Kierunek: Automatyka i Robotyka – 1RKM 2010/2011

________________________________________________________________________________________________

Wielopoziomowe struktury sterowania i systemy SCADA Laboratorium 5 Temat: Trendy
________________________________________________________________________________ Cel ćwiczenia: Zapoznanie z typami obiektów do prezentacji graficznej trendów zmiennych dynamicznych (trendy bieżące) oraz prezentacji i analizy wartości archiwalnych. Konfiguracja obiektów trendów w systemie SCADA InTouch. Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plików tekstowych „*.csv”.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Latocha Kraków, luty 2011 ©® AGH KA 1/8

poziom_zadany. Nazwa zmiennej (Tagname) Typ zmiennej (Type) Wartość minimalna przeliczona (Min EU) jednostki inżynierskie Wartość maksymalna przeliczona (Max EU) jednostki inżynierskie poziom_zadany poziom odpływ dopływ Memory Integer Memory Integer Memory Integer Memory Integer 0 0 0 0 320 320 100 1000 Tabela 1.WindowViewer nie pracuje. 3. parametr Log Data zaznaczony dla każdej zmiennej wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem Save. Zamknąć WindowViewer’a – dostęp do zmiany większości parametrów konfiguracyjnych systemu SCADA InTouch jest aktywny gdy środowisko Runtime . 2. poziom i odpływ. Dodać nowe zmienne dopływ. W oknie konfigurującym logowanie zmiennych InTouch'a (wywołanie za pomocą menu : Special/ Configure/ Historical Logging lub Application Eksplorer/ Configure/ Historical Logging) należy zaznaczyć opcję Enable Historical Logging (zezwolenie na globalne logowanie danych przez InTouch'a).deklaracja zmiennych ©® AGH KA 2/8 . „Tag Types” .1.

1. Window Type : Replace. Size Controls : yes Obiekty z biblioteki Trends Rys. Środowisko działania aplikacji SCADA . 2. Window Height = 562.4. 1) o nazwie Trendy.Runtime ©® AGH KA 3/8 . Y Location = 85. 1). składające się z elementów (rys. Frame Style : Single. Środowisko konstruktorskie SCADA – Development obiekty trendów Rys. Title Bar : yes. Utworzyć nowe okno (rys. właściwości: • Dimensions : X Location = 0. Window Width = 1024.

zmienna przechowuje informacje związane z obiektem trendów historycznych np.Blink When : HistTrend.Wizard/ Clocks/ Digital Time/Date with Frame wyświetla aktualny czas • obiekt trendów rzeczywistych (bieżących) . granice wykresu. odpływ.UpdateinProgress VisibleState : On b) Miscellaneous/ Blink Expression .Historical Trend (obiekt w pasku narzędziowym) w polu Historical Tag wpisać nową zmienną o nazwie np. tekst wyświetla informacje o aktualizacji wykresu (w przypadku niewielkiej ilości danych i wąskiego horyzontu czasowego informacja niezauważalna). poziom_zadany. które będą prezentowane w formie graficznej • parametr aktualizacji danych Sample ustawić na 1 sekundę. poziom_zadany.Wizard/ Sliders/ Vertical Slider. zakres czasu rejestracji na 1 minutę.: HistTrend i zdefiniować typ HistTrend ( parametry zmiennej HistTrend pozostawić z wartościami domyślnymi). • obiekt trend historyczny . zmienna zwraca informację o aktualizacji wykresu (pole UpdateInProgress zmiennej) • tekstu “uaktualnianie” nałożonego na trend historyczny.Real Time Trend (dostępny w pasku narzędziowym) klikając dwukrotnie na obiekcie wywołać okno konfiguracyjne i wskazać zmienne. połączenia animacyjne tekstu “uaktualnianie”: a) Miscellaneous/ Visibility Expression : HistTrend. • wizard typu zegar . Przypisać suwaki do zmiennych: dopływ. ©® AGH KA 4/8 .Minimum i Maximum) są podane w (tabeli 1) „Tag Types”. poziom i odpływ.UpdateinProgress Blinked Attributes : Blink Invisible Należy skonfigurować obiekt trendów historycznych (podwójne kliknięcie na obiekcie) • wpisz w pola trendów kolejne zmienne do wyświetlania : dopływ. zakresy wartości pokazywanych na skali (parametry Slide Range .Czterech wizardów typu suwak . poziom. przypisz odpowiednie kolory pisaków.: zmienne które są przypisane do pisaków. dla każdego suwaka parametr Decimal Places powinien mieć wartość 0.

przypisz do niego zmienne: HistTrend.4).W tym samym oknie utworzyć nowy obiekt trendów historycznych (rys. Przypisanie zmiennych do pisaków obiektu trendów historycznych Hist Trend w/Scooters and Scale Pod obiektem trendów historycznych Hist Trend w/Scooter and Scale dodaj obiekt (rys. Panel nawigacji z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel ©® AGH KA 5/8 .. HistTrendPenScale rys. 3. 5.” zostaną otwarte pola przypisania zmiennych do koloru pisaka. 5) z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel. Rys. Rys.. kliknij dwukrotnie w polu. 3) z biblioteki obiektów Wizard Selection: Dwukrotnie kliknij na ten obiekt. Rys. przypisz zmienne (rys . 4. Obiekt trendów historycznych z biblioteki obiektów Wizard Selection/Hist Trend w/Scooters and Scale Kliknij na przycisk „Pens.

utwórz cztery identyczne obiekty. 6). 8.7. Rys . 6. 7). Rys. Zmienne obiektu Trend Zoom/Pan Panel Z lewej strony obiektu trendów historycznych dodaj obiekty z biblioteki Trends: Trend Pen Legend . Wybór koloru pisaków obiektu Trend Pen Legend ©® AGH KA 6/8 . Kliknij dwukrotnie na każdy obiekt i przypisz zmienne (rys. Deklaracja zmiennych obiektu Trend Pen Legend Dla każdego z obiektów wybierz kolor pisaka Pen Number taki sam jak przypisany do zmiennej w obiekcie Hist Trend w/Scooters and Scale Rys.Dwukrotnie kliknąć na obiekt i przypisać zmienne (rys.

csv”.Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plików tekstowych „*. 9.EXE operującą na plikach danych archiwalnych ''*.LGH” . uruchom środowisko Runtime przeanalizuj działanie obiektów.csv” do katalogu wskazanego ścieżką dostępu Filename: c:\intouch\datafile. ©® AGH KA 7/8 .csv Zapisz projekt. Naciśniecie aktywnego przycisku Save To File zapisze dane z rozszerzeniem „*. Obiekt HistData Wizard eksportu wartośći zmiennych archiwalnych W środowisku Runtime InTouch obiekt wywołuje aplikację HISTDATA. Z biblioteki obiektów Trends dodać obiekt HistData Wizard Rys .

6. czas) zwracane przez obiekt Trend Pen Legend dla pionowych linii odniesienia.csv”. Narysować trendy zaimportowanych danych w Excelu. Odczytać precyzyjnie dane (wartość. Wykonać sprawozdanie. W środowisku „Runtime” przeanalizować działanie panelu nawigacji dla obiektu trendów historycznych Trend Zoom/Pan Panel.Zadania: 1. ©® AGH KA 8/8 . zamieścić na platformie moodle. 4. 2. odczytać dane w Excelu poleceniem z górnego menu Dane/Pobierz dane zewnętrzne … 5. Wykonać eksport danych archiwalnych systemu SCADA do pliku tekstowego „*. W środowisku „Runtime” zmieniając wartości zmiennych przypisanych do suwaków porównać działanie obiektów do prezentacji trendów bieżących i historycznych. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful