Kliknij nazwę modelu urządzenia: CLX-3175, CLX-3175N, CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW

Drukarka wielofunkcyjna
Podręcznik użytkownika

wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. Aby zapewnić sobie bardziej kompleksową obsługę, zarejestruj swoje urządzenie pod adresem

www.samsung.com/global/register

Funkcje urządzenia laserowego
Urządzenie jest wyposażone w wiele specjalnych funkcji polepszających jakość drukowanych dokumentów. Możliwości urządzenia:

Funkcje Specjalne
Tworzenie doskonałej jakości wydruków z dużą szybkością • Pełny zakres kolorów uzyskiwanych za pomocą barw: błękitnej, amarantowej, żółtej i czarnej. • Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością do 2400 x 600 dpi. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Urządzenie może drukować na papierze w formacie A4 z szybkością do 16 str./min, a na papierze w formacie Letter z szybkością do 17 str./min. W trybie kolorowym urządzenie drukuje na papierze rozmiaru A4 lub Letter z szybkością do 4 str./min. Obsługa wielu różnych materiałów do druku • Zasobnik na 150 arkuszy obsługuje papier zwykły w różnych formatach: papier firmowy, koperty, etykiety, nośniki o niestandardowych rozmiarach, karty pocztowe oraz papier o dużej gramaturze. Tworzenie profesjonalnych dokumentów • Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty można dostosować, nadrukowując na nich dodatkowe napisy, np. „Poufne”. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy znajdujące się na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych arkuszach papieru, które następnie można skleić w celu utworzenia plakatu. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Do tworzenia wstępnie zadrukowanych formularzy oraz papieru firmowego można wykorzystać zwykły papier. Patrz sekcja Oprogramowanie. Oszczędność czasu i pieniędzy • W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować wiele stron na jednym arkuszu. • Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii dzięki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest używane. • Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować po obu stronach arkusza (drukowanie dwustronne). Patrz sekcja Oprogramowanie. Drukowanie w różnych środowiskach • Można drukować w systemach Windows 2000/XP/2003/ Vista oraz Linux i Mac OS. • Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB oraz interfejs sieciowy. Wykonywanie kopii oryginałów w różnych formatach • Urządzenie może wydrukować wiele kopii obrazu oryginalnego dokumentu na jednej stronie. • Dostępne są funkcje specjalne, służące do usuwania tła katalogowego lub gazetowego. • Jakość wydruku i rozmiar obrazu można równocześnie dostosować i ulepszyć. Skanowanie i natychmiastowe wysyłanie oryginałów • Skanowanie w kolorze i zastosowanie precyzyjnej kompresji w formatach JPEG, TIFF oraz PDF. • Szybkie skanowanie i wysyłanie plików do wielu odbiorców za pośrednictwem skanowania sieciowego. Ustawianie określonego czasu transmisji faksów • Możliwe jest określenie konkretnego czasu transmisji faksów oraz wysyłanie faksów do wielu zapisanych miejsc docelowych. • Po transmisji urządzenie może, zgodnie z ustawieniami, wydrukować raport o faksach.

2_Funkcje urządzenia laserowego

Funkcje według modeli
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić wykonywanie wszystkich prac związanych z edycją dokumentów — od kopiowania i drukowania do bardziej zaawansowanych rozwiązań sieciowych dla firm. Podstawowe funkcje tego urządzenia to: Funkcje USB 2.0 Interfejs pamięci USB PictBridge Podajnik ADF Karta sieci przewodowej LAN Ethernet 10/100 Base TX Interfejs sieciowy bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g FAKS ( : funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna) CLX-3170FN CLX-3175FN CLX-3175FW

Informacje o podręczniku użytkownika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia oraz szczegółowe objaśnienia poszczególnych czynności wykonywanych podczas jego użytkowania. Podręcznik użytkownika skierowany jest zarówno do użytkowników początkujących, jak i do profesjonalistów, którzy chcą zainstalować to urządzenie i korzystać z niego. Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamienne, jak w poniższym przykładzie: • „Dokument” stosowany jest zamiennie ze słowem „oryginał”. • „Papier” stosowany jest zamiennie ze słowami „nośnik” lub „nośnik druku”. Poniższa tabela opisuje konwencje używane w tym podręczniku: Konwencja Pogrubienie Uwaga Przestroga Przypis (Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona 1.) Opis Używane w przypadku tekstów wyświetlanych na wyświetlaczu lub rzeczywistych wydruków. Służy do przedstawiania dodatkowych informacji lub szczegółowych danych dotyczących działania lub funkcji urządzenia. Informacja służąca ochronie urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym lub awarią. Służy do udzielania bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego słowa lub wyrażenia. Odsyła użytkowników do odpowiedniej strony zawierającej dodatkowe, szczegółowe informacje. Start Format daty może różnić się w zależności od kraju. Nie należy dotykać oznaczonego na zielono spodu kasety z tonerem. a. stron na minutę (Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona 1.) Przykład

Funkcje urządzenia laserowego_3

Więcej informacji
Informacje dotyczące konfigurowania i korzystania z urządzenia można znaleźć w poniższych zasobach, w postaci drukowanej lub wyświetlanych na wyświetlaczu. Skrócona instrukcja instalacji Zawiera informacje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby je przygotować, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.

Elektroniczna wersja Podręcznika użytkownika

Zawiera szczegółowe instrukcje korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia oraz informacje dotyczące konserwacji urządzenia, rozwiązywania problemów oraz instalowania akcesoriów. Ten podręcznik użytkownika zawiera także sekcję Oprogramowanie, z informacjami na temat sposobów drukowania dokumentów w różnych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostępnych programów narzędziowych.

Pomoc sterownika drukarki

Zawiera informacje dotyczące właściwości sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji właściwości drukowania. Aby uzyskać dostęp do ekranu pomocy sterownika drukarki, należy kliknąć pozycję Pomoc w oknie dialogowym właściwości drukarki.

Witryna internetowa firmy Samsung

Dostęp do Internetu umożliwia uzyskanie pomocy, wsparcia technicznego, sterowników drukarki, podręczników oraz informacji o zamówieniu w witrynie internetowej firmy Samsung, www.samsungprinter.com.

4_Funkcje urządzenia laserowego

podstawowych środków ostrożności. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy kierować się zdrowym rozsądkiem. OSTRZEŻENIE Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie. upewnić się. Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem. klimatyzatorach czy przewodach wentylacyjnych lub w ich pobliżu.Informacje o bezpieczeństwie Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności Znaczenie ikon i znaków w niniejszej instrukcji obsługi: Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie. Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych czy przedłużaczy. 7. Jeśli instrukcja obsługi jest sprzeczna z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszystkie instrukcje należy przeczytać i zrozumieć. 4. Może wtedy spaść. które może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. Nie należy pozwalać zwierzętom na gryzienie przewodu zasilającego. Należy ich dokładnie przestrzegać. NIE demontować. Te znaki ostrzegawcze zostały umieszczone w celu zapobieżenia odniesienia obrażeń ciała przez użytkownika i inne osoby. Nie wolno rozlewać żadnej cieczy na urządzenie ani wlewać jej do wnętrza urządzenia. Do czyszczenia powinno się używać wyłącznie wilgotnej szmatki. 2. NIE próbować. Skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy. Nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym wózku. aby jakiekolwiek przedmioty były ustawiane na przewodzie zasilającym. Dokładnie przestrzegać instrukcji. 10. Nie wolno ustawiać urządzenia w miejscu. Może to pogorszyć warunki pracy i spowodować pożar lub porażenie prądem. 11. że urządzenie jest uziemione. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Sprzeczność może wynikać z niezrozumienia instrukcji obsługi. PRZESTROGA PRZESTROGA Informacje o bezpieczeństwie_5 . Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego i/lub gniazda telefonicznego. Jeśli sprzeczności nie da się rozstrzygnąć samodzielnie. Urządzenia nie wolno nigdy ustawiać na grzejnikach. 3. 6. NIE dotykać. Mogą się one zetknąć z punktami o wysokim napięciu. Nie należy dopuszczać. wybuchem. należy zastosować się do informacji dotyczących bezpieczeństwa. w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. nagrzewnicach. które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Odłączyć przewód zasilania od gniazdka sieciowego. 8. telefonicznego lub przewodu łączącego z komputerem PC. powodując poważne szkody. 5. stojaku czy stole. należy przestrzegać opisanych. powodując zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym. 1. porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała podczas użytkowania urządzenia. Po przeczytaniu tej części należy ją umieścić w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości. 9. Nie wolno wciskać żadnych przedmiotów przez otwory w obudowie. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu i w dokumentacji mu towarzyszącej. Nie wolno używać płynnych środków czyszczących ani aerozoli. gdzie przewód będzie narażony na zniszczenie przez osoby przechodzące po nim.

• Jeśli urządzenie nagle zaczyna działać w nietypowy sposób. Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy z piorunami. konfiguracji sieci telekomunikacyjnej itp. • Jeśli rozlano ciecz na urządzenie. Niewłaściwe ustawienie innych elementów regulacyjnych może spowodować uszkodzenie i wymagać znacznego nakładu pracy podczas serwisu. (Ze względu na różnice napięć. 19. nie należy demontować urządzenia. należy stosować przewód o grubości 16 AWGa lub większej. • Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona. • Jeśli mimo przestrzegania instrukcji urządzenie nie działa poprawnie. • Jeśli urządzenie stało na deszczu lub w wodzie. W następujących okolicznościach należy odłączyć urządzenie od gniazda telefonicznego. AWG: American Wire Gauge 6_Informacje o bezpieczeństwie . Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Bezpieczne użytkowanie zapewnia kabel zasilania dostarczony z urządzeniem. podczas burzy powinno się odłączać przewód zasilający urządzenia i przewód telefoniczny. Istnieje ryzyko porażenia prądem spowodowanego piorunem. 16.) a. W przypadku używania kabla o długości większej niż 2 m z urządzeniem zasilanym napięciem 110 V. 14. W razie konieczności naprawy powinien ją przeprowadzać wykwalifikowany personel serwisowy. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. wtyczki lub kabla połączeniowego jest uszkodzona lub poszarpana. 17. To urządzenie może pracować jedynie w kraju. Niewłaściwy ponowny montaż może spowodować porażenie prądem podczas późniejszej eksploatacji urządzenia. w którym zostało zakupione. Należy wykonywać tylko regulacje opisane w instrukcji obsługi. komputera i sieci zasilającej i przekazać je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu: • Gdy dowolna część przewodu zasilającego. O ile to możliwe. Używaj tylko przewodu telefonicznego nr 26 AWG lub większego. częstotliwości. 15. Otwieranie i demontaż pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub spowodować inne zagrożenia. 13.12. 18.

Podczas użytkowania tego produktu należy stosować podane niżej środki ostrożności. Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. aby zmniejszyć ryzyko pożaru. Ostrzeżenie Nigdy nie uruchamiać ani nie naprawiać drukarki. Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane.Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków DHHS 21 CFR. Oszczędzanie energii Drukarka została wykonana zgodnie z zaawansowaną technologią oszczędzania energii. należy odwiedzić witrynę http://www. porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała: Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825. umożliwiającą zmniejszenie poboru mocy.energystar. kiedy pokrywa zespołu lasera-skanera jest zdjęta. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. dotyczący produktów laserowych klasy I (1). Informacje o bezpieczeństwie_7 . pobór mocy zostanie automatycznie obniżony. posiada także certyfikat urządzenia laserowego klasy I. podrozdział J. obsługi lub zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I. należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Samsung. rozdział 1.gov. choć niewidoczna. aby podczas normalnej eksploatacji. Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. oraz warunków opisanych w innych dokumentach. Odbita wiązka. Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR. System laserowy oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu. gdy urządzenie nie jest używane. Mimo to zaleca się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza. może uszkodzić wzrok.

• konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy. które można wykryć. Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. lub z organem władz lokalnych. że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. do którego podłączony jest odbiornik. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane. zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań: • zmianę ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.Recykling Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Cd lub Pb) wskazują. zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. wyłączając i włączając urządzenie. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg. mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu. instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza. wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Zmiany lub modyfikacje. że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. że dana bateria zawiera rtęć.) Niniejsze oznaczenie na baterii. Emisja fal radiowych Przepisy FCC Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B. w którym dokonali zakupu produktu. Sposób poprawnego usuwania baterii. nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny. w które wyposażony jest niniejszy produkt (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii. w które wyposażony był dany produkt. prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. 8_Informacje o bezpieczeństwie . Niemniej nie można zagwarantować. bezpłatny system zwrotu baterii. Niniejsze urządzenie generuje. kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. • podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. • zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. że po upływie okresu użytkowania baterie. które nie są zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami.

mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową). że zmiany takie mogą spowodować niezgodność jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych klienta z urządzeniami telekomunikacyjnymi firmy telekomunikacyjnej lub jeśli urządzenia klienta wymagają w takim przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposób mają znaczący wpływ na użytkowanie i działanie takich urządzeń. Aby sprawdzić. sprzęcie.4 GHz/5 GHz. klient będzie poinformowany na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. zobacz etykietę drukarki. przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. działaniach lub procedurach w przypadku gdy postępowanie takie jest uzasadnione w ramach działalności firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w części 68 FCC. działające w paśmie 2. Oznaczenia na faksie Zgodnie z ustawą o ochronie praw klientów sieci telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 każda wiadomość przesłana przez jakąkolwiek osobę drogą telefoniczną lub faksem przy wykorzystaniu komputera lub innego urządzenia elektronicznego musi zawierać następujące informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie każdej przesłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji: (1) datę i godzinę transmisji. Niniejsza część dotyczy systemów. które można zainstalować w drukarce. Z tego względu użytkownik powinien przez cały czas zachowywać odległość od anteny większą niż 20 cm. określonym w dokumencie „Urządzenia cyfrowe”. Urządzenie nie może być umieszczone w tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena. jeżeli na etykiecie podany jest numer ID FCC. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”.Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń). Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną ani nadajnikiem. Stany Zjednoczone Federal Communications Commission (FCC) Nadajnik wg części 15 przepisów FCC Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. jest znacznie niższa niż podane przez FCC ograniczenia ekspozycji. Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej urządzeniach telekomunikacyjnych. kiedy jest włączone. w których zainstalowane są takie urządzenia. Przemysłu i Nauki. ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odległości 20 cm pomiędzy urządzeniem i ciałem w przypadku urządzeń bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). które mogą powodować jego niepożądane działanie. Informacje o bezpieczeństwie_9 . (2) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej wysyłającej wiadomość oraz (3) numer telefonu urządzenia przesyłającego wiadomość. ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie. Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia. tak aby miał on możliwość utrzymania ciągłości usług. Oświadczenie FCC dotyczące stosowania bezprzewodowych sieci LAN: W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z anteną wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm2 może być przekroczona w przypadku niewielkich odległości od anteny. czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane. W celu naprawy należy kontaktować się z producentem. Urządzenia bezprzewodowe zamontowane w drukarce są dopuszczone do użytku w Stanach Zjednoczonych. Nie można ich w żaden sposób modyfikować. Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała. zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia.

Wtyczka 13 A jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej Brytanii i powinna być odpowiednia. Numer REN jest miarą obciążenia prądem elektrycznym na linii telefonicznej. że: a) bezzwłocznie zawiadomi o tym klienta. zalecamy zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych linii zasilania i linii telefonicznej. • • Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii) Ważne Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. korzystając z numeru innego niż alarmowy. Należy skontaktować się z osobami. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje szkodę w sieci telefonicznej. Jeśli użytkownik zamierza korzystać z modemu komputerowego lub modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej. • Jeśli w danej okolicy często występują wyładowania atmosferyczne lub wahania napięcia. Ponowne podłączanie wtyczki jest zabronione. W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją natychmiast wyrzucić. od których urządzenie zostało zakupione. Jednak w niektórych budynkach (głównie starszych) nie ma typowych gniazd 13 A. że: Urządzenie nie jest przeznaczone do połączenia do systemu cyfrowego PBX. należy je natychmiast odłączyć od linii telefonicznej. Urządzenie to można bezpiecznie podłączyć do sieci telefonicznej za pomocą standardowego gniazda USOC RJ-11C. czy linia jest „przeciążona”. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe można zakupić u dystrybutora lub w specjalistycznych sklepach ze sprzętem telefonicznym i elektronicznym. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego. c) poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zażalenia do Federalnej Komisji Komunikacji. W pewnych przypadkach może istnieć potrzeba przedstawienia tych numerów firmie telekomunikacyjnej. Należy wtedy nabyć odpowiedni adapter. w przeciwnym razie po włożeniu jej do gniazdka można ulec porażeniu prądem. Należy również wiedzieć. na której jest zainstalowane urządzenie. że zmiany lub modyfikacje w takich urządzeniach. firma telekomunikacyjna powinna poinformować klienta o możliwości zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych. Przepisy FCC określają. które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez ich producenta. • Urządzenie ma połączenie magnetyczne dla aparatu słuchowego. Nie należy usuwać zintegrowanej wtyczki. przydatną do określania. b) da klientowi możliwość usunięcia problemu z urządzeniami. Jednakże w przypadkach gdy zawiadomienie takie jest niemożliwe ze względów praktycznych. z wyjątkiem zwykłego telefonu. zgodnie z procedurami określonymi w zasadach i przepisach FCC punkt E części 68. firma ta może tymczasowo zaprzestać świadczenia usług pod warunkiem. Suma wszystkich numerów REN urządzeń zainstalowanych na linii telefonicznej powinna być mniejsza niż pięć. Instalowanie urządzeń kilku typów na tej samej linii telefonicznej może spowodować problemy przy nawiązywaniu i w szczególności odbieraniu połączeń telefonicznych. mogą pozbawić użytkownika prawa do użytkowania takich urządzeń. Przewody kabla zasilającego mają następujące oznaczenia barwne: • Zielono-żółty: uziemienie • Niebieski: przewód zerowy • Brązowy: faza 10_Informacje o bezpieczeństwie . poinformować dyspozytora usług awaryjnych o tym zamiarze. transmisja i odbiór we wszystkich zainstalowanych urządzeniach mogą być zakłócone. aby żadne inne urządzenia. Ważne ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. • Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub wykonywania połączeń testowych z numerami alarmowymi należy. W niektórych przypadkach korzystanie z pięciu urządzeń na jednej linii telefonicznej może nie być możliwe. Jeśli którekolwiek z urządzeń telefonicznych nie działa właściwie. Następnie założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. linii „party lines”. W razie wymiany lub sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A. • Urządzenia tego nie wolno wykorzystywać do usług płatnych ani tzw. nie były podłączone do tej samej linii telefonicznej. Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych przez firmę telekomunikacyjną.Numer REN (Ringer Equivalence Number) Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC dla tego urządzenia można znaleźć na etykiecie umieszczonej na spodniej lub tylnej części urządzenia. ponieważ może ono uszkodzić linię telefoniczną. Zaleca się. W razie zagubienia pokrywy nie używać wtyczki bez założonej nowej pokrywy.

Niebieski przewód podłączyć do wtyku oznaczonego literą „N” lub kolorem czarnym. Estonia. Aby sprawdzić. Węgry. Malta. Informacje dotyczące europejskiego świadectwa radiowego (dla produktów wyposażonych w urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE) Niniejszy produkt to drukarka przeznaczona do pracy w warunkach domowych lub w biurze. Czechy. Słowacja. Brązowy przewód podłączyć do wtyku oznaczonego literą „L” lub kolorem czerwonym. W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Działem Jakości Euro QA Lab of Samsung Electronics Co. Litwa. Słowenia. Finlandia. Kraje EEA/EFTA UE Kraje EEA/EFTA Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania: Informacje o bezpieczeństwie_11 . Ltd. Francja (z ograniczeniami częstotliwości). funkcjonujące w paśmie 2. Przetestowano zgodność tego produktu z normami TBR21 i (lub) TBR 38. Łotwa. Aby ułatwić używanie i zastosowanie urządzeń końcowych zgodnych z tym standardem. Irlandia. Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (European Telecommunication Standards Institute — ETSI) wydał dokument pomocniczy (EG 201 121). w których zainstalowane są takie urządzenia. czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane.. jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie R&TTE. Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co. Włochy. dopuszczający urządzenie jako jednoterminalowe połączenie z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) — zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC. zobacz etykietę drukarki. Cypr. 9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodności z dyrektywą 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych (FAX) Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymał własny certyfikat firmy.. 1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń). które można zainstalować w drukarce. związanych z urządzeniami niskonapięciowymi. mogą w niej być zamontowane urządzenia radiowej sieci LAN o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej). Ltd. których dotyczy zezwolenie: UE Austria.Jeśli przewody kabla zasilającego są innego koloru niż barwne oznakowania na wtyczce: Należy podłączyć zielono-żółty przewód do wtyku oznaczonego literą „E” lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym. Niniejsza część dotyczy systemów. Polska. oznacza deklarację zgodności firmy Samsung Electronics Co. jeżeli na etykiecie występuje numer rejestracyjny organu dopuszczającego oraz znak ostrzegawczy. Liechtenstein. Grecja. Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich. Ltd. Luksemburg. Dania. które mogą się znajdować w urządzeniu. Holandia. używany na niniejszym produkcie. Kraje europejskie.5–2483. takich jak karty sieci bezprzewodowej.4/5 GHz. Norwegia i Szwajcaria We Francji zakres częstotliwości ograniczony jest do 2446. Portugalia. Niemcy. Brak ograniczeń w obecnym czasie. adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona wkładka topikowa 13 A. Urządzenia bezprzewodowe. Belgia. zawierający uwagi i dodatkowe wymagania zapewniające zgodność terminali TBR21 z siecią.. Szwecja i Wielka Brytania Islandia. We wtyczce. są dopuszczone do użytkowania tylko w Unii Europejskiej i obszarach stowarzyszonych. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami: 1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich. Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Znak CE.5 MHz dla urządzeń o mocy nadajnika powyżej 10 mW. Hiszpania. Produkt ten zaprojektowano według wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie — jest on z nimi w pełni zgodny.

Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń). jakie są ograniczenia stosowania urządzeń bezprzewodowych w kraju docelowym. należy w przypadku podróży pomiędzy krajami uprzednio sprawdzić w lokalnych urzędach regulacji telekomunikacji.11 (inaczej bezprzewodowy Ethernet) i Bluetooth są przykładami urządzeń komunikacji bezprzewodowej. należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem certyfikującym w celu uzyskania obowiązujących przepisów. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych. nie należy go używać przed zamocowaniem wszystkich pokryw i osłon oraz pełnym montażem urządzenia. Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała. korzystanie z urządzenia może być ograniczone lub zabronione. aby urządzenia bezprzewodowe były wyłączone podczas podróży samolotem.Zalecenia dotyczące zgodności z przepisami dla urządzeń bezprzewodowych W drukarce mogą być zamontowane urządzenia radiowej sieci LAN o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej). Aby uzyskać dodatkowe informacje. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej są ściśle określone przepisami i mogą nie posiadać zezwolenia. Nie można ich w żaden sposób modyfikować. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej w systemie dopuszczone są do używania w krajach określonych w oznaczeniach zatwierdzenia do komunikacji radiowej. zobacz zestaw przywracania systemu lub skontaktuj się z działem obsługi technicznej producenta.4/5 GHz. nie jest wymieniony. Ponieważ niniejszy system wyposażono w urządzenie bezprzewodowe. umieszczonych na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli kraj. Ogólnie zaleca się zachowanie odległości 20 cm pomiędzy ciałem a urządzeniem bezprzewodowym (nie dotyczy to kończyn). W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają ściślejszym ograniczeniom. W otoczeniu. Bieżące przepisy lotnictwa wymagają. 12_Informacje o bezpieczeństwie . Przykłady typowych ograniczeń podane są niżej: Urządzenia komunikacji bezprzewodowej mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń lotnictwa cywilnego. Lotniska. Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń. gdy jest włączone i nadaje. miejsca występowania dużego nasycenia tlenem lub gazem palnym to tylko kilka przykładów środowisk. że urządzeń tych można bezpiecznie używać. funkcjonujące w paśmie 2. Należy korzystać tylko ze sterowników zatwierdzonych do użytku w kraju. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości używania urządzeń bezprzewodowych w danym środowisku należy zwrócić się do odpowiednich władz o pozwolenie na użycie lub włączenie urządzenia. w którym urządzenie będzie stosowane. w którym istnieje ryzyko zakłócenia działania innych urządzeń lub usług. Niezależnie od mocy nadajnika należy starać się ograniczyć kontakt z urządzeniem podczas normalnego działania urządzenia. ostrzeżenia i zalecenia dla poszczególnych krajów podane są w dotyczących ich sekcjach (lub sekcjach grup krajów). jest znacznie niższa niż określona w znanych obecnie ograniczeniach ekspozycji na promieniowanie radiowe. których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń bezprzewodowych. Dodatkowe ograniczenia. Urządzenia komunikacyjne w standardzie IEEE 802. producent zakłada. W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące stosowania urządzeń bezprzewodowych. szpitale. Jeżeli system wyposażono w wewnętrzne urządzenie komunikacji bezprzewodowej. które można zainstalować w drukarce. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną ani nadajnikiem. Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. W celu naprawy skontaktuj się z producentem. w którym używane jest urządzenie. w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub zabronione.

Informacje o bezpieczeństwie_13 .

14_Informacje o bezpieczeństwie .

Informacje o bezpieczeństwie_15 .

Spis treści 2 5 Funkcje urządzenia laserowego Informacje o bezpieczeństwie Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu Elementy panelu sterowania Opis diody LED Status Potwierdzenie stanu kasety z tonerem Przegląd menu Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki Konfigurowanie sprzętu Wymagania systemowe Windows Macintosh Linux Konfigurowanie sieci Obsługiwane środowiska pracy Korzystanie z sieci przewodowej Drukowanie raportu konfiguracji Ustawianie adresu IP Ustawianie parametrów sieci Instalacja sterownika Korzystanie z sieci bezprzewodowej (tylko model CLX-3175FW) Sprawdzanie środowiska sieciowego Drukowanie raportu konfiguracji Ustawianie adresu IP Ustawianie parametrów sieci Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia Instalacja sterownika Ustawienia podstawowe urządzenia Ustawianie wysokości Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie daty i godziny Zmiana trybu zegara Zmienianie trybu domyślnego Ustawianie dźwięków Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Korzystanie z trybów oszczędzania Automatyczne kontynuowanie Ładowanie oryginałów Na szybie skanera W podajniku ADF Wybieranie nośnika druku Parametry nośników druku Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie Zalecenia dotyczące specjalnych nośników druku Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru Drukowanie na materiałach specjalnych Ręczne podawanie materiału do drukowania WSTĘP 20 20 20 20 21 22 22 23 24 24 24 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 31 31 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38 39 40 40 41 43 43 WPROWADZENIE 25 ŁADOWANIE ORYGINAŁÓW I NOŚNIKÓW DRUKU 37 16_Spis treści .

Spis treści 43 Ustawianie rozmiaru i typu papieru Kopiowanie Zmiana ustawień dla każdej kopii Zaciemnienie Typ oryginału Kopia pomniejszona lub powiększona Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu Kopiowanie plakatów Duplikowanie Usuwanie obrazów tła Kopiowanie z polepszeniem szarości Ustawianie limitu czasu kopiowania Podstawy skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung Skanowanie do aplikacji Skanowanie z wykorzystaniem połączenia sieciowego Skanowanie do wiadomości e-mail Zmiana ustawień dla każdego zadania skanowania Zmiana domyślnych ustawień skanowania Konfigurowanie książki adresowej Rejestrowanie szybkich numerów e-mail Konfigurowanie numerów grup adresów e-mail Korzystanie z wpisów w Książce adresowej Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej Drukowanie książki adresowej Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania drukowania KOPIOWANIE 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 SKANOWANIE 47 DRUKOWANIE PODSTAWOWE 51 WYSYŁANIE FAKSU 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 Wysyłanie faksu Ustawianie nagłówka faksu Dopasowywanie ustawień dokumentu Automatyczne wysyłanie faksu Ręczne wysyłanie faksu Potwierdzanie transmisji Automatyczne ponowne wybieranie numeru Ponowne wybieranie ostatniego numeru Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Wysyłanie faksu z opóźnieniem Spis treści_17 .

Spis treści 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 57 58 58 59 59 59 Wysyłanie faksu priorytetowego Odbieranie faksu Zmiana trybów odbierania Automatyczny odbiór w trybie Faks Ręczny odbiór w trybie Telefon Ręczne odbieranie za pomocą telefonu zewnętrznego Automatyczny odbiór w trybie Odb./Faks Odbieranie faksów w trybie DRPD Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania Włączanie trybu bezpiecznego odbierania Odbieranie faksów do pamięci Przekazywanie faksów Konfiguracja faksu Zmienianie opcji konfiguracji faksu Zmiana domyślnych ustawień dokumentu Automatyczne drukowanie raportu wysłanych faksów Konfigurowanie książki adresowej Informacje o pamięci USB Podłączanie pamięci USB Skanowanie do pamięci USB Skanowanie Dostosowywanie skanowania do pamięci USB Drukowanie z pamięci USB Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci USB Wykonywanie kopii zapasowej danych Wykonywanie kopii zapasowej danych Odtwarzanie danych Zarządzanie pamięcią USB Usuwanie pliku obrazu Formatowanie pamięci USB Przeglądanie stanu pamięci USB Drukowanie bezpośrednio z aparatu cyfrowego Drukowanie raportów Drukowanie raportu Dopasowanie kontrastu kolorów Czyszczenie pamięci Czyszczenie urządzenia Czyszczenie elementów zewnętrznych Czyszczenie elementów wewnętrznych Czyszczenie modułu skanera Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Rozprowadzanie toneru Wymiana kasety z tonerem Wymiana zespołu obrazowania Wymiana pojemnika na zużyty toner Części do konserwacji Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web Service Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PAMIĘCI USB 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 68 69 69 69 69 69 70 72 73 73 73 73 74 KONSERWACJA 65 18_Spis treści .

Spis treści ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 75 75 75 75 76 76 76 76 77 79 82 82 83 84 86 87 88 88 89 89 91 92 92 Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru Usuwanie zakleszczenia dokumentów Nieprawidłowe wysuwanie papieru Złe podawanie wałka Usuwanie zakleszczeń papieru W zasobniku 1 W obszarze zespołu utrwalającego W obszarze wyjściowym papieru Opis komunikatów na wyświetlaczu Rozwiązywanie innych problemów Podawanie papieru Problemy z drukowaniem Problemy z jakością wydruków Problemy z kopiowaniem Problemy ze skanowaniem Menedżer skanowania firmy Samsung — problemy Problemy z faksem Częste problemy z systemem Windows Typowe problemy w systemie Linux Typowe problemy na komputerach Macintosh Materiały eksploatacyjne Jak kupić ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 92 DANE TECHNICZNE 93 GLOSARIUSZ 93 94 94 95 95 Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki Dane techniczne skanera Dane techniczne kopiarki Dane techniczne faksu 96 INDEKS 100 CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 102 Spis treści_19 .

Wstęp Główne komponenty urządzenia: Niniejszy rozdział obejmuje: • • • • Przegl¹d urz¹dzenia Elementy panelu sterowania Opis diody LED Status Potwierdzenie stanu kasety z tonerem • • • Przegl¹d menu Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu 1 2 3 4 Gniazdo telefonu zewnętrznego (EXT) Gniazdo linii telefonicznej Port sieciowy Port USB 5 6 7 8 Uchwyt Gniazdo zasilania Pokrywa tylna Wyłącznik zasilania 1 2 3 4 5 6 7 8 Prowadnice szerokości dokumentu Podajnik ADF Panel sterowania Wspornik zasobnika wyjściowego Pokrywa przednia Uchwyt pokrywy przedniej Zasobnik 1 Zasobnik wejściowy dokumentów 9 10 11 12 13 14 15 16 Zasobnik wyjściowy dokumentów Port pamięci USB Kaseta z tonerem Jednostka przetwarzania obrazu Pojemnik na zużyty toner Pokrywa skanera Szyba skanera Moduł skanera 20 _Wstęp .

Tylko modele CLX-3175FW • • Urządzenia przedstawione na ilustracjach mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. W trybie gotowości umożliwia wyczyszczenie/anulowanie opcji kopiowania. aby zbliżały się do niej dzieci. Uruchamia zadanie w trybie czarno-białym. Patrz dioda LED Status z komunikatami kasety z tonerem. jeśli zostanie ono podłączone do portu pamięci USB z przodu urządzenia. Włącza linię telefoniczną. 2 Direct USB 17 Stop/Clear 3 Wyświetlacz 18 19 Black Start Color Start 4 Kolory toneru a. (Patrz „Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych” na stronie 45. Kolory toneru przedstawione poniżej wyświetlacza LCD odpowiadają komunikatom na wyświetlaczu. Uruchamia zadanie w trybie kolorowym. Umożliwia przejście do trybu Menu i przewijanie dostępnych menu. na jednej stronie arkusza papieru. aby dodać odstęp. takich jak zaciemnienie. (Patrz „Opis diody Wireless /Status LED Status” na stronie 22. a w trybie edycji — wstawienie pauzy w numerze faksu. Przyciski te umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości. Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili. np. Podczas wprowadzania znaków należy użyć prawego przycisku.Elementy panelu sterowania 1 ID Copy Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu identyfikacyjnego. rozmiar kopii i liczba kopii. W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać. Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie. (Patrz „Informacje o pamięci USB” na stronie 62. (Patrz „Potwierdzenie stanu kasety z tonerem” na stronie 22.) 15 16 Redial/Pause On Hook Dial W trybie gotowości umożliwia ponowne wybranie ostatniego numeru.) Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych w urządzeniu pamięci USB. Włącza tryb kopiowania. (Patrz „Litery i cyfry na klawiaturze” na stronie 35. 5 6 7 8 9 10 11 Wyświetla stan urządzenia. prawa jazdy. Umożliwia wybranie numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych.) Umożliwia wyszukiwanie zapisanych adresów e-mail. Strzałki w lewo/ 12 prawo 13 Klawiatura numeryczna Address Book 14 Wstęp_ 21 .) Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania. Nie należy dotykać powierzchni ani dopuszczać. Włącza tryb skanowania. Umożliwia przejście na wyższy poziom menu. ustawienie typu dokumentu.) a Fax Copy Scan/Email Menu OK Back Włącza tryb faksu.

dioda LED Status zmieni kolor na czerwony. wyczerpał się toner lub należy wymienić kasetę. patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. Gdy zielona dioda LED miga szybko. Kaseta z tonerem jest pusta. Jakość wydruku można chwilowo poprawić. Aby uzyskać szczegółowe informacje o komunikatach o błędach. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. Instrukcje w sekcji Rozwiązywanie problemów zawierają wskazówki dotyczące poprawnego używania urządzenia. Nie można użyć funkcji połączenia bezprzewodowego. Po odebraniu danych lub naciśnięciu dowolnego przycisku urządzenie włącza się automatycznie. • Świeci • • Aby rozwiązać problem. czego dotyczy problem i jak go rozwiązać. korzystając z informacji w sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. Jeśli w kasecie z tonerem pozostało niewiele toneru lub należy ją wymienić. taki jak zakleszczenie papieru. praca urządzenia musiała zostać wstrzymana. Ponadto symbol strzałki wskazuje kolor toneru. a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat. wskazywany przez strzałkę. Można użyć funkcji połączenia bezprzewodowego. należy zawsze sprawdzać komunikaty na wyświetlaczu. Urządzenie jest włączone i można go używać. Gdy zielona dioda LED miga powoli. 22 _Wstęp .Opis diody LED Status Kolor diody LED Status wskazuje bieżący stan urządzenia. Przykład: • Zielona Miga • • Świeci Lazur Czerwona Świeci Miga • • • Powyższy przykład pokazuje stan kasety z żółtym tonerem. urządzenie odbiera dane z komputera. aby dowiedzieć się. którego dotyczy problem lub który należy wymienić. drukarka drukuje dane. Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę. (Patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu i skorzystaj z informacji zawartych w sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79 w celu rozwiązania problemu. Patrz „Zamawianie materiałów eksploatacyjnych” na stronie 92. otwarta pokrywa lub brak papieru w zasobniku. Sprawdź komunikat. Niski poziom toneru w kasecie. Stan Wyłączona • • Opis Zasilanie urządzenia jest wyłączone. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu i rozwiąż problem.) Potwierdzenie stanu kasety z tonerem Stan kaset z tonerem jest wskazywany przez diodę LED Status i na wyświetlaczu LCD. Aby uzyskać więcej informacji.) Wystąpił problem. rozprowadzając toner w kasecie. Urządzenie działa w trybie oszczędzania energii. Zamów nową kasetę z tonerem. patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79.

Konfig. Konfig. Zmien domyslne Kopie Sort. Konfig. Patrz poniższy schemat. Typ papieru Dzwiek/Glosn. Importuj ust. syst. Konfig. szar.-sm. sieci TCP/IP Szyb. Konfig. o sieci a. faksu Konfig. Funk. syst. skan. faksu (Ciąg dalszy) Naz. Konfig. wyb. braku Mat. Licz.faksu Konfig. Dzwiek klaw. Wszystkie ust. kom.uzytk Konserwacja Us. odbier. faksu Zaciemnienie Rozdzielczosc Wysyl.Przegląd menu Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji.urzadz.mat. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. faks-sm. opozn. Ethernet Bezprzewodowya Wyczysc ustaw. sieci Ksiazka adr.prioryt. Autom. Funk. należy nacisnąć przycisk Menu. kop. o sieci Lista uw. Rap. wysylania Rap. kopiow. Ksiazka adr. kontyn. Wysyl. W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. pon. Tylko modele CLX-3175FW Konfig. odb. Zmn. Autom. Kolor Numer seryjny Konfig. (Ciąg dalszy) Raport Wsz. kopii Zmn. Odrzuc rozmiar Kon. Przekaz Bezp. syst.eksp. potw.domyslny E-mail . Inf. Prefiks wyb. Tryb ECM Rap. kop.zadania Rap. wyslanych Rap. Dzwiek alarmu Glosnik Dzwonek 23 _Wstęp . raporty Konfiguracja Info. Dodaj strone Anuluj zadanie Konfig. Konfig. wyslanych Obr. Tr wybierania Odbieranie Tryb odb. Format skan. odb. Funkcja e-mail Rozmiar skan. Konfig. energii Limit czasu Korekta wys. skan. Konfig. zmniej./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Funkcja skan. syst. odb. faksu Wysylanie Licz. faks.powt. Kod rozp. że dana opcja nie dotyczy tego urządzenia. Format pap. wysylania Rap. ID urzadzenia Nr faksu Data i czas Tryb zegara Jezyk Tryb domyslny Oszcz. ekspl. Inf. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. odb.syg.stemp. War. Tryb DRPD Zmien domyslne Rozdzielczosc Zaciemnienie Raport autom.odb. Konfig. pap. Aby uzyskać dostęp do menu.wyb.odb. Rap.do wielu Wysyl. Oznacza to. Eksportuj ust. (Ciąg dalszy) Wyczysc ustaw.dom. Zmien domyslne USB ./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Uklad Dostosuj tlo Polep. . Funkcja USB Rozmiar skan.faksu Zaplan.

po skonfigurowaniu urządzenia i podłączeniu do komputera należy zainstalować oprogramowanie urządzenia z dostarczonego dysku CD.4–10. • Macintosh • • • • a. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Sterownik SANE: służy do skanowania dokumentów. W programie SmarThru można również otworzyć inny program do edycji obrazu. rozmiaru. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie MAC OS X 10. Sterownik skanera: do skanowania dokumentów w urządzeniu służą sterowniki TWAIN i WIA (Windows Image Acquisition). 24 _Wstęp . • liczba kopii. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej programu SmarThru. Sterownik drukarki: umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. SmarThru 4a: jest to dodatkowe oprogramowanie do urządzenia wielofunkcyjnego dla systemu Windows. W poniższej tabeli znajduje się ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki: Sterownik drukarki Funkcja Tryb koloru Opcje urządzenia dotyczące jakości Drukowanie plakatów Wiele stron na jednym arkuszu (N-stron) Drukowanie z dopasowaniem do strony Drukowanie ze zmianą skali Znak wodny Nakładka Windows O O O O Linux O O X O (2. Sterownik skanera: sterownik TWAIN umożliwia skanowanie dokumentów w urządzeniu. taki jak Adobe Photoshop. Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki obsługuje następujące standardowe funkcje: • wybór orientacji.Dostarczane oprogramowanie Aby używać urządzenia jako drukarki i skanera. Umożliwia edycję zeskanowanego obrazu na różne sposoby za pomocą zaawansowanego edytora obrazu oraz wysłanie obrazu pocztą elektroniczną. źródła papieru i typu nośnika. 4) Macintosh O O X O • • O X Oa • Linux • O O O X X X O X X • • a. Na dysku CD znajduje się następujące oprogramowanie: Dysk CD Dysk CD z oprogramowaniem drukarki Windows • • Zawartość Sterownik drukarki: umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Sterownik drukarki: umożliwia uruchomienie urządzenia z komputera z systemem Linux i drukowanie dokumentów.5. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Ponadto można skorzystać z wielu specjalnych funkcji drukowania.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Zdejmij taśmę zabezpieczającą urządzenie. czy dostarczono wszystkie wymagane elementy.Wprowadzenie Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia. Należy wybrać równą. Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani odwracać. Ustawienia drukowania są odpowiednie do drukowania na wysokości poniżej 1 000 m. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • Konfigurowanie sprzętu Wymagania systemowe Konfigurowanie sieci • • • Korzystanie z sieci przewodowej Korzystanie z sieci bezprzewodowej (tylko model CLX-3175FW) Ustawienia podstawowe urządzenia Konfigurowanie sprzętu W niniejszej sekcji opisano czynności dotyczące konfiguracji sprzętu. Rozpakuj urządzenie i sprawdź. co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub złą jakość wydruków. 6. 4. Aby uzyskać więcej informacji. W celu zoptymalizowania drukowania należy zapoznać się z ustawieniem wysokości. stabilną powierzchnię z taką ilością wolnej przestrzeni. W przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia może zostać zanieczyszczone tonerem. aby umożliwić otwieranie pokryw i zasobników. stabilnej powierzchni. Zamieszczono je także w dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. 3. 2. która zapewnia odpowiedni przepływ powietrza. Należy przeczytać dokument Skrócona instrukcja instalacji i wykonać poniższe czynności. Włącz urządzenie. patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 34. 25 _Wprowadzenie . zimna oraz wilgoci. Załaduj papier. źródeł ciepła. tak aby pochylenie nie było większe niż 2 mm. Umieść urządzenie na płaskiej. Wybierz stabilne miejsce. Upewnij się. Inne warunki mogą mieć negatywny wpływ na jakość wydruku. Miejsce powinno być dobrze wentylowane i znajdować się z dala od światła słonecznego. 1. że wszystkie kable są podłączone do urządzenia. Należy pozostawić dodatkowe wolne miejsce. 5.

4. 10. 2006. WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 600 MB 1.1 (32/ 64bitowe) Mandriva 2005. 9.4 GHz lub szybszy 512 MB lub więcej 1 GB lub więcej Do pracy z dużymi. 5 (32/64bitowe) Fedora Core 1~7 (32/64bitowe) Mandrake 9.04 (32/64bitowe) Debian 3.1 10.25 GB do 2 GB 15 GB 10 GB PROCESOR PAMIĘĆ RAM Mac OS X 10.5 • • 867 MHz lub szybszy.Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić. Oprogramowanie Windows Terminal Services jest kompatybilne z tym urządzeniem. 10. 10 (32/ 64bitowe) Ubuntu 6.2. czy komputer spełnia poniższe wymagania: Macintosh WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 1 GB Windows Urządzenie obsługuje następujące systemy operacyjne rodziny Windows.3.2 (32/ 64bitowe) SuSe Linux Enterprise Desktop 9.4 lub starszy • • PROCESOR PAMIĘĆ RAM 128 MB (256 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (1 024 MB) 512 MB (2048 MB) Power PC G4/G5 Procesor Intel • • Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 • • • Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 3 GHz Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) 128 MB dla komputera Macintosh z procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB dla komputera Mac z procesorem Intel (1 GB) Mac OS X 10.0 lub nowszej. 9.1 (32bitowe) SuSE Linux 9. 7.0.06. 9. Pentium IV 2.0. 6. 10.1. Program ten mogą zainstalować tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora. 26 _Wprowadzenie . Sterownik skanera dla systemu Linux obsługuje maksymalną rozdzielczość optyczną. 10. zeskanowanymi obrazami konieczne jest ustawienie partycji wymiany o wielkości co najmniej 300 MB. 2007 (32/64bitowe) SuSE Linux 8.0 (32/64bitowe) W przypadku wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.2.0.5 GB 1. 9. PowerPC G4/G5 Procesor Intel 512 MB (1 GB) 1 GB Linux ELEMENT System operacyjny • • • • • • • • • • Procesor Pamięć RAM Wolne miejsce na dysku twardym • • WYMAGANIA (ZALECANE) RedHat 8.10.2 (32bitowe).0 (32bitowe) RedHat Enterprise Linux WS 4.0.

Na przykład: Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78 Adres IP: 192. Aby zainstalować program. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej drukarki. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo.11 b/g (tylko model CLX-3175FW) Windows 2000/XP/2003/Vista Różne dystrybucje systemu Linux MAC OS 10. Tę procedurę należy powtórzyć dla bajtów od 1 do 4. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci i rozwiązywaniu problemów. że przypisanie powiodło się.0. Jeżeli dysk zostanie uruchomiony automatycznie. 5. należy skonfigurować w drukarce protokoły sieciowe. W środowisku biurowym zalecane jest zwrócenie się o ustawienie adresu IP do administratora sieci. W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP urządzenia. (X oznacza napęd dysków CD-ROM. a następnie naciśnij przycisk OK. należy ustawić adres IP dla drukowania i zarządzania sieciowego. Korzystanie z sieci przewodowej Aby móc używać drukarki w sieci. Kliknij przycisk OK. 4. 7. Za chwilę trzeba będzie podłączyć ten kabel. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Zwany jest wtedy statycznym adresem IP i jest często wymagany ze względów bezpieczeństwa w korporacyjnych sieciach intranet. aż zostanie wyświetlona opcja TCP/IP. 2. 2. Jeśli urządzenie jest widoczne w sieci przewodowej — patrz sekcja „Korzystanie z sieci przewodowej”.exe. W raporcie widoczny będzie nowy adres IP. W niektórych sytuacjach adres IP musi być ustawiony ręcznie. Obsługiwane środowiska pracy W poniższej tabeli zostały przedstawione środowiska sieciowe obsługiwane przez urządzenie: Element Karta sieciowa • • • • • • • • • • • • Wymagania Ethernet 10/100 Base-TX Bezprzewodowa sieć LAN 802. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo.) 3. aż w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja Siec. zamknij okno. Jeśli urządzenie wyposażone jest w panel sterowania. Można go znaleźć w raporcie konfiguracji sieci. że adres IP został zmieniony. Przypisywanie statycznego adresu IP: aby zmienić adres IP na komputerze. Wprowadzenie_ 27 . Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika tego urządzenia. Drukowanie raportu konfiguracji Z poziomu panelu sterowania urządzenia można wydrukować raport konfiguracji sieci pokazujący bieżące ustawienia sieciowe. Następnie wydrukuj raport konfiguracji sieci w sposób opisany powyżej.3 – 10. 5. W większości przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) znajdujący się w sieci. 3. Włóż do napędu dysk CD-ROM dostarczony z urządzeniem. Internet Explorer w systemie Windows. Program ten służy do ręcznego ustawiania sieciowego adresu IP urządzenia z wykorzystaniem jego adresu MAC do komunikacji z urządzeniem. aby zakończyć instalację. Naciskaj przycisk Menu na panelu sterowania. a następnie naciskając przycisk strzałki w lewo/prawo. a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli drukarka sieciowa jest używana w sieci bezprzewodowej — patrz sekcja „Korzystanie z sieci bezprzewodowej (tylko model CLX-3175FW)” na stronie 29. aby wprowadzić kompletny adres. Uruchom przeglądarkę internetową. przejdź do innego bajtu. Powtarzaj czynności 6 i 7. jak w łatwy sposób to osiągnąć. kliknij dwukrotnie pozycję Setup. • Uruchomienie tego programu konieczne jest tylko. W razie potrzeby wybierz język z listy rozwijanej. W innym wypadku można przejść do sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej urządzenia.192 • Instalacja programu 1. a następnie naciśnij przycisk OK. Kliknij dwukrotnie Application > SetIP. a następnie naciśnij przycisk OK. Ten rozdział pokazuje. Programu SetIP można użyć tylko w przypadku. 4. można również zmienić adres IP z jego poziomu. • Przypisywanie adresu IP przez DHCP: podłącz urządzenie do sieci i poczekaj kilka minut na przypisanie urządzeniu adresu IP przez serwer DHCP. gdy urządzenie jest podłączone do sieci lub podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą skrosowanego kabla sieciowego dołączonego do urządzenia. W większości przypadków zalecamy korzystanie z kabla skrosowanego. aż zostanie wyświetlona opcja Statyczny. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.0. 6.5 TCP/IP Standardowy protokół TCP/IP LPR IPP/HTTP Bonjour DHCP BOOTP Sieciowy system operacyjny Protokoły sieciowe Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP.Konfigurowanie sieci Aby urządzenie mogło pracować jako drukarka sieciowa. aż zostanie wyświetlona opcja Adres IP. należy na nim (drukarce) skonfigurować protokoły sieciowe. aby skonfigurować inne parametry protokołu TCP/IP: maskę podsieci i adres bramy. 8. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wartość bajtową z zakresu od 0 do 255. Ustawianie adresu IP Po pierwsze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie. 6. jeśli wymagany jest statyczny adres IP. np. należy użyć programu SetIP. W przypadku niepewności co do tego wymogu należy skonsultować się z administratorem systemu lub osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci lokalnej. • Ustawianie adresu IP za pomocą panelu sterowania 1. oznacza to. Jeśli raport wykaże.

Połącz urządzenie z komputerem za pomocą skrosowanego kabla sieciowego. Wybierz pozycję Standardowa instalacja drukarki sieciowej. 4. wprowadź 192. korzystając z programów służących do administrowania siecią. wydrukuj stronę raportu konfiguracji sieci. którą chcesz zainstalować i kliknij przycisk Dalej. SyncThru™ Web Admin Service to program umożliwiający wydajne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca.apple. 2.com. Na przykład: 00:15:99:29:51:A8 jako 0015992951A8. 2. Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. • Wyłącz zaporę. Jeśli to konieczne.com/networking/bonjour/download/. Pobierz ten program z witryny http://solution. • Kliknij pozycję Sharing. Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM. 6. Na przykład: jeśli adres IP komputera to 192.) Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. 5. uruchom ponownie zaporę. 8. kliknij przycisk Aktualizuj. Pojawi się lista urządzeń dostępnych w sieci. że konfiguracja sieciowa urządzenia została zakończona.150. • Aby sprawdzić adres IP lub MAC urządzenia. Aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. czy wszystkie ustawienia są prawidłowe. w którym można uzyskać dostęp do sieci firmowej. aplikacje i inne łatwe w obsłudze programy. W przypadku systemów Mac OS X program ten jest już zainstalowany na komputerze. a następnie OK. wybierz program Bonjour dla odpowiedniej wersji systemu Windows i zainstaluj program. Procedury. Przed kontynuowaniem tymczasowo wyłącz zaporę w następujący sposób: Macintosh OS Windows XP • Otwórz aplet System • Otwórz Panel Preferences.1. co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. sterowania. a następnie kliknij przycisk Dalej. kliknij ikonę (trzecia od lewej) w oknie SetIP. W przypadku statycznej metody przypisywania adresu IP należy wykonać poniższe czynności.) • Maska podsieci: wprowadź identyczną jak maska podsieci komputera. aby odświeżyć listę. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik urządzeń Samsung.Uruchamianie programu 1.exe. (X to liczba pomiędzy 1 i 254 inna niż w adresie komputera. Kliknij pozycję Konfiguracja. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. (B) Dostosowanie ustawień urządzenia. Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji urządzenie nie działa prawidłowo. Program Bonjour nie obsługuje systemu Linux.exe. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu do okna konfiguracji: • Usługa SyncThru™ Web Service: serwer internetowy wbudowany w sieciowy serwer druku. kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom i wpisz ciąg X:\Setup. Kliknij przycisk Dalej. Upewnij się. • Kliknij opcję Zapora • Wyłącz zaporę. aby dodać urządzenie do sieci. 4.168. • Jeśli na liście nie ma danego urządzenia. kliknij kolejno Start > Uruchom. Można go znaleźć w raporcie konfiguracji sieci. a następnie kliknij przycisk OK. systemu Windows.168. Urządzenie automatycznie wydrukuje raport konfiguracji. Instalacja sterownika Wymagane jest zainstalowanie sterownika drukarki. 3. zalecane jest skorzystanie z programu Bonjour. który umożliwia: (A) Konfigurowanie parametrów sieciowych niezbędnych do podłączenia urządzenia do różnych środowisk sieciowych. • Brama domyślna: wprowadź identyczną. Wybierz z listy drukarkę.samsungprinter. • Dwukrotnie kliknij ikonę • Kliknij menu Firewall. Jeśli metodą przydzielania IP jest DHCP i adres IP może zostać zmieniony zawsze. gdy urządzenie jest włączone. • Program SyncThru™ Web Admin Service: oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania drukarką przeznaczone dla administratorów sieci.) 5. Przejdź na stronę http://developer. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej drukarki. Wprowadź ciąg X:\Setup. W menu Start systemu Windows wybierz kolejno Wszystkie programy > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP. • Jeśli używasz systemu Windows Vista. W tym celu zaznacz odpowiednie pola wyboru i kliknij przycisk Zakończ. • Jeżeli okno instalacji nie zostanie wyświetlone. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP urządzenia. Kliknij przycisk Zakończ. (Patrz „Drukowanie raportów” na stronie 65. 1. należy sprawdzić ustawienia sieciowe i ponownie zainstalować sterownik drukarki. 7. konfiguracji urządzenia lub używanego interfejsu. aby zamknąć program SetIP.X. jak adres IP komputera.1. Sprawdź. okna podręczne oraz komunikaty wyświetlane podczas instalacji mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego. Adres MAC: znajdź adres MAC urządzenia w raporcie konfiguracji sieci i wprowadź go bez przecinków. • Adres IP: wprowadź nowy adres IP dla drukarki — taki sam. (Patrz „Konfigurowanie sieci” na stronie 27. jak domyślna brama komputera. 3. Okno instalacji może się nieco różnić w przypadku ponownego instalowania sterownika. zastępując znak „X” literą odpowiadającą napędowi. Oprogramowanie to obejmuje sterowniki. Centrum zabezpieczeń. • Ustawianie parametrów sieci Ustawienia sieciowe można również skonfigurować. ze zmienioną ostatnią liczbą. 28 _Wprowadzenie . Ten program umożliwi automatyczną konfigurację tego parametru sieciowego. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno pojawić się okno instalacji.

W niektórych sytuacjach adres IP musi być ustawiony ręcznie. Następnie wydrukuj raport konfiguracji sieci w sposób opisany powyżej. można bezpośrednio przejść do sekcji Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia. Tryb Ad-hoc: sieć w trybie Ad-hoc umożliwia komunikację P2P. bez użycia punktu dostępu. Jeśli łączysz się z siecią w trybie Ad-hoc bez punktu dostępu przejdź do sekcji Ustawianie adresu IP przed przejściem do sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej urządzenia po zapoznaniu się z następującymi sekcjami na temat drukowania raportu konfiguracji sieci. (Jeśli punkt dostępu posiada wolny port LAN. urządzenie można podłączyć bezpośrednio do punktu dostępu). Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Większość sieci w trybie Infrastruktura korzysta z serwera DHCP do automatycznego przypisywania adresów IP i ustawiania innych parametrów sieciowych. Zwany jest wtedy statycznym adresem IP i jest często wymagany ze względów bezpieczeństwa w korporacyjnych sieciach intranet. należy ustawić adres IP dla drukowania i zarządzania sieciowego. Jeśli urządzenie wyposażone jest w panel sterowania. W przeciwnym wypadku należy wykonać kroki przedstawione w sekcji Sprawdzanie środowiska sieciowego. Urządzenie zostało dostarczone z fabrycznie ustawionym adresem IP 192. W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP urządzenia. co można sprawdzić. Pozostaw urządzenie podłączone do sieci.Korzystanie z sieci bezprzewodowej (tylko model CLX-3175FW) Aby móc używać drukarki jako sieciowej. 4. drukując raport konfiguracji sieci. 2. że adres IP został zmieniony.0. Konieczne może być skontaktowanie się z administratorem sieci lub osobą. Jeśli znane są ustawienia adresu IP urządzenia i adres ten jest dostępny. W większości przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) znajdujący się w sieci. który łączy wszystkie komputery i inne urządzenia sieciowe w popularną sieć lokalną (LAN). Drukowanie raportu konfiguracji Raport konfiguracji sieci pokazujący bieżące ustawienia sieciowe urządzenia można wydrukować z poziomu panelu sterowania urządzenia.0. jak w łatwy sposób to osiągnąć. aby potwierdzić wydruk. Raport konfiguracji sieci zostanie następnie wydrukowany. że przypisanie powiodło się. Zwany jest wtedy statycznym adresem IP i jest często wymagany ze względów bezpieczeństwa w korporacyjnych sieciach intranet.192. syst. Jeśli łączysz się z siecią w trybie Infrastruktura z punktem dostępu i adresem IP przypisanym przez serwer DHCP. możesz przejść do sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej urządzenia po zapoznaniu się z następującymi częściami na temat drukowania raportu konfiguracji sieci.0. • urządzenia po zapoznaniu się z następującymi częściami na temat drukowania raportu konfiguracji sieci. która konfigurowała sieć bezprzewodową w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji. oznacza to. które łączy sieć LAN z Internetem lub korporacyjną siecią intranet. Ustawianie adresu IP Po pierwsze. Jeśli raport wykaże. 3. Punkt dostępu zapewnia specjalne połączenie o wysokiej prędkości do modemu kablowego lub DSL. gdy zostanie wyświetlona opcja Yes. Naciśnij przycisk OK. W raporcie widoczny będzie nowy adres IP. aż zostanie wyświetlona opcja Report.0. który służy do zmiany adresu IP. Na dysku CD-ROM z oprogramowaniem drukarki znajduje się prosty w użyciu program narzędziowy SetIP. należy skonfigurować protokoły sieciowe.. Urządzenie odbiera zadania drukowania bezpośrednio z komputerów bezprzewodowych. przejdź do części Ustawianie adresu IP przed przejściem do części Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wprowadzenie_ 29 .192 Sieci bezprzewodowe • Tryb Infrastruktura: sieć w trybie Infrastruktura to najczęstsza konfiguracja sieci bezprzewodowej w domu lub biurze. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. 1.. W niektórych sytuacjach adres IP musi być ustawiony ręcznie. Na przykład: Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78 Adres IP: 192. W środowisku biurowym zalecane jest zwrócenie się o ustawienie adresu IP do administratora sieci. Jeśli łączysz się z siecią w trybie Infrastruktura z punktem dostępu i adresem IP nie przypisanym przez serwer DHCP. W sieci w trybie Ad-hoc urządzenia bezprzewodowe lub komputery komunikują się bezpośrednio ze sobą. lub jeśli musisz ustawić statyczne IP. Sprawdzanie środowiska sieciowego Adres IP Każde urządzenie jest identyfikowane w sieci za pomocą unikalnego adresu numerycznego. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. ale nie mogą uzyskać dostępu do sieci Internet. Dodatkowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika tego urządzenia. lub innego urządzenia sieci WAN. składająca się z bezprzewodowego routera lub punktu dostępu. zwanego adresem IP. Ten rozdział pokazuje. Mogą one korzystać z udostępnionych plików i drukarek. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Przed rozpoczęciem pracy należy odnaleźć skrosowany kabel sieciowy i dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki dołączony do urządzenia (drukarki). można również zmienić adres IP z jego poziomu. aż zostanie wyświetlona opcja Network Info. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci i rozwiązywaniu problemów. W większości przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) znajdujący się w sieci. • Przypisywanie adresu IP przez DHCP: podłącz urządzenie do sieci i poczekaj kilka minut na przypisanie urządzeniu adresu IP przez serwer DHCP.

1. 2.samsungprinter. Kliknij pozycję Konfiguracja. aby zakończyć instalację. W środowisku biurowym zalecane jest zwrócenie się o ustawienie adresu IP do administratora sieci. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciskając przycisk strzałki w lewo/prawo. a następnie naciśnij przycisk OK. SyncThru™ Web Admin Service to program umożliwiający wydajne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca. kliknij ikonę (trzecia od lewej) w oknie SetIP. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wartość bajtową z zakresu od 0 do 255. • Kliknij opcję Zapora • Wyłącz zaporę. Uruchom przeglądarkę internetową. (X to liczba pomiędzy 1 i 254 inna niż w adresie komputera. Jeżeli dysk zostanie uruchomiony automatycznie. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. • Instalacja programu 1. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. W menu Start systemu Windows wybierz kolejno Wszystkie programy > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP. aż zostanie wyświetlona opcja Adres IP.com. Sprawdź. • Adres IP: wprowadź nowy adres IP dla drukarki — taki sam.168. Uruchamianie programu 1. Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Kliknij przycisk OK. korzystając z programów służących do administrowania siecią. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. czy wszystkie ustawienia są prawidłowe. aż w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja Siec. Pobierz ten program z witryny http://solution. jak domyślna brama komputera. Centrum zabezpieczeń. Można go znaleźć w raporcie konfiguracji sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie. jeśli wymagany jest statyczny adres IP.1. W razie potrzeby wybierz język z listy rozwijanej. kliknij dwukrotnie pozycję Setup. aby skonfigurować inne parametry protokołu TCP/IP: maskę podsieci i adres bramy. aby zamknąć program SetIP. systemu Windows. W innym wypadku można przejść do sekcji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej urządzenia. Naciskaj przycisk Menu na panelu sterowania. np. W przypadku niepewności co do tego wymogu należy skonsultować się z administratorem systemu lub osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci lokalnej. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu do okna konfiguracji: Ustawianie adresu IP za pomocą panelu sterowania 1. Program ten służy do ręcznego ustawiania sieciowego adresu IP urządzenia z wykorzystaniem jego adresu MAC do komunikacji z urządzeniem. można również zmienić adres IP z jego poziomu. Za chwilę trzeba będzie podłączyć ten kabel. aż zostanie wyświetlona opcja Statyczny. Na przykład: 00:15:99:29:51:A8 jako 0015992951A8. • Ustawianie parametrów sieci Ustawienia sieciowe można również skonfigurować. a następnie naciśnij przycisk OK. 30 _Wprowadzenie . Połącz urządzenie z komputerem za pomocą skrosowanego kabla sieciowego. Internet Explorer w systemie Windows. • Kliknij pozycję Sharing. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej drukarki. a następnie OK. (X oznacza napęd dysków CD-ROM).exe. Powtarzaj czynności 6 i 7. aby wprowadzić kompletny adres. 4. Przed kontynuowaniem tymczasowo wyłącz zaporę w następujący sposób: Macintosh OS Windows XP • Otwórz aplet System • Otwórz Panel Preferences. 5. aż zostanie wyświetlona opcja TCP/IP. 8. ze zmienioną ostatnią liczbą. 5. 3. gdy urządzenie jest podłączone do sieci lub podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą skrosowanego kabla sieciowego dołączonego do urządzenia. • Wyłącz zaporę. przejdź do innego bajtu.150. 6. Aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. 5. 6. • Brama domyślna: wprowadź identyczną. Urządzenie automatycznie wydrukuje raport konfiguracji. 6. 2. W większości przypadków zalecamy korzystanie z kabla skrosowanego. 2.X. Na przykład: jeśli adres IP komputera to 192. • Uruchomienie tego programu konieczne jest tylko. sterowania. • Dwukrotnie kliknij ikonę • Kliknij menu Firewall. Kliknij dwukrotnie Application > SetIP. Jeśli urządzenie wyposażone jest w panel sterowania. Można go znaleźć w raporcie konfiguracji sieci.) • Maska podsieci: wprowadź identyczną jak maska podsieci komputera. 4. wprowadź 192.• Przypisywanie statycznego adresu IP: aby zmienić adres IP na komputerze. Programu SetIP można użyć tylko w przypadku. jak adres IP komputera. Adres MAC: znajdź adres MAC urządzenia w raporcie konfiguracji sieci i wprowadź go bez przecinków. uruchom ponownie zaporę. 3. Włóż do napędu dysk CD-ROM dostarczony z urządzeniem. • Program SyncThru™ Web Admin Service: oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania drukarką przeznaczone dla administratorów sieci. Tę procedurę należy powtórzyć dla bajtów od 1 do 4. Adres MAC to numer seryjny karty sieciowej drukarki. 8. 7. a następnie naciśnij przycisk OK.168. należy użyć programu SetIP. zamknij okno. Aby zainstalować program. 7. 4. Kliknij przycisk Zakończ. Jeśli to konieczne. 3. w którym można uzyskać dostęp do sieci firmowej.

Wprowadź. W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter. • Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia Przed rozpoczęciem sprawdź ustawienie SSID swojej sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy. Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych za pomocą narzędzia SyncThru™ Web Service 1. nie jest używane. Naciskaj przycisk Menu na panelu sterowania. a następnie naciśnij przycisk OK.. który jest automatycznie zmieniany w regularnych odstępach czasu. korzystając z klawiatury numerycznej. W przypadku braku wiedzy na temat środowiska swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą. Jeśli urządzenie ma panel sterowania — patrz sekcja „Korzystanie z panelu sterowania”. Naciśnij OK. aby zapisać wybór. kliknij pozycję Ustawienia sieciowe. na przykład Internet Explorer. Wprowadzenie_ 31 . aż zostanie wyświetlona żądana metoda konfiguracji.Używane jest ustawienie Klucz wspoldz: Uwierzyteln. W innym wypadku — patrz sekcja „Korzystanie z narzędzia SyncThru™ Web Service”.lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP. Jeżeli pojawiają się inne komunikaty. Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych może być potrzebne. Przejdź do punktu 4. aby wybrać żądane ustawienie opcji Tryb działania. Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie. aby wybrać ustawienie System otwarty lub Klucz wspoldz. a następnie naciśnij przycisk OK. 5. • SSID: identyfikator SSID (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. używając klawiatury numerycznej po wybraniu pozycji Klucz wspoldz. Uruchom przeglądarkę internetową. • Wlasne: możesz skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej odpowiednio do potrzeb. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci bezprzewodowej. Kiedy otworzy się okno SyncThru™ Web Service. Długość klucza powinna wynosić od 8 do 63 znaków. aż zostanie wyświetlona opcja Bezprzewodowy. a następnie naciśnij przycisk OK. Karta sieci bezprzewodowej w urządzeniu wyszukuje sieci bezprzewodowe dostępne na danym obszarze. Wybierz rodzaj połączenia bezprzewodowego. która ją konfigurowała. 6. Naciśnij OK. Wszystkie punkty dostępowe i urządzenia bezprzewodowe próbujące się połączyć z daną siecią bezprzewodową muszą używać takiego samego identyfikatora SSID. 3. jeśli jest szyfrowany. Wprowadź ustawienie Klucz WEP. aby powrócić do trybu gotowości. • Tryb niestandardowy 1. 4. Tryb kreatora 1. Następnie kliknij Wyczyść dla sieci. aż zostanie wyświetlona opcja Ustawienia WLAN.• Usługa SyncThru™ Web Service: serwer internetowy wbudowany w sieciowy serwer druku. Aby skonfigurować parametry sieci bezprzewodowej.Bezp. a ustawienie Szyfrowanie może być używane lub nie. Przejdź do kroku 6. przejdź do następnego punktu. 3. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie przeglądarki. (B) Dostosowanie ustawień urządzenia. Klucz WEP za pomocą klawiatury numerycznej po wybraniu System otwarty. jeśli urządzenie jest podłączane do nowego otoczenia sieciowego. • Kreator: karta sieci bezprzewodowej drukarki wyszukuje sieci bezprzewodowe dostępne na danym obszarze i wyświetla wyniki wyszukiwania. Gdy pojawi się komunikat WLAN . kiedy w górnym wierszu wyświetlacza pojawi się komunikat Edytuj SSID. w zależności od potrzeby zabezpieczenia danych. • W przypadku algorytmu WEP naciśnij przycisk strzałki w lewo/ prawo. W standardzie WPA do szyfrowania danych są używane również protokoły TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard). Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64. Urządzenie z odpowiednim ustawieniem Klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci. 2. który umożliwia: (A) Konfigurowanie parametrów sieciowych niezbędnych do podłączenia urządzenia do różnych środowisk sieciowych. a następnie wyświetla wyniki wyszukiwania. Na przykład: 2. • W przypadku algorytmu WPA wprowadź Klucz WPA. aby zastosować ustawienia.Ustawienie System otwarty: Uwierzyteln. . a następnie naciśnij przycisk OK. Zależnie od wybranej sieci jako typ szyfrowania zabezpieczeń sieci WLAN wybrany zostanie algorytm WEP lub WPA. Możesz wybrać sieć korzystając z SSID. aby wybrać sieć z listy Lista wyszuk. 2. należy więc wprowadzać go ostrożnie. Kliknij przycisk Resetuj. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych Można przywrócić fabryczne ustawienia domyślne. a następnie naciśnij przycisk OK. . Wprowadź nazwę identyfikującą sieć bezprzewodową. używając narzędzia SyncThru™ Web Service. Naciskaj strzałki w lewo/prawo. 3. Brak. W ustawieniu identyfikatora SSID rozróżniane są wielkie i małe litery. możesz korzystać zarówno z panelu sterowania jak i z programu SyncThru™ Web Service. naciśnij przycisk OK. WPA: WPA uwierzytelnia i identyfikuje użytkowników na podstawie tajnego klucza. • Ad-hoc: umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peer-to-peer. aż w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja Siec. 2. Ta informacja została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu. 4. Naciskaj przycisk strzałki lewo/prawo. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Korzystanie z panelu sterowania 1.

b. W przypadku wybrania ustawienia Auto karta sieci bezprzewodowej urządzenia automatycznie dostosuje kanały. 4.Klucz wspoldz: funkcja uwierzytelniania jest stosowana. 3. W systemie otwartym jest używane uwierzytelnianie IEEE 802. korzystając z klawiatury numerycznej po wybraniu kolejno System otwarty. Jeśli w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja WPA-PSK lub WPA2-PSK. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. aby wybrać żądane ustawienie opcji WLAN . zalecany w standardzie bezpieczeństwa IEEE 802. Kreator pomoże przeprowadzić konfigurację sieci bezprzewodowej krok po kroku. W przypadku braku wiedzy na temat środowiska danej sieci bezprzewodowej należy się skontaktować z administratorem sieci.11. Statyczny tryb zabezpieczeń WEP wymaga właściwego klucza WEP do szyfrowania i odszyfrowywania danych oraz uwierzytelniania IEEE 802. . a następnie naciśnij przycisk OK.. a następnie naciśnij przycisk OK.System otwarty: uwierzytelnianie nie jest używane. c. w zależności od potrzeby zabezpieczenia danych. aby powrócić do trybu gotowości. W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter. 32 _Wprowadzenie . Wprowadź odpowiednią wartość w polu Klucz WEP. Konfiguracja sieci bezprzewodowej drukarki 1. a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli jednak chcesz ustawić sieć bezprzewodową bezpośrednio. Wybierz jedną z pozycji Nazwa sieci (SSID) z listy.. Wszystkie punkty dostępowe i urządzenia bezprzewodowe próbujące się połączyć z daną siecią bezprzewodową muszą używać takiego samego identyfikatora SSID. 5.Infrastruktura: umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu dostępu. Przejdź do punktu 5. a następnie naciśnij przycisk OK. który należy ręcznie skonfigurować w punkcie dostępowym i u każdego klienta.Ad-hoc: umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peer-to-peer. Tryb działania: Tryb działania oznacza typ połączeń bezprzewodowych. 4. Naciskaj strzałki w lewo/prawo. ale nie musi być używane. • Brak: ta opcja jest używany. Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie przeglądarki. • • 2. Jeśli tryb działania to Ad-hoc. aby wybrać żądaną metodę konfiguracji w ustawieniu Uwierzyteln. Kiedy otworzy się okno SyncThru™ Web Service kliknij Ustawienia sieciowe. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. Wprowadź odpowiednią wartość w polu Klucz WEP.11. Przejdź do kroku Instalacja sterownika. aby wybrać ustawienie AES lub TKIP + AES w polu Szyfrowanie. naciśnij przycisk OK. Wprowadź odpowiednią wartość w polu Klucz WPA.Bezp. . a następnie naciśnij przycisk OK.Infrastruktura: umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu dostępowego. wybierz pozycję Niestandardowy. Uwaga: „airportthru” to domyślne ustawienie SSID urządzenia.11. Naciskaj strzałki w lewo/prawo. Następnie kliknij pozycję Dalej. Kliknij Bezprzewodowa i wybierz pozycję Kreator. a następnie naciśnij klawisz OK. Naciskaj strzałkę w lewo/prawo. a następnie naciśnij przycisk OK. • Statyczny WEP: w tym trybie używany jest algorytm WEP (Wired Equivalent Privacy). aby wybrać żądane ustawienie opcji Channel. a. Na przykład: • SSID: identyfikator SSID (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. wybierz ustawienie SSID urządzenia. Używany jest tu udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem wstępnym). aby wybrać opcję TKIP lub AES w polu Szyfrowanie. Uruchom przeglądarkę internetową. Urządzenie posiadające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci. . a szyfrowanie może. WPA-PSK lub WPA2-PSK: do uwierzytelniania serwera wydruku wykorzystującego wcześniej udostępniony klucz WPA można wybrać metodę WPA-PSK lub WPA2-PSK. • Korzystanie z narzędzia SyncThru™ Web Service Przed rozpoczęciem konfiguracji parametrów sieci bezprzewodowej sprawdź stan połączenia kablem sieciowym. gdy w sieci nie jest wymagane potwierdzanie tożsamości urządzenia bezprzewodowego ani szyfrowanie danych. korzystając z klawiatury numerycznej po wybraniu kolejno Klucz wspoldz. na przykład Internet Explorer. Jeśli tryb działania twojej sieci to Infrastruktura. . W przypadku wybrania ustawienia WPA2-PSK naciśnij przycisk strzałki w lewo/prawo. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. korzystając z klawiatury numerycznej. wybierz ustawienie SSID punktu dostępu.

Przejdź na stronę http://developer. 3. Kliknij przycisk Dalej. 4. Wyświetlone zostanie okno Potwierdzenie konfiguracji kreatora. Okno instalacji może się nieco różnić w przypadku ponownego instalowania sterownika. aby odświeżyć listę. Wybierz z listy drukarkę. konfiguracji urządzenia lub używanego interfejsu. co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. którą chcesz zainstalować i kliknij przycisk Dalej. że konfiguracja sieciowa urządzenia została zakończona. 2. zalecane jest skorzystanie z programu Bonjour. Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM. Wprowadź ciąg X:\Setup.exe. • Jeżeli okno instalacji nie zostanie wyświetlone. 1.5. po zakończeniu konfiguracji sieci konieczne jest odłączenie kabla sieciowego w celu uaktywnienia sieci bezprzewodowej. okna podręczne oraz komunikaty wyświetlane podczas instalacji mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego. Bezprzewodowa drukarka firmy Samsung jest gotowa do użytku. kliknij kolejno Start > Uruchom. Ten program umożliwi automatyczną konfigurację tego parametru sieciowego. Urządzenie powinno zacząć komunikować się bezprzewodowo z siecią. Upewnij się. • Jeśli na liście nie ma danego urządzenia. wydrukuj stronę raportu konfiguracji sieci. kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom i wpisz ciąg X:\Setup. kliknij przycisk Aktualizuj. Procedury. wybierz program Bonjour dla odpowiedniej wersji systemu Windows i zainstaluj program. Odłącz kabel sieciowy (standardowy lub skrosowany). Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno pojawić się okno instalacji. • Jeśli używasz systemu Windows Vista. kliknij przycisk Zastosuj. W przypadku statycznej metody przypisywania adresu IP należy wykonać poniższe czynności. Jeśli wyświetlone zostanie okno ustawień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Wybierz pozycję Standardowa instalacja drukarki sieciowej. W tym celu zaznacz odpowiednie pola wyboru i kliknij przycisk Zakończ. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. • Aby sprawdzić adres IP lub MAC urządzenia.exe. 6. a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji urządzenie nie działa prawidłowo. Kliknij przycisk Dalej.) 5. Gratulacje. (Patrz „Drukowanie raportów” na stronie 65. a następnie kliknij przycisk OK. Bezprzewodowa drukarka sieciowa firmy Samsung została zainstalowana. Jeśli ustawienie Tryb działania to Infrastruktura. zastępując znak „X” literą odpowiadającą napędowi. Kliknij przycisk OK. wpisz zarejestrowane hasło (klucz sieciowy) i kliknij przycisk Dalej. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP urządzenia.) Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Wydrukuj jeszcze jeden egzemplarz raportu konfiguracji i zachowaj do wglądu. Program Bonjour nie obsługuje systemu Linux. Jeśli ustawienia są prawidłowe. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik urządzeń Samsung. Przejdź do kroku Instalacja sterownika. W przypadku trybu Ad-hoc można używać jednocześnie bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN. w którym należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. Wprowadzenie_ 33 . Pojawi się lista urządzeń dostępnych w sieci. aby dodać urządzenie do sieci. aplikacje i inne łatwe w obsłudze programy. (Patrz „Konfigurowanie sieci” na stronie 27.apple. 7.com/networking/bonjour/download/. • Jeśli metodą przydzielania IP jest DHCP i adres IP może zostać zmieniony zawsze gdy urządzenie jest włączone. • Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instalacja sterownika Wymagane jest zainstalowanie sterownika drukarki. należy sprawdzić ustawienia sieciowe i ponownie zainstalować sterownik drukarki. Oprogramowanie to obejmuje sterowniki. W przypadku systemów Mac OS X program ten jest już zainstalowany na komputerze.

naciśnij przycisk * lub # albo dowolny przycisk cyfry. zależne od wysokości nad poziomem morza. Sprawdź..Ustawienia podstawowe urządzenia Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień domyślnych urządzenia. Naciśnij przycisk OK. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Jezyk. Zmiana języka wyświetlacza Aby zmienić język wyświetlania na panelu sterowania. gdy zostanie wyświetlony komunikatów Konfig. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. 5. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza komunikatu Konfig. Przed ustawieniem wysokości n. czy zainstalowano sterownik drukarki z dostarczonego dysku CD z oprogramowaniem drukarki. 1. Wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. Kliknij dwukrotnie ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu Windows (lub w obszarze powiadamiania systemu Linux). Miesiąc = od 01 do 12 Dzień = od 01 do 31 Rok = wymaga czterech cyfr Godzina = od 01 do 12 (tryb 12-godzinny) od 00 do 23 (tryb 24-godzinny) Minuta = od 00 do 59 Format daty może różnić się w zależności od kraju. należy zapoznać się z następną sekcją. należy ustalić wysokość. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Data i czas. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź prawidłową datę i godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk Stop/Clear.p. 0 1 2 3 4 Normalne Wysoko 1 Wysoko 2 Wysoko 3 1. aby przenieść kursor pod cyfrę. 2. W takim przypadku wystarczy ponownie wprowadzić prawidłową liczbę. 3. Aby wybrać wartość AM lub PM dla formatu 12-godzinnego. okno SyncThru Web Service zostanie wyświetlone automatycznie.. Kliknij kolejno Ustawienia urządzenia > Ustawienia (lub Konfiguracja urządzenia) > Korekta wysokości. Można również użyć przycisków strzałki w lewo/prawo. Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 3. syst. Kliknij przycisk Ustawienia drukarki. 4. Zegar można przełączyć na tryb 24-godzinny (godzina 01:00 PM będzie wyświetlana jako 13:00). W przypadku modeli CLX-3170FN/CLX3175FN/CLX-3175FW data i godzina są drukowane na wszystkich faksach. Poniższe informacje pozwalają na skonfigurowanie urządzenia w celu uzyskania jak najwyższej jakości wydruku. aby zapisać godzinę i datę. 2. W przypadku wprowadzenia niewłaściwej liczby zostanie wyświetlony komunikat Poza zakresem i urządzenie nie przejdzie do następnej czynności.urzadz. na jakiej urządzenie będzie używane.m. Naciśnij przycisk OK. Ustawianie daty i godziny Bieżąca data i godzina są pokazywane na wyświetlaczu. 3. 4. 7. syst. a następnie kliknij przycisk Zastosuj. 5. Aby wybrać lub zmienić określone wartości. należy wykonać następujące czynności: 1. 34 _Wprowadzenie . 4. Kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Korekta wysokości. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego języka. Ustawianie wysokości Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne. Gdy kursor nie znajduje się na wskaźniku AM lub PM. gdy urządzenie jest włączone i gotowe do pracy. a następnie naciśnij przycisk OK. naciśnięcie przycisku * lub # powoduje natychmiastowe przesunięcie kursora do tego wskaźnika. Szczegółowe informacje zostały podane w następnej sekcji. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. na której urządzenie jest używane. Można także kliknąć pozycję Smart Panel na pasku stanu w systemie Mac OS X. którą należy skorygować i wprowadzić nową wartość. Wybierz odpowiednią wartość wysokości. a następnie kliknij przycisk Zastosuj.urzadz.

3. syst. Po ustawieniu tej opcji na Wl. dźwięk klawiszy i dźwięk alarmu 1. Na przykład podczas konfigurowania urządzenia należy wprowadzić własne nazwisko lub nazwę firmy i numer faksu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili ustawienia żądanej głośności. głośnik będzie włączony do chwili odpowiedzi zdalnego urządzenia. n. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Tryb zegara. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. litery lub znaki . Tryb domyślny można przełączać pomiędzy trybami faksu i kopiowania.: umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza komunikatu Konfig. Z głośnika wyemitowany zostanie sygnał wybierania. a następnie naciśnij przycisk OK. Po ustawieniu tej opcji na wartość Komunikacja. Kursor przesunie się w prawo. Litery i cyfry na klawiaturze Przycisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # @ / A D G J M P T B E H K N Q U Przypisane cyfry. sygnał dźwiękowy jest odtwarzany przy każdym naciśnięciu klawisza. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego domyślnego trybu. można wprowadzić spację. a na wyświetlaczu pojawi się kolejna litera. Naciśnij przycisk On Hook Dial. Aby wprowadzić dodatkowe litery. takich jak sygnał wybierania lub sygnał faksu. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza komunikatu Konfig. Aby wprowadzić na przykład literę O. ‘ a d g j m S t Z & 1 b e h k n p u w 0 c f iv l o q v x 2 3 4 5 6 r 8 y z 9 s 7 Głośnik. aby powrócić do trybu gotowości. Srodek i Wys. Szczegółowe informacje zostały podane w poniższej sekcji. Dostępne są następujące wartości głośności dzwonka Wyl. a następnie naciśnij przycisk OK.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego stanu lub głośności wybranego dźwięku. gdy linia telefoniczna jest podłączona. Jeśli następna litera znajduje się na tym samym przycisku. o. 4. powtarzaj krok 1. Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Podczas wykonywania różnych czynności konieczne może być wprowadzanie nazw i liczb. C F I L O R V Y . 2. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Dzwiek/Glosn. 2. dzwonek. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Zmienianie trybu domyślnego Urządzenie jest wstępnie ustawione do pracy w trybie kopiowania. Nisk. aby powrócić do trybu gotowości. przesuń kursor. 2. 3. aby zapisać zmianę i powrócić do trybu gotowości. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie litery zlokalizuj przycisk oznaczony znakiem. • Dzwonek: Umożliwia regulację głośności dzwonka. Można wprowadzać znaki specjalne. Naciskając dwukrotnie przycisk 1. m. 4. który ma być wprowadzony. Naciśnij przycisk OK. N. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. 1. 5. aby wybrać inny tryb. W X + * # - Wprowadzenie_ 35 .. Wprowadzanie znaków alfanumerycznych 1. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza komunikatu Konfig. • Dzwiek alarmu: umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku alarmu. Głośność można regulować za pomocą pokrętła On Hook Dial. aby powrócić do trybu gotowości.urzadz. co oznacza „Wspólne”. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanej opcji dźwięku. takie jak spacja. a następnie naciśnij przycisk OK. aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona właściwa litera. 5.urzadz. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. syst.. 2. a następnie naciśnij przycisk oznaczony odpowiednią literą.. 4.. Naciśnij przycisk Stop/Clear. syst. dźwięk alarmu będzie odtwarzany w przypadku wystąpienia błędu lub gdy zakończy się komunikacja faksu. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. 3. znak plus i inne. a następnie naciśnij przycisk OK. 1. Po każdym naciśnięciu przycisku 6 na wyświetlaczu pojawi się kolejny znak: M. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. a następnie naciśnij przycisk OK. W przypadku przechowywania w pamięci numerów faksów lub adresów e-mail można również wprowadzić odpowiednie nazwy. aby ustawić inne dźwięki. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Tryb domyslny.Zmiana trybu zegara Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego czasu w formacie 12-lub 24-godzinnym. 6. Głośność głośnika można dostosować tylko wtedy. Głośność głośnika dla On Hook Dial 1. naciskając przycisk strzałki w lewo/prawo. W razie potrzeby powtórz czynności od 3 do 5. 5. Po zakończeniu wprowadzania liter naciśnij przycisk OK. Ustawianie dźwięków Można kontrolować następujące dźwięki: • Dzwiek klaw. • Glosnik: umożliwia włączanie i wyłączanie odtwarzanych przez głośnik dźwięków linii telefonicznej. O. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a na końcu 6. Po ustawieniu tej opcji na Wl. naciśnij przycisk 6 oznaczony literami MNO.. Naciskaj przycisk.

Na wyświetlaczu pojawi się w tym miejscu symbol „-”. Wstawianie pauzy W niektórych systemach telefonicznych należy wybrać kod dostępu (na przykład 9) i poczekać na drugi ton wybierania. gdy urządzenie nie jest używane. aby usunąć ostatnią cyfrę lub znak. Naciśnij przycisk OK. Automatyczne kontynuowanie Ta opcja określa. 1. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. • Wl. 3. 6. aby zapisać wybór. Można włączyć ten tryb i określić czas oczekiwania urządzenia po wydrukowaniu zadania przed przejściem do stanu zmniejszonego zużycia prądu.. 4. Naciśnij przycisk OK.: w przypadku niezgodności rozmiaru papieru z rozmiarem papieru w zasobniku oczekuje do chwili naciśnięcia przycisku Black Start lub Color Start na panelu sterowania. energii. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. Korzystanie z trybów oszczędzania Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii umożliwia zmniejszenie poboru prądu. 2. aby powrócić do trybu gotowości. W takich przypadkach w numerze telefonu należy wstawić pauzę. 36 _Wprowadzenie . 3.. • Wyl.urzadz. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. kontyn. Pauzę można wstawić podczas konfigurowania numerów szybkiego wybierania. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Aby wstawić pauzę. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.urzadz.: w przypadku niezgodności ustawionego rozmiaru papieru z rozmiarem papieru w zasobniku powoduje automatyczną kontynuację drukowania po upływie określonego czasu. syst. Naciśnij przycisk Stop/Clear. należy nacisnąć przycisk strzałki w lewo/prawo. należy nacisnąć przycisk Redial/Pause w odpowiednim miejscu podczas wprowadzania numeru telefonu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Autom.Poprawianie numerów lub nazw Jeśli podczas wprowadzania nazwy lub numeru popełniono błąd. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Oszcz. 1.. aby powrócić do trybu gotowości. syst. 4. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu. 5. czy urządzenie będzie kontynuować drukowanie w przypadku niezgodności rozmiaru papieru w zasobniku z wybranymi ustawieniami. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo aż do wyświetlenia wybranej opcji składania. a następnie naciśnij przycisk OK. Następnie należy wprowadzić prawidłową cyfrę lub znak. 5.

Ładowanie oryginałów i nośników druku
W tym rozdziale opisano sposoby ładowania oryginałów i nośników druku do urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Ładowanie oryginałów Wybieranie nośnika druku Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru • • Drukowanie na materiałach specjalnych Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Ładowanie oryginałów
Do wkładania oryginałów w celu ich skopiowania, zeskanowania i wysłania faksu można użyć szyby skanera lub podajnika ADF.

3. Zamknij pokrywę skanera. • • • Należy uważać, aby nie zbić szyby skanera. Można się zranić. Należy uważać, aby pokrywa skanera nie spadła na ręce. Można się zranić. Podczas skanowania lub kopiowania nie należy patrzeć na światło wewnątrz skanera. Jest to szkodliwe dla oczu i może być niebezpieczne. Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania może wpłynąć na jakość kopii i zużycie toneru. Kurz na szybie skanera może powodować powstawanie czarnych kropek na wydruku. Należy zawsze utrzymywać ją w czystości. W przypadku kopiowania strony z książki lub czasopisma należy unieść pokrywę skanera, aż jej zawiasy zostaną zablokowane, a następnie zamknąć pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo są grubsze niż 30 mm, należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie.

Na szybie skanera
Upewnij się, że w podajniku ADF nie ma oryginałów. Jeśli w podajniku ADF zostanie wykryty oryginał, urządzenie nada mu wyższy priorytet niż oryginałowi na szybie skanera. Aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości, należy użyć szyby skanera. 1. Unieś i otwórz pokrywę skanera.

• • •

W podajniku ADF
Do podajnika ADF można załadować do 15 arkuszy papieru (o gramaturze 75 g/m2) dla jednego zadania. W przypadku używania podajnika ADF: • Podajnik ADF: Nie należy ładować papieru o rozmiarach mniejszych niż 142 x 148 mm lub większych niż 216 x 356 mm. • Nie należy próbować ładować następujących typów papieru: - kalki lub papieru z kalką; - papieru powlekanego; - papieru warstwowego lub cienkiego; - papieru pofałdowanego lub pogiętego; - papieru pomarszczonego lub pozwijanego; - papieru podartego. • Przed załadowaniem należy usunąć wszystkie zszywki i spinacze. • Przed załadowaniem należy się upewnić, że klej, atrament lub płyn korekcyjny na papierze zdążył już całkowicie wyschnąć. • Nie należy ładować oryginałów, które zawierają papier o różnych rozmiarach i gramaturze. • Nie należy ładować książeczek, broszur, folii przezroczystych ani dokumentów mających inne niestandardowe właściwości. 1. Wygnij lub przekartkuj stos papieru, aby rozdzielić poszczególne arkusze przed załadowaniem oryginałów.

2. Połóż dokument stroną zadrukowaną skierowaną w dół na szybie skanera i wyrównaj go ze wskaźnikiem dopasowania znajdującym się w lewym górnym rogu szyby.

Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 37

2. Włóż oryginał do podajnika ADF stroną zadrukowaną skierowaną w górę. Upewnij się, że dół stosu oryginałów odpowiada rozmiarowi papieru oznaczonemu w podajniku wejściowym dokumentów.

Wybieranie nośnika druku
Można drukować na różnych nośnikach, takich jak papier zwykły, koperty, etykiety i folia przezroczysta. Należy zawsze używać nośników druku, które spełniają wymagania określone dla danego urządzenia. Nośniki druku, które nie są zgodne z zaleceniami podanymi w tym podręczniku użytkownika, mogą powodować następujące problemy: • niska jakość wydruku; • częstsze zakleszczenia papieru; • przedwczesne zużycie urządzenia. Właściwości nośników, takie jak gramatura, skład, ziarnistość i zawartość wilgoci, to istotne czynniki wpływające na wydajność urządzenia i jakość wydruków. Przy wyborze nośników druku należy uwzględnić następujące czynniki: • Typ, rozmiar i waga nośników druku dla urządzenia (zostaną opisane w dalszej części tej sekcji). • Oczekiwane rezultaty: wybór nośnika druku powinien uwzględniać rodzaj zadania. • Jasność: niektóre nośniki druku są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze, żywsze obrazy. • Gładkość powierzchni: gładkość nośnika druku ma wpływ na ostrość wydruku na papierze. • Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji, a pomimo tego wydruki na nich wykonane nie będą zadowalające. Powodem może być nieprawidłowe korzystanie, niedopuszczalne poziomy temperatur i wilgotności oraz inne czynniki, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Przed zakupem dużych ilości nośnika druku należy upewnić się, że spełnia on wymagania podane w tym podręczniku użytkownika.

3. Dopasuj prowadnice szerokości dokumentu do rozmiaru papieru.

Używanie nośników druku niespełniających tych specyfikacji może powodować wymagające naprawy uszkodzenia urządzenia. Naprawy takie nie są objęte umową gwarancyjną ani serwisową firmy Samsung. W tym urządzeniu nie należy używać papieru fotograficznego do drukarek atramentowych. Mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Kurz na płycie automatycznego podajnika dokumentów może spowodować powstawanie czarnych linii na wydruku. Należy zawsze utrzymywać ją w czystości. Należy uważać, aby nie włożyć ręki do wałka podajnika ADF. Można się zranić.

38 _Ładowanie oryginałów i nośników druku

Parametry nośników druku
Typ Papier zwykły Letter Legal US Folio A4 Oficio JIS B5 ISO B5 Executive A5 Statement A6 Koperta Koperta Monarch Koperta rozmiaru 6 3/4 Koperta nr 10 Koperta nr 9 Koperta DL Koperta C5 Koperta C6 Gruby papier Cienki papier Etykietyc Brystol Folia przezroczystad Papier błyszczący Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Letter, A4 Kartka pocztowa Letter, A4 Lettere, A4f Rozmiar 216 x 279 mm 216 x 356 mm 216 x 330 mm 210 x 297 mm 216 x 343 mm 182 x 257 mm 176 x 250 mm 184 x 267 mm 148 x 210 mm 140 x 216 mm 105 x 148 mm 98 x 191 mm 92 x 165 mm 105 x 241 mm 98 x 225 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego 101,6 x 152,4 mm Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego 76 x 160 mm 216 x 356 mm Od 90 do 105 g/m2 Od 60 do 70 g/m2 Od 120 do 150 g/m2 Od 105 do 163 g/m2 Od 138 do 146 g/m2 160 g/m2 Od 60 do 163 g/m2 1 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku 5 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku Od 75 do 90 g/m2 5 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku Wymiary Gramaturaa Od 60 do 105 g/m2 Pojemnośćb 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 na zasobnik

Rozmiar minimalny (niestandardowy) Rozmiar maksymalny (niestandardowy) a. b. c. d. e. f.

Jeśli gramatura nośnika przekracza 105 g/m2, należy wkładać papier do zasobnika po jednym arkuszu. Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu. Gładkość 100 do 250 (Sheffield). Zalecane nośniki: Folie przezroczyste do kolorowych drukarek laserowych marki Xerox np. 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter). Zalecane nośniki: tylko papier błyszczący (Letter) do tego urządzenia HP Brochure Paper (produkt: Q6611A). Zalecane nośniki: tylko papier błyszczący (A4) do tego urządzenia HP Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A).

Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 39

Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie
Tryb Tryb kopiowania Rozmiar Letter, A4, Legal, Oficio, US Folio, Executive, JIS B5, A5, A6 Wszystkie rozmiary obsługiwane przez urządzenie Letter, A4, Legal Źródło zasobnik 1

Typ nośnika Koperty (ciąg dalszy) •

Zalecenia Klej kopert z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną klapką zamykaną nad miejscem sklejenia powinien wytrzymywać temperaturę utrwalania drukarki przez 0,1 sekundy. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Dane techniczne drukarki” na stronie 94. Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie, fałdowanie lub zakleszczanie papieru, a nawet mogą uszkodzić zespół utrwalający. W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić marginesy nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty. Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko etykiet przeznaczonych do stosowania w urządzeniach laserowych. Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki: - Klej: materiał klejący musi wytrzymywać temperaturę utrwalania urządzenia. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Ogólne dane techniczne” na stronie 93. - Rozmieszczenie: należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Jeżeli między etykietami są odstępy, etykiety mogą odklejać się od arkuszy, co może powodować poważne zakleszczenia. - Zwijanie: przed drukowaniem etykiety muszą leżeć płasko i nie mogą się wyginać bardziej niż 13 mm w żadnym kierunku. - Stan: nie należy używać etykiet pomarszczonych, z pęcherzykami lub innymi oznakami odklejania się. Należy upewnić się, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się etykiet podczas drukowania, co może spowodować zakleszczenie papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia. Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej niż raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez urządzenie. Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną, pomarszczonych, z pęcherzykami powietrza ani uszkodzonych w inny sposób. Nie wolno drukować na nośnikach o rozmiarach mniejszych niż 76 mm szerokości oraz 356 mm długości. W aplikacji należy ustawić marginesy na przynajmniej 6,4 mm od krawędzi materiału.

Tryb drukowania

zasobnik 1

Tryb faksu

zasobnik 1

• •

Zalecenia dotyczące specjalnych nośników druku
Typ nośnika Koperty • Zalecenia Drukowanie na kopertach zależy od jakości kopert. Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki: - Gramatura: gramatura papieru koperty nie powinna przekraczać 90 g/m2. W przeciwnym wypadku może nastąpić zakleszczenie. - Budowa: przed drukowaniem koperty powinny leżeć płasko, z zagięciem nie przekraczającym 6 mm i nie powinny być wypełnione powietrzem. - Stan: koperty nie powinny być pomarszczone, wyszczerbione ani uszkodzone w inny sposób. - Temperatura: należy używać kopert wytrzymujących temperaturę i ciśnienie występujące w urządzeniu podczas pracy. Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi, dobrze sprasowanymi zagięciami. Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami. Nie należy używać kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami, wewnętrzną wyściółką, z warstwami samoprzylepnymi lub zawierających inne materiały syntetyczne. Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie wykonanych kopert. Należy upewnić się, że zakładki na obu końcach koperty dochodzą do samych rogów koperty. Etykiety •

• • •

• •

1 właściwe 2 niewłaściwe

Brystol i materiały o niestandardowych rozmiarach

• •

40 _Ładowanie oryginałów i nośników druku

aby przedłużyć zasobnik papieru. • • Nie należy zbyt mocno dociskać papieru prowadnicami. 2. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Ogólne dane techniczne” na stronie 93. Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru Aby włożyć dłuższy papier.Typ nośnika Papier z nadrukiem • Zalecenia Nadruki powinny być wydrukowane za pomocą tuszu odpornego na wysoką temperaturę. czy tusz na papierze jest suchy. co pogorszy jakość wydruku. Jeśli prowadnice szerokości papieru nie zostaną ustawione. aż delikatnie dotknie końca stosu papieru. naciskając i odblokowując blokadę prowadnicy u góry zasobnika. 1. formularzy lub papieru firmowego. 5. należy sprawdzić. • • • W przypadku papieru mniejszego niż Letter należy ustawić prowadnice w początkowych położeniach i wyregulować prowadnice długości i szerokości papieru. taki jak papier o rozmiarze Legal. 3. Zamknij pokrywę papieru.1 sekundy. Przed załadowaniem papieru z nadrukiem. należy prawidłowo wyregulować prowadnicę długości papieru. który nie topi się. należy dostosować prowadnice papieru. Przesuń prowadnicę długości papieru. Włóż papier do zasobnika. mogą wystąpić zakleszczenia papieru. nie powodując zgięć. Tusz nagłówka nie może być łatwopalny i nie powinien powodować uszkodzenia wałków drukarki. Dostosuj prowadnicę długości papieru i prowadnicę szerokości papieru. W celu zapobiegania zmianom formularze i papier firmowy należy przechowywać w opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci. nie odparowuje ani nie wydziela niebezpiecznych substancji pod wpływem temperatury utrwalania urządzenia przez 0. naciśnij i odblokuj blokadę prowadnicy w zasobniku i wciśnij zasobnik ręcznie. ponieważ może to spowodować jego wygięcie. np. Używanie papieru fotograficznego lub powlekanego może powodować problemy wymagające naprawy. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz może rozmazać się na papierze. 4. Jeśli żądany papier do drukowania ma długość mniejszą niż 222 mm. Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 41 . Gwarancja firmy Samsung ani umowy serwisowe nie obejmują takich napraw. Ręcznie wyciągnij zasobnik. Wyciągnij zasobnik 1 z urządzenia. Ściśnij prowadnicę długości papieru i dosuń ją do brzegu stosu papieru. Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z zasobnika 1. Aby zmienić rozmiar w zasobniku 1 na inny.

Aby zmienić rozmiar na Letter. Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 43. niezagiętą krawędzią do przodu. 3. przesuń najpierw prowadnicę szerokości papieru w lewo. że jakość druku nie jest gwarantowana. chwyć dźwignię z tyłu zasobnika i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 7. należy odpowiednio ustawić dźwignię i prowadnicę szerokości papieru. można uszkodzić zasobnik. 2. w zależności od kraju sprzedaży. Można także załadować papier już zadrukowany. 42 _Ładowanie oryginałów i nośników druku . Należy pamiętać. Aby zmienić rozmiar na A4. Strona zadrukowana powinna być skierowana w górę. • • Jeśli w zasobniku znajduje się za mało papieru. 1. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru. Wyciągnij zasobnik z urządzenia. Zasobnik jest wstępnie ustawiony na rozmiar A4 lub Letter. należy obrócić papier. Wsuń zasobnik 1 z powrotem do urządzenia. należy załadować więcej papieru. Ściśnij prowadnicę szerokości i przesuń ją do krawędzi dźwigni. Aby zmienić rozmiar z A4 lub Letter. Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z zasobnika.6. a następnie obróć dźwignię przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Po załadowaniu papieru należy ustawić typ i rozmiar papieru dla zasobnika. W przypadku zbyt silnego nacisku na dźwignię.

3. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Jest to szczególnie przydatne w przypadku drukowania pojedynczych stron na papierze firmowym lub kolorowym.) W zależności od używanego nośnika należy pamiętać o następujących zaleceniach dotyczących ładowania: • Koperty: stroną z zakładkami do dołu i z miejscem na znaczek u góry z lewej strony. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. W celu uniknięcia zakleszczenia papieru nie należy dokładać papieru do zasobnika. pap.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Konfig. a następnie kliknij przycisk OK. 6. karty i koperty. Rozpocznie się drukowanie. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Typ papieru. Powtórz czynność dla każdej strony. • Etykiety: umieścić stroną do zadrukowania skierowaną do góry z górnym krótkim brzegiem skierowanym w stronę urządzenia. jeśli nie jest on pusty. z górnym brzegiem skierowanym do zasobnika uniwersalnego i należy je umieszczać na środku zasobnika Materiały należy umieszczać na środku na środku zasobnika • Aby uniknąć zakleszczenia papieru i problemów z jakością druku.. 4. 1. Naciśnij kartę Papier we właściwościach drukarki i wybierz odpowiedni typ papieru. • • • Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 43 . 1. z górnym brzegiem skierowanym w stronę urządzenia • Brystol: stroną do zadrukowania skierowaną do góry. • Papier z nadrukiem: stroną z nadrukiem do góry. Ręczne podawanie materiału do drukowania Do zasobnika należy wkładać tylko nośniki druku jednego rozmiaru. Zmienione ustawienia pozostają aktywne tylko podczas używania programu. 5. aby powrócić do trybu gotowości. Dotyczy to również innych typów nośników druku. a następnie naciśnij przycisk OK. • Papier zadrukowany: wcześniej zadrukowaną stroną w dół. ustaw typ papieru na Etykieta. Naciśnij przycisk Stop/Clear. która jest używana na komputerze.) • Przed włożeniem kart pocztowych. 5. Naciśnij przycisk Black Start lub Color Start na urządzeniu. Aby drukować z komputera PC. kopert i etykiet do zasobnika należy wygładzić ewentualne zagięcia. pocztówki. Ustawianie rozmiaru i typu papieru Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ papieru za pomocą przycisków na panelu sterowania. z krótkim brzegiem skierowanym w stronę urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli chcesz użyć etykiety. należy wybrać rozmiar i typ papieru w aplikacji. np. • W przypadku drukowania wielu stron: po wydrukowaniu pierwszej strony włóż następny arkusz i naciśnij przycisk Black Start lub Color Start. (Patrz „Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru” na stronie 41. w którym zostały zmienione. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Wybierz opcję Ręcznie w obszarze źródła papieru. 6. Naciśnij przycisk OK. która ma być wydrukowana. uruchom menu drukowania. Przed drukowaniem otwórz właściwości drukarki 4. syst. gdy zostanie wyświetlona pozycja Format pap. Te ustawienia będą dotyczyć trybu kopiowania i faksu. Rozpocznij drukowanie w aplikacji 7. z niezagiętym brzegiem skierowanym do urządzenia 2. Jeśli drukujesz w aplikacji. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia używanego rozmiaru papieru. aby rozpocząć podawanie papieru. Załaduj papier.Drukowanie na materiałach specjalnych Do urządzenia można ładować materiały specjalnych typów i rozmiarów. a następnie naciśnij przycisk OK. • Materiały do drukowania należy wkładać stroną do zadrukowania skierowaną do góry. należy zawsze ładować nośniki druku określone w specyfikacji. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia używanego rozmiaru papieru.

5. Po naciśnięciu przycisku Stop/Clear kopiowanie zostanie zatrzymane. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. dzięki czemu można szybko i łatwo wykonać kopię. aby rozpocząć kopiowanie w kolorze.) W razie potrzeby można użyć specjalnych funkcji kopiowania. a następnie naciśnij przycisk OK. • Tekst: przeznaczony dla oryginałów zawierających głównie tekst. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. • Zdjecie: używany. Naciśnij przycisk Copy. 3. Włóż do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną skierowaną w dół./powieksz. 3. 1. w tym rozmiar kopii. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. wprowadzając współczynnik skalowania: 1. 2. Można zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar kopiowanego obrazu w zakresie od 25% do 400% w przypadku kopiowania oryginalnych dokumentów z szyby skanera lub w zakresie od 25% do 100% w przypadku podajnika ADF. kopiow. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Wlasne. Jeśli jednak wymagana jest zmiana opcji dla każdej kopii. kopiow. a następnie naciśnij przycisk OK. 44 _Kopiowanie . Naciśnij przycisk Copy. Lub naciśnij przycisk Black Start. W razie potrzeby wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej. takich jak kopiowanie 2 lub 4 stron na arkuszu. a następnie naciśnij przycisk OK. • Czasopismo: używany.) 3. kopiow.. a następnie naciśnij przycisk OK. za pomocą przycisków panelu sterowania. aby powrócić do trybu gotowości. Zaciemnienie W przypadku oryginałów zawierających wyblakłe zaznaczenia i ciemne obrazy można dostosować jaskrawość w celu uzyskania czytelnej kopii. Aby szybko przewinąć do odpowiedniego rozmiaru. 1. gdy oryginałami są fotografie. Naciśnij przycisk Stop/Clear. gdy oryginałami są czasopisma. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. • Jasny: działa prawidłowo w przypadku ciemnego druku. wszystkie opcje ustawione dla bieżącego zadania kopiowania zostaną anulowane i przywrócone do stanu domyślnego. Naciśnij przycisk Color Start. 2. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby wyskalować kopię bezpośrednio. 2. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Kopiowanie Zmiana ustawień dla każdej kopii Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania • • Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Ustawianie limitu czasu kopiowania Kopiowanie 1. Naciśnij przycisk Copy./powieksz. a następnie naciśnij przycisk OK. • Normalny: działa prawidłowo w przypadku standardowych. (Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. zaciemnienie i typ oryginału. aby powrócić do trybu gotowości. 3. 5. aby wprowadzić odpowiedni rozmiar kopii. Wykonywane zadanie drukowania można anulować. Kopia pomniejszona lub powiększona Zmiana ustawień dla każdej kopii Urządzenie udostępnia domyślne ustawienia kopiowania.. Naciśnij przycisk Copy. a następnie naciśnij przycisk OK. Ewentualnie zostaną one automatyczne przywrócone do wartości domyślnych po zakończeniu wykonywania kopii. naciśnij i przytrzymaj przycisk. Jeśli podczas ustawiania opcji kopiowania zostanie naciśnięty przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego trybu kontrastu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia rozmiaru. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zmn. kopiow. należy użyć przycisków funkcji kopiowania na panelu sterowania. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego trybu obrazu. ręcznie pisanych lub drukowanych oryginałów. • Tekst/zdjecie: przeznaczony dla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Typ oryginalu. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. 2. • Ciemny: działa prawidłowo w przypadku jasnego druku.. Można dostosować ustawienia kopiowania. Typ oryginału Ustawienie typu oryginału służy do poprawy jakości kopii poprzez wybranie typu dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk OK. 2. do kop. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zaciemnienie. Naciśnij przycisk Copy. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. (Patrz „Zmiana ustawień dla każdej kopii” na stronie 44. W górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Got. aby zapisać ustawienia.. Aby wybrać zdefiniowany wcześniej rozmiar kopii: 1.Kopiowanie Ten rozdział zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące kopiowania dokumentów. aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. 5. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zmn. a następnie naciśnij przycisk OK.

aby mieściły się na jednej kartce papieru. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji 2 str. aby powrócić do trybu gotowości. można ustawić najczęściej używane wartości. 5. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Wloz przed. na ark. Naciśnij przycisk Stop/Clear. o ile nie zostały one zmienione za pomocą odpowiednich przycisków na panelu sterowania.. Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony oryginału i wyświetli komunikat Wloz tylna str i nacis. aby rozpocząć kopiowanie w kolorze. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Color Start. aby powrócić do trybu gotowości. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanej opcji konfiguracji./powieksz w przypadku tworzenia kopii 2 lub 4 stron na jednym arkuszu. kop. a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli oryginał jest większy niż obszar wydruku. aby powrócić do trybu gotowości. B5. 3. zgodnie ze wskazaniami strzałek. a następnie naciśnij przycisk OK. aby utworzyć jeden dokument o rozmiarze plakatu. Naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. str i nacis. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. 4.. 6. • • • Jeśli nie naciśniesz przycisku Color Start lub Black Start. Naciśnij przycisk Copy. Naciśnij przycisk OK. a drugą stronę na dolnej połowie bez zmniejszania rozmiaru oryginału. Podczas ustawiania opcji kopiowania naciśnięcie przycisku Stop/Clear powoduje anulowanie zmiany ustawień i przywrócenie ich domyślnego stanu. 2. aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe. Oficio. 6. Podczas kopiowania dokumentu używane są ustawienia domyślne. niektóre fragmenty mogą nie zostać wydrukowane. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk Stop/Clear lub jeśli w ciągu około 30 sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski. a następnie naciśnij przycisk OK. Ta funkcja jest przydatna podczas kopiowania niewielkich dokumentów. [Start]. a następnie naciśnij przycisk OK. typu oryginału. Można połączyć drukowane obrazy. gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera. kopiow. zgodnie ze wskazaniami strzałek. Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu Urządzenie może wydrukować 2 lub 4 oryginalne obrazy zmniejszone tak. Naciśnij przycisk Stop/Clear. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zmien domyslne. Nie można ustawić rozmiaru kopii za pomocą przycisku Zmn. rozmiaru kopii i liczby kopii. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Letter. 4. Lub naciśnij przycisk Black Start. W przypadku wykonywania pomniejszonej kopii w dolnej części kopii mogą pojawić się czarne linie. na ark. Powtórz czynności od 4 do 5. 1. Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy. Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania W przypadku opcji kopiowania. Kopiowanie plakatów Urządzenie może drukować obraz na 9 arkuszach papieru (3 x 3). [Start]. zadanie kopiowania zostanie anulowane. Naciśnij przycisk ID Copy. A5 i A6. Naciśnij przycisk Stop/Clear.7. 1. 3. Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Można włączać następujące funkcje kopiowania: Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych Urządzenie może drukować 2-stronne oryginały na jednym arkuszu papieru o rozmiarze A4. Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną przyłożoną do szyby skanera. 5. Folio. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Uklad. jeżeli to konieczne. Urządzenie drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie arkusza papieru. lub 4 str. skopiowana zostanie tylko przednia strona. 2. a następnie zamknij pokrywę skanera. Odwróć oryginał i umieść go na szybie skanera. w tym zaciemnienia. a następnie naciśnij przycisk OK. Kopiowanie_ 45 2 . Legal.. 3. takich jak wizytówki. 1 1 2 3 4 Aby ta funkcja była dostępna. Executive. oryginał należy umieścić na szybie skanera. 5. 4. Naciśnij przycisk Copy. Następnie zamknij pokrywę skanera. 2. 7. a urządzenie powróci do trybu gotowości.

4. 3... a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Dostosuj tlo. 2. 1. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu. Usuwanie obrazów tła Urządzenie można ustawić tak. 5. Ta funkcja służy wyłącznie do kopiowania w skali szarości. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. 5. 4. 4. kopiow. 5. • Ulepsz poz. Naciśnij przycisk Stop/Clear. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 3. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Wybranie opcji Wyl. 6. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 3. aby rozpocząć kopiowanie.urzadz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Kopia plakat.. 5. • Wyl. przez jaki urządzenie czeka przed przywróceniem domyślnych ustawień kopiowania. Naciśnij przycisk OK. Duplikowanie Urządzenie może wydrukować wiele kopii obrazu oryginalnego dokumentu na jednej stronie. 5. Poszczególne części są kolejno skanowane i drukowane w następującym porządku: Kopiowanie z polepszeniem szarości Podczas kopiowania oryginału w skali szarości należy użyć tej opcji w celu uzyskania lepszej jakości kopii wyjściowej. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Uklad.. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig.. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk Copy. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Polep.: funkcja nie jest używana. aby wybrać opcję Wl. a następnie naciśnij przycisk OK. aby drukowało obraz bez tła. 4. Liczba obrazów jest automatycznie określana na podstawie obrazu oryginału i rozmiaru papieru. 1. 2. Naciśnij przycisk Copy. • Auto: optymalizacja tła. tym żywsze tło. Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy. Oryginał jest dzielony na 9 części. gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera. że urządzenie nie przywróci ustawień domyślnych do chwili naciśnięcia przycisku Black Start lub Color Start w celu rozpoczęcia kopiowania albo przycisku Stop/Clear w celu anulowania. aby powrócić do trybu gotowości. aby powrócić do trybu gotowości. • Usun poziom 1 ~ 4: im większa liczba. 2. syst.. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Uklad. Naciśnij przycisk OK. 1. Podczas wykonywania duplikatu nie można ustawiać rozmiaru kopii za pomocą menu Zmn. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. 1.. jeśli po zmianie ustawień w panelu sterowania kopiowanie nie rozpocznie się. Ustawianie limitu czasu kopiowania Można ustawić czas. 2. 3. tym jaśniejsze tło.1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Kopia klon. 1 ~ 2: im większa liczba. kopiow. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. 2./powieksz. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Naciśnij przycisk Copy. kopiow. aby zapisać wybór. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. takiego jak gazeta lub katalog. 6. kopiow. Naciśnij przycisk Copy. Ta funkcja kopiowania usuwa kolor tła i może być przydatna podczas kopiowania oryginału zawierającego kolor w tle. aby rozpocząć kopiowanie. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. 46 _Kopiowanie . Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo aż do wyświetlenia wybranej opcji składania. oznacza. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. szar. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Limit czasu.

Zeskanowane obrazy można zapisać jako pliki BMP. Przycisk Przycisk Ustaw skanowanie umożliwia zmianę miejsca zapisywania i ustawień skanowania. klikając ikonę Smart Panel na pasku zadań okna. Ta funkcja może być używana przez połączenie lokalne lub sieciowe. rozmiar skanowanego obrazu oraz ustawienie głębi bitowej kolorów. w zależności od komputera i skanowanego obiektu. Patrz sekcja Oprogramowanie. umożliwiając sterowanie procesem skanowania. Podstawy skanowania Urządzenie może skanować oryginały za pośrednictwem kabla USB lub w sieci. pamięć. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk OK. dodawanie lub usuwanie programów i formatowanie plików. Wybierz odpowiednie urządzenie w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. Email. • TWAIN: Standard TWAIN jest jedną ze wstępnie ustawionych aplikacji graficznych. Skanowanie_ 47 . Ponadto dzięki dołączonemu programowi Menedżer skanowania firmy Samsung można otwierać zeskanowane dokumenty za pomocą wcześniej ustawionego programu. zależy od wielu czynników. W związku z tym. Po ukończeniu konfiguracji program Menedżer skanowania firmy Samsung jest zainstalowany na komputerze. takich jak szybkość komputera. • Samsung SmarThru 4: To program dołączony do urządzenia. Można otworzyć program Menedżer skanowania firmy Samsung.Skanowanie Skanowanie za pomocą urządzenia umożliwia przekształcenie obrazów i tekstu w pliki cyfrowe. skanowanie w niektórych rozdzielczościach. Można z niego korzystać w celu skanowania dokumentów. dostępne miejsce na dysku. 4. również za pośrednictwem połączenia lokalnego lub sieciowego. Patrz sekcja Oprogramowanie. w których dokumenty skanowane do komputera są zapisywane w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. 3. Patrz „Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung” na stronie 47. 1. • WIA: WIA to skrót nazwy Windows Images Acquisition. Patrz sekcja Oprogramowanie. • Menedżer skanowania firmy Samsung: Można po prostu zeskanować oryginały. jak na przykład Microsoft Paint. które można zapisać na komputerze. Aby można było używać tej funkcji. JPEG. Do aplikacji można dodać takie programy. Ta funkcja może być używana przez połączenie lokalne lub sieciowe. Program Scan Manager działa tylko w systemie Window i Macintosh. Zeskanowane dane będą przechowywane w folderze Moje dokumenty komputerów połączonych z urządzeniem. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Podstawy skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Skanowanie z wykorzystaniem po³¹czenia sieciowego Maksymalna rozdzielczość. SmarThru 4 oraz programy OCR. Patrz następna sekcja.) Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung Można wyświetlić informacje o stanie programu Menedżer skanowania firmy Samsung i zainstalowanych sterowników skanowania. należy połączyć urządzenie i komputer za pomocą kabla USB lub w sieci. Urządzenie skanujące można zmienić za pomocą opcji Zmień port (lokalny lub sieciowy). Aby korzystać z tej funkcji. Patrz sekcja Oprogramowanie. • • • Zmiana ustawień dla każdego zadania skanowania Zmiana domyślnych ustawień skanowania Konfigurowanie ksi¹¿ki adresowej Skanowanie z poziomu panelu sterowania Urządzenie udostępnia funkcję skanowania z poziomu panelu sterowania i łatwego przesyłania zeskanowanych dokumentów do folderu Moje dokumenty komputera połączonego z urządzeniem. może nie być możliwe. Naciśnij przycisk Właściwości. komputer musi być połączony bezpośrednio z urządzeniem za pomocą kabla USB. W przypadku z korzystania z systemu Macintosh patrz Sekcja Oprogramowanie. (Patrz „Rejestrowanie autoryzowanych użytkowników” na stronie 48. Naciśnij kolejno Start > Panel sterowania > Menedżer skanowania firmy Samsung. szczególnie w przypadku wyższej rozdzielczości. 2. Można także zmienić ustawienia skanowania i dodać lub usnąć foldery. którą można osiągnąć. TIFF lub PDF. • E-mail: Zeskanowany obraz można wysłać jako załącznik wiadomości e-mail. korzystając z panelu sterowania urządzenia. Skanowanie obrazu uruchamia wybraną aplikację. Menedżer skanowania firmy Samsung Zostanie wyświetlony panel administracji. 5.

4. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Skanuj do PC. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci. można zeskanować i przesłać obrazy przez sieć. 6. Wprowadź nazwę logowania do serwera SMTP i hasło. Wprowadź numer portu serwera od 1 do 65535.) Przed skanowaniem można ustawić opcje skanowania dla zadania skanowania..: ustawia format pliku. 7. 8. skan. W górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Got. • Rozmiar skan. aż zostanie wyświetlone wybrane ustawienie. W obszarze Miej. (Patrz „Konfigurowanie konta poczty e-mail” na stronie 48. Włóż do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść pojedynczy oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.: ustawia rozmiar obrazu. Najpierw należy skonfigurować konto e-mail w usłudze SyncThru Web Service. należy ustawić parametry sieciowe za pomocą usługi SyncThru Web Service. Kliknij przycisk Dodaj. 2. Domyślny numer portu to 25. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Komputer lok. W programie Menedżer skanowania firmy Samsung można przeprowadzić szybkie skanowanie. 3. adres e-mail i numer telefonu. a następnie naciśnij przycisk OK. aby uwierzytelnianie było wymagane.) 48 _Skanowanie . 6. wybierz identyfikator zarejestrowanego użytkownika i wprowadź kod PIN. (Patrz „Zmiana ustawień dla każdego zadania skanowania” na stronie 49. • Identyfikator jest taki sam. • Kolor skan. Wybierz numer indeksu odpowiadający miejscu do przechowywania (od 1 do 50). Skanowanie do wiadomości e-mail Obraz można zeskanować i wysłać jako załącznik wiadomości e-mail. 2. lokalizacji Moje dokumenty. 3. korzystając z ustawień domyślnych. wybierając kolejno Menedżer skanowania firmy Samsung > Przycisk Ustaw skanowanie. do skan. Domyślny numer portu to 25. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. 4. • Format skan. Naciśnij przycisk Scan/Email. i naciśnij przycisk OK. 5. 8. Upewnij się. b. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. że urządzenie i komputer są włączone oraz prawidłowo połączone ze sobą. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź nazwę. 4. identyfikator uwierzytelniania. Wprowadź adres IP urządzenia w formie adresu URL w przeglądarce i kliknij opcję Przejdź. • • • Zeskanowany obraz jest zapisywany na komputerze w folderze Moje dokumenty > Moje obrazy > Samsung. 7. skan. Kliknij przycisk Zastosuj. Naciskaj przycisk w lewo/w prawo. jak identyfikator zarejestrowany w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. Wprowadź adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami lub jako nazwę hosta. Zaznacz pole obok opcji SMTP wymaga uwierzytelniania. Konfigurowanie konta poczty e-mail Aby zeskanować i wysłać obraz jako załącznik wiadomości e-mail.: ustawia tryb koloru. • Kod PIN to czterocyfrowy numer zarejestrowany w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. w jakim są zapisywane obrazy.) 3. aby uzyskać dostęp do witryny internetowej urządzenia. aby uzyskać dostęp do witryny internetowej urządzenia. 6. należy podać zarejestrowany identyfikator użytkownika i hasło. należy sprawdzić połączenia portów. Po wybraniu opcji Komputer siec. Rozpocznie się skanowanie. należy dodać lub usunąć program. a. Kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli pojawi się komunikat Niedostepny. wybierz opcję Komputer siec. korzystając ze sterownika TWAIN. doc. a następnie naciśnij przycisk OK. wybierając kolejno Start > Panel sterowania > Menedżer skanowania firmy Samsung > Szybkie skanowanie w systemie Windows. Kliknij opcje Ustawienia urządzenia i Uwierzytelnianie użytkownika. doc. Domyślne ustawienie to Moje dokumenty. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. Naciśnij przycisk OK. Aby skanować. Rejestrowanie autoryzowanych użytkowników 1. jest dostępna tylko po wybraniu dla opcji Miej. w którym zapisywane są skanowane pliki. hasło. Podczas uruchamiania funkcji skanowania do wiadomości e-mail za pomocą panelu sterowania. 5. naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. Jeśli metodą uwierzytelniania serwera SMTP jest POP3 przed SMTP. 2. Skanowanie z wykorzystaniem połączenia sieciowego Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i parametry sieciowe zostały prawidłowo skonfigurowane. Wybierz opcję Adres IP lub Nazwa hosta. 1. Aby dodać lub usunąć folder. naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo aż zostanie wyświetlony wybrany program. zaznacz pole wyboru obok opcji Połączenie SMTP wymaga uwierzytelnienia POP3 przed SMTP. Można także skanować. Kliknij opcje Ustawienia urządzenia i Konfiguracja poczty e-mail.Skanowanie do aplikacji 1. Wprowadź adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami lub jako nazwę hosta. • • Opcja Format skan. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź adres IP urządzenia w formie adresu URL w przeglądarce i kliknij opcję Przejdź. Wprowadź numer portu serwera z zakresu od 1 do 65535.

do email. 9. Rejestrowanie szybkich numerów e-mail Zmiana ustawień dla każdego zadania skanowania Urządzenie udostępnia następujące opcje ustawień w celu dostosowania zadań skanowania.: ustawia format pliku. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego typu skanowania. Konfigurowanie książki adresowej W książce adresowej można ustawić często używane w usłudze SyncThru Web Service adresy e-mail. podając przypisane do nich numery lokalizacji z książki adresowej. 4.adr. 4.e-mail w górnej linii wyświetlacza wprowadź adres e-mail odbiorcy i naciśnij przycisk OK. 5. aby powrócić do trybu gotowości. czy wysłać wiadomość e-mail na własne konto. (Patrz „Konfigurowanie ksi¹¿ki adresowej” na stronie 44. naciśnij przycisk Back i powtórz czynności od punktu 4. W zależności od wybranego typu skanowania opcja ta może nie być dostępna. 4. Aby przejść do następnej czynności.. a następnie wprowadź wybraną nazwę użytkownika i adres e-mail. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji ustawień skanowania. Kliknij opcję Lokalna książka adresowa i przycisk Dodaj. • Typ oryginalu: ustawia typ dokumentu oryginału. Aby zmienić ustawienia domyślne dla innych typów skanowania. jeśli w konfiguracji konta e-mail została włączona opcja „Wys. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego formatu pliku. można skonfigurować domyślne ustawienia skanowania dla każdego typu skanowania. 6. 8. i Haslo. 6. Po pojawieniu się pola Doc. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funkcja skan. a następnie naciśnij przycisk OK. Połóż pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. aby ustawić inne opcje. Wprowadź ID uwierzytelniania oraz Hasło dla urządzenia. że urządzenie jest podłączone do sieci. W przypadku wybrania formatu TIFF lub PDF można wybrać funkcję skanowania wielu stron. Aby dostosować ustawienia przed uruchomieniem zadania skanowania: 1. • Format skan. Urządzenie rozpocznie skanowanie. aby uzyskać dostęp do witryny internetowej urządzenia. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. a następnie naciśnij przycisk OK.: ustawia tryb koloru. dostępne będą opcje Moj ID logow. Kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli zostanie wyświetlone pytanie. gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlona opcja Tak i powtórz czynność 5. Po pojawieniu się pozycji Od w górnej linii wyświetlacza wprowadź adres e-mail nadawcy i naciśnij przycisk OK. • Kolor skan. Naciśnij przycisk Scan/Email. w jakim są zapisywane obrazy. 2. 4. LUB załaduj dokumenty stroną do drukowania skierowaną w górę do podajnika ADF. Jeśli zarejestrowano ustawienia ID uwierzytelniania. a następnie naciśnij przycisk OK. Przejdź do punktu 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. 7. naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. a następnie naciśnij przycisk OK. 5. aby powrócić do trybu gotowości. a następnie łatwo i szybko wprowadzać te adresy. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zmien domyslne. aby wybrać opcję Nie i naciśnij przycisk OK. 9. aby pobrać adres z pamięci. Naciśnij przycisk Scan/Email. a następnie wyśle wiadomość e-mail. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji ustawień skanowania. a następnie naciśnij przycisk OK lub Start. naciskaj przyciski strzałki w lewo/ prawo. • Rozmiar skan. 5.) 3. Aby wprowadzić dodatkowe adresy. aby wybrać opcję Tak lub Nie i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego typu skanowania. 8. 3. Wybierz numer lokalizacji.) 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. 3. Wpisz temat wiadomości i naciśnij przycisk OK.1. 1. szybkiego wybierania adresu e-mail lub numeru grupy adresów e-mail. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 2.: ustawia rozmiar obrazu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. można użyć przycisku szybkiego wybierania. aby zmienić inne ustawienia. Powtórz czynności 5 i 6. 3. naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. czy wylogować się z konta. 6.. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Kliknij opcje Ustawienia urządzenia i Konfiguracja poczty e-mail. Jeśli skonfigurowano Książkę adresową. 12. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. To pytanie nie pojawi się. 5. naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo. 2. skan. do siebie”. Skanowanie_ 49 . 2. a następnie naciśnij przycisk OK. aby wybrać opcję Tak lub Nie i naciśnij przycisk OK. Zmiana domyślnych ustawień skanowania Aby uniknąć dostosowywania ustawień skanowania dla każdego zadania. Naciśnij przycisk Scan/Email. Jeśli zostanie wyświetlone pytanie. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Skan. 10. a następnie naciśnij przycisk OK. 11. 1. Wprowadź adres IP urządzenia w formie adresu URL w przeglądarce i kliknij opcję Przejdź. Hasło i zaznaczono opcję Włącz uwierzytelnianie użytkownika w obszarze Uwierzytelnianie użytkownika na ekranie programu SyncThru Web Service. 7. Powtórz czynności 4 i 5. Można również kliknąć opcję importowania i pobrać książkę adresową z komputera. Upewnij się.

• W przypadku dwu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru.) Numery grup adresów e-mail Aby użyć wpisu grupy adresów e-mail. 1. naciskając przycisk Address Book. 2. Wpisz kilka pierwszych liter żądanej nazwy i naciśnij przycisk OK. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. (Patrz „Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej” na stronie 50. Kliknij przycisk Zastosuj.) Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej Istnieją dwa sposoby wyszukiwania adresu w pamięci. a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk ostatniej cyfry. W razie potrzeby naciśnij przycisk Scan/Email. drukując ich listę. Wyszukiwanie sekwencyjne w pamięci 1. i wyslij. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Wysz. Po wyświetleniu pytania o wprowadzenie adresu docelowego podczas wysyłania wiadomości e-mail należy nacisnąć przycisk Address Book. 3. 3. Naciśnij przycisk OK. Wybierz szybkie numery e-mail. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Drukuj. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. 1. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Wybierz numer grupy i wpisz nazwę grupy. pod którym został zapisany żądany adres. 4. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Wysz. (Patrz „Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej” na stronie 50. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji. 2. aby uzyskać dostęp do witryny internetowej urządzenia. 2. i wyslij. Kliknij opcję Grupowa książka adresowa i przycisk Dodaj.Konfigurowanie numerów grup adresów e-mail Wprowadź adres IP urządzenia w formie adresu URL w przeglądarce i kliknij opcję Przejdź.lub trzycyfrowej lokalizacji należy nacisnąć przyciski pierwszych cyfr. Całą pamięć można przeszukiwać alfabetycznie od A do Z lub odwrotnie. aby potwierdzić wydruk. Korzystanie z wpisów w Książce adresowej Aby pobrać adres e-mail. Można również wyszukać wpis w pamięci. 3. 4. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej nazwy i adresu. a następnie naciśnij przycisk OK. W razie potrzeby naciśnij przycisk Scan/Email. 2. należy wprowadzić szybki numer e-mail. 6. Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji ID. Wybrane informacje zostaną wydrukowane. a następnie naciśnij przycisk OK. Kliknij opcje Ustawienia urządzenia i Konfiguracja poczty e-mail. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia. należy użyć jednego z następujących sposobów: Szybkie numery e-mail Gdy podczas wysyłania wiadomości e-mail pojawi się pytanie o adres docelowy. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. które mają zostać włączone do grupy. Można przeszukiwać sekwencyjnie od A do Z albo wprowadzić pierwsze litery nazwy powiązanej z adresem. gdy zostanie wyświetlona pozycja Wszystko. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. • W przypadku jednocyfrowej lokalizacji należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odpowiedniej cyfry na klawiaturze numerycznej. Naciśnij przycisk OK. 50 _Skanowanie . Drukowanie książki adresowej Ustawienia książki adresowej można sprawdzić. należy ją wyszukać i wybrać z pamięci. a następnie naciśnij przycisk OK. 5.

Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung CLX-3170 Series. Kliknij przycisk Start w systemie Windows. W systemie Windows 2000 wybierz polecenie Ustawienia. należy je usunąć w następujący sposób: 1. Dostęp do tego okna można uzyskać również po dwukrotnym kliknięciu ikony drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows. Drukowanie podstawowe_ 51 . Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • Drukowanie dokumentu • Anulowanie zadania drukowania Drukowanie dokumentu Urządzenie umożliwia drukowanie z różnych aplikacji systemów Windows. Linux i komputerów Macintosh. 2. W systemie Windows XP/2003 wybierz polecenie Drukarki i faksy. W systemie Windows Vista wybierz kolejno Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. Szczegółowe informacje o drukowaniu zawiera sekcja Oprogramowanie. 3. Anulowanie zadania drukowania Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce lub w buforze drukowania. Bieżące zadanie można również usunąć.Drukowanie podstawowe W tym rozdziale opisano najpopularniejsze zadania drukowania. Dokładne procedury drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od aplikacji. w grupie Drukarki w systemie Windows. Z menu Dokument wybierz polecenie Anuluj. a następnie Drukarki. 4. naciskając przycisk Stop/Clear na panelu sterowania. np.

2. VolP) jakość połączenia można poprawić. dokladna. patrz „Zmiana domyślnych ustawień dokumentu” na stronie 59. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Nr faksu. dokładna” jest włączany tylko wtedy. 2. Naciśnij przycisk OK. W przypadku korzystania z innych usług internetowych (DSL. dlatego w sprawie korzystania z mikrofiltru DSL należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. dokladna. Naciśnij przycisk OK. Rozdzielczość Domyślne ustawienia dokumentu zapewniają dobre wyniki w przypadku używania typowych oryginałów tekstowych. 7. 5. Tryb „B.urzadz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji. Ustawienie rozdzielczości dotyczy bieżącego zadania faksowania. naciskając przycisk 0. dokladna • Faks ze zdj. Naciskaj przycisk Menu. 6. 52 _Wysyłanie faksu . gdy zostanie wyświetlona pozycja Rozdzielczosc. gdy zostanie wyświetlona pozycja ID urzadzenia. Naciśnij przycisk OK. 4. 5. Mikrofiltr usuwa sygnały szumów i poprawia jakość połączenia telefonicznego lub internetowego. aby powrócić do trybu gotowości. Dokladna B. Naciśnij przycisk Stop/Clear. z którym nawiązywana jest komunikacja. Naciśnij przycisk Fax. Identyfikator urządzenia. aby zapisać identyfikator. Wprowadź nazwisko lub nazwę firmy za pomocą klawiatury numerycznej.. Oryginały zawierające małe znaki lub cienkie linie. • W przypadku transmisji pamięci tryb B. ISDN. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania znaków alfanumerycznych. zostanie wydrukowany na górze każdej strony wysłanej z urządzenia. a faks odbierający nie obsługuje rozdzielczości B. Jeśli w urządzeniu ustawiona jest rozdzielczość B. Oryginały zawierające bardzo drobne szczegóły. a następnie naciśnij przycisk OK. 1. Zalecane ustawienia rozdzielczości dla różnych typów oryginalnych dokumentów zostały opisane w poniższej tabeli: Tryb Standardowa Zalecany: Oryginały ze znakami normalnego rozmiaru. również obsługuje taką rozdzielczość. oryginały wydrukowane na drukarce igłowej. urządzenie będzie transmitować faks z użyciem najwyższego trybu rozdzielczości obsługiwanego przez faks odbierający. Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury numerycznej. 4. 3. 8. dokladna nie jest dostępny. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Funk. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. 3. 1. • Konfiguracja faksu Dopasowywanie ustawień dokumentu Przed uruchomieniem faksu w celu uzyskania najlepszej rozdzielczości należy zmienić następujące ustawienia zgodnie ze stanem oryginału. aby powrócić do trybu gotowości. Aby zmienić ustawienie domyślne. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź własny numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk OK. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • Wysy³anie faksu Odbieranie faksu Zalecamy korzystanie z usług tradycyjnej telefonii analogowej (PSTN: publicznej komutowanej sieci telefonicznej) przy podłączaniu linii telefonicznej w celu skorzystania z faksu. Naciśnij przycisk OK. Jednak w przypadku wysyłania oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia można dostosować rozdzielczość w celu uzyskania faksu wyższej jakości. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy urządzenie. 1 Port linii telefonicznej 2 Mikrofiltr 3 Modem DSL / Linia telefoniczna Wysyłanie faksu Ustawianie nagłówka faksu W niektórych krajach użytkownik jest prawnie zobowiązany do podania numeru faksu na wysyłanym faksie. patrz „Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 35. syst. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. a symbole specjalne. faksu. Mikrofiltr DSL nie jest dostarczany z urządzeniem. a następnie naciśnij przycisk OK.Wysyłanie faksu Ten rozdział zawiera informacje na temat używania urządzenia jako faksu. Ustawienie rozdzielczości zostanie automatycznie zmienione na Dokladna. stosując mikrofiltr. Oryginały zawierające odcienie szarości lub zdjęcia. zawierający numer telefonu oraz nazwisko lub nazwę firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. 6. Naciśnij przycisk Fax. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną skierowaną w dół. a następnie naciśnij przycisk OK. Należy włożyć kolejny oryginał i nacisnąć przycisk OK. Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać kolorowych faksów. 6. Można użyć numerów szybkiego wybierania lub numerów wybierania grupowego. naciśnij przycisk Stop/Clear w dowolnym momencie podczas wysyłania faksu. Listę komunikatów o błędach wraz z ich opisem można znaleźć z sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 79. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. Naciśnij przycisk Fax. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera.) Ponowne wybieranie ostatniego numeru Aby ponownie wybrać ostatnio wywoływany numer: 1. 5. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. naciśnij przycisk Stop/Clear w dowolnym momencie podczas wysyłania faksu. Aby zmienić ustawienie domyślne. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. Oryginały są automatycznie zapisywane w pamięci i wysyłane do zdalnej stacji. wyslanych” na stronie 58. Automatyczne wysyłanie faksu 1.do wielu. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. faksu. do siedmiu razy. pon. a następnie naciśnij przycisk OK. Ustawienie zaciemnienia dotyczy bieżącego zadania faksowania. W przypadku problemów podczas wysyłania faksu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. aby usunąć komunikat i ponowić próbę wysłania faksu. aby dodać kolejną stronę. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść pojedynczy oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół. 1. 5. 6. aby wysyłać jaśniejsze lub ciemniejsze oryginały. Szczegółowe informacje o zapisywaniu i wyszukiwaniu numeru. należy nacisnąć przycisk Stop/Clear. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu. a następnie naciśnij przycisk OK. Urządzenie można ustawić w taki sposób. Po zakończeniu należy wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast.) 3. Usłyszysz sygnał wybierania. Naciśnij przycisk Fax. Aby zmienić odstęp czasu pomiędzy próbami ponownego wybierania numeru oraz liczbę prób ponownego wybrania numeru. patrz „Zmiana domyślnych ustawień dokumentu” na stronie 59. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu. Można użyć numerów szybkiego wybierania lub numerów wybierania grupowego. Naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. faksu. 2. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. Naciśnij przycisk Redial/Pause. Naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. naciśnij przycisk Stop/Clear. aby dodać kolejną stronę. strona?. Wprowadź numer pierwszego faksu odbierającego i naciśnij przycisk OK. wyb. Aby anulować zadanie faksu. 5. do faks. Przesłane oryginały są automatycznie usuwane z pamięci. 3. Aby uzyskać szczegółowe informacje. strona?. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zaciemnienie. należy nacisnąć przycisk OK. Automatyczne ponowne wybieranie numeru Gdy wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada na sygnał faksu. 2. 1. aby po każdym pomyślnym wysłaniu faksu drukowany był raport z potwierdzeniem. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. 2. Po zakończeniu wybierz opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść pojedynczy oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.) 4. Wysyłanie faksu_ 53 . Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie dokumentu odpowiednio do potrzeb. urządzenie automatycznie ponownie wybiera numer w odstępach co trzy minuty. patrz „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. Jeśli wystąpi komunikat o błędzie.) 4. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Funk. Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Powt. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. gdy uzyska odpowiedź od faksu odbierającego. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji. (Patrz „Wysylanie: opcje wysyłania” na stronie 58. Naciśnij przycisk On Hook Dial. Możesz naciskać numery szybkiego wybierania lub wybrać pozycję Ręczne wysyłanie faksu 1. Szczegółowe informacje o zapisywaniu i wyszukiwaniu numeru. 3.?. 5. 2. Wprowadź numer faksu odbierającego.) W górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Got. Aby anulować automatyczne ponowne wybieranie. Jeśli oryginał został włożony do podajnika ADF. patrz „Rap.) 3. aby wybrać numer ponownie bez oczekiwania. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wysyl. Aby anulować zadanie faksu. wybierz opcję Tak. Po wybraniu numeru urządzenie rozpocznie wysyłanie faksu.) 4. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. patrz „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. Naciskaj przycisk Menu. Wprowadź numer faksu odbierającego. urządzenie automatycznie rozpocznie wysyłanie. 4. Naciśnij przycisk Stop/Clear. gdy usłyszysz wysoki ton sygnału faksu ze zdalnego urządzenia. Włóż kolejny oryginał i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. należy wybrać opcję Tak. Naciśnij przycisk Fax. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. aby powrócić do trybu gotowości. zgodnie z ustawieniem fabrycznym.Zaciemnienie Można ustawić domyślny tryb kontrastu. Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Funkcja wysyłania faksów do wielu odbiorców umożliwia wysłanie faksu do wielu lokalizacji. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Potwierdzanie transmisji Po pomyślnym wysłaniu ostatniej strony oryginału urządzenie wyemituje sygnał i powróci do trybu gotowości.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31.) 4. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie można wprowadzić kolejnych numerów wybierania grupowego. 10. wybierz opcję Tak. korzystając z przycisku Address Book. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną skierowaną w dół.) 3. Na wyświetlaczu wyświetlana jest pojemność pamięci i liczba zapisanych stron. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja przypominająca. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania znaków Anulowanie przesłania faksu z opóźnieniem 1. Naciśnij przycisk OK. Urządzenie rozpocznie wysyłanie faksów pod podane numery w kolejności ich wprowadzenia. aby dodać kolejne strony. że urządzenie znajduje się w trybie gotowości i ustawiona jest funkcja faksu z opóźnieniem. a następnie naciśnij przycisk OK. 54 _Wysyłanie faksu . Włóż oryginały do dodania i dostosuj ustawienia dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. strona?. Ponadto transmisje priorytetowe przerywają operację wysyłania faksu do wielu odbiorców pomiędzy stacjami (tzn. Dodawanie stron do faksu wysyłanego z opóźnieniem Do transmisji z opóźnieniem wcześniej zapisanej w pamięci urządzenia można dodawać kolejne strony. gdy zakończy się transmisja do stacji A i przed rozpoczęciem transmisji do stacji B) lub pomiędzy próbami ponownego wybrania numeru. 2. Po zakończeniu należy wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. strona?. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. 7. Po zakończeniu wybierz opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. 9. 7. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie dokumentu odpowiednio do potrzeb. Przed przesłaniem oryginały są skanowane do pamięci. Wpisz godzinę za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk OK lub Black Start. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. Po zakończeniu wprowadzania numerów faksów naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie po wyświetleniu monitu Inny numer?. Urządzenie powróci do trybu gotowości. faksu. 11. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawodo momentu wyświetlenia opcji Anuluj zadanie. Naciśnij przycisk OK. Wpisz odpowiednią nazwę zadania i naciśnij przycisk OK. 12. 3. 1. Możesz naciskać numery szybkiego wybierania lub wybrać pozycję Group Dial Number. aby potwierdzić numer. 10.) 4. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Funk. patrz „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. faksu. faks zostanie wysłany o wskazanej porze następnego dnia. faksu. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. opozn. a następnie naciśnij przycisk OK. Po zakończeniu wprowadzania numerów faksów naciśnij przycisk strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie po wyświetleniu monitu Inny numer?.. aby dodać kolejną stronę. naciśnij przycisk OK po wyświetleniu komunikatu Tak i powtórz czynności 6 i 7. Na wyświetlaczu wyświetlana jest pojemność pamięci i liczba zapisanych stron. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego zadania faksowania. 4. Urządzenie zeskanuje oryginał do pamięci oraz wyświetli całkowitą liczbę stron i liczbę dodanych stron. Oryginał jest skanowany do pamięci i wysyłany natychmiast po zakończeniu bieżącej operacji. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną skierowaną w dół. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wysyl. 2. Wysyłanie faksu z opóźnieniem Można ustawić funkcję wysyłania faksu z opóźnieniem (na przykład pod nieobecność użytkownika). a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tak. Wprowadź numer drugiego faksu i naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Włóż kolejny oryginał i naciśnij przycisk OK. 2. Można dodać maksymalnie 10 numerów docelowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje. pomiń ten krok. należy wybrać opcję Tak. faksu. Wysyłanie faksu priorytetowego Za pomocą funkcji faksu priorytetowego można wysyłać faksy o wysokim priorytecie przed przystąpieniem do zaplanowanych operacji. Wprowadź numer urządzenia odbierającego za pomocą klawiatury numerycznej. 6. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie dokumentu odpowiednio do potrzeb. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego zadania faksowania. Aby wprowadzić więcej numerów faksów. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Funk. Można dodać maksymalnie 10 numerów docelowych. 5. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie kolejnego numeru w celu wysłania dokumentu. Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie można wprowadzić kolejnych numerów wybierania grupowego. naciśnij przycisk OK po wyświetleniu komunikatu Tak i powtórz czynności 6 i 7. 1. 8. Jeżeli nazwa nie ma zostać przydzielona. alfanumerycznych. a następnie naciśnij przycisk OK. Wybrany faks zostanie usunięty z pamięci. a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli ustawiona godzina jest wcześniejsza od bieżącej.) 3. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. 9. a następnie naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie innego numeru w celu wysłania dokumentu. Naciśnij przycisk Fax. Przed przesłaniem oryginały są skanowane do pamięci. Należy włożyć kolejny oryginał i nacisnąć przycisk OK. Aby wprowadzić więcej numerów faksów. korzystając z przycisku Address Book. Po zakończeniu wybierz opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. 8. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk.Group Dial Number. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. Naciśnij przycisk Fax. a następnie naciśnij przycisk OK. Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać kolorowych faksów. strona?. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. patrz „Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 35. (Patrz „Dopasowywanie ustawień dokumentu” na stronie 52. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawodo momentu wyświetlenia opcji Dodaj strone. 1. 4. 3.

Włóż kolejny oryginał i naciśnij przycisk OK. Po odebraniu połączenia za pomocą telefonu zewnętrznego i usłyszeniu sygnału faksu należy nacisnąć klawisze *9* na telefonie zewnętrznym. naciskając przycisk On Hook Dial. aby dodać kolejną stronę. urządzenie przejdzie w tryb Fax po wcześniej ustalonej liczbie dzwonków. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tryb odb. aby potwierdzić numer.” na stronie 58. można użyć trybu bezpiecznego odbierania. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zmiany kodu. • W trybie Telefon można odebrać faks./Faks Aby użyć tego trybu. Jeśli urządzenie wykryje sygnał faksu na linii. patrz „Licz. Urządzenie rozpocznie odbieranie faksu i powróci do trybu gotowości po zakończeniu odbierania.syg. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawodo momentu wyświetlenia opcji Odbieranie. a automatyczna sekretarka jest wyłączona lub do gniazda EXT nie jest podłączona żadna automatyczna sekretarka./Faks. automatyczna sekretarka zapisze ją w normalny sposób. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. *9* to fabrycznie zaprogramowany kod zdalnego odbioru. • W trybie Faks urządzenie odbiera połączenie faksu przychodzącego i automatycznie przechodzi w tryb odbioru faksu. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. Naciśnij przycisk OK. a następnie Color Start lub Black Start. Naciśnij przycisk OK. 7. Odbieranie faksu Zmiana trybów odbierania 1./Faks automatyczna sekretarka podłączona do urządzenia odpowiada na połączenia przychodzące. (Patrz „Automatyczny odbiór w trybie Odb. Funkcja DRPD to usługa firmy telefonicznej. Automatyczny odbiór w trybie Faks W urządzeniu fabrycznie ustawiono tryb Faks. a następnie naciśnij przycisk OK. wybierz opcję Tak. Jeśli ustawiono tryb Telefon (odbiór ręczny). ale można zmienić znajdujący się w środku numer na dowolnie wybrany. patrz „Odbieranie faksów w trybie DRPD” na stronie 56. Aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli automatyczna sekretarka jest wyposażona w funkcję odliczania dzwonków z możliwością określania przez użytkownika. patrz „Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania” na stronie 56. Podczas odbierania faksu urządzenie odbiera połączenie po określonej liczbie dzwonków i automatycznie odbiera faks./Faks” na stronie 55. aby zapisać wybór. Można również podnieść słuchawkę telefonu zewnętrznego i wybrać kod zdalnego odbioru. Po zakończeniu należy wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Nast. 2. należy ją wyłączyć. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie książki adresowej” na stronie 59. Przyciski należy naciskać powoli i w podanej kolejności. Automatyczny odbiór w trybie Odb. W tym trybie wszystkie odbierane faksy są przechowywane w pamięci. 5. Ręczny odbiór w trybie Telefon Faks można odebrać. patrz „Kod rozp. odb. a następnie Black Start lub Color Start po usłyszeniu sygnału faksu ze zdalnego urządzenia. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera. odb. a do urządzenia podłączona jest automatyczna sekretarka. Za pomocą telefonu zewnętrznego można odebrać faks od osoby. Aby uzyskać szczegółowe informacje. należy podłączyć automatyczną sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia. W przeciwnym wypadku komunikat wychodzący automatycznej sekretarki zakłóci rozmowę przez telefon. należy ponownie nacisnąć klawisze *9*. Urządzenie odbierze faks. z którą się rozmawia bez potrzeby podchodzenia do faksu.prioryt. Jeśli osoba dzwoniąca zostawi wiadomość.) • W trybie Odb. Jeśli nadal słychać sygnał faksu z urządzenia zdalnego. Na wyświetlaczu wyświetlana jest pojemność pamięci i liczba zapisanych stron. faksu. należy ustawić urządzenie tak. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wysyl. 6. Gwiazdki na początku i końcu są stałe. a następnie naciśnij przycisk OK.5. urządzenie automatycznie przełączy się w tryb Faks w celu odebrania faksu. 7. (Patrz „Ręczne odbieranie za pomocą telefonu zewnętrznego” na stronie 55. 3. aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli na linii pojawi się sygnał faksu.) • W trybie DRPD można odebrać połączenie za pomocą funkcji DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). 8. naciskając przycisk On Hook Dial./Faks. Wpisz odpowiednią nazwę zadania i naciśnij przycisk OK. strona?. 9. 4. aby połączenia przychodzące były odbierane po 1 dzwonku. • Jeśli urządzenie zostało ustawione w trybie Odb. Ręczne odbieranie za pomocą telefonu zewnętrznego Te funkcje działają najlepiej w przypadku korzystania z telefonu wewnętrznego podłączonego do gniazda EXT z tyłu urządzenia. • • Wysyłanie faksu_ 55 . Aby uniemożliwić innym osobom dostęp do odebranych dokumentów. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego trybu odbierania faksu. należy podłączyć automatyczną sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia.” na stronie 58. Przed przesłaniem oryginały są skanowane do pamięci. • • Aby użyć trybu Odb. która umożliwia użytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej do odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów. Aby zmienić liczbę dzwonków. Urządzenie wyświetli wybierany numer i rozpocznie wysyłanie faksu. Można użyć numerów szybkiego wybierania lub numerów wybierania grupowego. Naciśnij przycisk OK. co umożliwia osobie nawiązującej połączenie pozostawienie wiadomości. automatycznie rozpocznie odbieranie faksu. 6. Wprowadź numer urządzenia odbierającego.

jeśli numer faksu uległ zmianie lub jeśli podłączono urządzenie do innej linii telefonicznej. Wprowadź ponownie kod. Nie ma potrzeby wybierania numeru w faksie. Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu. aby go potwierdzić i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. Urządzenie odbiera faksy i zapisuje je w pamięci również w sytuacji.. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk OK. za pomocą którego dana osoba próbuje się skontaktować. Po skonfigurowaniu funkcji DRPD należy ponownie wybrać numer swojego faksu. które ma być używane i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. W celu ograniczenia możliwości drukowania faksów odebranych przez nienadzorowane urządzenie można włączyć tryb bezpiecznego odbierania. • • Tryb DRPD należy ustawić ponownie. Aby skonfigurować tryb DRPD: 1. Numer. Pojawi się komunikat Bezp. Naciskaj przycisk Menu. Następnie. 3. 5. urządzenie zapisze go w pamięci. z którego dana osoba próbuje się skontaktować.Odbieranie faksów w trybie DRPD Funkcja DRPD to usługa firmy telefonicznej. która umożliwia użytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej w celu odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów. aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli konfiguracja funkcji DRPD nie powiedzie się. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 3. aby prawidłowo udzielić odpowiedzi. Wybierz numer swojego faksu na innym telefonie. a urządzenie wydrukuje wszystkie faksy przechowywane w pamięci. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. które składają się z różnych kombinacji długich i krótkich sygnałów dzwonków. Odbieranie faksów do pamięci Ponieważ urządzenie jest urządzeniem wielofunkcyjnym. a następnie naciśnij przycisk OK. informujący o odebraniu faksu. Wyłączanie trybu bezpiecznego odbierania 1. odbier. o ile nie zostanie zmieniony. Faks odebrany w trybie bezpiecznego odbierania zostanie zapisany w urządzeniu. odbier. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wl. po zakończeniu kopiowania lub drukowania. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. 2. Następnie należy połączyć się z innym numerem przypisanym do tej samej linii. Przejdź do menu Bezp. będzie rozpoznawany i obsługiwany jako faks. a następnie naciśnij przycisk OK. gdzie odbierane są telefony od różnych klientów i informacje o numerze. a następnie naciśnij przycisk OK. może odbierać faksy podczas wykonywania kopii lub drukowania. jest identyfikowany przy użyciu różnych wzorów dzwonienia. gdy zostanie wyświetlona opcja Tryb DRPD i rozpocznij ponownie od punktu 4. że połączenie jest przekazywane do telefonu wewnętrznego lub automatycznej sekretarki podłączonej do gniazda EXT. Drukowanie odebranych faksów 1. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Oczekiwanie na sygnal. Gdy tryb ten jest wyłączony. Gdy urządzenie zacznie dzwonić. aby powrócić do trybu gotowości. W trybie bezpiecznego odbierania wszystkie przychodzące faksy są umieszczane w pamięci. 56 _Wysyłanie faksu . aby zarejestrować wzór. czy urządzenie odpowiada przy użyciu sygnału faksu. Gdy urządzenie zarejestruje wzór. aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli w trakcie kopiowania lub drukowania zostanie odebrany faks. Włączanie trybu bezpiecznego odbierania 1. odbier. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawodo momentu wyświetlenia opcji Wyl. a wszystkie inne wzorce dzwonienia będą przekazywane do telefonu zewnętrznego lub automatycznej sekretarki podłączonej do gniazda EXT. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Bezp. 3. faksu. firma telefoniczna musi udostępnić tę usługę dla danej linii telefonicznej. odbier. 6. 5. aby upewnić się. Tryb zostanie wyłączony. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy w zasobniku nie ma papieru lub nie ma toneru w zainstalowanej kasecie z tonerem. która będzie mogła zadzwonić z innego telefonu na numer faksu.. W dowolnym momencie można łatwo zawiesić lub zmienić ustawienia funkcji DRPD. Wprowadź czterocyfrowe hasło. nie odbieraj połączenia. Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania Może zaistnieć konieczność uniemożliwienia dostępu do odebranych faksów osobom nieupoważnionym.. Urządzenie potrzebuje kilku dzwonków. aby sprawdzić. Ten wzorzec dzwonienia. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Funk. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Drukuj. wszystkie zapisane w pamięci faksy są drukowane. 2... 7. Przejdź do menu Bezp. Aby korzystanie z funkcji DRPD było możliwe. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Tryb DRPD. wykonując czynności od 1 do 3 w punkcie „Włączanie trybu bezpiecznego odbierania”. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. wykonując czynności od 1 do 3 w punkcie „Włączanie trybu bezpiecznego odbierania”. 3. Ta funkcja jest często używana w usługach odbierania telefonów. urządzenie automatycznie wydrukuje faks. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Odbieranie. Dzięki funkcji DRPD faks może rozróżniać obsługiwane wzorce dzwonienia. Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu. 4. na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Ukonczono konfig. Do skonfigurowania funkcji DRPD niezbędna będzie druga linia telefoniczna w danej lokalizacji lub osoba. DRPD. a następnie naciśnij przycisk OK. zostanie wyświetlony komunikat Blad dzwonka DRPD. Urządzenie wydrukuje wszystkie faksy przechowywane w pamięci. są wymagane. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. faksu.

na który mają być przesyłane faksy i naciśnij przycisk OK. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. przekaz. 2. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk.i druk.. 8. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wys. Wprowadź numer faksu. 8. Wysyłanie faksu_ 57 . 5. 4. 7. 2. 9. przekaz.. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. 2. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. a następnie naciśnij przycisk OK.Przekazywanie faksów Przychodzące i wychodzące faksy można przekazywać do innego urządzenia faksującego lub na adres e-mail. Przekazywanie odbieranych faksów do innego urządzenia Urządzenie można ustawić tak. 8. 3. Odbierany przez urządzenie faks jest zapisywany w pamięci. Wprowadź adres e-mail. 1. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. Aby ustawić funkcję drukowania faksu po zakończeniu jego przekazywania. Funkcja przekazywania wysyła faksy do innego urządzenia Oprócz wprowadzonych numerów faksów można ustawić również funkcję wysyłania kopii wszystkich wychodzących faksów do określonej lokalizacji. aby powrócić do trybu gotowości. Wprowadź adres e-mail. wybierz opcję Przek. aby wybrać opcję Wl. Wprowadź swój adres e-mail i naciśnij przycisk OK. 6. aby przekazywało przychodzące faksy na podany adres e-mail. a następnie naciśnij przycisk OK. 9. aby wybrać opcję Wl. gdy zostanie wyświetlona pozycja Faks. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. faksu. przekaz. 4. Naciśnij przycisk Fax. przekaz. Przekazywanie faksów na adresy e-mail Urządzenie można ustawić tak. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Odebrane faksy zostaną przekazane do określonego faksu. 7. na który mają być przesyłane faksy i naciśnij przycisk OK. Aby ustawić funkcję drukowania faksu po zakończeniu jego przekazywania. faksu. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji E-mail. 3. aby powrócić do trybu gotowości. Wysyłane faksy będą przekazywane na podany adres e-mail. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. na który mają być przesyłane faksy i naciśnij przycisk OK. 7. Następnie urządzenie wybiera określony numer faksu i wysyła faks. 2. aby powrócić do trybu gotowości. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. Naciśnij przycisk OK.i druk. faksu. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. Wprowadź czas rozpoczęcia i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funk. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Odb. Naciśnij przycisk Fax. a następnie naciśnij przycisk OK. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. na który mają być przesyłane faksy i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. wybierz opcję Przek. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Odb. Wysyłane faksy będą przekazywane na podany adres e-mail. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Przekazywanie odebranych faksów na adres e-mail Urządzenie można skonfigurować tak. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wys.. 6. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Przekaz. gdy zostanie wyświetlona pozycja Faks. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Wprowadź czas zakończenia i naciśnij przycisk OK. 9. jak i na podany adres e-mail. Wprowadź numer faksu.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji E-mail. Wprowadź swój adres e-mail i naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. aby kopie wszystkich faksów były wysyłane zarówno do określonego miejsca docelowego. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. 8. Naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Następne wysyłane faksy zostaną przekazane do określonego faksu. 7. 1. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. 10. 5. faksu. a następnie naciśnij przycisk OK. aby faksy przychodzące były przekazywane na inny numer faksu w określonym przedziale czasu.

3. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Aby zmienić opcje konfiguracji faksu: 1. Tryb przydatny w przypadku słabej jakości linii. Naciśnij przycisk Fax. Opis Umożliwia wybór domyślnego trybu odbierania faksów.. Można ustawić tonowy lub impulsowy tryb wybierania numeru dla urządzenia. pon. Tej funkcji nie można używać w przypadku wysyłania faksu bez zapisywania danych w pamięci. patrz „Zmiana trybów odbierania” na stronie 55. niektóre funkcje systemu telefonicznego mogą być niedostępne. a następnie naciśnij przycisk OK. prezentując je w raporcie dotyczącym transmisji. Wyl.wyb. Można ustawić odstęp czasu między próbami. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu lub wpisz wartość dla wybranej opcji. Jeśli wybrana zostanie opcja Impulsowy. Opis Umożliwia określenie liczby prób ponownego wybierania numeru. aby powrócić do trybu gotowości. Ponadto wybieranie numeru faksu lub telefonu może trwać dłużej. aby wybrać opcję Wysylanie lub Odbieranie. Urządzenie można ustawić tak. Licz. wyslanych Obr. Wprowadzenie wartości 0 powoduje. Jeśli jest to konieczne.syg. Ta opcja umożliwia automatyczne drukowanie numeru strony oraz daty i godziny odbioru na dole każdej strony odebranego faksu. aby mieścił się na jednej stronie. Wysylanie: opcje wysyłania Opcja Licz. 4. Domyślne ustawienia można zmienić odpowiednio do własnych preferencji i potrzeb. Kod rozp. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej pozycji menu. 58 _Wysyłanie faksu . Wysyłanie faksu przy użyciu trybu ECM może trwać dłużej. Urządzenie umożliwia automatyczne ponowne wybieranie numeru faksu zdalnego. liczbą wysłanych stron i innymi informacjami. 2. 6.stemp. Ten numer jest wybierany przed wybraniem jakiegokolwiek automatycznie wybieranego numeru. urządzenie nie może zmniejszyć oryginału. Opcja Tr wybierania Opis W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne. Fabrycznie ustawiony kod to: *9*. aby pasował on do rozmiaru włożonego papieru. jeśli przy poprzedniej próbie był on zajęty. i Przy bledzie (tylko jeśli transmisja nie powiodła się). urządzenie nie obsługuje tej funkcji. 7. jeśli rozmiar przychodzącej strony ma być automatycznie zmniejszany Jeśli funkcja ta jest ustawiona na Wyl. W przypadku korzystania z publicznego systemu telefonicznego lub centrali firmowej (PBX) konieczne może być wybranie opcji Impulsowy. Ta funkcja informuje użytkowników o wysłanych faksach. Jeśli odpowiednia opcja nie jest dostępna. faksu. Pierwsza strona faksu zostaje zmieniona na plik obrazu. ustawiane przez użytkownika. a następnie naciśnij przycisk OK. Tryb ECM Autom.powt. 5.odb. Oryginał zostanie podzielony i wydrukowany w rzeczywistych rozmiarach na odpowiedniej liczbie stron. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. Odbieranie: opcje wysyłania Opcja Tryb odb. Można ustawić prefiks składający się z maksymalnie pięciu cyfr. potw. a następnie naciśnij przycisk OK. który jest drukowany w raporcie dotyczącym transmisji. a następnie naciśnij przycisk OK.Konfiguracja faksu Zmienianie opcji konfiguracji faksu Urządzenie udostępnia różne opcje konfiguracji faksu. War. W przypadku odbierania faksu zawierającego strony o długości równej lub przekraczającej długość papieru włożonego do zasobnika urządzenie może zmniejszyć rozmiar oryginału. odb. zmniej. W celu uzyskania informacji na temat sposobu wybierania numeru należy skontaktować się z firmą telekomunikacyjną. wyb. powtórz czynności 4 i 5. Naz. jakie faksy zostały wysłane. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Dostępne opcje: Wl. Można określić liczbę dzwonków emitowanych przez urządzenie przed odebraniem przez nie połączenia przychodzącego. odb.odb. Należy go wprowadzić po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego i usłyszeniu sygnału faksu. że urządzenie nie ponawia wybierania. Funkcja przydatna w przypadku dostępu do skrzynki PABX. tak aby użytkownicy mogli zobaczyć. aby drukowało raport z potwierdzeniem transmisji. Prefiks wyb. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłania faksów w każdym trybie. Zapewnia bezproblemowe wysyłanie faksów do dowolnego innego faksu wyposażonego w funkcję ECM.. Rap. Ten kod umożliwia zainicjowanie odbioru faksu z telefonu zewnętrznego podłączonego do gniazda EXT z tyłu urządzenia. Funkcję tę należy włączyć.

wyb. Wpisz numer szybkiego wybierania od 0 do 239 i naciśnij przycisk OK. 3. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej rozdzielczości. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Nowy i edytuj. patrz „Odbieranie faksów w trybie DRPD” na stronie 56. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Kon. 8. co papier w urządzeniu lub dłuższe. Wpisz żądany numer faksu i naciśnij przycisk OK. na wyświetlaczu zostanie wyświetlona jego nazwa w celu umożliwienia jej zmiany. których numery są zapisane w pamięci jako numery faksów wysyłających niechciane faksy. Wpisz numer szybkiego wybierania. Aby przejść do innego numeru szybkiego wybierania. Funkcji tej należy użyć. 4. o ile nie zostały one zmienione za pomocą odpowiedniego przycisku i menu. aby powrócić do trybu gotowości. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Podczas wysyłania faksu używane są ustawienia domyślne. Naciśnij przycisk OK. Ten tryb umożliwia użytkownikowi z jednej linii telefonicznej w celu odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów. wyb. Zmień numer faksu i naciśnij przycisk OK. W przypadku odbierania faksu zawierającego strony o formacie większym niż format papieru w urządzeniu i włączenia funkcji Autom. Automatyczne drukowanie raportu wysłanych faksów Urządzenie można ustawić tak.. 5. Urządzenie udostępnia następujące funkcje umożliwiające skonfigurowanie książki adresowej: • Numery szybkiego/grupowego wybierania Przed rozpoczęciem zapisywania numerów faksów należy upewnić się.-sm. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zmien domyslne. które znalazły się na odrzuconej części. Urządzenie wydrukuje odebrany faks na odpowiedniej liczbie kartek bez danych. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Szyb. Edytowanie numerów szybkiego wybierania 1. Konfigurowanie książki adresowej Można skonfigurować książkę adresową tak. a następnie naciśnij przycisk OK. w tym rozdzielczość i zaciemnienie. aby drukowało raport zawierający szczegółowe informacje o ostatnich 50 operacjach komunikacji. Naciśnij przycisk Fax. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zaciemnienie. włącznie z godzinami i datami. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. naciśnij przycisk Back. 7. 7. Naciśnij przycisk Fax. aby odrzucało określoną długość na końcu odbieranego faksu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wl.Opcja Odrzuc rozmiar Opis W przypadku odbierania faksu zawierającego strony takiej samej długości. Naciśnij przycisk Stop/Clear. zmniej. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania znaków alfanumerycznych. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego zaciemnienia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Raport autom. urządzenie dostosuje rozmiar odbieranego faksu do załadowanego papieru bez odrzucania jakichkolwiek danych. który chcesz zmienić i naciśnij przycisk OK. W przypadku włączenia tej funkcji można uzyskać dostęp do następujących opcji w celu ustawienia numerów niepożądanych faksów. gdy zostanie wyświetlona pozycja Szyb. faksu. aby powrócić do trybu gotowości. można ustawić urządzenie tak. 4.. faks. a następnie naciśnij przycisk OK. 1. które będą odbierane. a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli dla wybranego numeru istnieje już wpis. Naciśnij przycisk Fax. Ta funkcja jest przydatna w przypadku blokowania wszelkich niechcianych faksów. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. Numery szybkiego wybierania W numerach szybkiego wybierania można zapisać do 240 często używanych numerów faksu. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 2. Naciśnij przycisk OK. 5. W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne. 3. Tryb DRPD Zmiana domyślnych ustawień dokumentu Dla najczęściej używanych trybów można ustawić odpowiednie opcje faksu. • Dodaj: umożliwia skonfigurowanie maksymalnie 10 numerów faksów. Wybranie opcji Usun wszystkie umożliwia usunięcie wszystkich numerów niechcianych faksów. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. jeśli system nie akceptuje faksów wysłanych ze zdalnych stacji. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Nowy i edytuj. faksu. 2. Zmień nazwę i naciśnij przycisk OK. 6. patrz „Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 35. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. • Usun: umożliwia usunięcie wszystkich numerów niepożądanych faksów. 1. że urządzenie jest w trybie faksu. 3. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. aby zawierała najczęściej używane numery faksów. gdy zostanie wyświetlona pozycja Rozdzielczosc. 4. Rejestrowanie numeru szybkiego wybierania 1. Wysyłanie faksu_ 59 . Wpisz żądaną nazwę i naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. 4. W tym menu można ustawić funkcję rozpoznawania wzorów dzwonków połączeń. 3. 2.

3. Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się monit o wprowadzenie numeru faksu. aby dodać lub usunąć numer. a następnie naciśnij przycisk OK. albo wyszukać. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. 60 _Wysyłanie faksu . a następnie naciśnij przycisk OK. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Wpisz numer szybkiego wybierania i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Wysz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. 5. 5. 4. 2.) 7. zostanie wyświetlony komunikat Usunac?. i wyb. aby wyszukać wpis. Sekwencyjne wyszukiwanie w pamięci 1.Korzystanie z numerów szybkiego wybierania Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się monit o wprowadzenie numeru docelowego. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia. 2. i wyb. Można albo kolejno przeglądać wpisy od A do Z. a następnie naciśnij przycisk OK.. 3. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. aby wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Inny numer?. gdy zostanie wyświetlona pozycja Wszystko. Naciśnij przycisk OK. Wpisz kilka pierwszych liter żądanej nazwy i naciśnij przycisk OK. Po wpisaniu nowego numeru szybkiego wybierania zostanie wyświetlone pytanie Dodac?. Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej Istnieją dwa sposoby wyszukania numeru w pamięci. Edytowanie numeru wybierania grupowego Można usunąć wybrany wpis z grupy lub dodać nowy numer do wybranej grupy. Całą pamięć można przeszukiwać alfabetycznie od A do Z lub odwrotnie. aby wyszukać wpis według kilku pierwszych liter nazwy. 5. Powtarzaj czynności 5 i 6. Korzystanie z numerów wybierania grupowego Aby użyć wpisu wybierania grupowego. Usuwanie wpisu z książki adresowej Wpisy w książce adresowej można usuwać pojedynczo. W razie potrzeby naciśnij przycisk Fax. W razie potrzeby naciśnij przycisk Fax. a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk ostatniej cyfry. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Nowy i edytuj. aby wybrać opcję Nie w odpowiedzi na monit Inny numer?. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wyb. 4. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Nowy i edytuj. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia. Wybierz opcję Wyszuk. Wprowadź nazwę do edycji i naciśnij przycisk OK. 3. aby dodać do grupy inne numery szybkiego wybierania. a następnie naciśnij przycisk OK. należy wpisać numer szybkiego wybierania. Można ustawić maksymalnie 200 (od 0 do 199) numerów wybierania grupowego przy użyciu istniejących numerów szybkiego wybierania miejsc docelowych. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej nazwy i numeru. 2. pod którym został zapisany dany numer.. naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. wprowadzając pierwsze litery nazwy powiązanej z numerem. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tak. 4. • W przypadku dwu. ident. naciśnij przycisk Address Book. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. Po zakończeniu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. należy go wyszukać i wybrać z pamięci. gdy zostanie wyświetlony komunikat Tak. 1. Wpisz numer wybierania grupowego od 0 do 199 i naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wyb. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego ustawienia. 9. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby dodać lub usunąć więcej numerów. 11. Można również wyszukać wpis w pamięci. Po zakończeniu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. 2. grup. Patrz poniżej. Następnie można użyć numeru wybierania grupowego w celu wysłania dokumentu do wszystkich miejsc w grupie.. Jeśli wprowadzono numer szybkiego wybierania zapisany w grupie. 6. 6... Numery wybierania grupowego Jeśli ten sam dokument jest często wysyłany w kilka miejsc.wszyst. Rejestrowanie numeru wybierania grupowego 1. Wpisz numer szybkiego wybierania. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. jeśli informacja dotycząca szybkiego wybierania została wyświetlona poprawnie. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery 1. 7. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. 1. można zgrupować te miejsca i ustawić je jako numer wybierania grupowego. Lub wpisz kilka pierwszych liter i naciśnij przycisk OK. 10. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Wysz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej metody wyszukiwania. przeglądając wszystkie wpisy w książce adresowej. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej kategorii numeru. 9. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie powtórz czynności 4 i 5. który ma zostać dodany lub usunięty i naciśnij przycisk OK. Wpisz numer wybierania grupowego. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Usun. Wybierz opcję Wyszuk. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji ID. 8. 2. naciskając przycisk Address Book. grup. który chcesz zmienić i naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. • W przypadku jednocyfrowego numeru szybkiego wybierania (0–9) należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odpowiedniej cyfry na klawiaturze numerycznej. (Patrz „Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej” na stronie 60. 3. 4.lub trzycyfrowych numerów szybkiego wybierania należy nacisnąć przyciski pierwszych cyfr. Wpisz żądaną nazwę i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Fax. 8.

3. Wysyłanie faksu_ 61 . aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Drukowanie książki adresowej 1. Naciskaj przycisk Address Book do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Drukuj. Naciśnij przycisk OK. w celu potwierdzenia usunięcia. Naciśnij przycisk OK. Zostanie wydrukowana lista zawierająca ustawienia przycisków szybkiego wybierania oraz wpisy szybkiego wybierania i wybierania grupowego. drukując ich listę. Naciśnij przycisk OK. 2. 6. 7. gdy pojawi się opcja Tak. Ustawienia książki adresowej można sprawdzić.5.

Jeśli urządzenie pamięci USB udostępnia funkcje ustawienia zabezpieczeń i hasła. Przy użyciu pamięci USB można wykonać następujące czynności w urządzeniu: • zeskanować dokumenty i zapisać je w pamięci USB. Można to zrobić dwoma sposobami: można skanować do urządzenia za pomocą ustawień domyślnych albo dostosować własne ustawienia. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • • Informacje o pamięci USB Pod³¹czanie pamiêci USB Skanowanie do pamięci USB Drukowanie z pamięci USB • • • Wykonywanie kopii zapasowej danych Zarz¹dzanie pamiêci¹ USB Drukowanie bezpośrednio z aparatu cyfrowego Informacje o pamięci USB Pamięci USB mają różne pojemności. pobranych plików muzycznych i wideo. • wykonać kopię zapasową wpisów w obszarze Ksiazka adr. 5. System plików pamięci USB można sprawdzić u sprzedawcy. Szczegółowe informacje o tych funkcjach można znaleźć w Podręczniku użytkownika urządzenia.) 3. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Skan. i ustawień systemowych urządzenia. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji. które należy zapisać lub przenieść. Skanowanie do pamięci USB Urządzenie umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie zeskanowanego obrazu w pamięci USB. Color Start lub Black Start. Naciśnij przycisk Scan/Email. Urządzenie obsługuje pamięci USB z systemem plików FAT16/FAT32 i rozmiarem sektora 512 bajtów.1 i USB V2. Niezależnie od naciśniętego przycisku tryb koloru ustawiany jest jako niestandardowy. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. do USB. zdjęć w wysokiej rozdzielczości lub jakichkolwiek innych plików. Naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona opcja Gotowy do skanowania USB. Podłączanie pamięci USB Port pamięci USB z przodu urządzenia jest przeznaczony dla pamięci z interfejsem USB V1. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału.) Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału. 2. Naciśnij przycisk OK./Ksiazka tel.0.Korzystanie z urządzenia pamięci USB W tym rozdziale znajduje się opis korzystania z pamięci USB w urządzeniu. • sformatować pamięć USB. Skanowanie 1. • sprawdzić dostępną ilość pamięci. aby zapewnić więcej miejsca na zapisywanie dokumentów. Włóż do podajnika ADF oryginały stroną zadrukowaną do góry lub umieść na szybie skanera pojedynczy oryginał stroną zadrukowaną w dół. Zostanie wyświetlony monit o zeskanowanie następnej strony. Należy używać tylko metalowych/ekranowanych urządzeń pamięci USB. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB z przodu urządzenia. Można używać tylko autoryzowanych urządzeń pamięci USB ze złączem wtykowym typu A. • wydrukować dane zapisane w pamięci USB. • • Nie wyjmuj pamięci USB podczas pracy urządzenia oraz w trakcie zapisywania i odczytywania z pamięci USB. 4. • odtworzyć pliki kopii zapasowej do pamięci urządzenia. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. prezentacji. urządzenie może nie wykryć ich automatycznie. 62 _Korzystanie z urządzenia pamięci USB . (Patrz „Dostosowywanie skanowania do pamięci USB” na stronie 63.

Niezależnie od naciśniętego przycisku tryb koloru ustawiany jest jako niestandardowy. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. że w wybranym folderze jest jeden lub więcej plików lub folderów. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK.0 Baseline • JPEG: JPEG Baseline Korzystanie z urządzenia pamięci USB_ 63 . 4. Drukowanie z pamięci USB Można bezpośrednio wydrukować pliki zapisane w pamięci USB. oznacza to. Wykonywanie kopii zapasowej danych 1. nie będzie możliwe. Po wydrukowaniu pliku zostanie wyświetlony monit o wydrukowanie kolejnego zadania. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji. • Typ oryginalu: ustawia typ dokumentu oryginału. Typy plików obsługiwanych przez opcję drukowania bezpośredniego: • PRN: Zgodne są tylko pliki utworzone przez dostarczony z urządzeniem sterownik. aby powrócić do trybu gotowości. 4. Lub naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Funkcja skan. W przypadku wybrania opcji JPEG wybranie pozycji Monochrom. syst. 7. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. • Black Start: wydruk czarno-biały. Tylko pliki PRN utworzone w ten sposób można drukować bezpośrednio z pamięci USB. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Zmiana domyślnych ustawień skanowania” na stronie 49. nie będzie można wybrać pozycji JPEG w menu Format skan.. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Po wybraniu pliku przejdź do następnej czynności. w menu Kolor skan. 2. Kopia pomaga chronić wpisy w obszarze Ksiazka adr. Naciśnij przycisk Stop/Clear. aby ustawić inne opcje. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. 5. Istnieją dwa następujące typy trybów: • OK lub Color Start: wydruk w kolorze.: ustawia tryb koloru. (Patrz „Dostosowywanie skanowania do pamięci USB” na stronie 63.. aby wydrukować kolejne zadanie i powtórz czynności od punktu 2. aby wybrać liczbę kopii do wydrukowania lub wprowadź tę liczbę. BMP. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego folderu lub pliku. aby rozpocząć drukowanie wybranego pliku. 2. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji konfiguracji. • Pliki PRN można utworzyć. Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci USB 1. a następnie naciśnij przycisk OK. Załaduj oryginał i naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. Jeśli przed nazwą folderu znajduje się litera D. 6. • Dane ustawien: tworzy kopię zapasową wszystkich ustawień systemowych. Po zakończeniu skanowania można wyjąć pamięć USB z urządzenia. w jakim zapisywane są obrazy. • BMP: nieskompresowane pliki BMP • TIFF: TIFF 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Jeśli jest już włożona. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak.: ustawia format pliku. aby powrócić do trybu gotowości. Informacje na temat tworzenia pliku PRN można znaleźć w sekcji Oprogramowanie. aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej danych.: ustawia rozmiar obrazu.) Lub naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie. W przypadku wybrania formatu TIFF lub PDF można wybrać opcję skanowania wielu stron. Urządzenie automatycznie wykryje pamięć i odczyta zapisane w niej dane. Można drukować pliki w formatach TIFF. format pliku lub tryb koloru. Naciśnij przycisk Scan/Email. aby wybrać opcję Tak w odpowiedzi na monit o zeskanowanie większej liczby stron. Po wybraniu folderu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego pliku. Wykonywanie kopii zapasowej danych Dane w pamięci urządzenia mogą zostać przypadkowo usunięte w wyniku awarii zasilania lub uszkodzenia pamięci masowej. JPEG i PRN. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Eksportuj ust.: tworzy kopię zapasową wszystkich wpisów w książce adresowej. 7. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. • Kolor skan. a następnie naciśnij przycisk OK. Powtórz czynności 4 i 5. 6. Naciśnij przycisk OK. Kopia zapasowa zostanie utworzona w pamięci USB.6. 3. • Ksiazka adr. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. 7. 1. Zamiast wydrukowania na papierze dokument zostanie zapisany jako plik PRN.urzadz. 5. Color Start lub Black Start. Jeśli dla tej opcji zostanie wybrane ustawienie Monochrom. Dostosowywanie skanowania do pamięci USB Dla każdego zadania skanowania do pamięci USB można określić rozmiar obrazu. 6. i ustawienia systemowe zapisane jako pliki kopii zapasowej w urządzeniu pamięci USB. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja USB. Naciśnij przycisk OK. • Format skan. aby powrócić do trybu gotowości. zaznaczając pole wyboru Drukuj do pliku podczas drukowania dokumentu. naciśnij przycisk Direct USB. 5. Można zmienić domyślne ustawienia skanowania. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. Można ustawić następujące opcje: • Rozmiar skan. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig.. a następnie naciśnij przycisk OK. 2.

aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego typu danych. 6. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. 2. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. że nie są one już potrzebne. • • • ISzczegółowe informacje dotyczące drukowania obrazów z aparatu fotograficznego z wykorzystaniem funkcji PictBridge zawiera podręcznik dostarczony wraz z aparatem. 4. Można drukować zdjęcia bezpośrednio z dowolnego urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge. Zarządzanie pamięcią USB Można usunąć pliki obrazów zapisane w pamięci USB pojedynczo lub usunąć wszystkie. Naciśnij przycisk Direct USB. Naciśnij przycisk OK. W związku z tym przed usunięciem danych należy potwierdzić. Naciśnij przycisk OK. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Nie trzeba podłączać ich do komputera. a następnie naciśnij przycisk OK.Odtwarzanie danych 1. 4. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. takiego jak aparat cyfrowy. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zarz. w którym zostały zapisane dane kopii zapasowej. a następnie naciśnij przycisk OK. 64 _Korzystanie z urządzenia pamięci USB . 2. W przypadku wybrania pliku na wyświetlaczu przez około 2 sekundy pokazywana jest wielkość pliku. 6. 7.urzadz. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. Po usunięciu plików lub ponownym sformatowaniu pamięci USB nie można odtworzyć plików. Zostanie wyświetlona pojemność dostępnej pamięci. Przejdź do następnej czynności. a następnie naciśnij przycisk OK. W przypadku wybrania folderu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia pliku do usunięcia. aby odtworzyć kopię zapasową w urządzeniu. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. 2. 3. aby potwierdzić wybrane opcje. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. plikami. 7. 3. do portu pamięci USB. Włącz urządzenie. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. 3. Włóż urządzenie pamięci USB. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Direct USB. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Importuj ust. 3. 2. telefon z aparatem i kamera. gdy zostanie wyświetlona pozycja Usun. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia pliku zawierającego żądane dane. 5. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Formatowanie pamięci USB 1. Naciśnij przycisk Direct USB. Podłącz urządzenie zgodne ze standardem PictBridge do portu pamięci z przodu urządzenia za pomocą kabla USB dostarczanego z urządzeniem. 5. syst. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. oznacza to.. Przeglądanie stanu pamięci USB Można sprawdzić pojemność pamięci dostępnej dla skanowania i zapisywania dokumentów. DRUKOWANIE BEZPOŚREDNIO Z APARATU CYFROWEGO To urządzenie obsługuje standard PictBridge. Brak obsługi wydruku indeksów. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli przed nazwą folderu znajduje się litera D. ponownie formatując urządzenie. Wyślij polecenie wydrukowania zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Sprawdz miejs. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Format. Brak obsługi wydruku danych lub nazw plików. Usuwanie pliku obrazu 1. że w wybranym folderze jest jeden lub więcej plików lub folderów. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zarz. aby potwierdzić wybrane opcje. plikami. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego folderu lub pliku.. 4. 1. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. aby powrócić do trybu gotowości. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. 5. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 8.

które może wybrać użytkownik. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego raportu lub listy. To menu umożliwia dopasowanie kontrastu osobno dla każdego koloru. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Kolor. Ksiazka adr. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego menu kolorów. a następnie naciśnij przycisk OK. syst. liczbę stron. (Patrz „Wysylanie: opcje wysyłania” na stronie 58. Ta lista pokazuje bieżący stan materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu. Wybrane informacje zostaną wydrukowane. 3. aby powrócić do trybu gotowości. raporty. a następnie naciśnij przycisk OK. Info. (Patrz „Odbieranie: opcje wysyłania” na stronie 58. umożliwia ręczną regulację kontrastu kolorów dla każdej kasety z tonerem. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. a następnie naciśnij przycisk OK. Na tej liście znajdują się dokumenty aktualnie zapisane jako opóźnione faksy wraz z czasem rozpoczęcia i typem każdej operacji. Dostępne są następujące raporty: W zależności od opcji lub modelu niektóre raporty mogą nie być wyświetlane. którzy mogą korzystać z funkcji poczty elektronicznej. należy przejść do menu Kon.mat. 3. syst. wysylania Rap. 6. Aby wydrukować wszystkie raporty i listy. gdy zostanie wyświetlona pozycja Kolor niestan. Drukowanie raportu 1. a następnie naciśnij przycisk OK. wybierz pozycję Wsz. 2. zdecydowanie zaleca się ręczne ustawienie tego menu.) Ten raport zawiera informacje dotyczące ostatnio wysłanych faksów i wiadomości e-mail. Naciśnij przycisk OK.eksp. 5. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • • • Drukowanie raportów Czyszczenie pamięci Czyszczenie urz¹dzenia Konserwacja kasety Wymiana kasety z tonerem • • • • • Wymiana zespo³u obrazowania Wymiana pojemnika na zużyty toner Części do konserwacji Zarz¹dzanie urz¹dzeniem z witryny internetowej Sprawdzenie numeru seryjnego urz¹dzenia Drukowanie raportów Urządzenie może tworzyć różne raporty zawierające przydatne informacje.-sm. faks-sm. 4.. Oznacza to.) Na tej liście znajdują się informacje o połączeniu i konfiguracji sieciowej urządzenia. Raport/lista Konfiguracja Opis Raport/lista Rap. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konserwacja. (Patrz „Wysylanie: opcje wysyłania” na stronie 58. Na tej liście znajdują się autoryzowani użytkownicy. Inf..faksu Zaplan. Można ustawić urządzenie. aby automatycznie drukowało ten raport co 50 połączeń. Opcja Domyslny umożliwia automatyczną optymalizację koloru. Jeśli urządzenie zostało przeniesione. a następnie naciśnij przycisk OK. o sieci Lista uw. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Raport. jaki upłynął dla danego zadania. Opcja Domyslny jest zalecana dla otrzymania najwyższej jakości koloru. czas. odb. Rap. Naciśnij przycisk OK.Konserwacja Ten rozdział zawiera informacje dotyczące konserwacji urządzenia i kasety z tonerem. 1. Opcja Reczna reg. aby potwierdzić wydruk. wyslanych Dopasowanie kontrastu kolorów To menu pozwala na dopasowanie ustawień kolorów.. Aby dodać lub usunąć numery z listy. Ta lista przedstawia wszystkie numery faksów i adresy poczty e-mail przechowywane aktualnie w pamięci urządzenia. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Można ją wydrukować w celu potwierdzenia zmienionych ustawień. Ten raport zawiera numer faksu. Opis Na tej liście znajdują się numery faksów określonych jako niepożądane. tryb komunikacji oraz wynik komunikacji. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak.zadania Konserwacja_ 65 . faks. Można ustawić w urządzeniu opcję automatycznego drukowania raportu z potwierdzeniem transmisji po każdym zadaniu faksowania.) Ten raport zawiera informacje dotyczące ostatnio odebranych faksów. a następnie naciśnij przycisk OK. Rap. Naciśnij przycisk OK. 4.uzytk Ta lista przedstawia stan opcji. 2. że są one dostępne w przypadku danego urządzenia.

2.Czyszczenie pamięci Można selektywnie usuwać informacje przechowywane w pamięci urządzenia. 1. Poczekaj. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wyczysc ustaw. 7. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie natężenia lub ustąpienie tych problemów.. Usuwa wszystkie przechowywane w pamięci numery faksów i adresy e-mail. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia elementu do usunięcia.faksu 4. takie jak plamki toneru lub smugi. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. Oznacza to. że wszystkie zadania faksowania zostały zakończone. • Obudowę urządzenia należy czyścić miękką. 3. 5. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 66 _Konserwacja . Rap. aby woda kapała na urządzenie lub do jego wnętrza. 6. ale nie należy pozwolić. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tak. Konfig. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. Opis Usuwa wszystkie dane zapisane w pamięci i przywraca ustawienia fabryczne. Czyszczenie elementów zewnętrznych Czyszczenie elementów wewnętrznych Podczas procesu drukowania papier. syst. aby powrócić do trybu gotowości. kop. W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Użytkownicy modelu CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW przed czyszczeniem pamięci powinni upewnić się. Naciśnij przycisk OK. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji systemowych. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą. należy przestrzegać poniższych procedur czyszczenia po każdej wymianie kasety z tonerem lub w przypadku problemów z jakością drukowania lub skanowania. Jeżeli urządzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji kopiowania. wysylania Rap. aby potwierdzić usuwanie. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji skanowania. skan. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Ich nagromadzenie może powodować problemy z jakością wydruku. a następnie naciśnij przycisk OK. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji faksu. toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. 1. Ponownie naciśnij przycisk OK. zaleca się wyczyszczenie go za pomocą szmatki lub chusteczki zwilżonej wodą. 3. sieci Ksiazka adr. Czyszczenie urządzenia Aby zachować jakość drukowania i skanowania. że dana opcja nie dotyczy tego urządzenia. Usuwa wszystkie informacje o odebranych faksach. Usuwa wszystkie rekordy wysłanych faksów i wiadomości e-mail. Konfig. aż urządzenie ostygnie. odb. • Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą materiałów czyszczących zawierających duże ilości alkoholu. w przeciwnym wypadku zadania te zostaną one utracone. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji sieciowych. faksu Konfig. syst. co mogłoby być szkodliwe dla użytkownika. aby usunąć inny element. Powtórz czynności od 3 do 5. W przypadku użycia odkurzacza toner zostałby uniesiony w powietrze. Konfig. niestrzępiącą się ściereczką. Konfig. 2. Opcje Wszystkie ust.. rozpuszczalnika lub innych agresywnych substancji może powodować odbarwienie lub odkształcenie obudowy.

Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. a następnie dociśnij go. 6. zaleca się czyszczenie przy użyciu ściereczki lub papieru zwilżonego wodą. korzystając z rowka z przodu zespołu obrazowania. niepozostawiającej włókien ściereczki zetrzyj kurz i rozsypany toner z obszarów kaset z tonerem i ich zagłębień. W przypadku użycia odkurzacza cząsteczki toneru mogą zostać wyrzucone w powietrze. 8. Może to spowodować jego uszkodzenie. 7. należy go wsunąć do urządzenia. W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka minut zespół obrazowania jest narażony na działanie światła. że został prawidłowo zamocowany. aż całkowicie wyschnie. Trzymając nowy zespół obrazowania za rowek z przodu. aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania.4. Jeśli urządzenie lub jego otoczenie zostało zabrudzone tonerem. Wyciągnij zespół obrazowania z urządzenia. co może być szkodliwe dla zdrowia. aby upewnić się. • • W przypadku wysypania toneru na odzież należy zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. 5. Konserwacja_ 67 . Po wyczyszczeniu urządzenia należy poczekać. Włóż pojemnik na zużyty toner na miejsce. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć pokrywę przednią. Należy uważać. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą uchwytu. • • • Nie wolno dotykać zielonej powierzchni zespołu obrazowania rękami ani żadnym materiałem. Za pomocą suchej.

4. niepozostawiającą włókien ściereczkę lub ręcznik papierowy wodą.9. aż będą czyste i suche. Przetrzyj wewnętrzną stronę pokrywy skanera i biały arkusz. pêsety. Wsuñ delikatnie arkusz czyszcz¹cy automatycznego podajnika dokumentów z powrotem do drukarki. 5. Delikatnie zwilż miękką. urządzenie nie będzie działać. 8. Najlepiej czyścić moduł skanera na początku każdego dnia i w razie potrzeby w ciągu dnia. Otwórz pokrywę skanera. np. 7. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. Przytrzymaj brzeg arkusza do czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów i wytrzyj obie strony arkusza. a¿ bêd¹ czyste i suche. 1. 3. Zamknij pokrywę skanera. 11. 2. 10. aż będzie czysta i sucha. Czyszczenie modułu skanera Utrzymywanie modułu skanera w czystości pomaga zapewnić najlepszą jakość kopii. Załóż z powrotem wszystkie komory i zamknij pokrywę przednią. 68 _Konserwacja . Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. 6. Przecieraj powierzchnię płyty szklanej. Wsuñ ostro¿nie arkusz czyszcz¹cy automatycznego podajnika dokumentów u¿ywaj¹c dowolnego narzêdzia. Podłącz kabel zasilania i włącz urządzenie.

Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Wydajność kasety z tonerem zależy od ilości toneru zużywanego do wykonywania zadań drukowania. Jakość wydruku można chwilowo poprawić. że pokrywa została dokładnie zamknięta. 1. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od gęstości druku na stronach. na wydruku mogą się pojawić obszary wyblakłe lub rozjaśnione. typu i rozmiaru nośnika. otrzymane faksy są zapisywane w pamięci. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z używania kaset ponownie napełnianych. 2. Należy wówczas wymienić kasetę z tonerem. 3. że kolory w obrazach kolorowych będą niepoprawne — wynika to z niewłaściwego zmieszania barw toneru. aby równo rozprowadzić toner. Wysypany na odzież toner należy zetrzeć suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Istnieje możliwość. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. • W przypadku CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW. Zamknij pokrywę przednią. • Kasety z tonerem należy przechowywać w takim samym środowisku. błękitny (C) i czarny (B). należy pamiętać o następujących wskazówkach: • Nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania zanim będzie potrzebna. Rozprowadzanie toneru Jeśli pozostało niewiele toneru. dokładnie potrząśnij nim na boki. 4. Jeśli wydruki zawierają dużo grafiki. przerw w drukowaniu. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia.) 1. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. Upewnij się. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. • Dioda Status LED i komunikat dotyczący toneru na wyświetlaczu wskazują. Wymiana kasety z tonerem Urządzenie używa czterech kolorów i jest wyposażone w osobne kasety z tonerem dla każdego z nich: żółty (Y). Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. natomiast liczba stron może zależeć od środowiska pracy. Konserwacja_ 69 . amarantowy (M). rozprowadzając toner w kasecie. kiedy ilość toneru w jednej z kaset z tonerem kolorowym jest niewielka. Trzymając za oba uchwyty na kasecie z tonerem. może być konieczne częstsze wymienianie kaset. jak urządzenie. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. 5. • Nie należy ponownie napełniać kasety z tonerem. urządzenie nie będzie działać.Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Aby jak najdłużej korzystać z toneru. 2. kiedy należy wymienić poszczególne kasety. (Patrz „Materia³y eksploatacyjne” na stronie 85. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie dokładnie zamknięta. Należy sprawdzić rodzaj kasety z tonerem dla danego urządzenia. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. • Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat dotyczący wyczerpania toneru.

urządzenie nie będzie działać. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. a następnie włącz urządzenie. noża lub nożyczek. Zamknij pokrywę przednią. urządzenie przestanie drukować. 5. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni kasety z tonerem. 2. Upewnij się. Wysypany na odzież toner należy zetrzeć suchą szmatką i zmyć zimną wodą. że kolor kasety z tonerem odpowiada kolorowi gniazda. Włóż kasetę. 1. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony. np. Umieść toner na płaskiej powierzchni. Wymiana zespołu obrazowania Gdy okres eksploatacji zespołu obrazowania wygaśnie. Wyciągnij nową kasetę z tonerem z opakowania. 8. 4.3. aby wyciągnąć kasetę z urządzenia. aż znajdzie się we właściwym miejscu. jak pokazano na rysunku i zdejmij papierowe opakowanie. a następnie chwyć za uchwyty na kasecie z tonerem. 7. Chwyć za uchwyty na kasecie toneru i pociągnij. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. 6. na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel wskazujące na konieczność wymiany zespołu obrazowania. Trzymając za oba uchwyty na kasecie toneru. aby równo rozprowadzić toner. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. 70 _Konserwacja . usuwając taśmę. W celu otwarcia opakowania kasety z tonerem nie należy używać ostrych przedmiotów. Sprawdź. czy pokrywa została dokładnie zamknięta. dokładnie potrząśnij nim na boki. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie.

Usuń zabezpieczenia po obu stronach zespołu obrazowania oraz papier chroniący jego powierzchnię. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. nie należy narażać zespołu obrazowania na bezpośrednie działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut. 5. korzystając z rowka z przodu zespołu obrazowania. aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania. • • Do otwierania opakowania zespołu obrazowania nie wolno używać ostrych przedmiotów. 6. 7. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni zespołu obrazowania. Wyciągnij zespół obrazowania z urządzenia. że został prawidłowo zamocowany. Konserwacja_ 71 . takich jak nóż lub nożyczki. a następnie dociśnij go. należy go wsunąć do urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia. aby upewnić się. • 4. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. W razie potrzeby należy osłonić go kartką papieru. Należy uważać.3. Włóż pojemnik na zużyty toner na miejsce. Trzymając nowy zespół obrazowania za rowek z przodu. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą jego uchwytu. 8. Wyciągnij nowy zespół obrazowania z opakowania.

Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. 11. Wyciągnij nowy pojemnik na zużyty toner z opakowania. Dokładnie zamknij pokrywę przednią. na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel z informacją o konieczności wymiany pojemnika na zużyty toner. urządzenie nie będzie działać. Zdejmij zaślepkę z pojemnika zgodnie z poniższą ilustracją i użyj jej do zatkania otworu pojemnika na zużyty toner. urządzenie przestanie drukować. 72 _Konserwacja . nie można zamknąć pokrywy przedniej. Upewnij się. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą jego uchwytu. 10. Pojemnik na zużyty toner należy położyć na płaskiej powierzchni. Nie wolno potrząsać ani odwracać pojemnika. aby nie rozsypać toneru. Jeśli którakolwiek z kaset z tonerem nie została prawidłowo zainstalowana. że wszystkie kasety z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. Uruchomienie urządzenia może zająć kilka minut. 2. 3. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. Włącz urządzenie. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony. 4. Wymiana pojemnika na zużyty toner Gdy minie okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner.9. 5. 1.

. W polu adresu wprowadź adres IP urządzenia (http://xxx. Należy upewnić się. ekspl. Konserwacja_ 73 . nie można zamknąć pokrywy przedniej. Gwarancja nie obejmuje wymiany części eksploatacyjnych po upływie okresu ich eksploatacji. 8. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Pas trans. • Razem: wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron. Rol. • zmianę właściwości drukarki.eksp.xxx. Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web Service 1. Części do konserwacji Aby uniknąć wynikających ze zużycia części problemów z jakością wydruku i podawaniem papieru oraz utrzymać najwyższą sprawność urządzenia. • Skanowanie ADF: wyświetla liczbę stron zeskanowanych z podajnika ADF. 5. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych W przypadku częstych zakleszczeń papieru lub problemów z drukowaniem należy sprawdzić liczbę stron wydrukowanych lub zeskanowanych przez urządzenie.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konserwacja. Uruchom przeglądarkę internetową. na przykład program Internet Explorer. zas. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. • uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z urządzenia.. u którego urządzenie zostało zakupione. 7. W razie potrzeby należy wymienić odpowiednie części. obr. aby upewnić się.. Rol. W przypadku wybrania drukowania strony z informacjami o materiałach eksploatacyjnych naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. urządzenie nie będzie działać. że wszystkie kasety z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane.. Części Zespół utrwalający Rolka transmisyjna Zespół transmisyjny (ITB) Rolka zbierająca Okres eksploatacji (średnio) Około 100 000 stron w trybie czarnobiałym lub 25 000 stron w kolorze Około 100 000 stron Około 100 000 stron w trybie czarnobiałym lub 25 000 stron w kolorze Około 50 000 stron Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i prawidłowo ustawiono parametry protokołu TCP/IP. 2. 1. można zarządzać urządzeniem za pośrednictwem oferowanej przez firmę Samsung usługi SyncThru™ Web Service — wbudowanego serwera internetowego. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta.6. Usługa SyncThru™ Web Service umożliwia: • przeglądanie informacji o urządzeniu i sprawdzanie jego bieżącego stanu. z plyty: wyświetla liczbę stron zeskanowanych z szyby skanera. przedstawiciel lub sprzedawca. w systemie Windows. • skonfigurowanie urządzenia pod kątem wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem o stanie urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK. • Info. syst. aby powrócić do trybu gotowości. Nie wolno jej wymieniać samodzielnie. aby powyższe czynności konserwacyjne wykonywał autoryzowany serwis. 1: wyświetla liczbę wydrukowanych stron każdego elementu.xxx. Zesp. Producent urządzenia zaleca. • Jed. • Skan.: drukuje stronę z informacjami o materiałach eksploatacyjnych. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Mat. 6. Włącz urządzenie. Bateria wewnątrz urządzenia jest elementem wymienianym przez serwis. trans. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcją. a następnie dociśnij go. że został prawidłowo zamocowany. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego elementu. W przypadku zainstalowania niewłaściwego typu baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. utrw. Jeśli którakolwiek z kaset z tonerem nie została prawidłowo zainstalowana..mat. • zmianę parametrów protokołu TCP/IP i konfigurowanie innych parametrów sieciowych.. Włóż nowy pojemnik na miejsce. prz. 2. Dokładnie zamknij pokrywę przednią. po wydrukowaniu określonej liczby stron lub po upływie okresu eksploatacji należy wymienić następujące części. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia. a następnie naciśnij przycisk OK.

Numer seryjny można sprawdzić.Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia W przypadku kontaktu z serwisem lub rejestracji użytkownika w witrynie internetowej firmy Samsung może być potrzebny numer seryjny urządzenia. Sprawdź numer seryjny urządzenia. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. wykonując następujące czynności: 1. a następnie naciśnij przycisk OK. syst. 5. aby powrócić do trybu gotowości. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Numer seryjny. 2. 4. a następnie naciśnij przycisk OK.. Naciskaj przycisk Menu do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza pozycji Konfig. 74 _Konserwacja . Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konserwacja.

3. Gdy nastąpi zakleszczenie papieru.) • Należy sprawdzić. 2. że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu. można uniknąć większości zakleszczeń papieru. cienkie lub o różnych typach papieru należy kopiować z wykorzystaniem szyby skanera. czy nośniki druku są umieszczone w zasobniku lub podajniku ręcznym skierowane odpowiednią stroną w górę (według zaleceń). 1. przekartkować i rozprostować. Należy upewnić się. na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat [Zaciecie dokumentu]. gdy urządzenie drukuje. oryginały grube. • Nie należy używać pogiętego. Delikatnie wyciągnij zakleszczony papier z podajnika ADF. Włóż usunięte strony z powrotem do podajnika ADF. W zależności od modelu urządzenie przedstawione na ilustracji może się różnić od posiadanego. Następnie włóż wyjęte wcześniej strony do podajnika. 2. (Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 43. Należy się upewnić. 1 pokrywa podajnika ADF 3. 4. Wyjmij z podajnika ADF wszystkie pozostałe strony. • Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników. Wyjmij z podajnika ADF wszystkie pozostałe strony. Chwyć oburącz niewłaściwie wysunięty papier i wyjmij go z zasobnika wyjściowego dokumentów. delikatnie ciągnąc w prawo. 75 _Rozwiązywanie problemów . • Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie. Aby uniknąć zakleszczenia dokumentów. • Przed załadowaniem papier należy wygiąć. należy wykonać czynności opisane na stronie 75. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów ADF. że poziom papieru nie przekracza oznaczenia pojemności papieru na wewnętrznej ściance zasobnika. • Należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi na stronie 42. Nieprawidłowe wysuwanie papieru 1. • Nie należy wyjmować papieru z zasobnika. Zamknij pokrywę podajnika ADF. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • Wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru Usuwanie zakleszczenia dokumentów Usuwanie zakleszczeń papieru • • Opis komunikatów na wyświetlaczu Rozwi¹zywanie innych problemów Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru Wybierając prawidłowe typy nośników. Usuwanie zakleszczenia dokumentów Jeśli oryginał zatnie się podczas przechodzenia przez podajnik ADF. • Nie należy przepełniać zasobnika papieru. wilgotnego ani zawijającego się papieru.Rozwiązywanie problemów Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu.

2. Komunikat Zac. Zamknij pokrywę skanera. aby usunąć zakleszczony papier. Patrz „W zasobniku 1” na stronie 76. 1. Jeśli papier nie zostanie wysunięty. Aby usunąć zakleszczenie. Zac. Usuwanie zakleszczeń papieru Jeżeli wystąpi zakleszczenie papieru. należy go wyciągać delikatnie i powoli. 3. 76 _Rozwiązywanie problemów . przejdź do następnego kroku. Wyciągnij zasobnik 1 z urządzenia. drzwi Lokalizacja zakleszczenia W obszarze podawania papieru i wewnątrz urządzenia Wewnątrz urządzenia Przejdź do Patrz „W zasobniku 1” na stronie 76. Patrz „W zasobniku 1” na stronie 76. pap. Wciągnij zakleszczony papier. Zac. (Patrz „W obszarze wyjściowym papieru” na stronie 77. lekko pociągając go w kierunku prostopadłym do drukarki./zamk. 3. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 76. Jeśli papieru nie można wyciągnąć lub jeśli w tym obszarze nie widać papieru. pap. Aby uniknąć rozdarcia zakleszczonego papieru. na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie. Otwórz pokrywę skanera. należy postępować zgodnie z podanymi niżej instrukcjami. Chwyć oburącz niewłaściwie podany papier i wyjmij go z obszaru podawania. 2 Spr. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 76. 2. Następnie włóż usunięte strony z powrotem do podajnika ADF. sprawdź obszar wyjściowy papieru. delikatnie ciągnąc w prawo. 1 Spr. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 76. w srodku Wewnątrz urządzenia i w obszarze utrwalacza W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty mogą nie być wyświetlane na wyświetlaczu. Włóż zasobnik 1 do urządzenia. Informacje na temat usuwania zakleszczeń papieru zawiera poniższa tabela. aż znajdzie się we właściwym miejscu. pap. W zasobniku 1 1.) 4. 0 Otw. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. Otwórz moduł skanera. należy wykonać następujące kroki. Otwórz i zamknij pokrywę przednią.Złe podawanie wałka 1. w srodku W obszarze zespołu utrwalającego Jeśli papier jest zakleszczony w obszarze zespołu utrwalającego.

Zamknij pokrywę wewnętrzną. 3. Ostrożnie wyjmij zakleszczony papier z urządzenia. Delikatnie wyciągnij papier z tacy odbiorczej. Nie należy dotykać utrwalacza wewnątrz pokrywy wewnętrznej. 4. Otwórz pokrywę wewnętrzną. Wałek jest gorący i może spowodować oparzenia. nie wyciągaj go dalej i przejdź do następnego kroku. 2. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia.2. Otwórz pokrywę tylną. 5. Przejdź do punktu 8. Należy uważać. aby nie przyciąć palców! Jeśli nadal nie widać papieru. Jeżeli zakleszczony papier nie jest widoczny lub jeśli przy wyciąganiu występuje opór. Pociągnij dźwignię utrwalacza. W obszarze wyjściowym papieru 1. Jeśli widać zacięty papier. pociągnij go prosto w górę. urządzenie nie będzie działać. Powoli i delikatnie opuszczaj moduł skanera aż do zupełnego zamknięcia. Temperatura pracy zespołu utrwalacza to 180 °C (356 °F). 1 dźwignia utrwalacza Jeśli moduł skanera nie jest całkowicie zamknięty. Rozwiązywanie problemów_ 77 . Upewnij się. że został dokładnie zamknięty. 3. 5. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. przejdź do następnego kroku. 4.

że został dokładnie zamknięty. Należy uważać. 7. Zamknij pokrywę tylną. 8.6. Upewnij się. Pociągnij w dół dźwignię utrwalacza. 10. Powoli i delikatnie opuszczaj moduł skanera aż do zupełnego zamknięcia. Otwórz moduł skanera. aby nie przyciąć palców! 78 _Rozwiązywanie problemów . 9. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. Ostrożnie wyjmij zakleszczony papier z urządzenia.

serwera i kabel sieciowy. [Zaciecie dokumentu] Nastąpiło zakleszczenie oryginału w podajniku ADF.] [Blad linii] Znaczenie W urządzeniu wystąpił błąd komunikacji. [Nacisn. poczekaj około godziny na zwolnienie linii i spróbuj ponownie.Opis komunikatów na wyświetlaczu Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania i wskazują stan lub błędy urządzenia. Komunikat [Blad KOMUN. zas. Blad pasa transferowego Komunikat Anuluj? Tak Znaczenie Pamięć urządzenia została zapełniona podczas próby zapisania oryginału w pamięci. Skonfiguruj ustawienia protokołu POP3. Wystąpił problem z pasem transferowym urządzenia. naciśnij przycisk OK w celu zaakceptowania opcji Nie. [Niezgodny] Otrzymane dane faksu zostaną usunięte. i wyl.) Blad wysylania (DNS) Blad wysylania (Niepr. Spróbuj ponownie. Spróbuj ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi. Wystąpił problem w module utrwalacza. które zostały pomyślnie zapisane. należy skontaktować się z serwisem. Można także włączyć tryb ECM. Wystąpił problem z protokołem SMTP. Urządzenie nie może się połączyć z faksem odbierającym lub nastąpiła utrata kontaktu w związku z problemem z linią telefoniczną. Odłącz kabel zasilający i podłącz go ponownie. (Patrz „Usuwanie zakleszczenia dokumentów” na stronie 75. konfig. Wystąpił problem w module LSU (moduł skanowania laserem). Odebrano faks z numeru zarejestrowanego jako niepożądany faks. Sugerowane rozwiązania Poproś nadawcę o ponowne wysłanie. Upewnij się. Połączenie z serwerem Sprawdź ustawienia SMTP nie powiodło się.) Spróbuj ponownie. Wyłączyć i włączyć urządzenie. zas. Potwierdź ponownie konfigurację niepożądanych faksów. • • • Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli. Wystąpił problem Skonfiguruj ustawienia podczas uwierzytelniania. że urządzenie odbierające działa. Stop] Blad sieciowy Blad silnika LSU Wl. Jeśli problem nie ustąpi. naciśnij przycisk OK w celu zaakceptowania opcji Tak. i wyl. Jeżeli problem występuje nadal. należy skontaktować się z serwisem. W przypadku kontaktowania się z serwisem zalecane jest podanie treści wyświetlanego komunikatu. Dev Wystąpił problem w module utrwalacza. danych Spr. Wyłączyć i włączyć urządzenie. należy wyłączyć i włączyć urządzenie i ponownie uruchomić zadanie drukowania. Skonfiguruj ustawienia serwera DNS. podst. Wystąpił problem z protokołem POP3. Wystąpił problem z siecią. pamiec USB Wystąpił problem z serwerem DNS. Wystąpił problem z kartą sieciową. [Brak odpowiedzi] Faks odbierający nie odpowiada po kilku próbach ponownego wybierania numeru. należy skontaktować się z serwisem. Upłynął czas odczytywania danych. Wyłączyć i włączyć urządzenie.) Blad wysylania (POP3) Blad wysylania (SMTP) Blad wysylania (UWIERZYT. Jeśli problem będzie się powtarzał. Poprawnie skonfiguruj kartę sieciową. Aby wysłać strony. Jeżeli problem występuje nadal. Rozwiązywanie problemów_ 79 . gdy pamięć będzie dostępna. xxx oznacza typ nośnika. odcz. Pozostałe strony należy wysłać później. (Patrz „Odbieranie: opcje wysyłania” na stronie 58. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie komunikatów oraz sposób rozwiązania problemu (w razie potrzeby). Blad czujnika poz. (Patrz „Wysylanie: opcje wysyłania” na stronie 58. Blad polaczenia Blad przegrzania Wl. Zmień dostępny serwer. należy skontaktować się z serwisem. Skontaktuj się z administratorem sieci. uwierzytelniania SMTP. Jeżeli problem występuje nadal. Komunikaty oraz ich znaczenie są podane w kolejności alfabetycznej. Sugerowane rozwiązania Aby anulować zadanie faksowania.) Usuń zakleszczenie papieru. skontaktuj się z serwisem. Spróbuj ponownie. W trakcie pracy urządzenia został naciśnięty przycisk Stop/Clear.) Bl.

podczas dodawania lokalizacji dla operacji wysyłania do wielu odbiorców.LSU Wl. Otwarty zespól skanowania 80 _Rozwiązywanie problemów . czy zaplanowano zadania. Podczas kopiowania przycisk Black Start zostanie uaktywniony tylko pod tym warunkiem. Dane pojedynczej strony przekraczają ustawiony rozmiar wiadomości e-mail. zas. Zapisywanie do pamięci USB nie powiodło się. Przycisk szybkiego wybierania lub numer szybkiego wybierania. Zainstaluj oryginalną kasetę drukującą firmy Samsung przeznaczoną do tego urządzenia. Urządzenie przestanie drukować. Zamknij moduł skanera. Stop Jeśli kaseta z czarnym tonerem jest pusta. i wyl. Jeżeli problem występuje nadal. Przednia lub tylna pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta. Kontynuuj lub Tylko czarny. Faks adresata nie odpowiedział lub linia jest zajęta. jednak nie można zagwarantować jakości. Zamknij pokrywę. i wyl. pamiec USB Brak nagrzewania Wl. zap. toner Używana kaseta z tonerem jest przeznaczona dla innego urządzenia. (Patrz „Konfigurowanie sieci” na stronie 27. W przypadku wybrania opcji Tylko czarny urządzenie będzie drukować dane kolorowe na czarno. W tym przypadku funkcja druku monochromatycznego jest wstępnie ustawiona we właściwościach drukarki. Otwarte drzwi Format pliku nieobsl. Brak toneru Kaseta z tonerem jest pusta. nie ma przypisanego numeru. syn. drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop. Usiłowano wykonać operację Dodaj strone/Anuluj zadanie.Komunikat Bl. Odpowiednia kaseta z tonerem jest prawie pusta.) Użyj prawidłowego formatu pliku. Malo toneru Niepraw. Wystąpił problem w silniku głównym. Naciśnij przycisk OK. Jedna strona jest za duza Zmniejsz rozdzielczość i spróbuj ponownie. Konflikt IP Sprawdź adres IP i zmień go w razie potrzeby. W przypadku wybrania opcji Stop przez naciśnięcie przycisku OK na panelu sterowania drukowanie zostanie przerwane. Moduł skanera nie jest prawidłowo zamknięty. Linia zaj. Wyłączyć i włączyć urządzenie. Glowny silnik Zablokowany Wybrany format pliku nie jest obsługiwany. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. Sugerowane rozwiązania Użyj numeru szybkiego wybierania lub wybierz numer ręcznie z klawiatury numerycznej.pion. W ten sposób można tymczasowo przywrócić możliwość drukowania. ale nie ma zapisanych zadań. Nieprzydzielone Operacja nieprzypisana Sprawdź na wyświetlaczu. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej albo zapisz numer lub adres. W przypadku wybrania opcji Kontynuuj urządzenie będzie drukować dalej. aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu. Wyjmij kasetę z tonerem i dokładnie nią potrząśnij. którego próbowano użyć. Kontynuuj lub Tylko czarny za pomocą przycisku strzałki w lewo/prawo. Sugerowane rozwiązania Wyłączyć i włączyć urządzenie. Znaczenie Wystąpił problem w module LSU (moduł skanowania laserem). aby został zablokowany we właściwym położeniu. Bl. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Wystąpił problem w module utrwalacza. należy skontaktować się z serwisem. zas. Ustawiony adres IP jest już używany. Sprawdź dostępne miejsce pamięci USB. aby zmienić komunikat na Stop. Można wybrać opcję Stop. Jeżeli problem występuje nadal. danych Spr.) Spróbuj ponownie po kilku minutach. Komunikat Grupa niedostepna Znaczenie Wykonano próbę wybrania numeru lokalizacji grupy. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja. Wymień kasetę z tonerem na nową. np. w przypadku gdy można użyć tylko jednego numeru lokalizacji. komunikat Tylko czarny nie zostanie wyświetlony. należy skontaktować się z serwisem.

gdy zostanie udostępnione więcej pamięci. Odblokuj skaner i naciśnij przycisk Stop/Clear. pelna Toner wyczerpany Moduł skanera jest zablokowany Zasobnik wyjściowy urządzenia jest pełny. Papier zakleszczył się w obszarze podawania zasobnika papieru. Wprowadzono niedostępny element. ton. materiałów eksploatacyjnych” na stronie 73.) Wymien/Zainst. Wymień odpowiednią kasetę z tonerem na oryginalną kasetę firmy Samsung. Wpr. Okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner upłynął i drukarka nie będzie drukować do chwili. Ten komunikat jest wyświetlany pomiędzy stanami Brak toneru i Malo toneru. Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest oryginalna lub jest ponownie napełniona. W przypadku wybrania Kontynuuj. albo Kontynuuj korzystając z przycisku strzałki w lewo/ prawo. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. w srodku Należy wymienić część na nową. lub Stop/Clear.) Rozwiązywanie problemów_ 81 . drzwi Zac. Usuń zakleszczenie papieru. (Patrz „W zasobniku 1” na stronie 76. (Patrz „Wymiana pojemnika na zużyty toner” na stronie 72. aby zmienić komunikat na Stop lub Kontynuuj. Stop Sugerowane rozwiązania Można wybrać Stop. (Patrz „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 76. jednak jakość nie będzie zagwarantowana. Sugerowane rozwiązania Usuń zbędne zadania faksowania i prześlij zadania ponownie. Naciśnij przycisk OK. przekracza rozm. Ten komunikat wyświetlany jest po całkowitym wyczerpaniu toneru i wyłączeniu funkcji drukowania. aby anulować operację ponownego wybierania. drukowanie zostanie przerwane.Komunikat Pamiec pelna Znaczenie Pamięć jest zapełniona. aby wybrać ponownie poprzednio zajęty numer. wypel. 0 Otw. Zalecamy stosowanie oryginalnej kasety z kolorowym tonerem firmy Samsung. 1 Spr. Wymień odpowiednią kasetę z tonerem na oryginalną kasetę firmy Samsung. Podziel wiadomość lub zmniejsz rozdzielczość.ser.) Komunikat Ton. Wielkość wiadomości przekracza wielkość obsługiwaną przez serwer SMTP. pap. Powt. pap. skontaktuj się z serwisem. Skaner Zablokowany Taca odb. Okres eksploatacji części upłynął. urządzenie będzie drukować dalej. poj na zuz toner Wymien [xxx] Zac. Jakość wydruków może się pogorszyć. pon. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja. drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop. gdy zostanie w niej umieszczony nowy pojemnik na zużyty toner. Należy wymienić kasetę z tonerem na nową. Patrz strona 69. Wiad. Wyjmij papier. Skontaktuj się z serwisem. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. wyb. Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem wskazywanej przez strzałkę. nieSAMSUNG Znaczenie Kaseta z kolorowym tonerem wskazywana przez strzałkę nie jest oryginalną kasetą firmy Samsung. Wymień pojemnik na zużyty toner na nowy. Można również podzielić transmisję na więcej niż jedną operację. aby wybrać ponownie od razu. jeżeli zostanie zainstalowana kaseta ponownie napełniona tonerem — charakterystyka tego toneru może znacznie się różnić od toneru oryginalnego./zamk.obs. Można nacisnąć przycisk OK. ponownie Wymien toner Wprowadź ponownie prawidłowy element.p.? Urządzenie czeka przez określony czas. Nastąpiło zakleszczenie papieru w obszarze odbioru papieru. W przypadku wybrania opcji Stop w wyniku naciśnięcia przycisku OK na panelu sterowania. Pon.) Wymien wkrotce [xxx] Okres eksploatacji Patrz „Sprawdzanie części wkrótce upłynie.) Usuń zakleszczenie papieru.

Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia. Stan Arkusze papieru nie są podawane ze stosu. Otwórz pokrywę przednią i wyjmij resztki papieru. • Papier nadal ulega zakleszczeniu. Papier nie jest podawany do urządzenia. Załaduj właściwy papier do zasobnika. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Upewnij się. W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. skontaktuj się z serwisem. Załaduj papier do zasobnika. (Patrz „Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru” na stronie 75. (Patrz „W obszarze wyjściowym papieru” na stronie 77. Wyjmij nadmiar papieru. W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Wystąpił problem w module utrwalacza. Rozmiar papieru podany we właściwościach drukarki jest inny niż rozmiar papieru ładowanego. Zainstaluj jedn. w srodku Znaczenie Papier zakleszczył się w obszarze utrwalacza lub w pobliżu kasety z tonerem. • • Rozwiązywanie innych problemów Poniższa tabela przedstawia niektóre możliwe sytuacje oraz zalecane rozwiązania. że użyto właściwego typu papieru. Załaduj do zasobnika papier jednego typu. przetw. pap. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Koperty przekrzywiają się lub nie są podawane prawidłowo. wymagana może być wymiana gumowej podkładki podajnika ADF. 2 Spr. wymagana może być wymiana gumowej podkładki podajnika ADF. Używany jest niewłaściwy typ papieru. Zespół obrazowania nie został zainstalowany. Jeśli kilka arkuszy zakleszczyło się w urządzeniu. i wyl. • • • 82 _Rozwiązywanie problemów . Papier jest za gruby. Zainstaluj kasetę z tonerem. Skontaktuj się z serwisem. (Patrz „Wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru” na stronie 68. • • • • Zasobnik Brak papieru Zasobnik Niewlasc.) • Upewnij się. Podawanie papieru Stan Papier zakleszczył się podczas drukowania. • • Sugerowane rozwiązania Usuń zakleszczenie papieru. rozmiaru i o jednakowej gramaturze. Jeżeli problem nie ustąpi. zas. należy skontaktować się z serwisem. aż problem zostanie naprawiony. Nie zainstalowano kasety z tonerem. • • Sugerowane rozwiązania W zasobniku mogą znajdować się różne typy papieru. Skontaktuj się z serwisem. że w zasobniku nie znajduje się zbyt duża ilość papieru. Usuń papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo. w zależności od grubości papieru. Jeśli oryginał nie jest podawany do urządzenia. Sugerowane rozwiązania Usuń zakleszczenie papieru.) Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się resztki papieru. Wyłączyć i włączyć urządzenie.Komunikat Zac. Upewnij się. Wilgoć może powodować sklejanie się niektórych typów papieru. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia.) Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza urządzenia.) Jeśli oryginał nie jest podawany do urządzenia. usuń zakleszczenie.) Zainstalować zespół obrazowania. Papier nie został prawidłowo załadowany. Postępuj zgodnie z sugerowanymi rozwiązaniami. papier Brak papieru w zasobniku.) Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj. W przypadku drukowania na materiałach specjalnych należy użyć podajnika ręcznego. Papier skleja się. Zasobnik papieru może pomieścić do 150 arkuszy papieru. Jeżeli problem występuje nadal. obrazu Zainstaluj toner Za niska temp. (Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 43. Wyjmij nadmiar papieru. Wl. że prowadnice papieru dotykają po obu stronach koperty.

Źródło papieru określone we właściwościach drukarki mogło zostać niepoprawnie wybrane. skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Zwolnij więcej przestrzeni na dysku twardym i wydrukuj dokument ponownie. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows. Jeśli komputer jest wyposażony w większą liczbę portów. Sprawdź. Urządzenie może być nieprawidłowo skonfigurowane. • Jeśli wystąpił błąd systemowy. Jeśli to możliwe. W wielu aplikacjach źródło papieru można wybierać na karcie Papier cienki w oknie właściwości drukarki. Zmień orientację strony w aplikacji. Wybierz urządzenie Samsung CLX-3170 Series jako drukarkę domyślną w systemie Windows. że rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki jest zgodny z rozmiarem papieru w zasobniku. czy urządzenie jest włączone. Możliwa przyczyna Urządzenie nie działa prawidłowo. Załaduj papier. czy rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi określonemu w sterowniku drukarki. że urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu. Urządzenie nie drukuje. • Nie zainstalowano kasety z tonerem. Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia rozmiaru papieru nie są zgodne. Możliwa przyczyna Urządzenie nie jest zasilane. Upewnij się. sprawdź źródło zasilania. upewnij się. Sprawdź następujące możliwości: • Przednia pokrywa nie jest zamknięta. Zadanie może być bardzo złożone. Sugerowane rozwiązania Sprawdź. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. Sugerowane rozwiązania Sprawdź połączenia przewodu zasilania. Ustawienia portu są nieprawidłowe. Usuń zakleszczenie papieru. Napraw oprogramowanie drukarki. Urządzenie nie jest wybrane jako drukarka domyślna. Wybierz właściwe źródło papieru. Wykonywanie zadania drukowania trwa bardzo długo. Można także sprawdzić w ustawieniach używanej aplikacji. Można także spróbować użyć innego kabla drukarki. czy zadanie drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu. czy urządzenie nie wyświetla błędu systemowego na wyświetlaczu panelu sterowania. aby upewnić się. (Patrz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 76. Zamknij pokrywę. Zainstaluj kasetę z tonerem. Urządzenie wybiera materiały do drukowania z niewłaściwego źródła papieru. Rozwiązywanie problemów_ 83 .Problemy z drukowaniem Stan Stan Urządzenie nie drukuje. Patrz sekcja Oprogramowanie. Kabel łączący urządzenie z komputerem nie jest podłączony prawidłowo. • Wystąpiło zakleszczenie papieru. aby umożliwić dostęp do tego zadania drukowania. aby określić. Mogła zostać wybrana niewłaściwa orientacja strony. Uprość stronę lub zmień ustawienia jakości wydruku. Rozmiar dokumentu jest zbyt duży — brakuje pamięci dyskowej komputera.) • Nie załadowano papieru do podajnika. Kabel łączący urządzenie z komputerem jest uszkodzony. Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. podłącz kabel do innego sprawnego komputera i wykonaj wydruk. Połowa strony jest pusta. Sprawdź właściwości drukarki. Sterownik drukarki został nieprawidłowo zainstalowany. że wszystkie ustawienia są prawidłowe.

(Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. jakość wydruku może się pogorszyć. a następnie ustaw typ Papier gruby. Strony są drukowane. wymień kasetę z tonerem. 84 _Rozwiązywanie problemów . Zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer. Włącz opcję drukowania Drukuj jako obraz w opcjach drukowania aplikacji Acrobat. Wyblakłe obszary Problem można rozwiązać. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli to możliwe. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami. Zmniejsz rozmiar zdjęcia. • Zmień opcje drukarki i spróbuj ponownie. tekstu lub ilustracji. Brakuje niektórych elementów graficznych. Dostosuj rozdzielczość drukowania. Problemy z jakością wydruków Sugerowane rozwiązania Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. Użyj papieru innego typu lub innej marki. Niezgodność między plikiem PDF i produktami z serii Acrobat. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc • AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Rozdzielczość zdjęcia jest bardzo niska. np. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. czy w pliku nie ma pustych stron.) W razie konieczności wymień kasetę z tonerem. wymień kabel drukarki. być może ustawiono zbyt niską rozdzielczość.) Jeżeli nie nastąpi poprawa jakości wydruku. W razie potrzeby potrząśnij kasetą z tonerem. mogą być uszkodzone. kontroler lub płyta główna. Jeżeli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu. które na pewno jest poprawne. Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczość zostaje zmniejszona. może być zbyt wilgotny lub chropowaty.) Wybrano niewłaściwy sterownik drukarki. Skontaktuj się z serwisem. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące usuwania problemu. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Plamy toneru Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany nieprawidłowo. aby upewnić się. System operacyjny działa nieprawidłowo. może być zbyt wilgotny lub chropowaty. że niektóre obszary papieru nie będą wchłaniać toneru. Drukarka nie drukuje poprawnie pliku PDF. Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub pusta. Przejdź do właściwości drukarki.) • Jeśli cała strona jest zbyt jasna. • Obecność wyblakłych powierzchni i plam sugeruje konieczność wyczyszczenia kasety z tonerem. Spróbuj ponownie wydrukować zadanie. kliknij kartę Papier. że wybrano właściwe urządzenie. Użyj papieru innej marki. Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu. podłącz kabel i urządzenie do innego komputera i spróbuj wydrukować zadanie. który wcześniej został już prawidłowo wydrukowany. Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić. zazwyczaj okrągłe obszary: • Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy. Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe. zniekształcony lub niepełny. białe pasma lub wyblakłe obszary: • Zapas toneru się kończy. drukując plik PDF jako obraz. Patrz sekcja Oprogramowanie.) Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji. Jakość druku zdjęć nie jest dobra. Używanie wilgotnego papieru może powodować wydzielanie pary podczas drukowania. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki.) • Zła partia papieru. Można kontynuować drukowanie. skontaktuj się z serwisem. • Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy. (Patrz „Rozprowadzanie toneru” na stronie 69. np. Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie wydziela parę w pobliżu tacy odbiorczej.Stan Urządzenie drukuje. np. Obrazy nie są wyraźne. ale tekst jest niepoprawny. Plik może zawierać puste strony. Oczyść moduł LSU i skontaktuj się z serwisem. • Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. Aplikacja działa nieprawidłowo. Spróbuj wydrukować dokument. Można tymczasowo przedłużyć okres eksploatacji kasety z tonerem. ale są puste. Stan Zbyt jasny lub wyblakły wydruk Sugerowane rozwiązania Jeżeli na stronie występują pionowe. Sprawdź. Jest to normalne zjawisko. Niektóre elementy. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany. Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 66. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami. Możliwa przyczyna Kabel drukarki jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony.

Kolorowe lub czarne tło Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży: • Zmień papier na papier o mniejszej gramaturze. Stan Rozproszenie toneru w tle Sugerowane rozwiązania Plamki w tle powstają z drobin toneru rozprowadzonych w sposób przypadkowy na drukowanej stronie. zmień układ wydruku. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. że papier został poprawnie załadowany. Oczyść moduł LSU i skontaktuj się z serwisem. aby papier nie wchłonął zbyt wiele wilgoci. Wyczyść wnętrze urządzenia. Sprawdź typ i jakość papieru. zainstaluj nową kasetę z tonerem. Rozwiązywanie problemów_ 85 . Użyj papieru z innej partii. Skontaktuj się z serwisem.) • Przekrzywienie strony • • • Smugi toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Upewnij się. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38.) • Na niektórych częściach urządzenia może znajdować się toner. aby uniknąć drukowania w obszarach. moduł skanera może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. • Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową.) Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę.) • • • Wyczyść wnętrze urządzenia. • Zespół utrwalający może być uszkodzony. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°. • Jeżeli litery są zniekształcone. Zwijanie i falowanie • • Powtarzające się pionowe paski Jeśli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady: • Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu wydruku.) Jeżeli litery są zniekształcone i występuje efekt falowania. • Papier może być zbyt wilgotny. Zwijanie się papieru może być spowodowane wysoką temperaturą i wilgotnością.) • Sprawdź środowisko pracy urządzenia: bardzo suche (niska wilgotność) lub bardzo wilgotne powietrze (wilgotność względna wyższa niż 80%) może powodować zwiększone zaciemnienie tła. jeżeli nie jest to konieczne. co powoduje zabrudzenie wałka transferowego. wydrukuj kilka razy arkusz czyszczący. Sprawdź typ i jakość papieru. Jeśli wady występują na tylnej części strony. Jeśli na stronie występują regularne ślady. że papier został poprawnie załadowany.) Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. które mają nachodzące na siebie połączenia po drugiej stronie.) Sprawdź. a obrazy niekompletne. • Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię drukowanej strony. należy dostosować rozdzielczość drukowania za pomocą aplikacji lub właściwości drukarki. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. • Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na kopercie. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38.) Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi: • Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona.) Sprawdź typ i jakość papieru.Stan Białe plamy Sugerowane rozwiązania Na stronie widoczne są białe plamy: • Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są przenoszone na części wewnętrzne urządzenia. problem zostanie prawdopodobnie rozwiązany po wydrukowaniu kilku następnych stron. aby wyczyścić kasetę. Nie otwieraj opakowania papieru. Spróbuj wykonać wydruk na innym papierze. czy papier lub inne nośniki zostały prawidłowo włożone do zasobnika oraz czy prowadnice nie przylegają zbyt mocno do brzegów stosu lub nie są od nich zbytnio oddalone. Drukowanie na połączeniach może powodować problemy. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Skontaktuj się z serwisem. A Zniekształcone znaki Pionowe linie na wydruku Jeśli na stronie występują pionowe smugi: • Bęben wewnątrz kasety z tonerem może być porysowany. • Upewnij się. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. może to znaczyć. Skontaktuj się z serwisem. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 66. • Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. że używany papier jest zbyt śliski.

) Obraz kopii jest przekrzywiony.) Urządzenie może wymagać naprawy. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°. Stan Kopie są zbyt jasne lub zbyt ciemne. Ze względu na skład folii puste wypełnienia niektórych znaków są zjawiskiem normalnym. Jeśli na oryginalnym dokumencie nie ma wad. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. Duża wysokość bezwzględna może mieć niekorzystny wpływ na jakość druku np. które powinny być wypełnione.) Zwijanie się Strony jednokolorowe lub czarne • • A Wysypywanie się toneru z kasety Braki w wypełnieniu znaków • Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana. • • 86 _Rozwiązywanie problemów . Skontaktuj się z serwisem. (Patrz „Czyszczenie modułu skanera” na stronie 68. (Patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 34. użyj przycisku Zaciemnienie. • Zmień opcje drukarki i spróbuj ponownie. wyczyść moduł skanera. Drukarka jest prawdopodobnie używana na wysokości 1000 m lub większej. aby rozjaśnić tło kopii. Stan Poziome smugi Sugerowane rozwiązania Jeśli wystąpią poziome. wydruk jest zbyt jasny bądź występują zabrudzenia. Nieznany obraz pojawia się wielokrotnie na kilku kolejnych arkuszach lub toner wysypuje się. Kaseta z tonerem może być uszkodzona i może wymagać wymiany. urządzenie może wymagać naprawy. że oryginały leżą na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub zostały włożone do podajnika ADF stroną zadrukowaną skierowaną do góry. kliknij kartę Papier. że papier został poprawnie załadowany.) Jeśli problem powtarza się. Skontaktuj się z serwisem. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. Przejdź do właściwości drukarki. Sprawdź typ i jakość papieru. aby uzyskać szczegółowe informacje. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. Sugerowane rozwiązania Użyj przycisku Zaciemnienie. aby przyciemnić lub rozjaśnić tło kopii. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 66. Na kopiach widać rozmazania. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 66.) Upewnij się. czy toner nie wysypuje się z kasety.Stan Marszczenie się papieru • • • Sugerowane rozwiązania Upewnij się. • Kaseta z tonerem może być uszkodzona. A W częściach znaków. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. Problemy z kopiowaniem • • • • Wyczyść wnętrze urządzenia. a następnie ustaw typ Papier cienki.) • Jeśli problem występuje nadal.) AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Zabrudzenie tylnych stron wydruków • Sprawdź. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. powodując wysypywanie się toneru lub zbyt jasne wydruki. Sprawdź. Tę opcję można ustawić na karcie Program do ustawiania opcji drukarki lub Drukarka w obszarze właściwości sterownika drukarki. Wyciągnij papier i odwróć go. Skontaktuj się z serwisem. • Druk może odbywać się na niewłaściwej stronie papieru. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. linie. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 69. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. równoległe czarne paski lub smugi: • Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana. urządzenie może wymagać naprawy.) Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. • • Jeśli wady występują na oryginale.) Sprawdź typ i jakość papieru. • Papier może być niezgodny ze specyfikacjami. Patrz sekcja Oprogramowanie. występują białe plamy: • W przypadku folii użyj innego ich typu. kropki i zanieczyszczenia. Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest podawany do drukarki: • Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. czy papier do kopiowania jest włożony prawidłowo.) Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Wyczyść wnętrze urządzenia.

Jeśli to konieczne. Sprawdź. których kopiowanie wymaga większej ilości toneru. Urządzenie mogło być często włączane i wyłączane. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość skanowania. Zaleca się używanie papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m2. Obraz łatwo ściera się z kopii. Pomoże to zwiększyć szybkość. Wymień papier w zasobniku na nowy. • • • • • Rozwiązywanie problemów_ 87 . • Sugerowane rozwiązania Upewnij się. Ilość dostępnej pamięci może nie być wystarczająca do pomieszczenia dokumentu. który jest na pewno sprawny. że oryginały leżą na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub zostały włożone do podajnika ADF stroną zadrukowaną skierowaną do góry. wymień kabel. że oryginał do skanowania na szybie skanera leży stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub został włożony do podajnika ADF stroną zadrukowaną skierowaną do góry. W miejscach o dużej wilgotności nie należy pozostawiać papieru w urządzeniu przez dłuższy czas. Upewnij się. Szczegóły dotyczące ustawiania opcji BIOS zawiera podręcznik użytkownika komputera. Sprawdź. jeśli to konieczne. Sprawdź i dopasuj prowadnice papieru. który ma być zeskanowany. Sugerowane rozwiązania Upewnij się. Jeśli tak. • Występują częste zakleszczenia papieru do kopiowania. • • • • • • Kaseta z tonerem wystarcza na mniejszą liczbę kopii niż oczekiwana. Sprawdź. biuletyny informacyjne. że zadanie skanera zostało wysłane do prawidłowego portu. czy zadziała. • • Wymień papier w zasobniku na papier z nowego opakowania. że oryginały zawierają obrazy. Grafika jest skanowana wolniej niż tekst. że papier ma odpowiednią gramaturę. duże ciemne obszary i grube linie. czy urządzenie drukuje odebrane dane. Może to wynikać z faktu. Spróbuj użyć funkcji skanowania wstępnego. Przekartkuj stos papieru.Stan Drukowane są puste kopie. czy w urządzeniu nie pozostały resztki papieru do kopiowania. Po usunięciu zakleszczenia papieru sprawdź. czy kabel USB nie jest uszkodzony. zeskanuj dokument po wydrukowaniu odebranych danych. aby zobaczyć. a następnie odwróć go w zasobniku papieru. Ustaw w komputerze tryb ECP (w ustawieniach BIOS). • Moduł skanera skanuje bardzo wolno. Szybkość komunikacji spada w trybie skanowania. czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. ponieważ do przeanalizowania i odtworzenia zeskanowanego obrazu wymagana jest duża ilość pamięci. Problemy ze skanowaniem Stan Skaner nie działa. Sprawdź ustawienia konfiguracji programu SmarThru lub używanej aplikacji w celu upewnienia się. książki i podobne dokumenty należą do oryginałów. Zamień kabel na taki. czy kabel USB jest prawidłowo podłączony. Sprawdź. Pokrywa skanera mogła pozostać otwarta podczas wykonywania kopii. Formularze.

Sprawdź. podłączając inny aparat telefoniczny. że w zasobniku znajduje się papier.” • „Skanowanie nie powiodło się.” • „Nieprawidłowa operacja. Na wyświetlaczu powinien być wyświetlany komunikat Wysylanie. że podajnik ADF jest dokładnie zamknięty. Wybrany port jest aktualnie używany. czy oryginał ma prawidłowy rozmiar.Stan Na ekranie komputera wyświetlany jest następujący komunikat: • „Urządzenie nie może być ustawione w wybranym trybie sprzętowym.” • „Port jest używany przez inny program. że oryginał został włożony do podajnika ADF lub umieszczony na szybie skanera.) Faks odbiorczy może być wyłączony. 88 _Rozwiązywanie problemów . Skontaktuj się z serwisem. Upewnij się. czy porty są połączone prawidłowo oraz czy urządzenie jest włączone. czy gniazdo telefoniczne działa. może nie znajdować się w nim papier lub może nie być w stanie odbierać połączeń przychodzących. czy na jednostce skanującej nie ma zanieczyszczeń i usuń je. Sprawdź. Kaseta z tonerem może być pusta. • • Menedżer skanowania firmy Samsung — problemy Stan Nie można korzystać z programu Menedżer skanowania firmy Samsung. Spróbuj ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.” • Sugerowane rozwiązania Prawdopodobnie trwa wykonywanie zadania kopiowania lub drukowania. Szumy na linii telefonicznej mogą powodować błędy linii. (Patrz „Czyszczenie modułu skanera” na stronie 68. czy urządzenie. Faks przychodzący zawiera puste miejsca lub jest niskiej jakości. Po jego zakończeniu spróbuj wykonać wybrane zadanie. Następnie uruchom ponownie komputer. że papier nie jest pomarszczony i został włożony prawidłowo. Nie ma sygnału wybierania. Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony lub zasilanie zostało wyłączone. • • • • • • • • Faksy nie są odbierane automatycznie. czy linia telefoniczna jest prawidłowo podłączona. Sprawdź. Stan Numery przechowywane w pamięci nie są prawidłowo wybierane. nie jest za gruby lub za cienki. ale nie może nawiązać połączenia z innym faksem. Na wysyłanych oryginałach występują linie. Kabel drukarki może być nieprawidłowo podłączony lub zasilanie zostało wyłączone. do którego wysyłany jest faks. że numery zapisane w pamięci są prawidłowe. na wyświetlaczu nie ma żadnych komunikatów. Tryb odbierania powinien być ustawiony na Faks. W urządzeniu wysyłającym faks wystąpiło tymczasowe zakleszczenie dokumentu. Oryginał nie jest podawany do urządzenia. może go odebrać. usuń problem. Obsługiwane systemy operacyjne to Windows 2000/XP/Vista. Wydrukuj listę pozycji Książka telefoniczna zgodnie z opisem na stronie 61. Wymień kasetę z tonerem zgodnie z opisem na stronie 69. Sprawdź. Uruchom ponownie komputer i ponów próbę. Sprawdź. • • • • • Problemy z faksem Stan Urządzenie nie działa. Sprawdź urządzenie poprzez wykonanie kopii. Niektóre słowa na faksie przychodzącym są rozciągnięte. Upewnij się. a przyciski nie działają. Jeśli jest. Urządzenie wysyłające faks może być wadliwe. Upewnij się.” • „Skaner wykonuje zadanie odbierania lub drukowania danych. Konieczna może być wymiana gumowej podkładki podajnika ADF. Sprawdź. Urządzenie wybiera numer. Sprawdź. Upewnij się. czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu o błędzie. Skontaktuj się z użytkownikiem drugiego faksu i poproś o rozwiązanie problemu. Upewnij się. • • • Urządzenie nie wysyła faksów.” • „Port jest wyłączony. Sugerowane rozwiązania Sprawdź wersję systemu operacyjnego. że do gniazda zasilania doprowadzony jest prąd. Sterownik drukarki nie jest zainstalowany lub system operacyjny nie został prawidłowo skonfigurowany. • • • • Sugerowane rozwiązania Odłącz przewód zasilający i podłącz ponownie. Sugerowane rozwiązania Upewnij się.

W przypadku aplikacji Gimp front-end.2 (cups-1. Aby uniknąć konfliktu. Należy drukować z wykorzystaniem protokołu socket zamiast IPP lub zainstalować nowszą wersję systemu CUPS (cups-1. • Sugerowane rozwiązania Sprawdź. W wersji systemu CUPS (Common Unix Printing System) rozprowadzanej z systemem SuSE Linux 9. • Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. Otwórz okno Ports configuration i wybierz port przypisany do drukarki.22 lub nowszą). uruchom kreatora Add new printer w celu skonfigurowania urządzenia. Sprawdź. czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki. Jeśli w wierszu polecenia wpisano parametr „-oraw”. wybierz kolejno „print” -> „Setup printer” i zmodyfikuj parametr wiersza polecenia w wierszu polecenia. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart. Sugerowane rozwiązania Może być za mało pamięci do zapisania faksu. a następnie ponownie uruchom system Windows. Wyświetlone zostały komunikaty: „Nie można wydrukować”. Typowe problemy w systemie Linux Stan Urządzenie nie drukuje. czy port nie jest zajęty. Sprawdź.1. Jeśli nie. Jeśli na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat Pamiec pelna. • Częste problemy z systemem Windows Stan Podczas instalacji pojawia się komunikat „Plik w użyciu”.Stan Faksy nie są zapisywane w pamięci. Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania. W panelu Selected port można sprawdzić. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach papieru. W ustawieniach opcji użytkownika mogły zostać wybrane nieprawidłowe ustawienia papieru. czy aplikacja ma specjalną opcję drukowania. uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. czy wystąpił błąd. Wystarczy zaczekać. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu). patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 38. usuń z pamięci wszystkie zbędne faksy. Otwórz program Unified Driver Configurator i przejdź do karty Printers w oknie Printers configuration. Zamknij wszystkie aplikacje. To powinno wystarczyć do wznowienia normalnej pracy drukarki. • Rozwiązywanie problemów_ 89 . naciśnij przycisk Start. „Wystąpił błąd limitu czasu drukarki”. gdy port jest zajęty przez aplikację skanującą. Na przykład podczas próby wydruku dokumentu. Wyświetlane są komunikaty: „Ogólny błąd ochrony”. Otwórz okno Printers configuration i wybierz urządzenie z listy drukarek. a następnie ponownie spróbuj zapisać faks. „Spool32” lub „Niedozwolona operacja”. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. „-oraw”. aby drukowanie przebiegało prawidłowo. Jeśli w obszarze stanu widoczny jest ciąg „(stopped)”. czy drukarka jest uruchomiona. Stan „stopped” mógł zostać uaktywniony w wyniku wystąpienia błędów dotyczących drukowania. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. Puste obszary znajdują się w dolnej części każdej strony lub na innych stronach. usuń go. sprawdź połączenie i/lub określ. aż urządzenie zakończy drukowanie. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. Ponownie zainstaluj sterownik drukarki. • Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Windows znajduje się w dokumentacji systemu Microsoft Windows dostarczonej wraz z komputerem.1. czy dane urządzenie znajduje się na tej liście. np. Zapoznaj się z opisem w panelu Selected printer. Sugerowane rozwiązania Zamknij wszystkie aplikacje.21) występuje problem z drukowaniem przy użyciu protokołu IPP (Internet Printing Protocol). jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. aby wyświetlić listę dostępnych drukarek Sprawdź. „Wyjątek OE”. z małym paskiem tekstu w górnej części. Sprawdź.

konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Aby uniknąć konfliktu. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www. Usterka została zgłoszona w witrynie bugs.ghostscript. czy sterownik o nazwie odpowiadającej nazwie danego urządzenia znajduje się na liście. Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy na dysku z dystrybucją systemu Linux lub aplikacji Gimp. Jeśli nie. Sprawdź. Urządzenie nie znajduje się na liście skanerów. Otwórz program Unified Driver Configurator. czy jest prawidłowo podłączone przez port USB i czy zostało włączone. Niektóre obrazy kolorowe drukowane są w nieoczekiwanym kolorze. Jeśli wystąpi taka sytuacja. po czym drukowanie zadania jest rozpoczynane ponownie. strony są zadrukowane w połowie.com jako Ghostscript Bug 688252. Problem został rozwiązany w oprogramowaniu AFPL Ghostscript w wersji 8.com. To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7. przejdź do opcji Scanners configuration i naciśnij przycisk Drivers. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/ wyjścia (portu). nagłe przerwanie jego pracy powoduje.51 lub wcześniejszymi) w 64-bitowym środowisku Linux. pobierz oprogramowanie AFPL Ghostscript z witryny http://sourceforge. stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd.Stan Niektóre obrazy kolorowe drukowane są na czarno. czy w systemie zainstalowano sterownik skanera danego urządzenia. Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE. Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4.xx) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana RGB. Sprawdź. Sprawdź. Znane wersje serwera CUPS przerywają zadanie drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania.ghostscript. Aby zidentyfikować źródło problemu. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www.com. Sugerowane rozwiązania To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.06 lub nowszej. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. W panelu Selected port można sprawdzić. Symbol portu /dev/mfp0 odpowiada przypisaniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanerów. • Urządzenie nie drukuje całych stron. Sprawdź. • Stan Podczas drukowania dokumentu występuje błąd „Cannot open port device file”. konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE.xx lub nowszej. Nie można skanować za pomocą aplikacji GIMP.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj je. W przypadku korzystania z innej aplikacji do skanowania sprawdź w systemie pomocy tej aplikacji. spróbuj zwolnić port. zainstaluj na komputerze moduł Xsane dla programu Gimp. Moduł Xsane dla programu Gimp znajduje się na dysku CD z dystrybucją systemu Linux lub na stronie głównej programu Gimp. /dev/mfp1 odpowiada przypisaniu LP:1 itd. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. Sugerowane rozwiązania Należy unikać zmiany parametrów zadania drukowania (na przykład przy pomocy interfejsu użytkownika LPR). czy urządzenie jest podłączone do komputera. gdy zadanie drukowania jest w toku. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. • Sprawdź.52 i nowszych. otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do skanera. czy port nie jest zajęty. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. że port pozostaje zablokowany i nie jest dostępny dla kolejnych zadań drukowania. należy uaktualnić Ghostscript co najmniej do wersji 8. Sprawdź czy interfejs programu GIMP ma opcję „Xsane: Device dialog” w menu „Acquire”. • 90 _Rozwiązywanie problemów . Ponieważ sterownik Unified Linux Driver blokuje port w trakcie drukowania. Zazwyczaj ma to miejsce podczas uruchamiania procedury skanowania i powoduje wyświetlenie odpowiedniego okna komunikatu. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. To znany problem występujący w przypadku korzystania z drukarek kolorowych z wersjami programu Ghostscript (8. należy uaktualnić Ghostscript co najmniej do wersji 7.05) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana.ghostscript. Aby rozwiązać problem.

Jeśli podczas skanowania wystąpi błąd wejścia/wyjścia.Stan Urządzenie nie skanuje. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Mac OS znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Mac OS dostarczonym wraz z komputerem. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Niektóre litery nie są normalnie wyświetlane podczas drukowania strony tytułowej. czy urządzenie zostało podłączone do komputera.2. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. Sugerowane rozwiązania Brak zgodności pomiędzy plikiem PDF i produktami z serii Acrobat: Problem można rozwiązać. Litery alfabetu angielskiego i cyfry wyświetlane są prawidłowo na stronie tytułowej. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux dostarczonym wraz z komputerem.3 lub nowszej. Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4.3. ale zadanie drukowania nie zostało usunięte z bufora w systemie Mac OS 10. Typowe problemy na komputerach Macintosh Stan Drukarka nie drukuje poprawnie pliku PDF. tekstu lub ilustracji. • Wynika to z faktu. Aby ustalić przyczynę problemu. Zaktualizuj system operacyjny Mac OS do wersji 10. stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd. Symbol portu /dev/mfp0 odpowiada przypisaniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanerów. czy dokument został załadowany do urządzenia. • • Sugerowane rozwiązania Sprawdź. Ten komunikat pojawia się na ogół na początku procedury skanowania. Sprawdź. Aby uniknąć konfliktu. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu. Rozwiązywanie problemów_ 91 . możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu.3. Dokument został wydrukowany. Sprawdź. czy urządzenie jest prawidłowo podłączone. W panelu Selected port można sprawdzić. że system Mac OS nie może w trakcie drukowania strony tytułowej utworzyć czcionki. Brakuje niektórych elementów graficznych. Włącz opcję drukowania Drukuj jako obraz w opcjach drukowania aplikacji Acrobat. drukując plik PDF jako obraz. czy port nie jest zajęty. sprawdź. otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do skanera. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu). /dev/mfp1 odpowiada przypisaniu LP:1 itd. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację.

Bośnia. Finlandia. Szwajcaria. Węgry. należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym. Bułgaria. Rumunia. Norwegia. b. należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Samsung lub sprzedawcą. Niniejszy rozdział obejmuje: • Materia³y eksploatacyjne Części i funkcje opcjonalne mogą różnić się w zależności od kraju. W przeciwnym razie kasety drukujące lub inne materiały eksploatacyjne będą niezgodne z urządzeniem. Portugalia. Austria. amarantowy. Czechy. żółty. albo przejść do witryny www. Deklarowana wydajność jest podana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. u którego zakupiono urządzenie. Dania. Niemcy. Belgia.com/supplies i wybrać swój kraj/region w celu uzyskania informacji dotyczących kontaktu z działem pomocy technicznej. Chorwacja. Aby uzyskać informacje na temat dostępności części w danym kraju. Szwecja. Serbia. czarny) okres eksploatacji elementu zostanie skrócony o 25%. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (błękitny. Materiały eksploatacyjne Po wyczerpaniu się toneru można zamówić następujące rodzaje kaset z tonerem: Typ Standardowa wydajność kasety z tonerem • Średnia wydajnośća Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: 1500 standardowych stron (czarny) Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu: 1000 standardowych stron (żółty/amarantowy/ błękitny) Numer katalogowy CLT-K409S (czarny) CLT-C409S (błękitny) CLT-M409S (amarantowy) CLT-Y409S (żółty) Region Ab CLT-K4092S (czarny) CLT-C4092S (błękitny) CLT-M4092S (amarantowy) CLT-Y4092S (żółty) CLT-R409 CLT-W409 • Zespół obrazowania Pojemnik na zużyty toner Około 24 000 obrazów Około 2500 obrazówc (pełny kolor — 5% obrazu) a. Hiszpania. Zamawianie materiałów eksploatacyjnych_ 92 . Włochy. Zamawiając nowe kasety drukujące lub inne materiały eksploatacyjne należy pamiętać. Słowacja. Macedonia. że muszą być one zakupione w tym samym kraju co urządzenie.samsung. Wielka Brytania c.zamawianie materiałów eksploatacyjnych Ten rozdział zawiera informacje na temat zakupu kaset i akcesoriów dostępnych dla urządzenia. Grecja. Region A: Albania. Holandia. ponieważ konfiguracje kaset drukujących i innych materiałów eksploatacyjnych mogą się różnić w zależności od kraju. • Jak kupić Jak kupić Aby zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne lub akcesoria firmy Samsung. Cypr. Słowenia. Polska. Francja. Liczba obrazów jest określana przy założeniu jednego koloru na każdą stronę.

częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (czarny. • • • • • • Przeciętny tryb pracy: mniej niż 350 W Tryb gotowości: mniej niż 80 W Tryb oszczędzania energii: mniej niż 15 W Tryb gotowości: poziom hałasu w tle Tryb drukowania: poniżej 48 dBA Tryb kopiowania: poniżej 52 dBA Wydajność zespołu obrazowaniac. częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku. Element Pojemność podajnika ADF Rozmiar dokumentów do podajnika ADF Pojemność zasobników papieru Pojemność zasobnika wyjściowego Zasilanie Do 15 arkuszy 75 g/m2 • • Szerokość: 127 do 216 mm Długość: 148 do 356 mm Opis Element Okres eksploatacji kasety z toneremb Czarny Opis Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: 1500 standardowych stron (jest dostarczany ze startową kasetą z tonerem umożliwiającą wydrukowanie 1000 stron). 75 g/m2 Stroną zadrukowaną w dół: 80 arkuszy papieru 75 g/m2 110–127 V (AC) lub 220–240 V (AC) Informacje na temat właściwego napięcia. d Około 24 000 obrazów Pojemnik na zużyty Około 10 000 obrazów tonerc. błękitny. Liczba obrazów jest określana przy założeniu jednego koloru na każdą stronę. ISO 7779. wyposażenia dodatkowego. Wydajność jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu: 1000 standardowych stron (jest dostarczany ze startową kasetą z tonerem umożliwiającą wydrukowanie 700 stron). żółty) okres użytkowania tego elementu zostanie skrócony o 25%. d.6 °F) Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej 16 znaków x 2 wiersze Do 20 000 obrazówd (miesięcznie) 180 °C (356 °F) a. częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego urządzenie znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Wydajność może różnić się w zależności od środowiska pracy. x wys. Natężenie dźwięku. c.0 kg (4.Dane techniczne Ten rozdział zawiera informacje na temat danych technicznych urządzenia. x gł. amarantowy. takich jak różne funkcje. b.) Gramatura (włącznie z materiałami eksploatacyjnymi) Waga opakowania Cykl eksploatacyjny Temperatura utrwalania 128 MB (bez możliwości rozszerzenia) 415 x 373 x 342 mm Zużycie energii 15.41 funta) Plastik: 0.88 funta) Czas rozgrzewania Środowisko pracy Wyświetlacz poniżej 35 sekund Temperatura: od 10 do 32 °C (od 59 do 89. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki Dane techniczne skanera • • Dane techniczne kopiarki Dane techniczne faksu Ogólne dane techniczne Funkcje opcjonalne. Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy. d Pamięć Wymiary zewnętrzne (szer. dostępne w zależności od typu urządzenia.4 kg (33. 93 _Dane techniczne .4 kg (0. Kolor (Żółty/ amarantowy/ błękitny) Zasobnik: 150 arkuszy zwykłego papieru.95 funta) Poziom hałasua • • Papier: 2. są oznaczone symbolem *.

Universal Mac High speed USB 2.samsungprinter. 208 mm a. 600 dpi PDF. 289 mm Maks. wydajności komputera. W zależności od aplikacji używanych do skanowania maksymalna rozdzielczość może się różnić. 17 str.0 – 9. BMP. b./min w formacie Letter Kolor: do 4 str. Opcja JPEG jest niedostępna w przypadku wybrania trybu monochromatycznego w skanowaniu kolorowym. JPEGb Interfejs Maks./min w formacie Letter • • • • Ze stanu gotowości: poniżej 14 sekund Ze stanu wyłączenia: poniżej 45 sekund Ze stanu gotowości: poniżej 26 sekund Ze stanu wyłączenia: poniżej 57 sekund Dane techniczne skanera Element Zgodność Metoda skanowania Rozdzielczośća Opis Standard TWAIN/standard WIA Kolor CIS Standard TWAIN Standard WIA Skanow anie do USB Skanow anie na adres email Skanow anie do kompute ra Format pliku skanowania sieciowego Rzeczywista długość obszaru skanowania Rzeczywista szerokość obszaru skanowania Głębia bitowa kolorów Głębia bitowa trybu mono 1200 x 1200 dpi (do 4800 x 4800 dpi) do 1200 x 1200 dpi 100.2. W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania należy odwiedzić stronę www.2 – 9. 300 dpi Czas pierwszego wydruku Czarnobiały Kolor 100. 200.0 Ethernet 10/100 Base TX (wbudowane) Bezprzewodowa sieć LAN w standardzie 802.com.2 – 10. Mandrake 9. 4 str. b.1. Zależy od używanego systemu operacyjnego. oprogramowania. 24 bity 1 bit dla trybu czarno-białego 8 bitów dla skali szarości a. 2400 x 600 dpi SPL-C • • • • • • Windows: 2000/XP/2003/Vista Linux: Red Hat 8.3 – 10. metody połączenia.0. 150. Fedora Core 1 – 4 Komputery Macintosh: Mac OS X 10./min w formacie A4. typu nośników.5. 200. 200.11b/g (tylko model CLX-3175FW) 75. TIFF. rozmiarów nośników oraz złożoności zadania./min w formacie A4. 94 _Dane techniczne . 300. SuSE 8.Dane techniczne drukarki Element Metoda drukowania Szybkość drukowaniaa Opis Kolorowe drukowanie laserowe • • Czarno-biały: do 16 str. 300 dpi Rozdzielczość drukowania Język drukarki Zgodność z systemami operacyjnymib Maks.

maksymalna prędkość modemu.Dane techniczne kopiarki Element Szybkość kopiowaniaa • • Opis Czarno-biały: do 16 kopii/min w formacie A4. 17 kopii/min w formacie Letter Kolor: do 4 kopii/min w formacie A4. Standardowa: 203 x 98 dpi Wysoka: 203 x 196 dpi Bardzo wysokab: 300 x 300 dpi 2 MB 256 poziomów Szybkie wybieranie (do 240 numerów) Pamięć Półtony Automatyczne wybieranie a. faza „C” wg tabeli nr 1 ITU-T. b. Szybkość kopiowania jest określana w odniesieniu do wielokrotnego kopiowania tego samego dokumentu. czasopisma) Dane techniczne faksu W niektórych urządzeniach funkcja faksu może nie być obsługiwana. Standardowa rozdzielczość. Pamięć Tx. tekst/zdjęcie. czasopisma) do 1200 x 1200 (zdjęcie) do 600 x 600 (tekst. Rozdzielczość przesyłania w przypadku opcji Bardzo wysoka różni się w zależności od rodzaju urządzenia odbierającego. MMR (JBIG). tekst/zdjęcie. 4 kopii/min w formacie Letter do 600 x 600 (tekst. Element Zgodność Dopuszczalna linia Kodowanie danych Szybkość modemu Szybkość transmisji Maksymalna długość dokumentu Rozdzielczość ITU-T G3 Opis Rozdzielczość kopiowania Szyba skanera Podajnik ADF Publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN) lub połączenie poprzez PABX MH/MR/MMR/JBIG/JPEG 33. ECM.a 356 mm Zakres powiększenia • • Szyba skanera: od 25% do 400% Podajnik ADF: od 25% do 100% a.6 Kb/s Do 3 s/str. zdjęcie. Dane techniczne_ 95 .

takie jak dane drukowania lub dane odebranego faksu. Jeśli na przykład cykl eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesiąc. DRPD DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) Distinctive Ring (Dzwonienie dystynktywne) to usługa firm telekomunikacyjnych. Do drukarki odnoszą się ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji. BMP Format grafiki bitmapowej używany wewnętrznie w podsystemie grafiki (GDI) systemu Microsoft Windows. Protokół BOOTP umożliwia komputerom bezdyskowym uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu operacyjnego. a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu. CSV CSV (Comma Separated Value) to format plików. BOOTP Protokół BOOTP (Bootstrap Protocol). uderzając nasączaną atramentem taśmą o papier (podobnie jak w maszynie do pisania). używany w programie Microsoft Excel. ECM Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji dostępny w faksach i modemach klasy 1. Dioda LED Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe informujące o stanie urządzenia. Zwykle im wyższa wartość DPI. Automatycznie wykrywa i naprawia błędy podczas transmisji danych faksu powodowane przez zakłócenia na linii telefonicznej. Mechanizm blokowania modułu CCD jest używany do ochrony modułu CCD przed uszkodzeniami podczas przenoszenia urządzenia. Adres MAC Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator przypisany do karty sieciowej. która umożliwia użytkownikowi używanie jednej linii telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów telefonów. CCD Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający wykonywanie zadań skanowania. Okres eksploatacji oznacza średnią liczbę wydruków. Zazwyczaj odbywa się to w trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu operacyjnego. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy identyfikator zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znaków pogrupowanych w pary (np. Moduł DIMM przechowuje wszystkie dane w urządzeniu. zwykle podczas okresu gwarancji. Adres IP Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana przez urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci korzystającej ze standardu IP (Internet Protocol). za pomocą której opisywana jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i skanowaniu. Arkusz ITU-T nr 1 Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T dla transmisji dokumentów faksowych. takie jak liczba wydrukowanych w ciągu roku stron. drukarka ma drukowanie ograniczone do 2400 stron dziennie. Drukarka igłowa Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę drukującą przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez nacisk. Serwer DHCP udostępnia parametry konfiguracyjne specyficzne dla klienta DHCP hosta żądającego zazwyczaj informacji wymaganych przez hosta klienta w celu włączenia się do sieci IP. Zazwyczaj jest to komputer lub sieć umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci. Był on dołączony do oryginalnego komputera Macintosh (1984). w przypadku 20 dni roboczych. stał się nieformalnym standardem w branży. format CSV jest używany do wymiany danych między różnymi aplikacjami. Domyślne Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych urządzeniach. AppleTalk AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez firmę Apple. Dysk twardy Dysk twardy (HDD) to urządzenie do trwałego zapisu danych przechowujące dane zakodowane cyfrowo na szybko obracających się płytach o magnetycznych powierzchniach. tym wyższa rozdzielczość. DPI Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka. DIMM Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka płytka drukowana przechowująca pamięć. Protokół sieciowy używany przez klienta sieciowego w celu automatycznego przydzielenia adresu IP. Umożliwia lokalizowanie przez routery urządzeń w dużych sieciach. Serwery BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z puli adresów. Inc dla sieci komputerowych. Glosariusz_ 96 . powszechnie używany jako prosty format plików graficznych na tej platformie. więcej szczegółów widocznych w obrazie oraz większy rozmiar pliku. 00-00-0c-34-11-4e). Adres ten jest zazwyczaj zakodowany na karcie sieciowej przez producenta. Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP. Cykl eksploatacyjny Cykl eksploatacyjny to liczba stron. Oprócz tego protokół DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresów IP hostom klienta. Brama Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią komputerową i linią telefoniczną. DHCP Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół sieciowy klient-serwer. DNS Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych w sieciach.Glosariusz W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym glosariuszu omówiono terminologię powszechnie stosowaną w odniesieniu do drukowania jak również terminy stosowane w tym podręczniku użytkownika. na przykład w Internecie. których wydrukowanie w ciągu miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki. nawet w przypadku platform innych niż firmy Microsoft. Ten format plików.

co umożliwia wiązanie go z włóknami papieru. wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach. zoptymalizowany pod kątem efektywnej kompresji białego tła. Obsługuje on także funkcje kontroli dostępu. skanera itd. IPX/SPX był początkowo projektowany dla sieci lokalnych (LAN). IPX i SPX. JBIG JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji obrazów zapewniający brak utraty dokładności i jakości. Od lat dziewięćdziesiątych Ethernet jest najpopularniejszą technologią sieci LAN. Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP. ale może być również używany w przypadku innych obrazów FTP Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany protokół do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej protokół TCP/IP (na przykład Internet lub intranet). ITU-T ITU (International Telecommunication Union) jest międzynarodową organizacją założoną w celu utworzenia standardów i regulacji międzynarodowych usług radiowych i telekomunikacyjnych Do jego podstawowych zadań należy standaryzacja. tym szerszy zakres odrębnych barw. MFP Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe łączące funkcjonalność drukarki. Urządzenia tego typu umożliwiają wprowadzenie opłat za drukowanie z wykorzystaniem danego urządzenia. zajmująca się rozwojem technologii związanych z elektrycznością. JPEG JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej wykorzystywana w przypadku obrazów fotograficznych standardowa metoda kompresji stratnej. IEEE 1284 Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez instytut IEEE. w wyniku czego drugi system działa tak jak pierwszy. Litera T ze skrótu ITU-T oznacza telekomunikację EtherTalk Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla sieci komputerowych. Emulacja polega na dokładnym kopiowaniu zewnętrznych działań systemu. kopiarki. MH to schemat kodowania długości serii (RLE) oparty na książce kodów. jest niezwykle wydajny w takich zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest zwykle znacznie większa od wydajności protokołu TCP/IP).3. Ustanawia globalne standardy obowiązujące w przemyśle i handlu. Protokołu IPP można używać lokalnie lub przez Internet. Czasami ten termin dotyczy tylko najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny sieciowej. Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze tekst i zdjęcia. który został opracowany na potrzeby kompresji obrazów binarnych. metoda ta skraca czas transmisji w przypadku większości faksów. Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu łącza na końcu kabla równoległego podłączanego do urządzania peryferyjnego (na przykład drukarki). Głębia bitowa Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę bitów używanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy bitowej. która pozwala na użytkowanie innych urządzeń takich jak urządzenie na monety lub czytnik kart. Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie. Toner może być topiony przez ciepło pochodzące z utrwalacza. MH MH (Modified Huffman) to metoda kompresji służąca do zmniejszania rozmiaru danych przesyłanych pomiędzy faksami podczas transmisji obrazu zgodnego z rekomendacją ITU-T T. Ethernet Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla sieci lokalnych (LAN). Kaseta z tonerem Rodzaj umieszczonej w drukarce butelki z tonerem. IEEE Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to międzynarodowa profesjonalna organizacja typu non-profit. Ponieważ większość faksów składa się głównie z białego tła. Definiuje ona okablowanie i sygnały dla warstwy fizycznej oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy MAC (media access control)/ łącza danych modelu OSI. FDI Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewnątrz urządzenia. a SPX — protokół TCP. Najbardziej powszechnym standardem dla sieci Ethernet jest IEEE 802. zapewniają usługi połączenia podobne do protokołów TCP/IP. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany kolorem monochromatycznym lub czarno-białym. Oba protokoły. 97 _Glosariusz . Jest to protokół sieciowy używany w systemach operacyjnych Novell NetWare. Im większa głębia barwy. Jest to format używany do przechowywania i przesyłania zdjęć w sieci WWW. Był on dołączony do oryginalnego komputera Macintosh (1984). uwierzytelniania oraz szyfrowania. Protokół IPX przypomina protokół IP. aby ustalić. natomiast symulacja dotyczy symulowania działania danego modelu systemu. jest więc znacznie bardziej przydatny i bezpieczny od starszych rozwiązań z zakresu drukowania. przydział pasm radiowych oraz organizacja umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. połączenia sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu bezpiecznego udostępniania części informacji pracownikom organizacji lub umożliwiania im brania udziału w operacjach. W miarę zwiększania liczby bitów liczba możliwych barw staje się w praktyce zbyt duża dla mapy kolorów. rozdzielczością itd. IPX/SPX IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/ Sequenced Packet Exchange. łącząc się z wieloma drukarkami. Maska podsieci Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem sieciowym. rozmiarami nośników. szczególnie faksów. IPP Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół zarówno drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania.Emulacja Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na osiągnięcie takich samych wyników jakie osiąga inne urządzenie. ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to międzynarodowa instytucja ustanawiająca standardy złożona z przedstawicieli instytucji narodowych.4. która część adresu jest adresem sieciowym. Intranet Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP. często z uwzględnieniem jego operacji wewnętrznych. LDAP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół sieciowy służący do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług katalogowych działających w protokole TCP/IP. faksu. a która adresem hosta.

o cylindrycznym kształcie. taki jak papier. Pokrycie Termin z dziedziny technologii druku określający stopień zużycia toneru w czasie drukowania. zwykle pionowo zorientowany obszar. modularna wizja budowy sieci. W trakcie użytkowania drukarki moduł naświetlający bębna ulega powolnemu zużyciu. Protokół Konwencja lub standard sterujący lub uaktywniający połączenie. że strona papieru A4 jest w około 5% pokryta obrazem lub tekstem. OPC OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za pomocą wiązki laserowej. NetWare Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell. który może być używany w drukarkach. tak że obie strony mogą zostać zeskanowane. PS Patrz PostScript. uruchamiany w interpreterze w celu wygenerowania obrazu. na którym wyświetlane są elementy odpowiadające za sterowanie i monitorowanie. emitowanej z drukarki laserowej. Na przykład. koperty. co upraszcza wykonywanie wielu zadań. Oryginał nie jest kopią ani nie pochodzi od innej rzeczy. warstwa łącza danych. język PCL został wydany w różnych wersjach dla drukarek termicznych.MMR MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T T. warstwa sesji. jak pokrycie. Model OSI to standardowa. Na obszarach o dużym natężeniu kolorów występuje duża liczba punktów. w której wymagany zbiór złożonych funkcji podzielony jest na łatwe do zarządzania. który automatycznie podaje arkusz papieru oryginału. PCL PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL) opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki.6. Obecnie NetWare obsługuje zarówno protokoły TCP/IP jak i IPX/SPX.. warstwa transportowa. oznaczającą ilość stron. który automatycznie podaje i odwraca arkusz oryginału. umożliwiający wyświetlanie dwuwymiarowych dokumentów w formacie niezależnym od urządzenia i rozdzielczości. który jest kopiowany. umożliwiający oprogramowaniu współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu standardowych systemowych wywołań wejścia/wyjścia. MR MR (Modified Read) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T T. Plik PRN Interfejs sterownika urządzenia. który automatycznie odwraca arkusz papieru. Podajnik ADF Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to mechanizm. a protokoły sieciowe oparte były na archetypowym stosie Xerox XNS. Półtony Obraz. Nośnik druku Nośnik. od górnej do dolnej: warstwa aplikacji. Modem Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu zakodowania informacji cyfrowych. faksach i kopiarkach. Ustalone różnice są kodowane i przesyłane. warstwa prezentacji. na przykład dokumentu. tak że urządzenie może natychmiast zeskanować pewną jego część. niezależne i funkcjonalne warstwy.4. Poszczególne warstwy. ponieważ jest ścierany przez twarde cząstki obecne w papierze. Podajnik dwustronny DADF Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document Feeder) to mechanizm. pokrycie 5% oznacza. zwykle jest koloru zielonego lub szarego. fotografii lub tekstu itd. Drukarka wyposażona w moduł Duplex może drukować na obu stronach papieru. Opracowany dla wczesnych drukarek atramentowych. etykiety i przezrocza. skanerach. MR koduje pierwszą przeskanowaną linię za pomocą metody MH. Oryginały Pierwszy egzemplarz. PPM PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości działania drukarki. Jeżeli więc na dokumencie lub oryginale znajdują się złożone obrazy lub duża ilość tekstu. podczas gdy na obszarach jaśniejszych występuje mniejsza liczba punktów. igłowych i drukarek stronicowych. wirtualny obraz do wydrukowania. PostScript PostScript (PS) to język opisu strony i programowania używany głównie w dziedzinie DTP. na którym skala szarości jest symulowana za pomocą różnic w ilości punktów. który stał się standardem branżowym. komunikację i przesyłanie danych między dwoma punktami końcowymi sieci. 98 _Glosariusz . OSI OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany przez organizację ISO (International Organization for Standardization). aby urządzenie mogło drukować (lub skanować) na obu stronach papieru. PABX PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna automatyczna centrala telefoniczna prywatnego przedsiębiorstwa. Moduł Duplex Mechanizm. które drukarka jest w stanie wydrukować w ciągu minuty. warstwa sieciowa. która w warunkach przemysłowych jest zazwyczaj poddana routingowi przez centralę telefoniczną. PSTN PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana sieć telefoniczna. Panel sterowania Panel sterowania to płaski. PDF PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku opracowany przez firmę Adobe Systems. Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości równoległej do uruchamiania różnych usług na komputerze PC. Inc. reprodukowany lub tłumaczony w celu utworzenia kolejnych egzemplarzy. warstwa fizyczna. Panel sterowania znajduje się zwykle w przedniej części urządzenia. pokrycie będzie większe i w związku z tym zużycie toneru będzie tak duże. a także do demodulacji takiego sygnału w celu odkodowania przesłanych informacji. Druga linia jest porównywana z pierwszą. należy wymienić go w odpowiednim momencie.

Zapewnia również uwierzytelniony mechanizm komunikacji międzyprocesowej. w którym klient przesyła wiadomość e-mail na serwer. drukarek. wynik transmisji i liczba wysłanych stron. mierzona w punktach na cale (DPI) Im wyższy parametr dpi. Format ścieżki UNC: \\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katolog> TCP/IP Protokół kontroli transmisji (Transmission Control Protocol) i protokół IP (Internet Protocol) to zbiór protokołów komunikacyjnych. SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania wiadomości e-mail w Internecie. można zainicjować proces skanowania bezpośrednio z programu. druga określa adres IP lub nazwę domeny. Jest to protokół typu klient-serwer. który wydaje się jaśniejszy. kiedy jest oglądany pod światło. jaką drukarka może wydrukować w ciągu minuty. z którego korzysta sieć Internet oraz większość sieci komercyjnych. z tego powodu papier po opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły. portów szeregowych oraz różnych typów komunikacji pomiędzy węzłami w sieci. poszczególnym kolorom odpowiadają różne odcienie koloru szarego. Szybkość w obrazach na minutę to liczba jednostronnych arkuszy. takie jak stan zadania. które zazwyczaj pochodzą ze skanera. Glosariusz_ 99 . Ścieżka UNC UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na uzyskanie dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows NT i innych produktach firmy Microsoft. USB USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB Implementers Forum. TCR Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegóły każdej transmisji. tym większa rozdzielczość. URL URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów i zasobów w sieci Internet. Składa się z wałka termicznego i wałka zapasowego.Rozdzielczość Ostrość obrazu. W przypadku korzystania zarówno ze skanera. w której zlokalizowane są zasoby. używane były przez wytwórców papieru do identyfikacji ich produktów. Sterownik drukarki Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z komputera do drukarki. jak i programu zgodnego ze standardem TWAIN. a następnie przesyłany jest tekst wiadomości. urządzenie drukuje cały zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych kopii. SMB SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany głównie do udostępniania plików. Skala szarości Odcienie szarości. która została oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows XP. W tych systemach operacyjnych można zainicjować skanowanie z użyciem skanera zgodnego z architekturą WIA. które implementują stos protokołów. Znak wodny Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze. oparty na tekście protokół. a także na znaczkach pocztowych. w którym określony zostaje jeden lub większa liczba odbiorców. interfejs API przechwytywania obrazów dla systemów operacyjnych Microsoft Windows i Apple Macintosh. Obrazy TIFF wykorzystują tagi — słowa kluczowe definiujące charakterystykę obrazu dołączone do pliku. który ma zostać użyty. TWAIN Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. WIA WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów. SMTP to względnie prosty. TIFF opisuje dane obrazów. Inc. stosowane w przypadku przekształcania obrazu kolorowego na obraz w skali szarości. Zespół utrwalający Część drukarki laserowej topiąca toner na powierzchni nośnika druku. Sortowanie Sortowanie jest procesem drukowania zadań kopiowania wielu dokumentów w zestawach. Kiedy wybrana jest opcja sortowania. porty USB są zaprojektowane w celu równoczesnego podłączania do pojedynczego komputera wielu urządzeń peryferyjnych. W odróżnieniu od portów równoległych. Można ustawić funkcję drukowania raportu po każdym zadaniu lub tylko po transmisjach zakończonych niepowodzeniem. Po naniesieniu toneru na papier jednostka utrwalacza rozpoczyna obróbkę cieplną i ciśnieniową w celu utrwalenia toneru na papierze. odpowiadające jasnym i ciemnym częściom dokumentu. Po raz pierwszy znaki wodne zostały wprowadzone w Bolonii we Włoszech w roku 1282. Ten elastyczny i niezależny od platformy format może być używany dla obrazów utworzonych przez różne aplikacje do przetwarzania obrazu. TIFF TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej rozdzielczości. Pierwsza część adresu zawiera informację o protokole. Str/min Jednostka str/min służy do określania szybkości drukarki. pieniądzach i innych dokumentach państwowych w celu utrudnienia sfałszowania.

/ark. ustawianie 46 plakat 45 typ orygina³u 44 ustawienie domyœlne. ustawianie 52 numery szybkiego wybierania. 60 ksi¹¿ka adresowa. 46 zaciemnienie 44 pamiêæ. ustawianie 60 C czyszczenie elementy wewnêtrzne 66 modu³ skanera 68 O obraz t³a. czyszczenie 66 panel sterowania 21 papier usuwanie zakleszczenia 76 zmiana rozmiaru 41 dzwonek 35 dŸwiêk alarmu 35 dŸwiêk klawiszy 35 dŸwiêk z g³oœnika 35 dŸwiêki.Indeks Symbols ³adowanie orygina³ów podajnik ADF 37 szyba skanera 37 G g³oœnoœæ dŸwiêku z g³oœnika 35 g³oœnoœæ. regulowanie dzwonek 35 g³oœnik 35 59 numery wybierania grupowego. ustawianie 52 numer faksu. zmiana 34 P pamiêæ flash USB drukowanie 63 kopia zapasowa danych 63 skanowanie 62 zarz¹dzanie 64 data i godzina. usuwanie 75 D DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) 56 J jêzyk wyœwietlacza. ustawianie 35 podajnik ADF 20 podajnik ADF. rozwi¹zywanie faks 88 jakoœæ wydruku 84 kopiowanie 86 Linux 89 podawanie papieru 82 Skanowanie sieciowe 88 skanowanie 87 Windows 89 F faks opóŸniony 54 faks priorytetowy 54 faksowanie do wielu odbiorców 53 faksy opóŸnione 54 konfiguracja faksu 58 odbieranie faksów 55 przekazywanie faksów 57 ustawienia domyœlne. 46 limit czasu. kopia specjalna 45 drukowanie pamiêæ USB 63 raporty 65 kopiowanie 2 str. ³adowanie 37 ponowne wybieranie automatyczne 53 rêczne 53 korzystanie program SetIP 27 ksi¹¿ka adresowa numery szybkiego wybierania 59. ustawianie 52 orygina³y ³adowanie 37 zakleszczenie. ustawianie 34 dioda LED Status 22 K konserwacja czêœci do konserwacji 73 kaseta z tonerem 69 dostosowywanie wysokoœæ 34 dowód to¿samoœci. 55 I ID Copy 21 identyfikator urz¹dzenia. rozwi¹zywanie 84 problemy z systemem Windows 89 przekazywanie faksów 57 Indeks_100 faksowanie do wielu odbiorców 53 . zmiana 59 wysy³anie faksów 53 M materia³y eksploatacyjne orientacyjny czas eksploatacji kasety z tonerem 69 sprawdzanie okresu eksploatacji 73 N nag³ówek faksu. 45 dowód to¿samoœci 45. ustawianie problemy w systemie Linux 89 problemy z jakoœci¹ wydruku. lub 4 str./ark. zmiana 45. korzystanie 49 problem. dostosowywanie 46 odbieranie faksu w trybie bezpiecznego odbierania 56.

R raporty. usuwanie zasobnik 1 76 zakleszczenie. drukowanie 65 W wymiana elementów kaseta z tonerem 69 S sieæ konfigurowanie 27 wysy³anie faksu automatyczne 53 skanowanie do wiadomoœci e-mail 48 pamiêæ flash USB 62 ustawienie domyœlne. wprowadzanie 35 U usuwanie t³a. tryb odbierania 55 tryb Odp/Faks. zmiana 49 Z zakleszczenie wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru 75 specjalne funkcje kopiowania 45 szyba skanera ³adowanie dokumentów 37 czyszczenie 68 zakleszczenie papieru.. tryb odbierania 55 tryb zegara 35 tryby odbierania 55 typ papieru ustawienie 43 zasobnik dostosowywanie szerokoœci i d³ugoœci 41 znaki. zmiana 35 tryb Faks. kopiowanie specjalne 46 Indeks_101 . usuwanie dokument 75 T tryb bezpiecznego odbierania 56 tryb domyœlny. tryb odbierania 55 tryb oszczêdzania energii 36 tryb Tel.

kz DENMARK ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA KAZAHSTAN KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE GERMANY GUATEMALA HONDURAS HONG KONG HUNGARY INDIA 102 _Contact SAMSUNG worldwide .com/pt www.com www.com www.samsung.samsung.com/lv www.com/cl www.15/min) 01805 .samsung.com/co www.samsung.com/jp www.samsung.6475 1880 01-8000-112-112 0-800-507-7267 844 000 844 WEB SITE www.com/nl www.samsung.samsung.samsung.com.samsung.com/pl www.SAMSUNG (7267864 (€ 0.com www.com www.com/lt www.com SOUTH AFRICA SPAIN SWEDEN CUSTOMER CARE CENTER 0800-112-8888 800-SAMSUNG (726-7864) 1-800-234-7267 0120-327-527 800-7267 8-800-77777 0035 (0)2 261 03 710 1800-88-9999 01-800-SAMSUNG (7267864) 0900-SAMSUNG (726-7864 € 0. 14000 Praha 4 70 70 19 70 1-800-10-7267 800-6225 800-7267 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 030-6227 515 3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0. DOMINICA EIRE RUSSIA SINGAPORE SLOVAKIA www.samsung.samsung.samsung.com/latin www.cn LUXEMBURG MALAYSIA MEXICO NETHERLANDS NEW ZEALAND NICARAGUA NORWAY PANAMA PHILIPPINES POLAND PORTUGAL PUERTO RICO www.samsung.com www.com www.samsung.com/sg www.com/dk www.samsung.com/sk www.samsung.samsung.com www.samsung.samsung.samsung.com/ph www.com/fi www.com/latin www.com COUNTRY INDONESIA ITALIA JAMAICA JAPAN LATVIA LITHUANIA www.samsung.samsung.samsung.com/nz CANADA CHILE CHINA COLOMBIA COSTA RICA CZECH REPUBLIC www.samsung.samsung.com/ar www.samsung.samsung.com/latin www.samsung.samsung.com/my www.ee www.com/se WEB SITE www.samsung.samsung.samsung.com www.samsung.com/ie www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin REP.com www.samsung.samsung.com/hk www.com/no www. contact the Samsung customer care center.10/Min) 0800SAMSUNG (726-7864) 00-1800-5077267 815-56 480 800-7267 1800-10-SAMSUNG (7267864) 0 801 801 881 022-607-93-33 80820-SAMSUNG (726-7864) 1-800-682-3180 1-800-751-2676 0818 717 100 8-800-555-55-55 1800-SAMSUNG (726-7864) 0800-SAMSUNG (726-7864) 0860-SAMSUNG (726-7864 ) 902 10 11 30 0771-400 200 www.com/latin www.com/at www.samsung.samsung.samsung.com/latin www. česka organizační složka Vyskočilova 4.com/be www..samsung.samsung.samsung.contact SAMSUNG worldwide If you have any comments or questions regarding Samsung products.com/ca www.samsung.samsung. COUNTRY ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CUSTOMER CARE CENTER 0800-333-3733 1300 362 603 0800-SAMSUNG (726-7864) 0032 (0)2 201 24 18 0800-124-421 4004-0000 1-800-SAMSUNG (726-7864) 800-SAMSUNG (726-7864 ) 800-810-5858 010.samsung.samsung.samsung.com/latin www.com/cz Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt.14/Min) 1-800-299-0013 800-7919267 3698-4698 06-80-SAMSUNG (726-7864) 3030 8282 1800 110011 www.com/be www.com www.

S.com/th TRINIDAD & TOBAGO TURKEY U.samsung.com/latin www.com.com U.samsung.samsung.com www.com www.samsung.samsung.com www.samsung.com www.com/ch www. UKRAINE UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM www.COUNTRY SWITZERLAND TADJIKISTAN TAIWAN THAILAND CUSTOMER CARE CENTER 0800-SAMSUNG (726-7864) 8-10-800-500-55-500 0800-329-999 1800-29-3232 02-689-3232 1-800-SAMSUNG (726-7864) 444 77 11 800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726 0845 SAMSUNG (726-7864) 1-800-SAMSUNG (726-7864) 8-800-502-0000 8-10-800-500-55-500 0-800-100-5303 1 800 588 889 WEB SITE www.A.com/us www.samsung.samsung.uz www.K U.A.E www.com Contact SAMSUNG worldwide_ 103 .samsung.samsung.samsung.samsung.com/latin www.

które następnie można skleić w celu utworzenia plakatu. • Szybkie skanowanie i wysyłanie plików do wielu odbiorców za pośrednictwem skanowania sieciowego. Tworzenie profesjonalnych dokumentów • Drukowanie znaków wodnych./min. Skanowanie i natychmiastowe wysyłanie oryginałów • Skanowanie w kolorze i zastosowanie precyzyjnej kompresji w formatach JPEG./min. • Aby zmniejszyć zużycie papieru. • Do tworzenia wstępnie zadrukowanych formularzy oraz papieru firmowego można wykorzystać zwykły papier. Drukowanie w różnych środowiskach • Można drukować w systemach Windows 2000/XP/2003/ Vista oraz Linux i Mac OS. Obsługa wielu różnych materiałów do druku • Zasobnik na 150 arkuszy obsługuje papier zwykły w różnych formatach: papier firmowy. • Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii dzięki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy. • Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB oraz interfejs sieciowy. Patrz sekcja Oprogramowanie. gdy nie jest używane. nośniki o niestandardowych rozmiarach. • Urządzenie może drukować na papierze w formacie A4 z szybkością do 16 str. Oszczędność czasu i pieniędzy • W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować wiele stron na jednym arkuszu. amarantowej. • Dostępne są funkcje specjalne. W trybie kolorowym urządzenie drukuje na papierze rozmiaru A4 lub Letter z szybkością do 4 str. • Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością do 2400 x 600 dpi. Patrz sekcja Oprogramowanie. Tekst i obrazy znajdujące się na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych arkuszach papieru.Funkcje urządzenia laserowego Urządzenie jest wyposażone w wiele specjalnych funkcji polepszających jakość drukowanych dokumentów. Drukowane dokumenty można dostosować. a na papierze w formacie Letter z szybkością do 17 str. Patrz sekcja Oprogramowanie. 2_Funkcje urządzenia laserowego . Wykonywanie kopii oryginałów w różnych formatach • Urządzenie może wydrukować wiele kopii obrazu oryginalnego dokumentu na jednej stronie. • Jakość wydruku i rozmiar obrazu można równocześnie dostosować i ulepszyć. Patrz sekcja Oprogramowanie. karty pocztowe oraz papier o dużej gramaturze. Patrz sekcja Oprogramowanie. Możliwości urządzenia: Funkcje Specjalne Tworzenie doskonałej jakości wydruków z dużą szybkością • Pełny zakres kolorów uzyskiwanych za pomocą barw: błękitnej. np. „Poufne”. koperty. etykiety. TIFF oraz PDF. • Drukowanie plakatów. żółtej i czarnej. służące do usuwania tła katalogowego lub gazetowego. nadrukowując na nich dodatkowe napisy./min. można drukować po obu stronach arkusza (drukowanie dwustronne).

Informacja służąca ochronie urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym lub awarią. Podręcznik użytkownika skierowany jest zarówno do użytkowników początkujących.Funkcje według modeli Urządzenie zostało zaprojektowane tak. Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamienne. patrz strona 1. stron na minutę (Aby uzyskać więcej informacji. Odsyła użytkowników do odpowiedniej strony zawierającej dodatkowe.0 Interfejs pamięci USB PictBridge Karta sieci przewodowej LAN Ethernet 10/100 Base TX ( : funkcja dostępna. Poniższa tabela opisuje konwencje używane w tym podręczniku: Konwencja Pogrubienie Uwaga Przestroga Przypis (Aby uzyskać więcej informacji. aby umożliwić wykonywanie wszystkich prac związanych z edycją dokumentów — od kopiowania i drukowania do bardziej zaawansowanych rozwiązań sieciowych dla firm. Podstawowe funkcje tego urządzenia to: Funkcje USB 2. pusta komórka: funkcja niedostępna) CLX-3175 CLX-3175N Informacje o podręczniku użytkownika Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia oraz szczegółowe objaśnienia poszczególnych czynności wykonywanych podczas jego użytkowania. szczegółowe informacje. Nie należy dotykać oznaczonego na zielono spodu kasety z tonerem. jak w poniższym przykładzie: • „Dokument” stosowany jest zamiennie ze słowem „oryginał”.) Przykład Funkcje urządzenia laserowego_3 .) Opis Używane w przypadku tekstów wyświetlanych na wyświetlaczu lub rzeczywistych wydruków. Służy do udzielania bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego słowa lub wyrażenia. którzy chcą zainstalować to urządzenie i korzystać z niego. a. patrz strona 1. • „Papier” stosowany jest zamiennie ze słowami „nośnik” lub „nośnik druku”. Służy do przedstawiania dodatkowych informacji lub szczegółowych danych dotyczących działania lub funkcji urządzenia. jak i do profesjonalistów. Start Format daty może różnić się w zależności od kraju.

Pomoc sterownika drukarki Zawiera informacje dotyczące właściwości sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji właściwości drukowania. 4_Funkcje urządzenia laserowego . www. w postaci drukowanej lub wyświetlanych na wyświetlaczu. wsparcia technicznego. Witryna internetowa firmy Samsung Dostęp do Internetu umożliwia uzyskanie pomocy. należy kliknąć pozycję Pomoc w oknie dialogowym właściwości drukarki. Elektroniczna wersja Podręcznika użytkownika Zawiera szczegółowe instrukcje korzystania ze wszystkich funkcji urządzenia oraz informacje dotyczące konserwacji urządzenia. Aby uzyskać dostęp do ekranu pomocy sterownika drukarki. podręczników oraz informacji o zamówieniu w witrynie internetowej firmy Samsung. rozwiązywania problemów oraz instalowania akcesoriów.com. należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.Więcej informacji Informacje dotyczące konfigurowania i korzystania z urządzenia można znaleźć w poniższych zasobach. z informacjami na temat sposobów drukowania dokumentów w różnych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostępnych programów narzędziowych. Ten podręcznik użytkownika zawiera także sekcję Oprogramowanie.samsungprinter. Skrócona instrukcja instalacji Zawiera informacje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby je przygotować. sterowników drukarki.

5 .

4. Po przeczytaniu tej części należy ją umieścić w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości. Jeśli sprzeczności nie da się rozstrzygnąć samodzielnie. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu i w dokumentacji mu towarzyszącej. Nie wolno używać płynnych środków czyszczących ani aerozoli. 8. Mogą się one zetknąć z punktami o wysokim napięciu. Sprzeczność może wynikać z niezrozumienia instrukcji obsługi. Nie wolno wciskać żadnych przedmiotów przez otwory w obudowie. Może wtedy spaść. telefonicznego lub przewodu łączącego z komputerem PC. Odłączyć przewód zasilania od gniazdka sieciowego. porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała podczas użytkowania urządzenia. Należy ich dokładnie przestrzegać. 9. NIE próbować. wybuchem. Jeśli instrukcja obsługi jest sprzeczna z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Może to pogorszyć warunki pracy i spowodować pożar lub porażenie prądem. gdzie przewód będzie narażony na zniszczenie przez osoby przechodzące po nim. powodując zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy kierować się zdrowym rozsądkiem. upewnić się. Nie wolno ustawiać urządzenia w miejscu. 7. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. 1. PRZESTROGA PRZESTROGA Informacje o bezpieczeństwie_6 . w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. powodując poważne szkody. Nie wolno rozlewać żadnej cieczy na urządzenie ani wlewać jej do wnętrza urządzenia. Do czyszczenia powinno się używać wyłącznie wilgotnej szmatki. 5. klimatyzatorach czy przewodach wentylacyjnych lub w ich pobliżu. 11. NIE demontować. 6. OSTRZEŻENIE Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie. Nie należy pozwalać zwierzętom na gryzienie przewodu zasilającego. Dokładnie przestrzegać instrukcji. stojaku czy stole. Wszystkie instrukcje należy przeczytać i zrozumieć. aby jakiekolwiek przedmioty były ustawiane na przewodzie zasilającym. 10. należy przestrzegać opisanych. Urządzenia nie wolno nigdy ustawiać na grzejnikach. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego i/lub gniazda telefonicznego. nagrzewnicach. 3. Skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy. Nie należy dopuszczać. NIE dotykać. należy zastosować się do informacji dotyczących bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem. które może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. Te znaki ostrzegawcze zostały umieszczone w celu zapobieżenia odniesienia obrażeń ciała przez użytkownika i inne osoby. 2. że urządzenie jest uziemione. podstawowych środków ostrożności.Informacje o bezpieczeństwie Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności Znaczenie ikon i znaków w niniejszej instrukcji obsługi: Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie. Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych czy przedłużaczy. Nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym wózku. które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

12. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy demontować urządzenia. W razie konieczności naprawy powinien ją przeprowadzać wykwalifikowany personel serwisowy. Otwieranie i demontaż pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub spowodować inne zagrożenia. Niewłaściwy ponowny montaż może spowodować porażenie prądem podczas późniejszej eksploatacji urządzenia. 13. W następujących okolicznościach należy odłączyć urządzenie od gniazda telefonicznego, komputera i sieci zasilającej i przekazać je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu: • Gdy dowolna część przewodu zasilającego, wtyczki lub kabla połączeniowego jest uszkodzona lub poszarpana. • Jeśli rozlano ciecz na urządzenie. • Jeśli urządzenie stało na deszczu lub w wodzie. • Jeśli mimo przestrzegania instrukcji urządzenie nie działa poprawnie. • Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona. • Jeśli urządzenie nagle zaczyna działać w nietypowy sposób. 14. Należy wykonywać tylko regulacje opisane w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ustawienie innych elementów regulacyjnych może spowodować uszkodzenie i wymagać znacznego nakładu pracy podczas serwisu. 15. Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy z piorunami. Istnieje ryzyko porażenia prądem spowodowanego piorunem. O ile to możliwe, podczas burzy powinno się odłączać przewód zasilający urządzenia i przewód telefoniczny. 16. Bezpieczne użytkowanie zapewnia kabel zasilania dostarczony z urządzeniem. W przypadku używania kabla o długości większej niż 2 m z urządzeniem zasilanym napięciem 110 V, należy stosować przewód o grubości 16 AWGa lub większej. 17. Używaj tylko przewodu telefonicznego nr 26 AWG lub większego. 18. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. 19. To urządzenie może pracować jedynie w kraju, w którym zostało zakupione. (Ze względu na różnice napięć, częstotliwości, konfiguracji sieci telekomunikacyjnej itp.) a. AWG: American Wire Gauge

7_Informacje o bezpieczeństwie

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera
Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dotyczący produktów laserowych klasy I (1), oraz warunków opisanych w innych dokumentach; posiada także certyfikat urządzenia laserowego klasy I, potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825. Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System laserowy oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, obsługi lub zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.

Ostrzeżenie
Nigdy nie uruchamiać ani nie naprawiać drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera-skanera jest zdjęta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok. Podczas użytkowania tego produktu należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:

Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu
Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. Mimo to zaleca się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Samsung.

Oszczędzanie energii
Drukarka została wykonana zgodnie z zaawansowaną technologią oszczędzania energii, umożliwiającą zmniejszenie poboru mocy, gdy urządzenie nie jest używane. Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane, pobór mocy zostanie automatycznie obniżony. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR, należy odwiedzić witrynę http://www.energystar.gov.

Informacje o bezpieczeństwie_8

Recykling
Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Emisja fal radiowych
Przepisy FCC
Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Niemniej nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań: • zmianę ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej; • zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; • podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik; • konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy. Zmiany lub modyfikacje, które nie są zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

9_Informacje o bezpieczeństwie

Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie „Urządzenia cyfrowe”, ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Stany Zjednoczone
Federal Communications Commission (FCC)
Nadajnik wg części 15 przepisów FCC
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze; mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową), działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Niniejsza część dotyczy systemów, w których zainstalowane są takie urządzenia. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane, zobacz etykietę drukarki. Urządzenia bezprzewodowe zamontowane w drukarce są dopuszczone do użytku w Stanach Zjednoczonych, jeżeli na etykiecie podany jest numer ID FCC. Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odległości 20 cm pomiędzy urządzeniem i ciałem w przypadku urządzeń bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała, kiedy jest włączone. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż podane przez FCC ograniczenia ekspozycji. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną ani nadajnikiem. Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia, które mogą powodować jego niepożądane działanie. Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. Nie można ich w żaden sposób modyfikować. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. W celu naprawy należy kontaktować się z producentem.

Oświadczenie FCC dotyczące stosowania bezprzewodowych sieci LAN:
W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z anteną wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm2 może być przekroczona w przypadku niewielkich odległości od anteny. Z tego względu użytkownik powinien przez cały czas zachowywać odległość od anteny większą niż 20 cm. Urządzenie nie może być umieszczone w tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena.

Oznaczenia na faksie
Zgodnie z ustawą o ochronie praw klientów sieci telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 każda wiadomość przesłana przez jakąkolwiek osobę drogą telefoniczną lub faksem przy wykorzystaniu komputera lub innego urządzenia elektronicznego musi zawierać następujące informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie każdej przesłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji: (1) datę i godzinę transmisji, (2) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej wysyłającej wiadomość oraz (3) numer telefonu urządzenia przesyłającego wiadomość, przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie, działaniach lub procedurach w przypadku gdy postępowanie takie jest uzasadnione w ramach działalności firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w części 68 FCC. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie, że zmiany takie mogą spowodować niezgodność jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych klienta z urządzeniami telekomunikacyjnymi firmy telekomunikacyjnej lub jeśli urządzenia klienta wymagają w takim przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposób mają znaczący wpływ na użytkowanie i działanie takich urządzeń, klient będzie poinformowany na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby miał on możliwość utrzymania ciągłości usług.

Informacje o bezpieczeństwie_10

linii „party lines”. W razie wymiany lub sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A. nie były podłączone do tej samej linii telefonicznej. Urządzenie to można bezpiecznie podłączyć do sieci telefonicznej za pomocą standardowego gniazda USOC RJ-11C. Następnie założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. Numer REN jest miarą obciążenia prądem elektrycznym na linii telefonicznej. • • Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii) Ważne Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. Ważne ostrzeżenie: Urządzenie musi być uziemione. Nie należy usuwać zintegrowanej wtyczki. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje szkodę w sieci telefonicznej. aby żadne inne urządzenia. W pewnych przypadkach może istnieć potrzeba przedstawienia tych numerów firmie telekomunikacyjnej. c) poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zażalenia do Federalnej Komisji Komunikacji. z wyjątkiem zwykłego telefonu. należy je natychmiast odłączyć od linii telefonicznej. Przepisy FCC określają. • Urządzenia tego nie wolno wykorzystywać do usług płatnych ani tzw. że: a) bezzwłocznie zawiadomi o tym klienta. firma ta może tymczasowo zaprzestać świadczenia usług pod warunkiem. ponieważ może ono uszkodzić linię telefoniczną. w przeciwnym razie po włożeniu jej do gniazdka można ulec porażeniu prądem. mogą pozbawić użytkownika prawa do użytkowania takich urządzeń. zalecamy zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych linii zasilania i linii telefonicznej. Należy skontaktować się z osobami. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe można zakupić u dystrybutora lub w specjalistycznych sklepach ze sprzętem telefonicznym i elektronicznym. • Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub wykonywania połączeń testowych z numerami alarmowymi należy. które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez ich producenta.Numer REN (Ringer Equivalence Number) Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC dla tego urządzenia można znaleźć na etykiecie umieszczonej na spodniej lub tylnej części urządzenia. Jeśli użytkownik zamierza korzystać z modemu komputerowego lub modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej. Instalowanie urządzeń kilku typów na tej samej linii telefonicznej może spowodować problemy przy nawiązywaniu i w szczególności odbieraniu połączeń telefonicznych. Wtyczka 13 A jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej Brytanii i powinna być odpowiednia. Jednak w niektórych budynkach (głównie starszych) nie ma typowych gniazd 13 A. zgodnie z procedurami określonymi w zasadach i przepisach FCC punkt E części 68. W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją natychmiast wyrzucić. • Urządzenie ma połączenie magnetyczne dla aparatu słuchowego. przydatną do określania. b) da klientowi możliwość usunięcia problemu z urządzeniami. • Jeśli w danej okolicy często występują wyładowania atmosferyczne lub wahania napięcia. Przewody kabla zasilającego mają następujące oznaczenia barwne: • Zielono-żółty: uziemienie • Niebieski: przewód zerowy • Brązowy: faza 11_Informacje o bezpieczeństwie . Należy również wiedzieć. poinformować dyspozytora usług awaryjnych o tym zamiarze. W razie zagubienia pokrywy nie używać wtyczki bez założonej nowej pokrywy. Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych przez firmę telekomunikacyjną. Jednakże w przypadkach gdy zawiadomienie takie jest niemożliwe ze względów praktycznych. firma telekomunikacyjna powinna poinformować klienta o możliwości zaprzestania świadczenia usług telekomunikacyjnych. od których urządzenie zostało zakupione. Zaleca się. na której jest zainstalowane urządzenie. transmisja i odbiór we wszystkich zainstalowanych urządzeniach mogą być zakłócone. W niektórych przypadkach korzystanie z pięciu urządzeń na jednej linii telefonicznej może nie być możliwe. Suma wszystkich numerów REN urządzeń zainstalowanych na linii telefonicznej powinna być mniejsza niż pięć. że zmiany lub modyfikacje w takich urządzeniach. Należy wtedy nabyć odpowiedni adapter. czy linia jest „przeciążona”. Jeśli którekolwiek z urządzeń telefonicznych nie działa właściwie. korzystając z numeru innego niż alarmowy. że: Urządzenie nie jest przeznaczone do połączenia do systemu cyfrowego PBX. Ponowne podłączanie wtyczki jest zabronione.

Kraje EEA/EFTA UE Kraje EEA/EFTA Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania: Informacje o bezpieczeństwie_12 . Brak ograniczeń w obecnym czasie. Francja (z ograniczeniami częstotliwości). Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co. mogą w niej być zamontowane urządzenia radiowej sieci LAN o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej). Grecja.. Włochy. Holandia. 1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej. Polska. Aby sprawdzić. Estonia. Ltd. Urządzenia bezprzewodowe. są dopuszczone do użytkowania tylko w Unii Europejskiej i obszarach stowarzyszonych. których dotyczy zezwolenie: UE Austria. zawierający uwagi i dodatkowe wymagania zapewniające zgodność terminali TBR21 z siecią. Słowenia. jeżeli na etykiecie występuje numer rejestracyjny organu dopuszczającego oraz znak ostrzegawczy. które mogą się znajdować w urządzeniu. Cypr. jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie R&TTE. Luksemburg.4/5 GHz. Ltd. Dania. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń). We wtyczce. Malta. 9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. Portugalia. Niebieski przewód podłączyć do wtyku oznaczonego literą „N” lub kolorem czarnym. Belgia.Jeśli przewody kabla zasilającego są innego koloru niż barwne oznakowania na wtyczce: Należy podłączyć zielono-żółty przewód do wtyku oznaczonego literą „E” lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym. które można zainstalować w drukarce. Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich. Litwa. Finlandia. Łotwa. dopuszczający urządzenie jako jednoterminalowe połączenie z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) — zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC. w których zainstalowane są takie urządzenia. Produkt ten zaprojektowano według wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie — jest on z nimi w pełni zgodny. Kraje europejskie. Aby ułatwić używanie i zastosowanie urządzeń końcowych zgodnych z tym standardem.5–2483. Niniejsza część dotyczy systemów. oznacza deklarację zgodności firmy Samsung Electronics Co. takich jak karty sieci bezprzewodowej. Szwecja i Wielka Brytania Islandia.. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami: 1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich. W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Działem Jakości Euro QA Lab of Samsung Electronics Co. używany na niniejszym produkcie.5 MHz dla urządzeń o mocy nadajnika powyżej 10 mW. Irlandia. zobacz etykietę drukarki. Ltd. związanych z urządzeniami niskonapięciowymi. Niemcy. Czechy. Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Znak CE.. Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (European Telecommunication Standards Institute — ETSI) wydał dokument pomocniczy (EG 201 121). Brązowy przewód podłączyć do wtyku oznaczonego literą „L” lub kolorem czerwonym. adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona wkładka topikowa 13 A. Słowacja. Norwegia i Szwajcaria We Francji zakres częstotliwości ograniczony jest do 2446. funkcjonujące w paśmie 2. Informacje dotyczące europejskiego świadectwa radiowego (dla produktów wyposażonych w urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE) Niniejszy produkt to drukarka przeznaczona do pracy w warunkach domowych lub w biurze. Przetestowano zgodność tego produktu z normami TBR21 i (lub) TBR 38. Hiszpania. czy tego rodzaju urządzenie jest zainstalowane. Liechtenstein. Węgry. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodności z dyrektywą 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych (FAX) Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymał własny certyfikat firmy.

4/5 GHz. w którym istnieje ryzyko zakłócenia działania innych urządzeń lub usług. Urządzenie powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała. 13_Informacje o bezpieczeństwie . Ogólnie zaleca się zachowanie odległości 20 cm pomiędzy ciałem a urządzeniem bezprzewodowym (nie dotyczy to kończyn). Urządzenia komunikacyjne w standardzie IEEE 802. Urządzeń bezprzewodowych nie mogą naprawiać użytkownicy. które można zainstalować w drukarce. Lotniska. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej w systemie dopuszczone są do używania w krajach określonych w oznaczeniach zatwierdzenia do komunikacji radiowej. ostrzeżenia i zalecenia dla poszczególnych krajów podane są w dotyczących ich sekcjach (lub sekcjach grup krajów). Jeżeli kraj. Nie można ich w żaden sposób modyfikować. nie należy go używać przed zamocowaniem wszystkich pokryw i osłon oraz pełnym montażem urządzenia. funkcjonujące w paśmie 2. producent zakłada. miejsca występowania dużego nasycenia tlenem lub gazem palnym to tylko kilka przykładów środowisk. korzystanie z urządzenia może być ograniczone lub zabronione. Aby uzyskać dodatkowe informacje. Przykłady typowych ograniczeń podane są niżej: Urządzenia komunikacji bezprzewodowej mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń lotnictwa cywilnego. jest znacznie niższa niż określona w znanych obecnie ograniczeniach ekspozycji na promieniowanie radiowe. nie jest wymieniony. że urządzeń tych można bezpiecznie używać. szpitale. Należy korzystać tylko ze sterowników zatwierdzonych do użytku w kraju. zobacz zestaw przywracania systemu lub skontaktuj się z działem obsługi technicznej producenta. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną ani nadajnikiem. Ponieważ niniejszy system wyposażono w urządzenie bezprzewodowe. jakie są ograniczenia stosowania urządzeń bezprzewodowych w kraju docelowym. w którym urządzenie będzie stosowane. Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń. Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego oznacza utratę uprawnień do jego stosowania. należy w przypadku podróży pomiędzy krajami uprzednio sprawdzić w lokalnych urzędach regulacji telekomunikacji. W celu naprawy skontaktuj się z producentem. w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub zabronione. aby urządzenia bezprzewodowe były wyłączone podczas podróży samolotem.Zalecenia dotyczące zgodności z przepisami dla urządzeń bezprzewodowych W drukarce mogą być zamontowane urządzenia radiowej sieci LAN o niskiej mocy (nadające w częstotliwości radiowej). W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości używania urządzeń bezprzewodowych w danym środowisku należy zwrócić się do odpowiednich władz o pozwolenie na użycie lub włączenie urządzenia.11 (inaczej bezprzewodowy Ethernet) i Bluetooth są przykładami urządzeń komunikacji bezprzewodowej. W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące stosowania urządzeń bezprzewodowych. Niezależnie od mocy nadajnika należy starać się ograniczyć kontakt z urządzeniem podczas normalnego działania urządzenia. umieszczonych na tabliczce znamionowej urządzenia. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych. W otoczeniu. W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają ściślejszym ograniczeniom. gdy jest włączone i nadaje. Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń). których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń bezprzewodowych. Dodatkowe ograniczenia. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej są ściśle określone przepisami i mogą nie posiadać zezwolenia. w którym używane jest urządzenie. Bieżące przepisy lotnictwa wymagają. Jeżeli system wyposażono w wewnętrzne urządzenie komunikacji bezprzewodowej. należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem certyfikującym w celu uzyskania obowiązujących przepisów.

Informacje o bezpieczeństwie_14 .

Spis treści 2 6 Funkcje urządzenia laserowego Informacje o bezpieczeństwie Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu Elementy panelu sterowania Opis diody LED Status Potwierdzenie stanu kasety z tonerem Przegląd menu Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki Konfigurowanie sprzętu Wymagania systemowe Windows Macintosh Linux Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N) Obsługiwane środowiska sieciowe Konfigurowanie ustawień protokołu sieciowego z poziomu urządzenia Korzystanie z programu SetIP Instalowanie oprogramowania Ustawienia podstawowe urządzenia Ustawianie wysokości Zmiana języka wyświetlacza Ustawianie dźwięków Korzystanie z trybów oszczędzania Automatyczne kontynuowanie Ładowanie oryginałów Na szybie skanera Wybieranie nośnika druku Parametry nośników druku Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie Zalecenia dotyczące specjalnych nośników druku Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru Drukowanie na materiałach specjalnych Ręczne podawanie materiału do drukowania Ustawianie rozmiaru i typu papieru Kopiowanie Zmiana ustawień dla każdej kopii Zaciemnienie Typ oryginału Kopia pomniejszona lub powiększona Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu Kopiowanie plakatów Duplikowanie Usuwanie obrazów tła WSTĘP 18 18 18 18 19 20 20 21 22 22 22 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 27 27 27 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 WPROWADZENIE 23 ŁADOWANIE ORYGINAŁÓW I NOŚNIKÓW DRUKU 29 KOPIOWANIE 36 15_Spis treści .

Spis treści 38 38 Kopiowanie z polepszeniem szarości Ustawianie limitu czasu kopiowania Podstawy skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung Skanowanie do aplikacji Zmiana ustawień dla zadania skanowania Zmiana domyślnych ustawień skanowania Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania drukowania SKANOWANIE 39 41 42 39 39 39 40 40 40 41 41 DRUKOWANIE PODSTAWOWE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PAMIĘCI USB 42 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 49 50 51 52 52 52 52 52 Informacje o pamięci USB Podłączanie pamięci USB Skanowanie do pamięci USB Skanowanie Dostosowywanie skanowania do pamięci USB Drukowanie z pamięci USB Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci USB Wykonywanie kopii zapasowej danych Wykonywanie kopii zapasowej danych Odtwarzanie danych Zarządzanie pamięcią USB Usuwanie pliku obrazu Formatowanie pamięci USB Przeglądanie stanu pamięci USB Drukowanie bezpośrednio z aparatu cyfrowego Drukowanie raportów Drukowanie raportu Dopasowanie kontrastu kolorów Czyszczenie pamięci Czyszczenie urządzenia Czyszczenie elementów zewnętrznych Czyszczenie elementów wewnętrznych Czyszczenie modułu skanera Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Rozprowadzanie toneru Wymiana kasety z tonerem Wymiana zespołu obrazowania Wymiana pojemnika na zużyty toner Części do konserwacji Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web Service Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia KONSERWACJA 45 Spis treści_16 .

Spis treści ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 53 53 53 53 54 54 56 58 58 59 60 63 63 64 64 64 66 67 67 Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru Usuwanie zakleszczeń papieru W zasobniku 1 W obszarze zespołu utrwalającego W obszarze wyjściowym papieru Opis komunikatów na wyświetlaczu Rozwiązywanie innych problemów Podawanie papieru Problemy z drukowaniem Problemy z jakością wydruków Problemy z kopiowaniem Problemy ze skanowaniem Menedżer skanowania firmy Samsung — problemy Częste problemy z systemem Windows Typowe problemy w systemie Linux Typowe problemy na komputerach Macintosh Materiały eksploatacyjne Jak kupić ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 67 68 71 75 76 DANE TECHNICZNE 68 69 69 70 Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki Dane techniczne skanera Dane techniczne kopiarki GLOSARIUSZ INDEKS CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 17_Spis treści .

Tylko modele CLX-3175N 1 2 3 4 5 6 Pokrywa skanera Panel sterowania Wspornik zasobnika wyjściowego Pokrywa przednia Uchwyt pokrywy przedniej Zasobnik 1 7 8 9 10 11 12 Port pamięci USB Kaseta z tonerem Jednostka przetwarzania obrazu Pojemnik na zużyty toner Szyba skanera Moduł skanera Wstęp_ 18 .Wstęp Główne komponenty urządzenia: Niniejszy rozdział obejmuje: • • • • Przegl¹d urz¹dzenia Elementy panelu sterowania Opis diody LED Status Potwierdzenie stanu kasety z tonerem • • • Przegl¹d menu Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu 1 2 3 Port sieciowya Port USB Uchwyt 4 5 6 Gniazdo zasilania Pokrywa tylna Wyłącznik zasilania a.

Umożliwia przejście na wyższy poziom menu. Podczas wprowadzania znaków należy użyć prawego przycisku.) 11 Stop/Clear 2 Kolory toneru Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili. np. Uruchamia zadanie w trybie kolorowym. jeśli zostanie ono podłączone do portu pamięci USB z przodu urządzenia. 12 13 Black Start Color Start • • 3 4 5 6 Status Menu OK Back Strzałki w lewo/ prawo Urządzenia przedstawione na ilustracjach mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. prawa jazdy. (Patrz „Potwierdzenie stanu kasety z tonerem” na stronie 20. (Patrz „Opis diody LED Status” na stronie 20. Patrz dioda LED Status z komunikatami kasety z tonerem. (Patrz „Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych” na stronie 37. takich jak zaciemnienie. rozmiar kopii i liczba kopii. W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzać. do których można przesłać zeskanowany obraz. (Patrz „Informacje o pamięci USB” na stronie 42. Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu identyfikacyjnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Oprogramowanie. 7 8 ID Copy 9 Scan to 10 Direct USB 19 _Wstęp . na jednej stronie arkusza papieru. Należy utworzyć listę skanowania przy użyciu oprogramowania firmy Samsung (program do ustawiania opcji drukarki). dostarczonego z urządzeniem. aby dodać odstęp.Elementy panelu sterowania 1 Wyświetlacz Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania.) Umożliwia dostęp do listy zainstalowanych w komputerze programów. W trybie gotowości umożliwia wyczyszczenie/anulowanie opcji kopiowania. ustawienie typu dokumentu.) Umożliwia przejście do trybu Menu i przewijanie dostępnych menu. Nie należy dotykać powierzchni ani dopuszczać. aby zbliżały się do niej dzieci. Przyciski te umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości. Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie. Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych w urządzeniu pamięci USB. Uruchamia zadanie w trybie czarno-białym.) Wyświetla stan urządzenia. Kolory toneru przedstawione poniżej wyświetlacza LCD odpowiadają komunikatom na wyświetlaczu.

dioda LED Status zmieni kolor na czerwony. aby dowiedzieć się. wskazywany przez strzałkę. patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56. Przykład: • Zielona Miga • • Świeci Czerwona Miga • • Powyższy przykład pokazuje stan kasety z żółtym tonerem. Jakość wydruku można chwilowo poprawić. Instrukcje w sekcji Rozwiązywanie problemów zawierają wskazówki dotyczące poprawnego używania urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o komunikatach o błędach. • Świeci • • Aby rozwiązać problem. należy zawsze sprawdzać komunikaty na wyświetlaczu. Urządzenie działa w trybie oszczędzania energii. Po odebraniu danych lub naciśnięciu dowolnego przycisku urządzenie włącza się automatycznie. Nie można użyć funkcji połączenia bezprzewodowego. drukarka drukuje dane. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu i skorzystaj z informacji zawartych w sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56 w celu rozwiązania problemu. którego dotyczy problem lub który należy wymienić. Kaseta z tonerem jest pusta. (Patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56.) Potwierdzenie stanu kasety z tonerem Stan kaset z tonerem jest wskazywany przez diodę LED Status i na wyświetlaczu LCD. Urządzenie jest włączone i można go używać. Wstęp_ 20 . Sprawdź komunikat na wyświetlaczu i rozwiąż problem. taki jak zakleszczenie papieru. Gdy zielona dioda LED miga powoli. otwarta pokrywa lub brak papieru w zasobniku.) Wystąpił problem. Ponadto symbol strzałki wskazuje kolor toneru. Zamów nową kasetę z tonerem. patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56. Aby uzyskać więcej informacji. praca urządzenia musiała zostać wstrzymana. Patrz „Zamawianie materiałów eksploatacyjnych” na stronie 67. czego dotyczy problem i jak go rozwiązać. Gdy zielona dioda LED miga szybko.Opis diody LED Status Kolor diody LED Status wskazuje bieżący stan urządzenia. rozprowadzając toner w kasecie. Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę. Sprawdź komunikat. Stan Wyłączona • • Opis Zasilanie urządzenia jest wyłączone. Jeśli w kasecie z tonerem pozostało niewiele toneru lub należy ją wymienić. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. korzystając z informacji w sekcji „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 56. urządzenie odbiera dane z komputera. a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat. wyczerpał się toner lub należy wymienić kasetę. Niski poziom toneru w kasecie.

Patrz poniższy schemat. kom. Typ papieru Dzwiek/Glosn. Oznacza to. Dzwiek klaw. Funk. że dana opcja nie dotyczy tego urządzenia. Konfig. Inf. Konfig. Zmien domyslne USB . o sieci 21 _Wstęp .Przegląd menu Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji. Dzwiek alarmu Raport Wsz. Konfig. syst. W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. ekspl. skan. Kolor Numer seryjny Wyczysc ustaw. kopiow. Ethernet Wyczysc ustaw. kop. Jezyk Oszcz. energii Limit czasu Korekta wys. Konfig./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Uklad Dostosuj tlo Polep./powieksz Zaciemnienie Typ oryginalu Funkcja skan. Funkcja USB Rozmiar skan. sieci TCP/IP Szyb. Importuj ust. Konfig. o sieci Konserwacja Us. Konfig. Typ oryginalu Rozdzielczosc Kolor skan. Zmien domyslne Kopie Sort. Format pap. Aby uzyskać dostęp do menu. szar. kontyn. Wszystkie ust. Autom. sieci Konfig. kop.eksp. Zmn. pap.domyslny Konfig. Konfig. Eksportuj ust.mat. raporty Konfiguracja Info. syst. braku Mat. skan. Format skan.urzadz. kopii Zmn. Inf. należy nacisnąć przycisk Menu. Konfig.

5. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej programu SmarThru. SmarThru 4a: jest to dodatkowe oprogramowanie do urządzenia wielofunkcyjnego dla systemu Windows. Sterownik SANE: służy do skanowania dokumentów. W programie SmarThru można również otworzyć inny program do edycji obrazu. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Sterownik drukarki: umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie MAC OS X 10. rozmiaru. Wstęp_ 22 . Ponadto można skorzystać z wielu specjalnych funkcji drukowania. • Macintosh • • • • a. po skonfigurowaniu urządzenia i podłączeniu do komputera należy zainstalować oprogramowanie urządzenia z dostarczonego dysku CD. Sterownik skanera: sterownik TWAIN umożliwia skanowanie dokumentów w urządzeniu. Umożliwia edycję zeskanowanego obrazu na różne sposoby za pomocą zaawansowanego edytora obrazu oraz wysłanie obrazu pocztą elektroniczną. taki jak Adobe Photoshop. 4) Macintosh O O X O • • O X Oa • Linux • O O O X X X O X X • • a. Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki obsługuje następujące standardowe funkcje: • wybór orientacji.4–10.Dostarczane oprogramowanie Aby używać urządzenia jako drukarki i skanera. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. Program Smart Panel: umożliwia monitorowanie stanu urządzenia i alarmuje użytkownika w przypadku wystąpienia błędów podczas drukowania. W poniższej tabeli znajduje się ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki: Sterownik drukarki Funkcja Tryb koloru Opcje urządzenia dotyczące jakości Drukowanie plakatów Wiele stron na jednym arkuszu (N-stron) Drukowanie z dopasowaniem do strony Drukowanie ze zmianą skali Znak wodny Nakładka Windows O O O O Linux O O X O (2. Sterownik skanera: do skanowania dokumentów w urządzeniu służą sterowniki TWAIN i WIA (Windows Image Acquisition). Na dysku CD znajduje się następujące oprogramowanie: Dysk CD Dysk CD z oprogramowaniem drukarki Windows • • Zawartość Sterownik drukarki: umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. źródła papieru i typu nośnika. • liczba kopii. Sterownik drukarki: umożliwia uruchomienie urządzenia z komputera z systemem Linux i drukowanie dokumentów. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia. Program SetIP: służy do ustawiania adresów TCP/IP urządzenia.

zimna oraz wilgoci. Zamieszczono je także w dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. Rozpakuj urządzenie i sprawdź. 6. 5. 2. stabilnej powierzchni. Zdejmij taśmę zabezpieczającą urządzenie. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Aby uzyskać więcej informacji. 23 _Wprowadzenie . tak aby pochylenie nie było większe niż 2 mm. co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub złą jakość wydruków. że wszystkie kable są podłączone do urządzenia. patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 27. 1. 3. źródeł ciepła. Wybierz stabilne miejsce. 4.Wprowadzenie Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia. Miejsce powinno być dobrze wentylowane i znajdować się z dala od światła słonecznego. Należy przeczytać dokument Skrócona instrukcja instalacji i wykonać poniższe czynności. Należy wybrać równą. Ustawienia drukowania są odpowiednie do drukowania na wysokości poniżej 1 000 m. Załaduj papier. Inne warunki mogą mieć negatywny wpływ na jakość wydruku. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • Konfigurowanie sprzętu Wymagania systemowe Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N) • • Instalowanie oprogramowania Ustawienia podstawowe urządzenia Konfigurowanie sprzętu W niniejszej sekcji opisano czynności dotyczące konfiguracji sprzętu. W przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia może zostać zanieczyszczone tonerem. która zapewnia odpowiedni przepływ powietrza. Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani odwracać. Włącz urządzenie. stabilną powierzchnię z taką ilością wolnej przestrzeni. Należy pozostawić dodatkowe wolne miejsce. Upewnij się. aby umożliwić otwieranie pokryw i zasobników. czy dostarczono wszystkie wymagane elementy. Umieść urządzenie na płaskiej. W celu zoptymalizowania drukowania należy zapoznać się z ustawieniem wysokości.

0. Program ten mogą zainstalować tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora.4 GHz (IntelCore2) 512 MB (1 024 MB) 1 GB (2 GB) Do pracy z dużymi. 10. czy komputer spełnia poniższe wymagania: Macintosh WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 1 GB Windows Urządzenie obsługuje następujące systemy operacyjne rodziny Windows.1.06. Wprowadzenie_ 24 .3 – 10. 9. 10.5 GB 1. zeskanowanymi obrazami konieczne jest ustawienie partycji wymiany o wielkości co najmniej 300 MB. Oprogramowanie Windows Terminal Services jest kompatybilne z tym urządzeniem.1 10.1 (32/64bitowe) Mandriva 2005.5 • • Procesor Intel 867 MHz lub szybszy. 6.0. Pentium IV 2.0 (32bitowe) RedHat Enterprise Linux WS 4. 10. 9.10. 4. 9.4 • • PROCESOR Procesor Intel Power PC G4/G5 • • Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 • • • Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 3 GHz Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) 128 MB dla komputera Macintosh z procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB dla komputera Mac z procesorem Intel (1 GB) Mac OS X 10. PowerPC G4/G5 512 MB (1 GB) 1 GB Linux ELEMENT System operacyjny • • • • • • • • • • Procesor Pamięć RAM Wolne miejsce na dysku twardym • • WYMAGANIA (ZALECANE) RedHat 8. 2006.25 GB do 2 GB 15 GB 10 GB PROCESOR PAMIĘĆ RAM Mac OS X 10.0 lub nowszej.0.Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić.1 (32bitowe) SuSE Linux 9. 9.2 (32/64bitowe) SuSe Linux Enterprise Desktop 9. 5 (32/64bitowe) Fedora Core 1~7 (32/64bitowe) Mandrake 9.2.04 (32/64bitowe) Debian 3. 2007 (32/64bitowe) SuSE Linux 8.0 (32/64bitowe) W przypadku wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6. 10. 10 (32/64bitowe) Ubuntu 6.0. WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY PAMIĘĆ RAM 128 MB (256 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (1 024 MB) 512 MB (2048 MB) WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 600 MB 1. 7.2. Sterownik skanera dla systemu Linux obsługuje maksymalną rozdzielczość optyczną.3.2 (32bitowe).

Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Siec. Zamknij okno autostartu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 4. Ten program nie jest obsługiwany w środowisku systemu Linux. maskę podsieci i bramę domyślną.samsungprinter. należy skonfigurować protokoły sieciowe. a następnie OK.Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N) Aby urządzenie mogło pracować jako drukarka sieciowa. a następnie naciśnij przycisk OK. Potwierdź. jeśli zostanie wyświetlone. Obsługiwane środowiska sieciowe W poniższej tabeli przedstawiono środowiska sieciowe obsługiwane przez urządzenie: Element Karta sieciowa Sieciowy system operacyjny Protokoły sieciowe • • • • • • • • • • • Wymagania Ethernet 10/100 Base-TX Windows 2000/XP/2003/Vista Różne dystrybucje systemu Linux MAC OS 10. 4. a następnie kliknij przycisk Zastosuj. 2. Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Adres IP. aby zakończyć instalację. zawierający jego adres MAC. Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno pozycje Wszystkie programy > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP. tj. 8. 3. Uruchom Eksplorator Windows i otwórz dysk X (X oznacza napęd dysków CD-ROM). Jest to szczególnie przydatne dla administratora sieci. Program ten umożliwi automatyczne ustalenie parametrów sieciowych. Kliknij przycisk OK. Wprowadź adres MAC karty sieciowej. W przypadku braku pewności co do sposobu konfiguracji należy skontaktować się z administratorem sieci. • SyncThru™ Web Service: Serwer internetowy wbudowany w sieciowy serwer druku. Wydrukuj raport informacji o ustawieniach sieci dla urządzenia.Dostosowanie ustawień urządzenia.exe. Podstawowe ustawienia sieciowe można skonfigurować za pomocą panelu sterowania urządzenia. Patrz „Drukowanie raportu” na stronie 45. że urządzenie jest włączone. Dwukrotnie kliknij Aplikacja > SetIP. 3. Upewnij się. • • Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. 6. Włóż do napędu dysk CD ze sterownikiem dostarczony z urządzeniem. 2. 6. • SyncThru™ Web Admin Service: Oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania drukarką przeznaczone dla administratorów sieci. (Patrz „Korzystanie z programu SetIP” na stronie 25.konfigurowanie parametrów sieciowych niezbędnych do podłączenia urządzenia do różnych środowisk sieciowych.com/networking/bonjour/download/.3 – 10. Kliknij przycisk Zakończ. Naciśnij przycisk Menu. 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji. Wprowadź wartość z zakresu od 0 do 255 za pomocą przycisków strzałek i naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.) Korzystanie z programu SetIP Ten program jest przeznaczony do ustawiania sieciowego adresu IP za pomocą adresu MAC. 2. Kliknij przycisk w oknie SetIP. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji TCP/IP. a następnie naciśnij przycisk OK. Uruchamianie programu 1. 3.com. 25 _Wprowadzenie . korzystając z programów służących do administrowania siecią. w którym można uzyskać dostęp do firmowej sieci intranet. W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. 7. numeru seryjnego karty sieciowej drukarki. Tę procedurę należy powtórzyć dla bajtów od 1 do 4. • SetIP: Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów sieciowych i ręczne konfigurowanie adresów IP używanych dla protokołu TCP/IP.apple. Naciśnij przycisk Stop/Clear. należy wykonać poniższe kroki. 5. Program SyncThru™ Web Admin Service umożliwia efektywne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. 5. 9. Jeżeli znajdujesz się w środowisku ze zmiennym adresem IP i potrzebujesz ustawić protokół sieciowy DHCP. aby zainstalować program. Kliknij przycisk OK. adres IP. że wszystkie ustawienia są prawidłowe. Instalacja programu 1. Dwukrotnie kliknij ikonę Setup. a następnie naciśnij przycisk OK. W przypadku korzystania z systemu Macintosh lub Linux OS patrz Sekcja Oprogramowanie. wybierz program Bonjour odpowiedni dla danego systemu operacyjnego i zainstaluj go. Powtórz krok 7 w celu konfiguracji innych parametrów TCP/IP: maski podsieci i adresu bramy. Konfigurowanie ustawień protokołu sieciowego z poziomu urządzenia Aby skonfigurować parametry sieci TCP/IP. Upewnij się. Program ten można pobrać z witryny http://solution. przejdź do witryny http://developer. umożliwiając równoczesne ustawienie kilku adresów IP. Wprowadzając adres MAC nie podawaj dwukropka (:). który umożliwia: . a urządzenie wydrukuje informacje sieciowe. aby powrócić do trybu gotowości. 6. że urządzenie jest podłączone do sieci za pośrednictwem kabla Ethernet RJ-45. .5 TCP/IP Standard TCP/IP LPR IPP/HTTP Bonjour DHCP BOOTP Ustawienia sieciowe można również skonfigurować. 5. aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Statyczny. aby wprowadzić kompletny adres.

Procedura oraz okna wyświetlane podczas instalacji mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego. a następnie kliknij przycisk OK. Aby sprawdzić adres IP lub MAC urządzenia. W przypadku korzystania z systemu Macintosh lub Linux OS patrz Sekcja Oprogramowanie. • 1. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. że konfiguracja sieciowa urządzenia została zakończona (patrz „Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N)” na stronie 25). Kliknij przycisk Dalej. Dysk CD-ROM powinien zostać automatycznie uruchomiony i na ekranie powinno pojawić się okno instalacji. a następnie kliknij przycisk Dalej. którą chcesz zainstalować i kliknij przycisk Dalej. W przypadku braku pewności co do adresu IP należy skontaktować się z administratorem sieci lub wydrukować informacje o konfiguracji sieci (patrz „Drukowanie raportów” na stronie 45). co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Pojawi się lista urządzeń dostępnych w sieci. Wybierz z listy drukarkę. 4. klikając przycisk Przeglądaj. aby odświeżyć listę lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. kliknij przycisk Uruchom Setup. Upewnij się. funkcji drukarki lub używanego interfejsu.Instalowanie oprogramowania Należy zainstalować oprogramowanie urządzenia konieczne do drukowania. wydrukuj stronę konfiguracyjną sieci (patrz „Drukowanie raportów” na stronie 45).exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. 2. Wprowadzenie_ 26 . 7. kliknij kolejno polecenia Start > Uruchom. Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM. Oprogramowanie to obejmuje sterowniki.exe. W przypadku systemu Windows Vista kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom i wpisz ciąg X:\Setup. Aby znaleźć udostępnioną drukarkę sieciową (ścieżkę UNC). • Poniższa procedura obowiązuje w przypadku korzystania z urządzenia jako urządzenia sieciowego. 3.exe. zapoznaj się z Sekcja Oprogramowanie. 5. Wybierz pozycję Standardowa instalacja drukarki sieciowej. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP urządzenia. Podłącz kabel sieciowy do urządzenia. aby dodać urządzenie do sieci. W tym celu zaznacz odpowiednie pola wyboru i kliknij przycisk Zakończ. 6. wybierz opcję Drukarka udostępniona (UNC) i wprowadź nazwę drukarki ręcznie lub znajdź udostępnianą drukarkę. • • Jeśli na liście nie ma danego urządzenia. Wprowadź ciąg X:\Setup. • Powyższe okno może się nieco różnić w przypadku ponownego instalowania sterownika. Jeśli okno w systemie Windows Vista zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzanie. Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. aplikacje i inne łatwe w obsłudze programy. Jeśli urządzenie ma zostać podłączone za pomocą kabla USB. zastępując znak „X” literą odpowiadającą napędowi. Jeżeli okno instalacji nie zostanie wyświetlone. kliknij przycisk Aktualizuj. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik urządzeń Samsung.

a następnie naciśnij przycisk OK. należy wykonać następujące czynności: 1. Po zakończeniu instalacji należy przejść do właściwości drukarki. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. sygnał dźwiękowy jest odtwarzany przy każdym naciśnięciu klawisza. 2.p. na której urządzenie jest używane. Kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Korekta wysokości. 1. Aby wybrać lub zmienić określone wartości. 4.. Naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia odpowiedniego stanu. 5. 3. gdy urządzenie nie jest używane. aby powrócić do trybu gotowości. czy zainstalowano sterownik drukarki z dostarczonego dysku CD z oprogramowaniem drukarki. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu. a następnie naciśnij przycisk OK.. 4. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. a następnie OK. Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci. Zmiana języka wyświetlacza Aby zmienić język wyświetlania na panelu sterowania. 5. syst. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Poniższe informacje pozwalają na skonfigurowanie urządzenia w celu uzyskania jak najwyższej jakości wydruku.m. energii. okno SyncThru Web Service zostanie wyświetlone automatycznie. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Jezyk. 0 1 2 3 4 Normalne Wysoko 1 Wysoko 2 Wysoko 3 Korzystanie z trybów oszczędzania Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii umożliwia zmniejszenie poboru prądu. a następnie naciśnij przycisk OK.: Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy. Ustawienia podstawowe urządzenia Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień domyślnych urządzenia. Podczas instalacji sterownika drukarki instalator sterownika wykrywa ustawienia lokalne systemu i ustawia domyślny rozmiar strony dla drukarki.. Dźwięk klawiszy i dźwięk alarmu 1. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. 2. Ustawianie dźwięków Można kontrolować następujące dźwięki: • Dzwiek klaw. 2. syst. należy ponownie zainstalować sterownik drukarki. Jeśli opcja ma wartość Wl. Wybierz odpowiednią wartość wysokości. 27 _Wprowadzenie . a następnie kliknij przycisk Zastosuj. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. zależne od wysokości nad poziomem morza. Po ustawieniu tej opcji na Wl. na jakiej urządzenie będzie używane. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia komunikatu Dzwiek/Glosn. syst..• • Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji urządzenie nie działa prawidłowo. Ustawianie wysokości Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Oszcz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanej opcji dźwięku. Patrz sekcja Oprogramowanie. należy zapoznać się z następną sekcją. 5. Można także kliknąć pozycję Smart Panel na pasku stanu w systemie Mac OS X. 6. należy ustalić wysokość. 2. 4. aby zmienić rozmiar papieru. W przypadku korzystania z innych ustawień lokalnych należy odpowiednio zmienić rozmiar papieru. Naciśnij przycisk Stop/Clear. aby powrócić do trybu gotowości. 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Smart Panel na pasku zadań systemu Windows (lub w obszarze powiadamiania systemu Linux). Można włączyć ten tryb i określić czas oczekiwania urządzenia po wydrukowaniu zadania przed przejściem do stanu zmniejszonego zużycia prądu. Przed ustawieniem wysokości n. a następnie OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. aby powrócić do trybu gotowości. w przypadku wystąpienia błędów rozlega się sygnał dźwiękowy. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig. Kliknij przycisk Ustawienia drukarki. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie OK. 6.urzadz. Naciśnij przycisk Menu. Sprawdź. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Naciśnij przycisk Stop/Clear. • Dzwiek alarmu: Służy do wyłączania dźwięku alarmu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego języka. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Menu. Wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. 6. Naciśnij przycisk Menu.urzadz. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. Kliknij kolejno Ustawienia urządzenia > Ustawienia (lub Konfiguracja urządzenia) > Korekta wysokości.

kontyn. • Wyl. 7. Naciśnij przycisk OK. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. syst. gdy zostanie wyświetlony komunikat Konfig.urzadz. 6. • Wl. 3. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo aż do wyświetlenia wybranej opcji składania. Wprowadzenie_ 28 . a następnie OK. Naciśnij przycisk OK. 1.: w przypadku niezgodności ustawionego rozmiaru papieru z rozmiarem papieru w zasobniku powoduje automatyczną kontynuację drukowania po upływie określonego czasu. Naciśnij przycisk Menu. aby powrócić do trybu gotowości.: w przypadku niezgodności rozmiaru papieru z rozmiarem papieru w zasobniku oczekuje do chwili naciśnięcia przycisku Black Start lub Color Start na panelu sterowania. a następnie naciśnij przycisk OK..Automatyczne kontynuowanie Ta opcja określa.. czy urządzenie będzie kontynuować drukowanie w przypadku niezgodności rozmiaru papieru w zasobniku z wybranymi ustawieniami. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. aby zapisać wybór. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Autom. Naciśnij przycisk Stop/Clear.

Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania może wpłynąć na jakość kopii i zużycie toneru. • • • Należy uważać. Na szybie skanera 1. aż jej zawiasy zostaną zablokowane. Jest to szkodliwe dla oczu i może być niebezpieczne. Można się zranić. aby nie zbić szyby skanera. • • • 2. Unieś i otwórz pokrywę skanera. 3. Należy zawsze utrzymywać ją w czystości. Kurz na szybie skanera może powodować powstawanie czarnych kropek na wydruku. Zamknij pokrywę skanera.Ładowanie oryginałów i nośników druku W tym rozdziale opisano sposoby ładowania oryginałów i nośników druku do urządzenia. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Ładowanie oryginałów Wybieranie nośnika druku Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru • • Drukowanie na materiałach specjalnych Ustawianie rozmiaru i typu papieru Ładowanie oryginałów Do wkładania oryginałów w celu ich skopiowania i zeskanowania można użyć szyby skanera. Podczas skanowania lub kopiowania nie należy patrzeć na światło wewnątrz skanera. Jeśli książka lub czasopismo są grubsze niż 30 mm. 29 _Ładowanie oryginałów i nośników druku . Należy uważać. należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie. a następnie zamknąć pokrywę. aby pokrywa skanera nie spadła na ręce. Można się zranić. Połóż dokument stroną zadrukowaną skierowaną w dół na szybie skanera i wyrównaj go ze wskaźnikiem dopasowania znajdującym się w lewym górnym rogu szyby. W przypadku kopiowania strony z książki lub czasopisma należy unieść pokrywę skanera.

koperty. mogą powodować następujące problemy: • niska jakość wydruku. które nie są zgodne z zaleceniami podanymi w tym podręczniku użytkownika. nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. • przedwczesne zużycie urządzenia. • Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji. • Używanie nośników druku niespełniających tych specyfikacji może powodować wymagające naprawy uszkodzenia urządzenia. żywsze obrazy. to istotne czynniki wpływające na wydajność urządzenia i jakość wydruków. które spełniają wymagania określone dla danego urządzenia. • Gładkość powierzchni: gładkość nośnika druku ma wpływ na ostrość wydruku na papierze. Przed zakupem dużych ilości nośnika druku należy upewnić się. • częstsze zakleszczenia papieru. Właściwości nośników. Powodem może być nieprawidłowe korzystanie. że spełnia on wymagania podane w tym podręczniku użytkownika. skład. takie jak gramatura. rozmiar i waga nośników druku dla urządzenia (zostaną opisane w dalszej części tej sekcji). takich jak papier zwykły. niedopuszczalne poziomy temperatur i wilgotności oraz inne czynniki. Przy wyborze nośników druku należy uwzględnić następujące czynniki: • Typ.Wybieranie nośnika druku Można drukować na różnych nośnikach. • Oczekiwane rezultaty: wybór nośnika druku powinien uwzględniać rodzaj zadania. W tym urządzeniu nie należy używać papieru fotograficznego do drukarek atramentowych. Naprawy takie nie są objęte umową gwarancyjną ani serwisową firmy Samsung. • Jasność: niektóre nośniki druku są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać ostrzejsze. etykiety i folia przezroczysta. Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 30 . Należy zawsze używać nośników druku. Nośniki druku. Mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. a pomimo tego wydruki na nich wykonane nie będą zadowalające. ziarnistość i zawartość wilgoci.

31 _Ładowanie oryginałów i nośników druku .6 x 152. e. c. Zalecane nośniki: Folie przezroczyste do kolorowych drukarek laserowych marki Xerox np. Jeśli gramatura nośnika przekracza 105 g/m2. d. f. należy wkładać papier do zasobnika po jednym arkuszu. Zalecane nośniki: tylko papier błyszczący (A4) do tego urządzenia HP Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A). A4 Lettere. b.Parametry nośników druku Typ Papier zwykły Letter Legal US Folio A4 Oficio JIS B5 ISO B5 Executive A5 Statement A6 Koperta Koperta Monarch Koperta rozmiaru 6 3/4 Koperta nr 10 Koperta nr 9 Koperta DL Koperta C5 Koperta C6 Gruby papier Cienki papier Etykietyc Brystol Folia przezroczystad Papier błyszczący Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Letter. Zalecane nośniki: tylko papier błyszczący (Letter) do tego urządzenia HP Brochure Paper (produkt: Q6611A). A4 Kartka pocztowa Letter. 3R 2780(Letter). Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu. Gładkość 100 do 250 (Sheffield). A4f Rozmiar 216 x 279 mm 216 x 356 mm 216 x 330 mm 210 x 297 mm 216 x 343 mm 182 x 257 mm 176 x 250 mm 184 x 267 mm 148 x 210 mm 140 x 216 mm 105 x 148 mm 98 x 191 mm 92 x 165 mm 105 x 241 mm 98 x 225 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego 101. 3R 91331(A4).4 mm Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego Patrz sekcja dotycząca papieru zwykłego 76 x 160 mm 216 x 356 mm Od 90 do 105 g/m2 Od 60 do 70 g/m2 Od 120 do 150 g/m2 Od 105 do 163 g/m2 Od 138 do 146 g/m2 160 g/m2 Od 60 do 163 g/m2 1 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku 5 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku Od 75 do 90 g/m2 5 arkusz w przypadku podawania ręcznego w zasobniku Wymiary Gramaturaa Od 60 do 105 g/m2 Pojemnośćb 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 na zasobnik Rozmiar minimalny (niestandardowy) Rozmiar maksymalny (niestandardowy) a.

wewnętrzną wyściółką. Legal. dobrze sprasowanymi zagięciami. Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki: .Stan: koperty nie powinny być pomarszczone. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się etykiet podczas drukowania. Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie wykonanych kopert. Nie należy używać kopert ze spinaczami.Budowa: przed drukowaniem koperty powinny leżeć płasko. Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert.Klej: materiał klejący musi wytrzymywać temperaturę utrwalania urządzenia. fałdowanie lub zakleszczanie papieru. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. JIS B5. z ostrymi. co może spowodować zakleszczenie papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia. a nawet mogą uszkodzić zespół utrwalający. . Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie. US Folio. pomarszczonych. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Ogólne dane techniczne” na stronie 68. etykiety mogą odklejać się od arkuszy. z zagięciem nie przekraczającym 6 mm i nie powinny być wypełnione powietrzem. Należy upewnić się. . W aplikacji należy ustawić marginesy na przynajmniej 6. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez urządzenie. Etykiety • • • • • • • • • • • 1 właściwe 2 niewłaściwe Brystol i materiały o niestandardowych rozmiarach • • Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 32 . . Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki: .Rozmiary nośników obsługiwane w każdym trybie Tryb Tryb kopiowania Rozmiar Letter. A6 Wszystkie rozmiary obsługiwane przez urządzenie Źródło zasobnik 1 Typ nośnika Koperty (ciąg dalszy) • Zalecenia Klej kopert z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną klapką zamykaną nad miejscem sklejenia powinien wytrzymywać temperaturę utrwalania drukarki przez 0. Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Dane techniczne drukarki” na stronie 69. .1 sekundy. Jeżeli między etykietami są odstępy. że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej. Tryb drukowania zasobnik 1 Zalecenia dotyczące specjalnych nośników druku Typ nośnika Koperty • Zalecenia Drukowanie na kopertach zależy od jakości kopert. W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić marginesy nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty.Temperatura: należy używać kopert wytrzymujących temperaturę i ciśnienie występujące w urządzeniu podczas pracy. W przeciwnym wypadku może nastąpić zakleszczenie.4 mm od krawędzi materiału. co może powodować poważne zakleszczenia. że zakładki na obu końcach koperty dochodzą do samych rogów koperty. z pęcherzykami lub innymi oznakami odklejania się. Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej niż raz. z pęcherzykami powietrza ani uszkodzonych w inny sposób.Zwijanie: przed drukowaniem etykiety muszą leżeć płasko i nie mogą się wyginać bardziej niż 13 mm w żadnym kierunku.Rozmieszczenie: należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami. z warstwami samoprzylepnymi lub zawierających inne materiały syntetyczne. należy używać tylko etykiet przeznaczonych do stosowania w urządzeniach laserowych. A4.Gramatura: gramatura papieru koperty nie powinna przekraczać 90 g/m2.Stan: nie należy używać etykiet pomarszczonych. okienkami. wyszczerbione ani uszkodzone w inny sposób. Oficio. Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty. Executive. Nie wolno drukować na nośnikach o rozmiarach mniejszych niż 76 mm szerokości oraz 356 mm długości. . zatrzaskami. . Należy upewnić się. A5.

Typ nośnika Papier z nadrukiem •

Zalecenia Nadruki powinny być wydrukowane za pomocą tuszu odpornego na wysoką temperaturę, który nie topi się, nie odparowuje ani nie wydziela niebezpiecznych substancji pod wpływem temperatury utrwalania urządzenia przez 0,1 sekundy. Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych technicznych urządzenia na stronie „Ogólne dane techniczne” na stronie 68. Tusz nagłówka nie może być łatwopalny i nie powinien powodować uszkodzenia wałków drukarki. W celu zapobiegania zmianom formularze i papier firmowy należy przechowywać w opakowaniach nieprzepuszczających wilgoci. Przed załadowaniem papieru z nadrukiem, np. formularzy lub papieru firmowego, należy sprawdzić, czy tusz na papierze jest suchy. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz może rozmazać się na papierze, co pogorszy jakość wydruku.

4. Przesuń prowadnicę długości papieru, aż delikatnie dotknie końca stosu papieru. Ściśnij prowadnicę długości papieru i dosuń ją do brzegu stosu papieru, nie powodując zgięć.

• • •

W przypadku papieru mniejszego niż Letter należy ustawić prowadnice w początkowych położeniach i wyregulować prowadnice długości i szerokości papieru.

Używanie papieru fotograficznego lub powlekanego może powodować problemy wymagające naprawy. Gwarancja firmy Samsung ani umowy serwisowe nie obejmują takich napraw.

Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru
Aby włożyć dłuższy papier, taki jak papier o rozmiarze Legal, należy dostosować prowadnice papieru, aby przedłużyć zasobnik papieru. Aby zmienić rozmiar w zasobniku 1 na inny, należy prawidłowo wyregulować prowadnicę długości papieru. 1. Wyciągnij zasobnik 1 z urządzenia. Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z zasobnika 1. 2. Ręcznie wyciągnij zasobnik, naciskając i odblokowując blokadę prowadnicy u góry zasobnika.

Jeśli żądany papier do drukowania ma długość mniejszą niż 222 mm, naciśnij i odblokuj blokadę prowadnicy w zasobniku i wciśnij zasobnik ręcznie. Dostosuj prowadnicę długości papieru i prowadnicę szerokości papieru.

• •

Nie należy zbyt mocno dociskać papieru prowadnicami, ponieważ może to spowodować jego wygięcie. Jeśli prowadnice szerokości papieru nie zostaną ustawione, mogą wystąpić zakleszczenia papieru.

3. Włóż papier do zasobnika. 5. Zamknij pokrywę papieru.

33 _Ładowanie oryginałów i nośników druku

6. Wsuń zasobnik 1 z powrotem do urządzenia. 7. Po załadowaniu papieru należy ustawić typ i rozmiar papieru dla zasobnika. Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 35. • • Jeśli w zasobniku znajduje się za mało papieru, należy załadować więcej papieru. Można także załadować papier już zadrukowany. Strona zadrukowana powinna być skierowana w górę, niezagiętą krawędzią do przodu. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, należy obrócić papier. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.

Zasobnik jest wstępnie ustawiony na rozmiar A4 lub Letter, w zależności od kraju sprzedaży. Aby zmienić rozmiar z A4 lub Letter, należy odpowiednio ustawić dźwignię i prowadnicę szerokości papieru. 1. Wyciągnij zasobnik z urządzenia. Otwórz pokrywę papieru i w razie potrzeby wyjmij papier z zasobnika. 2. Aby zmienić rozmiar na Letter, chwyć dźwignię z tyłu zasobnika i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

3. Ściśnij prowadnicę szerokości i przesuń ją do krawędzi dźwigni.

Aby zmienić rozmiar na A4, przesuń najpierw prowadnicę szerokości papieru w lewo, a następnie obróć dźwignię przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. W przypadku zbyt silnego nacisku na dźwignię, można uszkodzić zasobnik.

Ładowanie oryginałów i nośników druku_ 34

Drukowanie na materiałach specjalnych
Do urządzenia można ładować materiały specjalnych typów i rozmiarów, np. pocztówki, karty i koperty. Jest to szczególnie przydatne w przypadku drukowania pojedynczych stron na papierze firmowym lub kolorowym. Do zasobnika należy wkładać tylko nośniki druku jednego rozmiaru. W celu uniknięcia zakleszczenia papieru nie należy dokładać papieru do zasobnika, jeśli nie jest on pusty. Dotyczy to również innych typów nośników druku. • Materiały do drukowania należy wkładać stroną do zadrukowania skierowaną do góry, z górnym brzegiem skierowanym do zasobnika uniwersalnego i należy je umieszczać na środku zasobnika Materiały należy umieszczać na środku na środku zasobnika • Aby uniknąć zakleszczenia papieru i problemów z jakością druku, należy zawsze ładować nośniki druku określone w specyfikacji. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30.) • Przed włożeniem kart pocztowych, kopert i etykiet do zasobnika należy wygładzić ewentualne zagięcia. 1. Załaduj papier. (Patrz „Zmienianie rozmiaru papieru w zasobniku papieru” na stronie 33.) W zależności od używanego nośnika należy pamiętać o następujących zaleceniach dotyczących ładowania: • Koperty: stroną z zakładkami do dołu i z miejscem na znaczek u góry z lewej strony. • Etykiety: umieścić stroną do zadrukowania skierowaną do góry z górnym krótkim brzegiem skierowanym w stronę urządzenia. • Papier z nadrukiem: stroną z nadrukiem do góry, z górnym brzegiem skierowanym w stronę urządzenia • Brystol: stroną do zadrukowania skierowaną do góry, z krótkim brzegiem skierowanym w stronę urządzenia. • Papier zadrukowany: wcześniej zadrukowaną stroną w dół, z niezagiętym brzegiem skierowanym do urządzenia 2. Jeśli drukujesz w aplikacji, uruchom menu drukowania. 3. Przed drukowaniem otwórz właściwości drukarki 4. Naciśnij kartę Papier we właściwościach drukarki i wybierz odpowiedni typ papieru. Jeśli chcesz użyć etykiety, ustaw typ papieru na Etykieta. 5. Wybierz opcję Ręcznie w obszarze źródła papieru, a następnie kliknij przycisk OK. 6. Rozpocznij drukowanie w aplikacji 7. Naciśnij przycisk Black Start lub Color Start na urządzeniu, aby rozpocząć podawanie papieru. Rozpocznie się drukowanie. • W przypadku drukowania wielu stron: po wydrukowaniu pierwszej strony włóż następny arkusz i naciśnij przycisk Black Start lub Color Start. Powtórz czynność dla każdej strony, która ma być wydrukowana. Zmienione ustawienia pozostają aktywne tylko podczas używania programu, w którym zostały zmienione.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru
Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ papieru za pomocą przycisków na panelu sterowania. Te ustawienia będą miały zastosowanie do trybu kopiowania. Aby drukować z komputera PC, należy wybrać rozmiar i typ papieru w aplikacji, która jest używana na komputerze. 1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie OK. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. syst., a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Konfig. pap., a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Format pap.. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia używanego rozmiaru papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Typ papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia używanego rozmiaru papieru, a następnie naciśnij przycisk OK. 8. Naciśnij przycisk Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli chcesz użyć papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur, wybierz Własny na karcie Papier we właściwościach drukarki. Patrz sekcja Oprogramowanie.

Ręczne podawanie materiału do drukowania
• •

35 _Ładowanie oryginałów i nośników druku

Kopiowanie
Ten rozdział zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące kopiowania dokumentów.
Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • Kopiowanie Zmiana ustawień dla każdej kopii Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania • • Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Ustawianie limitu czasu kopiowania

Kopiowanie
1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do skopiowania skierowaną w dół. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. 2. W razie potrzeby wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisku strzałki w lewo/prawo. 3. Można dostosować ustawienia kopiowania, w tym rozmiar kopii, zaciemnienie i typ oryginału, za pomocą przycisków panelu sterowania. (Patrz „Zmiana ustawień dla każdej kopii” na stronie 36.) W razie potrzeby można użyć specjalnych funkcji kopiowania, takich jak kopiowanie 2 lub 4 stron na arkuszu. 4. Naciśnij przycisk Color Start, aby rozpocząć kopiowanie w kolorze. Lub naciśnij przycisk Black Start, aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe. Wykonywane zadanie drukowania można anulować. Po naciśnięciu przycisku Stop/Clear kopiowanie zostanie zatrzymane.

Typ oryginału
Ustawienie typu oryginału służy do poprawy jakości kopii poprzez wybranie typu dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. 1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. kopiow.. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Typ oryginalu, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego trybu obrazu, a następnie naciśnij przycisk OK. • Tekst: przeznaczony dla oryginałów zawierających głównie tekst. • Tekst/zdjecie: przeznaczony dla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia. • Zdjecie: używany, gdy oryginałami są fotografie. • Czasopismo: używany, gdy oryginałami są czasopisma. 6. Naciśnij przycisk Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości.

Zmiana ustawień dla każdej kopii
Urządzenie udostępnia domyślne ustawienia kopiowania, dzięki czemu można szybko i łatwo wykonać kopię. Jeśli jednak wymagana jest zmiana opcji dla każdej kopii, należy użyć przycisków funkcji kopiowania na panelu sterowania. Jeśli podczas ustawiania opcji kopiowania zostanie naciśnięty przycisk Stop/Clear, wszystkie opcje ustawione dla bieżącego zadania kopiowania zostaną anulowane i przywrócone do stanu domyślnego. Ewentualnie zostaną one automatyczne przywrócone do wartości domyślnych po zakończeniu wykonywania kopii.

Kopia pomniejszona lub powiększona
Rozmiar kopiowanego dokumentu można pomniejszyć lub powiększyć o 25–400%, jeśli oryginalne dokumenty kopiowane są z szyby skanera.

Aby wybrać zdefiniowany wcześniej rozmiar kopii:
1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. kopiow.. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zmn./powieksz, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia rozmiaru, a następnie naciśnij przycisk OK.

Zaciemnienie
W przypadku oryginałów zawierających wyblakłe zaznaczenia i ciemne obrazy można dostosować jaskrawość w celu uzyskania czytelnej kopii. 1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. kopiow.. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zaciemnienie, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego trybu kontrastu, a następnie naciśnij przycisk OK. • Jasny: działa prawidłowo w przypadku ciemnego druku. • Normalny: działa prawidłowo w przypadku standardowych, ręcznie pisanych lub drukowanych oryginałów. • Ciemny: działa prawidłowo w przypadku jasnego druku. 6. Naciśnij przycisk Stop/Clear, aby powrócić do trybu gotowości.

Aby wyskalować kopię bezpośrednio, wprowadzając współczynnik skalowania:
1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. kopiow.. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Zmn./powieksz, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Wlasne, a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo, aby wprowadzić odpowiedni rozmiar kopii. Aby szybko przewinąć do odpowiedniego rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

Kopiowanie_ 36

a następnie naciśnij 3 przycisk OK. Oficio. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3. str i nacis. Naciśnij przycisk Menu. Folio. Podczas ustawiania opcji kopiowania naciśnięcie przycisku Stop/Clear powoduje anulowanie zmiany ustawień i przywrócenie ich domyślnego stanu. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. skopiowana zostanie tylko przednia strona. [Start]. aby rozpocząć kopiowanie w kolorze. 2. zadanie kopiowania zostanie anulowane. 1. na ark. W przypadku wykonywania pomniejszonej kopii w dolnej części kopii mogą pojawić się czarne linie. Jeśli oryginał jest większy niż obszar wydruku. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zmien domyslne.7. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. Nie można ustawić rozmiaru kopii za pomocą przycisku Zmn. Naciśnij przycisk OK. • • • Jeśli nie naciśniesz przycisku Color Start lub Black Start. aby powrócić do trybu gotowości. 6. 3. Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną przyłożoną do szyby skanera.. Lub naciśnij przycisk Black Start. a następnie naciśnij przycisk OK. niektóre fragmenty mogą nie zostać wydrukowane. aby powrócić do trybu gotowości. Podczas kopiowania dokumentu używane są ustawienia domyślne. Zmienianie domyślnych ustawień kopiowania W przypadku opcji kopiowania. w tym zaciemnienia. Naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. 4. 1 2 2 4 Aby ta funkcja była dostępna. 8. 2. 5. Naciśnij przycisk ID Copy. 3. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 1 4. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania Można włączać następujące funkcje kopiowania: Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych Urządzenie może drukować 2-stronne oryginały na jednym arkuszu papieru o rozmiarze A4. 2. 5. Letter. kop. Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony oryginału i wyświetli komunikat Wloz tylna str i nacis. 7. Naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Wloz przed. [Start]. Urządzenie drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie arkusza papieru. rozmiaru kopii i liczby kopii. lub 4 str. aby mieściły się na jednej kartce papieru. na ark. oryginał należy umieścić na szybie skanera. aby powrócić do trybu gotowości. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia. typu oryginału. B5. aby rozpocząć kopiowanie czarno-białe. A5 i A6. Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu Urządzenie może wydrukować 2 lub 4 oryginalne obrazy zmniejszone tak. 8. Następnie zamknij pokrywę skanera. Powtórz czynności od 5 do 6./powieksz w przypadku tworzenia kopii 2 lub 4 stron na jednym arkuszu. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Odwróć oryginał i umieść go na szybie skanera. takich jak wizytówki. kopiow. Executive. a drugą stronę na dolnej połowie bez zmniejszania rozmiaru oryginału. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji 2 str. można ustawić najczęściej używane wartości.. Naciśnij przycisk OK. zgodnie ze wskazaniami strzałek. a następnie zamknij pokrywę skanera. Ta funkcja jest przydatna podczas kopiowania niewielkich dokumentów. Naciśnij przycisk Menu.. 5. aby zapisać ustawienia. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Uklad. Naciśnij przycisk Color Start. a urządzenie powróci do trybu gotowości. zgodnie ze wskazaniami strzałek. jeżeli to konieczne. 1. o ile nie zostały one zmienione za pomocą odpowiednich przycisków na panelu sterowania. 4. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk Stop/Clear lub jeśli w ciągu około 30 sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski. Naciśnij przycisk OK. 37 _Kopiowanie . 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanej opcji konfiguracji. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 1.

Ustawianie limitu czasu kopiowania Można ustawić czas. 5.urzadz. Duplikowanie Urządzenie może wydrukować wiele kopii obrazu oryginalnego dokumentu na jednej stronie. kopiow. 7.. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. kopiow. 6. Naciśnij przycisk OK. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Kopia klon. aby drukowało obraz bez tła. 7. 4. szar. Wybranie opcji Wyl. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk OK. gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera. Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy. aby rozpocząć kopiowanie. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 5. aby powrócić do trybu gotowości. 2. 1. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. Naciśnij przycisk OK./powieksz. 4. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Usuwanie obrazów tła Urządzenie można ustawić tak. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. • Wyl. tym jaśniejsze tło. Oryginał jest dzielony na 9 części. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Limit czasu. 3. Naciśnij przycisk Stop/Clear. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk.Kopiowanie plakatów Urządzenie może drukować obraz na 9 arkuszach papieru (3 x 3). Naciśnij przycisk Menu. 2.: funkcja nie jest używana. 4. 1. jeśli po zmianie ustawień w panelu sterowania kopiowanie nie rozpocznie się. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Uklad. 6. 1. aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. 3.. przez jaki urządzenie czeka przed przywróceniem domyślnych ustawień kopiowania. syst. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Można połączyć drukowane obrazy. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Uklad. gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera. 3.. • Usun poziom 1 ~ 4: im większa liczba. tym żywsze tło. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.. 4. 2. Kopiowanie_ 38 . gdy zostanie wyświetlona pozycja Funk. 7.. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia żądanego ustawienia czasu. kopiow. Naciśnij przycisk Menu. 1. 2. Ta funkcja służy wyłącznie do kopiowania w skali szarości. Poszczególne części są kolejno skanowane i drukowane w następującym porządku: • Auto: optymalizacja tła. aby utworzyć jeden dokument o rozmiarze plakatu. Naciśnij przycisk Stop/Clear. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Polep. a następnie OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. 5. aby zapisać wybór. 6. aby powrócić do trybu gotowości. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK.. Naciśnij przycisk Menu. 6. takiego jak gazeta lub katalog. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia pozycji Kopia plakat. aby wybrać opcję Wl... aby powrócić do trybu gotowości. Kopiowanie z polepszeniem szarości Podczas kopiowania oryginału w skali szarości należy użyć tej opcji w celu uzyskania lepszej jakości kopii wyjściowej. kopiow. 5. 1 ~ 2: im większa liczba. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Dostosuj tlo. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Menu. • Ulepsz poz. Ta funkcja kopiowania usuwa kolor tła i może być przydatna podczas kopiowania oryginału zawierającego kolor w tle. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. a następnie naciśnij przycisk OK. oznacza. Podczas wykonywania duplikatu nie można ustawiać rozmiaru kopii za pomocą menu Zmn. 4. aby rozpocząć kopiowanie. 6. że urządzenie nie przywróci ustawień domyślnych do chwili naciśnięcia przycisku Black Start lub Color Start w celu rozpoczęcia kopiowania albo przycisku Stop/Clear w celu anulowania. 2. Naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo aż do wyświetlenia wybranej opcji składania. gdy zostanie wyświetlona pozycja Menu Kopia. Naciśnij przycisk Menu. Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy. Liczba obrazów jest automatycznie określana na podstawie obrazu oryginału i rozmiaru papieru.

pamięć. 39 _Skanowanie . komputer musi być połączony bezpośrednio z urządzeniem za pomocą kabla USB. szczególnie w przypadku wyższej rozdzielczości. • TWAIN: Standard TWAIN jest jedną ze wstępnie ustawionych aplikacji graficznych. Przycisk Przycisk Ustaw skanowanie umożliwia zmianę miejsca zapisywania i ustawień skanowania. którą można osiągnąć. umożliwiając sterowanie procesem skanowania. • • Zmiana ustawień dla zadania skanowania Zmiana domyślnych ustawień skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Urządzenie udostępnia funkcję skanowania z poziomu panelu sterowania i łatwego przesyłania zeskanowanych dokumentów do folderu Moje dokumenty komputera połączonego z urządzeniem. jak na przykład Microsoft Paint. Ta funkcja może być używana przez połączenie lokalne lub sieciowe. Zeskanowane obrazy można zapisać jako pliki BMP. Skanowanie obrazu uruchamia wybraną aplikację. Naciśnij kolejno Start > Panel sterowania > Menedżer skanowania firmy Samsung. • WIA: WIA to skrót nazwy Windows Images Acquisition. może nie być możliwe. również za pośrednictwem połączenia lokalnego lub sieciowego. Email. Można także zmienić ustawienia skanowania i dodać lub usnąć foldery. Program Scan Manager działa tylko w systemie Window i Macintosh. JPEG. 3. Aby korzystać z tej funkcji. zależy od wielu czynników. Patrz następna sekcja. Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung Można wyświetlić informacje o stanie programu Menedżer skanowania firmy Samsung i zainstalowanych sterowników skanowania. w zależności od komputera i skanowanego obiektu. Patrz „Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Samsung” na stronie 39. dostępne miejsce na dysku. Wybierz odpowiednie urządzenie w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. które można zapisać na komputerze. Patrz sekcja Oprogramowanie. Patrz sekcja Oprogramowanie. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • Podstawy skanowania Skanowanie z poziomu panelu sterowania Maksymalna rozdzielczość. • Menedżer skanowania firmy Samsung: Można po prostu zeskanować oryginały. 4. Ponadto dzięki dołączonemu programowi Menedżer skanowania firmy Samsung można otwierać zeskanowane dokumenty za pomocą wcześniej ustawionego programu. rozmiar skanowanego obrazu oraz ustawienie głębi bitowej kolorów. Do aplikacji można dodać takie programy. 2. w których dokumenty skanowane do komputera są zapisywane w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. • Samsung SmarThru 4: To program dołączony do urządzenia. Patrz sekcja Oprogramowanie. Ta funkcja może być używana przez połączenie lokalne lub sieciowe. Podstawy skanowania Urządzenie może skanować oryginały za pośrednictwem kabla USB lub w sieci. Naciśnij przycisk Właściwości. Można otworzyć program Menedżer skanowania firmy Samsung. korzystając z panelu sterowania urządzenia. Po ukończeniu konfiguracji program Menedżer skanowania firmy Samsung jest zainstalowany na komputerze. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk OK. należy połączyć urządzenie i komputer za pomocą kabla USB lub w sieci. Można z niego korzystać w celu skanowania dokumentów. klikając ikonę Smart Panel na pasku zadań okna. 1. TIFF lub PDF. Zeskanowane dane będą przechowywane w folderze Moje dokumenty komputerów połączonych z urządzeniem. SmarThru 4 oraz programy OCR. dodawanie lub usuwanie programów i formatowanie plików. Aby można było używać tej funkcji. W związku z tym. takich jak szybkość komputera. 5. skanowanie w niektórych rozdzielczościach.Skanowanie Skanowanie za pomocą urządzenia umożliwia przekształcenie obrazów i tekstu w pliki cyfrowe. Menedżer skanowania firmy Samsung Zostanie wyświetlony panel administracji. W przypadku z korzystania z systemu Macintosh patrz Sekcja Oprogramowanie. Urządzenie skanujące można zmienić za pomocą opcji Zmień port (lokalny lub sieciowy). Patrz sekcja Oprogramowanie.

4.: ustawia rozmiar obrazu. 6. W przypadku wybrania formatu TIFF lub PDF można wybrać funkcję skanowania wielu stron. 7. Naciśnij przycisk OK. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. Naciśnij przycisk Menu. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja skan. 7. Po wybraniu opcji Komputer siec. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. skan. wybierając kolejno Menedżer skanowania firmy Samsung > Przycisk Ustaw skanowanie. aby powrócić do trybu gotowości.. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja USB.: ustawia tryb koloru. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Skanuj do PC. 8. • • Opcja Format skan. można skonfigurować domyślne ustawienia skanowania. gdy zostanie wyświetlona pozycja Zmien domyslne. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. 2. • • • Zeskanowany obraz jest zapisywany na komputerze w folderze Moje dokumenty > Moje obrazy > Samsung. 4. aby zmienić inne ustawienia. Skanowanie_ 40 . Powtórz czynności 5 i 6. a następnie naciśnij przycisk OK.) 3.: ustawia format pliku.: ustawia tryb koloru. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Menu. korzystając z ustawień domyślnych. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Menu Skan. 5. 9. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja USB domyslny. W obszarze Miej. że urządzenie i komputer są włączone oraz prawidłowo połączone ze sobą. jest dostępna tylko po wybraniu dla opcji Miej. wybierz identyfikator zarejestrowanego użytkownika i wprowadź kod PIN. do skan. W programie Menedżer skanowania firmy Samsung można przeprowadzić szybkie skanowanie. 5. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci. Naciśnij przycisk OK. W górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat Got. a następnie naciśnij przycisk OK. 5. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. • Kolor skan. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji ustawień skanowania.Skanowanie do aplikacji 1. • Rozmiar skan. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. wybierz opcję Komputer siec. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. korzystając ze sterownika TWAIN. a następnie naciśnij przycisk OK. wybierając kolejno Start > Panel sterowania > Menedżer skanowania firmy Samsung > Szybkie skanowanie w systemie Windows.: ustawia rozmiar obrazu. • Identyfikator jest taki sam. w jakim są zapisywane obrazy. Aby dostosować ustawienia przed uruchomieniem zadania skanowania: 1. skan. skan.: ustawia format pliku. a następnie naciśnij przycisk OK. • Kod PIN to czterocyfrowy numer zarejestrowany w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. a następnie naciśnij przycisk OK. 4. W zależności od wybranego typu skanowania opcja ta może nie być dostępna. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Menu Skan. lokalizacji Moje dokumenty. aby ustawić inne opcje. naciśnij przycisk Color Start lub Black Start. 3. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. i naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Scan to. Naciśnij przycisk OK. w jakim są zapisywane obrazy. • Kolor skan. 1. Zmiana ustawień dla zadania skanowania Urządzenie udostępnia następujące opcje ustawień w celu dostosowania zadań skanowania. należy sprawdzić połączenia portów. 6.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. Naciskaj przycisk w lewo/w prawo. Rozpocznie się skanowanie. Jeśli pojawi się komunikat Niedostepny. Domyślne ustawienie to Moje dokumenty. w którym zapisywane są skanowane pliki. Aby dodać lub usunąć folder. Zmiana domyślnych ustawień skanowania Aby uniknąć dostosowywania ustawień skanowania dla każdego zadania. • Format skan. jak identyfikator zarejestrowany w programie Menedżer skanowania firmy Samsung. • Rozmiar skan. 3. 2. • Typ oryginalu: ustawia typ dokumentu oryginału. • Format skan. aby powrócić do trybu gotowości. aż zostanie wyświetlone wybrane ustawienie. Powtórz czynności 6 i 7. naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo aż zostanie wyświetlony wybrany program. Można także skanować. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji ustawień skanowania. doc. Upewnij się. 8. 7. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia w dolnym wierszu wyświetlacza opcji Komputer lok. 8. doc.. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do skopiowania skierowaną w dół. a następnie naciśnij przycisk OK. Aby skanować. należy dodać lub usunąć program.

Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung CLX-3170 Series. Anulowanie zadania drukowania Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce lub w buforze drukowania. Kliknij przycisk Start w systemie Windows. W systemie Windows XP/2003 wybierz polecenie Drukarki i faksy. w grupie Drukarki w systemie Windows. 41 _Drukowanie podstawowe . 2. W systemie Windows 2000 wybierz polecenie Ustawienia. Linux i komputerów Macintosh. Dostęp do tego okna można uzyskać również po dwukrotnym kliknięciu ikony drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows. Szczegółowe informacje o drukowaniu zawiera sekcja Oprogramowanie. np. 4. należy je usunąć w następujący sposób: 1. naciskając przycisk Stop/Clear na panelu sterowania.Drukowanie podstawowe W tym rozdziale opisano najpopularniejsze zadania drukowania. Bieżące zadanie można również usunąć. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • Drukowanie dokumentu • Anulowanie zadania drukowania Drukowanie dokumentu Urządzenie umożliwia drukowanie z różnych aplikacji systemów Windows. a następnie Drukarki. 3. W systemie Windows Vista wybierz kolejno Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki. Z menu Dokument wybierz polecenie Anuluj. Dokładne procedury drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od aplikacji.

prezentacji. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do skopiowania skierowaną w dół. • Skanowanie do pamięci USB Urządzenie umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie zeskanowanego obrazu w pamięci USB. (Patrz „£adowanie orygina³ów” na stronie 31.1 i USB V2. Jeśli urządzenie pamięci USB udostępnia funkcje ustawienia zabezpieczeń i hasła. Należy używać tylko metalowych/ekranowanych urządzeń pamięci USB. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Naciśnij przycisk OK. do USB. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania oryginału. Color Start lub Black Start. aby zapewnić więcej miejsca na zapisywanie dokumentów. które należy zapisać lub przenieść. 4. 2. • Nie wyjmuj pamięci USB podczas pracy urządzenia oraz w trakcie zapisywania i odczytywania z pamięci USB. • sprawdzić dostępną ilość pamięci. Naciśnij przycisk Scan to. • sformatować pamięć USB. Podłączanie pamięci USB Port pamięci USB z przodu urządzenia jest przeznaczony dla pamięci z interfejsem USB V1. Można to zrobić dwoma sposobami: można skanować do urządzenia za pomocą ustawień domyślnych albo dostosować własne ustawienia.) 3.Korzystanie z urządzenia pamięci USB W tym rozdziale znajduje się opis korzystania z pamięci USB w urządzeniu. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB z przodu urządzenia. Urządzenie obsługuje pamięci USB z systemem plików FAT16/FAT32 i rozmiarem sektora 512 bajtów. 5. Przy użyciu pamięci USB można wykonać następujące czynności w urządzeniu: • zeskanować dokumenty i zapisać je w pamięci USB. Zostanie wyświetlony monit o zeskanowanie następnej strony. zdjęć w wysokiej rozdzielczości lub jakichkolwiek innych plików. gdy zostanie wyświetlona opcja Gotowy do skanowania USB. (Patrz „Dostosowywanie skanowania do pamięci USB” na stronie 43. urządzenie może nie wykryć ich automatycznie. • odtworzyć pliki kopii zapasowej do pamięci urządzenia.) Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • • Informacje o pamięci USB Pod³¹czanie pamiêci USB Skanowanie do pamięci USB Drukowanie z pamięci USB • • • Wykonywanie kopii zapasowej danych Zarz¹dzanie pamiêci¹ USB Drukowanie bezpośrednio z aparatu cyfrowego Informacje o pamięci USB Pamięci USB mają różne pojemności.0. pobranych plików muzycznych i wideo. Korzystanie z urządzenia pamięci USB_ 42 . Można używać tylko autoryzowanych urządzeń pamięci USB ze złączem wtykowym typu A. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji. System plików pamięci USB można sprawdzić u sprzedawcy. Niezależnie od naciśniętego przycisku tryb koloru ustawiany jest jako niestandardowy. Szczegółowe informacje o tych funkcjach można znaleźć w Podręczniku użytkownika urządzenia. • wydrukować dane zapisane w pamięci USB. Naciśnij przycisk OK. Skanowanie 1. gdy w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona opcja Skan.

gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja USB. gdy zostanie wyświetlona pozycja Dane ustawien. 5. a następnie naciśnij przycisk OK. Kopia zapasowa zostanie utworzona w pamięci USB. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. (Patrz „Dostosowywanie skanowania do pamięci USB” na stronie 43. a następnie naciśnij przycisk OK. Informacje na temat tworzenia pliku PRN można znaleźć w sekcji Oprogramowanie. oznacza to. a następnie OK. w menu Kolor skan. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Naciśnij przycisk OK. Wykonywanie kopii zapasowej danych Dane w pamięci urządzenia mogą zostać przypadkowo usunięte w wyniku awarii zasilania lub uszkodzenia pamięci masowej. Naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości.6. Naciśnij przycisk OK. Lub naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie. Tylko pliki PRN utworzone w ten sposób można drukować bezpośrednio z pamięci USB. 6. JPEG i PRN. Naciśnij przycisk OK. Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci USB 1. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Menu. W przypadku wybrania formatu TIFF lub PDF można wybrać opcję skanowania wielu stron. Istnieją dwa następujące typy trybów: • OK lub Color Start: wydruk w kolorze. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo. Niezależnie od naciśniętego przycisku tryb koloru ustawiany jest jako niestandardowy. Drukowanie z pamięci USB Można bezpośrednio wydrukować pliki zapisane w pamięci USB.. • Rozdzielczosc: ustawia rozdzielczość obrazu. Załaduj oryginał i naciśnij przycisk Color Start lub Black Start.urzadz.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego folderu lub pliku. Jeśli przed nazwą folderu znajduje się litera D. Po wybraniu folderu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego pliku. 3. Naciśnij przycisk Menu. 7. 1. Jeśli dla tej opcji zostanie wybrane ustawienie Monochrom. w jakim zapisywane są obrazy. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Eksportuj ust. aby wybrać opcję Tak w odpowiedzi na monit o zeskanowanie większej liczby stron. • Pliki PRN można utworzyć. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Menu Skan. 7. nie będzie możliwe. 5. Naciśnij przycisk OK.: ustawia tryb koloru. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. aby powrócić do trybu gotowości. aby rozpocząć drukowanie wybranego pliku. Po wydrukowaniu pliku zostanie wyświetlony monit o wydrukowanie kolejnego zadania. Typy plików obsługiwanych przez opcję drukowania bezpośredniego: • PRN: Zgodne są tylko pliki utworzone przez dostarczony z urządzeniem sterownik.. Można ustawić następujące opcje: • Rozmiar skan. W przypadku wybrania opcji JPEG wybranie pozycji Monochrom. aby powrócić do trybu gotowości. BMP. Powtórz czynności 4 i 5. format pliku lub tryb koloru. Naciśnij przycisk Stop/Clear.: ustawia rozmiar obrazu. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. • BMP: nieskompresowane pliki BMP • TIFF: TIFF 6. Zamiast wydrukowania na papierze dokument zostanie zapisany jako plik PRN. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. Color Start lub Black Start. Naciśnij przycisk OK. aby wydrukować kolejne zadanie i powtórz czynności od punktu 2. Można drukować pliki w formatach TIFF. Można zmienić domyślne ustawienia skanowania. Naciśnij przycisk OK.) Lub naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo w celu wybrania opcji Nie. gdy zostanie wyświetlona pozycja Funkcja skan. a następnie naciśnij przycisk OK. aby ustawić inne opcje. Kopia zapasowa pomaga chronić ustawienia systemowe zapisane jako pliki kopii zapasowej w urządzeniu pamięci USB. aby wybrać liczbę kopii do wydrukowania lub wprowadź tę liczbę. Wykonywanie kopii zapasowej danych 1. 2. 4. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Zmiana domyślnych ustawień skanowania” na stronie 40. 3.. • Typ oryginalu: ustawia typ dokumentu oryginału. 4. zaznaczając pole wyboru Drukuj do pliku podczas drukowania dokumentu. 8.0 Baseline • JPEG: JPEG Baseline 43 _Korzystanie z urządzenia pamięci USB . nie będzie można wybrać pozycji JPEG w menu Format skan. Jeśli jest już włożona. a następnie naciśnij przycisk OK. • Format skan. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanej opcji konfiguracji. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego stanu. 6. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Dostosowywanie skanowania do pamięci USB Dla każdego zadania skanowania do pamięci USB można określić rozmiar obrazu. Po zakończeniu skanowania można wyjąć pamięć USB z urządzenia. Urządzenie automatycznie wykryje pamięć i odczyta zapisane w niej dane. • Kolor skan. 3. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. syst. • Black Start: wydruk czarno-biały.: ustawia format pliku. 5. 7. naciśnij przycisk Direct USB. 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop/Clear. Po wybraniu pliku przejdź do następnej czynności. że w wybranym folderze jest jeden lub więcej plików lub folderów..

2.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Sprawdz miejs. DRUKOWANIE BEZPOŚREDNIO Z APARATU CYFROWEGO To urządzenie obsługuje standard PictBridge. Zostanie wyświetlona pojemność dostępnej pamięci. 1. Włącz urządzenie. 2. Naciśnij przycisk Direct USB. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Importuj ust. Naciśnij przycisk Direct USB. Nie trzeba podłączać ich do komputera. 3. W przypadku wybrania pliku na wyświetlaczu przez około 2 sekundy pokazywana jest wielkość pliku. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. a następnie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona pozycja Usun. że nie są one już potrzebne. Przeglądanie stanu pamięci USB Można sprawdzić pojemność pamięci dostępnej dla skanowania i zapisywania dokumentów. 6. oznacza to. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zarz. Naciśnij przycisk OK. 3. Naciśnij przycisk Menu. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Zarz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Format. Naciśnij przycisk OK. Wyślij polecenie wydrukowania zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge. Włóż urządzenie pamięci USB. 8. aby powrócić do trybu gotowości. aby potwierdzić wybrane opcje. Naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. 2. Brak obsługi wydruku indeksów. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Stop/Clear. W przypadku wybrania folderu naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia pliku do usunięcia. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie naciśnij przycisk OK. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Jeśli przed nazwą folderu znajduje się litera D.. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. 4. 9. Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Zarządzanie pamięcią USB Można usunąć pliki obrazów zapisane w pamięci USB pojedynczo lub usunąć wszystkie. Usuwanie pliku obrazu 1. Formatowanie pamięci USB 1. syst. plikami. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Przejdź do następnej czynności. 5. Naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. telefon z aparatem i kamera. 2. 4. aby powrócić do trybu gotowości. aby potwierdzić wybrane opcje. • • • ISzczegółowe informacje dotyczące drukowania obrazów z aparatu fotograficznego z wykorzystaniem funkcji PictBridge zawiera podręcznik dostarczony wraz z aparatem. 1. a następnie naciśnij przycisk OK. ponownie formatując urządzenie. 2. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. w którym zostały zapisane dane kopii zapasowej. gdy zostanie wyświetlona pozycja Dane ustawien. Można drukować zdjęcia bezpośrednio z dowolnego urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge. Naciśnij przycisk Direct USB. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia pliku zawierającego żądane dane.urzadz. 7. 4. 3. aby powrócić do trybu gotowości. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do chwili wyświetlenia opcji Konfig. 7. Brak obsługi wydruku danych lub nazw plików. Naciśnij przycisk Stop/Clear. plikami. takiego jak aparat cyfrowy. Naciśnij przycisk OK. aby odtworzyć kopię zapasową w urządzeniu. aby powrócić do trybu gotowości. 5. 4. Korzystanie z urządzenia pamięci USB_ 44 . Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego folderu lub pliku.. 5. do portu pamięci USB. Po usunięciu plików lub ponownym sformatowaniu pamięci USB nie można odtworzyć plików. W związku z tym przed usunięciem danych należy potwierdzić. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak.Odtwarzanie danych 1. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konfig. a następnie OK. że w wybranym folderze jest jeden lub więcej plików lub folderów. 3. Podłącz urządzenie zgodne ze standardem PictBridge do portu pamięci z przodu urządzenia za pomocą kabla USB dostarczanego z urządzeniem. 3.

a następnie OK. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Wyczysc ustaw. Info. 7. Naciśnij przycisk OK. Dostępne są następujące raporty: W zależności od opcji lub modelu niektóre raporty mogą nie być wyświetlane. 1. wybierz pozycję Wsz. a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Oznacza to. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig. Ta lista pokazuje bieżący stan materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu. Opcja Domyslny jest zalecana dla otrzymania najwyższej jakości koloru. Jeśli urządzenie zostało przeniesione. To menu umożliwia dopasowanie kontrastu osobno dla każdego koloru. gdy zostanie wyświetlona pozycja Tak. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego menu kolorów.. Konfig. 4. Można ją wydrukować w celu potwierdzenia zmienionych ustawień.. Konfig. Na tej liście znajdują się informacje o połączeniu i konfiguracji sieciowej urządzenia. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Ponownie naciśnij przycisk OK. gdy zostanie wyświetlona opcja Tak. Opis Usuwa wszystkie dane zapisane w pamięci i przywraca ustawienia fabryczne. 6. Raport/lista Konfiguracja Opis Ta lista przedstawia stan opcji. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji kopiowania. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Naciśnij przycisk Menu. Naciśnij przycisk OK. 1. Naciśnij przycisk Menu. Opcje Wszystkie ust.. a następnie naciśnij przycisk OK. W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. syst. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji sieciowych. 45 _Konserwacja . a następnie naciśnij przycisk OK. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji skanowania. że dana opcja nie dotyczy tego urządzenia. aby powrócić do trybu gotowości. które może wybrać użytkownik.. 8. aby potwierdzić usuwanie. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia elementu do usunięcia. Wybrane informacje zostaną wydrukowane. 3. Naciśnij przycisk Menu.mat.eksp. Naciśnij przycisk OK. Konfig. Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • • • • Drukowanie raportów Czyszczenie pamięci Czyszczenie urz¹dzenia Konserwacja kasety Wymiana kasety z tonerem • • • • • Wymiana zespo³u obrazowania Wymiana pojemnika na zużyty toner Części do konserwacji Zarz¹dzanie urz¹dzeniem z witryny internetowej Sprawdzenie numeru seryjnego urz¹dzenia Drukowanie raportów Urządzenie może tworzyć różne raporty zawierające przydatne informacje. aby potwierdzić wydruk. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig. Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji systemowych. a następnie naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk OK. aby powrócić do trybu gotowości. Inf. a następnie naciśnij przycisk OK. syst. że są one dostępne w przypadku danego urządzenia. gdy zostanie wyświetlona pozycja Konserwacja. a następnie naciśnij przycisk OK. Dopasowanie kontrastu kolorów To menu pozwala na dopasowanie ustawień kolorów. 6. gdy zostanie wyświetlona pozycja Kolor niestan. Opcja Domyslny umożliwia automatyczną optymalizację koloru. Aby wydrukować wszystkie raporty i listy. Czyszczenie pamięci Można selektywnie usuwać informacje przechowywane w pamięci urządzenia. Oznacza to. syst. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego raportu lub listy. a następnie naciśnij przycisk OK. 3. a następnie naciśnij przycisk OK.Konserwacja Ten rozdział zawiera informacje dotyczące konserwacji urządzenia i kasety z tonerem. Opcja Reczna reg. 3. aby usunąć inny element. sieci 5. Konfig. skan. zdecydowanie zaleca się ręczne ustawienie tego menu. 2. o sieci Drukowanie raportu 1. a następnie OK. 4. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig. a następnie OK.. syst. 7. 4. Powtórz czynności od 3 do 5. umożliwia ręczną regulację kontrastu kolorów dla każdej kasety z tonerem. kop. 2. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Raport. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Kolor. 5. raporty.

Ich nagromadzenie może powodować problemy z jakością wydruku. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą uchwytu. Konserwacja_ 46 . 1. Może to spowodować jego uszkodzenie. korzystając z rowka z przodu zespołu obrazowania. W przypadku konieczności przerwania z jakiegokolwiek powodu procesu instalacji należy zamknąć pokrywę przednią. W przypadku użycia odkurzacza toner zostałby uniesiony w powietrze. 2. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. rozpuszczalnika lub innych agresywnych substancji może powodować odbarwienie lub odkształcenie obudowy. Czyszczenie elementów zewnętrznych 5. toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj. Wyciągnij zespół obrazowania z urządzenia. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie natężenia lub ustąpienie tych problemów.Czyszczenie urządzenia Aby zachować jakość drukowania i skanowania. aby woda kapała na urządzenie lub do jego wnętrza. 3. • Obudowę urządzenia należy czyścić miękką. Czyszczenie elementów wewnętrznych • • • Nie wolno dotykać zielonej powierzchni zespołu obrazowania rękami ani żadnym materiałem. • Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą materiałów czyszczących zawierających duże ilości alkoholu. W przypadku otwarcia przedniej pokrywy na więcej niż kilka minut zespół obrazowania jest narażony na działanie światła. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. ale nie należy pozwolić. zaleca się wyczyszczenie go za pomocą szmatki lub chusteczki zwilżonej wodą. aż urządzenie ostygnie. takie jak plamki toneru lub smugi. aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania. należy przestrzegać poniższych procedur czyszczenia po każdej wymianie kasety z tonerem lub w przypadku problemów z jakością drukowania lub skanowania. 4. Należy uważać. co mogłoby być szkodliwe dla użytkownika. Jeżeli urządzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. niestrzępiącą się ściereczką. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą. Podczas procesu drukowania papier.

2. zaleca się czyszczenie przy użyciu ściereczki lub papieru zwilżonego wodą. Jeśli urządzenie lub jego otoczenie zostało zabrudzone tonerem. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. niepozostawiającą włókien ściereczkę lub ręcznik papierowy wodą. 4. Najlepiej czyścić moduł skanera na początku każdego dnia i w razie potrzeby w ciągu dnia. 8. aż całkowicie wyschnie. należy go wsunąć do urządzenia. 47 _Konserwacja . aż będzie czysta i sucha. aż będą czyste i suche. aby upewnić się. W przypadku użycia odkurzacza cząsteczki toneru mogą zostać wyrzucone w powietrze. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. 3. 11. urządzenie nie będzie działać. 10. Przetrzyj wewnętrzną stronę pokrywy skanera i biały arkusz. Czyszczenie modułu skanera Utrzymywanie modułu skanera w czystości pomaga zapewnić najlepszą jakość kopii. Przecieraj powierzchnię płyty szklanej. 7. Włóż pojemnik na zużyty toner na miejsce. Za pomocą suchej. a następnie dociśnij go. Po wyczyszczeniu urządzenia należy poczekać. niepozostawiającej włókien ściereczki zetrzyj kurz i rozsypany toner z obszarów kaset z tonerem i ich zagłębień. 1. co może być szkodliwe dla zdrowia. Zamknij pokrywę skanera. że został prawidłowo zamocowany. 5. Trzymając nowy zespół obrazowania za rowek z przodu. Delikatnie zwilż miękką. Załóż z powrotem wszystkie komory i zamknij pokrywę przednią.6. Otwórz pokrywę skanera. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. • • W przypadku wysypania toneru na odzież należy zetrzeć go suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Podłącz kabel zasilania i włącz urządzenie. 9.

może być konieczne częstsze wymienianie kaset. że kolory w obrazach kolorowych będą niepoprawne — wynika to z niewłaściwego zmieszania barw toneru. przerw w drukowaniu. Wysypany na odzież toner należy zetrzeć suchą szmatką i zmyć zimną wodą. Upewnij się. Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Wydajność kasety z tonerem zależy od ilości toneru zużywanego do wykonywania zadań drukowania. • Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat dotyczący wyczerpania toneru. 4. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. • Nie należy ponownie napełniać kasety z tonerem. kiedy ilość toneru w jednej z kaset z tonerem kolorowym jest niewielka. 3. rozprowadzając toner w kasecie. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. Konserwacja_ 48 . typu i rozmiaru nośnika. aby równo rozprowadzić toner. Jeśli wydruki zawierają dużo grafiki. 1. na wydruku mogą się pojawić obszary wyblakłe lub rozjaśnione. Istnieje możliwość. urządzenie nie będzie działać. Trzymając za oba uchwyty na kasecie z tonerem. 5. dokładnie potrząśnij nim na boki. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z używania kaset ponownie napełnianych. Rozprowadzanie toneru Jeśli pozostało niewiele toneru. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od gęstości druku na stronach. należy pamiętać o następujących wskazówkach: • Nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania zanim będzie potrzebna. 2. Zamknij pokrywę przednią. Jakość wydruku można chwilowo poprawić. jak urządzenie. że pokrywa została dokładnie zamknięta.Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Aby jak najdłużej korzystać z toneru. • Kasety z tonerem należy przechowywać w takim samym środowisku. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie dokładnie zamknięta. natomiast liczba stron może zależeć od środowiska pracy. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie.

6. Sprawdź. Zamknij pokrywę przednią. Umieść toner na płaskiej powierzchni. 49 _Konserwacja . 7. aby równo rozprowadzić toner. Należy wówczas wymienić kasetę z tonerem. kiedy należy wymienić poszczególne kasety. amarantowy (M). a następnie włącz urządzenie. Należy sprawdzić rodzaj kasety z tonerem dla danego urządzenia. 8. usuwając taśmę. 4. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni kasety z tonerem. błękitny (C) i czarny (B). Wysypany na odzież toner należy zetrzeć suchą szmatką i zmyć zimną wodą. aby wyciągnąć kasetę z urządzenia. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. 3. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. czy pokrywa została dokładnie zamknięta. dokładnie potrząśnij nim na boki. (Patrz „Materia³y eksploatacyjne” na stronie 85. Upewnij się. 2. 5. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. urządzenie nie będzie działać. Wyciągnij nową kasetę z tonerem z opakowania. jak pokazano na rysunku i zdejmij papierowe opakowanie.Wymiana kasety z tonerem Urządzenie używa czterech kolorów i jest wyposażone w osobne kasety z tonerem dla każdego z nich: żółty (Y). a następnie chwyć za uchwyty na kasecie z tonerem. Włóż kasetę.) 1. • Dioda Status LED i komunikat dotyczący toneru na wyświetlaczu wskazują. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. że kolor kasety z tonerem odpowiada kolorowi gniazda. aż znajdzie się we właściwym miejscu. W celu otwarcia opakowania kasety z tonerem nie należy używać ostrych przedmiotów. Trzymając za oba uchwyty na kasecie toneru. np. noża lub nożyczek. Chwyć za uchwyty na kasecie toneru i pociągnij.

5. należy go wsunąć do urządzenia.Wymiana zespołu obrazowania Gdy okres eksploatacji zespołu obrazowania wygaśnie. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę. Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą jego uchwytu. Wyciągnij nowy zespół obrazowania z opakowania. 2. takich jak nóż lub nożyczki. aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania. Wyciągnij zespół obrazowania z urządzenia. na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel wskazujące na konieczność wymiany zespołu obrazowania. 1. 3. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony. 6. Do otwierania opakowania zespołu obrazowania nie wolno używać ostrych przedmiotów. 7. Należy uważać. Trzymając nowy zespół obrazowania za rowek z przodu. • • • 4. Chwyć uchwyty kaset z tonerem i pociągnij. urządzenie przestanie drukować. Aby uniknąć uszkodzenia. Konserwacja_ 50 . Usuń zabezpieczenia po obu stronach zespołu obrazowania oraz papier chroniący jego powierzchnię. korzystając z rowka z przodu zespołu obrazowania. nie należy narażać zespołu obrazowania na bezpośrednie działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni zespołu obrazowania. W razie potrzeby należy osłonić go kartką papieru. aby wyciągnąć cztery kasety z urządzenia.

2. Pojemnik na zużyty toner należy położyć na płaskiej powierzchni. Wyciągnij pojemnik na zużyty toner z urządzenia za pomocą jego uchwytu. Uruchomienie urządzenia może zająć kilka minut. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony. Dokładnie zamknij pokrywę przednią. urządzenie przestanie drukować. 1. nie można zamknąć pokrywy przedniej. 10. Zdejmij zaślepkę z pojemnika zgodnie z poniższą ilustracją i użyj jej do zatkania otworu pojemnika na zużyty toner. Wymiana pojemnika na zużyty toner Gdy minie okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner. że wszystkie kasety z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane. Wyciągnij nowy pojemnik na zużyty toner z opakowania. Za pomocą uchwytu otwórz całkowicie przednią pokrywę.8. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. Nie wolno potrząsać ani odwracać pojemnika. Włącz urządzenie. 11. 5. na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel z informacją o konieczności wymiany pojemnika na zużyty toner. 4. że został prawidłowo zamocowany. Jeśli którakolwiek z kaset z tonerem nie została prawidłowo zainstalowana. urządzenie nie będzie działać. 51 _Konserwacja . Wyłącz urządzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia. aby upewnić się. 3. Wsuń cztery kasety z tonerem z powrotem do urządzenia. a następnie dociśnij go. Upewnij się. aby nie rozsypać toneru. 9. Włóż pojemnik na zużyty toner na miejsce.

urządzenie nie będzie działać. • zmianę parametrów protokołu TCP/IP i konfigurowanie innych parametrów sieciowych. a następnie naciśnij przycisk OK. aby powyższe czynności konserwacyjne wykonywał autoryzowany serwis. Naciśnij przycisk Stop/Clear.. w systemie Windows. syst. zas. że wszystkie kasety z tonerem zostały prawidłowo zainstalowane. Jeśli którakolwiek z kaset z tonerem nie została prawidłowo zainstalowana.. Bateria wewnątrz urządzenia jest elementem wymienianym przez serwis. 7. • Razem: wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron. wykonując następujące czynności: 1. Sprawdź numer seryjny urządzenia. 2. a następnie naciśnij przycisk OK. Uruchom przeglądarkę internetową. Rol. u którego urządzenie zostało zakupione. Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych W przypadku częstych zakleszczeń papieru lub problemów z drukowaniem należy sprawdzić liczbę stron wydrukowanych lub zeskanowanych przez urządzenie. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcją.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź. • zmianę właściwości drukarki.. a następnie naciśnij przycisk OK. nie można zamknąć pokrywy przedniej.xxx. ekspl. utrw.. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konserwacja. Włóż nowy pojemnik na miejsce. Włącz urządzenie. aby powrócić do trybu gotowości. Części do konserwacji Aby uniknąć wynikających ze zużycia części problemów z jakością wydruku i podawaniem papieru oraz utrzymać najwyższą sprawność urządzenia. obr. 3.: drukuje stronę z informacjami o materiałach eksploatacyjnych. Dokładnie zamknij pokrywę przednią. a następnie OK. aby powrócić do trybu gotowości. po wydrukowaniu określonej liczby stron lub po upływie okresu eksploatacji należy wymienić następujące części. z plyty: wyświetla liczbę stron zeskanowanych z szyby skanera. Zarządzanie urządzeniem z witryny internetowej Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i prawidłowo ustawiono parametry protokołu TCP/IP. Konserwacja_ 52 . W przypadku wybrania drukowania strony z informacjami o materiałach eksploatacyjnych naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia W przypadku kontaktu z serwisem lub rejestracji użytkownika w witrynie internetowej firmy Samsung może być potrzebny numer seryjny urządzenia. można zarządzać urządzeniem za pośrednictwem oferowanej przez firmę Samsung usługi SyncThru™ Web Service — wbudowanego serwera internetowego. 4. 2. Naciśnij przycisk Menu. • skonfigurowanie urządzenia pod kątem wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem o stanie urządzenia. W polu adresu wprowadź adres IP urządzenia (http://xxx. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konserwacja.xxx. a następnie naciśnij przycisk OK. 6. a następnie OK. 4. Producent urządzenia zaleca.. 2. że został prawidłowo zamocowany. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig. a następnie naciśnij przycisk OK.mat. Części Zespół utrwalający Rolka transmisyjna Zespół transmisyjny (ITB) Rolka zbierająca Okres eksploatacji (średnio) Około 100 000 stron w trybie czarnobiałym lub 25 000 stron w kolorze Około 100 000 stron Około 100 000 stron w trybie czarnobiałym lub 25 000 stron w kolorze Około 50 000 stron Aby uzyskać dostęp do usługi SyncThru™ Web Service 1. prz. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Numer seryjny. • Info. Rol. trans. Jeśli pokrywa przednia nie zostanie całkowicie zamknięta. 6. • Skan. 5. 3. • uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z urządzenia. • Jed. aby upewnić się. Należy upewnić się. Pas trans. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Konfig.eksp. Usługa SyncThru™ Web Service umożliwia: • przeglądanie informacji o urządzeniu i sprawdzanie jego bieżącego stanu.. przedstawiciel lub sprzedawca. na przykład program Internet Explorer. 1: wyświetla liczbę wydrukowanych stron każdego elementu. W przypadku zainstalowania niewłaściwego typu baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Gwarancja nie obejmuje wymiany części eksploatacyjnych po upływie okresu ich eksploatacji. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia opcji Mat. Zesp. 7. 1. Naciskaj przyciski strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia żądanego elementu. Naciśnij przycisk Menu.. a następnie naciśnij przycisk OK.6. 8. Numer seryjny można sprawdzić. 5. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia. W razie potrzeby należy wymienić odpowiednie części. a następnie naciśnij przycisk OK. a następnie dociśnij go. syst. Naciśnij przycisk Stop/Clear. Nie wolno jej wymieniać samodzielnie.

Wyciągnij zasobnik 1 z urządzenia. lekko pociągając go w kierunku prostopadłym do drukarki. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 54. należy wykonać czynności opisane na stronie 53. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 54. • Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników. Gdy nastąpi zakleszczenie papieru. Komunikat Zac. sprawdź obszar wyjściowy papieru. W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty mogą nie być wyświetlane na wyświetlaczu. 1 Spr. można uniknąć większości zakleszczeń papieru. „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 54. pap. przejdź do następnego kroku. Zac. aż znajdzie się we właściwym miejscu. Należy się upewnić. Aby usunąć zakleszczenie. pap. 2. (Patrz „W obszarze wyjściowym papieru” na stronie 54. 3. Patrz „W zasobniku 1” na stronie 53. wilgotnego ani zawijającego się papieru. należy postępować zgodnie z podanymi niżej instrukcjami. • Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie. przekartkować i rozprostować. 0 Otw. • Nie należy wyjmować papieru z zasobnika. pap./zamk. należy go wyciągać delikatnie i powoli. 2 Spr. czy nośniki druku są umieszczone w zasobniku lub podajniku ręcznym skierowane odpowiednią stroną w górę (według zaleceń). • Należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi na stronie 34. Patrz „W zasobniku 1” na stronie 53.) 4. (Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 35. • Przed załadowaniem papier należy wygiąć. Usuwanie zakleszczeń papieru Jeżeli wystąpi zakleszczenie papieru. Aby uniknąć rozdarcia zakleszczonego papieru. gdy urządzenie drukuje. Należy upewnić się. Informacje na temat usuwania zakleszczeń papieru zawiera poniższa tabela. na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie.Rozwiązywanie problemów Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu. Niniejszy rozdział obejmuje: • • Wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru Usuwanie zakleszczeń papieru • • Opis komunikatów na wyświetlaczu Rozwi¹zywanie innych problemów Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru Wybierając prawidłowe typy nośników. w srodku Zac. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia. że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu. w srodku Wewnątrz urządzenia i w obszarze utrwalacza Jeśli papieru nie można wyciągnąć lub jeśli w tym obszarze nie widać papieru. Włóż zasobnik 1 do urządzenia. że poziom papieru nie przekracza oznaczenia pojemności papieru na wewnętrznej ściance zasobnika. Wciągnij zakleszczony papier. drzwi Lokalizacja zakleszczenia W obszarze podawania papieru i wewnątrz urządzenia Wewnątrz urządzenia Przejdź do Patrz „W zasobniku 1” na stronie 53.) • Należy sprawdzić. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. • Nie należy przepełniać zasobnika papieru. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. Jeśli papier nie zostanie wysunięty. 53 _Rozwiązywanie problemów . • Nie należy używać pogiętego. W zasobniku 1 1.

aby usunąć zakleszczony papier. Temperatura pracy zespołu utrwalacza to 180 °C (356 °F). Otwórz moduł skanera. Rozwiązywanie problemów_ 54 . aby nie przyciąć palców! 2. 3. Ostrożnie wyjmij zakleszczony papier z urządzenia. 2. Jeśli moduł skanera nie jest całkowicie zamknięty. Zakleszczony papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia. należy wykonać następujące kroki. Należy uważać. Wałek jest gorący i może spowodować oparzenia. 5. 4. urządzenie nie będzie działać. 4. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Powoli i delikatnie opuszczaj moduł skanera aż do zupełnego zamknięcia. 1. Delikatnie wyciągnij papier z tacy odbiorczej. przejdź do następnego kroku. Zamknij pokrywę wewnętrzną. Jeżeli zakleszczony papier nie jest widoczny lub jeśli przy wyciąganiu występuje opór. Otwórz pokrywę tylną. że został dokładnie zamknięty. Przejdź do punktu 8. nie wyciągaj go dalej i przejdź do następnego kroku. pociągnij go prosto w górę. Upewnij się. W obszarze wyjściowym papieru 1. Jeśli nadal nie widać papieru.W obszarze zespołu utrwalającego Jeśli papier jest zakleszczony w obszarze zespołu utrwalającego. Jeśli widać zacięty papier. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia. Otwórz pokrywę wewnętrzną. Nie należy dotykać utrwalacza wewnątrz pokrywy wewnętrznej. 3.

że został dokładnie zamknięty. 9. 8. Należy uważać.5. Otwórz moduł skanera. Pociągnij dźwignię utrwalacza. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. 7. 55 _Rozwiązywanie problemów . Upewnij się. Ostrożnie wyjmij zakleszczony papier z urządzenia. Pociągnij w dół dźwignię utrwalacza. Zamknij pokrywę tylną. aby nie przyciąć palców! 1 dźwignia utrwalacza 6. 10. Powoli i delikatnie opuszczaj moduł skanera aż do zupełnego zamknięcia.

Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja. Skontaktuj się z administratorem sieci. Zapisywanie do pamięci USB nie powiodło się. Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Wystąpił problem w module utrwalacza. Wystąpił problem w module LSU (moduł skanowania laserem). Bl. Wystąpił problem z protokołem SMTP.pion. danych Spr. Wyłączyć i włączyć urządzenie. W przypadku wybrania opcji Tylko czarny urządzenie będzie drukować dane kolorowe na czarno. należy wyłączyć i włączyć urządzenie i ponownie uruchomić zadanie drukowania. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. należy skontaktować się z serwisem. Kaseta z tonerem jest pusta. Wyłączyć i włączyć urządzenie. pamiec USB Bl. Jeżeli problem występuje nadal. • • • Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli. Wystąpił problem w silniku głównym. Stop Jeśli kaseta z czarnym tonerem jest pusta. należy skontaktować się z serwisem. danych Spr. W przypadku wybrania opcji Kontynuuj urządzenie będzie drukować dalej. Jeżeli problem nie ustąpi. Wystąpił problem z protokołem POP3. Można wybrać opcję Stop. Glowny silnik Zablokowany Blad sieciowy Blad silnika LSU Wl. Jeżeli problem występuje nadal. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie komunikatów oraz sposób rozwiązania problemu (w razie potrzeby). i wyl. Jeżeli problem występuje nadal. Sugerowane rozwiązania Poproś nadawcę o ponowne wysłanie. Jeżeli problem występuje nadal. Spróbuj ponownie. Spróbuj ponownie. zap. Jeśli problem będzie się powtarzał. syn. Kontynuuj lub Tylko czarny. pamiec USB Brak nagrzewania Wl. Sprawdź dostępne miejsce pamięci USB. komunikat Tylko czarny nie zostanie wyświetlony. uwierzytelniania SMTP. Jeżeli problem występuje nadal. Wystąpił problem z siecią. Blad wysylania (DNS) Blad wysylania (Niepr.) Bl. należy skontaktować się z serwisem.) Blad wysylania (POP3) Blad wysylania (SMTP) Wystąpił problem z serwerem DNS. jednak nie można zagwarantować jakości. należy skontaktować się z serwisem. Podczas kopiowania przycisk Black Start zostanie uaktywniony tylko pod tym warunkiem. W trakcie pracy urządzenia został naciśnięty przycisk Stop/Clear. i wyl. Komunikaty oraz ich znaczenie są podane w kolejności alfabetycznej. Skonfiguruj ustawienia protokołu POP3. i wyl. Komunikat Blad wysylania (UWIERZYT. Wystąpił problem w module LSU (moduł skanowania laserem).Opis komunikatów na wyświetlaczu Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania i wskazują stan lub błędy urządzenia. Rozwiązywanie problemów_ 56 . Poprawnie skonfiguruj kartę sieciową.] [Nacisn. Skonfiguruj ustawienia serwera DNS. Naciśnij przycisk OK. serwera i kabel sieciowy. W przypadku wybrania opcji Stop przez naciśnięcie przycisku OK na panelu sterowania drukowanie zostanie przerwane. zas. Komunikat [Blad KOMUN. xxx oznacza typ nośnika. podst. konfig. zas. W tym przypadku funkcja druku monochromatycznego jest wstępnie ustawiona we właściwościach drukarki. należy skontaktować się z serwisem. odcz.) Użyj prawidłowego formatu pliku. drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop. Wystąpił problem z pasem transferowym urządzenia. Znaczenie Sugerowane rozwiązania Wystąpił problem Skonfiguruj ustawienia podczas uwierzytelniania. Zmień dostępny serwer. aby zmienić komunikat na Stop. Wystąpił problem z kartą sieciową.LSU Wl. zas. i wyl. Wyłączyć i włączyć urządzenie. W przypadku kontaktowania się z serwisem zalecane jest podanie treści wyświetlanego komunikatu. Wyłączyć i włączyć urządzenie. skontaktuj się z serwisem. Stop] Znaczenie W urządzeniu wystąpił błąd komunikacji. Upłynął czas odczytywania danych. Wyłączyć i włączyć urządzenie. zas. Wymień kasetę z tonerem na nową. Blad pasa transferowego Odłącz kabel zasilający i podłącz go ponownie. Połączenie z serwerem Sprawdź ustawienia SMTP nie powiodło się. Urządzenie przestanie drukować. Kontynuuj lub Tylko czarny za pomocą przycisku strzałki w lewo/prawo. Wybrany format pliku nie jest obsługiwany. Brak toneru Blad czujnika poz. Wystąpił problem w module utrwalacza. należy skontaktować się z serwisem. Blad polaczenia Blad przegrzania Wl. Dev Wystąpił problem w module utrwalacza. Format pliku nieobsl.

drukarka będzie pracować jak po wybraniu opcji Stop. Zainstalowana kaseta z tonerem nie jest oryginalna lub jest ponownie napełniona. Zalecamy stosowanie oryginalnej kasety z kolorowym tonerem firmy Samsung. (Patrz „W obszarze wyjściowym papieru” na stronie 54. W przypadku wybrania Kontynuuj. Ten komunikat jest wyświetlany pomiędzy stanami Brak toneru i Malo toneru. 0 Otw.) Wpr. nieSAMSUNG Znaczenie Kaseta z kolorowym tonerem wskazywana przez strzałkę nie jest oryginalną kasetą firmy Samsung. czy zaplanowano zadania. drukowanie zostanie przerwane. (Patrz „W zasobniku 1” na stronie 53. pap. Wymien wkrotce [xxx] Okres eksploatacji Patrz „Sprawdzanie części wkrótce upłynie. Wymień odpowiednią kasetę z tonerem na oryginalną kasetę firmy Samsung.) Wymien/Zainst.Komunikat Konflikt IP Znaczenie Ustawiony adres IP jest już używany./zamk. w srodku 57 _Rozwiązywanie problemów . aby został zablokowany we właściwym położeniu. Usiłowano wykonać operację Dodaj strone/Anuluj zadanie. Niepraw. Sprawdź na wyświetlaczu. poj na zuz toner Skaner Zablokowany Taca odb. Stop Sugerowane rozwiązania Można wybrać Stop. Komunikat Ton. Skontaktuj się z serwisem. Należy wymienić kasetę z tonerem na nową. Papier zakleszczył się w obszarze podawania zasobnika papieru. ponownie Wymien toner Wprowadzono niedostępny element. (Patrz „W obszarze zespołu utrwalającego” na stronie 54.) Usuń zakleszczenie papieru. Zainstaluj oryginalną kasetę drukującą firmy Samsung przeznaczoną do tego urządzenia. (Patrz „Wymiana pojemnika na zużyty toner” na stronie 51.) Usuń zakleszczenie papieru. wypel. Przednia lub tylna pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta. jeżeli zostanie zainstalowana kaseta ponownie napełniona tonerem — charakterystyka tego toneru może znacznie się różnić od toneru oryginalnego. Wymień pojemnik na zużyty toner na nowy. Usuń zakleszczenie papieru. W ten sposób można tymczasowo przywrócić możliwość drukowania. pelna Toner wyczerpany Moduł skanera jest zablokowany Zasobnik wyjściowy urządzenia jest pełny. Patrz strona 49. Sugerowane rozwiązania Sprawdź adres IP i zmień go w razie potrzeby. toner Używana kaseta z tonerem jest przeznaczona dla innego urządzenia. jednak jakość nie będzie zagwarantowana. aby zmienić komunikat na Stop lub Kontynuuj. Zamknij moduł skanera. Otwarty zespól skanowania Pon. materiałów eksploatacyjnych” na stronie 52. Okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner upłynął i drukarka nie będzie drukować do chwili. gdy zostanie w niej umieszczony nowy pojemnik na zużyty toner. 2 Spr. albo Kontynuuj korzystając z przycisku strzałki w lewo/ prawo. pap. pap. ton. Upłynął okres eksploatacji kasety z tonerem wskazywanej przez strzałkę. ale nie ma zapisanych zadań.) Wyjmij kasetę z tonerem i dokładnie nią potrząśnij. Odblokuj skaner i naciśnij przycisk Stop/Clear. 1 Spr. Operacja nieprzypisana Otwarte drzwi Zamknij pokrywę. skontaktuj się z serwisem. Moduł skanera nie jest prawidłowo zamknięty.) Malo toneru Odpowiednia kaseta z tonerem jest prawie pusta. aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu. Jakość wydruków może się pogorszyć. Wymień odpowiednią kasetę z tonerem na oryginalną kasetę firmy Samsung. w srodku Należy wymienić część na nową. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49.) Zac. Nastąpiło zakleszczenie papieru w obszarze odbioru papieru. (Patrz „Konfigurowanie sieci (tylko model CLX-3175N)” na stronie 25. drzwi Zac. Okres eksploatacji części upłynął. urządzenie będzie drukować dalej. Papier zakleszczył się w obszarze utrwalacza lub w pobliżu kasety z tonerem. W przypadku wybrania opcji Stop w wyniku naciśnięcia przycisku OK na panelu sterowania. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja. Ten komunikat wyświetlany jest po całkowitym wyczerpaniu toneru i wyłączeniu funkcji drukowania. Wyjmij papier. Naciśnij przycisk OK. Wymien [xxx] Zac. Wprowadź ponownie prawidłowy element.

Zasobnik Brak papieru Zasobnik Niewlasc. Zasobnik papieru może pomieścić do 150 arkuszy papieru. Usuń papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo. Podawanie papieru Stan Papier zakleszczył się podczas drukowania. że prowadnice papieru dotykają po obu stronach koperty. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia. W przypadku drukowania na materiałach specjalnych należy użyć podajnika ręcznego. Nie zainstalowano kasety z tonerem. skontaktuj się z serwisem. Jeśli kilka arkuszy zakleszczyło się w urządzeniu. Papier nie został prawidłowo załadowany. Rozwiązywanie problemów_ 58 .) • Upewnij się. Jeżeli problem występuje nadal. Sugerowane rozwiązania Zainstalować zespół obrazowania. Wyjmij nadmiar papieru.) Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj. (Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 35. papier Brak papieru w zasobniku. Papier skleja się. Rozwiązywanie innych problemów Poniższa tabela przedstawia niektóre możliwe sytuacje oraz zalecane rozwiązania. Załaduj do zasobnika papier jednego typu.Komunikat Zainstaluj jedn. W zasobniku mogą znajdować się różne typy papieru. w zależności od grubości papieru. Jeżeli problem nie ustąpi. W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Rozmiar papieru podany we właściwościach drukarki jest inny niż rozmiar papieru ładowanego. Wystąpił problem w module utrwalacza. obrazu Zainstaluj toner Za niska temp. • • • Arkusze papieru nie są podawane ze stosu. usuń zakleszczenie. Upewnij się. Załaduj właściwy papier do zasobnika.) W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Wilgoć może powodować sklejanie się niektórych typów papieru. Sugerowane rozwiązania Usuń zakleszczenie papieru. i wyl. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia.) Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się resztki papieru. Otwórz pokrywę przednią i wyjmij resztki papieru. Załaduj papier do zasobnika. aż problem zostanie naprawiony. przetw. zas. Postępuj zgodnie z sugerowanymi rozwiązaniami. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. rozmiaru i o jednakowej gramaturze. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. że użyto właściwego typu papieru. (Patrz „Wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru” na stronie 68. Zainstaluj kasetę z tonerem. że w zasobniku nie znajduje się zbyt duża ilość papieru. należy skontaktować się z serwisem. (Patrz „Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru” na stronie 53. Papier jest za gruby. • • • Koperty przekrzywiają się lub nie są podawane prawidłowo. • • • • Papier nadal ulega zakleszczeniu. Wl. • • Papier nie jest podawany do urządzenia. Używany jest niewłaściwy typ papieru.) Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza urządzenia. Wyłączyć i włączyć urządzenie. Znaczenie Zespół obrazowania nie został zainstalowany. Upewnij się. Wyjmij nadmiar papieru.

Ustawienia portu są nieprawidłowe. Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. Kabel łączący urządzenie z komputerem nie jest podłączony prawidłowo. skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. aby umożliwić dostęp do tego zadania drukowania. W wielu aplikacjach źródło papieru można wybierać na karcie Papier cienki w oknie właściwości drukarki. Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows. Sugerowane rozwiązania Sprawdź. Źródło papieru określone we właściwościach drukarki mogło zostać niepoprawnie wybrane. Upewnij się. • Jeśli wystąpił błąd systemowy. • Nie zainstalowano kasety z tonerem. Usuń zakleszczenie papieru. Zmień orientację strony w aplikacji. że urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu. aby upewnić się. sprawdź źródło zasilania. Wybierz właściwe źródło papieru. Urządzenie nie jest wybrane jako drukarka domyślna. Załaduj papier. Sugerowane rozwiązania Sprawdź połączenia przewodu zasilania. Jeśli to możliwe. Patrz sekcja Oprogramowanie. czy urządzenie jest włączone. Połowa strony jest pusta. Wykonywanie zadania drukowania trwa bardzo długo. Rozmiar dokumentu jest zbyt duży — brakuje pamięci dyskowej komputera. Napraw oprogramowanie drukarki. (Patrz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 53. upewnij się. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. czy rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi określonemu w sterowniku drukarki. Zadanie może być bardzo złożone. czy urządzenie nie wyświetla błędu systemowego na wyświetlaczu panelu sterowania. Kabel łączący urządzenie z komputerem jest uszkodzony. Jeśli komputer jest wyposażony w większą liczbę portów. Zamknij pokrywę. Wybierz urządzenie Samsung CLX-3170 Series jako drukarkę domyślną w systemie Windows. • Wystąpiło zakleszczenie papieru. Możliwa przyczyna Urządzenie nie działa prawidłowo. że rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki jest zgodny z rozmiarem papieru w zasobniku.) • Nie załadowano papieru do podajnika. podłącz kabel do innego sprawnego komputera i wykonaj wydruk. że wszystkie ustawienia są prawidłowe. 59 _Rozwiązywanie problemów . Urządzenie wybiera materiały do drukowania z niewłaściwego źródła papieru. czy zadanie drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu. Sprawdź właściwości drukarki. Sprawdź następujące możliwości: • Przednia pokrywa nie jest zamknięta. Uprość stronę lub zmień ustawienia jakości wydruku. Możliwa przyczyna Urządzenie nie jest zasilane. Urządzenie nie drukuje.Problemy z drukowaniem Stan Stan Urządzenie nie drukuje. Sprawdź. Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia rozmiaru papieru nie są zgodne. Mogła zostać wybrana niewłaściwa orientacja strony. Zwolnij więcej przestrzeni na dysku twardym i wydrukuj dokument ponownie. Sterownik drukarki został nieprawidłowo zainstalowany. Można także sprawdzić w ustawieniach używanej aplikacji. aby określić. Zainstaluj kasetę z tonerem. Urządzenie może być nieprawidłowo skonfigurowane. Można także spróbować użyć innego kabla drukarki. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki.

(Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Drukarka nie drukuje poprawnie pliku PDF. np.) • Jeśli cała strona jest zbyt jasna. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami. Niezgodność między plikiem PDF i produktami z serii Acrobat. Można kontynuować drukowanie. Możliwa przyczyna Kabel drukarki jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony. Plik może zawierać puste strony. Można tymczasowo przedłużyć okres eksploatacji kasety z tonerem.) Wybrano niewłaściwy sterownik drukarki. drukując plik PDF jako obraz. np. ale są puste. Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu. Obrazy nie są wyraźne. • Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. Problemy z jakością wydruków Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany nieprawidłowo. Plamy toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc • Rozdzielczość zdjęcia jest bardzo niska. Oczyść moduł LSU i skontaktuj się z serwisem. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 46. Stan Zbyt jasny lub wyblakły wydruk Sugerowane rozwiązania Jeżeli na stronie występują pionowe. Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji. Aplikacja działa nieprawidłowo. Jakość druku zdjęć nie jest dobra.) Jeżeli nie nastąpi poprawa jakości wydruku. że wybrano właściwe urządzenie. Sugerowane rozwiązania Jest to normalne zjawisko. ale tekst jest niepoprawny. Sugerowane rozwiązania Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie.Stan Urządzenie drukuje. Spróbuj wydrukować dokument. być może ustawiono zbyt niską rozdzielczość. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany. Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. (Patrz „Rozprowadzanie toneru” na stronie 48. Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub pusta. może być zbyt wilgotny lub chropowaty. Rozwiązywanie problemów_ 60 . Jeśli to możliwe. Niektóre elementy. • Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami. Skontaktuj się z serwisem. zniekształcony lub niepełny. Zmniejsz rozmiar zdjęcia. System operacyjny działa nieprawidłowo. Stan Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie wydziela parę w pobliżu tacy odbiorczej. mogą być uszkodzone. białe pasma lub wyblakłe obszary: • Zapas toneru się kończy. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Możliwa przyczyna Używanie wilgotnego papieru może powodować wydzielanie pary podczas drukowania. tekstu lub ilustracji. który wcześniej został już prawidłowo wydrukowany. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. podłącz kabel i urządzenie do innego komputera i spróbuj wydrukować zadanie. Strony są drukowane. Dostosuj rozdzielczość drukowania. jakość wydruku może się pogorszyć.) W razie konieczności wymień kasetę z tonerem. wymień kabel drukarki. kontroler lub płyta główna. W razie potrzeby potrząśnij kasetą z tonerem. • Obecność wyblakłych powierzchni i plam sugeruje konieczność wyczyszczenia kasety z tonerem. Problem można rozwiązać. Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczość zostaje zmniejszona. wymień kasetę z tonerem. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące usuwania problemu. np. które na pewno jest poprawne. Zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30.) Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Brakuje niektórych elementów graficznych. Sprawdź. Włącz opcję drukowania Drukuj jako obraz w opcjach drukowania aplikacji Acrobat. czy w pliku nie ma pustych stron. aby upewnić się. może być zbyt wilgotny lub chropowaty.

że używany papier jest zbyt śliski. Plamki w tle powstają z drobin toneru rozprowadzonych w sposób przypadkowy na drukowanej stronie. Skontaktuj się z serwisem. Stan Smugi toneru • • • Sugerowane rozwiązania Wyczyść wnętrze urządzenia. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 46. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Przejdź do właściwości drukarki. które mają nachodzące na siebie połączenia po drugiej stronie. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30.) • Na niektórych częściach urządzenia może znajdować się toner. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. • Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy. skontaktuj się z serwisem. aby uzyskać szczegółowe informacje. może to znaczyć. zmień układ wydruku. • Papier może być zbyt wilgotny. • Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. aby uniknąć drukowania w obszarach. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu wydruku. aby papier nie wchłonął zbyt wiele wilgoci. jeżeli nie jest to konieczne. Użyj papieru innej marki. zazwyczaj okrągłe obszary: • Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy. a następnie ustaw typ Papier gruby. Skontaktuj się z serwisem. Patrz sekcja Oprogramowanie. Nie otwieraj opakowania papieru.) Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi: • Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona.) Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.) • Sprawdź środowisko pracy urządzenia: bardzo suche (niska wilgotność) lub bardzo wilgotne powietrze (wilgotność względna wyższa niż 80%) może powodować zwiększone zaciemnienie tła. • Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię drukowanej strony. • Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową. Jeśli na stronie występują regularne ślady. Jeżeli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu. Wyczyść wnętrze urządzenia. • Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na kopercie. • Zespół utrwalający może być uszkodzony. • Zmień opcje drukarki i spróbuj ponownie. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49.) • 61 _Rozwiązywanie problemów . Spróbuj wykonać wydruk na innym papierze. Użyj papieru z innej partii.) • Zła partia papieru. Spróbuj ponownie wydrukować zadanie. co powoduje zabrudzenie wałka transferowego. Skontaktuj się z serwisem.) Sprawdź typ i jakość papieru. Na stronie widoczne są białe plamy: • Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są przenoszone na części wewnętrzne urządzenia. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. problem zostanie prawdopodobnie rozwiązany po wydrukowaniu kilku następnych stron. że niektóre obszary papieru nie będą wchłaniać toneru. należy dostosować rozdzielczość drukowania za pomocą aplikacji lub właściwości drukarki. wydrukuj kilka razy arkusz czyszczący. Użyj papieru innego typu lub innej marki. moduł skanera może wymagać naprawy.) AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Powtarzające się pionowe paski Białe plamy Jeśli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady: • Kaseta z tonerem może być uszkodzona.Stan Wyblakłe obszary Sugerowane rozwiązania Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe. A Zniekształcone znaki Kolorowe lub czarne tło Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży: • Zmień papier na papier o mniejszej gramaturze. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. Oczyść moduł LSU i skontaktuj się z serwisem. Skontaktuj się z serwisem. Jeśli wady występują na tylnej części strony. zainstaluj nową kasetę z tonerem.) Jeżeli litery są zniekształcone i występuje efekt falowania. Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. kliknij kartę Papier. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. aby wyczyścić kasetę. Rozproszenie toneru w tle Pionowe linie na wydruku Jeśli na stronie występują pionowe smugi: • Bęben wewnątrz kasety z tonerem może być porysowany. • Jeżeli litery są zniekształcone. Drukowanie na połączeniach może powodować problemy. a obrazy niekompletne.

) Sprawdź. Drukarka jest prawdopodobnie używana na wysokości 1000 m lub większej. Skontaktuj się z serwisem. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. (Patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 27. Tę opcję można ustawić na karcie Program do ustawiania opcji drukarki lub Drukarka w obszarze właściwości sterownika drukarki. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.) Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. aby uzyskać szczegółowe informacje. Sprawdź typ i jakość papieru. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Zwijanie się Zabrudzenie tylnych stron wydruków • Sprawdź. Stan Wysypywanie się toneru z kasety • • • • Sugerowane rozwiązania Wyczyść wnętrze urządzenia. że papier został poprawnie załadowany. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie.) Sprawdź typ i jakość papieru. wydruk jest zbyt jasny bądź występują zabrudzenia. Braki w wypełnieniu znaków A Poziome smugi W częściach znaków. Skontaktuj się z serwisem. równoległe czarne paski lub smugi: • Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. Rozwiązywanie problemów_ 62 . Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. Patrz sekcja Oprogramowanie. Wyciągnij papier i odwróć go. • Kaseta z tonerem może być uszkodzona. że papier został poprawnie załadowany. czy toner nie wysypuje się z kasety.Stan Przekrzywienie strony • • • Sugerowane rozwiązania Upewnij się. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.) Jeśli problem powtarza się.) Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. że papier został poprawnie załadowany. Przejdź do właściwości drukarki. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. • Druk może odbywać się na niewłaściwej stronie papieru.) Jeśli wystąpią poziome. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30.) Urządzenie może wymagać naprawy. Wyczyść wnętrze urządzenia. Nieznany obraz pojawia się wielokrotnie na kilku kolejnych arkuszach lub toner wysypuje się. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 46. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Skontaktuj się z serwisem. Duża wysokość bezwzględna może mieć niekorzystny wpływ na jakość druku np. powodując wysypywanie się toneru lub zbyt jasne wydruki. urządzenie może wymagać naprawy. Sprawdź typ i jakość papieru. • Papier może być niezgodny ze specyfikacjami. (Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 49. Zwijanie się papieru może być spowodowane wysoką temperaturą i wilgotnością. które powinny być wypełnione. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Zwijanie i falowanie • • • Upewnij się. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. Ze względu na skład folii puste wypełnienia niektórych znaków są zjawiskiem normalnym. a następnie ustaw typ Papier cienki.) • Jeśli problem występuje nadal. • Zmień opcje drukarki i spróbuj ponownie. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30.) Marszczenie się papieru • • • Upewnij się. (Patrz „Czyszczenie elementów wewnętrznych” na stronie 46. (Patrz „Wybieranie nośnika druku” na stronie 30. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.) Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową. kliknij kartę Papier. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°. urządzenie może wymagać naprawy. występują białe plamy: • W przypadku folii użyj innego ich typu. Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest podawany do drukarki: • Przełóż stos papieru w zasobniku na drugą stronę. Sprawdź typ i jakość papieru. czy papier lub inne nośniki zostały prawidłowo włożone do zasobnika oraz czy prowadnice nie przylegają zbyt mocno do brzegów stosu lub nie są od nich zbytnio oddalone. Kaseta z tonerem może być uszkodzona i może wymagać wymiany.) Strony jednokolorowe lub czarne • • A • Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana.

wyczyść moduł skanera.” • „Port jest używany przez inny program. linie. Sprawdź. Spróbuj ponownie po zakończeniu bieżącego zadania. jeśli to konieczne. czy papier do kopiowania jest włożony prawidłowo. użyj przycisku Zaciemnienie. biuletyny informacyjne. Grafika jest skanowana wolniej niż tekst. Sprawdź. • • • Obraz kopii jest przekrzywiony. których kopiowanie wymaga większej ilości toneru. czy kabel USB nie jest uszkodzony. (Patrz „Czyszczenie modułu skanera” na stronie 47. który jest na pewno sprawny. Sprawdź. Sprawdź. czy porty są połączone prawidłowo oraz czy urządzenie jest włączone. Po usunięciu zakleszczenia papieru sprawdź. który ma być zeskanowany. W miejscach o dużej wilgotności nie należy pozostawiać papieru w urządzeniu przez dłuższy czas. że oryginały zawierają obrazy. czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. Następnie uruchom ponownie komputer. czy zadziała. czy urządzenie drukuje odebrane dane. • • • Na ekranie komputera wyświetlany jest następujący komunikat: • „Urządzenie nie może być ustawione w wybranym trybie sprzętowym. • • • Występują częste zakleszczenia papieru do kopiowania. Szybkość komunikacji spada w trybie skanowania. książki i podobne dokumenty należą do oryginałów. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość skanowania. Może to wynikać z faktu. Sprawdź.Problemy z kopiowaniem Stan Kopie są zbyt jasne lub zbyt ciemne. Zamień kabel na taki.) Upewnij się. Ustaw w komputerze tryb ECP (w ustawieniach BIOS). duże ciemne obszary i grube linie. czy w urządzeniu nie pozostały resztki papieru do kopiowania. • • • Kaseta z tonerem wystarcza na mniejszą liczbę kopii niż oczekiwana. że oryginał umieszczono na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu.” • „Skanowanie nie powiodło się. Formularze. Przekartkuj stos papieru. że zadanie skanera zostało wysłane do prawidłowego portu. Problemy ze skanowaniem Stan Skaner nie działa. • • Wymień papier w zasobniku na papier z nowego opakowania. Wymień papier w zasobniku na nowy. Pokrywa skanera mogła pozostać otwarta podczas wykonywania kopii. Upewnij się. Wybrany port jest aktualnie używany. Jeśli tak.” • „Nieprawidłowa operacja. Zaleca się używanie papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m2. a następnie odwróć go w zasobniku papieru. aby rozjaśnić tło kopii. • • Jeśli wady występują na oryginale. Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony lub zasilanie zostało wyłączone. Kabel drukarki może być nieprawidłowo podłączony lub zasilanie zostało wyłączone. Po jego zakończeniu spróbuj wykonać wybrane zadanie. zeskanuj dokument po wydrukowaniu odebranych danych. czy kabel USB jest prawidłowo podłączony. Szczegóły dotyczące ustawiania opcji BIOS zawiera podręcznik użytkownika komputera.” • „Port jest wyłączony. Obraz łatwo ściera się z kopii. Sterownik drukarki nie jest zainstalowany lub system operacyjny nie został prawidłowo skonfigurowany. aby przyciemnić lub rozjaśnić tło kopii. Sprawdź i dopasuj prowadnice papieru. Ilość dostępnej pamięci może nie być wystarczająca do pomieszczenia dokumentu. że papier ma odpowiednią gramaturę. Jeśli to konieczne. kropki i zanieczyszczenia.” • • • • • • 63 _Rozwiązywanie problemów . wymień kabel. ponieważ do przeanalizowania i odtworzenia zeskanowanego obrazu wymagana jest duża ilość pamięci. że oryginał umieszczono na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu. Moduł skanera skanuje bardzo wolno. Sprawdź ustawienia konfiguracji programu SmarThru lub używanej aplikacji w celu upewnienia się. Urządzenie mogło być często włączane i wyłączane. Prawdopodobnie trwa wykonywanie zadania kopiowania lub drukowania. Pomoże to zwiększyć szybkość. Jeśli na oryginalnym dokumencie nie ma wad. Sugerowane rozwiązania Użyj przycisku Zaciemnienie. Upewnij się. Spróbuj użyć funkcji skanowania wstępnego. aby zobaczyć.” • „Skaner wykonuje zadanie odbierania lub drukowania danych. Sprawdź. Uruchom ponownie komputer i ponów próbę. Na kopiach widać rozmazania. że oryginał został ułożony na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu. • • Sugerowane rozwiązania Upewnij się. • • Drukowane są puste kopie.

W wersji systemu CUPS (Common Unix Printing System) rozprowadzanej z systemem SuSE Linux 9. Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. aby wyświetlić listę dostępnych drukarek Sprawdź. „Spool32” lub „Niedozwolona operacja”. czy wystąpił błąd. Na przykład podczas próby wydruku dokumentu. Otwórz okno Ports configuration i wybierz port przypisany do drukarki. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. aż urządzenie zakończy drukowanie.Menedżer skanowania firmy Samsung — problemy Stan Nie można korzystać z programu Menedżer skanowania firmy Samsung. sprawdź połączenie i/lub określ. Sprawdź.2 (cups-1. „Wyjątek OE”. Otwórz okno Printers configuration i wybierz urządzenie z listy drukarek. • • Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. Wyświetlane są komunikaty: „Ogólny błąd ochrony”. Wystarczy zaczekać. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. Jeśli w wierszu polecenia wpisano parametr „-oraw”. • Sugerowane rozwiązania Sprawdź. Ponownie zainstaluj sterownik drukarki. uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. Aby uniknąć konfliktu. „-oraw”. a następnie ponownie uruchom system Windows. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. wybierz kolejno „print” -> „Setup printer” i zmodyfikuj parametr wiersza polecenia w wierszu polecenia. gdy port jest zajęty przez aplikację skanującą. Zamknij wszystkie aplikacje. „Wystąpił błąd limitu czasu drukarki”. W przypadku aplikacji Gimp front-end. Częste problemy z systemem Windows Stan Podczas instalacji pojawia się komunikat „Plik w użyciu”. W panelu Selected port można sprawdzić. uruchom kreatora Add new printer w celu skonfigurowania urządzenia. Sugerowane rozwiązania Zamknij wszystkie aplikacje. • • Rozwiązywanie problemów_ 64 . Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Windows znajduje się w dokumentacji systemu Microsoft Windows dostarczonej wraz z komputerem. czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki. czy aplikacja ma specjalną opcję drukowania. czy port nie jest zajęty. czy dane urządzenie znajduje się na tej liście. Otwórz program Unified Driver Configurator i przejdź do karty Printers w oknie Printers configuration. Jeśli w obszarze stanu widoczny jest ciąg „(stopped)”. aby drukowanie przebiegało prawidłowo. Sugerowane rozwiązania Sprawdź wersję systemu operacyjnego. np. czy drukarka jest uruchomiona. Jeśli nie. Sprawdź.21) występuje problem z drukowaniem przy użyciu protokołu IPP (Internet Printing Protocol). Typowe problemy w systemie Linux Stan Urządzenie nie drukuje. usuń go.1. Obsługiwane systemy operacyjne to Windows 2000/XP/Vista. To powinno wystarczyć do wznowienia normalnej pracy drukarki. Zapoznaj się z opisem w panelu Selected printer. Sprawdź. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania. Należy drukować z wykorzystaniem protokołu socket zamiast IPP lub zainstalować nowszą wersję systemu CUPS (cups-1.22 lub nowszą). Stan „stopped” mógł zostać uaktywniony w wyniku wystąpienia błędów dotyczących drukowania. naciśnij przycisk Start. Wyświetlone zostały komunikaty: „Nie można wydrukować”.1. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu).

czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. Moduł Xsane dla programu Gimp znajduje się na dysku CD z dystrybucją systemu Linux lub na stronie głównej programu Gimp. Otwórz program Unified Driver Configurator.ghostscript. Usterka została zgłoszona w witrynie bugs.Stan Niektóre obrazy kolorowe drukowane są na czarno. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. Niektóre obrazy kolorowe drukowane są w nieoczekiwanym kolorze. należy uaktualnić Ghostscript co najmniej do wersji 8.com.xx lub nowszej.ghostscript.com jako Ghostscript Bug 688252. czy jest prawidłowo podłączone przez port USB i czy zostało włączone. czy sterownik o nazwie odpowiadającej nazwie danego urządzenia znajduje się na liście. Problem został rozwiązany w oprogramowaniu AFPL Ghostscript w wersji 8. zainstaluj na komputerze moduł Xsane dla programu Gimp. Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4. czy port nie jest zajęty. Sprawdź.ghostscript. • Urządzenie nie drukuje całych stron. czy urządzenie jest podłączone do komputera. czy w systemie zainstalowano sterownik skanera danego urządzenia.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj je. gdy zadanie drukowania jest w toku. • 65 _Rozwiązywanie problemów . należy uaktualnić Ghostscript co najmniej do wersji 7. otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do skanera. pobierz oprogramowanie AFPL Ghostscript z witryny http://sourceforge. To znany problem występujący w przypadku korzystania z drukarek kolorowych z wersjami programu Ghostscript (8. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. strony są zadrukowane w połowie. W przypadku korzystania z innej aplikacji do skanowania sprawdź w systemie pomocy tej aplikacji. Aby uniknąć konfliktu. Nie można skanować za pomocą aplikacji GIMP. Zazwyczaj ma to miejsce podczas uruchamiania procedury skanowania i powoduje wyświetlenie odpowiedniego okna komunikatu. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. po czym drukowanie zadania jest rozpoczynane ponownie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy na dysku z dystrybucją systemu Linux lub aplikacji Gimp. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/ wyjścia (portu).com. że port pozostaje zablokowany i nie jest dostępny dla kolejnych zadań drukowania. Symbol portu /dev/mfp0 odpowiada przypisaniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanerów. Aby rozwiązać problem. Sprawdź. nagłe przerwanie jego pracy powoduje. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”.xx) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana RGB. Aby zidentyfikować źródło problemu. W panelu Selected port można sprawdzić.52 i nowszych. konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE. Jeśli wystąpi taka sytuacja. Sprawdź. Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. przejdź do opcji Scanners configuration i naciśnij przycisk Drivers. /dev/mfp1 odpowiada przypisaniu LP:1 itd. • Sprawdź. Sugerowane rozwiązania Należy unikać zmiany parametrów zadania drukowania (na przykład przy pomocy interfejsu użytkownika LPR). Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www. Znane wersje serwera CUPS przerywają zadanie drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania. Sprawdź czy interfejs programu GIMP ma opcję „Xsane: Device dialog” w menu „Acquire”. spróbuj zwolnić port. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www. Ponieważ sterownik Unified Linux Driver blokuje port w trakcie drukowania. Sugerowane rozwiązania To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.05) — podstawowa przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana. To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7. konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE.06 lub nowszej. Jeśli nie.51 lub wcześniejszymi) w 64-bitowym środowisku Linux. Urządzenie nie znajduje się na liście skanerów. Sprawdź. • Stan Podczas drukowania dokumentu występuje błąd „Cannot open port device file”. stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd.

/dev/mfp1 odpowiada przypisaniu LP:1 itd. Zaktualizuj system operacyjny Mac OS do wersji 10. • Wynika to z faktu. Rozwiązywanie problemów_ 66 . Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux dostarczonym wraz z komputerem. czy urządzenie jest prawidłowo podłączone. tekstu lub ilustracji. Litery alfabetu angielskiego i cyfry wyświetlane są prawidłowo na stronie tytułowej. drukując plik PDF jako obraz. czy port ten jest zajęty przez inną aplikację.3. Jeśli podczas skanowania wystąpi błąd wejścia/wyjścia. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port. Brakuje niektórych elementów graficznych. czy dokument został załadowany do urządzenia. W panelu Selected port można sprawdzić. Sugerowane rozwiązania Brak zgodności pomiędzy plikiem PDF i produktami z serii Acrobat: Problem można rozwiązać. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Mac OS znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Mac OS dostarczonym wraz z komputerem.3. Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4.2. czy port nie jest zajęty. Sprawdź. jeżeli aplikacja aktualnie zajmująca port nie działa poprawnie. stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd. czy urządzenie zostało podłączone do komputera.Stan Urządzenie nie skanuje. Niektóre litery nie są normalnie wyświetlane podczas drukowania strony tytułowej.3 lub nowszej. Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu. Sprawdź. Aby ustalić przyczynę problemu. tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i skaner) korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu). Aby uniknąć konfliktu. sprawdź. możliwy jest równoczesny dostęp różnych aplikacji klienckich do tego samego portu. Typowe problemy na komputerach Macintosh Stan Drukarka nie drukuje poprawnie pliku PDF. Włącz opcję drukowania Drukuj jako obraz w opcjach drukowania aplikacji Acrobat. ale zadanie drukowania nie zostało usunięte z bufora w systemie Mac OS 10. • • Sugerowane rozwiązania Sprawdź. otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do skanera. że system Mac OS nie może w trakcie drukowania strony tytułowej utworzyć czcionki. Dokument został wydrukowany. Ten komunikat pojawia się na ogół na początku procedury skanowania. Druga aplikacja uzyska odpowiedź „device busy”. Symbol portu /dev/mfp0 odpowiada przypisaniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanerów.

że muszą być one zakupione w tym samym kraju co urządzenie. amarantowy. Szwajcaria. Macedonia.samsung. Cypr. Francja. Słowenia. Zamawiając nowe kasety drukujące lub inne materiały eksploatacyjne należy pamiętać. Portugalia. czarny) okres eksploatacji elementu zostanie skrócony o 25%. Finlandia. Austria. Grecja. Aby uzyskać informacje na temat dostępności części w danym kraju. Bośnia. Polska. W przeciwnym razie kasety drukujące lub inne materiały eksploatacyjne będą niezgodne z urządzeniem. Norwegia. Serbia. u którego zakupiono urządzenie. b.com/supplies i wybrać swój kraj/region w celu uzyskania informacji dotyczących kontaktu z działem pomocy technicznej. Niemcy. Bułgaria. 67 _Zamawianie materiałów eksploatacyjnych . Dania. ponieważ konfiguracje kaset drukujących i innych materiałów eksploatacyjnych mogą się różnić w zależności od kraju. Holandia. Materiały eksploatacyjne Po wyczerpaniu się toneru można zamówić następujące rodzaje kaset z tonerem: Typ Standardowa wydajność kasety z tonerem • Średnia wydajnośća Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: 1500 standardowych stron (czarny) Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu: 1000 standardowych stron (żółty/amarantowy/ błękitny) Numer katalogowy CLT-K409S (czarny) CLT-C409S (błękitny) CLT-M409S (amarantowy) CLT-Y409S (żółty) Region Ab CLT-K4092S (czarny) CLT-C4092S (błękitny) CLT-M4092S (amarantowy) CLT-Y4092S (żółty) CLT-R409 CLT-W409 • Zespół obrazowania Pojemnik na zużyty toner Około 24 000 obrazów Około 2500 obrazówc (pełny kolor — 5% obrazu) a. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (błękitny. Chorwacja. Węgry. • Jak kupić Jak kupić Aby zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne lub akcesoria firmy Samsung. Liczba obrazów jest określana przy założeniu jednego koloru na każdą stronę. Rumunia. Czechy. należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym. Region A: Albania. Niniejszy rozdział obejmuje: • Materia³y eksploatacyjne Części i funkcje opcjonalne mogą różnić się w zależności od kraju. Belgia. albo przejść do witryny www. Szwecja. Słowacja. Deklarowana wydajność jest podana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wielka Brytania c. należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Samsung lub sprzedawcą. Włochy.zamawianie materiałów eksploatacyjnych Ten rozdział zawiera informacje na temat zakupu kaset i akcesoriów dostępnych dla urządzenia. żółty. Hiszpania.

c.97 funta) • • Papier: 2. Liczba obrazów jest określana przy założeniu jednego koloru na każdą stronę.Dane techniczne Ten rozdział zawiera informacje na temat danych technicznych urządzenia. x gł. Element Pojemność zasobników papieru Pojemność zasobnika wyjściowego Zasilanie Opis Zasobnik: 150 arkuszy zwykłego papieru. x wys. amarantowy. dostępne w zależności od typu urządzenia. • • • • • • Przeciętny tryb pracy: mniej niż 350 W Tryb gotowości: mniej niż 80 W Tryb oszczędzania energii: mniej niż 15 W Tryb gotowości: poziom hałasu w tle Tryb drukowania: poniżej 48 dBA Tryb kopiowania: poniżej 50 dBA 14. b. Kolor (Żółty/ amarantowy/ błękitny) Wydajność zespołu obrazowaniac.0 kg (4.4 kg (0. Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu: 1000 standardowych stron (jest dostarczany ze startową kasetą z tonerem umożliwiającą wydrukowanie 700 stron). d. częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku. wyposażenia dodatkowego. takich jak różne funkcje. częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego urządzenie znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (czarny.41 funta) Plastik: 0.5 kg (31. błękitny. ISO 7779. 75 g/m2 Element Pojemnik na zużyty Około 10 000 obrazów tonerc.6 °F) Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej 16 znaków x 2 wiersze Czarny Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: 1500 standardowych stron (jest dostarczany ze startową kasetą z tonerem umożliwiającą wydrukowanie 1000 stron). Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy: • • Ogólne dane techniczne Dane techniczne drukarki • • Dane techniczne skanera Dane techniczne kopiarki Ogólne dane techniczne Funkcje opcjonalne. Wydajność może różnić się w zależności od środowiska pracy. d Pamięć Wymiary zewnętrzne (szer.88 funta) Do 20 000 obrazówd (miesięcznie) 180 °C (356 °F) Zużycie energii Poziom hałasua Czas rozgrzewania Środowisko pracy Wyświetlacz Okres eksploatacji kasety z toneremb poniżej 35 sekund Temperatura: od 10 do 32 °C (od 59 do 89. Natężenie dźwięku. d Około 24 000 obrazów Dane techniczne_ 68 . a. częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku. Wydajność jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. żółty) okres użytkowania tego elementu zostanie skrócony o 25%. Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy.) Gramatura (włącznie z materiałami eksploatacyjnymi) Waga opakowania Cykl eksploatacyjny Temperatura utrwalania Opis 128 MB (bez możliwości rozszerzenia) 415 x 360 x 311 mm Stroną zadrukowaną w dół: 80 arkuszy papieru 75 g/m2 110–127 V (AC) lub 220–240 V (AC) Informacje na temat właściwego napięcia. są oznaczone symbolem *.

2. oprogramowania. TIFF. 200.samsungprinter. 289 mm Maks. Fedora Core 1 – 4 Komputery Macintosh: Mac OS X 10.0.com. wydajności komputera. Tylko model CLX-3175N c./min w formacie Letter Kolor: do 4 str.1.2 – 10. b. 69 _Dane techniczne . 300./min w formacie A4.2 – 9. rozmiarów nośników oraz złożoności zadania. BMP. Zależy od używanego systemu operacyjnego. 17 str. Mandrake 9. SuSE 8. 150./min w formacie Letter • • • • Ze stanu gotowości: poniżej 14 sekund Ze stanu wyłączenia: poniżej 45 sekund Ze stanu gotowości: poniżej 26 sekund Ze stanu wyłączenia: poniżej 57 sekund Dane techniczne skanera Element Zgodność Metoda skanowania Rozdzielczośća Opis Standard TWAIN/standard WIA Kolor CIS Standard TWAIN Standard WIA Skanowanie do USB Skanowanie do komputera Format pliku skanowania sieciowegob Rzeczywista długość obszaru skanowania Rzeczywista szerokość obszaru skanowania Głębia bitowa kolorów Głębia bitowa trybu mono 1200 x 1200 dpi (do 4800 x 4800 dpi) do 1200 x 1200 dpi 100.Dane techniczne drukarki Element Metoda drukowania Szybkość drukowaniaa Opis Kolorowe drukowanie laserowe • • Czarno-biały: do 16 str.0 – 9.5. 300 dpi 75. 600 dpi Czas pierwszego wydruku Czarnobiały Kolor Rozdzielczość drukowania Język drukarki Zgodność z systemami operacyjnymib Maks.0 Ethernet 10/100 Base TX (wbudowane)c PDF. b. 2400 x 600 dpi SPL-C • • • • • Windows: 2000/XP/2003/Vista Linux: Red Hat 8. JPEGc Maks. W zależności od aplikacji używanych do skanowania maksymalna rozdzielczość może się różnić. Tylko model CLX-3175N a. 208 mm Interfejs 24 bity 1 bit dla trybu czarno-białego 8 bitów dla skali szarości a. Opcja JPEG jest niedostępna w przypadku wybrania trybu monochromatycznego w skanowaniu kolorowym.3 – 10./min w formacie A4. 200. W celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania należy odwiedzić stronę www. Universal Mac High speed USB 2. 4 str. typu nośników. c. metody połączenia.

Czechy. czasopisma) do 1200 x 1200 (zdjęcie) Szyba skanera Szyba skanera: od 25% do 400% a. Region A: Albania. Irlandia. Portugalia. Belgia. Francja. Austria. Słowacja. Niemcy. 4 kopii/min w formacie Letter do 600 x 600 (tekst. Hiszpania. Szwecja. Włochy Dane techniczne_ 70 . Węgry. Cypr. Holandia. Dania. Szybkość kopiowania jest określana w odniesieniu do wielokrotnego kopiowania tego samego dokumentu. Czarnogóra. Finlandia. Bośnia. Rumunia. Słowenia. 17 kopii/min w formacie Letter Region Ab: do 12 kopii/min w formacie A4 Kolor: do 4 kopii/min w formacie A4. Polska. Serbia. Szwajcaria. b. Luksemburg.Dane techniczne kopiarki Element Szybkość kopiowaniaa • • Rozdzielczość kopiowania Zakres powiększenia Opis Czarno-biały: do 16 kopii/min w formacie A4. Chorwacja. Norwegia. Wielka Brytania. tekst/zdjęcie. Bułgaria. Macedonia. Hercegowina. Grecja.

tym wyższa rozdzielczość. na przykład w Internecie. Cykl eksploatacyjny Cykl eksploatacyjny to liczba stron. powszechnie używany jako prosty format plików graficznych na tej platformie. więcej szczegółów widocznych w obrazie oraz większy rozmiar pliku. Domyślne Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych urządzeniach. Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP. Arkusz ITU-T nr 1 Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T dla transmisji dokumentów faksowych. Adres ten jest zazwyczaj zakodowany na karcie sieciowej przez producenta. za pomocą której opisywana jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i skanowaniu. 00-00-0c-34-11-4e). Oprócz tego protokół DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresów IP hostom klienta. a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu. BMP Format grafiki bitmapowej używany wewnętrznie w podsystemie grafiki (GDI) systemu Microsoft Windows. których wydrukowanie w ciągu miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki. takie jak dane drukowania lub dane odebranego faksu. Był on dołączony do oryginalnego komputera Macintosh (1984). zwykle podczas okresu gwarancji. Brama Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią komputerową i linią telefoniczną. Ten format plików. uderzając nasączaną atramentem taśmą o papier (podobnie jak w maszynie do pisania). ECM Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji dostępny w faksach i modemach klasy 1. Drukarka igłowa Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę drukującą przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez nacisk. Okres eksploatacji oznacza średnią liczbę wydruków. stał się nieformalnym standardem w branży.Glosariusz W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym glosariuszu omówiono terminologię powszechnie stosowaną w odniesieniu do drukowania jak również terminy stosowane w tym podręczniku użytkownika. Do drukarki odnoszą się ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji. Zwykle im wyższa wartość DPI. Protokół sieciowy używany przez klienta sieciowego w celu automatycznego przydzielenia adresu IP. która umożliwia użytkownikowi używanie jednej linii telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów telefonów. Serwery BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z puli adresów. Adres MAC Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator przypisany do karty sieciowej. BOOTP Protokół BOOTP (Bootstrap Protocol). DPI Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka. Moduł DIMM przechowuje wszystkie dane w urządzeniu. Inc dla sieci komputerowych. Dysk twardy Dysk twardy (HDD) to urządzenie do trwałego zapisu danych przechowujące dane zakodowane cyfrowo na szybko obracających się płytach o magnetycznych powierzchniach. Protokół BOOTP umożliwia komputerom bezdyskowym uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu operacyjnego. drukarka ma drukowanie ograniczone do 2400 stron dziennie. AppleTalk AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez firmę Apple. Dioda LED Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe informujące o stanie urządzenia. takie jak liczba wydrukowanych w ciągu roku stron. DNS Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych w sieciach. Adres IP Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana przez urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci korzystającej ze standardu IP (Internet Protocol). Mechanizm blokowania modułu CCD jest używany do ochrony modułu CCD przed uszkodzeniami podczas przenoszenia urządzenia. Serwer DHCP udostępnia parametry konfiguracyjne specyficzne dla klienta DHCP hosta żądającego zazwyczaj informacji wymaganych przez hosta klienta w celu włączenia się do sieci IP. nawet w przypadku platform innych niż firmy Microsoft. Jeśli na przykład cykl eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesiąc. Umożliwia lokalizowanie przez routery urządzeń w dużych sieciach. format CSV jest używany do wymiany danych między różnymi aplikacjami. 71 _Glosariusz . DHCP Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół sieciowy klient-serwer. CCD Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający wykonywanie zadań skanowania. DRPD DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) Distinctive Ring (Dzwonienie dystynktywne) to usługa firm telekomunikacyjnych. Zazwyczaj odbywa się to w trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu operacyjnego. Zazwyczaj jest to komputer lub sieć umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci. Automatycznie wykrywa i naprawia błędy podczas transmisji danych faksu powodowane przez zakłócenia na linii telefonicznej. CSV CSV (Comma Separated Value) to format plików. używany w programie Microsoft Excel. w przypadku 20 dni roboczych. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy identyfikator zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znaków pogrupowanych w pary (np. DIMM Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka płytka drukowana przechowująca pamięć.

Jest to protokół sieciowy używany w systemach operacyjnych Novell NetWare. MFP Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe łączące funkcjonalność drukarki. IEEE 1284 Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez instytut IEEE. Im większa głębia barwy. Od lat dziewięćdziesiątych Ethernet jest najpopularniejszą technologią sieci LAN. która pozwala na użytkowanie innych urządzeń takich jak urządzenie na monety lub czytnik kart. która część adresu jest adresem sieciowym. skanera itd. co umożliwia wiązanie go z włóknami papieru. Maska podsieci Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem sieciowym. IPX/SPX był początkowo projektowany dla sieci lokalnych (LAN). IPX i SPX. IPP Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół zarówno drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania.Emulacja Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na osiągnięcie takich samych wyników jakie osiąga inne urządzenie. faksu. IPX/SPX IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/ Sequenced Packet Exchange. Był on dołączony do oryginalnego komputera Macintosh (1984). MH to schemat kodowania długości serii (RLE) oparty na książce kodów. który został opracowany na potrzeby kompresji obrazów binarnych. Jest to format używany do przechowywania i przesyłania zdjęć w sieci WWW. Protokół IPX przypomina protokół IP. Urządzenia tego typu umożliwiają wprowadzenie opłat za drukowanie z wykorzystaniem danego urządzenia. ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to międzynarodowa instytucja ustanawiająca standardy złożona z przedstawicieli instytucji narodowych. Oba protokoły. kopiarki. przydział pasm radiowych oraz organizacja umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. Protokołu IPP można używać lokalnie lub przez Internet. połączenia sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu bezpiecznego udostępniania części informacji pracownikom organizacji lub umożliwiania im brania udziału w operacjach. ale może być również używany w przypadku innych obrazów FTP Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany protokół do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej protokół TCP/IP (na przykład Internet lub intranet). Głębia bitowa Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę bitów używanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy bitowej.4. zapewniają usługi połączenia podobne do protokołów TCP/IP. zajmująca się rozwojem technologii związanych z elektrycznością. szczególnie faksów. a która adresem hosta. MH MH (Modified Huffman) to metoda kompresji służąca do zmniejszania rozmiaru danych przesyłanych pomiędzy faksami podczas transmisji obrazu zgodnego z rekomendacją ITU-T T. Kaseta z tonerem Rodzaj umieszczonej w drukarce butelki z tonerem. natomiast symulacja dotyczy symulowania działania danego modelu systemu. JBIG JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji obrazów zapewniający brak utraty dokładności i jakości. jest więc znacznie bardziej przydatny i bezpieczny od starszych rozwiązań z zakresu drukowania. Intranet Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP. LDAP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół sieciowy służący do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług katalogowych działających w protokole TCP/IP. Najbardziej powszechnym standardem dla sieci Ethernet jest IEEE 802. Glosariusz_ 72 . tym szerszy zakres odrębnych barw. Toner może być topiony przez ciepło pochodzące z utrwalacza. EtherTalk Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla sieci komputerowych. Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP. metoda ta skraca czas transmisji w przypadku większości faksów. JPEG JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej wykorzystywana w przypadku obrazów fotograficznych standardowa metoda kompresji stratnej. Czasami ten termin dotyczy tylko najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny sieciowej. aby ustalić. Ponieważ większość faksów składa się głównie z białego tła. łącząc się z wieloma drukarkami. IEEE Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to międzynarodowa profesjonalna organizacja typu non-profit. Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu łącza na końcu kabla równoległego podłączanego do urządzania peryferyjnego (na przykład drukarki). wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach. zoptymalizowany pod kątem efektywnej kompresji białego tła. Emulacja polega na dokładnym kopiowaniu zewnętrznych działań systemu. Litera T ze skrótu ITU-T oznacza telekomunikację FDI Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewnątrz urządzenia.3. a SPX — protokół TCP. Ethernet Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla sieci lokalnych (LAN). uwierzytelniania oraz szyfrowania. rozmiarami nośników. w wyniku czego drugi system działa tak jak pierwszy. Obsługuje on także funkcje kontroli dostępu. Definiuje ona okablowanie i sygnały dla warstwy fizycznej oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy MAC (media access control)/ łącza danych modelu OSI. Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany kolorem monochromatycznym lub czarno-białym. Ustanawia globalne standardy obowiązujące w przemyśle i handlu. Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze tekst i zdjęcia. W miarę zwiększania liczby bitów liczba możliwych barw staje się w praktyce zbyt duża dla mapy kolorów. rozdzielczością itd. ITU-T ITU (International Telecommunication Union) jest międzynarodową organizacją założoną w celu utworzenia standardów i regulacji międzynarodowych usług radiowych i telekomunikacyjnych Do jego podstawowych zadań należy standaryzacja. jest niezwykle wydajny w takich zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest zwykle znacznie większa od wydajności protokołu TCP/IP). często z uwzględnieniem jego operacji wewnętrznych.

ponieważ jest ścierany przez twarde cząstki obecne w papierze.6. pokrycie 5% oznacza. który jest kopiowany. niezależne i funkcjonalne warstwy. Podajnik dwustronny DADF Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document Feeder) to mechanizm. Podajnik ADF Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to mechanizm. zwykle pionowo zorientowany obszar. a protokoły sieciowe oparte były na archetypowym stosie Xerox XNS. warstwa fizyczna.. fotografii lub tekstu itd. Plik PRN Interfejs sterownika urządzenia. warstwa sieciowa. co upraszcza wykonywanie wielu zadań. Obecnie NetWare obsługuje zarówno protokoły TCP/IP jak i IPX/SPX. Modem Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu zakodowania informacji cyfrowych. Nośnik druku Nośnik. Półtony Obraz. PABX PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna automatyczna centrala telefoniczna prywatnego przedsiębiorstwa. Oryginał nie jest kopią ani nie pochodzi od innej rzeczy. 73 _Glosariusz .MMR MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T T. na którym skala szarości jest symulowana za pomocą różnic w ilości punktów. Druga linia jest porównywana z pierwszą. jak pokrycie. która w warunkach przemysłowych jest zazwyczaj poddana routingowi przez centralę telefoniczną. język PCL został wydany w różnych wersjach dla drukarek termicznych.4. zwykle jest koloru zielonego lub szarego. na którym wyświetlane są elementy odpowiadające za sterowanie i monitorowanie. Protokół Konwencja lub standard sterujący lub uaktywniający połączenie. Model OSI to standardowa. który automatycznie podaje arkusz papieru oryginału. że strona papieru A4 jest w około 5% pokryta obrazem lub tekstem. OPC OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za pomocą wiązki laserowej. który automatycznie odwraca arkusz papieru. Panel sterowania Panel sterowania to płaski. Ustalone różnice są kodowane i przesyłane. warstwa sesji. NetWare Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell. Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości równoległej do uruchamiania różnych usług na komputerze PC. pokrycie będzie większe i w związku z tym zużycie toneru będzie tak duże. warstwa transportowa. PS Patrz PostScript. który stał się standardem branżowym. etykiety i przezrocza. Drukarka wyposażona w moduł Duplex może drukować na obu stronach papieru. PSTN PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana sieć telefoniczna. na przykład dokumentu. Opracowany dla wczesnych drukarek atramentowych. warstwa prezentacji. PDF PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku opracowany przez firmę Adobe Systems. aby urządzenie mogło drukować (lub skanować) na obu stronach papieru. Oryginały Pierwszy egzemplarz. Moduł Duplex Mechanizm. w której wymagany zbiór złożonych funkcji podzielony jest na łatwe do zarządzania. Pokrycie Termin z dziedziny technologii druku określający stopień zużycia toneru w czasie drukowania. uruchamiany w interpreterze w celu wygenerowania obrazu. podczas gdy na obszarach jaśniejszych występuje mniejsza liczba punktów. PostScript PostScript (PS) to język opisu strony i programowania używany głównie w dziedzinie DTP. który może być używany w drukarkach. komunikację i przesyłanie danych między dwoma punktami końcowymi sieci. tak że urządzenie może natychmiast zeskanować pewną jego część. modularna wizja budowy sieci. o cylindrycznym kształcie. a także do demodulacji takiego sygnału w celu odkodowania przesłanych informacji. tak że obie strony mogą zostać zeskanowane. taki jak papier. oznaczającą ilość stron. które drukarka jest w stanie wydrukować w ciągu minuty. MR MR (Modified Read) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T T. od górnej do dolnej: warstwa aplikacji. wirtualny obraz do wydrukowania. Poszczególne warstwy. należy wymienić go w odpowiednim momencie. Na przykład. faksach i kopiarkach. koperty. PCL PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL) opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki. W trakcie użytkowania drukarki moduł naświetlający bębna ulega powolnemu zużyciu. Jeżeli więc na dokumencie lub oryginale znajdują się złożone obrazy lub duża ilość tekstu. skanerach. Na obszarach o dużym natężeniu kolorów występuje duża liczba punktów. który automatycznie podaje i odwraca arkusz oryginału. PPM PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości działania drukarki. Inc. MR koduje pierwszą przeskanowaną linię za pomocą metody MH. umożliwiający oprogramowaniu współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu standardowych systemowych wywołań wejścia/wyjścia. reprodukowany lub tłumaczony w celu utworzenia kolejnych egzemplarzy. warstwa łącza danych. igłowych i drukarek stronicowych. umożliwiający wyświetlanie dwuwymiarowych dokumentów w formacie niezależnym od urządzenia i rozdzielczości. OSI OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany przez organizację ISO (International Organization for Standardization). emitowanej z drukarki laserowej. Panel sterowania znajduje się zwykle w przedniej części urządzenia.

Znak wodny Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze. można zainicjować proces skanowania bezpośrednio z programu. w którym klient przesyła wiadomość e-mail na serwer. która została oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows XP. które zazwyczaj pochodzą ze skanera. urządzenie drukuje cały zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych kopii. Po naniesieniu toneru na papier jednostka utrwalacza rozpoczyna obróbkę cieplną i ciśnieniową w celu utrwalenia toneru na papierze. TIFF TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej rozdzielczości. W przypadku korzystania zarówno ze skanera. stosowane w przypadku przekształcania obrazu kolorowego na obraz w skali szarości. drukarek. używane były przez wytwórców papieru do identyfikacji ich produktów. portów szeregowych oraz różnych typów komunikacji pomiędzy węzłami w sieci. tym większa rozdzielczość. druga określa adres IP lub nazwę domeny.Rozdzielczość Ostrość obrazu. Inc. oparty na tekście protokół. interfejs API przechwytywania obrazów dla systemów operacyjnych Microsoft Windows i Apple Macintosh. porty USB są zaprojektowane w celu równoczesnego podłączania do pojedynczego komputera wielu urządzeń peryferyjnych. Szybkość w obrazach na minutę to liczba jednostronnych arkuszy. TIFF opisuje dane obrazów. Skala szarości Odcienie szarości. Ścieżka UNC UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na uzyskanie dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows NT i innych produktach firmy Microsoft. w której zlokalizowane są zasoby. który ma zostać użyty. Jest to protokół typu klient-serwer. W tych systemach operacyjnych można zainicjować skanowanie z użyciem skanera zgodnego z architekturą WIA. Sterownik drukarki Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z komputera do drukarki. WIA WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów. URL URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów i zasobów w sieci Internet. mierzona w punktach na cale (DPI) Im wyższy parametr dpi. TWAIN Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. wynik transmisji i liczba wysłanych stron. Format ścieżki UNC: \\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katolog> TCP/IP Protokół kontroli transmisji (Transmission Control Protocol) i protokół IP (Internet Protocol) to zbiór protokołów komunikacyjnych. pieniądzach i innych dokumentach państwowych w celu utrudnienia sfałszowania. z którego korzysta sieć Internet oraz większość sieci komercyjnych. Sortowanie Sortowanie jest procesem drukowania zadań kopiowania wielu dokumentów w zestawach. Pierwsza część adresu zawiera informację o protokole. z tego powodu papier po opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły. SMB SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany głównie do udostępniania plików. Kiedy wybrana jest opcja sortowania. SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania wiadomości e-mail w Internecie. które implementują stos protokołów. takie jak stan zadania. Zapewnia również uwierzytelniony mechanizm komunikacji międzyprocesowej. który wydaje się jaśniejszy. Obrazy TIFF wykorzystują tagi — słowa kluczowe definiujące charakterystykę obrazu dołączone do pliku. W odróżnieniu od portów równoległych. jaką drukarka może wydrukować w ciągu minuty. Można ustawić funkcję drukowania raportu po każdym zadaniu lub tylko po transmisjach zakończonych niepowodzeniem. USB USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów i urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB Implementers Forum. Po raz pierwszy znaki wodne zostały wprowadzone w Bolonii we Włoszech w roku 1282. Zespół utrwalający Część drukarki laserowej topiąca toner na powierzchni nośnika druku. poszczególnym kolorom odpowiadają różne odcienie koloru szarego. Glosariusz_ 74 . Składa się z wałka termicznego i wałka zapasowego. jak i programu zgodnego ze standardem TWAIN. a następnie przesyłany jest tekst wiadomości. TCR Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegóły każdej transmisji. Str/min Jednostka str/min służy do określania szybkości drukarki. Ten elastyczny i niezależny od platformy format może być używany dla obrazów utworzonych przez różne aplikacje do przetwarzania obrazu. a także na znaczkach pocztowych. SMTP to względnie prosty. odpowiadające jasnym i ciemnym częściom dokumentu. kiedy jest oglądany pod światło. w którym określony zostaje jeden lub większa liczba odbiorców.

drukowanie 45 S sieæ konfigurowanie 25 korzystanie program SetIP 25 skanowanie pamiêæ flash USB 42 ustawienie domyœlne. 37 dowód to¿samoœci 37.Indeks Symbols ³adowanie orygina³ów szyba skanera 29 M materia³y eksploatacyjne orientacyjny czas eksploatacji kasety z tonerem 48 sprawdzanie okresu eksploatacji 52 specjalne funkcje kopiowania 37 sterownik instalacja 26 C czyszczenie elementy wewnêtrzne 46 modu³ skanera 47 szyba skanera ³adowanie dokumentów 29 czyszczenie 47 O obraz t³a. kopiowanie specjalne 38 dowód to¿samoœci./ark. ustawianie 27 problem. usuwanie zasobnik 1 53 J jêzyk wyœwietlacza. ustawianie 38 plakat 38 typ orygina³u 36 ustawienie domyœlne. zmiana 27 problemy w systemie Linux 64 problemy z jakoœci¹ wydruku. zmiana 40 75_Indeks . zmiana 37. rozwi¹zywanie 60 problemy z systemem Windows 64 zasobnik dostosowywanie szerokoœci i d³ugoœci 33 K konserwacja czêœci do konserwacji 52 kaseta z tonerem 48 kopiowanie 2 str./ark. rozwi¹zywanie jakoœæ wydruku 60 kopiowanie 63 Linux 64 podawanie papieru 58 Skanowanie sieciowe 64 skanowanie 63 Windows 64 Z zakleszczenie wskazówki dotycz¹ce unikania zakleszczeñ papieru 53 I ID Copy 19 zakleszczenie papieru. kopia specjalna 37 drukowanie pamiêæ USB 43 raporty 45 pamiêæ. czyszczenie 45 panel sterowania 19 papier usuwanie zakleszczenia 53 zmiana rozmiaru 33 W wymiana elementów kaseta z tonerem 49 dŸwiêk z g³oœnika 27 dŸwiêki. dostosowywanie 38 T tryb oszczêdzania energii 27 typ papieru ustawienie 35 D dioda LED Status 20 P pamiêæ flash USB drukowanie 43 kopia zapasowa danych 43 skanowanie 42 zarz¹dzanie 44 dostosowywanie wysokoœæ 27 U usuwanie t³a. 38 limit czasu. 38 zaciemnienie 36 R raporty. lub 4 str.

com/ph www.SAMSUNG (7267864 (€ 0.com/nz Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt.samsung.com/latin www.samsung.com www. 14000 Praha 4 70 70 19 70 1-800-10-7267 800-6225 800-7267 8-10-800-500-55-500 00-800-500-55-500 030-6227 515 3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0.com/latin REP.15/min) 01805 .com www.samsung.samsung.samsung.com www.samsung.samsung. COUNTRY ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CANADA CHILE CHINA COLOMBIA COSTA RICA CZECH REPUBLIC CUSTOMER CARE CENTER 0800-333-3733 1300 362 603 0800-SAMSUNG (726-7864) 0032 (0)2 201 24 18 0800-124-421 4004-0000 1-800-SAMSUNG (726-7864) 800-SAMSUNG (726-7864 ) 800-810-5858 010.com/latin www.com/be www.samsung.samsung.samsung.cn www.samsung.com/sg www.com SOUTH AFRICA SPAIN SWEDEN CUSTOMER CARE CENTER 0800-112-8888 800-SAMSUNG (726-7864) 1-800-234-7267 0120-327-527 800-7267 8-800-77777 0035 (0)2 261 03 710 1800-88-9999 01-800-SAMSUNG (7267864) 0900-SAMSUNG (726-7864 € 0.com/pt www.samsung.14/Min) 1-800-299-0013 800-7919267 3698-4698 06-80-SAMSUNG (726-7864) 3030 8282 1800 110011 www.com/cz COUNTRY INDONESIA ITALIA JAMAICA JAPAN LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MALAYSIA MEXICO NETHERLANDS NEW ZEALAND NICARAGUA NORWAY PANAMA PHILIPPINES POLAND PORTUGAL PUERTO RICO www.kz DENMARK ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA KAZAHSTAN KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE GERMANY GUATEMALA HONDURAS HONG KONG HUNGARY INDIA Contact SAMSUNG worldwide_ 76 .samsung.com www.samsung.com/co www.samsung. DOMINICA EIRE RUSSIA SINGAPORE SLOVAKIA www.samsung.samsung.samsung.samsung.samsung.com/cl www.com/my www.com/no www.samsung.com/ca www.com/be www.samsung.samsung.samsung.samsung.com www.samsung.samsung.samsung.contact SAMSUNG worldwide If you have any comments or questions regarding Samsung products.samsung.com/latin www.com/lt www.ee www.com/latin www.com/latin www. contact the Samsung customer care center.samsung.samsung.samsung.com/dk www.com www.samsung.samsung.samsung.com/latin www.com/lv www.com www.com www..com/latin www.samsung.com/at www.com/jp www.samsung.samsung.com/se WEB SITE www.com/ie www.samsung.6475 1880 01-8000-112-112 0-800-507-7267 844 000 844 WEB SITE www.samsung.com/pl www.com www.com/ar www.com www.com www.samsung.com/hk www.10/Min) 0800SAMSUNG (726-7864) 00-1800-5077267 815-56 480 800-7267 1800-10-SAMSUNG (7267864) 0 801 801 881 022-607-93-33 80820-SAMSUNG (726-7864) 1-800-682-3180 1-800-751-2676 0818 717 100 8-800-555-55-55 1800-SAMSUNG (726-7864) 0800-SAMSUNG (726-7864) 0860-SAMSUNG (726-7864 ) 902 10 11 30 0771-400 200 www.com/nl www.samsung.samsung.samsung.com/sk www.samsung.samsung.samsung.samsung.com/fi www. česka organizační složka Vyskočilova 4.com.

com www. UKRAINE UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM CUSTOMER CARE CENTER 0800-SAMSUNG (726-7864) 8-10-800-500-55-500 0800-329-999 1800-29-3232 02-689-3232 1-800-SAMSUNG (726-7864) 444 77 11 800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726 0845 SAMSUNG (726-7864) 1-800-SAMSUNG (726-7864) 8-800-502-0000 8-10-800-500-55-500 0-800-100-5303 1 800 588 889 WEB SITE www.samsung.A.A.com.uz www.samsung.COUNTRY SWITZERLAND TADJIKISTAN TAIWAN THAILAND TRINIDAD & TOBAGO TURKEY U.com/us www.S.com www.samsung.samsung.com/ch www.com/latin www.samsung.samsung.samsung.samsung.com www.com/latin www.samsung.samsung.samsung.com www.com www.samsung.com 77 _Contact SAMSUNG worldwide .K U.com/th www.E U.

Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji. Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.. Microsoft. . Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z lub związane z korzystaniem z tego podręcznika użytkownika. Ten podręcznik użytkownika udostępniono tylko w celach informacyjnych. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. UFST® i MicroType™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Monotype Imaging Inc. TrueType. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ltd..© 2008 Samsung Electronics Co. Inc. Ltd. LaserWriter i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer. • • • • • Nazwa Samsung oraz logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co.

06 .REV 1.

Drukarka Samsung Sekcja Oprogramowanie .

.................................................................. 17 Rozdział 3: ZAAWANSOWANE OPCJE DRUKOWANIA Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) ..... 13 Drukowanie do pliku (PRN) ....................... 10 Usuwanie oprogramowania drukarki ....................................... 16 Karta Dodatki ............................................................................................................. 20 Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 Karta Papier ............................................................................................. 14 Ustawienia drukarki .............................................................................................................. 20 1 ............................................................................................................. 17 Korzystanie z pomocy ................................................................................................................ 7 Ponowna instalacja oprogramowania drukarki ....................................................................................................................................SEKCJA OPROGRAMOWANIE SPIS TREŚCI Rozdział 1: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS Instalacja oprogramowania drukarki ............ 18 Drukowanie plakatów . 11 Instalowanie sterownika drukarki monochromatycznej ................................................................................. 4 Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej .............................................................................. 11 Rozdział 2: PODSTAWOWE DRUKOWANIE Drukowanie dokumentu ......... 19 Drukowanie na obu stronach papieru ..... 17 Korzystanie z ulubionych ustawień ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej ....................................................................................................................................................................................................................................................... 15 Karta Grafika .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 Drukowanie broszur ....................................................................................... 17 Karta Informacje ........................................................... 14 Karta Układ ....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 27 Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów ................................................................................................................... 22 Rozdział 4: LOKALNE UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI Ustawianie komputera hosta .................................................................................................................................................................... 22 Stosowanie nakładek stron ...................................................................................................... 23 Ustawianie komputera klienta .................. 24 Korzystanie z oprogramowania SmarThru firmy Samsung ......................... 24 Odinstalowywanie oprogramowania Samsung SmarThru ......................................................................................................... 22 Usuwanie nakładek stron ...............................................................................................................Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony ......................................................................................... 28 Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki .................................................................................................................................... 28 Zmiana ustawień programu Smart Panel ..................... 25 Proces skanowania za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN ............................................................................................................................................................................................................................. 24 Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej .................................................................................................... 28 Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej .................................................. 21 Tworzenie znaków wodnych ........................................................................................................................................... 26 Skanowanie przy użyciu sterownika WIA ....... 26 Rozdział 6: KORZYSTANIE Z PROGRAMU SMART PANEL Informacje o programie Smart Panel ....................................................................................................................................................................... 21 Usuwanie znaków wodnych ............. 21 Stosowanie istniejących znaków wodnych ...................................................................................................................................... 26 Windows XP ......... 22 Tworzenie nowej nakładki strony .............................................................................................................. 20 Stosowanie znaków wodnych .......................................................................... 22 Co to jest nakładka? .......... 21 Edycja znaków wodnych ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 26 Windows Vista ................................................................................................................................................................................. 28 2 ........ 21 Stosowanie nakładek ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 Rozdział 5: SKANOWANIE Skanowanie z wykorzystaniem oprogramowania SmarThru firmy Samsung .............

....................................................................................................................... 31 Uruchamianie programu Unified Driver Configurator ........................ 34 Drukowanie plików ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 36 Rozdział 8: UŻYWANIE DRUKARKI W ŚRODOWISKU MACINTOSH Instalowanie oprogramowania .....Rozdział 7: UŻYWANIE DRUKARKI W SYSTEMIE LINUX Wprowadzenie ............................. 38 Odinstalowanie oprogramowania .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33 Konfigurowanie właściwości drukarek .............................................................................................................................................................................. 31 Okno Printers Configuration ..................................................................................... 41 Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru .............................................................................................................................. 32 Okno Ports Configuration ......................................... 29 Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux ........................................ 42 Skanowanie ......... 34 Skanowanie dokumentu .............................................................................................................................................................................................. 29 Odinstalowywanie zunifikowanego sterownika dla systemu Linux .................................................................................................... 39 Konfigurowanie drukarki ...................................................................... 39 Uruchamianie programu ...................................................................... 30 Korzystanie z programu SetIP .. 32 Okno Scanners Configuration ............................................................................................. 31 Uruchamianie programu ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 Korzystanie z programu Unified Driver Configurator ................................................................................................................................... 43 Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy ............................................................ 39 Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci ................................... 43 Scanning with USB ................................................................. 39 Dla komputera Macintosh podłączonego przy użyciu kabla USB ....... 33 Drukowanie dokumentu ..................................................... 35 Korzystanie z programu Image Manager .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41 Zmienianie ustawień drukarki .................................................................................................................. 29 Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux ............................................... 43 Skanowanie za pośrednictwem sieci ................................................................................................................................................................................ 38 Korzystanie z programu SetIP ............................................................................ 34 Drukowanie z poziomu aplikacji ....................................................................................................................................... 43 3 ......................................................................... 40 Drukowanie ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 41 Drukowanie dokumentu ...............................................................................

Jeśli drukarka jest podłączona do sieci. pomiń ten krok i przejdź do „Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej” na stronie 7. Procedura instalacji sterowników może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki. 3 Kliknij przycisk Dalej. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika.exe. niezbędne do pracy drukarki. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista. Wpisz X:\Setup. kliknij przycisk Start.exe. 4 Wybierz Standardowa instalacja drukarki lokalnej. a następnie polecenie Uruchom.1 Instalacja standardowa Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia: • • • • Instalacja oprogramowania drukarki Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Usuwanie oprogramowania drukarki Instalowanie sterownika drukarki monochromatycznej Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie uruchomione programy. zależnie od używanej drukarki. Instalowanie oprogramowania dla drukarki lokalnej Drukarka lokalna jest podłączana bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego kabla. 1 2 Upewnij się. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. lub kliknij przycisk Anuluj. Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody. na przykład kabla równoległego lub USB. UWAGA: Poniższa procedura dotyczy systemu operacyjnego Windows XP.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. kliknij kolejno Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom i wpisz X:\Setup. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzania w systemie Windows Vista. Instalacja oprogramowania drukarki Można zainstalować oprogramowanie dla drukarki lokalnej lub sieciowej. • W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. użytkownicy innych systemów operacyjnych powinni zapoznać się z odpowiednimi przewodnikami użytkownika systemu Windows lub pomocą online. i kliknij OK. Sterownik drukarki to oprogramowanie. Kliknij przycisk Dalej. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi. które umożliwia komunikację między komputerem i drukarką. kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna. 4 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . W tym celu należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą instalacji. UWAGA: Jeżeli podczas instalacji pojawi się okno „Kreator nowego sprzętu”. wpisz Uruchom Setup. aby zamknąć okno. zastępując „X” literą napędu.

• Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10. Wpisz X:\Setup. zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej. a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji. • Okno instalacji. zastępując „X” literą napędu.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. kliknij przycisk Nie. czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. kliknij przycisk Tak. Instalacja niestandardowa Możesz wybrać. kliknij przyciski Dalej i Nie na następnym ekranie. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung. 6 7 Jeżeli strona testowa zostanie poprawnie wydrukowana. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzania w systemie Windows Vista.exe. zainstaluj sterowniki ponownie. kliknij kolejno Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom i wpisz X:\Setup. • W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz żądany język. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej.exe. przedstawione w tym podręczniku użytkownika. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ. Płyta CD-ROM powinna zostać uruchomiona automatycznie i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. i kliknij przycisk OK. zostanie wyświetlone następujące okno. Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung i otrzymywać informacje od firmy Samsung. które składniki zostaną zainstalowane. 5 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . kliknij przycisk Start. aby wydrukować ją ponownie. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. a następnie polecenie Uruchom. 5 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. wpisz Uruchom Setup. 1 2 Upewnij się. może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego interfejsu. 3 Kliknij przycisk Dalej. • Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej. Następnie uruchomiony zostanie instalator. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista. W przeciwnym razie kliknij jedynie przycisk Dalej i przejdź do kroku 7.UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera. zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać poprawnie. Jeśli nie. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika.

6 Wybierz składniki. • Okno instalacji. zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Dalej. zostanie wyświetlone następujące okno. kliknij przycisk Tak. przedstawione w tym podręczniku użytkownika. 8 Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie. kliknij przycisk Nie.4 Wybierz Instalacja niestandardowa. 6 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . Następnie uruchomiony zostanie instalator. i kliknij przycisk Dalej. może się różnić w zależności od drukarki oraz używanego interfejsu. Kliknij przycisk Dalej. które mają być zainstalowane. aby wydrukować ją ponownie. kliknij przycisk Dalej i Nie na następnym ekranie. • Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączyć drukarki. klikając przycisk [ Przeglądaj ]. zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. Jeśli nie. 5 Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Dalej. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung. W przeciwnym razie kliknij jedynie Dalej i przejdź do kroku 9. 7 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. 9 Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarek Samsung i otrzymywać informacje od firmy Samsung. UWAGA: Można zmienić folder instalacji. UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera. a strona testowa nie zostanie wydrukowana po zakończeniu instalacji. Jeżeli zdecydujesz się na wydruk strony testowej. W przeciwnym razie kliknij Zakończ. • Po podłączeniu drukarki kliknij przycisk Dalej.

Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej Po pierwszym podłączeniu drukarki do sieci należy skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP. Zaznacz żądaną opcję konfiguracji i kliknij przycisk Dalej. 1 Upewnij się. niezbędne do pracy drukarki. wpisz Uruchom Setup. 2 UWAGA: Jeśli drukarka nie jest podłączona do sieci. Zostanie wyświetlone okno Ustaw adres IP. a następnie polecenie Uruchom. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi. Wpisz X:\Setup. Wybierz z listy drukarkę. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzania w systemie Windows Vista. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do drukarki podręczniku użytkownika.exe. maskę podsieci oraz adres bramy i wprowadź te ustawienia. Sterownik można zainstalować przy użyciu standardowej lub niestandardowej metody. i kliknij OK. kliknij kolejno Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom i wpisz X:\Setup. Wpisz adres IP. 4 Wybierz Standardowa instalacja drukarki sieciowej. a. klikając przycisk Konfiguruj. zostanie wyświetlone następujące okno. czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. zastępując „X” literą napędu. Kliknij przycisk Dalej. 3 Kliknij przycisk Dalej. kliknij przycisk Start. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. Po ustawieniu i sprawdzeniu ustawień protokołu TCP/IP można przejść do instalacji oprogramowania na każdym komputerze podłączonym do sieci. b.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. Wykonaj następujące czynności: • W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz pożądany język.exe. dla której ma zostać ustawiony określony adres IP. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista. 7 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . Instalacja standardowa Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników.

wydrukuj stronę Konfiguracja sieci. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie działać poprawnie. Szczegóły dotyczące podłączania do sieci znajdują się w dołączonym do drukarki podręczniku użytkownika. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. kliknij przycisk Aktualizuj. aby dodać drukarkę do sieci. 6 Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno z prośbą o przeprowadzenie wydruku strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik drukarek Samsung.exe. 2 UWAGA: Jeżeli nie można znaleźć urządzenia w sieci.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program. W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ.exe. wbudowanego serwera sieci Web. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista. 1 Upewnij się. aby odświeżyć listę. W systemie operacyjnym Windows należy kliknąć polecenia Start → Panel sterowania. Kliknij przycisk Dalej i przejdź do kroku 6. co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. Wybierz z listy drukarkę. Jeśli zostanie wyświetlone okno Autoodtwarzania w systemie Windows Vista. kliknij kolejno Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom i wpisz X:\Setup. a następnie kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. którą chcesz zainstalować. należy wyłączyć zaporę i kliknąć przycisk Aktualizuj. Jeżeli okno instalacji się nie pojawi. • Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka. i kliknij przycisk Dalej. oraz ustawić określony adres IP. Instalacja niestandardowa Możesz wybrać poszczególne składniki. zainstaluj sterowniki ponownie. zastępując „X” literą napędu. 8 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . W przeciwnym razie kliknij Zakończ. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10. a następnie polecenie Uruchom. a następnie uruchomić zaporę systemu Windows i ustawić tę opcję jako nieaktywną. które mają być zainstalowane. lub aby odnaleźć jej lokalizację. kliknij przycisk Przeglądaj. Kliknij polecenie Uruchom SWS w oknie Ustaw adres IP. i kliknij przycisk OK. kliknij przycisk Start. 5 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Aby sprawdzić adres IP lub adres MAC drukarki. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki. Płyta CD-ROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno się pojawić okno instalacji. wpisz Uruchom Setup. czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera. • W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę. W przypadku innych systemów operacyjnych należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w ich podręcznikach online. • Sieć można także skonfigurować za pomocą usługi SyncThru™ Web Service. Wpisz X:\Setup.c.

klikając przycisk Konfiguruj. wbudowanego serwera sieci Web. Wybierz z listy drukarkę. Kliknij przycisk Dalej. • W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę. • Sieć można także skonfigurować za pomocą usługi SyncThru™ Web Service. kliknij przycisk Przeglądaj. Kliknij polecenie Uruchom SWS w oknie Ustaw adres IP. 4 Wybierz Instalacja niestandardowa. aby drukarka miała przydzielony określony adres IP. Wpisz adres IP. Pojawi się okno Ustaw adres IP. a następnie uruchomić zaporę systemu Windows i ustawić tę opcję jako nieaktywną. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki. aby odnaleźć jej lokalizację. Wybierz z listy drukarkę. b. maskę podsieci oraz adres bramy i wprowadź te ustawienia. kliknij przycisk Ustaw adres IP. W przypadku innych systemów operacyjnych należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w ich podręcznikach online. kliknij przycisk Aktualizuj. Aby sprawdzić adres IP lub adres MAC drukarki. • Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka. Kliknij przycisk Dalej. W systemie operacyjnym Windows należy kliknąć polecenia Start → Panel sterowania. aby odświeżyć listę. a. UWAGA: Jeżeli nie można znaleźć urządzenia w sieci. WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz. 9 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . aby dodać drukarkę do sieci. dla której ma zostać ustawiony określony adres IP. • W miarę potrzeby z listy rozwijanej wybierz pożądany język.3 Kliknij przycisk Dalej. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. c. którą chcesz zainstalować. wydrukuj stronę Konfiguracja sieci. i kliknij przycisk Dalej. Wykonaj następujące czynności: 5 Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. należy wyłączyć zaporę i kliknąć przycisk Aktualizuj. lub.

Wybierz Napraw i kliknij Dalej. które mają zostać zainstalowane. 2 3 4 Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy → nazwa sterownika drukarki → Konserwacja. Wybierz z listy drukarkę. • Jeśli na liście nie znajduje się wybrana drukarka. Możesz również zmienić nazwę drukarki. czy ma być ona udostępniana w sieci. jeżeli instalacja nie zakończy się pomyślnie. Pojawi się lista dostępnych w sieci drukarek. Aby zainstalować oprogramowanie na serwerze. UWAGA: Jeśli po zakończeniu instalacji drukarka nie będzie pracowała poprawnie. • W celu odnalezienia współdzielonej drukarki sieciowej (ścieżka UNC) wybierz opcję Drukarka udostępniona [UNC] i wprowadź ręcznie współdzieloną nazwę. Zobacz „Ponowna instalacja oprogramowania drukarki” na stronie 10. lub aby odnaleźć jej lokalizację. co pozwoli na otrzymywanie materiałów informacyjnych od firmy Samsung. zainstaluj sterowniki ponownie. W tym celu zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk Zakończ. i kliknij przycisk Dalej. 10 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . kliknij przycisk Przeglądaj. aby dodać drukarkę do sieci. ustawić ją jako drukarkę domyślną oraz zmienić nazwę portu dla każdej drukarki. Ponowna instalacja oprogramowania drukarki Oprogramowanie można zainstalować ponownie. aby odświeżyć listę. lub wybierz opcję Dodaj port TCP/IP. kliknij przycisk Aktualizuj. Zostanie wyświetlona lista komponentów w celu ponownego zainstalowania każdego z nich osobno. wybrać. Po wybraniu składników pojawi się następujące okno. W tym celu wprowadź nazwę portu i adres IP drukarki.6 Wybierz składniki. W przeciwnym razie kliknij Zakończ. którą chcesz zainstalować. 1 Uruchom system Windows. Kliknij przycisk Dalej. zaznacz pole Ustawianie drukarki jako serwera. 7 Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z prośbą o wydrukowanie strony testowej oraz zarejestrowanie się jako użytkownik drukarek Samsung.

Z menu Start wybierz kolejno Programy lub Wszystkie programy → nazwa sterownika drukarki → Konserwacja. Po zakończeniu ponownej instalacji kliknij Zakończ. Kliknij przycisk Anuluj.UWAGA: Jeśli drukarka nie jest jeszcze podłączona do komputera. • Okno ponownej instalacji zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od drukarki oraz wykorzystywanego interfejsu. Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana poprawnie. Wybierz komponenty. Po zainstalowaniu drukarki lokalnej i wybraniu nazwy sterownika drukarki pojawi się okno z monitem o wydrukowanie strony próbnej. Usuwanie oprogramowania drukarki 1 2 3 4 5 Uruchom system Windows. kliknij Dalej i Nie na następnym ekranie. a na jej zakończenie nie będzie wydrukowana strona testowa. które chcesz ponownie zainstalować. Płyta CDROM powinna zostać automatycznie uruchomiona i na ekranie zostanie wyświetlone okno instalacji. b. i kliknij Dalej. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Wybierz polecenie Dodaj drukarkę. kliknij Tak. zostanie wyświetlone następujące okno. Po usunięciu oprogramowania kliknij Zakończ. zaznacz pole wyboru i kliknij Dalej. Wówczas instalacja zostanie rozpoczęta. Wykonaj następujące czynności: a. Kliknij przycisk Start → Drukarki i faksy. • Jeżeli nie chcesz jeszcze podłączać drukarki. Zostanie wyświetlona lista komponentów. które chcesz usunąć. 1 2 3 Upewnij się. Należy zainstalować sterownik druku monochromatycznego na komputerze. Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . 6 • Po podłączeniu drukarki kliknij Dalej. Wybierz Usuń i kliknij Dalej. 6 W przeciwnym razie kliknij Nie. aby można było usunąć każdy z nich niezależnie. kliknij Tak. że drukarka jest włączona i podłączona do komputera lub że komputer i drukarka są podłączone do sieci. 5 Wybierz komponenty. 4 5 11 Gdy zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru. i kliknij Dalej. aby wydrukować ją ponownie. Wybrany sterownik i wszystkie jego komponenty zostaną usunięte z komputera. kliknij przycisk Zakończ. Aby wydrukować stronę testową. Instalowanie sterownika drukarki monochromatycznej Drukarka posiada sterowniki pozwalające na wykorzystanie jej w charakterze drukarki monochromatycznej. Następujące czynności krok po kroku wyjaśniają proces instalacji.

Wybierz sterownik mono w polu Drukarki.inf i kliknij polecenie Otwórz. Kliknij przycisk OK w oknie Zainstaluj z dysku. Np. a następnie kliknij przycisk Dalej. należy wybrać odpowiednią opcję. a następnie kliknąć polecenia Dodaj port i Standardowy port TCP/IP i utworzyć nowy port do podłączania drukarki Aby utworzyć nowy port. należy użyć okna Użyj istniejącego sterownika. wybierz polecenie Z dysku. kliknij przycisk Zakończ.. a następnie kliknąć przycisk Dalej.6 7 Po wyświetleniu okna Kreator dodawania drukarki. Przejdź do punktu 13. należy przejść do okna Właściwości drukarki i wybrać kartę Porty. Aby rozpocząć instalację sterownika drukarki monochromatycznej. system Windows XP 32-bitowy Wybierz napęd CD-ROM → Printer → PC_MONO → WINXP_2000_VISTA-32 Wybierz plik ***. kliknij przycisk Dalej. 12 Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows . Należy dokonać wyboru według wskazówek zawartych w oknie. W oknie Wybierz port drukarki. a następnie kliknij przycisk Dalej. W zależności od konfiguracji komputera może zostać również wyświetlone okno udostępnienia drukarki lub okno drukowania strony testowej. 14 15 Wprowadź nazwę drukarki i kliknij przycisk Dalej.. UWAGA: Jeśli drukarka jest podłączona do sieci. Aby wybrać sterownik monochromatyczny drukarki. Jeśli komputer nie może wykryć drukarki przejdź do punktu następnego punktu. należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w oknie kreatora.. Zaznacz pole wyboru Drukarka lokalna podłączona do tego komputera i Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play. Wybierz Dalej w oknie Wybierz port drukarki. kliknij przycisk Przeglądaj. 8 9 10 11 12 13 UWAGA: Jeżeli sterownik monochromatyczny został wcześniej zainstalowany.

Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik drukarki. Jeżeli w oknie drukowanie znajduje się opcja Konfiguracja. Aby rozpocząć zadanie drukowania. Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia: • • • Drukowanie dokumentu Drukowanie do pliku (PRN) Ustawienia drukarki . Dokładne czynności drukowania dokumentów mogą się różnić w zależności od poszczególnych aplikacji. który ma zostać wydrukowany. aby zamknąć okno właściwości drukarki. Drukowanie dokumentu UWAGA: • Okno sterownika drukarki Właściwości zaprezentowane w tej instrukcji obsługi może się różnić w zależności od używanej drukarki.Karta Dodatki .Karta Grafika .2 Podstawowe drukowanie Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania oraz popularne zadania drukowania w systemie Windows.Karta Informacje . Kliknij OK. patrz dołączony do niej Podręcznik użytkownika. Upewnij się. Znak oznacza. Drukarka lub Opcje. Należy odnieść się do rozdziału Zgodność systemowa w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki. Wykrzyknik oznacza. że można wybrać daną opcję.Korzystanie z ulubionych ustawień . Aby uzyskać informacje o dokładnej procedurze drukowania danej aplikacji. Jednakże układ okna właściwości drukarki jest zbliżony. 3 4 Wybierz sterownik drukarki z rozwijanej listy Nazwa. że drukarka została wybrana. 5 6 13 Podstawowe drukowanie . kliknij OK lub Drukuj w oknie Drukuj. Do ustawień tych należy liczba kopii i zakres drukowanych stron. Okno może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji. że danej opcji nie można wybrać z powodu ustawień komputera lub środowiska. Zostanie wyświetlone okno Drukuj. patrz „Ustawienia drukarki” na stronie 14. czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką.Korzystanie z pomocy 1 2 Otwórz dokument. • Po wybraniu opcji w obszarze właściwości drukarki może zostać wyświetlony wykrzyknik lub znak . Wybierz Drukuj z menu Plik. Poniższa procedura opisuje ogólne czynności wymagane przy drukowaniu w różnych aplikacjach systemu Windows. kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie Drukowanie używanej aplikacji. W oknie Drukuj wybiera się podstawowe ustawienia drukowania.Karta Układ .Karta Papier . • Należy sprawdzić. sprawdź ją na dołączonej płycie CD-ROM. należy ją kliknąć. • Jeśli nie znasz dokładnej nazwy drukarki. ale nie jest to zalecane. Aby uzyskać więcej informacji. a następnie kliknąć Właściwości na następnym ekranie.

Drukowanie do pliku (PRN)
Czasem wymagane jest zapisanie danych do wydrukowania w postaci pliku. Aby utworzyć plik: 1 Zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku w oknie Drukuj.

Ustawienia drukarki
Można używać okna właściwości drukarki, które umożliwia dostęp do wszystkich opcji drukarki potrzebnych przy korzystaniu z niej. Gdy właściwości drukarki są wyświetlone, można sprawdzać i zmieniać ustawienia potrzebne w celu zadania drukowania. Okno właściwości drukarki może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. Ta instrukcja obsługi oprogramowania prezentuje okno Właściwości dla systemu Windows XP. Okno sterownika drukarki Właściwości, zaprezentowane w tej instrukcji obsługi, może się różnić w zależności od używanej drukarki.

UWAGI:
• Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone w sterowniku drukarki. Przy użyciu sterownika drukarki zmień najpierw ustawienia druku dostępne w aplikacji, a następnie pozostałe ustawienia. • Zmienione ustawienia obowiązują tylko podczas korzystania z bieżącego programu. Aby dokonać trwałych zmian, należy je wprowadzić z poziomu folderu Drukarki. • Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Instrukcje dotyczące innych systemów z rodziny Windows znajdują się w odpowiednich podręcznikach użytkownika lub w pomocy online. 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows. 2. Wybierz Drukarki i faksy. 3. Wybierz ikonę sterownika drukarki. 4. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę sterownika i wybierz Preferencje drukowania. 5. Zmień ustawienia na odpowiednich kartach i kliknij przycisk OK.

2

Wybierz folder i podaj nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

14 Podstawowe drukowanie

Karta Układ
Zakładka Układ udostępnia opcje dostosowania wyglądu dokumentu na wydrukowanej stronie. Opcje układu zawiera Wiele stron na arkusz i Drukowanie plakatu. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki.

Karta Papier
Poniższe opcje służą do ustawiania podstawowych specyfikacji obsługi papieru podczas korzystania z właściwości drukarki. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki. Kliknij zakładkę Papier, aby uzyskać dostęp do różnych opcji papieru.

Orientacja papieru
Orientacja papieru umożliwia wybór kierunku, w jakim informacje zostaną wydrukowane na stronie. • Pionowa drukuje poprzecznie (tak jak w liście). • Pozioma drukuje podłużnie (tak jak w arkuszu kalkulacyjnym). • Obrót o 180 stopni stopni umożliwia obrot strony o 180 stopni.

Kopie
Kopie umożliwia wybór liczby kopii do wydruku. Można wybrać od 1 do 999 kopii.

Rozmiar
Rozmiar umożliwia ustawienie rozmiaru papieru załadowanego do podajnika. Jeżeli pożądany rozmiar nie jest wymieniony w polu Rozmiar, kliknij Własny Gdy pojawi się okno Własne ustawienie papieru, ustaw rozmiar papieru i kliknij OK. Ustawienie pojawi się na liście, więc można je będzie wybrać.

Pionowa

Pozioma

źródło
Należy upewnić się, że w opcji Źródło ustawiono odpowiedni podajnik papieru. Podczas drukowania na materiałach specjalnych, takich jak koperty i folie przezroczyste, należy używać opcji Ręcznie.

Opcje układu
Opcje układu umożliwia wybór zaawansowanych opcji drukowania. Można wybrać Wiele stron na arkusz i Drukowanie plakatu. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)” na stronie 18. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie plakatów” na stronie 19. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie broszur” na stronie 19.

Typ
Ustaw Typ, który odpowiada papierowi załadowanemu do używanego podajnika. Umożliwi to osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W przeciwnym razie jakość wydruku może nie spełniać Twoich oczekiwań. Gruby: Gruby papier o gramaturze od 90 do 105 g/m2. Cienki: Cienki papier o gramaturze od 60 do 70 g/m2. Bawełna: Papier bawełniany 75~90 g/m2, taki jak Gilbert 25% i Gilbert 100%. Zwykły papier: Zwykły papier. Wybierz ten typ w przypadku drukarki monochromatycznej i wydruku na papierze bawełnianym 60 g/m2. Papier ekologiczny: Papier wtórny 75~90 g/m2.

Druk dwustronny
Opcja Druk dwustronny umożliwia drukowanie po obu stronach papieru. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie na obu stronach papieru” na stronie 20.

15 Podstawowe drukowanie

Papier kolorowy: Papier kolorowy 75~90 g/m2. Nieplow.: Należy wybrać tę opcję, jeśli wydruki mają być przechowywane przez długi czas np. w archiwach.

Jakość
Możliwość wyboru opcji w menu Rozdzielczość zależy od modelu drukarki. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. Wyższa rozdzielczość może być przyczyną wydłużenia czasu potrzebnego do wydrukowania dokumentu.

Drukowanie ze skalowaniem
Drukowanie ze skalowaniem umożliwia automatyczne lub ręczne skalowanie zadania drukowania na stronę. Można wybrać Brak, Pomniejsz/powiększ lub Dopasuj do str. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego” na stronie 20. • Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony” na stronie 20.

Tryb koloru
Możesz wybrać opcje dotyczące kolorów. Wybór opcji Kolor przynosi najlepsze rezultaty przy drukowaniu dokumentów kolorowych. Jeżeli kolorowy dokument ma być drukowany w odcieniach szarości, należy wybrać opcję Skala szarości. Jeśli chcesz dostosować kolory ręcznie, wybierz opcję Ręczne i kliknij przycisk Dostosowanie koloru Korekta koloru. • Ustawienia kopiowania : Aby użyć tej opcji należy najpierw ustawić na karcie Papier całkowitą liczbę kopii. Jeśli wykonuje się kilka kopii i niektóre mają być wykonane w kolorze, a inne w skali szarości, należy skorzystać z tej opcji i zaznaczyć liczbę kopii do wykonania w skali szarości. • Dostosowanie koloru: Opcja umożliwia dostosowanie wyglądu obrazów przez zmianę opcji Poziomy. • Korekta koloru: Poziom kolorów na wydruku można dostosować do kolorów na ekranie przy użyciu opcji Ustaw. koloru.

Karta Grafika
Poniższe opcje grafiki mogą być wykorzystane w celu dostosowania jakości druku do konkretnych potrzeb. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13 w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z właściwości drukarki. Kliknij na zakładce Grafika, aby wyświetlić właściwości pokazane poniżej.

Opcje zaawansowane
Można ustawić zaawansowane ustawienia, klikając przycisk Opcje zaawansowane. • Drukuj cały tekst w czerni: Cały tekst dokumentu zostanie wydrukowany na czarno, niezależnie od jego koloru na ekranie. • Drukuj cały tekst jako zaciemniony: Przy zaznaczonej opcji Drukuj cały tekst jako zaciemniony cały tekst dokumentu może być wydrukowany ciemniej niż w normalnym dokumencie. Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji. • Ulepszanie skali szarości: Wybierz zakładkę Inteligentny kolor. Funkcja ta umożliwia użytkownikom zachowanie szczegółów fotografii przyrodniczych oraz poprawę kontrastu i wyrazistości kolorów skali szarości w przypadku drukowania kolorowych dokumentów w skali szarości. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL. • Delikatne krawędzie: Wybierz zakładkę Inteligentny kolor. Funkcja ta umożliwia użytkownikom wyróżnienie krawędzi tekstu oraz cienkich linii w celu poprawy wyrazistości, a także pozwala na wyrównanie rejestracji każdego kanału koloru w trybie drukowania w kolorze. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki SPL.

16 Podstawowe drukowanie

Karta Dodatki
Istnieje możliwość wyboru opcji wydruku dokumentu. Więcej informacji na temat korzystania z właściwości drukarki znajdziesz w „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. Kliknij zakładkę Dodatki, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Karta Informacje
Wykorzystaj zakładkę Informacje, aby wyświetlić informację o prawach autorskich oraz numer wersji sterownika. Jeżeli masz przeglądarkę internetową, możesz połączyć się z Internetem, klikając ikonę strony WWW. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do właściwości drukarki zawiera „Drukowanie dokumentu” na stronie 13.

Korzystanie z ulubionych ustawień
Opcja Ulubione, która jest dostępna z każdej zakładki właściwości, umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego zastosowania. Aby zachować pozycję Ulubione:

1 2

Zmień ustawienia na odpowiednich kartach. Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ulubione.

Znak wodny
Można utworzyć obraz tekstowy tła, drukowany na każdej stronie dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Stosowanie znaków wodnych” na stronie 21.

3

Kliknij Zapisz. Gdy zapiszesz Ulubione, wszystkie obecne ustawienia sterownika zostaną zapisane.

Nakładka
Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Stosowanie nakładek” na stronie 22.

Aby wykorzystać zapisane ustawienia, wybierz pozycję z rozwijanej listy Ulubione. Drukarka będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami z listy Ulubione. Aby usunąć pozycję z Ulubionych, wybierz ją z listy i kliknij Usuń. Można także przywrócić domyślne ustawienia drukarki, wybierając Domyślny drukarki z listy.

Opcje wydruku
• Podzb. druku: Można ustawić kolejność drukowania stron. Odpowiednią kolejność można wybrać z rozwijanej listy. - Normalny(1, 2, 3): Wszystkie strony są drukowane w kolejności od strony pierwszej do ostatniej. - Od końca (3,2,1): Wszystkie strony są drukowane w kolejności od strony ostatniej do pierwszej. - Drukuj strony nieparzyste: Drukowane są jedynie strony nieparzyste. - Drukuj strony parzyste: Drukowane są jedynie strony parzyste.

Korzystanie z pomocy
Drukarka posiada ekran pomocy, który może zostać uaktywniony przez kliknięcie przycisku Pomoc w oknie właściwości drukarki. Na ekranach pomocy znajdują się szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki, dostępnych w sterowniku drukarki. Można także kliknąć z górnego prawego rogu okna, a następnie kliknąć dowolne ustawienie.

17 Podstawowe drukowanie

Na jednym arkuszu można drukować maksymalnie 16 stron. aby wydrukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu. 4. jaką chcesz wydrukować na arkuszu (1. może się różnić w zależności od używanej drukarki. strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Zaznacz Drukuj ramkę strony. Liczbę stron. Kliknij OK i wydrukuj dokument. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • • • • • • Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) Drukowanie plakatów Drukowanie broszur Drukowanie na obu stronach papieru Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony Stosowanie znaków wodnych Stosowanie nakładek 1 2 3 4 5 6 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. 18 Zaawansowane opcje drukowania . • Jeśli potrzebna jest dokładna nazwa drukarki. wybierz źródło. Z zakładki Układ wybierz Wiele stron na arkusz z listy rozwijanej Typ układu. 2. Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron) Można wybrać liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. należy otworzyć właściwości drukarki. 6. rozmiar i rodzaj papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz. Jednak układ okna właściwości drukarki jest zbliżony. zaprezentowane w tej instrukcji obsługi. 9 lub 16). Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. wybierz z listy rozwijanej Stron na arkusz. sprawdź ją na załączonej płycie CD-ROM.3 Zaawansowane opcje drukowania Niniejszy rozdział wyjaśnia opcje drukowania i zaawansowane zadania drukowania. Kliknij zakładkę Papier. UWAGA: • Okno sterownika drukarki Właściwości. Wybierz układ stron z listy rozwijanej Kolejność stron.

można podać szerokość nakładania się obrazu w milimetrach lub calach.Drukowanie plakatów Ta opcja umożliwia drukowanie jednostronnego dokumentu na 4. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji. Ta funkcja pozwala na drukowanie stron po obu stronach kartki i na takie rozmieszczenie kartek. 19 Zaawansowane opcje drukowania . Aby sprawdzić dostępne rozmiary papieru dla tej funkcji.15 cala 3 4 5 Kliknij kartę Papier i wybierz źródło. otwórz okno właściwości drukarki. Kliknij zakładkę Układ. czy jest aktywna opcja Drukowanie broszury. sklejając arkusze ze sobą. 0. 0.15 cala 4 5 Kliknij zakładkę Papier. Konfiguracja opcji plakatu: Można wybrać układ strony spośród Plakat <2x2>. należy wybrać rozmiar papieru w opcji Rozmiar na karcie Papier. należy otworzyć właściwości drukarki. Plakat <3x3> lub Plakat <4x4>. Aby ułatwić sklejenie kartek. aby pokryć 4 fizyczne strony. UWAGA: Opcja Drukowanie broszury nie jest dostępna dla wszystkich rozmiarów papieru. Jeśli wybrany zostanie układ Plakat <2x2>. Kliknij OK i wydrukuj dokument. 9 lub 16 arkuszach papieru w celu przeklejenia arkuszy tak. wydruk zostanie automatycznie rozciągnięty. rozmiar oraz typ papieru Kliknij OK i wydrukuj dokument. Zobacz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. następnie sprawdzić. wybierz Drukowanie plakatu z rozwijanej listy Typ układu. znajdująca się na liście rozwijanej Typ układu na karcie Układ. Po wydrukowaniu złóż i zszyj strony. rozmiar i rodzaj papieru. Drukowanie broszur 1 2 3 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. 2 Z zakładki Układ wybierz Drukowanie broszury z listy rozwijanej Typ układu. wybierz źródło. by tworzyły jeden dokument o rozmiarze plakatu. Można teraz ukończyć plakat. aby po złożeniu wydruku na pół można było otrzymać broszurę.

należy otworzyć właściwości drukarki.Drukowanie na obu stronach papieru Można drukować na obu stronach papieru. Wybierz właściwy rozmiar z listy rozwijanej Rozmiar wydruku. Kliknij OK i wydrukuj dokument. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. 1 2 3 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. ▲ Długa krawędź ▲ Krótka krawędź 4 5 UWAGA: Nie należy drukować po obu stronach etykiet. Z zakładki Papier wybierz Dopasuj do str. Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony Ta opcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania do dowolnie wybranego rozmiaru papieru. 1 2 3 4 5 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Aby dokończyć zadanie drukowania. Kliknij przycisk OK i wydrukuj dokument. Wybierz źródło. Po zakończeniu zadania drukowania wyświetlone zostanie okno ze wskazówkami dotyczącymi drukowania. należy otworzyć właściwości drukarki. kopert lub grubego papieru. 1 2 3 4 5 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. W sekcji Druk dwustronny wybierz odpowiednią opcję oprawiania dwustronnego. 20 Zaawansowane opcje drukowania . Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu. rozmiar i typ papieru w Opcje papieru. rozmiar i typ papieru w Opcje papieru. niezależnie od rozmiaru dokumentu cyfrowego. Na karcie Układ wybierz orientację papieru. Można także klikać przyciski lub . Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu. Wprowadź współczynnik skalowania w polu tekstowym Procent. „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. Może to spowodować zakleszczenie papieru i uszkodzenie drukarki. Wybierz źródło. należy otworzyć właściwości drukarki. Z zakładki Papier wybierz Pomniejsz/powiększ na liście rozwijanej Typ drukowania. postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. rozmiar oraz typ papieru. UWAGA: Jeśli drukarka nie ma zespołu druku dwustronnego. aby na wydrukowanej stronie była ona większa lub mniejsza. Kliknij kartę Papier i wybierz źródło. na liście rozwijanej Typ drukowania. Ta funkcja może być przydatna w razie konieczności sprawdzenia szczegółów w małym dokumencie. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. folii przezroczystych. Kliknij OK i wydrukuj dokument. Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu. Dostępne opcje: • Brak • Długa krawędź typowy układ przy oprawianiu książek • Krótka krawędź układ często stosowany w kalendarzach Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego Można zmienić rozmiar zawartości strony. należy ręcznie dokończyć zadanie drukowania.

należy otworzyć właściwości drukarki. Wprowadź wiadomość tekstową w polu Treść znaku wodnego. Kliknij zakładkę Dodatki i wybierz żądany znak wodny z listy rozwijanej Znak wodny. 4 5 6 Aby zaprzestać drukowania znaku wodnego. i kliknij Usuń. który chcesz edytować z listy Bieżące znaki wodne. Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj. Wiadomość zostanie wyświetlona w oknie podglądu. Na przykład można ukośnie wydrukować duży szary napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE” na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu. Tworzenie znaków wodnych 1 2 3 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. należy otworzyć właściwości drukarki. Pojawi się okno Edytuj znak wodny. Wybierz znak wodny. Kliknij OK i rozpocznij drukowanie. aby zachować zmiany. Przy zaznaczonym polu Tylko pierwsza strona znak wodny drukowany jest jedynie na pierwszej stronie. Kliknij Dodaj. należy otworzyć właściwości drukarki. 21 Zaawansowane opcje drukowania . i zmień treść oraz opcje znaku wodnego. UWAGA: Obraz podglądu wyświetla wygląd strony przewidzianej do drukowania. Po skończeniu edycji kliknij OK i rozpocznij drukowanie. należy otworzyć właściwości drukarki. Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. Można wpisać do 40 znaków. istnieje również możliwość dodawania nowych do listy. które mogą być modyfikowane. 1 2 3 4 5 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Wybierz opcje znaku wodnego. Stosowanie istniejących znaków wodnych 1 2 3 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Usuwanie znaków wodnych 1 2 3 4 Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Pojawi się okno Edytuj znak wodny. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. Można wybrać nazwę. Drukarka posiada kilka znaków wodnych. Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. Pojawi się okno Edytuj znak wodny. wybierz <Bez znaku wodnego> z listy rozwijanej Znak wodny. styl. rozmiar i poziom szarości czcionki z sekcji Atrybuty czcionki oraz określić kąt znaku wodnego w sekcji Kąt znaku. Kliknij Aktualizuj. W obrazie podglądu zostanie wyświetlony znak wodny. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. Wybierz znak wodny. aby dodać nowy znak wodny do listy.Edycja znaków wodnych Stosowanie znaków wodnych Opcja Znak wodny umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. który chcesz usunąć z listy Bieżące znaki wodne. Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny. Z zakładki Dodatki kliknij przycisk Edytuj w sekcji Znak wodny.

będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem. z którym drukowana będzie nakładka. a nakładka została wybrana. Umieść elementy dokładnie tak. Nie należy tworzyć nakładek ze znakami wodnymi. należy utworzyć nową nakładkę strony. Wybierz nakładkę. którą chcesz usunąć z pola Lista nakładek. Po utworzeniu nakładki jest ona gotowa do wydrukowania wraz z dokumentem. które będą drukowane z nakładką. wybierz ścieżkę docelową. Kliknij zakładkę Dodatki i przycisk Edytuj w sekcji Nakładka. 1 2 3 4 5 6 7 6 Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy. 7 UWAGA: Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu. (Domyślnie jest to C:\FormOver. Plik pojawi się w polu Lista nakładek i jest dostępny do drukowania. kliknij przyciski Edytuj i Załaduj nakładkę. aby zakończyć tworzenie nakładki. otwórz ustawienia drukarki. Nakładki umożliwiają zastąpienie formularzy lub papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. czy na dokumencie ma być drukowana nakładka. W oknie Edycja nakładki kliknij Utwórz nakładkę. Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Nakładka. które można wydrukować na dowolnym dokumencie. Kliknij Usuń nakładkę. Kliknij zakładkę Dodatki. który ma być wydrukowany. Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście Nakładka. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone. Kliknij OK przed opuszczeniem okna Drukuj. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru każdorazowo po wysłaniu dokumentu do drukowania użytkownik będzie monitowany o potwierdzenie.) Kliknij Zapisz. Po wybraniu pliku kliknij Otwórz. Nazwa pojawi się w polu Lista nakładek. 1 2 3 4 5 6 W oknie właściwości drukarki kliknij zakładkę Dodatki. Aby zapisać dokument jako nakładkę. Kliknij OK lub Tak. Tworzenie nowej nakładki strony Aby można było korzystać z nakładki. Aby wydrukować list z logo i danymi firmy. Jeżeli żądany plik nakładki przechowywany jest w zewnętrznym źródle.Stosowanie nakładek stron Stosowanie nakładek Co to jest nakładka? Nakładki to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku specjalnego formatu. a następnie wybierz plik nakładki. które mają być użyte na nowej nakładce strony. Z listy rozwijanej Nakładka wybierz żądaną nakładkę. kliknij Tak. Usuwanie nakładek stron Nieużywane nakładki stron można usunąć. Plik nie zostanie wydrukowany. jak mają być drukowane w nakładce. Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia. zawierającą logo firmy lub obraz. Patrz „Drukowanie dokumentu” na stronie 13. można go również załadować podczas korzystania z okna Załaduj nakładkę. UWAGA: Rozmiar strony dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentów. należy otworzyć właściwości drukarki. Wystarczy wydać drukarce polecenie drukowania nakładki na dokumencie. Aby wydrukować nakładkę wraz z dokumentem: 1 2 3 4 5 Utwórz lub otwórz dokument. Zamiast tego zostanie zapisany na dysku twardym komputera. W oknie Utwórz nakładkę wpisz nazwę o długości do ośmiu znaków w polu Nazwa pliku. Jeżeli jest to konieczne. 22 Zaawansowane opcje drukowania . Wybrana nakładka zostanie pobrana wraz dokumentem do wydruku i będzie wydrukowana wraz z nim. Wybierz nakładkę z pola Lista nakładek. Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania. Zamiast używać wcześniej wydrukowanego papieru firmowego. W razie potrzeby kliknij Potwierdzaj nakładanie stron podczas druku. nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do drukarki. Kliknij OK lub Tak przed rozpoczęciem drukowania.

Wybierz folder Moje miejsca sieciowe. (jeżeli komputer hosta wymaga podania Nazwy użytkownika i Hasła. Zaznacz pole Współużytkuj tę drukarkę. Zapoznaj się z rozdziałem Zgodność z systemami operacyjnymi w specyfikacjach drukarki. a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wyszukaj komputery. wprowadź identyfikator użytkownika i hasło konta komputera hosta). Dwukrotnie kliknij ikonę sterownika drukarki. Ustawianie komputera hosta 1 2 3 4 5 6 Uruchom system Windows. Poniższa procedura dotyczy systemu Windows XP. Z menu Start wybierz Drukarki i faksy. w podręczniku użytkownika drukarki. Wypełnij pole Współużytkowana nazwa i kliknij OK. jeżeli zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia instalacji. Kliknij przycisk Tak. określanego w sieci jako „komputer hosta”. a następnie kliknij Wyszukaj. Pomoc dotycząca innych systemów z rodziny Windows znajduje się w podręczniku użytkownika lub pomocy online. • Jeśli wymagana jest dokładna nazwa drukarki. a następnie wybierz polecenie Połącz. Z menu Drukarka wybierz Współużytkowanie. czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. Wprowadź adres IP komputera hosta w polu Nazwa komputera.4 Lokalne udostępnianie drukarki Istnieje możliwość podłączenia drukarki bezpośrednio do wybranego komputera. sprawdź ją na dołączonej płycie CD-ROM. 4 5 6 23 Lokalne udostępnianie drukarki . Kliknij dwukrotnie pozycję Drukarki i faksy. UWAGI: • Sprawdź. Ustawianie komputera klienta 1 2 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start w systemie Windows i wybierz polecenie Eksplorator. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki.

skanowanie przy niektórych rozdzielczościach. w szczególności przy wyższej liczbie dpi może być niemożliwe. Kliknij przycisk Zakończ. czy wszystkie aplikacje są zamknięte. można wykorzystać dostarczoną płytę CD-ROM. • Maksymalna rozdzielczość. Może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. a następnie ponownie go uruchomić. Następnie pliki mogą być wysłane pocztą e-mail bądź faksem. sprawdź. Zapoznaj się z rozdziałem Zgodność z systemami operacyjnymi w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki. takich jak prędkość komputera. pamięć. dostępne miejsce na dysku. aby zmiany zostały zastosowane. 3 Gdy program SmarThru firmy Samsung zostanie zainstalowany. Wówczas. czy system operacyjny (systemy operacyjne) jest zgodny z drukarką. Odinstalowywanie oprogramowania Samsung SmarThru UWAGA: Zanim rozpoczniesz odinstalowywanie. Kliknij dwukrotnie ikonę SmarThru 4. Gdy pojawi się żądanie potwierdzenia. wyświetlone na stronie WWW lub wykorzystane do utworzenia projektów. kliknij przycisk OK. a następnie Odinstaluj aplikację SmarThru 4. • Aby sprawdzić nazwę drukarki. którą można osiągnąć.5 Skanowanie Skanowanie za pomocą tego urządzenia umożliwia zamianę obrazów i tekstu w pliki cyfrowe na komputerze. Korzystanie z oprogramowania SmarThru firmy Samsung Aby rozpocząć skanowanie z wykorzystaniem programu SmarThru. UWAGI: • Sprawdź. czy urządzenie oraz komputer są włączone i prawidłowo połączone ze sobą. Wybierz SmarThru 4. 24 Skanowanie . należy wyłączyć komputer. na pulpicie pojawi się ikona SmarThru 4. Kliknij dwukrotnie tę ikonę. Dlatego też w zależności od używanego systemu oraz skanowanego dokumentu. rozmiar skanowanego obrazu oraz ustawienie jakości kolorów. Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia: • • • Skanowanie z wykorzystaniem oprogramowania SmarThru firmy Samsung Proces skanowania za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN Skanowanie przy użyciu sterownika WIA Skanowanie z wykorzystaniem oprogramowania SmarThru firmy Samsung Samsung SmarThru jest programem dołączonym do urządzenia. które można wydrukować za pomocą oprogramowania Samsung SmarThru lub sterownika WIA. zależy od wielu czynników. należy wykonać następujące czynności: 1 Sprawdź. 2 Fotografię lub wydruk do zeskanowania połóż na płycie szklanej lub w automatycznym podajniku dokumentów. 1 2 3 4 Z menu Start wybierz Programy. Dzięki programowi SmarThru skanowanie jest dziecinnie proste.

na przykład Paint lub Adobe Photoshop. Outlook Express. jego podgląd i zapisanie w wybranym folderze. 4 5 6 7 Pasek menu Skanuj do UWAGA: Jeśli chcesz anulować zadanie skanowania. Jeśli urządzenie obsługuje taką opcję. Umożliwia skanowanie obrazu. UWAGA: Aby wysłać obraz w wiadomości e-mail. jak również dostosować ustawienia wydruku. należy mieć zainstalowany program do obsługi poczty. Kliknij. Dostosuj ustawienia skanowania. umożliwiające korzystanie z pomocy elektronicznej dostępnej w programie SmarThru. jego podgląd i wysłanie w postaci wiadomości e-mail. np.Zostanie otwarte okno programu SmarThru. Aplikacja OCR oraz Strona WWW. kliknij przycisk w prawym górnym rogu okna. Kliknij przycisk Skanuj do. kliknij Anuluj. jego podgląd i wysłanie do programu OCR w celu dokonania konwersji do postaci tekstowej. Umożliwia skanowanie obrazu. Skanuj do umożliwia korzystanie z następujących usług: • Aplikacja Skanowanie obrazu i umieszczenie go w aplikacji do edycji obrazów. Aby rozpocząć skanowanie. Zalecane opcje skanowania dla programu OCR: — rozdzielczość: 200 lub 300 dpi — typ obrazu: skala szarości lub czarno-biały • Strona WWW Skanowanie obrazu. • Aplikacja OCR Skanowanie obrazu i wykonanie konwersji do postaci tekstowej. Ta funkcja jest dostępna. Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SmarThru. Skanowanie obrazu i wysłanie go w postaci wiadomości e-mail. czy drukarka została wybrana. • Ustawienia Dostosowanie ustawień podstawowych funkcji Skanuj do. • Drukuj Umożliwia wydrukowanie zapisanych obrazów. Dostosuj ustawienia skanowania. • Skanuj do Umożliwia ono skanowanie obrazu i zapisanie go w aplikacji lub folderze. SmarThru 4 otwiera wybraną usługę. • Faks Umożliwia wysyłanie faksem obrazów lub plików zapisanych na komputerze. • Obraz Umożliwia edycję obrazu zapisanego wcześniej w pliku graficznym i wysłanie go do wybranej aplikacji lub foldera. • Folder Skanowanie obrazu i zapisanie go w folderze. Umożliwia skanowanie obrazu. Zostanie otwarte okno pomocy programu SmarThru. wysłanie w postaci wiadomości e-mail lub opublikowanie go na stronie WWW. a w nim skonfigurowane konto e-mail. Kliknij ikonę odpowiedniej usługi. E-mail. jego podgląd i opublikowanie obrazu na stronie WWW przy użyciu odpowiedniego formatu pliku. aby rozpocząć skanowanie. • E-mail 25 Skanowanie . Upewnij się. kliknij Skanuj. jeżeli urządzenie obsługuje funkcję faksowania. W oknie programu SmarThru jest widoczny pasek menu Skanuj do. wysłanie w postaci wiadomości e-mail lub opublikowanie go na stronie WWW. Umożliwia dostosowanie ustawień funkcji Aplikacja. można wykonać wydruk czarno-biały lub kolorowy.

sterownik WIA umożliwia skanowanie i łatwe przetwarzanie obrazów bez korzystania z dodatkowego oprogramowania. LUB załaduj dokumenty stroną do drukowania skierowaną w górę do podajnika ADF (lub podajnika dwustronnego DADF). postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. współpracuje z aparatami cyfrowymi i skanerami. np. przycisk Anuluj w oknie kreatora skanera i aparatu. jak wybrane ustawienia wpływają na dany obraz. Kliknij przycisk Dalej. LUB załaduj dokumenty stroną do drukowania skierowaną w górę do podajnika ADF (lub podajnika dwustronnego DADF). 1 2 3 4 5 6 7 Połóż pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. 4 5 6 Kliknij przycisk Skanuj — zostanie uruchomiony sterownik skanowania. LUB załaduj dokumenty stroną do drukowania skierowaną w górę do podajnika ADF (lub podajnika dwustronnego DADF). aby zobaczyć. Sterownik WIA należy do standardowych składników dostarczanych wraz z systemem Microsoft Windows XP. Przy pierwszym skanowaniu za pomocą urządzenia należy je wybrać jako źródło TWAIN w używanej aplikacji. UWAGA: Aby wyświetlić listę skanerów. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika aplikacji. jak preferencje wpłyną na obraz. Kliknij dwukrotnie ikonę sterownika drukarki. 2 3 Skanowanie przy użyciu sterownika WIA Urządzenie obsługuje również sterownik Windows Image Acquisition (WIA). 26 Skanowanie . Kliknij przycisk Skanuj dokument lub obraz. postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program. Panel sterowania. 2 Połóż pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. należy wykonać następujące czynności: 1 Sprawdź. aby stwierdzić. Wprowadź nazwę obrazu i wybierz format pliku oraz lokalizację docelową w celu zapisania obrazu. W odróżnieniu od sterownika TWAIN. a następnie kliknij przycisk Podgląd. Windows Vista 1 Połóż pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. Aby rozpocząć podstawowy proces skanowania. UWAGA: Jeżeli chcesz anulować zadanie skanowania. Wybierz preferencje skanowania i kliknij przycisk Podgląd. Z menu Start w oknie wyświetlanym na pulpicie wybierz kolejno polecenia Ustawienia. 3 Otwórz aplikację. należy używać oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. Photoshop. Aplikacja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows zostanie automatycznie uruchomiona. Kliknij przycisk Skanuj. Wybierz preferencje skanowania. czy urządzenie oraz komputer są włączone i prawidłowo połączone ze sobą. a następnie Skanery i aparaty fotograficzne. Kliknij kolejno pozycje menu Start → Panel sterowania → Sprzęt i dźwięk → Skanery i aparaty fotograficzne. Zostanie uruchomiony kreator skanera i aparatu. Aby edytować obraz po skopiowaniu go do komputera.Windows XP Proces skanowania za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN Aby skanować dokumenty za pomocą innego oprogramowania. takiego jak Adobe Photoshop. naciśnij UWAGA: Sterownik WIA działa tylko w systemie Windows XP/Vista z portem USB. należy kliknąć przycisk Wyświetl skanery i aparaty fotograficzne. umożliwiający skanowanie obrazów. Skanuj i zapisz zeskanowany obraz. 4 5 Otwórz okno TWAIN i ustaw opcje skanowania. UWAGA: Aby pobrać obraz.

Linux. odwołaj się do Instrukcji użytkownika drukarki. które systemy operacyjne są kompatybilne z drukarką. który monitoruje pracę drukarki i informuje o jej stanie. program Smart Panel zostanie uruchomiony automatycznie i wyświetli informacje o błędzie. jaki dokładnie model drukarki posiadasz.0 lub wyższej. na przykład programu Internet Explorer 5. zamiast okna W systemie Mac OS X kliknij tę ikonę jeden raz. . Mozilla FireFox 1.5 lub nowszego. Aby dowiedzieć się. Umożliwia także zmianę ustawień. i usuw. W systemie Linux dwukrotnie kliknij tę ikonę. Program jest obsługiwany w systemie Windows i MAC OS X. Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji. potrzebnych podczas jej używania.5 lub nowszego. wyk. Programu do ustawiania opcji drukarki zostanie wyświetlone okno programu SyncThru Web Service. które systemy Linux są kompatybilne z drukarką. poziom tonera w kasetach i szereg innych informacji. UWAGI: • Do obsługi tego programu wymagany jest: .Mac OS X 10. Program Smart Panel wyświetla bieżący stan drukarki. Kup teraz Nowe kasety z tonerem zamawiać można za pośrednictwem Internetu. Drukarka i liczba kaset z tonerem wyświetlane w powyższym oknie mogą różnić się w zależności od używanej drukarki. Ustawienia drukarki Okno Programu do ustawiania opcji drukarki umożliwia konfigurację opcji drukarki. przejrzyj załączoną płytę CD. W systemie Windows przejdź do menu Start i wybierz Programy lub Wszystkie programy → nazwa sterownika drukarki → Smart Panel. które umożliwia dostęp do wszystkich opcji drukarki. Aby uzyskać więcej informacji. najpierw wybierz model drukarki. Smart Panel instaluje się automatycznie podczas instalacji oprogramowania drukarki. pokazane w tej instrukcji użytkowania oprogramowania mogą różnić się w zależności od stosowanego systemu operacyjnego. 1 Poziom tonera Możesz sprawdzić poziom tonera w kasecie (kasetach). Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz nazwę drukarki. • Okno Smart Panel i jego zawartość. Niektóre drukarki nie obsługują tej funkcji. Patrz „Ustawienia drukarki” na stronie 14.6 Korzystanie z programu Smart Panel Smart Panel to program. W systemie Linux program jest obsługiwany wyłącznie w przypadku niektórych programów. Safari 1. z którym ma być używany program Smart Panel.Do odtwarzania animacji flash w systemie pomocy HTML wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.3 lub nowszego. W systemie Windows dwukrotnie kliknij tę ikonę. usterek Aby rozwiązać problemy. UWAGI: • Jeżeli zainstalowana jest więcej niż jedna drukarka Samsung. 1 Informacje o programie Smart Panel Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd.3 lub wyższy . sprawdź w Instrukcji użytkownika drukarki. a także umożliwia dostosowanie jej ustawień. Dwukrotnie kliknij ikonę Smart Panel na pasku narzędzi Windows (w systemie Windows) lub w obszarze powiadamiania (w systemie Linux). Możesz także uruchomić Smart Panel ręcznie. . UWAGI: Jeżeli komputer jest podłączony do sieci. Pod. możesz skorzystać z pomocy.Aby dowiedzieć się. Ustawienia sterownika (Tylko dla Windows) Można używać okna właściwości drukarki. • Jeżeli chcesz dowiedzieć się. 27 Korzystanie z programu Smart Panel . Możesz także kliknąć ją na pasku stanu (w systemie Mac OS X).

1 2 3 Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz Ustawienia drukarki. wyk. Korzystanie z pliku pomocy elektronicznej Aby uzyskać więcej informacji na temat programu do ustawiania opcji . Aby przesłać zmiany do drukarki. drukarki. zamiast okna ustawień drukarki pojawia się okno usługi sieciowej SyncThru Web Service. kliknij przycisk Zastosuj. Zmiana ustawień programu Smart Panel Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz Opcje. kliknij przycisk 28 Korzystanie z programu Smart Panel . Wybierz żądane ustawienia z okna Opcje. Prawym przyciskiem myszy (w systemach Windows i Linux) lub przyciskiem myszy (w Mac OS X) kliknij ikonę Smart Panel i wybierz Pod. Zmień ustawienia. Korzystanie z Programu do ustawiania opcji drukarki Za pomocą Programu do ustawiania opcji drukarki możesz skonfigurować i sprawdzić ustawienia drukarki. UWAGA: Jeśli drukarka podłączona jest do sieci. usterek.Otwieranie Podręcznika rozwiązywania problemów W Podręczniku rozwiązywania problemów znajdziesz wyjaśnienia dotyczące błędów drukarki. i usuw.

umieszczać na serwerze FTP i przesyłać do zewnętrznego systemu OCR. Niniejszy rozdział obejmuje: • • • • • • • Wprowadzenie Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux Korzystanie z programu SetIP Korzystanie z programu Unified Driver Configurator Konfigurowanie właściwości drukarek Drukowanie dokumentu Skanowanie dokumentu Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux Instalacja zunifikowanego sterownika dla systemu Linux 1 2 Upewnij się. Dysk CD-ROM zostanie uruchomiony automatycznie. [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux [root@localhost root]#. należy kliknąć ikonę konsoli wpisz: u dołu pulpitu. dotyczy to wielu najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux. montowanym jako /mnt/cdrom.7 Używanie drukarki w systemie Linux Z urządzenia można korzystać w środowisku systemu Linux. należy wpisać kolejno następujące wyrażenia: [root@localhost root]#umount/dev/hdc [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom UWAGA: Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Po zainstalowaniu sterownika w systemie Linux pakiet sterownika umożliwia równoczesne monitorowanie wielu urządzeń wielofunkcyjnych za pośrednictwem szybkich portów równoległych działających w trybie ECP i portów USB. Pakiet zunifikowanego sterownika firmy Samsung dla systemu Linux zawiera sterowniki drukarki i skanera. Pobrane dokumenty można następnie edytować. Po wyświetleniu okna logowania administratora w polu użytkownika wpisz root i wprowadź hasło systemowe. 29 Używanie drukarki w systemie Linux . drukować na tym samym urządzeniu lokalnym lub urządzeniach sieciowych. Jeżeli dysk CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie. że urządzenie jest podłączone do komputera. 3 Wprowadzenie Na dostarczonym dysku CD-ROM znajduje się pakiet zunifikowanego sterownika firmy Samsung dla systemu Linux.sh Jeśli uruchomienie z dysku CD-ROM nie powiodło się mimo to. które mogą być konieczne dla działania pakietu zunifikowanego sterownika dla systemu Linux: wszystkie niezbędne pakiety zostaną przeniesione do systemu i zainstalowane automatycznie. Włącz komputer i urządzenie. Nie ma potrzeby wyszukiwania dodatkowych składników. które umożliwiają drukowanie dokumentów i skanowanie obrazów. Pakiet zunifikowanego sterownika dla systemu Linux jest dostarczany z inteligentnym programem instalacyjnym. wysyłać pocztą e-mail. Pakiet ten zawiera również wydajne aplikacje służące do konfigurowania urządzenia i dalszego przetwarzania skanowanych dokumentów. UWAGA: Aby zainstalować oprogramowanie drukarki./install. Włóż dysk CD-ROM do napędu. jeżeli zainstalowano i skonfigurowano pakiet automatycznego uruchamiania. umożliwiający korzystanie z urządzenia na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Linux. używając konta administratora (root). należy zalogować się. Po wyświetleniu okna Jeśli napęd CD-ROM jest głównym urządzeniem na magistrali pomocniczej. W przypadku braku uprawnień należy zwrócić się do administratora.

Jeżeli dysk CD-ROM nie zostanie uruchomiony automatycznie. jeżeli zainstalowano i skonfigurowano pakiet automatycznego uruchamiania. UWAGA: Aby odinstalować oprogramowanie drukarki. Dysk CD-ROM zostanie uruchomiony automatycznie. a następnie wykonać instrukcje w konsoli. Jeśli napęd CD-ROM jest głównym urządzeniem na magistrali pomocniczej. należy wykonać zamieszczone powyżej instrukcje instalacji./uninstall. W razie problemów należy skorzystać z pomocy ekranowej dostępnej za pośrednictwem menu systemowego lub aplikacji pakietu sterownika działąjących w oknie. należy używać sterownika w trybie tekstowym. należy kliknąć ikonę konsoli wpisz: u dołu pulpitu. Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego ikonę zunifikowanego sterownika dla systemu Linux oraz grupę Samsung Unified Driver. UWAGA: Instalacja sterownika w trybie tekstowym: • Jeśli nie jest używany interfejs graficzny lub nie powiodła się instalacja sterownika. montowanym jako /mnt/cdrom. • Aby odinstalować sterownik. Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień. Kliknij przycisk Next. powinien je uzyskać od administratora. Unified Driver Configurator lub Image Manager. Instalacja zostanie zakończona. wpisać wyrażenie [root@localhost Linux]# . np. 3 4 Kliknij przycisk Unistall.4 Kiedy zostanie wyświetlone okno powitalne. kliknij przycisk Next./uninstall. Po wyświetleniu okna 5 Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish. • Należy wykonać kroki 1 do 3. należy zalogować się jako administrator (root). Odinstalowywanie zunifikowanego sterownika dla systemu Linux 1 Po wyświetleniu okna logowania administratora w polu użytkownika wpisz root i wprowadź hasło systemowe. 5 Kliknij przycisk Finish.sh. ale w konsoli należy wpisać wyrażenie [root@localhost Linux]# . 30 Używanie drukarki w systemie Linux .sh. [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux [root@localhost root]#./install. 2 Włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napędu.sh UWAGA: Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.

tj. Aby przejść do okna konfiguracji danego modułu. a następnie kliknij przycisk Apply. aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. UWAGA: We wprowadzanym adresie MAC nie może się znajdować znak dwukropka (:). numeru seryjnego karty sieciowej drukarki. Przycisk Printers Configuration Przycisk Scanners Configuration Przycisk Ports Configuration Aby wyświetlić pomoc ekranową. aby zamknąć program Unified Driver Configurator. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. 3 Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk Exit. Dostępna jest także jeszcze specjalna opcja obsługi portu urządzenia wielofunkcyjnego. Sprawdź. Można także kliknąć ikonę Startup Menu i wybrać kolejno pozycje Samsung Unified Driver i Unified Driver Configurator. Kliknij pozycję w oknie SetIP. w programie Unified Linux Driver Configurator logicznie pogrupowano opcje konfiguracji według funkcji drukarki i skanera. Otwórz folder /opt/Samsung/mfp/share/utils/. Jest to szczególnie przydatne dla administratora sieci. Korzystanie z programu Unified Driver Configurator Unified Linux Driver Configurator to narzędzie służące głównie do konfigurowania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. ponieważ umożliwia równoczesne ustawienie kilku adresów IP. maskę podsieci i bramę domyślną. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet. Ponieważ urządzenie wielofunkcyjne łączy w sobie drukarkę i skaner.html. Uruchamianie programu Unified Driver Configurator 1 2 Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator na pulpicie. Po zainstalowaniu zunifikowanego sterownika dla systemu Linux na pulpicie zostanie automatycznie utworzona ikona programu Unified Linux Driver Configurator. adres IP. 31 Używanie drukarki w systemie Linux . Uruchamianie programu 1 2 3 4 5 Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. Zamknij program SetIP. 6 7 Urządzenie wydrukuje informacje o sieci. należy kliknąć przycisk Help. służąca do regulacji dostępu do drukarki i skanera za pośrednictwem pojedynczego kanału wejścia/wyjścia. Program SetIP powinien zostać automatycznie zainstalowany podczas instalacji sterownika drukarki. należy klikać odpowiednie przyciski na panelu Modules.Korzystanie z programu SetIP Ten program jest przeznaczony do ustawiania sieciowego adresu IP za pomocą adresu MAC. Wprowadź adres MAC karty. czy wszystkie informacje są prawidłowe.

.... wyświetlać listę zainstalowanych urządzeń wielofunkcyjnych firmy Samsung. Wyświetla wszystkie zainstalowane drukarki. patrz strona 33.: umożliwia dodawanie nowych klas drukarek. • Set as Default: umożliwia ustawianie bieżącej drukarki jako domyślnej. Wyświetla stan klasy i liczbę drukarek w danej klasie. nazwę modelu i typ skanera. • Properties. Wyświetla producenta. 32 Używanie drukarki w systemie Linux . Karta Classes Na karcie Classes wyświetlana jest lista dostępnych klas drukarek. Wyświetla wszystkie zainstalowane skanery. Przełącza do okna Printers Configuration. • Stop/Start: umożliwia zatrzymywanie/uruchamianie drukarki. Przełącza do okna Scanners Configuration. nazwę modelu i adres URI drukarek.. można wyświetlić bieżącą konfigurację drukarki systemowej. • Add Printer: umożliwia dodawanie nowych drukarek. Okno Scanners Configuration W tym oknie można monitorować działanie skanerów.Okno Printers Configuration Okno konfiguracji drukarek zawiera dwie karty: Printers i Classes.: umożliwia monitorowanie działania sterowników skanera. Karta Printers Klikając przycisk z ikoną drukarki z lewej strony okna programu Unified Driver Configurator. • Properties: umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości drukarek. Do zarządzania drukarkami służą następujące przyciski: • Refresh: umożliwia odświeżanie listy dostępnych drukarek. Wyświetla wszystkie klasy drukarek. • Drivers. Aby uzyskać informacje szczegółowe. Wyświetla stan. • Remove Printer: umożliwia usuwanie wybranych drukarek. • Add Class. • Remove Class: umożliwia usuwanie wybranych klas drukarek. • Refresh: umożliwia odświeżanie listy klas.: umożliwia zmianę właściwości i rozpoczynanie skanowania dokumentu. • Test: umożliwia drukowanie strony testowej w celu sprawdzenia.. czy urządzenie działa poprawnie. Patrz strona 35. zmieniać właściwości urządzeń i skanować obrazy.

należy kliknąć przycisk Cancel job. urządzenie podłączone do danego portu oraz stan. 4 Kliknij przycisk OK. Mechanizm udostępniania portów zapobiega uzyskaniu dostępu do jednego bloku urządzenia wielofunkcyjnego. aby zmiany zostały zastosowane. W przypadku zmiany używanego portu drukarki z portu USB na port równoległy (lub odwrotnie) należy ponownie skonfigurować port drukarki na tej karcie. W tym przypadku zostanie wyświetlony monit o wybór portu wejścia/wyjścia dla nowego urządzenia. • Release port: umożliwia zwalnianie wybranych portów. aby wyświetlić poprzednie zadania na liście.Okno Ports Configuration W tym oknie można wyświetlać listę dostępnych portów. •Driver: umożliwia wyświetlanie lub wybór innego sterownika drukarki. Bieżący stan dowolnego portu MFP można sprawdzać w oknie Ports Configuration. 33 Używanie drukarki w systemie Linux . Nazwa wprowadzona na tej karcie jest widoczna na liście drukarek w obszarze konfiguracji drukarek. Aby ustawić opcje domyślne urządzenia. należy kliknąć przycisk Add to Class. więc właściwe ustawienia są stosowane domyślnie. 2 Wyświetla wszystkie dostępne porty. Pakiet zunifikowanego sterownika firmy Samsung dla systemu Linux zapewnia odpowiedni mechanizm udostępniania portów. Zostanie otwarte okno Printer Properties. a następnie zamknij okno Printer Properties. •Jobs: umożliwia wyświetlanie listy zadań drukowania. Aby anulować wybrane zadanie. aby usunąć drukarkę z wybranej klasy. porty MFP. sprawdzać ich stan oraz zwalniać porty. należy kliknąć przycisk Options. Podczas instalowania nowego urządzenia wielofunkcyjnego w systemie zdecydowanie zaleca się korzystanie z programu Unified Driver Configurator. Adresowanie odpowiednich urządzeń przez te sterowniki odbywa się przez tzw. • Refresh: umożliwia odświeżanie listy dostępnych portów. 1 Przełącza do okna Ports Configuration. Aby dodać drukarkę do konkretnej klasy. Konfigurowanie właściwości drukarek W oknie właściwości drukarek w module konfiguracji drukarek można zmieniać różne właściwości urządzenia używanego jako drukarka. W razie potrzeby przejdź do obszaru konfiguracji drukarek. Ponieważ urządzenie wielofunkcyjne zawiera w sobie więcej niż jedno urządzenie (drukarkę i skaner). Wybór ten zapewni najbardziej odpowiednią konfigurację funkcjonalności urządzenia wielofunkcyjnego. Wybierz właściwe urządzenie z listy dostępnych drukarek i kliknij przycisk Properties. istnieje konieczność zorganizowania właściwego dostępu aplikacji „klienckich” do tych urządzeń przez pojedynczy port wejścia/wyjścia. •Classes: umożliwia wyświetlanie klasy danej drukarki. •Connection: umożliwia wyświetlenie lub wybór innego portu. który jest wykorzystywany przez sterowniki drukarek i skanerów firmy Samsung. 3 Wyświetla rodzaj portu. należy kliknąć przycisk Remove from Class. U góry okna znajduje się pięć następujących kart: •General: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. Dla skanerów w urządzeniach wielofunkcyjnych porty wejścia/wyjścia są wybierane automatycznie przez sterowniki skanerów. należy zaznaczyć pole wyboru Show completed jobs. Uruchom program Unified Driver Configurator. gdy jednocześnie w użyciu jest drugi blok tego urządzenia. które zostały zablokowane jako zajęte w momencie kiedy proces nadrzędny został przerwany. Współużytkowanie portów przez drukarki i skanery Urządzenie można podłączyć do komputera hosta za pośrednictwem portu równoległego lub portu USB.

kliknij przycisk Cancel. Zostanie wyświetlone okno graficznego interfejsu użytkownika LPR. Kliknij. •Device: umożliwia ustawianie rozdzielczości wydruku. umożliwiające monitorowanie stanu zadania drukowania. Aby wydrukować dowolny plik dokumentu: 1 4 Zmień właściwości drukarki i zadania drukowania. U góry okna znajdują się cztery następujące karty. •Text: umożliwia określanie marginesów wydruku i ustawianie opcji tekstu. Po wpisaniu samego polecenia lpr i naciśnięciu klawisza Enter. Służy do tego program narzędziowy CUPS lpr. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okna właściwości. patrz strona 34. aby rozpocząć drukowanie. odstępów lub kolumn. opcji kolorów. •General: umożliwia zmianę rozmiaru i typu papieru oraz orientacji dokumentów. źródła papieru i miejsca docelowego. i kliknij przycisk Open. np. korzystając z systemu CUPS — bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Kliknij przycisk OK w oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR. dodawanie nagłówków początkowych i końcowych oraz zmianę liczby stron drukowanych na jednym arkuszu. Zostanie wyświetlone okno Printing. •Graphics: umożliwia ustawianie opcji obrazów dla funkcji drukowania obrazów/plików. Polecenie Print można wybrać bezpośrednio. Jednak pakiet sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr bardziej wygodnym dla użytkownika programem LPR GUI. 2 W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz drukarkę z listy i zmień właściwości drukarki i zadania drukowania. aby zmiany zostały zastosowane. które umożliwiają drukowanie za pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). 1 2 3 W aplikacji wybierz polecenie Print z menu File. 34 Używanie drukarki w systemie Linux . które mają być drukowane. włączanie funkcji drukowania dwustronnego. Aby anulować bieżące zadanie.Drukowanie dokumentu Drukowanie z poziomu aplikacji Istnieje wiele aplikacji systemu Linux. korzystając z polecenia lpr. 5 6 7 Kliknij przycisk Apply. najpierw zostanie wyświetlone okno Select file(s) to print. Drukowanie plików Za pomocą urządzenia firmy Samsung można drukować wiele różnych typów plików. W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz odpowiednią nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i kliknij przycisk Properties. Wybierz dowolne pliki. rozmiaru lub położenia. Wpisz w wierszu polecenia systemu Linux ciąg: lpr <nazwa_pliku> i naciśnij klawisz Enter. Urządzenie może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu. a następnie zamknij okno Properties. 3 Kliknij przycisk OK. np. aby rozpocząć drukowanie.

aby otworzyć okno Scanners Configuration. •Image Quality: umożliwia wybór kompozycji kolorów i rozdzielczość skanowania obrazu. należy kliknąć przycisk Cancel. 4 5 Kliknij przycisk Properties. 6 35 Używanie drukarki w systemie Linux . patrz strona 36. Jeśli do komputera podłączono co najmniej dwa skanery. W oknie Scanner Properties kliknij przycisk Preview. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wstępnie zdefiniowanych ustawień w obszarze Job Type. ustawić opcje urządzenia i równolegle rozpocząć pobieranie drugiego obrazu. aby wybrać obszar. należy wybrać ją z listy rozwijanej Job Type. można wybrać dowolny skaner w dowolnym momencie. Klikając przycisk Default. Przycisk Advanced pozwala na ręczne ustawianie rozmiaru strony. Przeciągnij wskaźnik. do automatycznego podajnika dokumentów. W lewym dolnym rogu okna zostanie wyświetlony pasek stanu. przedstawiający postęp skanowania. 7 Ustaw opcje skanowania w sekcjach Image Quality i Scan Area. a na panelu Preview zostanie wyświetlony podgląd dokumentu. 8 Po ukończeniu ustawiania opcji naciśnij przycisk Scan. można przywrócić ustawienia domyślne opcji skanowania. Aby użyć jednej ze wstępnie zdefiniowanych opcji skanowania. Aby anulować skanowanie. który ma być skanowany. Na przykład gdy pierwszy skaner pobiera obraz. Załaduj dokument. Kliknij skaner. 1 2 3 Kliknij dwukrotnie ikonę programu Unified Driver Configurator na pulpicie. Gdy do komputera podłączone jest pojedyncze urządzenie wielofunkcyjne i jest ono włączone. •Scan area: umożliwia wybór rozmiaru strony. Wybierz skaner z listy. Zostanie rozpoczętę skanowanie dokumentu. skaner zostaje wyświetlony na liście i wybrany automatycznie. 9 Zeskanowany obraz zostanie wyświetlony na nowej karcie programu Image Manager. który ma być skanowany. aby rozpocząć skanowanie. można wybrać drugi skaner. Kliknij przycisk . stroną zadrukowaną skierowaną w górę. lub połóż go na płycie szklanej stroną zadrukowaną skierowaną w dół.Skanowanie dokumentu Skanowanie dokumentu można wykonać z poziomu okna programu Unified Driver Configurator.

Dodawanie ustawień w obszarze Job Type Ustawienia opcji skanowania można zapisać do późniejszego wykorzystania. Aby zapisać nowe ustawienie w obszarze Job Type: Użyj tych narzędzi do edycji obrazu. 36 Używanie drukarki w systemie Linux . w którym chcesz zapisać obrazek. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące edycji obrazu. Wpisz nazwę ustawienia. Kadruje wybrany obszar obrazu. które chcesz wykorzystać. Kliknij przycisk Delete. Kliknij przycisk Save As. 1 2 3 4 Ustaw odpowiednie opcje w oknie Scanner Properties. Po następnym otwarciu okna Scanner Properties zapisane ustawienie zostanie automatycznie wybrane dla danego zadania. Do edycji obrazów można wykorzystywać następujące narzędzia: Narzędzia Zapisuje obraz. Aby usunąć ustawienie w obszarze Job Type: Z listy rozwijanej Job Type wybierz ustawienie. Ustawienie zostanie usunięte z listy. Umożliwia przewijanie obrazu. Umożliwia symetryczne odbijanie obrazu w pionie i w poziomie. Ponawia anulowaną czynność. wartości można wprowadzać ręcznie lub ustawić współczynnik kształtu w celu zachowania proporcji w pionie i w poziomie. Powiększa obraz. Umożliwia skalowanie rozmiarów obrazu. które chcesz usunąć. należy użyć paska narzędzi. Anuluje ostatnią czynność. Funkcja Aby zapisać ustawienia dla następnego zadania skanowania w obszarze Job Type: 1 2 1 2 Z listy rozwijanej Job Type wybierz ustawienie. 11 Wybierz katalog. Pomniejsza obraz. 10 Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Save na pasku narzędzi. z listy rozwijanej można wybrać zakres obrotu w stopniach. Umożliwia obracanie obrazu. Korzystanie z programu Image Manager Program Image Manager zapewnia polecenia menu i przyciski narzędzi służące do edycji zeskanowanych obrazów. Ustawienie zostanie dodane do listy rozwijanej Saved Settings. i wpisz nazwę pliku.Aby edytować zeskanowany obraz. patrz strona 36. Kliknij przycisk OK. 12 Kliknij przycisk Save.

37 Używanie drukarki w systemie Linux . Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu Image Manager.Narzędzia Funkcja Umożliwia regulowanie jasności i kontrastu obrazu lub wykonanie jego negatywu. należy skorzystać z pomocy ekranowej. Wyświetla właściwości obrazu.

Uwaga: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego. należy kliknąć przycisk Restart. Również otrzymujesz sterownik Twain umożliwiający drukowanie na komputerze Macintosh. Patrz sekcja „Konfigurowanie drukarki” na stronie 39. Podaj hasło i kliknij OK. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. Wybierz Easy Install i kliknij Install. Należy się upewnić. Włącz komputer i drukarkę. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. Uwaga: • Jeżeli zainstalowano sterownik skanowania. która pojawi się na pulpicie Macintosha. która pojawi się na pulpicie Macintosha. • Po instalacji należy skonfigurować połączenie pomiędzy drukarką a komputerem.8 Używanie drukarki w środowisku Macintosh Drukarka obsługuje komputery Macintosh z wbudowanym portem USB lub kartą sieciową 10/100 Base-TX. 9 Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. W przypadku wybrania opcji Custom Install można wybrać poszczególne składniki do zainstalowania. Zalecane jest wybranie opcji Easy Install. Włóż do napędu dołączoną do drukarki płytę CD-ROM. Kliknij przycisk Continue. czy drukarka jest podłączona do komputera. 10 Wybierz opcję Typical installation for a local printer. Podaj hasło i kliknij OK. Wybierz Uninstall i kliknij Uninstall. Otworzy się okno Instalatora Samsung. Odinstalowanie oprogramowania Dezinstalację przeprowadza się wtedy. następnie kliknij przycisk OK. 1 2 3 4 5 6 7 8 Upewnij się. zapoznając się ze Specyfikacjami drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki. Otworzy się okno Instalatora Samsung. Kliknij dwa razy na ikonie CD-ROM. Po zakończeniu dezinstalacji kliknij przycisk Quit. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki 38 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer. Kliknij dwa razy na ikonie CD-ROM. W przypadku drukowania plików z komputerów Macintosh można używać sterownika CUPS po zainstalowaniu pliku PPD. Niniejszy rozdział obejmuje zagadnienia: • • • • • • Instalowanie oprogramowania Odinstalowanie oprogramowania Korzystanie z programu SetIP Konfigurowanie drukarki Drukowanie Skanowanie 11 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit. Kliknij przycisk Continue. czy drukarka obsługuje interfejs sieciowy. a Uwaga: W przypadku wybrania opcji Typical installation for a network printer. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer. niezbędne do pracy drukarki. że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Włóż do napędu dołączoną do drukarki płytę CD-ROM. Kliknij Continue. Kliknij dwukrotnie ikonę Installer. Kliknij Continue. gdy jest potrzebne uaktualnienie oprogramowania lub instalacja zakończy się niepowodzeniem. po zakończeniu instalacji należy zapoznać się z sekcją „Korzystanie z programu SetIP” na stronie 39. Instalowanie oprogramowania Płyta CD-ROM dołączona do drukarki zawiera plik PPD umożliwiający zainstalowanie na komputerze Macintosh sterownika CUPS lub sterownika drukarki Apple LaserWriter (dostępne tylko w przypadku korzystania z drukarki obsługującej sterownik języka PostScript).

W przypadku systemu MAC OS 10. Program SetIP powinien zostać automatycznie zainstalowany podczas instalacji sterownika drukarki. Przed podłączeniem drukarki należy się upewnić. Zamknij program SetIP. Uruchamianie programu Aby zmienić ustawienie sieciowe adresu IP drukarki. Kliknij pozycjê Trust. należy najpierw użyć domyślnej nazwy kolejki. za pomocą jakiego kabla drukarka jest podłączona do komputera: sieciowego czy USB. Dla komputera Macintosh podłączonego do sieci UWAGA: Niektóre drukarki nie obsługują interfejsu sieciowego. 8 Urządzenie wydrukuje informacje o sieci. Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue Name. Otwórz folder Library -> Printers -> Samsung -> nazwa modelu drukarki -> SetIP. aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP. 5 6 Urządzenie wydrukuje informacje o sieci.3 wybierz kartę IP Printing. Jest to szczególnie przydatne dla administratora sieci. czy wszystkie informacje są prawidłowe. ponieważ umożliwia równoczesne ustawienie kilku adresów IP. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Konfigurowanie drukarki Sposób konfiguracji drukarki różni się w zależności od tego.3. UWAGA: We wprowadzanym adresie MAC nie może się znajdować znak dwukropka (:). Zamknij program SetIP. Kliknij pozycjê Trust. Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. Wprowadź adres MAC karty. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. maskę podsieci i bramę domyślną. Jeżeli nie można określić nazwy kolejki. • W systemie Mac OS 10.7 Korzystanie z programu SetIP Ten program jest przeznaczony do ustawiania sieciowego adresu IP za pomocą adresu MAC. adres IP. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List. tj. czy wszystkie informacje są prawidłowe. • W systemie Mac OS 10. a następnie kliknij przycisk Apply. Sprawdź. postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Instalowanie oprogramowania” na stronie 38. Kliknij pozycję w oknie SetIP. Wybierz opcję Socket/HP Jet Direct w polu Printer Type. korzystając z informacji zawartych w Specyfikacjach drukarki w Instrukcji użytkownika drukarki. jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo. Sprawdź. Wprowadź adres MAC karty. 1 2 3 4 Aby zainstalować pliki PPD i filtra na komputerze. wykonaj poniższe instrukcje 1 2 3 4 5 6 5 Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas. 1 2 3 4 Zostanie wyœwietlone okno certyfikatu. gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Otwórz folder Applications → Utilities i Print Setup Utility.5 naciśnij ikonę „+”. Wykonaj poniższe instrukcje. W systemie Mac OS 10. czy drukarka obsługuje interfejs sieciowy. • W przypadku systemu MAC OS 10.5 kliknij IP.html. PRZY DRUKOWANIU DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO WIELE STRON WYDAJNOŚĆ DRUKOWANIA MOŻNA ZWIĘKSZYĆ PRZEZ WYBRANIE OPCJI GNIAZDA (SOCKET) TYPU DRUKARKI. adres IP. a następnie kliknij przycisk Apply. Zostanie otwarte okno. Kliknij pozycję w oknie SetIP. UWAGA: Jeżeli podczas instalacji sterownika wybrano opcję Typical installation for a network printer. Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet. We wprowadzanym adresie MAC nie może się znajdować znak dwukropka (:).4. wybierz opcję Samsung z listy Print Using i nazwę drukarki z listy Model. 6 7 8 39 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo. maskę podsieci i bramę domyślną. program SetIP zostanie automatycznie uruchomiony po instalacji. Z programu SetIP można korzystać tylko wówczas.4 kliknij IP Printer. aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.5 otwórz System Preferences w folderze Applications. Zostanie wyœwietlone okno certyfikatu. a następnie kliknij Printer & Fax. Wprowadź adres IP drukarki w polu Printer Address. numeru seryjnego karty sieciowej drukarki. • W systemie Mac OS 10. • W systemie Mac OS 10. wybierz opcję Samsung z listy Printer Model i nazwę drukarki z listy Model Name.

5. 40 Używanie drukarki w środowisku Macintosh .. Adres IP drukarki zostanie wyświetlony w obszarze Printer List i zostanie ustawiony jako adres drukarki domyślnej. jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo..5 otwórz System Preferences w folderze Applications. a następnie wybrać nazwę drukarki w obszarze Print Using.. • W systemie Mac OS 10. jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo.. 5 W przypadku systemu MAC OS 10. W systemie Mac OS 10. Drukarka zostanie wyświetlona w obszarze Printer List i zostanie ustawiona jako drukarka domyślna. 9 Kliknij przycisk Add. należy wybrać opcję Select a driver to use.• W przypadku systemu MAC OS 10. należy wybrać opcję Select a driver to use. a następnie kliknij Printer & Fax.4. 6 Kliknij przycisk Add.5 kliknij Default i znajdź połączenie USB. postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Instalowanie oprogramowania” na stronie 38. • W przypadku systemu MAC OS 10. jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo. wybierz opcję Samsung z listy Print Using i nazwę drukarki z listy Model. Dla komputera Macintosh podłączonego przy użyciu kabla USB 1 2 3 4 Aby zainstalować pliki PPD i filtra na komputerze.5 naciśnij ikonę „+”. • W przypadku systemu MAC OS 10.3 wybierz kartę USB. Otwórz folder Applications → Utilities i Print Setup Utility. • W systemie Mac OS 10.. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List. a następnie wybrać nazwę drukarki w obszarze Print Using.. • W systemie Mac OS 10. • W systemie Mac OS 10.4 kliknij Default Browser i znajdź połączenie USB. Zostanie otwarte okno. jeśli funkcja automatycznego wybierania nie działa prawidłowo.3. wybierz opcję Samsung z listy Printer Model i nazwę drukarki z listy Model Name.5.

przedstawione w instrukcji obsługi. • Layout Direction: Można wybrać kierunek drukowania na stronie jak pokazano na przykładzie UI. Upewnij się. Kliknij przycisk Print po zakończeniu ustawiania opcji. może się różnić w zależności od używanej drukarki. patrz „Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru” w następnej kolumnie. Układ okna właściwości drukarki jest jednak zbliżony. Nazwa drukarki. Aby uzyskać więcej informacji. 4 5 6 Otwórz menu File i kliknij polecenie Print. Z wyjątkiem nazwy. a następnie kliknij przycisk OK. skalowanie i inne opcje. może się różnić w zależności od używanej drukarki.Zmienianie ustawień drukarki Drukowanie UWAGA: • Okno właściwości drukarki działającej w środowisku Macintosh. orientację. która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki. • Nazwę drukarki można sprawdzić na dostarczonej płycie CD-ROM. należy sprawdzić ustawienia drukarki w każdej aplikacji. Wybierz rozmiar papieru. UWAGA: Opcje tego ustawienia mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego Mac OS. Podczas korzystania z drukarki można używać zaawansowanych funkcji drukowania. Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych programach: Document Setup). Aby drukować z komputera Macintosh: Layout Karta Layout udostępnia opcje zmiany wyglądu dokumentu na drukowanej stronie. które strony mają zostać wydrukowane. 41 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . Można drukować kilka stron na pojedynczym arkuszu papieru. W programie zainstalowanym na komputerze Macintosh należy wybrać polecenie Print z menu File. aby uzyskać dostęp do następujących funkcji. czy drukarka została wybrana. • Pages per Sheet: Ta funkcja określa liczbę wydrukowanych stron na jednym arkuszu. Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej Presets. 1 2 3 Otwórz aplikację systemu Macintosh i wybierz plik do drukowania. Wybierz żądaną liczbę kopii i zaznacz. Drukowanie dokumentu Wykorzystując do drukowania komputer Macintosh. układ okna właściwości drukarki jest podobny.

1 2 W programie zainstalowanym na komputerze Macintosh należy wybrać polecenie Print z menu File.Graphics Karta Graphics zawiera opcje umożliwiające wybór opcji Resolution(Quality) oraz Color Mode. Wyższe ustawienie może też wydłużyć czas wymagany do wydrukowania dokumentu. należy wybrać opcję Grayscale. • Resolution(Quality): Można wybrać rozdzielczość drukowania. Jeżeli kolorowy dokument ma być drukowany w odcieniach szarości. Aby drukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu. tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika. Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. W przypadku załadowania innego rodzaju materiału do drukowania należy wybrać odpowiedni typ papieru. na odpowiadającą papierowi załadowanemu do danego podajnika. aby uzyskać dostęp do funkcji graficznych. Wybierz Layout. Jest to oszczędny sposób drukowania stron szkicowych. Paper Należy ustawić opcję Paper Type. wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej Border. 42 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . Im większa rozdzielczość. Wybierz opcję Graphics z listy rozwijalnej Presets. 3 4 5 Z listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. W obszarze Layout Direction wybierz kolejność stron. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. Po kliknięciu przycisku Print – na każdej stronie arkusza zostanie wydrukowana wybrana liczba stron. • Color Mode: Można ustawić następujące opcje koloru: Wybór opcji Color przynosi najlepsze rezultaty przy drukowaniu dokumentów kolorowych.

W systemie For MAC OS X 10. UWAGA: • Więcej informacji o korzystaniu z Image Capture znaleźć można w pomocy systemu Image Capture. takiego jak Adobe Photoshop. że urządzenie i komputer są włączone oraz prawidłowo połączone ze sobą.3. • Jeśli funkcja skanowania nie działa w trybie Image Capture.7 lub nowszym. 3 UWAGA: Jeżeli pojawi się komunikat No Image Capture device connected. Należy zapoznać się z przewodnikiem użytkownika oprogramowania. Scanning with USB 1 2 Upewnij się. • Można także skanować używając oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. a następnie kliknij polecenie Connect. Rozpocznij Applications i kliknij Image Capture. • Jeśli funkcja skanowania nie działa w trybie Image Capture. należy wykonać aktualizację systemu Mac OS do najnowszej wersji.3. należy używać oprogramowania zgodnego z standardem TWAIN. • Aby skanować z wykorzystaniem podajnika dwustronnego DADF. Funkcja Image Capture działa prawidłowo w systemie Mac OS 10. odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.5: Sprawdź. Ustaw opcje skanowania w tym programie.7 lub nowszym. W systemie MAC OS X 10.4. czy pole wyboru Connected znajdujące się obok odpowiedniego urządzenia w obszarze Bonjour Devices. • Przebieg procesu skanowania zależy od typu oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. Wybierz odpowiednie urządzenie w obszarze TWAIN devices. Funkcja Image Capture działa prawidłowo w systemie Mac OS 10. 4 5 Ustaw opcje skanowania w tym programie. czy zaznaczone jest pole wyboru Use TWAIN software. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz. Rozpocznij Applications i kliknij Image Capture. • Przebieg procesu skanowania zależy od typu oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN. dodawanie lub usuwanie programów i formatowanie plików. czy urządzenie i komputer są włączone.4. Przycisk Przycisk Ustaw skanowanie umożliwia zmianę miejsca zapisywania i ustawień skanowania. należy używać oprogramowania zgodnego z standardem TWAIN.4: 3 4 5 43 Używanie drukarki w środowisku Macintosh . należy wykonać aktualizację systemu Mac OS do najnowszej wersji. Macintosh OS offers Image Capture program. takiego jak Adobe Photoshop. w których dokumenty skanowane do komputera są zapisywane w programie Menedżer skanowania firmy. Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów (APD lub APDD) — stroną zadrukowaną do góry. • Można także skanować używając oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN.4. Możesz również położyć pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół.9 lub nowszym oraz Mac OS 10. Skanowanie za pośrednictwem sieci 1 2 Sprawdź. Aby skanować za pomocą urządzenia TWAIN.Skanowanie Dokumenty można skanować za pomocą Image Capture. 2 Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk OK. Jeżeli problem będzie się powtarzał. 1. Można także zmienić ustawienia skanowania i dodać lub usnąć foldery. a następnie kliknij pozycję Browse Devices. zapoznaj się z procedurą dla systemu MAC OS X 10. Należy zapoznać się z przewodnikiem użytkownika oprogramowania. Kliknij pozycję Devices. Konfigurowanie informacji o skanowaniu w programie Menedżer skanowania firmy Można wyświetlić informacje o stanie programu Menedżer skanowania firmy i zainstalowanych sterowników skanowania. 6 7 UWAGA: • Więcej informacji o korzystaniu z Image Capture znaleźć można w pomocy systemu Image Capture. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz. Sprawdź.9 lub nowszym oraz Mac OS 10. skorzystaj z pomocy systemu Image Capture. 1 Otwórz program Menedżer skanowania firmy w menu Smart Panel na pasku stanu. Możesz również położyć pojedynczy dokument na płycie szklanej — stroną zadrukowaną w dół. Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów (APD lub APDD) — stroną zadrukowaną do góry. • Aby skanować z wykorzystaniem podajnika dwustronnego DADF. Urządzenie skanujące można zmienić za pomocą opcji Zmień port (lokalny lub sieciowy).

zastosowanie 17 D dezinstalacja. instalowanie 29 właściwości drukarki 33 O odinstalowanie. ustawianie 16 I instalacja sterownik drukarki system Windows 4 instalowanie oprogramowanie w systemie Linux 29 Ś środowisko Macintosh sterownik dezinstalacja 38 T TWAIN. skanowanie 26 typ papieru. oprogramowanie system Windows 11 odinstalowywanie sterownik urządzenia wielofunkcyjnego system Linux 30 oprogramowanie dezinstalacja środowisko Macintosh 38 instalacja system Windows 4 odinstalowanie system Windows 11 ponowna instalacja system Windows 10 oprogramowanie drukarki dezinstalacja system Windows 11 środowisko Macintosh 38 instalacja komputery Macintosh 38 system Windows 4 orientacja. instalowanie system Linux 29 sterownik urządzenia wielofunkcyjnego.SEKCJA OPROGRAMOWANIE INDEKS A anulowanie skanowanie 26 K komputery Macintosh drukowanie 41 konfigurowanie drukarki 39 skanowanie 43 korzystanie z oprogramowania SetIP 39 P plakat. drukowanie komputery Macintosh 41 system Windows 13 drukowanie broszury 19 dokument 13 dopasuj do strony 20 dwustronne 20 N stron komputery Macintosh 42 system Windows 18 na komputerach Macintosh 41 nakładka 22 plakat 21 skalowanie 20 system Linux 34 z systemu Windows 13 znak wodny 21 drukowanie broszury 19 drukowanie dwustronne 20 drukowanie N stron system Windows 18 drukowanie n stron komputery Macintosh 42 R rozdzielczość drukowanie 34 rozdzielczość drukarki. korzystanie 27 N nakładka drukowanie 22 tworzenie 22 usuwanie 22 S skanowanie SmarThru 24 sterownik WIA 26 system Linux 35 TWAIN 26 skanowanie na komputerach Macintosh 43 sterownik drukarki. ustawianie 44 . ustawianie 15 drukowanie 34 M monitor stanu. ustawianie system Windows 16 rozdzielczość drukowania 34 rozmiar papieru. drukowanie 19 pomoc. instalowanie system Linux 29 system Linux drukowanie 34 skanowanie 35 sterownik. oprogramowanie środowisko Macintosh 38 dokument. drukowanie 34 system Windows 15 oszczędzanie tonera.

zastosowanie 17 ź źródło papieru.drukowanie 34 tworzenie 21 usuwanie 21 U ustawianie opcja true-type 16 oszczędzanie tonera 16 rozdzielczość system Windows 16 tryb obrazu 16 ulubione 17 zaciemnienie 16 ustawienia ulubionych. ustawianie komputery Macintosh 41 system Windows 14 właściwości grafiki. skanowanie 26 właściwości dodatkowe. ustawianie komputery Macintosh 41 system Windows 15 Z zaawansowanie drukowanie. ustawianie 34 system Windows 15 W WIA. zastosowanie 18 znak wodny drukowanie 21 edycja 21 45 . ustawianie 15 właściwości układu. ustawianie 17 właściwości drukarki system Linux 34 właściwości drukarki. ustawianie 16 właściwości papieru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful