Technologia informacyjna 2 godziny w cyklu kształcenia (72 godz.

) Rozdział Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Przykładowy plan wynikowy

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności 2. Technologia informacyjna

Programy, ćwiczenia, zadania

2.1.

Z komputerem Poznajemy terminy informatyczne oraz w świat – w świat słownictwo charakterystyczne dla informacji, w szkole i poza nią technologii informacyjnej i informatyki.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) pojęcia: informatyka, technologia informacyjna możliwości zastosowania komputerów i technologii informacyjnej

Leksykon SLI na płycie lub w Internecie

Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a)
2.2.

wyjaśnić, co to jest środowisko pracy Leksykon SLI na płycie lub w Internecie

b) wyjaśnić jakie umiejętności informatyczne można wykorzystać do pracy zawodowej Z komputerem w świat - życie w społeczeństwie informacyjnym, w społeczeństwie bazującym na wiedzy Poznajemy podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i ogólne zagadnienia prawa komputerowego.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) pojęcia: społeczeństwo informacyjne, ochrona własności intelektualnej strategię kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 założenia planu działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego e-Polska

Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a) wyjaśnić pojęcie społeczeństwo informacyjne b) określać kierunki rozwoju informatyzacji Polski zgodnie z dostępnymi dokumentami

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

Zadania 1-3

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

1

Rozdział

Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności 3. Komputerowe środowisko pracy

Programy, ćwiczenia, zadania

3.1.

Komputer i system Poznajemy podstawowe zadania systemu operacyjny operacyjnego. Wymieniamy urządzenia zewnętrzne komputera i wyjaśniamy ich zastosowanie.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a)

Powrórki 3.1-3.2 Leksykon SLI, encyklopedia wirtualna Wikipedia

b)
c) a) b) c) d)

zadania systemu operacyjnego podział urządzeń zewnętrznych komputera funkcje sterownika urządzenia wyjaśnić zadania systemu operacyjnego wymienić urządzenia zewnętrzne komputera dokonać podziału urządzeń zewnętrznych wyjaśnić funkcje sterownika urządzenia

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

3.2.

Moje środowisko w komputerze

Przystosowujemy komputer PC do pracy w indywidualnym środowisku. Zakładamy konta użytkownikom i nadajemy im uprawnienia.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) a) b) c) zasady korzystania z kont użytkowników zasady i możliwości zarządzania kontami zasady ochrony efektów pracy wielu użytkowników pracujących na jednym komputerze załogować się na założone konto zakładać konto użytkownika sporządzać kopię bezpieczeństwa własnych prac na płycie CD Ćwiczenia 3.1-3.3

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

3.3

Ustawienia w systemie Windows XP – Panel sterowania

Wykonujemy personalizację parametrów systemu Windows, określając indywidualny profil użytkownika.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) a) b) możliwości ustawienia środowiska pracy użytkownika kategorie ustawień umieszczone w panelu sterowania i ich przeznaczenie personalizować ustawienia konta wymienić kategorie ustawień w panelu sterowania omówić przeznaczenie kategorii ustawień z panelu sterowania

Po lekcji uczniowie powinni umieć: c)

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

2

Rozdział
3.4.

Temat lekcji
Eksploracja zasobów komputera

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Wykonujemy eksplorację zasobów

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności

Programy, ćwiczenia, zadania
Powtórka 3.3 Ćwiczenia 3.4-3.8

Po lekcji uczniowie powinni znać: komputera, rozróżniamy foldery systemowe, a) określenia: zasoby komputera, eksploracja zasobów komputera
ustawiamy opcje folderów założonych przez użytkownika. Wyszukujemy pliki i foldery. Zapisujemy swoje dokumenty w przypisanych nam folderach. b) c)

d) Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a) c) d) e) f) g)

foldery systemowe i ich funkcje sposoby wyszukiwania plików lub folderów sposoby zapisywania dokumentów do przypisanych użytkownikowi folderów wyświetlić strukturę zasobów komputera rozróżniać foldery zakładane przez system operacyjny ustawiać opcje folderów wyszukiwać pliki lub foldery w zasobach komputera zachowywać swoje dokumenty w przypisanych im folderach zapisywać swoje dokumenty na zewnętrznych nośnikach typu pendrive, płyta CD itp.

b) korzystać z programu Explorator Windows

3.5.

Wygląd ekranu

Ustawiamy właściwości ekranu komputera dopasowując je do swoich potrzeb. Dodajemy programy do menu start i paska szybkiego uruchamiania

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a)

Ćwiczenia 3.9-3.18

b)
c) a) b) c)

określenia: pulpit, ikony celowość umieszczania ikon na pasku zadań sposoby dodawania programów do menu start i paska szybkiego uruchamiania wyświetlić zasoby komputera zmienić ustawienia pulpitu przełączyć się między programami stosując skrót klawiszowy do uruchamiania dostosować menu start i pasek szybkiego uruchamiania Powtórka 3.5 Ćwiczenia 3.19.-3.27 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej.

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

d)
3.6. Wyszukiwanie i instalowanie programów Rozszerzamy umiejętności wyszukiwania i instalowania programów przydatnych w pracy z komputerem. Przypominamy rodzaje licencji i zasady użytkowania programów, których licencje dotyczą. Instalujemy urządzenia zewnętrzne wraz z aktualnymi sterownikami tych urządzeń.

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) metody wyszukiwania programów zainstalowanych w komputerze
b) c)

d) Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a) c) d)

znaczenie terminów: public domain, freeware, shareware, plug and play rodzaje dostępnych licencji zasady użytkowania programów w zależności od rodzaju licencji zainstalować niezbędne oprogramowanie sprawdzić dysk komputera programem antywirusowym dostępnym on-line zainstalować urządzenia zewnętrzne (np. drukarkę) wraz ze sterownikami

b) stworzyć na pulpicie skrót do zainstalowanego programu

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

3

Rozdział
3.7.

Temat lekcji
Multimedia: dźwięk i muzyka, animacja i film

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poszerzamy umiejętności przystosowania komputera do odbioru przekazów multimedialnych. a) b) c)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:
znaczenie określenia komputer multimedialny adresy stron wybranych rozgłośni radiowych dostępnych w internecie formaty zapisu plików muzycznych, filmowych i ich znaczenie

Programy, ćwiczenia, zadania
Powtórka 3.6 Ćwiczenia 3.28.-3.34 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) przygotować komputer do odbioru przekazów multimedialnych
b) c) d) 3.8. Rady, jak pracować bezpiecznie Przypominamy zasady bezpiecznej pracy przy komputerze. zapisywać na komputerze i zewnętrznych nośnikach informacji pliki muzyczne i filmowe włączyć w komputerze odtwarzanie audycji radiowych odtwarzać w komputerze sekwencje filmowe Powtórka 3.7

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) a) podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy komputerze najczęściej używane skróty klawiaturowe różne sposoby uruchamiania programów stosować w praktyce zasady bezpiecznej pracy przy komputerze takie jak porządkowanie plików i folderów, stosowanie programu antywirusowego, tworzenie kopii bezpieczeństwa itp.

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

Zadania 1-4

4. Komunikacja i informacje w sieci
4.1. Poczta elektroniczna Przypominamy zasady korzystania z poczty elektronicznej

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) a) b) c) d) zasady tworzenia nazw użytkowników poczty elektronicznej i haseł możliwości wysyłania informacji do grupy osób sposób konfiguracji programu Outlock Express założyć konto poczty elektronicznej wysłać informację do grupy osób korzystając z poczty elektronicznej prze stronę internetową wypełniać książkę adresową konfigurować program Outlock Express

Powtórki 4.1.-4.3. Ćwiczenie 4.1

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

4

Rozdział
4.2

Temat lekcji
Listy dyskusyjne

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poznajemy zasady korzystania z list dyskusyjnych. a) b) c) a) b) c)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:
zasady korzystania z listy dyskusyjnej tematyczne adresy list dyskusyjnych dotyczących m.in. grafiki, informatyki podstawowe kategorie list dyskusyjnych znaleźć listę dyskusyjną zgodną z zainteresowaniami zapisać się na istniejącą listę dyskusyjną i przesłać informacje na istniejącą listę dyskusyjną

Programy, ćwiczenia, zadania
Ćwiczenia 4.2.-4.4

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

4.3.

Grupy dyskusyjne Poznajemy zasady korzystania z tematycznych grup dyskusyjnych.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) a) b) c) ogólne zasady etykiety obowiązującej na forach dyskusyjnych adresy stron zawierających fora dyskusyjne znaleźć grupę dyskusyjną dotyczącą np. tworzenia prezentacji multimedialnych zadać pytania na forum grupy dyskusyjnej znaleźć informacje na interesujące tematy

Ćwiczenia 4.5.-4.7

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

4.4.

Pogawędki sieciowe .

Poznajemy zasady korzystania z „czatów” i komunikatorów sieciowych.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b)

Ćwiczenia 4.8.-4.12. Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

c) Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a) b) c) d) 4.5. Dziennik elektroniczny – kronika klasowa Poznajemy możliwości prowadzenia w sieci własnych dzienniczków elektronicznych tzw. blogów.

zasady korzystania z „czatów” i grup dyskusyjnych programy umożliwiające porozumiewanie się on-line możliwości włączenia się do prowadzonej rozmowy włączyć się do rozmowy prowadzonej w sieci na określony temat prowadzić rozmowę testową w komunikatorze skype dodać do listy kontaktów kolegów i znajomych utworzyć rozmowę konferencyjną

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) zasady użytkowania dzienników elektronicznych – blogów
b) c) a) b) c) możliwości założenia blogu w danym portalu internetowym zagrożenia i zalety prowadzenia tego typu dziennika elektronicznego wyszukać portale internetowe prowadzące blogi założyć osobisty lub klasowy blog nadawać uprawnienia członkom grupy wspólnie redagującym blog

Ćwiczenia 4.13.-4.15

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

5

Rozdział
4.6.

Temat lekcji
Zasady korzystania z informacji w sieci

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poznajemy zasady korzystania z informacji w sieci.

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać: a) zasady zastosowania praw autorskich i praw do korzystania z oprogramowania
b) c) a) b) zasady umieszczania tekstów lub obrazów z innych źródeł w swoich publikacjach zagrożenia płynące z korzystania z sieci Internet wymienić zalety korzystania z oprogramowania założyć blog opisujący wycieczkę szkolną

Programy, ćwiczenia, zadania
Powtórka 4.4. Ćwiczenia 4.16.-4.18

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

Zadania 1-7

5. Redagowanie tekstów
5.1. Wstępne przygotowania Ustalamy ogólne zasady edycji tekstu z uwzględnieniem miejsca zapisu tworzonych dokumentów, wyglądu i układu wewnętrznego. Poznajemy znaczenie podstawowych rozszerzeń nazw plików zapisywanych w edytorach tekstu. Wykorzystujemy automatyczne funkcje edytora przydatne w tworzeniu dokumentów tekstowych.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) d) e) ogólne zasady obowiązujące przy redagowaniu tekstów zasadę ustawiania ścieżki zapisywanych dokumentów zasadę autozapisu plików zasady projektowania dokumentów pojęcie hipertekstu sposoby zapisu tekstu w różnych formatach znaczenie podstawowych rozszerzeń nazw plików zapisywanych w edytorach tekstu sposoby ustawiania automatycznego dzielenia wyrazów, sprawdzania pisowni i gramatyki ustalić folder przeznaczony do zapisywania dokumentów tekstowych i graficznych automatycznie zapisywać dokumenty zapisywać dokumenty tekstowe w określonym formacie np. dot, doc odt ustawiać automatyczne dzielenie wyrazów, sprawdzanie pisowni i gramatyki, formatowanie tekstu zaprojektować dokument tekstowy, uwzględniając wygląd (format stron, styl tytułów, postać nagłówków i stopek) i układ wewnętrzny (podział na rozdziały i paragrafy, rozmieszczenie fotografii, rozmieszczenie tabel)

Powtórki 5.1.-5.2 Ćwiczenia 5.1-5.5

f) g) h)
a) b)

Po lekcji uczniowie powinni umieć: c)
d)

e)

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

6

Rozdział
5.2.

Temat lekcji
Podstawowe sposoby redagowania tekstu

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poznajemy podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu opracowanego za pomocą edytora tekstu, w tym m. In. Umieszczania tekstu w tabeli i w kolumnach, planowanie układu dokumentu na stronach oraz stosowanie różnych środków specjalnych

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać: a) podstawowe zasady tworzenia tekstów w edytorze
a) b) c) d) e) f) zasady rozdzielania słów, zasady sortowania danych w tabeli, zasady tworzenia ukrytych tabel; zasady korzystania z autotekstu zasadę wykorzystania „twardej spacji” możliwości urozmaicania tekstu poprzez zastosowanie kolumn, edytora WordArt, cieniowania, wstawiania inicjałów itp. zasadę komponowania układu stron

Programy, ćwiczenia, zadania
Ćwiczenia 5.7.-5.19

g) Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a) b)

ustawić układ widoku wydruku tworzyć tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji c) wybrać język wpisywanego tekstu i odpowiednio ustalić sposób sprawdzania tekstu d) korzystać ze skrótów klawiszowych e) stosować „twardą spację” f) porządkować dane zapisane w tabeli (sortowanie) g) tworzyć tabele z ukrytymi krawędziami h) tworzyć i wykorzystywać autotekst i) wstawiać datę i godzinę do tworzonego dokumentu j) właściwie podawać wykorzystywaną bibliografię k) wstawiać do dokumentu przypisy, l) podzielić dokument na sekcje m) tworzyć teksty z wykorzystaniem kolumn, n) korzystać z edytora WordArt o) wstawiać inicjały, obramowanie i cieniowanie tekstu w ramce p) ustawiać parametry wydruku stron w zależności od potrzeb

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

7

Rozdział
5.3.

Temat lekcji
Plan pracy – konspekt dokumentu

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Tworzymy przykładowy konspekt dokumentu oraz ilustrujemy, jaki można mieć z niego pożytek. Przed napisaniem tekstu (np. referatu, raportu, eseju), który ma liczyć wiele stron i dotyczyć kilku zagadnień staramy się przewidzieć, jaka będzie jego budowa. Dobrze jest zaplanować podział tworzonego tekstu na logiczne części, zależnie od treści, i opatrzyć je tytułami. (W ten sposób powstaje konspekt). Formatujemy prace z wykorzystaniem gotowych stylów znaków i akapitu, definiujemy i aktualizujemy własne style, jednakowo formatując wybrane fragmenty dokumentów.

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać: a) ogólne zasady tworzenia konspektu dokumentu,
b) c) zasadę przenoszenia rozdziałów publikacji z wykorzystaniem konspektu, możliwości i zalety korzystania z planu dokumentu przy redagowaniu wielostronicowych publikacji, przygotować konspekt dokumentu sformatować nagłówki rozdziałów i treści z wykorzystaniem gotowego stylu przenieść cały rozdział dokumentu w inne miejsce, wykorzystując konspekt wykorzystać plan dokumentu do szybkiego poruszania się po tekście

Programy, ćwiczenia, zadania
Ćwiczenia 5.20- 5.24

Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a) b)

c) d)

5.4

Praca w dobrym stylu – własne style

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) d) określenia formatowanie bezpośrednie, formatowanie za pomocą stylów możliwości wykorzystania gotowych stylów znaków i akapitu sposoby definiowania nowych stylów sposoby modyfikowania stylu i aktualizowania stylu w istniejącym dokumencie sposoby usuwania istniejącego stylu formatować fragmenty tekstu z wykorzystaniem gotowego stylu znaków lub stylu akapitu zdefiniować i zastosować nowy styl znaków lub akapitu zmodyfikować istniejący styl automatycznie zaktualizować zmodyfikowany styl w dokumencie usunąć zdefiniowany styl

Ćwiczenia 5.25- 5.31

e) Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a) b) c) d) e)

5.5.

Poznajemy pracę z określonym szablonem Automatyzacja prac redakcyjnych dokumentów (wzorcem, formatką), uczymy – szablony się w jaki sposób korzystać z gotowych szablonów dostępnych w edytorze i jak tworzyć własne.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) a) b) c) d) możliwości wykorzystania szablonów dostępnych w edytorze tekstu sposoby modyfikowania szablonów sposoby tworzenia szablonu określonego dokumentu korzystać z istniejącego szablonu lub kreatora modyfikować istniejący szablon i tworzyć nowy zapisać szablon w określonej lokalizacji przenieść styl z jednego szablonu do innego

Ćwiczenia 5.32- 5.37

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

8

Rozdział
5.6.

Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
a) b) c)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:
pojęcia zakładka, hiperłącze sposoby umieszczania zakładek i hiperłączy w dokumencie zalety stosowania zakładek i hiperłączy metody przemieszczania się w obrębie dokumentu i przemieszczania się do innych dokumentów lub stron WWW zasady przenoszenia grupy plików połączonych hiperłączami w inne miejsce automatycznie utworzyć spis treści formatowanego dokumentu wstawić hiperłącze powodujące przejście w określone miejsce dokumentu przemieszczać się w obrębie dokumentu stosując zakładki lub hiperłącza przemieszczać się między dokumentami lub stronami WWW za pomocą hiperłączy

Programy, ćwiczenia, zadania
Ćwiczenia 5.38-5.43 Powtórka 5.11

Poznajemy dodatkowe funkcje edytora Tworzenie spisu treści i hipertekstu Word, które można wykorzystać przy tworzeniu elementów dokumentu ułatwiających nawigację po nim oraz nawigację między różnymi dokumentami – spis treści i hipertekst.

d)
e) a) c) d)

Po lekcji uczniowie powinni umieć: b) wstawić do tekstu zakładki umożliwiające przejście w określone miejsce dokumentu e)

5.7.

Dodatkowe możliwości edytora tekstu

Poznajemy dodatkowe funkcje edytora Word pozwalające na redagowanie wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych oraz śledzenie zmian w dokumentach. Ta ostatnia funkcja jest bardzo przydatna podczas wspólnej pracy wielu osób nad tym samym dokumentem.

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) możliwości zapisywania wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych
z wykorzystaniem indeksów w edytorze word

Ćwiczenia 5.44, 5.45

b) możliwości zapisywania wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych
z wykorzystaniem edytora równań Microsoft Equation

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) zapisywać wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne korzystając z edytora równań
b) c) Microsoft Equation lub podstawowych funkcji indeksów edytora Word śledzić zmiany w tekście nanoszone przez innych użytkowników zaakceptować lub odrzucić zmiany naniesione przez innych użytkowników dokumentu Zadania 1-11

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

9

Rozdział

Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności 6. Elementy grafiki komputerowej

Programy, ćwiczenia, zadania

6.1.

Tworzenie obrazów komputerowych

Poznajemy zasady tworzenia obrazów komputerowych i grupy operacji dostępne w edytorach grafiki. Charakteryzujemy cechy typowe dla grafiki wektorowej i rastrowej. Przedstawiamy standardy definiowania kolorów (RGB, CMYK)

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) a) b) c) grupy operacji dostępne w edytorach grafiki pojęcia: mapa bitowa, głębia kolorów, grafika rastrowa, grafika wektorowa, warstwy standardy definiowania kolorów scharakteryzować cechy typowe dla grafiki rastrowej i wektorowej wymienić standardy definiowania kolorów RGB i CMYK oraz określić ich znaczenie opisać pojęcie warstwy i wskazać jej wykorzystanie wymienić grupy operacji dostępne w edytorach grafiki określić efekt przezroczystości

Ćwiczenie 6.1

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

d)
e)

6.2.

Edycja grafiki rastrowej

Stosujemy edytor Gimp (licencja GPL) do edycji grafiki rastrowej. Przy tworzeniu rysunków wykorzystujemy działania na warstwach

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) ogólne zasady pracy w edytorze Gimp możliwości pracy na warstwach format pliku zapisującego wszystkie informacje o warstwach

Powtórka 6.1 Ćwiczenia 6.2, 6.3 Edytor graficzny Paint, Gimp Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) zastosować edytor Gimp do tworzenia prostego rysunku
b) c) korzystać z warstw przy tworzeniu rysunków zapisać rysunek w formacje uwzględniającym wszystkie dane o warstwach celem dalszej ich modyfikacji Powtórka 6.2 Edytor graficzny Draw Ćwiczenia 6.4, 6.5

6.3.

Edycja grafiki wektorowej

Stosujemy edytor Draw do edycji grafiki wektorowej, łączymy obiekty graficzne w grupę, rozgrupowujemy i zmieniamy ich właściwości.

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) ogólne zasady pracy z edytorem Draw b) zasady grupowania i rozgrupowania obiektów
c) metody przekształcania mapy bitowej w obiekt wektorowy

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) zastosować edytor Draw do tworzenia lub modyfikacji rysunku b) przekształcić prostą bitmapę w obiekt wektorowy, wykorzystując konwersję na krzywe
c) Beziera zapisać utworzone ilustracje w określonym formacie

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

10

Rozdział
6.4.

Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
a) b)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:

Programy, ćwiczenia, zadania
Przeglądarka InfranView z płyty

Poznajemy formaty zapisu plików Przetwarzanie plików graficznych graficznych i ich cechy charakterystyczne

c)
a) b) c) d)

różne formaty plików graficznych uczniowskiej, Gimp możliwości przeglądania plików graficznych z wykorzystaniem Exploratora Windows lub Ćwiczenia 6.6-6.9 przeglądarek m.in. InfranView pojecie kompresji stratnej i bezstratnej, przetwarzania wsadowego, resamplingu (ponownego próbkowania) wybrać właściwy format graficzny dla określonego elementu graficznego; wyjaśnić, jaki wpływ na objętość pliku ma zastosowany format graficzny; wyjaśnić, jaki wpływ na jakość rysunku lub zdjęcia ma zastosowany format graficzny wyjaśnić pojęcia kompresja stratna i bezstratna, przetwarzanie wsadowe, resampling automatycznie zmienić nazwy plików graficznych umieszczonych w określonym folderze na inne określone prze użytkownika z wykorzystaniem programu InfranView zmienić rozmiar i rozdzielczość zdjęć utworzyć prosty album elektroniczny z wykorzystaniem funkcji programu InfranView Ćwiczenia 6.10-6.11

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

e)
f) g) 6.5. Powstawanie obrazu w cyfrowym aparacie fotograficznym i w skanerze Poznajemy podstawowe zasady zapisu obrazu pochodzącego z aparatu cyfrowego lub skanera.

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) pojęcia: matryca aparatu cyfrowego, OCR
b) a) podstawowe określenie parametrów skanowanego obrazu określić rozdzielczość zdjęć w zależności od matrycy aparatu cyfrowego dobrać rozdzielczość skanowania obrazu w zależności od przeznaczenia i wielkości pliku, który chcemy uzyskać przetworzyć graficzny plik tekstowy w plik edytowalny za pomocą programu konwersji OCR

Po lekcji uczniowie powinni umieć: b) c)

6.6.

Opracowywanie zdjęć

Poznajemy zasady zmiany i poprawiania zdjęć pochodzących z aparatu cyfrowego lub skanera z wykorzystaniem funkcji edytorów grafiki.

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) pojęcia: korekcja tonalna, klonowanie, fotomontaż b) sposoby retuszowania zdjęć
c) a) b) sposoby wykonania fotomontażu zmienić jasność i kontrast i nasycenie zdjęcia (czyli wykonać korekcję tonalną) wykonać retusz zdjęcia np. redukcja efektu czerwonych oczu wykonać klonowanie obiektów wykonać prosty fotomontaż

Powtórka 6.3. Programy Gimp, InfranView Ćwiczenia 6.12-6.15 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

Po lekcji uczniowie powinni umieć: c)
d)

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

11

Rozdział
6.7.

Temat lekcji
Tworzenie prostych animacji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poznajemy zasady tworzenia i zapisywania prostych animacji w edytorach grafiki Gimp i Flesz oraz możliwości wyświetlania ich na stronach WWW. a) b)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:
zasadę działania animacji (ruchomych obrazów) formaty zapisu animacji programy umożliwiające tworzenie animowanych gifów

Programy, ćwiczenia, zadania
Powtórka 6.4 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

Ćwiczenia 6.16-6.18 c) Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) utworzyć animowany plik typu gif w programie Gimp b) wyodrębnić w programie InfranView klatki, z których składa się gif i zapisać je w postaci c) odrębnych plików utworzyć prostą animację w edytorze grafiki Flash Zadania 1-11

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

7. Tworzenie stron WWW
7.1. Prezentacja w Internecie Poznajemy zasady prezentacji informacji w sieci Internet, głównie w postaci stron WWW oraz możliwości, które mogą mieć istotny wpływ na indywidualny styl publikacji sieciowych.

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) dobre cechy prezentacji informacji na stronach WWW w tym kompozycji zawartości
b) c) i dobrej organizacji struktury strony zasady umieszczania ilustracji, tabeli, na stronie internetowej pojęcie arkusza stylów CSS

Powtórki 7.1-7.3 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej Ćwiczenia 7.1-7.7

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) obiektywnie ocenić jakość strony WWW (korzystając z formularza ocena strony.pdf)
b) c) d) e) utworzyć prostą witrynę internetową ustalić jednolity wygląd witryny internetowej pod względem kompozycji, zawartości, sposobu nawigowania umieszczać na stronie internetowej etykiety, umieszczać na stronie internetowej tabele z określeniem rozmiaru kolumny i koloru tabeli utworzyć arkusz stylu CSS i zastosować go w tworzonej witrynie internetowej

f)

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

12

Rozdział
7.2.

Temat lekcji
Aktywne strony WWW

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Tworzymy dynamiczne, czyli aktywne strony

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności

Programy, ćwiczenia, zadania
Powtórki 7.4.-7.5 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej Ćwiczenia 7.9.-7.10

Po lekcji uczniowie powinni znać: WWW, wykorzystując skrypty przygotowane a) pojęcia: statyczna strona WWW, dynamiczna strona WWW i różnice miedzy nimi b) zasady i możliwości wyświetlania plików PHP na komputerze w języku PHP.
Wprowadzamy podstawowe konstrukcje języka PHP i przedstawiamy przykładowe skrypty w tym języku, które po niewielkiej zmianie można zaadaptować na własnych stronach. c) sposoby interpretowania napisów w PHP

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) wyświetlić plik PHP na komputerze, korzystając z zainstalowanego serwera stron b)
c) WWW wraz z interpreterem skryptów języka PHP (np. Apache) lub ze zdalnego serwera stron WWW z zainstalowanym interpreterem PHP utworzyć prosty skrypt PHP wyświetlający określone zdania w różnych wierszach zastosować w swojej witrynie skrypty wyświetlające licznik czy statystykę odwiedzin Zadania 1-6

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające – Tworzymy własną witrynę WWW z uwzględnieniem poznanych zasad tworzenia stron.

8. Prezentacje
8.1. Tworzenie slajdów Poznajemy zasady tworzenia dobrej na podstawie prezentacji z uwzględnieniem schematu konspektu kolorów, poprawności stylu stosowanego na slajdach, ustalenia układu treści slajdów. Ukazujemy jak automatycznie wygenerować slajdy na podstawie konspektu utworzonego w dokumencie tekstowym.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) d) ogólne zasady tworzenia prezentacji zasady doboru kolorów, wielkości liter, ilości tekstu na slajdzie możliwości zmiany kolejności slajdów możliwości łączenia prezentacji

Powtórka 8.1. Ćwiczenia 8.1.-8.5

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) automatycznie wygenerować slajdy na podstawie konspektu utworzonego
w dokumencie tekstowym

b) utworzyć konspekt prezentacji, wpisując tytuły slajdów i główne hasła, które mają
c)

d) e)
f)

pojawiać się na slajdach ustalić układ treści slajdów ustalić odpowiednią oprawę graficzną, korzystając z gotowych projektów slajdów lub utworzyć projekt własny (tło, czcionka, schematy kolorów itp.) zmienić kolejność slajdów, korzystając z sortowania sprawdzić poprawność stylu stosowanego na slajdach

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

13

Rozdział
8.2.

Temat lekcji
Uatrakcyjnianie prezentacji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poznajemy metody uatrakcyjnienia prezentacji poprzez zastosowanie efektów specjalnych, takich jak animacja slajdów, obiekty graficzne, pliki dźwiękowe i filmowe, pamiętając o zasadzie, że elementy te mają wzmacniać efekt przekazu i skupiać uwagę odbiorców na określonych treściach. Tworzymy własny projekt prezentacji, ustalając wzorzec slajdów i wzorzec tytułów. a) b) c) d) a)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:
zasady wstawiania obiektów graficznych, dźwiękowych i filmowych do slajdu sposoby ustawiania animacji slajdów metody ustawienia odpowiedniej nawigacji miedzy slajdami sposób definiowania własnego szablonu prezentacji wstawić do slajdu obiekty graficzne, dźwiękowe i filmowe ustawić właściwości odtwarzania plików dźwiękowych i filmów, stosując animacje niestandardową umieszczać obiekty graficzne i stosować odpowiednie efekty animacji dodać hiperłącza do slajdów, zapewniając odpowiednią nawigację miedzy slajdami wstawiać do slajdu przyciski akcji opracować własny projekt prezentacji, tworząc wzorzec slajdów i wzorzec tytułów z uwzględnieniem wyglądu tła, obiektów graficznych, które mają być wyświetlane na wszystkich slajdach prezentacji

Programy, ćwiczenia, zadania
Ćwiczenia 8.6.-8.10.

Po lekcji uczniowie powinni umieć: b)
c)

d)
e)

f)

8.3.

Przedstawienie prezentacji

Zapoznajemy się z praktycznymi wskazówkami na temat prowadzenia prezentacji z użyciem komputera podczas wystąpień publicznych.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) d) a) b) c) d) e) f) metody pokazu prezentacji reguły wystąpienia na forum grupy możliwości wydruku slajdów, notatek dla prelegenta, materiałów informacyjnych, widoku konspektu sposób dołączenia narracji do prezentacji zastosować metody pokazu prezentacji przygotować notatki dla prelegenta prowadzącego prezentację przygotować materiały dla publiczności wydrukować strony notatek, materiały informacyjne, widok konspektu, poszczególne slajdy przygotować automatyczny pokaz slajdów dodać narrację sposób zapisu prezentacji do dokumentu tekstowego sposób zapisu prezentacji w formacie html przenieść utworzoną prezentację do dokumentu tekstowego

Ćwiczenia 8.11.-8.14

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

8.4.

Przenoszenie prezentacji do dokumentu Word i na stronę WWW

Poznajemy metody przeniesienia prezentacji do dokumentu Word oraz zapisu w postaci strony WWW

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) a)

Po lekcji uczniowie powinni umieć: b) zapisać prezentację w postaci strony WWW

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

14

Rozdział

Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności

Programy, ćwiczenia, zadania
Zadania 1-5

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

9. Opracowywanie danych i prowadzenie obliczeń
9.1. Formatowanie tabeli z danymi Poszerzamy umiejętności używania arkusza kalkulacyjnego Excel do opracowywania danych w postaci tabel. Poznajemy zasady formatowania tabeli z danymi i metody sortowania danych.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) d) zasady formatowania tabeli arkusza: napisów, liczb, obramowań zasady zapisywania formuł metodę wyświetlania formuł w tabeli metodę porządkowania danych w poszczególnych kolumnach i sortowania danych wg. kilku kolumn

Powtórki 9.1.-9.3 Ćwiczenia 9.1.-9.5

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) umieszczać w tabeli arkusza różnego rodzaju dane (tekstowe, liczbowe, formuły)
b) c) d) e) f) g) h) formatować zawartość komórek arkusza formatować wygląd tabeli zapisywać podstawowe formuły wyświetlać formuły zapisane w komórkach arkusza porządkować dane zapisane w tabeli sortować dane według kilku kolumn zaznaczać kolumny nie znajdujące się obok siebie Powtórki 9.4.-9.6 Ćwiczenia 9.6.-9.14

9.2.

Graficzna Poszerzamy umiejętności ilustrowania ilustracja danych – danych odpowiednio dobranymi wykresami dobór wykresu (diagramu) (diagramami)..

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) a) b) c) d) e) f) g) h) zasadę korzystania z kreatora wykresów zasadę tworzenia wykresów i doboru odpowiedniego typu wykresu do określonych danych metody opisu i formatowania wykresów posługiwać się kreatorem wykresów wykonać wykres dla zaznaczonego obszaru danych dobrać odpowiedni typ wykresu do określonych danych formatować elementy i opisy wykresów korzystać z wykresów niestandardowych np. tworzyć wykres liniowo-kolumnowy tworzyć histogram tworzyć wykresy skumulowane tworzyć wykres łodygowo-listkowy czyli tzw. piramidę populacji

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

15

Rozdział
9.3.

Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać: a) metody wyszukiwania danych w sieci Internet
b) sposób kopiowania i zapisywania danych pobranych z sieci Internet

Programy, ćwiczenia, zadania
Ćwiczenia 9.15.- 9.16

Pobieranie danych Poszerzamy umiejętności pobierania z Internetu i przetwarzania danych z sieci Internet.

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) wyszukiwać określone dane w sieci Internet
b) c) 9.4. Arkusze a inne dokumenty, w tym tekstowe Poszerzamy umiejętności kopiowania danych do tabeli arkusza i dokumentu tekstowego za pomocą schowka. zapisywać wyszukane dane w dokumencie tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym i je przetwarzać korzystać z danych umieszczonych w Internecie Ćwiczenia 9.17.-9.19

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) a) b) c) metody przenoszenia danych zebranych w tabeli do arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu tekstowego zasadę aktualizacji danych we wstawionej tabeli przenieść dane zebrane w tabeli do arkusza kalkulacyjnego przenieść tabelę i wykres z arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego zaktualizować wstawione dane

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

9.5.

Obrazowanie zależności funkcyjnych i prowadzenie obliczeń

Zapoznajemy się z metodą tworzenia wykresów funkcji, zapisywania obliczeń matematycznych i wizualizacji ich wyników.

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) sposoby wypełniania komórek arkusza serią danych
b) c) d) a) b) c) d) e) możliwości wykonania wykresu matematycznego w arkuszu kalkulacyjnym sposób skalowania osi wykresu pojecie i zastosowanie krzywej trendu wypełniać komórki arkusza serią danych wykonać wykres funkcji w arkuszu kalkulacyjnym stosować skalowanie osi wykresu korzystać z kreatora funkcji zastosować do danych (np. doświadczalnych) krzywą trendu

Powtórki 9.7.-9.10 Ćwiczenia 9.20.- 9.29

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

16

Rozdział
9.6.

Temat lekcji
Obliczenia finansowe

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poszerzamy umiejętności zastosowania arkusza kalkulacyjnego w obliczeniach finansowych. a) b) c) a) b) c) d) e)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:
przykłady praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego m.in. w obliczeniach bankowych pojęcia adres względny, adres bezwzględny zasady autouzupełniania i autowypełniania komórek w arkuszu kalkulacyjnym przedstawić projekt finansowy w postaci tabeli i przeprowadzić symulację uzyskanych środków obliczyć zysk z lokaty pieniężnej na koncie w banku w zależności od dostępnych środków, proponowanego procentu i okresu przechowywania stosować w arkuszu kalkulacyjnym adresy względne i bezwzględne utworzyć plan spłat kredytu określając kwotę kredytu, wysokość oprocentowania, okres spłaty kredytu w miesiącach korzystać z autouzupełniania i autowypełniania komórek w arkuszu kalkulacyjnym

Programy, ćwiczenia, zadania
Powtórka 9.11 Ćwiczenia 9.30.-9.37

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

Zadania 1-15

10. Zbieranie danych – formularze
10.1. Tworzenie formularzy w edytorze tekstu
Word

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) zasady tworzenia formularza w edytorze Word w edytorze tekstu oraz sposoby ich ochrony
Poznajemy sposoby tworzenia formularzy w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. b) c) d) a) b) c) d) e) f) g)

Ćwiczenia 10.1.-10.8

rodzaje pól formularza tworzonego w edytorze tekstu zasady testowania formularzy zasady publikowania formularzy zaprojektować formularz przygotować formularz za pomocą tabel w edytorze tekstu zapisać formularz jako szablon dokumentu w edytorze tekstu dodawać do formularza: pola tekstowe, pola rozwijalne i pola wyboru stosować ochronę postaci formularza przed zmianami wstawiać objaśnienia do pól formularza przetestować i opublikować utworzony formularz

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

17

Rozdział
10.2.

Temat lekcji
Tworzenie formularzy w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poznajemy sposoby tworzenia formularzy w arkuszu kalkulacyjnym a) b) c) d) a) b) a) b) c) d) h) i) j) k)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:
zasady tworzenia formularza w arkuszu kalkulacyjnym rodzaje pól formularza tworzonego w arkuszu kalkulacyjnym zasady korzystania z formularzy z formantami zasady testowania formularzy zasady publikowania formularzy zasady ochrony danych osobowych wynikające z aktów pranych zaprojektować postać formularza w arkuszu kalkulacyjnym zdefiniować pola formularza, w których wartości będą obliczane automatycznie stosować formularze z formantami określać właściwości zastosowanych formantów stosować ochronę postaci formularza przed zmianami wstawiać objaśnienia do pól formularza ukrywać komórki, które mają być niewidoczne prze użytkowników przetestować i opublikować utworzony formularz

Programy, ćwiczenia, zadania
Ćwiczenia 10.9.-10.18

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

10.3.

Formularze na stronach WWW

Poznajemy sposoby tworzenia formularzy przeznaczonych do publikowania na stronach WWW

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) podstawowe zasady konstruowania formularza na stronie WWW
b) c) d) a) b) c) d) zasady projektowa pól formularza metody przesyłania danych zapisanych w formularzu przykładowe sposoby przetwarzania uzyskanych danych zdefiniować poszczególne elementy formularza oraz związane z nimi parametry zaprojektować strukturę formularza określić działanie związane z przesyłaniem danych zebranych w formularzu określić sposób przetwarzania danych uzyskanych z formularza

Ćwiczenia 10.20.-10.22 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

Zadanie 1-12

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

18

Rozdział

Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności

Programy, ćwiczenia, zadania

11. Gromadzenie i wyszukiwanie danych. Bazy danych
11.1. Przykład złożonego zbioru danych Prezentujemy przykład rozbudowanego zbioru danych, w którym dane są przechowywane w plikach utworzonych przez różne programy i są prezentowane w różnorodnej postaci, a docieranie do konkretnych informacji opiera się na wykorzystaniu mechanizmu hiperłączy.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) c) sposób tworzenia rozbudowanego zbioru danych metodę projektu możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego i innych programów do tworzenia zbioru danych na określony temat pracować metodą projektów umiejętnie wykorzystać poznane programy komputerowe do opracowania określonych danych (zdjęcia, notatki, filmy, rysunki) opracować projekt dotyczący swojej klasy na podstawie projektu zjazdu absolwentów umieszczonego w podręczniku znać zasadę blokowania i odblokowania okna w arkuszu kalkulacyjnym wstawiać i usuwać komentarze w komórkach arkusza Excel

Ćwiczenia 11.1.-11.4 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

Po lekcji uczniowie powinni umieć:
a) b) c) d) e)

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

19

Rozdział
11.2.

Temat lekcji
Kartotekowe bazy danych

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poznajemy zasady tworzenia kartotekowej bazy danych i sprawnego posługiwania się nią z wykorzystaniem narzędzi sortowania oraz filtrowania zamieszczonych w niej danych.

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać: a) możliwości wykorzystania listy utworzonej w arkuszu kalkulacyjnym lub tabeli b) c)
d) e) f) a) b) w edytorze tekstu jako bazy danych operacje jakie można wykonywać na listach sposób przekazywania danych z formularza do bazy danych metody sortowania i filtrowania danych oraz różnice miedzy nimi sposoby przeszukiwania danych na liście ogólną zasadę tworzenia kartotekowej bazy danych tworzyć prostą kartotekową bazę danych utworzyć listę w arkuszu kalkulacyjnym i wykorzystać ją jako bazę danych wykonywać operacje na liście, takie jak: wprowadzanie, edytowanie i poszukiwanie danych, tworzenie potrzebnych zestawień wykonać przykładową bazę danych dotyczącą np. skoków narciarskich, wypożyczalni książek lub płyt CD ustalić kryteria przeszukiwania danych na liście i uzyskać potrzebne informacje stosować filtrowanie i sortowanie danych analizować dane umieszczone na listach przekazywać dane z formularza do bazy danych korzystać z kreatora szablonów ze śledzeniem danych łączyć pola formularza z polami bazy danych w arkuszu i zmieniać te dane

Programy, ćwiczenia, zadania
Powtórki 11.1.-11.3 Ćwiczenia 11.5.-11.21 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

Po lekcji uczniowie powinni umieć: c) d)
e) f) g) h) i)

j)

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

20

Rozdział
11.3.

Temat lekcji
Prosta relacyjna baza danych

Kształcenie z wykorzystaniem komputera
Poznajemy zasady tworzenia relacyjnej bazy danych, określania jej tabel, związków między tabelami, kwerend (zapytań) i raportów. a) b) c) d)

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności Po lekcji uczniowie powinni znać:
ogólne zasady tworzenia relacyjnej bazy danych zasady definiowania tabel i określania związków między nimi zasady tworzenia kwerendy wybierającej i parametrycznej sposoby tworzenia raportów sposoby przekazywania danych z arkusza do bazy i z bazy do arkusza lub edytora tekstu określić znaczenie pojęć: relacyjna baza danych, klucz podstawowy, klucz obcy

Programy, ćwiczenia, zadania
Ćwiczenia 11.22. – 11.35

e)
a)

Po lekcji uczniowie powinni umieć: b) zaimportować listę arkusza kalkulacyjnego Excel do bazy danych programu Access c) zdefiniować tabele bazy danych
d) e)

f)
g) h) i) j) 11.4. Różne źródła danych w korespondencji seryjnej Rozszerzamy wybór różnorodnych źródeł danych wykorzystywanych w korespondencji seryjnej. a) b) a)

określić związki między tabelami określić typy relacji zaprojektować kwerendę w programie Access ustalić kryteria wyszukiwania w kwerendzie zaprezentować dane bazy w postaci raportu utworzyć prostą relacyjną bazę danych przekazać dane z programu Access do edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego Powtórka 11.4 Ćwiczenia 11.36.-11.39 zasady tworzenia dokumentów korespondencji seryjnej zasady przygotowania źródła danych w odpowiednim formacie tworzyć dokument główny korespondencji seryjnej arkusza kalkulacyjnego, bazy danych lub plików tekstowych w formacie RTF

Po lekcji uczniowie powinni znać: Po lekcji uczniowie powinni umieć: b) dołączyć do dokumentu źródło danych zapisane w postaci: tabeli edytora Word,

11.5.

Import danych tekstowych

Poszerzamy umiejętności importu danych tekstowych do arkusza Excel, bazy danych Access oraz jako źródła danych dla korespondencji seryjnej.

Po lekcji uczniowie powinni znać: a) sposoby importu danych tekstowych do arkusza Excel, bazy Access
b) c) możliwości wczytywania tekstu do poszczególnych kolumn tabeli możliwości stosowania etykiety w korespondencji seryjnej

Ćwiczenia 11.40, 11.41 Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) zaimportować dane tekstowe z plików zewnętrznych do arkusza Excel, bazy Access
b)

c)
Zadania ćwiczeniowo-utrwalające

wczytać do tabeli plik tekstowy, w którym dane oddzielone są separatorami wykonać prosty projekt wykorzystujący import danych z pliku zewnętrznego i niestandardową etykietę w korespondencji seryjnej np. słownik polsko-angielskoniemiecki Zadanie 1.-10.

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

21

Rozdział

Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Osiągnięcia uczniów – poziom wiadomości i umiejętności

Programy, ćwiczenia, zadania

12. . Wykorzystanie technologii informacyjnej w przygotowaniu do matury
12 Wykorzystanie technologii informacyjnej w przygotowaniu do matury Ukazujemy narzędzia i środki technologii informacyjnej, które dobrze służą „wspomaganiu nauczania i wzbogacaniu osiągnięć osób uczących się” i ich wykorzystanie podczas przygotowywania się do matury. W tym kontekście wymieniamy niektóre narzędzia i środki technologii informacyjnej, jakie warto zastosować oraz wskazujemy przykładowe miejsca ich użycia w opracowaniu wystąpienia na egzaminie ustnym z języka polskiego.

Po lekcji uczniowie powinni znać:
a) b) dokumenty dotyczące egzaminu maturalnego: Biuletyn maturalny, Egzamin maturalny z języka polskiego K. Bocheńskiej kolejne etapy prac nad przygotowaniem wypowiedzi maturalnej narzędzia i środki technologii informacyjnej, jakie warto zastosować podczas przygotowywania do wystąpienia na egzaminie ustnym z języka polskiego przykładowe miejsca wykorzystania środków i narzędzi TI podczas wypowiedzi wymienić etapy prac nad wystąpieniem i zastosowanie w nich technologii informacyjnej określić zasady tworzenia bibliografii dla dokumentów elektronicznych przygotować plan wystąpienia zgodnie z wymogami określonymi w informatorze przygotować materiały pomocnicze

Materiały do lekcji z płyty uczniowskiej

c)
d) a) b) c) d)

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

Liczbę godzin można zaplanować następująco: 1 godz. na wprowadzenie nowego materiału z każdego rozdziału i 2 godz. na wykonanie zadań ćwiczeniowo-utrwalających, umieszczonych na zakończenie każdego rozdziału, podsumowujących wiadomości i umiejętności uczniów niezbędne do opanowania z danego zakresu tematycznego.

Plan wynikowy do podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło Technologia informacyjna

22