You are on page 1of 8

Ewangelia wedug Tomasza

koptyjskiego oryginau: Evangelium nach Thomas. Wyd. A.Guillaumont, H.Ch.Puech, G.Quispel, W.Till, Yassah abd al. Masih. Leiden 1959. Publikowane w: Apokryfy Nowego Testamentu t.1 red. M.Starowiejski. TN KUL Lublin 1986. Str.123-133

umaczenie

powstao

Zakadzie

Egiptologii

Uniwersytetu

Warszawskiego

To s tajemne sowa, ktre wypowiedzia Jezus ywy, a zapisa je Didymus Juda Tomasz. 1 I rzek: Kto odnajdzie znaczenie tych sw, nie zakosztuje mierci". 2 Rzek Jezus: Niech ten, ktry szuka, nie ustaje w poszukiwaniu a znajdzie. I gdy znajdzie, zadry, a jeli zadry, bdzie si dziwi i bdzie panowa nad Peni". 3 Rzek Jezus: Gdy wasi przywdcy powiedz wam: to krlestwo jest w niebie, wtedy ptaki niebieskie bd pierwsze przed wami'. Gdy powiedz wam, e ono jest w morzu, wtedy ryby bd pierwsze przed wami. Ale krlestwo jest tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. Skoro poznacie samych siebie, wtedy bdziecie poznani i bdziecie wiedzie, e jestecie synami Ojca ywego. Jeli za nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w ndzy i sami jestecie ndz". 4 Rzek Jezus: Starzec w swych dniach nie bdzie si waha pyta maego, siedmiodniowego chopca o miejsce ycia i bdzie y. Wielu pierwszych bdzie ostatnimi i stan si jednoci". 5 Rzek Jezus: Poznaj to, co jest przed twoim obliczem, a to, co ukryte przed tob, wyjawi si tobie. Nie ma bowiem niczego ukrytego, co nie zostanie odkryte". 6 Zapytali Go uczniowie Jego: Czy chcesz, abymy pocili? W jaki sposb mamy modli si, dawa jamun i przestrzega przepisw odnonie do jedzenia?" Rzek Jezus: Nie kamcie, nie czycie tego, czego nienawidzicie wszystko jest jawne w obecnoci nieba. Nie ma bowiem niczego ukrytego, co nie zostanie odkryte i niczego tajnego, co nie moe by ujawnione". 7 Rzek Jezus: Szczliwy lew, ktrego zje czowiek. I lew stanie si czowiekiem. Przeklty czowiek, ktrego zje lew. I czowiek stanie si lwem". 8 I rzek: Czowiek jest podobny do rozumnego rybaka. Ten, gdy wrzuci sw sie do morza, wycign j z morza pen maych ryb. Wrd nich rozumny rybak znalaz du, adn ryb. Wyrzuci wszystkie mae ryby do morza, a bez trudu wybra du ryb. Kto ma uszy do suchania, niech sucha": 9 Rzek Jezus: Oto wyszed siewca, napeni sw rk i rzuci. Kilka (ziaren) pado na drog, Przyleciay ptaki i zebray je. Inne pady na ska i nie wypuciy korzenia w gb ziemi, nie wyday kosw ku niebu. Inne pady midzy ciernie, a te przydusiy je i robak je zjad. A inne pady na ziemi dobr. I wydaa ona pikny owoc ku niebu, przyniosa szedziesit miar i sto dwadziecia miar". 10 Rzek Jezus: Przyniosem ogie na wiat i oto podtrzymuj go, a zaponie". 11 Rzek Jezus: Oto niebo przeminie i tamto, ktre jest nad nim przeminie i zmarli nie oyj, a ywi nie bd umiera. W dniach, w ktrych zjedlicie co miertelnego, uczynicie to ywym. Jeli bdziecie istnie w wiatoci, co uczynicie? W dniu, w ktrym jestecie jednym, stalicie si dwoma. Jeli za stalicie si dwoma, co uczynicie?" 12 Spytali uczniowie Jezusa: Wiemy, e odejdziesz od nas; kto bdzie naszym przeoonym?" Rzek im Jezus: Dokd poszlicie, pjdziecie do Jakuba Sprawiedliwego; niebo i ziemia powstay z jego powodu". 13 Rzek Jezus uczniom swoim: Porwnajcie i powiedzcie mi, kogo przypominam?" Powiedzia Mu Szymon Piotr: Jeste podobny do sprawiedliwego anioa". Powiedzia Mu Mateusz: Jeste podobny do czowieka, ktry miuje wiedz i jest rozumny". Powiedzia Mu Tomasz: Nauczycielu, moje usta nie ujm zupenie tego, aby
Racjonalista.pl Strona 1 z 8

powiedzie, do kogo jeste podobny". Rzek Jezus: Ja nie jestem twoim nauczycielem, poniewa wypie i napoie si ze rda kipicego, ktre ja odmierzyem". I wzi go i odwrci si, i powiedzia mu trzy sowa. Gdy za Tomasz przyszed do swych przyjaci, zapytali go: Co ci Jezus powiedzia?" Rzek im Tomasz: Jeli wam powiem jedno ze sw, ktre mi powiedzia, podniesiecie kamienie, aby rzuci we mnie, a ogie wyjdzie z kamieni, aby was spali". 14 Rzek im Jezus: Jeli pocicie, tworzycie sobie grzechy, a jeli si modlicie, bdziecie skazani. Jeli dajecie jamun, wyrzdzicie krzywd swoim duchom. Jeli wychodzicie do jakiejkolwiek prowincji, i jeli wdrujecie po wioskach, i jeli was przyjmuj, to jedzcie, co przed wami poo, uzdrawiajcie chorych, ktrzy s wrd nich. Bowiem to, co wejdzie do waszych ust, nie zanieczyci was, ale to, co wychodzi z waszych ust, jest tym, co was zanieczyci". 15 Rzek Jezus: Jeli ujrzycie takiego, ktrego nie zrodzia kobieta, padnijcie na wasze twarze, uczcijcie go - ten jest waszym ojcem". 16 Rzek Jezus: Ludzie moe myl, e przyszedem, aby przynie pokj na wiat, a nie wiedz, e przyszedem, aby przynie rozdarcia, ogie, miecz, walk. Gdy bowiem piciu bdzie w domu, trzech powstanie przeciw dwom, a dwu przeciwko trzem, ojciec przeciw synowi, a syn przeciwko ojcu. I stan si wobec siebie samotni". 17 Rzek Jezus: Dam wam to, czego oko nie widziao i czego ucho nie syszao, i czego rka nie dotkna, i co nie weszo do serca czowieka". 18 Rzekli uczniowie do Jezusa: Powiedz nam, w jaki sposb nastanie nasz koniec?" Odrzek Jezus: Odkrylicie ju pocztek, aby poszuka koca; tam bowiem, gdzie jest pocztek, tam bdzie i koniec. Bogosawiony, kto stanie na pocztku - pozna koniec i nie zakosztuje mierci". 19 Rzek Jezus: Bogosawiony ten, ktry istnia zanim si sta. Gdy bdziecie moimi uczniami i bdziecie sucha sw moich, te kamienie bd wam suyy. Pi drzew bowiem macie w raju. Nie poruszaj si latem ani zim, a licie ich nie spadaj. Kto je pozna, ten nie zakosztuje mierci". 20 Rzekli uczniowie do Jezusa: Powiedz nam, do czego podobne jest krlestwo niebieskie?" Rzek im: Podobne jest do ziarna gorczycy, najmniejszego ze wszystkich nasion. Jeli padnie na ziemi, ktr si uprawia, wydaje w gr ogromn ga, aby sta si oson dla ptakw niebieskich". 21a Rzeka Mariham do Jezusa: Do kogo podobni s twoi uczniowie?" Odrzek: Podobni s do maych dzieci przebywajcych na polu, ktre do nich nie naley. Jeli przyjd waciciele tego pola, powiedz: Zostawcie nam nasze pola!' Oni stan nadzy przed nimi, aby im je zostawili, aby dali swe pole". 21b Dlatego mwi: "Jeli pan domu wie, e przychodzi zodziej, bdzie czuwa a on przyjdzie i nie pozwoli mu, aby podkopa si do wntrza jego domu, jego krlestwa, aby zabra jego rzeczy. Wy za czuwajcie od pocztku wiata. Opaszcie si razem, silnie w biodrach, aby rozbjnicy nie znaleli drogi, aby wej do was, gdy znajd oni korzy, ktrej wy oczekujecie. Niech wrd was zjawi si rozumny czowiek, aby, gdy owoc dojrzeje, przyszed szybko i majc sierp w rku ci go. Kto ma uszy do suchania, niech sucha". 22 Jezus zobaczy malcw pijcych mleko. Rzek do swych uczniw: Te malestwa pijce mleko podobne s do tych, ktrzy weszli do krlestwa". Spytali Go: Jeli staniemy si maymi, wejdziemy do krlestwa?" Odrzek im Jezus: Wejdziecie, jeli macie zwyczaj czyni dwa jednoci i stron wewntrzn czyni tak, jak stron zewntrzn, a stron zewntrzn tak, jak wewntrzn, stron grn jak stron doln, i jeli macie zwyczaj czyni to, co mskie i eskie jednoci, aby to, co jest mskie nie byo mskim, a to, co jest eskie nie byo eskim; jeli bdziecie mieli zwyczaj czyni oczy jednym okiem, a jedn rk dacie w miejsce rki i nog w miejsce nogi, i obraz w miejsce obrazu wtedy wejdziecie do krlestwa". 23 Rzek Jezus: Wybior was jednego z tysica i dwu z dziesiciu tysicy; pozostan jedn jednoci".

24 Rzekli Mu uczniowie Jego: Poucz nas o miejscu, w ktrym ty jeste, poniewa trzeba nam, abymy go szukali". Rzek im: Kto ma uszy, niech sucha. Istnieje wiato w czowieku wiatoci on owietla cay wiat. Gdy nie owietla, jest ciemno". 25 Rzek Jezus: Kochaj swego brata jak sw dusz, strze go, jak renic swego oka". 26 Rzek Jezus: Widzisz drzazg, ktra jest w oku twego brata, za belki, ktra jest w twoim oku nie dostrzegasz. Jeli wyrzucisz belk z twego oka, wtedy przejrzysz, aby wycign drzazg z oka twego brata". 27 Rzek Jezus: Jeli nie bdziecie poci na wiecie, nie znajdziecie si przed krlestwem. Jeli nie uczynicie szabatu szabatem, nie zobaczycie Ojca". 28 Rzek Jezus: Stanem w rodku wiata i objawiem si im w ciele. Znalazem ich wszystkich pijanych. Nie znalazem nikogo wrd nich spragnionego, a dusza moja bolaa nad synami ludzkimi, gdy s lepi w swych sercach i nie przejrz, e puci przyszli na wiat i staraj si wyj z tego wiata puci. Teraz jednak s pijani. Gdy odrzuc swoje wino, wtedy bd pokutowa". 29 Rzek Jezus: Jeli ciao powstao z powodu ducha, to cud; jeli duch dla ciaa, to jest cud cudw. Ale dziwi si temu: jak tak wielkie bogactwo zamieszkao w tej ndzy". 30 Rzek Jezus: W miejscu, w ktrym jest trzech bogw, tam s bogowie. Miejsce, gdzie dwu lub jeden jest, ja jestem z nim". 31 Rzek Jezus: Nie bywa prorok uznany w swej wasnej wiosce, lekarz zwykle nie leczy tych, ktrzy go znaj". 32 Rzek Jezus: Miasto zbudowane na wysokiej grze jest umocnione. Nie moe upa, ani nie bdzie si mogo ukry". 33 Rzek Jezus: To, co syszysz jednym uchem i drugim uchem, go na waszych dachach. Nikt bowiem nie zapala lampy i nie stawia jej pod korcem, ani nie stawia jej w miejscu ukrytym, lecz zwykle stawia j na wieczniku, aby kady wchodzcy i wychodzcy widzia jej wiato". 34 Rzek Jezus: Jeli lepiec prowadzi lepego, zazwyczaj obaj wpadaj do dou". 35 Rzek Jezus: Niemoliwe, aby kto wszed do domu siacza, pochwyci go przemoc, jeli wpierw nie zwie jego rk. Wtedy wywrci jego dom". 36 Rzek Jezus: Nie troszczcie si od rana do wieczora i od wieczora do rana, co woycie na siebie". 37 Spytali uczniowie Jego: Ktrego dnia objawisz si nam i ktrego dnia ujrzymy ciebie?" Odrzek Jezus: Jeli bdziecie mieli zwyczaj ukazywa nie wstydzc si te czci ciaa, ktre godzi si zakrywa, i bdziecie bra szaty wasze i rzuca je pod wasze stopy, jak mae dzieci, i bdziecie je depta, wwczas ujrzycie Syna ywego i nie bdziecie si ba". 38 Rzek Jezus: Wielekro pragnlicie usysze te sowa, ktre wam mwi i nie macie nikogo, od kogo bycie je suchali. Nadejd dni, kiedy szuka mnie bdziecie, a nie znajdziecie mnie". 39 Rzek Jezus: Faryzeusze i uczeni w Pimie wzili klucze poznania i ukryli je; nie weszli do rodka i nie pozwolili wej tym, ktrzy chcieli. Wy za stacie si przebiegymi, jak we i czystymi, jak gobie". 40 Rzek Jezus: Krzew winny zasadzono poza Ojcem, a poniewa nie jest mocny, wyrw go z korzeniami i zniszczeje". 41 Rzek Jezus: Temu, ktry co ma w rku, dodadz, a temu, ktry nic nie posiada, i t drobnostk, ktr ma, zabior". 42 Rzek Jezus: Bdcie tymi, ktrzy przechodz mimo!" 43 Rzekli Mu uczniowie Jego: Kim jeste, ktry nam to mwisz?" "W tym, co wam mwi, nie znajdujecie, kim jestem? Lecz stalicie si jak ydzi: lubi drzewo i nienawidz jego owocu, i lubi owoc, a nienawidz drzewa".
Racjonalista.pl Strona 3 z 8

44 Rzek Jezus: Temu, kto bluni przeciw Ojcu, bdzie wybaczone, i temu, kto bluni przeciw Synowi, bdzie wybaczone. Temu za, kto bluni przeciw Duchowi witemu, nie bdzie wybaczone ani na ziemi, ani w niebie". 45 Rzek Jezus: Nie zbiera si winogron z cierni ani nie zbiera si fig z ostu. Nie daj one bowiem owocu. Dobry czowiek zwykle przynosi dobro ze swego skarbca, zy czowiek zwykle przynosi zo ze swego skarbca, ktry jest w jego sercu, i mwi zo, bowiem z obfitoci serca przynosi zo" 46 Rzek Jezus: Od Adama a do Jana Chrzciciela wrd zrodzonych z kobiet nie powsta wywyszony nad Jana Chrzciciela tak, aby jego oczy si nie amay. Powiedziaem jednak: ten z was, ktry stanie si maluczkim, pozna krlestwo i zostanie wywyszony nad Jana Chrzciciela". 47 Rzek Jezus: Niemoliwe, aby czowiek dosiada dwu koni, aby napina dwa uki i niemoliwe, eby suga suy dwom panom: jednego bdzie szanowa, a drugiego bdzie krzywdzi. Czowiek zwykle nie pije starego wina i natychmiast nie pragnie pi wina modego; zazwyczaj nie wlewa si modego wina do starego bukaka, by go nie zniszczy. Nie przyszywa si starej aty do nowej szaty, poniewa powstanie rozdarcie". 48 Rzek Jezus: Jeli dwaj zawr pokj midzy sob w tym samym domu, to powiedz grze: Posu si!', i ona si posunie". 49 Rzek Jezus: Bogosawieni samotni i wybrani wy znajdziecie krlestwo, poniewa pochodzc z niego, ponownie tam wejdziecie". 50 Rzek Jezus: "Jeli pytaj was, skd jestecie, odpowiedzcie im: Przybylimy ze wiatoci, z miejsca, ktre jest wiatoci sam z siebie, ktra powstaa i objawia si w swych obrazach'. Jeli bd wam mwili, kim jestecie, odpowiedzcie: 'Jestemy Jego synami i wybracami Ojca ywego'. Jeli spytaj was, jaki jest mak waszego Ojca w was, odpowiedzcie im: To jest ruch i odpocznienie'". 51 Spytali Go uczniowie Jego: W ktrym dniu nastanie odpocznienie zmarych i ktrego dnia nastanie nowy wiat?" Odrzek im: To, czego wyczekujecie, nadeszo, ale wy tego nie wiecie". 52 Spytali Go uczniowie Jego: Dwudziestu czterech prorokw nauczao w Izraelu i wszyscy mwili o tobie". Odrzek im: Pozostawilicie tego, ktry yje wrd was, a mwilicie o zmarych". 53 Spytali Go uczniowie Jego: Obrzezanie jest poyteczne czy nie?" Odrzek im: Gdyby byo potrzebne, ojcowie podziliby obrzezanych w ich matkach, ale obrzezanie w Duchu znalazo prawdziwie peny poytek". 54 Rzek Jezus : Bogosawieni ubodzy, wasze jest krlestwo niebieskie". 55 Rzek Jezus: Kto nie znienawidzi swego ojca i swej matki, nie bdzie moim uczniem; i kto nie znienawidzi swych braci i swych sistr, nie dwiga swego krzya tak, jak ja, nie bdzie mnie godnym". 56 Rzek Jezus: Kto pozna wiat, znalaz trupa, a kto znalaz trupa, wiat nie jest go wart". 57 Rzek Jezus: "Krlestwo Ojca podobne jest do czowieka, ktry ma dobre ziarno. Nieprzyjaciel jego przyszed noc i wrzuci kkol do dobrego ziarna. Czowiek nie pozwoli wyrwa kkolu i powiedzia im: Abycie przychodzc wyrwa kkol, nie wyrwali z nim i pszenicy. W dniu bowiem niw, gdy ukae si kkol, zbierze si go [i] spali'". 58 Rzek Jezus: Bogosawiony czowiek, ktry cierpia znalaz ycie". 59 Rzek Jezus: Przypatrzcie si temu, ktry yje, dopki yjecie, abycie nie umarli, a nie starajcie si go widzie nie mogc si mu przypatrze". 60 O Samarytaninie, ktry nis jagni i szed do Judei, rzek do swych uczniw: Ten z jagniciem?" Odrzekli Mu: Aby je zabi i zje". Rzek im: Jak dugo ono yje, on nie zje go, lecz jeli je zabije, stanie si trupem". Powiedzieli Mu: Inaczej tego nie moe zrobi". Rzek im: Wy sami szukajcie dla siebie miejsca spokojnego, abycie nie stali si trupami i nie zjedzono was".

61 Rzek Jezus: Dwaj bd spoczywa na ou: jeden umrze, drugi bdzie y". Rzeka Salome: Kto ty, czowiecze? Czyj? Wszede na moje oe i zjade z mego stou". Rzek jej Jezus: Ja jestem tym, ktry powsta z rwnego sobie: Dano mi to, co naley do mego Ojca". Jestem twoj uczennic". Dlatego mwi: jeli kto jest rwny, wypeni si wiatoci, gdy si oddzieli, napeni si ciemnoci". 62 Rzek Jezus: Tajemnice moje mwi godnym moich tajemnic. Co czyni twoja prawica, niech nie wie twoja lewica". 63 Rzek Jezus: By czowiek zamony, ktry mia wiele majtnoci. Powiedzia: Bd uywa moich majtnoci: sia, , sadzi, napenia swj skarbiec owocami, abym nie cierpia niedostatku'. O tym wanie myla w swym sercu. I jednej nocy zmar. Kto ma uszy, niech sucha". 64 Rzek Jezus: "Pewien czowiek mia goci i gdy przygotowa wieczerz, posa swego sug, aby sprosi goci. Ten poszed do pierwszego i powiedzia mu: Pan mj zaprasza ciebie'. Odrzek: Mam pienidze u kupcw, oni przyjd do mnie wieczorem; pjd, aby wyda im polecenia. Wymawiam si od wieczerzy'. Poszed do drugiego i powiedzia mu: Pan mj zaprosi ciebie'. Odrzek mu: Kupiem dom i prosz mnie na jeden dzie. Nie bd mia czasu'. Poszed do innego i powiedzia mu: Pan mj zaprasza ciebie'. Odrzek mu: Mj przyjaciel bdzie si eni, a ja bd wydawa uczt. Nie bd mg przyj. Usprawiedliwiam si od wieczerzy'. Poszed do innego i powiedzia mu: 'Pan mj zaprasza ciebie'. Odpowiedzia mu: Kupiem wie, jestem w drodze, aby odebra czynsz; nie bd mg przyj. Wymawiam si'. Suga przyszed, powiedzia swemu panu: Ci, ktrych zaprosie na uczt, wymwili si'. Rzek pan do swego sugi: Wyjd na drogi i tych, ktrych znajdziesz, prowad, aby wieczerzali; kupcy i handlarze nie wejd do miejsca mego Ojca"". 65 Rzek Jezus: Pewien szlachetny czowiek mia winnic i wynaj j rolnikom, aby mu j uprawiali i aby otrzymywa swj owoc od nich. Wysa swego sug, aby rolnicy dali mu owoc z winnicy. Oni pochwycili jego sug, zbili go i o mao nie zabili. Suga wrci i powiedzia to swemu panu. Rzek pan: Moe nie poznae ich'. Wysa innego sug do rolnikw winnicy. Zbili rwnie tego drugiego. Wtedy pan wysa swego syna i rzek: Moe bd mieli respekt dla mego syna'. Gdy rolnicy dowiedzieli si, e on jest dziedzicem winnicy, pochwycili go i zabili. Kto ma uszy, niech sucha". 66 Rzek Jezus: Pokacie mi kamie, ktry odrzucili budujcy. To jest kamie wgielny". 67 Rzek Jezus: Kto zna Peni bdc pozbawionym siebie, cierpi z braku Peni". 68 Rzek Jezus: Bogosawieni jestecie, jeli znienawidz was i przeladuj was, bo nie znajd adnego miejsca tam, gdzie was przeladowano". 69 Rzek Jezus: Bogosawieni, ktrzy znienawidzili siebie w swych sercach. Oni s tymi, ktrzy poznali Ojca w prawdzie. Bogosawieni godni, aby nasycili odek tego, ktry pragnie". 70 Rzek Jezus: Gdy pozwolicie powsta tamtemu, co jest w was, wtedy to, co macie, uratuje was. Jeli nie istnieje tamto, co jest w was, wtedy to, czego nie macie w sobie, umierci was". 71 Rzek Jezus: Zniszcz ten dom i nikt go nie odbuduje". 72 Rzek jaki czowiek do Niego: Powiedz mym braciom, by podzielili si ze mn dobrami mego ojca". Odrzek mu: O czowiecze, kto mnie uczyni tym, ktry dzieli?" Zwrci si do swych uczniw mwic im: Czy jestem tym, ktry dzieli?" 73 Rzek Jezus: Oto obfite niwo, robotnikw za niewielu. Procie Pana, aby wysa robotnikw do niwa". 74 Rzek: Panie, wielu jest wok studni, a w studni nie ma nikogo". 75 Rzek Jezus: Wielu stoi przed drzwiami, ale nieliczni wejd na gody". 76 Rzek Jezus: Krlestwo mego Ojca podobne jest do kupca posiadajcego towary, ktry znalaz per. w kupiec by mdry: sprzeda towary i kupi sobie za nie sam per. Wy sami szukajcie jego skarbca, ktry nie ustaje, ktry trwa; miejsca, do
Racjonalista.pl Strona 5 z 8

ktrego ml nie wpadnie ani robak go nie niszczy". 77 Rzek Jezus: Ja jestem wiatoci, ktra jest ponad wszystkimi. Ja jestem Peni, Penia wysza ze mnie, Penia dosza do mnie. Rozupcie drzewo, ja tam jestem. Podniecie kamie, a znajdziecie mnie tam". 78 Rzek Jezus: Dlaczego wyszlicie na pole? Aby oglda trzcin koyszc si na wietrze i by oglda czowieka ubranego w mikk szat? Oto wasi krlowie i wasi dostojnicy, ci s ubrani w mikkie szaty. A oni nie bd mogli pozna prawdy". 79 Rzeka Mu kobieta z tumu: Bogosawione ono, ktre ci nosio i piersi, ktre ci karmiy". Odrzek jej: "Bogosawieni ci, ktrzy usyszeli sowa Ojca i zachowali je w prawdzie. Nadejd bowiem takie dni, gdy powiecie: Bogosawione ono, ktre nie poczo, i piersi, ktre nie karmiy'". 80 Rzek Jezus: Kto pozna wiat, znalaz ciao. Kto za znalaz ciao, tego wiat nie jest wart". 81 Rzek Jezus: Kto sta si bogatym, niech rzdzi, a kto ma si, niech zaprzecza". 82 Rzek Jezus: Kto jest blisko mnie, blisko jest ognia, a kto jest daleko ode mnie, daleko jest od krlestwa". 83 Rzek Jezus: Obrazy ukazuj si czowiekowi, a wiato, ktra jest w nich, ukryta jest w obrazie wiatoci Ojca. On ujawni si, a jej obraz ukryty jest w Jego wiatoci". 84 Rzek Jezus: Gdy zobaczycie podobnego wam, zwykle cieszycie si. Jeli jednak ogldacie wasze obrazy, ktre powstay przed wami, ktre nie umieraj ani nie ukazuj si to jak wiele zniesiecie?" 85 Rzek Jezus: Cho Adam powsta z wielkiej siy i wielkiego bogactwa, jednak nie sta si godnym was, bo bdc godnym nie zakosztowaby mierci". 86 Rzek Jezus: Lisy maj swoje nory i ptaki maj swoje gniazda, Syn Czowieczy za nie ma miejsca, aby skoni gow, odpocz". 87 Rzek Jezus: Nieszczsne jest ciao, ktre zaley od (innego) ciaa i nieszczsna dusza, ktra zaley od tych dwu". 88 Rzek Jezus: Anioowie i prorocy przyszli do was i dadz wam to, co wasze. A wy sami dacie im to, co jest w waszych rkach i powiecie sobie, ktrego dnia przyjd i wezm to, co jest ich?" 89 Rzek Jezus: Dlaczego myjecie zewntrzn stron czary i nie rozumiecie, e ten, ktry wykona wntrze czary, jest take twrc strony zewntrznej?" 90 Rzek Jezus: Przyjdcie do mnie, dobre s moje ramiona i panowanie radosne, a znajdziecie odpocznienie dla siebie". 91 Rzekli Mu: Powiedz nam, kim jeste, abymy uwierzyli w ciebie". Odrzek im: Badacie oblicze nieba i ziemi, a tego przed wami nie poznalicie to jest stosowny moment, ktrego nie potraficie zbada", 92 Rzek Jezus: Szukajcie, a znajdziecie; ale tego, o co pytalicie w tych dniach, nie powiedziaem wam wtedy. Teraz chc wam powiedzie, a wy o to nie pytacie" 93 Nie dawajcie witoci psom, aby nie rzuciy jej na gnojowisko. Nie rzucajcie pere winiom, aby nie pozostawiy ich [...]. 94 Rzek Jezus: Kto szuka, znajdzie, a kto puka, otworz mu". 95 Rzek Jezus: Jeli macie miedziaki, nie dawajcie ich na lichw, ale dajcie temu, ktry wam ich nie odda". 96 Rzek Jezus: Krlestwo Ojca podobne jest do kobiety, ktra wzia troch kwasu, wlaa do mki i zrobia, z niego wiele chlebw. Kto ma uszy, niech sucha". 97 Rzek Jezus: Krlestwo Ojca podobne jest do kobiety nioscej dzban peen mki. Gdy sza dalek drog, ucho dzbana oderwao si i mka sypaa si za ni na drog. Nie wiedziaa ani nie poznaa straty. Gdy wrcia do domu, postawia dzban na ziemi i stwierdzia, e jest pusty". 98 Rzek Jezus: Krlestwo Ojca podobne jest do czowieka pragncego zabi monego pana. Wydoby miecz w swym domu i wbi go w cian, aby pozna, czy jego rka bdzie silna. Wwczas zabi monego pana".

99 Powiedzieli Mu uczniowie: twoi bracia i twoja matka stoj na zewntrz". Rzek im: Ci oto, ktrzy wypeniaj wol mego Ojca, s moimi brami i moj matk. To oni wejd do krlestwa mego Ojca". 100 Pokazali Jezusowi [sztuk] zota, powiedzieli Mu: Zwolennicy cesarza domagaj si od nas podatkw. Odrzek im: "Dajcie cesarzowi, co cesarskie, dajcie Bogu, co jest boskie, a co jest moje, dajcie mi". 101 Ten, kto nie ywi nienawici wobec swego ojca i swej matki, jak ja, nie bdzie moim uczniem. I ten, kto nie kocha swego ojca i swej matki, jak ja, nie moe by uczniem moim. Matka moja bowiem, ktra [...] za moja matka prawdziwa daa mi ycie. 102 Rzek Jezus: Biada im, faryzeuszom, podobni s do psa lecego w bydlcym obie: ani nie je, ani bydu je nie pozwala". 103 Rzek Jezus: Bogosawiony ten czowiek, ktry wie, skd wejdzie zodziej, bo powstanie, zbierze swoj [...] i opasze si w biodrach, zanim on wejdzie". 104 powiedzieli Mu: Chod, mdlmy si dzisiaj i pomy". Odrzek Jezus: Jaki grzech popeniem lub w czym mnie pokonano? Lecz jeli oblubieniec wejdzie do komnaty maeskiej, wtedy niech poszcz i modl si". 105 Rzek Jezus: Kto pozna swego ojca i swoj matk, tego nazw synem rozpusty". 106 Rzek Jezus: Gdy macie zwyczaj czyni dwoje jednoci, staniecie si synami czowieczymi i powiecie: Gro przesu si', ona si przesunie". 107 Rzek Jezus: "Krlestwo podobne jest do pasterza posiadajcego sto owiec. Jedna z nich, ta ktra bya najwiksza, zgubia si. Pozostawi dziewidziesit dziewi i szuka tej jednej, a j znalaz. Gdy zmczy si, powiedzia do owcy: Wol ciebie ni tych dziewidziesit dziewi'". 108 Rzek Jezus: Kto napi si z mych ust, stanie si takim, jak ja. Ja sam stan si nim i tajemnice zostan mu objawione". 109 Rzek Jezus: Krlestwo podobne jest do czowieka, ktry ma na swym polu skarb, a nie wie o nim. Po mierci pozostawi go swemu synowi. Syn nie wiedzc [o skarbie] wzi pole, sprzeda je, a ten, ktry je kupi, przyszed i orzc [znalaz] skarb. Rozpocz dawa pienidze na procent tym, ktrzy je chcieli". 110 Rzek Jezus: Ten, kto znalaz wiat stajc si bogatym, niech sprzeciwi si wiatu". 111 Rzek Jezus: Niebo wywrci si i ziemia w waszej obecnoci, a ywy z ywego nie ujrzy mierci ani strachu, gdy Jezus rzek: "Kto znalaz samego siebie, tego wiat nie jest wart". 112 Rzek Jezus: Biada temu ciau, ktre zaley od duszy. Biada tej duszy, ktra zaley od ciaa". 113 Zapytali Go uczniowie Jego: W jakim dniu nadejdzie krlestwo?" "Ono nie nadejdzie wtedy, gdy go wyczekuj. Nie bd mwi: Oto tutaj, albo oto tam', lecz krlestwo Ojca rozszerza si na ziemi, a ludzie go nie widz". 114 Rzek im Szymon Piotr: Niech Mariham odejdzie od nas. Kobiety nie s godne ycia". Rzek Jezus: Oto poprowadz j, aby uczyni j mczyzn, aby staa si sama duchem ywym, podobnym do was, mczyzn. Kada kobieta, ktra uczyni siebie mczyzn, wejdzie do krlestwa niebios".
tekst pochodzi ze strony http://republika.pl/mr_all/ewToma.htm

(Publikacja: 11-07-2002 Ostatnia zmiana: 16-08-2006) Orygina.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1044) Contents Copyright 2000-2008 Mariusz Agnosiewicz Programming Copyright 2001-2008 Micha Przech
Racjonalista.pl Strona 7 z 8

Autorem tej witryny jest Micha Przech, zwany niej Autorem. Wacicielem witryny s Mariusz Agnosiewicz oraz Autor. adna cz niniejszych opracowa nie moe by wykorzystywana w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Waciciela, ktry zastrzega sobie niniejszym wszelkie prawa, przewidziane w przepisach szczeglnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym, w szczeglnoci z tytuu praw autorskich, wynalazczych, znakw towarowych do tej witryny i jakiejkolwiek ich czci. Wszystkie strony tego serwisu, wliczajc w to struktur katalogw, skrypty oraz inne programy komputerowe, zostay wytworzone i s administrowane przez Autora. Stanowi one wyczn wasno Waciciela. Waciciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji zawartoci tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeeli nie akceptujesz tej polityki moesz nie odwiedza tej witryny i nie korzysta z jej zasobw. Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone s do uytku prywatnego osb odwiedzajcych te strony. Mona je pobiera, drukowa i przeglda jedynie w celach informacyjnych, bez czerpania z tego tytuu korzyci finansowych lub pobierania wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartoci stron oraz skryptw jest zabroniona. Niniejszym udziela si zgody na swobodne kopiowanie dokumentw serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych ni handlowe, z zachowaniem tej informacji. Plik PDF, ktry czytasz, moe by rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej, w jakiej wystpuje na witrynie. Plik ten nie moe by traktowany jako oficjalna lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera. Tre tego zapisu stosuje si do wersji zarwno polsko jak i angielskojzycznych serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org. Wszelkie pytania prosimy kierowa do redakcja@racjonalista.pl