Kluczowe trendy

edukacji przyszłości
Edukacja przyszłości
W dobie ciągłego rozwoju nowoczesnych
technologii informacyjnych, wykorzystanie
komputera i globalnej sieci można spotkać niemal w
każdej dziedzinie życia.

Również w edukacji na przestrzeni ostatnich lat zaszło
wiele zmian, które mają swoje odzwierciedlenie w
charakterystycznych trendach. Obecnie, ciągłe
kształcenie i nabywanie nowych umiejętności jest
kluczowe dla wielu pracodawców i bardzo często
decyduje o awansie lub podwyżce.

Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe
Kluczowe trendy edukacji przyszłości

Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe
Wzrastające oczekiwania kontra budżety

Wielu pracodawców zwraca coraz większa uwagę na
polepszanie kwalifikacji swoich pracowników.
Odpowiednio wyszkolona kadra specjalistów to
możliwość zaoferowania wyższej jakości usług oraz
poprawę wyników finansowych firmy.

Szczególną wagę przykłada się do szkoleń z zakresu
rozwoju nowych technologii, których odpowiednie
wykorzystanie w biznesie może dodatkowo wpłynąć
na wzrost liczby klientów i kompleksowość oferty.

CORPORATE
Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe/
MADE BY: LOUIS TWELVE
Platforma e-learningowa dla pracodawców

Jest to rozwiązanie, z którego coraz chętniej
korzystają pracodawcy, aby podnieść kwalifikacje
swoich pracowników.

Platforma umożliwia ich kształcenie w różnych,
dogodnych porach oraz pozwala ograniczyć koszty
związane z dojazdem i noclegiem. Ponadto, materiały
szkoleniowe mogą być uzupełnione o multimedia,
które sprawiają, że materiał jest bardziej przystępny i
zrozumiały.

CORPORATE
Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe/
MADE BY: LOUIS TWELVE
Adaptive Learning
Adaptive Learning to nowoczesny sposób nauczania,
który uwzględnia dostosowywanie się komputera
do użytkownika. Dopasowuje i koordynuje ścieżkę
nauczania poprzez analizę informacji dotyczących
kursanta.

Systemy współpracujące ze sobą pozwalają na
monitoring jego postępów, ich administrowanie,
dokumentowanie oraz generowanie raportów.
Ponadto, system umożliwia zarządzanie wszystkimi
użytkownikami platformy.

CORPORATE
Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe/
MADE BY: LOUIS TWELVE
Microlearning

Microlearning to efektywny sposób nauki
wykorzystujący m.in. portale społecznościowe i
serwisy internetowe przekazujące krótkie,
wartościowe treści branżowe.

Największą zaletą takiego sposobu nauki jest
dostępność wiedzy oraz możliwość uczenia się o
każdej porze dnia i w każdym miejscu. Z powodu
ciągłego rozwoju nowych technologii jest to coraz
powszechniejsze zjawisko.

CORPORATE
Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe/
MADE BY: LOUIS TWELVE
P2P – peer to peer

Jest to jeden z najlepszych sposobów wymiany
wiedzy i informacji pomiędzy pracownikami. Jej
warunkiem jest połączenie internetowe w tej samej
„sieci”.

Narzędzie jest zbudowane w taki sposób, aby
umożliwić użytkownikom prowadzenie dyskusji oraz
wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.

CORPORATE
Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe/
MADE BY: LOUIS TWELVE
SaaS w LMS

SaaS, czyli „oprogramowanie jako usługa” to
system umożliwiający dystrybucję oraz dający dostęp
do oprogramowania przez Internet.

Ta metoda charakteryzuje się nieograniczoną
możliwością rozwoju firmy, poprzez stały dostęp do
danych. System uczenia się za pomocą chmury jest
coraz częściej stosowaną metodą edukacji.

CORPORATE
Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe/
MADE BY: LOUIS TWELVE
Grywalizacja

Metoda ta polega na wykorzystaniu mechanizmów
psychologicznych z gier, w celu zwiększenia
zaangażowania osób biorących udział w szkoleniu.

Jest to coraz częściej stosowany sposób, który polega
głownie na wzbudzeniu w uczestnikach chęci
rywalizacji między sobą oraz pokonywania wyzwań.

CORPORATE
Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/technologie-internetowe/platformy-e-learningowe/narzedzia-e-learningowe/
MADE BY: LOUIS TWELVE
Kontakt
Siedziba
ul. Nad Przyrwą 13
35-234 Rzeszów
tel.: +48 17 860 21 86
fax.: +48 17 86 111 71
rzeszow@ideo.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Bukowińska 8/511
02-703 Warszawa
tel.: +48 22 24 41 777
warszawa@ideo.pl

Oddział w Krośnie
ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
krosno@ideo.pl

Zobacz więcej na: http://www.ideo.pl/kontakt/