http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/wymiarykultury-teorie-ktore-zrewolucjonizowaly-swiat-czesc-pierwsza.

html

Wymiary kultury – teorie, które zrewolucjonizowały świat – Część pierwsza
Marta Bem 07 października 2008 Francja – z pierwszej ręki „... Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej, bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia, ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu, usiedliśmy na trawie, otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach, a nie w tych ich 0,2) i się integrowaliśmy. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem, jak wiecie, nie jestem, ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie, na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe, powiedział, że zamykają już i musimy wyjść. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. Coś mi się jednak wydaje, że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić, a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu. Można i tak...” Łukasz Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! „Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści” Horacy „Naszym bliźnim nie jest nasz sąsiad, ale sąsiad naszego sąsiada – tak myśli każdy naród” Fryderyk Nietsche W poprzednim artykule, pod tytułem „Podmiot i wymiary kultury – pierwsze spotkanie z klasyfikacją kultur” zapoznaliśmy się, a właściwie dopiero „liznęliśmy” temat dotyczący wymiarów kultury. Przedstawione wcześniej typologie, takie jak: kultura zachodnia – kultura wschodnia, czy chociażby kultura wysokiego kontekstu, czy niskiego kontekstu – były zaledwie pierwszymi nieśmiałymi próbami określenia czy zdefiniowania kultur. Typologie te zostały stworzone dla rozróżnienia kultur pod jednym, no czasami dwoma względami, ale daleko było im jeszcze do późniejszych teorii i propozycji, które opisują kultury praktycznie we wszystkich jej przejawach. Od czegoś trzeba było jednak zacząć i dlatego koncepcje E. Hall’a (wysoki i niski kontekst) zasługują na zastanowienie oraz rozważenie zasadności tego podziału. Jednak współczesnym twórcą wymiarów kultury (w szerokim tego słowa znaczeniu) jest Geert Hofstede – najczęściej cytowany autor w zakresie nauk społecznych, wykładowca wielu renomowanych uczelni oraz konsultant organizacji międzynarodowych.

niskie versus wysokie unikanie niepewności. W czym przejawiają się różnice między kulturami reprezentującymi jedną z grup? W kulturach wysokiego kontekstu. a indywidualne nagradzanie pracownika zakłóca harmonię. męskość versus kobiecość. każda informacja jedynie w niewielkim stopniu umieszczona jest w przekazie. W dalszej części artykułu postaram się przedstawić podstawowe cechy każdego z wymiarów. jaki napotkała belgijska pisarka Amelie Nothomb – urodzona w Japonii. jakiego rodzaju rejestry komunikowania stosowane są w określonych sytuacjach. nazwać je można komunikowaniem miedzy wierszami. Zatem co należy zapamiętać z charakterystyk obu rodzajów kultur? Najważniejsze wydaje się pamiętanie o tym. Jako pierwszą omówimy teorię Geerta Hofstede2. który wyodrębnił. a życie prywatne zdominowane jest przez grupę lub grupy. Chiny czy kraje muzułmańskie) komunikowanie odbywa się w sposób niebezpośredni. Państwo pełni tutaj dominującą rolę w gospodarce. Natomiast na polu zawodowym w tego typu społeczeństwach mamy do czynienia z mniejszą mobilnością zawodową. kuzyni oraz krewni żyją osobno i rzadko się ich widuje. W tego typu kulturze kładzie się nacisk na indywidualne postrzeganie rzeczywistości – każdy powinien mieć własne zdanie. Ważnym ideałem jest tutaj także ideał patriotyzmu. to znaczy. Model rodziny składa się tu jedynie z rodziców i dzieci (coraz częściej z jednego rodzica i dzieci). Historia ta jest doskonałą kroniką różnic kulturowych jakie dzielą kraje należące do grup komunikujących w różnych kontekstach. Wszystkie wyżej wymienione wymiary. takich jak: kultury azjatyckie (Japonia. w przypadku kultur azjatyckich nie do końca spełniły swoje zadania. ponieważ nie odnosi się do władzy. dlatego też na potrzeby lepszego ich zdefiniowania powstał szósty wymiar: dynamizm konfucjański. co zostało powiedziane i przedstawione. że jest to wiedza tak szeroka. takich jak: kraje Europy Zachodniej. jaką ma grupa. nie ma tu żadnego czytania między wierszami. duży versus mały dystans władzy.A po nim inni. jednak w kontekście opisu wymiarów kultury nie ma żadnego zabarwienia politycznego. większa jej część mieści się w człowieku – odbiorcy. a do siły wpływu. W kulturach niskiego kontekstu. między innymi Fons Trompenaars czy Harry Triandis i Richard Gesteland. w których dobro jednostki jest przedkładane nad dobro grupy stanowią mniejszość. że cały przekaz ma oznaczać jedynie to. która po latach postanawia związać życie z Japonią i która w swej książce pod tytułem „Z pokorą i uniżeniem”1 opisuje swoje perypetie jako pracownicy wielkiej japońskiej korporacji. Hall – amerykański etnolog. córka belgijskiego dyplomaty. aby uniknąć takiego problemu. Oprócz tego zaznaczyć należy. iż w niniejszym artykule pojawią się jedynie najważniejsze elementy definicji. który wyróżnił dwie grupy kultur: kultury wysokiego kontekstu oraz kultury niskiego kontekstu. 5 wymiarów: kolektywizm versus indywidualizm. na podstawie analizy wielu danych. Dlaczego jedynie tymi dwiema? Ponieważ obejmują one największy zakres sfer życia człowieka. relacje między pracodawcą a pracownikiem przypominają więzy rodzinne. W społeczeństwach kolektywistycznych będziemy mieli do czynienia z niższymi wskaźnikami przestrzegania praw człowieka. a ideologie równości przeważać będą nad ideologiami wolności osobistej. Zacznijmy nasze „bliskie spotkania” z wymiarami kultury od pierwszych prób określenia kultur i ich wymiarów E. pochodzących z ankiet wypełnionych przez pracowników 50 filii firmy IBM na całym świecie. Państwo odgrywa ograniczoną rolę w gospodarce. W dalszej części artykułu omówimy teorie dwóch naukowców zajmujących się wymiarami kultury: teorią Geerta Hofstede oraz teorią Fonsa Trompenaarsa. że nie ma tu drugiego dna. a prawa i zasady będą różniły się w zależności od grupy. Społeczeństwa indywidualistyczne. natomiast w przypadku wysokiego kontekstu proces komunikowania jest niezwykle skomplikowany – aby dobrze zrozumieć komunikat należy wiedzieć jakie normy i wartości kierują danym społeczeństwem. muszę jednak podkreślić. również opinie jednostki będą uzależnione od przynależności do grupy. W takim typie społeczeństwa najważniejsza jest harmonia i zgoda. że w kulturach niskiego kontekstu znaczenie ma tylko to. że dobro grupy przedkładane jest nad dobro jednostki – termin ten ma z pewnością polityczne konotacje dla czytelników. orientacja długoterminowa versus orientacja krótkoterminowa. iż w krajach tego rodzaju . zatem zaczynamy: Kolektywizm – indywidualizm: Społeczeństwa kolektywistyczne charakteryzują się tym. czy Ameryki Północnej komunikowanie odbywa się w sposób bezpośredni. co zostało powiedziane.

orientacja długoterminowa – orientacja krótkoterminowa. to pracownicy wykazują się większą mobilnością. Natomiast kultury indywidualistyczne (takie jak kultury anglosaskie czy skandynawskie) cechuje nadawanie większego znaczenia realizacji zadań niż relacjom międzyludzkim. troskliwości oraz dbania o jakość życia). że prawa i zasady powinny być takie same dla wszystkich. którzy na tę pomoc zasługują i NIE SĄ TO Z PEWNOŚCIĄ JEDNOSTKI NAJSŁABSZE W SPOŁECZEŃSTWIE. Ktoś mógłby zapytać: „Po co to wszystko?” Już odpowiadam: jest to niezwykle istotne. Męskość to cecha społeczeństw. tkwi z nich bardzo głęboko. Zatem drogi czytelniku: ODWAGI!!! A ŚWIAT WYDA CI SIĘ NIECO BARDZIEJ LOGICZNY I PRZYJAZNY!!! Francja – z pierwszej ręki „.: zarówno od mężczyzn jak i od kobiet oczekuje się skromności. Należy podkreślić. natomiast jedno można powiedzieć z całą pewnością. czułości i troskliwości o jakość życia. Na tym zakończymy nasze spotkanie z klasyfikacją wymiarów kultury zaproponowaną przez Geerta Hofstede. Męskość – kobiecość: Wymiar ten jest niezmiernie ciekawy. do tego jak ważne w danym społeczeństwie są zasady i dlaczego w USA prawo oparte jest na precedensach – odstępach od normy. budzi najwięcej kontrowersji. od mężczyzn oczekuje się asertywności. czy krajach muzułmańskich: Arabia Saudyjska.. w których role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają (tzn. Kobiecość charakteryzuje te społeczeństwa. . ale co najważniejsze: jest również głęboko emocjonalny. Umysłowe zaprogramowanie społeczeństw związane z tym wymiarem ma charakter społeczny. że jedną z najważniejszych cech takiego społeczeństwa jest zasada. w których role społeczne związane z płcią są jasno określone (na przykład Japonia). W tego typu społeczeństwach ważne są wyzwania. a relacje między pracodawcą a pracownikiem są kontraktem zawieranym na rynku pracy. że pomaga się jedynie tym. by wspólnie spędzić czas :). Wydaje mi się. ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. panuje tutaj zasada. Jeśli chodzi o dzieci (dziewczynki i chłopcy). natomiast od kobiet skromności. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej. etc. bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia. duży – mały dystans władzy oraz ostatni – dynamizm konfucjański) . Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu. Egipt. Podkreślić należy. przeważają tu ideologie wolności osobistej nad ideologiami równości. Ma to niebagatelne znaczenie. to tutaj bawią się one z tych samych powodów. dlatego też w społeczeństwach azjatyckich (takich jak Chiny. Japonia. ponieważ nie jest jeszcze jasno zdefiniowany we wszystkich sferach życia. aby (mowa o tym była w pierwszym artykule serii) poznać wartości i normy kierujące działaniem ludzi będących przedstawicielami danej kultury. by ze sobą konkurować (natomiast dziewczynki. a sprawy duchowe i bytowe są przedmiotem troski dla obojga rodziców. ale już to jak ludzie się z tym czują. że jest to wymiar dotyczący najgłębszych wartości i norm społecznych. W kolejnym artykule przedstawię kolejne cztery wyodrębnione przez niego wymiary (niskie – wysokie unikanie niepewności. Jeśli chodzi o sferę zawodową.. A NIE Z FIRMĄ). zarobki i postęp. że wykształcenie związku między jednostką a grupą ma charakter przede wszystkim psychologiczny. Najważniejszą wartością są tu dobre relacje międzyludzkie. Nadrzędną zasadą jest tu: POMOC NAJSŁABSZYM JEDNOSTKOM W SPOŁECZEŃSTWIE. a w dalszej części zapoznamy się również (jak wspominałam wcześniej) z teorią Fonsa Trompenaarsa i jego wymiarami. interesy robi się i nawiązuje się współpracę Z OSOBĄ. na przykład dla prawników :). Zadania dla każdej płci wpajane są od dzieciństwa i tak: chłopcy bawią się. która mówi. a okazywanie uczuć i dbanie o relacje międzyludzkie jest zadaniem dla kobiet. bo przecież role społeczne mogą być narzucone. że w kulturach raczej kolektywistycznych niż indywidualistycznych relacje między ludzkie są ważniejsze od realizacji zadań. by zrozumieć podejście do prawa w danym kraju oraz to sposobów jego przestrzegania bądź nie.mamy do czynienia z wyższym wskaźnikiem przestrzegania praw człowieka. nakierowania na sukces.

wszystko wtedy jest zamknięte.usiedliśmy na trawie.. powiedział. że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić. ale przede wszystkim francuski sposób spędzania wolnego czasu. na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). czy w małej wiosce..” Łukasz Powyższy fragment maila naszego korespondenta z Francji. a większość tygodnia Francuz spędza na planowaniu weekendu :) Mieszkając we Francji musisz przyswoić sobie francuski sposób pracy (kulturę ich organizacji). Francuz je [już w XVIII wieku kardynał Richelieu radził swoim rodakom.geert-hofstede. po drugie weekend oraz tak zwane le pont (znienawidzone oraz kompletnie niezrozumiałe dla obcokrajowców we Francji zjawisko). 1 Amelie Nothomb „Z pokorą i uniżeniem”. że jest we Francji kilka świętości: po pierwsze przerwa na le déjeuner = lunch. że tydzień pracy we Francji wynosi 35 godzin. jak wiecie. Drogi czytelniku pamiętaj. a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu.2) i się integrowaliśmy. ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie. A co możemy powiedzieć o słynnych le pont? Jeśli jakieś święto wypada we czwartek. wspomnę jedynie dla przypomnienia.com . Coś mi się jednak wydaje. że zamykają już i musimy wyjść. 2 www.. a nie w tych ich 0.. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem.. z Bordeaux dotyczy francuskich weekendów oraz sposobu spędzania czasu przez młodych i starych Francuzów oraz ludzi. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. jest to temat rzeka. Co to jest le déjeuner? Jest to święty czas dla Francuzów.. Warszawa 2002 r. który poruszymy w następnym spotkaniu. aby znaczną część dnia poświęcali rozkoszom stołu :)]. żeby na przykład skosztować wspaniałego sera koziego. który produkowany jest w znikomej ilości w małym opactwie na drugim końcu Francji.. niezależnie od tego czy mówimy o Francuzach w Paryżu. Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe. nie jestem. to każdy Francuz przy zdrowych zmysłach korzysta z tak zwanego le pont – czyli bierze wolny dzień w piątek i może sobie gdzieś wyjechać. otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach. bo .. Można i tak. W kontekście maila od Łukasza warto byłoby wspomnieć o francuskim podejściu do prawa – scena z policjantem – ale. którzy znaleźli się tam na jakiś czas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful