EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

EUROSTER 2000
1. INSTALACJA Uwaga: w trakcie instalacji sterownika dopływ energii powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji sterownika wyspecjalizowanemu zakładowi. 2. WYBÓR WŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI STEROWNIKA. Na poprawne działanie sterownika w dużym stopniu wpływa jego lokalizacja. Usytuowanie w miejscu cyrkulacji powietrza lub bezpośrednio nasłonecznionym spowoduje nieprawidłowe kontrolowanie temperatury. Aby zapewnić prawidłową pracę sterownika należy zainstalować go na ścianie wewnętrznej budynku (pomiędzy pomieszczeniami). Należy wybrać pomieszczenie, w którym przebywa się najczęściej, ze swobodną cyrkulacją powietrza. Unikać bliskości urządzeń emitujących ciepło (telewizor, grzejnik, lodówka) lub miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie słońca. Nie należy umieszczać sterownika bezpośrednio przy drzwiach, aby nie narażać go na drgania.

3. PRZEWODY. Zaciski przewodów znajdują się na tylnej ścianie sterownika. Są to trzy końcówki oznaczone odpowiednio: COM, NO i NC. Jest to typowy jednobiegunowy przekaźnik dwustanowy. W większości przypadków zacisk NC nie jest wykorzystywany.

4. MONTAŻ STEROWNIKA. Do montażu używa się dołączonego szablonu. W ścianie należy wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm, włożyć kołki i przykręcić lewy wkręt z 3 mm luzem. Nałożyć sterownik przez główkę wkrętu i przesunąć w prawo (należy zwrócić uwagę na otwór podobny do dziurki od klucza na tylnej ścianie sterownika). Wkręcić prawy wkręt tak, aby dobrze przytrzymywał zamontowany sterownik. Uwaga: Jeżeli ściana jest drewniana, nie ma potrzeby używania kołków. Należy wywiercić otwory o średnicy 2,7 mm zamiast 6 mm i śruby wkręcić bezpośrednio w drewno. Uwaga: w przypadku zastosowania regulatora z czujnikiem podłogowym należy zapoznać się z rysunkiem S5.

dla 1°C przy ustawieniu temperatury na 20°C włączenie nastąpi przy 19. gdy jesteście Państwo w domu lub obniżyć ją automatycznie. nocną i przeciwzamrożeniową. „” oznacza temperaturę ekonomiczną (nocną).1. 5. Pokrywę można wyjmować w celu wymiany baterii. Są one używane do kontroli: • Ogrzewania/klimatyzacji. Na przedniej płycie sterownika po prawej stronie znajduje się przesuwana pokrywa. Te dwie wartości temperatur można nastawiać samodzielnie. Po jej otwarciu widoczne są przyciski. .EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 5. Należy tylko ustawić odpowiednio sterownik. Dla 2°C przy ustawieniu temperatury na 20°C włączenie nastąpi przy 19°C a wyłączenie przy 21°C Nastawa fabryczna jest optymalna dla ogrzewania w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i nie zaleca się jej zmieniać. Programowanie jest możliwe z dokładnością do jednej godziny. Przy obu przyciskach po lewej stronie sterownika widoczne są oznaczenia: „R” oznacza temperaturę optymalną komfortu cieplnego (dzienną). Po zdjęciu pokrywy ukazuje się miejsce na 2 baterie R-6 oraz 3 mikroprzełączniki..5°C. który można programować. Sterownik może także kontrolować system chłodzenia lub klimatyzacji • Opóźnienia włączenia sygnału wyjściowego – 5 minut zapobiega częstym włączeniom urządzenia wykonawczego np. W niniejszej instrukcji zamiast podawania wielkości liczbowych będziemy te temperatury nazywać odpowiednio: dzienną. a wyłączenie przy 20. Stała temperatura przeciwzamrożeniowa (7°C) oznaczona jest na ekranie wyświetlacza jako „T” i nie można jej zmieniać. że w ciągu doby Euroster-2000 może przełączyć temperatury dzienną i nocną do 24 razy. ZAPOZNANIE ZE STEROWNIKIEM. Może on automatycznie przystosowywać temperaturę pomieszczeń do poziomu temperatury dziennej. w którego pamięci znajduje się 9 programów. tzn.5°C. Euroster 2000 jest sterownikiem. zaoszczędzając energię w nocy lub gdy Państwo wychodzą z domu. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. co przy siedmiodniowym cyklu programowania daje możliwość 168 przełączeń. na skutek chwilowego przewiewu • Wahania temperatury – (1°C lub 2°C) np.

że sterownik będzie wskazywał jak poniżej: . Temperatura. 6. 5. 2. Baterie należy wówczas zmienić najszybciej jak jest to możliwe. Ukazuje się wówczas gdy czasowo rezygnujemy z pracy programowej i chcemy „pozostawić” daną temperaturę na określony czas (od 1 do 24 godzin) lub do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program. 8. Wskaźnik wyczerpania baterii będzie widoczny. Jest to linia podzielona na 24 odcinki. 6. grzejnik itp. gdy jest włączone urządzenie sterowane (kocioł. 3. kiedy napięcie baterii spadnie do minimalnego dopuszczalnego poziomu. W postaci wirującego wiatraczka informuje o stanie pracy urządzenia i jest widoczny tylko wtedy. Programy od 0 do 5 są wpisane na stałe przez producenta. Wskaźnik dni tygodnia. URUCHOMIENIE STEROWNIKA Po włożeniu baterii sterownik rozpoczyna pracę z parametrami początkowymi. Każdy odcinek odpowiada jednej godzinie. Czas operacji wymiany powinien być nie dłuższy niż 30 sekund jeżeli chcemy zachować zaprogramowane parametry. W trybie normalnej pracy sterownik wyświetla temperaturę pomieszczenia. Zegar. w którym jest zainstalowany. 7. Oznacza to. wyraźnymi cyframi. Numer programu. Wskaźnik wyczerpania baterii.). który jest aktualnie realizowany. 1. Jest to gruba linia podkreślająca właściwy dzień tygodnia w górnej części wyświetlacza. Wskaźnik załączania sterownika. WYŚWIETLACZ. 7 i 8 można ustawić według uznania. Czarny prostokąt nad daną godziną oznacza temperaturę dzienną (komfortową) w tym przedziale czasu a jego brak nocną (ekonomiczną). Zawartość programów 6. przy czym program 0 jest programem przeciwzamorożeniowym (7°C).2. Czas wyświetlony jest w systemie 24.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 5. Wskaźnik przebiegu programu. Wyświetlany jest numer programu. Sterownik ma w swej pamięci 9 programów ponumerowanych od 0 do 8. Linia ta ukazuje w jaki sposób będzie realizowany dany program. Wskaźnik sterowania ręcznego („I”).godzinnym dużymi. 4.

po „Temp. aż na wyświetlaczu pokaże się właściwa godzina Przycisk oznaczony „m” naciskać tyle razy.”. Temperatura przeciwzamrożeniowa oznaczona „T” jest niezmienialna i ustalona na poziomie 7°C. aż pokaże się właściwe ustawienie minut Zasunąć pokrywę baterii.2. Dwie z nich (dzienną „R” i nocną „”) można zmieniać w zakresie od 5°C do 30°C. Tą metodą można pierwotną nastawę obniżyć. Proszę się zastanowić jaką temperaturę chcą Państwo utrzymywać w czasie. Aby ustawić temperaturę dzienną (komfortową) należy: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Temp. aż kreska podkreślająca znajdzie się pod właściwym dniem 7. Teraz zegar sterownika wskazuje właściwy dzień i godzinę UWAGA: dłuższe przyciśnięcie przycisku d. aby nastawić żądaną temperaturę dzienną.” potwierdzić nastawioną temperaturę. aby nastawić żądaną temperaturę. W czasie trwania tej operacji na wyświetlaczu powinien być wyświetlony symbol „R” Aby zmienić temperaturę ekonomiczną (nocną) należy: • Przyciskiem „” po lewej stronie sterownika nastawić żądaną temperaturę nocną naciskając „” tyle razy.1. NASTAWIANIE ZEGARA ( NR 2 NA WYŚWIETLACZU) • • • • Odsunąć w prawo pokrywę baterii Przycisk oznaczony „h” naciskać tyle razy. Po dojściu do 30°C nastawa powraca na 5°C i cykl się powtarza. Na wyświetlaczu zacznie pulsować wskaźnik temperatury • Nacisnąć „R” (nie później niż 15 sek. wskaźnik temperatury ponownie wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu • Zasunąć pokrywę baterii. Każde naciśnięcie podwyższa temperaturę o 0. 7. PROGRAMOWANIE TEMPERATURY (NR 3 NA WYŚWIETLACZU) Euroster 2000 pamięta 3 temperatury.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 Czas Dzień Nastawy temperatur 00:00 (północ) Niedziela Dzienna (komfortowa) 19°C Nocna (ekonomiczna) 15°C Wskaźnik temperatury Bieżąca temperatura pomieszczenia Programy Wszystkie 7 dni nastawione na PROG 1 Samodzielne programowanie Nastawione na temperaturę dzienną Sterownie ręczne wyłączone Wskaźnik załączania Wyłączony sterownika 7. godzin i minut. NASTAWIANIE STEROWNIKA. a jaką gdy Was w domu nie ma lub w nocy „” . gdy jesteście w domu (w dzień „R”).5°C.” . 7.3. NASTAWIANIE DNIA TYGODNIA (NR 1 NA WYŚWIETLACZU) • • Odsunąć w prawo pokrywę baterii Przyciskiem oznaczonym „d” naciskać tyle razy.”) po lewej stronie sterownika tyle razy. 2 sek. W trakcie tej operacji na wyświetlaczu powinien być wyświetlony symbol „” • Przyciskiem „OK. m lub h (min. Każde naciśnięcie podwyższa temperaturę dzienną. Sterownik powraca do pracy programowej. Uwaga: Nie naciśnięcie żądanego przycisku przez 15 sekund jest równoznaczne z naciśnięciem „OK.) spowoduje automatyczne przerzucanie dni.

7 i 8 można ustawić samemu. a 23:00 wieczorem. Naciskanie tego przycisku umożliwia przeglądanie załączeń temperatur dziennych i nocnych na wskaźniku przebiegu programu (nr 5 na wyświetlaczu) • Wcisnąć przycisk „OK. dzienna. nocną pomiędzy 23:00 a 24:00 • PROG 2 utrzymuje temperaturę nocną pomiędzy godz. następnie od 16:00 do 23:00 realizowana jest temp.” potwierdzając tym samym wybór programu. Przyporządkowanie różnych programów do dni tygodnia. dziennej i nocnej w programach 6. 6:00 rano. Programy 6. Pomiędzy 16:00 a 23:00 załączana jest temp. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje przesunięcia na kolejny dzień. nocną pomiędzy godz. 3. Sterownik wróci wówczas automatycznie do bieżącego dnia • Operację powtórzyć dla każdego dnia tygodnia (wg punktów 2. następnie od 11:00 do 13:00 realizowana jest temp. Jak już Państwo wiecie Wasz Euroster 2000 po włączeniu podporządkował wszystkim dniom tygodnia PROG 1. nocna (ekonomiczną) pomiędzy 8:00 a 11:00. 3 i 4) • Zamknąć pokrywę baterii . • PROG 1 utrzymuje temp. 7 i 8 są początkowo nastawione na temperaturę dzienną w ciągu całej doby. po przycisku „Prog. 7. Temperatura dzienna i nocna zostały już ustawione w p.3). Mogą one być modyfikowane zgodnie z wymaganiami użytkownika. nocna. jeżeli wydadzą się Państwu odpowiednie.2 pozycja 5). dzienna i od 13:00 do 16:00 realizowana jest temp. nocna • PROG 4 jest zaprogramowany na całodobową temperaturę dzienną • PROG 5 jest zaprogramowany na całodobową temperaturę nocną Przebieg załączeń i wyłączeń temp. 2 i 3 to typowe schematy zaprogramowania doby.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 5 8. do którego można przypisać jeden z dziewięciu programów • Naciskając przycisk „Prog. Temperaturę dzienną pomiędzy godzinami: 6:00 a 8:00 rano. zgodnie z tym co pokazują wskaźniki (patrz opis wskaźnika 5.#” (nie później niż 15 sek. nocna • PROG 3 utrzymuje temp. nocną (ekonomiczną) pomiędzy 8:00 a 16:00. nastawić wybrany program od 0 do 8.”. Od 23:00 do 24:00 realizowana jest temp. Od 23:00 do 24:00 realizowana jest temp. to proszę postępować według następujących punktów: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Prog. nocną pomiędzy 0:00 a 6:00. Temperaturę dzienną pomiędzy godzinami: 6:00 a 8:00 rano. (wg metody opisanej w p.”). Po jednym naciśnięciu można wybrać program w dniu bieżącym przechodząc do pkt. 0:00 a 6:00.7. dzienna. 0:00 a 6:00. • PROG 0 jest programem specjalnym. Można je wybrać. Temperaturę dzienną pomiędzy godz. Razem dostępnych jest 9 programów. Jeżeli chcecie to zmienić. Teraz ustawimy godziny ich przełączeń w ciągu doby w poszczególnych dniach. Program ten ustawia temperaturę przeciwzamrożeniową (7°C) na całą dobę Programy 1.

7 I 8. Nie naciśnięcie żądanego przycisku przez 15 sek. Analogicznie jeżeli program realizuje temperaturę dzienną. Jeżeli programy 6. która może być realizowana w tym przedziale.”. Kombinacje przełączeń temperatur dziennej i nocnej mogą być dowolne. pomiędzy 01:00 a 02:00 w nocy. może to być wyłącznie program 6. a chcielibyśmy zachować temperaturę komfortową do końca imprezy należy: Wcisnąć przycisk „R”. na wyświetlaczu w dolnym prawym rogu pojawi się symbol „I”.1.#” (nie później nie 15 sek. 7 i 8 mogą być nastawiane przez użytkownika wg własnego uznania.”) doprowadzić do programu. W tym celu należy: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Prog. po „Prog. naciskając naprzemiennie „R” i „” wskaźnik przebiegu programu będzie wyglądał następująco: • • • Po zakończeniu zmian programu wcisnąć „OK. ” Jednocześnie pulsujący prostokąt przesunie się w prawo o jedna godzinę tj. wtedy zniknie symbol „I” z wyświetlacza. 4. to wskaźnik przebiegu programu będzie wyglądał następująco: • Należy obserwować wskaźnik przebiegu programu w dolnej części wyświetlacza.” znajdujący się pod pokrywą baterii. a sterownik powróci do programu bieżącego. Np. Programy nr 6. że w tym przedziale czasu będzie załączana temperatura nocna. ekonomicznej (pojawił się symbol „”). Program zostanie wówczas zapamiętany.#) określamy. na którym pulsuje prostokąt oznaczający jedną programowaną godzinę pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 w nocy.” 8. z powodu przedłużającego się przyjęcia. Aby wycofać w/w funkcję należy nacisnąć 2 . STEROWANIE RĘCZNE Możliwość 1 W przypadku. Naciskając „R” (nie później niż 15 sek. a np. a sterownik rozpoczął już nocne obniżenie temperatury do temp. dopasowując godziny przełączeń temperatur dziennej i nocnej sterownika do indywidualnego trybu życia domowników. ZMIANY W PROGRAMACH 6.7 i 8 nie były wcześniej ustawiane.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 6 UWAGA: dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje samoczynną zmianę kolejnych wartości. Jeżeli program zmieniany był wcześniej przyporządkowany także do innego dnia to wprowadzone zmiany będą obowiązywały również w tym dniu Chcąc dokonać poprawek lub zmian w pozostałych nastawialnych programach postępujemy analogicznie wg punktów 2. w którym chcemy wprowadzić zmiany. jest równoznaczne z naciśnięciem „OK. Temperatura ekonomiczna będzie wówczas utrzymywana do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program. że w tym przedziale czasu załączana temperatura dzienna lub naciskając „à określamy.” tyle razy aby nastawić dzień. Tak postępując możemy zaprogramować cały 24-o godzinny cykl. 3. w którym chcemy realizować własny program • Naciskając „Prog. gdy chcielibyśmy z jakiś powodów na określony czas zawiesić wykonywanie programu. Aby wycofać w/w funkcję należy nacisnąć 2 razy przycisk „OK. 5 Zasunąć pokrywę baterii 9. Temperatura komfortowa będzie wówczas utrzymywana do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program. po „Prog. np. 7 lub 8. ponowne naciśnięcie „R” lub „” określamy temperaturę. Państwo wychodzą na dłużej z domu wówczas należy: Wcisnąć przycisk „” na wyświetlaczu w dolnym prawym rogu pojawi się symbol „I”.

EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 7 razy przycisk „OK. Od godziny 23:00 sterownik rozpoczął nocne obniżenie temperatury (przełączył się na temp. Przytrzymując dłużej ten przycisk lub naciskając go wielokrotnie możemy zmienić długość działania trybu pracy ręcznej.” sterownik powraca do pracy programowej.5°C (podziałka 0. 2 sekundy) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu w miejscu aktualnej godziny cyfry 01. Symbol „I” znika z wyświetlacza. aż na wyświetlaczu w miejsce czasu pojawi się liczba 03 oznaczająca ilość godzin. dzienną. Temperatura działania 14. którą wg tego programu będzie utrzymywać aż do godz. Wymiary 13. następnie powróci do dalszej realizacji programu. że sterownik pozostanie w trybie pracy ręcznej (przedłużając czas trwania temp. przytrzymujemy jeszcze „R” lub naciskamy ponownie 2x. 3 zmienne 1°C lub 2°C (fabrycznie 1°C) system Grzanie lub Chłodzenie (nastawione grzanie) 5 minut 230V prąd zmienny. Każde naciśnięcie dodaje 1 godzinę aż do 24 godzin. np. a przyjęcie przedłuża się do godziny 2:00 w nocy.” znajdujący się pod pokrywą baterii. Naciskając „R” tak długo. Zasilanie 12. aż na wyświetlaczu pojawi się 01 w miejsce godziny. 6:00. O godz. 3. którego przebieg można zobaczyć w punkcie 8. Obciążalność styków (*) 11. DANE TECHNICZNE 1. kiedy to powróci do dalszej realizacji programu. 7. Przykład: Powiedzmy. Po upływie tego czasu sterownik powróci do realizacji pracy programowej. 8. nocną). dziennej) do najbliższej zmiany w programie tj. którego przebieg można zobaczyć w p. Naciskając „R” o godz. 5.) od 0 do 45°C od -20°C do 60°C od 5 do 90% UWAGA: Do sterownika można podłączyć urządzenie elektryczne. olejowe większej mocy niż wynikające z obciążalności styków – wyłącznie za pośrednictwem . która oznacza liczbę godzin działania trybu pracy ręcznej. Możliwość 2 1. gazowe.70 sekund / miesięcznie 6 stałych. 23:30 powodujemy. 50Hz. Naciskając przycisk „OK. Powodujemy.5°C) +/ . Przykład: Powiedzmy. że sterownik realizował w dniu przyjęcia i w następnym PROG 1. że sterownik realizował w dniu przyjęcia i w następnym PROG 1. 2:30 ponownie przełączy temperaturę ekonomiczną. Warunki wilgotnościowe 0-34. x głęb. Jest godzina 23:30. 5A 2 baterie R6 154x80x30mm (szer.5°C) 5-30°C (podziałka 0. godziny 6:00. a przyjęcie przedłuża się do godziny 2:00 w nocy. 8. że sterownik pozostanie w trybie pracy ręcznej do godziny 2:30 w nocy i będzie utrzymywał temp. 4. Np. x wys. od godziny 23:00 sterownik rozpoczął nocne obniżenie temperatury. 6. Minimalny cykl klimatyzacji 10. Nacisnąć przycisk „R” jeżeli chcemy przedłużyć czas trwania temp. 2. Dwa poziomy nastawy temperatury i przeciwzamrożeniowa 2. wtedy zniknie symbol „I” z wyświetlacza.1°C + / . Temperatura przechowywania 15. dziennej lub „” jeżeli chcemy przedłużyć czas trwania temperatury nocnej i przytrzymać go (min. po czym cykl rozpoczyna się ponownie od godziny 01. Zakres pomiaru temperatury Zakres kontroli temperatury Dokładność wskazań Dokładność zegara Program Wahania temperatury Tryb kontroli 9. W czasie trwania sterowania ręcznego zawartość programu jest zachowana i nie zmienia się.

zwarte UWAGA: Należy unikać znacznych obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych ponieważ powodują wypalanie styków przekaźnika. Przy wygaszonym wskaźniku załączenia styki NO-COM – rozwarte styki COM-NC . który przy standardowym ustawieniu suwaka w mikroprzełączniku (suwak 1 położenie dolne) ma następujące stany 1. Przy aktywnym wskaźniku załączenia (nr 7 na wyświetlaczu) styki NO-COM – zwarte styki COM-NC – rozwarte 2. Schemat połączenia bezpośredniego elektrycznym poniżej 230V i 5A EUROSTER 2000 z urządzeniem S2. Dane specjalistyczne Przekaźnik wykonawczy.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 8 przełącznika pośredniego o mocy i działaniu właściwym dla urządzenia wykonawczego (patrz schematy). Schemat połączenia pośredniego EUROSTER 2000 elektrycznym jednofazowym o prądzie obciążenia powyżej 5A z urządzeniem . S1. Proszę zwrócić się o poradę do dystrybutora lub gwaranta. Jest to dwustanowy przekaźnik z samopodtrzymaniem.

EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 S3. Schemat połączenia EUROSTER 2000 z kotłem gazowym niezależnym od zasilania sieciowego bez pompy cyrkulacyjnej. 30 cm nad podłogą puszkę w której będzie kostka podłączeniowa • Zaprojektować i ułożyć we wcześniej wykonanych zagłębieniach w ścianie i podłodze rurkę peszel. W rurce umieszczamy czujnik temperatury. Rurka powinna być ułożona na poziomie maty lub przewodów grzejnych (min 50 cm) i zaślepiona na końcu. S5. Schemat połączenia EUROSTER 2000P (z czujnikiem podłogowym) UWAGA W przypadku zastosowania regulatora z czujnikiem podłogowym należy: • Zamontować w ścianie na wysokości ok. Schemat połączenia pośredniego EUROSTER 2000 z urządzeniem elektrycznym 3-fazowym. S4. .

Schemat połączenia bezpośredniego EUROSTER 2000 z kotłem gazowym .EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 10 S6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful