You are on page 1of 21

System aktywnego chłodzenia łożysk

foliowych
• Maszyny szybkoobrotowe
• Mikroturbiny <200kW

• Rozkład gradientu
temperaturowego

Łożyska foliowe i moduły
termoelektryczne

3) 𝐴 Gdzie: ∝ .współczynnik przewodzenia ciepła [ 𝑊 ∗ 𝑚−1 ∗ 𝐾 −1 ] 𝜌𝑛 – rezystywność [ 𝛺 ∗ 𝑚] A .2) ciepła 𝑑 𝑙 Ciepło Joule’a 𝑄𝑅𝑒 = 𝐼 2 𝑅𝑒 = 𝐼 2 (𝜌𝑛 + 𝜌𝑝 ) (1.współczynnik Seebecka [ 𝜇𝑉/𝐾] 𝐾𝑡ℎ .Model semi-analityczny modułu Peltiera Efekt Peltiera 𝑄𝜋 = 𝑇𝑐 ∝∙ 𝐼 (1.14) 𝑊𝑐 = −𝑇ℎ ∝ 𝐼 − 𝐼 2 𝑅 2 .1) Przewodzenie 𝐴 𝑄𝑘𝑡ℎ = ∆𝑇𝐾𝑡ℎ (1.13) 𝑊ℎ = 𝑇ℎ ∝ 𝐼 + 𝐼 2 𝑅 2 1 (1.powierzchnia wymiany ciepła [m2] d – grubość przewodnika ciepła[m] 1 (1.

Modele .

Co dalej? • Walidacja i Optymalizacja .

01 [s] 4 30 [bar] 30 [bar] 0.Praktyka ABB Case Pressure Pressure Pressure Penetration Penetrati on Time 1 6.2 [bar] 0.01 [s] 3 20 [bar] 20 [bar] 0.2 [bar] 6.01 [s] .01 [s] 2 10 [bar] 10 [bar] 0.

ABB Gas Insulated Switchgear (GIS) .

Segmentacja K-Means .

Przestrzeń barw L*a*b Przestrzeń barw L*a*b* jest opisana jako trójwymiarowy system koordynat. Oś b przedstawia udział barwy niebieskiej lub żółtej w analizowanej barwie. a odcienie koloru czerwonego – wartość dodatnią. • Oś a przedstawia udział barwy zielonej lub czerwonej w analizowanej barwie. przy czym odcienie koloru niebieskiego mają wartość ujemną. a odcienie koloru żółtego – wartość dodatni Oś L opisuje jasność barwy w obrębie wartości od 0 do 100 . przy czym odcienie koloru zielonego mają wartość ujemną.

Segmantacja K-Means Można zaobserwować czułość algorytmu na szumy istniejące w obrazie. Jest to duża słabość standardowego algorytmu k-Means. .

Robot lakiernik .

odsunięcie przegubu qi . kąt przegubu R – macierz orientacji o wymiarze 3x3 d – macierz pozycji o wymiarze 1x3 0 – macierz perspektywy 3x1 1 – skala . Notacja D-H ai . długość członu ai . skręcenie członu di .

Dynamika: zadanie proste i odwrotne .

.

Wykresy momentów .

Symulacja robota .

Optymalizacja ramy rowerowej .

Multibody Dynamics .

Optymalizacja masy ramy rowerowej Central Composite Design Kirging meta-model -oparty na interpolacji -20 punktów doskonalących -błąd względny na poziomie kilku % .

2 Grubość R3 1-5 3.1 kg Parametry Zakre wartości Rezultaty wejściowe [mm] Grubość R1 1-5 3.1 Grubość R2 1-5 3. Rezultaty Funkcja celu: Minimalizacja masy Kryteria: Naprężenia zredukowane <64MPa Osiągnięta masa 1.1 GrubośćWg 1-7 5 GrubośćWd 1-7 7 .

INNE .