Excel Samouczek: Funkcje

Wyszukiwania i Odwołania w
programie MS ExcelExcel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania
i Odwołania w programie MS Excel


Szanowni Państwo,

Zainteresowanych funkcjami w programie MS Excel
zachęcamy do lektury prezentacji przygotowanej przez
ekspertów Cognity na temat funkcji wyszukiwania i
odwołania dostępnych w MS Excel.

Na szkolenia Excel zapraszamy do Cognity; szczegóły
realizacji kursów Excel w Cognity odnajdziecie Państwo
na www.cognity.pl

Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania i
Odwołania w programie MS ExcelKurs Excel
Funkcja AdresFunkcja
Obszary


Zwraca nam
odwołanie do jedne
komórki w arkuszu
jako wartość
tekstową.

Zwraca nam liczbę
obszarów
występujących w
komputerze.
Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania
i Odwołania w programie MS ExcelKurs VBA
Funkcja
Wybierz


Funkcja
Numer
Kolumny


Wybiera nam
wartość z listy
wartości

Zwraca nam numer
kolumny z odwołania


Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania
i Odwołania w programie MS ExcelKurs Excel
Funkcja AdresFunkcja
Obszary


Zwraca nam
odwołanie do jedne
komórki w arkuszu
jako wartość
tekstową.

Zwraca nam liczbę
obszarów
występujących w
komputerze.
Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania i
Odwołania w programie MS ExcelKurs VBA
Funkcja
Liczba
Kolumn

Funkcja Weź
Dane Tabeli

Zwraca nam liczbę
kolumn


Zwraca nam dane
przechowywane w
raporcie, który ma
formę tabeli
przestawnej
Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania
i Odwołania w programie MS ExcelKurs Excel
Funkcja
Wyszukaj
Poziomo


Funkcja
Hiperłącze


Przegląda nam górny
wiersz tablicy i
zwraca nam wartości
wskazanej komórki.


Tworzy nam skrót lub
skok, który pozwala
nam otwierać
dokument
przechowywany na
serwerze sieciowym,
w sieci Internet lub w
Internecie.

Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania
i Odwołania w programie MS Excel

Kurs VBA
Funkcja
ADR.
POŚREDNIA

Funkcja
Wyszukaj
Zwraca nam
odwołanie określone
prze zwartość
tekstową.

Wyszukuje nam
wartości w sektorze
albo też tablicy.Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania
i Odwołania w programie MS ExcelKurs Excel
Funkcja Podaj
Pozycję

Funkcja
Przesunięcie

Wyszukuje nam
wartości w odwołaniu
lub tablicy.

Funkcja Zwraca nam
odwołanie
przesunięte od
danego odwołania


Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania
i Odwołania w programie MS Excel

Kurs VBA
Funkcja Wiersz

Funkcja Ile
Wierszy


Funkcja Dane
Czasu
Rzeczywistego

Zwraca nam numer
wiersza odwołania.

Zwraca nam liczbę
wierszy dla danego
odwołania.

Pobiera nam dane,
które są w czasie
rzeczywistym z
programu, który
obsługuje
automatyzację COM

Excel Samouczek: Funkcje Wyszukiwania
i Odwołania w programie MS ExcelKurs Excel
Funkcja
Transponuj

Funkcja
Wyszukaj
Pionowo

Zwraca nam
transponowaną
tablicę.

Przeszukuje nam
pierwszą kolumnę
w tablicy i przechodzi
wzdłuż wiersza, aby
zwrócić nam wartość
komórki.
Zainteresowanych funkcjami programu Excel
zapraszamy na:
• Kurs PowerPivot w MS Excel: wielowymiarowa
analiza i raportowanie z PowerPivot
• Kurs Excel Przekrojowy Zaawansowany
• Kurs Excel Przekrojowy Podstawowy
• Kurs Excel Zaawansowany


Kurs Excel
Kurs Excel


Kurs Excel
Artykuły dotyczące funkcji programu Excel znajdziecie
Państwo także na blogu Strefa Wiedzy Cognity;
szczególnie polecamy:
• MS Excel- Funkcje sumy
• Funkcje zaokrągleń w MS Excel
• Jak wykorzystać funkcję JEŻELI? CZ. I
Kurs Excel