Metafory w

psychoterapii

Metafory w naszym
życiu
Lakoff & Johnson (1980)

(1991) • out the armoury of the past.„The patient brings • Berlin et al.weapons which we must wrest from him one by one (Freud) The Mind is a Brittle Object „fragmentation of the cohesive self… dangerously disconnected from crumbling self” (Kohut) . the weapons with which he defends himself against the progress of the treatment .Psychoterapia to wojna? Psychotherapy is War .

w której jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne. (Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego) . obrazowe.Metafory w psychoterapii Barker (2000) Metafora Figura stylistyczna. ale pokrewne znaczenie.

Opis przypadku Barker (2000) .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Historia powinna być dobrze opowiedziana i zajmująca .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) Znaczenia podawane pośrednio są mniej zagrażające • • • • • Brak pouczeń moralnych Odmienne czas i przestrzeń Brak zaburzenia więzi z terapeutą Słuchacz nie jest bezpośrednio zagrożony .

żeby pozwalała na wybór .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Słuchacz może wybrać znaczenia -metaforę można konstruować tak.

pozwala na interpretację zgodną z nieświadomymi tendencjami oraz wyobraźnią .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Metafora przypomina test projekcyjny .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Sugerowanie pomysłów i wzmacnianie motywacji • Budowanie ego . którzy przezwyciężyli podobne problemy mogą pomóc klientowi.historie o ludziach. szczególnie jeśli osoby te mają podobne do niego cechy .

metafora jest skutecznym sposobem na odzyskanie i utrzymanie kontroli między innymi dlatego.Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Kontrolowanie relacji terapeutycznej . że klient zwykle nie oczekuje opowieści. a więc spotyka go niespodzianka .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • • Ciekawa opowieść może obudzić w odbiorcy nagłe zrozumienie lub zapoczątkować stopniowy proces uczenia się Opowieści mogą służyć nawiązaniu kontaktu. wzbudzeniu sympatii .

.Dlaczego metafory są skuteczne? Waltzlawick (1978) • • Metafora jest językiem prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za emocje Pacjent nie potrzebuje lepszego intelektualnego rozumienia sytuacji. ale rozwiązania problemów emocjonlanych.

Pożyteczność metafory będzie tym większa.Kiedy używać metafory? Barker • Typ (2000) terapii . • • • Psychoanaliza Terapia poznawczo-behawioralna Terapie strategiczne. im bardziej „oporny klient” i im aktywniejsza rola terapeuty. hipnoterapia. im bardziej skomplikowana jest informacja. którą trzeba przekazać. systemowe. terapie relaksacyjne .

Milton Erickson .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • Sytuacja • • • • • kliniczna Pesymistycznie nastawiony klient Sytuacje gdy klient wykazuje niechęć do sugestii terapeuty Gdy wyrażenie czegoś mogłoby klienta zaniepokoić Gdy klient jest znudzony i trzeba ożywić jego zainteresowanie W hipnoterapii .

komunikacja bezpośrednia czy metaforyczna? Preferencje i doświadczenia terapeuty .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • • Reakcje klienta na bezpośrednie formy komunikacji .

Pierwszym krokiem jest stworzenie postaci izomorficznych/równoważnych do osób realnych 2.Zasady używania metafor • Dłuższe opowieści metaforyczne 1. Następnie należy stworzyć strategię łączącą .w jaki sposób postaci reprezentujące członków rzeczywistej rodziny dokonują zmian pozwalających na rozwiązanie problemów .

zmiany mogą być nieciągłe . jeśli jesteś gentelmanem” • Nie musi być ściśle izomorficzna.Zasady używania metafor • Anegdoty i krótkie historie • Przypadek „Możesz.

porównania i inne krótkie zdania metaforyczne • Analogii używamy powszechnie . noga jako część ciała .noga stołu.Zasady używania metafor • Analogie.

Zasady używania metafor • Metafory relacyjne .jedna relacja obrazuje drugą relacje .

anoreksja = post 4. pogrzeb . Ustanawianie stałego porządku.Zasady używania metafor • Metaforyczne zadania . np. nowe rytuały rodzinne 3. Nadanie nowej nazwy lub przeformułowanie. np. np. prysznic po pracy 2.elementy rytualne 1. Usuwanie niezgodności. np. Symboliczne wyrażenie uczuć.

Zasady używania metafor • Przedmioty metaforyczne i metafory artystyczne .

żeby metaforyczne sugestie zawarte były w scenariuszach.Dodatkowe wskazówki • • • • Ważne. które mają dla klienta znaczenie Metafory mogą być abstrakcyjne lub odnosić się do innych osób w podobnych sytuacjach Należy wybrać metafory adekwatne do kontekstu kulturowego Metafora nie powinna być za bardzo podobna do rzeczywistej sytuacji .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful