http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/wymiarykultury-teorie-ktore-zrewolucjonizowaly-swiat-czesc-pierwsza.

html

Wymiary kultury – teorie, które zrewolucjonizowały świat – Część pierwsza
Marta Bem 07 października 2008 Francja – z pierwszej ręki „... Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej, bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia, ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu, usiedliśmy na trawie, otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach, a nie w tych ich 0,2) i się integrowaliśmy. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem, jak wiecie, nie jestem, ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie, na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe, powiedział, że zamykają już i musimy wyjść. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. Coś mi się jednak wydaje, że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić, a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu. Można i tak...” Łukasz Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! Kolejny artykuł z cyklu zapoczątkowanego w EP 10/2007. Zapraszamy do lektury niniejszych materiałów, do komentowania i przysyłania własnych opracowań dotyczących szeroko pojętej kultury. Miłej lektury! „Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści” Horacy „Naszym bliźnim nie jest nasz sąsiad, ale sąsiad naszego sąsiada – tak myśli każdy naród” Fryderyk Nietsche W poprzednim artykule, pod tytułem „Podmiot i wymiary kultury – pierwsze spotkanie z klasyfikacją kultur” zapoznaliśmy się, a właściwie dopiero „liznęliśmy” temat dotyczący wymiarów kultury. Przedstawione wcześniej typologie, takie jak: kultura zachodnia – kultura wschodnia, czy chociażby kultura wysokiego kontekstu, czy niskiego kontekstu – były zaledwie pierwszymi nieśmiałymi próbami określenia czy zdefiniowania kultur. Typologie te zostały stworzone dla rozróżnienia kultur pod jednym, no czasami dwoma względami, ale daleko było im jeszcze do późniejszych teorii i propozycji, które opisują kultury praktycznie we wszystkich jej przejawach. Od czegoś trzeba było jednak zacząć i dlatego koncepcje E. Hall’a (wysoki i niski kontekst) zasługują na zastanowienie oraz rozważenie zasadności tego podziału. Jednak współczesnym twórcą wymiarów kultury (w szerokim tego słowa znaczeniu) jest Geert Hofstede – najczęściej cytowany autor w zakresie nauk społecznych, wykładowca wielu renomowanych uczelni oraz konsultant organizacji międzynarodowych.

takich jak: kultury azjatyckie (Japonia. w których dobro jednostki jest przedkładane nad dobro grupy stanowią mniejszość. to znaczy. co zostało powiedziane. W społeczeństwach kolektywistycznych będziemy mieli do czynienia z niższymi wskaźnikami przestrzegania praw człowieka. każda informacja jedynie w niewielkim stopniu umieszczona jest w przekazie. W dalszej części artykułu omówimy teorie dwóch naukowców zajmujących się wymiarami kultury: teorią Geerta Hofstede oraz teorią Fonsa Trompenaarsa. Zacznijmy nasze „bliskie spotkania” z wymiarami kultury od pierwszych prób określenia kultur i ich wymiarów E. W takim typie społeczeństwa najważniejsza jest harmonia i zgoda. a ideologie równości przeważać będą nad ideologiami wolności osobistej. niskie versus wysokie unikanie niepewności. Zatem co należy zapamiętać z charakterystyk obu rodzajów kultur? Najważniejsze wydaje się pamiętanie o tym. na podstawie analizy wielu danych.A po nim inni. W tego typu kulturze kładzie się nacisk na indywidualne postrzeganie rzeczywistości – każdy powinien mieć własne zdanie. W dalszej części artykułu postaram się przedstawić podstawowe cechy każdego z wymiarów. ponieważ nie odnosi się do władzy. Hall – amerykański etnolog. a indywidualne nagradzanie pracownika zakłóca harmonię. pochodzących z ankiet wypełnionych przez pracowników 50 filii firmy IBM na całym świecie. Ważnym ideałem jest tutaj także ideał patriotyzmu. że cały przekaz ma oznaczać jedynie to. nie ma tu żadnego czytania między wierszami. Jako pierwszą omówimy teorię Geerta Hofstede2. między innymi Fons Trompenaars czy Harry Triandis i Richard Gesteland. nazwać je można komunikowaniem miedzy wierszami. dlatego też na potrzeby lepszego ich zdefiniowania powstał szósty wymiar: dynamizm konfucjański. a do siły wpływu. Społeczeństwa indywidualistyczne. muszę jednak podkreślić. a życie prywatne zdominowane jest przez grupę lub grupy. Wszystkie wyżej wymienione wymiary. relacje między pracodawcą a pracownikiem przypominają więzy rodzinne. Historia ta jest doskonałą kroniką różnic kulturowych jakie dzielą kraje należące do grup komunikujących w różnych kontekstach. większa jej część mieści się w człowieku – odbiorcy. a prawa i zasady będą różniły się w zależności od grupy. że dobro grupy przedkładane jest nad dobro jednostki – termin ten ma z pewnością polityczne konotacje dla czytelników. takich jak: kraje Europy Zachodniej. Oprócz tego zaznaczyć należy. jednak w kontekście opisu wymiarów kultury nie ma żadnego zabarwienia politycznego. jakiego rodzaju rejestry komunikowania stosowane są w określonych sytuacjach. Model rodziny składa się tu jedynie z rodziców i dzieci (coraz częściej z jednego rodzica i dzieci). Chiny czy kraje muzułmańskie) komunikowanie odbywa się w sposób niebezpośredni. że w kulturach niskiego kontekstu znaczenie ma tylko to. kuzyni oraz krewni żyją osobno i rzadko się ich widuje. iż w niniejszym artykule pojawią się jedynie najważniejsze elementy definicji. że nie ma tu drugiego dna. Dlaczego jedynie tymi dwiema? Ponieważ obejmują one największy zakres sfer życia człowieka. co zostało powiedziane i przedstawione. również opinie jednostki będą uzależnione od przynależności do grupy. Państwo pełni tutaj dominującą rolę w gospodarce. jaki napotkała belgijska pisarka Amelie Nothomb – urodzona w Japonii. orientacja długoterminowa versus orientacja krótkoterminowa. W kulturach niskiego kontekstu. jaką ma grupa. córka belgijskiego dyplomaty. czy Ameryki Północnej komunikowanie odbywa się w sposób bezpośredni. Natomiast na polu zawodowym w tego typu społeczeństwach mamy do czynienia z mniejszą mobilnością zawodową. że jest to wiedza tak szeroka. który wyróżnił dwie grupy kultur: kultury wysokiego kontekstu oraz kultury niskiego kontekstu. Państwo odgrywa ograniczoną rolę w gospodarce. która po latach postanawia związać życie z Japonią i która w swej książce pod tytułem „Z pokorą i uniżeniem”1 opisuje swoje perypetie jako pracownicy wielkiej japońskiej korporacji. który wyodrębnił. W czym przejawiają się różnice między kulturami reprezentującymi jedną z grup? W kulturach wysokiego kontekstu. męskość versus kobiecość. zatem zaczynamy: Kolektywizm – indywidualizm: Społeczeństwa kolektywistyczne charakteryzują się tym. duży versus mały dystans władzy. natomiast w przypadku wysokiego kontekstu proces komunikowania jest niezwykle skomplikowany – aby dobrze zrozumieć komunikat należy wiedzieć jakie normy i wartości kierują danym społeczeństwem. iż w krajach tego rodzaju . 5 wymiarów: kolektywizm versus indywidualizm. w przypadku kultur azjatyckich nie do końca spełniły swoje zadania. aby uniknąć takiego problemu.

troskliwości oraz dbania o jakość życia). że wykształcenie związku między jednostką a grupą ma charakter przede wszystkim psychologiczny. od mężczyzn oczekuje się asertywności. Tutaj weekend zaczyna się trochę wcześniej. orientacja długoterminowa – orientacja krótkoterminowa. panuje tutaj zasada. czułości i troskliwości o jakość życia. etc. Japonia. Umysłowe zaprogramowanie społeczeństw związane z tym wymiarem ma charakter społeczny. że jedną z najważniejszych cech takiego społeczeństwa jest zasada. a w dalszej części zapoznamy się również (jak wspominałam wcześniej) z teorią Fonsa Trompenaarsa i jego wymiarami. Tramwaje wieczorem są pełne ludzi. Męskość to cecha społeczeństw. Podkreślić należy. Ktoś mógłby zapytać: „Po co to wszystko?” Już odpowiadam: jest to niezwykle istotne. budzi najwięcej kontrowersji. tkwi z nich bardzo głęboko. do tego jak ważne w danym społeczeństwie są zasady i dlaczego w USA prawo oparte jest na precedensach – odstępach od normy. by zrozumieć podejście do prawa w danym kraju oraz to sposobów jego przestrzegania bądź nie. że pomaga się jedynie tym. Wieczorami Place de la Victoire jest pełen ludzi. by ze sobą konkurować (natomiast dziewczynki. Natomiast kultury indywidualistyczne (takie jak kultury anglosaskie czy skandynawskie) cechuje nadawanie większego znaczenia realizacji zadań niż relacjom międzyludzkim. którzy na tę pomoc zasługują i NIE SĄ TO Z PEWNOŚCIĄ JEDNOSTKI NAJSŁABSZE W SPOŁECZEŃSTWIE. ale co najważniejsze: jest również głęboko emocjonalny. Należy podkreślić. bo już od czwartku nikt nie myśli o pracy ani o nauce. a relacje między pracodawcą a pracownikiem są kontraktem zawieranym na rynku pracy. czy krajach muzułmańskich: Arabia Saudyjska. Któregoś popołudnia poszliśmy większą grupą do miejskiego ogrodu. by wspólnie spędzić czas :). duży – mały dystans władzy oraz ostatni – dynamizm konfucjański) . a okazywanie uczuć i dbanie o relacje międzyludzkie jest zadaniem dla kobiet. A NIE Z FIRMĄ).. że prawa i zasady powinny być takie same dla wszystkich. ponieważ nie jest jeszcze jasno zdefiniowany we wszystkich sferach życia. Zatem drogi czytelniku: ODWAGI!!! A ŚWIAT WYDA CI SIĘ NIECO BARDZIEJ LOGICZNY I PRZYJAZNY!!! Francja – z pierwszej ręki „. w których role społeczne obu płci wzajemnie się przenikają (tzn. dlatego też w społeczeństwach azjatyckich (takich jak Chiny. ale studenci się tym nie przejmują: impreza trwa od czwartku i tak do końca weekendu. na przykład dla prawników :). Egipt. ale już to jak ludzie się z tym czują. W tego typu społeczeństwach ważne są wyzwania. nakierowania na sukces. Co prawda w piątek trzeba jeszcze pójść na zajęcia. natomiast jedno można powiedzieć z całą pewnością. że jest to wymiar dotyczący najgłębszych wartości i norm społecznych. Wydaje mi się. W kolejnym artykule przedstawię kolejne cztery wyodrębnione przez niego wymiary (niskie – wysokie unikanie niepewności. a sprawy duchowe i bytowe są przedmiotem troski dla obojga rodziców. Jeśli chodzi o sferę zawodową.: zarówno od mężczyzn jak i od kobiet oczekuje się skromności. Nadrzędną zasadą jest tu: POMOC NAJSŁABSZYM JEDNOSTKOM W SPOŁECZEŃSTWIE. która mówi. Jeśli chodzi o dzieci (dziewczynki i chłopcy). to pracownicy wykazują się większą mobilnością. w których role społeczne związane z płcią są jasno określone (na przykład Japonia). natomiast od kobiet skromności. zarobki i postęp.mamy do czynienia z wyższym wskaźnikiem przestrzegania praw człowieka. bo przecież role społeczne mogą być narzucone. Na tym zakończymy nasze spotkanie z klasyfikacją wymiarów kultury zaproponowaną przez Geerta Hofstede. to tutaj bawią się one z tych samych powodów. interesy robi się i nawiązuje się współpracę Z OSOBĄ. że w kulturach raczej kolektywistycznych niż indywidualistycznych relacje między ludzkie są ważniejsze od realizacji zadań.. Męskość – kobiecość: Wymiar ten jest niezmiernie ciekawy. aby (mowa o tym była w pierwszym artykule serii) poznać wartości i normy kierujące działaniem ludzi będących przedstawicielami danej kultury. przeważają tu ideologie wolności osobistej nad ideologiami równości. Zadania dla każdej płci wpajane są od dzieciństwa i tak: chłopcy bawią się. Kobiecość charakteryzuje te społeczeństwa. . Najważniejszą wartością są tu dobre relacje międzyludzkie. Ma to niebagatelne znaczenie.

. powiedział.. że tydzień pracy we Francji wynosi 35 godzin. 1 Amelie Nothomb „Z pokorą i uniżeniem”. otworzyliśmy tutejsze (albo belgijskie) piwo (w sklepach nie jest aż tak drogie jak w knajpach i można je kupić w normalnych butelkach.geert-hofstede. że jest we Francji kilka świętości: po pierwsze przerwa na le déjeuner = lunch. Można i tak. Takie prawdziwe życie erasmusowostudenckie (ja erasmusem.com . Potem podjechał policjant na dziwnym pojeździe. a większość tygodnia Francuz spędza na planowaniu weekendu :) Mieszkając we Francji musisz przyswoić sobie francuski sposób pracy (kulturę ich organizacji). jest to temat rzeka. który produkowany jest w znikomej ilości w małym opactwie na drugim końcu Francji.. Warszawa 2002 r. nie jestem. Francuz je [już w XVIII wieku kardynał Richelieu radził swoim rodakom. na jakich zasadach ja tutaj właściwie przyjechałem). którzy znaleźli się tam na jakiś czas. ale przede wszystkim francuski sposób spędzania wolnego czasu.. a tutaj jeszcze nam dobranoc powiedział przy wyjściu. A co możemy powiedzieć o słynnych le pont? Jeśli jakieś święto wypada we czwartek. niezależnie od tego czy mówimy o Francuzach w Paryżu. ale wszyscy mnie tutaj tak traktują i już mi się powoli nudzi tłumaczenie.. z Bordeaux dotyczy francuskich weekendów oraz sposobu spędzania czasu przez młodych i starych Francuzów oraz ludzi. wspomnę jedynie dla przypomnienia. wszystko wtedy jest zamknięte. Drogi czytelniku pamiętaj... że w Polsce już by nas spisał i kazał płacić.” Łukasz Powyższy fragment maila naszego korespondenta z Francji. czy w małej wiosce. jak wiecie. Coś mi się jednak wydaje. że zamykają już i musimy wyjść. aby znaczną część dnia poświęcali rozkoszom stołu :)].2) i się integrowaliśmy.usiedliśmy na trawie. bo . a nie w tych ich 0. żeby na przykład skosztować wspaniałego sera koziego. 2 www. A i żebyśmy nie zostawili butelek na trawniku i że w ogóle to nie powinniśmy tutaj pić. Co to jest le déjeuner? Jest to święty czas dla Francuzów.. W kontekście maila od Łukasza warto byłoby wspomnieć o francuskim podejściu do prawa – scena z policjantem – ale. po drugie weekend oraz tak zwane le pont (znienawidzone oraz kompletnie niezrozumiałe dla obcokrajowców we Francji zjawisko). to każdy Francuz przy zdrowych zmysłach korzysta z tak zwanego le pont – czyli bierze wolny dzień w piątek i może sobie gdzieś wyjechać. który poruszymy w następnym spotkaniu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful