Metafory w

psychoterapii

Metafory w naszym
życiu
Lakoff & Johnson (1980)

„The patient brings • Berlin et al. the weapons with which he defends himself against the progress of the treatment . (1991) • out the armoury of the past.Psychoterapia to wojna? Psychotherapy is War .weapons which we must wrest from him one by one (Freud) The Mind is a Brittle Object „fragmentation of the cohesive self… dangerously disconnected from crumbling self” (Kohut) .

w której jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne. (Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego) . ale pokrewne znaczenie.Metafory w psychoterapii Barker (2000) Metafora Figura stylistyczna. obrazowe.

Opis przypadku Barker (2000) .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Historia powinna być dobrze opowiedziana i zajmująca .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) Znaczenia podawane pośrednio są mniej zagrażające • • • • • Brak pouczeń moralnych Odmienne czas i przestrzeń Brak zaburzenia więzi z terapeutą Słuchacz nie jest bezpośrednio zagrożony .

żeby pozwalała na wybór .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Słuchacz może wybrać znaczenia -metaforę można konstruować tak.

pozwala na interpretację zgodną z nieświadomymi tendencjami oraz wyobraźnią .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Metafora przypomina test projekcyjny .

historie o ludziach.Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Sugerowanie pomysłów i wzmacnianie motywacji • Budowanie ego . którzy przezwyciężyli podobne problemy mogą pomóc klientowi. szczególnie jeśli osoby te mają podobne do niego cechy .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Kontrolowanie relacji terapeutycznej . że klient zwykle nie oczekuje opowieści.metafora jest skutecznym sposobem na odzyskanie i utrzymanie kontroli między innymi dlatego. a więc spotyka go niespodzianka .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • • Ciekawa opowieść może obudzić w odbiorcy nagłe zrozumienie lub zapoczątkować stopniowy proces uczenia się Opowieści mogą służyć nawiązaniu kontaktu. wzbudzeniu sympatii .

ale rozwiązania problemów emocjonlanych. .Dlaczego metafory są skuteczne? Waltzlawick (1978) • • Metafora jest językiem prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za emocje Pacjent nie potrzebuje lepszego intelektualnego rozumienia sytuacji.

hipnoterapia. im bardziej „oporny klient” i im aktywniejsza rola terapeuty. im bardziej skomplikowana jest informacja. systemowe.Pożyteczność metafory będzie tym większa. • • • Psychoanaliza Terapia poznawczo-behawioralna Terapie strategiczne. terapie relaksacyjne . którą trzeba przekazać.Kiedy używać metafory? Barker • Typ (2000) terapii .

Kiedy używać metafory? Barker (2000) • Sytuacja • • • • • kliniczna Pesymistycznie nastawiony klient Sytuacje gdy klient wykazuje niechęć do sugestii terapeuty Gdy wyrażenie czegoś mogłoby klienta zaniepokoić Gdy klient jest znudzony i trzeba ożywić jego zainteresowanie W hipnoterapii .Milton Erickson .

komunikacja bezpośrednia czy metaforyczna? Preferencje i doświadczenia terapeuty .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • • Reakcje klienta na bezpośrednie formy komunikacji .

Zasady używania metafor • Dłuższe opowieści metaforyczne 1.w jaki sposób postaci reprezentujące członków rzeczywistej rodziny dokonują zmian pozwalających na rozwiązanie problemów . Następnie należy stworzyć strategię łączącą . Pierwszym krokiem jest stworzenie postaci izomorficznych/równoważnych do osób realnych 2.

Zasady używania metafor • Anegdoty i krótkie historie • Przypadek „Możesz. jeśli jesteś gentelmanem” • Nie musi być ściśle izomorficzna. zmiany mogą być nieciągłe .

noga stołu. noga jako część ciała . porównania i inne krótkie zdania metaforyczne • Analogii używamy powszechnie .Zasady używania metafor • Analogie.

Zasady używania metafor • Metafory relacyjne .jedna relacja obrazuje drugą relacje .

Ustanawianie stałego porządku. Nadanie nowej nazwy lub przeformułowanie. nowe rytuały rodzinne 3. Symboliczne wyrażenie uczuć. Usuwanie niezgodności. np. np. np. pogrzeb . np.elementy rytualne 1. prysznic po pracy 2. anoreksja = post 4.Zasady używania metafor • Metaforyczne zadania .

Zasady używania metafor • Przedmioty metaforyczne i metafory artystyczne .

Dodatkowe wskazówki • • • • Ważne. które mają dla klienta znaczenie Metafory mogą być abstrakcyjne lub odnosić się do innych osób w podobnych sytuacjach Należy wybrać metafory adekwatne do kontekstu kulturowego Metafora nie powinna być za bardzo podobna do rzeczywistej sytuacji . żeby metaforyczne sugestie zawarte były w scenariuszach.