dolna wstęga

1 J1(mf )A 0 ≈ mf A 0 2
J0 (mf ) A 0 ≈ A 0

górna wstęga

-F

F

J1(mf )A 0 ≈

dr inż. Karol Radecki

1 mf A 0 2

MODULACJE ANALOGOWE AM
v. 2.0

materiały do wykładu Sygnały i Modulacje
s(t) obwiednia t

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZALEŻNOŚCI Analogowy system telekomunikacyjny
sygnał zmodulowany s(t)

analogowe źródło informacji

modulator

kanał

detektor

c(t), f0 f0 >> Fg generator przebiegu nośnego szum + zakłócenia n(t) sygnał odebrany s(t) + n(t)

K.Radecki IREPW

^

sygnał oryginalny x(t), Fg

estymator sygnału oryginalnego x(t)

odbiorca

Cyfrowy system telekomunikacyjny

źródło informacji sygnał oryginalny x(t) koder źródłowy

odbiorca estymator sygnału oryginalnego x(t) dekoder źródłowy
^

koder kanałowy

dekoder kanałowy

modulator sygnał zmodulowany s(t)
K.Radecki IREPW

kanał

demodulator

zakłócenia + szum n(t)

sygnał odebrany s(t) + n(t)

Pojęcie operacji modulacji i detekcji

Modulacja i demodulacja Modulacja jest to operacja, która przyporządkowuje sygnałom modulującym sygnały zmodulowane. Demodulacja jest procesem odwrotnym względem procesu modulacji Sygnał analogowy – sygnał z czasem ciągłym oraz ciągłą skalą wartości Sygnał cyfrowy – sygnał z czasem dyskretnym oraz dyskretną skalą wartości

• • •

Modulacja i demodulacja analogowa ciągłe i odwracalne przyporządkowanie sygnałowi modulującemu sygnału zmodulowanego Modulacja i demodulacja cyfrowa dyskretne i odwracalne przyporządkowanie sygnałowi modulującemu sygnału zmodulowanego Detekcja odtworzenie informacji oryginalnej z sygnału odebranego

K.Radecki IREPW

Podstawowe zalety stosowania modulacji przy przekazie sygnałów

możliwość przekazania sygnałów oryginalnych na duże odległości przez kanał transmisyjny. Warunkiem sprawnej transmisji jest, aby sygnał nadawany był widmowo dopasowany do kanału.
większa sprawność transmisji, prostsze rozwiązania techniczne urządzeń nadawczych w zakresie w,cz.

• • • •

możliwość zwielokrotnienia sygnałów oryginalnych przesyłanych przez kanały poprzez zwielokrotnienie częstotliwościowe i czasowe możliwość rozdzielenia równocześnie przesyłanych sygnałów na tej samej częstotliwości nośnej (modulatory kwadraturowe)
większa szybkość transmisji w kanale

możliwość uodpornienia transmitowanych sygnałów na szumy i zakłócenia modulacje są stosowane w pomiarach i automatyce
zwiększenie dokładności pomiarów i sterowania
K.Radecki IREPW

Podstawowe rodzaje modulacji Modulacje analogowe pasmowe
AM DSB – dwuwstęgowa modulacja amplitudy z falą nośną AM DSB SC - dwuwstęgowa modulacja amplitudy bez fali nośnej AM SSB - jednowstęgowa modulacja amplitudy bez fali nośnej FM – modulacja częstotliwości PM – modulacja fazy

Modulacje analogowe w paśmie podstawowym
PAM – modulacja amplitudy impulsów PPM – modulacja położenia impulsów PDM – modulacja szerokości impulsów

Modulacje cyfrowe w paśmie podstawowym
PCM – modulacja kodowa impulsów DM - modulacja delta

Modulacje cyfrowe pasmowe
ASK - kluczowanie amplitudy fali nośnej FSK - kluczowanie częstotliwości fali nośnej PSK - kluczowanie fazy fali nośnej
K.Radecki IREPW

Przebieg zmodulowany analityczny i jego parametry

przebieg nośny analityczny: ca(t) = c(t) + j c(t) = A0 exp(jω0t) c(t) = A0 cos(ω0t), c(t) = A0 sin(ω0t),
∧ ∧

• •

funkcja modulująca: m(t) = |m(t)| exp(j arg m(t)) = |m(t)| exp(j θ(t)) przebieg zmodulowany analityczny (podstawowe twierdzenie modulacji): sa(t) = m(t) ca(t) = s(t) + j s(t)
∧ faza fali odchyłka nośnej fazy chwilowej

sa(t) = |sa(t)| exp(j arg sa(t)) = |sa(t)| exp(jΦ(t)) = |m(t)| A0 exp(j(ω0t + θ(t))

• • •

amplituda chwilowa (obwiednia rzeczywista sygnału s(t)) : A(t) = |sa(t)| = A0 |m(t)| faza chwilowa sygnału s(t): φ(t) = arg zs(t) = ω0t + θ(t) częstotliwość chwilowa sygnału s(t): F(t) =
1 dΦ(t) 1 d = f0 + θ( t) = f0 + f ( t) 2π dt 2π dt
częstotliwość nośna odchyłka częstotliwości chwilowej

K.Radecki IREPW

Przebieg zmodulowany analityczny i jego parametry
sa(t) = A(t) exp(jΦ(t)) = s(t) + j s(t) ∧ sa(t) = A(t)(cosΦ(t) + j sinΦ(t)) = A(t)cos(ω0t + θ(t)) + j A(t)sin(ω0t + θ(t))

A( t ) = s 2 ( t ) + s 2 ( t ) Φ( t) = arctg
∧2

obwiednia rzeczywista sygnału s(t) faza chwilowa sygnału s(t) składowa synfazowa sygnału s(t) składowa kwadraturowa sygnału s(t)

s (t) s2 (t)

~ sa(t) = s(t) exp(jω0t) = sI(t)cosω0t - sQ(t)sinω0t + j (sI(t)cosω0t + sQ(t)sinω0t) s(t) ~ = s (t) + j s (t) s(t) I Q
∧ obwiednia zespolona sygnału s(t) ∧

s(t)

sI(t) = s(t) cosω0t + s(t) sinω0t

sQ(t) = s(t) cosω0t - s(t) sinω0t ~ s(t) = A(t) exp(jθ)

A( t) = sI ( t) + sQ ( t) θ( t) = arctg sQ ( t ) sI ( t)

obwiednia rzeczywista sygnału s(t) odchyłka fazy chwilowej sygnału s(t)

Widmo sygnału zmodulowanego
● Jeżeli sygnały x(t) i c(t) są zdeterminowane, istnieją pary transformat Fouriera:

x(t) ↔ X(f), ~ ~ s(t) ↔ S(f),

sygnał modulujący i jego widmo gęstości amplitudy obwiednia zespolona i jej widmo gęstości amplitudy

to widmo sygnału zmodulowanego analitycznego jest prawostronne ~ Sa(f) = S(f - f0) widmo sygnału zmodulowanego rzeczywistego s(t) 1 ~ 1 ~ S(f) = S(f - f0) + S*(- f - f0) 2 2
widmo sprzężone

● Jeżeli sygnał X(t) jest losowy, istnieją pary transformat Fouriera: X(t) ↔ Sx(f), sygnał modulujący i jego widmo gęstości mocy S(t) ↔ Ss(f), obwiednia zespolona i jej widmo gęstości mocy 1~ 1 ~ S(f) = Ss(f - f0) + S (- f - f0) 4 4 s jeżeli oba składniki widma S(f) są symetrycznie skupione wokół ± f0 S(f) =

1~ 1~ Ss(f – f0) + Ss( f + f0) 4 4
K.Radecki IREPW

Widmo sygnału zmodulowanego
X(f)
widmo sygnału modulującego f

widmo obwiedni zespolonej

~ S(f)
f

widmo sygnału zmodulowanego analitycznego

~ Sa(f) = S(f - f0)

1

f

-f0
widmo sygnału zmodulowanego rzeczywistego

f0
S(f)
1/2 f

-f0

f0
K.Radecki IREPW

MODULACJE ANALOGOWE ŚRODKOWO - PASMOWE Funkcje modulujące
modulacja funkcja modulująca m(t) 1+k x(t) k x(t)

AM DSB AM DSB SC AM SSB SC
górna wstęga dolna wstęga

x(t) + j xt) x(t) - j x(t)

FM PM

exp[ j2πk f ∫ x( t)dt]
exp[ jk ϕ x( t)]

k, kf [Hz/V], kϕ [rad/V] - stałe modulatora; x(t) – transformata Hilberta sygnału x(t) ) ∞ ) ⎛ 1 ⎞ 1 x ( τ) ) 1 ∞ x ( τ) ⎛ − 1⎞ x(t) = x(t) ∗ ⎜ ⎟ = ∫ dτ x(t) = x(t) ∗ ⎜ d τ, ⎟=− ∫ πt ⎠ π −∞ t − τ π −∞ t − τ ⎝ ⎝ πt ⎠
K.Radecki IREPW

DWUWSTĘGOWA MODULACJA AMPLITUDY Z FALĄ NOŚNĄ AM - Amplitude Modulation

• • • • • •

funkcja modulująca:

m(t) = 1 + k x(t) ≥ 0

brak przemodulowania k - stała modulatora

przebieg nośny analityczny: ca(t) = c(t) + j c(t) = A0 (cos(ω0t) + j0 sin(ω0t)) = A0 exp(jω0t) przebieg zmodulowany analityczny: przebieg zmodulowany rzeczywisty: sa(t) = [1 + k x(t)] A0 exp(jω0t) s(t) = [1 + k x(t)] A0 cos(ω0t)

amplituda chwilowa (obwiednia rzeczywista): A(t) = A0 |m(t)| = A0 [1 + k x(t)] widmo sygnału zmodulowanego: S(f) = (A0/2)[kX(f + f0)+kX(f - f0) + δ(f + f0) + δ(f - f0)]
widmo sygnału modulującego -w A0/2 δ(f + f0) górna wstęga boczna S(f) 1 X(f) w << f0 f w dolna wstęga górna wstęga A0/2 δ(f - f0) boczna A0/2 boczna kA0/2

K.Radecki IREPW

f
- f0 - w -f0 - f0 + w f0 - w f0 f0 + w

Modulacja sygnałem kosinusoidalnie zmiennym, m < 1

• • •

sygnał modulujący: przebieg nośny:

x(t) = U cosΩt , c(t) = A0 cos(ω0t)

Ω = 2πFt
brak przemodulowania

sygnał zmodulowany rzeczywisty: s(t) = A0 (1+m cosΩt) cosω0t, F<<f0, 0 < m < 1 głębokość modulacji
A − Amin m = max = kU Amax + Amin
s(t) A max=A0(1+m) A0 A min=A0(1-m) obwiednia t

sygnał zmodulowany analityczny:

sa (t) = A 0 (1 + mcosΩt)e sa (t) = A 0e
jω0t

jω0t

,

m = kU
wskazy wstęg bocznych górna wstęga A0
mA0 2

+

mA 0 j(ω0 +Ω)t mA 0 j(ω0 -Ω)t e e + 2 2

wykres wskazowy modulacji:
wskaz fali nośnej A(t)

+F

dolna wstęga

mA 0 2

-F

K.Radecki IREPW

Modulacja sygnałem kosinusoidalnie zmiennym, m < 1
x(t)=Ucos(2πFt)

U δ(f + F) 2

X(f)

U δ(f − F) 2

U

c(t)=A0cos(2πf0t)

A0 δ(f + f0 ) 2

C(f)

A0 δ(f − f 0) 2

s(t)=A0(1+mcosΩt)cosω0t

m=kU

1 mA0δ(f + f0 − F) 4

S(f)

1 mA0δ(f − f0 − F) 4

1 mA0 δ(f + f0 + F) 4

1 mA0δ(f − f0 + F) 4

S(f) = A0/2 [δ(f – f0) + δ(f + f0)] + mA0/4 [δ(f – f0 - F) + δ(f + f0 + F)] + mA0/4 [δ(f – f0 + F) + δ(f + f0 - F)]
K.Radecki IREPW

Modulacja sygnałem kosinusoidalnie zmiennym, m < 1

średnia moc sygnału zmodulowanego za okres m.cz.
1 2 m2 m2 Ps = ∫ s (t)dt =P0(1+ ) = P0 + P0 = P0 + 2P b T0 2 2
T

P0 ≤ Ps ≤ 15P0 ,

sprawność energetyczna modulacji AM
67% Procent całkowitej mocy nadawanej

P0 2 = Ps 2 + m 2
33%

P2b m2 = Ps 2 + m2
m

moc chwilowa sygnału zmodulowanego za okres w.cz
1 P= T0
T0

K.Radecki IREPW

∫ s ( t )dt = P (1 + m sin Ωt )
2 0 0

2

0 ≤ P ≤ 4P0

Modulacja sygnałem kosinusoidalnie zmiennym, m > 1
s(t)
A max=A0(1+m) A0 A max=A0(1-m)

A(t) = A0 [1 + k x(t)]

LINIOWA

t

m<1

m=

Amax − Amin Amax + Amin

s(t)
A(t)

NIELINIOWA

m=2

A0

t

K.Radecki IREPW

Modulacja sygnałem kosinusoidalnie zmiennym, m > 1
S(f) filtr środkowo przepustowy

widmo sygnału AM przemodulowanego

m=2 f f0-2F
przebieg na wyjściu filtru pasmowego

f0-F

f0

f0+F

f0+2F

s'(t)

t

K.Radecki IREPW

Zadanie 1 Sygnał AM (modulacja dwuwstęgowa z falą nośną) ma postać: s(t) = 2[1+cos(2π103t)]cos(2π104t) V 1. Podać postać amplitudy chwilowej, sygnału modulującego, fali nośnej, wartość głębokości modulacji 2. Narysować: przebieg czasowy sygnału zmodulowanego, widmo sygnału zmodulowanego, wykres wskazowy sygnału zmodulowanego Zadanie 2 Sygnał x(t)=0,5cos(2π102t) V moduluje w amplitudzie (modulacja dwuwstęgowa z falą nośną) przebieg nośny c(t)=cos(2π103t)V. 1. Napisać wyrażenie na sygnał zmodulowany s(t). 2. Obliczyć moc średnią oraz moc użyteczną (moc wstęg bocznych) sygnału zmodulowanego s(t), zakładając obciążenie R=1Ω. Zadanie 3 Sygnał AM o postaci s(t)=[1+sin(2π102t)]sin(2π103t) V jest podany na wejście filtru pasmowego o transmitancji |H(f)| pokazanej na Rys.1. Określić głębokość modulacji sygnału na wyjściu filtru.
1 |H(f)| f 0,8 1 1,2 kHz

Modulatory AM Modulatory klasyczne
x(t) sygnał modulujący
Modulator kwadratowy

ELEMENT NIELINIOWY

FILTR PASMOWY

A(t)cosω0t sygnał AM

c(t) = A0 cosω0t

fala nośna

A0 cosω0t k x(t) Up

~ ~ =
u1(t) R u2(t)

u2 = a2 u12

Up u1(t) = Up + k x(t) + A0 cosω0t

u1

2 2 u2 ( t ) = a 2 [Up + 2kUp x( t) + k 2 x 2 ( t )] + a 2 [ 2Up A 0 cos ω0 t + 2k x( t) A 0 cos ω0 t ] + a 2 A 0 cos 2 ω0 t

na wyjściu filtru pasmowego

uwy ( t) = (2Up A 0 cos ω0 t + 2 A 0kx( t) cos ω0 t)a 2 = 2Up A0a 2 [1 + mx( t)] cos ω0 t, m =
K.Radecki IREPW

k Upa 2

Modulator przełączający

c(t) = A0 cosω0t

~
k x(t) ~ |k x(t)| << A0 u1(t) R u2(t)

u2 = u1

u1

u1( t ) = A 0 cos ω0 t + kx( t ),
u2 ( t) ≈ [ A 0 cos ω0 t + x( t)]g( t)
g(t) funkcja kluczująca g(t)

⎧u ( t), dla c( t) > 0 u2 ( t ) ≈ ⎨ 1 ⎩0, dla c( t) < 0

1
t T=1/f0
0 T/4 T

-T

-T/4

1 2 ∞ ( −1)n−1 g( t) = + ∑ cos[ω0 t(2n − 1)] 2 π n=1 2n − 1
u2 ( t ) =
K.Radecki IREPW

A0 2

⎡ ⎤ 4 1+ x( t)⎥ cos ω0 t + .... ⎢ ⎣ πA 0 ⎦

Wzmacniacze w układzie modulatora amplitudy AM
nadajnik z modulacją we wzmacniaczu mocy
s(t)

Wzm. mocy

modulacja z uzmiennieniem napięcia zasilania rezonansowego wzmacniacza mocy
EA – element aktywny OR – obwód rezonansowy x(t) = U cosΩt c(t) = A0 cosω0t s(t) = A(t) cosω0t

s(t) = Uz0(1+mcosΩt)cosω0t
J.Modzelewski

modulacja w układzie dyskretnego sumowania napięć wzmacniaczy fali nośnej

s1 US s2

W1

W2 . . . . . . Wn . . .

USM

uwy(t)

OBC

sn
A/C GEN nośnej

xwe(t)

US - układ sterowania USM – układ sumowania OBC - obciążenie Wn – wzmacniacze A/C – przetwornik analogowo cyfrowy

J. Modzelewski

Radiowe centrum nadawcze w Solcu Kujawskim

Radiowe centrum nadawcze w Solcu Kujawskim
Nadajnik f-my Thomcast o mocy 1 MW, 225 kHz

moduł nadawczy

Detektory AM
detektory diodowe detektor obwiedni Rd

(Rd + RS)C << 1/f0 FILTR DOLNO PASMOWY 1/f0 << RC << 1/w uwy≈A(t) X(f)
widmo sygnału modulującego

Rs

s(t) ∼

u1(t) C R u2(t)

s(t) = A0 [1 + m x(t)] cos(ω0t) = A(t) cos(ω0t)
przykład:

-w

w

f

u1(t) m = 0,5

u2(t) –obwiednia syg. u1(t)

s(t)=(1+0.5sin200πt)cos(12π104t) Rs = 75Ω Rd = 27Ω R = 10kΩ C = 0,01μF w = 100Hz, 1/w = 0,01s f0 = 60kHz, 1/ f0 = 1,67 10-5s RC = 10-4, (Rd + Rs)C = 10-6
K.Radecki IREPW

detektor liniowy

Rs s(t) s(t)

Rd

u1(t)

R

u2(t)

FILTR DOLNO PASMOWY

u2 uwy≈A(t) u1 u2=au1 dla u1>0 dla u1<0 u2=0

s(t) = A0(1+mx(t))cosω0t

u2 ( t) = aA 0 (1 + mx( t)) cos ω0 t, u2 ( t) = 0,

gdy cos ω0 t > 0 gdy cos ω0 t < 0

zakładając, że sygnał modulujący jest wolnozmienny w odniesieniu do jednego okresu przebiegu nośnego, można przyjąć w przybliżeniu, że wartość x(t) jest stała w ciągu tego okresu. Wówczas sygnał u(t) można rozwinąć w szereg Fouriera:
2 2 ⎡1 1 ⎤ cos 2ω0 t + cos 4ω0 t + ...⎥ u2 ( t) ≈ aA 0 (1 + mx( t))⎢ + cos ω0 t + 3π 15π ⎣π 2 ⎦ po filtracji dolnopasmowej

uwy ≈

aA 0 (1 + mx( t)) π

Detektor liniowy zapewnia odtworzenie niezniekształconego przebiegu modulującego
K.Radecki IREPW

detektor kwadratowy

Rs s(t) s(t)

Rd

u1(t)

R

u2(t)

FILTR DOLNO PASMOWY

u2

uwy≈A(t)
u1 u2=au12 dla u1>0 dla u1<0 u2=0

s(t) = A0(1+mx(t))cosω0t
2 u2 ( t) = aA 0 (1 + mx( t))2 cos 2 ω0 t,

gdy cos ω0 t > 0 gdy cos ω0 t < 0

u2 ( t) = 0,

stosujemy rozwinięcie u2(t) w szereg Fouriera przy założeniu wolnozmiennej amplitudy:

⎡1 1 ⎤ 2 u2 ( t) ≈ aA 0 (1 + mx( t))2 ⎢ + cos ω0 t + ...⎥ ⎣ 2 4π ⎦
na wyjściu filtru dolnopasmowego:
2 2 aA 0 aA 0 2 [1 + mx(t)] = ≈ 1 + 2mx( t) + m2 x 2 ( t) 2 2

uwy

[

]

zniekształcony sygnał modulujący

detektor kwadratowy wprowadza zniekształcenia sygnału modulującego, które zależą od głębokości modulacji
K.Radecki IREPW

DWUWSTĘGOWA MODULACJA AMPLITUDY BEZ FALI NOŚNEJ AM DSB SC

• • • • • •

funkcja modulująca:

m(t) = k x(t), k - stała modulatora [1/V]

przebieg nośny analityczny:

c a ( t) = A 0 exp( jω 0 t) sygnał zmodulowany analityczny sa(t) = A0 k x(t) exp(jω0t)

sygnał zmodulowany rzeczywisty

s(t) = A0 k x(t) cos(ω0t)

amplituda chwilowa (obwiednia rzeczywista) A(t) = A0 |m(t)| = A0 |k x(t)| widmo sygnału zmodulowanego
widmo sygnału modulującego -w górna wstęga boczna S(f) kA0/2 f 1

S(f) = k (A0/2) (X(f + f0) + X(f - f0) )
X(f) f w dolna wstęga boczna górna wstęga boczna

K.Radecki IREPW

- f0 - w

-f0

- f0 + w

f0 - w

f0

f0 + w

Modulacja sygnałem kosinusoidalnie zmiennym

• • • • • •

sygnał modulujący: funkcja modulująca:

x( t) = U cos Ωt
m(t) = k x(t) = k UcosΩt ca(t) = A0 exp(jω0t)

sygnał nośny analityczny:

jω0t sygnał zmodulowany analityczny: sa ( t) = A 0kU cos(Ωt) e A kU j(ω +Ω)t A 0kU j(ω0 −Ω)t s a ( t) = 0 e 0 + e 2 2 A(t) amplituda chwilowa A ( t ) = A 0kU cos Ω t

wykres wskazowy modulacji:

górna wstęga

A 0kU 2
A 0kU 2

+F

wskazy wstęg bocznych dolna wstęga -F

sygnał zmodulowany rzeczywisty: s(t) = kUA0 cosΩt cosω0t
A(t) odwrócenie fazy

kUA0 cosΩt cosω0t

K.Radecki IREPW

Modulacja sygnałem kosinusoidalnie zmiennym
x(t)=Ucos(2πFt)
U

U δ(f + F) 2

X(f)

U δ( f − F) 2

c(t)=A0cos(2πf0t)

A0 δ( f + f0 ) 2

C(f)

A 0

2

δ( f − f 0 )

s(t)=kUA0cos(Ωt )cos(ω0t) kUA0

1

S(f)

4

kUA 0δ( f + f0 − F)

1 4

kUA 0δ( f − f0 − F)

1 kUA 0δ( f + f 0 + F) 4
widmo Fouriera sygnału zmodulowanego

1 4

kUA 0δ( f − f0 + F)

S(f) = kUA0/4 [δ(f – f0 - F) + δ(f + f0 + F)] + kUA0/4 [δ(f – f0 + F) + δ(f + f0 - F)]
K.Radecki IREPW

modulator AM DSB-SC

x(t)

UKŁAD MNOŻĄCY

s(t) = A0 x(t)cos(2πf0t)

A0cosω0t
detektor synchroniczny z układem odzyskiwania fali nośnej
detektor synchroniczny

s(t) = A0 x(t)cos(2πf0t)
1 2 2 x ( t )A 0 cos( 4πf0 t ) 2

1 x( t ) 2

cos( 4πf0 t )

cos( 2πf0 t )

2f0

detektor synchroniczny

s(t) = A0 x(t)cos(2πf0t)

UKŁAD MNOŻĄCY

y(t)

FILTR DOLNO PASMOWY

z(t)

c' ( t ) = A '0 cos[2π( f0 + Δf )t + Φ ]
Wpływ przesunięcia fazy, Δf=0

c' ( t) = A '0 cos(ω0 t + Φ ) 1 1 y( t) = c' ( t)s( t) = A 0 A '0 x( t) cos(2ω0 t + Φ ) + A 0 A '0 x( t) cos(Φ ) 2 2 1 z( t) = A 0 A '0 x( t) cos(Φ ) 2
przy detekcji synchronicznej jest wymagane sfazowanie lokalnego przebiegu nośnego z przebiegiem nośnym w nadajniku. Wartość Φ powinna być równa zeru. Wpływ przesunięcia częstotliwości, Φ=0

c' ( t ) = A '0 cos( 2π( f0 + Δf )t)
y(t) = 1 1 ' ' A 0 A 0 x( t) cos(2ω0 + Δω)t + A 0 A 0 x(t) cos(Δωt) 2 2 1 ' z( t) = A 0 A 0 x( t) cos(Δωt) 2

K.Radecki IREPW

odbiornik Costasa
demodulator kwadraturowy

kanał I UKŁAD MNOŻĄCY cos(ω0t+Φ) s(t)=A0x(t)cosω0t PRZES. FAZY -90° VCO FILTR DP

A0 x( t) cos Φ 2

DETEKTOR FAZY

A0 2 x ( t) sin(2φ) 8
FILTR DP

sin(ω0t+ Φ)
UKŁAD MNOŻĄCY kanał Q
K.Radecki IREPW

A0 x( t) sin Φ 2

modulator kołowy

+
x(t) sygnał modulujący x(t)

i1
u(t) Filtr pasmowy s(t)

x(t)

+ +
c(t) = A0cosω0t

i2
x(t)

dla 0 < t < T/2

i1( t ) = k1( A 0 cos ω0 t + x( t )) g( t) i2 ( t) = k1( A 0 cos ω0 t − x( t)) g( t )
u( t) = c(i1 − i2 ) ≈ kx( t)g( t),
dla T/2 < t < T
i1( t ) = k1( − A 0 cos ω0 t + x( t )) g( t )

g(t)

s( t) = k 2 x( t) cos ω0 t

u(t)

funkcja kluczująca
g( t) = 4⎛ 1 1 ⎞ ⎜ cos ω0 t − cos 3ω0 t + cos 5ω0 t − ...⎟ 3 π⎝ 5 ⎠

i2 ( t ) = k1( − A 0 cos ω0 t − x( t )) g( t )

u( t) = c(i1 − i2 ) ≈ −kx( t)g( t), s( t) = −k 2 x( t) cos ω0 t
K.Radecki IREPW

JEDNOWSTĘGOWA MODULACJA AMPLITUDY BEZ FALI NOŚNEJ AM SSB-SC

funkcja modulująca: m(t) = x(t) ± j x(t), x(t) transformata Hilberta sygnału x(t) + modulacja z górną wstęgą boczną, - modulacja z dolną wstęgą boczną

) ) 1 ∞ x ( τ) ⎛ − 1⎞ x( t ) = x( t ) ∗ ⎜ ⎟ = − ∫ dτ, π −∞ t − τ ⎝ πt ⎠

• • • •

) ⎛ 1 ⎞ 1 x ( τ) dτ x( t ) = x( t ) ∗ ⎜ ⎟ = ∫ πt ⎠ π −∞ t − τ ⎝

przebieg nośny analityczny
c a ( t) = A 0 exp( jω0 t)

sygnał zmodulowany analityczny (górna wstęga) sa(t) = m(t) ca(t) = A0 [x(t) + j x(t)] exp(jω0t) = s(t) + j s(t) sygnał zmodulowany rzeczywisty s(t) = A0 [x(t)cos(ω0t) - x(t)sin(ω0t)] widmo sygnału zmodulowanego S(f) = A0 [X(f - f0)1(f - f0) + X(f + f0)1(- f - f0) ]
∧ ∧ ∧

K.Radecki IREPW

widmo sygnału modulującego

widmo sygnału zmodulowanego

1

X(f) f

S(f) A0/2

f - f0 - w -f0
) x 2 (t) + x 2 ( t) ) x(t) Φ( t ) = ω 0 t + arctg = ω 0 t + θ( t ) x(t) A( t ) =
F( t ) = f0 + 1 dθ( t ) = f0 + f ( t ) 2 π dt

-w

w

f0

f0 + w

• • •

amplituda chwilowa faza chwilowa częstotliwość chwilowa

odchyłka fazy chwilowej odchyłka częstotliwości chwilowej

modulator jednowstęgowy z filtrem pasmowym wstęgi bocznej

x(t)

filtr pasmowy wstęgi bocznej

s(t)

A0cosω0t
K.Radecki IREPW

modulator kwadraturowy

górna wstęga: dolna wstęga: x(t)

∧ s(t) = x(t)cosω0t – x(t)sinω0t ∧ s(t) = x(t)cos ω0t + x(t)sinω0t UKŁAD MNOŻĄCY y(t)

widma sygnałów w modulatorze modulacja SSB SC z górną wstęgą X(f) 1 f

transformator Hilberta

A0cosω0t

+

Y(f)

PRZESUW. FAZY -90° ∧ x(t)

PRZESUW. FAZY -90°

Σ
+/z(t)

s(t) -f0 Z(f)

1/2

f f0

1/2

f f0

-f0 UKŁAD MNOŻĄCY ∧ x(t) S(f)

x(t)

- górna wstęga + dolna wstęga

1

f -f0 f0

K.Radecki IREPW

detektor synchroniczny

∧ s(t) = A0[x(t)cosω0t - x(t)sinω0t]
górna wstęga boczna

UKŁAD MNOŻĄCY

y(t)

FILTR DOLNO PASMOWY

z(t)

Wpływ przesunięcia fazy, Δf=0

c ' ( t) = A '0 cos[ 2π( f0 + Δf )t + Φ ]

) 1 1 A 0 A '0 x( t) cos(2ω0 t + Φ ) + A 0 A '0 x( t ) cos(Φ ) + 2 2 ) 1 1 − A 0 A '0 x( t) sin(2ω0 t + Φ ) + A 0 A '0 x( t) sin(Φ ) 2 2 ) 1 z( t) = A 0 A '0 [ x( t) cos(Φ ) + x( t) sin Φ ] 2 y( t ) =
Wpływ przesunięcia częstotliwości, Δϕ=0

1 1 ' ') A 0 A 0 x( t) cos(2ω0 t + Δωt) + A 0 A 0 x( t) cos(Δωt) + 2 2 1 1 ' ') − A 0 A 0 x( t) sin(2ω0 t + Δωt) − A 0 A 0 x( t) sin(Δωt) 2 2 1 1 ' ') z( t) = A 0 A 0 x( t) cos( Δωt) − A 0 A 0 x( t) sin( Δωt) 2 2 y( t) =

K.Radecki IREPW

Porównanie przebiegów czasowych sygnałów zmodulowanych AM SC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful