E-BIZNES

ROZWIŃ SWOJĄ
DZIAŁALNOŚĆ Z IDEO
SP. Z O.O.!

MENU

WYBIERZ TO CO CIĘ INTERESUJE

1. E-BIZNES

2. EKSTRANET

3. E-COMERCE

4. APLIKACJE
DEDYKOWANE

5. E-LEARNING

6. HOSTING

7. INTRANET

8. SYSTEMY REKRUTACJI
PRACOWNIKÓW

9. INTEGRACJA
ROZWIĄZAŃ B2B,
B2C

10. APLIKACJE
MOBILNE

11. ELEKTRONICZNY
OBIEG
DOKUMENTÓW I
INFORMACJI

12. KONTAKT

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

E-BIZNES
SPRAWDŹ CO OTRZYMASZ OD IDEO SP. Z O. O.

Jak to działa?

Ideo Sp. z o. o. to agencja interaktywna świadcząca wysokiej jakości usługi
e-biznesowe.
E-biznes?
Obejmuje swoim zakresem komunikację biznesową w otoczeniu wewnętrznym i
zewnętrznym.
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań skutkuje sprawnym i efektywnym
prowadzeniem działalności komercyjnej.

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

E-biznes aktualnie jest obszarem, którego nie można pominąć prowadząc
działalność biznesową. Jego zadaniem jest przyspieszenie oraz ułatwienie
procesów
Postaw biznesowych.
na skuteczne rozwiązania!
Duże doświadczenie pracowników Ideo Sp. z o. o. pozwala na wypracowanie

E-MARKETING

JAK DZIAŁA E-MARKETING?

Wymagania klienta

Analiza
przedwdrożeniowa

Aplikacje
dedykowane

Logito

Systemy
transakcyjne i CRM

Ekstranet

Intranet

Konsulting

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Efektywna komunikacja w

EKSTRANET

JAK TO DZIAŁA?

CO TO JEST EKSTRANET?
Jest to sposób komunikacji nieco szerszy od tego co oferuje Intranet, ze względu na
włączenie wybranych użytkowników zewnętrznych. System ekstranetowy wprowadza
do obiegu oprócz pracowników również największych klientów i partnerów
biznesowych. Więcej informacji pod adresem http://www.ideo.pl/ebiznes/ekstranet/

MOŻLIWOŚCI EKSTRANETU

Niższe koszty

Zwiększenie
Dostęp do części Realizacja procesu
lojalności klientów
zamawiania
zasobów
produktów
przedsiębiorstwa

CORPORATE

MADE BY: LOUIS TWELVE

System szkoleń

E-COMERCE

SPRZEDAŻ ONLINE

USŁUGI
Wdrożenie systemy ecommerce obejmuje
poszczególne etapy:
• określenie szans i
zagrożeń dla grupy
docelowej;
• wsparcie sprzedaży;
• projektowanie architektury
informacji;
• projekt graficzny;
• wprowadzenie systemu;
• kampania informacyjna;
• analiza.

SKUTECZNOŚĆ
Ideo Sp. z o. o. oferuje
najnowocześniejsze oprogramowanie
do którego należy platforma CMS Edito.
Do głównych zalet tego
oprogramowania można zaliczyć:
łatwa obsługa;
bezpieczeństwo danych;
możliwość rozbudowy;
dopasowanie do potrzeb klienta;
integracja z modułem newslettera;
nieograniczona ilość kategorii;
konta użytkowników z historią;
zintegrowane systemy płatności;
łatwe dokonywanie zakupów.

WIĘCEJ
Więcej informacji pod adresem:
CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE
http://www.ideo.pl/ebiznes/e-commerce-sklepy-internetowe/

APLIKACJE DEDYKOWANE
PRZYDATNE INFORMACJE

Co to jest aplikacja dedykowana?

Jest to system zaprojektowany i oprogramowany całkowicie od podstaw. Może
być to również istniejące oprogramowanie znacząco zmienione i dostosowane do
potrzeb klientów.

Jak Ideo Sp. z o.o. wdraża aplikacje dedykowane:

Analiza potrzeb

Do tego etapu należą m.in.:
rozpoznanie
zapotrzebowania
klienta
oraz
zebranie
niezbędnych funkcjonalności.

Projekt funkcjonalny systemu

Otrzymane dane z poprzedniego
etapu są analizowane przez zespół
wdrożeniowy. Następnie powstaje
projekt funkcjonalny zawierający opis
funkcjonalności. Po jego akceptacji
przechodzi się do właściwej realizacji.

Wdrożenie, testy, uruchomienie

Na bazie projektu funkcjonalnego powstaje główny projekt aplikacji, który
następnie jest wdrażany i testowany. Po akceptacji projekt jest
udostępniany klientom
końcowym.
CORPORATE
MADE
BY: LOUIS uzyskać
TWELVE
Więcej informacji
można
pod adresem:
http://www.ideo.pl/ebiznes/aplikacje_dedykowane/

E-LEARNING

SZKOLENIA ZDALNE

IDEO SP. Z O.O. OFERUJE:

CZYM JEST ELEARNING?

Jest to szkolenie ludzi przy
zastosowaniu mediów
elektronicznych do których
można zaliczyć: Internet,
Intranet, Ekstranet i materiały
elektroniczne.
E-learning ma szerokie
zastosowanie w biznesie.
Wiele firm wykorzystuje
distance learning lub chce go
wdrożyć. Wpływ na to ma
szeroki zakres możliwości
oferowanych przez tę formę
kształcenia. Można do nich
zaliczyć. Dostosowanie tempa
nauczania oraz wybór formatuplatformę e-learningową;
pomoc w przygotowaniu
materiałów edukacyjnych;
konsulting.

Więcej pod adresem:
http://www.ideo.pl/ebiznes/e-lear
ning/

ZALETY:obniżenie kosztów;
oszczędność czasu;
dowolna liczba kursantów;
monitorowane wyniki
nauczania.

HOSTING

ZAAWANSOWANE USŁUGI

CO DAJE HOSTING OD IDEO SP. Z O.O.?
Firma oferuje nowoczesne serwery znajdujące się w
centrach hostingowych. W zależności od zapotrzebowania
pakiety dopasowywane są do wymagań klienta.
Oferta kierowana jest do małych jak i średnich firm, które w
sposób profesjonalny chcą wykorzystać nieograniczone
możliwości Internetu.

O HOSTINGU:

firma utrzymuje 2,5 tys. domen;

na serwerach założonych jest prawie 5 tys. skrzynek pocztowych;

miesięczny transfer przekracza 3 500 GB.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http
://www.ideo.pl/ebiznes/hosting/

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

INTRANET

PRZYSPIESZ KOMUNIKACJĘ W FIRMIE

Co to jest?
REDUKCJA KOSZTÓW

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE W
JEDNYM MIEJSCU

ŁATWY DOSTĘP DO
DANYCH ORAZ
SKRÓCENIE CZASU
ICH POSZUKIWANIA

BUDOWA KULTURY
ORGANIZACYJNEJ
CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Intranet umożliwia poprawienie komunikacji wewnątrz firmy.
Powstały serwis działa z poziomu przeglądarki i jest przeznaczony
tylko dla pracowników danej jednostki. Jego otwarta architektura
umożliwia integrację z istniejącymi systemami.
MOŻLIWOŚĆ
ROZBUDOWY

Więcej informacji można uzyskać pod
adresem: http://www.ideo.pl/ebiznes/intranet/

UŁATWIENIE WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY PRACOWNIKAMI

BAZA WIEDZY
FIRMOWEJ

SYSTEMY REKRUTACJI
PRACOWNIKÓW
ZADBAJ O PROFESJONALNĄ KADRĘ!

REKRUTACJA
ELEKTRONICZNA

PROSTE
DODAWANIE
OFERT

MOŻLIWOŚĆ DODANIA
MOŻLIWOŚĆ
ZADANIA DLA
PRZEPROWADZENIA
WYSELEKCJONOWANYC
TESTÓW NA
H KANDYDATÓW
APLIKANTACH


Dobry
pracownik

Dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii
można dotrzeć z ofertą pracy
do szerokiego grona
potencjalnych pracowników.
System E-kandydat jest to
innowacyjne narzędzie

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

ułatwiające przeprowadzenie
całego procesu rekrutacji
pracowników.

FILTROWANIE
KANDYDATÓ
W

BRAK
KONIECZNOŚCI
POSIADANIA
SERWERÓW

DOSTĘP DO
OFERT
PRZEZ
INTRANET

Więcej informacji można uzyskać pod
adresem:
http://www.ideo.pl/ebiznes/e-rekrutacja/

INTEGRACJA ROZWIĄZAŃ B2B, B2C

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI

Aby uniknąć rozproszenia informacji Ideo Sp. z o.o. oferuje usługę integracji
własnych aplikacji.

Oferowana usługa obejmuje między innymi:

integrację procesów biznesowych;

integrację aplikacji działających na różnorodnych platformach;

integrację wiedzy z różnych aplikacji;

integrację zasobów (intranet, ekstranet);

integrację baz danych;

integrację istniejących baz danych z różnymi aplikacjami.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem
http://www.ideo.pl/emarketing/pozycjonowanie/

APLIKACJE MOBILNE

UŁATW SOBIE ŻYCIE!

Aplikacje mobilne są to programy umożliwiające
pracę przy zastosowaniu urządzeń mobilnych.
Każdego dnia ułatwiają one życie managerom,
przedstawicielom handlowym i innym pracownikom.
Aplikacje Offline
Tego typu aplikacje nie
mają dostępu do
Internetu. Należą do
nich kalkulatory, gry
itp.
Aplikacje klienckie
Są to interfejsy
dostępowe do aplikacji
stacjonarnych.
Wymagają dostępu do
Internetu oraz bazy
danych (serwera).

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Więcej informacji pod adresem:
http://www.ideo.pl/ebiznes/aplikacje-mobilne/

A

Aplikacje WEB
Są to responsywne strony www
umożliwiające obejrzenie treści na
mniejszym ekranie.

Dystrybucja rozwiązań
mobilnych
App Store
Android Market
Windows Phone Marketplace

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I
INFORMACJI
CO TO DAJE?


SUKCES!

Tego typu oprogramowanie zwiększa
efektywność, wprowadza
usystematyzowanie procesów
biznesowych, redukuje koszty i wprowadza
porządek.

Sprawne zarządzanie dokumentacją w
firmie to klucz do sukcesu! Odpowiedni
workflow gwarantuje zmniejszenie ilości
dokumentów,

CZAS

PRACOWNIK

a

przetwarzania.
oprogramowanie

KLIENT

DOKUMENT

zarządzania
sprawnie

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

także

skraca

czas

Logito

jest

to

do
dokumentacją,

zautomatyzuje

spójnego
które
procesy

zachodzące w obrębie dowolnej firmy.
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:
http://www.ideo.pl/ebiznes/elektroniczny-obieg-dokumentow/

KONTAKT

SPRAWDŹ NAS!

Siedziba
ul. Nad Przyrwą 13
35-234 Rzeszów
tel.: +48 17 860 21 86
fax.: +48 17 86 111 71
rzeszow@ideo.pl

Oddział w
ul.
Bukowińska 8/511
Rzeszowie
02-703 Warszawa
tel.: +48 22 24 41
777
warszawa@ideo.pl
Formularz
http://www.ideo.pl/kontakt/formularz-kontakt
owy/