do podajnika ADF. 2. Chwyć oburącz niewłaściwie wysunięty papier i wyjmij go z zasobnika wyjściowego dokumentów. • Należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi na stronie 42. Aby uniknąć zakleszczenia dokumentów. • Przed załadowaniem papier należy wygiąć. 3. Usuwanie zakleszczenia dokumentów Jeśli oryginał zatnie się podczas przechodzenia przez podajnik ADF. oryginały grube. na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat [Zaciecie dokumentu].) • Należy sprawdzić. Zamknij pokrywę podajnika ADF. cienkie lub o różnych typach papieru należy kopiować z wykorzystaniem szyby skanera. można uniknąć większości zakleszczeń papieru. W zależności od modelu urządzenie przedstawione na ilustracji może się różnić od posiadanego. 1 pokrywa podajnika ADF 3. delikatnie ciągnąc w prawo. • Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników. 2. czy nośniki druku są umieszczone w zasobniku lub podajniku ręcznym skierowane odpowiednią stroną w górę (według zaleceń). 4. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów ADF. • Nie należy przepełniać zasobnika papieru. Wyjmij z podajnika ADF wszystkie pozostałe strony. Wyjmij z podajnika ADF wszystkie pozostałe strony. Delikatnie wyciągnij zakleszczony papier z podajnika ADF. • Nie należy używać pogiętego. należy wykonać czynności opisane na stronie 75. 75 _Rozwiązywanie problemów . Należy upewnić się. przekartkować i rozprostować. że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • Wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru Usuwanie zakleszczenia dokumentów Usuwanie zakleszczeń papieru • • Opis komunikatów na wyświetlaczu Rozwi¹zywanie innych problemów Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru Wybierając prawidłowe typy nośników. 1. • Nie należy wyjmować papieru z zasobnika. Należy się upewnić.Rozwiązywanie problemów Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu. wilgotnego ani zawijającego się papieru. (Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 43.

Otwórz pokrywę skanera. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 76. delikatnie ciągnąc w prawo. pap. w srodku Wewnątrz urządzenia i w obszarze utrwalacza W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty mogą nie być wyświetlane na wyświetlaczu. (Patrz „W obszarze wyjściowym papieru” na stronie 77. Wciągnij zakleszczony papier. aby usunąć zakleszczony papier. Usuwanie zakleszczeń papieru Jeżeli wystąpi zakleszczenie papieru. Zac. Jeśli papier nie zostanie wysunięty. Patrz „W zasobniku 1” na stronie 76. pap. 2. aż znajdzie się we właściwym miejscu. należy postępować zgodnie z podanymi niżej instrukcjami. drzwi Lokalizacja zakleszczenia W obszarze podawania papieru i wewnątrz urządzenia Wewnątrz urządzenia Przejdź do Patrz „W zasobniku 1” na stronie 76. Zac. 2. należy go wyciągać delikatnie i powoli. Aby usunąć zakleszczenie. 76 _Rozwiązywanie problemów . sprawdź obszar wyjściowy papieru. 1 Spr. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 76. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia. W zasobniku 1 1. Informacje na temat usuwania zakleszczeń papieru zawiera poniższa tabela. Następnie włóż usunięte strony z powrotem do podajnika ADF. 3.Złe podawanie wałka 1. Włóż zasobnik 1 do urządzenia. przejdź do następnego kroku. Komunikat Zac. należy wykonać następujące kroki. pap. Zamknij pokrywę skanera. Chwyć oburącz niewłaściwie podany papier i wyjmij go z obszaru podawania. Otwórz i zamknij pokrywę przednią.) 4. Aby uniknąć rozdarcia zakleszczonego papieru. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. 0 Otw. Jeśli papieru nie można wyciągnąć lub jeśli w tym obszarze nie widać papieru./zamk. 3. 1. 2 Spr. Otwórz moduł skanera. Patrz „W zasobniku 1” na stronie 76. lekko pociągając go w kierunku prostopadłym do drukarki. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 76. Wyciągnij zasobnik 1 z urządzenia. w srodku W obszarze zespołu utrwalającego Jeśli papier jest zakleszczony w obszarze zespołu utrwalającego. na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie.

pociągnij go prosto w górę. Pociągnij dźwignię utrwalacza. 1 dźwignia utrwalacza Jeśli moduł skanera nie jest całkowicie zamknięty. Otwórz pokrywę wewnętrzną. urządzenie nie będzie działać. Jeżeli zakleszczony papier nie jest widoczny lub jeśli przy wyciąganiu występuje opór. Rozwiązywanie problemów_ 77 . 2. Upewnij się. nie wyciągaj go dalej i przejdź do następnego kroku.2. 5. Jeśli widać zacięty papier. Temperatura pracy zespołu utrwalacza to 180 °C (356 °F). 4. Ostrożnie wyjmij zakleszczony papier z urządzenia. 4. Wałek jest gorący i może spowodować oparzenia. 3. Delikatnie wyciągnij papier z tacy odbiorczej. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia. Otwórz pokrywę tylną. Zamknij pokrywę wewnętrzną. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. 5. Przejdź do punktu 8. 3. że został dokładnie zamknięty. Nie należy dotykać utrwalacza wewnątrz pokrywy wewnętrznej. Powoli i delikatnie opuszczaj moduł skanera aż do zupełnego zamknięcia. aby nie przyciąć palców! Jeśli nadal nie widać papieru. W obszarze wyjściowym papieru 1. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia. Należy uważać. przejdź do następnego kroku.

Otwórz moduł skanera. aby nie przyciąć palców! 78 _Rozwiązywanie problemów . 9. Należy uważać.6. że został dokładnie zamknięty. Pociągnij w dół dźwignię utrwalacza. Ostrożnie wyjmij zakleszczony papier z urządzenia. 10. 8. Zamknij pokrywę tylną. 7. Upewnij się. Powoli i delikatnie opuszczaj moduł skanera aż do zupełnego zamknięcia. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie.

skontaktuj się z serwisem. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie komunikatów oraz sposób rozwiązania problemu (w razie potrzeby). Jeżeli problem występuje nadal. Wystąpił problem w module LSU (moduł skanowania laserem). poczekaj około godziny na zwolnienie linii i spróbuj ponownie. Blad polaczenia Blad przegrzania Wl. Zmień dostępny serwer. W przypadku kontaktowania się z serwisem zalecane jest podanie treści wyświetlanego komunikatu. że urządzenie odbierające działa. zas. Blad czujnika poz. należy skontaktować się z serwisem. Wyłączyć i włączyć urządzenie. uwierzytelniania SMTP.] [Blad linii] Znaczenie W urządzeniu wystąpił błąd komunikacji. należy wyłączyć i włączyć urządzenie i ponownie uruchomić zadanie drukowania. podst.Opis komunikatów na wyświetlaczu Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania i wskazują stan lub błędy urządzenia. Upłynął czas odczytywania danych. Wystąpił problem z pasem transferowym urządzenia. Wystąpił problem w module utrwalacza.) Usuń zakleszczenie papieru. Jeżeli problem nie ustąpi. konfig. Odłącz kabel zasilający i podłącz go ponownie. gdy pamięć będzie dostępna. (Patrz „Odbieranie: opcje wysyłania” na stronie 58. Sugerowane rozwiązania Aby anulować zadanie faksowania. xxx oznacza typ nośnika. Spróbuj ponownie. Wystąpił problem z siecią. [Brak odpowiedzi] Faks odbierający nie odpowiada po kilku próbach ponownego wybierania numeru. (Patrz „Usuwanie zakleszczenia dokumentów” na stronie 75. należy skontaktować się z serwisem. Blad pasa transferowego Komunikat Anuluj? Tak Znaczenie Pamięć urządzenia została zapełniona podczas próby zapisania oryginału w pamięci. Jeżeli problem występuje nadal. Spróbuj ponownie. Wystąpił problem z kartą sieciową. naciśnij przycisk OK w celu zaakceptowania opcji Nie. Komunikaty oraz ich znaczenie są podane w kolejności alfabetycznej. Poprawnie skonfiguruj kartę sieciową.) Blad wysylania (DNS) Blad wysylania (Niepr. i wyl. [Zaciecie dokumentu] Nastąpiło zakleszczenie oryginału w podajniku ADF. danych Spr. należy skontaktować się z serwisem. zas.) Spróbuj ponownie. Wystąpił problem z protokołem SMTP. Jeżeli problem występuje nadal. Urządzenie nie może się połączyć z faksem odbierającym lub nastąpiła utrata kontaktu w związku z problemem z linią telefoniczną. które zostały pomyślnie zapisane. (Patrz „Wysylanie: opcje wysyłania” na stronie 58. Aby wysłać strony. Połączenie z serwerem Sprawdź ustawienia SMTP nie powiodło się. naciśnij przycisk OK w celu zaakceptowania opcji Tak. odcz. Potwierdź ponownie konfigurację niepożądanych faksów. Spróbuj ponownie. Skonfiguruj ustawienia protokołu POP3. [Nacisn. i wyl. Stop] Blad sieciowy Blad silnika LSU Wl. Skontaktuj się z administratorem sieci. Upewnij się. Sugerowane rozwiązania Poproś nadawcę o ponowne wysłanie. Wystąpił problem Skonfiguruj ustawienia podczas uwierzytelniania.) Bl. Skonfiguruj ustawienia serwera DNS. [Niezgodny] Otrzymane dane faksu zostaną usunięte. Dev Wystąpił problem w module utrwalacza. W trakcie pracy urządzenia został naciśnięty przycisk Stop/Clear. Można także włączyć tryb ECM. Wyłączyć i włączyć urządzenie. Komunikat [Blad KOMUN.) Blad wysylania (POP3) Blad wysylania (SMTP) Blad wysylania (UWIERZYT. Jeśli problem nie ustąpi. Wystąpił problem z protokołem POP3. Jeśli problem będzie się powtarzał. należy skontaktować się z serwisem. pamiec USB Wystąpił problem z serwerem DNS. Rozwiązywanie problemów_ 79 . Wyłączyć i włączyć urządzenie. serwera i kabel sieciowy. • • • Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli. Pozostałe strony należy wysłać później. Odebrano faks z numeru zarejestrowanego jako niepożądany faks.

aby zmienić komunikat na Stop. Podczas kopiowania przycisk Black Start zostanie uaktywniony tylko pod tym warunkiem. aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu. Urządzenie przestanie drukować. Jeżeli problem występuje nadal. nie ma przypisanego numeru. W przypadku wybrania opcji Kontynuuj urządzenie będzie drukować dalej. Naciśnij przycisk OK. Usiłowano wykonać operację Dodaj strone/Anuluj zadanie. Otwarty zespól skanowania 80 _Rozwiązywanie problemów . Sprawdź dostępne miejsce pamięci USB. W przypadku wybrania opcji Stop przez naciśnięcie przycisku OK na panelu sterowania drukowanie zostanie przerwane. Wymień kasetę z tonerem na nową. jednak nie można zagwarantować jakości. (Patrz „Konfigurowanie sieci” na stronie 27. należy skontaktować się z serwisem. Przednia lub tylna pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta. Stop Jeśli kaseta z czarnym tonerem jest pusta.Komunikat Bl. Znaczenie Wystąpił problem w module LSU (moduł skanowania laserem). którego próbowano użyć. Wystąpił problem w silniku głównym. czy zaplanowano zadania. W ten sposób można tymczasowo przywrócić możliwość drukowania. Dane pojedynczej strony przekraczają ustawiony rozmiar wiadomości e-mail. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. Konflikt IP Sprawdź adres IP i zmień go w razie potrzeby. toner Używana kaseta z tonerem jest przeznaczona dla innego urządzenia. zas. podczas dodawania lokalizacji dla operacji wysyłania do wielu odbiorców.) Użyj prawidłowego formatu pliku. i wyl. Moduł skanera nie jest prawidłowo zamknięty. w przypadku gdy można użyć tylko jednego numeru lokalizacji. Jedna strona jest za duza Zmniejsz rozdzielczość i spróbuj ponownie. aby został zablokowany we właściwym położeniu. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja. Wyjmij kasetę z tonerem i dokładnie nią potrząśnij. zas. Glowny silnik Zablokowany Wybrany format pliku nie jest obsługiwany. Nieprzydzielone Operacja nieprzypisana Sprawdź na wyświetlaczu. Linia zaj. Zamknij pokrywę. Zamknij moduł skanera.pion. należy skontaktować się z serwisem. Kontynuuj lub Tylko czarny za pomocą przycisku strzałki w lewo/prawo. i wyl. Zapisywanie do pamięci USB nie powiodło się. Można wybrać opcję Stop. Kontynuuj lub Tylko czarny. Wyłączyć i włączyć urządzenie. Jeżeli problem występuje nadal. W przypadku wybrania opcji Tylko czarny urządzenie będzie drukować dane kolorowe na czarno. Bl. Otwarte drzwi Format pliku nieobsl. Sugerowane rozwiązania Użyj numeru szybkiego wybierania lub wybierz numer ręcznie z klawiatury numerycznej. Faks adresata nie odpowiedział lub linia jest zajęta. Sugerowane rozwiązania Wyłączyć i włączyć urządzenie. danych Spr. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop. pamiec USB Brak nagrzewania Wl. syn. Komunikat Grupa niedostepna Znaczenie Wykonano próbę wybrania numeru lokalizacji grupy. zap. Ustawiony adres IP jest już używany. komunikat Tylko czarny nie zostanie wyświetlony. Wystąpił problem w module utrwalacza. Brak toneru Kaseta z tonerem jest pusta. np. Odpowiednia kaseta z tonerem jest prawie pusta. ale nie ma zapisanych zadań. Malo toneru Niepraw. W tym przypadku funkcja druku monochromatycznego jest wstępnie ustawiona we właściwościach drukarki.) Spróbuj ponownie po kilku minutach. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej albo zapisz numer lub adres.LSU Wl. Zainstaluj oryginalną kasetę drukującą firmy Samsung przeznaczoną do tego urządzenia. Przycisk szybkiego wybierania lub numer szybkiego wybierania.

) Wymien wkrotce [xxx] Okres eksploatacji Patrz „Sprawdzanie części wkrótce upłynie.obs. drzwi Zac.? Urządzenie czeka przez określony czas. W przypadku wybrania Kontynuuj. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. (Patrz „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 76. ponownie Wymien toner Wprowadź ponownie prawidłowy element. Usuń zakleszczenie papieru. Okres eksploatacji części upłynął. aby wybrać ponownie poprzednio zajęty numer. pelna Toner wyczerpany Moduł skanera jest zablokowany Zasobnik wyjściowy urządzenia jest pełny. Odblokuj skaner i naciśnij przycisk Stop/Clear. nieSAMSUNG Znaczenie Kaseta z kolorowym tonerem wskazywana przez strzałkę nie jest oryginalną kasetą firmy Samsung. aby wybrać ponownie od razu. Można również podzielić transmisję na więcej niż jedną operację. aby zmienić komunikat na Stop lub Kontynuuj. Ten komunikat jest wyświetlany pomiędzy stanami Brak toneru i Malo toneru. lub Stop/Clear. Patrz strona 69. (Patrz „W zasobniku 1” na stronie 76.Komunikat Pamiec pelna Znaczenie Pamięć jest zapełniona. gdy zostanie w niej umieszczony nowy pojemnik na zużyty toner. Wymień odpowiednią kasetę z tonerem na oryginalną kasetę firmy Samsung. wypel. Sugerowane rozwiązania Usuń zbędne zadania faksowania i prześlij zadania ponownie. albo Kontynuuj korzystając z przycisku strzałki w lewo/ prawo. Wymień odpowiednią kasetę z tonerem na oryginalną kasetę firmy Samsung. Wielkość wiadomości przekracza wielkość obsługiwaną przez serwer SMTP. Wprowadzono niedostępny element.) Komunikat Ton. ton.) Wymien/Zainst. Naciśnij przycisk OK. Nastąpiło zakleszczenie papieru w obszarze odbioru papieru. Wymień pojemnik na zużyty toner na nowy.) Usuń zakleszczenie papieru. Papier zakleszczył się w obszarze podawania zasobnika papieru. Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest oryginalna lub jest ponownie napełniona. pap. materiałów eksploatacyjnych” na stronie 73. Pon. Skontaktuj się z serwisem. Można nacisnąć przycisk OK. Należy wymienić kasetę z tonerem na nową. drukowanie zostanie przerwane. przekracza rozm. drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop.) Rozwiązywanie problemów_ 81 . Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja. Podziel wiadomość lub zmniejsz rozdzielczość.ser. Ten komunikat wyświetlany jest po całkowitym wyczerpaniu toneru i wyłączeniu funkcji drukowania. Wyjmij papier. aby anulować operację ponownego wybierania. W przypadku wybrania opcji Stop w wyniku naciśnięcia przycisku OK na panelu sterowania. Powt. urządzenie będzie drukować dalej. Jakość wydruków może się pogorszyć. Okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner upłynął i drukarka nie będzie drukować do chwili. pap.p. Skaner Zablokowany Taca odb. Zalecamy stosowanie oryginalnej kasety z kolorowym tonerem firmy Samsung. Wpr. jednak jakość nie będzie zagwarantowana. gdy zostanie udostępnione więcej pamięci. Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem wskazywanej przez strzałkę. 0 Otw. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. poj na zuz toner Wymien [xxx] Zac. Stop Sugerowane rozwiązania Można wybrać Stop. skontaktuj się z serwisem. jeżeli zostanie zainstalowana kaseta ponownie napełniona tonerem — charakterystyka tego toneru może znacznie się różnić od toneru oryginalnego. Wiad. wyb. 1 Spr. w srodku Należy wymienić część na nową./zamk. pon. (Patrz „Wymiana pojemnika na zużyty toner” na stronie 72.

w zależności od grubości papieru. Papier nie został prawidłowo załadowany. W przypadku drukowania na materiałach specjalnych należy użyć podajnika ręcznego. Jeżeli problem występuje nadal. Jeżeli problem nie ustąpi. (Patrz „W obszarze wyjściowym papieru” na stronie 77. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia. że prowadnice papieru dotykają po obu stronach koperty. Jeśli oryginał nie jest podawany do urządzenia. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia. Jeśli kilka arkuszy zakleszczyło się w urządzeniu. W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Nie zainstalowano kasety z tonerem. 2 Spr. usuń zakleszczenie. Papier jest za gruby. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. obrazu Zainstaluj toner Za niska temp. pap. Upewnij się.) Zainstalować zespół obrazowania. aż problem zostanie naprawiony. w srodku Znaczenie Papier zakleszczył się w obszarze utrwalacza lub w pobliżu kasety z tonerem. rozmiaru i o jednakowej gramaturze.) • Upewnij się. Postępuj zgodnie z sugerowanymi rozwiązaniami. • Papier nadal ulega zakleszczeniu. Wilgoć może powodować sklejanie się niektórych typów papieru. papier Brak papieru w zasobniku. (Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 43. Wl. Skontaktuj się z serwisem. • • • • Zasobnik Brak papieru Zasobnik Niewlasc. Papier skleja się. Skontaktuj się z serwisem.) Jeśli oryginał nie jest podawany do urządzenia.) Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj. wymagana może być wymiana gumowej podkładki podajnika ADF. i wyl. Zainstaluj jedn. przetw. Otwórz pokrywę przednią i wyjmij resztki papieru. że użyto właściwego typu papieru. Załaduj do zasobnika papier jednego typu. Papier nie jest podawany do urządzenia. Używany jest niewłaściwy typ papieru.) Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się resztki papieru. zas. (Patrz „Wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru” na stronie 68. Upewnij się. Wystąpił problem w module utrwalacza. Stan Arkusze papieru nie są podawane ze stosu. że w zasobniku nie znajduje się zbyt duża ilość papieru. • • Sugerowane rozwiązania W zasobniku mogą znajdować się różne typy papieru. Sugerowane rozwiązania Usuń zakleszczenie papieru. Usuń papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo. wymagana może być wymiana gumowej podkładki podajnika ADF. Wyłączyć i włączyć urządzenie. Podawanie papieru Stan Papier zakleszczył się podczas drukowania.Komunikat Zac. W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. (Patrz „Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru” na stronie 75. Wyjmij nadmiar papieru. Wyjmij nadmiar papieru. Załaduj papier do zasobnika.) Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza urządzenia. Zasobnik papieru może pomieścić do 150 arkuszy papieru. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Załaduj właściwy papier do zasobnika. skontaktuj się z serwisem. Zainstaluj kasetę z tonerem. Zespół obrazowania nie został zainstalowany. Rozmiar papieru podany we właściwościach drukarki jest inny niż rozmiar papieru ładowanego. należy skontaktować się z serwisem. • • Rozwiązywanie innych problemów Poniższa tabela przedstawia niektóre możliwe sytuacje oraz zalecane rozwiązania. Koperty przekrzywiają się lub nie są podawane prawidłowo. • • Sugerowane rozwiązania Usuń zakleszczenie papieru. • • • 82 _Rozwiązywanie problemów .

Sugerowane rozwiązania Sprawdź połączenia przewodu zasilania.Problemy z drukowaniem Stan Stan Urządzenie nie drukuje. że rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki jest zgodny z rozmiarem papieru w zasobniku. czy zadanie drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu. upewnij się. Jeśli komputer jest wyposażony w większą liczbę portów. Można także sprawdzić w ustawieniach używanej aplikacji. Źródło papieru określone we właściwościach drukarki mogło zostać niepoprawnie wybrane. Sprawdź. aby upewnić się. skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. że urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu. Zwolnij więcej przestrzeni na dysku twardym i wydrukuj dokument ponownie. Wykonywanie zadania drukowania trwa bardzo długo. Wybierz właściwe źródło papieru. Urządzenie wybiera materiały do drukowania z niewłaściwego źródła papieru. Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia rozmiaru papieru nie są zgodne. aby określić. czy rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi określonemu w sterowniku drukarki. Rozmiar dokumentu jest zbyt duży — brakuje pamięci dyskowej komputera. Patrz sekcja Oprogramowanie. Zadanie może być bardzo złożone. Urządzenie nie jest wybrane jako drukarka domyślna. Zamknij pokrywę. Połowa strony jest pusta. czy urządzenie nie wyświetla błędu systemowego na wyświetlaczu panelu sterowania. Mogła zostać wybrana niewłaściwa orientacja strony. aby umożliwić dostęp do tego zadania drukowania. W wielu aplikacjach źródło papieru można wybierać na karcie Papier cienki w oknie właściwości drukarki. Ustawienia portu są nieprawidłowe. sprawdź źródło zasilania. Upewnij się. Kabel łączący urządzenie z komputerem nie jest podłączony prawidłowo. Sterownik drukarki został nieprawidłowo zainstalowany. (Patrz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 76. Wybierz urządzenie Samsung CLX-3170 Series jako drukarkę domyślną w systemie Windows. • Jeśli wystąpił błąd systemowy. podłącz kabel do innego sprawnego komputera i wykonaj wydruk. Napraw oprogramowanie drukarki. Sprawdź właściwości drukarki. Sprawdź następujące możliwości: • Przednia pokrywa nie jest zamknięta. Załaduj papier. Rozwiązywanie problemów_ 83 . Kabel łączący urządzenie z komputerem jest uszkodzony. • Wystąpiło zakleszczenie papieru. Uprość stronę lub zmień ustawienia jakości wydruku. Możliwa przyczyna Urządzenie nie działa prawidłowo. Urządzenie może być nieprawidłowo skonfigurowane. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. • Nie zainstalowano kasety z tonerem. Sugerowane rozwiązania Sprawdź. Usuń zakleszczenie papieru. Urządzenie nie drukuje. Jeśli to możliwe.) • Nie załadowano papieru do podajnika. Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. Można także spróbować użyć innego kabla drukarki. czy urządzenie jest włączone. Zmień orientację strony w aplikacji. Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows. Zainstaluj kasetę z tonerem. Możliwa przyczyna Urządzenie nie jest zasilane. że wszystkie ustawienia są prawidłowe.

• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. Włącz opcję drukowania Drukuj jako obraz w opcjach drukowania aplikacji Acrobat. Użyj papieru innej marki. Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji. zniekształcony lub niepełny. Jest to normalne zjawisko. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer. wymień kabel drukarki. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. np. aby upewnić się. Stan Zbyt jasny lub wyblakły wydruk Sugerowane rozwiązania Jeżeli na stronie występują pionowe. kontroler lub płyta główna.) • Jeśli cała strona jest zbyt jasna. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące usuwania problemu. może być zbyt wilgotny lub chropowaty.Stan Urządzenie drukuje. że niektóre obszary papieru nie będą wchłaniać toneru. • Obecność wyblakłych powierzchni i plam sugeruje konieczność wyczyszczenia kasety z tonerem.) Wybrano niewłaściwy sterownik drukarki. Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu. czy w pliku nie ma pustych stron. że wybrano właściwe urządzenie. które na pewno jest poprawne. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami. podłącz kabel i urządzenie do innego komputera i spróbuj wydrukować zadanie. Niektóre elementy. Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie wydziela parę w pobliżu tacy odbiorczej. Jeżeli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu. np. Używanie wilgotnego papieru może powodować wydzielanie pary podczas drukowania. Użyj papieru innego typu lub innej marki. Patrz sekcja Oprogramowanie. ale są puste. np. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami. Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji. Dostosuj rozdzielczość drukowania.) • Zła partia papieru. jakość wydruku może się pogorszyć. Drukarka nie drukuje poprawnie pliku PDF. Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub pusta. Jakość druku zdjęć nie jest dobra. Plik może zawierać puste strony. wymień kasetę z tonerem. tekstu lub ilustracji. mogą być uszkodzone. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 66. który wcześniej został już prawidłowo wydrukowany.) W razie konieczności wymień kasetę z tonerem. być może ustawiono zbyt niską rozdzielczość. Sprawdź. Można tymczasowo przedłużyć okres eksploatacji kasety z tonerem. Problemy z jakością wydruków Sugerowane rozwiązania Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. Oczyść moduł LSU i skontaktuj się z serwisem. białe pasma lub wyblakłe obszary: • Zapas toneru się kończy. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. skontaktuj się z serwisem. Wyblakłe obszary Problem można rozwiązać. Niezgodność między plikiem PDF i produktami z serii Acrobat. Możliwa przyczyna Kabel drukarki jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony. Zmniejsz rozmiar zdjęcia. 84 _Rozwiązywanie problemów . Plamy toneru Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany nieprawidłowo. Spróbuj wydrukować dokument.) Jeżeli nie nastąpi poprawa jakości wydruku. Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczość zostaje zmniejszona. System operacyjny działa nieprawidłowo. • Zmień opcje drukarki i spróbuj ponownie. Spróbuj ponownie wydrukować zadanie. Można kontynuować drukowanie. może być zbyt wilgotny lub chropowaty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany. Aplikacja działa nieprawidłowo. drukując plik PDF jako obraz. Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić. ale tekst jest niepoprawny. (Patrz „Rozprowadzanie toneru” na stronie 69. Skontaktuj się z serwisem. kliknij kartę Papier. aby uzyskać szczegółowe informacje. Brakuje niektórych elementów graficznych. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. a następnie ustaw typ Papier gruby. Strony są drukowane. W razie potrzeby potrząśnij kasetą z tonerem.) Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. • Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc • AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Rozdzielczość zdjęcia jest bardzo niska. Jeśli to możliwe. Obrazy nie są wyraźne. Przejdź do właściwości drukarki. zazwyczaj okrągłe obszary: • Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy. Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe.

Oczyść moduł LSU i skontaktuj się z serwisem. zainstaluj nową kasetę z tonerem. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. Nie otwieraj opakowania papieru. może to znaczyć. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. moduł skanera może wymagać naprawy. że papier został poprawnie załadowany. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu wydruku.) • • • Wyczyść wnętrze urządzenia. Stan Rozproszenie toneru w tle Sugerowane rozwiązania Plamki w tle powstają z drobin toneru rozprowadzonych w sposób przypadkowy na drukowanej stronie. że używany papier jest zbyt śliski. • Upewnij się.) Jeżeli litery są zniekształcone i występuje efekt falowania. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. co powoduje zabrudzenie wałka transferowego.) Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi: • Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. problem zostanie prawdopodobnie rozwiązany po wydrukowaniu kilku następnych stron. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Użyj papieru z innej partii. Jeśli wady występują na tylnej części strony. Skontaktuj się z serwisem. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. • Zespół utrwalający może być uszkodzony. wydrukuj kilka razy arkusz czyszczący.) Sprawdź. Jeśli na stronie występują regularne ślady. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. • Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię drukowanej strony. Skontaktuj się z serwisem. Wyczyść wnętrze urządzenia. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Skontaktuj się z serwisem. a obrazy niekompletne. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.) Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. czy papier lub inne nośniki zostały prawidłowo włożone do zasobnika oraz czy prowadnice nie przylegają zbyt mocno do brzegów stosu lub nie są od nich zbytnio oddalone. • Jeżeli litery są zniekształcone. Zwijanie i falowanie • • Powtarzające się pionowe paski Jeśli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady: • Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Kolorowe lub czarne tło Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży: • Zmień papier na papier o mniejszej gramaturze. które mają nachodzące na siebie połączenia po drugiej stronie. • Papier może być zbyt wilgotny.) • Sprawdź środowisko pracy urządzenia: bardzo suche (niska wilgotność) lub bardzo wilgotne powietrze (wilgotność względna wyższa niż 80%) może powodować zwiększone zaciemnienie tła. aby uniknąć drukowania w obszarach.) • Na niektórych częściach urządzenia może znajdować się toner. należy dostosować rozdzielczość drukowania za pomocą aplikacji lub właściwości drukarki. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°. jeżeli nie jest to konieczne. że papier został poprawnie załadowany. zmień układ wydruku. aby papier nie wchłonął zbyt wiele wilgoci. • Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia.) Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę.) • Przekrzywienie strony • • • Smugi toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Upewnij się. Sprawdź typ i jakość papieru. aby wyczyścić kasetę. A Zniekształcone znaki Pionowe linie na wydruku Jeśli na stronie występują pionowe smugi: • Bęben wewnątrz kasety z tonerem może być porysowany.) Sprawdź typ i jakość papieru. Rozwiązywanie problemów_ 85 . • Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową. • Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na kopercie. Drukowanie na połączeniach może powodować problemy. Zwijanie się papieru może być spowodowane wysoką temperaturą i wilgotnością. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Skontaktuj się z serwisem. Sprawdź typ i jakość papieru.Stan Białe plamy Sugerowane rozwiązania Na stronie widoczne są białe plamy: • Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są przenoszone na części wewnętrzne urządzenia. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 66. Spróbuj wykonać wydruk na innym papierze.

(Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 66. kliknij kartę Papier. urządzenie może wymagać naprawy. Duża wysokość bezwzględna może mieć niekorzystny wpływ na jakość druku np. Patrz sekcja Oprogramowanie. Wyczyść wnętrze urządzenia. • • Jeśli wady występują na oryginale. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. linie. wyczyść moduł skanera. Drukarka jest prawdopodobnie używana na wysokości 1000 m lub większej.) AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Zabrudzenie tylnych stron wydruków • Sprawdź. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. że oryginały leżą na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub zostały włożone do podajnika ADF stroną zadrukowaną skierowaną do góry. Problemy z kopiowaniem • • • • Wyczyść wnętrze urządzenia.Stan Marszczenie się papieru • • • Sugerowane rozwiązania Upewnij się. a następnie ustaw typ Papier cienki. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.) Zwijanie się Strony jednokolorowe lub czarne • • A Wysypywanie się toneru z kasety Braki w wypełnieniu znaków • Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana. Ze względu na skład folii puste wypełnienia niektórych znaków są zjawiskiem normalnym. (Patrz „Czyszczenie modułu skanera” na stronie 68. Sprawdź typ i jakość papieru. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. Wyciągnij papier i odwróć go. A W częściach znaków. Nieznany obraz pojawia się wielokrotnie na kilku kolejnych arkuszach lub toner wysypuje się. Skontaktuj się z serwisem. czy papier do kopiowania jest włożony prawidłowo. • • 86 _Rozwiązywanie problemów . (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Kaseta z tonerem może być uszkodzona i może wymagać wymiany. Na kopiach widać rozmazania. powodując wysypywanie się toneru lub zbyt jasne wydruki. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 66. Skontaktuj się z serwisem. Jeśli na oryginalnym dokumencie nie ma wad.) Jeśli problem powtarza się. Skontaktuj się z serwisem. kropki i zanieczyszczenia.) Upewnij się. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.) Sprawdź typ i jakość papieru. • Kaseta z tonerem może być uszkodzona. wydruk jest zbyt jasny bądź występują zabrudzenia. Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest podawany do drukarki: • Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. • Zmień opcje drukarki i spróbuj ponownie. (Patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 34. Sprawdź. Stan Kopie są zbyt jasne lub zbyt ciemne. Tę opcję można ustawić na karcie Program do ustawiania opcji drukarki lub Drukarka w obszarze właściwości sterownika drukarki. czy toner nie wysypuje się z kasety. Przejdź do właściwości drukarki. które powinny być wypełnione. aby przyciemnić lub rozjaśnić tło kopii. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. użyj przycisku Zaciemnienie. urządzenie może wymagać naprawy. Sugerowane rozwiązania Użyj przycisku Zaciemnienie. równoległe czarne paski lub smugi: • Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana. aby rozjaśnić tło kopii. aby uzyskać szczegółowe informacje.) Obraz kopii jest przekrzywiony. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. • Druk może odbywać się na niewłaściwej stronie papieru. Stan Poziome smugi Sugerowane rozwiązania Jeśli wystąpią poziome. • Papier może być niezgodny ze specyfikacjami.) Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. że papier został poprawnie załadowany. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38.) • Jeśli problem występuje nadal. występują białe plamy: • W przypadku folii użyj innego ich typu.) Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.) Urządzenie może wymagać naprawy.

że oryginały zawierają obrazy. jeśli to konieczne. czy kabel USB jest prawidłowo podłączony. że papier ma odpowiednią gramaturę. Zamień kabel na taki. zeskanuj dokument po wydrukowaniu odebranych danych. książki i podobne dokumenty należą do oryginałów. że oryginał do skanowania na szybie skanera leży stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub został włożony do podajnika ADF stroną zadrukowaną skierowaną do góry. Przekartkuj stos papieru. że zadanie skanera zostało wysłane do prawidłowego portu. Po usunięciu zakleszczenia papieru sprawdź. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość skanowania. Sprawdź ustawienia konfiguracji programu SmarThru lub używanej aplikacji w celu upewnienia się. aby zobaczyć. Problemy ze skanowaniem Stan Skaner nie działa. duże ciemne obszary i grube linie. Sprawdź. Szczegóły dotyczące ustawiania opcji BIOS zawiera podręcznik użytkownika komputera. Sugerowane rozwiązania Upewnij się. • • Wymień papier w zasobniku na papier z nowego opakowania. biuletyny informacyjne. Jeśli tak. czy urządzenie drukuje odebrane dane. Sprawdź. • • • • • Rozwiązywanie problemów_ 87 . Ilość dostępnej pamięci może nie być wystarczająca do pomieszczenia dokumentu. Sprawdź. Sprawdź i dopasuj prowadnice papieru. Pomoże to zwiększyć szybkość. Zaleca się używanie papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m2. Szybkość komunikacji spada w trybie skanowania. • Sugerowane rozwiązania Upewnij się. czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. Grafika jest skanowana wolniej niż tekst. wymień kabel. W miejscach o dużej wilgotności nie należy pozostawiać papieru w urządzeniu przez dłuższy czas. że oryginały leżą na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub zostały włożone do podajnika ADF stroną zadrukowaną skierowaną do góry. Może to wynikać z faktu. który ma być zeskanowany. Formularze. a następnie odwróć go w zasobniku papieru. • Występują częste zakleszczenia papieru do kopiowania. Spróbuj użyć funkcji skanowania wstępnego. który jest na pewno sprawny. • Moduł skanera skanuje bardzo wolno. • • • • • • Kaseta z tonerem wystarcza na mniejszą liczbę kopii niż oczekiwana. Urządzenie mogło być często włączane i wyłączane. Obraz łatwo ściera się z kopii. Sprawdź. Jeśli to konieczne. czy w urządzeniu nie pozostały resztki papieru do kopiowania. Ustaw w komputerze tryb ECP (w ustawieniach BIOS). czy kabel USB nie jest uszkodzony. czy zadziała. których kopiowanie wymaga większej ilości toneru.Stan Drukowane są puste kopie. ponieważ do przeanalizowania i odtworzenia zeskanowanego obrazu wymagana jest duża ilość pamięci. Upewnij się. Pokrywa skanera mogła pozostać otwarta podczas wykonywania kopii. Wymień papier w zasobniku na nowy.

do którego wysyłany jest faks. Niektóre słowa na faksie przychodzącym są rozciągnięte. Sprawdź. że do gniazda zasilania doprowadzony jest prąd. • • • • • Problemy z faksem Stan Urządzenie nie działa. usuń problem. że podajnik ADF jest dokładnie zamknięty. (Patrz „Czyszczenie modułu skanera” na stronie 68. że numery zapisane w pamięci są prawidłowe. a przyciski nie działają. Konieczna może być wymiana gumowej podkładki podajnika ADF. czy na jednostce skanującej nie ma zanieczyszczeń i usuń je. Kaseta z tonerem może być pusta. może nie znajdować się w nim papier lub może nie być w stanie odbierać połączeń przychodzących. Wybrany port jest aktualnie używany. Upewnij się. Obsługiwane systemy operacyjne to Windows 2000/XP/Vista. Na wyświetlaczu powinien być wyświetlany komunikat Wysylanie.” • „Port jest używany przez inny program. Kabel drukarki może być nieprawidłowo podłączony lub zasilanie zostało wyłączone. W urządzeniu wysyłającym faks wystąpiło tymczasowe zakleszczenie dokumentu. Skontaktuj się z serwisem. Spróbuj ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.” • „Nieprawidłowa operacja. Sprawdź. Sprawdź. czy gniazdo telefoniczne działa. Na wysyłanych oryginałach występują linie. • • • • Sugerowane rozwiązania Odłącz przewód zasilający i podłącz ponownie. Wymień kasetę z tonerem zgodnie z opisem na stronie 69. Skontaktuj się z użytkownikiem drugiego faksu i poproś o rozwiązanie problemu. że oryginał został włożony do podajnika ADF lub umieszczony na szybie skanera. Oryginał nie jest podawany do urządzenia. Sprawdź.” • Sugerowane rozwiązania Prawdopodobnie trwa wykonywanie zadania kopiowania lub drukowania. • • Menedżer skanowania firmy Samsung — problemy Stan Nie można korzystać z programu Menedżer skanowania firmy Samsung. Następnie uruchom ponownie komputer. Sprawdź urządzenie poprzez wykonanie kopii.” • „Port jest wyłączony. podłączając inny aparat telefoniczny.) Faks odbiorczy może być wyłączony.” • „Skanowanie nie powiodło się. Sugerowane rozwiązania Sprawdź wersję systemu operacyjnego. Jeśli jest. że papier nie jest pomarszczony i został włożony prawidłowo. nie jest za gruby lub za cienki. Tryb odbierania powinien być ustawiony na Faks. Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony lub zasilanie zostało wyłączone. Faks przychodzący zawiera puste miejsca lub jest niskiej jakości. Upewnij się. może go odebrać. Sterownik drukarki nie jest zainstalowany lub system operacyjny nie został prawidłowo skonfigurowany. Upewnij się.Stan Na ekranie komputera wyświetlany jest następujący komunikat: • „Urządzenie nie może być ustawione w wybranym trybie sprzętowym. Uruchom ponownie komputer i ponów próbę. że w zasobniku znajduje się papier. Sprawdź. Sprawdź. ale nie może nawiązać połączenia z innym faksem. czy linia telefoniczna jest prawidłowo podłączona. 88 _Rozwiązywanie problemów . czy porty są połączone prawidłowo oraz czy urządzenie jest włączone. Nie ma sygnału wybierania. Urządzenie wysyłające faks może być wadliwe. • • • • • • • • Faksy nie są odbierane automatycznie. czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu o błędzie. Sprawdź. Wydrukuj listę pozycji Książka telefoniczna zgodnie z opisem na stronie 61. Szumy na linii telefonicznej mogą powodować błędy linii. Urządzenie wybiera numer. • • • Urządzenie nie wysyła faksów. czy oryginał ma prawidłowy rozmiar. Upewnij się. Po jego zakończeniu spróbuj wykonać wybrane zadanie. Sugerowane rozwiązania Upewnij się. Stan Numery przechowywane w pamięci nie są prawidłowo wybierane. Upewnij się.” • „Skaner wykonuje zadanie odbierania lub drukowania danych. na wyświetlaczu nie ma żadnych komunikatów. czy urządzenie.

Sprawdź. Ponownie zainstaluj sterownik drukarki. Stan „stopped” mógł zostać uaktywniony w wyniku wystąpienia błędów dotyczących drukowania. „Wystąpił błąd limitu czasu drukarki”. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach papieru. „-oraw”. Wystarczy zaczekać.22 lub nowszą). czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. „Spool32” lub „Niedozwolona operacja”. Zapoznaj się z opisem w panelu Selected printer. usuń z pamięci wszystkie zbędne faksy. wybierz kolejno „print” -> „Setup printer” i zmodyfikuj parametr wiersza polecenia w wierszu polecenia. Aby uniknąć konfliktu. W wersji systemu CUPS (Common Unix Printing System) rozprowadzanej z systemem SuSE Linux 9. Jeśli w wierszu polecenia wpisano parametr „-oraw”. Sprawdź. Typowe problemy w systemie Linux Stan Urządzenie nie drukuje. Wyświetlone zostały komunikaty: „Nie można wydrukować”. „Wyjątek OE”. W ustawieniach opcji użytkownika mogły zostać wybrane nieprawidłowe ustawienia papieru. aby drukowanie przebiegało prawidłowo. naciśnij przycisk Start. sprawdź połączenie i/lub określ. czy dane urządzenie znajduje się na tej liście. Sugerowane rozwiązania Zamknij wszystkie aplikacje. czy port nie jest zajęty.1. aż urządzenie zakończy drukowanie. czy wystąpił błąd. • Częste problemy z systemem Windows Stan Podczas instalacji pojawia się komunikat „Plik w użyciu”. Na przykład podczas próby wydruku dokumentu. • Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. a następnie ponownie spróbuj zapisać faks. aby wyświetlić listę dostępnych drukarek Sprawdź. Zamknij wszystkie aplikacje. Wyświetlane są komunikaty: „Ogólny błąd ochrony”. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. Otwórz program Unified Driver Configurator i przejdź do karty Printers w oknie Printers configuration. Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania. Otwórz okno Ports configuration i wybierz port przypisany do drukarki.21) występuje problem z drukowaniem przy użyciu protokołu IPP (Internet Printing Protocol). W panelu Selected port można sprawdzić. Sugerowane rozwiązania Może być za mało pamięci do zapisania faksu. czy aplikacja ma specjalną opcję drukowania.Stan Faksy nie są zapisywane w pamięci. z małym paskiem tekstu w górnej części. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. uruchom kreatora Add new printer w celu skonfigurowania urządzenia. Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. np.2 (cups-1. • Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Windows znajduje się w dokumentacji systemu Microsoft Windows dostarczonej wraz z komputerem. Otwórz okno Printers configuration i wybierz urządzenie z listy drukarek. Jeśli nie. Należy drukować z wykorzystaniem protokołu socket zamiast IPP lub zainstalować nowszą wersję systemu CUPS (cups-1. • Sugerowane rozwiązania Sprawdź. gdy port jest zajęty przez aplikację skanującą. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. • Rozwiązywanie problemów_ 89 . a następnie ponownie uruchom system Windows. Puste obszary znajdują się w dolnej części każdej strony lub na innych stronach. To powinno wystarczyć do wznowienia normalnej pracy drukarki. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu). uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Sprawdź.1. W przypadku aplikacji Gimp front-end. czy drukarka jest uruchomiona. Jeśli na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat Pamiec pelna. czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki. usuń go. Jeśli w obszarze stanu widoczny jest ciąg „(stopped)”.

Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4. Niektóre obrazy kolorowe drukowane są w nieoczekiwanym kolorze. Sprawdź czy interfejs programu GIMP ma opcję „Xsane: Device dialog” w menu „Acquire”. Symbol portu /dev/mfp0 odpowiada przypisaniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanerów.51 lub wcześniejszymi) w 64-bitowym środowisku Linux. Nie można skanować za pomocą aplikacji GIMP. czy w systemie zainstalowano sterownik skanera danego urządzenia. stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. Aby zidentyfikować źródło problemu.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj je. gdy zadanie drukowania jest w toku. Sprawdź. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. że port pozostaje zablokowany i nie jest dostępny dla kolejnych zadań drukowania. Sugerowane rozwiązania To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7. czy sterownik o nazwie odpowiadającej nazwie danego urządzenia znajduje się na liście. Urządzenie nie znajduje się na liście skanerów. W przypadku korzystania z innej aplikacji do skanowania sprawdź w systemie pomocy tej aplikacji. Znane wersje serwera CUPS przerywają zadanie drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania. pobierz oprogramowanie AFPL Ghostscript z witryny http://sourceforge. zainstaluj na komputerze moduł Xsane dla programu Gimp. Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE.com jako Ghostscript Bug 688252. należy uaktualnić Ghostscript co najmniej do wersji 8. spróbuj zwolnić port. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. Otwórz program Unified Driver Configurator.ghostscript. nagłe przerwanie jego pracy powoduje. należy uaktualnić Ghostscript co najmniej do wersji 7.05) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana.com. Sprawdź. czy port nie jest zajęty. Sprawdź. To znany problem występujący w przypadku korzystania z drukarek kolorowych z wersjami programu Ghostscript (8. czy urządzenie jest podłączone do komputera. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/ wyjścia (portu). Ponieważ sterownik Unified Linux Driver blokuje port w trakcie drukowania. • 90 _Rozwiązywanie problemów . Zazwyczaj ma to miejsce podczas uruchamiania procedury skanowania i powoduje wyświetlenie odpowiedniego okna komunikatu. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy na dysku z dystrybucją systemu Linux lub aplikacji Gimp. /dev/mfp1 odpowiada przypisaniu LP:1 itd. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www. Aby rozwiązać problem. konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Moduł Xsane dla programu Gimp znajduje się na dysku CD z dystrybucją systemu Linux lub na stronie głównej programu Gimp. Problem został rozwiązany w oprogramowaniu AFPL Ghostscript w wersji 8. otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do skanera. • Sprawdź.com. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www. Sugerowane rozwiązania Należy unikać zmiany parametrów zadania drukowania (na przykład przy pomocy interfejsu użytkownika LPR). Usterka została zgłoszona w witrynie bugs. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port.xx) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana RGB. Sprawdź. Jeśli nie.52 i nowszych. Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE. • Urządzenie nie drukuje całych stron. Jeśli wystąpi taka sytuacja.Stan Niektóre obrazy kolorowe drukowane są na czarno.ghostscript. To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7. czy jest prawidłowo podłączone przez port USB i czy zostało włączone.ghostscript.xx lub nowszej. Aby uniknąć konfliktu. przejdź do opcji Scanners configuration i naciśnij przycisk Drivers. po czym drukowanie zadania jest rozpoczynane ponownie. konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. • Stan Podczas drukowania dokumentu występuje błąd „Cannot open port device file”. strony są zadrukowane w połowie.06 lub nowszej. W panelu Selected port można sprawdzić.

jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. /dev/mfp1 odpowiada przypisaniu LP:1 itd.Stan Urządzenie nie skanuje. Jeśli podczas skanowania wystąpi błąd wejścia/wyjścia. Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu. Sprawdź. Sprawdź. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. Niektóre litery nie są normalnie wyświetlane podczas drukowania strony tytułowej. tekstu lub ilustracji. czy port nie jest zajęty. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Mac OS znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Mac OS dostarczonym wraz z komputerem. Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. Typowe problemy na komputerach Macintosh Stan Drukarka nie drukuje poprawnie pliku PDF.2. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu). Litery alfabetu angielskiego i cyfry wyświetlane są prawidłowo na stronie tytułowej. stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd. Zaktualizuj system operacyjny Mac OS do wersji 10. Sugerowane rozwiązania Brak zgodności pomiędzy plikiem PDF i produktami z serii Acrobat: Problem można rozwiązać. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. Brakuje niektórych elementów graficznych. Ten komunikat pojawia się na ogół na początku procedury skanowania. Aby uniknąć konfliktu. że system Mac OS nie może w trakcie drukowania strony tytułowej utworzyć czcionki. czy urządzenie zostało podłączone do komputera. W panelu Selected port można sprawdzić. ale zadanie drukowania nie zostało usunięte z bufora w systemie Mac OS 10. Rozwiązywanie problemów_ 91 . Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. Symbol portu /dev/mfp0 odpowiada przypisaniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanerów. Dokument został wydrukowany.3. Włącz opcję drukowania Drukuj jako obraz w opcjach drukowania aplikacji Acrobat. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. czy dokument został załadowany do urządzenia. otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do skanera. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux dostarczonym wraz z komputerem. drukując plik PDF jako obraz. • Wynika to z faktu. Aby ustalić przyczynę problemu.3. sprawdź. czy urządzenie jest prawidłowo podłączone. • • Sugerowane rozwiązania Sprawdź.3 lub nowszej.

Austria. Polska. Macedonia. Zamawianie materiałów eksploatacyjnych_ 92 . Region A: Albania. W przeciwnym razie kasety drukujące lub inne materiały eksploatacyjne będą niezgodne z urządzeniem. Słowacja. albo przejść do witryny www.samsung. Rumunia. Francja. b. Szwecja. Finlandia. Czechy. Słowenia. żółty. Materiały eksploatacyjne Po wyczerpaniu się toneru można zamówić następujące rodzaje kaset z tonerem: Typ Standardowa wydajność kasety z tonerem • Średnia wydajnośća Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: 1500 standardowych stron (czarny) Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu: 1000 standardowych stron (żółty/amarantowy/ błękitny) Numer katalogowy CLT-K409S (czarny) CLT-C409S (błękitny) CLT-M409S (amarantowy) CLT-Y409S (żółty) Region Ab CLT-K4092S (czarny) CLT-C4092S (błękitny) CLT-M4092S (amarantowy) CLT-Y4092S (żółty) CLT-R409 CLT-W409 • Zespół obrazowania Pojemnik na zużyty toner Około 24 000 obrazów Około 2500 obrazówc (pełny kolor — 5% obrazu) a. Aby uzyskać informacje na temat dostępności części w danym kraju. Bułgaria. Grecja.zamawianie materiałów eksploatacyjnych Ten rozdział zawiera informacje na temat zakupu kaset i akcesoriów dostępnych dla urządzenia. Belgia. Serbia. Wielka Brytania c. Niemcy. Węgry. u którego zakupiono urządzenie. • Jak kupić Jak kupić Aby zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne lub akcesoria firmy Samsung.com/supplies i wybrać swój kraj/region w celu uzyskania informacji dotyczących kontaktu z działem pomocy technicznej. Cypr. Szwajcaria. amarantowy. należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym. czarny) okres eksploatacji elementu zostanie skrócony o 25%. Włochy. należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Samsung lub sprzedawcą. Norwegia. Chorwacja. Niniejszy rozdział obejmuje: • Materia³y eksploatacyjne Części i funkcje opcjonalne mogą różnić się w zależności od kraju. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (błękitny. Dania. Bośnia. Liczba obrazów jest określana przy założeniu jednego koloru na każdą stronę. Holandia. Portugalia. Deklarowana wydajność jest podana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Hiszpania. Zamawiając nowe kasety drukujące lub inne materiały eksploatacyjne należy pamiętać. ponieważ konfiguracje kaset drukujących i innych materiałów eksploatacyjnych mogą się różnić w zależności od kraju. że muszą być one zakupione w tym samym kraju co urządzenie.

d. c.41 funta) Plastik: 0. amarantowy. x gł. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (czarny. częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego urządzenie znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Natężenie dźwięku. d Pamięć Wymiary zewnętrzne (szer. częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku.4 kg (33. takich jak różne funkcje. Liczba obrazów jest określana przy założeniu jednego koloru na każdą stronę.0 kg (4. błękitny. Wydajność może różnić się w zależności od środowiska pracy. Kolor (Żółty/ amarantowy/ błękitny) Zasobnik: 150 arkuszy zwykłego papieru. 75 g/m2 Stroną zadrukowaną w dół: 80 arkuszy papieru 75 g/m2 110–127 V (AC) lub 220–240 V (AC) Informacje na temat właściwego napięcia. x wys. 93 _Dane techniczne . • • • • • • Przeciętny tryb pracy: mniej niż 350 W Tryb gotowości: mniej niż 80 W Tryb oszczędzania energii: mniej niż 15 W Tryb gotowości: poziom hałasu w tle Tryb drukowania: poniżej 48 dBA Tryb kopiowania: poniżej 52 dBA Wydajność zespołu obrazowaniac. częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku. żółty) okres użytkowania tego elementu zostanie skrócony o 25%. są oznaczone symbolem *. Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu: 1000 standardowych stron (jest dostarczany ze startową kasetą z tonerem umożliwiającą wydrukowanie 700 stron).88 funta) Czas rozgrzewania Środowisko pracy Wyświetlacz poniżej 35 sekund Temperatura: od 10 do 32 °C (od 59 do 89.4 kg (0.Dane techniczne Ten rozdział zawiera informacje na temat danych technicznych urządzenia.) Gramatura (włącznie z materiałami eksploatacyjnymi) Waga opakowania Cykl eksploatacyjny Temperatura utrwalania 128 MB (bez możliwości rozszerzenia) 415 x 373 x 342 mm Zużycie energii 15.6 °F) Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej 16 znaków x 2 wiersze Do 20 000 obrazówd (miesięcznie) 180 °C (356 °F) a. Element Pojemność podajnika ADF Rozmiar dokumentów do podajnika ADF Pojemność zasobników papieru Pojemność zasobnika wyjściowego Zasilanie Do 15 arkuszy 75 g/m2 • • Szerokość: 127 do 216 mm Długość: 148 do 356 mm Opis Element Okres eksploatacji kasety z toneremb Czarny Opis Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: 1500 standardowych stron (jest dostarczany ze startową kasetą z tonerem umożliwiającą wydrukowanie 1000 stron). Wydajność jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. ISO 7779.95 funta) Poziom hałasua • • Papier: 2. wyposażenia dodatkowego. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki Dane techniczne skanera • • Dane techniczne kopiarki Dane techniczne faksu Ogólne dane techniczne Funkcje opcjonalne. dostępne w zależności od typu urządzenia. b. d Około 24 000 obrazów Pojemnik na zużyty Około 10 000 obrazów tonerc. Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy.

BMP. 4 str./min w formacie Letter Kolor: do 4 str.2. 17 str.11b/g (tylko model CLX-3175FW) 75.0 Ethernet 10/100 Base TX (wbudowane) Bezprzewodowa sieć LAN w standardzie 802.1./min w formacie Letter • • • • Ze stanu gotowości: poniżej 14 sekund Ze stanu wyłączenia: poniżej 45 sekund Ze stanu gotowości: poniżej 26 sekund Ze stanu wyłączenia: poniżej 57 sekund Dane techniczne skanera Element Zgodność Metoda skanowania Rozdzielczośća Opis Standard TWAIN/standard WIA Kolor CIS Standard TWAIN Standard WIA Skanow anie do USB Skanow anie na adres email Skanow anie do kompute ra Format pliku skanowania sieciowego Rzeczywista długość obszaru skanowania Rzeczywista szerokość obszaru skanowania Głębia bitowa kolorów Głębia bitowa trybu mono 1200 x 1200 dpi (do 4800 x 4800 dpi) do 1200 x 1200 dpi 100. W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania należy odwiedzić stronę www. b.0.com. SuSE 8. 200. typu nośników. 200.2 – 10. rozmiarów nośników oraz złożoności zadania. 300. Mandrake 9./min w formacie A4. Fedora Core 1 – 4 Komputery Macintosh: Mac OS X 10. JPEGb Interfejs Maks. Opcja JPEG jest niedostępna w przypadku wybrania trybu monochromatycznego w skanowaniu kolorowym.3 – 10. 200. 208 mm a. 300 dpi Czas pierwszego wydruku Czarnobiały Kolor 100. b. Universal Mac High speed USB 2.2 – 9.Dane techniczne drukarki Element Metoda drukowania Szybkość drukowaniaa Opis Kolorowe drukowanie laserowe • • Czarno-biały: do 16 str.5. TIFF. wydajności komputera. 289 mm Maks. oprogramowania. metody połączenia. Zależy od używanego systemu operacyjnego. W zależności od aplikacji używanych do skanowania maksymalna rozdzielczość może się różnić. 150. 2400 x 600 dpi SPL-C • • • • • • Windows: 2000/XP/2003/Vista Linux: Red Hat 8.samsungprinter. 300 dpi Rozdzielczość drukowania Język drukarki Zgodność z systemami operacyjnymib Maks./min w formacie A4.0 – 9. 600 dpi PDF. 24 bity 1 bit dla trybu czarno-białego 8 bitów dla skali szarości a. 94 _Dane techniczne .

Rozdzielczość przesyłania w przypadku opcji Bardzo wysoka różni się w zależności od rodzaju urządzenia odbierającego. faza „C” wg tabeli nr 1 ITU-T. tekst/zdjęcie.6 Kb/s Do 3 s/str.Dane techniczne kopiarki Element Szybkość kopiowaniaa • • Opis Czarno-biały: do 16 kopii/min w formacie A4. czasopisma) Dane techniczne faksu W niektórych urządzeniach funkcja faksu może nie być obsługiwana. tekst/zdjęcie. Standardowa rozdzielczość. Pamięć Tx. 4 kopii/min w formacie Letter do 600 x 600 (tekst. Szybkość kopiowania jest określana w odniesieniu do wielokrotnego kopiowania tego samego dokumentu. Standardowa: 203 x 98 dpi Wysoka: 203 x 196 dpi Bardzo wysokab: 300 x 300 dpi 2 MB 256 poziomów Szybkie wybieranie (do 240 numerów) Pamięć Półtony Automatyczne wybieranie a. 17 kopii/min w formacie Letter Kolor: do 4 kopii/min w formacie A4. Dane techniczne_ 95 . MMR (JBIG). b.a 356 mm Zakres powiększenia • • Szyba skanera: od 25% do 400% Podajnik ADF: od 25% do 100% a. ECM. maksymalna prędkość modemu. zdjęcie. Element Zgodność Dopuszczalna linia Kodowanie danych Szybkość modemu Szybkość transmisji Maksymalna długość dokumentu Rozdzielczość ITU-T G3 Opis Rozdzielczość kopiowania Szyba skanera Podajnik ADF Publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN) lub połączenie poprzez PABX MH/MR/MMR/JBIG/JPEG 33. czasopisma) do 1200 x 1200 (zdjęcie) do 600 x 600 (tekst.

Moduł DIMM przechowuje wszystkie dane w urządzeniu. DRPD DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) Distinctive Ring (Dzwonienie dystynktywne) to usługa firm telekomunikacyjnych. DIMM Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka płytka drukowana przechowująca pamięć. Ten format plików. których wydrukowanie w ciągu miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki.Glosariusz W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym glosariuszu omówiono terminologię powszechnie stosowaną w odniesieniu do drukowania jak również terminy stosowane w tym podręczniku użytkownika. takie jak liczba wydrukowanych w ciągu roku stron. BMP Format grafiki bitmapowej używany wewnętrznie w podsystemie grafiki (GDI) systemu Microsoft Windows. nawet w przypadku platform innych niż firmy Microsoft. Dioda LED Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe informujące o stanie urządzenia. Mechanizm blokowania modułu CCD jest używany do ochrony modułu CCD przed uszkodzeniami podczas przenoszenia urządzenia. Domyślne Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych urządzeniach. Zazwyczaj jest to komputer lub sieć umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci. za pomocą której opisywana jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i skanowaniu. a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu. Adres IP Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana przez urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci korzystającej ze standardu IP (Internet Protocol). uderzając nasączaną atramentem taśmą o papier (podobnie jak w maszynie do pisania). na przykład w Internecie. tym wyższa rozdzielczość. Automatycznie wykrywa i naprawia błędy podczas transmisji danych faksu powodowane przez zakłócenia na linii telefonicznej. zwykle podczas okresu gwarancji. Adres MAC Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator przypisany do karty sieciowej. Protokół sieciowy używany przez klienta sieciowego w celu automatycznego przydzielenia adresu IP. CCD Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający wykonywanie zadań skanowania. Drukarka igłowa Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę drukującą przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez nacisk. DPI Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka. Był on dołączony do oryginalnego komputera Macintosh (1984). Oprócz tego protokół DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresów IP hostom klienta. Brama Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią komputerową i linią telefoniczną. AppleTalk AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez firmę Apple. Serwer DHCP udostępnia parametry konfiguracyjne specyficzne dla klienta DHCP hosta żądającego zazwyczaj informacji wymaganych przez hosta klienta w celu włączenia się do sieci IP. takie jak dane drukowania lub dane odebranego faksu. format CSV jest używany do wymiany danych między różnymi aplikacjami. DNS Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych w sieciach. Cykl eksploatacyjny Cykl eksploatacyjny to liczba stron. Zazwyczaj odbywa się to w trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu operacyjnego. 00-00-0c-34-11-4e). Adres ten jest zazwyczaj zakodowany na karcie sieciowej przez producenta. Umożliwia lokalizowanie przez routery urządzeń w dużych sieciach. ECM Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji dostępny w faksach i modemach klasy 1. CSV CSV (Comma Separated Value) to format plików. która umożliwia użytkownikowi używanie jednej linii telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów telefonów. Zwykle im wyższa wartość DPI. Okres eksploatacji oznacza średnią liczbę wydruków. Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP. Serwery BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z puli adresów. Glosariusz_ 96 . Jeśli na przykład cykl eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesiąc. drukarka ma drukowanie ograniczone do 2400 stron dziennie. w przypadku 20 dni roboczych. DHCP Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół sieciowy klient-serwer. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy identyfikator zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znaków pogrupowanych w pary (np. Do drukarki odnoszą się ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji. Arkusz ITU-T nr 1 Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T dla transmisji dokumentów faksowych. BOOTP Protokół BOOTP (Bootstrap Protocol). więcej szczegółów widocznych w obrazie oraz większy rozmiar pliku. Dysk twardy Dysk twardy (HDD) to urządzenie do trwałego zapisu danych przechowujące dane zakodowane cyfrowo na szybko obracających się płytach o magnetycznych powierzchniach. używany w programie Microsoft Excel. Protokół BOOTP umożliwia komputerom bezdyskowym uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu operacyjnego. stał się nieformalnym standardem w branży. powszechnie używany jako prosty format plików graficznych na tej platformie. Inc dla sieci komputerowych.

Kaseta z tonerem Rodzaj umieszczonej w drukarce butelki z tonerem. połączenia sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu bezpiecznego udostępniania części informacji pracownikom organizacji lub umożliwiania im brania udziału w operacjach. Definiuje ona okablowanie i sygnały dla warstwy fizycznej oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy MAC (media access control)/ łącza danych modelu OSI. JPEG JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej wykorzystywana w przypadku obrazów fotograficznych standardowa metoda kompresji stratnej. IEEE Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to międzynarodowa profesjonalna organizacja typu non-profit. Intranet Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP. tym szerszy zakres odrębnych barw. Jest to format używany do przechowywania i przesyłania zdjęć w sieci WWW. 97 _Glosariusz . rozmiarami nośników. zapewniają usługi połączenia podobne do protokołów TCP/IP. ale może być również używany w przypadku innych obrazów FTP Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany protokół do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej protokół TCP/IP (na przykład Internet lub intranet). Oba protokoły. FDI Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewnątrz urządzenia. metoda ta skraca czas transmisji w przypadku większości faksów. Głębia bitowa Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę bitów używanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy bitowej.3. w wyniku czego drugi system działa tak jak pierwszy. IPP Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół zarówno drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania. a która adresem hosta. który został opracowany na potrzeby kompresji obrazów binarnych. Ethernet Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla sieci lokalnych (LAN). Jest to protokół sieciowy używany w systemach operacyjnych Novell NetWare. Maska podsieci Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem sieciowym. IPX/SPX IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/ Sequenced Packet Exchange. MFP Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe łączące funkcjonalność drukarki. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany kolorem monochromatycznym lub czarno-białym. Protokół IPX przypomina protokół IP. jest niezwykle wydajny w takich zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest zwykle znacznie większa od wydajności protokołu TCP/IP).4. Ustanawia globalne standardy obowiązujące w przemyśle i handlu. IEEE 1284 Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez instytut IEEE. często z uwzględnieniem jego operacji wewnętrznych. zajmująca się rozwojem technologii związanych z elektrycznością. faksu. Protokołu IPP można używać lokalnie lub przez Internet. Obsługuje on także funkcje kontroli dostępu. LDAP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół sieciowy służący do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług katalogowych działających w protokole TCP/IP. IPX/SPX był początkowo projektowany dla sieci lokalnych (LAN). ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to międzynarodowa instytucja ustanawiająca standardy złożona z przedstawicieli instytucji narodowych. Czasami ten termin dotyczy tylko najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny sieciowej. Najbardziej powszechnym standardem dla sieci Ethernet jest IEEE 802. Od lat dziewięćdziesiątych Ethernet jest najpopularniejszą technologią sieci LAN. a SPX — protokół TCP. co umożliwia wiązanie go z włóknami papieru. jest więc znacznie bardziej przydatny i bezpieczny od starszych rozwiązań z zakresu drukowania. Ponieważ większość faksów składa się głównie z białego tła. kopiarki. Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu łącza na końcu kabla równoległego podłączanego do urządzania peryferyjnego (na przykład drukarki). Emulacja polega na dokładnym kopiowaniu zewnętrznych działań systemu. łącząc się z wieloma drukarkami. Toner może być topiony przez ciepło pochodzące z utrwalacza. szczególnie faksów. która część adresu jest adresem sieciowym. Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP.Emulacja Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na osiągnięcie takich samych wyników jakie osiąga inne urządzenie. MH to schemat kodowania długości serii (RLE) oparty na książce kodów. Im większa głębia barwy. która pozwala na użytkowanie innych urządzeń takich jak urządzenie na monety lub czytnik kart. Litera T ze skrótu ITU-T oznacza telekomunikację EtherTalk Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla sieci komputerowych. MH MH (Modified Huffman) to metoda kompresji służąca do zmniejszania rozmiaru danych przesyłanych pomiędzy faksami podczas transmisji obrazu zgodnego z rekomendacją ITU-T T. natomiast symulacja dotyczy symulowania działania danego modelu systemu. rozdzielczością itd. uwierzytelniania oraz szyfrowania. ITU-T ITU (International Telecommunication Union) jest międzynarodową organizacją założoną w celu utworzenia standardów i regulacji międzynarodowych usług radiowych i telekomunikacyjnych Do jego podstawowych zadań należy standaryzacja. Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie. zoptymalizowany pod kątem efektywnej kompresji białego tła. aby ustalić. JBIG JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji obrazów zapewniający brak utraty dokładności i jakości. skanera itd. IPX i SPX. Urządzenia tego typu umożliwiają wprowadzenie opłat za drukowanie z wykorzystaniem danego urządzenia. wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach. W miarę zwiększania liczby bitów liczba możliwych barw staje się w praktyce zbyt duża dla mapy kolorów. przydział pasm radiowych oraz organizacja umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze tekst i zdjęcia. Był on dołączony do oryginalnego komputera Macintosh (1984).

Inc.. który automatycznie odwraca arkusz papieru. Opracowany dla wczesnych drukarek atramentowych. zwykle pionowo zorientowany obszar. podczas gdy na obszarach jaśniejszych występuje mniejsza liczba punktów. W trakcie użytkowania drukarki moduł naświetlający bębna ulega powolnemu zużyciu. który automatycznie podaje arkusz papieru oryginału. co upraszcza wykonywanie wielu zadań. język PCL został wydany w różnych wersjach dla drukarek termicznych. oznaczającą ilość stron.MMR MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T T. a protokoły sieciowe oparte były na archetypowym stosie Xerox XNS. w której wymagany zbiór złożonych funkcji podzielony jest na łatwe do zarządzania. emitowanej z drukarki laserowej. warstwa sieciowa. PCL PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL) opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki. warstwa fizyczna. Ustalone różnice są kodowane i przesyłane. a także do demodulacji takiego sygnału w celu odkodowania przesłanych informacji. koperty. Panel sterowania Panel sterowania to płaski. Poszczególne warstwy. Drukarka wyposażona w moduł Duplex może drukować na obu stronach papieru. Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości równoległej do uruchamiania różnych usług na komputerze PC. reprodukowany lub tłumaczony w celu utworzenia kolejnych egzemplarzy. o cylindrycznym kształcie. Pokrycie Termin z dziedziny technologii druku określający stopień zużycia toneru w czasie drukowania. Plik PRN Interfejs sterownika urządzenia.4. umożliwiający oprogramowaniu współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu standardowych systemowych wywołań wejścia/wyjścia.6. wirtualny obraz do wydrukowania. ponieważ jest ścierany przez twarde cząstki obecne w papierze. Oryginały Pierwszy egzemplarz. 98 _Glosariusz . tak że obie strony mogą zostać zeskanowane. zwykle jest koloru zielonego lub szarego. komunikację i przesyłanie danych między dwoma punktami końcowymi sieci. warstwa łącza danych. że strona papieru A4 jest w około 5% pokryta obrazem lub tekstem. niezależne i funkcjonalne warstwy. które drukarka jest w stanie wydrukować w ciągu minuty. który może być używany w drukarkach. Jeżeli więc na dokumencie lub oryginale znajdują się złożone obrazy lub duża ilość tekstu. PS Patrz PostScript. PABX PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna automatyczna centrala telefoniczna prywatnego przedsiębiorstwa. należy wymienić go w odpowiednim momencie. MR koduje pierwszą przeskanowaną linię za pomocą metody MH. Druga linia jest porównywana z pierwszą. PostScript PostScript (PS) to język opisu strony i programowania używany głównie w dziedzinie DTP. warstwa prezentacji. Modem Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu zakodowania informacji cyfrowych. który jest kopiowany. fotografii lub tekstu itd. na przykład dokumentu. na którym wyświetlane są elementy odpowiadające za sterowanie i monitorowanie. Protokół Konwencja lub standard sterujący lub uaktywniający połączenie. pokrycie 5% oznacza. Na obszarach o dużym natężeniu kolorów występuje duża liczba punktów. tak że urządzenie może natychmiast zeskanować pewną jego część. Obecnie NetWare obsługuje zarówno protokoły TCP/IP jak i IPX/SPX. Nośnik druku Nośnik. OPC OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za pomocą wiązki laserowej. Półtony Obraz. PSTN PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana sieć telefoniczna. który automatycznie podaje i odwraca arkusz oryginału. która w warunkach przemysłowych jest zazwyczaj poddana routingowi przez centralę telefoniczną. OSI OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany przez organizację ISO (International Organization for Standardization). etykiety i przezrocza. modularna wizja budowy sieci. Moduł Duplex Mechanizm. faksach i kopiarkach. jak pokrycie. NetWare Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell. który stał się standardem branżowym. Podajnik ADF Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to mechanizm. uruchamiany w interpreterze w celu wygenerowania obrazu. aby urządzenie mogło drukować (lub skanować) na obu stronach papieru. warstwa transportowa. Na przykład. Podajnik dwustronny DADF Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document Feeder) to mechanizm. Model OSI to standardowa. MR MR (Modified Read) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T T. pokrycie będzie większe i w związku z tym zużycie toneru będzie tak duże. na którym skala szarości jest symulowana za pomocą różnic w ilości punktów. PPM PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości działania drukarki. taki jak papier. Oryginał nie jest kopią ani nie pochodzi od innej rzeczy. skanerach. warstwa sesji. PDF PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku opracowany przez firmę Adobe Systems. umożliwiający wyświetlanie dwuwymiarowych dokumentów w formacie niezależnym od urządzenia i rozdzielczości. igłowych i drukarek stronicowych. od górnej do dolnej: warstwa aplikacji. Panel sterowania znajduje się zwykle w przedniej części urządzenia.

w którym określony zostaje jeden lub większa liczba odbiorców. W przypadku korzystania zarówno ze skanera. w której zlokalizowane są zasoby. TWAIN Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. TCR Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegóły każdej transmisji. można zainicjować proces skanowania bezpośrednio z programu. Znak wodny Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze. Glosariusz_ 99 . urządzenie drukuje cały zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych kopii. Ścieżka UNC UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na uzyskanie dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows NT i innych produktach firmy Microsoft. jak i programu zgodnego ze standardem TWAIN. Zapewnia również uwierzytelniony mechanizm komunikacji międzyprocesowej. poszczególnym kolorom odpowiadają różne odcienie koloru szarego. używane były przez wytwórców papieru do identyfikacji ich produktów. które implementują stos protokołów. tym większa rozdzielczość. porty USB są zaprojektowane w celu równoczesnego podłączania do pojedynczego komputera wielu urządzeń peryferyjnych. interfejs API przechwytywania obrazów dla systemów operacyjnych Microsoft Windows i Apple Macintosh. Sterownik drukarki Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z komputera do drukarki. SMB SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany głównie do udostępniania plików. Składa się z wałka termicznego i wałka zapasowego. który wydaje się jaśniejszy. Szybkość w obrazach na minutę to liczba jednostronnych arkuszy. które zazwyczaj pochodzą ze skanera. TIFF TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej rozdzielczości. W odróżnieniu od portów równoległych. SMTP to względnie prosty. który ma zostać użyty. Można ustawić funkcję drukowania raportu po każdym zadaniu lub tylko po transmisjach zakończonych niepowodzeniem.Rozdzielczość Ostrość obrazu. takie jak stan zadania. z którego korzysta sieć Internet oraz większość sieci komercyjnych. pieniądzach i innych dokumentach państwowych w celu utrudnienia sfałszowania. Sortowanie Sortowanie jest procesem drukowania zadań kopiowania wielu dokumentów w zestawach. SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania wiadomości e-mail w Internecie. Str/min Jednostka str/min służy do określania szybkości drukarki. Po naniesieniu toneru na papier jednostka utrwalacza rozpoczyna obróbkę cieplną i ciśnieniową w celu utrwalenia toneru na papierze. Inc. Pierwsza część adresu zawiera informację o protokole. TIFF opisuje dane obrazów. Po raz pierwszy znaki wodne zostały wprowadzone w Bolonii we Włoszech w roku 1282. Zespół utrwalający Część drukarki laserowej topiąca toner na powierzchni nośnika druku. WIA WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów. Obrazy TIFF wykorzystują tagi — słowa kluczowe definiujące charakterystykę obrazu dołączone do pliku. drukarek. a także na znaczkach pocztowych. odpowiadające jasnym i ciemnym częściom dokumentu. Skala szarości Odcienie szarości. mierzona w punktach na cale (DPI) Im wyższy parametr dpi. która została oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows XP. USB USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB Implementers Forum. kiedy jest oglądany pod światło. Format ścieżki UNC: \\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katolog> TCP/IP Protokół kontroli transmisji (Transmission Control Protocol) i protokół IP (Internet Protocol) to zbiór protokołów komunikacyjnych. portów szeregowych oraz różnych typów komunikacji pomiędzy węzłami w sieci. jaką drukarka może wydrukować w ciągu minuty. a następnie przesyłany jest tekst wiadomości. Jest to protokół typu klient-serwer. W tych systemach operacyjnych można zainicjować skanowanie z użyciem skanera zgodnego z architekturą WIA. Kiedy wybrana jest opcja sortowania. URL URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów i zasobów w sieci Internet. z tego powodu papier po opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły. Ten elastyczny i niezależny od platformy format może być używany dla obrazów utworzonych przez różne aplikacje do przetwarzania obrazu. w którym klient przesyła wiadomość e-mail na serwer. oparty na tekście protokół. stosowane w przypadku przekształcania obrazu kolorowego na obraz w skali szarości. wynik transmisji i liczba wysłanych stron. druga określa adres IP lub nazwę domeny.

zmiana 59 wysy³anie faksów 53 M materia³y eksploatacyjne orientacyjny czas eksploatacji kasety z tonerem 69 sprawdzanie okresu eksploatacji 73 N nag³ówek faksu. rozwi¹zywanie faks 88 jakoœæ wydruku 84 kopiowanie 86 Linux 89 podawanie papieru 82 Skanowanie sieciowe 88 skanowanie 87 Windows 89 F faks opóŸniony 54 faks priorytetowy 54 faksowanie do wielu odbiorców 53 faksy opóŸnione 54 konfiguracja faksu 58 odbieranie faksów 55 przekazywanie faksów 57 ustawienia domyœlne.Indeks Symbols ³adowanie orygina³ów podajnik ADF 37 szyba skanera 37 G g³oœnoœæ dŸwiêku z g³oœnika 35 g³oœnoœæ. 60 ksi¹¿ka adresowa. ustawianie 34 dioda LED Status 22 K konserwacja czêœci do konserwacji 73 kaseta z tonerem 69 dostosowywanie wysokoœæ 34 dowód to¿samoœci. zmiana 34 P pamiêæ flash USB drukowanie 63 kopia zapasowa danych 63 skanowanie 62 zarz¹dzanie 64 data i godzina. ustawianie 52 numer faksu./ark. lub 4 str. usuwanie 75 D DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) 56 J jêzyk wyœwietlacza. korzystanie 49 problem. ustawianie problemy w systemie Linux 89 problemy z jakoœci¹ wydruku./ark. dostosowywanie 46 odbieranie faksu w trybie bezpiecznego odbierania 56. ustawianie 35 podajnik ADF 20 podajnik ADF. 45 dowód to¿samoœci 45. 55 I ID Copy 21 identyfikator urz¹dzenia. ustawianie 52 orygina³y ³adowanie 37 zakleszczenie. 46 limit czasu. kopia specjalna 45 drukowanie pamiêæ USB 63 raporty 65 kopiowanie 2 str. rozwi¹zywanie 84 problemy z systemem Windows 89 przekazywanie faksów 57 Indeks_100 faksowanie do wielu odbiorców 53 . ³adowanie 37 ponowne wybieranie automatyczne 53 rêczne 53 korzystanie program SetIP 27 ksi¹¿ka adresowa numery szybkiego wybierania 59. ustawianie 52 numery szybkiego wybierania. regulowanie dzwonek 35 g³oœnik 35 59 numery wybierania grupowego. zmiana 45. czyszczenie 66 panel sterowania 21 papier usuwanie zakleszczenia 76 zmiana rozmiaru 41 dzwonek 35 dŸwiêk alarmu 35 dŸwiêk klawiszy 35 dŸwiêk z g³oœnika 35 dŸwiêki. ustawianie 46 plakat 45 typ orygina³u 44 ustawienie domyœlne. ustawianie 60 C czyszczenie elementy wewnêtrzne 66 modu³ skanera 68 O obraz t³a. 46 zaciemnienie 44 pamiêæ.

. usuwanie dokument 75 T tryb bezpiecznego odbierania 56 tryb domyœlny. drukowanie 65 W wymiana elementów kaseta z tonerem 69 S sieæ konfigurowanie 27 wysy³anie faksu automatyczne 53 skanowanie do wiadomoœci e-mail 48 pamiêæ flash USB 62 ustawienie domyœlne. usuwanie zasobnik 1 76 zakleszczenie. tryb odbierania 55 tryb oszczêdzania energii 36 tryb Tel. tryb odbierania 55 tryb zegara 35 tryby odbierania 55 typ papieru ustawienie 43 zasobnik dostosowywanie szerokoœci i d³ugoœci 41 znaki. kopiowanie specjalne 46 Indeks_101 . zmiana 49 Z zakleszczenie wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru 75 specjalne funkcje kopiowania 45 szyba skanera ³adowanie dokumentów 37 czyszczenie 68 zakleszczenie papieru. wprowadzanie 35 U usuwanie t³a. tryb odbierania 55 tryb Odp/Faks. zmiana 35 tryb Faks.R raporty.

samsung. česka organizační složka Vyskočilova 4.com/lt www.com www.com/ar www.com www.samsung.com/latin www.contact SAMSUNG worldwide If you have any comments or questions regarding Samsung products.com www.com www.com/nz CANADA CHILE CHINA COLOMBIA COSTA RICA CZECH REPUBLIC www.samsung.samsung.samsung.samsung.com/cl www.com/latin www.com/se WEB SITE www.com/latin www.samsung.com/pl www.samsung.com/co www.14/Min) 1-800-299-0013 800-7919267 3698-4698 06-80-SAMSUNG (726-7864) 3030 8282 1800 110011 www.samsung.com www.samsung.samsung.samsung.com/at www.com SOUTH AFRICA SPAIN SWEDEN CUSTOMER CARE CENTER 0800-112-8888 800-SAMSUNG (726-7864) 1-800-234-7267 0120-327-527 800-7267 8-800-77777 0035 (0)2 261 03 710 1800-88-9999 01-800-SAMSUNG (7267864) 0900-SAMSUNG (726-7864 € 0.samsung.com/no www.com www.com/ph www.samsung.com/latin www.SAMSUNG (7267864 (€ 0.com/fi www.com www.com/ca www.com/sg www.samsung.com/latin www.15/min) 01805 .6475 1880 01-8000-112-112 0-800-507-7267 844 000 844 WEB SITE www.com/nl www.com/cz Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt.samsung.samsung.samsung.samsung.samsung.ee www.samsung.com/latin www.samsung.samsung. contact the Samsung customer care center. COUNTRY ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CUSTOMER CARE CENTER 0800-333-3733 1300 362 603 0800-SAMSUNG (726-7864) 0032 (0)2 201 24 18 0800-124-421 4004-0000 1-800-SAMSUNG (726-7864) 800-SAMSUNG (726-7864 ) 800-810-5858 010.samsung.com www.samsung. DOMINICA EIRE RUSSIA SINGAPORE SLOVAKIA www.com COUNTRY INDONESIA ITALIA JAMAICA JAPAN LATVIA LITHUANIA www.samsung.com/sk www.samsung.com/be www.samsung.samsung.kz DENMARK ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA KAZAHSTAN KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE GERMANY GUATEMALA HONDURAS HONG KONG HUNGARY INDIA 102 _Contact SAMSUNG worldwide .samsung.com/ie www.com/dk www.cn LUXEMBURG MALAYSIA MEXICO NETHERLANDS NEW ZEALAND NICARAGUA NORWAY PANAMA PHILIPPINES POLAND PORTUGAL PUERTO RICO www.samsung.samsung.samsung.samsung.samsung.com www.com.samsung.samsung.com/my www.samsung.samsung.samsung.samsung.com/latin REP.com www..samsung.samsung.samsung. 14000 Praha 4 70 70 19 70 1-800-10-7267 800-6225 800-7267 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 030-6227 515 3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0.10/Min) 0800SAMSUNG (726-7864) 00-1800-5077267 815-56 480 800-7267 1800-10-SAMSUNG (7267864) 0 801 801 881 022-607-93-33 80820-SAMSUNG (726-7864) 1-800-682-3180 1-800-751-2676 0818 717 100 8-800-555-55-55 1800-SAMSUNG (726-7864) 0800-SAMSUNG (726-7864) 0860-SAMSUNG (726-7864 ) 902 10 11 30 0771-400 200 www.samsung.com/lv www.samsung.com/jp www.com/be www.samsung.com/latin www.com/hk www.samsung.com/pt www.

samsung.samsung.A.com www.samsung.samsung.samsung. UKRAINE UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM www.samsung.com U.E www.com/th TRINIDAD & TOBAGO TURKEY U.com/us www.com www.samsung.S.com/ch www.samsung.com/latin www.uz www.com www.samsung.com/latin www.COUNTRY SWITZERLAND TADJIKISTAN TAIWAN THAILAND CUSTOMER CARE CENTER 0800-SAMSUNG (726-7864) 8-10-800-500-55-500 0800-329-999 1800-29-3232 02-689-3232 1-800-SAMSUNG (726-7864) 444 77 11 800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726 0845 SAMSUNG (726-7864) 1-800-SAMSUNG (726-7864) 8-800-502-0000 8-10-800-500-55-500 0-800-100-5303 1 800 588 889 WEB SITE www.com Contact SAMSUNG worldwide_ 103 .samsung.com.K U.samsung.A.com www.samsung.

karty pocztowe oraz papier o dużej gramaturze. • Drukowanie plakatów. Skanowanie i natychmiastowe wysyłanie oryginałów • Skanowanie w kolorze i zastosowanie precyzyjnej kompresji w formatach JPEG. • Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością do 2400 x 600 dpi. służące do usuwania tła katalogowego lub gazetowego. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Dostępne są funkcje specjalne. etykiety. nośniki o niestandardowych rozmiarach. amarantowej. Drukowane dokumenty można dostosować. • Szybkie skanowanie i wysyłanie plików do wielu odbiorców za pośrednictwem skanowania sieciowego. • Jakość wydruku i rozmiar obrazu można równocześnie dostosować i ulepszyć. „Poufne”. a na papierze w formacie Letter z szybkością do 17 str. można drukować po obu stronach arkusza (drukowanie dwustronne). TIFF oraz PDF. • Urządzenie może drukować na papierze w formacie A4 z szybkością do 16 str. • Do tworzenia wstępnie zadrukowanych formularzy oraz papieru firmowego można wykorzystać zwykły papier. które następnie można skleić w celu utworzenia plakatu. gdy nie jest używane./min. Możliwości urządzenia: Funkcje Specjalne Tworzenie doskonałej jakości wydruków z dużą szybkością • Pełny zakres kolorów uzyskiwanych za pomocą barw: błękitnej. 2_Funkcje urządzenia laserowego . Tworzenie profesjonalnych dokumentów • Drukowanie znaków wodnych. Tekst i obrazy znajdujące się na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych arkuszach papieru. żółtej i czarnej./min. Obsługa wielu różnych materiałów do druku • Zasobnik na 150 arkuszy obsługuje papier zwykły w różnych formatach: papier firmowy. koperty. Patrz sekcja Oprogramowanie. Patrz sekcja Oprogramowanie. np. Patrz sekcja Oprogramowanie. nadrukowując na nich dodatkowe napisy. • Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB oraz interfejs sieciowy. • Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii dzięki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Aby zmniejszyć zużycie papieru. Wykonywanie kopii oryginałów w różnych formatach • Urządzenie może wydrukować wiele kopii obrazu oryginalnego dokumentu na jednej stronie./min. Drukowanie w różnych środowiskach • Można drukować w systemach Windows 2000/XP/2003/ Vista oraz Linux i Mac OS. Oszczędność czasu i pieniędzy • W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować wiele stron na jednym arkuszu.Funkcje urządzenia laserowego Urządzenie jest wyposażone w wiele specjalnych funkcji polepszających jakość drukowanych dokumentów. W trybie kolorowym urządzenie drukuje na papierze rozmiaru A4 lub Letter z szybkością do 4 str.

jak w poniższym przykładzie: • „Dokument” stosowany jest zamiennie ze słowem „oryginał”. Podręcznik użytkownika skierowany jest zarówno do użytkowników początkujących. a. Informacja służąca ochronie urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym lub awarią. • „Papier” stosowany jest zamiennie ze słowami „nośnik” lub „nośnik druku”. Podstawowe funkcje tego urządzenia to: Funkcje USB 2. Służy do przedstawiania dodatkowych informacji lub szczegółowych danych dotyczących działania lub funkcji urządzenia. patrz strona 1. jak i do profesjonalistów.0 Interfejs pamięci USB PictBridge Karta sieci przewodowej LAN Ethernet 10/100 Base TX ( : funkcja dostępna.) Opis Używane w przypadku tekstów wyświetlanych na wyświetlaczu lub rzeczywistych wydruków. Służy do udzielania bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego słowa lub wyrażenia. stron na minutę (Aby uzyskać więcej informacji. Odsyła użytkowników do odpowiedniej strony zawierającej dodatkowe. patrz strona 1.Funkcje według modeli Urządzenie zostało zaprojektowane tak. którzy chcą zainstalować to urządzenie i korzystać z niego. aby umożliwić wykonywanie wszystkich prac związanych z edycją dokumentów — od kopiowania i drukowania do bardziej zaawansowanych rozwiązań sieciowych dla firm. Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamienne. pusta komórka: funkcja niedostępna) CLX-3175 CLX-3175N Informacje o podręczniku użytkownika Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia oraz szczegółowe objaśnienia poszczególnych czynności wykonywanych podczas jego użytkowania.) Przykład Funkcje urządzenia laserowego_3 . Nie należy dotykać oznaczonego na zielono spodu kasety z tonerem. Poniższa tabela opisuje konwencje używane w tym podręczniku: Konwencja Pogrubienie Uwaga Przestroga Przypis (Aby uzyskać więcej informacji. szczegółowe informacje. Start Format daty może różnić się w zależności od kraju.

Skrócona instrukcja instalacji Zawiera informacje dotyczące konfigurowania urządzenia. w postaci drukowanej lub wyświetlanych na wyświetlaczu. sterowników drukarki. należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku. Witryna internetowa firmy Samsung Dostęp do Internetu umożliwia uzyskanie pomocy. www.samsungprinter. podręczników oraz informacji o zamówieniu w witrynie internetowej firmy Samsung. Elektroniczna wersja Podręcznika użytkownika Zawiera szczegółowe instrukcje korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia oraz informacje dotyczące konserwacji urządzenia. należy kliknąć pozycję Pomoc w oknie dialogowym właściwości drukarki. rozwiązywania problemów oraz instalowania akcesoriów. Aby uzyskać dostęp do ekranu pomocy sterownika drukarki.Więcej informacji Informacje dotyczące konfigurowania i korzystania z urządzenia można znaleźć w poniższych zasobach.com. Pomoc sterownika drukarki Zawiera informacje dotyczące właściwości sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji właściwości drukowania. z informacjami na temat sposobów drukowania dokumentów w różnych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostępnych programów narzędziowych. 4_Funkcje urządzenia laserowego . Ten podręcznik użytkownika zawiera także sekcję Oprogramowanie. Aby je przygotować. wsparcia technicznego.

5 .

Te znaki ostrzegawcze zostały umieszczone w celu zapobieżenia odniesienia obrażeń ciała przez użytkownika i inne osoby. Dokładnie przestrzegać instrukcji. Nie wolno rozlewać żadnej cieczy na urządzenie ani wlewać jej do wnętrza urządzenia. Nie wolno używać płynnych środków czyszczących ani aerozoli. wybuchem. 3. Nie wolno wciskać żadnych przedmiotów przez otwory w obudowie. Wszystkie instrukcje należy przeczytać i zrozumieć. Odłączyć przewód zasilania od gniazdka sieciowego. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu i w dokumentacji mu towarzyszącej. 10. Sprzeczność może wynikać z niezrozumienia instrukcji obsługi. 9. w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. upewnić się. Nie należy dopuszczać. które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. 1. nagrzewnicach. OSTRZEŻENIE Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie. Nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym wózku. NIE demontować. 7. 2. powodując poważne szkody. 8. należy zastosować się do informacji dotyczących bezpieczeństwa. które może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Mogą się one zetknąć z punktami o wysokim napięciu. Należy ich dokładnie przestrzegać. Urządzenia nie wolno nigdy ustawiać na grzejnikach. Nie wolno ustawiać urządzenia w miejscu. powodując zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym. Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych czy przedłużaczy. telefonicznego lub przewodu łączącego z komputerem PC. aby jakiekolwiek przedmioty były ustawiane na przewodzie zasilającym. 5. porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała podczas użytkowania urządzenia. PRZESTROGA PRZESTROGA Informacje o bezpieczeństwie_6 . klimatyzatorach czy przewodach wentylacyjnych lub w ich pobliżu. NIE dotykać. 6. Jeśli sprzeczności nie da się rozstrzygnąć samodzielnie. podstawowych środków ostrożności. Do czyszczenia powinno się używać wyłącznie wilgotnej szmatki. Po przeczytaniu tej części należy ją umieścić w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości. 4. Jeśli instrukcja obsługi jest sprzeczna z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy pozwalać zwierzętom na gryzienie przewodu zasilającego. należy przestrzegać opisanych. Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego i/lub gniazda telefonicznego. 11. że urządzenie jest uziemione. Może wtedy spaść. stojaku czy stole.Informacje o bezpieczeństwie Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności Znaczenie ikon i znaków w niniejszej instrukcji obsługi: Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie. NIE próbować. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Może to pogorszyć warunki pracy i spowodować pożar lub porażenie prądem. gdzie przewód będzie narażony na zniszczenie przez osoby przechodzące po nim. Skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.

12. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy demontować urządzenia. W razie konieczności naprawy powinien ją przeprowadzać wykwalifikowany personel serwisowy. Otwieranie i demontaż pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub spowodować inne zagrożenia. Niewłaściwy ponowny montaż może spowodować porażenie prądem podczas późniejszej eksploatacji urządzenia. 13. W następujących okolicznościach należy odłączyć urządzenie od gniazda telefonicznego, komputera i sieci zasilającej i przekazać je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu: • Gdy dowolna część przewodu zasilającego, wtyczki lub kabla połączeniowego jest uszkodzona lub poszarpana. • Jeśli rozlano ciecz na urządzenie. • Jeśli urządzenie stało na deszczu lub w wodzie. • Jeśli mimo przestrzegania instrukcji urządzenie nie działa poprawnie. • Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona. • Jeśli urządzenie nagle zaczyna działać w nietypowy sposób. 14. Należy wykonywać tylko regulacje opisane w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ustawienie innych elementów regulacyjnych może spowodować uszkodzenie i wymagać znacznego nakładu pracy podczas serwisu. 15. Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy z piorunami. Istnieje ryzyko porażenia prądem spowodowanego piorunem. O ile to możliwe, podczas burzy powinno się odłączać przewód zasilający urządzenia i przewód telefoniczny. 16. Bezpieczne użytkowanie zapewnia kabel zasilania dostarczony z urządzeniem. W przypadku używania kabla o długości większej niż 2 m z urządzeniem zasilanym napięciem 110 V, należy stosować przewód o grubości 16 AWGa lub większej. 17. Używaj tylko przewodu telefonicznego nr 26 AWG lub większego. 18. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. 19. To urządzenie może pracować jedynie w kraju, w którym zostało zakupione. (Ze względu na różnice napięć, częstotliwości, konfiguracji sieci telekomunikacyjnej itp.) a. AWG: American Wire Gauge

7_Informacje o bezpieczeństwie

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera
Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dotyczący produktów laserowych klasy I (1), oraz warunków opisanych w innych dokumentach; posiada także certyfikat urządzenia laserowego klasy I, potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825. Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System laserowy oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, obsługi lub zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.

Ostrzeżenie
Nigdy nie uruchamiać ani nie naprawiać drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera-skanera jest zdjęta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok. Podczas użytkowania tego produktu należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:

Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu
Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. Mimo to zaleca się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Samsung.

Oszczędzanie energii
Drukarka została wykonana zgodnie z zaawansowaną technologią oszczędzania energii, umożliwiającą zmniejszenie poboru mocy, gdy urządzenie nie jest używane. Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane, pobór mocy zostanie automatycznie obniżony. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR, należy odwiedzić witrynę http://www.energystar.gov.

Informacje o bezpieczeństwie_8

Recykling
Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Emisja fal radiowych
Przepisy FCC
Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Niemniej nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań: • zmianę ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej; • zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; • podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik; • konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy. Zmiany lub modyfikacje, które nie są zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

9_Informacje o bezpieczeństwie

Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie „Urządzenia cyfrowe”, ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Stany Zjednoczone
Federal Communications Commission (FCC)
Nadajnik wg części 15 przepisów FCC
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze; mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową), działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Niniejsza część dotyczy systemów, w których zainstalowane są takie urządzenia. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane, zobacz etykietę drukarki. Urządzenia bezprzewodowe zamontowane w drukarce są dopuszczone do użytku w Stanach Zjednoczonych, jeżeli na etykiecie podany jest numer ID FCC. Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odległości 20 cm pomiędzy urządzeniem i ciałem w przypadku urządzeń bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała, kiedy jest włączone. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż podane przez FCC ograniczenia ekspozycji. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną ani nadajnikiem. Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia, które mogą powodować jego niepożądane działanie. Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. Nie można ich w żaden sposób modyfikować. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. W celu naprawy należy kontaktować się z producentem.

Oświadczenie FCC dotyczące stosowania bezprzewodowych sieci LAN:
W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z anteną wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm2 może być przekroczona w przypadku niewielkich odległości od anteny. Z tego względu użytkownik powinien przez cały czas zachowywać odległość od anteny większą niż 20 cm. Urządzenie nie może być umieszczone w tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena.

Oznaczenia na faksie
Zgodnie z ustawą o ochronie praw klientów sieci telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 każda wiadomość przesłana przez jakąkolwiek osobę drogą telefoniczną lub faksem przy wykorzystaniu komputera lub innego urządzenia elektronicznego musi zawierać następujące informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie każdej przesłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji: (1) datę i godzinę transmisji, (2) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej wysyłającej wiadomość oraz (3) numer telefonu urządzenia przesyłającego wiadomość, przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie, działaniach lub procedurach w przypadku gdy postępowanie takie jest uzasadnione w ramach działalności firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w części 68 FCC. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie, że zmiany takie mogą spowodować niezgodność jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych klienta z urządzeniami telekomunikacyjnymi firmy telekomunikacyjnej lub jeśli urządzenia klienta wymagają w takim przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposób mają znaczący wpływ na użytkowanie i działanie takich urządzeń, klient będzie poinformowany na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby miał on możliwość utrzymania ciągłości usług.

Informacje o bezpieczeństwie_10

z wyjątkiem zwykłego telefonu. nie były podłączone do tej samej linii telefonicznej. Przewody kabla zasilającego mają następujące oznaczenia barwne: • Zielono-żółty: uziemienie • Niebieski: przewód zerowy • Brązowy: faza 11_Informacje o bezpieczeństwie . firma telekomunikacyjna powinna poinformować klienta o możliwości zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych. od których urządzenie zostało zakupione. Wtyczka 13 A jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej Brytanii i powinna być odpowiednia. • Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub wykonywania połączeń testowych z numerami alarmowymi należy. Należy wtedy nabyć odpowiedni adapter. należy je natychmiast odłączyć od linii telefonicznej. Numer REN jest miarą obciążenia prądem elektrycznym na linii telefonicznej. W pewnych przypadkach może istnieć potrzeba przedstawienia tych numerów firmie telekomunikacyjnej. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje szkodę w sieci telefonicznej. W razie zagubienia pokrywy nie używać wtyczki bez założonej nowej pokrywy. transmisja i odbiór we wszystkich zainstalowanych urządzeniach mogą być zakłócone. korzystając z numeru innego niż alarmowy. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe można zakupić u dystrybutora lub w specjalistycznych sklepach ze sprzętem telefonicznym i elektronicznym. • Urządzenia tego nie wolno wykorzystywać do usług płatnych ani tzw. czy linia jest „przeciążona”. firma ta może tymczasowo zaprzestać świadczenia usług pod warunkiem. Następnie założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. zalecamy zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych linii zasilania i linii telefonicznej. • Jeśli w danej okolicy często występują wyładowania atmosferyczne lub wahania napięcia. • Urządzenie ma połączenie magnetyczne dla aparatu słuchowego. Zaleca się.Numer REN (Ringer Equivalence Number) Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC dla tego urządzenia można znaleźć na etykiecie umieszczonej na spodniej lub tylnej części urządzenia. poinformować dyspozytora usług awaryjnych o tym zamiarze. Suma wszystkich numerów REN urządzeń zainstalowanych na linii telefonicznej powinna być mniejsza niż pięć. linii „party lines”. zgodnie z procedurami określonymi w zasadach i przepisach FCC punkt E części 68. Należy również wiedzieć. Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych przez firmę telekomunikacyjną. mogą pozbawić użytkownika prawa do użytkowania takich urządzeń. na której jest zainstalowane urządzenie. przydatną do określania. Instalowanie urządzeń kilku typów na tej samej linii telefonicznej może spowodować problemy przy nawiązywaniu i w szczególności odbieraniu połączeń telefonicznych. aby żadne inne urządzenia. które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez ich producenta. Jeśli użytkownik zamierza korzystać z modemu komputerowego lub modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej. W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją natychmiast wyrzucić. b) da klientowi możliwość usunięcia problemu z urządzeniami. ponieważ może ono uszkodzić linię telefoniczną. Urządzenie to można bezpiecznie podłączyć do sieci telefonicznej za pomocą standardowego gniazda USOC RJ-11C. że: Urządzenie nie jest przeznaczone do połączenia do systemu cyfrowego PBX. Jeśli którekolwiek z urządzeń telefonicznych nie działa właściwie. W niektórych przypadkach korzystanie z pięciu urządzeń na jednej linii telefonicznej może nie być możliwe. w przeciwnym razie po włożeniu jej do gniazdka można ulec porażeniu prądem. że: a) bezzwłocznie zawiadomi o tym klienta. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego. Należy skontaktować się z osobami. W razie wymiany lub sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A. • • Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii) Ważne Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. że zmiany lub modyfikacje w takich urządzeniach. Ważne ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. Nie należy usuwać zintegrowanej wtyczki. c) poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zażalenia do Federalnej Komisji Komunikacji. Jednak w niektórych budynkach (głównie starszych) nie ma typowych gniazd 13 A. Ponowne podłączanie wtyczki jest zabronione. Przepisy FCC określają. Jednakże w przypadkach gdy zawiadomienie takie jest niemożliwe ze względów praktycznych.

Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń). Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Znak CE. mogą w niej być zamontowane urządzenia radiowej sieci LAN o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej). Niebieski przewód podłączyć do wtyku oznaczonego literą „N” lub kolorem czarnym. Brak ograniczeń w obecnym czasie. Aby sprawdzić. Dania. adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona wkładka topikowa 13 A. używany na niniejszym produkcie. Brązowy przewód podłączyć do wtyku oznaczonego literą „L” lub kolorem czerwonym. Ltd. Szwecja i Wielka Brytania Islandia. Francja (z ograniczeniami częstotliwości). Informacje dotyczące europejskiego świadectwa radiowego (dla produktów wyposażonych w urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE) Niniejszy produkt to drukarka przeznaczona do pracy w warunkach domowych lub w biurze. Polska. We wtyczce. Luksemburg. Aby ułatwić używanie i zastosowanie urządzeń końcowych zgodnych z tym standardem. Kraje europejskie. zawierający uwagi i dodatkowe wymagania zapewniające zgodność terminali TBR21 z siecią. Włochy. czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane. jeżeli na etykiecie występuje numer rejestracyjny organu dopuszczającego oraz znak ostrzegawczy. funkcjonujące w paśmie 2. Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (European Telecommunication Standards Institute — ETSI) wydał dokument pomocniczy (EG 201 121). Irlandia. które mogą się znajdować w urządzeniu. Ltd. Czechy. Litwa. w których zainstalowane są takie urządzenia. Grecja. Słowenia. Przetestowano zgodność tego produktu z normami TBR21 i (lub) TBR 38. których dotyczy zezwolenie: UE Austria. Malta. Ltd. Cypr. 9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. które można zainstalować w drukarce. Kraje EEA/EFTA UE Kraje EEA/EFTA Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania: Informacje o bezpieczeństwie_12 . dopuszczający urządzenie jako jednoterminalowe połączenie z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) — zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC. Łotwa. Norwegia i Szwajcaria We Francji zakres częstotliwości ograniczony jest do 2446. Belgia. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami: 1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich. Niemcy. Holandia. związanych z urządzeniami niskonapięciowymi. jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie R&TTE. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodności z dyrektywą 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych (FAX) Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymał własny certyfikat firmy. Urządzenia bezprzewodowe. takich jak karty sieci bezprzewodowej. Słowacja. Węgry. Estonia. są dopuszczone do użytkowania tylko w Unii Europejskiej i obszarach stowarzyszonych. zobacz etykietę drukarki. Liechtenstein. Produkt ten zaprojektowano według wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie — jest on z nimi w pełni zgodny. W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Działem Jakości Euro QA Lab of Samsung Electronics Co. Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co. oznacza deklarację zgodności firmy Samsung Electronics Co. Niniejsza część dotyczy systemów... Portugalia. 1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej.4/5 GHz.Jeśli przewody kabla zasilającego są innego koloru niż barwne oznakowania na wtyczce: Należy podłączyć zielono-żółty przewód do wtyku oznaczonego literą „E” lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym. Finlandia. Hiszpania.5 MHz dla urządzeń o mocy nadajnika powyżej 10 mW.. Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich.5–2483.

że urządzeń tych można bezpiecznie używać. Ponieważ niniejszy system wyposażono w urządzenie bezprzewodowe. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. producent zakłada. Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. Ogólnie zaleca się zachowanie odległości 20 cm pomiędzy ciałem a urządzeniem bezprzewodowym (nie dotyczy to kończyn). w którym istnieje ryzyko zakłócenia działania innych urządzeń lub usług. w którym używane jest urządzenie. Lotniska. w którym urządzenie będzie stosowane. które można zainstalować w drukarce. Nie można ich w żaden sposób modyfikować. w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub zabronione. Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała. korzystanie z urządzenia może być ograniczone lub zabronione. nie należy go używać przed zamocowaniem wszystkich pokryw i osłon oraz pełnym montażem urządzenia. W otoczeniu. funkcjonujące w paśmie 2.4/5 GHz. Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń. miejsca występowania dużego nasycenia tlenem lub gazem palnym to tylko kilka przykładów środowisk.11 (inaczej bezprzewodowy Ethernet) i Bluetooth są przykładami urządzeń komunikacji bezprzewodowej. nie jest wymieniony. należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem certyfikującym w celu uzyskania obowiązujących przepisów. Bieżące przepisy lotnictwa wymagają. Dodatkowe ograniczenia. umieszczonych na tabliczce znamionowej urządzenia. Przykłady typowych ograniczeń podane są niżej: Urządzenia komunikacji bezprzewodowej mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń lotnictwa cywilnego. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń).Zalecenia dotyczące zgodności z przepisami dla urządzeń bezprzewodowych W drukarce mogą być zamontowane urządzenia radiowej sieci LAN o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej). Niezależnie od mocy nadajnika należy starać się ograniczyć kontakt z urządzeniem podczas normalnego działania urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje. których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych. W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące stosowania urządzeń bezprzewodowych. 13_Informacje o bezpieczeństwie . jakie są ograniczenia stosowania urządzeń bezprzewodowych w kraju docelowym. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości używania urządzeń bezprzewodowych w danym środowisku należy zwrócić się do odpowiednich władz o pozwolenie na użycie lub włączenie urządzenia. Należy korzystać tylko ze sterowników zatwierdzonych do użytku w kraju. W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają ściślejszym ograniczeniom. aby urządzenia bezprzewodowe były wyłączone podczas podróży samolotem. Jeżeli kraj. należy w przypadku podróży pomiędzy krajami uprzednio sprawdzić w lokalnych urzędach regulacji telekomunikacji. W celu naprawy skontaktuj się z producentem. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej są ściśle określone przepisami i mogą nie posiadać zezwolenia. jest znacznie niższa niż określona w znanych obecnie ograniczeniach ekspozycji na promieniowanie radiowe. zobacz zestaw przywracania systemu lub skontaktuj się z działem obsługi technicznej producenta. szpitale. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną ani nadajnikiem. gdy jest włączone i nadaje. Urządzenia komunikacyjne w standardzie IEEE 802. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej w systemie dopuszczone są do używania w krajach określonych w oznaczeniach zatwierdzenia do komunikacji radiowej. Jeżeli system wyposażono w wewnętrzne urządzenie komunikacji bezprzewodowej. ostrzeżenia i zalecenia dla poszczególnych krajów podane są w dotyczących ich sekcjach (lub sekcjach grup krajów).

Informacje o bezpieczeństwie_14 .

Spis treści 2 6 Funkcje urządzenia laserowego Informacje o bezpieczeństwie Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu Elementy panelu sterowania Opis diody LED Status Potwierdzenie stanu kasety z tonerem Przegląd menu Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki Konfigurowanie sprzętu Wymagania systemowe Windows Macintosh Linux Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N) Obsługiwane środowiska sieciowe Konfigurowanie ustawień protokołu sieciowego z poziomu urządzenia Korzystanie z programu SetIP Instalowanie oprogramowania Ustawienia podstawowe urządzenia Ustawianie wysokości Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie dźwięków Korzystanie z trybów oszczędzania Automatyczne kontynuowanie Ładowanie oryginałów Na szybie skanera Wybieranie nośnika druku Parametry nośników druku Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie Zalecenia dotyczące specjalnych nośników druku Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru Drukowanie na materiałach specjalnych Ręczne podawanie materiału do drukowania Ustawianie rozmiaru i typu papieru Kopiowanie Zmiana ustawień dla każdej kopii Zaciemnienie Typ oryginału Kopia pomniejszona lub powiększona Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu Kopiowanie plakatów Duplikowanie Usuwanie obrazów tła WSTĘP 18 18 18 18 19 20 20 21 22 22 22 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 27 27 27 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 WPROWADZENIE 23 ŁADOWANIE ORYGINAŁÓW I NOŚNIKÓW DRUKU 29 KOPIOWANIE 36 15_Spis treści .

Spis treści 38 38 Kopiowanie z polepszeniem szarości Ustawianie limitu czasu kopiowania Podstawy skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung Skanowanie do aplikacji Zmiana ustawień dla zadania skanowania Zmiana domyślnych ustawień skanowania Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania drukowania SKANOWANIE 39 41 42 39 39 39 40 40 40 41 41 DRUKOWANIE PODSTAWOWE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PAMIĘCI USB 42 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 49 50 51 52 52 52 52 52 Informacje o pamięci USB Podłączanie pamięci USB Skanowanie do pamięci USB Skanowanie Dostosowywanie skanowania do pamięci USB Drukowanie z pamięci USB Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci USB Wykonywanie kopii zapasowej danych Wykonywanie kopii zapasowej danych Odtwarzanie danych Zarządzanie pamięcią USB Usuwanie pliku obrazu Formatowanie pamięci USB Przeglądanie stanu pamięci USB Drukowanie bezpośrednio z aparatu cyfrowego Drukowanie raportów Drukowanie raportu Dopasowanie kontrastu kolorów Czyszczenie pamięci Czyszczenie urządzenia Czyszczenie elementów zewnętrznych Czyszczenie elementów wewnętrznych Czyszczenie modułu skanera Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Rozprowadzanie toneru Wymiana kasety z tonerem Wymiana zespołu obrazowania Wymiana pojemnika na zużyty toner Części do konserwacji Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web Service Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia KONSERWACJA 45 Spis treści_16 .

Spis treści ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 53 53 53 53 54 54 56 58 58 59 60 63 63 64 64 64 66 67 67 Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru Usuwanie zakleszczeń papieru W zasobniku 1 W obszarze zespołu utrwalającego W obszarze wyjściowym papieru Opis komunikatów na wyświetlaczu Rozwiązywanie innych problemów Podawanie papieru Problemy z drukowaniem Problemy z jakością wydruków Problemy z kopiowaniem Problemy ze skanowaniem Menedżer skanowania firmy Samsung — problemy Częste problemy z systemem Windows Typowe problemy w systemie Linux Typowe problemy na komputerach Macintosh Materiały eksploatacyjne Jak kupić ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 67 68 71 75 76 DANE TECHNICZNE 68 69 69 70 Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki Dane techniczne skanera Dane techniczne kopiarki GLOSARIUSZ INDEKS CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 17_Spis treści .

Wstęp Główne komponenty urządzenia: Niniejszy rozdział obejmuje: • • • • Przegl¹d urz¹dzenia Elementy panelu sterowania Opis diody LED Status Potwierdzenie stanu kasety z tonerem • • • Przegl¹d menu Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu 1 2 3 Port sieciowya Port USB Uchwyt 4 5 6 Gniazdo zasilania Pokrywa tylna Wyłącznik zasilania a. Tylko modele CLX-3175N 1 2 3 4 5 6 Pokrywa skanera Panel sterowania Wspornik zasobnika wyjściowego Pokrywa przednia Uchwyt pokrywy przedniej Zasobnik 1 7 8 9 10 11 12 Port pamięci USB Kaseta z tonerem Jednostka przetwarzania obrazu Pojemnik na zużyty toner Szyba skanera Moduł skanera Wstęp_ 18 .

Kolory toneru przedstawione poniżej wyświetlacza LCD odpowiadają komunikatom na wyświetlaczu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie. do których można przesłać zeskanowany obraz. Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie. (Patrz „Opis diody LED Status” na stronie 20. np. Uruchamia zadanie w trybie kolorowym. takich jak zaciemnienie.Elementy panelu sterowania 1 Wyświetlacz Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania. Podczas wprowadzania znaków należy użyć prawego przycisku. jeśli zostanie ono podłączone do portu pamięci USB z przodu urządzenia. 12 13 Black Start Color Start • • 3 4 5 6 Status Menu OK Back Strzałki w lewo/ prawo Urządzenia przedstawione na ilustracjach mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. W trybie gotowości umożliwia wyczyszczenie/anulowanie opcji kopiowania. Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu identyfikacyjnego.) Umożliwia przejście do trybu Menu i przewijanie dostępnych menu.) Wyświetla stan urządzenia. aby zbliżały się do niej dzieci.) Umożliwia dostęp do listy zainstalowanych w komputerze programów. 7 8 ID Copy 9 Scan to 10 Direct USB 19 _Wstęp . rozmiar kopii i liczba kopii. Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych w urządzeniu pamięci USB. Należy utworzyć listę skanowania przy użyciu oprogramowania firmy Samsung (program do ustawiania opcji drukarki). (Patrz „Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych” na stronie 37.) 11 Stop/Clear 2 Kolory toneru Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili. dostarczonego z urządzeniem. W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać. Uruchamia zadanie w trybie czarno-białym. ustawienie typu dokumentu. (Patrz „Informacje o pamięci USB” na stronie 42. Przyciski te umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości. na jednej stronie arkusza papieru. prawa jazdy. Patrz dioda LED Status z komunikatami kasety z tonerem. (Patrz „Potwierdzenie stanu kasety z tonerem” na stronie 20. Umożliwia przejście na wyższy poziom menu. Nie należy dotykać powierzchni ani dopuszczać. aby dodać odstęp.

(Patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu i skorzystaj z informacji zawartych w sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56 w celu rozwiązania problemu. Nie można użyć funkcji połączenia bezprzewodowego. otwarta pokrywa lub brak papieru w zasobniku. praca urządzenia musiała zostać wstrzymana.Opis diody LED Status Kolor diody LED Status wskazuje bieżący stan urządzenia. Stan Wyłączona • • Opis Zasilanie urządzenia jest wyłączone. wyczerpał się toner lub należy wymienić kasetę. Kaseta z tonerem jest pusta. rozprowadzając toner w kasecie. Przykład: • Zielona Miga • • Świeci Czerwona Miga • • Powyższy przykład pokazuje stan kasety z żółtym tonerem. Jeśli w kasecie z tonerem pozostało niewiele toneru lub należy ją wymienić. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu i rozwiąż problem. aby dowiedzieć się. patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56. czego dotyczy problem i jak go rozwiązać. Urządzenie jest włączone i można go używać. Zamów nową kasetę z tonerem. • Świeci • • Aby rozwiązać problem. Po odebraniu danych lub naciśnięciu dowolnego przycisku urządzenie włącza się automatycznie. Wstęp_ 20 . Instrukcje w sekcji Rozwiązywanie problemów zawierają wskazówki dotyczące poprawnego używania urządzenia. Ponadto symbol strzałki wskazuje kolor toneru. Jakość wydruku można chwilowo poprawić. Patrz „Zamawianie materiałów eksploatacyjnych” na stronie 67. którego dotyczy problem lub który należy wymienić. wskazywany przez strzałkę. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Urządzenie działa w trybie oszczędzania energii.) Potwierdzenie stanu kasety z tonerem Stan kaset z tonerem jest wskazywany przez diodę LED Status i na wyświetlaczu LCD. Sprawdź komunikat. korzystając z informacji w sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56. a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat. Niski poziom toneru w kasecie. patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56. należy zawsze sprawdzać komunikaty na wyświetlaczu. dioda LED Status zmieni kolor na czerwony. taki jak zakleszczenie papieru. Gdy zielona dioda LED miga szybko. Gdy zielona dioda LED miga powoli. drukarka drukuje dane. urządzenie odbiera dane z komputera. Aby uzyskać więcej informacji. Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę.) Wystąpił problem. Aby uzyskać szczegółowe informacje o komunikatach o błędach.

Ethernet Wyczysc ustaw. Konfig./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Funkcja skan. Autom. W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Konfig. Typ papieru Dzwiek/Glosn. sieci Konfig.urzadz. Inf. Format skan. szar.Przegląd menu Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji. braku Mat. Oznacza to. Patrz poniższy schemat. Konfig. kontyn. kopiow. Zmn. sieci TCP/IP Szyb. skan. Dzwiek klaw.mat. Konfig. Funkcja USB Rozmiar skan./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Uklad Dostosuj tlo Polep. ekspl. raporty Konfiguracja Info. Zmien domyslne Kopie Sort. Zmien domyslne USB . o sieci 21 _Wstęp . pap. kop. kop. Importuj ust. syst. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. Dzwiek alarmu Raport Wsz. Format pap. Konfig. Aby uzyskać dostęp do menu. skan. Konfig. Konfig. Inf. Kolor Numer seryjny Wyczysc ustaw. energii Limit czasu Korekta wys.eksp.domyslny Konfig. syst. Jezyk Oszcz. należy nacisnąć przycisk Menu. że dana opcja nie dotyczy tego urządzenia. Eksportuj ust. o sieci Konserwacja Us. Wszystkie ust. Funk. kopii Zmn. Konfig. kom.

Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. taki jak Adobe Photoshop. Sterownik drukarki: umożliwia uruchomienie urządzenia z komputera z systemem Linux i drukowanie dokumentów. • Macintosh • • • • a. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. 4) Macintosh O O X O • • O X Oa • Linux • O O O X X X O X X • • a. Sterownik SANE: służy do skanowania dokumentów. Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki obsługuje następujące standardowe funkcje: • wybór orientacji. Na dysku CD znajduje się następujące oprogramowanie: Dysk CD Dysk CD z oprogramowaniem drukarki Windows • • Zawartość Sterownik drukarki: umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. W poniższej tabeli znajduje się ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki: Sterownik drukarki Funkcja Tryb koloru Opcje urządzenia dotyczące jakości Drukowanie plakatów Wiele stron na jednym arkuszu (N-stron) Drukowanie z dopasowaniem do strony Drukowanie ze zmianą skali Znak wodny Nakładka Windows O O O O Linux O O X O (2. rozmiaru. Wstęp_ 22 . Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. W programie SmarThru można również otworzyć inny program do edycji obrazu. Sterownik drukarki: umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Sterownik skanera: do skanowania dokumentów w urządzeniu służą sterowniki TWAIN i WIA (Windows Image Acquisition). SmarThru 4a: jest to dodatkowe oprogramowanie do urządzenia wielofunkcyjnego dla systemu Windows. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania.Dostarczane oprogramowanie Aby używać urządzenia jako drukarki i skanera. Ponadto można skorzystać z wielu specjalnych funkcji drukowania.4–10. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. • liczba kopii. źródła papieru i typu nośnika. Umożliwia edycję zeskanowanego obrazu na różne sposoby za pomocą zaawansowanego edytora obrazu oraz wysłanie obrazu pocztą elektroniczną.5. po skonfigurowaniu urządzenia i podłączeniu do komputera należy zainstalować oprogramowanie urządzenia z dostarczonego dysku CD. Sterownik skanera: sterownik TWAIN umożliwia skanowanie dokumentów w urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej programu SmarThru. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie MAC OS X 10.

23 _Wprowadzenie . Aby uzyskać więcej informacji. 4. Zamieszczono je także w dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. zimna oraz wilgoci. co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub złą jakość wydruków. W przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia może zostać zanieczyszczone tonerem. 5. Upewnij się. Należy pozostawić dodatkowe wolne miejsce. Zdejmij taśmę zabezpieczającą urządzenie. Inne warunki mogą mieć negatywny wpływ na jakość wydruku. czy dostarczono wszystkie wymagane elementy. że wszystkie kable są podłączone do urządzenia. 6. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • Konfigurowanie sprzętu Wymagania systemowe Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N) • • Instalowanie oprogramowania Ustawienia podstawowe urządzenia Konfigurowanie sprzętu W niniejszej sekcji opisano czynności dotyczące konfiguracji sprzętu. która zapewnia odpowiedni przepływ powietrza. aby umożliwić otwieranie pokryw i zasobników. stabilnej powierzchni. 1. Należy przeczytać dokument Skrócona instrukcja instalacji i wykonać poniższe czynności. Włącz urządzenie. Ustawienia drukowania są odpowiednie do drukowania na wysokości poniżej 1 000 m. Załaduj papier. Wybierz stabilne miejsce. Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani odwracać. tak aby pochylenie nie było większe niż 2 mm. stabilną powierzchnię z taką ilością wolnej przestrzeni. Należy wybrać równą. W celu zoptymalizowania drukowania należy zapoznać się z ustawieniem wysokości. źródeł ciepła. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Rozpakuj urządzenie i sprawdź. patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 27. 3.Wprowadzenie Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia. 2. Umieść urządzenie na płaskiej. Miejsce powinno być dobrze wentylowane i znajdować się z dala od światła słonecznego.

zeskanowanymi obrazami konieczne jest ustawienie partycji wymiany o wielkości co najmniej 300 MB.2.5 GB 1.5 • • Procesor Intel 867 MHz lub szybszy. PowerPC G4/G5 512 MB (1 GB) 1 GB Linux ELEMENT System operacyjny • • • • • • • • • • Procesor Pamięć RAM Wolne miejsce na dysku twardym • • WYMAGANIA (ZALECANE) RedHat 8. Sterownik skanera dla systemu Linux obsługuje maksymalną rozdzielczość optyczną.0.06.0 (32/64bitowe) W przypadku wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić. Wprowadzenie_ 24 . 5 (32/64bitowe) Fedora Core 1~7 (32/64bitowe) Mandrake 9. 9. 4. 2006. 10.1 10.10.1 (32/64bitowe) Mandriva 2005.04 (32/64bitowe) Debian 3. 9.0.1. WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY PAMIĘĆ RAM 128 MB (256 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (1 024 MB) 512 MB (2048 MB) WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 600 MB 1. Oprogramowanie Windows Terminal Services jest kompatybilne z tym urządzeniem. 10 (32/64bitowe) Ubuntu 6. 6.4 GHz (IntelCore2) 512 MB (1 024 MB) 1 GB (2 GB) Do pracy z dużymi. 10. 9.0.0 lub nowszej. 10.0. 2007 (32/64bitowe) SuSE Linux 8.2. 10.0 (32bitowe) RedHat Enterprise Linux WS 4.2 (32/64bitowe) SuSe Linux Enterprise Desktop 9. czy komputer spełnia poniższe wymagania: Macintosh WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 1 GB Windows Urządzenie obsługuje następujące systemy operacyjne rodziny Windows. Program ten mogą zainstalować tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora.3.1 (32bitowe) SuSE Linux 9.25 GB do 2 GB 15 GB 10 GB PROCESOR PAMIĘĆ RAM Mac OS X 10.2 (32bitowe). 9.3 – 10. 7. Pentium IV 2.4 • • PROCESOR Procesor Intel Power PC G4/G5 • • Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 • • • Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 3 GHz Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) 128 MB dla komputera Macintosh z procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB dla komputera Mac z procesorem Intel (1 GB) Mac OS X 10.

5. a następnie naciśnij przycisk OK.apple. zawierający jego adres MAC. w którym można uzyskać dostęp do firmowej sieci intranet. 9. 5. 2. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Statyczny. 8. 2. Upewnij się. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. aby wprowadzić kompletny adres. Wprowadź wartość z zakresu od 0 do 255 za pomocą przycisków strzałek i naciśnij przycisk OK. • SyncThru™ Web Service: Serwer internetowy wbudowany w sieciowy serwer druku. Program SyncThru™ Web Admin Service umożliwia efektywne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca. adres IP. Wprowadź adres MAC karty sieciowej. wybierz program Bonjour odpowiedni dla danego systemu operacyjnego i zainstaluj go. Powtórz krok 7 w celu konfiguracji innych parametrów TCP/IP: maski podsieci i adresu bramy. 5. należy skonfigurować protokoły sieciowe. (Patrz „Korzystanie z programu SetIP” na stronie 25. 3. 2. maskę podsieci i bramę domyślną.3 – 10. Kliknij przycisk Zakończ. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. korzystając z programów służących do administrowania siecią. Potwierdź. Upewnij się. • • Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. 1. • SyncThru™ Web Admin Service: Oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania drukarką przeznaczone dla administratorów sieci. tj. aby zainstalować program. Jeżeli znajdujesz się w środowisku ze zmiennym adresem IP i potrzebujesz ustawić protokół sieciowy DHCP. Konfigurowanie ustawień protokołu sieciowego z poziomu urządzenia Aby skonfigurować parametry sieci TCP/IP. Obsługiwane środowiska sieciowe W poniższej tabeli przedstawiono środowiska sieciowe obsługiwane przez urządzenie: Element Karta sieciowa Sieciowy system operacyjny Protokoły sieciowe • • • • • • • • • • • Wymagania Ethernet 10/100 Base-TX Windows 2000/XP/2003/Vista Różne dystrybucje systemu Linux MAC OS 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji. należy wykonać poniższe kroki. W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język.) Korzystanie z programu SetIP Ten program jest przeznaczony do ustawiania sieciowego adresu IP za pomocą adresu MAC. Jest to szczególnie przydatne dla administratora sieci. Kliknij przycisk OK. który umożliwia: . . 6.Dostosowanie ustawień urządzenia. Kliknij przycisk w oknie SetIP. a urządzenie wydrukuje informacje sieciowe. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. Kliknij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Adres IP. a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Instalacja programu 1. Patrz „Drukowanie raportu” na stronie 45. Dwukrotnie kliknij Aplikacja > SetIP. Naciśnij przycisk Stop/Clear. umożliwiając równoczesne ustawienie kilku adresów IP. a następnie naciśnij przycisk OK. Tę procedurę należy powtórzyć dla bajtów od 1 do 4.com/networking/bonjour/download/. jeśli zostanie wyświetlone. Wprowadzając adres MAC nie podawaj dwukropka (:). że wszystkie ustawienia są prawidłowe. 3. Zamknij okno autostartu. 25 _Wprowadzenie . aby powrócić do trybu gotowości. a następnie OK. W przypadku korzystania z systemu Macintosh lub Linux OS patrz Sekcja Oprogramowanie. Program ten można pobrać z witryny http://solution. 7. przejdź do witryny http://developer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 4. aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Siec. Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP.exe. numeru seryjnego karty sieciowej drukarki. Dwukrotnie kliknij ikonę Setup. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji TCP/IP. że urządzenie jest podłączone do sieci za pośrednictwem kabla Ethernet RJ-45. Wydrukuj raport informacji o ustawieniach sieci dla urządzenia. Uruchamianie programu 1. Podstawowe ustawienia sieciowe można skonfigurować za pomocą panelu sterowania urządzenia.Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N) Aby urządzenie mogło pracować jako drukarka sieciowa. że urządzenie jest włączone. 4.5 TCP/IP Standard TCP/IP LPR IPP/HTTP Bonjour DHCP BOOTP Ustawienia sieciowe można również skonfigurować. aby zakończyć instalację. Włóż do napędu dysk CD ze sterownikiem dostarczony z urządzeniem. 6. Ten program nie jest obsługiwany w środowisku systemu Linux. Naciśnij przycisk Menu. • SetIP: Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów sieciowych i ręczne konfigurowanie adresów IP używanych dla protokołu TCP/IP.konfigurowanie parametrów sieciowych niezbędnych do podłączenia urządzenia do różnych środowisk sieciowych.samsungprinter. W przypadku braku pewności co do sposobu konfiguracji należy skontaktować się z administratorem sieci. Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno pozycje Wszystkie programy > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.com. Program ten umożliwi automatyczne ustalenie parametrów sieciowych. Uruchom Eksplorator Windows i otwórz dysk X (X oznacza napęd dysków CD-ROM).

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik urządzeń Samsung. kliknij przycisk Uruchom Setup. Wprowadzenie_ 26 . Podłącz kabel sieciowy do urządzenia. zapoznaj się z Sekcja Oprogramowanie. Jeśli okno w systemie Windows Vista zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzanie. 5. 3. aplikacje i inne łatwe w obsłudze programy.exe. że konfiguracja sieciowa urządzenia została zakończona (patrz „Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N)” na stronie 25). którą chcesz zainstalować i kliknij przycisk Dalej. Jeśli urządzenie ma zostać podłączone za pomocą kabla USB. W przypadku braku pewności co do adresu IP należy skontaktować się z administratorem sieci lub wydrukować informacje o konfiguracji sieci (patrz „Drukowanie raportów” na stronie 45). co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. Jeżeli okno instalacji nie zostanie wyświetlone.exe. • • Jeśli na liście nie ma danego urządzenia. aby odświeżyć listę lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. • 1. zastępując znak „X” literą odpowiadającą napędowi. 4. Wprowadź ciąg X:\Setup. kliknij kolejno polecenia Start > Uruchom. kliknij przycisk Aktualizuj. a następnie kliknij przycisk OK. W tym celu zaznacz odpowiednie pola wyboru i kliknij przycisk Zakończ. funkcji drukarki lub używanego interfejsu. wydrukuj stronę konfiguracyjną sieci (patrz „Drukowanie raportów” na stronie 45). Oprogramowanie to obejmuje sterowniki. Kliknij przycisk Dalej. Dysk CD-ROM powinien zostać automatycznie uruchomiony i na ekranie powinno pojawić się okno instalacji. 6. W przypadku korzystania z systemu Macintosh lub Linux OS patrz Sekcja Oprogramowanie. klikając przycisk Przeglądaj. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. aby dodać urządzenie do sieci. Aby sprawdzić adres IP lub MAC urządzenia.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. 7. 2. Wybierz pozycję Standardowa instalacja drukarki sieciowej. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP urządzenia. Wybierz z listy drukarkę.Instalowanie oprogramowania Należy zainstalować oprogramowanie urządzenia konieczne do drukowania. W przypadku systemu Windows Vista kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom i wpisz ciąg X:\Setup. Pojawi się lista urządzeń dostępnych w sieci. Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM. wybierz opcję Drukarka udostępniona (UNC) i wprowadź nazwę drukarki ręcznie lub znajdź udostępnianą drukarkę. Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. • Poniższa procedura obowiązuje w przypadku korzystania z urządzenia jako urządzenia sieciowego. Aby znaleźć udostępnioną drukarkę sieciową (ścieżkę UNC). Procedura oraz okna wyświetlane podczas instalacji mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Upewnij się. • Powyższe okno może się nieco różnić w przypadku ponownego instalowania sterownika. a następnie kliknij przycisk Dalej.

a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Menu. Kliknij kolejno Ustawienia urządzenia > Ustawienia (lub Konfiguracja urządzenia) > Korekta wysokości. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanej opcji dźwięku. w przypadku wystąpienia błędów rozlega się sygnał dźwiękowy. a następnie OK. Ustawianie dźwięków Można kontrolować następujące dźwięki: • Dzwiek klaw.p. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego języka. Po ustawieniu tej opcji na Wl. W przypadku korzystania z innych ustawień lokalnych należy odpowiednio zmienić rozmiar papieru. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Dzwiek/Glosn. Kliknij przycisk Ustawienia drukarki. Po zakończeniu instalacji należy przejść do właściwości drukarki.. 6. Przed ustawieniem wysokości n. 3. sygnał dźwiękowy jest odtwarzany przy każdym naciśnięciu klawisza. należy ustalić wysokość. syst. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Podczas instalacji sterownika drukarki instalator sterownika wykrywa ustawienia lokalne systemu i ustawia domyślny rozmiar strony dla drukarki. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. na jakiej urządzenie będzie używane. 1.• • Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji urządzenie nie działa prawidłowo. Można włączyć ten tryb i określić czas oczekiwania urządzenia po wydrukowaniu zadania przed przejściem do stanu zmniejszonego zużycia prądu. Wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej.urzadz. Można także kliknąć pozycję Smart Panel na pasku stanu w systemie Mac OS X. 4.. Naciśnij przycisk Menu. a następnie OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Jezyk. syst. 2. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. 3. aby powrócić do trybu gotowości. zależne od wysokości nad poziomem morza. aby powrócić do trybu gotowości. 6. należy wykonać następujące czynności: 1.m. Ustawienia podstawowe urządzenia Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień domyślnych urządzenia. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. Aby wybrać lub zmienić określone wartości. 3. Poniższe informacje pozwalają na skonfigurowanie urządzenia w celu uzyskania jak najwyższej jakości wydruku. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. 5. 5. gdy urządzenie nie jest używane. Kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Korekta wysokości. Zmiana języka wyświetlacza Aby zmienić język wyświetlania na panelu sterowania. energii. a następnie naciśnij przycisk OK.: Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. Naciśnij przycisk OK. syst. 4. a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Patrz sekcja Oprogramowanie. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. aby zmienić rozmiar papieru. 1. należy ponownie zainstalować sterownik drukarki. 4. a następnie OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. czy zainstalowano sterownik drukarki z dostarczonego dysku CD z oprogramowaniem drukarki. Naciśnij przycisk Menu. 5. Dźwięk klawiszy i dźwięk alarmu 1. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Oszcz. 0 1 2 3 4 Normalne Wysoko 1 Wysoko 2 Wysoko 3 Korzystanie z trybów oszczędzania Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii umożliwia zmniejszenie poboru prądu. Kliknij dwukrotnie ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu Windows (lub w obszarze powiadamiania systemu Linux). Wybierz odpowiednią wartość wysokości. Naciśnij przycisk OK. Sprawdź. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. na której urządzenie jest używane. Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci. 2. okno SyncThru Web Service zostanie wyświetlone automatycznie. 27 _Wprowadzenie . Ustawianie wysokości Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli opcja ma wartość Wl. • Dzwiek alarmu: Służy do wyłączania dźwięku alarmu. a następnie naciśnij przycisk OK..urzadz. należy zapoznać się z następną sekcją. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego stanu. a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu.

a następnie OK.: w przypadku niezgodności ustawionego rozmiaru papieru z rozmiarem papieru w zasobniku powoduje automatyczną kontynuację drukowania po upływie określonego czasu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Autom.Automatyczne kontynuowanie Ta opcja określa. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo aż do wyświetlenia wybranej opcji składania.urzadz. syst. kontyn. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. 4. 6. Naciśnij przycisk OK. czy urządzenie będzie kontynuować drukowanie w przypadku niezgodności rozmiaru papieru w zasobniku z wybranymi ustawieniami. 1... Wprowadzenie_ 28 . • Wl.: w przypadku niezgodności rozmiaru papieru z rozmiarem papieru w zasobniku oczekuje do chwili naciśnięcia przycisku Black Start lub Color Start na panelu sterowania. aby zapisać wybór. 5. • Wyl. Naciśnij przycisk Menu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk OK. 3. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. a następnie naciśnij przycisk OK.

• • • Należy uważać. 3. a następnie zamknąć pokrywę. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Ładowanie oryginałów Wybieranie nośnika druku Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru • • Drukowanie na materiałach specjalnych Ustawianie rozmiaru i typu papieru Ładowanie oryginałów Do wkładania oryginałów w celu ich skopiowania i zeskanowania można użyć szyby skanera. Jest to szkodliwe dla oczu i może być niebezpieczne. Można się zranić. W przypadku kopiowania strony z książki lub czasopisma należy unieść pokrywę skanera. aby nie zbić szyby skanera. • • • 2. Unieś i otwórz pokrywę skanera. Należy uważać. aby pokrywa skanera nie spadła na ręce. Połóż dokument stroną zadrukowaną skierowaną w dół na szybie skanera i wyrównaj go ze wskaźnikiem dopasowania znajdującym się w lewym górnym rogu szyby. Kurz na szybie skanera może powodować powstawanie czarnych kropek na wydruku. 29 _Ładowanie oryginałów i nośników druku . Jeśli książka lub czasopismo są grubsze niż 30 mm.Ładowanie oryginałów i nośników druku W tym rozdziale opisano sposoby ładowania oryginałów i nośników druku do urządzenia. Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania może wpłynąć na jakość kopii i zużycie toneru. aż jej zawiasy zostaną zablokowane. Na szybie skanera 1. należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie. Należy zawsze utrzymywać ją w czystości. Można się zranić. Podczas skanowania lub kopiowania nie należy patrzeć na światło wewnątrz skanera. Zamknij pokrywę skanera.

Przed zakupem dużych ilości nośnika druku należy upewnić się. żywsze obrazy. • Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji. nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Nośniki druku. które nie są zgodne z zaleceniami podanymi w tym podręczniku użytkownika. że spełnia on wymagania podane w tym podręczniku użytkownika. etykiety i folia przezroczysta. Przy wyborze nośników druku należy uwzględnić następujące czynniki: • Typ. takich jak papier zwykły. koperty. • Oczekiwane rezultaty: wybór nośnika druku powinien uwzględniać rodzaj zadania. które spełniają wymagania określone dla danego urządzenia.Wybieranie nośnika druku Można drukować na różnych nośnikach. niedopuszczalne poziomy temperatur i wilgotności oraz inne czynniki. mogą powodować następujące problemy: • niska jakość wydruku. to istotne czynniki wpływające na wydajność urządzenia i jakość wydruków. Powodem może być nieprawidłowe korzystanie. takie jak gramatura. Należy zawsze używać nośników druku. Mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. • częstsze zakleszczenia papieru. • Jasność: niektóre nośniki druku są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze. • Gładkość powierzchni: gładkość nośnika druku ma wpływ na ostrość wydruku na papierze. • przedwczesne zużycie urządzenia. Właściwości nośników. • Używanie nośników druku niespełniających tych specyfikacji może powodować wymagające naprawy uszkodzenia urządzenia. a pomimo tego wydruki na nich wykonane nie będą zadowalające. rozmiar i waga nośników druku dla urządzenia (zostaną opisane w dalszej części tej sekcji). Naprawy takie nie są objęte umową gwarancyjną ani serwisową firmy Samsung. Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 30 . skład. ziarnistość i zawartość wilgoci. W tym urządzeniu nie należy używać papieru fotograficznego do drukarek atramentowych.

Zalecane nośniki: Folie przezroczyste do kolorowych drukarek laserowych marki Xerox np. A4 Kartka pocztowa Letter. 31 _Ładowanie oryginałów i nośników druku . 3R 91331(A4).6 x 152.Parametry nośników druku Typ Papier zwykły Letter Legal US Folio A4 Oficio JIS B5 ISO B5 Executive A5 Statement A6 Koperta Koperta Monarch Koperta rozmiaru 6 3/4 Koperta nr 10 Koperta nr 9 Koperta DL Koperta C5 Koperta C6 Gruby papier Cienki papier Etykietyc Brystol Folia przezroczystad Papier błyszczący Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Letter. należy wkładać papier do zasobnika po jednym arkuszu. Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu. Jeśli gramatura nośnika przekracza 105 g/m2. A4 Lettere. 3R 2780(Letter). Zalecane nośniki: tylko papier błyszczący (A4) do tego urządzenia HP Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A). c. d. Gładkość 100 do 250 (Sheffield). b. e. A4f Rozmiar 216 x 279 mm 216 x 356 mm 216 x 330 mm 210 x 297 mm 216 x 343 mm 182 x 257 mm 176 x 250 mm 184 x 267 mm 148 x 210 mm 140 x 216 mm 105 x 148 mm 98 x 191 mm 92 x 165 mm 105 x 241 mm 98 x 225 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego 101. Zalecane nośniki: tylko papier błyszczący (Letter) do tego urządzenia HP Brochure Paper (produkt: Q6611A). f.4 mm Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego 76 x 160 mm 216 x 356 mm Od 90 do 105 g/m2 Od 60 do 70 g/m2 Od 120 do 150 g/m2 Od 105 do 163 g/m2 Od 138 do 146 g/m2 160 g/m2 Od 60 do 163 g/m2 1 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku 5 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku Od 75 do 90 g/m2 5 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku Wymiary Gramaturaa Od 60 do 105 g/m2 Pojemnośćb 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 na zasobnik Rozmiar minimalny (niestandardowy) Rozmiar maksymalny (niestandardowy) a.

Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki: . W przeciwnym wypadku może nastąpić zakleszczenie. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia. . Tryb drukowania zasobnik 1 Zalecenia dotyczące specjalnych nośników druku Typ nośnika Koperty • Zalecenia Drukowanie na kopertach zależy od jakości kopert. z ostrymi.Stan: koperty nie powinny być pomarszczone. A4. z pęcherzykami lub innymi oznakami odklejania się. z zagięciem nie przekraczającym 6 mm i nie powinny być wypełnione powietrzem.Temperatura: należy używać kopert wytrzymujących temperaturę i ciśnienie występujące w urządzeniu podczas pracy. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Ogólne dane techniczne” na stronie 68. Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki: . wewnętrzną wyściółką.Budowa: przed drukowaniem koperty powinny leżeć płasko. JIS B5. Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną. Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie wykonanych kopert. Nie wolno drukować na nośnikach o rozmiarach mniejszych niż 76 mm szerokości oraz 356 mm długości. okienkami. że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez urządzenie.Stan: nie należy używać etykiet pomarszczonych. . Legal. . Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert. pomarszczonych.Gramatura: gramatura papieru koperty nie powinna przekraczać 90 g/m2. co może spowodować zakleszczenie papieru. Nie należy używać kopert ze spinaczami. Etykiety • • • • • • • • • • • 1 właściwe 2 niewłaściwe Brystol i materiały o niestandardowych rozmiarach • • Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 32 .Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie Tryb Tryb kopiowania Rozmiar Letter. fałdowanie lub zakleszczanie papieru.1 sekundy. W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić marginesy nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty. że zakładki na obu końcach koperty dochodzą do samych rogów koperty. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Dane techniczne drukarki” na stronie 69. A6 Wszystkie rozmiary obsługiwane przez urządzenie Źródło zasobnik 1 Typ nośnika Koperty (ciąg dalszy) • Zalecenia Klej kopert z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną klapką zamykaną nad miejscem sklejenia powinien wytrzymywać temperaturę utrwalania drukarki przez 0. Należy upewnić się. Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty. Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie. US Folio. wyszczerbione ani uszkodzone w inny sposób. co może powodować poważne zakleszczenia. Należy upewnić się. . . Oficio. zatrzaskami. etykiety mogą odklejać się od arkuszy. dobrze sprasowanymi zagięciami. Executive. W aplikacji należy ustawić marginesy na przynajmniej 6.Klej: materiał klejący musi wytrzymywać temperaturę utrwalania urządzenia. a nawet mogą uszkodzić zespół utrwalający.Zwijanie: przed drukowaniem etykiety muszą leżeć płasko i nie mogą się wyginać bardziej niż 13 mm w żadnym kierunku. . należy używać tylko etykiet przeznaczonych do stosowania w urządzeniach laserowych. Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. z warstwami samoprzylepnymi lub zawierających inne materiały syntetyczne. Jeżeli między etykietami są odstępy. A5. Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej niż raz.4 mm od krawędzi materiału. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się etykiet podczas drukowania. z pęcherzykami powietrza ani uszkodzonych w inny sposób.Rozmieszczenie: należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami.

Typ nośnika Papier z nadrukiem •

Zalecenia Nadruki powinny być wydrukowane za pomocą tuszu odpornego na wysoką temperaturę, który nie topi się, nie odparowuje ani nie wydziela niebezpiecznych substancji pod wpływem temperatury utrwalania urządzenia przez 0,1 sekundy. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Ogólne dane techniczne” na stronie 68. Tusz nagłówka nie może być łatwopalny i nie powinien powodować uszkodzenia wałków drukarki. W celu zapobiegania zmianom formularze i papier firmowy należy przechowywać w opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci. Przed załadowaniem papieru z nadrukiem, np. formularzy lub papieru firmowego, należy sprawdzić, czy tusz na papierze jest suchy. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz może rozmazać się na papierze, co pogorszy jakość wydruku.

4. Przesuń prowadnicę długości papieru, aż delikatnie dotknie końca stosu papieru. Ściśnij prowadnicę długości papieru i dosuń ją do brzegu stosu papieru, nie powodując zgięć.

• • •

W przypadku papieru mniejszego niż Letter należy ustawić prowadnice w początkowych położeniach i wyregulować prowadnice długości i szerokości papieru.

Używanie papieru fotograficznego lub powlekanego może powodować problemy wymagające naprawy. Gwarancja firmy Samsung ani umowy serwisowe nie obejmują takich napraw.

Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru
Aby włożyć dłuższy papier, taki jak papier o rozmiarze Legal, należy dostosować prowadnice papieru, aby przedłużyć zasobnik papieru. Aby zmienić rozmiar w zasobniku 1 na inny, należy prawidłowo wyregulować prowadnicę długości papieru. 1. Wyciągnij zasobnik 1 z urządzenia. Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z zasobnika 1. 2. Ręcznie wyciągnij zasobnik, naciskając i odblokowując blokadę prowadnicy u góry zasobnika.

Jeśli żądany papier do drukowania ma długość mniejszą niż 222 mm, naciśnij i odblokuj blokadę prowadnicy w zasobniku i wciśnij zasobnik ręcznie. Dostosuj prowadnicę długości papieru i prowadnicę szerokości papieru.

• •

Nie należy zbyt mocno dociskać papieru prowadnicami, ponieważ może to spowodować jego wygięcie. Jeśli prowadnice szerokości papieru nie zostaną ustawione, mogą wystąpić zakleszczenia papieru.

3. Włóż papier do zasobnika. 5. Zamknij pokrywę papieru.

33 _Ładowanie oryginałów i nośników druku

6. Wsuń zasobnik 1 z powrotem do urządzenia. 7. Po załadowaniu papieru należy ustawić typ i rozmiar papieru dla zasobnika. Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 35. • • Jeśli w zasobniku znajduje się za mało papieru, należy załadować więcej papieru. Można także załadować papier już zadrukowany. Strona zadrukowana powinna być skierowana w górę, niezagiętą krawędzią do przodu. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, należy obrócić papier. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.

Zasobnik jest wstępnie ustawiony na rozmiar A4 lub Letter, w zależności od kraju sprzedaży. Aby zmienić rozmiar z A4 lub Letter, należy odpowiednio ustawić dźwignię i prowadnicę szerokości papieru. 1. Wyciągnij zasobnik z urządzenia. Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z zasobnika. 2. Aby zmienić rozmiar na Letter, chwyć dźwignię z tyłu zasobnika i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

3. Ściśnij prowadnicę szerokości i przesuń ją do krawędzi dźwigni.

Aby zmienić rozmiar na A4, przesuń najpierw prowadnicę szerokości papieru w lewo, a następnie obróć dźwignię przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. W przypadku zbyt silnego nacisku na dźwignię, można uszkodzić zasobnik.

Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 34

Drukowanie na materiałach specjalnych
Do urządzenia można ładować materiały specjalnych typów i rozmiarów, np. pocztówki, karty i koperty. Jest to szczególnie przydatne w przypadku drukowania pojedynczych stron na papierze firmowym lub kolorowym. Do zasobnika należy wkładać tylko nośniki druku jednego rozmiaru. W celu uniknięcia zakleszczenia papieru nie należy dokładać papieru do zasobnika, jeśli nie jest on pusty. Dotyczy to również innych typów nośników druku. • Materiały do drukowania należy wkładać stroną do zadrukowania skierowaną do góry, z górnym brzegiem skierowanym do zasobnika uniwersalnego i należy je umieszczać na środku zasobnika Materiały należy umieszczać na środku na środku zasobnika • Aby uniknąć zakleszczenia papieru i problemów z jakością druku, należy zawsze ładować nośniki druku określone w specyfikacji. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30.) • Przed włożeniem kart pocztowych, kopert i etykiet do zasobnika należy wygładzić ewentualne zagięcia. 1. Załaduj papier. (Patrz „Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru” na stronie 33.) W zależności od używanego nośnika należy pamiętać o następujących zaleceniach dotyczących ładowania: • Koperty: stroną z zakładkami do dołu i z miejscem na znaczek u góry z lewej strony. • Etykiety: umieścić stroną do zadrukowania skierowaną do góry z górnym krótkim brzegiem skierowanym w stronę urządzenia. • Papier z nadrukiem: stroną z nadrukiem do góry, z górnym brzegiem skierowanym w stronę urządzenia • Brystol: stroną do zadrukowania skierowaną do góry, z krótkim brzegiem skierowanym w stronę urządzenia. • Papier zadrukowany: wcześniej zadrukowaną stroną w dół, z niezagiętym brzegiem skierowanym do urządzenia 2. Jeśli drukujesz w aplikacji, uruchom menu drukowania. 3. Przed drukowaniem otwórz właściwości drukarki 4. Naciśnij kartę Papier we właściwościach drukarki i wybierz odpowiedni typ papieru. Jeśli chcesz użyć etykiety, ustaw typ papieru na Etykieta. 5. Wybierz opcję Ręcznie w obszarze źródła papieru, a następnie kliknij przycisk OK. 6. Rozpocznij drukowanie w aplikacji 7. Naciśnij przycisk Black Start lub Color Start na urządzeniu, aby rozpocząć podawanie papieru. Rozpocznie się drukowanie. • W przypadku drukowania wielu stron: po wydrukowaniu pierwszej strony włóż następny arkusz i naciśnij przycisk Black Start lub Color Start. Powtórz czynność dla każdej strony, która ma być wydrukowana. Zmienione ustawienia pozostają aktywne tylko podczas używania programu, w którym zostały zmienione.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru
Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ papieru za pomocą przycisków na panelu sterowania. Te ustawienia będą miały zastosowanie do trybu kopiowania. Aby drukować z komputera PC, należy wybrać rozmiar i typ papieru w aplikacji, która jest używana na komputerze. 1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie OK. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Konfig. pap., a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Format pap.. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia używanego rozmiaru papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Typ papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia używanego rozmiaru papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 8. Naciśnij przycisk Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli chcesz użyć papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur, wybierz Własny na karcie Papier we właściwościach drukarki. Patrz sekcja Oprogramowanie.

Ręczne podawanie materiału do drukowania
• •

35 _Ładowanie oryginałów i nośników druku

Kopiowanie
Ten rozdział zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące kopiowania dokumentów.
Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Kopiowanie Zmiana ustawień dla każdej kopii Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania • • Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Ustawianie limitu czasu kopiowania

Kopiowanie
1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do skopiowania skierowaną w dół. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. 2. W razie potrzeby wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisku strzałki w lewo/prawo. 3. Można dostosować ustawienia kopiowania, w tym rozmiar kopii, zaciemnienie i typ oryginału, za pomocą przycisków panelu sterowania. (Patrz „Zmiana ustawień dla każdej kopii” na stronie 36.) W razie potrzeby można użyć specjalnych funkcji kopiowania, takich jak kopiowanie 2 lub 4 stron na arkuszu. 4. Naciśnij przycisk Color Start, aby rozpocząć kopiowanie w kolorze. Lub naciśnij przycisk Black Start, aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe. Wykonywane zadanie drukowania można anulować. Po naciśnięciu przycisku Stop/Clear kopiowanie zostanie zatrzymane.

Typ oryginału
Ustawienie typu oryginału służy do poprawy jakości kopii poprzez wybranie typu dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. kopiow.. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Typ oryginalu, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego trybu obrazu, a następnie naciśnij przycisk OK. • Tekst: przeznaczony dla oryginałów zawierających głównie tekst. • Tekst/zdjecie: przeznaczony dla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia. • Zdjecie: używany, gdy oryginałami są fotografie. • Czasopismo: używany, gdy oryginałami są czasopisma. 6. Naciśnij przycisk Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości.

Zmiana ustawień dla każdej kopii
Urządzenie udostępnia domyślne ustawienia kopiowania, dzięki czemu można szybko i łatwo wykonać kopię. Jeśli jednak wymagana jest zmiana opcji dla każdej kopii, należy użyć przycisków funkcji kopiowania na panelu sterowania. Jeśli podczas ustawiania opcji kopiowania zostanie naciśnięty przycisk Stop/Clear, wszystkie opcje ustawione dla bieżącego zadania kopiowania zostaną anulowane i przywrócone do stanu domyślnego. Ewentualnie zostaną one automatyczne przywrócone do wartości domyślnych po zakończeniu wykonywania kopii.

Kopia pomniejszona lub powiększona
Rozmiar kopiowanego dokumentu można pomniejszyć lub powiększyć o 25–400%, jeśli oryginalne dokumenty kopiowane są z szyby skanera.

Aby wybrać zdefiniowany wcześniej rozmiar kopii:
1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. kopiow.. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zmn./powieksz, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia rozmiaru, a następnie naciśnij przycisk OK.

Zaciemnienie
W przypadku oryginałów zawierających wyblakłe zaznaczenia i ciemne obrazy można dostosować jaskrawość w celu uzyskania czytelnej kopii. 1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. kopiow.. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zaciemnienie, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego trybu kontrastu, a następnie naciśnij przycisk OK. • Jasny: działa prawidłowo w przypadku ciemnego druku. • Normalny: działa prawidłowo w przypadku standardowych, ręcznie pisanych lub drukowanych oryginałów. • Ciemny: działa prawidłowo w przypadku jasnego druku. 6. Naciśnij przycisk Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości.

Aby wyskalować kopię bezpośrednio, wprowadzając współczynnik skalowania:
1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. kopiow.. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zmn./powieksz, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Wlasne, a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo, aby wprowadzić odpowiedni rozmiar kopii. Aby szybko przewinąć do odpowiedniego rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

Kopiowanie_ 36

3. można ustawić najczęściej używane wartości. 4. Podczas ustawiania opcji kopiowania naciśnięcie przycisku Stop/Clear powoduje anulowanie zmiany ustawień i przywrócenie ich domyślnego stanu. oryginał należy umieścić na szybie skanera. str i nacis. 1. 2. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. Naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. 3.7. na ark. 7. jeżeli to konieczne. Oficio. aby powrócić do trybu gotowości. aby rozpocząć kopiowanie w kolorze. Executive. 2. aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe. zgodnie ze wskazaniami strzałek. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. typu oryginału. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a urządzenie powróci do trybu gotowości. kop. 6. Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Można włączać następujące funkcje kopiowania: Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych Urządzenie może drukować 2-stronne oryginały na jednym arkuszu papieru o rozmiarze A4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji 2 str. o ile nie zostały one zmienione za pomocą odpowiednich przycisków na panelu sterowania. Naciśnij przycisk Stop/Clear. rozmiaru kopii i liczby kopii. 4. B5. na ark. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Uklad. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 2. Naciśnij przycisk Menu. Lub naciśnij przycisk Black Start. skopiowana zostanie tylko przednia strona. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk Stop/Clear lub jeśli w ciągu około 30 sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski. Naciśnij przycisk Color Start. Naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. kopiow. Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną przyłożoną do szyby skanera. [Start]. [Start]. Powtórz czynności od 5 do 6. 1 2 2 4 Aby ta funkcja była dostępna. 6. 5. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. Urządzenie drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie arkusza papieru./powieksz w przypadku tworzenia kopii 2 lub 4 stron na jednym arkuszu. Nie można ustawić rozmiaru kopii za pomocą przycisku Zmn. a następnie naciśnij 3 przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanej opcji konfiguracji. Jeśli oryginał jest większy niż obszar wydruku. 8. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zmien domyslne.. 1. Następnie zamknij pokrywę skanera. takich jak wizytówki. Naciśnij przycisk Stop/Clear. A5 i A6. Naciśnij przycisk ID Copy. Podczas kopiowania dokumentu używane są ustawienia domyślne. aby mieściły się na jednej kartce papieru. zgodnie ze wskazaniami strzałek. Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu Urządzenie może wydrukować 2 lub 4 oryginalne obrazy zmniejszone tak. Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony oryginału i wyświetli komunikat Wloz tylna str i nacis. w tym zaciemnienia. aby zapisać ustawienia. • • • Jeśli nie naciśniesz przycisku Color Start lub Black Start. 6. Naciśnij przycisk OK. 8. a drugą stronę na dolnej połowie bez zmniejszania rozmiaru oryginału. Ta funkcja jest przydatna podczas kopiowania niewielkich dokumentów. 1 4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Wloz przed. Naciśnij przycisk Menu. 3. a następnie zamknij pokrywę skanera. 37 _Kopiowanie . Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania W przypadku opcji kopiowania. a następnie naciśnij przycisk OK. niektóre fragmenty mogą nie zostać wydrukowane. aby powrócić do trybu gotowości. zadanie kopiowania zostanie anulowane. Odwróć oryginał i umieść go na szybie skanera. a następnie naciśnij przycisk OK.. 1. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. 5. lub 4 str. Folio. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia.. Naciśnij przycisk OK. W przypadku wykonywania pomniejszonej kopii w dolnej części kopii mogą pojawić się czarne linie. Letter. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig.

Liczba obrazów jest automatycznie określana na podstawie obrazu oryginału i rozmiaru papieru. Naciśnij przycisk Menu.. jeśli po zmianie ustawień w panelu sterowania kopiowanie nie rozpocznie się. aby powrócić do trybu gotowości. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 4. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Kopia klon. Ta funkcja służy wyłącznie do kopiowania w skali szarości. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Kopia plakat. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo.: funkcja nie jest używana...Kopiowanie plakatów Urządzenie może drukować obraz na 9 arkuszach papieru (3 x 3). kopiow.. Kopiowanie z polepszeniem szarości Podczas kopiowania oryginału w skali szarości należy użyć tej opcji w celu uzyskania lepszej jakości kopii wyjściowej. a następnie naciśnij przycisk OK. 1. 5. 7. Naciśnij przycisk OK. 6. 1. aby powrócić do trybu gotowości. 2. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu. Naciśnij przycisk OK. 5. Naciśnij przycisk OK. aby rozpocząć kopiowanie. kopiow. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Polep. Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Uklad. 1. 3. • Ulepsz poz. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. Oryginał jest dzielony na 9 części. Ustawianie limitu czasu kopiowania Można ustawić czas. takiego jak gazeta lub katalog. 3. Naciśnij przycisk Menu. Naciśnij przycisk OK. 7. tym żywsze tło. syst. 6. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. że urządzenie nie przywróci ustawień domyślnych do chwili naciśnięcia przycisku Black Start lub Color Start w celu rozpoczęcia kopiowania albo przycisku Stop/Clear w celu anulowania. Naciśnij przycisk Menu. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. Naciśnij przycisk Menu. 6. Wybranie opcji Wyl. 1. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 1 ~ 2: im większa liczba. oznacza. aby zapisać wybór. aby utworzyć jeden dokument o rozmiarze plakatu. 5. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Uklad. Naciśnij przycisk Stop/Clear. kopiow. 1. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Dostosuj tlo. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 4. 6.urzadz. 4. a następnie naciśnij przycisk OK.. 2. kopiow. 2. Kopiowanie_ 38 . Ta funkcja kopiowania usuwa kolor tła i może być przydatna podczas kopiowania oryginału zawierającego kolor w tle. Można połączyć drukowane obrazy. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo aż do wyświetlenia wybranej opcji składania. a następnie naciśnij przycisk OK. aby drukowało obraz bez tła. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 6. Podczas wykonywania duplikatu nie można ustawiać rozmiaru kopii za pomocą menu Zmn. 2. przez jaki urządzenie czeka przed przywróceniem domyślnych ustawień kopiowania. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. aby powrócić do trybu gotowości. Duplikowanie Urządzenie może wydrukować wiele kopii obrazu oryginalnego dokumentu na jednej stronie. aby rozpocząć kopiowanie. Naciśnij przycisk Menu. aby powrócić do trybu gotowości. 7. • Wyl. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.. Naciśnij przycisk OK... a następnie OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. Naciśnij przycisk Stop/Clear. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. tym jaśniejsze tło./powieksz. Naciśnij przycisk OK. 4. • Usun poziom 1 ~ 4: im większa liczba. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Limit czasu. szar. aby powrócić do trybu gotowości. Usuwanie obrazów tła Urządzenie można ustawić tak. 4. aby wybrać opcję Wl. Poszczególne części są kolejno skanowane i drukowane w następującym porządku: • Auto: optymalizacja tła.

• TWAIN: Standard TWAIN jest jedną ze wstępnie ustawionych aplikacji graficznych. należy połączyć urządzenie i komputer za pomocą kabla USB lub w sieci. szczególnie w przypadku wyższej rozdzielczości. również za pośrednictwem połączenia lokalnego lub sieciowego. Podstawy skanowania Urządzenie może skanować oryginały za pośrednictwem kabla USB lub w sieci. 4. Można z niego korzystać w celu skanowania dokumentów. Urządzenie skanujące można zmienić za pomocą opcji Zmień port (lokalny lub sieciowy). którą można osiągnąć. Można także zmienić ustawienia skanowania i dodać lub usnąć foldery. pamięć. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • Podstawy skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Maksymalna rozdzielczość. 39 _Skanowanie . Ponadto dzięki dołączonemu programowi Menedżer skanowania firmy Samsung można otwierać zeskanowane dokumenty za pomocą wcześniej ustawionego programu. Patrz sekcja Oprogramowanie. • • Zmiana ustawień dla zadania skanowania Zmiana domyślnych ustawień skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Urządzenie udostępnia funkcję skanowania z poziomu panelu sterowania i łatwego przesyłania zeskanowanych dokumentów do folderu Moje dokumenty komputera połączonego z urządzeniem. Po ukończeniu konfiguracji program Menedżer skanowania firmy Samsung jest zainstalowany na komputerze. komputer musi być połączony bezpośrednio z urządzeniem za pomocą kabla USB. Patrz następna sekcja. dostępne miejsce na dysku. korzystając z panelu sterowania urządzenia. JPEG. Email. Zeskanowane dane będą przechowywane w folderze Moje dokumenty komputerów połączonych z urządzeniem. 3. • Menedżer skanowania firmy Samsung: Można po prostu zeskanować oryginały. jak na przykład Microsoft Paint. W przypadku z korzystania z systemu Macintosh patrz Sekcja Oprogramowanie. może nie być możliwe. Przycisk Przycisk Ustaw skanowanie umożliwia zmianę miejsca zapisywania i ustawień skanowania. skanowanie w niektórych rozdzielczościach. SmarThru 4 oraz programy OCR. Patrz sekcja Oprogramowanie. Menedżer skanowania firmy Samsung Zostanie wyświetlony panel administracji. 2. Ta funkcja może być używana przez połączenie lokalne lub sieciowe. Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung Można wyświetlić informacje o stanie programu Menedżer skanowania firmy Samsung i zainstalowanych sterowników skanowania. Aby można było używać tej funkcji. klikając ikonę Smart Panel na pasku zadań okna. w zależności od komputera i skanowanego obiektu. umożliwiając sterowanie procesem skanowania. 1. Wybierz odpowiednie urządzenie w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. Do aplikacji można dodać takie programy. które można zapisać na komputerze. dodawanie lub usuwanie programów i formatowanie plików. TIFF lub PDF. Program Scan Manager działa tylko w systemie Window i Macintosh. Ta funkcja może być używana przez połączenie lokalne lub sieciowe. Skanowanie obrazu uruchamia wybraną aplikację. Naciśnij kolejno Start > Panel sterowania > Menedżer skanowania firmy Samsung. • WIA: WIA to skrót nazwy Windows Images Acquisition. 5. Można otworzyć program Menedżer skanowania firmy Samsung. Aby korzystać z tej funkcji. Patrz sekcja Oprogramowanie. rozmiar skanowanego obrazu oraz ustawienie głębi bitowej kolorów. • Samsung SmarThru 4: To program dołączony do urządzenia. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk OK.Skanowanie Skanowanie za pomocą urządzenia umożliwia przekształcenie obrazów i tekstu w pliki cyfrowe. Naciśnij przycisk Właściwości. W związku z tym. zależy od wielu czynników. w których dokumenty skanowane do komputera są zapisywane w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. Zeskanowane obrazy można zapisać jako pliki BMP. Patrz sekcja Oprogramowanie. Patrz „Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung” na stronie 39. takich jak szybkość komputera.

wybierz opcję Komputer siec. W górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Got. że urządzenie i komputer są włączone oraz prawidłowo połączone ze sobą. należy sprawdzić połączenia portów. • Kod PIN to czterocyfrowy numer zarejestrowany w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. a następnie naciśnij przycisk OK. jest dostępna tylko po wybraniu dla opcji Miej. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Menu. aż zostanie wyświetlone wybrane ustawienie. 7. Naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zmien domyslne. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji ustawień skanowania. 7. Skanowanie_ 40 .: ustawia format pliku. Naciśnij przycisk Menu. doc. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. a następnie naciśnij przycisk OK.. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. wybierz identyfikator zarejestrowanego użytkownika i wprowadź kod PIN. skan. korzystając z ustawień domyślnych. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Menu Skan. a następnie naciśnij przycisk OK. W obszarze Miej. • • Opcja Format skan. W przypadku wybrania formatu TIFF lub PDF można wybrać funkcję skanowania wielu stron. skan. Naciśnij przycisk Scan to. można skonfigurować domyślne ustawienia skanowania. 1. 2. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Skanuj do PC.: ustawia rozmiar obrazu. 7. skan. Można także skanować. Naciskaj przycisk w lewo/w prawo. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk OK. w którym zapisywane są skanowane pliki. Powtórz czynności 5 i 6. Domyślne ustawienie to Moje dokumenty. Naciśnij przycisk OK. 6. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. Zmiana domyślnych ustawień skanowania Aby uniknąć dostosowywania ustawień skanowania dla każdego zadania. aby ustawić inne opcje. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig.) 3. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do skopiowania skierowaną w dół. 8. Naciśnij przycisk OK. • • • Zeskanowany obraz jest zapisywany na komputerze w folderze Moje dokumenty > Moje obrazy > Samsung. W zależności od wybranego typu skanowania opcja ta może nie być dostępna. Upewnij się. 4. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. 3. 8. Aby skanować. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja skan. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci. Rozpocznie się skanowanie. Po wybraniu opcji Komputer siec. a następnie naciśnij przycisk OK.: ustawia tryb koloru. a następnie naciśnij przycisk OK. w jakim są zapisywane obrazy. 2. • Rozmiar skan. aby powrócić do trybu gotowości. • Typ oryginalu: ustawia typ dokumentu oryginału. wybierając kolejno Menedżer skanowania firmy Samsung > Przycisk Ustaw skanowanie. aby powrócić do trybu gotowości. należy dodać lub usunąć program. Zmiana ustawień dla zadania skanowania Urządzenie udostępnia następujące opcje ustawień w celu dostosowania zadań skanowania. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji ustawień skanowania. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. doc. Naciśnij przycisk OK. • Kolor skan. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Menu Skan. gdy zostanie wyświetlona pozycja USB domyslny. 5. Jeśli pojawi się komunikat Niedostepny. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Komputer lok.: ustawia tryb koloru. • Identyfikator jest taki sam. • Format skan.. i naciśnij przycisk OK. w jakim są zapisywane obrazy. W programie Menedżer skanowania firmy Samsung można przeprowadzić szybkie skanowanie. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. 8. Powtórz czynności 6 i 7. lokalizacji Moje dokumenty. 9. wybierając kolejno Start > Panel sterowania > Menedżer skanowania firmy Samsung > Szybkie skanowanie w systemie Windows. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. • Rozmiar skan. do skan.: ustawia rozmiar obrazu. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja USB. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. jak identyfikator zarejestrowany w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. • Kolor skan. naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo aż zostanie wyświetlony wybrany program. Aby dodać lub usunąć folder.: ustawia format pliku.. aby zmienić inne ustawienia. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. 6.Skanowanie do aplikacji 1. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Aby dostosować ustawienia przed uruchomieniem zadania skanowania: 1. 6. naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. • Format skan. korzystając ze sterownika TWAIN. a następnie naciśnij przycisk OK.

Z menu Dokument wybierz polecenie Anuluj. Dostęp do tego okna można uzyskać również po dwukrotnym kliknięciu ikony drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows. w grupie Drukarki w systemie Windows.Drukowanie podstawowe W tym rozdziale opisano najpopularniejsze zadania drukowania. W systemie Windows Vista wybierz kolejno Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. np. Bieżące zadanie można również usunąć. 3. Kliknij przycisk Start w systemie Windows. 4. należy je usunąć w następujący sposób: 1. Dokładne procedury drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od aplikacji. naciskając przycisk Stop/Clear na panelu sterowania. a następnie Drukarki. Linux i komputerów Macintosh. Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung CLX-3170 Series. Anulowanie zadania drukowania Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce lub w buforze drukowania. W systemie Windows XP/2003 wybierz polecenie Drukarki i faksy. W systemie Windows 2000 wybierz polecenie Ustawienia. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • Drukowanie dokumentu • Anulowanie zadania drukowania Drukowanie dokumentu Urządzenie umożliwia drukowanie z różnych aplikacji systemów Windows. 2. Szczegółowe informacje o drukowaniu zawiera sekcja Oprogramowanie. 41 _Drukowanie podstawowe .

Korzystanie z urządzenia pamięci USB_ 42 .Korzystanie z urządzenia pamięci USB W tym rozdziale znajduje się opis korzystania z pamięci USB w urządzeniu. Należy używać tylko metalowych/ekranowanych urządzeń pamięci USB. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. • sprawdzić dostępną ilość pamięci. Jeśli urządzenie pamięci USB udostępnia funkcje ustawienia zabezpieczeń i hasła. aby zapewnić więcej miejsca na zapisywanie dokumentów. • odtworzyć pliki kopii zapasowej do pamięci urządzenia. które należy zapisać lub przenieść. gdy zostanie wyświetlona opcja Gotowy do skanowania USB. Można to zrobić dwoma sposobami: można skanować do urządzenia za pomocą ustawień domyślnych albo dostosować własne ustawienia. • Skanowanie do pamięci USB Urządzenie umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie zeskanowanego obrazu w pamięci USB. Szczegółowe informacje o tych funkcjach można znaleźć w Podręczniku użytkownika urządzenia.0. Przy użyciu pamięci USB można wykonać następujące czynności w urządzeniu: • zeskanować dokumenty i zapisać je w pamięci USB. 5. Skanowanie 1. pobranych plików muzycznych i wideo. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31.) Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Skan. urządzenie może nie wykryć ich automatycznie. Naciśnij przycisk OK. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji. System plików pamięci USB można sprawdzić u sprzedawcy.) 3. do USB. Color Start lub Black Start. Naciśnij przycisk Scan to. Naciśnij przycisk OK. Urządzenie obsługuje pamięci USB z systemem plików FAT16/FAT32 i rozmiarem sektora 512 bajtów.1 i USB V2. • sformatować pamięć USB. Można używać tylko autoryzowanych urządzeń pamięci USB ze złączem wtykowym typu A. • wydrukować dane zapisane w pamięci USB. Niezależnie od naciśniętego przycisku tryb koloru ustawiany jest jako niestandardowy. 2. Podłączanie pamięci USB Port pamięci USB z przodu urządzenia jest przeznaczony dla pamięci z interfejsem USB V1. • Nie wyjmuj pamięci USB podczas pracy urządzenia oraz w trakcie zapisywania i odczytywania z pamięci USB. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • • Informacje o pamięci USB Pod³¹czanie pamiêci USB Skanowanie do pamięci USB Drukowanie z pamięci USB • • • Wykonywanie kopii zapasowej danych Zarz¹dzanie pamiêci¹ USB Drukowanie bezpośrednio z aparatu cyfrowego Informacje o pamięci USB Pamięci USB mają różne pojemności. zdjęć w wysokiej rozdzielczości lub jakichkolwiek innych plików. (Patrz „Dostosowywanie skanowania do pamięci USB” na stronie 43. prezentacji. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do skopiowania skierowaną w dół. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB z przodu urządzenia. Zostanie wyświetlony monit o zeskanowanie następnej strony. 4.

3. Informacje na temat tworzenia pliku PRN można znaleźć w sekcji Oprogramowanie. nie będzie możliwe. Załaduj oryginał i naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. aby wydrukować kolejne zadanie i powtórz czynności od punktu 2. aby ustawić inne opcje. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Menu Skan.0 Baseline • JPEG: JPEG Baseline 43 _Korzystanie z urządzenia pamięci USB .urzadz. Naciśnij przycisk OK. Jeśli dla tej opcji zostanie wybrane ustawienie Monochrom.: ustawia tryb koloru. 5. Po zakończeniu skanowania można wyjąć pamięć USB z urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. • BMP: nieskompresowane pliki BMP • TIFF: TIFF 6. Naciśnij przycisk OK. BMP. Po wydrukowaniu pliku zostanie wyświetlony monit o wydrukowanie kolejnego zadania. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. Naciśnij przycisk Menu.: ustawia format pliku. Wykonywanie kopii zapasowej danych Dane w pamięci urządzenia mogą zostać przypadkowo usunięte w wyniku awarii zasilania lub uszkodzenia pamięci masowej. • Kolor skan. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja skan. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. (Patrz „Dostosowywanie skanowania do pamięci USB” na stronie 43. 4. Jeśli jest już włożona. 2. a następnie OK. w menu Kolor skan. 2... 5. Wykonywanie kopii zapasowej danych 1. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Typy plików obsługiwanych przez opcję drukowania bezpośredniego: • PRN: Zgodne są tylko pliki utworzone przez dostarczony z urządzeniem sterownik. Po wybraniu folderu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego pliku. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. aby rozpocząć drukowanie wybranego pliku. Lub naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Zmiana domyślnych ustawień skanowania” na stronie 40. Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci USB 1. W przypadku wybrania formatu TIFF lub PDF można wybrać opcję skanowania wielu stron. Niezależnie od naciśniętego przycisku tryb koloru ustawiany jest jako niestandardowy. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. • Format skan. 2. Jeśli przed nazwą folderu znajduje się litera D. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Naciśnij przycisk OK. naciśnij przycisk Direct USB. Naciśnij przycisk OK. Można drukować pliki w formatach TIFF. syst. Zamiast wydrukowania na papierze dokument zostanie zapisany jako plik PRN. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Stop/Clear. że w wybranym folderze jest jeden lub więcej plików lub folderów. Urządzenie automatycznie wykryje pamięć i odczyta zapisane w niej dane. 8. Istnieją dwa następujące typy trybów: • OK lub Color Start: wydruk w kolorze. Drukowanie z pamięci USB Można bezpośrednio wydrukować pliki zapisane w pamięci USB. W przypadku wybrania opcji JPEG wybranie pozycji Monochrom. a następnie naciśnij przycisk OK. aby wybrać opcję Tak w odpowiedzi na monit o zeskanowanie większej liczby stron. nie będzie można wybrać pozycji JPEG w menu Format skan. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. JPEG i PRN. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego folderu lub pliku.6. Naciśnij przycisk Menu. 7.. • Typ oryginalu: ustawia typ dokumentu oryginału. Można ustawić następujące opcje: • Rozmiar skan. 7. Można zmienić domyślne ustawienia skanowania. 5. format pliku lub tryb koloru. a następnie naciśnij przycisk OK. • Black Start: wydruk czarno-biały.) Lub naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja USB. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Dostosowywanie skanowania do pamięci USB Dla każdego zadania skanowania do pamięci USB można określić rozmiar obrazu. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. gdy zostanie wyświetlona pozycja Dane ustawien. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Eksportuj ust. Kopia zapasowa pomaga chronić ustawienia systemowe zapisane jako pliki kopii zapasowej w urządzeniu pamięci USB. oznacza to. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Powtórz czynności 4 i 5. Naciśnij przycisk OK. Color Start lub Black Start. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji konfiguracji. Tylko pliki PRN utworzone w ten sposób można drukować bezpośrednio z pamięci USB. 3. w jakim zapisywane są obrazy. Po wybraniu pliku przejdź do następnej czynności. aby wybrać liczbę kopii do wydrukowania lub wprowadź tę liczbę. aby powrócić do trybu gotowości.. 6. zaznaczając pole wyboru Drukuj do pliku podczas drukowania dokumentu. Kopia zapasowa zostanie utworzona w pamięci USB. Naciśnij przycisk OK. 7.. 6.: ustawia rozmiar obrazu. • Pliki PRN można utworzyć.

Wyślij polecenie wydrukowania zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Importuj ust. 1. Nie trzeba podłączać ich do komputera. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Brak obsługi wydruku indeksów. plikami. 4.. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. Włącz urządzenie. • • • ISzczegółowe informacje dotyczące drukowania obrazów z aparatu fotograficznego z wykorzystaniem funkcji PictBridge zawiera podręcznik dostarczony wraz z aparatem. aby potwierdzić wybrane opcje. Naciśnij przycisk OK. że nie są one już potrzebne. Zostanie wyświetlona pojemność dostępnej pamięci. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Menu. że w wybranym folderze jest jeden lub więcej plików lub folderów. 8. W związku z tym przed usunięciem danych należy potwierdzić. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Sprawdz miejs. syst. ponownie formatując urządzenie. Naciśnij przycisk Direct USB. 6. Korzystanie z urządzenia pamięci USB_ 44 . 2. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 5. DRUKOWANIE BEZPOŚREDNIO Z APARATU CYFROWEGO To urządzenie obsługuje standard PictBridge.Odtwarzanie danych 1. a następnie OK. 2. Jeśli przed nazwą folderu znajduje się litera D. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. 7. a następnie naciśnij przycisk OK.. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. aby powrócić do trybu gotowości. 6. aby potwierdzić wybrane opcje. telefon z aparatem i kamera. 5. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. aby odtworzyć kopię zapasową w urządzeniu. 4. Przeglądanie stanu pamięci USB Można sprawdzić pojemność pamięci dostępnej dla skanowania i zapisywania dokumentów. aby powrócić do trybu gotowości. 3. Włóż urządzenie pamięci USB. Przejdź do następnej czynności. Naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Usun. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zarz. Naciśnij przycisk OK. 3. 7. Zarządzanie pamięcią USB Można usunąć pliki obrazów zapisane w pamięci USB pojedynczo lub usunąć wszystkie. do portu pamięci USB. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Format. Po usunięciu plików lub ponownym sformatowaniu pamięci USB nie można odtworzyć plików. Formatowanie pamięci USB 1. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. 1. plikami. 4. 2. a następnie naciśnij przycisk OK.urzadz. Można drukować zdjęcia bezpośrednio z dowolnego urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge. 6. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Usuwanie pliku obrazu 1. aby powrócić do trybu gotowości. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. 5. W przypadku wybrania pliku na wyświetlaczu przez około 2 sekundy pokazywana jest wielkość pliku. 2. 2. 4. W przypadku wybrania folderu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia pliku do usunięcia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zarz. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. takiego jak aparat cyfrowy. oznacza to. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Direct USB. Naciśnij przycisk Direct USB. Naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. 9. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego folderu lub pliku. gdy zostanie wyświetlona pozycja Dane ustawien. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. 3. Podłącz urządzenie zgodne ze standardem PictBridge do portu pamięci z przodu urządzenia za pomocą kabla USB dostarczanego z urządzeniem. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia pliku zawierającego żądane dane. w którym zostały zapisane dane kopii zapasowej. Brak obsługi wydruku danych lub nazw plików.

Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Kolor. aby powrócić do trybu gotowości. 4. 3. Naciśnij przycisk Menu. że są one dostępne w przypadku danego urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Raport. 8. Ta lista pokazuje bieżący stan materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig.. Opis Usuwa wszystkie dane zapisane w pamięci i przywraca ustawienia fabryczne. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego menu kolorów. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tak. Naciśnij przycisk OK.. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Menu. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego raportu lub listy. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig. 7.mat. kop. a następnie OK. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji skanowania. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig. Naciśnij przycisk OK. 4. Naciśnij przycisk OK. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji systemowych. Oznacza to. Jeśli urządzenie zostało przeniesione.. 6. skan. Aby wydrukować wszystkie raporty i listy. Konfig. Można ją wydrukować w celu potwierdzenia zmienionych ustawień. raporty. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. które może wybrać użytkownik. syst. Wybrane informacje zostaną wydrukowane. 5. syst. W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane.. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji kopiowania. 3. To menu umożliwia dopasowanie kontrastu osobno dla każdego koloru. 3. Dopasowanie kontrastu kolorów To menu pozwala na dopasowanie ustawień kolorów. Naciśnij przycisk Menu. Konfig. aby potwierdzić wydruk. a następnie naciśnij przycisk OK. syst. a następnie naciśnij przycisk OK. aby usunąć inny element. Naciśnij przycisk Stop/Clear. syst. Inf. sieci 5. 1. Dostępne są następujące raporty: W zależności od opcji lub modelu niektóre raporty mogą nie być wyświetlane. Konfig. 7. o sieci Drukowanie raportu 1. 4. Powtórz czynności od 3 do 5. Raport/lista Konfiguracja Opis Ta lista przedstawia stan opcji. aby powrócić do trybu gotowości. 1. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wyczysc ustaw. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konserwacja. Opcja Domyslny jest zalecana dla otrzymania najwyższej jakości koloru. Oznacza to.Konserwacja Ten rozdział zawiera informacje dotyczące konserwacji urządzenia i kasety z tonerem. Konfig. aby potwierdzić usuwanie. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji sieciowych. Czyszczenie pamięci Można selektywnie usuwać informacje przechowywane w pamięci urządzenia. Opcje Wszystkie ust. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia elementu do usunięcia. Na tej liście znajdują się informacje o połączeniu i konfiguracji sieciowej urządzenia. zdecydowanie zaleca się ręczne ustawienie tego menu. Opcja Domyslny umożliwia automatyczną optymalizację koloru. Opcja Reczna reg. a następnie naciśnij przycisk OK. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • • • Drukowanie raportów Czyszczenie pamięci Czyszczenie urz¹dzenia Konserwacja kasety Wymiana kasety z tonerem • • • • • Wymiana zespo³u obrazowania Wymiana pojemnika na zużyty toner Części do konserwacji Zarz¹dzanie urz¹dzeniem z witryny internetowej Sprawdzenie numeru seryjnego urz¹dzenia Drukowanie raportów Urządzenie może tworzyć różne raporty zawierające przydatne informacje. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. umożliwia ręczną regulację kontrastu kolorów dla każdej kasety z tonerem. wybierz pozycję Wsz. 45 _Konserwacja . że dana opcja nie dotyczy tego urządzenia. a następnie OK. Ponownie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Kolor niestan. a następnie OK. Info.eksp.

Ich nagromadzenie może powodować problemy z jakością wydruku. aż urządzenie ostygnie. Wyciągnij zespół obrazowania z urządzenia. korzystając z rowka z przodu zespołu obrazowania. Podczas procesu drukowania papier. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą. co mogłoby być szkodliwe dla użytkownika. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. ale nie należy pozwolić. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć pokrywę przednią. W przypadku użycia odkurzacza toner zostałby uniesiony w powietrze. Czyszczenie elementów wewnętrznych • • • Nie wolno dotykać zielonej powierzchni zespołu obrazowania rękami ani żadnym materiałem. rozpuszczalnika lub innych agresywnych substancji może powodować odbarwienie lub odkształcenie obudowy. • Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą materiałów czyszczących zawierających duże ilości alkoholu. niestrzępiącą się ściereczką.Czyszczenie urządzenia Aby zachować jakość drukowania i skanowania. 1. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą uchwytu. Konserwacja_ 46 . aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania. aby woda kapała na urządzenie lub do jego wnętrza. • Obudowę urządzenia należy czyścić miękką. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie natężenia lub ustąpienie tych problemów. Może to spowodować jego uszkodzenie. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. 3. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. zaleca się wyczyszczenie go za pomocą szmatki lub chusteczki zwilżonej wodą. 4. 2. W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka minut zespół obrazowania jest narażony na działanie światła. Czyszczenie elementów zewnętrznych 5. Jeżeli urządzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem. należy przestrzegać poniższych procedur czyszczenia po każdej wymianie kasety z tonerem lub w przypadku problemów z jakością drukowania lub skanowania. toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. Poczekaj. takie jak plamki toneru lub smugi. Należy uważać.

Otwórz pokrywę skanera. Po wyczyszczeniu urządzenia należy poczekać. niepozostawiającej włókien ściereczki zetrzyj kurz i rozsypany toner z obszarów kaset z tonerem i ich zagłębień. Podłącz kabel zasilania i włącz urządzenie. 1. Delikatnie zwilż miękką. aż całkowicie wyschnie. 7. 4. Jeśli urządzenie lub jego otoczenie zostało zabrudzone tonerem. 8. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. zaleca się czyszczenie przy użyciu ściereczki lub papieru zwilżonego wodą. Zamknij pokrywę skanera. Trzymając nowy zespół obrazowania za rowek z przodu. Czyszczenie modułu skanera Utrzymywanie modułu skanera w czystości pomaga zapewnić najlepszą jakość kopii. aż będą czyste i suche. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. W przypadku użycia odkurzacza cząsteczki toneru mogą zostać wyrzucone w powietrze. 11. aż będzie czysta i sucha. Włóż pojemnik na zużyty toner na miejsce. 10. co może być szkodliwe dla zdrowia. Przecieraj powierzchnię płyty szklanej. aby upewnić się. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. że został prawidłowo zamocowany. należy go wsunąć do urządzenia. 5. 9. Załóż z powrotem wszystkie komory i zamknij pokrywę przednią. Przetrzyj wewnętrzną stronę pokrywy skanera i biały arkusz. a następnie dociśnij go. niepozostawiającą włókien ściereczkę lub ręcznik papierowy wodą.6. • • W przypadku wysypania toneru na odzież należy zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. 47 _Konserwacja . urządzenie nie będzie działać. 3. Za pomocą suchej. 2. Najlepiej czyścić moduł skanera na początku każdego dnia i w razie potrzeby w ciągu dnia.

przerw w drukowaniu. • Kasety z tonerem należy przechowywać w takim samym środowisku. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. na wydruku mogą się pojawić obszary wyblakłe lub rozjaśnione. może być konieczne częstsze wymienianie kaset. należy pamiętać o następujących wskazówkach: • Nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania zanim będzie potrzebna. dokładnie potrząśnij nim na boki. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z używania kaset ponownie napełnianych. Wysypany na odzież toner należy zetrzeć suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Konserwacja_ 48 . Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. 2. jak urządzenie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. 5. rozprowadzając toner w kasecie. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie dokładnie zamknięta. Zamknij pokrywę przednią. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od gęstości druku na stronach. aby równo rozprowadzić toner. kiedy ilość toneru w jednej z kaset z tonerem kolorowym jest niewielka. że pokrywa została dokładnie zamknięta. Upewnij się. Jakość wydruku można chwilowo poprawić. że kolory w obrazach kolorowych będą niepoprawne — wynika to z niewłaściwego zmieszania barw toneru. Jeśli wydruki zawierają dużo grafiki.Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Aby jak najdłużej korzystać z toneru. • Nie należy ponownie napełniać kasety z tonerem. natomiast liczba stron może zależeć od środowiska pracy. • Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat dotyczący wyczerpania toneru. Rozprowadzanie toneru Jeśli pozostało niewiele toneru. typu i rozmiaru nośnika. Trzymając za oba uchwyty na kasecie z tonerem. 4. Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Wydajność kasety z tonerem zależy od ilości toneru zużywanego do wykonywania zadań drukowania. Istnieje możliwość. 3. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. urządzenie nie będzie działać. 1.

aby wyciągnąć kasetę z urządzenia. Chwyć za uchwyty na kasecie toneru i pociągnij. a następnie włącz urządzenie. aż znajdzie się we właściwym miejscu. 3. 4. kiedy należy wymienić poszczególne kasety.Wymiana kasety z tonerem Urządzenie używa czterech kolorów i jest wyposażone w osobne kasety z tonerem dla każdego z nich: żółty (Y). Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie.) 1. urządzenie nie będzie działać. amarantowy (M). (Patrz „Materia³y eksploatacyjne” na stronie 85. Umieść toner na płaskiej powierzchni. Włóż kasetę. Zamknij pokrywę przednią. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni kasety z tonerem. 2. np. 49 _Konserwacja . Upewnij się. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. błękitny (C) i czarny (B). W celu otwarcia opakowania kasety z tonerem nie należy używać ostrych przedmiotów. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. usuwając taśmę. Trzymając za oba uchwyty na kasecie toneru. aby równo rozprowadzić toner. 6. 5. czy pokrywa została dokładnie zamknięta. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. jak pokazano na rysunku i zdejmij papierowe opakowanie. 7. • Dioda Status LED i komunikat dotyczący toneru na wyświetlaczu wskazują. 8. dokładnie potrząśnij nim na boki. Wyciągnij nową kasetę z tonerem z opakowania. Wysypany na odzież toner należy zetrzeć suchą szmatką i zmyć zimną wodą. a następnie chwyć za uchwyty na kasecie z tonerem. Należy wówczas wymienić kasetę z tonerem. że kolor kasety z tonerem odpowiada kolorowi gniazda. Sprawdź. Należy sprawdzić rodzaj kasety z tonerem dla danego urządzenia. noża lub nożyczek.

urządzenie przestanie drukować. 6. 1. nie należy narażać zespołu obrazowania na bezpośrednie działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut. 5. Wyciągnij zespół obrazowania z urządzenia. Trzymając nowy zespół obrazowania za rowek z przodu. Do otwierania opakowania zespołu obrazowania nie wolno używać ostrych przedmiotów. należy go wsunąć do urządzenia. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony. takich jak nóż lub nożyczki. na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel wskazujące na konieczność wymiany zespołu obrazowania. Należy uważać. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni zespołu obrazowania. Aby uniknąć uszkodzenia. aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania. Usuń zabezpieczenia po obu stronach zespołu obrazowania oraz papier chroniący jego powierzchnię. Wyciągnij nowy zespół obrazowania z opakowania.Wymiana zespołu obrazowania Gdy okres eksploatacji zespołu obrazowania wygaśnie. korzystając z rowka z przodu zespołu obrazowania. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. 7. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. Konserwacja_ 50 . Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą jego uchwytu. 3. W razie potrzeby należy osłonić go kartką papieru. • • • 4. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. 2.

Jeśli którakolwiek z kaset z tonerem nie została prawidłowo zainstalowana. Wymiana pojemnika na zużyty toner Gdy minie okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner. aby upewnić się. 4. nie można zamknąć pokrywy przedniej. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. Uruchomienie urządzenia może zająć kilka minut. aby nie rozsypać toneru. 5. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą jego uchwytu. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony. a następnie dociśnij go. Włącz urządzenie. na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel z informacją o konieczności wymiany pojemnika na zużyty toner. 10. 2.8. 3. Pojemnik na zużyty toner należy położyć na płaskiej powierzchni. 51 _Konserwacja . Nie wolno potrząsać ani odwracać pojemnika. Zdejmij zaślepkę z pojemnika zgodnie z poniższą ilustracją i użyj jej do zatkania otworu pojemnika na zużyty toner. Dokładnie zamknij pokrywę przednią. 9. że wszystkie kasety z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane. Wyciągnij nowy pojemnik na zużyty toner z opakowania. Upewnij się. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. 1. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. Włóż pojemnik na zużyty toner na miejsce. 11. że został prawidłowo zamocowany. urządzenie przestanie drukować. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. urządzenie nie będzie działać.

Uruchom przeglądarkę internetową. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego elementu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Mat. 1. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. a następnie OK. urządzenie nie będzie działać. Dokładnie zamknij pokrywę przednią. Naciśnij przycisk Menu. • zmianę właściwości drukarki. 5. Części do konserwacji Aby uniknąć wynikających ze zużycia części problemów z jakością wydruku i podawaniem papieru oraz utrzymać najwyższą sprawność urządzenia. • Razem: wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron. Konserwacja_ 52 .. aby upewnić się. Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych W przypadku częstych zakleszczeń papieru lub problemów z drukowaniem należy sprawdzić liczbę stron wydrukowanych lub zeskanowanych przez urządzenie.xxx. Usługa SyncThru™ Web Service umożliwia: • przeglądanie informacji o urządzeniu i sprawdzanie jego bieżącego stanu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konserwacja. a następnie naciśnij przycisk OK.6. Rol. trans. 6. Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i prawidłowo ustawiono parametry protokołu TCP/IP. • zmianę parametrów protokołu TCP/IP i konfigurowanie innych parametrów sieciowych. zas. a następnie dociśnij go. Numer seryjny można sprawdzić. przedstawiciel lub sprzedawca. 2. 4. Bateria wewnątrz urządzenia jest elementem wymienianym przez serwis. aby powyższe czynności konserwacyjne wykonywał autoryzowany serwis. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Numer seryjny. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. a następnie naciśnij przycisk OK.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź. W razie potrzeby należy wymienić odpowiednie części. 6. Włącz urządzenie. 2. nie można zamknąć pokrywy przedniej. Producent urządzenia zaleca. • skonfigurowanie urządzenia pod kątem wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem o stanie urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK.eksp.. że został prawidłowo zamocowany. Pas trans.. a następnie naciśnij przycisk OK. W przypadku wybrania drukowania strony z informacjami o materiałach eksploatacyjnych naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.. Rol. 7. 4. Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia W przypadku kontaktu z serwisem lub rejestracji użytkownika w witrynie internetowej firmy Samsung może być potrzebny numer seryjny urządzenia. wykonując następujące czynności: 1.. Gwarancja nie obejmuje wymiany części eksploatacyjnych po upływie okresu ich eksploatacji.mat. syst. a następnie OK. W przypadku zainstalowania niewłaściwego typu baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. z plyty: wyświetla liczbę stron zeskanowanych z szyby skanera. aby powrócić do trybu gotowości. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia. Części Zespół utrwalający Rolka transmisyjna Zespół transmisyjny (ITB) Rolka zbierająca Okres eksploatacji (średnio) Około 100 000 stron w trybie czarnobiałym lub 25 000 stron w kolorze Około 100 000 stron Około 100 000 stron w trybie czarnobiałym lub 25 000 stron w kolorze Około 50 000 stron Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web Service 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig. Włóż nowy pojemnik na miejsce. • Jed. utrw.: drukuje stronę z informacjami o materiałach eksploatacyjnych. • Skan. Jeśli którakolwiek z kaset z tonerem nie została prawidłowo zainstalowana. • uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z urządzenia. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Sprawdź numer seryjny urządzenia. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcją. ekspl. 3. że wszystkie kasety z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. 1: wyświetla liczbę wydrukowanych stron każdego elementu.. W polu adresu wprowadź adres IP urządzenia (http://xxx. 8. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig. 7. syst. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konserwacja. prz. można zarządzać urządzeniem za pośrednictwem oferowanej przez firmę Samsung usługi SyncThru™ Web Service — wbudowanego serwera internetowego. na przykład program Internet Explorer. Należy upewnić się. obr.xxx. Zesp. Naciśnij przycisk Menu. po wydrukowaniu określonej liczby stron lub po upływie okresu eksploatacji należy wymienić następujące części. • Info. u którego urządzenie zostało zakupione. 3. w systemie Windows. Nie wolno jej wymieniać samodzielnie.

Otwórz i zamknij pokrywę przednią. przejdź do następnego kroku. pap. Wyciągnij zasobnik 1 z urządzenia. 0 Otw. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. aż znajdzie się we właściwym miejscu. pap. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 54. wilgotnego ani zawijającego się papieru. Należy upewnić się.) 4. przekartkować i rozprostować. W zasobniku 1 1. • Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników. na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 54. Niniejszy rozdział obejmuje: • • Wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru Usuwanie zakleszczeń papieru • • Opis komunikatów na wyświetlaczu Rozwi¹zywanie innych problemów Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru Wybierając prawidłowe typy nośników. Aby uniknąć rozdarcia zakleszczonego papieru. że poziom papieru nie przekracza oznaczenia pojemności papieru na wewnętrznej ściance zasobnika. (Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 35. Zac. należy postępować zgodnie z podanymi niżej instrukcjami. sprawdź obszar wyjściowy papieru. Usuwanie zakleszczeń papieru Jeżeli wystąpi zakleszczenie papieru. Informacje na temat usuwania zakleszczeń papieru zawiera poniższa tabela. • Nie należy przepełniać zasobnika papieru. należy go wyciągać delikatnie i powoli. 3. w srodku Wewnątrz urządzenia i w obszarze utrwalacza Jeśli papieru nie można wyciągnąć lub jeśli w tym obszarze nie widać papieru./zamk. czy nośniki druku są umieszczone w zasobniku lub podajniku ręcznym skierowane odpowiednią stroną w górę (według zaleceń). 1 Spr. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia. • Przed załadowaniem papier należy wygiąć. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 54. pap. (Patrz „W obszarze wyjściowym papieru” na stronie 54. lekko pociągając go w kierunku prostopadłym do drukarki. 53 _Rozwiązywanie problemów . • Nie należy wyjmować papieru z zasobnika. Gdy nastąpi zakleszczenie papieru. • Nie należy używać pogiętego. można uniknąć większości zakleszczeń papieru. drzwi Lokalizacja zakleszczenia W obszarze podawania papieru i wewnątrz urządzenia Wewnątrz urządzenia Przejdź do Patrz „W zasobniku 1” na stronie 53.Rozwiązywanie problemów Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu. Wciągnij zakleszczony papier. W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty mogą nie być wyświetlane na wyświetlaczu. Patrz „W zasobniku 1” na stronie 53. Należy się upewnić. że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu. 2. Patrz „W zasobniku 1” na stronie 53. Komunikat Zac. gdy urządzenie drukuje. • Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie. należy wykonać czynności opisane na stronie 53. Jeśli papier nie zostanie wysunięty. Włóż zasobnik 1 do urządzenia. • Należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi na stronie 34. 2 Spr. Aby usunąć zakleszczenie. w srodku Zac.) • Należy sprawdzić.

4. 3. Otwórz pokrywę tylną. Jeżeli zakleszczony papier nie jest widoczny lub jeśli przy wyciąganiu występuje opór. nie wyciągaj go dalej i przejdź do następnego kroku. Rozwiązywanie problemów_ 54 . że został dokładnie zamknięty. Nie należy dotykać utrwalacza wewnątrz pokrywy wewnętrznej. Upewnij się. Przejdź do punktu 8. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia. Należy uważać. Zamknij pokrywę wewnętrzną. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. 1. Temperatura pracy zespołu utrwalacza to 180 °C (356 °F). Jeśli moduł skanera nie jest całkowicie zamknięty. 5. Jeśli widać zacięty papier. Ostrożnie wyjmij zakleszczony papier z urządzenia. Powoli i delikatnie opuszczaj moduł skanera aż do zupełnego zamknięcia. 3. Otwórz moduł skanera. Otwórz pokrywę wewnętrzną. urządzenie nie będzie działać. przejdź do następnego kroku. pociągnij go prosto w górę. Delikatnie wyciągnij papier z tacy odbiorczej.W obszarze zespołu utrwalającego Jeśli papier jest zakleszczony w obszarze zespołu utrwalającego. Wałek jest gorący i może spowodować oparzenia. 4. W obszarze wyjściowym papieru 1. Jeśli nadal nie widać papieru. aby nie przyciąć palców! 2. aby usunąć zakleszczony papier. należy wykonać następujące kroki. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia. 2.

Pociągnij dźwignię utrwalacza. Pociągnij w dół dźwignię utrwalacza. 7. Należy uważać. 9. 10. Powoli i delikatnie opuszczaj moduł skanera aż do zupełnego zamknięcia. Upewnij się. 55 _Rozwiązywanie problemów . Ostrożnie wyjmij zakleszczony papier z urządzenia. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. aby nie przyciąć palców! 1 dźwignia utrwalacza 6. 8. Otwórz moduł skanera.5. że został dokładnie zamknięty. Zamknij pokrywę tylną.

Zapisywanie do pamięci USB nie powiodło się. Wystąpił problem w silniku głównym. Kontynuuj lub Tylko czarny za pomocą przycisku strzałki w lewo/prawo. Wystąpił problem w module LSU (moduł skanowania laserem). Połączenie z serwerem Sprawdź ustawienia SMTP nie powiodło się. Dev Wystąpił problem w module utrwalacza. należy skontaktować się z serwisem. Wymień kasetę z tonerem na nową. Urządzenie przestanie drukować. Glowny silnik Zablokowany Blad sieciowy Blad silnika LSU Wl. Sprawdź dostępne miejsce pamięci USB. Skontaktuj się z administratorem sieci. Jeżeli problem występuje nadal. Zmień dostępny serwer. W przypadku wybrania opcji Stop przez naciśnięcie przycisku OK na panelu sterowania drukowanie zostanie przerwane. Wyłączyć i włączyć urządzenie. Rozwiązywanie problemów_ 56 . Wystąpił problem z protokołem POP3. Jeżeli problem występuje nadal. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. należy skontaktować się z serwisem. W przypadku kontaktowania się z serwisem zalecane jest podanie treści wyświetlanego komunikatu. Stop] Znaczenie W urządzeniu wystąpił błąd komunikacji. zap. skontaktuj się z serwisem. serwera i kabel sieciowy. aby zmienić komunikat na Stop. Wyłączyć i włączyć urządzenie. drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop. Spróbuj ponownie. i wyl. Komunikaty oraz ich znaczenie są podane w kolejności alfabetycznej. Blad wysylania (DNS) Blad wysylania (Niepr. Stop Jeśli kaseta z czarnym tonerem jest pusta. Spróbuj ponownie. Kontynuuj lub Tylko czarny. należy skontaktować się z serwisem. Podczas kopiowania przycisk Black Start zostanie uaktywniony tylko pod tym warunkiem. W trakcie pracy urządzenia został naciśnięty przycisk Stop/Clear. i wyl. Wyłączyć i włączyć urządzenie. Blad pasa transferowego Odłącz kabel zasilający i podłącz go ponownie.) Bl. i wyl. W tym przypadku funkcja druku monochromatycznego jest wstępnie ustawiona we właściwościach drukarki. Poprawnie skonfiguruj kartę sieciową. Można wybrać opcję Stop. jednak nie można zagwarantować jakości. Wyłączyć i włączyć urządzenie. konfig. Wyłączyć i włączyć urządzenie. danych Spr. syn. Bl. Jeżeli problem występuje nadal. Upłynął czas odczytywania danych. Jeżeli problem nie ustąpi. Kaseta z tonerem jest pusta. Wystąpił problem w module utrwalacza. Komunikat Blad wysylania (UWIERZYT. Wystąpił problem w module utrwalacza. W przypadku wybrania opcji Kontynuuj urządzenie będzie drukować dalej. zas. należy skontaktować się z serwisem. zas. Skonfiguruj ustawienia serwera DNS. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Wystąpił problem z protokołem SMTP. podst. Jeśli problem będzie się powtarzał. Jeżeli problem występuje nadal.pion. Brak toneru Blad czujnika poz. pamiec USB Brak nagrzewania Wl. należy wyłączyć i włączyć urządzenie i ponownie uruchomić zadanie drukowania. Skonfiguruj ustawienia protokołu POP3. Wystąpił problem z pasem transferowym urządzenia. i wyl. należy skontaktować się z serwisem. zas. Wystąpił problem z kartą sieciową. Format pliku nieobsl. Znaczenie Sugerowane rozwiązania Wystąpił problem Skonfiguruj ustawienia podczas uwierzytelniania. Naciśnij przycisk OK. należy skontaktować się z serwisem. Sugerowane rozwiązania Poproś nadawcę o ponowne wysłanie. Blad polaczenia Blad przegrzania Wl. danych Spr. Komunikat [Blad KOMUN. W przypadku wybrania opcji Tylko czarny urządzenie będzie drukować dane kolorowe na czarno.) Blad wysylania (POP3) Blad wysylania (SMTP) Wystąpił problem z serwerem DNS. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie komunikatów oraz sposób rozwiązania problemu (w razie potrzeby). Jeżeli problem występuje nadal. komunikat Tylko czarny nie zostanie wyświetlony. xxx oznacza typ nośnika. Wystąpił problem z siecią. • • • Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli.LSU Wl. Wybrany format pliku nie jest obsługiwany. pamiec USB Bl.Opis komunikatów na wyświetlaczu Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania i wskazują stan lub błędy urządzenia.) Użyj prawidłowego formatu pliku. zas. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja. odcz. Wystąpił problem w module LSU (moduł skanowania laserem). uwierzytelniania SMTP.] [Nacisn.

Wymień pojemnik na zużyty toner na nowy. materiałów eksploatacyjnych” na stronie 52. czy zaplanowano zadania. Odblokuj skaner i naciśnij przycisk Stop/Clear. jednak jakość nie będzie zagwarantowana.) Usuń zakleszczenie papieru. Otwarty zespól skanowania Pon. 1 Spr. pap. aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.) Wpr. Ten komunikat wyświetlany jest po całkowitym wyczerpaniu toneru i wyłączeniu funkcji drukowania. aby został zablokowany we właściwym położeniu. Wymien wkrotce [xxx] Okres eksploatacji Patrz „Sprawdzanie części wkrótce upłynie. (Patrz „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 54. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. ponownie Wymien toner Wprowadzono niedostępny element. Moduł skanera nie jest prawidłowo zamknięty. ale nie ma zapisanych zadań. Usuń zakleszczenie papieru. 2 Spr. Sprawdź na wyświetlaczu. poj na zuz toner Skaner Zablokowany Taca odb. pap. (Patrz „Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N)” na stronie 25. (Patrz „W obszarze wyjściowym papieru” na stronie 54. Patrz strona 49. Usiłowano wykonać operację Dodaj strone/Anuluj zadanie.) Malo toneru Odpowiednia kaseta z tonerem jest prawie pusta. Wymień odpowiednią kasetę z tonerem na oryginalną kasetę firmy Samsung. drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop. w srodku 57 _Rozwiązywanie problemów . Papier zakleszczył się w obszarze podawania zasobnika papieru. skontaktuj się z serwisem. wypel. drzwi Zac.) Zac. Skontaktuj się z serwisem.Komunikat Konflikt IP Znaczenie Ustawiony adres IP jest już używany. (Patrz „W zasobniku 1” na stronie 53. albo Kontynuuj korzystając z przycisku strzałki w lewo/ prawo. Komunikat Ton. Wyjmij papier. Naciśnij przycisk OK. jeżeli zostanie zainstalowana kaseta ponownie napełniona tonerem — charakterystyka tego toneru może znacznie się różnić od toneru oryginalnego. w srodku Należy wymienić część na nową. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. pap. Przednia lub tylna pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta. (Patrz „Wymiana pojemnika na zużyty toner” na stronie 51. Okres eksploatacji części upłynął. Okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner upłynął i drukarka nie będzie drukować do chwili. Wymien [xxx] Zac. Stop Sugerowane rozwiązania Można wybrać Stop. aby zmienić komunikat na Stop lub Kontynuuj. nieSAMSUNG Znaczenie Kaseta z kolorowym tonerem wskazywana przez strzałkę nie jest oryginalną kasetą firmy Samsung.) Wyjmij kasetę z tonerem i dokładnie nią potrząśnij. Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest oryginalna lub jest ponownie napełniona. Niepraw. urządzenie będzie drukować dalej. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja.) Usuń zakleszczenie papieru. Wprowadź ponownie prawidłowy element./zamk. Zamknij moduł skanera. 0 Otw. Należy wymienić kasetę z tonerem na nową. ton. Nastąpiło zakleszczenie papieru w obszarze odbioru papieru. Jakość wydruków może się pogorszyć. Sugerowane rozwiązania Sprawdź adres IP i zmień go w razie potrzeby. Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem wskazywanej przez strzałkę.) Wymien/Zainst. gdy zostanie w niej umieszczony nowy pojemnik na zużyty toner. pelna Toner wyczerpany Moduł skanera jest zablokowany Zasobnik wyjściowy urządzenia jest pełny. W przypadku wybrania opcji Stop w wyniku naciśnięcia przycisku OK na panelu sterowania. Ten komunikat jest wyświetlany pomiędzy stanami Brak toneru i Malo toneru. W ten sposób można tymczasowo przywrócić możliwość drukowania. toner Używana kaseta z tonerem jest przeznaczona dla innego urządzenia. W przypadku wybrania Kontynuuj. drukowanie zostanie przerwane. Zalecamy stosowanie oryginalnej kasety z kolorowym tonerem firmy Samsung. Zainstaluj oryginalną kasetę drukującą firmy Samsung przeznaczoną do tego urządzenia. Papier zakleszczył się w obszarze utrwalacza lub w pobliżu kasety z tonerem. Operacja nieprzypisana Otwarte drzwi Zamknij pokrywę. Wymień odpowiednią kasetę z tonerem na oryginalną kasetę firmy Samsung.

(Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. Zainstaluj kasetę z tonerem. Załaduj do zasobnika papier jednego typu. że prowadnice papieru dotykają po obu stronach koperty. W zasobniku mogą znajdować się różne typy papieru. Znaczenie Zespół obrazowania nie został zainstalowany. skontaktuj się z serwisem. • • • • Papier nadal ulega zakleszczeniu. Wyjmij nadmiar papieru. Załaduj papier do zasobnika. że w zasobniku nie znajduje się zbyt duża ilość papieru. (Patrz „Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru” na stronie 53. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia. i wyl. Wyjmij nadmiar papieru. Zasobnik papieru może pomieścić do 150 arkuszy papieru. Nie zainstalowano kasety z tonerem. zas. Rozwiązywanie innych problemów Poniższa tabela przedstawia niektóre możliwe sytuacje oraz zalecane rozwiązania. Rozmiar papieru podany we właściwościach drukarki jest inny niż rozmiar papieru ładowanego. że użyto właściwego typu papieru. Jeżeli problem nie ustąpi. Upewnij się. Papier nie został prawidłowo załadowany. Podawanie papieru Stan Papier zakleszczył się podczas drukowania. Używany jest niewłaściwy typ papieru. papier Brak papieru w zasobniku. Papier skleja się. Otwórz pokrywę przednią i wyjmij resztki papieru. W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Rozwiązywanie problemów_ 58 . Jeśli kilka arkuszy zakleszczyło się w urządzeniu. Sugerowane rozwiązania Usuń zakleszczenie papieru. Jeżeli problem występuje nadal. Wl. Postępuj zgodnie z sugerowanymi rozwiązaniami. w zależności od grubości papieru. Papier jest za gruby.) • Upewnij się. Zasobnik Brak papieru Zasobnik Niewlasc.) Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się resztki papieru. • • Papier nie jest podawany do urządzenia.) Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj. Wyłączyć i włączyć urządzenie. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia. obrazu Zainstaluj toner Za niska temp. (Patrz „Wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru” na stronie 68. Załaduj właściwy papier do zasobnika. Sugerowane rozwiązania Zainstalować zespół obrazowania. W przypadku drukowania na materiałach specjalnych należy użyć podajnika ręcznego. należy skontaktować się z serwisem. Upewnij się. Wilgoć może powodować sklejanie się niektórych typów papieru.) W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. • • • Arkusze papieru nie są podawane ze stosu. Usuń papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo. (Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 35.Komunikat Zainstaluj jedn. Wystąpił problem w module utrwalacza. usuń zakleszczenie. • • • Koperty przekrzywiają się lub nie są podawane prawidłowo.) Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza urządzenia. przetw. aż problem zostanie naprawiony. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. rozmiaru i o jednakowej gramaturze.

Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. Sugerowane rozwiązania Sprawdź połączenia przewodu zasilania. Urządzenie nie drukuje. czy zadanie drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu. że wszystkie ustawienia są prawidłowe. Zmień orientację strony w aplikacji. Urządzenie może być nieprawidłowo skonfigurowane. Zamknij pokrywę. czy urządzenie nie wyświetla błędu systemowego na wyświetlaczu panelu sterowania. Patrz sekcja Oprogramowanie. Sprawdź właściwości drukarki. że rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki jest zgodny z rozmiarem papieru w zasobniku. Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia rozmiaru papieru nie są zgodne. czy rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi określonemu w sterowniku drukarki. Można także sprawdzić w ustawieniach używanej aplikacji. • Nie zainstalowano kasety z tonerem. Rozmiar dokumentu jest zbyt duży — brakuje pamięci dyskowej komputera. aby upewnić się. podłącz kabel do innego sprawnego komputera i wykonaj wydruk. Urządzenie nie jest wybrane jako drukarka domyślna. Wykonywanie zadania drukowania trwa bardzo długo. Zadanie może być bardzo złożone. W wielu aplikacjach źródło papieru można wybierać na karcie Papier cienki w oknie właściwości drukarki. Można także spróbować użyć innego kabla drukarki. Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows.) • Nie załadowano papieru do podajnika. skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. 59 _Rozwiązywanie problemów . • Jeśli wystąpił błąd systemowy. sprawdź źródło zasilania. Jeśli komputer jest wyposażony w większą liczbę portów. Źródło papieru określone we właściwościach drukarki mogło zostać niepoprawnie wybrane. Mogła zostać wybrana niewłaściwa orientacja strony. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. Urządzenie wybiera materiały do drukowania z niewłaściwego źródła papieru. Zainstaluj kasetę z tonerem. Napraw oprogramowanie drukarki. aby określić. Uprość stronę lub zmień ustawienia jakości wydruku. Wybierz urządzenie Samsung CLX-3170 Series jako drukarkę domyślną w systemie Windows. Upewnij się. Możliwa przyczyna Urządzenie nie działa prawidłowo. Sprawdź następujące możliwości: • Przednia pokrywa nie jest zamknięta. Ustawienia portu są nieprawidłowe. Wybierz właściwe źródło papieru. Zwolnij więcej przestrzeni na dysku twardym i wydrukuj dokument ponownie. Sterownik drukarki został nieprawidłowo zainstalowany. Jeśli to możliwe. Kabel łączący urządzenie z komputerem jest uszkodzony. Połowa strony jest pusta. Usuń zakleszczenie papieru. Załaduj papier. upewnij się. (Patrz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 53. Sprawdź. Kabel łączący urządzenie z komputerem nie jest podłączony prawidłowo. Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. czy urządzenie jest włączone. • Wystąpiło zakleszczenie papieru. aby umożliwić dostęp do tego zadania drukowania. Możliwa przyczyna Urządzenie nie jest zasilane. że urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu. Sugerowane rozwiązania Sprawdź.Problemy z drukowaniem Stan Stan Urządzenie nie drukuje.

np. kontroler lub płyta główna. mogą być uszkodzone. Plamy toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc • Rozdzielczość zdjęcia jest bardzo niska. jakość wydruku może się pogorszyć. Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczość zostaje zmniejszona. może być zbyt wilgotny lub chropowaty. Sugerowane rozwiązania Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. które na pewno jest poprawne.Stan Urządzenie drukuje. • Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. drukując plik PDF jako obraz. Plik może zawierać puste strony. że wybrano właściwe urządzenie. Jakość druku zdjęć nie jest dobra. Rozwiązywanie problemów_ 60 . Sugerowane rozwiązania Jest to normalne zjawisko. Możliwa przyczyna Kabel drukarki jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30.) W razie konieczności wymień kasetę z tonerem. zniekształcony lub niepełny. • Obecność wyblakłych powierzchni i plam sugeruje konieczność wyczyszczenia kasety z tonerem. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące usuwania problemu. Włącz opcję drukowania Drukuj jako obraz w opcjach drukowania aplikacji Acrobat. Zmniejsz rozmiar zdjęcia. Strony są drukowane. Możliwa przyczyna Używanie wilgotnego papieru może powodować wydzielanie pary podczas drukowania. podłącz kabel i urządzenie do innego komputera i spróbuj wydrukować zadanie. wymień kasetę z tonerem. czy w pliku nie ma pustych stron. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub pusta. ale tekst jest niepoprawny. Problemy z jakością wydruków Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany nieprawidłowo. który wcześniej został już prawidłowo wydrukowany. Oczyść moduł LSU i skontaktuj się z serwisem. Jeśli to możliwe. Sprawdź. Niezgodność między plikiem PDF i produktami z serii Acrobat.) Jeżeli nie nastąpi poprawa jakości wydruku. Można tymczasowo przedłużyć okres eksploatacji kasety z tonerem. białe pasma lub wyblakłe obszary: • Zapas toneru się kończy. np. Stan Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie wydziela parę w pobliżu tacy odbiorczej. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. Niektóre elementy. np. System operacyjny działa nieprawidłowo. aby upewnić się. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami. Zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer. Obrazy nie są wyraźne. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. tekstu lub ilustracji. Skontaktuj się z serwisem. wymień kabel drukarki. Stan Zbyt jasny lub wyblakły wydruk Sugerowane rozwiązania Jeżeli na stronie występują pionowe. (Patrz „Rozprowadzanie toneru” na stronie 48.) • Jeśli cała strona jest zbyt jasna. Drukarka nie drukuje poprawnie pliku PDF. Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji. Brakuje niektórych elementów graficznych. W razie potrzeby potrząśnij kasetą z tonerem. Aplikacja działa nieprawidłowo. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami. Problem można rozwiązać. Spróbuj wydrukować dokument. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 46.) Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia.) Wybrano niewłaściwy sterownik drukarki. ale są puste. może być zbyt wilgotny lub chropowaty. być może ustawiono zbyt niską rozdzielczość. Dostosuj rozdzielczość drukowania. Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu. Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji. Można kontynuować drukowanie.

Skontaktuj się z serwisem. które mają nachodzące na siebie połączenia po drugiej stronie. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 46. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. • Zespół utrwalający może być uszkodzony.) Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Jeśli na stronie występują regularne ślady. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. wydrukuj kilka razy arkusz czyszczący. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Użyj papieru innego typu lub innej marki. Użyj papieru innej marki. • Jeżeli litery są zniekształcone. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu wydruku. • Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na kopercie. Oczyść moduł LSU i skontaktuj się z serwisem.Stan Wyblakłe obszary Sugerowane rozwiązania Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe. Drukowanie na połączeniach może powodować problemy. A Zniekształcone znaki Kolorowe lub czarne tło Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży: • Zmień papier na papier o mniejszej gramaturze.) Jeżeli litery są zniekształcone i występuje efekt falowania. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Skontaktuj się z serwisem. aby uniknąć drukowania w obszarach. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30.) • 61 _Rozwiązywanie problemów . skontaktuj się z serwisem. zazwyczaj okrągłe obszary: • Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukować zadanie. że używany papier jest zbyt śliski.) AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Powtarzające się pionowe paski Białe plamy Jeśli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady: • Kaseta z tonerem może być uszkodzona. zmień układ wydruku. Jeśli wady występują na tylnej części strony.) • Zła partia papieru. problem zostanie prawdopodobnie rozwiązany po wydrukowaniu kilku następnych stron. należy dostosować rozdzielczość drukowania za pomocą aplikacji lub właściwości drukarki. Rozproszenie toneru w tle Pionowe linie na wydruku Jeśli na stronie występują pionowe smugi: • Bęben wewnątrz kasety z tonerem może być porysowany.) • Na niektórych częściach urządzenia może znajdować się toner. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. kliknij kartę Papier. Skontaktuj się z serwisem. Nie otwieraj opakowania papieru. Plamki w tle powstają z drobin toneru rozprowadzonych w sposób przypadkowy na drukowanej stronie. Patrz sekcja Oprogramowanie. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. • Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. a następnie ustaw typ Papier gruby. Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić. Przejdź do właściwości drukarki. a obrazy niekompletne. zainstaluj nową kasetę z tonerem. moduł skanera może wymagać naprawy. • Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy.) Sprawdź typ i jakość papieru. jeżeli nie jest to konieczne.) Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi: • Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. • Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię drukowanej strony. Spróbuj wykonać wydruk na innym papierze. • Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową. aby uzyskać szczegółowe informacje. Skontaktuj się z serwisem. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. • Papier może być zbyt wilgotny. aby wyczyścić kasetę. aby papier nie wchłonął zbyt wiele wilgoci. Na stronie widoczne są białe plamy: • Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są przenoszone na części wewnętrzne urządzenia. może to znaczyć. Użyj papieru z innej partii.) • Sprawdź środowisko pracy urządzenia: bardzo suche (niska wilgotność) lub bardzo wilgotne powietrze (wilgotność względna wyższa niż 80%) może powodować zwiększone zaciemnienie tła. co powoduje zabrudzenie wałka transferowego. • Zmień opcje drukarki i spróbuj ponownie. że niektóre obszary papieru nie będą wchłaniać toneru. Stan Smugi toneru • • • Sugerowane rozwiązania Wyczyść wnętrze urządzenia. Wyczyść wnętrze urządzenia. Jeżeli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu.

że papier został poprawnie załadowany. czy toner nie wysypuje się z kasety. Skontaktuj się z serwisem. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie.) Strony jednokolorowe lub czarne • • A • Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana. powodując wysypywanie się toneru lub zbyt jasne wydruki. kliknij kartę Papier. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.) Urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem. a następnie ustaw typ Papier cienki. Kaseta z tonerem może być uszkodzona i może wymagać wymiany. że papier został poprawnie załadowany.) Jeśli wystąpią poziome. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 46.) Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Nieznany obraz pojawia się wielokrotnie na kilku kolejnych arkuszach lub toner wysypuje się. Braki w wypełnieniu znaków A Poziome smugi W częściach znaków. Ze względu na skład folii puste wypełnienia niektórych znaków są zjawiskiem normalnym. Sprawdź typ i jakość papieru. Sprawdź typ i jakość papieru. Stan Wysypywanie się toneru z kasety • • • • Sugerowane rozwiązania Wyczyść wnętrze urządzenia. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. Przejdź do właściwości drukarki. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Zwijanie się Zabrudzenie tylnych stron wydruków • Sprawdź. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°. Patrz sekcja Oprogramowanie. Wyczyść wnętrze urządzenia. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.) • Jeśli problem występuje nadal. występują białe plamy: • W przypadku folii użyj innego ich typu.) Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. urządzenie może wymagać naprawy.Stan Przekrzywienie strony • • • Sugerowane rozwiązania Upewnij się.) Marszczenie się papieru • • • Upewnij się.) Jeśli problem powtarza się. aby uzyskać szczegółowe informacje. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Zwijanie i falowanie • • • Upewnij się.) Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 46. Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest podawany do drukarki: • Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. wydruk jest zbyt jasny bądź występują zabrudzenia. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. • Papier może być niezgodny ze specyfikacjami. Skontaktuj się z serwisem. równoległe czarne paski lub smugi: • Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana. • Druk może odbywać się na niewłaściwej stronie papieru. Zwijanie się papieru może być spowodowane wysoką temperaturą i wilgotnością. czy papier lub inne nośniki zostały prawidłowo włożone do zasobnika oraz czy prowadnice nie przylegają zbyt mocno do brzegów stosu lub nie są od nich zbytnio oddalone. • Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Drukarka jest prawdopodobnie używana na wysokości 1000 m lub większej. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. że papier został poprawnie załadowany.) Sprawdź typ i jakość papieru. urządzenie może wymagać naprawy. Wyciągnij papier i odwróć go. (Patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 27. Sprawdź typ i jakość papieru. Duża wysokość bezwzględna może mieć niekorzystny wpływ na jakość druku np. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. które powinny być wypełnione. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Tę opcję można ustawić na karcie Program do ustawiania opcji drukarki lub Drukarka w obszarze właściwości sterownika drukarki. • Zmień opcje drukarki i spróbuj ponownie.) Sprawdź. Rozwiązywanie problemów_ 62 .

Spróbuj użyć funkcji skanowania wstępnego. • • Wymień papier w zasobniku na papier z nowego opakowania. czy zadziała. Sprawdź i dopasuj prowadnice papieru. Jeśli tak. a następnie odwróć go w zasobniku papieru. Prawdopodobnie trwa wykonywanie zadania kopiowania lub drukowania. Sprawdź ustawienia konfiguracji programu SmarThru lub używanej aplikacji w celu upewnienia się. czy porty są połączone prawidłowo oraz czy urządzenie jest włączone.” • „Skaner wykonuje zadanie odbierania lub drukowania danych. Po usunięciu zakleszczenia papieru sprawdź. książki i podobne dokumenty należą do oryginałów. czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. Na kopiach widać rozmazania.) Upewnij się. W miejscach o dużej wilgotności nie należy pozostawiać papieru w urządzeniu przez dłuższy czas. • • • Na ekranie komputera wyświetlany jest następujący komunikat: • „Urządzenie nie może być ustawione w wybranym trybie sprzętowym. kropki i zanieczyszczenia. który ma być zeskanowany. Sprawdź. czy papier do kopiowania jest włożony prawidłowo. Kabel drukarki może być nieprawidłowo podłączony lub zasilanie zostało wyłączone. Jeśli to konieczne. linie. Jeśli na oryginalnym dokumencie nie ma wad. wyczyść moduł skanera. Pokrywa skanera mogła pozostać otwarta podczas wykonywania kopii. (Patrz „Czyszczenie modułu skanera” na stronie 47. że zadanie skanera zostało wysłane do prawidłowego portu. jeśli to konieczne. że oryginał umieszczono na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu. Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony lub zasilanie zostało wyłączone. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość skanowania. Urządzenie mogło być często włączane i wyłączane. • • • Obraz kopii jest przekrzywiony. Grafika jest skanowana wolniej niż tekst.Problemy z kopiowaniem Stan Kopie są zbyt jasne lub zbyt ciemne. Obraz łatwo ściera się z kopii.” • „Port jest wyłączony. czy w urządzeniu nie pozostały resztki papieru do kopiowania.” • „Skanowanie nie powiodło się. • • Drukowane są puste kopie. Sugerowane rozwiązania Użyj przycisku Zaciemnienie. Może to wynikać z faktu. aby przyciemnić lub rozjaśnić tło kopii. Spróbuj ponownie po zakończeniu bieżącego zadania. Sprawdź. Sprawdź. Sprawdź. Sterownik drukarki nie jest zainstalowany lub system operacyjny nie został prawidłowo skonfigurowany. czy kabel USB jest prawidłowo podłączony. Szczegóły dotyczące ustawiania opcji BIOS zawiera podręcznik użytkownika komputera.” • „Nieprawidłowa operacja. wymień kabel. czy urządzenie drukuje odebrane dane. że oryginał umieszczono na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu. zeskanuj dokument po wydrukowaniu odebranych danych. Uruchom ponownie komputer i ponów próbę. Moduł skanera skanuje bardzo wolno. Upewnij się. Sprawdź. • • • Kaseta z tonerem wystarcza na mniejszą liczbę kopii niż oczekiwana. Szybkość komunikacji spada w trybie skanowania. • • Jeśli wady występują na oryginale. który jest na pewno sprawny. aby zobaczyć. Upewnij się. Następnie uruchom ponownie komputer. biuletyny informacyjne. czy kabel USB nie jest uszkodzony. Ustaw w komputerze tryb ECP (w ustawieniach BIOS). że oryginały zawierają obrazy. • • • Występują częste zakleszczenia papieru do kopiowania.” • • • • • • 63 _Rozwiązywanie problemów . • • Sugerowane rozwiązania Upewnij się. aby rozjaśnić tło kopii. Formularze. Ilość dostępnej pamięci może nie być wystarczająca do pomieszczenia dokumentu.” • „Port jest używany przez inny program. Przekartkuj stos papieru. Pomoże to zwiększyć szybkość. użyj przycisku Zaciemnienie. Wybrany port jest aktualnie używany. których kopiowanie wymaga większej ilości toneru. Po jego zakończeniu spróbuj wykonać wybrane zadanie. że papier ma odpowiednią gramaturę. Wymień papier w zasobniku na nowy. Zaleca się używanie papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m2. duże ciemne obszary i grube linie. Problemy ze skanowaniem Stan Skaner nie działa. Zamień kabel na taki. ponieważ do przeanalizowania i odtworzenia zeskanowanego obrazu wymagana jest duża ilość pamięci. Sprawdź. że oryginał został ułożony na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu.

Obsługiwane systemy operacyjne to Windows 2000/XP/Vista. uruchom kreatora Add new printer w celu skonfigurowania urządzenia. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. naciśnij przycisk Start. czy dane urządzenie znajduje się na tej liście. To powinno wystarczyć do wznowienia normalnej pracy drukarki. • • Rozwiązywanie problemów_ 64 . Na przykład podczas próby wydruku dokumentu. Sprawdź. W przypadku aplikacji Gimp front-end. Sugerowane rozwiązania Sprawdź wersję systemu operacyjnego. czy port nie jest zajęty. czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki. „Wystąpił błąd limitu czasu drukarki”. wybierz kolejno „print” -> „Setup printer” i zmodyfikuj parametr wiersza polecenia w wierszu polecenia. • Sugerowane rozwiązania Sprawdź. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port.1. czy aplikacja ma specjalną opcję drukowania. Należy drukować z wykorzystaniem protokołu socket zamiast IPP lub zainstalować nowszą wersję systemu CUPS (cups-1. Sprawdź. Otwórz program Unified Driver Configurator i przejdź do karty Printers w oknie Printers configuration. Ponownie zainstaluj sterownik drukarki. Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart. • • Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. czy wystąpił błąd. Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania. „Wyjątek OE”. a następnie ponownie uruchom system Windows. np. Sprawdź. Sugerowane rozwiązania Zamknij wszystkie aplikacje.2 (cups-1. „Spool32” lub „Niedozwolona operacja”. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Jeśli nie. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu). czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. Jeśli w wierszu polecenia wpisano parametr „-oraw”. Typowe problemy w systemie Linux Stan Urządzenie nie drukuje. „-oraw”. Otwórz okno Ports configuration i wybierz port przypisany do drukarki. Stan „stopped” mógł zostać uaktywniony w wyniku wystąpienia błędów dotyczących drukowania.1. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. W wersji systemu CUPS (Common Unix Printing System) rozprowadzanej z systemem SuSE Linux 9. uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie. aby wyświetlić listę dostępnych drukarek Sprawdź. gdy port jest zajęty przez aplikację skanującą. Częste problemy z systemem Windows Stan Podczas instalacji pojawia się komunikat „Plik w użyciu”.Menedżer skanowania firmy Samsung — problemy Stan Nie można korzystać z programu Menedżer skanowania firmy Samsung.22 lub nowszą). W panelu Selected port można sprawdzić. Aby uniknąć konfliktu. Wystarczy zaczekać. Wyświetlane są komunikaty: „Ogólny błąd ochrony”. Zamknij wszystkie aplikacje. aby drukowanie przebiegało prawidłowo. Wyświetlone zostały komunikaty: „Nie można wydrukować”. Jeśli w obszarze stanu widoczny jest ciąg „(stopped)”.21) występuje problem z drukowaniem przy użyciu protokołu IPP (Internet Printing Protocol). możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. aż urządzenie zakończy drukowanie. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Windows znajduje się w dokumentacji systemu Microsoft Windows dostarczonej wraz z komputerem. Zapoznaj się z opisem w panelu Selected printer. usuń go. sprawdź połączenie i/lub określ. Otwórz okno Printers configuration i wybierz urządzenie z listy drukarek. czy drukarka jest uruchomiona.

W panelu Selected port można sprawdzić. czy w systemie zainstalowano sterownik skanera danego urządzenia. należy uaktualnić Ghostscript co najmniej do wersji 7. Problem został rozwiązany w oprogramowaniu AFPL Ghostscript w wersji 8. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. Nie można skanować za pomocą aplikacji GIMP. Zazwyczaj ma to miejsce podczas uruchamiania procedury skanowania i powoduje wyświetlenie odpowiedniego okna komunikatu. Sugerowane rozwiązania Należy unikać zmiany parametrów zadania drukowania (na przykład przy pomocy interfejsu użytkownika LPR). konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Aby uniknąć konfliktu.05) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana. Jeśli nie. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www. Sprawdź. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/ wyjścia (portu). czy urządzenie jest podłączone do komputera. otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do skanera.com jako Ghostscript Bug 688252. To znany problem występujący w przypadku korzystania z drukarek kolorowych z wersjami programu Ghostscript (8. Aby zidentyfikować źródło problemu. Ponieważ sterownik Unified Linux Driver blokuje port w trakcie drukowania. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie.com. Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE. Sprawdź. nagłe przerwanie jego pracy powoduje. należy uaktualnić Ghostscript co najmniej do wersji 8. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Symbol portu /dev/mfp0 odpowiada przypisaniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanerów. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd.Stan Niektóre obrazy kolorowe drukowane są na czarno. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. gdy zadanie drukowania jest w toku.xx lub nowszej. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. W przypadku korzystania z innej aplikacji do skanowania sprawdź w systemie pomocy tej aplikacji. że port pozostaje zablokowany i nie jest dostępny dla kolejnych zadań drukowania. Otwórz program Unified Driver Configurator. spróbuj zwolnić port. /dev/mfp1 odpowiada przypisaniu LP:1 itd. • Urządzenie nie drukuje całych stron. pobierz oprogramowanie AFPL Ghostscript z witryny http://sourceforge.51 lub wcześniejszymi) w 64-bitowym środowisku Linux. Niektóre obrazy kolorowe drukowane są w nieoczekiwanym kolorze. To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.xx) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana RGB. po czym drukowanie zadania jest rozpoczynane ponownie. Znane wersje serwera CUPS przerywają zadanie drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania. Usterka została zgłoszona w witrynie bugs. Jeśli wystąpi taka sytuacja. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www. czy port nie jest zajęty.ghostscript.52 i nowszych. Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE. Sprawdź czy interfejs programu GIMP ma opcję „Xsane: Device dialog” w menu „Acquire”.ghostscript. • 65 _Rozwiązywanie problemów . Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4. przejdź do opcji Scanners configuration i naciśnij przycisk Drivers. Aby rozwiązać problem.ghostscript. Sprawdź. strony są zadrukowane w połowie. czy jest prawidłowo podłączone przez port USB i czy zostało włączone.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj je. czy sterownik o nazwie odpowiadającej nazwie danego urządzenia znajduje się na liście.06 lub nowszej. Moduł Xsane dla programu Gimp znajduje się na dysku CD z dystrybucją systemu Linux lub na stronie głównej programu Gimp. konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. zainstaluj na komputerze moduł Xsane dla programu Gimp. Urządzenie nie znajduje się na liście skanerów. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy na dysku z dystrybucją systemu Linux lub aplikacji Gimp. Sprawdź. Sugerowane rozwiązania To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7. • Stan Podczas drukowania dokumentu występuje błąd „Cannot open port device file”.com. • Sprawdź.

W panelu Selected port można sprawdzić. Symbol portu /dev/mfp0 odpowiada przypisaniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanerów. czy port nie jest zajęty. Jeśli podczas skanowania wystąpi błąd wejścia/wyjścia. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux dostarczonym wraz z komputerem. sprawdź. Ten komunikat pojawia się na ogół na początku procedury skanowania. Sprawdź. Rozwiązywanie problemów_ 66 . Sugerowane rozwiązania Brak zgodności pomiędzy plikiem PDF i produktami z serii Acrobat: Problem można rozwiązać. Aby ustalić przyczynę problemu. Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4.3. Typowe problemy na komputerach Macintosh Stan Drukarka nie drukuje poprawnie pliku PDF.3. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. /dev/mfp1 odpowiada przypisaniu LP:1 itd. otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do skanera. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu). tekstu lub ilustracji. czy urządzenie jest prawidłowo podłączone. czy urządzenie zostało podłączone do komputera. Brakuje niektórych elementów graficznych. Sprawdź. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. czy dokument został załadowany do urządzenia. Aby uniknąć konfliktu.Stan Urządzenie nie skanuje.2. Włącz opcję drukowania Drukuj jako obraz w opcjach drukowania aplikacji Acrobat. że system Mac OS nie może w trakcie drukowania strony tytułowej utworzyć czcionki. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. Litery alfabetu angielskiego i cyfry wyświetlane są prawidłowo na stronie tytułowej. drukując plik PDF jako obraz. • • Sugerowane rozwiązania Sprawdź. • Wynika to z faktu. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. Zaktualizuj system operacyjny Mac OS do wersji 10. stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd. Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.3 lub nowszej. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. ale zadanie drukowania nie zostało usunięte z bufora w systemie Mac OS 10. Dokument został wydrukowany. Niektóre litery nie są normalnie wyświetlane podczas drukowania strony tytułowej. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Mac OS znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Mac OS dostarczonym wraz z komputerem.

żółty. Deklarowana wydajność jest podana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Portugalia. Belgia. Słowenia. Niemcy. Wielka Brytania c. Czechy.samsung. Liczba obrazów jest określana przy założeniu jednego koloru na każdą stronę. b. albo przejść do witryny www. Aby uzyskać informacje na temat dostępności części w danym kraju. Bułgaria.com/supplies i wybrać swój kraj/region w celu uzyskania informacji dotyczących kontaktu z działem pomocy technicznej. Węgry. Grecja. Austria. Francja. amarantowy. Polska. Rumunia. Szwecja. • Jak kupić Jak kupić Aby zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne lub akcesoria firmy Samsung. Niniejszy rozdział obejmuje: • Materia³y eksploatacyjne Części i funkcje opcjonalne mogą różnić się w zależności od kraju. Serbia. Zamawiając nowe kasety drukujące lub inne materiały eksploatacyjne należy pamiętać. ponieważ konfiguracje kaset drukujących i innych materiałów eksploatacyjnych mogą się różnić w zależności od kraju. u którego zakupiono urządzenie. Norwegia. Dania. Macedonia. Hiszpania. Chorwacja. W przeciwnym razie kasety drukujące lub inne materiały eksploatacyjne będą niezgodne z urządzeniem. że muszą być one zakupione w tym samym kraju co urządzenie. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (błękitny.zamawianie materiałów eksploatacyjnych Ten rozdział zawiera informacje na temat zakupu kaset i akcesoriów dostępnych dla urządzenia. czarny) okres eksploatacji elementu zostanie skrócony o 25%. Region A: Albania. Materiały eksploatacyjne Po wyczerpaniu się toneru można zamówić następujące rodzaje kaset z tonerem: Typ Standardowa wydajność kasety z tonerem • Średnia wydajnośća Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: 1500 standardowych stron (czarny) Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu: 1000 standardowych stron (żółty/amarantowy/ błękitny) Numer katalogowy CLT-K409S (czarny) CLT-C409S (błękitny) CLT-M409S (amarantowy) CLT-Y409S (żółty) Region Ab CLT-K4092S (czarny) CLT-C4092S (błękitny) CLT-M4092S (amarantowy) CLT-Y4092S (żółty) CLT-R409 CLT-W409 • Zespół obrazowania Pojemnik na zużyty toner Około 24 000 obrazów Około 2500 obrazówc (pełny kolor — 5% obrazu) a. Słowacja. należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym. Cypr. Holandia. Szwajcaria. 67 _Zamawianie materiałów eksploatacyjnych . Włochy. Bośnia. Finlandia. należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Samsung lub sprzedawcą.

5 kg (31. wyposażenia dodatkowego. amarantowy. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (czarny. x gł. Natężenie dźwięku. błękitny. a. x wys. 75 g/m2 Element Pojemnik na zużyty Około 10 000 obrazów tonerc.97 funta) • • Papier: 2. takich jak różne funkcje.) Gramatura (włącznie z materiałami eksploatacyjnymi) Waga opakowania Cykl eksploatacyjny Temperatura utrwalania Opis 128 MB (bez możliwości rozszerzenia) 415 x 360 x 311 mm Stroną zadrukowaną w dół: 80 arkuszy papieru 75 g/m2 110–127 V (AC) lub 220–240 V (AC) Informacje na temat właściwego napięcia. Kolor (Żółty/ amarantowy/ błękitny) Wydajność zespołu obrazowaniac. są oznaczone symbolem *. Element Pojemność zasobników papieru Pojemność zasobnika wyjściowego Zasilanie Opis Zasobnik: 150 arkuszy zwykłego papieru. częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku. • • • • • • Przeciętny tryb pracy: mniej niż 350 W Tryb gotowości: mniej niż 80 W Tryb oszczędzania energii: mniej niż 15 W Tryb gotowości: poziom hałasu w tle Tryb drukowania: poniżej 48 dBA Tryb kopiowania: poniżej 50 dBA 14. Liczba obrazów jest określana przy założeniu jednego koloru na każdą stronę. d. d Około 24 000 obrazów Dane techniczne_ 68 .41 funta) Plastik: 0. częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego urządzenie znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.Dane techniczne Ten rozdział zawiera informacje na temat danych technicznych urządzenia.4 kg (0.0 kg (4. b.6 °F) Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej 16 znaków x 2 wiersze Czarny Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: 1500 standardowych stron (jest dostarczany ze startową kasetą z tonerem umożliwiającą wydrukowanie 1000 stron). Wydajność jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. żółty) okres użytkowania tego elementu zostanie skrócony o 25%. d Pamięć Wymiary zewnętrzne (szer. Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy. Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu: 1000 standardowych stron (jest dostarczany ze startową kasetą z tonerem umożliwiającą wydrukowanie 700 stron). częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku.88 funta) Do 20 000 obrazówd (miesięcznie) 180 °C (356 °F) Zużycie energii Poziom hałasua Czas rozgrzewania Środowisko pracy Wyświetlacz Okres eksploatacji kasety z toneremb poniżej 35 sekund Temperatura: od 10 do 32 °C (od 59 do 89. dostępne w zależności od typu urządzenia. ISO 7779. c. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki • • Dane techniczne skanera Dane techniczne kopiarki Ogólne dane techniczne Funkcje opcjonalne. Wydajność może różnić się w zależności od środowiska pracy.

Fedora Core 1 – 4 Komputery Macintosh: Mac OS X 10. typu nośników. metody połączenia.5.0 Ethernet 10/100 Base TX (wbudowane)c PDF. rozmiarów nośników oraz złożoności zadania. 17 str. 150./min w formacie Letter • • • • Ze stanu gotowości: poniżej 14 sekund Ze stanu wyłączenia: poniżej 45 sekund Ze stanu gotowości: poniżej 26 sekund Ze stanu wyłączenia: poniżej 57 sekund Dane techniczne skanera Element Zgodność Metoda skanowania Rozdzielczośća Opis Standard TWAIN/standard WIA Kolor CIS Standard TWAIN Standard WIA Skanowanie do USB Skanowanie do komputera Format pliku skanowania sieciowegob Rzeczywista długość obszaru skanowania Rzeczywista szerokość obszaru skanowania Głębia bitowa kolorów Głębia bitowa trybu mono 1200 x 1200 dpi (do 4800 x 4800 dpi) do 1200 x 1200 dpi 100. 600 dpi Czas pierwszego wydruku Czarnobiały Kolor Rozdzielczość drukowania Język drukarki Zgodność z systemami operacyjnymib Maks. wydajności komputera. Opcja JPEG jest niedostępna w przypadku wybrania trybu monochromatycznego w skanowaniu kolorowym. oprogramowania.samsungprinter. 300. 4 str. 200. W zależności od aplikacji używanych do skanowania maksymalna rozdzielczość może się różnić. Tylko model CLX-3175N c. b. c.0. 208 mm Interfejs 24 bity 1 bit dla trybu czarno-białego 8 bitów dla skali szarości a. W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania należy odwiedzić stronę www. Mandrake 9./min w formacie A4.3 – 10./min w formacie A4. Universal Mac High speed USB 2.com. JPEGc Maks. 300 dpi 75. TIFF.2. 69 _Dane techniczne .2 – 10. BMP. 289 mm Maks.1. Tylko model CLX-3175N a.2 – 9. Zależy od używanego systemu operacyjnego. 2400 x 600 dpi SPL-C • • • • • Windows: 2000/XP/2003/Vista Linux: Red Hat 8./min w formacie Letter Kolor: do 4 str.0 – 9. 200. SuSE 8.Dane techniczne drukarki Element Metoda drukowania Szybkość drukowaniaa Opis Kolorowe drukowanie laserowe • • Czarno-biały: do 16 str. b.

Cypr. Węgry. 4 kopii/min w formacie Letter do 600 x 600 (tekst. Szwajcaria. Hiszpania. Holandia. Francja. Portugalia. Czarnogóra. czasopisma) do 1200 x 1200 (zdjęcie) Szyba skanera Szyba skanera: od 25% do 400% a. Włochy Dane techniczne_ 70 . Bułgaria. Hercegowina. Austria. Niemcy. Słowacja. Chorwacja. Polska. Norwegia. Czechy. Irlandia. Belgia. Region A: Albania. 17 kopii/min w formacie Letter Region Ab: do 12 kopii/min w formacie A4 Kolor: do 4 kopii/min w formacie A4. Luksemburg. Szwecja. Macedonia. Bośnia. Serbia. b. Dania. Słowenia. Rumunia. Finlandia. tekst/zdjęcie. Szybkość kopiowania jest określana w odniesieniu do wielokrotnego kopiowania tego samego dokumentu. Wielka Brytania.Dane techniczne kopiarki Element Szybkość kopiowaniaa • • Rozdzielczość kopiowania Zakres powiększenia Opis Czarno-biały: do 16 kopii/min w formacie A4. Grecja.

CSV CSV (Comma Separated Value) to format plików. nawet w przypadku platform innych niż firmy Microsoft. Arkusz ITU-T nr 1 Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T dla transmisji dokumentów faksowych. Cykl eksploatacyjny Cykl eksploatacyjny to liczba stron. Inc dla sieci komputerowych. Zazwyczaj odbywa się to w trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu operacyjnego. Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP. drukarka ma drukowanie ograniczone do 2400 stron dziennie. BOOTP Protokół BOOTP (Bootstrap Protocol). Dysk twardy Dysk twardy (HDD) to urządzenie do trwałego zapisu danych przechowujące dane zakodowane cyfrowo na szybko obracających się płytach o magnetycznych powierzchniach. 00-00-0c-34-11-4e).Glosariusz W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym glosariuszu omówiono terminologię powszechnie stosowaną w odniesieniu do drukowania jak również terminy stosowane w tym podręczniku użytkownika. używany w programie Microsoft Excel. Dioda LED Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe informujące o stanie urządzenia. w przypadku 20 dni roboczych. Był on dołączony do oryginalnego komputera Macintosh (1984). DRPD DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) Distinctive Ring (Dzwonienie dystynktywne) to usługa firm telekomunikacyjnych. Protokół sieciowy używany przez klienta sieciowego w celu automatycznego przydzielenia adresu IP. Do drukarki odnoszą się ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji. stał się nieformalnym standardem w branży. która umożliwia użytkownikowi używanie jednej linii telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów telefonów. a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu. Ten format plików. Domyślne Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych urządzeniach. Zwykle im wyższa wartość DPI. Adres ten jest zazwyczaj zakodowany na karcie sieciowej przez producenta. Serwery BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z puli adresów. DNS Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych w sieciach. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy identyfikator zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znaków pogrupowanych w pary (np. Serwer DHCP udostępnia parametry konfiguracyjne specyficzne dla klienta DHCP hosta żądającego zazwyczaj informacji wymaganych przez hosta klienta w celu włączenia się do sieci IP. CCD Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający wykonywanie zadań skanowania. Protokół BOOTP umożliwia komputerom bezdyskowym uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu operacyjnego. BMP Format grafiki bitmapowej używany wewnętrznie w podsystemie grafiki (GDI) systemu Microsoft Windows. Adres MAC Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator przypisany do karty sieciowej. Brama Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią komputerową i linią telefoniczną. DPI Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka. format CSV jest używany do wymiany danych między różnymi aplikacjami. których wydrukowanie w ciągu miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki. Drukarka igłowa Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę drukującą przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez nacisk. AppleTalk AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez firmę Apple. Umożliwia lokalizowanie przez routery urządzeń w dużych sieciach. uderzając nasączaną atramentem taśmą o papier (podobnie jak w maszynie do pisania). DHCP Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół sieciowy klient-serwer. Moduł DIMM przechowuje wszystkie dane w urządzeniu. tym wyższa rozdzielczość. na przykład w Internecie. powszechnie używany jako prosty format plików graficznych na tej platformie. takie jak dane drukowania lub dane odebranego faksu. 71 _Glosariusz . zwykle podczas okresu gwarancji. za pomocą której opisywana jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i skanowaniu. Zazwyczaj jest to komputer lub sieć umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci. Okres eksploatacji oznacza średnią liczbę wydruków. więcej szczegółów widocznych w obrazie oraz większy rozmiar pliku. DIMM Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka płytka drukowana przechowująca pamięć. Mechanizm blokowania modułu CCD jest używany do ochrony modułu CCD przed uszkodzeniami podczas przenoszenia urządzenia. Automatycznie wykrywa i naprawia błędy podczas transmisji danych faksu powodowane przez zakłócenia na linii telefonicznej. takie jak liczba wydrukowanych w ciągu roku stron. Jeśli na przykład cykl eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesiąc. ECM Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji dostępny w faksach i modemach klasy 1. Oprócz tego protokół DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresów IP hostom klienta. Adres IP Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana przez urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci korzystającej ze standardu IP (Internet Protocol).

3. W miarę zwiększania liczby bitów liczba możliwych barw staje się w praktyce zbyt duża dla mapy kolorów. Jest to protokół sieciowy używany w systemach operacyjnych Novell NetWare. a SPX — protokół TCP. aby ustalić. MH to schemat kodowania długości serii (RLE) oparty na książce kodów. Był on dołączony do oryginalnego komputera Macintosh (1984). IPX/SPX IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/ Sequenced Packet Exchange. jest niezwykle wydajny w takich zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest zwykle znacznie większa od wydajności protokołu TCP/IP). Toner może być topiony przez ciepło pochodzące z utrwalacza. Litera T ze skrótu ITU-T oznacza telekomunikację FDI Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewnątrz urządzenia. zapewniają usługi połączenia podobne do protokołów TCP/IP. IPX/SPX był początkowo projektowany dla sieci lokalnych (LAN). zajmująca się rozwojem technologii związanych z elektrycznością. faksu. metoda ta skraca czas transmisji w przypadku większości faksów. co umożliwia wiązanie go z włóknami papieru. która część adresu jest adresem sieciowym. ITU-T ITU (International Telecommunication Union) jest międzynarodową organizacją założoną w celu utworzenia standardów i regulacji międzynarodowych usług radiowych i telekomunikacyjnych Do jego podstawowych zadań należy standaryzacja. szczególnie faksów. MH MH (Modified Huffman) to metoda kompresji służąca do zmniejszania rozmiaru danych przesyłanych pomiędzy faksami podczas transmisji obrazu zgodnego z rekomendacją ITU-T T. JBIG JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji obrazów zapewniający brak utraty dokładności i jakości. Maska podsieci Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem sieciowym. JPEG JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej wykorzystywana w przypadku obrazów fotograficznych standardowa metoda kompresji stratnej. przydział pasm radiowych oraz organizacja umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. Czasami ten termin dotyczy tylko najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny sieciowej. która pozwala na użytkowanie innych urządzeń takich jak urządzenie na monety lub czytnik kart. IPX i SPX. Ustanawia globalne standardy obowiązujące w przemyśle i handlu. Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu łącza na końcu kabla równoległego podłączanego do urządzania peryferyjnego (na przykład drukarki). wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach. tym szerszy zakres odrębnych barw. a która adresem hosta. Urządzenia tego typu umożliwiają wprowadzenie opłat za drukowanie z wykorzystaniem danego urządzenia. MFP Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe łączące funkcjonalność drukarki. Intranet Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP. Od lat dziewięćdziesiątych Ethernet jest najpopularniejszą technologią sieci LAN. ale może być również używany w przypadku innych obrazów FTP Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany protokół do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej protokół TCP/IP (na przykład Internet lub intranet). IPP Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół zarówno drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania.Emulacja Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na osiągnięcie takich samych wyników jakie osiąga inne urządzenie. EtherTalk Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla sieci komputerowych. łącząc się z wieloma drukarkami. Definiuje ona okablowanie i sygnały dla warstwy fizycznej oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy MAC (media access control)/ łącza danych modelu OSI. ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to międzynarodowa instytucja ustanawiająca standardy złożona z przedstawicieli instytucji narodowych. Ponieważ większość faksów składa się głównie z białego tła. skanera itd.4. Protokół IPX przypomina protokół IP. Głębia bitowa Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę bitów używanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy bitowej. Najbardziej powszechnym standardem dla sieci Ethernet jest IEEE 802. Emulacja polega na dokładnym kopiowaniu zewnętrznych działań systemu. rozdzielczością itd. który został opracowany na potrzeby kompresji obrazów binarnych. często z uwzględnieniem jego operacji wewnętrznych. Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie. Ethernet Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla sieci lokalnych (LAN). uwierzytelniania oraz szyfrowania. Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP. LDAP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół sieciowy służący do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług katalogowych działających w protokole TCP/IP. Kaseta z tonerem Rodzaj umieszczonej w drukarce butelki z tonerem. Glosariusz_ 72 . natomiast symulacja dotyczy symulowania działania danego modelu systemu. Protokołu IPP można używać lokalnie lub przez Internet. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany kolorem monochromatycznym lub czarno-białym. rozmiarami nośników. Obsługuje on także funkcje kontroli dostępu. jest więc znacznie bardziej przydatny i bezpieczny od starszych rozwiązań z zakresu drukowania. połączenia sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu bezpiecznego udostępniania części informacji pracownikom organizacji lub umożliwiania im brania udziału w operacjach. IEEE 1284 Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez instytut IEEE. Jest to format używany do przechowywania i przesyłania zdjęć w sieci WWW. IEEE Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to międzynarodowa profesjonalna organizacja typu non-profit. Im większa głębia barwy. w wyniku czego drugi system działa tak jak pierwszy. Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze tekst i zdjęcia. kopiarki. Oba protokoły. zoptymalizowany pod kątem efektywnej kompresji białego tła.

warstwa fizyczna. PSTN PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana sieć telefoniczna. pokrycie będzie większe i w związku z tym zużycie toneru będzie tak duże. na którym wyświetlane są elementy odpowiadające za sterowanie i monitorowanie. wirtualny obraz do wydrukowania. umożliwiający oprogramowaniu współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu standardowych systemowych wywołań wejścia/wyjścia. PCL PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL) opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki.. etykiety i przezrocza. zwykle jest koloru zielonego lub szarego. która w warunkach przemysłowych jest zazwyczaj poddana routingowi przez centralę telefoniczną. fotografii lub tekstu itd. Półtony Obraz. faksach i kopiarkach. który stał się standardem branżowym. Podajnik ADF Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to mechanizm. OPC OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za pomocą wiązki laserowej.MMR MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T T. który jest kopiowany. W trakcie użytkowania drukarki moduł naświetlający bębna ulega powolnemu zużyciu. PS Patrz PostScript. PostScript PostScript (PS) to język opisu strony i programowania używany głównie w dziedzinie DTP. warstwa prezentacji. Opracowany dla wczesnych drukarek atramentowych. Druga linia jest porównywana z pierwszą. taki jak papier. Modem Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu zakodowania informacji cyfrowych. NetWare Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell. OSI OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany przez organizację ISO (International Organization for Standardization). umożliwiający wyświetlanie dwuwymiarowych dokumentów w formacie niezależnym od urządzenia i rozdzielczości. że strona papieru A4 jest w około 5% pokryta obrazem lub tekstem. Ustalone różnice są kodowane i przesyłane. należy wymienić go w odpowiednim momencie. PABX PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna automatyczna centrala telefoniczna prywatnego przedsiębiorstwa. aby urządzenie mogło drukować (lub skanować) na obu stronach papieru. Nośnik druku Nośnik. Na obszarach o dużym natężeniu kolorów występuje duża liczba punktów. który automatycznie odwraca arkusz papieru. niezależne i funkcjonalne warstwy.6. Model OSI to standardowa. MR koduje pierwszą przeskanowaną linię za pomocą metody MH. MR MR (Modified Read) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T T. warstwa transportowa. PPM PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości działania drukarki. oznaczającą ilość stron. a protokoły sieciowe oparte były na archetypowym stosie Xerox XNS. podczas gdy na obszarach jaśniejszych występuje mniejsza liczba punktów. na którym skala szarości jest symulowana za pomocą różnic w ilości punktów. co upraszcza wykonywanie wielu zadań. zwykle pionowo zorientowany obszar. 73 _Glosariusz . warstwa sesji. o cylindrycznym kształcie. Protokół Konwencja lub standard sterujący lub uaktywniający połączenie. PDF PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku opracowany przez firmę Adobe Systems. Plik PRN Interfejs sterownika urządzenia. od górnej do dolnej: warstwa aplikacji. Moduł Duplex Mechanizm. tak że urządzenie może natychmiast zeskanować pewną jego część. na przykład dokumentu. igłowych i drukarek stronicowych. Inc. Oryginał nie jest kopią ani nie pochodzi od innej rzeczy. jak pokrycie.4. które drukarka jest w stanie wydrukować w ciągu minuty. Podajnik dwustronny DADF Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document Feeder) to mechanizm. warstwa sieciowa. w której wymagany zbiór złożonych funkcji podzielony jest na łatwe do zarządzania. skanerach. pokrycie 5% oznacza. warstwa łącza danych. modularna wizja budowy sieci. Na przykład. Obecnie NetWare obsługuje zarówno protokoły TCP/IP jak i IPX/SPX. komunikację i przesyłanie danych między dwoma punktami końcowymi sieci. tak że obie strony mogą zostać zeskanowane. język PCL został wydany w różnych wersjach dla drukarek termicznych. Poszczególne warstwy. który automatycznie podaje i odwraca arkusz oryginału. Panel sterowania Panel sterowania to płaski. który może być używany w drukarkach. Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości równoległej do uruchamiania różnych usług na komputerze PC. Panel sterowania znajduje się zwykle w przedniej części urządzenia. a także do demodulacji takiego sygnału w celu odkodowania przesłanych informacji. reprodukowany lub tłumaczony w celu utworzenia kolejnych egzemplarzy. uruchamiany w interpreterze w celu wygenerowania obrazu. Pokrycie Termin z dziedziny technologii druku określający stopień zużycia toneru w czasie drukowania. Drukarka wyposażona w moduł Duplex może drukować na obu stronach papieru. Jeżeli więc na dokumencie lub oryginale znajdują się złożone obrazy lub duża ilość tekstu. który automatycznie podaje arkusz papieru oryginału. koperty. ponieważ jest ścierany przez twarde cząstki obecne w papierze. Oryginały Pierwszy egzemplarz. emitowanej z drukarki laserowej.

Inc. używane były przez wytwórców papieru do identyfikacji ich produktów. w której zlokalizowane są zasoby. stosowane w przypadku przekształcania obrazu kolorowego na obraz w skali szarości. TIFF TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej rozdzielczości. takie jak stan zadania. TIFF opisuje dane obrazów. które zazwyczaj pochodzą ze skanera. w którym określony zostaje jeden lub większa liczba odbiorców. Sortowanie Sortowanie jest procesem drukowania zadań kopiowania wielu dokumentów w zestawach. Jest to protokół typu klient-serwer. SMTP to względnie prosty. W przypadku korzystania zarówno ze skanera. Str/min Jednostka str/min służy do określania szybkości drukarki. a następnie przesyłany jest tekst wiadomości. który wydaje się jaśniejszy. druga określa adres IP lub nazwę domeny. Składa się z wałka termicznego i wałka zapasowego. mierzona w punktach na cale (DPI) Im wyższy parametr dpi. z tego powodu papier po opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły. Znak wodny Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze. Glosariusz_ 74 . Zapewnia również uwierzytelniony mechanizm komunikacji międzyprocesowej. SMB SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany głównie do udostępniania plików. Zespół utrwalający Część drukarki laserowej topiąca toner na powierzchni nośnika druku. USB USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB Implementers Forum. Można ustawić funkcję drukowania raportu po każdym zadaniu lub tylko po transmisjach zakończonych niepowodzeniem. interfejs API przechwytywania obrazów dla systemów operacyjnych Microsoft Windows i Apple Macintosh. Kiedy wybrana jest opcja sortowania. portów szeregowych oraz różnych typów komunikacji pomiędzy węzłami w sieci. Sterownik drukarki Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z komputera do drukarki. oparty na tekście protokół. porty USB są zaprojektowane w celu równoczesnego podłączania do pojedynczego komputera wielu urządzeń peryferyjnych. Format ścieżki UNC: \\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katolog> TCP/IP Protokół kontroli transmisji (Transmission Control Protocol) i protokół IP (Internet Protocol) to zbiór protokołów komunikacyjnych. wynik transmisji i liczba wysłanych stron. poszczególnym kolorom odpowiadają różne odcienie koloru szarego. które implementują stos protokołów. która została oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows XP. Pierwsza część adresu zawiera informację o protokole. Po naniesieniu toneru na papier jednostka utrwalacza rozpoczyna obróbkę cieplną i ciśnieniową w celu utrwalenia toneru na papierze. WIA WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów. Po raz pierwszy znaki wodne zostały wprowadzone w Bolonii we Włoszech w roku 1282. odpowiadające jasnym i ciemnym częściom dokumentu. a także na znaczkach pocztowych. Skala szarości Odcienie szarości. jaką drukarka może wydrukować w ciągu minuty. TWAIN Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. który ma zostać użyty. urządzenie drukuje cały zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych kopii. kiedy jest oglądany pod światło. Ten elastyczny i niezależny od platformy format może być używany dla obrazów utworzonych przez różne aplikacje do przetwarzania obrazu. TCR Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegóły każdej transmisji.Rozdzielczość Ostrość obrazu. W tych systemach operacyjnych można zainicjować skanowanie z użyciem skanera zgodnego z architekturą WIA. pieniądzach i innych dokumentach państwowych w celu utrudnienia sfałszowania. drukarek. SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania wiadomości e-mail w Internecie. Ścieżka UNC UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na uzyskanie dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows NT i innych produktach firmy Microsoft. tym większa rozdzielczość. można zainicjować proces skanowania bezpośrednio z programu. Szybkość w obrazach na minutę to liczba jednostronnych arkuszy. jak i programu zgodnego ze standardem TWAIN. z którego korzysta sieć Internet oraz większość sieci komercyjnych. W odróżnieniu od portów równoległych. URL URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów i zasobów w sieci Internet. w którym klient przesyła wiadomość e-mail na serwer. Obrazy TIFF wykorzystują tagi — słowa kluczowe definiujące charakterystykę obrazu dołączone do pliku.

rozwi¹zywanie 60 problemy z systemem Windows 64 zasobnik dostosowywanie szerokoœci i d³ugoœci 33 K konserwacja czêœci do konserwacji 52 kaseta z tonerem 48 kopiowanie 2 str. usuwanie zasobnik 1 53 J jêzyk wyœwietlacza. rozwi¹zywanie jakoœæ wydruku 60 kopiowanie 63 Linux 64 podawanie papieru 58 Skanowanie sieciowe 64 skanowanie 63 Windows 64 Z zakleszczenie wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru 53 I ID Copy 19 zakleszczenie papieru.Indeks Symbols ³adowanie orygina³ów szyba skanera 29 M materia³y eksploatacyjne orientacyjny czas eksploatacji kasety z tonerem 48 sprawdzanie okresu eksploatacji 52 specjalne funkcje kopiowania 37 sterownik instalacja 26 C czyszczenie elementy wewnêtrzne 46 modu³ skanera 47 szyba skanera ³adowanie dokumentów 29 czyszczenie 47 O obraz t³a. 38 zaciemnienie 36 R raporty. ustawianie 27 problem. ustawianie 38 plakat 38 typ orygina³u 36 ustawienie domyœlne. 38 limit czasu. dostosowywanie 38 T tryb oszczêdzania energii 27 typ papieru ustawienie 35 D dioda LED Status 20 P pamiêæ flash USB drukowanie 43 kopia zapasowa danych 43 skanowanie 42 zarz¹dzanie 44 dostosowywanie wysokoœæ 27 U usuwanie t³a. zmiana 37. zmiana 40 75_Indeks . 37 dowód to¿samoœci 37. kopiowanie specjalne 38 dowód to¿samoœci./ark. czyszczenie 45 panel sterowania 19 papier usuwanie zakleszczenia 53 zmiana rozmiaru 33 W wymiana elementów kaseta z tonerem 49 dŸwiêk z g³oœnika 27 dŸwiêki./ark. kopia specjalna 37 drukowanie pamiêæ USB 43 raporty 45 pamiêæ. drukowanie 45 S sieæ konfigurowanie 25 korzystanie program SetIP 25 skanowanie pamiêæ flash USB 42 ustawienie domyœlne. zmiana 27 problemy w systemie Linux 64 problemy z jakoœci¹ wydruku. lub 4 str.

14/Min) 1-800-299-0013 800-7919267 3698-4698 06-80-SAMSUNG (726-7864) 3030 8282 1800 110011 www.com/co www.com/dk www.samsung.samsung.com.samsung.com/cz COUNTRY INDONESIA ITALIA JAMAICA JAPAN LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MALAYSIA MEXICO NETHERLANDS NEW ZEALAND NICARAGUA NORWAY PANAMA PHILIPPINES POLAND PORTUGAL PUERTO RICO www.samsung.ee www.com/latin www.samsung.com www.com/latin www.com/se WEB SITE www.samsung.com www.com www.com/jp www.com www.samsung.samsung.samsung.com www.com/latin REP.com/latin www. contact the Samsung customer care center.com www.com/fi www.contact SAMSUNG worldwide If you have any comments or questions regarding Samsung products.samsung.samsung.samsung.samsung.com www.samsung.com/nl www. 14000 Praha 4 70 70 19 70 1-800-10-7267 800-6225 800-7267 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 030-6227 515 3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0.samsung.samsung.com/latin www.com/ar www.com/latin www.com/nz Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt. DOMINICA EIRE RUSSIA SINGAPORE SLOVAKIA www.samsung.samsung.com/my www.samsung.samsung.samsung.samsung.samsung.samsung.com/sg www.com/at www.cn www.com/ph www.samsung.com www.kz DENMARK ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA KAZAHSTAN KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE GERMANY GUATEMALA HONDURAS HONG KONG HUNGARY INDIA Contact SAMSUNG worldwide_ 76 .com/be www.com/latin www.15/min) 01805 .6475 1880 01-8000-112-112 0-800-507-7267 844 000 844 WEB SITE www.samsung.samsung.samsung.com/lt www.samsung.samsung.samsung.com SOUTH AFRICA SPAIN SWEDEN CUSTOMER CARE CENTER 0800-112-8888 800-SAMSUNG (726-7864) 1-800-234-7267 0120-327-527 800-7267 8-800-77777 0035 (0)2 261 03 710 1800-88-9999 01-800-SAMSUNG (7267864) 0900-SAMSUNG (726-7864 € 0.samsung.10/Min) 0800SAMSUNG (726-7864) 00-1800-5077267 815-56 480 800-7267 1800-10-SAMSUNG (7267864) 0 801 801 881 022-607-93-33 80820-SAMSUNG (726-7864) 1-800-682-3180 1-800-751-2676 0818 717 100 8-800-555-55-55 1800-SAMSUNG (726-7864) 0800-SAMSUNG (726-7864) 0860-SAMSUNG (726-7864 ) 902 10 11 30 0771-400 200 www.samsung.com/pl www. COUNTRY ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CANADA CHILE CHINA COLOMBIA COSTA RICA CZECH REPUBLIC CUSTOMER CARE CENTER 0800-333-3733 1300 362 603 0800-SAMSUNG (726-7864) 0032 (0)2 201 24 18 0800-124-421 4004-0000 1-800-SAMSUNG (726-7864) 800-SAMSUNG (726-7864 ) 800-810-5858 010. česka organizační složka Vyskočilova 4.com/hk www.com/no www.com/latin www.com www.samsung.samsung.samsung.samsung.samsung.samsung.samsung.com www.com/sk www.com/ca www..SAMSUNG (7267864 (€ 0.samsung.samsung.com/cl www.com www.samsung.samsung.samsung.samsung.com/lv www.com/pt www.com/be www.samsung.com/ie www.samsung.

A.K U.samsung.com www.samsung.samsung.com/ch www.com/th www.samsung.com.samsung.com/latin www.COUNTRY SWITZERLAND TADJIKISTAN TAIWAN THAILAND TRINIDAD & TOBAGO TURKEY U.samsung.E U.com www.com/us www.com 77 _Contact SAMSUNG worldwide .com/latin www.samsung. UKRAINE UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM CUSTOMER CARE CENTER 0800-SAMSUNG (726-7864) 8-10-800-500-55-500 0800-329-999 1800-29-3232 02-689-3232 1-800-SAMSUNG (726-7864) 444 77 11 800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726 0845 SAMSUNG (726-7864) 1-800-SAMSUNG (726-7864) 8-800-502-0000 8-10-800-500-55-500 0-800-100-5303 1 800 588 889 WEB SITE www.samsung.A.samsung.samsung.com www.samsung.samsung.com www.uz www.com www.S.

© 2008 Samsung Electronics Co. Microsoft. . Ltd. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Ltd.. TrueType. UFST® i MicroType™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Monotype Imaging Inc. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z lub związane z korzystaniem z tego podręcznika użytkownika. Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji. LaserWriter i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer. • • • • • Nazwa Samsung oraz logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co. Ten podręcznik użytkownika udostępniono tylko w celach informacyjnych.

06 .REV 1.

Drukarka Samsung Sekcja Oprogramowanie .

........................................................................................................................ 13 Drukowanie do pliku (PRN) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 Usuwanie oprogramowania drukarki ................................................................................................................................................................................................................................SEKCJA OPROGRAMOWANIE SPIS TREŚCI Rozdział 1: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS Instalacja oprogramowania drukarki .............................................................................................................................. 15 Karta Grafika ................................................................................................................................ 4 Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej ....................... 11 Rozdział 2: PODSTAWOWE DRUKOWANIE Drukowanie dokumentu .................................................................................................................................... 15 Karta Papier ....................................... 17 Korzystanie z pomocy ......................... 19 Drukowanie broszur ........................................... 11 Instalowanie sterownika drukarki monochromatycznej ................. 19 Drukowanie na obu stronach papieru ............................................................................................................. 16 Karta Dodatki ......................................................................................................................................................... 4 Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej ......................................................................................................................................... 14 Ustawienia drukarki .......... 7 Ponowna instalacja oprogramowania drukarki ........................... 17 Korzystanie z ulubionych ustawień .................... 17 Rozdział 3: ZAAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) ....................................................................................................................... 20 1 ................................................................................ 17 Karta Informacje ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 Drukowanie plakatów ........ 14 Karta Układ ........................................................................................................................................................................................................ 20 Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................... 27 Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów ............. 22 Rozdział 4: LOKALNE UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI Ustawianie komputera hosta .......................................................................................................................... 21 Usuwanie znaków wodnych ....................................................................................................................................................................... 28 2 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 Skanowanie przy użyciu sterownika WIA ............................................................................................................................................................................................................................... 28 Zmiana ustawień programu Smart Panel ............................................................... 21 Edycja znaków wodnych ..................................................................................................................................... 25 Proces skanowania za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN .................. 26 Rozdział 6: KORZYSTANIE Z PROGRAMU SMART PANEL Informacje o programie Smart Panel ....................................... 28 Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki ....... 23 Rozdział 5: SKANOWANIE Skanowanie z wykorzystaniem oprogramowania SmarThru firmy Samsung ......................................................................................Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 Stosowanie znaków wodnych ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 Odinstalowywanie oprogramowania Samsung SmarThru .................................... 26 Windows Vista ............................ 22 Tworzenie nowej nakładki strony .................................... 21 Stosowanie nakładek ......................................................... 24 Korzystanie z oprogramowania SmarThru firmy Samsung ..................................................... 24 Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej . 21 Stosowanie istniejących znaków wodnych ............................................................................................................... 23 Ustawianie komputera klienta ................. 26 Windows XP ....................................................................................................................... 22 Stosowanie nakładek stron ............................................................................... 22 Usuwanie nakładek stron ........................................................................................................................................ 21 Tworzenie znaków wodnych ........................................................................................................... 28 Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej ............................. 22 Co to jest nakładka? ...........................

..................................................................................................................................................................................................................... 39 Konfigurowanie drukarki ........................................................................................................................................................................... 39 Dla komputera Macintosh podłączonego przy użyciu kabla USB ............................................................................................................................................ 29 Odinstalowywanie zunifikowanego sterownika dla systemu Linux ................................................................................................................ 43 Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41 Zmienianie ustawień drukarki ... 43 3 ......................................................... 41 Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru ............................................................................................................ 33 Drukowanie dokumentu ................................................................................................................................................... 38 Odinstalowanie oprogramowania ....................................................... 38 Korzystanie z programu SetIP .................................................................................................................................. 40 Drukowanie ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29 Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux ....................................................................................................................................................................................... 31 Okno Printers Configuration ............................................................................................................................................................................................. 43 Scanning with USB ........................................................................................................................Rozdział 7: UŻYWANIE DRUKARKI W SYSTEMIE LINUX Wprowadzenie ..... 32 Okno Scanners Configuration ................................................................................................. 34 Drukowanie plików .......................................................................................... 31 Uruchamianie programu ..................... 34 Skanowanie dokumentu ................................................................................................................................................................................. 36 Rozdział 8: UŻYWANIE DRUKARKI W ŚRODOWISKU MACINTOSH Instalowanie oprogramowania ............................... 39 Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 30 Korzystanie z programu SetIP .............................................. 31 Uruchamianie programu Unified Driver Configurator ................. 42 Skanowanie ...... 29 Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux ....................... 35 Korzystanie z programu Image Manager ...................................... 41 Drukowanie dokumentu ................................. 31 Korzystanie z programu Unified Driver Configurator ................................................................................................... 33 Konfigurowanie właściwości drukarek ............................................................................................. 39 Uruchamianie programu ........................... 32 Okno Ports Configuration .......................................... 43 Skanowanie za pośrednictwem sieci ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 Drukowanie z poziomu aplikacji ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Wpisz X:\Setup. Procedura instalacji sterowników może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. zależnie od używanej drukarki. aby zamknąć okno. kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna. kliknij przycisk Start. zastępując „X” literą napędu. W tym celu należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą instalacji. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista. Kliknij przycisk Dalej. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie uruchomione programy. Instalacja oprogramowania drukarki Można zainstalować oprogramowanie dla drukarki lokalnej lub sieciowej.exe. na przykład kabla równoległego lub USB. Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej Drukarka lokalna jest podłączana bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego kabla. kliknij kolejno Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom i wpisz X:\Setup. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki. 4 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . użytkownicy innych systemów operacyjnych powinni zapoznać się z odpowiednimi przewodnikami użytkownika systemu Windows lub pomocą online. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi. Sterownik drukarki to oprogramowanie.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. UWAGA: Jeżeli podczas instalacji pojawi się okno „Kreator nowego sprzętu”. 3 Kliknij przycisk Dalej. 1 2 Upewnij się. pomiń ten krok i przejdź do „Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej” na stronie 7. • W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody. czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. które umożliwia komunikację między komputerem i drukarką. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. niezbędne do pracy drukarki. a następnie polecenie Uruchom. UWAGA: Poniższa procedura dotyczy systemu operacyjnego Windows XP. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzania w systemie Windows Vista. lub kliknij przycisk Anuluj. 4 Wybierz Standardowa instalacja drukarki lokalnej. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.exe.1 Instalacja standardowa Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia: • • • • Instalacja oprogramowania drukarki Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Usuwanie oprogramowania drukarki Instalowanie sterownika drukarki monochromatycznej Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. wpisz Uruchom Setup. i kliknij OK. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci.

5 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. 1 2 Upewnij się. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista. Płyta CD-ROM powinna zostać uruchomiona automatycznie i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji.exe. może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego interfejsu. a następnie polecenie Uruchom.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. Następnie uruchomiony zostanie instalator. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi. zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. 6 7 Jeżeli strona testowa zostanie poprawnie wydrukowana. • Okno instalacji. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzania w systemie Windows Vista.exe. kliknij przycisk Tak. zainstaluj sterowniki ponownie. przedstawione w tym podręczniku użytkownika. • W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. Jeśli nie. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung. Instalacja niestandardowa Możesz wybrać. kliknij przycisk Nie. aby wydrukować ją ponownie. UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać poprawnie. a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji. Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung i otrzymywać informacje od firmy Samsung. • Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki. W przeciwnym razie kliknij jedynie przycisk Dalej i przejdź do kroku 7. kliknij przyciski Dalej i Nie na następnym ekranie. Wpisz X:\Setup. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej. kliknij przycisk Start. 3 Kliknij przycisk Dalej. czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. • Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. które składniki zostaną zainstalowane. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ. kliknij kolejno Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom i wpisz X:\Setup. i kliknij przycisk OK.UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera. zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10. wpisz Uruchom Setup. 5 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . zastępując „X” literą napędu. zostanie wyświetlone następujące okno.

kliknij przycisk Dalej i Nie na następnym ekranie. i kliknij przycisk Dalej. może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego interfejsu. klikając przycisk [ Przeglądaj ]. 6 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera. • Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung. przedstawione w tym podręczniku użytkownika. 9 Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung i otrzymywać informacje od firmy Samsung. kliknij przycisk Tak. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej. które mają być zainstalowane. W przeciwnym razie kliknij jedynie Dalej i przejdź do kroku 9. 8 Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie. W przeciwnym razie kliknij Zakończ. UWAGA: Można zmienić folder instalacji. kliknij przycisk Nie. 5 Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Dalej. • Okno instalacji.4 Wybierz Instalacja niestandardowa. 6 Wybierz składniki. a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji. zostanie wyświetlone następujące okno. Kliknij przycisk Dalej. aby wydrukować ją ponownie. zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. Następnie uruchomiony zostanie instalator. Jeśli nie. 7 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. • Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej. zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej.

wpisz Uruchom Setup. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do drukarki podręczniku użytkownika. kliknij przycisk Start. klikając przycisk Konfiguruj. Zaznacz żądaną opcję konfiguracji i kliknij przycisk Dalej. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. dla której ma zostać ustawiony określony adres IP. Wpisz adres IP. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzania w systemie Windows Vista. Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawień protokołu TCP/IP można przejść do instalacji oprogramowania na każdym komputerze podłączonym do sieci. Wpisz X:\Setup. czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. kliknij kolejno Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom i wpisz X:\Setup. Instalacja standardowa Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Wykonaj następujące czynności: • W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz pożądany język. 7 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . a następnie polecenie Uruchom. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki. Wybierz z listy drukarkę. 2 UWAGA: Jeśli drukarka nie jest podłączona do sieci. 4 Wybierz Standardowa instalacja drukarki sieciowej.exe. Zostanie wyświetlone okno Ustaw adres IP. b. 1 Upewnij się.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. Kliknij przycisk Dalej. maskę podsieci oraz adres bramy i wprowadź te ustawienia. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi. i kliknij OK. niezbędne do pracy drukarki. zastępując „X” literą napędu. a. zostanie wyświetlone następujące okno.Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej Po pierwszym podłączeniu drukarki do sieci należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP.exe. 3 Kliknij przycisk Dalej. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista. Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody.

5 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Wpisz X:\Setup. • Sieć można także skonfigurować za pomocą usługi SyncThru™ Web Service. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.exe. 1 Upewnij się. którą chcesz zainstalować. Wybierz z listy drukarkę. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Kliknij polecenie Uruchom SWS w oknie Ustaw adres IP. które mają być zainstalowane. wpisz Uruchom Setup. Instalacja niestandardowa Możesz wybrać poszczególne składniki. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki. co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. 2 UWAGA: Jeżeli nie można znaleźć urządzenia w sieci. kliknij kolejno Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom i wpisz X:\Setup. zastępując „X” literą napędu.exe. Kliknij przycisk Dalej i przejdź do kroku 6. należy wyłączyć zaporę i kliknąć przycisk Aktualizuj. oraz ustawić określony adres IP. aby odświeżyć listę. i kliknij przycisk Dalej. a następnie uruchomić zaporę systemu Windows i ustawić tę opcję jako nieaktywną.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. • Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. i kliknij przycisk OK. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do drukarki podręczniku użytkownika. wydrukuj stronę Konfiguracja sieci. W przypadku innych systemów operacyjnych należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w ich podręcznikach online. 6 Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno z prośbą o przeprowadzenie wydruku strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik drukarek Samsung. kliknij przycisk Start. • W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzania w systemie Windows Vista. lub aby odnaleźć jej lokalizację. 8 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista. aby dodać drukarkę do sieci. UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać poprawnie. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi. kliknij przycisk Przeglądaj. a następnie polecenie Uruchom. W systemie operacyjnym Windows należy kliknąć polecenia Start → Panel sterowania. wbudowanego serwera sieci Web. W przeciwnym razie kliknij Zakończ. zainstaluj sterowniki ponownie. kliknij przycisk Aktualizuj. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10. Aby sprawdzić adres IP lub adres MAC drukarki.c.

W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki. Aby sprawdzić adres IP lub adres MAC drukarki. Wybierz z listy drukarkę. dla której ma zostać ustawiony określony adres IP. aby odnaleźć jej lokalizację. należy wyłączyć zaporę i kliknąć przycisk Aktualizuj. • W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę. 4 Wybierz Instalacja niestandardowa. i kliknij przycisk Dalej. W przypadku innych systemów operacyjnych należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w ich podręcznikach online. W systemie operacyjnym Windows należy kliknąć polecenia Start → Panel sterowania. kliknij przycisk Aktualizuj. klikając przycisk Konfiguruj. • Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka. aby odświeżyć listę. kliknij przycisk Przeglądaj. maskę podsieci oraz adres bramy i wprowadź te ustawienia. • W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz pożądany język. Pojawi się okno Ustaw adres IP. którą chcesz zainstalować. Wpisz adres IP. 9 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . b. Wykonaj następujące czynności: 5 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. UWAGA: Jeżeli nie można znaleźć urządzenia w sieci. WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. a następnie uruchomić zaporę systemu Windows i ustawić tę opcję jako nieaktywną. wbudowanego serwera sieci Web. aby drukarka miała przydzielony określony adres IP.3 Kliknij przycisk Dalej. c. Wybierz z listy drukarkę. Kliknij przycisk Dalej. lub. aby dodać drukarkę do sieci. • Sieć można także skonfigurować za pomocą usługi SyncThru™ Web Service. Kliknij przycisk Dalej. kliknij przycisk Ustaw adres IP. wydrukuj stronę Konfiguracja sieci. a. Kliknij polecenie Uruchom SWS w oknie Ustaw adres IP.

Zostanie wyświetlona lista komponentów w celu ponownego zainstalowania każdego z nich osobno. jeżeli instalacja nie zakończy się pomyślnie. czy ma być ona udostępniana w sieci. 2 3 4 Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy → nazwa sterownika drukarki → Konserwacja. Wybierz Napraw i kliknij Dalej. aby dodać drukarkę do sieci. ustawić ją jako drukarkę domyślną oraz zmienić nazwę portu dla każdej drukarki. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10. zainstaluj sterowniki ponownie.6 Wybierz składniki. Kliknij przycisk Dalej. którą chcesz zainstalować. które mają zostać zainstalowane. kliknij przycisk Aktualizuj. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki. Po wybraniu składników pojawi się następujące okno. i kliknij przycisk Dalej. • W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę. W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ. W przeciwnym razie kliknij Zakończ. Wybierz z listy drukarkę. aby odświeżyć listę. Możesz również zmienić nazwę drukarki. lub aby odnaleźć jej lokalizację. kliknij przycisk Przeglądaj. 10 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Oprogramowanie można zainstalować ponownie. co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. • Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka. wybrać. Aby zainstalować oprogramowanie na serwerze. 1 Uruchom system Windows. 7 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik drukarek Samsung. zaznacz pole Ustawianie drukarki jako serwera. UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała poprawnie.

4 5 11 Gdy zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Kliknij przycisk Start → Drukarki i faksy. Wówczas instalacja zostanie rozpoczęta. kliknij przycisk Zakończ. Wybierz Usuń i kliknij Dalej. kliknij Tak. a na jej zakończenie nie będzie wydrukowana strona testowa. Instalowanie sterownika drukarki monochromatycznej Drukarka posiada sterowniki pozwalające na wykorzystanie jej w charakterze drukarki monochromatycznej. Wykonaj następujące czynności: a. aby można było usunąć każdy z nich niezależnie. Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij Zakończ. Należy zainstalować sterownik druku monochromatycznego na komputerze. 1 2 3 Upewnij się. Usuwanie oprogramowania drukarki 1 2 3 4 5 Uruchom system Windows. • Okno ponownej instalacji zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od drukarki oraz wykorzystywanego interfejsu. Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana poprawnie. Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy → nazwa sterownika drukarki → Konserwacja. Wybrany sterownik i wszystkie jego komponenty zostaną usunięte z komputera. które chcesz usunąć. 6 W przeciwnym razie kliknij Nie. • Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączać drukarki. kliknij Dalej i Nie na następnym ekranie. zaznacz pole wyboru i kliknij Dalej. Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru. Płyta CDROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie zostanie wyświetlone okno instalacji. Kliknij przycisk Anuluj. kliknij Tak. i kliknij Dalej. i kliknij Dalej. Po usunięciu oprogramowania kliknij Zakończ. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. które chcesz ponownie zainstalować. Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . 5 Wybierz komponenty. że drukarka jest włączona i podłączona do komputera lub że komputer i drukarka są podłączone do sieci. Następujące czynności krok po kroku wyjaśniają proces instalacji. Wybierz polecenie Dodaj drukarkę. 6 • Po podłączeniu drukarki kliknij Dalej. Aby wydrukować stronę testową. b. zostanie wyświetlone następujące okno. Wybierz komponenty. Po zainstalowaniu drukarki lokalnej i wybraniu nazwy sterownika drukarki pojawi się okno z monitem o wydrukowanie strony próbnej. Zostanie wyświetlona lista komponentów. aby wydrukować ją ponownie.UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera.

kliknij przycisk Dalej. kliknij przycisk Przeglądaj.. W oknie Wybierz port drukarki. należy użyć okna Użyj istniejącego sterownika. a następnie kliknąć przycisk Dalej. Aby rozpocząć instalację sterownika drukarki monochromatycznej.inf i kliknij polecenie Otwórz.. Kliknij przycisk OK w oknie Zainstaluj z dysku. Jeśli komputer nie może wykryć drukarki przejdź do punktu następnego punktu. 14 15 Wprowadź nazwę drukarki i kliknij przycisk Dalej. kliknij przycisk Zakończ. W zależności od konfiguracji komputera może zostać również wyświetlone okno udostępnienia drukarki lub okno drukowania strony testowej. Zaznacz pole wyboru Drukarka lokalna podłączona do tego komputera i Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play. Aby wybrać sterownik monochromatyczny drukarki. a następnie kliknij przycisk Dalej. a następnie kliknąć polecenia Dodaj port i Standardowy port TCP/IP i utworzyć nowy port do podłączania drukarki Aby utworzyć nowy port. należy przejść do okna Właściwości drukarki i wybrać kartę Porty. wybierz polecenie Z dysku. Wybierz Dalej w oknie Wybierz port drukarki. system Windows XP 32-bitowy Wybierz napęd CD-ROM → Printer → PC_MONO → WINXP_2000_VISTA-32 Wybierz plik ***. należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w oknie kreatora. należy wybrać odpowiednią opcję. 8 9 10 11 12 13 UWAGA: Jeżeli sterownik monochromatyczny został wcześniej zainstalowany. Należy dokonać wyboru według wskazówek zawartych w oknie. Przejdź do punktu 13. Wybierz sterownik mono w polu Drukarki.. 12 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows .6 7 Po wyświetleniu okna Kreator dodawania drukarki. a następnie kliknij przycisk Dalej. Np. UWAGA: Jeśli drukarka jest podłączona do sieci.

Aby rozpocząć zadanie drukowania. • Jeśli nie znasz dokładnej nazwy drukarki. Okno może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji.2 Podstawowe drukowanie Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania oraz popularne zadania drukowania w systemie Windows. Znak oznacza. • Należy sprawdzić. Drukarka lub Opcje. należy ją kliknąć. sprawdź ją na dołączonej płycie CD-ROM. aby zamknąć okno właściwości drukarki. ale nie jest to zalecane. 5 6 13 Podstawowe drukowanie . że danej opcji nie można wybrać z powodu ustawień komputera lub środowiska. Aby uzyskać więcej informacji.Korzystanie z pomocy 1 2 Otwórz dokument. Do ustawień tych należy liczba kopii i zakres drukowanych stron.Karta Dodatki .Karta Układ . 3 4 Wybierz sterownik drukarki z rozwijanej listy Nazwa. który ma zostać wydrukowany. Kliknij OK. Jeżeli w oknie drukowanie znajduje się opcja Konfiguracja. Drukowanie dokumentu UWAGA: • Okno sterownika drukarki Właściwości zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki. czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. a następnie kliknąć Właściwości na następnym ekranie. że można wybrać daną opcję. Upewnij się. że drukarka została wybrana.Korzystanie z ulubionych ustawień . Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik drukarki.Karta Informacje . Należy odnieść się do rozdziału Zgodność systemowa w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki. Wybierz Drukuj z menu Plik. Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia: • • • Drukowanie dokumentu Drukowanie do pliku (PRN) Ustawienia drukarki . Jednakże układ okna właściwości drukarki jest zbliżony.Karta Grafika . W oknie Drukuj wybiera się podstawowe ustawienia drukowania. Zostanie wyświetlone okno Drukuj. kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie Drukowanie używanej aplikacji. • Po wybraniu opcji w obszarze właściwości drukarki może zostać wyświetlony wykrzyknik lub znak . Wykrzyknik oznacza. patrz „Ustawienia drukarki” na stronie 14. patrz dołączony do niej Podręcznik użytkownika. Dokładne czynności drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od poszczególnych aplikacji. Aby uzyskać informacje o dokładnej procedurze drukowania danej aplikacji. kliknij OK lub Drukuj w oknie Drukuj.Karta Papier . Poniższa procedura opisuje ogólne czynności wymagane przy drukowaniu w różnych aplikacjach systemu Windows.

Drukowanie do pliku (PRN)
Czasem wymagane jest zapisanie danych do wydrukowania w postaci pliku. Aby utworzyć plik: 1 Zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku w oknie Drukuj.

Ustawienia drukarki
Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp do wszystkich opcji drukarki potrzebnych przy korzystaniu z niej. Gdy właściwości drukarki są wyświetlone, można sprawdzać i zmieniać ustawienia potrzebne w celu zadania drukowania. Okno właściwości drukarki może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. Ta instrukcja obsługi oprogramowania prezentuje okno Właściwości dla systemu Windows XP. Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki.

UWAGI:
• Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone w sterowniku drukarki. Przy użyciu sterownika drukarki zmień najpierw ustawienia druku dostępne w aplikacji, a następnie pozostałe ustawienia. • Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki. • Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich podręcznikach użytkownika lub w pomocy online. 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows. 2. Wybierz Drukarki i faksy. 3. Wybierz ikonę sterownika drukarki. 4. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę sterownika i wybierz Preferencje drukowania. 5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.

2

Wybierz folder i podaj nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

14 Podstawowe drukowanie

Karta Układ
Zakładka Układ udostępnia opcje dostosowania wyglądu dokumentu na wydrukowanej stronie. Opcje układu zawiera Wiele stron na arkusz i Drukowanie plakatu. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki.

Karta Papier
Poniższe opcje służą do ustawiania podstawowych specyfikacji obsługi papieru podczas korzystania z właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki. Kliknij zakładkę Papier, aby uzyskać dostęp do różnych opcji papieru.

Orientacja papieru
Orientacja papieru umożliwia wybór kierunku, w jakim informacje zostaną wydrukowane na stronie. • Pionowa drukuje poprzecznie (tak jak w liście). • Pozioma drukuje podłużnie (tak jak w arkuszu kalkulacyjnym). • Obrót o 180 stopni stopni umożliwia obrot strony o 180 stopni.

Kopie
Kopie umożliwia wybór liczby kopii do wydruku. Można wybrać od 1 do 999 kopii.

Rozmiar
Rozmiar umożliwia ustawienie rozmiaru papieru załadowanego do podajnika. Jeżeli pożądany rozmiar nie jest wymieniony w polu Rozmiar, kliknij Własny Gdy pojawi się okno Własne ustawienie papieru, ustaw rozmiar papieru i kliknij OK. Ustawienie pojawi się na liście, więc można je będzie wybrać.

Pionowa

Pozioma

źródło
Należy upewnić się, że w opcji Źródło ustawiono odpowiedni podajnik papieru. Podczas drukowania na materiałach specjalnych, takich jak koperty i folie przezroczyste, należy używać opcji Ręcznie.

Opcje układu
Opcje układu umożliwia wybór zaawansowanych opcji drukowania. Można wybrać Wiele stron na arkusz i Drukowanie plakatu. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)” na stronie 18. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie plakatów” na stronie 19. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie broszur” na stronie 19.

Typ
Ustaw Typ, który odpowiada papierowi załadowanemu do używanego podajnika. Umożliwi to osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W przeciwnym razie jakość wydruku może nie spełniać Twoich oczekiwań. Gruby: Gruby papier o gramaturze od 90 do 105 g/m2. Cienki: Cienki papier o gramaturze od 60 do 70 g/m2. Bawełna: Papier bawełniany 75~90 g/m2, taki jak Gilbert 25% i Gilbert 100%. Zwykły papier: Zwykły papier. Wybierz ten typ w przypadku drukarki monochromatycznej i wydruku na papierze bawełnianym 60 g/m2. Papier ekologiczny: Papier wtórny 75~90 g/m2.

Druk dwustronny
Opcja Druk dwustronny umożliwia drukowanie po obu stronach papieru. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie na obu stronach papieru” na stronie 20.

15 Podstawowe drukowanie

Papier kolorowy: Papier kolorowy 75~90 g/m2. Nieplow.: Należy wybrać tę opcję, jeśli wydruki mają być przechowywane przez długi czas np. w archiwach.

Jakość
Możliwość wyboru opcji w menu Rozdzielczość zależy od modelu drukarki. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. Wyższa rozdzielczość może być przyczyną wydłużenia czasu potrzebnego do wydrukowania dokumentu.

Drukowanie ze skalowaniem
Drukowanie ze skalowaniem umożliwia automatyczne lub ręczne skalowanie zadania drukowania na stronę. Można wybrać Brak, Pomniejsz/powiększ lub Dopasuj do str. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego” na stronie 20. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony” na stronie 20.

Tryb koloru
Możesz wybrać opcje dotyczące kolorów. Wybór opcji Kolor przynosi najlepsze rezultaty przy drukowaniu dokumentów kolorowych. Jeżeli kolorowy dokument ma być drukowany w odcieniach szarości, należy wybrać opcję Skala szarości. Jeśli chcesz dostosować kolory ręcznie, wybierz opcję Ręczne i kliknij przycisk Dostosowanie koloru Korekta koloru. • Ustawienia kopiowania : Aby użyć tej opcji należy najpierw ustawić na karcie Papier całkowitą liczbę kopii. Jeśli wykonuje się kilka kopii i niektóre mają być wykonane w kolorze, a inne w skali szarości, należy skorzystać z tej opcji i zaznaczyć liczbę kopii do wykonania w skali szarości. • Dostosowanie koloru: Opcja umożliwia dostosowanie wyglądu obrazów przez zmianę opcji Poziomy. • Korekta koloru: Poziom kolorów na wydruku można dostosować do kolorów na ekranie przy użyciu opcji Ustaw. koloru.

Karta Grafika
Poniższe opcje grafiki mogą być wykorzystane w celu dostosowania jakości druku do konkretnych potrzeb. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13 w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z właściwości drukarki. Kliknij na zakładce Grafika, aby wyświetlić właściwości pokazane poniżej.

Opcje zaawansowane
Można ustawić zaawansowane ustawienia, klikając przycisk Opcje zaawansowane. • Drukuj cały tekst w czerni: Cały tekst dokumentu zostanie wydrukowany na czarno, niezależnie od jego koloru na ekranie. • Drukuj cały tekst jako zaciemniony: Przy zaznaczonej opcji Drukuj cały tekst jako zaciemniony cały tekst dokumentu może być wydrukowany ciemniej niż w normalnym dokumencie. Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji. • Ulepszanie skali szarości: Wybierz zakładkę Inteligentny kolor. Funkcja ta umożliwia użytkownikom zachowanie szczegółów fotografii przyrodniczych oraz poprawę kontrastu i wyrazistości kolorów skali szarości w przypadku drukowania kolorowych dokumentów w skali szarości. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL. • Delikatne krawędzie: Wybierz zakładkę Inteligentny kolor. Funkcja ta umożliwia użytkownikom wyróżnienie krawędzi tekstu oraz cienkich linii w celu poprawy wyrazistości, a także pozwala na wyrównanie rejestracji każdego kanału koloru w trybie drukowania w kolorze. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki SPL.

16 Podstawowe drukowanie

Karta Dodatki
Istnieje możliwość wyboru opcji wydruku dokumentu. Więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki znajdziesz w „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. Kliknij zakładkę Dodatki, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Karta Informacje
Wykorzystaj zakładkę Informacje, aby wyświetlić informację o prawach autorskich oraz numer wersji sterownika. Jeżeli masz przeglądarkę internetową, możesz połączyć się z Internetem, klikając ikonę strony WWW. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do właściwości drukarki zawiera „Drukowanie dokumentu” na stronie 13.

Korzystanie z ulubionych ustawień
Opcja Ulubione, która jest dostępna z każdej zakładki właściwości, umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego zastosowania. Aby zachować pozycję Ulubione:

1 2

Zmień ustawienia na odpowiednich kartach. Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ulubione.

Znak wodny
Można utworzyć obraz tekstowy tła, drukowany na każdej stronie dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Stosowanie znaków wodnych” na stronie 21.

3

Kliknij Zapisz. Gdy zapiszesz Ulubione, wszystkie obecne ustawienia sterownika zostaną zapisane.

Nakładka
Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Stosowanie nakładek” na stronie 22.

Aby wykorzystać zapisane ustawienia, wybierz pozycję z rozwijanej listy Ulubione. Drukarka będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami z listy Ulubione. Aby usunąć pozycję z Ulubionych, wybierz ją z listy i kliknij Usuń. Można także przywrócić domyślne ustawienia drukarki, wybierając Domyślny drukarki z listy.

Opcje wydruku
• Podzb. druku: Można ustawić kolejność drukowania stron. Odpowiednią kolejność można wybrać z rozwijanej listy. - Normalny(1, 2, 3): Wszystkie strony są drukowane w kolejności od strony pierwszej do ostatniej. - Od końca (3,2,1): Wszystkie strony są drukowane w kolejności od strony ostatniej do pierwszej. - Drukuj strony nieparzyste: Drukowane są jedynie strony nieparzyste. - Drukuj strony parzyste: Drukowane są jedynie strony parzyste.

Korzystanie z pomocy
Drukarka posiada ekran pomocy, który może zostać uaktywniony przez kliknięcie przycisku Pomoc w oknie właściwości drukarki. Na ekranach pomocy znajdują się szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki, dostępnych w sterowniku drukarki. Można także kliknąć z górnego prawego rogu okna, a następnie kliknąć dowolne ustawienie.

17 Podstawowe drukowanie

Zaznacz Drukuj ramkę strony. Wybierz układ stron z listy rozwijanej Kolejność stron. Z zakładki Układ wybierz Wiele stron na arkusz z listy rozwijanej Typ układu. 18 Zaawansowane opcje drukowania . rozmiar i rodzaj papieru. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • • • • • • Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) Drukowanie plakatów Drukowanie broszur Drukowanie na obu stronach papieru Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony Stosowanie znaków wodnych Stosowanie nakładek 1 2 3 4 5 6 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. 9 lub 16). zaprezentowane w tej instrukcji obsługi. 4. strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz. • Jeśli potrzebna jest dokładna nazwa drukarki. jaką chcesz wydrukować na arkuszu (1. aby wydrukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu.3 Zaawansowane opcje drukowania Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania i zaawansowane zadania drukowania. UWAGA: • Okno sterownika drukarki Właściwości. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. wybierz źródło. Kliknij zakładkę Papier. sprawdź ją na załączonej płycie CD-ROM. należy otworzyć właściwości drukarki. Kliknij OK i wydrukuj dokument. Jednak układ okna właściwości drukarki jest zbliżony. Na jednym arkuszu można drukować maksymalnie 16 stron. wybierz z listy rozwijanej Stron na arkusz. Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) Można wybrać liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. może się różnić w zależności od używanej drukarki. Liczbę stron. 2. 6.

Po wydrukowaniu złóż i zszyj strony. Aby sprawdzić dostępne rozmiary papieru dla tej funkcji. należy otworzyć właściwości drukarki. aby pokryć 4 fizyczne strony.Drukowanie plakatów Ta opcja umożliwia drukowanie jednostronnego dokumentu na 4. 9 lub 16 arkuszach papieru w celu przeklejenia arkuszy tak. Kliknij zakładkę Układ. Zobacz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. należy wybrać rozmiar papieru w opcji Rozmiar na karcie Papier. można podać szerokość nakładania się obrazu w milimetrach lub calach. znajdująca się na liście rozwijanej Typ układu na karcie Układ. Jeśli wybrany zostanie układ Plakat <2x2>. by tworzyły jeden dokument o rozmiarze plakatu. Konfiguracja opcji plakatu: Można wybrać układ strony spośród Plakat <2x2>. aby po złożeniu wydruku na pół można było otrzymać broszurę.15 cala 4 5 Kliknij zakładkę Papier. otwórz okno właściwości drukarki. Ta funkcja pozwala na drukowanie stron po obu stronach kartki i na takie rozmieszczenie kartek. Można teraz ukończyć plakat. Kliknij OK i wydrukuj dokument. wybierz Drukowanie plakatu z rozwijanej listy Typ układu. wydruk zostanie automatycznie rozciągnięty. Drukowanie broszur 1 2 3 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji. czy jest aktywna opcja Drukowanie broszury. następnie sprawdzić. rozmiar i rodzaj papieru. sklejając arkusze ze sobą. 0. 0. wybierz źródło. 19 Zaawansowane opcje drukowania . rozmiar oraz typ papieru Kliknij OK i wydrukuj dokument.15 cala 3 4 5 Kliknij kartę Papier i wybierz źródło. 2 Z zakładki Układ wybierz Drukowanie broszury z listy rozwijanej Typ układu. Aby ułatwić sklejenie kartek. Plakat <3x3> lub Plakat <4x4>. UWAGA: Opcja Drukowanie broszury nie jest dostępna dla wszystkich rozmiarów papieru. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13.

UWAGA: Jeśli drukarka nie ma zespołu druku dwustronnego. Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu. W sekcji Druk dwustronny wybierz odpowiednią opcję oprawiania dwustronnego. folii przezroczystych.Drukowanie na obu stronach papieru Można drukować na obu stronach papieru. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. należy ręcznie dokończyć zadanie drukowania. „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu. Kliknij przycisk OK i wydrukuj dokument. Na karcie Układ wybierz orientację papieru. Po zakończeniu zadania drukowania wyświetlone zostanie okno ze wskazówkami dotyczącymi drukowania. 20 Zaawansowane opcje drukowania . Kliknij kartę Papier i wybierz źródło. rozmiar i typ papieru w Opcje papieru. Kliknij OK i wydrukuj dokument. 1 2 3 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony Ta opcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania do dowolnie wybranego rozmiaru papieru. Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu. Wybierz źródło. rozmiar i typ papieru w Opcje papieru. Aby dokończyć zadanie drukowania. na liście rozwijanej Typ drukowania. kopert lub grubego papieru. Może to spowodować zakleszczenie papieru i uszkodzenie drukarki. Z zakładki Papier wybierz Dopasuj do str. aby na wydrukowanej stronie była ona większa lub mniejsza. rozmiar oraz typ papieru. 1 2 3 4 5 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. należy otworzyć właściwości drukarki. Wprowadź współczynnik skalowania w polu tekstowym Procent. Kliknij OK i wydrukuj dokument. Można także klikać przyciski lub . 1 2 3 4 5 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Dostępne opcje: • Brak • Długa krawędź typowy układ przy oprawianiu książek • Krótka krawędź układ często stosowany w kalendarzach Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego Można zmienić rozmiar zawartości strony. Z zakładki Papier wybierz Pomniejsz/powiększ na liście rozwijanej Typ drukowania. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ta funkcja może być przydatna w razie konieczności sprawdzenia szczegółów w małym dokumencie. Wybierz źródło. ▲ Długa krawędź ▲ Krótka krawędź 4 5 UWAGA: Nie należy drukować po obu stronach etykiet. Wybierz właściwy rozmiar z listy rozwijanej Rozmiar wydruku. niezależnie od rozmiaru dokumentu cyfrowego. należy otworzyć właściwości drukarki. należy otworzyć właściwości drukarki.

W obrazie podglądu zostanie wyświetlony znak wodny. Pojawi się okno Edytuj znak wodny.Edycja znaków wodnych Stosowanie znaków wodnych Opcja Znak wodny umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Wybierz znak wodny. Na przykład można ukośnie wydrukować duży szary napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE” na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu. styl. UWAGA: Obraz podglądu wyświetla wygląd strony przewidzianej do drukowania. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. wybierz <Bez znaku wodnego> z listy rozwijanej Znak wodny. Wybierz opcje znaku wodnego. Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. 1 2 3 4 5 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. Usuwanie znaków wodnych 1 2 3 4 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Po skończeniu edycji kliknij OK i rozpocznij drukowanie. Pojawi się okno Edytuj znak wodny. należy otworzyć właściwości drukarki. Kliknij zakładkę Dodatki i wybierz żądany znak wodny z listy rozwijanej Znak wodny. należy otworzyć właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. który chcesz edytować z listy Bieżące znaki wodne. Drukarka posiada kilka znaków wodnych. i kliknij Usuń. Z zakładki Dodatki kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. Wiadomość zostanie wyświetlona w oknie podglądu. Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj. należy otworzyć właściwości drukarki. Kliknij Aktualizuj. Tworzenie znaków wodnych 1 2 3 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj. Przy zaznaczonym polu Tylko pierwsza strona znak wodny drukowany jest jedynie na pierwszej stronie. które mogą być modyfikowane. Można wpisać do 40 znaków. należy otworzyć właściwości drukarki. 4 5 6 Aby zaprzestać drukowania znaku wodnego. Można wybrać nazwę. Wprowadź wiadomość tekstową w polu Treść znaku wodnego. i zmień treść oraz opcje znaku wodnego. istnieje również możliwość dodawania nowych do listy. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. 21 Zaawansowane opcje drukowania . Kliknij Dodaj. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. aby dodać nowy znak wodny do listy. Stosowanie istniejących znaków wodnych 1 2 3 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. aby zachować zmiany. rozmiar i poziom szarości czcionki z sekcji Atrybuty czcionki oraz określić kąt znaku wodnego w sekcji Kąt znaku. Pojawi się okno Edytuj znak wodny. Wybierz znak wodny. który chcesz usunąć z listy Bieżące znaki wodne. Kliknij OK i rozpocznij drukowanie.

Po utworzeniu nakładki jest ona gotowa do wydrukowania wraz z dokumentem. Kliknij OK lub Tak. które można wydrukować na dowolnym dokumencie. 22 Zaawansowane opcje drukowania . aby zakończyć tworzenie nakładki. Plik pojawi się w polu Lista nakładek i jest dostępny do drukowania. Wybierz nakładkę z pola Lista nakładek. można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy. Aby wydrukować list z logo i danymi firmy. Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia. czy na dokumencie ma być drukowana nakładka. Nazwa pojawi się w polu Lista nakładek. będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem. 1 2 3 4 5 6 7 6 Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz.) Kliknij Zapisz. Po wybraniu pliku kliknij Otwórz. Usuwanie nakładek stron Nieużywane nakładki stron można usunąć. wybierz ścieżkę docelową. którą chcesz usunąć z pola Lista nakładek. należy otworzyć właściwości drukarki. Aby zapisać dokument jako nakładkę. otwórz ustawienia drukarki. Wybrana nakładka zostanie pobrana wraz dokumentem do wydruku i będzie wydrukowana wraz z nim. a następnie wybierz plik nakładki. Jeżeli żądany plik nakładki przechowywany jest w zewnętrznym źródle. Plik nie zostanie wydrukowany. kliknij Tak. Z listy rozwijanej Nakładka wybierz żądaną nakładkę. Zamiast tego zostanie zapisany na dysku twardym komputera. Wybierz nakładkę. W oknie Utwórz nakładkę wpisz nazwę o długości do ośmiu znaków w polu Nazwa pliku. jak mają być drukowane w nakładce. 7 UWAGA: Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu. W razie potrzeby kliknij Potwierdzaj nakładanie stron podczas druku. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. 1 2 3 4 5 6 W oknie właściwości drukarki kliknij zakładkę Dodatki. Umieść elementy dokładnie tak. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru każdorazowo po wysłaniu dokumentu do drukowania użytkownik będzie monitowany o potwierdzenie. zawierającą logo firmy lub obraz. kliknij przyciski Edytuj i Załaduj nakładkę. W oknie Edycja nakładki kliknij Utwórz nakładkę. Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście Nakładka. Nie należy tworzyć nakładek ze znakami wodnymi. Kliknij OK lub Tak przed rozpoczęciem drukowania. Kliknij zakładkę Dodatki. Zamiast używać wcześniej wydrukowanego papieru firmowego. należy utworzyć nową nakładkę strony. który ma być wydrukowany. Jeżeli jest to konieczne. UWAGA: Rozmiar strony dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentów.Stosowanie nakładek stron Stosowanie nakładek Co to jest nakładka? Nakładki to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku specjalnego formatu. Aby wydrukować nakładkę wraz z dokumentem: 1 2 3 4 5 Utwórz lub otwórz dokument. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. z którym drukowana będzie nakładka. które mają być użyte na nowej nakładce strony. które będą drukowane z nakładką. można go również załadować podczas korzystania z okna Załaduj nakładkę. nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do drukarki. Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj. (Domyślnie jest to C:\FormOver. a nakładka została wybrana. Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Kliknij Usuń nakładkę. Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Nakładka. Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Nakładka. Wystarczy wydać drukarce polecenie drukowania nakładki na dokumencie. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone. Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Tworzenie nowej nakładki strony Aby można było korzystać z nakładki.

Wybierz folder Moje miejsca sieciowe. jeżeli zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia instalacji. (jeżeli komputer hosta wymaga podania Nazwy użytkownika i Hasła. Kliknij dwukrotnie pozycję Drukarki i faksy. Zaznacz pole Współużytkuj tę drukarkę. 4 5 6 23 Lokalne udostępnianie drukarki . a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wyszukaj komputery. Wprowadź adres IP komputera hosta w polu Nazwa komputera. sprawdź ją na dołączonej płycie CD-ROM. Kliknij przycisk Tak. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki. Wypełnij pole Współużytkowana nazwa i kliknij OK. Z menu Drukarka wybierz Współużytkowanie. określanego w sieci jako „komputer hosta”. Zapoznaj się z rozdziałem Zgodność z systemami operacyjnymi w specyfikacjach drukarki. Ustawianie komputera hosta 1 2 3 4 5 6 Uruchom system Windows. a następnie wybierz polecenie Połącz. a następnie kliknij Wyszukaj. czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. Ustawianie komputera klienta 1 2 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start w systemie Windows i wybierz polecenie Eksplorator. Pomoc dotycząca innych systemów z rodziny Windows znajduje się w podręczniku użytkownika lub pomocy online. Z menu Start wybierz Drukarki i faksy. wprowadź identyfikator użytkownika i hasło konta komputera hosta).4 Lokalne udostępnianie drukarki Istnieje możliwość podłączenia drukarki bezpośrednio do wybranego komputera. • Jeśli wymagana jest dokładna nazwa drukarki. w podręczniku użytkownika drukarki. UWAGI: • Sprawdź. Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki.

Następnie pliki mogą być wysłane pocztą e-mail bądź faksem. a następnie ponownie go uruchomić. dostępne miejsce na dysku. które można wydrukować za pomocą oprogramowania Samsung SmarThru lub sterownika WIA. Wybierz SmarThru 4. Zapoznaj się z rozdziałem Zgodność z systemami operacyjnymi w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki. Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia: • • • Skanowanie z wykorzystaniem oprogramowania SmarThru firmy Samsung Proces skanowania za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN Skanowanie przy użyciu sterownika WIA Skanowanie z wykorzystaniem oprogramowania SmarThru firmy Samsung Samsung SmarThru jest programem dołączonym do urządzenia. Dzięki programowi SmarThru skanowanie jest dziecinnie proste. zależy od wielu czynników. Wówczas. Kliknij dwukrotnie tę ikonę. pamięć. na pulpicie pojawi się ikona SmarThru 4. którą można osiągnąć. 1 2 3 4 Z menu Start wybierz Programy. czy urządzenie oraz komputer są włączone i prawidłowo połączone ze sobą. w szczególności przy wyższej liczbie dpi może być niemożliwe. można wykorzystać dostarczoną płytę CD-ROM. takich jak prędkość komputera. 2 Fotografię lub wydruk do zeskanowania połóż na płycie szklanej lub w automatycznym podajniku dokumentów. Dlatego też w zależności od używanego systemu oraz skanowanego dokumentu. aby zmiany zostały zastosowane. 3 Gdy program SmarThru firmy Samsung zostanie zainstalowany. należy wykonać następujące czynności: 1 Sprawdź. • Maksymalna rozdzielczość. rozmiar skanowanego obrazu oraz ustawienie jakości kolorów. 24 Skanowanie . wyświetlone na stronie WWW lub wykorzystane do utworzenia projektów. a następnie Odinstaluj aplikację SmarThru 4. • Aby sprawdzić nazwę drukarki. czy wszystkie aplikacje są zamknięte. Korzystanie z oprogramowania SmarThru firmy Samsung Aby rozpocząć skanowanie z wykorzystaniem programu SmarThru. sprawdź. skanowanie przy niektórych rozdzielczościach. Kliknij dwukrotnie ikonę SmarThru 4. Gdy pojawi się żądanie potwierdzenia. czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. UWAGI: • Sprawdź. Może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera.5 Skanowanie Skanowanie za pomocą tego urządzenia umożliwia zamianę obrazów i tekstu w pliki cyfrowe na komputerze. kliknij przycisk OK. Odinstalowywanie oprogramowania Samsung SmarThru UWAGA: Zanim rozpoczniesz odinstalowywanie. należy wyłączyć komputer. Kliknij przycisk Zakończ.

Zostanie otwarte okno pomocy programu SmarThru. umożliwiające korzystanie z pomocy elektronicznej dostępnej w programie SmarThru. aby rozpocząć skanowanie. Outlook Express. kliknij Skanuj. • Ustawienia Dostosowanie ustawień podstawowych funkcji Skanuj do. jeżeli urządzenie obsługuje funkcję faksowania. jak również dostosować ustawienia wydruku. Upewnij się. Kliknij. czy drukarka została wybrana. a w nim skonfigurowane konto e-mail. jego podgląd i opublikowanie obrazu na stronie WWW przy użyciu odpowiedniego formatu pliku. • E-mail 25 Skanowanie . • Drukuj Umożliwia wydrukowanie zapisanych obrazów. E-mail. należy mieć zainstalowany program do obsługi poczty. • Folder Skanowanie obrazu i zapisanie go w folderze.Zostanie otwarte okno programu SmarThru. Umożliwia dostosowanie ustawień funkcji Aplikacja. Aplikacja OCR oraz Strona WWW. kliknij Anuluj. Kliknij ikonę odpowiedniej usługi. Skanowanie obrazu i wysłanie go w postaci wiadomości e-mail. Dostosuj ustawienia skanowania. na przykład Paint lub Adobe Photoshop. Jeśli urządzenie obsługuje taką opcję. • Skanuj do Umożliwia ono skanowanie obrazu i zapisanie go w aplikacji lub folderze. • Obraz Umożliwia edycję obrazu zapisanego wcześniej w pliku graficznym i wysłanie go do wybranej aplikacji lub foldera. można wykonać wydruk czarno-biały lub kolorowy. • Faks Umożliwia wysyłanie faksem obrazów lub plików zapisanych na komputerze. Skanuj do umożliwia korzystanie z następujących usług: • Aplikacja Skanowanie obrazu i umieszczenie go w aplikacji do edycji obrazów. Umożliwia skanowanie obrazu. jego podgląd i wysłanie w postaci wiadomości e-mail. Ta funkcja jest dostępna. Zalecane opcje skanowania dla programu OCR: — rozdzielczość: 200 lub 300 dpi — typ obrazu: skala szarości lub czarno-biały • Strona WWW Skanowanie obrazu. W oknie programu SmarThru jest widoczny pasek menu Skanuj do. jego podgląd i wysłanie do programu OCR w celu dokonania konwersji do postaci tekstowej. Dostosuj ustawienia skanowania. SmarThru 4 otwiera wybraną usługę. kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna. Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SmarThru. jego podgląd i zapisanie w wybranym folderze. wysłanie w postaci wiadomości e-mail lub opublikowanie go na stronie WWW. UWAGA: Aby wysłać obraz w wiadomości e-mail. 4 5 6 7 Pasek menu Skanuj do UWAGA: Jeśli chcesz anulować zadanie skanowania. wysłanie w postaci wiadomości e-mail lub opublikowanie go na stronie WWW. Kliknij przycisk Skanuj do. Umożliwia skanowanie obrazu. Umożliwia skanowanie obrazu. Aby rozpocząć skanowanie. np. • Aplikacja OCR Skanowanie obrazu i wykonanie konwersji do postaci tekstowej.

postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 2 Połóż pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. Skanuj i zapisz zeskanowany obraz. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika aplikacji. należy kliknąć przycisk Wyświetl skanery i aparaty fotograficzne. a następnie Skanery i aparaty fotograficzne. Kliknij kolejno pozycje menu Start → Panel sterowania → Sprzęt i dźwięk → Skanery i aparaty fotograficzne. Aby edytować obraz po skopiowaniu go do komputera. Przy pierwszym skanowaniu za pomocą urządzenia należy je wybrać jako źródło TWAIN w używanej aplikacji. czy urządzenie oraz komputer są włączone i prawidłowo połączone ze sobą. umożliwiający skanowanie obrazów. Kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki. UWAGA: Aby pobrać obraz. aby zobaczyć. sterownik WIA umożliwia skanowanie i łatwe przetwarzanie obrazów bez korzystania z dodatkowego oprogramowania. UWAGA: Jeżeli chcesz anulować zadanie skanowania. postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program. jak preferencje wpłyną na obraz. 26 Skanowanie . współpracuje z aparatami cyfrowymi i skanerami. Windows Vista 1 Połóż pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. LUB załaduj dokumenty stroną do drukowania skierowaną w górę do podajnika ADF (lub podajnika dwustronnego DADF). Sterownik WIA należy do standardowych składników dostarczanych wraz z systemem Microsoft Windows XP. 4 5 6 Kliknij przycisk Skanuj — zostanie uruchomiony sterownik skanowania. aby stwierdzić.Windows XP Proces skanowania za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN Aby skanować dokumenty za pomocą innego oprogramowania. 3 Otwórz aplikację. UWAGA: Aby wyświetlić listę skanerów. przycisk Anuluj w oknie kreatora skanera i aparatu. naciśnij UWAGA: Sterownik WIA działa tylko w systemie Windows XP/Vista z portem USB. Z menu Start w oknie wyświetlanym na pulpicie wybierz kolejno polecenia Ustawienia. 1 2 3 4 5 6 7 Połóż pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. Wybierz preferencje skanowania. 4 5 Otwórz okno TWAIN i ustaw opcje skanowania. Kliknij przycisk Skanuj. 2 3 Skanowanie przy użyciu sterownika WIA Urządzenie obsługuje również sterownik Windows Image Acquisition (WIA). LUB załaduj dokumenty stroną do drukowania skierowaną w górę do podajnika ADF (lub podajnika dwustronnego DADF). Photoshop. W odróżnieniu od sterownika TWAIN. jak wybrane ustawienia wpływają na dany obraz. Zostanie uruchomiony kreator skanera i aparatu. Aby rozpocząć podstawowy proces skanowania. Panel sterowania. Aplikacja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows zostanie automatycznie uruchomiona. Kliknij przycisk Skanuj dokument lub obraz. Wprowadź nazwę obrazu i wybierz format pliku oraz lokalizację docelową w celu zapisania obrazu. LUB załaduj dokumenty stroną do drukowania skierowaną w górę do podajnika ADF (lub podajnika dwustronnego DADF). należy używać oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. a następnie kliknij przycisk Podgląd. należy wykonać następujące czynności: 1 Sprawdź. takiego jak Adobe Photoshop. np. Wybierz preferencje skanowania i kliknij przycisk Podgląd. Kliknij przycisk Dalej.

Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji. Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz nazwę drukarki. Programu do ustawiania opcji drukarki zostanie wyświetlone okno programu SyncThru Web Service. W systemie Windows przejdź do menu Start i wybierz Programy lub Wszystkie programy → nazwa sterownika drukarki → Smart Panel. W systemie Linux program jest obsługiwany wyłącznie w przypadku niektórych programów.3 lub wyższy . które systemy operacyjne są kompatybilne z drukarką.0 lub wyższej. 1 Poziom tonera Możesz sprawdzić poziom tonera w kasecie (kasetach). najpierw wybierz model drukarki. Safari 1. UWAGI: Jeżeli komputer jest podłączony do sieci. poziom tonera w kasetach i szereg innych informacji. który monitoruje pracę drukarki i informuje o jej stanie. przejrzyj załączoną płytę CD. Ustawienia drukarki Okno Programu do ustawiania opcji drukarki umożliwia konfigurację opcji drukarki. Aby uzyskać więcej informacji. UWAGI: • Jeżeli zainstalowana jest więcej niż jedna drukarka Samsung. odwołaj się do Instrukcji użytkownika drukarki. . a także umożliwia dostosowanie jej ustawień.Do odtwarzania animacji flash w systemie pomocy HTML wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5. program Smart Panel zostanie uruchomiony automatycznie i wyświetli informacje o błędzie.5 lub nowszego. W systemie Linux dwukrotnie kliknij tę ikonę. Drukarka i liczba kaset z tonerem wyświetlane w powyższym oknie mogą różnić się w zależności od używanej drukarki. usterek Aby rozwiązać problemy. 27 Korzystanie z programu Smart Panel . Pod. wyk.Mac OS X 10. 1 Informacje o programie Smart Panel Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd. jaki dokładnie model drukarki posiadasz. możesz skorzystać z pomocy. i usuw. które umożliwia dostęp do wszystkich opcji drukarki.Aby dowiedzieć się. Możesz także uruchomić Smart Panel ręcznie. Kup teraz Nowe kasety z tonerem zamawiać można za pośrednictwem Internetu. z którym ma być używany program Smart Panel.Linux. Aby dowiedzieć się. Ustawienia sterownika (Tylko dla Windows) Można używać okna właściwości drukarki. Dwukrotnie kliknij ikonę Smart Panel na pasku narzędzi Windows (w systemie Windows) lub w obszarze powiadamiania (w systemie Linux). Program jest obsługiwany w systemie Windows i MAC OS X. UWAGI: • Do obsługi tego programu wymagany jest: . Mozilla FireFox 1. na przykład programu Internet Explorer 5. sprawdź w Instrukcji użytkownika drukarki. Patrz „Ustawienia drukarki” na stronie 14. Program Smart Panel wyświetla bieżący stan drukarki. Możesz także kliknąć ją na pasku stanu (w systemie Mac OS X).5 lub nowszego. które systemy Linux są kompatybilne z drukarką. zamiast okna W systemie Mac OS X kliknij tę ikonę jeden raz. . Umożliwia także zmianę ustawień. pokazane w tej instrukcji użytkowania oprogramowania mogą różnić się w zależności od stosowanego systemu operacyjnego. • Okno Smart Panel i jego zawartość. • Jeżeli chcesz dowiedzieć się. W systemie Windows dwukrotnie kliknij tę ikonę.6 Korzystanie z programu Smart Panel Smart Panel to program.3 lub nowszego. Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji. Smart Panel instaluje się automatycznie podczas instalacji oprogramowania drukarki. potrzebnych podczas jej używania.

Zmiana ustawień programu Smart Panel Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz Opcje. kliknij przycisk Zastosuj. Aby przesłać zmiany do drukarki. drukarki. usterek.Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów W Podręczniku rozwiązywania problemów znajdziesz wyjaśnienia dotyczące błędów drukarki. Zmień ustawienia. zamiast okna ustawień drukarki pojawia się okno usługi sieciowej SyncThru Web Service. i usuw. Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej Aby uzyskać więcej informacji na temat programu do ustawiania opcji . Wybierz żądane ustawienia z okna Opcje. 1 2 3 Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz Ustawienia drukarki. Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz Pod. kliknij przycisk 28 Korzystanie z programu Smart Panel . Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki Za pomocą Programu do ustawiania opcji drukarki możesz skonfigurować i sprawdzić ustawienia drukarki. UWAGA: Jeśli drukarka podłączona jest do sieci. wyk.

Po wyświetleniu okna logowania administratora w polu użytkownika wpisz root i wprowadź hasło systemowe. że urządzenie jest podłączone do komputera. należy zalogować się. Po wyświetleniu okna Jeśli napęd CD-ROM jest głównym urządzeniem na magistrali pomocniczej. Włóż dysk CD-ROM do napędu. które mogą być konieczne dla działania pakietu zunifikowanego sterownika dla systemu Linux: wszystkie niezbędne pakiety zostaną przeniesione do systemu i zainstalowane automatycznie. Włącz komputer i urządzenie.7 Używanie drukarki w systemie Linux Z urządzenia można korzystać w środowisku systemu Linux. Dysk CD-ROM zostanie uruchomiony automatycznie. Pakiet ten zawiera również wydajne aplikacje służące do konfigurowania urządzenia i dalszego przetwarzania skanowanych dokumentów. dotyczy to wielu najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux. jeżeli zainstalowano i skonfigurowano pakiet automatycznego uruchamiania. montowanym jako /mnt/cdrom. Pakiet zunifikowanego sterownika firmy Samsung dla systemu Linux zawiera sterowniki drukarki i skanera. Pakiet zunifikowanego sterownika dla systemu Linux jest dostarczany z inteligentnym programem instalacyjnym. Pobrane dokumenty można następnie edytować. należy wpisać kolejno następujące wyrażenia: [root@localhost root]#umount/dev/hdc [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom UWAGA: Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • • • • • Wprowadzenie Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux Korzystanie z programu SetIP Korzystanie z programu Unified Driver Configurator Konfigurowanie właściwości drukarek Drukowanie dokumentu Skanowanie dokumentu Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux 1 2 Upewnij się. 3 Wprowadzenie Na dostarczonym dysku CD-ROM znajduje się pakiet zunifikowanego sterownika firmy Samsung dla systemu Linux. które umożliwiają drukowanie dokumentów i skanowanie obrazów. Nie ma potrzeby wyszukiwania dodatkowych składników.sh Jeśli uruchomienie z dysku CD-ROM nie powiodło się mimo to. należy kliknąć ikonę konsoli wpisz: u dołu pulpitu. wysyłać pocztą e-mail. Po zainstalowaniu sterownika w systemie Linux pakiet sterownika umożliwia równoczesne monitorowanie wielu urządzeń wielofunkcyjnych za pośrednictwem szybkich portów równoległych działających w trybie ECP i portów USB. UWAGA: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki. umożliwiający korzystanie z urządzenia na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Linux. używając konta administratora (root). drukować na tym samym urządzeniu lokalnym lub urządzeniach sieciowych. umieszczać na serwerze FTP i przesyłać do zewnętrznego systemu OCR. [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux [root@localhost root]#. Jeżeli dysk CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie. 29 Używanie drukarki w systemie Linux . W przypadku braku uprawnień należy zwrócić się do administratora./install.

Instalacja zostanie zakończona. Odinstalowywanie zunifikowanego sterownika dla systemu Linux 1 Po wyświetleniu okna logowania administratora w polu użytkownika wpisz root i wprowadź hasło systemowe./install. 5 Kliknij przycisk Finish. • Należy wykonać kroki 1 do 3. a następnie wykonać instrukcje w konsoli.4 Kiedy zostanie wyświetlone okno powitalne. UWAGA: Aby odinstalować oprogramowanie drukarki. należy kliknąć ikonę konsoli wpisz: u dołu pulpitu. Jeśli napęd CD-ROM jest głównym urządzeniem na magistrali pomocniczej. należy wykonać zamieszczone powyżej instrukcje instalacji. jeżeli zainstalowano i skonfigurowano pakiet automatycznego uruchamiania. np. Po wyświetleniu okna 5 Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.sh UWAGA: Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. W razie problemów należy skorzystać z pomocy ekranowej dostępnej za pośrednictwem menu systemowego lub aplikacji pakietu sterownika działąjących w oknie. 2 Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu. należy używać sterownika w trybie tekstowym. Unified Driver Configurator lub Image Manager. Kliknij przycisk Next. kliknij przycisk Next.sh. montowanym jako /mnt/cdrom.sh. Jeżeli dysk CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie. Dysk CD-ROM zostanie uruchomiony automatycznie. Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego ikonę zunifikowanego sterownika dla systemu Linux oraz grupę Samsung Unified Driver. [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux [root@localhost root]#. UWAGA: Instalacja sterownika w trybie tekstowym: • Jeśli nie jest używany interfejs graficzny lub nie powiodła się instalacja sterownika. powinien je uzyskać od administratora. należy zalogować się jako administrator (root). ale w konsoli należy wpisać wyrażenie [root@localhost Linux]# . 3 4 Kliknij przycisk Unistall. wpisać wyrażenie [root@localhost Linux]# ./uninstall. • Aby odinstalować sterownik. Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień./uninstall. 30 Używanie drukarki w systemie Linux .

ponieważ umożliwia równoczesne ustawienie kilku adresów IP. Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet. służąca do regulacji dostępu do drukarki i skanera za pośrednictwem pojedynczego kanału wejścia/wyjścia. Uruchamianie programu 1 2 3 4 5 Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. Program SetIP powinien zostać automatycznie zainstalowany podczas instalacji sterownika drukarki. maskę podsieci i bramę domyślną. Kliknij pozycję w oknie SetIP. należy kliknąć przycisk Help. Otwórz folder /opt/Samsung/mfp/share/utils/. UWAGA: We wprowadzanym adresie MAC nie może się znajdować znak dwukropka (:). Wprowadź adres MAC karty. Zamknij program SetIP.Korzystanie z programu SetIP Ten program jest przeznaczony do ustawiania sieciowego adresu IP za pomocą adresu MAC. a następnie kliknij przycisk Apply. Ponieważ urządzenie wielofunkcyjne łączy w sobie drukarkę i skaner. aby zamknąć program Unified Driver Configurator.html. w programie Unified Linux Driver Configurator logicznie pogrupowano opcje konfiguracji według funkcji drukarki i skanera. Sprawdź. aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. należy klikać odpowiednie przyciski na panelu Modules. Po zainstalowaniu zunifikowanego sterownika dla systemu Linux na pulpicie zostanie automatycznie utworzona ikona programu Unified Linux Driver Configurator. tj. czy wszystkie informacje są prawidłowe. 6 7 Urządzenie wydrukuje informacje o sieci. Można także kliknąć ikonę Startup Menu i wybrać kolejno pozycje Samsung Unified Driver i Unified Driver Configurator. numeru seryjnego karty sieciowej drukarki. adres IP. Przycisk Printers Configuration Przycisk Scanners Configuration Przycisk Ports Configuration Aby wyświetlić pomoc ekranową. 31 Używanie drukarki w systemie Linux . 3 Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk Exit. Korzystanie z programu Unified Driver Configurator Unified Linux Driver Configurator to narzędzie służące głównie do konfigurowania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Dostępna jest także jeszcze specjalna opcja obsługi portu urządzenia wielofunkcyjnego. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Jest to szczególnie przydatne dla administratora sieci. Aby przejść do okna konfiguracji danego modułu. Uruchamianie programu Unified Driver Configurator 1 2 Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator na pulpicie.

Wyświetla stan. wyświetlać listę zainstalowanych urządzeń wielofunkcyjnych firmy Samsung. • Add Printer: umożliwia dodawanie nowych drukarek.: umożliwia zmianę właściwości i rozpoczynanie skanowania dokumentu. • Stop/Start: umożliwia zatrzymywanie/uruchamianie drukarki. Wyświetla producenta. Wyświetla wszystkie zainstalowane skanery. • Add Class.. można wyświetlić bieżącą konfigurację drukarki systemowej. czy urządzenie działa poprawnie. Patrz strona 35. Wyświetla wszystkie zainstalowane drukarki. Przełącza do okna Scanners Configuration. • Test: umożliwia drukowanie strony testowej w celu sprawdzenia. • Refresh: umożliwia odświeżanie listy klas. zmieniać właściwości urządzeń i skanować obrazy.. Wyświetla stan klasy i liczbę drukarek w danej klasie. Aby uzyskać informacje szczegółowe.. nazwę modelu i adres URI drukarek. Do zarządzania drukarkami służą następujące przyciski: • Refresh: umożliwia odświeżanie listy dostępnych drukarek. Wyświetla wszystkie klasy drukarek. Okno Scanners Configuration W tym oknie można monitorować działanie skanerów. • Remove Printer: umożliwia usuwanie wybranych drukarek.. Karta Printers Klikając przycisk z ikoną drukarki z lewej strony okna programu Unified Driver Configurator. • Remove Class: umożliwia usuwanie wybranych klas drukarek.Okno Printers Configuration Okno konfiguracji drukarek zawiera dwie karty: Printers i Classes. • Drivers. patrz strona 33. Przełącza do okna Printers Configuration. 32 Używanie drukarki w systemie Linux .: umożliwia monitorowanie działania sterowników skanera..: umożliwia dodawanie nowych klas drukarek. Karta Classes Na karcie Classes wyświetlana jest lista dostępnych klas drukarek. • Properties: umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości drukarek. • Set as Default: umożliwia ustawianie bieżącej drukarki jako domyślnej. nazwę modelu i typ skanera. • Properties..

Ponieważ urządzenie wielofunkcyjne zawiera w sobie więcej niż jedno urządzenie (drukarkę i skaner). Wybierz właściwe urządzenie z listy dostępnych drukarek i kliknij przycisk Properties. Współużytkowanie portów przez drukarki i skanery Urządzenie można podłączyć do komputera hosta za pośrednictwem portu równoległego lub portu USB. należy zaznaczyć pole wyboru Show completed jobs. W razie potrzeby przejdź do obszaru konfiguracji drukarek. urządzenie podłączone do danego portu oraz stan. Bieżący stan dowolnego portu MFP można sprawdzać w oknie Ports Configuration. należy kliknąć przycisk Add to Class. Aby anulować wybrane zadanie. Pakiet zunifikowanego sterownika firmy Samsung dla systemu Linux zapewnia odpowiedni mechanizm udostępniania portów. •Connection: umożliwia wyświetlenie lub wybór innego portu. 1 Przełącza do okna Ports Configuration. a następnie zamknij okno Printer Properties. Mechanizm udostępniania portów zapobiega uzyskaniu dostępu do jednego bloku urządzenia wielofunkcyjnego. sprawdzać ich stan oraz zwalniać porty. aby wyświetlić poprzednie zadania na liście. które zostały zablokowane jako zajęte w momencie kiedy proces nadrzędny został przerwany. 2 Wyświetla wszystkie dostępne porty. należy kliknąć przycisk Remove from Class. •Driver: umożliwia wyświetlanie lub wybór innego sterownika drukarki. należy kliknąć przycisk Cancel job. istnieje konieczność zorganizowania właściwego dostępu aplikacji „klienckich” do tych urządzeń przez pojedynczy port wejścia/wyjścia. Konfigurowanie właściwości drukarek W oknie właściwości drukarek w module konfiguracji drukarek można zmieniać różne właściwości urządzenia używanego jako drukarka. 33 Używanie drukarki w systemie Linux . U góry okna znajduje się pięć następujących kart: •General: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. W przypadku zmiany używanego portu drukarki z portu USB na port równoległy (lub odwrotnie) należy ponownie skonfigurować port drukarki na tej karcie. więc właściwe ustawienia są stosowane domyślnie. Zostanie otwarte okno Printer Properties. W tym przypadku zostanie wyświetlony monit o wybór portu wejścia/wyjścia dla nowego urządzenia. • Refresh: umożliwia odświeżanie listy dostępnych portów. należy kliknąć przycisk Options. Nazwa wprowadzona na tej karcie jest widoczna na liście drukarek w obszarze konfiguracji drukarek. • Release port: umożliwia zwalnianie wybranych portów. porty MFP. aby zmiany zostały zastosowane. aby usunąć drukarkę z wybranej klasy. 3 Wyświetla rodzaj portu. Podczas instalowania nowego urządzenia wielofunkcyjnego w systemie zdecydowanie zaleca się korzystanie z programu Unified Driver Configurator. •Jobs: umożliwia wyświetlanie listy zadań drukowania. Uruchom program Unified Driver Configurator. •Classes: umożliwia wyświetlanie klasy danej drukarki.Okno Ports Configuration W tym oknie można wyświetlać listę dostępnych portów. Adresowanie odpowiednich urządzeń przez te sterowniki odbywa się przez tzw. 4 Kliknij przycisk OK. Wybór ten zapewni najbardziej odpowiednią konfigurację funkcjonalności urządzenia wielofunkcyjnego. Aby dodać drukarkę do konkretnej klasy. który jest wykorzystywany przez sterowniki drukarek i skanerów firmy Samsung. gdy jednocześnie w użyciu jest drugi blok tego urządzenia. Aby ustawić opcje domyślne urządzenia. Dla skanerów w urządzeniach wielofunkcyjnych porty wejścia/wyjścia są wybierane automatycznie przez sterowniki skanerów.

Aby wydrukować dowolny plik dokumentu: 1 4 Zmień właściwości drukarki i zadania drukowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okna właściwości. źródła papieru i miejsca docelowego. Wybierz dowolne pliki. •Graphics: umożliwia ustawianie opcji obrazów dla funkcji drukowania obrazów/plików. Kliknij przycisk OK w oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR. 5 6 7 Kliknij przycisk Apply. 1 2 3 W aplikacji wybierz polecenie Print z menu File. rozmiaru lub położenia. które mają być drukowane. korzystając z polecenia lpr. 2 W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz drukarkę z listy i zmień właściwości drukarki i zadania drukowania. •General: umożliwia zmianę rozmiaru i typu papieru oraz orientacji dokumentów. np. opcji kolorów. odstępów lub kolumn. dodawanie nagłówków początkowych i końcowych oraz zmianę liczby stron drukowanych na jednym arkuszu. i kliknij przycisk Open. Wpisz w wierszu polecenia systemu Linux ciąg: lpr <nazwa_pliku> i naciśnij klawisz Enter. Aby anulować bieżące zadanie. aby zmiany zostały zastosowane. Polecenie Print można wybrać bezpośrednio. patrz strona 34. Zostanie wyświetlone okno Printing. kliknij przycisk Cancel. •Device: umożliwia ustawianie rozdzielczości wydruku. 3 Kliknij przycisk OK. włączanie funkcji drukowania dwustronnego. np. 34 Używanie drukarki w systemie Linux . •Text: umożliwia określanie marginesów wydruku i ustawianie opcji tekstu. Urządzenie może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu. a następnie zamknij okno Properties. Służy do tego program narzędziowy CUPS lpr. aby rozpocząć drukowanie. umożliwiające monitorowanie stanu zadania drukowania. korzystając z systemu CUPS — bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Jednak pakiet sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr bardziej wygodnym dla użytkownika programem LPR GUI. aby rozpocząć drukowanie. Po wpisaniu samego polecenia lpr i naciśnięciu klawisza Enter.Drukowanie dokumentu Drukowanie z poziomu aplikacji Istnieje wiele aplikacji systemu Linux. U góry okna znajdują się cztery następujące karty. Zostanie wyświetlone okno graficznego interfejsu użytkownika LPR. najpierw zostanie wyświetlone okno Select file(s) to print. które umożliwiają drukowanie za pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Drukowanie plików Za pomocą urządzenia firmy Samsung można drukować wiele różnych typów plików. Kliknij. W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz odpowiednią nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i kliknij przycisk Properties.

Kliknij przycisk . Zostanie rozpoczętę skanowanie dokumentu. Klikając przycisk Default. aby wybrać obszar. Kliknij skaner. 1 2 3 Kliknij dwukrotnie ikonę programu Unified Driver Configurator na pulpicie. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wstępnie zdefiniowanych ustawień w obszarze Job Type. Aby anulować skanowanie. a na panelu Preview zostanie wyświetlony podgląd dokumentu. Gdy do komputera podłączone jest pojedyncze urządzenie wielofunkcyjne i jest ono włączone. Na przykład gdy pierwszy skaner pobiera obraz. aby rozpocząć skanowanie. patrz strona 36. Przycisk Advanced pozwala na ręczne ustawianie rozmiaru strony. •Scan area: umożliwia wybór rozmiaru strony. który ma być skanowany. który ma być skanowany. Jeśli do komputera podłączono co najmniej dwa skanery. 4 5 Kliknij przycisk Properties. Aby użyć jednej ze wstępnie zdefiniowanych opcji skanowania. 8 Po ukończeniu ustawiania opcji naciśnij przycisk Scan. W oknie Scanner Properties kliknij przycisk Preview. W lewym dolnym rogu okna zostanie wyświetlony pasek stanu. aby otworzyć okno Scanners Configuration. Przeciągnij wskaźnik. stroną zadrukowaną skierowaną w górę. można wybrać drugi skaner. Wybierz skaner z listy. 6 35 Używanie drukarki w systemie Linux . Załaduj dokument. należy wybrać ją z listy rozwijanej Job Type. można wybrać dowolny skaner w dowolnym momencie. przedstawiający postęp skanowania. 9 Zeskanowany obraz zostanie wyświetlony na nowej karcie programu Image Manager. można przywrócić ustawienia domyślne opcji skanowania. skaner zostaje wyświetlony na liście i wybrany automatycznie. ustawić opcje urządzenia i równolegle rozpocząć pobieranie drugiego obrazu. lub połóż go na płycie szklanej stroną zadrukowaną skierowaną w dół. 7 Ustaw opcje skanowania w sekcjach Image Quality i Scan Area.Skanowanie dokumentu Skanowanie dokumentu można wykonać z poziomu okna programu Unified Driver Configurator. należy kliknąć przycisk Cancel. •Image Quality: umożliwia wybór kompozycji kolorów i rozdzielczość skanowania obrazu. do automatycznego podajnika dokumentów.

Wpisz nazwę ustawienia. Kliknij przycisk Save As. Ustawienie zostanie dodane do listy rozwijanej Saved Settings. Ponawia anulowaną czynność. Dodawanie ustawień w obszarze Job Type Ustawienia opcji skanowania można zapisać do późniejszego wykorzystania. Aby zapisać nowe ustawienie w obszarze Job Type: Użyj tych narzędzi do edycji obrazu. Korzystanie z programu Image Manager Program Image Manager zapewnia polecenia menu i przyciski narzędzi służące do edycji zeskanowanych obrazów. Anuluje ostatnią czynność. Umożliwia obracanie obrazu. 11 Wybierz katalog. 12 Kliknij przycisk Save. w którym chcesz zapisać obrazek. wartości można wprowadzać ręcznie lub ustawić współczynnik kształtu w celu zachowania proporcji w pionie i w poziomie.Aby edytować zeskanowany obraz. patrz strona 36. Kliknij przycisk Delete. należy użyć paska narzędzi. z listy rozwijanej można wybrać zakres obrotu w stopniach. Pomniejsza obraz. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące edycji obrazu. Umożliwia skalowanie rozmiarów obrazu. Po następnym otwarciu okna Scanner Properties zapisane ustawienie zostanie automatycznie wybrane dla danego zadania. Do edycji obrazów można wykorzystywać następujące narzędzia: Narzędzia Zapisuje obraz. Ustawienie zostanie usunięte z listy. 10 Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Save na pasku narzędzi. Umożliwia przewijanie obrazu. które chcesz wykorzystać. Kadruje wybrany obszar obrazu. 36 Używanie drukarki w systemie Linux . i wpisz nazwę pliku. 1 2 3 4 Ustaw odpowiednie opcje w oknie Scanner Properties. Funkcja Aby zapisać ustawienia dla następnego zadania skanowania w obszarze Job Type: 1 2 1 2 Z listy rozwijanej Job Type wybierz ustawienie. Aby usunąć ustawienie w obszarze Job Type: Z listy rozwijanej Job Type wybierz ustawienie. Kliknij przycisk OK. które chcesz usunąć. Umożliwia symetryczne odbijanie obrazu w pionie i w poziomie. Powiększa obraz.

37 Używanie drukarki w systemie Linux . Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu Image Manager. Wyświetla właściwości obrazu.Narzędzia Funkcja Umożliwia regulowanie jasności i kontrastu obrazu lub wykonanie jego negatywu. należy skorzystać z pomocy ekranowej.

czy drukarka obsługuje interfejs sieciowy. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki 38 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . Podaj hasło i kliknij OK. Odinstalowanie oprogramowania Dezinstalację przeprowadza się wtedy. a Uwaga: W przypadku wybrania opcji Typical installation for a network printer. Kliknij Continue. Należy się upewnić. Uwaga: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego. że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer. Uwaga: • Jeżeli zainstalowano sterownik skanowania. Wybierz Uninstall i kliknij Uninstall. następnie kliknij przycisk OK. Instalowanie oprogramowania Płyta CD-ROM dołączona do drukarki zawiera plik PPD umożliwiający zainstalowanie na komputerze Macintosh sterownika CUPS lub sterownika drukarki Apple LaserWriter (dostępne tylko w przypadku korzystania z drukarki obsługującej sterownik języka PostScript). W przypadku wybrania opcji Custom Install można wybrać poszczególne składniki do zainstalowania. Wybierz Easy Install i kliknij Install. Kliknij dwa razy na ikonie CD-ROM. niezbędne do pracy drukarki. 10 Wybierz opcję Typical installation for a local printer. Również otrzymujesz sterownik Twain umożliwiający drukowanie na komputerze Macintosh. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. Włącz komputer i drukarkę. Po zakończeniu dezinstalacji kliknij przycisk Quit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Włóż do napędu dołączoną do drukarki płytę CD-ROM. Kliknij przycisk Continue. Otworzy się okno Instalatora Samsung. czy drukarka jest podłączona do komputera. Patrz sekcja „Konfigurowanie drukarki” na stronie 39. Kliknij przycisk Continue. W przypadku drukowania plików z komputerów Macintosh można używać sterownika CUPS po zainstalowaniu pliku PPD. Otworzy się okno Instalatora Samsung. 1 2 3 4 5 6 7 8 Upewnij się. po zakończeniu instalacji należy zapoznać się z sekcją „Korzystanie z programu SetIP” na stronie 39. • Po instalacji należy skonfigurować połączenie pomiędzy drukarką a komputerem. Podaj hasło i kliknij OK. Kliknij Continue. która pojawi się na pulpicie Macintosha. Włóż do napędu dołączoną do drukarki płytę CD-ROM. należy kliknąć przycisk Restart. że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. Zalecane jest wybranie opcji Easy Install. która pojawi się na pulpicie Macintosha. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. 9 Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. zapoznając się ze Specyfikacjami drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki. gdy jest potrzebne uaktualnienie oprogramowania lub instalacja zakończy się niepowodzeniem.8 Używanie drukarki w środowisku Macintosh Drukarka obsługuje komputery Macintosh z wbudowanym portem USB lub kartą sieciową 10/100 Base-TX. Kliknij dwa razy na ikonie CD-ROM. Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia: • • • • • • Instalowanie oprogramowania Odinstalowanie oprogramowania Korzystanie z programu SetIP Konfigurowanie drukarki Drukowanie Skanowanie 11 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.

Konfigurowanie drukarki Sposób konfiguracji drukarki różni się w zależności od tego. ponieważ umożliwia równoczesne ustawienie kilku adresów IP. 6 7 8 39 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . czy drukarka obsługuje interfejs sieciowy. Zamknij program SetIP. korzystając z informacji zawartych w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki.5 kliknij IP. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List. numeru seryjnego karty sieciowej drukarki. a następnie kliknij przycisk Apply. Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet.4. 1 2 3 4 Aby zainstalować pliki PPD i filtra na komputerze. Jeżeli nie można określić nazwy kolejki. aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. Kliknij pozycję w oknie SetIP. • W przypadku systemu MAC OS 10. a następnie kliknij przycisk Apply. maskę podsieci i bramę domyślną. Otwórz folder Library -> Printers -> Samsung -> nazwa modelu drukarki -> SetIP. Jest to szczególnie przydatne dla administratora sieci. wybierz opcję Samsung z listy Print Using i nazwę drukarki z listy Model. UWAGA: Jeżeli podczas instalacji sterownika wybrano opcję Typical installation for a network printer. Zostanie wyœwietlone okno certyfikatu. 5 6 Urządzenie wydrukuje informacje o sieci. Przed podłączeniem drukarki należy się upewnić. 8 Urządzenie wydrukuje informacje o sieci. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. za pomocą jakiego kabla drukarka jest podłączona do komputera: sieciowego czy USB. W przypadku systemu MAC OS 10. PRZY DRUKOWANIU DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO WIELE STRON WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA MOŻNA ZWIĘKSZYĆ PRZEZ WYBRANIE OPCJI GNIAZDA (SOCKET) TYPU DRUKARKI. tj. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo. UWAGA: We wprowadzanym adresie MAC nie może się znajdować znak dwukropka (:). adres IP. Kliknij pozycjê Trust. Wykonaj poniższe instrukcje. Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. 1 2 3 4 Zostanie wyœwietlone okno certyfikatu. Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci UWAGA: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego. Wprowadź adres MAC karty. maskę podsieci i bramę domyślną. Uruchamianie programu Aby zmienić ustawienie sieciowe adresu IP drukarki. Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue Name. Wprowadź adres MAC karty.4 kliknij IP Printer.7 Korzystanie z programu SetIP Ten program jest przeznaczony do ustawiania sieciowego adresu IP za pomocą adresu MAC. Sprawdź. Kliknij pozycję w oknie SetIP. Program SetIP powinien zostać automatycznie zainstalowany podczas instalacji sterownika drukarki. Wprowadź adres IP drukarki w polu Printer Address. Kliknij pozycjê Trust. Zostanie otwarte okno. program SetIP zostanie automatycznie uruchomiony po instalacji. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Wybierz opcję Socket/HP Jet Direct w polu Printer Type.3.5 otwórz System Preferences w folderze Applications. • W systemie Mac OS 10. Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas.3 wybierz kartę IP Printing. aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. wykonaj poniższe instrukcje 1 2 3 4 5 6 5 Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. • W systemie Mac OS 10. We wprowadzanym adresie MAC nie może się znajdować znak dwukropka (:). adres IP.5 naciśnij ikonę „+”. czy wszystkie informacje są prawidłowe. Sprawdź. postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Instalowanie oprogramowania” na stronie 38. Otwórz folder Applications → Utilities i Print Setup Utility. • W systemie Mac OS 10. jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo. • W systemie Mac OS 10. czy wszystkie informacje są prawidłowe. wybierz opcję Samsung z listy Printer Model i nazwę drukarki z listy Model Name. Zamknij program SetIP. należy najpierw użyć domyślnej nazwy kolejki. a następnie kliknij Printer & Fax. W systemie Mac OS 10.html.

5 otwórz System Preferences w folderze Applications.5.. Otwórz folder Applications → Utilities i Print Setup Utility.4 kliknij Default Browser i znajdź połączenie USB.. 5 W przypadku systemu MAC OS 10. wybierz opcję Samsung z listy Printer Model i nazwę drukarki z listy Model Name.5. a następnie kliknij Printer & Fax. 40 Używanie drukarki w środowisku Macintosh .• W przypadku systemu MAC OS 10. a następnie wybrać nazwę drukarki w obszarze Print Using.5 naciśnij ikonę „+”. • W systemie Mac OS 10. należy wybrać opcję Select a driver to use... należy wybrać opcję Select a driver to use.. 9 Kliknij przycisk Add. Drukarka zostanie wyświetlona w obszarze Printer List i zostanie ustawiona jako drukarka domyślna. • W systemie Mac OS 10. • W systemie Mac OS 10.5 kliknij Default i znajdź połączenie USB. wybierz opcję Samsung z listy Print Using i nazwę drukarki z listy Model. jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo. Dla komputera Macintosh podłączonego przy użyciu kabla USB 1 2 3 4 Aby zainstalować pliki PPD i filtra na komputerze. • W systemie Mac OS 10.4. Zostanie otwarte okno. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.. W systemie Mac OS 10. a następnie wybrać nazwę drukarki w obszarze Print Using. jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo. Adres IP drukarki zostanie wyświetlony w obszarze Printer List i zostanie ustawiony jako adres drukarki domyślnej. jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo. • W przypadku systemu MAC OS 10.3. • W przypadku systemu MAC OS 10. postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Instalowanie oprogramowania” na stronie 38. 6 Kliknij przycisk Add.3 wybierz kartę USB. jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo.

może się różnić w zależności od używanej drukarki. Można drukować kilka stron na pojedynczym arkuszu papieru. • Nazwę drukarki można sprawdzić na dostarczonej płycie CD-ROM. może się różnić w zależności od używanej drukarki. Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych programach: Document Setup). Układ okna właściwości drukarki jest jednak zbliżony. 41 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . • Layout Direction: Można wybrać kierunek drukowania na stronie jak pokazano na przykładzie UI. Nazwa drukarki. skalowanie i inne opcje. należy sprawdzić ustawienia drukarki w każdej aplikacji. Upewnij się. które strony mają zostać wydrukowane. Z wyjątkiem nazwy. • Pages per Sheet: Ta funkcja określa liczbę wydrukowanych stron na jednym arkuszu. W programie zainstalowanym na komputerze Macintosh należy wybrać polecenie Print z menu File. aby uzyskać dostęp do następujących funkcji. przedstawione w instrukcji obsługi. orientację. 1 2 3 Otwórz aplikację systemu Macintosh i wybierz plik do drukowania. Drukowanie dokumentu Wykorzystując do drukowania komputer Macintosh. Wybierz rozmiar papieru. Kliknij przycisk Print po zakończeniu ustawiania opcji. a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji. która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki.Zmienianie ustawień drukarki Drukowanie UWAGA: • Okno właściwości drukarki działającej w środowisku Macintosh. Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej Presets. UWAGA: Opcje tego ustawienia mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego Mac OS. 4 5 6 Otwórz menu File i kliknij polecenie Print. czy drukarka została wybrana. układ okna właściwości drukarki jest podobny. Wybierz żądaną liczbę kopii i zaznacz. patrz „Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru” w następnej kolumnie. Podczas korzystania z drukarki można używać zaawansowanych funkcji drukowania. Aby drukować z komputera Macintosh: Layout Karta Layout udostępnia opcje zmiany wyglądu dokumentu na drukowanej stronie.

Im większa rozdzielczość. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. Paper Należy ustawić opcję Paper Type. Wyższe ustawienie może też wydłużyć czas wymagany do wydrukowania dokumentu. • Color Mode: Można ustawić następujące opcje koloru: Wybór opcji Color przynosi najlepsze rezultaty przy drukowaniu dokumentów kolorowych. aby uzyskać dostęp do funkcji graficznych. • Resolution(Quality): Można wybrać rozdzielczość drukowania. Wybierz Layout. tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. 3 4 5 Z listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej Border. Po kliknięciu przycisku Print – na każdej stronie arkusza zostanie wydrukowana wybrana liczba stron. W przypadku załadowania innego rodzaju materiału do drukowania należy wybrać odpowiedni typ papieru.Graphics Karta Graphics zawiera opcje umożliwiające wybór opcji Resolution(Quality) oraz Color Mode. należy wybrać opcję Grayscale. W obszarze Layout Direction wybierz kolejność stron. 1 2 W programie zainstalowanym na komputerze Macintosh należy wybrać polecenie Print z menu File. Aby drukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu. Jeżeli kolorowy dokument ma być drukowany w odcieniach szarości. Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. 42 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . na odpowiadającą papierowi załadowanemu do danego podajnika. Wybierz opcję Graphics z listy rozwijalnej Presets. Jest to oszczędny sposób drukowania stron szkicowych.

należy używać oprogramowania zgodnego z standardem TWAIN. • Jeśli funkcja skanowania nie działa w trybie Image Capture. Skanowanie za pośrednictwem sieci 1 2 Sprawdź. należy używać oprogramowania zgodnego z standardem TWAIN. Możesz również położyć pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół.3. czy zaznaczone jest pole wyboru Use TWAIN software.9 lub nowszym oraz Mac OS 10. skorzystaj z pomocy systemu Image Capture. UWAGA: • Więcej informacji o korzystaniu z Image Capture znaleźć można w pomocy systemu Image Capture. • Aby skanować z wykorzystaniem podajnika dwustronnego DADF. Przycisk Przycisk Ustaw skanowanie umożliwia zmianę miejsca zapisywania i ustawień skanowania.Skanowanie Dokumenty można skanować za pomocą Image Capture. że urządzenie i komputer są włączone oraz prawidłowo połączone ze sobą.4. 3 UWAGA: Jeżeli pojawi się komunikat No Image Capture device connected. 6 7 UWAGA: • Więcej informacji o korzystaniu z Image Capture znaleźć można w pomocy systemu Image Capture. • Aby skanować z wykorzystaniem podajnika dwustronnego DADF. Funkcja Image Capture działa prawidłowo w systemie Mac OS 10.7 lub nowszym. Macintosh OS offers Image Capture program. 2 Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk OK. Można także zmienić ustawienia skanowania i dodać lub usnąć foldery.5: Sprawdź. takiego jak Adobe Photoshop. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz. czy urządzenie i komputer są włączone. 1 Otwórz program Menedżer skanowania firmy w menu Smart Panel na pasku stanu. • Można także skanować używając oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. 1.4: 3 4 5 43 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . • Można także skanować używając oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. • Przebieg procesu skanowania zależy od typu oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. należy wykonać aktualizację systemu Mac OS do najnowszej wersji.3. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz. Wybierz odpowiednie urządzenie w obszarze TWAIN devices. Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów (APD lub APDD) — stroną zadrukowaną do góry. takiego jak Adobe Photoshop. Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów (APD lub APDD) — stroną zadrukowaną do góry. Urządzenie skanujące można zmienić za pomocą opcji Zmień port (lokalny lub sieciowy). Rozpocznij Applications i kliknij Image Capture. • Przebieg procesu skanowania zależy od typu oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. W systemie For MAC OS X 10. w których dokumenty skanowane do komputera są zapisywane w programie Menedżer skanowania firmy.9 lub nowszym oraz Mac OS 10. Aby skanować za pomocą urządzenia TWAIN. Możesz również położyć pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. W systemie MAC OS X 10. Jeżeli problem będzie się powtarzał. należy wykonać aktualizację systemu Mac OS do najnowszej wersji. dodawanie lub usuwanie programów i formatowanie plików. Scanning with USB 1 2 Upewnij się. Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Można wyświetlić informacje o stanie programu Menedżer skanowania firmy i zainstalowanych sterowników skanowania. Należy zapoznać się z przewodnikiem użytkownika oprogramowania. a następnie kliknij polecenie Connect. Ustaw opcje skanowania w tym programie. czy pole wyboru Connected znajdujące się obok odpowiedniego urządzenia w obszarze Bonjour Devices. Sprawdź.4. 4 5 Ustaw opcje skanowania w tym programie. Należy zapoznać się z przewodnikiem użytkownika oprogramowania. odłącz kabel USB i podłącz go ponownie. a następnie kliknij pozycję Browse Devices. Funkcja Image Capture działa prawidłowo w systemie Mac OS 10. • Jeśli funkcja skanowania nie działa w trybie Image Capture. Kliknij pozycję Devices. Rozpocznij Applications i kliknij Image Capture.7 lub nowszym. zapoznaj się z procedurą dla systemu MAC OS X 10.4.

instalowanie 29 właściwości drukarki 33 O odinstalowanie. instalowanie system Linux 29 sterownik urządzenia wielofunkcyjnego. instalowanie system Linux 29 system Linux drukowanie 34 skanowanie 35 sterownik.SEKCJA OPROGRAMOWANIE INDEKS A anulowanie skanowanie 26 K komputery Macintosh drukowanie 41 konfigurowanie drukarki 39 skanowanie 43 korzystanie z oprogramowania SetIP 39 P plakat. oprogramowanie system Windows 11 odinstalowywanie sterownik urządzenia wielofunkcyjnego system Linux 30 oprogramowanie dezinstalacja środowisko Macintosh 38 instalacja system Windows 4 odinstalowanie system Windows 11 ponowna instalacja system Windows 10 oprogramowanie drukarki dezinstalacja system Windows 11 środowisko Macintosh 38 instalacja komputery Macintosh 38 system Windows 4 orientacja. ustawianie 15 drukowanie 34 M monitor stanu. ustawianie 44 . drukowanie 34 system Windows 15 oszczędzanie tonera. zastosowanie 17 D dezinstalacja. skanowanie 26 typ papieru. drukowanie komputery Macintosh 41 system Windows 13 drukowanie broszury 19 dokument 13 dopasuj do strony 20 dwustronne 20 N stron komputery Macintosh 42 system Windows 18 na komputerach Macintosh 41 nakładka 22 plakat 21 skalowanie 20 system Linux 34 z systemu Windows 13 znak wodny 21 drukowanie broszury 19 drukowanie dwustronne 20 drukowanie N stron system Windows 18 drukowanie n stron komputery Macintosh 42 R rozdzielczość drukowanie 34 rozdzielczość drukarki. ustawianie 16 I instalacja sterownik drukarki system Windows 4 instalowanie oprogramowanie w systemie Linux 29 Ś środowisko Macintosh sterownik dezinstalacja 38 T TWAIN. oprogramowanie środowisko Macintosh 38 dokument. ustawianie system Windows 16 rozdzielczość drukowania 34 rozmiar papieru. drukowanie 19 pomoc. korzystanie 27 N nakładka drukowanie 22 tworzenie 22 usuwanie 22 S skanowanie SmarThru 24 sterownik WIA 26 system Linux 35 TWAIN 26 skanowanie na komputerach Macintosh 43 sterownik drukarki.

ustawianie komputery Macintosh 41 system Windows 14 właściwości grafiki.drukowanie 34 tworzenie 21 usuwanie 21 U ustawianie opcja true-type 16 oszczędzanie tonera 16 rozdzielczość system Windows 16 tryb obrazu 16 ulubione 17 zaciemnienie 16 ustawienia ulubionych. skanowanie 26 właściwości dodatkowe. zastosowanie 17 ź źródło papieru. ustawianie 15 właściwości układu. ustawianie 16 właściwości papieru. zastosowanie 18 znak wodny drukowanie 21 edycja 21 45 . ustawianie 34 system Windows 15 W WIA. ustawianie 17 właściwości drukarki system Linux 34 właściwości drukarki. ustawianie komputery Macintosh 41 system Windows 15 Z zaawansowanie drukowanie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful