System aktywnego chłodzenia łożysk

foliowych
• Maszyny szybkoobrotowe
• Mikroturbiny <200kW

• Rozkład gradientu
temperaturowego
Łożyska foliowe i moduły
termoelektryczne
Model semi-analityczny modułu
Peltiera
Efekt Peltiera 𝑄𝜋 = 𝑇𝑐 ∝∙ 𝐼 (1.1)

Przewodzenie 𝐴
𝑄𝑘𝑡ℎ = ∆𝑇𝐾𝑡ℎ (1.2)
ciepła 𝑑

𝑙
Ciepło Joule’a 𝑄𝑅𝑒 = 𝐼 2 𝑅𝑒 = 𝐼 2 (𝜌𝑛 + 𝜌𝑝 ) (1.3)
𝐴
Gdzie:
∝ - współczynnik Seebecka [ 𝜇𝑉/𝐾]
𝐾𝑡ℎ - współczynnik przewodzenia ciepła [ 𝑊 ∗
𝑚−1 ∗ 𝐾 −1 ]
𝜌𝑛 – rezystywność [ 𝛺 ∗ 𝑚]
A - powierzchnia wymiany ciepła [m2]
d – grubość przewodnika ciepła[m]

1 (1.13)
𝑊ℎ = 𝑇ℎ ∝ 𝐼 + 𝐼 2 𝑅
2
1 (1.14)
𝑊𝑐 = −𝑇ℎ ∝ 𝐼 − 𝐼 2 𝑅
2
Modele
Co dalej?
• Walidacja i Optymalizacja
Praktyka ABB

Case Pressure Pressure Pressure
Penetration Penetrati
on Time
1 6.2 [bar] 6.2 [bar] 0.01 [s]
2 10 [bar] 10 [bar] 0.01 [s]
3 20 [bar] 20 [bar] 0.01 [s]
4 30 [bar] 30 [bar] 0.01 [s]
ABB Gas Insulated Switchgear (GIS)
Segmentacja K-Means
Przestrzeń barw L*a*b
Przestrzeń barw L*a*b* jest opisana jako trójwymiarowy system koordynat.

Oś a przedstawia udział barwy zielonej lub czerwonej w analizowanej barwie,
przy czym odcienie koloru zielonego mają wartość ujemną, a odcienie koloru
czerwonego – wartość dodatnią. Oś b przedstawia udział barwy niebieskiej lub
żółtej w analizowanej barwie, przy czym odcienie koloru niebieskiego mają
wartość ujemną, a odcienie koloru żółtego – wartość dodatni
Oś L opisuje jasność barwy w obrębie wartości od 0 do 100
Segmantacja K-Means
Można zaobserwować czułość algorytmu
na szumy istniejące w obrazie. Jest to
duża słabość standardowego algorytmu
k-Means.
Robot lakiernik
Notacja D-H

ai - długość członu
ai - skręcenie członu
di - odsunięcie przegubu
qi - kąt przegubu
R – macierz orientacji o wymiarze 3x3
d – macierz pozycji o wymiarze 1x3
0 – macierz perspektywy 3x1
1 – skala
Dynamika: zadanie proste i odwrotne
Wykresy momentów
Symulacja robota
Optymalizacja ramy rowerowej
Multibody Dynamics
Optymalizacja masy ramy rowerowej
Central Composite
Design

Kirging meta-model
-oparty na interpolacji
-20 punktów doskonalących
-błąd względny na poziomie kilku
%
Rezultaty
Funkcja celu: Minimalizacja masy
Kryteria: Naprężenia zredukowane <64MPa

Osiągnięta masa 1.1 kg

Parametry Zakre wartości Rezultaty
wejściowe [mm]

Grubość R1 1-5 3.1
Grubość R2 1-5 3.2
Grubość R3 1-5 3.1
GrubośćWg 1-7 5

GrubośćWd 1-7 7
INNE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful