wymiary kultury

http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/wymiarykultury-teorie-ktore-zrewolucjonizowaly-swiat-czesc-pierwsza.

html

Wymiary kultury – teorie, które zrewolucjonizowały świat – Część pierwsza
Marta Bem 07 października 2008 Francja – z pierwszej ręki „... Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej, bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia, ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu, usiedliśmy na trawie, otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach, a nie w tych ich 0,2) i się integrowaliśmy. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem, jak wiecie, nie jestem, ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie, na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe, powiedział, że zamykają już i musimy wyjść. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. Coś mi się jednak wydaje, że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić, a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu. Można i tak...” Łukasz Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! „Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści” Horacy „Naszym bliźnim nie jest nasz sąsiad, ale sąsiad naszego sąsiada – tak myśli każdy naród” Fryderyk Nietsche W poprzednim artykule, pod tytułem „Podmiot i wymiary kultury – pierwsze spotkanie z klasyfikacją kultur” zapoznaliśmy się, a właściwie dopiero „liznęliśmy” temat dotyczący wymiarów kultury. Przedstawione wcześniej typologie, takie jak: kultura zachodnia – kultura wschodnia, czy chociażby kultura wysokiego kontekstu, czy niskiego kontekstu – były zaledwie pierwszymi nieśmiałymi próbami określenia czy zdefiniowania kultur. Typologie te zostały stworzone dla rozróżnienia kultur pod jednym, no czasami dwoma względami, ale daleko było im jeszcze do późniejszych teorii i propozycji, które opisują kultury praktycznie we wszystkich jej przejawach. Od czegoś trzeba było jednak zacząć i dlatego koncepcje E. Hall’a (wysoki i niski kontekst) zasługują na zastanowienie oraz rozważenie zasadności tego podziału. Jednak współczesnym twórcą wymiarów kultury (w szerokim tego słowa znaczeniu) jest Geert Hofstede – najczęściej cytowany autor w zakresie nauk społecznych, wykładowca wielu renomowanych uczelni oraz konsultant organizacji międzynarodowych.

W kulturach niskiego kontekstu. w przypadku kultur azjatyckich nie do końca spełniły swoje zadania. iż w niniejszym artykule pojawią się jedynie najważniejsze elementy definicji. takich jak: kultury azjatyckie (Japonia. zatem zaczynamy: Kolektywizm – indywidualizm: Społeczeństwa kolektywistyczne charakteryzują się tym. Ważnym ideałem jest tutaj także ideał patriotyzmu. 5 wymiarów: kolektywizm versus indywidualizm. że w kulturach niskiego kontekstu znaczenie ma tylko to. a życie prywatne zdominowane jest przez grupę lub grupy. Natomiast na polu zawodowym w tego typu społeczeństwach mamy do czynienia z mniejszą mobilnością zawodową. męskość versus kobiecość. W takim typie społeczeństwa najważniejsza jest harmonia i zgoda. W czym przejawiają się różnice między kulturami reprezentującymi jedną z grup? W kulturach wysokiego kontekstu. czy Ameryki Północnej komunikowanie odbywa się w sposób bezpośredni. Zacznijmy nasze „bliskie spotkania” z wymiarami kultury od pierwszych prób określenia kultur i ich wymiarów E.A po nim inni. relacje między pracodawcą a pracownikiem przypominają więzy rodzinne. Jako pierwszą omówimy teorię Geerta Hofstede2. Model rodziny składa się tu jedynie z rodziców i dzieci (coraz częściej z jednego rodzica i dzieci). orientacja długoterminowa versus orientacja krótkoterminowa. Społeczeństwa indywidualistyczne. również opinie jednostki będą uzależnione od przynależności do grupy. natomiast w przypadku wysokiego kontekstu proces komunikowania jest niezwykle skomplikowany – aby dobrze zrozumieć komunikat należy wiedzieć jakie normy i wartości kierują danym społeczeństwem. aby uniknąć takiego problemu. niskie versus wysokie unikanie niepewności. nazwać je można komunikowaniem miedzy wierszami. w których dobro jednostki jest przedkładane nad dobro grupy stanowią mniejszość. dlatego też na potrzeby lepszego ich zdefiniowania powstał szósty wymiar: dynamizm konfucjański. W społeczeństwach kolektywistycznych będziemy mieli do czynienia z niższymi wskaźnikami przestrzegania praw człowieka. że cały przekaz ma oznaczać jedynie to. duży versus mały dystans władzy. która po latach postanawia związać życie z Japonią i która w swej książce pod tytułem „Z pokorą i uniżeniem”1 opisuje swoje perypetie jako pracownicy wielkiej japońskiej korporacji. a indywidualne nagradzanie pracownika zakłóca harmonię. jaką ma grupa. że jest to wiedza tak szeroka. kuzyni oraz krewni żyją osobno i rzadko się ich widuje. iż w krajach tego rodzaju . Historia ta jest doskonałą kroniką różnic kulturowych jakie dzielą kraje należące do grup komunikujących w różnych kontekstach. Oprócz tego zaznaczyć należy. nie ma tu żadnego czytania między wierszami. większa jej część mieści się w człowieku – odbiorcy. co zostało powiedziane. Wszystkie wyżej wymienione wymiary. Państwo pełni tutaj dominującą rolę w gospodarce. pochodzących z ankiet wypełnionych przez pracowników 50 filii firmy IBM na całym świecie. każda informacja jedynie w niewielkim stopniu umieszczona jest w przekazie. jednak w kontekście opisu wymiarów kultury nie ma żadnego zabarwienia politycznego. że nie ma tu drugiego dna. W tego typu kulturze kładzie się nacisk na indywidualne postrzeganie rzeczywistości – każdy powinien mieć własne zdanie. ponieważ nie odnosi się do władzy. takich jak: kraje Europy Zachodniej. między innymi Fons Trompenaars czy Harry Triandis i Richard Gesteland. na podstawie analizy wielu danych. a do siły wpływu. który wyróżnił dwie grupy kultur: kultury wysokiego kontekstu oraz kultury niskiego kontekstu. co zostało powiedziane i przedstawione. jakiego rodzaju rejestry komunikowania stosowane są w określonych sytuacjach. który wyodrębnił. jaki napotkała belgijska pisarka Amelie Nothomb – urodzona w Japonii. Chiny czy kraje muzułmańskie) komunikowanie odbywa się w sposób niebezpośredni. Państwo odgrywa ograniczoną rolę w gospodarce. muszę jednak podkreślić. że dobro grupy przedkładane jest nad dobro jednostki – termin ten ma z pewnością polityczne konotacje dla czytelników. Zatem co należy zapamiętać z charakterystyk obu rodzajów kultur? Najważniejsze wydaje się pamiętanie o tym. a prawa i zasady będą różniły się w zależności od grupy. W dalszej części artykułu omówimy teorie dwóch naukowców zajmujących się wymiarami kultury: teorią Geerta Hofstede oraz teorią Fonsa Trompenaarsa. Hall – amerykański etnolog. a ideologie równości przeważać będą nad ideologiami wolności osobistej. to znaczy. córka belgijskiego dyplomaty. W dalszej części artykułu postaram się przedstawić podstawowe cechy każdego z wymiarów. Dlaczego jedynie tymi dwiema? Ponieważ obejmują one największy zakres sfer życia człowieka.

w których role społeczne związane z płcią są jasno określone (na przykład Japonia).: zarówno od mężczyzn jak i od kobiet oczekuje się skromności. to tutaj bawią się one z tych samych powodów. duży – mały dystans władzy oraz ostatni – dynamizm konfucjański) . Tramwaje wieczorem są pełne ludzi.mamy do czynienia z wyższym wskaźnikiem przestrzegania praw człowieka. która mówi. Jeśli chodzi o dzieci (dziewczynki i chłopcy). by zrozumieć podejście do prawa w danym kraju oraz to sposobów jego przestrzegania bądź nie. tkwi z nich bardzo głęboko. Jeśli chodzi o sferę zawodową. natomiast od kobiet skromności. Egipt. Natomiast kultury indywidualistyczne (takie jak kultury anglosaskie czy skandynawskie) cechuje nadawanie większego znaczenia realizacji zadań niż relacjom międzyludzkim. Męskość to cecha społeczeństw. Najważniejszą wartością są tu dobre relacje międzyludzkie. by wspólnie spędzić czas :). natomiast jedno można powiedzieć z całą pewnością. Ktoś mógłby zapytać: „Po co to wszystko?” Już odpowiadam: jest to niezwykle istotne. Umysłowe zaprogramowanie społeczeństw związane z tym wymiarem ma charakter społeczny. że w kulturach raczej kolektywistycznych niż indywidualistycznych relacje między ludzkie są ważniejsze od realizacji zadań. dlatego też w społeczeństwach azjatyckich (takich jak Chiny. od mężczyzn oczekuje się asertywności. A NIE Z FIRMĄ). Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. Zadania dla każdej płci wpajane są od dzieciństwa i tak: chłopcy bawią się.. że prawa i zasady powinny być takie same dla wszystkich.. Podkreślić należy. czy krajach muzułmańskich: Arabia Saudyjska. ale już to jak ludzie się z tym czują. to pracownicy wykazują się większą mobilnością. Wydaje mi się. budzi najwięcej kontrowersji. W tego typu społeczeństwach ważne są wyzwania. że wykształcenie związku między jednostką a grupą ma charakter przede wszystkim psychologiczny. interesy robi się i nawiązuje się współpracę Z OSOBĄ. na przykład dla prawników :). . etc. że pomaga się jedynie tym. Zatem drogi czytelniku: ODWAGI!!! A ŚWIAT WYDA CI SIĘ NIECO BARDZIEJ LOGICZNY I PRZYJAZNY!!! Francja – z pierwszej ręki „. Kobiecość charakteryzuje te społeczeństwa. że jedną z najważniejszych cech takiego społeczeństwa jest zasada. by ze sobą konkurować (natomiast dziewczynki. zarobki i postęp. nakierowania na sukces. panuje tutaj zasada. Męskość – kobiecość: Wymiar ten jest niezmiernie ciekawy. troskliwości oraz dbania o jakość życia). orientacja długoterminowa – orientacja krótkoterminowa. czułości i troskliwości o jakość życia. bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. w których role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają (tzn. Na tym zakończymy nasze spotkanie z klasyfikacją wymiarów kultury zaproponowaną przez Geerta Hofstede. a relacje między pracodawcą a pracownikiem są kontraktem zawieranym na rynku pracy. Ma to niebagatelne znaczenie. ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. W kolejnym artykule przedstawię kolejne cztery wyodrębnione przez niego wymiary (niskie – wysokie unikanie niepewności. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia. przeważają tu ideologie wolności osobistej nad ideologiami równości. że jest to wymiar dotyczący najgłębszych wartości i norm społecznych. bo przecież role społeczne mogą być narzucone. Japonia. ale co najważniejsze: jest również głęboko emocjonalny. ponieważ nie jest jeszcze jasno zdefiniowany we wszystkich sferach życia. a w dalszej części zapoznamy się również (jak wspominałam wcześniej) z teorią Fonsa Trompenaarsa i jego wymiarami. aby (mowa o tym była w pierwszym artykule serii) poznać wartości i normy kierujące działaniem ludzi będących przedstawicielami danej kultury. którzy na tę pomoc zasługują i NIE SĄ TO Z PEWNOŚCIĄ JEDNOSTKI NAJSŁABSZE W SPOŁECZEŃSTWIE. Należy podkreślić. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu. a okazywanie uczuć i dbanie o relacje międzyludzkie jest zadaniem dla kobiet. a sprawy duchowe i bytowe są przedmiotem troski dla obojga rodziców. do tego jak ważne w danym społeczeństwie są zasady i dlaczego w USA prawo oparte jest na precedensach – odstępach od normy. Nadrzędną zasadą jest tu: POMOC NAJSŁABSZYM JEDNOSTKOM W SPOŁECZEŃSTWIE.

. Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe... którzy znaleźli się tam na jakiś czas. z Bordeaux dotyczy francuskich weekendów oraz sposobu spędzania czasu przez młodych i starych Francuzów oraz ludzi. otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach. Co to jest le déjeuner? Jest to święty czas dla Francuzów. na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem).. Coś mi się jednak wydaje. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić.geert-hofstede. że jest we Francji kilka świętości: po pierwsze przerwa na le déjeuner = lunch. a większość tygodnia Francuz spędza na planowaniu weekendu :) Mieszkając we Francji musisz przyswoić sobie francuski sposób pracy (kulturę ich organizacji). po drugie weekend oraz tak zwane le pont (znienawidzone oraz kompletnie niezrozumiałe dla obcokrajowców we Francji zjawisko). 2 www. że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić. to każdy Francuz przy zdrowych zmysłach korzysta z tak zwanego le pont – czyli bierze wolny dzień w piątek i może sobie gdzieś wyjechać. że tydzień pracy we Francji wynosi 35 godzin. Warszawa 2002 r. a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu.com . żeby na przykład skosztować wspaniałego sera koziego.. Drogi czytelniku pamiętaj. czy w małej wiosce. 1 Amelie Nothomb „Z pokorą i uniżeniem”. jest to temat rzeka. że zamykają już i musimy wyjść. wspomnę jedynie dla przypomnienia. A co możemy powiedzieć o słynnych le pont? Jeśli jakieś święto wypada we czwartek. Francuz je [już w XVIII wieku kardynał Richelieu radził swoim rodakom. aby znaczną część dnia poświęcali rozkoszom stołu :)]. powiedział. który produkowany jest w znikomej ilości w małym opactwie na drugim końcu Francji.” Łukasz Powyższy fragment maila naszego korespondenta z Francji. jak wiecie.2) i się integrowaliśmy. który poruszymy w następnym spotkaniu. W kontekście maila od Łukasza warto byłoby wspomnieć o francuskim podejściu do prawa – scena z policjantem – ale. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem. wszystko wtedy jest zamknięte.. ale przede wszystkim francuski sposób spędzania wolnego czasu. bo . ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie.. Można i tak. nie jestem. a nie w tych ich 0..usiedliśmy na trawie. niezależnie od tego czy mówimy o Francuzach w Paryżu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful