Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A.

ANALIZA SWOT Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych. Dla firmy „Opoczno” S.A. kluczowymi obszarami działalności są: - marketing i dystrybucja - technologia Głównym konkurentem dla „Opoczna” S.A. jest firma Paradyż, dlatego będzie naszym układem odniesienia. Wybraliśmy firmę z Paradyża jako punkt odniesienia ponieważ znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Opoczna S.A. i ma ten sam rynek docelowy. „Ceramika Paradyż „ ma najwyższą sprzedaż i produkcję spośród konkurentów, tuż za firmą z Opoczna na całym rynku płytek ceramicznych. Wyroby te cechują się podobną jakością i ceną. Porównujemy także firmy pod względem technologii i działań marketingowych gdyż one decydują o rozwoju. Ponadto w przypadku firmy Opoczno te obszary są najlepiej zorganizowane i dlatego porównujemy je z działaniami jakie prowadzi konkurencja w celu jeszcze lepszego przygotowania się do walki z „mocną” konkurencją. Kluczowymi obszarami oceny sił i słabości działu marketingu Opoczna S.A. jest: a) Analiza rynku i przewidywanie trendów zmian, b) Efektywność promocji, c) Polityka cenowa i jej konkurencyjność, d) Marka wyrobów, e) Asortyment produktów (udział w segmencie), f) Lojalność odbiorców (powtarzalność zakupów), g) Innowacje produktowe, h) Zakres systemu dystrybucji, i) Sprawność wspomagania sprzedaży, j) Personel działu marketingu. Wybraliśmy dział marketingu, ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla działalności firmy w branży płytek ceramicznych. Od działalności tego obszaru przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim poziom sprzedaży, ustalenie cen, które pozwolą dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a także kształtowanie wizerunku firmy na rynku, który pośrednio wpływa na to jak firma jest odbierana przez społeczeństwo i otoczenie instytucjonalne. Ponadto w/w obszary tj. efektywność kanału dystrybucji, marka wyrobu, mają decydujące znaczenie w pozyskiwaniu nowych klientów i utrwalaniu się w świadomości tych, którzy skorzystali już z oferty przedsiębiorstwa. Kluczowymi obszarami oceny sił i słabości technologii jest: a) b) c) d) Efektywność produkcji (wydajność i szybkość), Personel działu produkcji, Energooszczędność procesu technologicznego, Nowoczesność parku maszynowego, e) Jakość dostarczanych surowców, f) System powtórnego wykorzystywania półfabrykatów, g) Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. Wybór działu technologii uzasadniony jest tym, że ma on bezpośredni wpływ na jakość płytek, wzornictwo, wytrzymałość i szeroka paleta rozmiarów. Czynniki te brane są pod uwagę przez potencjalnych klientów przy procesie decyzyjnym zakupu.

ZBUDOWANIE PROFILU KONKURENCYJNEGO FIRMY MARKETING Analiza rynku i przewidywanie trendów zmian Efektywność promocji Polityka cenowa i jej konkurencyjność Marka wyrobów Zdecydowa nie słaba strona Słaba strona Podobna sytuacja Silna strona Zdecydowani e silna strona

Asortyment produktów (udział w segmentach) Lojalność odbiorców (powtarzalność zakupów) Innowacje produktowe Zakres systemu dystrybucji Sprawność wspomagania sprzedaży Personel działu marketingu Ogólna ocena

Stan obecny

Stan pożądany

TECHNOLOGIA Efektywność produkcji Personel działu produkcji Energooszczędno ść procesu technologicznego Ekologia procesu technologicznego Nowoczesność parku maszynowego Jakość wykorzystywanyc h surowców System powtórnego wykorzystania półfabrykatów Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych Ogólna ocena

Zdecydowa nie słaba strona

Słaba strona

Podobna sytuacja

Silna strona

Zdecydowani e silna strona

Stan obecny

Stan pożądany

Pozostałe czynniki Brak odp. certyfikatów ISO Duży udział płytek importowanych Sezonowość rynków zbytu Proces prywatyzacji Inwestycje krajowe i zagraniczne Sponsoring sportowców Zwiększenie mocy produkcyjnych Zmiany polityczne i gospodarcze Tempo wzrostu gospodarczego Polski Ogólna ocena

Zdecydowa nie słaba strona

Słaba strona

Podobna sytuacja

Silna strona

Zdecydowani e silna strona

Stan obecny

Stan pożądany

PODSUMOWANIE ANALIZY Obszary działania Opoczno S.A. Paradyż (główny konkurent)

Marketing i dystrybucja Finanse

-

/

Zarządzanie ludźmi

+

Technologia Produkcja System zarządzania

/

Kolejność konkurentów

1

2

/ +

konkurent jest dużo słabszy od firmy Opoczno S.A. sytuacja porównywalna konkurent jest silniejszy od firmy Opoczno S.A.

SWOT ( na podstawie marketingu i technologii)

MOCNE STRONY
• marka wyrobu • sprawność wspomagania sprzedaży • promocja (efektywność) • asortyment produktów • ekologia procesu technologicznego • system powtórnego wykorzystywania półfabrykatów • energooszczędność procesu technologicznego • nowoczesny park maszynowy

SŁABE STRONY
Zbyt duży udział importowanych płytek w rynku wewnętrznym (56 %)

• • • • •

sezonowość rynków zbytu personel polityka cenowa innowacje produktowe nie zakończony proces prywatyzacji • poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych • brak odpowiednich certyfikatów(ISO), ułatwiających eksport na rynki zagraniczne

SZANSE
• Inwestycje krajowe i zagraniczne, napędzające koniunkturę w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej • lojalność odbiorców • sponsoring sportowców • efektywność produkcji • zakres systemu dystrybucji • współpraca z partnerami zagranicznymi • zwiększenie mocy produkcyjnych

ZAGROŻENIA
• Silna konkurencja ze strony zagranicznych producentów • jakość wykorzystywanych surowców • pojawienie się substytutów • zmiany polityczne i gospodarcze • spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego Polski, pociągające za sobą ograniczenie inwestycji w budownictwie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful