Piotr Szreniawski

’wn22!
paski poemiksowe łączące grafikę stworzoną na stronie windowseat.ca/viscosity oraz wiersze jednosłowne zainspirowane twórczością Geofa Hutha

2

sułt

łeżo
3

partty.nl

4

artyktyczny

radadę

skurt

5

pystknięcie

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Wyd. Piotr Szreniawski Lublin 11 r.O.

18