You are on page 1of 6

Strona 1 z 6

Materiaoznawstwo fotograficzne

Dugo fali Czerwona 630 780 mm Pomaranczowa ta Zielona Niebieska Filoetowa 380 440 mm

Percepcja wzrokowa Barwa postrzegana jest psychofizyczn cech percepcji wzrokowej. Percepcja taka jest moliwa tylko wtedy, gdy maj miejsce 3 procesy: Emisja wiata Pobedzeie receptorw siatkwki Przetworzenie w korze mzgowej pobudze przekazanych przez nerw wzrokowy.

Receptory siatkwki Prciki sabe owietlenie, odcienie szaroci wzrokowe, widzenie nocne, widzenie zmrokowe, tzw. skotopowe Czopki due owietlenie barwy (barwniki), widzenie dzienne, tzw. Widzenie fotopowe Gdy wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, zaczynaj funkcjonowa po czci zarwno czopki i prciki i jest to widzenie mezopowe.

Strona 2 z 6 Rodzaje barw: Achromatyczne barwy niekolorowe biaa, odcienie szaroci, czer o Jasno, jako, nasycenie

Chromatyczne o Tylko kategorie jasnoci.

Atrybuty barw: Jako - w wiecie kolorw okrela si za pomoc koa barw. Jest to termin okrelajcy t wasno barwy, ktra stanowi o rnicy midzy np. czerwieni, a bkitem, barw t czy zielon. Jako, zwana inaczej odcieniem . Jasno barw zaley od natenia wiata docierajcego do oka. Jasno barw [powierzchniowych nazywamy jaskrawoci. Nasycenie to bogactwo lub ubstwo barwy, zalene od domieszki barwy biaej lub szarej. Okrela ono stopie w jakim dana barwa rni si od barwy szarej o tej samej jasnoci. Najwiksze nasycenie maja barwy monochromatyczne, czyli barwy widmowe. Silnie nasycone barwy wydaj si czyste, pozbawione jakiejkolwiek domieszki, a barwy o sabym nasyceniu zdaj si zblia do szaroci. Nasycenie barwy wie si cile z jej jasnoci.

RGB RGB jest standardowym trybem kolorowym wykorzystywanym w monitorach komputerowych i w aparatach cyfrowych. RGB oznacza czerwony, zielony, niebieski i odnosi si do podstawowych kolorw tzw. Addytowanych.

Addytowane mieszanie barw = nadawanie im jasnoci

CMYK Llitery te oznaczaj subtraktywne kolory podstawowe, czyli turkusowy, purpurowy, ty oraz czarny.

Subtraktywny sposb czenia kolorw = zmniejszanie iloci wiata.

Strona 3 z 6

Np. ty powstaje z wymieszania kolorw zielonego i czerwonego. Dlatego niebieski jest w opozycji do tych kolorw i jest dopenieniem koloru tego. Dalej, turkus powstaje z poczenia niebieskiego i zielonego, wic czerwony jest jego dopenieniem.

Temperatura barwowa Temperatura barwowa wiata wyraona w kelwinach pozwala na precyzyjne okreslenie spektralnego charakteru wiata. Temperatura barwowa rda wiata okrela tak temperatur ciaa czarnego jako promiennika przy ktrej daje ono identyczne wizualne wraenie kolorw jak daje rzeczywiste rodo wiata

wiato wiecy -2000 K Zachd soca 2000 3000 K arwka - 3000 K arwka fotograficzna 4000 K Lampa byskowa 6000 K Przecitne wiato dzienne w poudnie ma okoo 5500 K Zachmurzenie 6000 K 8000 K Mglisty dzie 8000 K wiato nieba jest niebieskie i ma temperatur 10 000 K 20 000 K

Czyli robic zdjcia np. wiecy, aby zdjcie wyszo naturalnie, ustawiamy temperatur barwow na 2000 K.

Strona 4 z 6

Temp K 2000 2800 3200 5000 5500 8000

Nieb % 5,8 7 20 29,8 33,3 39,1

Ziel % 16,7 32 30 32,5 33,3 33,7

Czer % 77,5 61 50 37,7 33,3 27,2

typ wiata wieca arwka wolframowa Lampa fotograficzna Sloce w poludnie wiato dzienne Nieboskon

Rodzaje materiaw barwnych Klasyfikacja barwnych materiaw wiatoczuych jest do skomplikowana. Moe by ona przeprowadzana rnie w zalenoci od kryteriw klasyfikacji. W zalenoci od zastosowania mona wyrni nastpujce materiay barwne: Negatywowe Odwracalne Do duplikatowania Pozytywowe

Bony pozytywowe Su do otrzymywania pozytyww na podou przezroczystym. Mona rozrni dwa rodzaje tych materiaw o podobnych waciwociach, lecz o rnych formatach.

Budowa bon negatywowych > doczyta w Koteckim

Podoe bo fotograficznych Skada si z podoa z tworzywa sztucznego o wysokiej przejrzystoci z naniesion warstw emulsji wiatoczuej. Dawniej jako podoe stosowano celuloz dzi octany, lub azotany celulozy. W przypadku bony barwoczuej na podou naniesione jest kilka warstw emulsji, poprzedzielanych odpowiednimi filtrami barwnymi.

Budowa warstwowa negatywu barwnego

Strona 5 z 6 1. Podloe z tworzywa sztucznego 2. Warstwa przeciwodblaskowa 3. Emulsja czua na wiato czerwone 4. Emulsja czua na wiato zielone 5. ty filtr 6. Emulsja czua na wiato niebieskie 7. Filtr ultrafioletowy 8. Warstwa ochronna

Warstwowa budowa materiaw barwnych Materiay barwne maj trzy warstwy, z ktrych kada reaguje na jeden kolor podstawowy niebieski, zielony, czerwony. Najatwiej jest zbudowa warstw czu na kolor niebieski. Wystarczy uy bromku srebra, ktrego czuo spektralna odpowiada kolorowi niebieskiemu. Nie mona natomiast zbudowa warstwy emulsyjnej czulej tylko na kolor zielony czy tylko na kolor czerwony, poniewa pozostaje czuo wasna halogenkw leca w krtkofalowej czci widma.

Filtr ty Rozwizaniem problemu okazao si zastosowanie filtru tego, ktry nie przepuszcza promieniowania niebieskiego. Na grze materiau bya warstwa niebiesko czua z bromku srebra, potem filtr ty, a nastpnie warstwy zielono czua i czerwono czua z bromku srebra uczulonego na te zakresy promieniowania.

Obrazy barwne a barwy dopeniajce W materiaach barwnych musz powstawa obrazy barwne w barwach dopeniajcych do barwy na jak dana warstwa jest czua. Oznacza to, e w warstwie niebieskoczuej musi powsta obraz ty, a w warstwie zielono czuej obraz purpurowy, a w warstwie czerwonoczuej obraz niebiesko zielony.

Wywoywanie barwo twrcze Powstawanie obrazw barwnych stao si moliwe dziki wynalezieniu wywoywacza barwo twrczego. W wywoywaniu tym oprcz obrazu srebrowego zostaje zespolony z nim obraz barwny o barwie zalenej od uytego komponentu.

Strona 6 z 6

Diapozytywy barwne. Diapozytywy barwne odwracalne, slajdy, przero cza majce czsto w nazwie chrome. Obraz po wywoaniu ma od razu prawdziwe kolory. Kiedy czsto uywane Orwochrom.

Podstrawowe parametry filtrw barwnych Balans barwny Czuo Format Rozdzielczo Rozpito tonalna Sposb reprodukcji barw Tolerancja nawietlania Ziarnisto

Nasycenie Nasycenie barw mwi nam jak film reaguje na kolory. Film powinien rejestrowa kolory o zblionej intensywnoci do nasycenia barw fotografowanego obiektu. Jednak wiele filmw rejestruje kadry o wikszym lub mniejszym nasyceniu ni w rzeczywistoci.