Warszawa, 22 kwietnia 2012 r.

Centrum im. Ludwika Zamenhofa ul. Warszawska 19 15-001 Białystok

Szanowni Państwo,

Akcja „Miłość Nie Wyklucza” z zaniepokojeniem przyjęła informację o wykluczeniu osób LGBT ze zbliżającej się „żywej biblioteki” organizowanej przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. To już kolejny rok, gdy przedstawiciele tej grupy nie są obecni podczas tego wydarzenia. Nieobecność tej grupy tłumaczą Państwo tym, że tegoroczny księgozbiór powstał na bazie ewaluacji popularności określonych „książek” z zeszłorocznej edycji. Jednakże w zeszłorocznej edycji również zabrakło przedstawicieli środowisk LGBT. Takie działanie wypacza ideę „żywej biblioteki” która opiera się tym, że czytelnicy mają okazję spotkać się twarzą w twarz z przedstawicielami grup dyskryminowanych i w ten sposób przełamać stereotypy, jakie zakorzeniły się w ich świadomości. Poprzez poznanie ludzi z różnych, wykluczonych środowisk stają się oni czytelnikom bliżsi, a ich działania bardziej zrozumiałe. Jednym z założeń „żywej biblioteki” jest edukacja, że prawa człowieka powinny być uznawane i szanowane przez innych ludzi. Celem jest wzrost świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń, a także ich konsekwencji, promowanie tolerancji i różnorodności oraz wzrost zaangażowania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Działanie polegające na wykluczeniu osób LGBT są sprzeczne z tą ideą i pogłębiają uprzedzenia dotyczące osób nieheteroseksualnych i transpłciowych. Są one niepokojące zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Wielkanoc na ulicach Białegostoku, kiedy to grupa neofaszystów sterroryzowała klientów białostockich klubów i pobiła 24-latka, który później zmarł na OIOM-ie. Odbierają Państwo mieszkańcom Białegostoku możliwość skonfrontowania swoich uprzedzeń wobec społeczności LGBT i zapobieżenia w przyszłości tak drastycznym wydarzeniom. Z ankiety przeprowadzonej podczas warsztatów antydyskryminacyjnych w Białymstoku przez Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 wynika, że działania związane z tematyką osób nieheteroseksualnych i transpłciowych cieszyłyby się w Państwa mieście dużym zainteresowaniem.

Białystok jest miastem o szczególnym, wielokulturowym charakterze. Miastem, na którego historię ogromny wpływ miało poszanowanie dla różnorodności współżyjących ze sobą grup mieszkańców. Czy nie warto także i współcześnie kierować się tymi ideałami? W informacji promującej wydarzenie napisali Państwo „U podstaw projektu leży przekonanie, że bezpośrednie spotkanie z Innym jest najlepszą metodą poznania odmienności, najskuteczniejszym sposobem pokonywania barier uprzedzeń i negatywnych stereotypów.” Państwa działanie przeczy jednak prezentowanym założeniom i jest przejawem nieuzasadnionej dyskryminacji jednej z dużych grup mieszkańców Podlasia. Zwracamy się do Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku o włączenie do katalogu „książek” prezentowanych podczas „Żywej Biblioteki” przedstawicieli wszystkich dyskryminowanych środowisk, a w tym także przedstawicieli społeczności LGBT.

Z poważaniem Marcin Szczepkowski – rzecznik, oraz członkowie akcji Miłość Nie Wyklucza

Do wiadomości: 1. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białystok – Kancelaria Prezydenta Miasta ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, prezydent@um.bialystok.pl; 2. Andrzej Władysław Gawkowski - Koordynator ds. Równego Traktowania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim - ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok, pok. nr 108; agawkowski@bialystok.uw.gov.pl; 3. Grupa IRIS - Stowarzyszenie na rzecz Osób o Różnorodnych Orientacjach Psychoseksualnych i Tożsamościach Płciowych w Białystoku - GrupaIRIS@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful