You are on page 1of 17

Prezentacja na debat edukacyjn Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistw w dniu 1 XII 2012

Nazywam

si Jaap Schilt, jestem zastpc szefa ds. edukacji w Humanistycznym Zwizku Niemiec (HVD) za szkolenie nauczycieli przedmiotu humanistyczna Lebenskunde w Berlinie i Brandenburgii

Odowiadam

Towarzystwo Humanistyczne w Berlinie

Ca. 6.500 czonkw w Berlinie

Oferujemy min. doradztwo humanistyczne, edukacj w przedskolach i szkoach, humanistyczne ceremonie pogrzebowe, opiek spoeczn, zajcia z dziemi, modzie, dorosymi i seniorami

ponad 1.100 pracownikw i 1000 wolontariuszy

Korzystanie z oferty naszego Stowarzysznia nie zaley od indywidualnej postawy yciowej, pci, czy pochodzenia kulturowego lub etnicznego
2

Polityczna i prawna sytuacja edukacji religijnej i wiatopogldowej


Konstytucja RFN nie obowizuje w Berlinie i Brandenburgii w odniesieniu do: Obowizkowej dukacji religijnej; w zamian mona wybra nauk etyki, organizowanej przez pastwo Zapisy konstytucji dla Berlina i Brandenburgii: Edukacja religijna jest bezpatna, ale traktowana na rwni z innymi formami edukacji wiatopogldowej Etyka jest obowizkowa w klasach 7 do10 i jest organizowana przez pastwo

Pocztki edukacji humanistycznej w Berlinie


1. 2. 3.

Wczesne lata 80te ubiegego wieku Reformatorskie podejcie do edukacji: Uczenie si przez dziaanie Skupienie si na projektach i konkretnych efektach Skupienie si na korelacji midzy umysem, ciaem, emocjami i rodowiskiem politycznospoecznym, oraz krytyczny stosunek do wiatopogldu religijnego

Jak otrzyma wsparcie dla osignicia celu, czyli zorganizowania w szkole lekcji Lebenskunde (etyki humanistycznej)

Wskazane

jest wsparcie od: Politykw i partii politycznych Dyrekcji szkoy Nauczycieli Rodzicw

Przyrost liczby uczniw edukacji humanistycznej w Berlinie


Humanistische Lebenskunde Entwicklung der Teilnehmer/innen
60000

Teilnehmer/-innen

52.000 36.656 27.017

50000 40000 30000 20000 10.143 10000 178 0 1984/85 1989/90 1994/95 1999/00 2004/05 2011/12 1.000

Schuljahr

Uczniowie i nauczyciele w edukacji humanistycznej


cznie okoo 260.000 uczniw w smym Berlinie 53.811 uczniw humanistycznej Lebenskunde (18% z 260.000) W szkoach podstawowych 80% uczszcza dobrowolnie na religi lub edukacj humanistyczn W Brandenburgii (zaczlimy w r. 2007) mamy 1.600 uczniw 340 nauczycieli zatrudnionych na penym etacie przez HVD Berlin-Brandenburg, oraz dodatkowo: 120 nauczycieli zatrudnionych przez wadze owiatowe Berlina i Brandenburgii, uczcych edukacji humanistycznej w wymiarze 2-4 godziny tygodniowo

Tylko 40% mieszkacw Berlina naley do wsplnot religijnych


Protestanci

660.006 Katolicy 318.284 ydzi 10.541 Muzumanie 249.000 Inne religie ok. 112.000 Czy zatem 60% to humanici? Niestety tak jeszcze nie jest Do HVD Berlin Brandenburg naley 6.700

2008: 28 milionw obywateli Niemiec nie naley do adnej religii

Postrzeganie uczu innych

Rozwj postawy uczniw w edukacji humanistycznej


Kompetencje wasne: troszczenie si o siebie i innych, wyraanie i rozumienie emocji Kompetencje spoeczne: odpowiedzialne dziaania i odczucia, dyskusje i spory, akceptacja rnic Kompetencje specjalne humanistyczne: co to s prawa czowieka? Jaka jest ich histroria etc? Co one maj wsplnego z samostanowieniem? Kompetencje metodologiczne: odgrywanie rl; zadawanie pyta filozoficznych, rozmawianie i mylenie o nich; prezentacja idei i wynikw dziaa etc.

Eksperymenty dot. relacji samostanowienia i odpowiedzialnoci za nie (Zabawa w pomaganie)

Ksztatowanie krytycznego nastawienia do dyskryminacji, nauka postpowania wobec innych sposobw ycia

Bieda i bogactwo jak podzieli sodycze, gdy szanse ich otrzymania s nierwne?

Czy czowiek i mapy maj wsplnego przodka?


Teoria ewolucji i religijna historia stworzenia

Nauka powanego traktowania pyta i nauka krytycznego mylenia

Warunki rozwoju postawy demokratycznej


Dzieci i modzie dowiadczaj bycia akceptowanym Jest to warunek dla nabycia pewnoci siebie, nauczenia si empatii i nauki jako takiej Dowiaczanie krytycznych pyta i sporw, take ze strony dorosych Dyskutowanie wasnych pyta moralnych, oraz pyta dotyczcych znaczenia sytuacji, zachowa i ycia Dwiadczanie bycia odpowiedzialnym za dziaania w grupie oraz podejmowanie decyzji w grupie Refleksja i dowiadczanie korelacji samostanowienia i solidarnoci w ramach grupy i w spoeczestwie Tolerancja