Metafory w

psychoterapii

Metafory w naszym
życiu
Lakoff & Johnson (1980)

„The patient brings • Berlin et al. the weapons with which he defends himself against the progress of the treatment .weapons which we must wrest from him one by one (Freud) The Mind is a Brittle Object „fragmentation of the cohesive self… dangerously disconnected from crumbling self” (Kohut) . (1991) • out the armoury of the past.Psychoterapia to wojna? Psychotherapy is War .

obrazowe. w której jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne. (Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego) . ale pokrewne znaczenie.Metafory w psychoterapii Barker (2000) Metafora Figura stylistyczna.

Opis przypadku Barker (2000) .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Historia powinna być dobrze opowiedziana i zajmująca .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) Znaczenia podawane pośrednio są mniej zagrażające • • • • • Brak pouczeń moralnych Odmienne czas i przestrzeń Brak zaburzenia więzi z terapeutą Słuchacz nie jest bezpośrednio zagrożony .

żeby pozwalała na wybór .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Słuchacz może wybrać znaczenia -metaforę można konstruować tak.

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Metafora przypomina test projekcyjny .pozwala na interpretację zgodną z nieświadomymi tendencjami oraz wyobraźnią .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Sugerowanie pomysłów i wzmacnianie motywacji • Budowanie ego . szczególnie jeśli osoby te mają podobne do niego cechy .historie o ludziach. którzy przezwyciężyli podobne problemy mogą pomóc klientowi.

a więc spotyka go niespodzianka .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Kontrolowanie relacji terapeutycznej . że klient zwykle nie oczekuje opowieści.metafora jest skutecznym sposobem na odzyskanie i utrzymanie kontroli między innymi dlatego.

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • • Ciekawa opowieść może obudzić w odbiorcy nagłe zrozumienie lub zapoczątkować stopniowy proces uczenia się Opowieści mogą służyć nawiązaniu kontaktu. wzbudzeniu sympatii .

ale rozwiązania problemów emocjonlanych. .Dlaczego metafory są skuteczne? Waltzlawick (1978) • • Metafora jest językiem prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za emocje Pacjent nie potrzebuje lepszego intelektualnego rozumienia sytuacji.

• • • Psychoanaliza Terapia poznawczo-behawioralna Terapie strategiczne. którą trzeba przekazać.Pożyteczność metafory będzie tym większa. hipnoterapia.Kiedy używać metafory? Barker • Typ (2000) terapii . im bardziej „oporny klient” i im aktywniejsza rola terapeuty. systemowe. terapie relaksacyjne . im bardziej skomplikowana jest informacja.

Milton Erickson .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • Sytuacja • • • • • kliniczna Pesymistycznie nastawiony klient Sytuacje gdy klient wykazuje niechęć do sugestii terapeuty Gdy wyrażenie czegoś mogłoby klienta zaniepokoić Gdy klient jest znudzony i trzeba ożywić jego zainteresowanie W hipnoterapii .

Kiedy używać metafory? Barker (2000) • • Reakcje klienta na bezpośrednie formy komunikacji .komunikacja bezpośrednia czy metaforyczna? Preferencje i doświadczenia terapeuty .

Zasady używania metafor • Dłuższe opowieści metaforyczne 1.w jaki sposób postaci reprezentujące członków rzeczywistej rodziny dokonują zmian pozwalających na rozwiązanie problemów . Następnie należy stworzyć strategię łączącą . Pierwszym krokiem jest stworzenie postaci izomorficznych/równoważnych do osób realnych 2.

Zasady używania metafor • Anegdoty i krótkie historie • Przypadek „Możesz. zmiany mogą być nieciągłe . jeśli jesteś gentelmanem” • Nie musi być ściśle izomorficzna.

noga stołu. porównania i inne krótkie zdania metaforyczne • Analogii używamy powszechnie .Zasady używania metafor • Analogie. noga jako część ciała .

jedna relacja obrazuje drugą relacje .Zasady używania metafor • Metafory relacyjne .

prysznic po pracy 2. np. np. pogrzeb . anoreksja = post 4.elementy rytualne 1.Zasady używania metafor • Metaforyczne zadania . Usuwanie niezgodności. Nadanie nowej nazwy lub przeformułowanie. np. np. Ustanawianie stałego porządku. nowe rytuały rodzinne 3. Symboliczne wyrażenie uczuć.

Zasady używania metafor • Przedmioty metaforyczne i metafory artystyczne .

Dodatkowe wskazówki • • • • Ważne. które mają dla klienta znaczenie Metafory mogą być abstrakcyjne lub odnosić się do innych osób w podobnych sytuacjach Należy wybrać metafory adekwatne do kontekstu kulturowego Metafora nie powinna być za bardzo podobna do rzeczywistej sytuacji . żeby metaforyczne sugestie zawarte były w scenariuszach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful