PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

Miłosz Stępiński UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Osiedle w Brazylii

HISTORIA PRZEPISÓW PIŁKARSKICH

W połowie XIX w. w Anglii grano jeszcze zarówno rękoma jak i nogami zgodnie z zasadą "chwytaj i odbijaj piłkę jak ci wygodniej". Każda szkoła posiadała własne reguły dotyczące wymiarów piłki, placu gry i ilości dozwolonych zagrań ręką. Zawodnik, który był w posiadaniu piłki, biegł dopóki jej nie stracił. Podstawę dzisiejszych przepisów dali studenci Uniwersytetu w Cambridge oraz przedstawiciele szkół w Eton, Harrow, Winchester, Shrewsbury i Rugby. W 1848 roku - "Cambridge Rules" - jedenaście punktów, według których miały się toczyć mecze.

5 litrów farby

HISTORIA PRZEPISÓW PIŁKARSKICH
  

Wymiary piłki nie były ustalone Nie stosowano spalonego Nie było sędziego, wszystkie kontrowersje uzgadniali kapitanowie obu drużyn. 26 października 1863 "Football Association" (F.A) wydała pierwsze oficjalne przepisy gry z których do dziś są (m.in. wymiary boiska, organizacja gry, odstęp od piłki przy sfg itd.) W 1866 r. wprowadzono przepis o spalonym.

Plaża w Murmańsku

HISTORIA PRZEPISÓW PIŁKARSKICH

  

Od 1873 r. – sędziowie poza boiskiem (umpire). Pierwszy sędzia na boisku - 1890 r. „Umpire" przeistaczają się w sędziów liniowych. 1876 r. - zezwolono bramkarzowi na grę rękoma! 1883 r. – wprowadzono poprzeczkę. 1885 r. - ustalono liczbę graczy. 1891 r. - wprowadzono rzut karny i siatki do bramek.

HISTORIA PRZEPISÓW PIŁKARSKICH

lata 20. XX wieku - zmieniono przepis o spalonym. 2000 r. - bramkarzowi nie wolno łapać piłki do rąk, jeżeli podał ją nogą zawodnik własnej drużyny. Wprowadzono przepis o arbitrze technicznym i zasadę 6 sekund. 2005 r. - nową interpretacja przepisu o spalonym oraz ustalono odległość obrońcy od wyrzucającego aut.

1. Boisko
        

Wymiary: dł. <110 m >100 m, a szer. <75 m i >64 m. Linie o szer. 12 cm. Dłuższe linie - boczne, a krótsze bramkowe. Linia środkowa dzieli boisko na 2 połówki. Na jej środku - punkt środkowy o promieniu 9,15 m. otoczony kołem środkowym. Pole bramkowe, pole karne, pole rożne. Bramki – na środku linii bramkowej. Wymiar - 7,32 m x 2,44 m. Słupki bramkowe (białe) o przekroju kwadratowym lub prostokątnym muszą posiadać krawędzie lekko zaokrąglone. Dopuszcza się stosowanie bramek metalowych o przekroju owalnym i okrągłym.

2. Piłka
    

Piłka – rozmiar nr. 5, skórzana lub syntetyczna. Obwód - < 71 cm i > 68 cm. Waga – ok. 450 g. Ciśnienie powietrza - 0,6 - 0,7 atmosfery. O przydatności piłki do gry rozstrzyga wyłącznie sędzia.

3. Ilość zawodników
  

2 drużyny po 11 zawodników w tym jeden bramkarz. Minimalna liczba zawodników na boisku – 7 Liczba rezerwowych – różna w zależności od rozgrywek. W trakcie meczu można dokonać 3 zmian zawodników (w tym bramkarza). Liczba zawodników na ławce rezerwowych

4. Ubiór zawodników
 

  

Zawodnik nie może nosić niebezpiecznych rzeczy w tym łańcuszków i pierścionków. Ubiór zawodnika składa się z: koszulki, krótkich spodenek, ochraniaczy w całości zakrytych przez getry i obuwia (buty piłkarskie, trampkokorki). Koszulki z numerami na plecach. Ubiór bramkarza powinien różnić się kolorem od ubioru innych zawodników i sędziów. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić o zawodów w ubiorach tego samego lub bardzo podobnego koloru, drużyna gości ma obowiązek, na polecenie sędziego, zmienić ubiór.

   

 -

Prowadzi zawody. Czuwa nad przestrzeganiem przez graczy przepisów gry i rozstrzyga we wszystkich spornych przypadkach. Decyzje sędziego są ostateczne i nie podlegają komentarzom. Ma prawo udzielać zawodnikom napomnienia i wykluczać z gry za popełnione przewinienia, wymierzać kary w formie rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich. Sędzia zakończy zawody przed czasem jeżeli m.in.: jedna z drużyn zostanie zdekompletowana, jedna z drużyn samowolnie zejdzie z boiska, jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony, zawodnik wykluczony nie opuści boiska w ciągu 2 minut, nie można wymienić piłki, chorągiewki lub połamanej bramki. podczas zawodów publiczność wtargnie na boisko i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut, publiczność ponownie wtargnie na boisko, zachowanie się publiczności zagraża bezpieczeństwu publicznemu, a brak jest dostatecznej liczby porządkowych, boisko stanie się niezdatne do gry, zapadną ciemności, uniemożliwiające prowadzenie gry.

5. Sędzia główny

6. Sędziowie liniowi
 

Mają zadanie wskazywać m.in.: kiedy piłka jest poza grą, której drużynie przysługuje rzut z rogu, od bramki lub wrzut, kiedy jest spalony, kiedy w jego otoczeniu nastąpiło przewinienie, które sędzia główny mógł nie zauważyć, gdy zgłaszana jest wymiana zawodnika. Sędzia główny może nie uwzględnić sygnalizacji sędziego liniowego

7. Czas trwania gry
  -

Czas gry wynosi – 2 x 45 min. Czas gry przedłuża sędzia według własnego uznania za: wszelkie nienormalne przerwy, stracony czas gry spowodowany nieszczęśliwymi wypadkami lub innymi przyczynami dla wykonania rzutu karnego, zarządzonego w normalnym czasie gry Czas trwania przerwy po zakończeniu pierwszej połowy gry nie powinien przekroczyć 15 minut.

8. Rozpoczęcie gry
       

Przed rozpoczęciem zawodów - losowanie za pomocą monety o pierwszeństwo wyboru połowy boiska lub rozpoczęcia gry. Drużyna wygrywająca ma prawo wyboru połowy boiska lub rozpoczęcia gry. Po gwizdku sędziego, zawodnik zaczyna grę kopnięciem piłki leżącej w punkcie środkowym na połowę boiska przeciwników. Każdy zawodnik musi znajdować się na własnej połowie boiska, a przeciwnicy ponadto - co najmniej o 9,15 m od piłki. Piłka jest w grze dopiero wtedy, gdy jest kopnięta i poruszy się. Rozpoczynający nie może dotknąć piłki po raz drugi dopóki ta nie zostanie zagrana lub dotknięta przez innego zawodnika. Po zdobyciu bramki rozpoczęcia gry przeprowadza w sposób identyczny, a grę wznawia zawodnik drużyny, która bramkę straciła. Po przerwie, przed ponownym rozpoczęciem gry, przeprowadza się zmianę stron boiska. Grę rozpoczyna zawodnik drużyny, która na początku gry nie rozpoczynała.

9. Piłka w grze i poza grą
 -

Piłka jest poza grą: jeżeli całym swoim obwodem przejdzie po ziemi lub w powietrzu poza linię bramkową czy boczną, jeżeli gra została przerwana przez sędziego, Piłka jest w grze w każdym innym czasie od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia gry.

10. Kiedy jest bramka

  -

Bramka jest zdobyta, jeśli piłka przejdzie całkowicie linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi pod poprzeczką, i nie zostały przy tym złamane przepisy gry i sędzia odgwizdał bramkę. Bramka może być zdobyta z: akcji, rzutu wolnego bezpośredniego, rzutu karnego, rzutu z rogu, rozpoczęcia gry. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z: rzutu wolnego pośredniego i bezpośredniego, jeżeli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu, rzutu od bramki, autu i rzutu sędziowskiego.

11. Spalony
 

  

Zawodnik jest na pozycji spalonej, jeżeli znajduje się na połowie przeciwnika bliżej linii bramkowej niż piłka lub co najmniej dwóch przeciwników. Zawodnik jest spalony i ukarany jeżeli w momencie dotknięcia lub zagrania piłki przez współpartnera znajdował się na pozycji spalonej i dotknął piłkę. Zawodnik nie może być uznany przez sędziego jako spalony: kiedy przejmie piłkę bezpośrednio z rzutu do bramki, z rzutu z rogu, z wrzutu z autu lub rzutu sędziowskiego. Za spalony sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej Wykonany jest przez zawodnika drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie zaszło popełnione przekroczenie

12. Gra niedozwolona
 -

Zawodnik, który dokona rozmyślnie jednego z 9 następujących przewinień: kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, podstawi nogę przeciwnikowi, skoczy na przeciwnika, zaatakuje przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny, zaatakuje przeciwnika od tyłu, mimo że ten mu nie przeszkadza, uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika albo plunie na niego, zatrzyma przeciwnika, odpycha przeciwnika, zagra piłkę ręką winien być ukarany rzutem wolnym bezpośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca, gdzie nastąpiło wykroczenie. Zawodnik drużyny broniącej, który dokona rozmyślnie na własnym polu karnym jednego z wyżej wymienionych dziewięciu przewinień zostanie ukarany rzutem karnym.

12. Gra niedozwolona cd.
 -

-

Zawodnik, który dokona jednego z następujących przewinień: gra w sposób niebezpieczny usiłuje kopnąć piłkę trzymaną przez bramkarza podnosi nogi zbyt wysoko lub pochyla głowę zbyt nisko wykonuję tzw. nakładkę wybije lub usiłuje wybić piłkę z rąk bramkarza utrudnia bramkarzowi wznowienie gry nieprawidłowo blokuje piłkę ciałem opóźnia celowo grę winien być ukarany rzutem wolnym pośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie. Ponadto rzut wolny pośredni dyktuje się również, gdy: bramkarz trzyma piłkę dłużej niż 6 sek. ponownie złapie upuszczoną futbolowkę dotknie piłkę podaną przez partnera z autu lub częścią ciała poniżej kolana po spalonym.

12. Gra niedozwolona cd.
 -

Zawodnik winien być ukarany napomnieniem, jeżeli: wejdzie lub powróci na boisko celem włączenia się do gry bez zgody sędziego. uporczywie narusza przepisy gry, słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie z rozstrzygnięć sędziego odmawia wykonania rozpoczęcia lub wznowienia gry oraz wykonania rzutu karnego odmawia obrony bramki przy rzucie karnym gra na czas nie zachowa odległości od piłki podczas SFG powtórne, rozmyślne, nieprawidłowe wykonanie rozpoczęcia względnie wznowienia gry używa słów wulgarnych celowo zagra piłkę ręką

12. Gra niedozwolona cd.
 -

Zawodnik winien być wykluczony z gry i usunięty z boiska, jeżeli: Zachowuje się w sposób grubiański, wybitnie niesportowy lub gra brutalnie, Otrzyma ponowne upomnienie, Uniemożliwia przeciwnikowi zdobycie bramki w 100% sytuacji faulując lub zagrywając piłkę ręką, Bramkarz interweniuje rękoma poza polem karnym, Zawodnik wykonuje wślizg od tyłu, Wykona lub próbuje wykonać brutalny faul, Uderzy lub słownie znieważy któregoś z zawodników lub sędziego.

12. Gra niedozwolona cd.
   

Kwestia wślizgu Kwestia ręki. Rozmowy z sędzią. Atakowanie przeciwnika ciałem

13. Rzut wolny
 -

Rzuty wolne dzielą się na dwie grupy: bezpośrednie, z których można uzyskać bramkę bezpośrednio (tylko na drużynie, która zawiniła) pośrednie, z których bramka może być zdobyta tylko wtedy, kiedy piłka zanim wpadnie do bramki zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika (poza wykonawcą rzutu). Podczas wykonywania rzutu wolnego – przeciwnicy są > 9,15 m od piłki, chyba że zawodnik stoi na własnej linii bramkowej między słupkami. Piłka musi leżeć nieruchomo, a wykonawcy nie wolno jej powtórnie zagrać, zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika.

14. Rzut karny
  

 

Rzut karny wykonuje się na gwizdek sędziego z punktu karnego. Przy wykonywaniu rzutu karnego wszyscy zawodnicy muszą się znajdować: w obrębie boiska poza polem karnym, z wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej i zawodnika wykonującego rzut karny w odległości przynajmniej 9,15 m od punktu karnego za linią piłki. Bramkarz drużyny broniącej musi znajdować się na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami bramkowymi, twarzą do boiska, dopóki piłka nie zostanie zagrana. Zawodnik wykonujący rzut karny musi kopnąć piłkę do przodu, bez zatrzymywania się. Z rzutu karnego bramka może być zdobyta bezpośrednio lub pośrednio.

15. Wrzut z linii bocznej
   

 

 

Jeżeli piłka całym obwodem przekroczy linię boczną. Grę wznawia zawodnik drużyny, która ostatnio nie dotknęła piłki Wrzuca ją na boisko z miejsca przekroczenia linii. Wykonawca musi być zwrócony twarzą do boiska, a obiema stopami stać na linii bocznej lub na zewnątrz niej. Wrzut powinien być wykonany nie dalej niż 1 m od linii bocznej, oburącz i zza głowy. Piłka jest w grze, gdy znajdzie się w obrębie boiska, lecz nie może być zagrana przez wykonawcę wrzutu zanim nie zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika. Bezpośrednio z wrzutu bramka nie może być zdobyta. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą się znajdować co najmniej 2 m od piłki.

16. Rzut sędziowski
  -

Rzut sędziowski wykonuje sędzia przez opuszczenie piłki z ręki, trzymanej na wysokości swojej piersi, bez sygnału gwizdka, między dwóch zawodników przeciwnej drużyny. Rzutem sędziowskim wznawia się grę, wstrzymaną między innymi w następujących przypadkach: kontuzji zawodnika, zaistniałej bez naruszenia przepisów gry wejścia osoby postronnej (obce ciało) w czasie gry na boisko dotknięcia piłki w czasie gry przez osobę nieupoważnioną lub "obce ciało", z wyłączeniem okresu wykonywania rzutu karnego usuwania widzów z boiska, spoza bramek, linii bramkowych lub bocznych uszkodzenia bramki, chorągiewki rożnej lub piłki przejściowej ulewy, zamieci śnieżnej, wichury lub innego krótkotrwałego zaburzenia atmosferycznego konieczności udzielenia napomnienia zawodnikowi za przewinienie nie podlegające karze rzutu wolnego lub karnego jednakowych, jednocześnie dokonanych przewinień przez zawodników drużyn przeciwnych omyłkowego przerwania gry przez sędziego, zauważonego przed ponownym jej wznowieniem, awarii świetlnej na boisku.

17. RZUT ROŻNY
    

 

Gdy piłka opuści całym obwodem pole gry za linią końcową boiska, a ostatnim, który ją dotknął był obrońca. Grę wznawia zawodnik drużyny przeciwnej z pola rożnego Piłka musi leżeć nieruchomo w polu rożnym. Piłka jest w grze, gdy zostanie dotknięta. Wykonujący nie może dotknąć piłki po raz drugi zanim nie dotnie jej inny zawodnik. Jeżeli dotknie piłkę drugi raz zanim dotknie jej inny zawodnik na boisku – sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. Zawodnicy drużyny przeciwnej - 9 m od piłki. Z rzutu rożnego można bezpośrednio zdobyć bramkę, oprócz „samobója”.

18. WZNOWIENIE GRY OD BRAMKI
    

 

Gdy piłka opuści całym obwodem pole gry za linią końcową boiska, a ostatnim, który ją dotknął był zawodnik drużyny atakującej, grą wznawia się wykopem od bramki. Piłka jest wykopywana przez bramkarza lub innego zawodnika z dowolnego miejsca pola bramkowego. Piłka jest w grze, gdy opuści pole karne. Pozostali zawodnicy OBU drużyn muszą pozostać poza polem karnym do momentu, gdy piłka je opuści. Bramkarz lub inny zawodnik, który wykonuje wykop od bramki nie może jej dotknąć po raz drugi zanim nie dotnie jej inny zawodnik. Jeżeli któryś zawodnik dotknie piłkę zanim wyjdzie ona poza pole karne – powtórzenie wykopu. Jeżeli bramkarz lub inny zawodnik, który wykonuje wykop od bramki dotknie piłkę drugi raz poza polem karnym - rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful