Metafory w

psychoterapii

Metafory w naszym
życiu
Lakoff & Johnson (1980)

Psychoterapia to wojna? Psychotherapy is War . (1991) • out the armoury of the past.„The patient brings • Berlin et al. the weapons with which he defends himself against the progress of the treatment .weapons which we must wrest from him one by one (Freud) The Mind is a Brittle Object „fragmentation of the cohesive self… dangerously disconnected from crumbling self” (Kohut) .

ale pokrewne znaczenie.Metafory w psychoterapii Barker (2000) Metafora Figura stylistyczna. obrazowe. (Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego) . w której jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne.

Opis przypadku Barker (2000) .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Historia powinna być dobrze opowiedziana i zajmująca .

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) Znaczenia podawane pośrednio są mniej zagrażające • • • • • Brak pouczeń moralnych Odmienne czas i przestrzeń Brak zaburzenia więzi z terapeutą Słuchacz nie jest bezpośrednio zagrożony .

żeby pozwalała na wybór .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Słuchacz może wybrać znaczenia -metaforę można konstruować tak.

Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Metafora przypomina test projekcyjny .pozwala na interpretację zgodną z nieświadomymi tendencjami oraz wyobraźnią .

historie o ludziach. szczególnie jeśli osoby te mają podobne do niego cechy . którzy przezwyciężyli podobne problemy mogą pomóc klientowi.Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Sugerowanie pomysłów i wzmacnianie motywacji • Budowanie ego .

a więc spotyka go niespodzianka .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • Kontrolowanie relacji terapeutycznej . że klient zwykle nie oczekuje opowieści.metafora jest skutecznym sposobem na odzyskanie i utrzymanie kontroli między innymi dlatego.

wzbudzeniu sympatii .Dlaczego metafory są skuteczne? Barker (2000) • • Ciekawa opowieść może obudzić w odbiorcy nagłe zrozumienie lub zapoczątkować stopniowy proces uczenia się Opowieści mogą służyć nawiązaniu kontaktu.

Dlaczego metafory są skuteczne? Waltzlawick (1978) • • Metafora jest językiem prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za emocje Pacjent nie potrzebuje lepszego intelektualnego rozumienia sytuacji. ale rozwiązania problemów emocjonlanych. .

którą trzeba przekazać. im bardziej „oporny klient” i im aktywniejsza rola terapeuty.Kiedy używać metafory? Barker • Typ (2000) terapii . • • • Psychoanaliza Terapia poznawczo-behawioralna Terapie strategiczne.Pożyteczność metafory będzie tym większa. terapie relaksacyjne . hipnoterapia. im bardziej skomplikowana jest informacja. systemowe.

Milton Erickson .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • Sytuacja • • • • • kliniczna Pesymistycznie nastawiony klient Sytuacje gdy klient wykazuje niechęć do sugestii terapeuty Gdy wyrażenie czegoś mogłoby klienta zaniepokoić Gdy klient jest znudzony i trzeba ożywić jego zainteresowanie W hipnoterapii .

komunikacja bezpośrednia czy metaforyczna? Preferencje i doświadczenia terapeuty .Kiedy używać metafory? Barker (2000) • • Reakcje klienta na bezpośrednie formy komunikacji .

Pierwszym krokiem jest stworzenie postaci izomorficznych/równoważnych do osób realnych 2.Zasady używania metafor • Dłuższe opowieści metaforyczne 1. Następnie należy stworzyć strategię łączącą .w jaki sposób postaci reprezentujące członków rzeczywistej rodziny dokonują zmian pozwalających na rozwiązanie problemów .

jeśli jesteś gentelmanem” • Nie musi być ściśle izomorficzna. zmiany mogą być nieciągłe .Zasady używania metafor • Anegdoty i krótkie historie • Przypadek „Możesz.

porównania i inne krótkie zdania metaforyczne • Analogii używamy powszechnie .Zasady używania metafor • Analogie.noga stołu. noga jako część ciała .

jedna relacja obrazuje drugą relacje .Zasady używania metafor • Metafory relacyjne .

np. nowe rytuały rodzinne 3.Zasady używania metafor • Metaforyczne zadania . Symboliczne wyrażenie uczuć. Ustanawianie stałego porządku. Usuwanie niezgodności. prysznic po pracy 2.elementy rytualne 1. pogrzeb . anoreksja = post 4. np. Nadanie nowej nazwy lub przeformułowanie. np. np.

Zasady używania metafor • Przedmioty metaforyczne i metafory artystyczne .

żeby metaforyczne sugestie zawarte były w scenariuszach.Dodatkowe wskazówki • • • • Ważne. które mają dla klienta znaczenie Metafory mogą być abstrakcyjne lub odnosić się do innych osób w podobnych sytuacjach Należy wybrać metafory adekwatne do kontekstu kulturowego Metafora nie powinna być za bardzo podobna do rzeczywistej sytuacji .