Poradnik VBA: Procedury

VBA w Excelu cz.IIPoradnik VBA: Instrukcje i operatory VBA
w Excelu CZ.II
Szanowni Państwo,

W przygotowanej, przez specjalistów Cognity,
prezentacji przedstawiamy Poradnik VBA: Procedury
VBA w Excelu część II.

Zainteresowanych możliwościami zastosowania VBA w
życiu codziennym i pracy zapraszamy na
www.cognity.pl
Poradnik VBA: Wywoływanie
proceduryKurs VBA
Procedury
typu SUB
Mogą być
wywoływane na
wiele sposobów
(m.in. z poziomu
okna dialogowego
Makro, Za pomocą
niestandardowego
systemu menu, jako
zdarzenie obiektu, z
poziomu okna
Immediate i przede
wszystkim innej
procedury
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury w
tym samym moduleKurs VBA
Procedura
typu Sub
Nazwa_procedury
argument1,
argument2,…argume
nt-n Call
nazwa_procedury
(argument1,
argument2…argume
nt-n)
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury w
tym samym moduleKurs Excel
Procedura
typu SubRysowanie ”test.xls”
Call Rysowanie
(”test.xls”)
Application.Run
”Rysowanie”,
”test.xls”
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury
umieszczonej w innym moduleKurs VBA
Procedura
typu SubNazwa_modulu..naz
wa_procedury
argument1,
argument2,…argume
nt-n
Call nazwa modulu.
nazwa_procedury
(argument1,argumen
t2,…argument-n)
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury
umieszczonej w innym moduleKurs VBA
Procedura
typu SubApplication.Run
”nazwa_modulu.naz
wa_procedury”,
argument1,
argument2,…argume
nt-n.


Poradnik VBA: Wywoływanie procedury
umieszczonej w innym moduleKurs Excel
Procedura
typu Sub
Przykład:

Module1.Rysowanie”
test.xls”
Call
Module1.Rysowanie
(”test.xls”)
Application.Run”Mod
ule1.Rysowanie”.
”test.xls”
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury
umieszczonej w innym skoroszycieKurs VBA
Procedura
typu Sub
Nazwa-
projektu.nazwa-
modulu.nazwa_proce
dury argument1,
argument2,
…argument-n
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury
umieszczonej w innym skoroszycieKurs VBA
Procedura
typu Sub
Call
nazwa_projektu.naz
wa_modulu.nazwa-
procedury
(argument1,argumen
t2,…argument –n)
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury
umieszczonej w innym skoroszycieKurs Excel
Procedura
typu Sub
Application.Run”naz
wa_projektu.nazwa_
modulu.nazwa
procedury”,
argument1,
argument2,
…argument-n
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury
umieszczonej w innym skoroszycieKurs VBA
Procedura
typu Sub
Przykład:

Projekt.Module1.Rys
owanie ”test.xls”
’konieczność
utworzenia
odwołania do
Projektu1 (edytor
VBE-menu Tools –
polecenie
References…)
Poradnik VBA: Wywoływanie procedury
umieszczonej w innym skoroszycieKurs VBA
Procedura
typu Sub
Przykład:

Application.Run ”
’D:\plik001.xls’!Modul
e1.Rysowanie”,”test.
xls” ’brak
konieczności
tworzenia odwołania
do Projektu1(menu
Tools-polecenie
References…)
Zainteresowanych VBA w Excelu polecamy szkolenia z
ekspertami Cognity:
• Kurs Analiza danych z wykorzystaniem VBA.
Automatyzacja raportowania
• Kurs VBA w Excelu Przekrojowy
• Kurs VBA w Excelu Podstawowy
• Kurs VBA w Excelu Zaawansowany


Kurs VBA
Kurs VBA


Kurs Excel
Zainteresowanych tematyką VBA zapraszamy także na
Bloga Strefa Wiedzy Cognity, gdzie znajduje się więcej
artykułów w tym temacie.
Kurs VBA