Przegląd Zachodni

Czasopismo naukowe Instytutu Zachodniego ukazuje się nieprzerwanie od ponad sześćdziesięciu lat. Problematykę czasopisma określa hasło: Polska – Niemcy – Europa. Jest ono odzwierciedleniem aktualnego profilu badawczo-naukowego Instytutu. Jednakże łamy czasopisma są zawsze chętnie udostępniane zarówno uznanym autorom krajowym i zagranicznym, jak i debiutującym, których zainteresowania naukowe dotyczą Europy i świata. Poszczególne zeszyty posiadają stałą strukturę wewnętrzną z podstawowymi działami: artykuły, materiały, przeglądy i komentarze, polemiki i dyskusje, oceny i omówienia, z kroniki naukowej. Czasopismo ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy, dociera do wielu instytucji naukowych, politycznych i społecznych, bibliotek, archiwów i indywidualnych czytelników w kraju i w ponad 25 państwach świata. Abstrakty artykułów publikowane są w języku angielskim.