http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/wymiarykultury-teorie-ktore-zrewolucjonizowaly-swiat-czesc-pierwsza.

html

Wymiary kultury – teorie, które zrewolucjonizowały świat – Część pierwsza
Marta Bem 07 października 2008 Francja – z pierwszej ręki „... Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej, bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia, ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu, usiedliśmy na trawie, otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach, a nie w tych ich 0,2) i się integrowaliśmy. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem, jak wiecie, nie jestem, ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie, na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe, powiedział, że zamykają już i musimy wyjść. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. Coś mi się jednak wydaje, że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić, a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu. Można i tak...” Łukasz Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! „Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści” Horacy „Naszym bliźnim nie jest nasz sąsiad, ale sąsiad naszego sąsiada – tak myśli każdy naród” Fryderyk Nietsche W poprzednim artykule, pod tytułem „Podmiot i wymiary kultury – pierwsze spotkanie z klasyfikacją kultur” zapoznaliśmy się, a właściwie dopiero „liznęliśmy” temat dotyczący wymiarów kultury. Przedstawione wcześniej typologie, takie jak: kultura zachodnia – kultura wschodnia, czy chociażby kultura wysokiego kontekstu, czy niskiego kontekstu – były zaledwie pierwszymi nieśmiałymi próbami określenia czy zdefiniowania kultur. Typologie te zostały stworzone dla rozróżnienia kultur pod jednym, no czasami dwoma względami, ale daleko było im jeszcze do późniejszych teorii i propozycji, które opisują kultury praktycznie we wszystkich jej przejawach. Od czegoś trzeba było jednak zacząć i dlatego koncepcje E. Hall’a (wysoki i niski kontekst) zasługują na zastanowienie oraz rozważenie zasadności tego podziału. Jednak współczesnym twórcą wymiarów kultury (w szerokim tego słowa znaczeniu) jest Geert Hofstede – najczęściej cytowany autor w zakresie nauk społecznych, wykładowca wielu renomowanych uczelni oraz konsultant organizacji międzynarodowych.

co zostało powiedziane i przedstawione.A po nim inni. W dalszej części artykułu postaram się przedstawić podstawowe cechy każdego z wymiarów. nie ma tu żadnego czytania między wierszami. również opinie jednostki będą uzależnione od przynależności do grupy. Jako pierwszą omówimy teorię Geerta Hofstede2. między innymi Fons Trompenaars czy Harry Triandis i Richard Gesteland. który wyróżnił dwie grupy kultur: kultury wysokiego kontekstu oraz kultury niskiego kontekstu. orientacja długoterminowa versus orientacja krótkoterminowa. większa jej część mieści się w człowieku – odbiorcy. że dobro grupy przedkładane jest nad dobro jednostki – termin ten ma z pewnością polityczne konotacje dla czytelników. Państwo odgrywa ograniczoną rolę w gospodarce. jaką ma grupa. czy Ameryki Północnej komunikowanie odbywa się w sposób bezpośredni. jaki napotkała belgijska pisarka Amelie Nothomb – urodzona w Japonii. nazwać je można komunikowaniem miedzy wierszami. W społeczeństwach kolektywistycznych będziemy mieli do czynienia z niższymi wskaźnikami przestrzegania praw człowieka. niskie versus wysokie unikanie niepewności. a życie prywatne zdominowane jest przez grupę lub grupy. takich jak: kraje Europy Zachodniej. w przypadku kultur azjatyckich nie do końca spełniły swoje zadania. Ważnym ideałem jest tutaj także ideał patriotyzmu. iż w niniejszym artykule pojawią się jedynie najważniejsze elementy definicji. że nie ma tu drugiego dna. relacje między pracodawcą a pracownikiem przypominają więzy rodzinne. że cały przekaz ma oznaczać jedynie to. aby uniknąć takiego problemu. który wyodrębnił. Historia ta jest doskonałą kroniką różnic kulturowych jakie dzielą kraje należące do grup komunikujących w różnych kontekstach. duży versus mały dystans władzy. zatem zaczynamy: Kolektywizm – indywidualizm: Społeczeństwa kolektywistyczne charakteryzują się tym. Zatem co należy zapamiętać z charakterystyk obu rodzajów kultur? Najważniejsze wydaje się pamiętanie o tym. a ideologie równości przeważać będą nad ideologiami wolności osobistej. W dalszej części artykułu omówimy teorie dwóch naukowców zajmujących się wymiarami kultury: teorią Geerta Hofstede oraz teorią Fonsa Trompenaarsa. to znaczy. jakiego rodzaju rejestry komunikowania stosowane są w określonych sytuacjach. że jest to wiedza tak szeroka. muszę jednak podkreślić. W takim typie społeczeństwa najważniejsza jest harmonia i zgoda. córka belgijskiego dyplomaty. Natomiast na polu zawodowym w tego typu społeczeństwach mamy do czynienia z mniejszą mobilnością zawodową. a indywidualne nagradzanie pracownika zakłóca harmonię. W czym przejawiają się różnice między kulturami reprezentującymi jedną z grup? W kulturach wysokiego kontekstu. Chiny czy kraje muzułmańskie) komunikowanie odbywa się w sposób niebezpośredni. Dlaczego jedynie tymi dwiema? Ponieważ obejmują one największy zakres sfer życia człowieka. na podstawie analizy wielu danych. pochodzących z ankiet wypełnionych przez pracowników 50 filii firmy IBM na całym świecie. męskość versus kobiecość. 5 wymiarów: kolektywizm versus indywidualizm. Oprócz tego zaznaczyć należy. kuzyni oraz krewni żyją osobno i rzadko się ich widuje. a do siły wpływu. Zacznijmy nasze „bliskie spotkania” z wymiarami kultury od pierwszych prób określenia kultur i ich wymiarów E. W tego typu kulturze kładzie się nacisk na indywidualne postrzeganie rzeczywistości – każdy powinien mieć własne zdanie. w których dobro jednostki jest przedkładane nad dobro grupy stanowią mniejszość. Model rodziny składa się tu jedynie z rodziców i dzieci (coraz częściej z jednego rodzica i dzieci). a prawa i zasady będą różniły się w zależności od grupy. W kulturach niskiego kontekstu. iż w krajach tego rodzaju . natomiast w przypadku wysokiego kontekstu proces komunikowania jest niezwykle skomplikowany – aby dobrze zrozumieć komunikat należy wiedzieć jakie normy i wartości kierują danym społeczeństwem. że w kulturach niskiego kontekstu znaczenie ma tylko to. takich jak: kultury azjatyckie (Japonia. Państwo pełni tutaj dominującą rolę w gospodarce. ponieważ nie odnosi się do władzy. dlatego też na potrzeby lepszego ich zdefiniowania powstał szósty wymiar: dynamizm konfucjański. Społeczeństwa indywidualistyczne. Wszystkie wyżej wymienione wymiary. jednak w kontekście opisu wymiarów kultury nie ma żadnego zabarwienia politycznego. Hall – amerykański etnolog. co zostało powiedziane. każda informacja jedynie w niewielkim stopniu umieszczona jest w przekazie. która po latach postanawia związać życie z Japonią i która w swej książce pod tytułem „Z pokorą i uniżeniem”1 opisuje swoje perypetie jako pracownicy wielkiej japońskiej korporacji.

W tego typu społeczeństwach ważne są wyzwania. a relacje między pracodawcą a pracownikiem są kontraktem zawieranym na rynku pracy. Ktoś mógłby zapytać: „Po co to wszystko?” Już odpowiadam: jest to niezwykle istotne. A NIE Z FIRMĄ). by zrozumieć podejście do prawa w danym kraju oraz to sposobów jego przestrzegania bądź nie. Zatem drogi czytelniku: ODWAGI!!! A ŚWIAT WYDA CI SIĘ NIECO BARDZIEJ LOGICZNY I PRZYJAZNY!!! Francja – z pierwszej ręki „. zarobki i postęp. że prawa i zasady powinny być takie same dla wszystkich. ponieważ nie jest jeszcze jasno zdefiniowany we wszystkich sferach życia. tkwi z nich bardzo głęboko. to pracownicy wykazują się większą mobilnością. to tutaj bawią się one z tych samych powodów. budzi najwięcej kontrowersji.: zarówno od mężczyzn jak i od kobiet oczekuje się skromności. dlatego też w społeczeństwach azjatyckich (takich jak Chiny. panuje tutaj zasada. w których role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają (tzn. a okazywanie uczuć i dbanie o relacje międzyludzkie jest zadaniem dla kobiet. że w kulturach raczej kolektywistycznych niż indywidualistycznych relacje między ludzkie są ważniejsze od realizacji zadań. na przykład dla prawników :). do tego jak ważne w danym społeczeństwie są zasady i dlaczego w USA prawo oparte jest na precedensach – odstępach od normy. że jest to wymiar dotyczący najgłębszych wartości i norm społecznych. a w dalszej części zapoznamy się również (jak wspominałam wcześniej) z teorią Fonsa Trompenaarsa i jego wymiarami. etc. Ma to niebagatelne znaczenie. aby (mowa o tym była w pierwszym artykule serii) poznać wartości i normy kierujące działaniem ludzi będących przedstawicielami danej kultury. od mężczyzn oczekuje się asertywności. . natomiast jedno można powiedzieć z całą pewnością. Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. by ze sobą konkurować (natomiast dziewczynki. a sprawy duchowe i bytowe są przedmiotem troski dla obojga rodziców. Najważniejszą wartością są tu dobre relacje międzyludzkie. ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. Męskość – kobiecość: Wymiar ten jest niezmiernie ciekawy. Natomiast kultury indywidualistyczne (takie jak kultury anglosaskie czy skandynawskie) cechuje nadawanie większego znaczenia realizacji zadań niż relacjom międzyludzkim. duży – mały dystans władzy oraz ostatni – dynamizm konfucjański) . Na tym zakończymy nasze spotkanie z klasyfikacją wymiarów kultury zaproponowaną przez Geerta Hofstede. troskliwości oraz dbania o jakość życia). orientacja długoterminowa – orientacja krótkoterminowa. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu. że jedną z najważniejszych cech takiego społeczeństwa jest zasada. którzy na tę pomoc zasługują i NIE SĄ TO Z PEWNOŚCIĄ JEDNOSTKI NAJSŁABSZE W SPOŁECZEŃSTWIE. w których role społeczne związane z płcią są jasno określone (na przykład Japonia). Egipt. Podkreślić należy. bo przecież role społeczne mogą być narzucone. Jeśli chodzi o dzieci (dziewczynki i chłopcy). ale już to jak ludzie się z tym czują. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej. Umysłowe zaprogramowanie społeczeństw związane z tym wymiarem ma charakter społeczny.mamy do czynienia z wyższym wskaźnikiem przestrzegania praw człowieka. Zadania dla każdej płci wpajane są od dzieciństwa i tak: chłopcy bawią się. Jeśli chodzi o sferę zawodową. Japonia. Wydaje mi się. przeważają tu ideologie wolności osobistej nad ideologiami równości. Kobiecość charakteryzuje te społeczeństwa. Męskość to cecha społeczeństw. Należy podkreślić. by wspólnie spędzić czas :). ale co najważniejsze: jest również głęboko emocjonalny. W kolejnym artykule przedstawię kolejne cztery wyodrębnione przez niego wymiary (niskie – wysokie unikanie niepewności. nakierowania na sukces. która mówi. interesy robi się i nawiązuje się współpracę Z OSOBĄ. że wykształcenie związku między jednostką a grupą ma charakter przede wszystkim psychologiczny. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia. natomiast od kobiet skromności. Nadrzędną zasadą jest tu: POMOC NAJSŁABSZYM JEDNOSTKOM W SPOŁECZEŃSTWIE... czy krajach muzułmańskich: Arabia Saudyjska. czułości i troskliwości o jakość życia. że pomaga się jedynie tym.

że jest we Francji kilka świętości: po pierwsze przerwa na le déjeuner = lunch. 1 Amelie Nothomb „Z pokorą i uniżeniem”.. na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). jest to temat rzeka. że zamykają już i musimy wyjść. A co możemy powiedzieć o słynnych le pont? Jeśli jakieś święto wypada we czwartek. którzy znaleźli się tam na jakiś czas. a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu. czy w małej wiosce. Drogi czytelniku pamiętaj..usiedliśmy na trawie. że tydzień pracy we Francji wynosi 35 godzin. ale przede wszystkim francuski sposób spędzania wolnego czasu.. a nie w tych ich 0. wszystko wtedy jest zamknięte.. z Bordeaux dotyczy francuskich weekendów oraz sposobu spędzania czasu przez młodych i starych Francuzów oraz ludzi. po drugie weekend oraz tak zwane le pont (znienawidzone oraz kompletnie niezrozumiałe dla obcokrajowców we Francji zjawisko). powiedział.. aby znaczną część dnia poświęcali rozkoszom stołu :)]. 2 www. który produkowany jest w znikomej ilości w małym opactwie na drugim końcu Francji. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. nie jestem. Można i tak.geert-hofstede. a większość tygodnia Francuz spędza na planowaniu weekendu :) Mieszkając we Francji musisz przyswoić sobie francuski sposób pracy (kulturę ich organizacji).” Łukasz Powyższy fragment maila naszego korespondenta z Francji. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem.2) i się integrowaliśmy. jak wiecie. Warszawa 2002 r. Coś mi się jednak wydaje. żeby na przykład skosztować wspaniałego sera koziego. Francuz je [już w XVIII wieku kardynał Richelieu radził swoim rodakom.com . niezależnie od tego czy mówimy o Francuzach w Paryżu. ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie. otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach. to każdy Francuz przy zdrowych zmysłach korzysta z tak zwanego le pont – czyli bierze wolny dzień w piątek i może sobie gdzieś wyjechać.. bo .. wspomnę jedynie dla przypomnienia. W kontekście maila od Łukasza warto byłoby wspomnieć o francuskim podejściu do prawa – scena z policjantem – ale. Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe. Co to jest le déjeuner? Jest to święty czas dla Francuzów. że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić.. który poruszymy w następnym spotkaniu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful