You are on page 1of 23

Metafory w

psychoterapii

Metafory w naszym
życiu
Lakoff & Johnson (1980)

the weapons with which he defends himself against the progress of the treatment .„The patient brings • Berlin et al.Psychoterapia to wojna? Psychotherapy is War . (1991) • out the armoury of the past.weapons which we must wrest from him one by one (Freud) The Mind is a Brittle Object „fragmentation of the cohesive self… dangerously disconnected from crumbling self” (Kohut) .

obrazowe. (Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego) .Metafory w psychoterapii Barker (2000) Metafora Figura stylistyczna. ale pokrewne znaczenie. w której jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne.

Opis przypadku Barker (2000) .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Historia powinna być dobrze opowiedziana i zajmująca .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) Znaczenia podawane pośrednio są mniej zagrażające • • • • • Brak pouczeń moralnych Odmienne czas i przestrzeń Brak zaburzenia więzi z terapeutą Słuchacz nie jest bezpośrednio zagrożony .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Słuchacz może wybrać znaczenia -metaforę można konstruować tak. żeby pozwalała na wybór .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Metafora przypomina test projekcyjny .pozwala na interpretację zgodną z nieświadomymi tendencjami oraz wyobraźnią .

historie o ludziach. którzy przezwyciężyli podobne problemy mogą pomóc klientowi. szczególnie jeśli osoby te mają podobne do niego cechy .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Sugerowanie pomysłów i wzmacnianie motywacji • Budowanie ego .

że klient zwykle nie oczekuje opowieści.Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Kontrolowanie relacji terapeutycznej .metafora jest skutecznym sposobem na odzyskanie i utrzymanie kontroli między innymi dlatego. a więc spotyka go niespodzianka .

wzbudzeniu sympatii .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • • Ciekawa opowieść może obudzić w odbiorcy nagłe zrozumienie lub zapoczątkować stopniowy proces uczenia się Opowieści mogą służyć nawiązaniu kontaktu.

. ale rozwiązania problemów emocjonlanych.Dlaczego metafory są skuteczne? Waltzlawick (1978) • • Metafora jest językiem prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za emocje Pacjent nie potrzebuje lepszego intelektualnego rozumienia sytuacji.

Pożyteczność metafory będzie tym większa. • • • Psychoanaliza Terapia poznawczo-behawioralna Terapie strategiczne. im bardziej „oporny klient” i im aktywniejsza rola terapeuty. systemowe.Kiedy używać metafory? Barker • Typ (2000) terapii . hipnoterapia. terapie relaksacyjne . im bardziej skomplikowana jest informacja. którą trzeba przekazać.

Milton Erickson .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • Sytuacja • • • • • kliniczna Pesymistycznie nastawiony klient Sytuacje gdy klient wykazuje niechęć do sugestii terapeuty Gdy wyrażenie czegoś mogłoby klienta zaniepokoić Gdy klient jest znudzony i trzeba ożywić jego zainteresowanie W hipnoterapii .

Kiedy używać metafory? Barker (2000) • • Reakcje klienta na bezpośrednie formy komunikacji .komunikacja bezpośrednia czy metaforyczna? Preferencje i doświadczenia terapeuty .

w jaki sposób postaci reprezentujące członków rzeczywistej rodziny dokonują zmian pozwalających na rozwiązanie problemów . Następnie należy stworzyć strategię łączącą .Zasady używania metafor • Dłuższe opowieści metaforyczne 1. Pierwszym krokiem jest stworzenie postaci izomorficznych/równoważnych do osób realnych 2.

Zasady używania metafor • Anegdoty i krótkie historie • Przypadek „Możesz. zmiany mogą być nieciągłe . jeśli jesteś gentelmanem” • Nie musi być ściśle izomorficzna.

noga stołu. noga jako część ciała .Zasady używania metafor • Analogie. porównania i inne krótkie zdania metaforyczne • Analogii używamy powszechnie .

jedna relacja obrazuje drugą relacje .Zasady używania metafor • Metafory relacyjne .

anoreksja = post 4. Symboliczne wyrażenie uczuć. prysznic po pracy 2. Nadanie nowej nazwy lub przeformułowanie.elementy rytualne 1. np. nowe rytuały rodzinne 3. np. Usuwanie niezgodności. Ustanawianie stałego porządku. pogrzeb .Zasady używania metafor • Metaforyczne zadania . np. np.

Zasady używania metafor • Przedmioty metaforyczne i metafory artystyczne .

żeby metaforyczne sugestie zawarte były w scenariuszach. które mają dla klienta znaczenie Metafory mogą być abstrakcyjne lub odnosić się do innych osób w podobnych sytuacjach Należy wybrać metafory adekwatne do kontekstu kulturowego Metafora nie powinna być za bardzo podobna do rzeczywistej sytuacji .Dodatkowe wskazówki • • • • Ważne.