INNOWACYJNE

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU
E-GOV I E-CONSULTING OD
IDEO SP. Z O.O.

MENU

WYBIERZ TO CO CIĘ INTERESUJE

1. E-GOV

2. ELEKTRONICZNY OBIEG
DOKUMENTÓW I
INFORMACJI

4. BIP

5. APLIKACJE INTERNETOWE
DLA URZĘDÓW

6. E-KONSULTING

7. BADANIA UŻYTECZNOŚCI

9. PROJEKTOWANIE
FUNKCJONALNE

10. STRATEGIA
MARKI

12. KONSULTING I
CORPORATE
OPRACOWANIE
STRATEGII

13.
SZKOLENIA

MADE BY: LOUIS TWELVE

3. SERWISY
INTERNETOWE

8. NOWA PERSPEKTYWA
FINANSOWA 2014
-2020
11. PRAWO W INTERNECIE
– REGULAMIN STRONY
WWW
14. KONTAKT

E-GOV
INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Jak to działa?

E-gov jest to obszar działań Ideo Sp. z o.o. w zakresie informatyzacji
administracji oraz innych jednostek.
Dzięki
podejmowanym
działaniom
mającym
na
celu
zwiększenie
informacyjności obywateli, urzędy są w stanie prężnie funkcjonować oraz
szybciej świadczyć swoje usługi. Obszar e-government wymaga zwiększenia
komunikacji z obywatelami, przez co działalność Ideo Sp. z o.o. jest niezbędna.
Oferta firmy obejmuje między innymi elektroniczny obieg dokumentów Logito i
projektowanie portali internetowych. Firma oferuje również Biuletyn Informacji
Publicznej.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.ideo.pl/egov/

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Postaw na skuteczne rozwiązania!

ELEKTRONICZNY OBIEG
DOKUMENTÓW I INFORMACJI
ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

CO TO JEST OBIEG DOKUMENTÓW?

Jest to autorskie oprogramowanie Logito, które umożliwia obieg dokumentów, a
także zwiększenie bezpieczeństwa danych. Wprowadzenie tego typu rozwiązań
umożliwia w pełni zarządzać transferem informacji co poprawia efektywność
realizacji zadań. Więcej informacji można uzyskać pod adresem
http://www.ideo.pl/egov/elektroniczny_obieg_dokumentow/

KORZYŚCI

Niższe koszty
CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Uporządkowanie
Zwiększenie Usystematyzowanie
obiegu dokumentów
efektywności danej
procesów
w placówce
placówki
biznesowych

SERWISY INTERNETOWE

NOWOCZESNE SERWISY DLA PLACÓWEK PUBLICZNYCH

SERWISY OD IDEO SP. Z O.O.
Oferta Ideo Sp. z o.o. obejmuje zaprojektowanie portalu,
który będzie obejmował aktualności, ankiety, subskrypcja,
oferty

przetargowe,

banerami

oraz

forum

galerie,

system

dyskusyjne.

do

zarządzania

Wszystkie

tworzone

portale są dostosowywane do potrzeb danej placówki.

ROZWÓJ
Do każdego projektu wdrażany jest system Edito CMS aby
każdy klient mógł samodzielnie zarządzać treścią. Ponadto
każdy portal miejski może być zintegrowany z Biuletynem
Informacji Publicznej oraz aplikacją Wirtualny Urząd.

CORPORATE
Więcej informacji
można uzyskać pod adresem: http
MADE BY: LOUIS TWELVE

://www.ideo.pl/egov/serwisy_internetowe/

BIP

PROSTE ZARZĄDZNIE TREŚCIĄ

BIP dla każdego
Serwis oparty o system ires_BIP nie wymaga od
użytkowników

specjalistycznych

umiejętności

wystarczy znajomość systemu Windows oraz edytora
tekstów. System posiada funkcjonalności umożliwiające
tworzenie

struktury

biuletynu

oraz

formatowanie

informacji.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem http
://www.ideo.pl/egov/bip/

APLIKACJE INTERNETOWE DLA URZĘDÓW

AUTOMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH – SPOSÓB DZIAŁANIA

Ideo Sp. z o. o. oferuje dla swoich klientów
nowoczesne i funkcjonalne aplikacje dla urzędów:
PROJEKT FUNKCJONALNY SYSTEMU

Zebrane dane są analizowane
przez zespół wdrożeniowy i
spisane
w
projekcie
funkcjonalnym
pod
ciągłym
nadzorem klienta. W ten sposób
powstają funkcjonalności i ich
szczegółowa charakterystyka.

ANALIZA POTRZEB

Prawidłowe rozpoznanie potrzeb i
zebranie
potrzebnych
funkcjonalności decyduje o sukcesie
projektu. Ten etap polega na
wysłaniu
do
klienta
zespołu
składającego się ze specjalistów aby
poznać potrzeby.

WDROŻENIE, TESTY, URUCHOMIENIE

CORPORATE

Na bazie projektu funkcjonalnego powstaje projekt końcowy. Na tym etapie
przeprowadzane są testy aplikacji pod nadzorem klienta. Po zaakceptowaniu
projektu ten zostaje wdrażany dla użytkowników końcowych.

MADE BY: LOUIS TWELVE

Więcej

informacji

pod

adresem:

E-KONSULTING
NIEZBĘDNE WSPARCIE DLA KAŻDEGO!

Jak to działa?

Działalność doradcza Ideo Sp. z o.o. ma na celu udzielenie wsparcia
firmom oraz organizacjom aby te mogły polepszać swoje wyniki.
Pomoc obejmuje analizę obecnej sytuacji i opracowywanie planów rozwoju i
szkolenia.
Do zalet e-konsultingu można zaliczyć:
- zebranie pomysłów do projektu oraz wniosków na temat organizacji i jej
strategii
- dostęp do niezbędnej wiedzy (transfer wiedzy)
- wsparcie przy jednorazowych projektach

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Zakres świadczonych usług obejmuje konsulting w strategicznych
obszarach działalności firm w Internecie. Olbrzymie doświadczenie Ideo sp.
z o.o. zapewnia fachowe wsparcie każdej firmy.

Zadbaj o niezbędne wsparcie

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.ideo.pl/konsulting-marketingowy/

BADANIA UŻYTECZNOŚCI
SPRAWDŹ CZY TWOJA STRONA JEST PRZYJAZNA UŻYTKOWNIKOM

Co to są użyteczne strony?

Użyteczne strony zawierają ergonomiczne interfejsy umożliwiające szybkie
dotarcie
do
potrzebnych
informacji.
Ponadto
wywołują
zadowolenie
użytkowników oraz zwiększają ilość ich powrotów.

Profesjonalnie zaprojektowana strona www zwiększa obroty
sklepu internetowego od 100% do 400%.

Oferta
Ideo Sp. z o.o. oferuje swoim klientom optymalizację ich
obecnej strony oraz stworzenie zupełnie nowej. Usługa ta
skierowana jest w głównej mierze do osób planujących
ulepszenie lub zmianę obecnego serwisu. Z oferty mogą
również skorzystać ci, którzy wdrożyli już serwis i chcą poznać
opinię na jej temat.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://www.ideo.pl/konsulting-marketingowy/badania-uzytecznos
CORPORATE
ci/
MADE BY: LOUIS TWELVE

NOWA PERSPEKTYWA
FINANSOWA 2014 - 2020
POZYSKAJ ŚRODKI NA INNOWACJE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
ma na celu współfinansowanie projektów
badawczo-rozwojowych dotyczących
wdrożenia innowacyjnych produktów lub
usług.
Przykładowe działania:
• Zakup sprzętu i oprogramowania;
wspomagającego e-usługi;

Rozwój działalności on-line;

Zakup licencji na oprogramowanie;

Uruchomienie portalu
multimedialnego;

Wsparcie szkoleniowe z zakresu
handlu elektronicznego;

I inne...
CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

1
0

http://www.ideo.pl/konsulting-marketingowy/dotacje-unijne/nowa-per

PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNE

STWÓRZ IDEALNĄ APLIKACJĘ

NA CZYM TO POLEGA?

Projekt funkcjonalny jest
tworzony przed rozpoczęciem
prac nad systemem.
Jest to najważniejszy
dokument decydujący o
przyszłym sukcesie lub jego
braku. Projekt funkcjonalny
powstaje na bazie
obejmującej oczekiwania
klienta i jego wymagania.
Tworzenie takiego projektu
polecane jest szczególnie przy
rozbudowanych aplikacjach,
serwisach www, intranetach,
portalach i sklepach
internetowych.

Projekt
funkcjonalny
dotyczy
budowy
strony
głównej
oraz
najważniejszych podstron i
obejmuje między innymi:


Widok głównych podstron;
Układ i opis funkcjonalności;
Opis
mechanizmów
udostępnionych
użytkownikom
i
administratorom;
Rozplanowanie
treści
na
stronie.

ZALETY:
Więcej
pod adresem:
http://www.ideo.pl/konsulting-m
• Przygotowanie wyceny;
arketingowy/projektowanie-funkc
• Eliminacja
jonalne/
nieporozumień;
• Przyspieszenie realizacji
projektu;

STRATEGIA MARKI

ZADBAJ O SWOJĄ MARKĘ!

Strategia marki polega w głównej mierze na indywidualnym
podejściu do klienta. Odpowiednio dobrana gwarantuje
stworzenie idealnego wizerunku. Wypracowanie strategii jest
długofalowym procesem i opiera się na współpracy wielu
czynników.
Więcej pod adresem:
http://www.ideo.pl/konsulting-marketingowy/strategia-marki/

Określenie działań
brandingowych

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Długofalowe
działania w
budowaniu marki

Stworzenie planu
strategii marki

Efektywna strategia to

Wsparcie w
realizacji

PRAWO W INTERNECIE REGULAMIN STRONY WWW
POZNAJ PRAWNĄ STRONĘ INTERNETU

BEZPIECZEŃSTWO

Ideo Sp. z o.o. oferuje konsulting w zakresie
działalności firm w Internecie. Długoletnie
doświadczenie z zakresu realizacji projektów i
analizie setek modeli biznesowych gwarantuje
fachowość świadczenia usług doradczych.

USŁUGI:

Opracowanie regulaminów serwisów
internetowych;

Opracowanie umów;

Doradztwo z zakresu ochrony danych
osobowych, wizerunku itd.;


Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:
http://www.ideo.pl/konsulting-marketingowy/prawo-w-inte
CORPORATE
rnecie-regulamin-strony-www/
MADE BY: LOUIS TWELVE

Działania prewencyjne z zakresu
przestępstw internetowych;

Weryfikowanie umów w zakresie klauzul
niedozwolonych.

KONSULTING I OPRACOWANIE STRATEGII

POZNAJ POTENCJAŁ SWOJEJ
FIRMY

Oferowany konsulting i doradztwo
obejmuje 5 głównych etapów:
ANALIZA RYNKU I
KONKURENCJI ORAZ
ROZPOZNANIE POTRZEB
KLIENTÓW
OPRACOWANIE
KONCEPCJI I
KIERUNKÓW
ROZWOJU
INTEGRACJE EMARKETINGU I EBIZNESU W CELU
UŁATWIENIA DĄŻENIA
DO SUKCESU
IMPLEMENTACJA
OPRACOWANYCH
STRATEGII
CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Ideo Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie e-marketing, ebiznes i e-gov.
Firma zajmuje się badaniem wpływu Internetu na analizowany
podmiot, a następnie pomaga rozwinąć i zdefiniować cele
strategiczne, aby wykorzystać potencjał globalnej sieci w
biznesie.
Więcej informacji można uzyskać pod
adresem:
http://www.ideo.pl/konsulting-marketin
gowy/konsulting-i-opracowywanie-strate
gii/

WSPIERANIE FIRM
PRZY
ZASTOSOWANIU
NOWOCZESNEGO
OPROGRAMOWANI

SZKOLENIA
ZADBAJ O PROFESJONALNĄ KADRĘ!

SZKOLENIA
E-

EFEKTYWNE
ZARZĄDZANIE
TREŚCIĄ

MARKETINGOWE

PROWADZENIE BADAŃ
SZKOLENIA Z
MARKETINGOWYCH W
ZAKRESU
INTERNECIE
TWORZENIA STRON
WWW


Oraz wiele
więcej!

Atuty szkoleń Ideo Sp. z
o.o.

Trenerzy eksperci;

Przekazywanie praktycznej
wiedzy;

CORPORATE
MADE BY: LOUIS TWELVE

Dostosowanie szkoleń do
zapotrzebowania;

Grupy 10-cio osobowe.

OBSŁUGA
NARZĘDZI DO
POMIARU
SKUTECZNOŚ
CI

PROWADZENIE
KAMPANI
REKLAMOWYCH
W INTERNECIE

BUDOWANIE
LOJALNOŚCI
W
INTERNECIE

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://www.ideo.pl/konsulting-marketingowy/szk
olenia/

KONTAKT

SPRAWDŹ NAS!

Siedziba
ul. Nad Przyrwą 13
35-234 Rzeszów
tel.: +48 17 860 21 86
fax.: +48 17 86 111 71
rzeszow@ideo.pl

Oddział w
ul.
Bukowińska 8/511
Rzeszowie
02-703 Warszawa
tel.: +48 22 24 41
777
warszawa@ideo.pl
Formularz
http://www.ideo.pl/kontakt/formularz-kontakt
owy/